Twoje Źródło Miłości

 

dziękuję Paul!


Archanioł Gabriel

przekazała Shanta Gabriel

Tłumaczył: Paul Terrey

Głęboko w was jest Źródło Miłości – i to właśnie tutaj, spoczywa istota Boga. W każdym ludzkim sercu jest pragnienie, aby być głęboko, całkowicie i wiecznie kochanym.  Tylko miłość od Istoty Najwyższej może wypełnić tę potrzebę.

Podstawową prawdą w całym stworzeniu jest Miłość.   To jest boża siła, która niesie wzorce pełni i życia.  Wszystko co Jest, Było i Kiedykolwiek Będzie reprezentowane jest w tej sile, która przewyższa wszystkie inne energie.  Boża Miłość uzdrawia, przemienia i tworzy na nowo.

Kiedy udostępniacie świętą przestrzeń dla Światła Bożej Miłości pozwalając jej na wejście, łączy ona w was Niebo i Ziemię.  Konieczna jest wasza gotowość do przygotowania wewnętrznej przestrzeni, która jest wolna od przeszkód dla Bożego Przepływu.   Otwarte serce gotowe na bycie błogosławionym, wiedzące że jesteście godni, zapewnia żyzny środek, który twój Anioł Stróż może używać do rozpowszechniania Miłości poprzez waszą istotę.   Gdy uwalniacie fizyczną przestrzeń wokół siebie, jak również w waszym umyśle, pozwala to na wniesienie większego poczucia wolności z waszą niewinnością do Boga.  Przyjmijcie silne intencje zrównania was i waszych dusz w komunii z Bogiem. Zaproście duszę do swej medytacji i użyjcie swego oddechu do zanurzenia się w waszym wnętrzu. Wysyłając ”przewody uziemiające” Boskiego Światła na ziemię tworzycie solidną podstawę dla otwarcia na wasze Źródło Miłości.   Kiedy wasze korzenie sięgają głęboko, pozwala wam to wznieść się wysoko.

Praktykujcie będąc bardzo spokojnymi i pozwalając, aby wasz oddech był pełny.   Podążajcie za Boskim Światłem głęboko do waszego serca, tak żeby Miłość mogła obudzić się w rdzeniu waszej istoty.  Wasze zestrojenie z Bożą Miłością jest błogosławieństwem dla ziemi.   Jak wyżej, tak i na dole jest uniwersalnym prawem.   Tworzenie świadomości Źródła Miłości jest zobowiązaniem, które podejmujecie w waszej duszy.  Cisza budzącego się serca wzywa was do świętej przestrzeni, gdzie Miłość leczy i Światło przeważa we wszystkich rzeczach.

Ta potężna moc Boskiej Miłości jest dostępna do wykorzystania jako środek uzdrowienia i wiąże ze sobą dusze, które łączą się w skupieniu energii ku temu co wymaga leczenia.  Główny impuls wszelkiego stworzenia jest w tej kochającej obecności, najszlachetniejsza siła, która jednoczy wszystkie istoty w miłości.   Przyjdźcie razem w miłości, ślijcie miłość do wszystkich obszarów pozbawionych harmonii na ziemi, a przede wszystkim chłońcie tę miłość w waszej istocie, by w was nie było utrzymywanej dysharmonii.

To są te miejsca dysharmonii w każdej osobie, które mogą zakłócić wzorce całości wewnątrz i wokół ciebie.  Skupiajcie i rozwijajcie Źródło Miłości w was i niech to transformujące światło oddala dysharmonijne energie, w ten sposób tworząc nowe wzorce, które mogą przynieść dary uzdrawiania dla waszego świata.

