Kiedy zmienicie wasze wzorce myślowe, zmienicie swoje życiowe doświadczenia

.
.

Świadomość jedności wśród ludzkości rośnie szybko, a coraz więcej osób łączy się w grupach, aby pomagać sobie wzajemnie oraz by rozwijać nowe sposoby interakcji, dzielić się pomysłami i rozpoczynać kreatywne przedsięwzięcia, które przyniosą korzyści wszystkim osobom w nie zaangażowanym.  Wszyscy są jednym, więc jest absolutnie niemożliwe, abyście nie wpływali na ludzkość każdą swą myślą, słowem lub czynem.  Często jest mało prawdopodobne, aby skutki tego były dla was bezpośrednio widoczne, ponieważ efekt, jaki wywołujecie, może nie ujawniać się lokalnie, lecz w zupełnie innej części świata, więc musicie zdać sobie sprawę z tego, że wszystko, w co się angażujecie, ma daleko idące skutki.  Zatem wasza współ-odpowiedzialność za to, aby być kochającymi, życzliwymi, wielkodusznymi, współczującymi i wyrozumiałymi w każdej sytuacji, musi zostać zrozumiana i uszanowana.

Innymi słowy, jeśli skupiacie się na jakiejś krzywdzie, którą – jak uważacie – wam uczyniono, wszystko jedno czy wasze wrażenie i interpretacja jest uzasadniona, czy nie, i jeśli tworzycie wyobrażenie, że osoba, którą za to winicie, zostaje oskarżona, osądzona i ukarana, wzbudzacie w ten sposób energetyczną falę negatywności i oddzielenia, która wpłynie na innych.  Oznacza to, że tworzycie wtedy energetyczną falę dysharmonii, rozłamu i strachu, które emanują z was i łączą się z innymi podobnymi sobie falami negatywnej energii, emitowanymi przez innych, które mogą być silniejsze lub słabsze niż wasza, w zależności od ich siły koncentracji oraz intencji, za sprawą której powstały; jednak połączone razem mogą spowodować wśród ludzkości wielkie straty.  I, oczywiście, jeśli trzymacie się tego rodzaju energii i nią emanujecie na zewnątrz, skutecznie zapraszacie tego samego rodzaju energię z powrotem do swojego pola energetycznego.  To wzmacnia wasze poczucie, że zostaliście skrzywdzeni i potraktowani niesprawiedliwie, w ten sposób podkopując i zmniejszając wasze osobiste poczucie szczęścia i spełnienia, którego pragniecie doznawać.

Kluczową sprawą jest dokładna i wnikliwa obserwacja waszych myśli w celu jasnego rozpoznania tych, którymi chcecie się zajmować, w przeciwieństwie do tych, które jedynie chcecie obserwować, gdy przepływają przez wasze pole świadomości.  W rzeczywistości zawsze dokonujecie wyborów, czy angażować się w nie, czy pozwolić im odejść, lecz dla wielu z was te decyzje stały się przeważnie automatyczne i bazują one na dokonanych przez was dawno temu wyborach, których nigdy nie przewartościowaliście.

Gdy jesteście świadomi waszych wzorców myślowych, możecie je wtedy zmienić, a gdy zmieniacie swoje wzorce myślowe, zmieniacie swoje życiowe doświadczenia. Gdy wyrażacie intencję, że pragniecie angażować się we wszystko z miłością i utrzymywać jedynie te myśli, które są w zgodzie z tymi zamiarami, zostaniecie poprowadzeni do miejsca, gdzie nie będziecie już dłużej obserwować myśli niezgodnych z tą intencją i gdzie nie będą one dłużej zakłócać waszego naturalnego stanu spokoju.

Wszystko to sprowadza się do dobrze znanego powiedzenia: „Jeśli nie możesz wymyśleć, co miłego można by powiedzieć na temat jakiejś osoby, lepiej zamilcz”, ponieważ myślenie i wyrażanie pozbawionych miłości rzeczy wytycza i wzmacnia ścieżkę, przez którą podobne myśli mogą z rosnącą swobodą podróżować, i może stać się to nieświadomym nawykiem.  Natomiast utrzymywanie intencji myślenia i wyrażania się w kochający sposób ustanawia ścieżkę, poprzez którą może przepływać swobodnie Miłość, pomagając rozpuszczać i rozpraszać wszystkie myśli, które nie są z nią w harmonii.

Kiedy przebudzicie się do swego w pełni świadomego stanu, myśli nie będą przepływać przez was niedostrzeżone i nierozpoznane, tworząc nieoczekiwane sytuacje i wydarzenia, za które pozornie nie ponosicie odpowiedzialności, jak to się często dzieje w waszym nieprzebudzonym stanie.  Jako istoty w pełni świadome zawsze będziecie mieli swe myśli pod bezpośrednią kontrolą, wyrażając i tworząc dokładnie to, co jest zgodne z waszą intencją.

