Pole masowej świadomości doznało ogromnego oczyszczenia

.

.

Hilarion,  23 –  30 września 2012

Umiłowani,

Obecnie ma miejsce oczyszczanie niezbędne, aby umożliwić większy dostęp do waszego Wyższego Ja.  Będzie to kontynuowane przez najbliższe miesiące i będziecie mogli zauważyć wpływ na wasz sposób ekspresji, jakiego nigdy wcześniej nie doświadczyliście.  Wewnętrznie odczujecie większy spokój i wyciszenie.  Intensywność energii wyeliminowała wszystko to co utrudniało wam rozwijanie się w dostrzegalny sposób i wkrótce będziecie nieść pochodnię jeszcze doskonalszej formy ekspresji.

Problemy i sytuacje, które do tej pory nie zostały rozwiązane u ludzi wokół was, będą rozwiązywane z większą uwagą w sposób pokojowy i w miłości.  Wszystkie Istoty pragną zjednoczyć się w Miłości i Jedności, aby ponownie połączyć się w bardziej pozytywny i ożywiający sposób, a to będzie mieć wpływ na ludzkie interakcje.  Pole masowej świadomości doznało ogromnego oczyszczenia i w miarę jak to będzie dalej postępować, umożliwi bardziej pokojowe formy interakcji.

Wy, jak latarnie, odgrywacie istotną rolę w swoim codziennym życiu.  Zwiększona obecność Światła wokół was automatycznie wpływa na pole energetyczne każdej osoby i taka jest wasza rola jako katalizatorów zmian.

Widzimy także, że wielu z was, którzy zbieracie się w grupach, przyjmujecie i przeobrażacie energię innych.  To może być powód, dla którego zastanawiacie się, czy wasz proces oczyszczania nigdy się nie skończy.  Wasz osobisty proces oczyszczania już się dokonał i teraz stąpacie po Ziemi oczyszczając wszystko na swojej Drodze, bo dla Nosicieli Światła jest to proces, który następuje naturalnie.

Poświęćcie trochę czasu każdego dnia na oczyszczanie swojego osobistego pola energii, abyście byli świadomi tych momentów, kiedy energie innych wnikają w wasze pole.  Wiedzcie, że jest to sytuacja przejściowa, i że to pomaga szybko przemienić atmosferę w waszym środowisku,  oraz pola auryczne tych, z którymi się spotykacie.  Uświadomienie sobie tego powinno pomoc wam w większej pewności siebie dla swoich umiejętności w tworzeniu zmian w Świecie jakiego pragniecie.  To właśnie jest to co czynią Nosiciele Światła i ekscytujące jest to, że po raz pierwszy w historii Ziemi, tak wielu ludzi posiadających Światło promieniuje w taki sposób.  Nie zatrzymujcie się, Kochani!

Jest także obowiązkiem każdego z was dbać o siebie, kiedy jest to konieczne i  znajdować czas dla odmładzania swoich wewnętrznych sił.  Przebywanie z przyrodą  jest coraz ważniejsze,  jako że Istoty żywiołów są jak najbardziej skłonne pomóc wam odnowić wasze siły, kiedy tego potrzebujecie.  Energie Ziemi należy wykorzystać i połączyć się z nimi, co może mieć miejsce tylko wtedy, gdy przebywacie w plenerze.  Te cudowne Istoty emanują wielką Miłością i pragną większego połączenia z Ludzkością. Pragną być uznane w taki sposób, aby mogły lepiej wam służyć.

Do następnego tygodnia ..

JESTEM HILARION

©2012 Marlene Swetlishoff

http://www.therainbowscribe.com/hilarion2012.htm

Przetłumaczyła Ludmiła, edycja Krystal

Z Galaktycznej Świątyni Dźwięku

.

Wybaczcie za ten trochę spóźniony wpis, nie zajrzałam od razu do środka  maila Ludmiły i nie wiedziałam ze jest przeznaczony na pełnię księżyca – kr

Dziś pełnia księżyca.  Patrzę w niebo w tę jarzącą się białym światłem tarczę oświetlającą drzewa, pagórki na horyzoncie.  Niebo usiane gwiazdami.  Piękna, wczesnojesienna noc, zachęca do marzeń, do wyrażania wdzięczności,  do nucenia pięknej muzyki „księżycowej”.

