Mateusz, 1 września 2012

.

Następny przekaz w środę — Kr

Proces Wzniesienia jest na czas; przeznaczenie piątej gęstości dla Ziemi,  pomoc ET jest kontynuowana; proces Ujawnienia i powód opóźnienia; Hatonn:  reelekcja Obamy kluczem przybycia ET, główny plan Złotego Wieku, strach powstrzymuje ewolucję duszy

.

1.  Z miłosnymi pozdrowieniami od wszystkich dusz na tej stacji, tu Mateusz.  Tak wielka ekscytacja jest w powietrzu dla wszystkich oświetlonych dusz – w odliczaniu czasu do progu Złotego Wieku Ziemi zostało miesiące i tygodnie, a nie dziesięciolecia i  lata przed początkiem jej Wzniesienia!

2.  Zwłaszcza wśród nowo przebudzonymi duszami, a także dedykowanymi, wieloletnimi pracownikami Światła, istnieją różne poglądy na temat dwóch aspektów tego osiągnięcia, które jest unikalne w tym wszechświecie:  Samo Wzniesienie i Ujawnienie.  Jedni widzą to jako pojedyncze, niepowiązane wydarzenia, podczas gdy inni uważają, że Wzniesienie jest procesem, a Ujawnienie wydarzeniem.  Pomówimy o naszej perspektywie o tych trwających procesach, jako o dwóch stronach medalu, że tak powiem.

3.  Pod koniec waszych lat 30-tych, kryzys ekonomiczny spowodował ogromne straty w waszym społeczeństwie i powstanie Trzeciej Rzeszy Niemiec doprowadziło do inwazji pobliskich krajów.  Gaja, dusza Ziemi, wiedziała co się gotowało w jej polu energetycznym potencjału.  Wiedziała, że ​​jej planetarne ciało, prawie pozbawione Światła, było zbyt słabe, aby przetrwać nieuniknioną II Wojnę Światową i inne barbarzyństwa z tego wynikające ze względu na ciemność  w świadomości jej ludzkości.

4.  Dlatego wtedy zawołała o pomoc.  Natychmiastową reakcją była masywna infuzja Światła z odległych cywilizacji, co pozwoliło Ziemi poluzować się z głębokiej trzeciej gęstości i powoli zacząć wzrastać w wyższe, ale wciąż jeszcze bardzo gęste poziomy energii.  To był początek jej Wzniesienia.

5.  Teraz posuńmy się do przodu do obecnego roku.  W ciągu jego końcowych dni i wczesnych dni roku 2013, planeta będzie podróżować przez niebiańskie okno pomiędzy trzecią i czwartą gęstością, kiedy kosmyki energetyczne obu gęstości na krótko przemieszają się i wejdą do czwartej gęstości, gdzie Złoty Wiek Ziemi się zaczyna.

6.  Ale ten chwalebny kamień milowy nie jest końcem jej podróży.   Wzniesienie będzie trwać, aż planeta umiejscowi się mocno w piątej gęstości, z której Gaja brała początki w czasach starożytnych, tak samo jak jej planetarne ciało.  Po eonach przebywania w niskich gęstościach, które były współmierne do zbiorowej świadomości kolejnych cywilizacji, ciało Gai powraca do domu.

7.  Istotnie, wyjście Ziemi z trzeciej gęstości będzie zwiastowane w całym oświetlonym wszechświecie!  Jednakże wiedza, że ten genialny proces będzie trwał przez następne długie lata zapobiegnie zniechęceniu tych, którzy spodziewają się dramatycznych wydarzeń w dniu 21 grudnia.  Kiedy nic o dynamicznych proporcjach nie wydarzy się w tym dniu lub innym w tym samym wąskim czasie, jak smutno byłoby, gdyby ci, którzy liczą na coś spektakularnego będą tak przygnębieni, że na poziomie duszy podjęliby decyzję, aby dołączyć do innych, którzy również zdecydowali się nie pozostać na planecie z różnych powodów.

8.  A teraz pomówmy o Ujawnieniu.  Ponieważ zostało ono powiązane z oficjalnym ogłoszeniem o obecności uniwersalnej rodziny, wielu pracowników Światła czuje zniechęcenie, że tak blisko końca waszego roku 2012 wciąż nie ma jego potwierdzenia.

9.  Chociaż podstawy poprzedniej potęgi Iluminatów zostały rozbite, nadal mają  oni duży wpływ w niektórych obszarach, a jeden z nich to media.  Poprzez hamowanie informacji, których nie chcą ujawnić, uniemożliwili większości waszej populacji poznanie, że dusze duchowo i intelektualnie zaawansowanych cywilizacji otaczają planetę tysiącami statków lub pracują ramię w ramię z wami lub mieszkają w Wewnętrznej Ziemi.  Tak więc, większość w waszym świecie nie ma w ogóle  oczekiwań, aby spotkać członków naszej uniwersalnej rodziny.  Więc w zbiorowej świadomości istnieje niedostatek prawdziwej wiedzy o nich i bardzo mało myśli o ich powitaniu.

10.  To, w połączeniu z nieustępliwym trzymaniem się ciemnych niektórych wojskowych sektorów, które mogą stanowić zagrożenie dla was i dla partii lądujących, nadal opóźnia ogłoszenie i lądowanie w dużych liczbach.  Ale z całą pewnością, to nie zmniejszyło ani na jotę trwającej pomocy waszych braci i sióstr!

11.  Istotne postępy nadal są kontynuowane potajemnie na ziemi i załogi statków w dalszym ciągu wykorzystują swoją technologię w celu zmniejszania toksycznych zanieczyszczeń i blokady funkcjonowania potężnej broni.  Niwelują skutki trzęsień ziemi, zmniejszają prędkość wiatru i kierują duże sztormy z dala od gęsto zaludnionych obszarów, jednocześnie pozwalając na usunięcie takiej samej ilości negatywności.  Ciągła koordynacja pomiędzy jednostkami wywiadu na ziemi i na niebie udaremnia próby czarnych operacji („Black Ops”) Iluminatów, takich jak zorganizowany terroryzm i długie przerwy w dostępie prądu lub przerwy w systemach łączności.

