E-książka „Niebo z Hathorami” cz. 1 i 2

.
dzięki wielkie, Asiu, za udostępnienie 2-ch części razem tej książki – kr ❤
 .
.
Proszę bardzo, Niebo z Hathorami” w całości I i II część razem.  Przetłumaczyłam ją z wielką radością.  Energia Hathorów podczas pracy nad nią była bardzo wyczuwalna, kocham Tych Przyjaciół z „Niebios”, hihi.
 .
Hathorowie wraz z Boginią Sofią swą energią zawartą nie tylko w słowach , które przekazywali przez Ariel , ale i miedzy słowami ‚ obudzili we mnie energie tworzenia, magii i zachwytu z „wewnątrz „ . Tworzenia?  Stwarzania  dla najwyższego dobra siebie samej, mego środowiska i kosmosu. Wszystkie błogosławieństwa spłynęły na mnie, gdy uświadomiłam sobie, ze jestem tą, na którą czekałam.  Tak to My jesteśmy tymi, na których czekaliśmy, a wszystkie błogosławieństwa są z nami.  Mamy Moc i Władzę by tworzyć na wzór i podobieństwo boskie w harmonii z Boskością i Boskim Planem.
 .
„ Nieba Nosiciele „ – To Wy jesteście nimi.
Tymi, którzy swą twórczą moc
Mogą na powrót używać tak by Niebo dla całego świata
Mogło zamanifestować się w miejscu, gdzie przebywacie.
Wy jesteście Nimi.
Hathorowie

.

Oto spis treści drugiej części książki : Kody pomocne w odblokowaniu pamięci (kody są super , a zwłaszcza pierwsze kontakty z nimi , później to  je malowałam sobie złotą farbką, a teraz robię sobie koszulkę ze wszystkim na niej , a co kreatywność się budzi  haha) , Wasz język, Symbole, Kreowanie, Nosiciele Nieba, Cechy Kreatora, Kanalizowanie światła ,Kryształowy Pałac, Odwaga, Stworzenie Nowego Świata, Zaufanie, Transformacja w miłość do siebie, Wzniesiona świadomość, Boskie wartości, Słownik / Definicje.

.

Szczególne podziękowanie chciałam złożyć edytorce  części drugiej tej książki  Teresie Serafinowskiej –  autorce swych książek, astrolog i wróżce, która również ma swój blog ‚ „W ogrodzie Nowej Ziemi”.

.

Bardzo milą niespodzianką było to , gdy po wysłaniu  książki  dla Ariel ona  napisała mi zaraz, że dostała przekaz od Hathorów z wiadomością, że są bardzo zadowoleni w książki w jęz. polskim i ślą podziękowania.  Cudny taki kontakt ‚ telefoniczny’, hihi.

Przewspaniałej  przygody Kochani podczas czytania , a przygody jako to przygody raz upajające a innym razem rozbrajające czasem aż do łez.  Ja wszytko starałam się objąć co napotkałam.

Pozdrawiam serdecznie , dziękując Krystal za umieszczenie tej książki na swym blogu ❤

asia leszczynska

Piąta Perspektywa – Wychodzenie poza Czas i Przestrzeń

.

 „Po dopełnieniu swojej biologicznej śmierci, z naszego doświadczenia i z naszej perspektywy, będziecie konfrontowani z trzema portalami.  Pierwszy to świetlisty tunel. Drugi to portal otwarty przez energetykę guru bądź zbawiciela. I trzeci portal, czy też tunel, który prowadzi w ciemność…”

 

Wkraczanie w wyższe wymiary świadomości wymaga fundamentalnej zmiany w postrzeganiu czasu i przestrzeni.

Jest to kluczowa zmiana, którą chcemy się zająć, wykorzystując teoretyczną perspektywę i praktyczną technikę w połączeniu z dźwiękową medytacją utworzoną w tym konkretnym celu.

Teoria

Jest wiele dróg umożliwiających wgląd w wyższe wymiary. To, czym chcielibyśmy się podzielić stanowi podstawowy schemat tego, w jaki sposób my postrzegamy wymiary i jakim wyzwaniom trzeba sprostać, aby przechodzić do wyższych wymiarowo rzeczywistości.

Wasza cielesna biologiczna rzeczywistość (np. wasze ciało fizyczne) jest zakotwiczone w trzecim i czwartym wymiarze świadomości, tak jak to postrzegacie.

Jesteście całkiem dobrze obeznani z trójwymiarowością waszego świata. Wasz system nerwowy jest dobrze dostrojony do tej rzeczywistości. Wasz złożony system mózg/umysł/ciało jest zsynchronizowany z fizyczną rzeczywistością waszego świata. Każde wasze biologiczne wyzwanie zależy od nawigowania poprzez przestrzeń was otaczającą. Ponadto wasze ciało, umysł i świadomość zakotwiczone są w waszym postrzeganiu czasu.

Jednakże wasze wyższe wymiarowo poziomy świadomości nie są skrępowane tymi ograniczeniami. Są wolne od przestrzennych i czasowo-zorientowanych restrykcji. A to dlatego, że wyższe wymiarowo ciała nie posiadają masy ani fizyczności i z tego powodu nie podlegają oddziaływaniu pól grawitacyjnych

Pola grawitacyjne w dużym stopniu wpływają na Czas. Co więcej, wasza percepcja czasu została uwarunkowana. Mieszanka pól grawitacyjnych oraz warunków społecznych stworzyła u większości istot ludzkich poczucie bycia uwięzionym w ograniczeniach przestrzeni i czasu.

Pragmatycznie rzecz ujmując, wasze doświadczanie „rzeczywistości” jest wynikiem poziomu wibracyjnego, z którym się identyfikujecie. Kiedy identyfikujecie się z wyższymi wymiarami świadomości, uwalniani jesteście od ograniczeń przestrzeni i czasu, i operujecie wtedy w tej bardziej płynnej rzeczywistości.

Kiedy identyfikujecie się wyłącznie ze swoją rzeczywistością biologiczną, stajecie się dla wszelkich waszych zamiarów czy celów złapani w pułapkę przestrzeni i czasu.

W tym przekazie zaprezentujemy Wam sposób na przeniesienie własnej tożsamości z ograniczeń percepcji czasu i przestrzeni, do wolności wyższych wymiarów, tocząc jednocześnie życie z dnia na dzień w cywilizacji i rzeczywistości wymiarowej, zamkniętej przez te ograniczenia (np. przestrzeń i czas)

Ale przed udzieleniem wskazówek dla tej metody musimy zagłębić się nieco w teorię.

Postrzegamy czas, jako czwarty wymiar. Dla nas przestrzeń i czas są ze sobą ściśle powiązane. Wasi naukowcy potwierdzili teorię Einsteina, że duże obiekty posiadające masę generują pola grawitacyjne, które zmieniają zarówno przestrzeń jak i czas.

Dla nas piąty wymiar jest pierwszym wymiarem świadomości poza ograniczeniami przestrzeni i czasu (jak to ma miejsce w wymiarze trzecim i czwartym). Dodatkowo, istoty w piątym wymiarze nie posiadają masy, co powoduje, że nie podlegają oddziaływaniom pól grawitacyjnych.

Mimo, że piąty wymiar nie ma fizyczności, jako takiej, wypełniony jest formami i obiektami. Z waszej perspektywy jednak, formy w piątym wymiarze wydają się ulotne – jakby nie będąc materialną substancją, ukazują się niejako bardzo nierzeczywiste.

Wkraczając do piątego wymiaru ciągle będziecie doświadczać siebie, jako posiadających formę ( w tym przypadku: ciało fizyczne). Rzeczy w piątym wymiarze przedstawią się Wam, jako ciała stałe takie, jakich doświadczacie w swojej aktualnej rzeczywistości. Natomiast wasze doświadczenie przestrzeni będzie bardziej płynne a czas, jako poziom odniesienia nie będzie istniał w ogóle.

Są tacy, którzy twierdzą, że wszelkie wasze problemy zostaną w sposób magiczny i niezwłoczny rozwiązane z chwilą wejścia w piąty wymiar. Nie doświadczyliśmy czegoś takiego. Po prostu zmieniają się wyzwania. Zmieniają się też możliwości, ponieważ nie ograniczają was ani czas ani przestrzeń w taki sposób, jaki ma to miejsce, w aktualnie doświadczanej przez ciało rzeczywistości. Daje to większe możliwości wyrażania swojej kreatywności i tego, co nazywamy „wymiarową ewolucją”.

Wymiarowa ewolucja to rozwój umiejętności bycia świadomym oraz jednoczesnego operowania w wielowymiarowości. Podróż do tego stanu mistrzostwa może być z pewnością długa i zawiła, ponieważ wymaga życia w konkretnej wymiarowej rzeczywistości z jego bezpośrednim doświadczaniem. Na przykład wasze obecne cielesne życie jest – z punktu widzenia ewolucji wymiarowej – okazją do opanowania wymiarów trzeciego i czwartego. Jest także okazją doświadczania wyższych wymiarów mimo jednoczesnego przebywania w tej wcielonej egzystencji. Życie takim sposobem, może gwałtownie przyspieszyć ewolucję wymiarową a ten przekaz jest zakodowaną, wielopoziomową informacją dla tych z Was, którzy wkroczyli już na tą radykalną drogę bycia.