Bardzo ważną częścią waszej duchowej ewolucji, w trakcie której poruszacie się ku przebudzeniu, jest nauczenie się, aby zawsze być świadomymi myśli, jakie utrzymujecie w swych umysłach oraz świadomymi intencji, za sprawą której te myśli utrzymujecie, tak abyście mogli zaprzestać tworzenia niespodziewanych lub niechcianych sytuacji i zdarzeń, które wydają się przypadkowe i całkowicie poza waszą sferą wpływu.  Wasza sfera wpływu jest nieskończona, ponieważ jesteście boskimi bytami o potężnej mocy; tylko w waszym nieprzebudzonym stanie pozostajecie tego nieświadomi.

Wraz z nowymi i coraz potężniejszymi energiami Miłości, która ogarnia planetę, otrzymujecie teraz zachętę, w formie intuicyjnych wglądów, aby zmienić swoje wzorce myślowe i doprowadzić je do jeszcze bliższego połączenia z myślami waszego Ojca. Jednak wasze ego wciąż stara się przekonać was, że wprawdzie Bóg może sobie pozwolić na to, by być nieskończenie kochającym, ale w ‚realnym świecie’, w którym doświadczacie swej egzystencji, nie jest to realistyczną postawą, albowiem inni nieustannie będą was wykorzystywać, jeśli będziecie przejawiać taką naiwność.

Taka postawa braku zaufania nie przysłużyła się dobrze ludzkości – nieufność, nieuczciwość, nielojalność i konflikty pozostają powszechne pomimo waszej determinacji, aby nie być postrzeganymi jako głupcy z powodu swej ‚naiwności’ – zaś  boskie energie, które przepełniają teraz wasze środowisko, są tu po to, aby wspierać was w odnajdywaniu odwagi i determinacji w zmienianiu świata poprzez Miłość, będącą jedyną drogą zmiany.  Jeśli czekacie na innych, aby dokonali zmiany, to ona nigdy nie nastąpi.  Macie w sobie płonący coraz jaśniej płomień boskiej Miłości, który wasz Ojciec umieścił tu w momencie stworzenia was. Wyraźcie ten Płomień, zademonstrujcie Go, dzielcie się Nim i rozpuśćcie iluzję, w której przez tak długi czas ukrywaliście się, pielęgnując w sobie strach, jakobyście byli niegodni tego, co stanowi waszą esencję, niezmienną i niezbywalną boską naturę.

Miłość jest waszą wieczną naturą; nie można Jej ani porzucić ani stracić, bowiem Ona jest tym, czym wy sami jesteście.  Uwolnijcie swoje obawy; zaangażujcie się w waszą boskość, do czego wasz Ojciec zawsze was zachęca, i na nowo odkryjcie cudowność i radość, do których doświadczania zostaliście stworzeni.  Jeśli zaangażujecie się w świat tylko z Miłością, będziecie mogli go zmienić, bowiem wówczas jesteście w pełni wspierani przez Boga, a jak dobrze wiecie: „Z Bogiem wszystko jest możliwe”.

Wasz kochający brat, Jezus.

Przekazał John Smallman, 20 stycznia 2013
http://johnsmallman2.wordpress.com/2013/01/20/when-you-change-your-thought-patterns-you-change-your-life-experiences/

Tłumaczenie Wojtek, edycja wika

Wibracyjne zmienianie swoich związków

.

Abraham-Hicks, przetłumaczone przez AbrahamBashar, 27 styczeń 2012

.

Doświadczajcie w waszym życiu większej radości i więcej śmiechu w beztrosce waszej egzystencji

.

.

Hilarion20 – 27 styczeń 2013

Umiłowani,

W miarę jak awansujecie na swojej indywidualnej ścieżce, będziecie zauważać subtelne zmiany w waszych własnych ciałach i systemach energetycznych i będziecie podziwiać rolę kanałów jaką odgrywacie.  Energie płyną przez was w określonych porach każdego dnia i promieniują w otaczający was Świat.  Jest to zatem wasz wkład w sprowadzanie wyższych wibracji i zakotwiczanie ich w Ziemi bez względu na panujący dookoła pozorny chaos.

Wasza praca została przekierowana do roli współtwórców Nowej Ery Światła.   Każda z waszych myśli, słów i akcji jest doprowadzana do doskonalszej ekspresji w miarę jak poddajecie waszą ludzką wolę Woli Boskiej i codziennie wyrażacie intencję duchowego zharmonizowania się z waszą Wyższą Jaźnią.  Cieszymy się widząc teraz w was więcej akceptacji, tolerancji i wybaczenia sobie i innym, gdy rozumiecie, że każdy ma do przebycia swoją własną drogę i pamiętacie waszą własną podróż zachęcając innych dookoła na otworzenie się na ich większy potencjał.

W czasie jak dokonuje się duchowy wzrost innych wokół was, pamiętajcie, że wasza obecność między nimi jest bardzo ważna, by ustabilizować i łagodzić biegunowości, których każdy indywidualnie musi doświadczyć, i które znajdują odzwierciedlenie w świecie zewnętrznym jako zmienne energie w trakcie harmonizowania i głębszego wyrażania  siebie.   W tych momentach jest niezbędna wasza nieprzerwana intencja utrzymywania Światła i wznioślejszej wizji dla wszystkich.  Czasami może to być bardzo trudne, dlatego że musicie nadal doświadczać ekspresji starego, jeszcze nieprzetransformowanego paradygmatu, a pragniecie, aby obraz zewnętrznego otaczającego was Świata był zbieżny z waszą istotą Światła, którą jesteście.

