Rozpuszczając dramaty Wzniesienia

.

Kochani, dziś o 15:58 jest pełnia, druga w tym miesiącu, a z dodatku do ostatniej aktywacji (się tłumaczy;) wynika, że odbywa się dziś kolejne ważne dostrojenie planet i gwiazd. Wczoraj słońce po wielu dniach względnego spokoju posłało nam impuls klasy M. Zabawa trwa 😀 Pięknego dzionka dla wszystkich! wika

Mistrz Lanto, 17 sierpnia 2012

Błogosławię was światłem Chrystusowej Świadomości Stwórcy, błogosławię was prawdą, pokojem i wieczną miłością, wypromieniowuję w całą waszą istotę wibrację Chrystusa, abyście mogli rozpoznać to samo wewnątrz siebie, wszędzie i na wieki.

Jestem Mistrz Lanto, moje energie są delikatne, lecz promienne, i pracowałem w bliski sposób z wieloma aspektami Chrystusa, również z Mistrzem Jezusem. Moim celem jest zaktywowanie energii oddania dla Stwórcy wewnątrz i wokół waszej istoty, a także zwiększenie waszej świetlistości. Oddanie prawdzie, promienność, pełna miłości determinacja i wibracja Chrystusa mają wielkie znaczenie w tej fazie wzniesienia; istotną sprawą jest zezwolenie na to, by właściwości te mogły się przejawić i w harmonijnej równowadze wypłynąć z wnętrza waszej istoty. Być może odkryjecie, rozpoznając te święte właściwości w sobie, że istnieją tu obszary nierównowagi, które można w łatwy sposób dostroić. Możecie praktykować następujące afirmacje:

Jestem oddaniem w boskiej równowadze,
Jestem promiennością w boskiej równowadze,
Jestem zdecydowaniem w boskiej równowadze,
Jestem wibracją Chrystusa w boskiej równowadze.

Gdy wypowiadacie pierwszą afirmację, możecie zrobić wdech, a w trakcie wydechu pozwólcie, by boska równowaga utworzyła się, uformowała i wypłynęła z waszej istoty. W czasie kolejnego wdechu powtórzcie drugą afirmację, a na wydechu pozwólcie boskiej równowadze utworzyć się i wypłynąć z was. Kontynuujcie w taki sposób, wypowiadając wszystkie cztery afirmacje, a potem od nowa. Wezwijcie mnie, jeśli chcecie, abym wam pomógł w tworzeniu i manifestowaniu boskiej równowagi wewnątrz i wokół waszej istoty.

Równowaga jest energią, której każda dusza pragnie; stanowi ona niemal środek bezpieczeństwa dla duszy, pozwalający w większym stopniu dostroić się do Stwórcy. Równowaga nie może zostać uchwycona ani przejęta od kogoś; musi ona zamanifestować się z wnętrza waszej istoty, będąc esencją prawdy czy też obecnością Stwórcy, którą w sobie posiadacie. Można powiedzieć, że równowaga jest stałością albo stabilnością. Kiedy ja myślę o równowadze, nie wyobrażam jej sobie jako energii, jaką się staję, czy też właściwości, jaką mogę uzyskać w mojej rzeczywistości – lecz jako zrozumienie połączenia i zjednoczenia ze Stwórcą. Kiedy łączycie się ze Stwórcą czy uniwersalnymi energiami, czy są to energie w was czy wokół was, równowaga jest rzeczywistością, która rozwija się nie z powodu waszego skupienia na niej, lecz dzięki waszemu poddaniu się po to, by stać się wibracją Stwórcy. Kiedy równowaga w oczywisty sposób pojawia się w waszej rzeczywistości, możecie być pewni, że wibracja Stwórcy jest obecna i w boski sposób zintegrowana. Jeśli obecna jest nierównowaga, możecie rozpoznać, że potrzebne jest lepsze połączenie czy też akceptacja energii Stwórcy wewnątrz i wokół was. W obszarach nierównowagi możecie stworzyć połączenie ze Stwórcą dzięki zezwoleniu na to, by światło Stwórcy emanowało z waszej istoty za sprawą odpowiednich okoliczności. Pomocne będzie poproszenie Stwórcy o to, by pobłogosławił i zjednoczył pewne energie lub sytuacje z boską esencją, albo po prostu wyrażenie bogactwa miłości waszej istoty w momencie, gdy wiecie, że jesteście w jedności z energią i boską mądrością Stwórcy. W tym stanie otwieracie się na działanie boskiej magii Stwórcy, pozwalając, by objawiała się prawda i energie szczęśliwości.

Obecność równowagi można również rozumieć jako głębokie i pełne oddania zaufanie do wibracji Stwórcy. Ja, Mistrz Lanto, uważam że wiara w Stwórcę ma wielkie znaczenie w tym okresie wzniesienia. Istnieje również potrzeba, abyście pokładali zaufanie w sobie samych – jako w potężnych, mądrych istotach, które potrafią zmienić swą własną wibrację, rzeczywistość i świadomość.

Wraz z nadchodzącym wzmocnieniem/powiększeniem ze strony Stwórcy {magnification of the Creator} oraz przemianami energetycznymi w grudniu 2012 Stwórca obdarza każdą osobę sposobnością, aby pokochała siebie bezwarunkowo, by obdarzyła większym zaufaniem i wiarą swoją własną moc i swe promienne światło, a także aby potwierdziła swoją wiarę w Stwórcę. Zdaję sobie sprawę z istnienia rozmaitych pomysłów na temat tego, co wydarzy się w grudniu 2012, które utrzymywane są w powszechnej ludzkiej świadomości, i moim życzeniem jest podzielenie się z wami paroma prostymi informacjami, które pomogą wam w uzyskaniu wtedy jak najbardziej radosnego i ekstatycznego doświadczenia.