Z naszego punktu widzenia, posiadacie formę, którą można określić, jako człekopodobną aż do dziewiątego wymiaru. Każdy kolejny wymiar świadomości jest subtelniejszy (mniej zagęszczony) od poprzedzającego. Dla tych, którzy osiągają wymiar dziesiąty, forma, jaką znacie zanika kompletnie i istota przybiera kształt z natury bardziej geometryczny.

My, kiedy wchodzimy w wymiar dziesiąty stajemy się sferami. Nie jesteśmy kulami, jakie pojawiają się na fotografiach a ludzie nazywają je orbsami. Prawdziwe orbsy, w przeciwieństwie do tych artefaktów fotograficznych lub fotomontaży to wielowymiarowe istoty posiadające formę geometrii sferycznej. Jeśli przypatrzeć im się uważniej, kule te ujawniają w swoich wnętrzach skomplikowane labirynty. Kulista natura istot między wymiarowych jest dość powszechna i wiele różnych rodzajów istot przybiera tego typu formę geometryczną.

Kiedy my wkraczamy w dziesiąty wymiar, niektórzy spośród nas stają się tym, co nazywamy Aethos, co omawialiśmy w poprzednich przekazach.

Ale zwróćmy ponownie naszą uwagę na Was. Kolektywnie ludzkość jest wciągana w piąty wymiar. Jest to nieunikniona zmiana ewolucyjna, związana jednak zarówno z grożącymi niebezpieczeństwami jak i nowymi możliwościami, i chcielibyśmy teraz przedyskutować kilka z tych wyzwań, z którymi przyjdzie się Wam zmierzyć podczas dokonywania tego przejścia.

Dla potrzeb tej dyskusji chcielibyśmy podzielić te wyzwania na trzy główne kategorie: 1) naturalnie pojawiające się podczas przejścia, problemy w świadomości, 2) wpływy spowodowane przez człowieka, 3) ingerencje obcych.

Naturalnie Pojawiające się Problemy

Przejścia do wyższych wymiarów niosą za sobą problemy z powodu radykalnej różnicy w percepcji, pomiędzy istotami poddawanymi grawitacji i tymi, których te oddziaływania nie dotyczą. Innymi słowy, na progu pomiędzy trzecio i czwarto wymiarową rzeczywistością a waszym światem piąto wymiarowym staniecie przed „ścianą” różnic percepcyjnych.

Z pewnością niektóre osoby doświadczając rzeczywistości piąto wymiarowej mają poczucie utraty zmysłów. Dzieje się tak z powodu czasowego zawieszenia odbioru przestrzeni i czasu. Percepcja jest bardziej płynna w wyższych wymiarach i wkraczając tam stajesz niejako poza swoim własnym życiem. Odczuwa się to jakby odłączenie od rzeczywistości i potrzeb ziemskiej egzystencji, co może być odbierane, jako ogromna ulga lub też, jako wielkie napięcie w zależności od własnego stanu psychicznego.

Kiedy wasza świadomość przenosi się do piątego wymiaru, zmienia się osobista tożsamość. Osoba nie może zidentyfikować się w oparciu o swoją ziemską egzystencję jak to miała w zwyczaju robić do tej pory. To wyzwanie, z naszego punktu widzenia, jest najtrudniejszym do opanowania, kiedy po raz pierwszy następuje wejście do piątego wymiaru. Przejście z piątego do wyższych wymiarów z natury jest już dużo łatwiejsze z uwagi na to, że niezwiązane jest z zanikiem przestrzeni i czasu, jako ograniczeniami.

Przejście do piątego wymiaru (i wyższych) wymaga z waszej strony pewnego rodzaju finezji, jeśli chcecie osiągnąć cel, jakim jest kontynuowanie swojego codziennego życia, dostrajając się jednocześnie do tej rozszerzonej rzeczywistości.

Jedną z przyszłych zdolności ludzkości mówiąc tu o kolektywie, będzie umiejętność życia w trzecim i czwartym wymiarze – w rozumieniu przestrzeni i czasu, jakie teraz znacie – podczas gdy jednocześnie przebywać będziecie w piątym wymiarze gdzie przestrzeń i czas nie są doświadczane jako ograniczenia.

Ta podwójna rzeczywistość zaoferuje ludzkości możliwość głębokich, twórczych wglądów i zdolności, ale jak zwykle z każdym postępem wykres go obrazujący ma kształt krzywej rozkładu prawdopodobieństwa. Wielu pośród czytających ten przekaz jest daleko w przodzie tego przejścia w porównaniu z większością ludzkości. Może to powodować odczucie bycia obcym, żyjącym w obcym kraju.

Wpływy Powodowane przez Człowieka

Wasze przejście z trzecio i czwarto wymiarowej rzeczywistości w wymiar piąty i wyżej może być utrudnione z powodu ingerencji innych osób lub wpływów kulturowych.

Z punktu widzenia ewolucji wymiarowej, gmach waszej całej cywilizacji osadzony jest na fundamentach iluzji. Iluzja ta to przekonanie, że wasz świat jest trwały oraz, że przestrzeń i czas oparte są na realiach niepodlegających wpływom waszej świadomości.

Kiedy biologia wymusza na was codzienne uczestnictwo w życiu trzecio i czwarto wymiarowym, i skupiacie swoją uwagę na postrzeganiu przestrzeni i czasu, to nie jest to tylko zwykła wiara, że stanowią one jedyną rzeczywistość.

Wasze systemy filozoficzne, religijne i polityczne występujące na określonych obszarach, żerują na i uzależnione są od utrzymywania tej iluzji. Ale w naszej opinii ten domek z kart, zwany ludzką cywilizacją w końcu zawali się, co spowoduje, że zdecydowanie coraz więcej ludzi uwolni się od życia ukierunkowanego na niskie wymiarowo rzeczywistości.

Pozwólcie zwrócić teraz swoją uwagę na inne czynniki, które mogą (i robią to) wpłynąć na wasze przejście w rzeczywistości wyższych wymiarów.

Wasz ekosystem znajduje się na spirali opadającej, będąc źródłem prawdziwego wyzwania dla organizmów biologicznych w ich walce o przeżycie. Tworzy to ogromny stres dla wszystkich zwierząt i świata roślinnego z włączeniem w to też człowieka. Niektóre z zagrożeń działających na ekosystem pochodzą z kosmosu, jak zmiany aktywności słonecznej, promieniowanie gamma czy też inne rodzaje promieniowania docierające na ziemię z głębokiej przestrzeni. Niektóre zagrożenia pochodzą z samej Ziemi, ale największy wpływ na degradację waszego ekosystemu ma działalność człowieka, wliczając w to wszelkie emisje gazów czy zakwaszanie oceanów.

Nie ma na to teraz czasu ani miejsca (w kontekście tematu, jaki poruszamy to żart) by rozważać ten temat dalej, jako że jest on bardzo złożony. Ale każdy, kto uważa, że wszystko jest w porządku z ekologią planety jest w dużym błędzie.

Prowadzi to nas do maklerów władzy, którzy wzmocnili się poprzez odebranie tej mocy innym. Mamy na myśli w tym przypadku, korporacje rozprowadzające fałszywe informacje o ekosystemie, dzięki czemu utrzymują swoje dochody kosztem innych form życia tej planety.

To jest test na inteligencję ludzkości i jeśli się kolektywnie nie przebudzicie i nie spostrzeżecie, że jesteście manipulowani i wykorzystywani przez tych maklerów władzy – tych widocznych i tych niewidocznych – wasz ekosystem będzie ulegał dalszej degradacji co doprowadzi was do konfrontacji z przyszłością, w której nie warto będzie żyć.

Ingerencje Obcych

Część tego, co nazywamy ingerencją obcych, sięga w swej naturze do wczesnych manipulacji genetycznych dokonywanych przez Annunaki. Ta obca cywilizacja utworzyła w istocie rasę niewolników wykorzystywanych do wydobywania złota, którego wręcz desperacko potrzebowali w celu wzmocnienia zanikającej atmosfery swojej planety. Przeprowadzono genetyczny eksperyment na grupie ziemskich naczelnych, tworząc rasę podrzędnych robotników wykorzystywanych do pracy w kopalniach. Tak oto, zakodowali w ich biologii głęboko zakorzenione tendencje podporządkowania i czczenia tych, którzy mają być postrzegani, jako „boskie istoty”.

Wasi praprzodkowie postrzegali Annunaków (i wielu innych galaktycznych czy międzygalaktycznych podróżników), jako bogów, ale te istoty wyprzedzały ich po prostu w swym rozwoju technologicznym tak dalece, że ich ukazywanie się oraz działania wydawały się magiczne dla mniej rozwiniętych umysłów.

