Tworzenie własnej rzeczywistości – Cztery Prawa

.

.

Pragniemy rozpocząć tę transmisję przedstawiając pokrótce następujące idee, w celu położenia tak zwanych fundamentów lub podstaw do wyjaśnienia zasadniczych praw, które zazwyczaj będą zawarte w prawie wszystkich omawianych przez nas tematach.

Wiele osób słyszało jak mówiliśmy na temat pewnych narzędzi, pewnych stanów ducha, …pewnych stanów świadomości, które pomogą wam zrozumieć w nieco większym stopniu kim oraz czym jesteście jako osoba,  jako osobowość.  Gdyż to dzięki zrozumieniu struktury oraz natury samego siebie jako osoby i istoty będziecie w stanie dokonać przemian, zmieniać waszą rzeczywistość wedle waszych pragnień, wedle waszych preferencji, z większą łatwością, z zamiarem doświadczania mniejszej ilości bólu, a więcej radości.

Te idee są w obecnej chwili najwyższej wagi, z uwagi na przez was tak zwany „Wiek Przemian”, „Wiek Świadomości”, który obecnie ma miejsce na waszej planecie. Dlatego też z radością służymy naszą pomocą i przedstawiamy przydatne poglądy oraz narzędzia, które z łatwością możecie zastosować i w dość krótkim czasie możecie zaobserwować rezultaty w samych sobie jak i w waszej fizycznej rzeczywistości.

Idea przede wszystkim, oczywiście, zawsze u swych postaw ma cenienie samego siebie.  Wiemy z naszego doświadczenia z wieloma z was, że jedną z najtrudniejszych rzeczy, których musicie się nauczyć na waszej planecie to cenić samych siebie. Ponieważ zapomnieliście o tym, że jesteście częścią Wszechistnienia, oraz przez setki tysięcy lat wpajano wam, że nie jesteście godni,  wartościowi,  że jesteście mało ważni, albo też nic nie znaczycie.  Jednakże bez zrozumienia  waszej własnej wartości, bez zrozumienia waszego znaczenia, żadne z narzędzi, które wam przedstawimy nie będzie w pełni efektywne.

Dopiero kiedy zaczniecie rozumieć, postępować oraz uznacie za prawdę, że jesteście godną częścią Wszechistnienia, że jesteście pięknym, bezwarunkowo kochanym oraz wspierany aspektem Stworzenia.  Kiedy zaczniecie cenić siebie samych tak samo jak Stworzenie ceni was, dopiero wtedy narzędzia te będą w pełni spełniały swoją rolę.

Sens w tym, że narzędzia te będą jedynie w takim stopniu posiadały siłę i moc w jakim im je nadacie, ponieważ energia przychodzi od was, przez was.  Zatem to wy decydujecie o skuteczności danego narzędzia.  Tak naprawdę narzędzia nie posiadają zdolności pracy same w sobie, czy same z siebie, ponieważ uzyskują one energię od was.  Zdolność realizacji pochodzi od was.

Zatem pozwólcie, że pokrótce przedstawimy niejaki zarys tych idei, aby wszystko było zrozumiałe i również zawsze będziemy mogli się do tych idei odwołać jako naszego punktu wyjściowego … podstawy.

Przede wszystkim tak jak mówiliśmy wcześniej, poczucie własnej wartości.

Z poczucia tego wywodzi się zrozumienie struktury osobowości.  Tak w skrócie przypomnimy niektórym z was, a dla innych mogą to być nowe informacje, struktura osobowości składa się z trzech aspektów.

Osobowość jest sztuczną konstrukcją, co wcale nie znaczy, że jest ona nienaturalna. Jednakże jest to swego rodzaju wbudowana maska, lub też utworzona, lub wykreowana na postawie trzech koncepcji: sytemu poglądów, emocji, oraz zachowania.

Ten system poglądów możemy przedstawić porównując go do planu budowy.  Emocje spełniają rolę budowniczych, żywioł oraz energia  dokonuje akcji budowania, a zachowanie jest materiałem budowlanym, czyli myśli oraz wasze zachowanie.

Zatem z łatwością można zrozumieć, że jakość planów budowy, przejrzystość projektu będzie decydować o produkcie końcowym  Jakość budowniczych będzie decydować o jakości produktu i jakość materiału budowlanego będzie decydować o jakości już ukończonego budynku.

Kiedy te trzy rzeczy ze sobą współgrają, wtedy wasza rzeczywistość będzie odzwierciedlać  idee silnej struktury, silnej rzeczywistości, która jest stabilna. Jednakże, jeśli dajmy na to, plan budowy, bądź wasze emocje w formie budowniczych, lub też wasze zachowanie w postaci materiałów budowlanych nie będą pełne lub będą w dysharmonii z poczuciem własnej wartości oraz cenienia samego siebie, jeżeli nie będą w harmonii z pozostałymi bokami  trójściennego graniastosłupa, wtedy bez wątpienia dany budynek byłby, posługując się określeniem z waszego języka, chwiejny.

Analogia ta miała pomóc nam w wyjaśnieniu na czym te trzy elementy polegają oraz jak się nimi posługiwać i przywrócić do stanu harmonii.

Trzeba by również wyjaśnić, że fizyczna rzeczywistość jest zaledwie odbiciem lustrzanym i jedynie odzwierciedla obraz, który otrzymuje od was.  Istnieją jedynie Cztery Prawa według, których operuje Siła Tworzenia.  Prawa te pozwalają na to, abyście mogli doświadczyć fizycznej rzeczywistości:

Prawo I: Istniejesz

Nie za wiele w tej kwestii możecie zrobić.

Zatem kiedy omawiamy prawa, nie mamy tu na myśli tego typu praw, które istnieją na waszej planecie, które w tym znaczeniu są umownym zbiorem zasad i przepisów, które mogą być złamane, lub zmienione, bądź przerobione,  czy też zignorowane. Niemniej jednak idea, o której mówimy, przewyższa nawet prawa fizyki, ponieważ niektóre z tych praw odnoszą się wyłącznie do waszej konkretnej uniwersalnej rzeczywistości, a w innych wymiarach wiele z tak zwanych waszych praw nie ma podstaw.

Mówimy tutaj o prawdziwych prawach, gdyż prawdziwych praw nie można złamać.  Jest to niemożliwe.  I właśnie te Cztery Prawa decydują o strukturze wszystkiego co istnieje.

Zatem tak jak już poprzednio mówiliśmy, Prawo I stwierdza ,że „istniejesz”.  Co w rzeczywistości u swych podstaw oznacza, w logicznym rozumieniu, że istniejesz teraz, zawsze będziesz jak i byłeś.  Możesz zmienić swą formę, ale zawsze będziesz istniał w pewien sposób, w pewnym kształcie lub formie.  A to dlatego, że „bycie” jest jedyną cechą, którą istnienie posiada i nie wie jak stać się niebytem.  Niebyt jest już pełen rzeczy, które nigdy nie będą istnieć, a zatem w niebycie nie ma miejsca dla rzeczy, które już istnieją.  To co istnieje ma tylko jedna cechę, by być i z tego względu jest to jedyny stan, w którym może istnieć.  Czyli jeśli już istniejesz zawsze będziesz istniał, więc się rozluźnij.

Prawo II:  „Jedno jest Wszystkim, a Wszystko jest Jednym”

Co w najprostszym rozumieniu oznacza, że wszystkie części razem wzięte tworzą jedność,  „jednostkę”, i że „jednostka”  jest elementem, który jest świadom siebie samego oraz równocześnie świadom siebie jako wszystkich innych elementów, jako jedności.  Oznacza to, że Wszechistnienie  nie jest odseparowane od Kreatora, ale jest stworzone z energii Kreatora oraz poza nim nic nie istnieje.  Wszystko co istnieje, każda jedna osoba, miejsce, przedmiot, każdy jeden koncept,  każda jedna cząstka jest częścią tej samej całości.  Zgodnie z zasadą holografii, każda jedna część jest całością wyrażającą siebie jako część tej całości.  Zatem drugie prawo brzmi „Jedno jest Wszystkim, a Wszystko jest Jednością”.

Prawo III:  „To co dajesz dostajesz z powrotem”

Bardzo proste.

