Prognoza na rok 2013

.

Raz na jakiś czas pojawia się znacznik – punkt czasu, który ludzie postrzegają jako linię pomiędzy jedną rzeczą a drugą.  Gdy rozpoczyna się rok 2013, jesteście usadowieni w takim właśnie miejscu połączenia.  W jaki sposób to odczujecie i co będzie to dla was oznaczać?

Z całą pewnością rok 2012 będzie widziany z perspektywy waszych kolejnych doświadczeń jako czas bezprecedensowych rewolucyjnych przemian, niezliczonych pytań bez odpowiedzi i rzesz ludzi, którzy się budzą z bardzo długiego snu i odkrywają, że świat znajduje się w stanie chaosu.  Rok ten będzie również odnotowany jako kluczowy punkt zwrotny, w trakcie którego ludzie zmagali się z olbrzymim i nieustannym rozkładem niefunkcjonujących systemów, ucząc się wszędzie żyć w tych burzliwych warunkach.

Od punktu końcowego do punktu startu

Pradawni strażnicy wiedzy na Ziemi opisywali przesilenie 21 grudnia 2012 jako punkt końcowy długiego ewolucyjnego cyklu, kiedy to ludzkość ma możliwość wykonania olbrzymiego skoku naprzód i stworzenia życia wypełnionego światłem. Ten końcowy punkt jest w istocie czymś więcej niż jedną linearną datą, gdyż odnosi się on do cyklu kwantowego, który jest ogromny i wielowymiarowy. Jednak dla ludzi uwarunkowanych w taki sposób, by dla celów określania procesu i rozwoju koncentrować się na konkretnych datach, przesilenie w grudniu 2012 jest punktem ogniskowym, który może im pomóc stając się czynnikiem przyspieszającym ich budzenie się i pojawienie się silnego pragnienia zaistnienia zupełnie innego rodzaju świata. Czy wiedzieliście, że na poziomie DNA macie umieszczone kody, wzywające was do tego, by przebudzić się ku swojej boskiej naturze i nieustannie poszukiwać możliwości wspólnego stworzenia pełnego miłości świata – tak długo, aż to pragnienie stanie się rzeczywistością? W rzeczy samej pragnienie to jest w was wszczepione na stałe: aby się budzić w kluczowych dla Ziemi momentach, przypominając sobie coraz więcej na temat tego, dlaczego się tu pojawiliście, oraz pragnąc służyć innym w najwyższy możliwy dla was sposób. Najprawdopodobniej byliście na tej ścieżce już przez pewien czas, a ostatni rok czy jego okolice stanowiły dla was wielki test determinacji.

Wtedy, gdy wasza zdolność służenia wydawała się zablokowana, mogliście odczuwać głęboki niewytłumaczalny smutek, tak jakbyście nie byli w stanie tak naprawdę robić tego, do czego zostaliście przeznaczeni. Nawet jeśli nie wyłaniały wam się szczegóły dotyczące waszej misji, po prostu wiedzieliście, że działo się w waszym życiu coś innego niż to, czego mieliście i byliście zdolni dokonać.

Wasze DNA, Kody działania

Tak, te kody istniejące w waszym DNA są w tak wielkim stopniu częścią waszego rdzenia, i tak potężną siłą napędową, że kiedy raz zostają pobudzone, wasza ścieżka się zmienia. Gdy są one aktywne, stajecie się w coraz większym stopniu świadomi waszej prawdziwej natury, która jest boska. Zaczynacie też być świadomi tego, że posiadacie wewnętrzne kierownictwo i drużynę duchowych przewodników, która zawsze jest u waszego boku. Z tą świadomością w naturalny sposób poszukujecie sposobów nauczenia się, jak pracować z waszymi duchowymi przewodnikami. Częścią tego procesu jest nauka odróżniania waszego wewnętrznego głosu od głosu waszego ego oraz rozpoznawanie znaczenia i zastosowania wiadomości, jakie otrzymujecie. To dzieje się przez pewien czas, w trakcie procesu, którego etapy przebiegają zazwyczaj poza waszą codzienną świadomością. Istotny jest nie etap, na którym się znajdujecie, ale większy wielowymiarowy obraz – to, iż w coraz większym stopniu ufacie intuicji i coraz lepiej jesteście w stanie wykryć i rozproszyć strach, dzięki czemu możecie dotrzeć do prawd, przekazanych wam w subtelny sposób w tych komunikatach.

