Okupacja Wall Street

dziękuję Specu za przetłumaczenie!

Globalna Rewolucja – 15.10. 2011

.

Warunkiem Wzniesienia jest utrzymywanie wysokich wibracji w duchowej Jedności i dogłębne zrozumienie w jaki sposób byliśmy i nadal jesteśmy oszukiwani i manipulowani w iluzorycznej 3-ciej gęstości.  Obserwujmy ten globalny ‚komediodramat’ , narastający przed końcówką bez zaangażowania emocjonalnego.  Decyzja należy do nas.

.
i wywiad z niezależnym dziennikarzem polskim po wyborach (Źródło: Prawda.xlx.pl)
 

Zjednoczeni dla Globalnej Zmiany 15.10.11!

.
Drodzy Czytelnicy, globalna rewolucja prowadząca do wielkich zmian właśnie się zaczęła.  W kilku przekazach czytałam, że ten ruch tylko będzie się rozrastać na całym świecie aż do momentu, gdy  żądane prawa zostaną wprowadzone w życie.  W Polsce ludzie jeszcze są zmęczeni i rozproszeni wyborami.  Nie miejcie żadnych złudzeń, wybrani politycy są podporządkowani swoim elitarnym władcom i będą to robili co jest im nakazane.  Obserwujcie to przedstawienie bez zaangażowania emocjonalnego.  Ich wybór był ustalony wcześniej, a udział w głosowaniu dał Wam tylko chwilowe uczucie, że możecie mieć jakiś wpływ.  Ci politycy są starą energią i muszą wkrótce odejść!  Skierujcie teraz swoją uwagę na prawdziwe zmiany i popierajcie ten ruch globalny, fizycznie uczestnicząc, wizualizując, rozpowszechniając materiały,  itp.  W Świetle i Miłości — Krystal
.
.

15 października w sobotę ludzie z całego świata wyjdą na ulice i place.  Od Ameryki do Azji, od Afryki do Europy, ludzie powstają żądając swoich swoich praw i domagając się prawdziwej demokracji. Teraz nadszedł czas, abyśmy wszyscy przyłączyli się do globalnego protestu bez przemocy.

Siły rządzące pracują na rzecz zaledwie kilku, ignorując wolę większości, a koszt tego my wszyscy musimy płacić. Ta nie do zniesienia sytuacja musi się skończyć.

Zjednoczeni w jednym głosie poinformujemy polityków i elity finansowe, którym służą, że decyzja o naszej przyszłości należy do nas ludzi.

Nie jesteśmy towarem w rękach polityków i bankierów, którzy nas nie reprezentują.

15 października spotkamy się na ulicach, aby rozpocząć globalne zmiany. których chcemy.  Będziemy demonstrować w pokoju, mówić i organizować się aż do skutku.

  Nadszedł czas dla nas, aby się wszyscy zjednoczyć. Nadszedł czas, aby nas wysłuchali.

Ludzie świata, powstańcie 15 października!