Dziś podzielę się z Wami tą księżycową atmosferą wyrażoną  w utworach dwóch kompozytorów, oba bardzo znane i lubiane, a jednak warto czasem poddać się znowu tej księżycowej  muzyce  i pozwolić na to, aby dźwięki sonaty  zwanej „ Księżycową” L.v. Beethovena  oraz  „Światło Księżyca” C. Debussego wprowadziły nas w ten wyjątkowy, romantyczny nastrój.  Dajmy upust emocjom, melancholii, łzom wzruszenia i radości,  dajmy ponieść się fantazji.  Wracamy DO DOMU!!  Ludmiła

http://youtu.be/VQ3v6fC0src  – L.v.Beethoven –  Sonata “Księżycowa” cz.1

http://youtu.be/-hfo-0WKwSw –  C. Debussy- „Światło Księżyca”  w interesującej aranżacji orkiestrowej

http://www.youtube.com/watch?v=vG-vmVrHOGE&feature=share&list=AL94UKMTqg-9BeZ-zZZdfoZFRkRMmxEUs4 – C. Debussy –„Światło Księżyca” w wersji oryginalnej na fortepian

Struktura i funkcja czasu cz.1

.

.

Kochani Wznoszący się, jesteśmy Arkturianami i przybywamy do was w tej chwili TERAZ, aby udzielić wam informacji o strukturze i funkcji czasu.  Jak dobrze wiecie, czas jest iluzją trzeciego i czwartego wymiaru.

Część 1:  Struktura czasu

Struktura czasu jest taka, że fotony ustawiają się zgodnie z oddzielonymi liniami matrycy trzeciego lub czwartego wymiaru i podróżują wzdłuż nich.  Te linie Matrycy są proste i wchodzą w relacje z innymi prostymi liniami matrycy pod kątem 90, 120 i 180 stopni.

Oddzielna matryca stanowi formę i strukturę, na której bezpostaciowe fotony mogą mieć wpływ na światło świadomości (Foton – kwant promieniowania elektromagnetycznego, uznawany za cząstkę z zerową masą spoczynkową i ładunkiem, całkowitym spinem oraz energią równą iloczynowi stałej Plancka i częstotliwości promieniowania).

A zatem matryca reprezentuje formę rzeczywistości, zaś fotony są energią elektromagmnetyczną, życiem, które przylega do linii matrycy i wzdłuż nich się porusza. Różne częstotliwości fotonów przylegają do różnych form matrycy (Częstotliwość – liczba pełnych cykli okresowego procesu wydarzająca się w jednostce czasu).

Kombinacja formy matrycy i częstotliwości fotonów, które przylegają do tej matrycy, stwarza rezonans tej rzeczywistości. Na przykład matryca 3D ma wiele punktów przecięcia pod kątem 90 stopni, czym trudno jest manewrować. Ta forma przyciąga wolniej obracające się fotony, które rezonują z częstotliwością trzeciego wymiaru. Z drugiej strony matryca 4D ma więcej punktów przecięcia pod kątem 120 stopni, co stwarza mniej oporu i przyciąga szybciej wirujące fotony czwartego wymiaru.

Matryca przejściowa pomiędzy czwartym a piątym wymiarem, nazywana często „Wielką Pustką”, ma wiele punktów przecięcia pod kątem 180 stopni. Kiedy zdarza się kolizja fotonów zmierzających z przeciwnych kierunków, powstające w wyniku tego pole energii może przeobrazić fotony czwartego wymiaru w fotony piątego wymiaru, kładąc kres biegunowości „oddzielenie kontra jedność”.