12.  Aby nie przyciemniać waszego osobistego Światła przez negatywne odczucia z powodu opóźniania „Ujawnienia”, prosimy o rozszerzenie jego definicji, odkrycia lub objawienia, poprzez dodanie ekspresji „przychodzenie do Światła” (coming to light).  To jest dokładnie to, co dzieje się odkąd Ziemia rozpoczęła swój kurs ascendencji!

13.  We wcześniejszych latach nie było żadnych dowodów, że coś niezwykłego się dzieje, ale w czasie podróży Ziemi, natężenie Światła wzrastało i zaczęły się ujawniać nikczemne działania, które dawniej były znane jedynie wrogim sprawcom i tym, którzy byli bezpośrednio zaangażowani.  Podczas gdy wieloletnie, zakorzenione ciemności wychodziły na jaw, ludzie zaczęli otwierać swoje serca i umysły, nie zdając sobie sprawy, że  też reagowali na wibracje Światła.

14.  Weźcie pod uwagę światowe zmiany w postawie do wojen.  Jedność ducha wojsk alianckich  podczas II Wojny Światowej, że jest patriotycznie zabijać i honorowo umierać, przekształciła się w globalne rajdy i medytacje na rzecz pokoju.  Zauważcie jak dużo informacji wyszło na jaw o korupcji w rządach od poziomu komunalnego do krajowego i w międzynarodowych korporacjach i instytucjach finansowych.  Pedofilów zidentyfikowano w kapłaństwie i organizacje, które w swoim czasie były uznawane za schronienie dla dzieci i osoby kiedyś uważane za mentorów i idoli upadły, gdy ich ciemne cechy zostały ujawnione.

15.  Teraz umieśćcie te ujawnienia i wszystkie inne w ich właściwym kontekście – integralnym aspekcie Wzniesienia Ziemi. Gdy planeta podróżowała przez sukcesywnie wyższe poziomy energetyczne, coraz więcej obszarów przestępczości i okrutnych warunków, które kiedyś były ukryte wyszły na jaw.  Było to konieczne, aby ludzie mogli zobaczyć, jak ciemność kontrolowała ich życia, a także w świetle tej realizacji, mogli być zmotywowani do wprowadzenia korzystnych zmian.

16.  Energia Światła rosnącej świadomości waszej cywilizacji, aspiracji i działań podnosi świadomość zbiorową na  drodze do Wzniesienia Ziemi.  Jeszcze siedemdziesiąt kilka lat temu Ziemia była w agonii!  Jej tranzyt z głębokiej trzeciej gęstości do punktu bliskiego wejścia do czwartej gęstości jest uniwersalnym osiągnięciem bez precedensu w prędkości i w zasięgu!

17.  Poprzez traktowanie Ujawnienia jako istotnego i nieodłącznego elementu procesu Wzniesienia, jakim jest, nie musicie być rozczarowani, ani zniechęceni, ponieważ oficjalne uznanie obecności naszej rodziny jeszcze się nie wydarzyło.  Bądźcie pewni, że to się stanie!  Ich publiczna recepcja przez konkretnych światowych przywódców będzie uwieńczeniem całego procesu Ujawnienia i tak jak wy, tak i my, niecierpliwie oczekujemy na ten doniosły dzień!

18.  Rozumiemy, że wiedza, kiedy?, jest dla was bardzo ważna,  zapytałem więc Hatonna, czy mógłby dać nam aktualizację na ten temat.

Dziękuję za zaproszenie, Mateuszu.  Najpierw chcę powiedzieć, że zgadzam się ze wszystkim, co powiedziałeś o Ujawnieniu i dlaczego oficjalne powitanie jest nadal wstrzymywane.  I dziękuję za wyjaśnienie, że nasze załogi na statkach robią co w ich mocy, aby pomóc wam podczas czekania na lądowanie i nasze załogi naziemne działają też w tym kierunku.  Jesteśmy już w gotowości od dekady, aby wprawić ten show w ruch!

Jednakże czas, kiedy będziemy „ogłoszeni,” , oczywiście, jest nadal kwestią bezpieczeństwa.  Nowym kluczem są listopadowe wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych.  Bardzo ważne jest, aby prezydencja Obamy była kontynuowana.  To nie ma w ogóle nic do czynienia z polityką, w tym kraju, ani w żadnym innym!  Ale ma to wiele wspólnego z  generalnym planem Złotego Wieku!

Plan jest według tego co Gaja, dusza Ziemi, chce.  Ona chce pokojowego świata, gdzie każdy otrzymuje swoją sprawiedliwą część i każdy szanuje wszystkie królestwa jej przyrody.  Najwyższa rada uniwersalna wybrała jako głównego gracza, duszę o wysoko rozwiniętym duchowym statusie, o starożytnej mądrości i doświadczeniu w dowodzeniu w wielu wcieleniach.  Tą duszą jest Barack Obama.

Urodził się z wizją Gai i ją zachował i ma inspirację i kwalifikacje, aby ją osiągnąć.  Jego reelekcja jest konieczna, aby plan posunął się do przodu, ponieważ jego przeciwnik nie jest ani zdolny, ani zainteresowany do wprowadzenia zmian jakich ten plan wymaga.

Jesteśmy całkowicie apolityczni i nie umniejszamy Mitta Romney!  To jest to, że on i ci, którzy podzielają jego poglądy nie mają motywacji do zmiany finansowego status quo i to, że całkowity brak równości pomiędzy niewieloma, a miliardami ludzi, którzy nie mają nic lub niewiele, nie może dalej trwać i nie będzie.  Ziemia nie pozwoli, aby brak równowagi był kontynuowany.