Miejcie cierpliwość dla samych siebie i dbajcie o siebie stosownie do waszych potrzeb.  W miarę jak wasze ciała kontynuują transformację, słuchajcie wewnętrznych impulsów.  Odpoczywajcie, kiedy macie taką potrzebę, aby utrzymać większą równowagę.  Wielu z was potrzebuje długich okresów snu, co pomaga wam w ponownym dostrojeniu się.  Pomagacie, gdy robicie to na wewnętrznych poziomach na różny sposób i na tak wielu różnych płaszczyznach.  I bylibyście wysoce zaskoczeni, gdybyście mogli to pamiętać.

Oczyszczanie waszego Świata i waszych fizycznych nośników będzie nadal trwać aż do całkowitego przetransformowania i teraz już wiecie, że wasze skupienie pozwala na osiągnięcie jak najlepszych wyników.   Jedynie co jest wymagane, to abyście doświadczali w waszym życiu większej radości i śmiechu w  beztrosce waszej egzystencji w obecności tych wszystkich cieni, które jeszcze istnieją, ale nie mają gdzie się ukryć i w związku z tym  są integrowane z tym wszystkim czym jesteście.  I wszystko to, WSZYSTKO to, moi Drodzy, jest teraz wchodzeniem do większej mocy.  Dobra robota!

Do następnego tygodnia.

Jestem Hilarion

 Przetłumaczyła Ludmiła, edycja Krystal

©2013 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace   www.therainbowscribe.com
www.escuelaclaridad.com.ar

 

Rok 2013 w zarysie

.

Jeśli wciąż będziemy powtarzać stare, oparte na dualizmie wzorce, ten rok może okazać się wyboistą przejażdżką.

.
.

Wkraczamy w 2013 rok w wielkim stopniu przemienieni poza jakiekolwiek wcześniejsze ograniczenia.  Wielu ludzi doświadcza napływu MIŁOŚCI w skali, jakiej nigdy dotąd nie doznawali.  Niektórzy przeżyli głęboką przemianę systemu przekonań – od opartej na dualizmie iluzji, że „ktoś” lub „coś” przybędzie nas „zbawić”, do szerokiego otwarcia oczu i przebudzenia na fakt, że TO MY JESTEŚMY TYM KIMŚ!  Ta podróż od „zewnętrznych oczekiwań” ku „wewnętrznej wiedzy” zajęła tylko nanosekundę, ale wywróciła wszystko na drugą stronę.

„Na zewnątrz” prowadzimy takie samo życie jak poprzednio, ale wszystko zmieniło się radykalnie.  Zostaliśmy wrzuceni na o wiele większą scenę, w Nowy Krajobraz. Nasz sposób widzenia bardzo się poszerzył i wiele z tych rzeczy, które kiedyś były w stanie przykuć naszą uwagę, wydaje się teraz błahe.  2013 to rok głębokich przemian, kiedy to dochodzimy do sedna swej własnej Prawdy i prowadzimy ponad-zwyczajne życie zakorzenione w Ultra-Wspanialszej-Rzeczywistości, która zawsze była nam przeznaczona.