Piąty wymiar i kolejne nie są ograniczone czasem.  Rzeczywistość piątego wymiaru jest oparta na Jedności z TERAŹNIEJSZOŚCIĄ JEDNI {unity with the now of the one}.   Stąd każda osoba, miejsce, sytuacja i rzecz są postrzegane jako przejaw waszej JAŹNI.  Dlatego wszelkie interakcje doświadczane są bezpośrednio w kierunkach tworzących kąt 180 stopni.

Jeśli rezonujecie z rzeczywistością piątego wymiaru, wiecie, że to WY jesteście twórcami swojej rzeczywistości. Dlatego wszystko, co pojawia się przed wami, jest waszym dziełem. Ponadto, będąc przejawem życia w piątym wymiarze, świadomie doświadczacie swej rzeczywistości naokoło siebie (czyli w obrębie 360 stopni). Dlatego nie musicie obracać głowy, żeby zobaczyć zbliżające się pola energii, gdyż otwarte jest wasze Trzecie Oko, które ogarnia wszystkie kierunki.

Stworzenie czasu

Czas stwarzany jest przez odrębne sekwencje linii, które spotykają się pod pewnymi kątami. Ponieważ są to odrębne linie matrycy, fotony są dostrojone tak, aby pozostać oddzielone w takim stopniu, jak linie energii, po których się one poruszają.

Oddzielne linie pobudzają indywidualność i rywalizację w przeciwieństwie do jedności i współpracy wyższych światów. Aktywność w tej strukturze rzeczywistości jest spowolniona na tyle, by wytworzyć policzalny „czas” trzeciego i czwartego wymiaru. Poza tym układ przecinających się linii jeszcze bardziej spowalnia częstotliwość fotonów, które poruszają się w tych matrycach.

Ci, którzy znają astrologię, wiedzą, że stopniowe zlewanie się linii pod kątem 120 stopni powoduje mniej opóźnień niż ich przecięcie się pod kątem 90 stopni. Z powodu oporu połączenie pod kątem 90 stopni jest dość energiczne z powodu bezpośredniego nałożenia się na siebie różnych strumieni pól elektromagnetycznych.

Przecięcie pod kątem 120 stopni

Kiedy połączenie się linii matrycy jest stopniowe, jak ma to miejsce w przypadku kąta 120 stopni, fotony mogą się przygotować na nowe zbliżające się wzorce energii, a to stwarza słabsze doznanie upływającego czasu, gdyż jest w tym mniej tarcia. Wszelkie tarcie, takie jak stres, opór i rywalizacja, powodują spowolnienie aktywności, podobnie do hamulców, spowalniających prędkość samochodu.

Chcielibyśmy teraz porozumieć się z wami w naszym języku wyobrażeniowym, gdyż „jeden obraz wart jest tysiąc słów”. Jedziecie autostradą i jest na niej wielki ruch. Jednak na znaku z mrugającymi światłami jest napisane: „Droga zamknięta, wjedźcie na lewy pas”. Możecie stopniowo włączyć się w ruch na lewym pasie i trochę „czasu” wtedy zniknie.

Przecięcie pod kątem 90 stopni

Kiedy pojawia się kąt 90 stopni, strumień energii zostaje czasowo zaburzony. Podobne jest to do zaburzenia ruchu linii poruszających się mrówek poprzez wodzenie patykiem przez ich szeregi. Mrówki przez jaki czas są zdezorientowane i chodzą w kółko w przypadkowy sposób. Zatem ponowne stworzenie spójnej grupy zabiera im jakiś „czas”.

Kiedy jakiś wzór energii wchodzi w waszą rzeczywistość pod kątem 90 stopni, powszechne jest poczucie dezorientacji i zaburzenie jasnego postrzegania. Energia, która pojawia się pod kątem 90 stopni, może być bardzo blisko was, zanim sobie uświadomicie, że wchodzi ona w wasz strumień. Konsternacja stąd pochodząca wywołuje zatrzymanie ruchu naprzód.

W tym przypadku podróżujecie wzdłuż jakiejś drogi i całkiem BEZ ostrzeżenia szybko zbliża się do was samochód pod kątem 90 stopni. Wciskacie hamulce, aby uniknąć kolizji, albo może próbujecie go ominąć, co spowoduje napływ adrenaliny do waszego ciała. W obu przypadkach wasza świadomość przełącza się na tryb „walki lub ucieczki” niższego trzeciego wymiaru.