Wasza prawdziwa moc przeprowadzania zmian

Wasza prawdziwa moc zmiany tego, czego doświadczacie na Ziemi, wywodzi się z uzyskania dostępu i funkcjonowania jako wasza wielowymiarowa i intuicyjna boska jaźń. To jest klucz do roku 2013 i do tego, co nadejdzie potem. Nie dopuszczajcie do siebie wątpliwości, gdy rozpoczyna się rok 2013, a świat nie jest jeszcze taki, jakbyście sobie tego życzyli. Niech nikt nie próbuje wam powiedzieć, że nie jesteście odpowiednio wyposażeni dla wyzwań, jakie niesie obecne życie. To nonsens. W jaki sposób takie boskie istoty jak wy – którzy jako siewcy zmian zakodowani jesteście od początku czasu tak, aby ułatwić ludzkości przeprowadzenie tej gigantycznej przemiany – moglibyście nie mieć w sobie wszystkiego, co jest wam do tego potrzebne? Nie lekceważcie swego wielostronnego przygotowania do pobytu na Ziemi w tym czasie. Wasza wielowymiarowa boska jaźń, wiedząc z wyprzedzeniem, jaki zestaw zdolności i okoliczności będzie wam potrzebny w tym życiu, wprawiła w ruch plan i aranżację, która w określonych w boski sposób momentach doprowadzi do zaistnienia odpowiednich okoliczności i konfiguracji. Z perspektywy ducha nie ma przypadków ani błędów. Każde wyzwanie, przed którym stajecie, jest częścią tej układanki. I podobnie – pozytywne właściwości, jakie uosabiacie, np. życzliwość, długo rozwijaliście po to, by pomagały wam w tym życiu. Jesteście dokładnie tam, gdzie macie się znajdować.

Rozumienie energii 2013 roku

Przechodząc przez swój rok 2013, odkryjecie, że znajome z poprzednich lat tematy znajdują w nim swoją kontynuację. Znów będą się pojawiać wielkie konfiguracje planet, i czasami będzie się wydawać, że sprawy wyglądają gorzej, podczas gdy w istocie będzie to postęp i poprawa. Uzyskanie prawdziwego obrazu tego, co się wydarza, wymagać będzie wyszkolonej świadomości i nieustannego skupiania się na większym obrazie rzeczywistości. To, co wydaje się pozostawać tym samym,  takim nie jest.  Stwarzanie to proces pełen zamieszania, a czasami i przemocy. Z perspektywy kwantowej w grę wchodzi niezliczenie wiele elementów, działających poza sceną. Z perspektywy ducha rzeczy obserwowane są zgodnie z tym, co potrzebujemy zobaczyć, i poznawane zgodnie z tym, czego potrzebujemy się dowiedzieć. W ten sposób działa świat ducha. Elementy, którymi należy się zająć przede wszystkim, jako pierwsze wychodzą na jaw – takie jak potrzeba miłości. Obejmuje ona miłość do siebie oraz pełne miłości relacje pomiędzy ludźmi: sąsiadami, współpracownikami, przyjaciółmi, bliskimi, i obcymi. Mechanizmem, dzięki któremu uczymy się miłości, są relacje. Wszyscy wokół was napotykają teraz takie czy inne wyzwania w swych relacjach, gdyż ludzie na nowo uczą się, co oznacza miłość. Nie musicie „być w związku”, aby to i na was wpłynęło. Prawie każdy ma sąsiadów, odbiera od innych telefony, czy wchodzi w interakcje z ludźmi w sklepie czy na ulicy. Nie pozwólcie sobie na zniechęcanie się pozornym brakiem postępów – pamiętajcie, że sami jesteście częścią rozwiązania tego zadania, którym jest stworzenie świata bardziej wypełnionego miłością. Nie odwracajcie wzroku od tego, co znajduje się tuż przed wami. Zaburzenia i niefunkcjonalność pewnych spraw muszą najpierw pojawić się w świadomości, zanim będą mogły zostać uzdrowione. Gdyby uwaga świata nie skupiła się na braku miłości w rodzinach czy grupach ludzi, nie zaistniałyby zbiorowe wysiłki w celu zmiany tych rzeczy. Stwarzanie zupełnie nowej Ziemi opartej na miłości naprawdę się wydarza, ale jest to wspólne przedsięwzięcie, które wymaga czasu. Zbiorowość ma być doprowadzona do stanu synchronizacji, a nie jest to małe zadanie. Żadna osoba nie może naprawić tych zaburzeń, ale każda z nich jest odpowiedzialna za swą własną energię – w każdej chwili i każdego dnia. Wymaga to umiejętności i niezachwianej wytrwałości, aby nieustannie powracać do wyższej perspektywy ducha.