Moment przejścia od ograniczeń trzeciego i czwartego wymiaru egzystencji do większej wolności wymiaru piątego i dalej, może być powodem emocjonalnego wyzwania. Możliwe jest to dlatego, że ogromna swoboda doświadczania w rzeczywistościach wyższych wymiarów może powodować chwilową dezorientację. Ten rodzaj dezorientacji powodowany jest przez dwie przyczyny 1) zanik percepcji przestrzeni i czasu, jako punktów odniesienia oraz 2) manipulacje Annunaków.

Kto nie pozbędzie się Annunackiego, genetycznego szablonu służalczości i potrzeby kultu, może doznawać zniekształconych doświadczeń w wyższych wymiarach.

Spowodowane jest to prostą prawdą, że istnieje całe mnóstwo istot między wymiarowych, obcych i innych, które chętnie wykorzystają każdą lukę, dla utworzenia własnego kultu, podporządkowując innych swojej woli i dla swojej chwały.

Jaki będzie wasz wybór, taka też będzie wasza rzeczywistość. Nie oceniamy tego czy tak wybierzecie czy nie, ale myślimy, że taki wybór byłby nieszczęśliwy

Następstwem naszego przekazu jest wzmocnienie osobowości i wolności, więc ostrzegamy was, że wchodząc do piątego i wyższych wymiarów świadomości, należy pozbyć się wszczepionych złudzeń, że istnieją jakiekolwiek inne istoty, którym należy oddawać głęboki pokłon. Okazywać im szacunek, jeśli są godne szacunku, tak. Ale kłaniać się nisko przed kimkolwiek? Nigdy!

Śmierć a Piąty Wymiar

Gdy przenosicie swój punkt odniesienia do piątego wymiaru, wasza osobista historia tego życia wydaje się snem. Dzieje się tak ponieważ wznosicie się ponad zakotwiczenia zmysłów wcielonego życia i wszystkie zdarzenia w jakich braliście udział czy też wszystkie historie tego wszechświata wydają się jak ze snu.

W niektórych stanach głęboko rozszerzonej świadomości ta senna natura życia może być doświadczana bezpośrednio. Ale dla większości istot ludzkich to doświadczenie możliwe staje się poprzez przejście, które nazywacie śmiercią.

Są dwa rodzaje śmierci, które chcemy omówić. Pierwszy rodzaj śmierci to psychologiczna i duchowa metamorfoza pojawiająca się podczas przechodzenia do rzeczywistości piątego wymiaru. Może to być często odebrane właśnie, jako rodzaj śmierci, ponieważ zwyczajowe orientowanie się w oparciu o zmysłowo odbieraną rzeczywistość waszego życia znika. Kim jesteście? Jakie znaczenie ma wasze życie? Te fundamentalne pytania egzystencjalne podlegają głębokiemu wpływowi przejść do rzeczywistości piątego i wyższych wymiarów.

Do tych, którzy czytają te słowa, którzy dokonają przejścia do piątego wymiaru – lub wyższych – mówimy do was, nie lękajcie się z powodu odczucia swojej śmierci. Wasze uczucia zbliżającej się śmierci mogą powstawać w wyniku przechodzenia do wyższych wymiarowo rzeczywistości, nie będąc zapowiedzią śmierci fizycznej.

Drugi rodzaj śmierci, o którym opowiemy to śmierć waszej biologicznej rzeczywistości (np. waszego ciała fizycznego). W końcowym etapie procesu umierania przestajecie odbierać zmysłowe sygnały ze świata zewnętrznego a wasze doświadczanie przestrzeni i czasu (jak je dotychczas odbieraliście) zostaje unicestwione. To może być całkiem dezorientujące, jeśli nie jesteście na to przygotowani. Może to też być bardzo radosne o ile rozumiecie naturę tego, co się dzieje.

Jeśli w pełni i kompletnie identyfikujecie się wyłącznie, jako organizm biologiczny, moment śmierci może być przerażający. Jeśli jednak już wcześniej zakosztowaliście wolności rzeczywistości piątego wymiaru, wasze przejście przez śmierć będzie łatwiejsze.

Po dopełnieniu swojej biologicznej śmierci, z naszego doświadczenia i z naszej perspektywy, będziecie konfrontowani z trzema portalami. Pierwszy to świetlisty tunel. Drugi to portal otwarty przez energetykę guru bądź zbawiciela. I trzeci portal, czy też tunel, który prowadzi w ciemność.

Świetlisty tunel utworzony jest z tuby pranicznej, która biegnie przez centrum waszego ciała, rozpoczynając się od krocza i kończąc na waszej koronie, i jest to kanał wyglądający jak tunel lub tuba. W chwili śmierci wasza świadomość przemieszcza się w górę przez ten tunel, który otwiera się na inny wymiar świadomości poprzez waszą czakrę korony.

Po drugiej stronie tunelu świeci jasne światło i możecie wtedy odnieść wrażenie, że znajdujecie się na moście ponad strumieniem lub rzeką. Za mostem będą czekały na was osoby z waszego przeszłego życia, tego życia, które właśnie się skończyło. Będziecie mogli odczuć tych, którzy umarli przed wami, będą też zwierzęta, które mieliście, ponieważ duchy zwierząt również mieszkają w tej przestrzeni. Jeśli okaże się, że jakieś niedokończone związki, relacje bądź nierozwiązane sprawy łączą was z tymi istotami, możecie poczuć potrzebę wejścia w to światło a robiąc to, wkroczycie ponownie w koło życia i śmierci, i reinkarnujecie prawdopodobnie znowu na ziemi.

Drugi portal utworzony jest przez osobistą wolę guru lub też zbawiciela. Wkroczenie w ten portal wprowadzi was w wibracyjne pole takiego przewodnika duchowego, wobec którego odczuwacie osobistą, głęboką więź. Dla tych z was, którzy znajdą się na tej ścieżce, wkroczenie w ten wymiar świadomości będzie dopełnieniem głębokiego pragnienia, aby być z tą istotą. W tym miejscu chcemy ostrzec, że dostaniecie się do królestwa zdefiniowanego nie tylko przez możliwości ewolucyjne, ale także przez ograniczenia takiej istoty.

Trzeci portal otwiera się na ciemność. Przejście przez ten portal prowadzi w Pustkę, kreatrycę, z której stwarzane są wszystkie rzeczy. Jeśli wybierzecie ten portal i przygotowaliście się wcześniej, w jaki sposób postępować na takim poziomie wolności, będziecie mogli eksplorować inne wymiary tego kosmosu i wyjść nawet poza nie, w rozumieniu stanów bycia wykraczających poza zjawiska fizyczności. W tym królestwie egzystencji staniecie się odkrywcami innych rzeczywistości w takim stopniu, w jakim się na to zdecydujecie.

Są osoby mdlejące w obliczu ogromu Pustki. Czym prędzej dokonują wyboru nowej rzeczywistości, zamiast spróbować powstrzymać się i spocząć w potencjale wszelkich rzeczy. Wytłumaczyliśmy to w jednym z poprzednich przekazów nazwanym Przejściowe Stany Świadomości.

Dalecy jesteśmy od osądzania tego, w który portal wkroczycie podczas wymiarowego przejścia nazywanego śmiercią. Uważamy jednak, że lepiej jest wcześniej wiedzieć, co na was czeka, abyście mogli być przygotowani do wyborów jakich trzeba dokonać po drugiej stronie waszego ziemskiego doświadczenia.

Śmierć nie kończy niczego. Jest raczej dopełnieniem czyjeś podróży w przestrzeni i czasie. Śmierć jest zwiastunem potencjalnie nowych rzeczywistości i to wy stworzycie te rzeczywistości poprzez decyzje podejmowane zarówno w ciągu waszego życia jak i w chwili śmierci.

Zwrócimy teraz uwagę na prostą metodę ćwiczenia waszej świadomości, przydatną podczas wkraczania do wyższych wymiarów i osiągania wolności w rzeczywistości transcendentnej – nieskrępowanej ograniczeniami postrzegania przestrzeni i czasu. Podstawą tej metody jest wykorzystanie prostej medytacji dźwiękowej w celu badania swobody świadomości, powstającej przy wznoszeniu swojej osobowości w wyższe wymiary.

Kiedy rozpoczniecie eksperymentowanie z tym progiem świadomości, który my nazywamy Piątą Perspektywą, ostrzegamy was abyście unikali pokusy ucieczki. Oferujemy wam tą metodę nie w znaczeniu uciekania od rzeczywistości waszego wcielonego życia, tylko raczej oferujemy ją, jako możliwość rozszerzenia i wzbogacenia doświadczeń waszego życia, dając dostęp do wyższych wymiarów.

Rzeczywistości wyższych wymiarów, nieograniczone uwarunkowaniami przestrzeni i czasu, w połączeniu z rzeczywistością waszej biologicznej egzystencji, tworzą sprzyjające okoliczności do ewolucji wymiarowej i zgodnie z naszą opinią warto jest z tego raczej skorzystać niż tego unikać.