Wzywajcie Bożą Miłość w wasze istoty i zakotwiczcie ją w waszych sercach.   Jak wzywacie Bożą Miłość do was z Najwyższego Źródła Światła, wasze istoty są przeniknięte Miłością, każda komórka następnie wibruje do częstotliwości Bożej Miłości, a wszystko co nie jest w harmonii z tą miłością jest uwalniane z waszych istot, przemienione w Światło.  To Światło posiada wielką moc uzdrawiania, jako że niesie w sobie Bożą Mądrość i Miłość i może być kierowane świadomie.  Jest to wymóg dla tych czasów; dołączcie z innymi w pełnej zachwytu pewności wzmocnionej mocy Bożej Miłości, by nieść uzdrowienie gdziekolwiek. Używajcie Miłości. Bądźcie Miłością.   Skupiajcie Miłość.   Wszystko jest energią, która może być użyta.

Utrzymujcie swe myśli i modlitwy skupione w tej miłości i nie ma sytuacji, która nie może być wyniesiona do uzdrowienia.  Nie jesteście sami.   Istnieją zastępy Aniołów oraz Świetlistych Istot pracujących z wami teraz i oczekujących większego zaproszenia do wspomagania was.  Służcie duszy planety poprzez uzdrawianie siebie i wiedzcie, że Boża Miłość jest w was, błogosławiąc was i kołysząc w Świetle.

I tak to jest.

12 październik, 2010

http://lightworkers.org/node/116682

2011, Rok Akcji i Wielkich Zmian

.29 grudzień, 2010

Zbliżając się do Nowego Roku, z pełną stanowczością i determinacją dziękujecie starym systemom kontroli i doktrynom powstrzymywania.  Za moment się zawalą, jako że nie mają już mocy by się dłużej utrzymać.  Dlatego spoglądacie na miniony rok dualności jaką doświadczaliście przez tysiąclecia.  W jakiś sposób, w pewnym momencie musiało się to skończyć by stworzyć drogę dla nowych energii, które napierają z ogromną siłą by móc się wreszcie wedrzeć nie mogąc być powstrzymywanymi bez końca.  Może przez to rosnąć chaos, lecz spójrzcie na to co jest ponad nim uwalniając się od zasłony ciemności, dzięki czemu będziecie mogli zaprosić Światło by mocno zagnieździło się na Ziemi.  W pełni wspieramy Was w tych historycznych zmianach i wkrótce zobaczycie nowy kierunek w stronę lepszego, które wchodzi w Wasze życia.  Nie będzie i nie może być Wam odmówione zwycięstwo nad siłami Ciemności, gdyż Światło jest najpotężniejszą energią na Ziemi.

Patrząc naprzód, rok 2011 ma być najbardziej pamiętnym i ostatecznie zapisze na nowo historię Ziemi.  Prawda wyjdzie ze wszystkich stron i Wasze zrozumienie będzie takie, że nie będzie tolerowana żadna próba powrotu do starego systemu.  Jako kolektyw, Ludzkość ma niepomierną moc poprzez wyższe poziomy świadomości i to co osiągnęliście do tej pory jest zasługą Was wszystkich.  Przebudzenie trwa już w najlepsze i będzie się rozwijać z wciąż wzrastającą prędkością. Skutkuje to w otwieraniu oczu większej ilości osób na to gdzie powinni kierować swą uwagę.  Jest to pokojowa rewolucja która zawsze była „tuż za rogiem”  i jest już o wiele za późno dla tych którzy się jej opierają i chcieliby powstrzymać jej szybki postęp.  W 2011 zmiany rozpoczną się na poważnie i Wasza droga do Wzniesienia stopniowo będzie się rozwijać, dzięki czemu będziecie przygotowani na ostateczny rok 2012, w którym nastąpi wielkie podniesienie.  Wtedy i tylko wtedy zostaną przez Was porzucone resztki uścisku, w którym trzymała Was dualność.