Energia, którą emanujesz w oparciu  o twoje opinie, emocje, zachowanie –   wibracyjna częstotliwość, którą emanujesz określa w jaki sposób doświadczysz rzeczywistości, która cię otacza.  Ponieważ fizyczna rzeczywistość sama w sobie nie istnieje, a jest jedynie odzwierciedleniem twoich najsilniejszych poglądów na temat tego, co według ciebie jest prawdą.  I to wszystko czym fizyczna rzeczywistość tak naprawdę jest, to dosłownie funkcjonuje na zasadzie lustra.

Jeśli spoglądasz w lustro i widzisz swoje odbicie z grymasem na twarzy, nie chwytasz lustra i nie zmuszasz go do tego, aby sprawiło, by odbicie lustrzane się uśmiechnęło. Wiesz, że jeżeli pragniesz, by odbicie w lustrze miało uśmiech na twarzy, ty musisz się uśmiechnąć pierwszy.  Nie ma możliwości zmienienia odbicia jeżeli ty nie uśmiechniesz się pierwszy.  I też na odwrót, jeśli ty zdecydujesz się uśmiechnąć, odbicie nie ma wyboru i musi tak samo postąpić, ponieważ nie ma ono własnej woli.

Idea, którą tu należy pojąć jest taka, że fizyczna rzeczywistość działa na bardzo podobnej zasadzie do lustra i nie zmieni się dopóty, dopóki ty tego pierwszy nie uczynisz.  Ale jeśli dokonasz zmiany, rzeczywistość nie ma wyboru i musi zrobić tak samo, ponieważ jest to jedynie odbicie tego co dajesz od siebie.

Prawo IV:  „Zmiana jest jedyna stałą, zatem wszystko podlega zmianie za wyjątkiem pierwszych trzech praw”

To wszystko I, II, III, IV, nic poza tym!   Wszystko czegokolwiek doświadczyłeś, doświadczasz lub doświadczysz opiera się na różnorodnej kombinacji  tych Czterech Praw.  To wszystko.

Należy tu zrozumieć, że kiedy podejmujecie jakiś wybór  jest on dokonywany w oparciu o waszą motywację, a wasza motywacja wywodzi się z waszych definicji.  Jest to też inny sposób na wyjaśnienie procesu składającego się z trzech części.  Twoje zachowanie, twoje wybory oparte są na twojej motywacji.  Motywacja znowu jest oparta na twoich emocjach, które wywodzą się z twoich definicji,  które są twoimi poglądami.  Zatem kiedykolwiek dokonujesz wyboru posiadasz określoną motywację do podjęcia danego wyboru.

Motywacja składa się wyłącznie z dwóch części, z niczego poza tym. Dana osoba za każdym jednym razem zawsze wybierze opcję, którą postrzega  jako bliższą przyjemności, a dalszą bólowi.  Nic poza tym, z tego wyłącznie składa się wasza siła motywacyjna!

Jednakże proszę zauważcie, że powiedziałem, że wybierze opcje, która postrzegana jest jako bliższa przyjemności, a dalsza bólowi i tu właśnie pojawiają się definicje, ponieważ dopiero, kiedy dana osoba zdefiniuje daną rzecz jako przyjemną lub bolesną, dopiero wtedy będzie posiadała odpowiednią motywację do dokonania wyboru zgodnego z danym poglądem.

Bardzo często dana osoba wybiera coś co w pewnym sensie jest dla niej szkodliwe – ma niszczący efekt.  Jeśli jednak osoba ta wciąż wybiera daną rzecz oznacza to, że istnieje gdzieś definicja w systemie poglądowym danej osoby, która mówi, że bez względu na to jak bolesny jest dany wybór, definiowany jest on jako mniej przykry niż podjęcie innego wyboru.  Dlatego też tak bardzo pomocne jest zapoznanie się z własnym systemem poglądowym.  Ponieważ kiedy przeanalizujecie, dlaczego definiujecie pewną rzecz jako przyjemną lub bolesną, a następnie zmienicie swoją definicję, wtedy momentalnie zmieni się również wasza motywacja, a co za tym idzie wasze wybory.

Wszystkimi z was kieruje motywacja, żadnemu z was jej nie brakuje.  Każdy z was w pełni czemuś ufa.  Kwestia polega tu na tym w czym to zaufanie pokładacie, oraz które z waszych definicji motywują was do działania.  I to wszystko.

I w taki właśnie sposób można uprościć pewne kwestie w życiu,  poprzez zrozumienie ich fundamentalnych założeń.  Od definicji… poprzez motywację… do wyboru.  Od opinii… poprzez emocje… do zachowania.  I to wszystko, tak naprawdę.

Ostania  rzecz, którą chcielibyśmy jeszcze umieść w naszym „zestawie narzędzi” jest to idea , o której zaczęliśmy mówić ostatnio, która jest nadrzędna wobec  idei opinii.  Jest to stan, w którym się po prostu wie, który wywodzi się z idei poddania, odpuszczenia.  Rozumiemy jednak, że na tej planecie wiele z waszych definicji  dotyczących słowa „poddanie się” określa, że jest to w pewnym stopniu przegrana lub brak w pewnym sensie kontroli,  aczkolwiek chodzi nam tu o coś zupełnie innego.

Poddanie się,  jeśli możemy przedstawić tu naszą definicję tego wyrażenia, jest to porzucenie wyobrażenia na temat siebie samego i tego kim osoba powinna być, a w rzeczywistości bycie tym kim się jest naprawdę, ponieważ tym kim naprawdę jesteś to nieskończona liczba możliwości.  Kiedy pozwolisz sobie na poddanie się idei oraz doświadczeniu, że zostałeś stworzony na podobieństwo Nieskończoności, co oznacza, że jesteś nieskończoną liczbą możliwości, wtedy fizyczna rzeczywistość, która jest jedynie lustrem może odzwierciedlić tę nieskończoną liczbę możliwości poprzez synchronizację wydarzeń i to, w jak naturalny sposób rozwijać się one będą w twoim fizycznym, codziennym życiu.

Poddanie się jest w rzeczywistości akceptacją siebie w całości.  Nie jest to w tym znaczeniu porzucenie całości, którą tworzysz, choć niektórych z was tak nauczono wierzyć, poprzez definicje, które świat wam przedstawił.  Tego rodzaju definicje służą jedynie do ograniczenia was. I tym właśnie chcemy się z wami podzielić i pragniemy zachęcić was do nauczenia się jak porzucić te ograniczenia.

Zatem właśnie to będziemy omawiać we wszystkich naszych interakcjach z wami, różne warianty tych zasad, zazwyczaj nasze rozmowy będą się sprowadzać do tej właśnie idei.  Oczywiście nasze rozmowy również będą dotyczyły kolejnej podstawy, która zazębia się z pozostałymi pojęciami, a jest to bycie naturalnym sobą, co innymi słowy oznacza „Podążaj za swoją radością”.

Podążajcie za uczuciem ekscytacji najlepiej jak tylko potraficie, ponieważ odczucie, które nazywacie radością, odczucie które nazywacie ekscytacją, doznanie które nazywacie bezwarunkową miłością jest częstotliwością energii, która reprezentuje naturalnego, prawdziwego, rdzennego, oryginalnego ciebie.  Zatem kiedy podejmujesz działania w sytuacjach i okolicznościach, które niosą ze sobą najwyższy ładunek radości, najwyższy ładunek ekscytacji.  Zatem kiedy oznajmiacie , że macie odwagę, by podjąć kroki, w celu bycia prawdziwym sobą, wtedy fizyczna rzeczywistość … zwierciadło… będzie was w tym wspierać, ponieważ nie ma innego wyboru.

Oto składniki, z  których składa się zestaw narzędzi do manifestacji oraz dokonywania zmian i tak naprawdę to wszystko co musicie wiedzieć.  Z pewnością zauważycie, że jeśli temat dotyczy waszego rozwoju osobistego, oraz wyrażania swojego prawdziwego Ja, wówczas wszystko co omawiamy w pewnym stopniu zawsze sprowadza się do tych idei.

Jeszcze raz pragniemy wam podziękować za możliwość doświadczenia daru, którym jest dzielenie się z wami.

Oryginalny tekst pochodzi ze strony New Realities.