Tym spośród czytających te słowa, którzy stoją właśnie u progu śmierci fizycznej, ta medytacja dźwiękowa może towarzyszyć przy bardziej łagodnym przejściu.

Piąta Perspektywa

Piąta Perspektywa jest całkiem prostym spostrzeżeniem, że nie jesteście ograniczeni ani przestrzenią, ani czasem. Jest to przedsionek wejścia do piątego wymiaru a stamtąd także do wyższych wymiarów.

Jest to bezpośrednie odczucie, a nie po prostu myśl bądź idea. Jest to wewnętrzne doświadczenie wygenerowane przez aktywację zdolności prawej półkuli mózgowej do zarządzania przestrzenią.

Kiedy wkraczacie do rozszerzonego odczuwania przestrzenności poprzez bezpośrednie doświadczenie, pojawia się przeskok w świadomości. Stajecie się świadkami sennej natury waszego obecnego życia, waszych historii i wszelkich zjawisk was otaczających. To poczucie wolności, to wzniesienie się ponad doświadczanie przestrzeni i czasu, może umożliwić wam działanie w realiach wcielonej egzystencji, w bardziej kreatywny i bogatszy sposób, i to dlatego dzielimy się z wami tą metodą.

Jak już was wcześniej ostrzegaliśmy, to co opisujemy nie ma dawać możliwości ucieczki. Ale będąc w Piątej Perspektywie faktycznie odczuwa się pokusę, o której chcemy powiedzieć jaśniej przed pójściem dalej.

Kiedy wkraczacie w Piątą Perspektywę będącą wzniesieniem się poza przestrzeń i czas, wszystko co dotyczy waszego życia i świata wokół was wydaje się jakby ze snu. Stajecie się odłączeni od tego i może się nawet wydawać, że wasza codzienność jest jakimś tańcem, który was w ogóle nie interesuje.

Jeśli pozostaniecie w Piątej Perspektywie bez korzystania z realiów swojego wcielonego życia, znajdziecie się w bańce, ale co do warunków ewolucji wymiarowej nie skorzystacie nic na takiej ucieczce.

Możemy sobie wyobrazić, że pozostawanie w takiej bańce Piątej Perspektywy byłoby najlepszym rozwiązaniem dla niektórych osób, w kilku rzadkich przypadkach. Ale dla większości, Piąta Perspektywa jest najlepiej wykorzystywana jako odskocznia do głębszych wglądów i kreatywności.

Kiedy pracujecie z medytacją dźwiękową, przygotowujecie wasz mózg/umysł do wchodzenia w Piątą Perspektywę. Przestrzenna natura dźwiękowych wzorców wywołuje odpowiedź w waszym mózgu/umyśle/ciele, która otwiera drzwi do Piątej Perspektywy, a ostatecznie możecie znaleźć się w rozszerzonym stanie świadomości. Im więcej ćwiczycie z medytacją dźwiękową tym bardziej ta umiejętność zostaje wzmocniona. Ostatecznie rozwijacie się w stopniu, który umożliwia osiąganie Piątej Perspektywy pośród codziennych zajęć – i to jest celem.

Jeśli jesteście konfrontowani z trudnymi życiowo sytuacjami a posiądziecie zdolność pozostawania w Piątej Perspektywie, ciśnienie wywołane daną sytuacją maleje. Spowodowane jest to przez fakt, że wasza świadomość nie jest krępowana okolicznościami. Macie trochę miejsca do „manewrowania”, jakby to tak ująć, i w tej wewnętrznej wolności powstają spontanicznie nowe, twórcze wglądy oraz umiejętność rozwiązywania problemów.

Medytacja

Nazwaliśmy medytację Most Między Światami ( A Bridge Between the Worlds). Pobudza ona stan mentalny, który pozwala wam doświadczać wolności Piątej Perspektywy.

Proponujemy abyście wysłuchali tej medytacji dźwiękowej w słuchawkach, aby informacja akustyczna skierowana została bezpośrednio do waszego mózgu bez zakłócania innymi dźwiękami otoczenia.

Po rozpoczęciu słuchania po prostu przywołajcie uczucie jakbyście byli otoczeni przestrzenią, co uaktywni możliwości prawej półkuli waszego mózgu. Samo myślenie o tej otaczającej was wielkiej przestrzeni nie uaktywni tego potencjału. Musicie kinestetycznie poczuć lub wręcz dotknąć tej wielkiej przestrzeni, jaka was otacza.

Jeśli jesteście zaawansowanymi badaczami swojej świadomości możecie pogłębiać doświadczenie poprzez wyczuwanie braku bariery pomiędzy zewnętrzną przestrzenią otoczenia a wewnętrzną przestrzenią waszego ciała. Innymi słowy, granica ciała chwilowo znika i nie ma już niczego innego tylko przestrzeń. Po prostu utrzymajcie ten stan umysłu podczas odsłuchiwania medytacji dźwiękowej. Jeśli wasz umysł gdzieś powędruje sprowadźcie go z powrotem do świadomości przestrzeni i dźwięków, których słuchacie. Po skończeniu medytacji, proponujemy abyście poświęcili kilka chwil na odczuwanie tego, co się w was wydarzyło.

Kiedy już opanowaliście umiejętność wchodzenia w Piątą Perspektywę za pomocą medytacji dźwiękowej, jesteście gotowi do osiągnięcia kolejnego stopnia umiejętności, aby korzystać z niej w każdej chwili codziennych zajęć bez względu na okoliczności. Ten związek ograniczeń wcielonego życia z wolnością wyższych wymiarowo rzeczywistości kreuje bardzo interesujący paradoks a poprzez wejście w ten paradoks w znacznym stopniu przyspieszycie swoją ewolucję wymiarową.

Hatorowie
20 kwietnia 2015

Obserwacje i Przemyślenia Toma

Ta dźwiękowa medytacja (Most pomiędzy Światami) trwa około 12 minut. Ale kiedy zaczniecie eksperymentować z tą metodą odsłuchiwania dźwięków, podczas doświadczania Piątej Perspektywy (np. odczuwając przestrzenność), nie czujcie się zobowiązani do medytowania słuchając nagrania do końca. Niektórzy odkryją, że kilka minut to wszystko, co mogą „znieść” i jeśli jesteś jedną z takich osób powoli wydłużaj czas przy kolejnych podejściach, nie tracąc przy tym swojej strefy komfortu.

Paradoksalnie są też tacy, którzy oczekują dłuższego trwania medytacji. Jeśli to dotyczy też ciebie, naciskałbym przycisk powtarzania nagrania tak często jak tylko to potrzebne. Jeśli jednak przestaniesz wykonywać czynności życiowe takie jak pranie czy zmywanie naczyń to znaczy, że jesteś „za burtą” i trzeba wracać. Wszystko jest sprawą osiągnięcia równowagi.

Link do ścieżki audio pojawia się na końcu moich komentarzy.

Nie zaleca się słuchania tego nagrania lub eksperymentowania z Piątą Perspektywą, w sytuacjach wymagających skupienia uwagi takich jak prowadzenie samochodu lub obsługa maszyn gdyż taka kombinacja zmienia działanie umysłu.

Ci, którzy słuchali wcześniej Elevatron zwrócą pewnie uwagę na duże podobieństwo, a ja sugeruję zapoznanie się z poprzednim przekazem Hatorów: Eskalacja Węzłów Chaosu i Rozkład Trójwymiarowej Rzeczywistości, link: http://tomkenyon.com/eskalacja-wezlow-chaosu-i-rozklad-trojwymiarowej-rzeczywistosci (Escalation of Chaotic Nodes and Dismantling of 3 D Reality), aby złapać sens tego, czym jest ta podstawowa harmonia. Uwaga techniczna: dla ciekawych odnośnie technicznych różnic pomiędzy dwoma medytacjami dźwiękowymi, Most Pomiędzy Światami jest rozszerzoną wersją Elevatronu z wykonturowanym EQ w celu wzmocnienia efektu uspokajania. Pracując z medytacjami i badając ich ustawienia, odczułem, że ten kawałek dźwiękowy jest bardzo efektywny dla wsparcia wchodzenia w Piąta Perspektywę.

W tym przekazie Hatorowie odnoszą się do dwóch wcześniejszych przekazów, Aethos oraz Przejściowe Stany Świadomości (The Aethos and Transition States). Myślę, że przeczytanie obu tych przekazów byłoby korzystne. Szukajcie treści przekazów w sekcji Hatorów na stronie internetowej (www.tomkenyon.com) i wyszukajcie właściwe tytuły.

Doświadczeni badacze umysłu będą mogli wejść w Piątą Perspektywę całkiem łatwo. Jeśli jesteś jednak początkującym badaczem swoich wewnętrznych światów, Piąta Perspektywa może wydawać się obcym terytorium, stojąc w silnym kontraście z codzienną ludzką percepcją rzeczywistości. Ale Piąta Perspektywa jest fundamentalnie zadaniem dla mózgu, drogą do aktywizacji inteligencji przestrzennej waszej prawej półkuli mózgowej.

