Przebudzenie dla Dobra Całego Rodzaju Ludzkiego

 .

Nowa część w Podróżnikach Kosmosu:  Historia, Motywacja, Znaczenie oraz Przesłanie

———————————————————————————————————–

..

Budda

Przekazał Kris Won, 16 czerwca 2011

Przetłumaczyła Wika

.

Błogosławię was, i zachęcam, abyście poprosili Pana Światów i Wszystkich Sfer, aby pozwolił wam się stać świadomymi Prawdy o tym, Kim naprawdę Jesteście, co tutaj robicie i jaka jest wasza rola w tej transcendentalnej chwili ewolucji planety, a nawet i kosmicznej ewolucji.

W tych momentach przemawia do was Świadomość Buddy.  W mojej ostatniej inkarnacji na Ziemi i na planie fizycznym znaliście mnie pod imieniem Siddharta Gautama Budda.  Było to moje ostatnie wcielenie jako jednostka oddzielona od Całości.  Zstępuję teraz z mojego Niebiańskiego Domu, aby przekazać wam wiadomość dla całej populacji Ziemi, czy też populacji planety z Miejsca, gdzie Wszyscy Jesteśmy Jednością w świadomy sposób i wszyscy w pełni tego doświadczamy na tym bardzo wysokim planie świadomości.

Jedyną różnicą pomiędzy wami i mną, jeśli chcecie widzieć jakąś różnicę, jest to, że Ja Wiem Kim Jestem, podczas gdy wy wciąż poszukujecie swej prawdziwej natury.

Drogie dzieci, jak długo wierzycie, że jesteście tym ciałem albo umysłem, czy którymkolwiek z niższych pojazdów, świat będzie jawił się wam jako miejsce smutku, niesprawiedliwości i nieprawości.

Ale pewnego pięknego dnia, w określonym momencie zdumienia i zachwytu, cała Prawda światów, sfer i wymiarów zostanie wam objawiona i zrozumiecie, kim naprawdę jesteście, zaś fikcyjna i pozorna „rzeczywistość” 3W, o której myśleliście, że jest jedyną „prawdziwą” rzeczywistością, rozpuści się jak gęsta mgła, która rozpływa się o wschodzie słońca.

Pozostańcie niewzruszeni w swoich przekonaniach; nie pozwólcie nikomu naruszyć waszej wiary, gdy jest ona jeszcze krucha, słaba i łatwa do podważenia.  Bądźcie cierpliwi, gdyż ta cudowna chwila, o której mówię, wydarzy się wtedy, gdy najmniej się jej spodziewacie, a wtedy staniecie się tym, czym ja się stałem: Oświeconymi Istotami i prawdziwymi latarniami Światła dla wszystkich swych braci i sióstr rasy ludzkiej.

Błogosławię was i zachęcam, abyście poprosili Pana Światów i Wszystkich Sfer, aby pozwolił wam stać się świadomymi Prawdy o tym, Kim naprawdę Jesteście, co tutaj robicie i jaka jest wasza rola w tej transcendentalnej chwili ewolucji planety, a nawet i kosmicznej ewolucji.

Ale musicie o to poprosić, całym swym sercem i umysłem, wiedząc, że nie tylko wy będziecie mieć z tego pożytek, ale i wszyscy, którzy nawiążą z wami kontakt w taki czy inny sposób.

Innymi słowy, nie może to pochodzić z egoistycznego pragnienia by się rozwijać i wznosić osobiście, ale musicie świadomie poprosić o swe pełne przebudzenie dla dobra całego rodzaju ludzkiego, a nie tylko dla waszego jednostkowego dobra.  Uczyńcie to, by dodać impetu ewolucyjnemu skokowi, który wzniesie cały rodzaj ludzki poprzez stopniowe przebudzenie każdej z komórek, stanowiących część grupy wszystkich żyjących stworzeń, jakie zamieszkują tę planetę.

Zróbcie to w ten sposób, a mogę was zapewnić, że Stwórca, Źródło i Początek Wszystkiego Co Jest wysłucha was i przychyli się do waszego życzenia.

To jest moja obietnica, obietnica Kogoś, kto wie, co mówi, gdyż On Sam uczynił ten krok, który wy właśnie teraz macie zamiar uczynić.

Otaczam was Moim Światłem, które opromieni waszą drogę ku samo-urzeczywistnieniu, i tchnę na was Moim Oddechem, który pomoże wam pozostać silnymi i zjednoczonymi aż do czasu kulminacji wydarzeń, jakie doprowadzą do waszego Wyzwolenia, które tym razem będzie wieczne i wzniesie was na poziom świadomości, z którego nie ma już powrotu do gęstej materii.

Kocham każde z was przeczystą, Bezwarunkową Miłością, która płynie bezpośrednio z Mojego Serca do waszych serc.

Siddharta Gautama Budda

http://galacticchannelings.com/english/navealfa16-06-11.html