Rok 2013 jest chińskim Rokiem Węża, ale we właściwszy sposób może być opisany jako Rok Węża Zrzucającego Swą Skórę – a to dlatego, że wszystko, co nie jest szczere i autentyczne zniknie z naszego życia na każdym możliwym poziomie.  Często będzie się to wydarzać z zaskakującą łatwością, po prostu będzie się to rozpuszczać. Wydobywamy na światło dzienne niewiarygodną ilość dawno poukrywanych rzeczy, które potrzebują naszej uwagi.  Jeśli spróbujemy z powrotem poupychać to w jakichś tajemnych zakamarkach i udawać, że tego tam nie ma, mogą pojawić się problemy zdrowotne.  Jakiekolwiek przywiązania do stanu dualności będą nieustannie powiększane, aż do momentu, gdy je porzucimy.  Jeśli wciąż dajemy się złapać starym historiom i będziemy powtarzać stare oparte na dualizmie wzorce, ten rok może okazać się wyboistą przejażdżką, póki nie nauczymy się, jak odłożyć je na bok. Wszystko w tak dogłębny sposób zmieniło się od czasu wydarzeń, które miały miejsce w ostatnich miesiącach 2012 roku, że potrzebujemy ponownie odkryć kim jesteśmy i czego naprawdę chcemy.  Kiedy już jasno uświadomimy sobie czego naprawdę chcemy, nie ograniczając się do starych marzeń, wszystko wskoczy na swoje miejsce. Miejcie przejrzystą świadomość pragnień swego serca, gdyż są one jak blaski lśniącego klejnotu, rzucane przed wami jak okruchy chleba, które mają przypomnieć wam waszą drogę.  Słuchajcie Wiedzy waszego serca.  Raz po raz powinniśmy pytać samych siebie:  „Czego chcę naprawdę?”, „Kim się staję?”, „Co stwarzam w moim życiu?” i „Co daje mi największą radość?” Przygotujmy się na Nieoczekiwane. Spodziewajmy się Niespodziewanego przez cały ten rok.  Wszystko może się wydarzyć w całym tym spektrum doświadczenia. Może to być olśniewające, okropne, niewiarygodnie piękne, niezwykle smutne, głęboko poruszające lub przekraczające nasze najbardziej szalone marzenia. Istotne jest, abyśmy nie ograniczali rozwijających się potencjałów jakimikolwiek przekonaniami czy interpretacjami, gdyż dalece wykraczają one poza to, co możemy sobie wyobrazić. Bądźcie otwarci i nie przywiązujcie się do żadnych przejściowych etapów, rezultatów i oczekiwań, gdyż nikt jeszcze nie widzi całego obrazu.  Rok 2013 ujrzy wiele niespodziewanych zakrętów i zmian sytuacji, dlatego bycie całkowicie elastycznymi jest absolutnie niezbędne.  Świeżość jest podstawą.  Mamy być gotowi do skorygowania swego kursu w każdym momencie, gdy tylko wyłaniają się nowe informacje.  Jeśli Spodziewamy się Niespodziewanego, surfowanie po falach przemian będzie zabawą.  Dotyczy to nawet największych wyzwań, przypominających tsunami, gdyż pozwalają nam one zamanifestować nasze nowe mistrzostwo. Rozpoczynamy ten rok odarci z różnych rzeczy, czując, że większość naszych sztuczek i powierzchownej osobowości zniknęła. Odkrywamy, że nie tęsknimy już za tym, i że więcej już tego nie potrzebujemy.  Wciąż jesteśmy w trakcie integrowania głębokich przemian, jakie miały miejsce w listopadzie i grudniu ubiegłego roku.  Wszystko to potrzebuje gruntownego dostrojenia na nowo.  Wszystko potrzebuje się w wielkim stopniu rozszerzyć i rozwinąć, tak aby mogło wejść w olbrzymią sferę Diamentu Niewidzialnego  {ang.Diamond of the Unseen}. .Jeśli dokończyliśmy swoje stare historie, wkroczymy w rok 2013 mając przed sobą czyste płótno malarskie. Otrzymujemy je nie pierwszy już raz, ale tym razem możemy sobie pozwolić na najśmielsze pociągnięcia pędzla, najdziksze kolory i na najgłębsze tęsknoty naszych najbardziej szalonych marzeń. Nie jesteśmy już dłużej ograniczani naszymi starymi przekonaniami o tym „co jest możliwe” czy o tym „czego, jak nam się wydało, pragniemy”. Odczujemy głęboki spokój i bezruch Świętej Pauzy aż do końca stycznia, a może nawet dłużej.  W tym czasie będziemy oczyszczać kolejne warstwy nieprawdziwości. Pojawi się przed nami wiele nowych drzwi, wglądów i sposobności, i będzie to przygotowanie do kolejnych miesięcy.  Mimo to ważne jest, abyśmy nie próbowali spraw popędzać, lecz pozwolili im się rozwinąć w odpowiednim dla nich czasie. Mniej więcej na początku lutego zaczną się znów pojawiać wielkie fale Kwantowego Przypływu.  Jak długo będziemy prawdziwi i przejrzyści, fale te nie wytrącą nas z równowagi.  Jeśli wciąż będziemy się trzymać swych starych historii – strząsną one cały ten balast. Zabawne jest to, że nasze ‚stare historie’ to nie tylko to, co opowiadaliśmy sobie przez kolejne wcielenia.  Należy do nich również nasz dzień wczorajszy. To, co było dla nas prawdą wczoraj, być może teraz już nią nie jest; jeśli tak, to odpadnie, czyniąc miejsce na jeszcze większą Prawdziwość.  Ważne jest, aby nie przywiązywać się do narzędzi, jakich używaliśmy, oraz kroków, jakie uczyniliśmy po to, by stać się Klejnotami – to wszystko kiedyś działało świetnie i doskonale nam się przysłużyło, doprowadzając nas tu, gdzie teraz jesteśmy.  Jednak rzeczy te mogą nie być już częścią naszej Nowej Opowieści. Marzec to miesiąc, kiedy zaczynają się tsunami. Obraz wyświetla się na całą swą szerokość i wiele elementów zaczyna wskakiwać na swe właściwe miejsca.  Kwiecień to miesiąc ‚A Mu’a, w którym wszystko jeszcze bardziej przyspiesza.  Po tym zaczyna się terytorium „Dalej niż nasze najbardziej szalone sny”, które potrwa aż do końca roku dla tych, którzy dokończyli swe historie.  W nowej, większej krainie Diamentu tego, co Niewidzialne, wiele spraw może wciąż posiadać swą starą formę, jednakże ujrzymy, jak ujawni się i stanie się widoczna ich prawdziwa natura, i będziemy mogli ich użyć na całkiem nowe sposoby.  To właśnie doda naszemu życiu więcej koloru, więcej rozbłysków, i cały nowy wymiar możliwości.  Ma to związek z ukrytymi skarbami i Widzeniem Niewidzialnego.  Wszystko, co ujawnia swoją prawdziwą esencję, jest jak ukryty skarb, który objawia się naszym oczom.  Ujrzymy i wejdziemy w  bezpośrednią relację z rdzenną esencją wszystkiego, a to obdarzy nas nowymi wglądami i możliwością stworzenia nowych, głębszych i prawdziwych sposobów życia.Wielu kochanych ludzi opuściło tę planetę zeszłego roku i jeszcze więcej uczyni to tego roku.  Jest niespodzianką, że dotyczy to również  i niektórych ludzi Drugiej Fali*.  To wielkie wezwanie do tego, abyśmy zawsze kroczyli swoją PRAWDZIWĄ ŚCIEŻKĄ. Każdy dzień powinniśmy traktować tak, jakby był on naszym dniem pierwszym i ostatnim.  Uszanujcie drogocenność waszych związków i relacji.  Powiedzcie tym, którzy są dla was kimś specjalnym, że ich kochacie. Wyraźcie swoją wdzięczność. Pamiętajcie, że wszystko jest święte i że każda chwila jest w waszym życiu sposobnością.