Tłumaczenie Patrycja Płóciennik

Edycja Krystal

Bashar to istota pozaziemska pochodząca  z naszej przyszłości, która przekazuje swoją mądrość przy pomocy channelingu za pośrednictwem Darryla Anki.

Źródło: https://cieszsiezyciem82.wordpress.com/2012/01/16/%E2%80%9Etworzenie-wlasnej-rzeczywistosci-bashar/

Więcej info można znaleźć na stronie : www.bashar.org

Galaktyczna Fala Miłości

.

Kobra, 26 lipca 2015

W centrum naszej Galaktyki jest ogromna podwójna gwiazda,  źródło Światła i życia dla tej Galaktyki,  galaktycznej Bogini, Pleromy, lub Galaktycznego Centralnego Słońca.  Oddycha ona i pulsuje w regularnym rytmie, każde uderzenie serca trwa 26.000 lat.  Za każdym razem galaktycznego uderzenia serca,  Galaktyczne Centrum wysyła falę wysoko naładowanych  fizycznych i niefizycznych cząstek do całej Galaktyki.

To galaktyczne bicie serca dostosowuje precesję osi Ziemi do cyklu 26.000 lat:

https://endgametime.wordpress.com/understanding-precession-of-the-equinox/

Zbliżamy się do tej galaktycznej fali  już teraz i jej punkt kulminacyjny będzie podczas Wydarzenia.

Poprzednie galaktyczne impulsy były dość intensywne, jak to zostało opisane bardzo dokładnie przez Paula  Laviolette:

http://www.starburstfound.org/downloads/superwave/Nexus2009.pdf

On i wielu innych osób oczekuje, że aktualny puls galaktyczny będzie też dość intensywny:

http://www.starburstfound.org/superwave/preparedness/nextevent.html

W rzeczywistości, potężne siły Światła są obecne wewnątrz naszego Układu Słonecznego, aby zapewnić, że tym razem proces będzie dużo bardziej harmonijny.

Nadal będzie wiele intensywności emocjonalnej i pewien wzrost aktywności tektonicznej:

https://kauilapele.wordpress.com/2015/05/15/michael-snyder-right-side-news-5-14-15-40-volcanoes-are-erupting-right-now-and-34-of-them-are-along-the-ring-of-fire/

Ale głównym aspektem tego galaktycznego impulsu będzie fala kosmicznej Miłości.  Ta energia Miłości jest podstawą uniwersalnej kosmicznej rzeczywistości i teraz dociera do naszych brzegów.  Ta energia ma galaktyczne proporcje i nie może zostać zatrzymana przez kabała, bez względu na to, co  próbuje robić.

Ta energia całkowicie oczyści podstawową anomalię i istotę plazmowej ośmiornicy wokół Ziemi, która  w gnostyckich naukach była nazywana Yaladaboth:

http://www.bibliotecapleyades.net/biblianazar/esp_biblianazar_jehovah07.htm

http://www.metahistory.org/gnostique/telestics/MadnessEgo.php

Gnostyczne  mity wyraźnie stwierdzają, że ​​Yaldabaoth został ukryty w «grubej chmurze» plazmatycznej płaszczyzny:

http://www.gnostic-jesus.com/gnostic-jesus/Syrian-Egyptian/Sethian-creation.html

Pleromiczna energia  galaktycznej Miłości rozpuści wszystkie fałszywe nauki archontów, jak można przeczytać w tych dwóch znakomitych artykułach:

http://howtoexitthematrix.com/2015/07/02/is-anyone-coming-to-save-us/

http://recreatingbalance1.blogspot.com/2015/07/ending-lightworkers-loops.html

Ponieważ jesteśmy coraz bliżej Wydarzenia, energie wyzwolą ludzkie tłumione reakcje nawet bardziej.  Dlatego jest niezwykle ważnym dla ludzi, aby nauczyli się dyskutować konstruktywnie i przestali atakować się nawzajem.  Można znaleźć instrukcje, jak to zrobić w poniższym artykule:

http://sitsshow.blogspot.com/2015/06/visit-to-icc-site-on-mars-tsunamic.html

Amerykański Kabuki na swoim blogu ujął to jeszcze prościej:

http://americankabuki.blogspot.com/2015/07/truth.html

Wiele osób spodziewa się, że ta galaktyczna fala trafi do nas we wrześniu, a nawet wcześniej.  To jest bardzo mało prawdopodobne, gdyż analiza złożoności fali pokazuje pierwsze prawdopodobieństwo szczytu od października do grudnia.  Analiza złożoności fali jest bardzo wyrafinowanym modelem komputerowym Ruchu Oporu, który przewiduje przyszłe trendy w oparciu na kosmiczne cykle i  analizy wektora wolnej woli.

Ważne jest, aby zrozumieć, że Wydarzenie jest aktywną interakcją pomiędzy naszą globalną świadomością i Galaktycznym Centrum,  i że galaktyczne energie przybywają do nas na podstawie naszej zdolności, aby je otrzymać.  Dlatego właśnie  jest tak ważne, aby jak najwięcej  ludzi przebudziło się jak najszybciej.

To jest również dobre  dla ciebie, aby mieć osobiste połączenie z Galaktycznym Centrum  w twoich medytacjach.  Jeśli energie płynące przez ciebie są zbyt silne, możesz zakomunikować do Galaktycznego centrum, by je stonować.

Nasza aktywna komunikacja z Pleromą, z Galaktycznym Centrum tworzy pętlę reakcji, która wywoła Wydarzenie, gdy będzie na to właściwy moment.
Przełom jest blisko!

http://2012portal.blogspot.com/2015/07/galactic-wave-of-love.html

Źródło: Kochane Zdrowie, edycja Krystal

Piąta Perspektywa – Wychodzenie poza Czas i Przestrzeń

.

 „Po dopełnieniu swojej biologicznej śmierci, z naszego doświadczenia i z naszej perspektywy, będziecie konfrontowani z trzema portalami.  Pierwszy to świetlisty tunel. Drugi to portal otwarty przez energetykę guru bądź zbawiciela. I trzeci portal, czy też tunel, który prowadzi w ciemność…”

 

Wkraczanie w wyższe wymiary świadomości wymaga fundamentalnej zmiany w postrzeganiu czasu i przestrzeni.

Jest to kluczowa zmiana, którą chcemy się zająć, wykorzystując teoretyczną perspektywę i praktyczną technikę w połączeniu z dźwiękową medytacją utworzoną w tym konkretnym celu.

Teoria

Jest wiele dróg umożliwiających wgląd w wyższe wymiary. To, czym chcielibyśmy się podzielić stanowi podstawowy schemat tego, w jaki sposób my postrzegamy wymiary i jakim wyzwaniom trzeba sprostać, aby przechodzić do wyższych wymiarowo rzeczywistości.

Wasza cielesna biologiczna rzeczywistość (np. wasze ciało fizyczne) jest zakotwiczone w trzecim i czwartym wymiarze świadomości, tak jak to postrzegacie.

Jesteście całkiem dobrze obeznani z trójwymiarowością waszego świata. Wasz system nerwowy jest dobrze dostrojony do tej rzeczywistości. Wasz złożony system mózg/umysł/ciało jest zsynchronizowany z fizyczną rzeczywistością waszego świata. Każde wasze biologiczne wyzwanie zależy od nawigowania poprzez przestrzeń was otaczającą. Ponadto wasze ciało, umysł i świadomość zakotwiczone są w waszym postrzeganiu czasu.

Jednakże wasze wyższe wymiarowo poziomy świadomości nie są skrępowane tymi ograniczeniami. Są wolne od przestrzennych i czasowo-zorientowanych restrykcji. A to dlatego, że wyższe wymiarowo ciała nie posiadają masy ani fizyczności i z tego powodu nie podlegają oddziaływaniu pól grawitacyjnych

Pola grawitacyjne w dużym stopniu wpływają na Czas. Co więcej, wasza percepcja czasu została uwarunkowana. Mieszanka pól grawitacyjnych oraz warunków społecznych stworzyła u większości istot ludzkich poczucie bycia uwięzionym w ograniczeniach przestrzeni i czasu.