I to za pośrednictwem prawej półkuli będziecie mogli eksplorować ogrom wewnętrznej przestrzeni. Chociaż rezultatem rozwinięcia tej umiejętności będzie egzotyczny stan umysłu, to tak jak wiele innych funkcji mózgu może być ona rozwijana. Jest to tylko kwestia czasu i ilości włożonej pracy z tą metodą.

Kiedykolwiek będziecie pracowali z tą medytacją dźwiękową, jak to Hatorowie opisują, będziecie budowali nowe neurologiczne obwody w waszym mózgu, które w końcu doprowadzą was do wejścia w Piątą Perspektywę i doświadczenie wzniesienia się ponad ograniczenie przestrzeni i czasu z prawdziwym mistrzostwem – nawet jeśli nigdy nie próbowaliście robić czegoś takiego w przeszłości.

Sekretem jest powtarzanie. Im więcej będziecie pracowali z Piątą Perspektywą w powiązaniu z medytacją dźwiękową, tym efektywniej wasz mózg będzie tworzył ten niezwykły i sprawny stan umysłu.

Naciśnij tutaj aby odsłuchać i/lub skopiować medytację dźwiękową „Most Pomiędzy Światami” (A Bridge Between the Worlds).

Planetarne Przesłanie Hatorów przez Toma Kenyona

http://tomkenyon.com/piata-perspektywa-wychodzenie-poza-czas-i-przestrzen

E-książka “Niebo z Hathorami”

.

Dziękuję Asya, za udostępnienie Twojego tłumaczenia tak ważnej książki.  Umieszczam jej link w zakładce dla łatwiejszego dostępu w przyszłości.  Twój post publikuję poniżej  ❤ – kr

——-

Witaj Krystal.

Wlasnie przetlumaczylam ksiazke „ Niebo z Hathorami „ ktorej tresc przekazali Hathorowie pisarce i duchowemu kanalowi Lii-Ariël Hermans . Czy zechciala bys umiescic ja na swym blogu by dotarla do tych, ktorzy na nia czekali ? Jesli sie zdecydujesz to mozesz ja sciagnac z bloga Mariusza Alin , do ktorgo podaje link ( ja nie mam zadnego bloga a Maruisz byl tak mily, ze zamiescil ja w pdf u siebie – dziekuje Mariusz 🙂 ) .

http://ariusz.pl/?page_id=2001

Tez mam ja na swym fb jako album oto podaje link :

https://www.facebook.com/asyasm.leszczynska?pnref=story

Ponizej zalaczylam tekst by podac w skrocie zwartosc ksiazki .

Witajcie Kochani,

Przetlumaczylam dla Was ksiazke, ktora podyktowali Hathorowie Belgijskej pisarce i duchowemu kanalowi Lii-Ariël Hermans .To jest jej druga ksiazka, ktora napisala we wspolpracy z Hathorami. Ja jak na razie przetlumaczylam jej ostatnia ksiazke “ Niebo z Hathorami” w ktorej to ucza Hathorowie jak radzic sobie z Nowa Energia Gai. Oto slowa Ariel zaczerpniete z tejze ksiazki : “Kochani czytelnicy, czy wybierzecie się z nami w podroż po Nowym Świecie? Ta książka oferuje nam ogrom przeróżnych metod naszych Braci i Sióstr, którzy po raz kolejny dzielą się swoją wiedzą i mądrością, zdobytą poprzez własne doświadczenie. Będzie to podroż do wnętrza, pełna przygód. Czy cieszycie się tak jak ja, na tę nową przygodę? Poprzez przeżycie nowych doświadczeń, które byly mi dane i którymi się z wami tutaj podzieleilam, mam nadzieję pomóc nam wszystkim, byśmy wspólnie razem nauczyli się żyć w Nowym Świecie.
Sam decydujesz o tym, jak głęboko pójdziesz w tą wewnętrzną podroż z Hathorami. Proszę, zrób to z miłością i radością.
Lia-Ariël “
A tutaj cytuje Hathorow by oddac w skrocie tresc tej ksiazki :

“Dawno temu umówiliśmy się, że przyjdziemy was wspierać, w tym ważnym procesie. Taka była nasza umowa.
Pod zwrotem “wasz proces”, mamy na myśli życie na Ziemi w czasie przejścia do Nowego Świata. Możemy wam serdecznie pogratulować tego przejścia, które rozpoczęło się 12 grudnia 2012 a które około 21 grudnia 2012 zbudowało potężne pole energetyczne. Wy którzy czytacie te informacje, egzystujecie obecnie w zupełnie nowym polu energetycznym. Ten potężny przypływ energii dotknął was wszystkich, ale tylko niewielka liczba ludzi osiągnęła świadomość wibracji piątego wymiaru. W rzeczywistości dla wielu z was, to przejście już zakończyło się. Natomiast Ci co pozostali, wkrótce będą mogli łagodnie przejść w te wyższe częstotliwości, choć wpływ tego procesu będzie z pewnością bardziej odczuwalny.
Tytuł tej książki “Niebo z Hathorami”, jest bardzo właściwy, zwłaszcza w tym czasie. Wasze niebo na Ziemi, może być teraz inaczej urządzone i wyposażone i wy możecie to zrobić, zupełnie samodzielnie. My dajemy wam wskazówki i służymy pomocą, ale to od was zależy czy chcecie ją przyjąć, czy też nie.
Chcemy jak zawsze podkreślić, iż tekst które przeczytacie, powinniście jak zwykle sprawdzać i badać w waszym sercu.
W radości i w spełnieniu Hathorowie “ .
W ksiazce jest mowa o aktualizacji i doskonalaniu swego fizycznego ciala, o budowie duchowego hologramu / matriksa , ktory funkcjonuje w wibracjach piatego wymiaru , o laczeniu swych hologramow z hogramami istot rezonujacych z nami , doladowywaniu tego duchowego matriksu i nowym kodowaniu czyli tworzeniu Nowego Swiata na Gai by stal sie on … tak wlasnie Niebem na Ziemi, poniewaz Niebo jest stanem naszego umyslu.
Do powstania tej ksiazki w jezyku Polskim przyczynil sie rowniez Wojtek Malinowski, ktory z lagodnoscia i miloscia edytowal cierpliwie ostanie 6 rodzialow jak rowniez Dajamanti , ktory nie tylko edytowal poczatkowa tresc ksiazki, ale tez wspieral mnie energetycznie i duchowo , gdy ja tlumaczylam ta ksiazke . Rowniez kilka razy kontaktujac sie z Hathorami , gdy zaistniala taka potrzeba.
Chlopcy serdeczne dzieki Wam za to .

Zycze Wam czytelnicy cudownej przygody, ktora ja juz dawno rozpoczelam stosujac podane wskazowki przez naszych Przyjaciol Hathorow . Z wielka wdziecznoscia dla Was Drodzy Przyjaciele.

Asya Leszczynska

Dźwiękowa medytacja Hathorów uwalniająca od stresu

.

.

Hatoriański Strumień Światła

Link do medytacji:

https://tomkenyon.app.box.com/s/ia1zlq48ioeyy1oe81wxhvwni3rdaopo

Hatorowie od wielu tygodni prosili mnie o wysłanie tej medytacji dźwiękowej z uwagi na ekstremalny stres jaki wiele osób doświadcza i będzie doświadczało w swoim życiu.

Ta medytacja dźwiękowa jest łagodna i subtelna, ale korzyści z niej płynące są rozległe.  W tym pozwala ona na delikatne uwolnienie napięcia, które tworzone jest przez bieżące okoliczności i jeśli zdecydujecie się z nią pracować dłużej wówczas pomoże ona uwolnić też przeszłe negatywne zdarzenia.

Medytacja trwa 12 minut i najlepiej odsłuchiwać ją przez słuchawki stereofoniczne.

Jeśli miejsce na to pozwala, sugeruję abyście się położyli z nogami podpartymi tak żeby leżały powyżej poziomu głowy i tułowia wspierając osiągnięcie głębszego relaksu.

Wciągajcie powietrze długo i powoli, utrzymując komfort oddechu i wydychajcie spokojnie i relaksująco, pozwalając każdemu wydechowi być bardziej odprężającym niż poprzedni.

Dźwięki, które składają się na medytację, pochodzą ze strumienia płynącego na wyspie gdzie mieszkam oraz od Hatorów, którzy zaczerpnęli je z królestw światła, po to aby uwalniać stres oraz aktywować źródła światła w waszych ciałach. Kiedy słuchacie tej medytacji, wyobrażajcie sobie, że strumień płynnego światła przemieszcza się przez was od czubka głowy w dół, wewnątrz ciała aż do stóp i dłoni, i stamtąd wypływa unosząc ze sobą cały stres i napięcie.

Utrzymujcie swoją uwagę na ciele fizycznym kiedy słuchacie odgłosów strumienia oraz dźwięków Hatorów.