Myślę, że więcej wyjaśnień jest tu potrzebne.  Plan generalny zawierał, że niektóre osoby będą powodowały różnego rodzaju cierpienia, co da wielu, wielu duszom okazję do likwidacji ich karmy w trzeciej  gęstości i zrównoważenie doświadczeń z innych inkarnacji, aby mogli przejść razem z Ziemią.  Gdy ta część planu została zakończona około dziesięć lat temu, ciemni mieli przystąpić do sił Światła.  Oni jednak tego nie zrobili i dlatego wojny, uprzedzenia, korupcja, chciwość, podziały, terroryzm i inne niszczycielskie warunki 3. gęstości ciągle istnieją.

Zgodnie z pierwotnym planem, to wszystko by dawno już minęło.  Zamierzeniem było, że kiedy Obama zostanie prezydentem,  będzie miał globalną pomoc w zjednoczeniu ludzi wszystkich narodów i poprowadzeniu waszego świata do Złotego Wieku. Ten plan zawierał spotkanie między nami dziesięć lat temu i wspólne posprzątanie bałaganu na waszej planecie spowodowanego przez chciwych, niedbajacych graczy u władzy.

Cóż, wciąż czekamy i wysiłki Obamy na przeprowadzenie reform zostały zablokowane przez jego wrogów w Kongresie lub bogatych osób, którzy kontrolują większość członków.  Poprzez groźby śmierci dla jego rodziny albo blokowanie głosów, Obama był zmuszany do podejmowania decyzji, które sprzeciwiają się jego sumieniu i jego wizji świata.  Po tym jak dowiedział się, że on i jego rodzina mają naszą ochronę, jego umysł został uwolniony od tego głębokiego niepokoju, ale wciąż musiał radzić sobie z nieustępliwą stronniczością i jawnymi kłamstwami lub wypaczeniami faktów.

To, co jest właśnie teraz na pierwszym planie w USA, a co powinno być, to jak naród będzie kooperować z innymi krajami, aby rozwiązać opłakany stan waszego świata!  Jeśli nasze pojawienie stanie się się decydujące dla Obamy na utrzymanie jego pozycji, zrobimy to w wystarczającym czasie przed wyborami.  Jeśli zobaczymy, że jego reelekcja jest pewna, pokażemy się wkrótce potem.

Powtarzam, to NIE jest polityczne!  Gdy się pojawimy, różnice polityczne nie będą problemem w żadnym kraju.  Prawda o nas i wielu innych sytuacjach zostanie ujawniona.

Mateuszu, to jest najbliższy termin jaki mogę podać, kiedy będziemy ujawnieni.  Dziękuję za danie mi okazji do wypowiedzenia się.

19.  Hatonnie, dziękujemy za wyjaśnienie sytuacji w tak wyraźny sposób i za zapewnienie, że czy to na krótko przed, czy krótko po dniu wyborów, oficjalne powitanie naszej uniwersalnej rodziny nastąpi wkrótce!  To kończy nasze obawy, że dusze mogą zdecydować się na odejście, gdy nic dynamicznego nie wydarzy się 21 grudnia – spektakularny dramat nastąpi z zapoznaniem naszej „kosmicznej” rodziny!

20.  Ukochani pracownicy Światła, wiemy, że wasze naglące uczucie do publicznego potwierdzenia innych cywilizacji wykracza daleko poza ciekawość.  Jest to wasze szczere pragnienie zakończenia wojen, powszechnego cierpienia i przypadkowych aktów przemocy.

21.  Jak już stwierdziliśmy w poprzednich wiadomościach, kontynuacja tych okoliczności jest zależna w dużej mierze od panujących wibracji, które powiększają cechy i zachowania dwoistości –  „dobry” się polepsza, „zły” się pogarsza.  I zgodnie z tym, co powiedział Hatonn o terminach  Głównego Planu, wzywa się do tego „aby dobry stał się lepszy” w tym momencie.

22.  Chociaż dodatkowe lata ciemności spowodowały horrendalne przeciwności dla wielu ludzi, większe znaczenie ma jak to wpłynęło na ich dusze.  Kiedy krótkie życie, urazy i poważne trudności nie były częścią kontraktów tych osób, łaska Boża dała im ewoluowany status duchowy, a kiedy czyny sprawców były poza ich umowami, ich status został zdewoluowany. Oznacza to, że cykl wiecznego życia duszy nie został naruszony w trakcie tych dodatkowych lat ciemności i wiele, wiele milionów dusz zrobiło skok naprzód duchowo i intelektualnie.

23.  Uważamy, że ważne jest, aby po raz kolejny pomówić o niepotrzebnym poczuciu strachu.  Widzieliście, że obawy dotyczące terroryzmu podczas Igrzysk Olimpijskich były na nic.  Apelujemy, aby umieścić wszystkie inne, strachem wypełnione roszczenia, prognozy i raporty w tej samej kategorii, nic się nie spełni!  To nie znaczy, że Iluminaci nie mają intencji, aby  próbować wywołać strach.  Oznacza to, że tak jak ich poprzednie próby zawiodły z powodu interwencji naszej rodziny powyżej i na planecie, tak i wszystkie ich inne plany spotka ten sam los, aż ciemność został pokonana.  I wkrótce tak będzie!

24.  Jest zbyt blisko Wzniesienia Ziemi, aby nawet obawy wielu osób mogły opóźnić jej stałe tempo lub zboczyć ją z toru, ale może to stać się dla rozwoju osób w duchowej świadomości.  Obejmujemy wszystkich was w bezwarunkowej miłości, tej najpotężniejszej ze wszystkich energii w tym wszechświecie.  Jeśli tylko to zaakceptujecie możecie być nieustraszeni przed tym, co jest przed wami, spoglądając z radością i ekscytacją na pozostałe dni tego roku i wszystkie lata, jakie nadejdą.  Och, pozwólcie nam tu „zrobić edycję” – nie ma liniowych oznaczeń czasu w tym kontinuum, do którego szybko się zbliżacie, więc zamiast lata, powiemy, wszystkie inkarnacje, jakie nadejdą.