Wasz wybór, wasza droga

Miejcie zaufanie, że w misterny i głęboki sposób zaangażowani jesteście w najbardziej pełen przygód taniec tworzenia, jaki kiedykolwiek widziano na Ziemi. Zdecydowaliście się wziąć w nim udział bardzo dawno temu – i teraz nie zmienicie przecież zdania. Jeśli uważacie, że byłoby to możliwe, przemawia przez was ego, które w bezowocny sposób próbuje się opierać. Wasza pełna mocy boska jaźń twórcy zmian jest jedyną istotą u steru. Ta wasza część zasilana jest przez ducha i pragnie znajdować się na czele tych przemian i z odwagą czynić to, co jest potrzebne na każdym etapie tej drogi. Na tym polega wasza ścieżka.

Głębokie i autentyczne pragnienie przemiany i wyłonienia się bardziej kochającego świata stanowi magnetyczną energię, która wychodzi w ten świat i łączy was z podobną wizją, utrzymywaną przez zbiorowość. Nie lekceważcie siły tego pozytywnego magnetycznego oddziaływania. Za każdym razem, gdy jesteście życzliwi, stwarzacie tego więcej. Pojawia się również bonus – w tych momentach, kiedy ta życzliwość jest dla was wyzwaniem. Kiedy napotykacie to wyzwanie i odpowiadacie na nie życzliwością, pozytywna magnetyczna energia się powiększa. To pole energii jest rzeczywiste – wpływa ono w zbiorowość i podnosi ludzkość. Pamiętanie o tej energii, nawet jeśli fizycznie nie umiecie jej dotknąć, pomaga wam wzrastać duchowo. Kiedy wasze życie staje się skomplikowane, albo kiedy po prostu czujecie się przytłoczeni, powracajcie do tej myśli. Pamiętajcie o ważności tego, aby być życzliwymi. Róbcie to nawet wtedy, gdy nikt inny życzliwy nie jest. Kiedy inni są niemili, wyrażają oni zwyczajną świadomość opartą na odruchowym reagowaniu. Ale wy nie jesteście zwyczajni, jesteście boscy.

