Q 5-12 lutego 2020, Zapnijcie pasy!

.

Panic in DC = Panika w mieście Waszyngton

.

Q3831,  5 lutego 2020 

Czy ludzie naprawdę wierzą, że osoby odpowiedzialne za usiłowanie [zamachu stanu] na wybranego prezydenta USA nie zostaną ukarane?
Koniec z naszą Republiką Konstytucyjną?
Brak równej sprawiedliwości w świetle prawa?
Brak odpowiedzialności? 
Ucieczka bez szwanku?
Zapnijcie pasy! Q

 

Q3858, 12 lutego 2020

Q ponownie publikuje post z 18 grudnia 2019.  Ważne!

Co się dzieje, gdy 90% mediów jest kontrolowanych / stanowi własność (6) korporacji?
Co się dzieje, gdy te same korporacje są operowane i kontrolowane przez ideologię polityczną?
Co się dzieje, gdy wiadomości nie są wolne od uprzedzeń?
Co się dzieje, gdy wiadomości nie są  wiarygodne i niezależne?

Co się dzieje, gdy wiadomości nie są  godne zaufania?
Co się dzieje, gdy wiadomości są po prostu przedłużeniem partii politycznej?
Fakt staje się fikcją?
Fikcja staje się faktem?
Kiedy wiadomości stają się propagandą?
Tworzenie tożsamości?
W jaki sposób przeciętny człowiek będący w ciągłym stresie finansowym (tak jak zostało założone) znajduje czas na poszukiwania i rozróżnianie faktów od fikcji?
Większość ludzi jest bardziej skłonna wierzyć, że ktoś u władzy siedzi za nazwą „aktualności” dużej marki?
Czy ludzie [ludzka psychika] mają tendencję do podążania za „poglądem większości / głównego nurtu” w obawie przed izolacją i / lub odrzuceniem?

„Główny nurt” jest używany z jakiegoś powodu [dominuje trend w opinii].
[Jeśli większość ludzi uważa, że „x”, to „x” to musi zostać potwierdzone / prawdziwe]
Dlaczego szefowie mediów „głównego nurtu” w różnych organizacjach zawsze używają tych samych kluczowych słów i / lub chwytliwych fraz?
Skoordynowani?  Przez kogo?  Zewnętrzna jednostka udzielająca instrukcji?
Czy liczą na to, że ludzie [ludzka psychika] są bardziej skłonni w coś wierzyć, jeśli słyszą je w kółko z różnych tzw. „zaufanych” źródeł?
Czy taktyka „komory echa” zapewnia walidację / wiarygodność omawianego tematu lub punktu?
Zagrożenie dla wolności intelektualnej?
Czy kontrola nad tymi instytucjami / organizacjami pozwoliłaby na masową kontrolę punktu widzenia populacji dotyczącego pożądanego tematu?

Przeczytaj to jeszcze raz – przemyśl.
Czy kontrola nad tymi instytucjami / organizacjami pozwoliłaby na masową kontrolę punktu widzenia populacji dotyczącego pożądanego tematu?
Logiczne myślenie.
Dlaczego po wyborach w 2016 r. [Demokraci] i korpus medialny rozpoczęły [skoordynowane i planowane] ataki dywizyjne mające na celu stworzenie fałszerstw na temat bezprawności wyborów, ataki na charakter Prezydenta przez seksizm, rasizm, i każdy inny „izm” ?
Przed / po wyborach w 2016 r.?
Dlaczego brutalne [zamaskowane] organy terrorystyczne, takie jak Antifa, natychmiast zostały utworzone i sfinansowane?
Dlaczego zadania tych organów polegały na natychmiastowym zastraszeniu lub zamknięciu jakichkolwiek wieców i  wydarzeń na rzecz Prezydenta?
Dlaczego natychmiast organizowano marsze, aby przeciwdziałać i uciszyć wiece  i wydarzenia na rzecz Prezydenta?

Dlaczego natychmiast zorganizowano marsze, które podzieliły ludzi na płeć, rasę [izm]?
Kontrolując dźwignie rozpowszechniania wiadomości, kontrolujesz narrację.
Kontrola narracji = moc
Kiedy jesteś ślepy, co widzisz?
Chcą, żebyście byli podzieleni.
Podzieleni przez religię.
Podzieleni według płci.
Podzieleni przez przynależność polityczną.
Podzieleni według klasy.

Kiedy jesteście podzieleni, gniewni i kontrolowani, celujecie w tych co są „inni” od was, a nie w odpowiedzialnych za to [kontrolerów].
Podzieleni jesteście słabi.
Podzieleni nie stanowicie zagrożenia dla ich kontroli.
Kiedy informacja „nie dogmatyczna” staje się WOLNA i PRZEJRZYSTA, staje się ona zagrożeniem dla tych, którzy próbują kontrolować narrację i stajnię [trzodę – owce].
Gdy jesteś przebudzony, stoisz na zewnątrz stajni (kolektywu „grupowego myślenia”) i masz „niezależne myśli”.
„Niezależne myśli” to filozoficzny punkt widzenia, który utrzymuje, że stanowiska dotyczące prawdy powinny być kształtowane na podstawie logiki, rozsądku i empiryzmu, a nie na podstawie autorytetu, tradycji, objawienia czy dogmatu.
TA KONTROLA I MANIPULACJA  PRZEDSTAWIA WYRAŹNE I OBECNE NIEBEZPIECZEŃSTWO DLA KONSTYTUCYJNEJ REPUBLIKI STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI.
Q

Wyjątki z https: //qmap. pub/ (usuń spacje) przetłumaczyła Krystal