25. W całej tej waszej długiej podróży w tym życiu, podróżowaliśmy z wami w duchu i cieszymy się z wami, że każdy krok przybliża wasze zwycięskie wejście w Złoty Wiek Ziemi.
______________________________________

Miłośći Pokój

Suzanne Ward

Strona: The Matthew Books

Przetłumaczyła Krystal

Wszystko się rozgrywa zgodnie z planem

.

.

Galaktyczna Federacja za pośrednictwem Wędrowca Niebios

Pozdrowienia od Federacji.

Choć być może w to nie uwierzycie, wiele z tego, co się wydarza na waszym świecie, zmierza w stronę rozwiązań, które boski plan zapowiadał już dawno temu. Jesteśmy tu, by doprowadzić was do końca tych czasów wątpliwości i pomóc wam w waszej misji. Rozumiemy trudności, jakie powoduje w waszym życiu utrata pamięci o tym, kim jesteście i skąd przybyliście. Troszczymy się o was i jesteśmy tutaj.  Choć możecie nie rozumieć wszystkich działań bądź ich braku na światowej scenie, mówimy wam, że wszystko się rozgrywa zgodnie z planem, który został przygotowany dawno temu, a wy wszyscy jesteście na właściwym kursie.

Wasze media przekażą niedługo doniesienia o wielkiej zmianie wzorców energetycznych na waszym świecie, która została zmierzona i zaobserwowana przez waszych naukowców.  Te zmiany są częścią rozszerzającej się wciąż ekspansji energii, która podnosi wasz świat, uwalniając go z jego splątania. Zwracajcie szczególną uwagę na stopień, w jakim te zmiany zostały zaobserwowane, a zrozumiecie potężne efekty, jakie energia ta wywiera dzisiaj na wasz świat.

Tak, jak zawsze wam mówiliśmy, zmiany jakie widzicie nie pojawiają się jak na hollywoodzkim filmie, ale jako stopniowo rozwijający się zbiór okoliczności, które osiągną swą kulminację w postaci pożądanej zmiany, jaka ma być uzyskana zgodnie z tym planem.  Spodziewaliście się ujrzeć ogromne zmiany w strukturach waszych rządów oraz wspólnot bankowych i biznesowych, ale tego rodzaju wstrząs byłby o wiele za poważny, aby ludzie mogli sobie z tym poradzić.  Te zmiany, jak wszelkie konieczne zmiany, są ze swej natury stopniowe i czasami początkowo niedostrzegalne.  Jednak już się wydarzają i są w toku. Czy nie dostrzegliście subtelnej, ale bardzo potężnej zmiany w tym, w jaki sposób ludzie postrzegają kartele bankowe?  Czy nie zauważyliście spadku częstotliwości naturalnych katastrof na Ziemi?  Czy nie odczuliście zmiany w sposobie myślenia światowych przywódców w tych sprawach, które mają na celu dobro ludzi, a nie jedynie korzyść dla interesów korporacji?  Te subtelne zmiany są wynikiem ruchów, porozumień i działań, jakie miały miejsce za kulisami.

Ostatnio spotkaliśmy się znów na poziomie galaktycznym, aby ocenić do jakiego punktu doszliśmy w tym procesie i co ma zostać zrobione w dalszej kolejności, aby wszystko rozwijało się w kierunku nieuniknionych celów, jakie plan zakłada.  Spotkanie to, które odbyło się znów na jednym z naszych wielkich statków, doprowadziło do pewnego interesującego konsensusu dotyczącego naszej wspólnej sytuacji.  Na spotkaniu tym byli zarówno delegaci z waszego świata, jak i przedstawiciele Federacji.  Wasi ludzie zostali wysłuchani, a wasze uczucia uznane za najważniejsze w tym uzgodnionym stanowisku.  Teraz na serio zabraliśmy się za przeprowadzanie pierwszego z kroków uzgodnionych w tym konsensusie.  Ujrzycie ten pierwszy krok w formie naszej tłumnej obecności na waszym niebie w ciągu kolejnych dni.  Pierwsze posunięcie w ramach tego ważnego programu działania jest już w toku.

Wasi ludzie zaczynają już rozumieć, że wasz świat żył w uścisku Ciemnych.  Ci, którzy są u władzy i mają możliwość położyć temu kres, uświadomili sobie, że ich droga ku temu jest już otwarta, i że opór ze strony ukrytych władców zelżał do stopnia gwarantującego przeprowadzenie akcji w tym czasie.  Dzięki tym śmiałym ruchom waszych własnych bohaterów oraz pierwszemu spośród serii kroków kolejnej fazy planu, jaką już wprowadzamy w życie, mamy nadzieję podnieść energię na waszym świecie w stopniu wystarczającym, aby dojść do kolejnego poziomu i rozpocząć następną fazę niezbędną dla osiągnięcia celu.

Jesteście nadzwyczajnymi istotami ludzkimi.  Uczyliście się tego długo i niełatwo w największej z galaktycznych duchowych szkół i jesteście tuż przed ukończeniem uniwersytetu będącego Harvardem instytucji edukacyjnych.  Wasze usługi są pilnie potrzebne we wszechświecie i zostaniecie przyjęci z otwartymi ramionami i wielkim szacunkiem dla tego, kim jesteście i czego dokonaliście.  Pozostańcie w miłości i determinacji co do pozytywnego rezultatu.  My dla odmiany pozostajemy zawsze w podziwie dla waszych możliwości, talentów, i waszej  żywiołowej duchowej siły.

Bądźcie w pokoju.

Przekazał Wędrowiec Niebios {Wanderer of the Skies}, 21 lipca 2012
http://wandererodtheskies.blogspot.com/
Przetłumaczyła wika

Przyspiesza nie tylko czas, lecz również wzrasta wasza nowa świadomość

.