Wykonując to, pozwalacie wibrującej energii uzdrawiania i uwalniania wejść głębiej w organy i inne obszary ciała, które mogą być napięte i ściśnięte. Sugeruję wam odpocząć kilka minut z zamkniętymi oczami po zakończeniu słuchania, odczuwając subtelne energie jakie z was się uwalniają.

Możecie powtarzać takie sekwencje tyle razy ile chcecie tworząc sesje odsłuchiwania tak długie jak tylko zapragniecie.

Klikając tutaj

https://tomkenyon.app.box.com/s/ia1zlq48ioeyy1oe81wxhvwni3rdaopo

 

Medytacja Dźwiękowa – Hatoriański Strumień Światła, jest zaczerpnięta z dłuższej medytacji dźwiękowej, która pojawiła się w zestawie warsztatowych płyt CD nazwanych: Człowiek Biofotonowy.

Te Hatoriańsko/Arkturiańskie warsztaty miały miejsce w 2014 roku i podczas nich eksplorowaliśmy drogi do aktywacji własnych Sieci Biofotonicznych.

Możecie nieodpłatnie znaleźć wiele przyjaznych stron, na których zamieszczonych jest wiele materiałów omawiających naukowo Biofotonikę.

Opis zakresu zajęć możecie odszukać w dziale Artykuły / Articles, w sekcji zatytułowanej Biofotonika / Biophotonics – Class Handout.

W celu zdobycia informacji na temat tego niezwykłego i prowokującego myślenie zestawu warsztatowych płyt CD kliknij tutaj lub przejdź do sklepu / Store na stronie www.tomkenyon.com

Żywy przekaz Medytacji Dźwiękowej Hatorów Wystawa Świadome Życie, w Los Angeles zaoferuje bezpłatny przekaz z ceremonii otwarcia Konferencji, która uhonoruje dorobek Masaru Emoto, autora „Wiadomość Ukryta w Wodzie” („The Hidden Messages In Water”).

Jako część tej prezentacji Tom poprowadzi dziesięciominutową sesję dźwiękową podczas której otworzy kanał połączenia z Hatorami przekazując dźwięk i energię do wód Ziemi, używając swojego prawie czterooktawowego zakresu głosu i kryształowej misy.

Podczas tej dostrajającej sesji Hatorowie wraz z wielorybami zaśpiewają razem dla rodzącej się Nowej Ziemi. Ten żywy przekaz (livestream) będzie miał miejsce w piątek, 6 lutego o godzinie 18 PST.

Mamy nadzieję nagrać sesję Toma i udostępnić w przyszłości to nagranie bezpłatnie w naszej sekcji Odsłuchiwania (Listening section). W jaki sposób włączyć się w ten żywy przekaz (livestream event), dowiecie się na stronie www.consciouslifeexpo.com klikając “livestreaming” i schodząc w dół do „Opening Ceremonial Tribute”.

Żywy przekaz – Livestream – 90-Minutowa prezentacja video z Tomem Kenyonem Podczas Wystawy Świadome Życie, Tom wykona wyjątkową, 90-minutową dźwiękową prezentację uzdrawiającą, nazwaną: Na Skrzydłach Dźwięku i będzie to miało miejsce w niedzielę 8 lutego od godziny 16:00 do godziny 17:30. Ten warsztat będzie udostępniony na żywo za opłatą $25, zostanie on również zarchiwizowany dla odwiedzających stronę internetową EXPO przez 10 dni.

Aby uzyskać dostęp do przekazu na żywo (livestream) z tego warsztatu, co zawiera również dziesięciodniową możliwość wielokrotnego dostępu do nagrania, kliknijcie na poniższy link lub skopiujcie go do waszej przeglądarki internetowej.

https://www.streamingforthesoul.tv/index.php?pageID=47&ref=278457

Po otwarciu strony, pojawi się moja fotografia po lewej stronie, pomiędzy innymi uczestnikami. Fotografie są podpisane.

Kliknijcie na moja fotografię i zostaniecie przeniesieni do strony na której możecie się zapisać. Przejdźcie w dół strony do pozycji „Zamówienie biletu do przekazu na żywo”/“Purchase live stream ticket.”/ Kliknijcie na ta pozycję żeby dokonać zapisu.

Uwaga: solidne połączenie internetowe jest niezbędne do oglądania przekazu na żywo.

Po 18 lutego mamy nadzieję zaoferować to wystąpienie jako VOD (Video On DemandVideo na Żądanie) na naszej stronie internetowej. Pieśń Nowej Ziemi: Tom Kenyon i Siła Dźwięku DVD W końcu doczekaliśmy się Deluxe video (w formacie NTSC) gotowe do wysyłki.

Po informacje dotyczące zawartości nagrania oraz ceny tego DVD, kliknijcie tutaj. Zauważcie, że format NTSC używany jest w Ameryce Północnej i Południowej oraz kilku innych regionach świata. NTSC nie będzie działał w Europe, używającej systemu PAL.

Mamy zamiar zaoferować to DVD w PAL niedługo i mamy nadzieję zrobić to naprawdę szybko.

Źródło: Fundacja „Świadomość Ziemi”

Nasilenie węzłów chaosu i demontaż rzeczywistości 3. wymiaru

.

.

Hathorowie przez Toma Kenyona

14 października 2014

Źródło:  „Jesteśmy Jednością…”

Ze względu na przyspieszenie czasu oraz działań sił kosmicznych w stopniu przewyższającym waszą kontrolę, jesteście w samym środku narastającego blokowania węzłów chaosu.

W ostatnich przesłaniach nawiązywaliśmy do wzajemnego oddziaływania chaotycznych wydarzeń jako Węzłów Chaosu, lecz w tym przypadku nawiązujemy do bardziej złożonego fenomenu – tego, co nazywamy mnogimi Węzłami Chaosu.

Zależnie od waszego rezonansu wibracyjnego, będziecie na szczególne sposoby narażeni na eskalację chaotycznych wydarzeń. Ci z was, którzy są uwrażliwieni na ekosystem tej planety, mogą odczuwać ekstremalny stres, kiedy są świadkami degradacji ekosystemu i wyginięcia wielu gatunków żywych istot.

Dodatkowo, oprócz Węzła Chaosu waszego ekosystemu, innym węzłem jest stres wywołany komunikacją interpersonalną. Jest to bardzo złożona sytuacja i częściowo zależy ona od zmian pola magnetycznego waszej planety, utrudniając pamięć krótkotrwałą oraz sekwencjonowanie poznawcze podczas zmian energetycznych —a te zmiany energetyczne przyspieszają. Irracjonalne zachowanie, rozpacz i odczucie kompletnej beznadziejności narastają. Skoro ciągle pogarsza się zarówno ekosystem, jak i komunikacja interpersonalna, przewidujemy nawet jeszcze większą destabilizację kulturalną i społeczną.

U wielu narasta przeczucie, że coś dzieje się straszliwie źle i w związku z tym powstaje przekonanie, że nie ma rozwiązania. W tym przypadku zgadzamy się z tym, co kiedyś powiedział Albert Einstein, że problem nie może być rozwiązywany na tym poziomie, na którym się znajduje.

Z naszego punktu widzenia narastanie Węzłów Chaosu tworzy fale pływowe intensywnych, chaotycznych energii, które wielu z was uznaje za trudne do zwalczenia. Ponadto, wasze automatyczne sposoby radzenia sobie ze zmianą są coraz bardziej bezskuteczne.

I tutaj droga rozwidla się, że tak powiemy, wchodzicie na nią zarówno indywidualnie, jak i zbiorowo. Jedna droga z tego rozwidlenia zaprowadzi was do swoistego szaleństwa i niezdolności do funkcjonowania na sposób praktyczny. U tych, którzy wejdą w to rozwidlenie,     eskapizm będzie narastał. W tym czasie wzrośnie tendencja do samozniszczenia, zarówno indywidualnie, jak i zbiorowo.

Wielu z was, którzy mieli sposobność przejścia poza rzeczywistość trzecio-wymiarową, podejmie się tego (eskapizmu).

Bez bicia piany, że użyjemy jednego z waszych wyrażeń, powiemy wam, że wchodzicie w jedno z najtrudniejszych przejść w transformacji planetarnej.

Na tym rozwidleniu jedna droga prowadzi do samozniszczenia, szaleństwa, rozpaczy i beznadziejności, podczas gdy druga wiedzie ku głębszemu połączeniu z waszą między-wymiarową lub duchową naturą. To właśnie odgałęzienie chcemy zbadać.

To nie jest propozycja typu albo – albo. Wielu z was, którzy posiadacie transcendentne i między-wymiarowe bądź duchowe wyczucie siebie, może odkryć co jakiś czas, że jest na drodze do szaleństwa i samozniszczenia, pomimo swojej samowiedzy.