Niektórzy przyjaciele i członkowie rodziny również odchodzą z naszego życia, lecz nie za sprawą śmierci, tylko dlatego, że po prostu w relacjach z nimi nie ma wystarczająco solidnego fundamentu szczerości i przejrzystości.  Nie możemy już pozostawać w nieszczerych związkach, gdyż są one zbyt niewygodne i przykre. Niezbędna jest szczerość, otwartość i wzajemne wsparcie. Kiedy takie relacje nagle się rozpadają, poniechanie ich może okazać się czymś nieoczekiwanie wyzwalającym.

W tym ważnym roku będzie miał miejsce radykalny zwrot ku Jedności.  Dualność  po raz ostatni woła i przyzywa w dramatyczny sposób, próbując przyciągnąć uwagę ludzi.  Ale ci, którzy są Prawdziwi, będą tego świadomi.  Matka Ziemia oczyszcza się i przygotowuje, i to samo dotyczy również nas.  Ci Prawdziwi potrzebni są bardziej niż kiedykolwiek, aby pomagać tym, którzy wciąż są w trakcie budzenia się.  Przez cały rok wiele brakujących kawałków tej Kosmicznej Układanki wskoczy na swoje miejsce.  Niedługo Wielki Obraz stanie się bardziej wyraźny dla każdego, a nie tylko dla tych, którzy są już ekspertami w łączeniu kropek.  Kiedy wystarczająca część ludzkości ujrzy Wielki Obraz, ludzie przebudzą się na skalę masową i będą wiedzieć, co należy robić, ponieważ w spontaniczny sposób będą oni wiedzieć, kim są naprawdę.

Dostajemy w darze wszystkie doświadczenia, jakie są nam potrzebne, abyśmy mogli wyłonić się jako lśniące Klejnoty i żyć swym Prawdziwym Życiem w Nowej Rzeczywistości.  Rok 2013 przyniesie nam wiele Skoków Kwantowych, przełomów i nowych odkryć.  Włączy się wreszcie zielone światło dla tych twórczych projektów, które na nas czekały, i dzięki którym staniemy się Klejnotami w tej Koronie.  Pojawi się poczucie, że możemy być wszystkim i zrobić wszystko, nie wiedząc jak, ale wiedząc, że nam się to uda.

Wielką część tego roku spędzimy na zwiedzaniu i zgłębianiu naszych nowych większych krajobrazów.  Aby to uczynić, będziemy musieli w znacznym stopniu rozszerzyć naszą istotę.  Będziemy jak dzieci, odkrywając swe palce u nóg i rąk, ucząc się chodzić i znajdując swój własny głos w tym nieznanym, lecz cudownym nowym miejscu.  Odkrywamy nowe sposoby wchodzenia w relacje z naszym ja, ze sobą nawzajem oraz z Ziemią.  Wielu z nas poczuje, że ma wewnątrz siebie dodatkową energię, gotową do wykorzystania w tym Nowym Roku.  Pojawi się w nim wiele naturalnych zjawisk, takich jak łuki słoneczne i księżycowe {ang. Sunbows/Sundogs and Moonbows} na niebie, które będą potwierdzać, że znajdujemy się w całkowicie nowym krajobrazie.

Pojawi się mnóstwo twórczych sposobności i aktywności przez cały ten rok. Ułatwią nam one drogę, powrót poprzez transformację do życia w stanie nie-dualności. Natychmiastowe manifestacje będą na porządku dziennym teraz i w przyszłości. Nasza energia się przelewa, potężna ponad wszelkie wyobrażenia.  Możemy przekształcić wszystko. Więcej zjawisk starego rodzaju rozwieje się i rozpadnie, ponieważ już dłużej do tego świata nie pasują. Moc i władza będą się wyrażać w łagodniejsze, głębsze i prawdziwsze sposoby – przesycone Prawdziwą Miłością Serca i Jednością. Wiele rzeczy zostanie spłukanych/ zdmuchniętych/ spalonych/ strząśniętych, i podczas tych potężnych przemian będziemy utrzymywać wibrację Prawdziwości w rdzeniu naszego istnienia dla pożytku Wszystkiego.  Coraz bardziej sobie uświadamiamy, że nasz nowy prawdziwy cel jest celem zbiorowym, a nie indywidualnym.  Aby połączyć się z naszym Prawdziwym Celem, najpierw musimy spotkać się z naszymi Prawdziwymi Ludźmi i Prawdziwymi Miejscami.  To wydarzy się w ciągu tego roku.  Wtedy dokonamy skoku, stając się JEDNĄ ISTOTĄ W DZIAŁANIU i wszystkie rzeczy staną się możliwe.