Dratzo!  Powracamy!  Jest wiele rzeczy w waszym świecie gotowych, aby się wydarzyć!  Ciemni Kabaliści odrzucili w ostatniej chwili szansę swojego poddania się oferowaną przez naszych ziemskich sojuszników, aby pozwolić na spokojne i łagodne przekazanie władzy.   Ta odmowa odbiła się rykoszetem i już przygotowujemy naszą odpowiedź.  Nasi łącznicy spędzili ostatnie dni przygotowując wspólnie strategie aresztowań wraz z tymi, którzy wykonają je fizycznie.   Chcemy zrobić to w taki sposób, aby nie doszło do negatywnej propagandy w tych kanałach informacyjnych, które są podporządkowane i kontrolowane przez Kabała.   W razie potrzeby, możemy zarządzić, aby niektóre z tych kontrolowanych mediów zostały odpowiednio zdyskredytowane i zamknięte.  Jest także konieczne, aby ci, którzy zajmują stanowiska rządowe kierowane przez Kabała podali się do dymisji, ponieważ jest ważne, aby można było publicznie zauważyć, że ma miejsce prawne przejęcie władzy.  Mieliśmy dużo rozmów wstępnych z funkcjonariuszami służb specjalnych i otrzymaliśmy pozytywną odpowiedź  co do tej konkretnej możliwości.   Zamierzamy zastosować tę opcję i przygotowywać nasze rządy tymczasowe  aby rozpoczęły formalny proces przejściowy.

Kiedy już rozpoczną się te działania, grupa specjalna skoordynuje z naszymi ziemskimi sojusznikami złożoną fazę przejściową.  Najważniejsze jest zneutralizowanie możliwych kontrataków ze strony mediów będących pod kontrolą Kabała.  Teraz oni dosłownie walczą o swoje istnienie i nie tolerują, aby ktoś nie wykonywał posłusznie szkodliwej propagandy w głównych mediach i w Internecie.   Jesteśmy całkowicie przygotowani do tego i  mamy również plany ich kampanii.   Kiedy rozpoczną się dymisje w rządzie, musimy zachować duże środki ostrożności w ciągu pierwszych 72 godzin.  Powiadomiliśmy o tym łączników i są oni przygotowani, by zamknąć różne miejsca transmisji  kablowej i sieciowej zanim ciemni będą mieli sposobność wypuszczenia informacji.  Kabał ma obszerną sieć propagandy i chce ją wykorzystać do maksimum.   Naszym celem  jest temu zapobiec i wytłumaczyć, dlaczego jest to konieczne.  Mamy w naszych rękach dowody nagrane na wideo, które możemy użyć, by udowodnić motywy naszych akcji.   Będzie to trudny czas, czas kryzysu, który jesteśmy w stanie całkowicie opanować.  Nie jest to łatwe, aby obalić i  zmienić rzeczywistość 13-tu tysiącleci waszej planety!

Ta  przejściowa faza staje się coraz trudniejsza dla naszych ziemskich sojuszników  i dlatego zainterweniowaliśmy.  Nasza kwatera główna dla tej fazy jest na naszym Statku Matce.   Grupy łączników wyznaczone dla każdego sektora naszych sojuszników używają już technologii na pokładzie, by monitorować grupy Kabała, śledzić ich ustne i pisane komunikaty, a także obserwować telepatycznie liderów tych ciemnych grup.   To potwierdza jeszcze raz wyjątkowy stan demoralizacji jaki prezentują ci liderzy.  Lecz bądźcie pewni, że jesteśmy na bieżąco ze wszystkim tym, w co oni wierzą, myślą i robią.   Ponadto, chcemy zastosować specjalną technologię, która zapewni łagodne i spokojne ich poddanie się.   Jesteśmy zaangażowani w ten głębszy poziom interwencji  z powodu pilnej potrzeby oddzielenia tej istniejącej przeszkody najszybciej jak to możliwe.   Niebo przekazało nam to boskie rozporządzenie, abyśmy doprowadzili ten świat do punktu transformacji.

Grupa lądowania jest teraz zajęta przygotowaniem tego, w jaki sposób i kiedy wylądować ze specjalistami, którzy zainstalują technologie takie jak replikatory, aparaty do komunikacji oraz urządzenia do leczenia.  Te technologie przeważnie działają z użyciem telepatii i musimy nauczyć was jak odnowić tę umiejętność w waszych umysłach, ponieważ to także ułatwi porozumiewanie się z wami.   Widzimy to odnowienie jednej z waszych naturalnych umiejętności jako pierwszy krok na drodze do pełnej świadomości.  Te żyjące Istoty (technicy) nauczą was także wielu innych rzeczywistości, które będą przejawiać się w trakcie używania tych aparatów.   Można powiedzieć, że dostarczenie tych technologii oznacza moment, w którym naprawdę dokonacie powrotu do pełnej świadomości.   Niebo zamierza bardzo przyspieszyć wiele z tego, co dzieje się tak na zewnątrz jak i wewnątrz was.   Staje się coraz bardziej oczywiste, że  przyspiesza nie tylko czas, lecz również wzrasta wasza nowa świadomość,  że wkrótce po naszym przybyciu jest konieczne zabranie was do waszych Izb Światła w Wewnętrznej Ziemi.

Namaste!   Jesteśmy Wniebowstąpionymi Mistrzami!   Nasi sojusznicy są zajęci wtórnymi konsekwencjami odmowy Kabała co do propozycji poddania się Światłu.   Pod wieloma względami to było oczekiwane.  Wiedzieliśmy, że wbrew zadeklarowanej aprobacie naszych planów, faktycznie zamierzali wypuścić serię dezinformacji, których zamiarem  było zdezorientować wszystkich korzystających z różnych źródeł Internetu z wiadomościami dotyczącymi Zmian.   Chcieli zasiać konsternację i wątpliwości atakując prawdę.  Nasi sojusznicy także są dobrze świadomi tych planów i rozpoczynają serię akcji, które usuną szybko ciemnych oraz ich  zagorzałych sprzymierzeńców.  Naszym zadaniem w tym momencie jest po prostu przygotować plan, który spełni łaskawe dekrety Nieba i wyzwoli was z kajdan tysiącletniego panowania ciemnych.