Przecięcie pod kątem 180 stopni

Przecięcie się pól energii pod kątem 180 stopni stwarza dwie linie, celujące w siebie z przeciwnych kierunków. To zderzenie czołowe opozycyjnych wzorców energii stwarza moc przeobrażenia z trzeciego i czwartego wymiaru w piąty. Na początku to zderzenie może być dość katastrofalne, gdyż oba strumienie zostają w dużym stopniu zaburzone i czasami zniszczone.

Z drugiej strony ten, który przetrwa to spotkanie, doświadczy zatrzymania czasu. To właśnie wzorce energii, które poruszają się w dwóch różnych kierunkach i umożliwiają splatanie się tych energii*, pozwalają na zatrzymanie czasu. Splatanie się form reprezentuje współpracę i świadomość jedności. Siła tego połączonego działania pobudza częstotliwość pól energii  elektromagnetycznej i kieruje je w piąty wymiar bezczasowości.

Wyobrażeniem tej interakcji jest współpraca, która się pojawia przy kolizji wielu samochodów. Niektórzy ludzie mogą być ranni, ale kto tylko może, wysiada z samochodu, aby pomóc tym, którzy tej pomocy potrzebują.  Niektórzy uczestnicy tego zdarzeniu uczą się ufać, że inni o nich dbają, zaś ci, którzy udzielają pomocy, uczą się wchodzić w kontakt w ludźmi w potrzebie, nawet tymi, których nie znają.

Przeciwieństwa i biegunowości

Gdyby przeciwieństwa, takie jak wschód i zachód słońca, miały się stopić, w jaki sposób określalibyście czas? Przeciwieństwa, skraje biegunowości, są niezbędne, by utrzymać iluzję trójwymiarowego czasu. Słońce, symbol męskości, włada dniem, a Księżyc, symbol kobiecości, włada nocą.

Choć Księżyc często może być widziany w ciągu dnia, niewiele osób dostrzega, że trójwymiar rządzony jest przez przeciwieństwa. W niektórych państwach nawet czas 3D jest oparty na przeciwieństwach, gdyż te same liczby od 1 do 12 odnoszą się zarówno do dnia, jak i do nocy.

Księżyc określał kiedyś ruch czasu. Jednak kiedy społeczeństwo patriarchalne przejęło władzę, czas zaczął być liczony za pomocą ruchu Słońca. Dlatego cykl dnia jest mierzony od 12 w nocy w ruchu naprzód ku „przyszłości”, którą stanowi 12 w południe.

Gdyby czas równocześnie poruszał się wstecz, wtedy 12 w nocy i 12 w południe zderzyłyby się. Jaki byłby wtedy „czas”? W tym przypadku dzień i noc byłyby tym samym czasem.

Wasz trójwymiarowy sposób myślenia nie mógłby rozwiązać takiego dylematu. Z tego powodu musielibyście zmienić sposób myślenia i postrzegania waszej rzeczywistości. W jaki sposób przeciwieństwa mogą się spotkać? Czas bardzo się starał, aby utrzymać je oddzielnie.

Jedynym sposobem, by uwolnić się od swego uzależnienia od zachodzącego w 3D oddzielenia, które stwarza czas 3D, jest zmiana sposobu myślenia. Przez całe swoje życie w rzeczywistości trzeciego i czwartego wymiaru uczono was myśleć w kategoriach przeciwstawnych skrajności, a niewiele uwagi zwracać na to, co jest pomiędzy.

Co by się jednak wydarzyło, gdyby te skrajności miały się połączyć? Co by się stało z tym, co znajdowało się pomiędzy biegunami polaryzacji? Jeśli nie ma biegunowości, nie istnieje 12 w nocy i 12 w południe, a to „pomiędzy”, czyli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11, pomieściłoby się w TERAZ.