Dzieje się tak dlatego, że wasza trzecio-wymiarowa rzeczywistość oscyluje. A gwałtowne zmiany w waszej trzecio-wymiarowej egzystencji przyspieszają coraz bardziej i szybciej niż mogą sobie z tym poradzić wasze trzecio-wymiarowe organizmy. Musicie sobie poradzić z ekstremalnymi naciskami ze strony waszej natury biologicznej, o ile chcecie uniknąć ścieżki wiodącej ku szaleństwu i samo-destrukcji.
Upraszczając, wymóg skutecznego przejścia przez eskalację Węzłów Chaosu oznacza głęboki i autentyczny kontakt z waszą między-wymiarową lub duchową naturą oraz samo-odnowieniem, które wzrasta na skutek takiego kontaktu.

Zatem dzielimy się dla tego celu medytacją dźwiękową. Nie ma w niej skomplikowanej geometrii. Nie musicie nic robić, kiedy włączacie się do tej medytacji dźwiękowej oprócz skierowania waszej świadomości na wasze całe ciała fizyczne.

Wzorce dźwiękowe są bezpośrednią transmisją ze światów światła na język waszej biologii. Jest to siła przeciwstawna dla chaosu i zmieszania, jakie powoduje on w waszej biologicznej naturze. Trwa krótko, ponieważ wielu z was znajduje się pod presją czasu. Macie zbyt wiele do zrobienia w zbyt krótkim czasie, ponieważ staracie się podtrzymywać stary świat, podczas kiedy czas przyspiesza. My wszyscy możemy powiedzieć wam z naszej perspektywy, że owo podtrzymywanie starego świata jest misją bez szans (mission impossible). Porzucenie starego świata i przywiązania do waszych wyobrażeń na temat tego, jak powinien on wyglądać, jest częścią tego, czego wymaga się na wyższej ścieżce.

Sugerujemy, abyście słuchali tej medytacji dźwiękowej tak często, jak sobie życzycie a kiedy będziecie słuchać tej ścieżki dźwiękowej, skupiajcie uwagę na rzeczywistości fizycznej waszej istoty (waszym ciele fizycznym).

Wszystko, czego się wymaga, to skuteczne włączenie się w tę medytację dźwiękową i wysłuchanie jej ze świadomością waszego fizycznego ciała, a struktura komórkowa waszego ciała rozwinie się i uwolni stres oraz stany urojeniowe postrzegania, dając wam większą możliwość wejścia na wyższą ścieżkę.

Nazywamy tę medytację dźwiękową Elevatron (podnośnik), ponieważ korzenie tego słowa oznaczają podnoszenie a słowo to nawiązuje także do elektronicznej natury waszej biologicznej rzeczywistości. Ta medytacja dźwiękowa jest bezpośrednią transmisją energii ze świata światła do światów bioelektrycznych, biochemicznych oraz kwantowych waszych ciał – w celu podniesienia prędkości wibracji w waszej świadomości.

W końcowej analizie wasze osobiste doświadczenie narastania blokowania Węzłów Chaosu będzie zależało wyłącznie od rezonansu wibracyjnego, jaki osiągniecie bądź, jakiego nie osiągniecie. Odpowiedzialność za to przejście jako istot indywidualnych, wcielonych w czasie i przestrzeni jest wyłącznie i w pełni waszą odpowiedzialnością.

Życzymy wam dobrej podróży na wysokiej drodze.

Hatorowie
14 października 2014 r.

Przemyślenia i obserwacje Toma

Według mnie jest to jeden z najpilniejszych przekazów, jaki kiedykolwiek podali mi Hatorowie, w związku z charakterem zmian, które „widzieli” w naszej niedalekiej przyszłości.

Kiedy spytałem ich o tytuł, jaki wybiorą dla tego przekazu, odpowiedzieli, że weszliśmy w przyspieszoną fazę planetarnego chaosu i jesteśmy zarówno świadkami, jak i żyjącymi podczas rozwikłania tej trzecio-wymiarowej rzeczywistości, jaką znamy.

Gdy tylko otrzymałem ten przekaz podczas początkowego etapu kryzysu związanego z wirusem ebola w Stanach Zjednoczonych, który wywodzi swój rodowód z Zachodniej Afryki, ale obecnie rozprzestrzenia się ponad politycznymi granicami, zapytałem Hatorów o to, a oni odpowiedzieli, że kryzys związany z ebolą jest właśnie typem tego, co pojawia się jako rezultat zmian w środowisku. Szczególnie, jak powiedzieli, nowe wirusy i bakterie, jak dotąd nieznane zachodniej medycynie, zostały wprowadzone do środowiska, w związku z wycinaniem lasów oraz kompleksowymi zmianami w ekosystemie, których nasi naukowcy jeszcze nie zidentyfikowali. Poza tym Hatorowie mówią, że wiele bakterii i wirusów podlega mutacjom i będzie tak nadal w coraz szybszym tempie. Niektóre z tych mutacji przyczynią się do tego, że leczenie medyczne będzie w nadchodzących latach problematyczne i trudne.

A ponieważ jest to przerażająca perspektywa, Hatorowie przypominają mi, że cel życia, ostatecznie widziany z ich punktu widzenia nie polega na samym fizycznym przetrwaniu, lecz raczej na rozwoju i podniesieniu między-wymiarowej świadomości – którą niektórzy mogą nazywać duszą, Atmanem lub Niezniszczalną Kroplą.

Chociaż mogliby wejść głębiej w szczegóły degradacji naszego ekosystemu i wyzwań związanych z komunikacją interpersonalną (zarówno indywidualną, jak i zbiorową), zdecydowali się na temat wyzwań, przed którymi stoimy jako jednostki.

Są zatroskani o to, że stres życia pośród radykalnych przemian świata 3 D tworzy i nadal będzie tworzyć to, co oni nazywają szaleństwem niewłaściwej adaptacji, co oznacza umysłową/emocjonalną niestabilność, która będzie zmniejszać naszą zdolność do reagowania w pomysłowy sposób na zmieniające się rzeczywistości. W bardziej intensywnych okolicznościach ludzie po prostu odejdą od zmysłów i włączą się we wszelkie rodzaje dziwacznych, samo-destrukcyjnych zachowań. Kiedy zapytałem Hatorów na temat tego, co stoi przed nami, powiedzieli, że faktycznie jesteśmy w początkowej fazie blokowania Węzłów Chaosu, i powstrzymując niektóre nieprzewidziane siły, jesteśmy w stanie globalnego, swobodnego upadku, który nie ma sobie podobnych i nie możemy go sobie nawet zacząć wyobrażać.

Globalny swobodny upadek to nie jest w ich pojęciu jakiś koniec świata, lecz wnioskują oni, że będzie to koniec tego świata, jaki znamy. I owo przeobrażanie się w nowe światy następuje wokół nas na licznych poziomach i z zadziwiająca prędkością.

To właśnie do tego swobodnego upadania nawiązują, kiedy mówią, jesteśmy indywidualnie i zbiorowo na rozwidleniu drogi, co oznacza punkt, w którym dokonujemy wyboru. Wybór polega na tym, czy ulegniemy siłom chaosu lub czy wzrośniemy do większej spójności, pomimo tego, co jak się nam wydaje, dzieje się w nas i wokół nas.

Elevatron

Medytacja dźwiękowa Elevatron jest ma pomagać nam podczas bieżącego przejścia, które jest, według oceny Hatorów jednym z najtrudniejszych etapów transformacji planetarnej.

Kiedy omawiali skutki tej szczególnej medytacji dźwiękowej, powiedzieli: „struktura komórkowa waszych ciał rozsunie się i uwolni stres oraz urojeniowe stany postrzegania”. To enigmatyczne zdanie rozumieją w ten sposób, że Elevatron redukuje reakcje stresowe w ciele, a według nich nadmierne reagowanie na stres wytwarza urojeniowe stany umysłu. Innymi słowy, kiedy jesteśmy nadzwyczajnie zestresowani ,nasza mentalna/emocjonalna perspektywa jest przekręcona, a my reagujemy na sytuację w swoim życiu z mniej zaradnej pozycji niż wtedy, gdy nie jesteśmy nadmiernie zestresowani.

Uważam, że opis Hatorów co do sposobu, na jaki należy pracować z medytacją dźwiękową sam w sobie jest jasny, więc nie będziemy dalej go omawiać, powiem tylko, że najlepiej będzie, gdy wysłuchacie tej medytacji dźwiękowej ze słuchawkami stereo lub       dousznymi. Poza tym, słuchanie jest wierzeniem. A jeśli ta medytacja „przemawia” do was, włączę ją w codzienny program radzenia sobie ze stresem. Jeśli nie współbrzmi ona z wami, nie pracujcie z nią. Lecz niezależnie od tego, czy zdecydujecie się pracować z nią, czy nie, myślę, że będzie przezornie zastosować niektóre z metod ponownego codziennego ześrodkowania siebie mentalnie/emocjonalnie i duchowo.

Odczuwając silne doznania energetyczne przychodzące od Hatorów, kiedy otrzymywałem ten przekaz, przypomniałem sobie mojego nauczyciela algebry z 9. klasy, który mówił do naszej klasy za każdym razem, kiedy wkraczaliśmy w bardziej złożone obszary matematyki: „Musi być gorzej, zanim będzie lepiej”.