Jak dobrze wiecie, ten plan zawiera całkowicie nowy system finansowy i nowy rząd.  Wszystko to jest bliskie do wprowadzenia.   Nasi sojusznicy przygotowują media, by odpowiednio powiadomić was jak będą wprowadzane te plany.   Mamy przygotowaną serię ogłoszeń formalnych, które będą przedstawione w momencie, gdy ciemni zostaną pozbawieni władzy na całej planecie.   By to przeprowadzić zastosujemy pewne techniki, które są częścią protokołu przedstawionego przez Agarthian z Wewnętrznej Ziemi oraz ich galaktycznych przyjaciół.  To oczyści drogę i pozwoli rozpocząć aresztowania.  Następnie będziemy mogli przejść do realizacji pozostałych planów, o których wspominaliśmy wcześniej.  Wasza wolność będzie zagwarantowana, a zdradzieckie plany ciemnych dezaktywowane przez Światło!

Codziennie błogosławimy Matkę Ziemię i jej wszystkich ludzi.  Prosimy was, abyście dołączyli do nas w tej boskiej działalności.  Robiliście to przeważnie od czasu do czasu, lecz teraz prosimy was, abyście się zjednoczyli i wybrali dowolny czas, aby fala błogosławieństwa codziennie otaczała cały glob ziemski.   Użyjcie waszego wspaniałego daru współdziałania, by określić odpowiedni czas i zaraz rozpocznijcie tę potężną praktykę.   Kiedy zaczniecie to praktykować zjednoczymy się z wami.   To błogosławieństwo wychodzi ze wszystkich naszych serc.   Stosujmy je by przyniosło pokój i radość dla wszystkich.   Ta pełna blasku energia może zjednoczyć nas wszystkich, by zamanifestować nową i świętą Drogę dla Matki Ziemi!  Niebo zsyła nam plan boski, który nas wyzwala z królestwa ciemności i przywraca pełną świadomość!   Bądźmy w chwale Światła i jego nieskończonych cudowności!

Dziś kontynuowaliśmy naszą dyskusję na temat tego, co dzieje się w waszej rzeczywistości.  Już ruszyły wydarzenia, które wkrótce zmienią naturę tej rzeczywistości i przywrócą wam pełną świadomość.   Jesteśmy bardzo zadowoleni, że wkrótce będziemy mogli wykonać w tym naszą część zadania.

„Wiedzcie moi Drodzy, w Sercu Waszych Serc, że niepoliczalne Zasoby i nieskończone Bogactwo Niebios są zaiste Wasze!  Niech Się Tak  Stanie!  Selamat Gajun! Selamat Ja!  (W Syriańskim,  Bądźcie Jednością!  Radujcie Się!)”
Website: Planetary Activation Organization

Galaktyczna Federacja Światła przez Sheldana Nidle,  26.6.2012

Przetłumaczyła Ludmiła

Wejście do gry – w poszukiwaniu własnego przeznaczenia

.

.

Galaktyczna Federacja Światła uważa, że nadszedł czas dla nas wszystkich, byśmy w pełni zaangażowali się w działania, które przyczynią się do pomyślnego zakończenia naszej głównej misji, jako że nadszedł kres trójwymiarowych rozrywek.  Jest wielu takich, którzy nie są pewni, co do ich indywidualnych zadań w tym czasie, więc omówmy pokrótce, co może być takim zadaniem pamiętając, że nie ma złych wyborów.  Cokolwiek to jest, jeżeli to z tobą rezonuje, jest zawsze doskonałym wyborem.

Aby dowiedzieć się, jakie zadanie może być właśnie dla ciebie, zadaj sobie pytanie: „W czym jestem dobry?  Co przyciąga mnie jak magnes?  Co umiem?  Czym się interesuję? Czym się zajmowałem w życiu?  Co to wszystko może mieć wspólnego z moją misją w tym czasie?  Czym się zajmują zawodowo moi przyjaciele?  Czy to może być wskazówka?  Kiedy przeglądam Internet trafiam na tematy pokrewne. Czy może jest to znak, że jest to moje prawdziwe powołanie?

Galaktyczna Federacja Światła daje nam jasno do zrozumienia, że nie będzie się z nami kontaktować w żaden sposób, aby powiedzieć nam co jest naszym indywidualnym zadaniem, jako że nie jesteśmy tu jedynie po to, aby doczekać pomyślnego zakończenia naszej wspólnej misji, ale również po to by odbywać swoje osobiste podróże, których częścią jest znalezienie własnej drogi.  Nasza główna misja tutaj, jako Pracowników Światła to zaangażowanie się w służbę planecie i jej mieszkańcom.  W ramach naszych obowiązków w tej służbie jest pomoc ludziom w zrozumieniu tego co się wydarza i wychodzi na jaw, tego jakie są ich możliwości oraz wspieranie ich w tym trudnym okresie.  Wielu będzie szukało odpowiedzi na swoje pytania.  Jest to jedno z zadań, w które możecie się zaangażować.  Tych z was, którzy osiągnęli zrozumienie nadchodzących wydarzeń w tym czasie, prosimy o bycie źródłem informacji dla wszystkich, którzy szukają większego zrozumienia tego, co dzieje się wokół nich.

Wszystkie narzędzia, które są wam potrzebne do wykonania tego zadania są na wyciągnięcie ręki. Internet i portale społecznościowe to wszystko czego potrzebujecie, aby dotrzeć do tysięcy, a nawet milionów tych, którzy szukają wiedzy niedostępnej za pośrednictwem mediów głównego nurtu.  (W tym czasie Galaktyczna Federacja Światła prosi nas, aby skupić się na jednej sprawie, którą jest znaczenie dla nas ich istnienia i obecności wśród nas, oraz ich uczciwe intencje, aby pomóc nam uczynić to przejście możliwie jak najbardziej harmonijne i wkroczyć do świata, do którego słusznie należymy).