W tym punkcie wasze trójwymiarowe myślenie, oparte na odrębnych słowach, ustawionych w rządku w oddzielnych liniach myśli, zbiegłoby się wzajemnie jako wiele myśli wpływających na siebie w jednym TERAZ. Innymi słowy czas trzeciego i czwartego wymiaru zostałby przetransformowany w TERAZ piątego wymiaru.

Czy widzicie, w jaki sposób istnienie czasu jest kluczowe dla stworzenia biegunowej rzeczywistości? Dlatego jedną z funkcji czasu stanowi wywoływanie rezonansu niższej częstotliwości w rzeczywistości fizycznej.

Przekazała Suzanne Lie, 11 września 2012
http://suzanneliephd.blogspot.com/2012/09/v-behaviorurldefaultvmlo_11.html

Przetłumaczyła wika

* Podstawową energetyczną strukturę człowieka (i nie tylko człowieka) stanowią dwa strumienie energii: niebo-ziemia i ziemia-niebo, które nieustannie przenikają się nawzajem. Z tego wniosek, że da się to zrobić w przyjemniejszy sposób, niż na powyższym obrazku:) {przyp.tłum}

A skoro jesteśmy przy astrologii, chciałabym jeszcze powiadomić Was, że dziś pomiędzy 9:14 a 19:54 ma miejsce potężny układ zwany półkrzyżem, tzn co 90 stopni ułożone są Słońce, Pluton i Uran (w tych godzinach przypada szczyt tego wpływu, ale czuć go już od co najmniej dwóch dni).  Energetycznie jest to bardzo podobny układ do tego, jaki miał miejsce 29 czerwca (pisałam o tym w komentarzach), tzn wzmacnia on wolę i pragnienie głębokiej przemiany, a przy okazji pobudza tzw kompleks władzy albo kompleks ofiary (bo to są dwie strony medalu;).  Podstawową sprawą jest ześrodkowanie się i przyjęcie odpowiedzialności za swe działania, a przede wszystkim za swą osobistą moc (jak ktoś to zrobi, to może przy tym układzie dokonywać cudów).  Układ ten wzmocniony jest jeszcze w niedzielę pełnią Księżyca, który ustawi się naprzeciwko Słońca, a w złączeniu z Uranem. Wszystkie te ciała niebieskie są w tzw znakach kardynalnych, a więc nakierowanych na działanie i inicjowanie przedsięwzięć.  Moc intencji jest oczywiście wyjątkowo wzmocniona.

Sposoby ochrony i regeneracji aury

.

Następny przekaz w sobotę rano, mlaskate buziaki dla wszystkich kochanych Czytelników 😉  Krystal

———————————————————————————————-

.

Archanioł Metatron via Tyberonn, 26.08.2012

Tłumaczenie Teresa Serafinowska

.

Pozdrawiam was, moi drodzy! Jestem Metatron Książę Światła i otaczam każdego z was polem bezwarunkowej miłości, polem spójności i dbałości.

Mistrzowie, jako ludzie żyjący w dualności tak bardzo oddaliliście się od swojej prawdziwej Istoty, że nie rozpoznajecie już własnej siły stwórczej. Naprawdę jesteście nieśmiertelnymi istotami Boskości. Jesteście niefizyczni. To, co nazywacie polem aurycznym, jest o wiele bliższe waszej prawdziwej naturze, niż biologiczne odzienie, jakie tymczasowo nosicie. Tak, jak i własny podświadomy UMYSŁ, a nie ego, bardziej stanowi o waszej tożsamości.. Lecz Mistrzowie, wiedzcie, że znaleźliście się w fizycznej rzeczywistości w celu opanowania lekcji fizycznego świata dualizmu. Abyście mogli czynić dalsze postępy na Ścieżce, musicie poznać swoją siłę stwórczą i utrzymać w dobrej kondycji niefizyczną energię zwaną aurą, która jest fundamentem optymalnej fizycznej egzystencji.