Przede wszystkim proszę was, abyście pozwolili rozwiać się wszelkim oczekiwaniom dotyczącym czasu, o którym mówimy, abyście zawarli pokój wewnątrz swojej istoty, zgadzając się na to, że będziecie szczęśliwi i zadowoleni nie wiedząc, co zdarzy się w tym czasie. Rozpuszczając swoje oczekiwania i odczuwając zadowolenie nawet wtedy, gdy widzicie przed sobą niewiadomą, budzicie się i otwieracie na poziomie energetycznym, pozwalając sobie na to, by doświadczać tego z większym wdziękiem oraz wsparciem ze strony boskiej łaski. Zachęcam was, abyście mówili do siebie w czasie swych medytacji czy też wtedy, gdy siedzicie w ciszy, wyjaśniając, że z całkowitym spokojem i swobodą przyjmujecie wszystko, co się wydarza, i że jesteście szczęśliwi, pokładając swe zaufanie w Stwórcy i obserwując, jak w cudowny sposób wszystko się rozwija i odsłania. Ważne jest, by rozpuścić wszelkie osądy, jakie możecie wyrażać na temat procesu wzmocnienia, i zezwolić na to, aby z waszej istoty i waszego umysłu promieniowała miłość, zaufanie, równowaga i zdecydowanie.

Po drugie proszę was, abyście obserwowali dramaty, jakie stwarzacie w swej rzeczywistości, i wykorzenili to w jak największym stopniu. Stwarzanie dramatu polega na powiększeniu i spotęgowaniu energii, emocji, myśli albo sytuacji. Jako dusza, która nieustannie szuka głębszego połączenia ze Stwórcą, możecie odczuwać, że stale zwiększacie czy też wzmacniacie swą własną energię, ale tak naprawdę wy pozwalacie się tej energii ujawnić. Kiedy zwiększacie energię, czynicie ją większą, niż jest ona w rzeczywistości; kiedy pozwalacie energii się ujawnić, staje się ona większa, ale również i bardziej całościowa, a wy podłączacie się do przepływu światła Stwórcy. To, co nazywamy tu dramatem, pojawia się często w sytuacjach negatywnych, zwłaszcza w doświadczeniach pełnych emocji, i często stwarzane jest po to, by przyciągnąć więcej uwagi, a nawet miłości, do danej jednostki. Dramatu można doświadczać również w czasie praktyk duchowych, na przykład jeśli medytujecie i odczuwacie miłość w swoim sercu, możecie się skupić na pragnieniu, by ta miłość wzrastała, mówiąc do siebie jak cudowna jest ta miłość i jak bardzo chcecie doświadczać jej pełniej. W wielu przypadkach nawet i to stwarza dramat, gdyż próbujecie wtedy zwiększyć tę miłość, a nie pozwolić jej wyłonić się z waszej istoty. Kiedy po prostu obserwujecie tę miłość w sobie i otwieracie się, aby doświadczyć szerszego jej przepływu, cała wasza istota się raduje i nie ma już potrzeby zwiększania tego doświadczenia miłości, wzrasta ono samo bez granic.

Jest moim życzeniem, abyście zaczęli obserwować dramaty, jakie stwarzacie w swej rzeczywistości czy w swojej energetyce, w swych emocjach, myślach i doświadczeniach, które próbujecie zwiększyć w swojej rzeczywistości. Ważnym odkryciem jest to, że nie ma potrzeby zwiększać tych energii, lecz że należy pozwolić sobie na bardziej otwarte i swobodne ich doświadczanie. Jeśli potraficie zacząć to obserwować w swojej istocie i rzeczywistości, uwolnicie się od oczekiwań i wielu idei, które być może nie zostały ukształtowane na bazie prawdy; uzyskacie również większą równowagę czy też dostrojenie do Stwórcy. Kiedy będziecie następnie obserwować i doświadczać wzmocnienia w grudniu 2012, zrozumiecie, że nie ma potrzeby stwarzania żadnych dramatów wewnątrz czy wokół was, lecz wystarczy pozwolić energiom przepływać z waszej istoty i Stwórcy. W rzeczywistości jest to po prostu otwarcie się na doświadczanie wiecznego przepływu, który jest Stwórcą.

Możemy w tym czasie ujrzeć, jak wielu ludzi będzie stwarzać dramaty oparte na miłości bądź strachu, próbując odnaleźć poczucie bezpieczeństwa i większe zrozumienie, ale jeśli jesteście w stanie dojść do większego mistrzostwa w tych sprawach w swojej rzeczywistości, będziecie w stanie rozpoznać to samo w innych. Pozwólcie, aby wasza energia i intencje pomogły im doświadczyć prawdy i miłości Stwórcy. Rozpuśćmy potrzebę stwarzania dramatów i powiększania energii w świadomości ludzkości, po prostu doświadczajmy wielkości światła Stwórcy w sobie i wokół siebie.

Nazywam się Mistrz Lanto i zapewniam was, że jestem tutaj, by pomóc wam w każdy możliwy sposób; po prostu przywołajcie moją energię i obecność, a będę do waszych usług.

Zawsze w miłości i oddaniu –
Mistrz Lanto

Przekazała Natalie Sian Glasson,17 sierpnia 2012
http://www.omna.org/17-08-12-Lanto.html

Przetłumaczyła wika