Pragmatycznie rzecz ujmując, wasze doświadczanie „rzeczywistości” jest wynikiem poziomu wibracyjnego, z którym się identyfikujecie. Kiedy identyfikujecie się z wyższymi wymiarami świadomości, uwalniani jesteście od ograniczeń przestrzeni i czasu, i operujecie wtedy w tej bardziej płynnej rzeczywistości.

Kiedy identyfikujecie się wyłącznie ze swoją rzeczywistością biologiczną, stajecie się dla wszelkich waszych zamiarów czy celów złapani w pułapkę przestrzeni i czasu.

W tym przekazie zaprezentujemy Wam sposób na przeniesienie własnej tożsamości z ograniczeń percepcji czasu i przestrzeni, do wolności wyższych wymiarów, tocząc jednocześnie życie z dnia na dzień w cywilizacji i rzeczywistości wymiarowej, zamkniętej przez te ograniczenia (np. przestrzeń i czas)

Ale przed udzieleniem wskazówek dla tej metody musimy zagłębić się nieco w teorię.

Postrzegamy czas, jako czwarty wymiar. Dla nas przestrzeń i czas są ze sobą ściśle powiązane. Wasi naukowcy potwierdzili teorię Einsteina, że duże obiekty posiadające masę generują pola grawitacyjne, które zmieniają zarówno przestrzeń jak i czas.

Dla nas piąty wymiar jest pierwszym wymiarem świadomości poza ograniczeniami przestrzeni i czasu (jak to ma miejsce w wymiarze trzecim i czwartym). Dodatkowo, istoty w piątym wymiarze nie posiadają masy, co powoduje, że nie podlegają oddziaływaniom pól grawitacyjnych.

Mimo, że piąty wymiar nie ma fizyczności, jako takiej, wypełniony jest formami i obiektami. Z waszej perspektywy jednak, formy w piątym wymiarze wydają się ulotne – jakby nie będąc materialną substancją, ukazują się niejako bardzo nierzeczywiste.

Wkraczając do piątego wymiaru ciągle będziecie doświadczać siebie, jako posiadających formę ( w tym przypadku: ciało fizyczne). Rzeczy w piątym wymiarze przedstawią się Wam, jako ciała stałe takie, jakich doświadczacie w swojej aktualnej rzeczywistości. Natomiast wasze doświadczenie przestrzeni będzie bardziej płynne a czas, jako poziom odniesienia nie będzie istniał w ogóle.

Są tacy, którzy twierdzą, że wszelkie wasze problemy zostaną w sposób magiczny i niezwłoczny rozwiązane z chwilą wejścia w piąty wymiar. Nie doświadczyliśmy czegoś takiego. Po prostu zmieniają się wyzwania. Zmieniają się też możliwości, ponieważ nie ograniczają was ani czas ani przestrzeń w taki sposób, jaki ma to miejsce, w aktualnie doświadczanej przez ciało rzeczywistości. Daje to większe możliwości wyrażania swojej kreatywności i tego, co nazywamy „wymiarową ewolucją”.

Wymiarowa ewolucja to rozwój umiejętności bycia świadomym oraz jednoczesnego operowania w wielowymiarowości. Podróż do tego stanu mistrzostwa może być z pewnością długa i zawiła, ponieważ wymaga życia w konkretnej wymiarowej rzeczywistości z jego bezpośrednim doświadczaniem. Na przykład wasze obecne cielesne życie jest – z punktu widzenia ewolucji wymiarowej – okazją do opanowania wymiarów trzeciego i czwartego. Jest także okazją doświadczania wyższych wymiarów mimo jednoczesnego przebywania w tej wcielonej egzystencji. Życie takim sposobem, może gwałtownie przyspieszyć ewolucję wymiarową a ten przekaz jest zakodowaną, wielopoziomową informacją dla tych z Was, którzy wkroczyli już na tą radykalną drogę bycia.

Z naszego punktu widzenia, posiadacie formę, którą można określić, jako człekopodobną aż do dziewiątego wymiaru. Każdy kolejny wymiar świadomości jest subtelniejszy (mniej zagęszczony) od poprzedzającego. Dla tych, którzy osiągają wymiar dziesiąty, forma, jaką znacie zanika kompletnie i istota przybiera kształt z natury bardziej geometryczny.

My, kiedy wchodzimy w wymiar dziesiąty stajemy się sferami. Nie jesteśmy kulami, jakie pojawiają się na fotografiach a ludzie nazywają je orbsami. Prawdziwe orbsy, w przeciwieństwie do tych artefaktów fotograficznych lub fotomontaży to wielowymiarowe istoty posiadające formę geometrii sferycznej. Jeśli przypatrzeć im się uważniej, kule te ujawniają w swoich wnętrzach skomplikowane labirynty. Kulista natura istot między wymiarowych jest dość powszechna i wiele różnych rodzajów istot przybiera tego typu formę geometryczną.

Kiedy my wkraczamy w dziesiąty wymiar, niektórzy spośród nas stają się tym, co nazywamy Aethos, co omawialiśmy w poprzednich przekazach.

Ale zwróćmy ponownie naszą uwagę na Was. Kolektywnie ludzkość jest wciągana w piąty wymiar. Jest to nieunikniona zmiana ewolucyjna, związana jednak zarówno z grożącymi niebezpieczeństwami jak i nowymi możliwościami, i chcielibyśmy teraz przedyskutować kilka z tych wyzwań, z którymi przyjdzie się Wam zmierzyć podczas dokonywania tego przejścia.

Dla potrzeb tej dyskusji chcielibyśmy podzielić te wyzwania na trzy główne kategorie: 1) naturalnie pojawiające się podczas przejścia, problemy w świadomości, 2) wpływy spowodowane przez człowieka, 3) ingerencje obcych.

Naturalnie Pojawiające się Problemy

Przejścia do wyższych wymiarów niosą za sobą problemy z powodu radykalnej różnicy w percepcji, pomiędzy istotami poddawanymi grawitacji i tymi, których te oddziaływania nie dotyczą. Innymi słowy, na progu pomiędzy trzecio i czwarto wymiarową rzeczywistością a waszym światem piąto wymiarowym staniecie przed „ścianą” różnic percepcyjnych.

Z pewnością niektóre osoby doświadczając rzeczywistości piąto wymiarowej mają poczucie utraty zmysłów. Dzieje się tak z powodu czasowego zawieszenia odbioru przestrzeni i czasu. Percepcja jest bardziej płynna w wyższych wymiarach i wkraczając tam stajesz niejako poza swoim własnym życiem. Odczuwa się to jakby odłączenie od rzeczywistości i potrzeb ziemskiej egzystencji, co może być odbierane, jako ogromna ulga lub też, jako wielkie napięcie w zależności od własnego stanu psychicznego.

Kiedy wasza świadomość przenosi się do piątego wymiaru, zmienia się osobista tożsamość. Osoba nie może zidentyfikować się w oparciu o swoją ziemską egzystencję jak to miała w zwyczaju robić do tej pory. To wyzwanie, z naszego punktu widzenia, jest najtrudniejszym do opanowania, kiedy po raz pierwszy następuje wejście do piątego wymiaru. Przejście z piątego do wyższych wymiarów z natury jest już dużo łatwiejsze z uwagi na to, że niezwiązane jest z zanikiem przestrzeni i czasu, jako ograniczeniami.

Przejście do piątego wymiaru (i wyższych) wymaga z waszej strony pewnego rodzaju finezji, jeśli chcecie osiągnąć cel, jakim jest kontynuowanie swojego codziennego życia, dostrajając się jednocześnie do tej rozszerzonej rzeczywistości.

Jedną z przyszłych zdolności ludzkości mówiąc tu o kolektywie, będzie umiejętność życia w trzecim i czwartym wymiarze – w rozumieniu przestrzeni i czasu, jakie teraz znacie – podczas gdy jednocześnie przebywać będziecie w piątym wymiarze gdzie przestrzeń i czas nie są doświadczane jako ograniczenia.

Ta podwójna rzeczywistość zaoferuje ludzkości możliwość głębokich, twórczych wglądów i zdolności, ale jak zwykle z każdym postępem wykres go obrazujący ma kształt krzywej rozkładu prawdopodobieństwa. Wielu pośród czytających ten przekaz jest daleko w przodzie tego przejścia w porównaniu z większością ludzkości. Może to powodować odczucie bycia obcym, żyjącym w obcym kraju.