2013 rok przynosi nam zupełnie NOWY POCZĄTEK.  Jesteśmy gotowi – bardziej rzeczywiści, szczerzy, wzmocnieni, przejrzyści i kochający niż kiedykolwiek przedtem.  Otrzymujemy wszelkie potrzebne nam wsparcie, na jednym poziomie za drugim, aby nasze życie weszło w jak najprawdziwszą trajektorię.  Nowy MUA** już w pełni wylądował.  Nasze Nowe Prawdziwe Życie już się rozpoczęło.

Witajcie w roku 2013!  Obyśmy zjednoczyli się ze swym Prawdziwym Ludem, Prawdziwym Domem i Prawdziwym Celem, żyjąc Prawdziwym Życiem jako Prawdziwe Istoty.

Z CZYSTĄ PRAWDZIWĄ MIŁOŚCIĄ –
Solara

http://lightworkers.org/node/174423

Przetłumaczyła wika
* Pierwsza Fala – istoty, które żyją już na Ziemi bardzo długo i są największymi ekspertami w sprawach ziemskich/fizycznych; Druga Fala – istoty, które spędziły tu mniej wcieleń, za to mają więcej entuzjazmu i będą głównymi budowniczymi Nowego Świata
** MUA – początek wielkiego cyklu
{przyp.tłum.}
Słoneczne i księżycowe łuki i „psy”
http://home.clara.net/robertkeddie/Astro/SunDogs.htm
http://home.clara.net/robertkeddie/Astro/MoonDogs.htm

Galaktyczna Świątynia Dźwięku 8

.

Witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszej edycji Galaktycznej Świątyni Dźwięku w nowych wibracjach Złotego Wieku.
Dziś pragnę podzielić się z Wami czymś wyjątkowym. Znalazłam artykuł dr.L.Horowitza na temat DNA, wpływu dźwięku na proces aktywacji i pełnego przebudzenia naszego DNA oraz  roli jaką w tym procesie ogrywa genialny utwór Jonathana Goldmana „Holy Harmony”.

Może większość z Was zna ten utwór, ale inaczej odbiera się go rozumiejąc to, co zawiera, w jaki sposób powstał i jak działa. Postanowiłam więc zamieścić  obszerne fragmenty wykładu L.Horowitza z podaniem adresu do całego długiego i bardzo ciekawego materiału, jak również adresy do samego utworu J.Goldmana.

Myślę, że ten materiał będzie bardzo przydatny w momencie wchodzenia w Nowe Energie i tworzenia naszej Nowej Rzeczywistości.

A więc zapraszam wszystkich do skorzystania z tych pomocnych i pięknych narzędzi do naszej kreacji i harmonizacji.

W Miłości i Świetle
Ludmiła

DNA – ŚWIĘTA SPIRALA – HOLY HARMONY
Dr Len Horowitz – Jonathan Goldman

DNA jest anteną do Stwórcy. To dający największą siłę element naszych ciał.  Jesteśmy istotami duchowymi na długo przed fizycznym zaistnieniem, zanim zamanifestujemy się fizycznie w polu kwantowym świadomości, jako bio-holograficzna projekcja boskości.  Ostatecznie wszystko pochodzi z niebios mistrzowskiego dyrygenta, kompozytora uniwersalnej orkiestry, który śpiewa pieśni miłości wszystkim gatunkom jednocześnie, podtrzymując wszystko włączając w to całą organiczną materię życia jako całość.

Materiał ten dedykowany jest dla śpiewających „Nową Pieśń”– jak w Księdze Objawień. Dedykowany jest szybko rosnącym masom ludzi, którzy czują, że coś niezwykłego duchowo ma miejsce w naszych sercach pośród naszych przyjaciół i rodzin.  Oto synchroniczność doświadczeń i świadomości, że surfujemy na fali, wielkiej oceanicznej boskiej fali, że cuda dzieją się w naszym życiu jako harmonia wibracji miłości, która ułatwia przesuniecie paradygmatów.
Nasze fizyczne ciało jest krystalizacją wibracji miłości.  Elektromagnetyczne i bioakustyczne częstotliwości kreatywnej energii poruszają fizyczną materię po ścieżkach najmniejszego oporu by formowały się kryształy świętej geometrii, a my postrzegamy te formy jako naszą fizyczną rzeczywistość.  Ta optymalnie uwalniająca wiedza może być użyta do osobistego wzmocnienia, psycho-spirytualnego rozwoju i globalnego leczenia.
………………….

JESTEŚMY WSPANIAŁĄ MANIFESTACJĄ „SKRAPLAJĄCEGO SIĘ” ŚWIATŁA I DŹWIĘKU.  JESTEŚMY BEZPOŚREDNIO POŁĄCZENI PRZEZ MATEMATYCZNO TORUSOWĄ MATRYCĘ DO ŚWIATŁA I DŹWIĘKU, CZĘSTOTLIWOŚCI MIŁOŚCI Z CAŁEGO WSZECHŚWIATA, LUB ENERGII Z BOSKIEGO ŹRÓDŁA.