Już teraz wyższe wibracje wpływają na wielu z Was i podczas refleksji dostrzeżecie, iż jesteście znacznie spokojniejsi i bardziej zdolni do utrzymania skupienia niż wcześniej.  Intensywność wibracji będzie wciąż rosła, gdy rok będzie postępował, zauważycie że jest Wam coraz łatwiej je sobie przyswoić.  Będą Was prowadzić naprzód, gdy nadejdzie „czas prób”, gdy z konieczności nastąpią fizyczne zmiany na Ziemi.  Matka Ziemia musi zakończyć swoje własne oczyszczenie w odpowiednim czasie co z pewnością spowoduje pewne zaburzenia.   Jednakże, jak zwykle będziemy monitorować wasze ziemskie poczynania i dokładnie tak jak w przeszłości, zmniejszymy skutki jakie będzie to miało na Was samych.  W międzyczasie, ważne aspekty dotyczące Waszych finansowych problemów zostaną rozwiązane i Wasze modele życia codziennego zaczną się zmieniać.  Będziecie gorliwie brać udział w wielu programach, które pomogą pokonać zeszłe opóźnienia w postępach odnośnie Waszej codzienności.  Upewnimy się, że przeskoczycie w nowy paradygmat i skorzystacie na wszystkich poziomach, co wcześniej było Wam odmawiane.  W środku trwania zmian Wasze życie stanie się znacznie łatwiejsze, jako że warunki zostaną znacząco poprawione.

Miejcie na uwadze, że jakiekolwiek będą wasze doświadczenia, będziecie zawczasu informowani o możliwościach jakie były dla Was planowane.  Każdy z Was ma swoją rolę do odegrania i jesteście wszyscy jednakowo ważni dla całości, mimo że tylko niektórzy mogą wejść na środek sceny.  Wasz sukces którym jest dotarcie tak daleko w zwalczaniu sił ciemności, jest jeszcze bardziej wybitny ze względu na fakt, że jeszcze nie tak dawno groziło Wam całkowite zniewolenie.  Widzicie w tej chwili ostatnie próby zabrania Wam wiary w tych, którzy Was wspierają, mowa tu także o nas.  Jednakowoż, pomimo tych działań, Wasze intencje pozostają silne , aby osiągnąć rezultaty, które przywrócą Waszą niezależność.  Jesteście tak samo odpowiedzialni za wynik jak my, jeśli nie bardziej, gdyż nie przybyliśmy aby dokonać wszystkiego za Was.  To Wasza przyszłość jest tutaj kreowana i bez względu na to czy w pełni zdajecie sobie z tego sprawę czy nie, możecie ćwiczyć Waszą moc do tworzenia tego w taki sposób w jaki pragniecie.  Wzniesienie jest Waszym celem, lecz wiele potencjalnych dróg może być wybranych by go osiągnąć.

Przekonacie się więc, że 2011 będzie mieszanką, ogólnym rezultatem będzie jednak Wasze lepsze przygotowanie nie tylko do końcowego czasu, ale również do kontynuowania drogi w górę nawet ku wyższym wymiarom.  Na to podniesienie z wymiaru dualności 3-go wymiaru do 4/5 wymiarów  wspanialszego Światła, można patrzeć jak na kamień milowy w Waszej ewolucji.  Jak było Wam również wcześniej mówione, Wzniesienie w Waszych fizycznych ciałach jest rzadkością w tym Wszechświecie.  Oznacza to, że przed Wami sporo jest doświadczeń które są bardzo satysfakcjonujące i dają poczucie spełnienia.  Tak wiele jest do wyczekiwania, że zmiany powinny być traktowane jako potężne kroki, które zabiorą Was do ziemi obiecanej.  Słowo Stwórcy ciągnie za sobą potężną energię spełnienia i przez to nic nie może powstrzymać zakończenia tych czasów, tak jak zostało to wam ofiarowane.