Wasza wielowymiarowa jaźń

Jesteście boskimi twórcami zmian, dlatego  kluczowe dla was będzie w 2013 roku odkrywanie, w jaki sposób zręcznie i z lekkością przez te zmiany przechodzić. Oznacza to odmowę podążania za tłumem i wyrażania jego mentalności włącznie z gniewem, osądzaniem i spojrzeniem typu białe-czarne. Takie podejście należy do starego, ograniczonego paradygmatu. Zamiast tego macie znajdować się na czele tej przemiany wymiarów i przejścia w wyższą świadomość. Jest ona kwantowa, wielowymiarowa i olbrzymia. Energia o wyższej częstotliwości pomaga wam połączyć się z waszą wielowymiarową jaźnią. Wszystko posiada swoją częstotliwość albo wibrację, włącznie z myślami i emocjami, pożywieniem, wiadomościami w mediach i osobistymi polami energii. Częstotliwość nie jest statyczna – może ona zmienić się w ułamku chwili, np. kiedy wasz nastrój zmienia się z poczucia szczęścia w gniew albo gdy przechodzicie od doceniania siebie do wątpienia w siebie. Częstotliwość jest zatem energią, która faluje. Wyższe częstotliwości, z którymi chcecie się połączyć, są polami energii, które poruszają się jeszcze szybciej. Możecie wpłynąć na swą własną energię dzięki tym prostym zasadom podnoszenia jej częstotliwości – tworzenia i utrzymywania wysokiej częstotliwości energii.

Podnoszenie  częstotliwości energii:

1. Każdego ranka ustalcie energetyczny ton dla danego dnia za pomocą pozytywnej myśli lub poczucia wdzięczności. Jeśli budzicie się nie w humorze albo zauważycie, że się martwicie, wewnątrz swego umysłu zmieńcie kanał i za sprawą pozytywnej intencji wyraźcie coś pozytywnego. Wypowiadając tę intencję na głos możecie zwiększyć jej dobroczynne skutki.

2. W trakcie dnia zauważajcie, czy wasza energia przypadkiem nie spada albo czy nie zmienia wam się nastrój. Ćwiczcie zwracanie uwagi na moment, w którym zmieniacie swą częstotliwość na niższą i dostrzegajcie, co się zmieniło. Obserwując w ten sposób swoją energię możecie określić, czy zmiana częstotliwości była wywołana myślami, emocjami, jedzeniem, wiadomościami, przebywaniem z gniewną osobą czy też innymi czynnikami.

3. Regularnie wyrażajcie w trakcie dnia intencję, że jesteście obecni i świadomi, niezależnie od tego, jak szalone wydaje się to, co się wokół was wydarza. Jeśli odkryjecie, że wasz umysł wędruje w przeszłość lub przyszłość, albo czujecie, że nie potraficie się skupić na tym, co ktoś mówi, powracajcie do chwili teraźniejszej.

4. Dowiedzcie się, jak działa wasze DNA i stare dysfunkcyjne wzorce, jakie jeszcze w nim mogą istnieć. Im lepiej rozumiecie przeszłe ograniczone uwarunkowania, jakie są wgrane w wasze DNA, tym szybciej możecie je oczyścić i uwolnić się od ich efektów.

5. Odkryjcie w jaki sposób niezwykłe wzorce energii planet mogą wpływać na wasz układ astrologiczny. Nie musicie wierzyć w astrologię, żeby odczuwać wpływ planetarnych energii. Pewne układy planet, które mogą stanowić wyzwania w latach 2013-2016, nie były dotychczas doświadczane na Ziemi. Rozumienie swojej własnej struktury energetycznej może wam pomóc poruszać się pośród tych zmian i równocześnie utrzymywać swą własną częstotliwość.

6. Każdej nocy przed snem wyrażajcie intencję uwolnienia się z matrycy strachu, jaką ludzkość stworzyła na przestrzeni wieków. Wtedy wasz sen będzie spokojniejszy i przyniesie wam więcej pożytku.

7. Świadomie i regularnie zapraszajcie ducha do waszego życia, prosząc o wyższą perspektywę i cierpliwość, by pozostać życzliwymi.

Podczas gdy w dalszym ciągu tej podróży będziecie odkrywać swą boską naturę, my otaczamy was naszą miłością i błogosławieństwami. Jesteśmy Radą Dwunastu.

Przekazała Selacia, 6 grudnia 2012

http://lightworkers.org/channeling/172529/predictions-2013-year-create-new-world-encoded-your-dna-time-began

Przetłumaczyła wika

Grafika „Narodziny Chrystusa” – Ola Walczak