Wpływy Powodowane przez Człowieka

Wasze przejście z trzecio i czwarto wymiarowej rzeczywistości w wymiar piąty i wyżej może być utrudnione z powodu ingerencji innych osób lub wpływów kulturowych.

Z punktu widzenia ewolucji wymiarowej, gmach waszej całej cywilizacji osadzony jest na fundamentach iluzji. Iluzja ta to przekonanie, że wasz świat jest trwały oraz, że przestrzeń i czas oparte są na realiach niepodlegających wpływom waszej świadomości.

Kiedy biologia wymusza na was codzienne uczestnictwo w życiu trzecio i czwarto wymiarowym, i skupiacie swoją uwagę na postrzeganiu przestrzeni i czasu, to nie jest to tylko zwykła wiara, że stanowią one jedyną rzeczywistość.

Wasze systemy filozoficzne, religijne i polityczne występujące na określonych obszarach, żerują na i uzależnione są od utrzymywania tej iluzji. Ale w naszej opinii ten domek z kart, zwany ludzką cywilizacją w końcu zawali się, co spowoduje, że zdecydowanie coraz więcej ludzi uwolni się od życia ukierunkowanego na niskie wymiarowo rzeczywistości.

Pozwólcie zwrócić teraz swoją uwagę na inne czynniki, które mogą (i robią to) wpłynąć na wasze przejście w rzeczywistości wyższych wymiarów.

Wasz ekosystem znajduje się na spirali opadającej, będąc źródłem prawdziwego wyzwania dla organizmów biologicznych w ich walce o przeżycie. Tworzy to ogromny stres dla wszystkich zwierząt i świata roślinnego z włączeniem w to też człowieka. Niektóre z zagrożeń działających na ekosystem pochodzą z kosmosu, jak zmiany aktywności słonecznej, promieniowanie gamma czy też inne rodzaje promieniowania docierające na ziemię z głębokiej przestrzeni. Niektóre zagrożenia pochodzą z samej Ziemi, ale największy wpływ na degradację waszego ekosystemu ma działalność człowieka, wliczając w to wszelkie emisje gazów czy zakwaszanie oceanów.

Nie ma na to teraz czasu ani miejsca (w kontekście tematu, jaki poruszamy to żart) by rozważać ten temat dalej, jako że jest on bardzo złożony. Ale każdy, kto uważa, że wszystko jest w porządku z ekologią planety jest w dużym błędzie.

Prowadzi to nas do maklerów władzy, którzy wzmocnili się poprzez odebranie tej mocy innym. Mamy na myśli w tym przypadku, korporacje rozprowadzające fałszywe informacje o ekosystemie, dzięki czemu utrzymują swoje dochody kosztem innych form życia tej planety.

To jest test na inteligencję ludzkości i jeśli się kolektywnie nie przebudzicie i nie spostrzeżecie, że jesteście manipulowani i wykorzystywani przez tych maklerów władzy – tych widocznych i tych niewidocznych – wasz ekosystem będzie ulegał dalszej degradacji co doprowadzi was do konfrontacji z przyszłością, w której nie warto będzie żyć.

Ingerencje Obcych

Część tego, co nazywamy ingerencją obcych, sięga w swej naturze do wczesnych manipulacji genetycznych dokonywanych przez Annunaki. Ta obca cywilizacja utworzyła w istocie rasę niewolników wykorzystywanych do wydobywania złota, którego wręcz desperacko potrzebowali w celu wzmocnienia zanikającej atmosfery swojej planety. Przeprowadzono genetyczny eksperyment na grupie ziemskich naczelnych, tworząc rasę podrzędnych robotników wykorzystywanych do pracy w kopalniach. Tak oto, zakodowali w ich biologii głęboko zakorzenione tendencje podporządkowania i czczenia tych, którzy mają być postrzegani, jako „boskie istoty”.

Wasi praprzodkowie postrzegali Annunaków (i wielu innych galaktycznych czy międzygalaktycznych podróżników), jako bogów, ale te istoty wyprzedzały ich po prostu w swym rozwoju technologicznym tak dalece, że ich ukazywanie się oraz działania wydawały się magiczne dla mniej rozwiniętych umysłów.

Moment przejścia od ograniczeń trzeciego i czwartego wymiaru egzystencji do większej wolności wymiaru piątego i dalej, może być powodem emocjonalnego wyzwania. Możliwe jest to dlatego, że ogromna swoboda doświadczania w rzeczywistościach wyższych wymiarów może powodować chwilową dezorientację. Ten rodzaj dezorientacji powodowany jest przez dwie przyczyny 1) zanik percepcji przestrzeni i czasu, jako punktów odniesienia oraz 2) manipulacje Annunaków.

Kto nie pozbędzie się Annunackiego, genetycznego szablonu służalczości i potrzeby kultu, może doznawać zniekształconych doświadczeń w wyższych wymiarach.

Spowodowane jest to prostą prawdą, że istnieje całe mnóstwo istot między wymiarowych, obcych i innych, które chętnie wykorzystają każdą lukę, dla utworzenia własnego kultu, podporządkowując innych swojej woli i dla swojej chwały.

Jaki będzie wasz wybór, taka też będzie wasza rzeczywistość. Nie oceniamy tego czy tak wybierzecie czy nie, ale myślimy, że taki wybór byłby nieszczęśliwy

Następstwem naszego przekazu jest wzmocnienie osobowości i wolności, więc ostrzegamy was, że wchodząc do piątego i wyższych wymiarów świadomości, należy pozbyć się wszczepionych złudzeń, że istnieją jakiekolwiek inne istoty, którym należy oddawać głęboki pokłon. Okazywać im szacunek, jeśli są godne szacunku, tak. Ale kłaniać się nisko przed kimkolwiek? Nigdy!

Śmierć a Piąty Wymiar

Gdy przenosicie swój punkt odniesienia do piątego wymiaru, wasza osobista historia tego życia wydaje się snem. Dzieje się tak ponieważ wznosicie się ponad zakotwiczenia zmysłów wcielonego życia i wszystkie zdarzenia w jakich braliście udział czy też wszystkie historie tego wszechświata wydają się jak ze snu.

W niektórych stanach głęboko rozszerzonej świadomości ta senna natura życia może być doświadczana bezpośrednio. Ale dla większości istot ludzkich to doświadczenie możliwe staje się poprzez przejście, które nazywacie śmiercią.

Są dwa rodzaje śmierci, które chcemy omówić. Pierwszy rodzaj śmierci to psychologiczna i duchowa metamorfoza pojawiająca się podczas przechodzenia do rzeczywistości piątego wymiaru. Może to być często odebrane właśnie, jako rodzaj śmierci, ponieważ zwyczajowe orientowanie się w oparciu o zmysłowo odbieraną rzeczywistość waszego życia znika. Kim jesteście? Jakie znaczenie ma wasze życie? Te fundamentalne pytania egzystencjalne podlegają głębokiemu wpływowi przejść do rzeczywistości piątego i wyższych wymiarów.

Do tych, którzy czytają te słowa, którzy dokonają przejścia do piątego wymiaru – lub wyższych – mówimy do was, nie lękajcie się z powodu odczucia swojej śmierci. Wasze uczucia zbliżającej się śmierci mogą powstawać w wyniku przechodzenia do wyższych wymiarowo rzeczywistości, nie będąc zapowiedzią śmierci fizycznej.

Drugi rodzaj śmierci, o którym opowiemy to śmierć waszej biologicznej rzeczywistości (np. waszego ciała fizycznego). W końcowym etapie procesu umierania przestajecie odbierać zmysłowe sygnały ze świata zewnętrznego a wasze doświadczanie przestrzeni i czasu (jak je dotychczas odbieraliście) zostaje unicestwione. To może być całkiem dezorientujące, jeśli nie jesteście na to przygotowani. Może to też być bardzo radosne o ile rozumiecie naturę tego, co się dzieje.

Jeśli w pełni i kompletnie identyfikujecie się wyłącznie, jako organizm biologiczny, moment śmierci może być przerażający. Jeśli jednak już wcześniej zakosztowaliście wolności rzeczywistości piątego wymiaru, wasze przejście przez śmierć będzie łatwiejsze.