Przyjrzyjmy się teraz praktycznie rozwijającej się elektrogenetyce i leczeniu, które mają miejsce na planecie.

Istnieje harmonia organizmu i harmonia w strukturze, która zezwala na transfer energii dzięki czemu organizm może żyć i drgać.  Więc może tworzyć swój metabolizm i replikowanie.  Te harmonie i rezonanse muszą być postrzegane jako nieodzownie muzyczne, ponieważ te harmonie przywracają i odtwarzają organizm.  Ostatecznie istnieje muzyczny i harmoniczny element wewnątrz organizmu, który potrafi odtworzyć wzory informacji i energii – i to jest piękne i wskrzeszające. To jest molekularna muzyka, krucha, zależna, przejawiająca się w odpowiednich warunkach, w oparciu o kwantowe echa i ukrytą fizykę.

Nasze komórki funkcjonują jak urządzenia elektroniczne o stanie stałym, jak transduktory / receptory membrany /.  Induktory są jak membrany komórkowe i organellowe, rezonatory są jak membrany i DNA, obwody rezonansowe są jak kompleksy białek membrany a półprzewodniki są jak ciekłokrystaliczne polimery białkowe.  Informuje o tym nauka na polu nanotechnologii i kryształografii białek.  Jesteśmy duchowo błogosławionymi istotami – przenoszącymi elektryczne ładunki i komunikaty.

Jak zatem wykorzystać wrodzoną pojemność do cudownych uzdrowień ? Powiemy teraz o nauce cymatyki, o świętej geometrii.
………………………………………

Strukturalna woda, którą nazywamy wodą „skupioną” przyjmuje formy świętej geometrii w czworościennych strukturach, które łączą się przynajmniej w trzech wymiarach /o których wiemy do tej pory / w różnorodne formy świętej geometrii, tak jak pokazuje nam Melchizedek i Don Winter w ich wspaniałych pracach.  Pokazując jak czworościenne struktury obracają się lekko tworząc w widoku bocznym gwiazdę Dawida, a po modyfikacji w formie świętej geometrii powstaje MERKABA.   Widzimy więc i potwierdzają to bardzo precyzyjne naukowe badania, że DNA działa jak antena do regulacji działania komórki.

Główna informacja, którą przekazują nam wspomniani naukowcy na temat czym jest DNA brzmi:

DNA JEST TO ODBIORNIK I NADAJNIK FOTONÓW / ŚWIATŁA / I  FONONÓW /DŹWIĘKU  ROZPROWADZONEGO W WODZIE / DO REGULACJI W GŁĄB KOMÓRKI, CO OZNACZA, ŻE OBECNE  TAM CZĄSTECZKI WODY TWORZĄ PIRAMIDALNĄ SIŁĘ WOKÓŁ SPIRALNYCH ENERGETYZUJĄCYCH  WŁÓKIEN DNA, KTÓRE PROWADZĄ DO ŚRODKA DUCHOWĄ ENERGIĘ WIBRACJI MIŁOŚCI I ROZSYŁAJĄ  NA  ZEWNĄTRZ JAKO MANIFEST BIORĄCY UDZIAŁ W  POLU KWANTOWYM, W  FIZYCZNEJ MATERII CIAŁA.  

   ……..Czy możemy zrobić cokolwiek jeszcze więcej by wzmocnić i przyspieszyć już i tak przyspieszający Duchowy Rezonans – którego doświadczamy?Stwórca tworzy przez słowo mówione jak czytamy w Księdze Rodzaju i jak mówiliśmy poprzez wodę.
Kiedy została wydana książka w której podano święte częstotliwości i zaczęto o nich wykładać /396, 417, 528, 639, 741, 852 Hz. /
1. Do =  396  =  9                4. Fa  =  639  =  9
2. Re =  417  =  3                5. Sol =  741  =  3
3. Mi =  528  =  6                6. La  =  852  =  6
Jonathan Goldman zadzwonił do autora tej książki Dr Len Horowitza i zapytał:  Len, czy znasz pozostałe 3 częstotliwości?  Dr Horowitz odpowiedział – TAK- aby je odnaleźć podążaj tą samą sekwencją, pitagorejską matematyczną sekwencją, która jest zgodna z TORUSEM Marco Rodina i jego matematyką.  Starożytna Szkoła Misterium, matematyka pitagorejska.  Jej podstawy i tak ujawnią ci się trzy brakujące częstotliwości:7.  Si  =   963  = 9           8.  Do =  174  = 3         9.  ??  =   285  = 6Nie zdawali sobie wtedy sprawy kiedy to rozpoczęli, ani Jonathan Goldman ani dr Horowitz, że idą w niezwykłym kierunku.
Ale Jonathan Goldman, który pracuje prawdopodobnie jako najbardziej szanowany i skuteczny nauczyciel strojenia brzmienia i uzdrowiciel poprzez muzykę i dźwięk na tej planecie, postanowił stworzyć kompletne dzieło muzyczne.  W tym celu Dr Horowitz przekazał mu idealny okrąg dźwięku – jak go nazywał. Powiedział mu: „łączysz częstotliwości, to są częstotliwości w Hertzach, lub cykle na sekundę, według których muzycy mogą przestroić swoje instrumenty do gry i eksperymentować z nimi”.