Kees, galacticchannelings.com

http://galacticchannelings.com/english/global_change.html

Deklaracja Okupacji miasta Nowy Jork

.
.
.
Jako, że zgromadziliśmy się razem w solidarności, aby wyrazić uczucia masowej niesprawiedliwości, nie wolno nam stracić z oczu tego, co zebrało nas  tutaj razem.  Piszemy o tym, aby wszyscy ludzie, którzy czują się pokrzywdzeni przez siły światowych korporacji mogli dowiedzieć się, że jesteśmy waszymi sprzymierzeńcami.
Jako zjednoczeni ludzie, potwierdzamy tę rzeczywistość, że:
  • przyszłość ludzkiej rasy wymaga współpracy jej członków,
  • nasz system musi chronić nasze prawa i z powodu korupcji tego systemu, do nas samych należy chronienie tych praw oraz praw naszych sąsiadów,
  • władza rządu demokratycznego pochodzi od ludzi, lecz korporacje, nie poszukują zgody na czerpanie bogactwa od  ludzi i od planety Ziemi,
  • prawdziwa demokracja jest niedostępna, gdy proces tej demokracji jest wyznaczany przez siły ekonomiczne
Wychodzimy do was w czasie, gdy korporacje, które umieszczają zyski ponad ludzi, własny interes ponad sprawiedliwość i ciemiężenie ponad równouprawnienie, kierują naszymi rządami.  Pokojowo zgromadziliśmy się tutaj, gdyż jest to naszym prawem, aby te fakty stały się powszechnie znane.
.
ONI przejęli nasze domy poprzez nielegalny proces egzekucji, pomimo tego, że nie posiadali  oryginalnego zastawu hipotecznego.
.
ONI bezkarnie przyjęli ratunkową pomoc finansową od rządu na koszt podatników i kontynuują wypłacanie sobie niebotycznych premii.
.
ONI szerzą nierówność i dyskryminację w miejscach pracy opartą na wieku, kolorze skóry, płci, tożsamości płciowej oraz orientacji seksualnej.
.
ONI zatruli dostawy jedzenia poprzez zaniedbanie i wykończyli gospodarstwa rolne poprzez monopolizację.
.
ONI korzystają finansowo z tortur, uwiezienia i okrutnego traktowania niezliczonej ilości zwierząt i  aktywnie ukrywają te praktyki.
.
ONI ciągłe usiłują obnażać pracowników z ich praw do negocjacji lepszej płacy i bezpieczniejszych warunków pracy.
.
ONI utrzymują studentów jako swoich zakładników poprzez dziesiątki tysięcy dolarów długu na edukację, która jest sama w sobie ludzkim prawem.
.
ONI konsekwentnie wysyłają swoje biznesy do innych krajów i używają tego jako ‚haczyka’ do obcinania płac i ubezpieczeń zdrowotnych dla pracowników w USA.
.
ONI wpływają na sądy, aby otrzymać takie same prawa jak ludzie, bez brania na siebie winy lub odpowiedzialności.
.
ONI wydają miliony dolarów na porady prawne, aby znaleźć sposoby na wydostanie się z kontraktów jeśli chodzi o ubezpieczenia zdrowotne.
.
ONI sprzedali naszą prywatność jak towar.
.
ONI używają wojsko i siły policyjne, aby zapobiec wolności prasy.
.
ONI z premedytacją odmówili wycofania wadliwych produktów zagrażających życiu na rzecz zysku.
.
ONI wyznaczają prawa ekonomiczne pomimo katastroficznych niepowodzeń, które ich prawa spowodowały.
.
ONI  ofiarowują wielkie sumy pieniędzy dla polityków, którzy są odpowiedzialni za ich regulacje.
.
ONI kontynuują blokowanie alternatywnych źródeł energii, aby utrzymać nas zależnych od ropy naftowej.
.
ONI kontynuują blokowanie alternatywnych form lekarstw, które mogłyby ocalić ludzkie życie lub przynieść ulgę, aby ochraniać inwestycje, które już zamieniły się w znaczne zyski.
.
ONI celowo tuszują wycieki ropy naftowej, wypadki, fałszywą księgowość i biernych substancji w pogoni za zyskiem.
.
ONI z pełną premedytacją utrzymują ludzi fałszywie poinformowanych i zastraszonych poprzez kontrolowanie mass-mediów.
.
ONI zaakceptowali prywatne kontrakty na mordowanie więźniów, nawet jeśli istnieją poważne wątpliwości o ich winie.
.
ONI szerzą kolonializm w kraju rodzinnymi i za granicą.
.
ONI brali udział w torturowaniu i mordowaniu niewinnych cywilów za granicami państwa.
.
ONI kontynuują tworzenie broni masowej zagłady, aby otrzymywać kontrakty rządowe.
.
Do wszystkich ludzi na świecie:
.
MY, Generalne Zgromadzenie Miasta Nowy Jork, okupujące Wall Street na Placu Wolności, ponaglamy abyscie wszyscy zdecydowanie wyrazili waszą moc.
.
Korzystajcie z waszych praw, aby gromadzić się pokojowo, okupujcie miejsca publiczne, twórzcie procesy adresujące nasze problemy i twórzcie na nie rozwiązania dostępne dla każdego.
.
Dla wszystkich społeczności, które podejmą działania i stworzą grupy ludzi w duchu bezpośredniej demokracji, oferujemy wsparcie w postaci dokumentacji i wszystkich zasobów, którymi dysponujemy.
.
Przyłącz się do nas – daj się usłyszeć.
.
*Te skargi, nie wyczerpują całości problemu.
.
Linki:
Ten dokument został zaakceptowany przez  Generalne Zgromadzenie Miasta Nowy York 29 września 2011 roku.
.
http://articlesofinterest-kelley.blogspo….f-new-york.html
.
Przetłumaczyli Sławek i Viola, edycja Krystal
8 październik 2011

Keith Olbermann czyta Deklarację:   http://www.youtube.com/watch?v=N8o3peQq79Q&feature=player_embedded

.