Możemy Wam obiecać, że 2011 będzie rokiem działania i 2012 będzie przez to o tyle spokojniejszy. Gdy scena zostanie przyszykowana, cały proces pełnych przygotowań do Wzniesienia potoczy się bardzo szybko.  Gdy również Prawda na temat Waszej historii zostanie ujawniona, poczujecie że stajemy się Wam bliżsi, gdyż mieliśmy udział w Waszym rozwoju genetycznym.  Pozwoliło to na wzrost waszej świadomości do poziomów, które przebudziły Was do waszych prawdziwych tożsamości.  Zaczęliście również pojmować, że posiadaliście całą wiedzę wewnątrz i mogliście wziąć osobistą odpowiedzialność za swój duchowy rozwój.  Ten również rozwinie się wielkimi krokami w końcowej części tego cyklu.  Wiele instytucji musi na nowo ocenić swoje pozycje w tym zmieniającym się świecie i pewnym jest, że jeśli nie popłyną z prądem to zatrzymają się w rozwoju i ostatecznie implodują.  To jeden z powodów dla których ciemne siły nie mają drogi ucieczki, gdyż nie zmienią się bądź nie mogą tego zrobić.  Ostatecznie pozostanie tylko to co jest Światłem i wszystko inne zniknie, gdyż nic o niższych wibracjach nie będzie mieć miejsca na nowej, podniesionej Ziemi.

Jestem SaLuSa z Syriusza i mogę Was zapewnić, że Galaktyczna Federacja jest chętna do rozpoczęcia z Wami oficjalnego, pierwszego kontaktu. Wszystko jest ku temu gotowe i możemy dostosować się do wszystkich wymagań postawionych nawet w ostatniej chwili. Termin ostateczny niemalże nadszedł, więc w taki czy inny sposób będziemy oczekiwać, że nasze Ujawnienie (disclosure) będzie ogłoszone na całym świecie w pierwszym kwartale nadchodzącego roku.  Idźcie naprzód w absolutnej pewności, jako że w pełni jesteśmy z Wami w tej ostatniej fazie Waszej podróży.

Dziękuję SaLuSa,

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Tłumacz: Boogy – Przebudzenie – Wielka Transformacja

Życie Wypełnione Życzliwością

.

Dziękuję Thomas!

.

przekazała Ann Albers

Tłumaczenie: Tomasz Ługowski

Nasi drodzy przyjaciele, niezmiernie otaczamy was naszą miłością.

Tak wielu z was martwi się o znalezienie chwili czasu na swoje „duchowe” praktyki, my jednak twierdzimy, że każde zmyte przez was naczynie, wasz każdy oddech  a nawet każde słowo, które wypowiadacie jest częścią praktyki duchowej.  Życie samo w sobie jest duchową praktyką, więc możecie ćwiczyć wnosząc prawdę swojego ducha w każdym słowie i czynie, każdego dnia.  Zanurzenie swego ducha w życiu, oznacza przepełnienie go głęboką życzliwością, począwszy od siebie, następnie zwracając się z w stronę innych, tak jakbyście mieli jej nadmiar.

Nie chodzi o to, czy jesteście już mocno uduchowieni czy nie  –  choć rzeczywiście tak, jak słyszeliście wiele razy, wszyscy jesteście duchami, które zasiedlają ciała  –  lecz jaki poziom świadomości duchowej wnosicie w codzienne czynności w życiu.

Chociaż piękną rzeczą jest medytować i śpiewać nabożne pieśni, to zachęcamy was, byście skupili się na bardziej życzliwym zwracaniu się do siebie,  jako że życzliwe słowa są jedną z najbardziej nabożnych pieśni na ziemi.  I choć czynienie dobra dla tych, którzy mają mniej jest z pewnością najpiękniejszym sposobem wyrażania swojej miłości względem nich, nie zapominajcie jednak przy tym zadbać również o swoje własne podstawowe potrzeby.

Cóż jest w tym dobrego, jeśli zdobędziecie się na tak zwany zewnętrzny akt duchowości,  nie odnajdując uprzednio pokoju i miłości Bożej we własnych sercach?  Dawajcie, najdrożsi to, co jest w was naprawdę, i wypełniajcie wprzód swoje naczynie, byście mogli przelać jego zawartość  na cały świat.