To jest skala muzyczna Stwórcy – oryginalne solfeggio, ukryte przez 3 tyś. lat w Biblii przez wielkich, starożytnych kapłanów Lewitów, którzy przetłumaczyli oryginalną Torę w grecką SEPTUAGINTĘ i robiąc to uwiecznili numerację wersów w Biblii.  Nie było numeracji wersów w Torze, a kody pochodzą stamtąd.
Dzięki  tej wiedzy starożytny Kapłan, który wiedział jak lewitować wielkie kamienie na budowę Piramid i masońska wiedza poprzedzająca starożytny Egipt czyniła fenomenalne budowle i nie tylko. Możliwość posiadania tej informacji, tych częstotliwości służyła funkcji tworzenia, niszczenia i cudotwórstwa na korzyść wpływowych ludzi, którzy mieli dostęp do tej wiedzy.

I właśnie to zrobiliśmy, powiada Dr Horowitz – wiedzieliśmy, że to odkryliśmy.  To jest pierścień dźwięku – doskonały pierścień dźwięku.  Podstawą jest to, że forma świętej geometrii 9 punktów gwiazdy odnosi się do idealnego koła dźwięku – uniwersalnej twórczej siły matematyki Stwórcy.

Jonathan Goldman na bazie tych wszystkich informacji i własnych doświadczeń wyprodukował tą niesamowitą płytę zatytułowaną „HOLY HARMONY”.
Miał kamertony dostrojone do specyficznej częstotliwości elektromagnetycznych tych dźwięków, a potem zebrał grupę wysoce profesjonalnych wokalistów do studia nagrań i w starożytnym gregoriańskim stylu śpiewania, wszyscy śpiewali hebrajskie litery – imię mesjasz:

YOD – HEY – SHEN – WAV – HEY

które dosłownie nie oznacza  JEZUS OCALI  – jak to wspólnota  chrześcijańska została wprowadzona w wielki błąd, ale oznacza mesjasza, który przychodzi w imię swego Ojca.
Warto sobie przy tej okazji to uporządkować, bo przez całą Biblie mówione jest:.. nie zapomnijcie mojego imienia – utrzymujcie je świętym. ………..
Więc podstawą jest, że imię mesjasza oznacza, że to „Stwórca ocali” – JAH ocali – YOD – HEY – SHEN – WAV – HEY.  A nie że mesjasz ocali.  To jest wiadomość artykułowana w gregoriańskim śpiewie według specyficznych częstotliwości dźwięku.  I jeśli naprawdę chcemy mieć wyjątkowe doświadczenie z modlitwą i medytacją pogłębiającą te doświadczenia, to płyta ta jest tego największą rekomendacją.

Cała ludzkość wyraża podziękowanie Jonathanowi Goldmanowi za płytę  HOLY HARMONY.

Biblia mówi, że na końcu musimy zaśpiewać „Nową pieśń”. Teraz mamy tonację, mamy muzykę i to jest to coś.
Nie zdawano sobie z tego sprawy, ale kiedy opublikowano kody Biblii i sprawiono, że stały się znane pośród muzyków na całym świecie, a Jonathan Goldman, Al Haris, Don Konkol i inni liczni ludzie zaczęli szerzyć tę nową wiedzę, że elektromagnetyzm potęgi brzmień Stwórcy, który my jako pokorni słudzy, jako współstwórcy stworzeni na obraz jego i wzmocnieni przez szóstą nutą w skali LA… Do, Re, Mi, Fa, So, La, labii reatum – usta + kreatywne instrumenty, śpiewamy i gramy częstotliwości Stwórcy łączące nas całkowicie z uniwersalnymi energiami.

Nie zdawano sobie sprawy z cudowności i umacniającej siły tego, że to jest droga, jest to KLUCZ do przyspieszenia tego, co już i tak przyśpiesza, że jest to DUCHOWY RENESANS, a siła tego jest nieograniczona.  Fale duchowego rezonansu rozbijają się o brzeg podnosząc ludzkość, a jej postępowanie będzie odczuwało tego wpływ.  Ci rezonujący w harmonii z tymi rewolucyjnymi energiami wzmocnionej planetarnej świadomości będą coraz bardziej błogosławieni i duchowo ożywiani.  Ludzcy dysydenci, lub dysonanci sprzeciwiający się lub negujący tę niesamowitą siłę będą otrzymywać pełną moc boskiego światła do swoich zablokowanych serc.

Tak więc śpiewajmy Nową Pieśń HOLY HARMONY – Pieśń pełnego ożywienia i przebudzenia naszego DNA.

http://youtu.be/4LY0fiAeRuo  – wersja pełna
http://youtu.be/IcAODxHQ8PU  – wersja skrócona

Adres do pełnego artykułu:    http://www.nikodemowicz.com/

Tam pod kołem dźwięku są 3 artykuły, Wykład dr, L. Horowitza, z którego zaczerpnęłam ten materiał, Tworzenie koła dźwięku, z którego skopiowałam rysunek. Zachęcam do zapoznania się z całością materiału i praktykowanie koła dźwięku.

Previous Older Entries