Ostatecznie, sposób, na jaki zareagujecie wy i ja na wyzwania blokowania Węzłów Chaosu i radykalnej przemiany naszej trzecio-wymiarowej rzeczywistości jest – i będzie – wyłącznie i całkowicie naszą osobistą odpowiedzialnością. Nikt nie zamierza ratować nas przed nami samymi.

Ponieważ ton tego przekazu jest naprawdę alarmujący, uważam, że dobrze zrobimy, zachowując siebie nienaruszonymi, a z naszej strony, także z poczuciem humoru. Jak zażartował kiedyś amerykański pisarz, Mark Twain, niektóre sprawy w życiu są tak poważne, że jedyne, co możesz zrobić, to śmiać się.

Z mojego doświadczenia wiem, że ten rodzaj humoru powstaje, kiedy uświadamiamy sobie, że ten świat jest, na wiele sposobów, iluzją. A podczas gdy wcielony aspekt ludzkiej istoty ma do czynienia z realiami zmieniającego się trzecio-wymiarowego świata, transcendentna bądź duchowa część nas jest na zewnątrz tej odrobiny nas, ponieważ jest w wymiarze, który przekracza czas/przestrzeń i grawitację ziemską.

Gdzieś pomiędzy tymi dwoma biegunami – ludzkim wcieleniem i transcendentną wolnością – jest zabawne miejsce w świadomości. Odnalezienie tego zabawnego miejsca jest, według mnie, niezbędnym sojusznikiem dla tych, którzy poszukują wysokiej drogi.

Wy i wasi najbliżsi, jak i wszelkie istoty w tych realiach bytu, powinniście odnaleźć sprawnie drogę do tej wyższej ścieżki.

Tom Kenyon

Link do medytacji dźwiękowej Elevatron

Kiedy klikniecie na poniższy link, znajdziecie się na stronie Listening Agreement . Kiedy wyrazicie zgodę na podane warunki, otrzymacie dostęp do wszystkich plików audio w sekcji: Listening section, której możecie wysłuchać i/lub ściągnąć dla waszego osobistego użytku. Medytacja dźwiękowa Elevatron będzie pierwszym z kolei plikiem audio.

Click here by wysłuchać i/lub ściągnąć The Elevatron.

Informacja nie związana bezpośrednio z tym przekazem:

Biorę sobie urlop od prowadzenia warsztatów na resztę roku 2014 i przez większość roku 2015. Obecnie myślę o wznowieniu nauczania w październiku roku 2015 i podczas tego okresu planuję nadal wysyłać Przekazy Planetarne Hatorów, kiedy staną się one dostępne.
Kurs intuicyjnego uzdrawiania dźwiękiem

Tym z Was, którzy chcą studiować uzdrawianie dźwiękiem podczas mojego urlopu, mam przyjemność ogłosić, że moja pasierbica, Jennifer Posada, zapewni podczas sześciu tygodni, online Intuitive Sound Healing Course , który może być praktycznie dostępny z prawie każdego miejsca na świecie. Aby uzyskać więcej informacji o tym wyjątkowym czasie, kliknij na tytuł jak wyżej lub odwiedź jej stronę internetową (www.jenniferposada.com).

Zachęcam tych, którzy chcą uczyć się uzdrawiania dźwiękiem, by wzięli pod uwagę ten kurs. Jennifer jest niezwykłą uzdrowicielką dźwiękiem, zmienia życie na lepsze przez swoje unikalne podejście do uzdrawiania dźwiękiem.

Nowe Workshop CD są obecnie dostępne
Dodaliśmy do magazynu (The Store) dwa nowe zestawy nagrań z warsztatów: The Art of Egyptian High Alchemy Entering the Mandala: A Chitananada Tantra Retreat. Nagrania te są obecnie dostępne jako CD i/lub mp3 audio downloads.

Sztuka wyższej alchemii Egiptu
Bardzo się cieszę, oferując te nagrania warsztatów Sztuki wyższej alchemii Egiptu, ponieważ prezentują one nowy osobisty wgląd i niezwykłe nauki nawiązujące do używania alchemii duchowej dla osiągnięcia wzniesionych stanów świadomości.       To niezwykłe podejście do starożytnej sztuki Wyższej Alchemii Egiptu zawiera BAROD, psycho-akustyczną medytację, która aktywuje wasze połączenie z waszą Duszą Celestialną (BA) oraz mityczna wyprawę w kobiecość i przywracające misteria bogini nocnego nieba – Nut. Kombinacja tych postaw czyni ten warsztat bardzo potężnym katalizatorem osobistej transformacji via system Wyższej Egipskiej Alchemii. Zestaw ten zawiera siedemnaście rozszerzających umysł dźwiękowych medytacji. Click here.

Wejście Mandali: Tantra Chitananda
Chitananda Tantra jest kulminacją moich wieloletnich studiów i badania szamanizmu BonPo, buddyzmu tybetańskiego,       Taoizmu/Daoizmu oraz Yogi starożytnych Indii. Jest to system wewnętrznej tantry (praktyk energetycznych dla umysłu), która jest pełną elegancji i wysoce efektywną metodą dla osiągnięcia samowyzwolenia lub Oświecenia, bez potrzeby przyjmowania jakiejś szczególnej filozofii lub tradycji duchowej.

Tantra Chitananda realizuje to niezwykłe dokonanie poprzez sztukę trenowania umysłu/mózgu, aby weszły w stany błogości i samowyzwolenia świadomości. Te niezwykłe stany ciała/umysłu dają wam bezpośredni dostęp do waszej własnej transcendentnej natury (lub bodhicitta), które nie jest ograniczona czasem, miejscem lub okolicznościami. Czternaście pełnych mocy dźwięków medytacji, które tworzą tę wyjątkową formę tantry wywołuje głęboką transformację u nowicjuszów, jak i zaawansowanych praktykantów. Click here.

Nowy dodatek do Listening Section na stronie:

Nowa medytacja dźwiękowa, zatytułowana Lament For Whales (Lament nad wielorybami) została zamieszczona w Listening section na stronie. Odnajdziesz tę dźwiękową medytację, przechodząc do Listening na www.tomkenyon.com. Po prostu zjedź w dół po tytułach, aż znajdziesz Lament For Whales.

Film „The Song of the New Earth” (Pieśń Nowej Ziemi”)

Jak zapewne wiecie, zezwoliłem ekipie filmowej, aby przez ponad trzy lata jeździła za mną i robiła ze mną wywiady na całym świecie. Wielu z was dopłaciło do tego filmu, ponieważ chcieliście widzieć film na temat mojej pracy, której treść stanowi dźwięk i nauczanie. Film jest ukończony i wielu z was już go widziało. Z niezależnych przyczyn większość z nauczania została usunięta w tej wersji filmu, która przedstawiono na ekranie. Jednakże rozbudowane DVD zawiera cały film i wiele ujęć z mojego nauczania, jak również już stonowane sesje, których nie ma w filmie. Z mojego punktu widzenia jest to wspaniały wstęp do mojej pracy i mocy dźwięku. Faktycznie, tytuł brzmi: „Pieśń Nowej Ziemi – Tom Kenyon i moc dźwięku”.

Nie otrzymałem żadnej zapłaty za sam film, lecz otrzymuję niektóre płyty DVD, które sprzedaję w Store na swojej stronie. Jeśli zechcesz wesprzeć mnie, zachęcam Cię do zakupu DVD bezpośrednio od nas. Powiedziano nam, że będą one dostępne czasami w listopadzie i my umiesimy je w Store , gdy tylko się pojawią. Jeśli podpisałeś się, aby otrzymywać de mnie zawiadomienia, otrzymasz e-maila gdy tylko DVD udostępnia nam. Jeśli chcesz zapisać się, by otrzymywać zawiadomienia i/lub mój przyszły kalendarz, przejdź do Contact tab na naszej stronie (www.tomkenyon.com).

Na koniec, zamierzałem osobiście napisać listy z podziękowaniami do wszystkich moich licznych darczyńców, którzy umożliwili powstanie tego filmu dzięki im szczodrym dotacjom dla Woody Creek Pictures i Sophia Films. Ponieważ dyrektor i producent odmawiają mi dostępu do waszych nazwisk i adresów mailowych, chciałbym skorzystać z okazji, by szczerze podziękować wam, za waszą hojność. Wierzę, że film otworzy wiele serc i umysłów.

Tłum.: Anna Euleya

©2014 Tom Kenyon  All Rights Reserved   www.tomkenyon.com

Previous Older Entries

PRAWA AUTORSKIE Copyright (C) by Krystal Freeman 2010. Do wszystkich przeze mnie przetłumaczonych tekstów na tym blogu, chyba, że zaznaczono inaczej. Rozpowszechnianie moich tekstów jest dozwolone i mile widziane pod warunkiem podania linku do oryginalnego tekstu na moim blogu i bez zmian tekstu.