Optymalna aura może przyciągać do siebie niewyczerpane siły energetyczne. Ta energia jest projekcją Boskiej Jaźni, integralnej Jaźni, którą z biegiem czasu uczycie się wyrażać fizycznie. Energia, która jest magazynowana w Mer-Ka-Nie, najpierw wnika do nienaruszonego pola aurycznego. Jest to esencja siły stwórczej. To magiczny gwiezdny pył z czarodziejskiej różdżki Merlina. To paliwo, gaz w zbiorniku stwarzania. Zatem wiedzcie, że zbiornik nie może mieć żadnych przecieków, aby w rzeczywistości, w jakiej obecnie żyjecie, móc was przeprowadzić daleko.

Wasze zmysły to projektory a nie odbiorniki

Wszystkie wasze zmysły, wszystkie centra czakr to mechanizmy duchowej kreacji, akceleratory cząsteczek myśli, które stwarzają, kształtując wszystkie formy, jakie czujecie wokół siebie.

Faktem jest, że wasze zmysły nie rozwinęły się po to, abyście mieli świadomość istniejącego świata materialnego, lecz, aby faktycznie stwarzać. Naprawdę wszystko, co czujecie, jest manifestacją indywidualnej i grupowej „konstrukcji myślowej”.

Podstawowym problemem ludzkości jest zrozumieć tę wielką prawdę, że żyjecie w rzeczywistości trzeciego wymiaru w oparciu o o fakt odczuwania niesamowitej symboliki i dźwięków, niezależnie od tego, czy zdajecie sobie z tego sprawę czy nie. Wasze czakry i zmysły nie tylko interpretują to, co możecie dostrzec za pomocą zmysłu wzroku, węchu, smaku, dotyku i słuchu, one są autentycznym narzędziem stwarzania, z którego korzystacie, kiedy coś manifestujecie i wyrażacie fizycznie.

Branie i utrzymanie własnej mocy

I choć jest to złożony proces, którego nie możemy objaśnić bardziej szczegółowo podczas tego przekazu, możemy powiedzieć, że energia myśli, energia tworzenia, jest przekształcana i podawana do pola krystaliczno-elektrycznego (Crysto-Electric Field -CEF) lub ludzkiej aury i jest tam przetrzymywana do wykorzystania. Jest to unikalne paliwo napędzające fizyczną manifestację. Jednak ona musi być”utrzymywana” w celu umożliwienia przepływu.

Dlatego jeszcze raz powtarzam, podczas gdy podświadomość jest wejściem twórczej ekspresji energii myśli do umysłu świadomego, energia napędzająca manifestację w świecie materialnym jest eteryczna, pół – fizyczna i mieści się w kondensatorach pola aurycznego. Utrzymuje odpowiednie wibracje „mocy”, które są użytkowane w celu kierowania własną wolą.

CEF jest kondensatorem boskiej energii i mocy

Optymalne pole krystaliczno-elektryczne – CEF, w którym zachodzi niezmącony i prawidłowy obieg energii, może być nieskończonym, samoodnawialnym, potężnym źródłem i siłą energii stwórczej. Energia ta jest projekcją Boskiej Jaźni, integralnej jaźni, która z upływem czasu uczy się fizycznego wyrażania siebie. Istnieją metody na jej wyregulowanie. Musicie się nauczyć, w jaki sposób wprowadzać energię, jak ją prawidłowo utrzymywać i użytkować. Musicie się nauczyć, co działa, a co nie.

Choć ten temat już był uwzględniany w naszych przekazach, to wymaga jeszcze wielu dodatkowych wyjaśnień. Jest ujęty w „Kluczach Metatronicznych”. Jednak kanał życzy sobie, aby w tym przekazie skoncentrować się na utrzymaniu właściwego stanu aury pod kątem podróży lotniczych.

Podróże samolotami

Podróże lotnicze stały się ważną częścią waszego życia. W pewnym momencie prawie każdy z was odbywa podróż samolotem. I powiadamy, że takie podróże nawet bardziej wyczerpują aurę niż to jest obecnie rozumiane.