Po dopełnieniu swojej biologicznej śmierci, z naszego doświadczenia i z naszej perspektywy, będziecie konfrontowani z trzema portalami. Pierwszy to świetlisty tunel. Drugi to portal otwarty przez energetykę guru bądź zbawiciela. I trzeci portal, czy też tunel, który prowadzi w ciemność.

Świetlisty tunel utworzony jest z tuby pranicznej, która biegnie przez centrum waszego ciała, rozpoczynając się od krocza i kończąc na waszej koronie, i jest to kanał wyglądający jak tunel lub tuba. W chwili śmierci wasza świadomość przemieszcza się w górę przez ten tunel, który otwiera się na inny wymiar świadomości poprzez waszą czakrę korony.

Po drugiej stronie tunelu świeci jasne światło i możecie wtedy odnieść wrażenie, że znajdujecie się na moście ponad strumieniem lub rzeką. Za mostem będą czekały na was osoby z waszego przeszłego życia, tego życia, które właśnie się skończyło. Będziecie mogli odczuć tych, którzy umarli przed wami, będą też zwierzęta, które mieliście, ponieważ duchy zwierząt również mieszkają w tej przestrzeni. Jeśli okaże się, że jakieś niedokończone związki, relacje bądź nierozwiązane sprawy łączą was z tymi istotami, możecie poczuć potrzebę wejścia w to światło a robiąc to, wkroczycie ponownie w koło życia i śmierci, i reinkarnujecie prawdopodobnie znowu na ziemi.

Drugi portal utworzony jest przez osobistą wolę guru lub też zbawiciela. Wkroczenie w ten portal wprowadzi was w wibracyjne pole takiego przewodnika duchowego, wobec którego odczuwacie osobistą, głęboką więź. Dla tych z was, którzy znajdą się na tej ścieżce, wkroczenie w ten wymiar świadomości będzie dopełnieniem głębokiego pragnienia, aby być z tą istotą. W tym miejscu chcemy ostrzec, że dostaniecie się do królestwa zdefiniowanego nie tylko przez możliwości ewolucyjne, ale także przez ograniczenia takiej istoty.

Trzeci portal otwiera się na ciemność. Przejście przez ten portal prowadzi w Pustkę, kreatrycę, z której stwarzane są wszystkie rzeczy. Jeśli wybierzecie ten portal i przygotowaliście się wcześniej, w jaki sposób postępować na takim poziomie wolności, będziecie mogli eksplorować inne wymiary tego kosmosu i wyjść nawet poza nie, w rozumieniu stanów bycia wykraczających poza zjawiska fizyczności. W tym królestwie egzystencji staniecie się odkrywcami innych rzeczywistości w takim stopniu, w jakim się na to zdecydujecie.

Są osoby mdlejące w obliczu ogromu Pustki. Czym prędzej dokonują wyboru nowej rzeczywistości, zamiast spróbować powstrzymać się i spocząć w potencjale wszelkich rzeczy. Wytłumaczyliśmy to w jednym z poprzednich przekazów nazwanym Przejściowe Stany Świadomości.

Dalecy jesteśmy od osądzania tego, w który portal wkroczycie podczas wymiarowego przejścia nazywanego śmiercią. Uważamy jednak, że lepiej jest wcześniej wiedzieć, co na was czeka, abyście mogli być przygotowani do wyborów jakich trzeba dokonać po drugiej stronie waszego ziemskiego doświadczenia.

Śmierć nie kończy niczego. Jest raczej dopełnieniem czyjeś podróży w przestrzeni i czasie. Śmierć jest zwiastunem potencjalnie nowych rzeczywistości i to wy stworzycie te rzeczywistości poprzez decyzje podejmowane zarówno w ciągu waszego życia jak i w chwili śmierci.

Zwrócimy teraz uwagę na prostą metodę ćwiczenia waszej świadomości, przydatną podczas wkraczania do wyższych wymiarów i osiągania wolności w rzeczywistości transcendentnej – nieskrępowanej ograniczeniami postrzegania przestrzeni i czasu. Podstawą tej metody jest wykorzystanie prostej medytacji dźwiękowej w celu badania swobody świadomości, powstającej przy wznoszeniu swojej osobowości w wyższe wymiary.

Kiedy rozpoczniecie eksperymentowanie z tym progiem świadomości, który my nazywamy Piątą Perspektywą, ostrzegamy was abyście unikali pokusy ucieczki. Oferujemy wam tą metodę nie w znaczeniu uciekania od rzeczywistości waszego wcielonego życia, tylko raczej oferujemy ją, jako możliwość rozszerzenia i wzbogacenia doświadczeń waszego życia, dając dostęp do wyższych wymiarów.

Rzeczywistości wyższych wymiarów, nieograniczone uwarunkowaniami przestrzeni i czasu, w połączeniu z rzeczywistością waszej biologicznej egzystencji, tworzą sprzyjające okoliczności do ewolucji wymiarowej i zgodnie z naszą opinią warto jest z tego raczej skorzystać niż tego unikać.

Tym spośród czytających te słowa, którzy stoją właśnie u progu śmierci fizycznej, ta medytacja dźwiękowa może towarzyszyć przy bardziej łagodnym przejściu.

Piąta Perspektywa

Piąta Perspektywa jest całkiem prostym spostrzeżeniem, że nie jesteście ograniczeni ani przestrzenią, ani czasem. Jest to przedsionek wejścia do piątego wymiaru a stamtąd także do wyższych wymiarów.

Jest to bezpośrednie odczucie, a nie po prostu myśl bądź idea. Jest to wewnętrzne doświadczenie wygenerowane przez aktywację zdolności prawej półkuli mózgowej do zarządzania przestrzenią.

Kiedy wkraczacie do rozszerzonego odczuwania przestrzenności poprzez bezpośrednie doświadczenie, pojawia się przeskok w świadomości. Stajecie się świadkami sennej natury waszego obecnego życia, waszych historii i wszelkich zjawisk was otaczających. To poczucie wolności, to wzniesienie się ponad doświadczanie przestrzeni i czasu, może umożliwić wam działanie w realiach wcielonej egzystencji, w bardziej kreatywny i bogatszy sposób, i to dlatego dzielimy się z wami tą metodą.

Jak już was wcześniej ostrzegaliśmy, to co opisujemy nie ma dawać możliwości ucieczki. Ale będąc w Piątej Perspektywie faktycznie odczuwa się pokusę, o której chcemy powiedzieć jaśniej przed pójściem dalej.

Kiedy wkraczacie w Piątą Perspektywę będącą wzniesieniem się poza przestrzeń i czas, wszystko co dotyczy waszego życia i świata wokół was wydaje się jakby ze snu. Stajecie się odłączeni od tego i może się nawet wydawać, że wasza codzienność jest jakimś tańcem, który was w ogóle nie interesuje.

Jeśli pozostaniecie w Piątej Perspektywie bez korzystania z realiów swojego wcielonego życia, znajdziecie się w bańce, ale co do warunków ewolucji wymiarowej nie skorzystacie nic na takiej ucieczce.

Możemy sobie wyobrazić, że pozostawanie w takiej bańce Piątej Perspektywy byłoby najlepszym rozwiązaniem dla niektórych osób, w kilku rzadkich przypadkach. Ale dla większości, Piąta Perspektywa jest najlepiej wykorzystywana jako odskocznia do głębszych wglądów i kreatywności.

Kiedy pracujecie z medytacją dźwiękową, przygotowujecie wasz mózg/umysł do wchodzenia w Piątą Perspektywę. Przestrzenna natura dźwiękowych wzorców wywołuje odpowiedź w waszym mózgu/umyśle/ciele, która otwiera drzwi do Piątej Perspektywy, a ostatecznie możecie znaleźć się w rozszerzonym stanie świadomości. Im więcej ćwiczycie z medytacją dźwiękową tym bardziej ta umiejętność zostaje wzmocniona. Ostatecznie rozwijacie się w stopniu, który umożliwia osiąganie Piątej Perspektywy pośród codziennych zajęć – i to jest celem.

Jeśli jesteście konfrontowani z trudnymi życiowo sytuacjami a posiądziecie zdolność pozostawania w Piątej Perspektywie, ciśnienie wywołane daną sytuacją maleje. Spowodowane jest to przez fakt, że wasza świadomość nie jest krępowana okolicznościami. Macie trochę miejsca do „manewrowania”, jakby to tak ująć, i w tej wewnętrznej wolności powstają spontanicznie nowe, twórcze wglądy oraz umiejętność rozwiązywania problemów.