Nie czekaj, aż ktoś zada ci pytanie bezpośrednio.  Jeśli ktoś zostawi komentarz pod twoim postem, że jest zagubiony i nie rozumie co się dzieje, jest to dla ciebie wezwanie do pomocy i twoim zadaniem jest odpowiedzieć.  Innym bardzo ważnym obszarem twojej misji jest pomoc w uspokajaniu obaw innych.  Przypominamy, Internet jest twoim biurem.  Nie czekaj, aż ktoś przyjdzie do ciebie i powie:  „Jestem przerażony”, ponieważ to będzie rzadkością.  Wszystko co musisz zrobić, to czytając komentarze pod wiadomościami od Galaktycznej Federacji Światła, wzniesieniowych lub o UFO w ogóle, jeżeli potrafisz, identyfikuj oznaki lęku u innych.  Zwróć uwagę na symptomy strachu.  Gdy ktoś zaczyna drwić sobie z postów o Wzniesieniu lub GFŚ, lub im zaprzecza, to co naprawdę mówią to „boję się”, a to jest dla ciebie znak do działania. Zadaniem tych, którzy potrafią odpowiedzieć z miłością , światłem (które jest informacją), zaufaniem, bezpieczeństwem, spokojem i zrozumieniem.  Jeżeli brzmi to jak coś co potrafisz robić to być może jest to twoja misja.  Nie ma kary za próbę wykonania jakiegoś zadania i jeżeli ci ono nie odpowiada próbowanie innego.  Ten prosty udział w tych zadaniach będzie wielką przysługą dla naszej misji.

Innym obszarem działania, w którym możesz uczestniczyć jest uzdrawianie.  Czy to jest coś, co miałeś czas się nauczyć? Czy znasz uzdrawiające częstotliwości, terapię kolorami, aromaterapię, uzdrawianie dźwiękiem, kryształem i kamieniami?  Jeśli twoja odpowiedź brzmi twierdząco na którekolwiek z nich, być może to właśnie twój obszar wiedzy specjalistycznej.  Twoją przychodnią jest Internet, a twoja poczekalnia jest pełna, ponieważ każdego dnia czytam posty i komentarze osób, które cierpią na dolegliwości, choroby i symptomy towarzyszące Wzniesieniu.  Przypominam, nie czekaj aż ktoś poprosi cię o wyleczenie jego dolegliwości.  Ofiaruj swoją mądrość, swoją wiedzę i swoje doświadczenie i pozwól każdej osobie wybrać czy chce przyjąć twój dar.  Jest wielu w tym czasie zainteresowanych uczeniem się, jak bardziej efektywnie komunikować się ze swoimi przewodnikami, ich gwiezdną rodziną, członkami Galaktycznej Federacji Światła i Komendą Ashtar.  Jeśli jest to obszar, z którym się zapoznałeś, czy możesz podzielić się niektórymi wskazówkami w tym zakresie lub pokierować kogoś do źródeł informacji które omawiają te techniki?

Innym obszar, który wymaga personelu obejmuje „nawigatorów”.  Jest w tym czasie wielu przebudzonych i każdego dnia widać nowe twarze, które naprawdę nie wiedzą gdzie mogą się zwrócić, gdzie szukać informacji, a nawet nie wiedzą jakich informacji poszukiwać.  Czy mógłbyś być nawigatorem i skierować te nowo przebudzone dusze do społeczności, które mogą pomóc im w ich drodze?  Społeczności takie jak Facebook, Youtube i internetowe wspólnoty duchowe, pozaziemskie społeczności oraz źródła wznoszenia lub wiedzy pozaziemskiej?

Oto jest wyznaczone zadanie, w którym, jestem pewien, wielu odnajdzie swój talent.  Jak często, widzimy w Internecie, zastraszanie, rzucanie oskarżeń,  wrogie kłótnie w internetowych sieciach społecznych, które zostały zaprojektowane jako aleje miłości, światła, wyższych wibracji i jako bezpieczne schronienie dla wszystkich tych, którzy szukają większego zrozumienia?  Czy jesteś zdolny do utrzymania pokoju, uspokojenia obu stron konfrontacji  oraz do wyrażania i dzielenia się pomysłami w jaki sposób możemy lepiej komunikować się ze sobą i jak szanować nawzajem swoje poglądy i opinie w tym czasie?  Jeśli to jest coś co czujesz to właśnie to jest twoja ścieżka, znalazłeś swoje przeznaczenie.  Zauważyłem podwójną przepaść pomiędzy tymi, którzy przestrzegają duchowej dyscypliny a tymi, którzy rezonują bardziej z tematami pozaziemskimi.  W rzeczywistości wszyscy grają w tej samej drużynie, nie ma przepaści ani różnych szkół w tym wszechświecie, ale zauważyłem, że wiele z nich kwestionuje pozostałe.  Czy są wśród nas tacy, którzy potrafią wypełnić tę lukę i na nowo połączyć tych, którzy doświadczają tego rozłączenia?  Możesz odnieść się do siebie jako „budowniczego mostów”, jako że, będziesz budował ważny pomost pomiędzy tymi dwoma pojęciami, które są oddzielone tylko przez zakłócenia naszej trójwymiarowej iluzji.

Czy są wśród was tacy, którzy uczyli się medycyny?  Lub tacy którzy są dobrze zorientowani w dziedzinie odżywiania, diety i ćwiczeń fizycznych?  Są to bardzo ważne dyscypliny w tej chwili i jesteście proszeni, by nie być nieśmiałym, ale aby dzielić się swoją mądrością z tymi wszystkimi, którzy mogą z niej skorzystać.

W tej chwili Komenda Ashtar i Galaktyczna Federacja Światła oświadczają, iż intensyfikują program by umożliwić więcej obserwacji ich statków i lepszą ich jakość, aby lepiej przygotować ludzkość do ich ujawnienia.  Te galaktyczne polecenia są wynikiem końcowych ustaleń, choć nie wywiązaliśmy się do końca z umowy to dzieliliśmy się tymi niezwykłymi filmami po to by wywierać wpływ, a to wystarczy, aby osiągnąć cel.  Czy ci z was, którzy obecnie potrafią surfować na Facebooku, szczególnie wśród facebookowych grup, Youtube oraz innych stron z relacjami UFO, mogliby zebrać te filmy i dzielić się nimi wśród wszystkich internetowych portali społecznych?  Jeśli tak, byłaby to wielka pomoc w naszej misji.