Nic co robicie nie jest pozbawione celu.  Każda myśl, każde słowo powoduje drgania czułego płótna matrycy wszechświata.  Niektóre z nich mają na to większy wpływ niż inne.  Dlatego możecie sprawić, by wszystko co robicie stało się duchową praktyką, jeśli tylko wprowadzicie miłość do każdej codziennej sytuacji.

Możecie więc wnosić miłość do swoich codziennych obowiązków.  Możecie ją wnosić do waszych rozmów, a nawet możecie próbować ją wnosić w sytuacjach, w których gdyby nie to, staralibyście się osądzać siebie samych.  Dla niektórych z was świetnym rodzajem praktyki duchowej byłoby spojrzenie w lustro i bezwarunkowe pokochanie siebie samego.

Najdrożsi, Bóg przechadza się z wami w każdej chwili, każdego dnia ponieważ w istocie jest on siłą miłości i życia, która tchnie w was wasze życie.  Bez Boga nie można istnieć.  Jesteście stworzeni z jego tchnienia.  Nie możecie być niczym innym jak tylko istotami duchowymi.

Więc zamiast martwić się o to, czy macie czas na praktyki duchowe czy nie, pamiętajcie by uczynić praktyką duchową całe swoje życie.  Wypełniajcie miłością swoje myśli, słowa i uczynki.  Darzcie się miłością bezwarunkową, a wychodząc z tego uczucia pełni i radości, będziecie potrafili autentycznie dzielić się ze światem swoimi darami, talentami i wszystkim tym, co posiadacie.

Bądźcie błogosławieni! Otaczamy was naszą miłością,

– Anioły

9 sierpnia, 2010

http://angelmessages.visionsofheaven.com/

Snopy Światła na Niebie w roku 2011

Poniżej publikuję wspaniałe, według mnie, bardzo budujące  wiadomości od  Galaktycznej Federacji Światła.  Znalazłam chwilkę czasu, aby je przetłumaczyć  jeszcze przed Świętami z myślą, aby zrobić Wam  w tej formie świąteczny prezent.

Zamieszczam też zdjęcia smug świetlnych nad Oslo.  Istnieje fizyczne wyjaśnienie tego zjawiska.  Maszyny do robienia śniegu na pobliskim stoku narciarskim pracują przez noc.  Zgadzam się, że to może być powodem tych smug, ale ten widok może być bardzo bliski tego, co nam obiecują kosmici. Być może jest to sugestią, co możemy oczekiwać w przyszłości.

\

(…)  FŚ: Zobaczysz snopy światła na niebie … i nie będą mogły one być wzięte za coś innego niż tym co są.  Ich oczywisty blask nie pozostanie niewykryty.   Gdy te snopy się zaprezentują, nie bądźcie zrażeni historiami o tym, czym one mogą lub nie mogą być. WIEDZCIE, że są one od nas.
Ich przeznaczenie: Są one od nas dla was na „rozpoczęcie uroczystości”. Będą one widoczne w różnych miejscach na całej Ziemi i będą one na tak wielką skalę, że nie będą mogły być odsunięte na bok lub zignorowane przez media.  Będzie im dawane wiele nazw. Ludzie będą robić odniesienia do biblijnych scenariuszy, ponieważ nie będą mogli znaleźć innych interpretacji.
Nie będą one blaskiem światła, które można pomylić z elektryczną burzą.  Tak jak ujrzałaś w swojej wizji, którą ci zaprezentowaliśmy, będą to snopy, które zawierają w sobie Światło.  Będą puszczać one strumienie w dół na waszą planetę tworząc ekspozycje i zanim ekscytacja zdąży się obniżyć …następny pokaz pojawi się w innej części świata.  Nie będą one mogły być naruszone.  Mamy ochronne zasłony, które odepchną każdą materię, która może próbować ingerować.
Nawet gdy oglądane na ekranach w waszych domach, wiele osób się obudzi ze snu przez te strumienie energii….. zawierają one w sobie kolejny etap podróży dla ludzkości …. słowa, aby to opisać są niewystarczające.
Te filary Wielkiego Światła będą służyć na wiele sposobów.  Uwolnią one do atmosfery, to co możemy jedynie wam określić jako energię … to co zawiera ta energia, to jest jak magiczny napój.  Podniesienie ona was na duchu. To będzie jak zapach z kuchni matki.
Staramy się znaleźć podobieństwo do tego, jak może to pożywić wasze dusze.  Wasze dusze rozpoznają tę emitowaną energię…. To będzie tak, jakbyście znaleźli brakujący element w układance, który idealnie pasuje do całości.
I chcemy wam powiedzieć, że to dopiero początek.  Mówiliśmy wam już przez długi czas o cudownościach, które mają nadejść.  Wyobraźcie sobie to, co wam mówiliśmy, wyobraźcie sobie te przygotowawcze etapy, które prowadzą do następnego kroku.  I z każdą nową prezentacją tych snopów światła wasze dusze będą rozumieć jego istotę.  Wszystko, co nie miało dla was wcześniej sensu … będzie.  Ten następny rok przyniesie dużo radości dla wielu. To, co wam sprezentujemy, wypełni was nową nadzieją.