Medytacja

Nazwaliśmy medytację Most Między Światami ( A Bridge Between the Worlds). Pobudza ona stan mentalny, który pozwala wam doświadczać wolności Piątej Perspektywy.

Proponujemy abyście wysłuchali tej medytacji dźwiękowej w słuchawkach, aby informacja akustyczna skierowana została bezpośrednio do waszego mózgu bez zakłócania innymi dźwiękami otoczenia.

Po rozpoczęciu słuchania po prostu przywołajcie uczucie jakbyście byli otoczeni przestrzenią, co uaktywni możliwości prawej półkuli waszego mózgu. Samo myślenie o tej otaczającej was wielkiej przestrzeni nie uaktywni tego potencjału. Musicie kinestetycznie poczuć lub wręcz dotknąć tej wielkiej przestrzeni, jaka was otacza.

Jeśli jesteście zaawansowanymi badaczami swojej świadomości możecie pogłębiać doświadczenie poprzez wyczuwanie braku bariery pomiędzy zewnętrzną przestrzenią otoczenia a wewnętrzną przestrzenią waszego ciała. Innymi słowy, granica ciała chwilowo znika i nie ma już niczego innego tylko przestrzeń. Po prostu utrzymajcie ten stan umysłu podczas odsłuchiwania medytacji dźwiękowej. Jeśli wasz umysł gdzieś powędruje sprowadźcie go z powrotem do świadomości przestrzeni i dźwięków, których słuchacie. Po skończeniu medytacji, proponujemy abyście poświęcili kilka chwil na odczuwanie tego, co się w was wydarzyło.

Kiedy już opanowaliście umiejętność wchodzenia w Piątą Perspektywę za pomocą medytacji dźwiękowej, jesteście gotowi do osiągnięcia kolejnego stopnia umiejętności, aby korzystać z niej w każdej chwili codziennych zajęć bez względu na okoliczności. Ten związek ograniczeń wcielonego życia z wolnością wyższych wymiarowo rzeczywistości kreuje bardzo interesujący paradoks a poprzez wejście w ten paradoks w znacznym stopniu przyspieszycie swoją ewolucję wymiarową.

Hatorowie
20 kwietnia 2015

Obserwacje i Przemyślenia Toma

Ta dźwiękowa medytacja (Most pomiędzy Światami) trwa około 12 minut. Ale kiedy zaczniecie eksperymentować z tą metodą odsłuchiwania dźwięków, podczas doświadczania Piątej Perspektywy (np. odczuwając przestrzenność), nie czujcie się zobowiązani do medytowania słuchając nagrania do końca. Niektórzy odkryją, że kilka minut to wszystko, co mogą „znieść” i jeśli jesteś jedną z takich osób powoli wydłużaj czas przy kolejnych podejściach, nie tracąc przy tym swojej strefy komfortu.

Paradoksalnie są też tacy, którzy oczekują dłuższego trwania medytacji. Jeśli to dotyczy też ciebie, naciskałbym przycisk powtarzania nagrania tak często jak tylko to potrzebne. Jeśli jednak przestaniesz wykonywać czynności życiowe takie jak pranie czy zmywanie naczyń to znaczy, że jesteś „za burtą” i trzeba wracać. Wszystko jest sprawą osiągnięcia równowagi.

Link do ścieżki audio pojawia się na końcu moich komentarzy.

Nie zaleca się słuchania tego nagrania lub eksperymentowania z Piątą Perspektywą, w sytuacjach wymagających skupienia uwagi takich jak prowadzenie samochodu lub obsługa maszyn gdyż taka kombinacja zmienia działanie umysłu.

Ci, którzy słuchali wcześniej Elevatron zwrócą pewnie uwagę na duże podobieństwo, a ja sugeruję zapoznanie się z poprzednim przekazem Hatorów: Eskalacja Węzłów Chaosu i Rozkład Trójwymiarowej Rzeczywistości, link: http://tomkenyon.com/eskalacja-wezlow-chaosu-i-rozklad-trojwymiarowej-rzeczywistosci (Escalation of Chaotic Nodes and Dismantling of 3 D Reality), aby złapać sens tego, czym jest ta podstawowa harmonia. Uwaga techniczna: dla ciekawych odnośnie technicznych różnic pomiędzy dwoma medytacjami dźwiękowymi, Most Pomiędzy Światami jest rozszerzoną wersją Elevatronu z wykonturowanym EQ w celu wzmocnienia efektu uspokajania. Pracując z medytacjami i badając ich ustawienia, odczułem, że ten kawałek dźwiękowy jest bardzo efektywny dla wsparcia wchodzenia w Piąta Perspektywę.

W tym przekazie Hatorowie odnoszą się do dwóch wcześniejszych przekazów, Aethos oraz Przejściowe Stany Świadomości (The Aethos and Transition States). Myślę, że przeczytanie obu tych przekazów byłoby korzystne. Szukajcie treści przekazów w sekcji Hatorów na stronie internetowej (www.tomkenyon.com) i wyszukajcie właściwe tytuły.

Doświadczeni badacze umysłu będą mogli wejść w Piątą Perspektywę całkiem łatwo. Jeśli jesteś jednak początkującym badaczem swoich wewnętrznych światów, Piąta Perspektywa może wydawać się obcym terytorium, stojąc w silnym kontraście z codzienną ludzką percepcją rzeczywistości. Ale Piąta Perspektywa jest fundamentalnie zadaniem dla mózgu, drogą do aktywizacji inteligencji przestrzennej waszej prawej półkuli mózgowej.

I to za pośrednictwem prawej półkuli będziecie mogli eksplorować ogrom wewnętrznej przestrzeni. Chociaż rezultatem rozwinięcia tej umiejętności będzie egzotyczny stan umysłu, to tak jak wiele innych funkcji mózgu może być ona rozwijana. Jest to tylko kwestia czasu i ilości włożonej pracy z tą metodą.

Kiedykolwiek będziecie pracowali z tą medytacją dźwiękową, jak to Hatorowie opisują, będziecie budowali nowe neurologiczne obwody w waszym mózgu, które w końcu doprowadzą was do wejścia w Piątą Perspektywę i doświadczenie wzniesienia się ponad ograniczenie przestrzeni i czasu z prawdziwym mistrzostwem – nawet jeśli nigdy nie próbowaliście robić czegoś takiego w przeszłości.

Sekretem jest powtarzanie. Im więcej będziecie pracowali z Piątą Perspektywą w powiązaniu z medytacją dźwiękową, tym efektywniej wasz mózg będzie tworzył ten niezwykły i sprawny stan umysłu.

Naciśnij tutaj aby odsłuchać i/lub skopiować medytację dźwiękową „Most Pomiędzy Światami” (A Bridge Between the Worlds).

Planetarne Przesłanie Hatorów przez Toma Kenyona

http://tomkenyon.com/piata-perspektywa-wychodzenie-poza-czas-i-przestrzen

Przestrzeń podksiężycowa

.

Kobra, 14 lipca 2015

Ruch Oporu definiuje przestrzeń podksiężycową  jako miejsce w przestrzeni poniżej orbity Księżyca i powyżej orbity najniżej orbitujących sztucznych satelitów nad Ziemią.

Siły Światła zaczęły operacje podksiężycowe od dzisiaj, jako kolejny logiczny krok w kierunku zakończenia akcji MOSS.

Przestrzeń podksiężycowa  była zawsze obszarem intensywnej działalności Chimery, ponieważ jest to ostatnia linia obrony przed planetarną powierzchnią.

Istnieje wiele sztucznych satelitów krążących na orbicie okołoziemskiej i niektóre z nich dodatkowo pełnią funkcję stacji implantów plazmowych bomb Dziwadełko należących do Chimery:

http://stuffin.space/

Dobrze jest tu wspomnieć proponowane Załogowe Orbitalne Laboratorium (MOL):

https://en.wikipedia.org/wiki/Manned_Orbiting_Laboratory

Projekt ten został oficjalnie odwołany w 1969 roku, ale w rzeczywistości poszło to głęboko w czarne projekty i nadal jest do teraz najważniejszą stacją implantów Chimery.