To tylko kilka przykładów zadań, które są potrzebne do zrealizowania tu i w tym czasie.  Są również inne  i w najbliższych dniach po zakończeniu tych zadań pojawią się nowa powierzone nam i galaktyczne przekazy sugerują, iż te zadania mogą być bardzo ekscytujące i przyjemne dla nas.  Mam nadzieję, że to daje pewne wyobrażenie o tym, jakie są nasze zadania w tym czasie. Pamiętaj, że najważniejsze to pojawić się w grze, zamiast spędzać czas martwiąc się, gdzie można stanąć na boisku. Wszyscy są mile widziani i zachęcani do udziału, a twoje wysiłki są docenione i bardzo potrzebne w tym czasie.  Do zobaczenia na boisku!

Greg Giles

tłumaczenie: Agnieszka i Robert

http://www.ascensionearth2012.org/2012/06/getting-into-game-searching-for-your.html

Zaproszenie Galaktycznej Federacji Światła o pomoc dla nas

.

Kochani przyjaciele, jedna akcja może zmienić  świat z prędkością światła.

Wiemy, że nasz świat jest rządzony przez ludzi skorumpowanych, którzy pracują razem, żeby utrzymać nas pod ich kontrolą.

Wiemy także, że nasz świat był odwiedzany przez przyjazne pozaziemskie gatunki, wielu z nich humanoidalne, które pracują razem w jednej wielkiej organizacji zwanej Galaktyczną Federacją Światła.

Dlaczego nam nie pomagają i nie wyzwolą nas z tego skorumpowanego reżimu, który powoduje cierpienia i śmierć głodową tak wielu ludzi?

Z tego co wiemy i rozumiemy, po części dzieje się tak ze względów karmicznych, ale głównym powodem jest zasada zwana ”Prawem  Nieingerencji”.  Oznacza to, że cywilizacja wyżej rozwinięta nie może ingerować w sprawy cywilizacji niżej rozwiniętej, bo mogłoby to zaburzyć naturalny bieg ewolucji.

Wszystko to się jednak zmienia, kiedy są ZAPROSZENI przez cywilizację niżej rozwiniętą.  Wtedy nie ma mowy o ingerencji, jest to akceptacja zaproszenia.

Tak więc dziś zapraszamy ich oficjalnie.  Nie w imieniu naszych skorumpowanych rządów, które wiedzą o obecności  kosmitów i ukrywają tę wiedzę, ale w imieniu nas samych jako suwerennych ludzi.

Każdy, kto jest przebudzony i rozwinięty duchowo wie, że jeśli wysyła swoją myśl, to ona dociera do celu. Tak właśnie funkcjonuje telepatia, albo wysyłanie modlitw.  Wszyscy posiadamy taką umiejętność i dziś jej użyjemy.

To co mamy zrobić to prześlijmy tę myśl, albo wypowiedzmy ją własnymi słowami:

„Kochani członkowie Galaktycznej Federacji i wszystkie wyższe istoty, które chcą nam pomóc, ale nie mogą tego zrobić z powodu pewnych uniwersalnych praw kosmicznych.  Proszę Was, pomóżcie nam.  ZAPRASZAMY Was do tego.  W moim własnym imieniu,  jako suwerennej istoty ludzkiej, która żyje na planecie Ziemia,  proszę Was, zejdźcie na dół i pomóżcie nam.

Wiemy, że byliśmy przez Was monitorowani i wizytowani w ciągu ogromnej ilości czasu.  Wiemy, że dysponujecie technologią, która prawie w mgnieniu oka może rozwiązać wiele naszych poważnych problemów takich jak głód, zanieczyszczenie środowiska i wojny.  Czujecie się ograniczeni w otwartym niesieniu pomocy z powodu uniwersalnych praw kosmicznych i z powodu „oficjalnych” urzędników reprezentujących nasze skorumpowane rządy, którzy nigdy z Wami nie współpracowali, choć Wy im to oferowaliście.  Dziś mówimy DOŚĆ!   Te skorumpowane rządy NIE są tymi, którzy nas reprezentują.  Reprezentujemy sami siebie i prosimy Was o pomoc.  Było już wystarczająco dużo cierpienia na tej planecie i chcemy, żeby się to już skończyło.

Proszę, przyjdźcie i pomóżcie nam. Przywitamy Was z otwartymi ramionami i z miłością w naszych sercach.”

To jest wszystko co musisz zrobić.  Kiedy skończysz, rozpowszechnij tę wiadomość wszędzie gdzie tylko możesz.  Każda osoba w twoim otoczeniu, która jest otwarta na tę kwestię musi być zaproszona do uczestnictwa.  Puść tę wiadomość w obieg za pomocą Facebooka, twojej poczty elektronicznej, biuletynów, wyślij na znane ci adresy, po prostu w każdej dostępnej ci formie.

Możesz być pewny, że ta wiadomość dotrze do naszych galaktycznych przyjaciół, i że kiedy zobaczą skalę tego co się dzieje, nie będą mieli innego wyjścia,  jak tylko potraktować to jako oficjalne zaproszenie ze strony ludzkości.
To jest kwestia matematyki.  Jeśli nawet 200 rządów powie im ”nie, nie, nie” ,ale zza ich pleców setki tysięcy ludzi, obywateli świata, będą krzyczeć  „tak, tak, tak!”.  Czyż to nie mogłaby być reprezentacja całej ludzkości?
I to właśnie my!  Dziś tworzymy rzeczywistość, RAZEM!  Proszę,odważ się i dołącz swój głos.

Tłumaczenie z hiszpańskiego: Elisabeth, edycja Krystal

http://galacticchannelings.com/english/please-help-us.html

Previous Older Entries