Będą „śmieszne” wyjaśnienia tej niespodzianki, ale tak naprawdę wy będziecie wiedzieć lepiej.  Ponieważ to wy trwaliście w Prawdzie, gdy wszystko było ukartowane przeciwko wam.
Wielu z was zdecydowało się żyć w strachu przed wszystkim tym, co słyszeliście i o czym byliście informowani.  Mówimy, że ten strach nie jest konieczny.   Ponieważ, gdy przyszły rok będzie się rozwijał, będziecie mieli okazję uśmiechać się od ucha do ucha. Wasze serca będą wypełnione po brzegi tą wewnętrzną wiedzą, o której wam tyle mówiliśmy.

Ten głos RADOŚCI będzie rezonansem z tymi, którzy są w stanie zaakceptować jej PRAWDĘ.  Jest to kolejny sposób, w jaki możemy wytłumaczyć energię, która będzie w tych snopach światła.
Jak długo będzie to trwać?
FŚ:  Wystarczająco długo, aby mogło być uznane za „nie z tego świata”.

Czy mówicie o  pięciu lub sześciu czy o setkach?
FŚ:  Na początek jako wprowadzenie, będzie to minimalne.   Będą one taktyką niespodzianki, aż do tego czasu, kiedy będą mogły być obserwowane bez strachu.  Kiedy ludzie się już do nich przyzwyczają , ich liczba się zwiększy i będą pozostawać przez dłuższy okres czasu.  Mogą one również podróżować przez kontynenty.
Czy są one kontrolowane przez was?
FŚ:  Tak. Gdziekolwiek się „pojawią” pozostawią swój ślad.  Chociaż nie jest to konieczne, aby się przemieszczały, są w ten sposób zaprojektowane.
Jak je kontrolujecie?
FŚ:  Myślami. Są czystą energią. System napędu nie jest potrzebny.
W mojej wyobraźni, kiedy mi je pokazaliście wcześniej, były one ogromne.
FŚ:  Tak, one będą.
urywek
Federacja Światła przez Blossom Goodchild,  20/12/2010

Tłumaczyła: Krystal

http://galacticchannelings.com/english/blossom20-12-10.html

Blossom Goodchild czaneluje „Biały Obłok”

19 grudzień, 2010

Blossom Goodchild czaneluje „Biały Obłok”,   5 odcinków

Sesja została przetłumaczona  na polski przez BoogyAgent007

Naciśnij na  kwadracik Tube w prawym dolnym rogu, aby obejrzeć pozostałe odcinki na YT.  Naciśnij na kwadracik CCw prawym dolnym rogu podczas odgrywania, jeśli nie widzisz polskiego tekstu.

Previous Older Entries