Drugą grupą stacji implantów Chimery to niektóre z satelitów geostacjonarnych i geosynchronicznych:

http://theketelsens.blogspot.com/2013/10/geostationary-satellites.html

I trzecią grupą jest kilka satelitów blisko orbity Ziemi (NEO), szczególnie grupa satelitarna Keyhole (KH):

http://www.faqs.org/espionage/Re-Se/Satellites-Spy.html

Przestrzeń podksiężycowa jest stale monitorowana przez Chimerę, która przeniknęła amerykańską armię, pod kątem jakichkolwiek oznak pozaziemskiego kontaktu:

http://airman.dodlive.mil/2013/11/capturing-space/

https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Space_Surveillance_Network

I w chińskiej armii również, poprzez swojego pełnomocnika Henry Kissingera:

http://fairfieldproject.wikidot.com/huodezu

Operacje Podksiężycowe usuną całą obecność Chimery, ich stacje implantów i wszystkie plazmowe  bomby Toplet i Dziwadełko.  Wszystkie części sztucznych satelitów, bezpośrednio związanych z działalnością Chimery (takich jak jonowe, plazmowe komory, niektóre kamery szpiegowskie o wysokiej rozdzielczości, itp) wkrótce staną się niefunkcjonalne.

To jest bardzo ciekawy »przypadek«, że operacje podksiężycowe rozpoczęły się tego samego dnia, gdy ​sonda kosmiczna „Nowe Horyzonty” należąca do NASA  dokonała największego zbliżenia do Plutona i jego księżyca Charona:

http://io9.com/new-horizons-is-making-its-closest-approach-to-pluto-ri-1717571552

Piętnaście lat temu, Charon był głównym magazynem egzotycznej broni tajnych programów kosmicznych Chimery / Drako / Illuminati.  Wszystko to zostało usunięte przez siły Światła kilka lat później.  Teraz Charon jest głównym portalem pomiędzy naszym Słonecznym Systemem i Galaktyką M 87 w Pannie [Virgo].  Obecnie Charon jest jednym z najbardziej pozytywnych i najpiękniejszych miejsc w całym Układzie Słonecznym i będzie miał bardzo ważną rolę w wyzwoleniu naszej planety, jako jedna z najważniejszych stacji przekaźnikowych dla Wydarzenia.

Możesz połączyć się z energią Charona przez to zdjęcie:

Przełom jest blisko!

 

http://2012portal.blogspot.com/2015/07/sublunar-operations.html

Źródło: Kochane Zdrowie,  edycja Krystal

Simon Parkes -> biuletyn lipcowy

.
Drodzy Czytelnicy, biorę częściowo wakacje od Internetu prawdopodobnie do końca sierpnia.  Życzę Wam miłego, letniego wypoczynku.  Jeśli w tym czasie będą jakieś znaczące informacje, udostępnię je na blogu ❤ – kr
.
.
Witam w lipcowym wydaniu.  Ten biuletyn będzie obejmować spory wachlarz tematów.  Zawsze starałem się zachować biuletyny krótkie i do rzeczy i nie pozwalałem sobie na skoki z tematu na temat, jednak nie było wcześniej tak wielu zmian.  Mam nadzieję, że będzie coś dla każdego w tym biuletynie.  To jest po prostu niemożliwe, aby objąć wszystkie kwestie, które się pojawiły w ostatnich tygodniach, więc skoncentrowałem się na tym, co uważam za ważne.
 .
Azjatycki Bank Inwestycyjny Infrastruktury lub AIIB zapisał się w działalność korporacyjną jako bezpośrednie wyzwanie dla Banku Światowego (Rothschild) i w konsekwencji dla dolara amerykańskiego.  Jest sprawą najwyższej wagi, aby pamiętać, że Australia i Wielka Brytania (UK) nie są tylko członkami tego nowego banku, ale także założycielami!   Wielka Brytania i Australia w pewnym czasie były najsilniejszymi sojusznikami Ameryki, więc co to szok, że przynajmniej finansowo zeskoczyli ze statku.  Zarówno Stany Zjednoczone jak i Japonia opowiedzieli się zdecydowanie przeciwko temu nowemu bankowi i USA stara się zapobiec, aby inne kraje  do niego nie przystąpiły.  Po straszliwej katastrofie, jaką Japonia doświadczyła, możemy jej wybaczyć, że jest pieskiem salonowym Stanów Zjednoczonych [mowa tu o trzęsieniu ziemi 11 marca 2011 roku spowodowanego przez ciemnych – kr].
 .
O ile mi wiadomo, odbyły się trzy spotkania pomiędzy Rezerwą Federalną i kluczowymi inwestorami zagranicznymi w odniesieniu do zapobieżenia katastrofy finansowej w Ameryce.  Obecnie Fed rozważa możliwość znacznego podniesienia stóp procentowych.  Jednocześnie kluczowi azjatyccy biznesmeni są zachęcani, aby przenieść swoje złoto, obligacje i kamienie szlachetne do amerykańskich banków kontynentalnych.  Ponieważ nikt nie wierzy już w bezwartościowe zera, zagraniczne złoto i obligacje ziemi i nieruchomości stanowią obecnie jedyne prawdziwe bogactwo, jakie amerykańscy wierzyciele zaakceptują.  Jeśli te rozmowy były udane, nie będzie katastrofy finansowej tej jesieni.
 .
W Bankach Szanghaju i Hong Kongu na amerykańskim kontynencie jest inwentaryzacja.  Spis ten pokazuje, że ponad pół miliona indywidualnych sztabek złota są obecnie przechowywane w imieniu rządu federalnego.  Amerykańskie prawo jest skomplikowane – każdy stan wewnątrz unii jest uprawniony do działki tego złota.  Gubernator Teksasu formalnie napisał do Waszyngtonu z prośbą, aby teksańska część zostać zwrócona do jego gabinetu.  Dlaczego gubernator Teksasu chce przetrzymywać to złoto i nie ufa amerykańskiemu rządowi federalnemu?  Odpowiedź leży w bardzo realnej możliwości, że Teksas jest na skraju odłączenia się od unii.
.
W czerwcu tego roku teleskop „Lucyfer” zarządzany i obsługiwany bezpośrednio przez Watykan ponownie nawiązał kontakt z dużym ciałem obcym, które niedawno weszło w nasz Układ Słoneczny.  Jest to drugi taki obiekt wykryty w tym roku i jest on źródłem wielkiej ekscytacji i zmartwienia watykańskich urzędników, ponieważ na tym etapie nie znają intencji tego obiektu.  Mieszkańcy poprzedniego obiektu okazali się o niebieskiej karnacji i zdecydowanie byli bardziej przychylni dla ludzkości niż Watykan był na to przygotowany.  [Mowa tu, domyślam się, o „Blue Avians”/ niebieskim „ptactwie” / przedstawicielach centralnej cywilizacji, o których wcześniej mówili Dawid Wilcock, Corey i Kobra. – kr]
.
Wiem, że było wiele spekulacji, że kometa lub coś podobnego  uderzy w Ziemię we wrześniu – to nie jest moje zrozumienie.  Znacznie bardziej prawdopodobna będzie jakaś forma sztucznego, nagłego wydarzenia, a następnie spreparowana „rebelia” w jednym z amerykańskich stanów.  Z Jade Helm, wciąż świeżym w naszej pamięci, i publicznym oświadczeniem teksańskiego gubernatora o wolnej woli, będziemy sprawy obserwować z zainteresowaniem.  Podczas gdy jeden gubernator przemawia dla ludzi, inny gubernator przemawia przeciwko ludziom.  Ostatnio jeden stanowy gubernator oświadczył, że jest zbyt wielu ludzi w jego stanie i populacja musi być zmniejszona.  Stary temat NWO wydaje się być z powrotem na stole.
.
[Reszta biuletynu jest poświęcona na opis problemów z witryną Simona spowodowanych atakami kabała i działalnościach woluntariuszy i Simona z tym związanych – kr]
.
Przetłumaczyła Krystal
 .
http://us9.campaign-archive2.com/?u=4a8bbd95efd926ee0efeb4a3b&id=6005580698&e=

Previous Older Entries