W rzeczywistości rozległe regularne podróże mogą skrócić długość waszego życia i żywotność, szczególnie u ludzi będących w średnim i zaawansowanym wieku. Loty międzykontynentalne i transoceaniczne na dalekie odległości i długotrwały czas przelotu bardziej degenerują ludzką aurę niż loty trwające 3 godziny czy krótsze. Praktycznie każdy, kto odbył międzynarodowy lot trwający 9 – 10 godzin, opuszcza samolot w miejscu przeznaczenia z, w różnym stopniu, rozregulowaną lub popękaną aurą. Najbardziej szkodliwe są loty długodystansowe w poprzek globusa w kierunku wschodnim. Zaś loty wzdłużne, podczas których następuje przekraczanie równika dodatkowo wyczerpują lub przyspieszają wibracje.

Zrozumcie, że wszystkie loty jako takie odbijają niezaprzeczalne piętno na waszym polu energetycznym, powodując zwarcia wewnętrznych obwodów aury oraz rozerwania płaszcza aurycznego kokonu. Wy ludzie nazywacie to jetlag. Takie łagodne wyrażenie to poważne niedomówienie, ponieważ skutki są o wiele szersze niż zwykłe zmęczenie spowodowane zmianą stref czasowych.

Obecnie jednym z kluczowych czynników będących powodem takiego stanu jest fakt, że większość komercyjnych lotów odbywa się na wysokości około 35 000 stóp ( 1 km = 3280,84 stopy) w granicach stratosfery poza zasięgiem regulującego pulsu rezonansu Schumanna. Rezonans Schumanna stanowi „rytm serca” planety, to anionowy ładunek uwalniany przez Ziemię łączący się z kationowym ładunkiem uwalnianym w stratosferze w celu tworzenia wokół planety elektromagnetycznego kondensatora rozciągającego się do wysokości około 30 000 stóp od jej powierzchni. Ten kondensator tworząc rezonans tła, odgrywa kluczową rolę dla ludzkiego organizmu, ponieważ reguluje ważne dla życia organy i rytmy gruczołowe. Samoloty latające przeważnie na wysokości 35 000 do 38 000 stóp, znajdują się poza zasięgiem tego regulującego pulsu a metalowe kadłuby samolotów jeszcze bardziej rozpraszają tą integrację.

Skutkiem jest zakłócenie fizycznych rytmów. Ludzie z agencji NASA i stacji kosmicznych są świadomi tego faktu, ponieważ wywołuje ciągłe fizyczne problemy u astronautów. Dlatego zaczęli eksperymentować z wprowadzaniem na stacjach i statkach kosmicznych magnetycznych generatorów.

Wasi medycy badający ten rodzaj zmęczenia zdają sobie sprawę, że loty zmuszają serce do cięższej pracy, a dłuższe loty przejściowo powiększają serce. Piloci i stewardessy latając codziennie, ciągle obciążają swoje aury i ciała, co powoduje chroniczne choroby i „przyspieszony proces starzenia”.

Przeprowadzano wewnętrzne badania związane ze skróconą długością życia personelu linii lotniczych, jednak są one utrzymywane w tajemnicy przed opinia publiczną. Oni w istocie zdają sobie sprawę, że hipobaryczne niedotlenienie wywoływane przez ciśnienia w samolotach, po długich lotach powoduje rytmiczne zakłócenia niezależnie od liczby przekraczanych stref czasowych i znacznie zmniejsza ludzki poziom hormonów.

Ten problem jest jeszcze potęgowany przez ciasnotę, wymuszone siedzenie w bezruchu przez dłuższy czas powodujące zaburzenia krążenia, dodatkowo ciało przyjmuje mniej tlenu, co samo z siebie powoduje zmęczenie. Ekstremalnie suche powietrze, niewłaściwe ciśnienie w kabinie, sztuczna regulacja ciśnienia – wszystko to jest szkodliwe. W kabinach samolotów panuje niższe ciśnienie niż na powierzchni Ziemi. Naturalne cykle ulegają zakłóceniu i w efekcie po długim locie większość z was zauważa, że występują trudności z wyciszeniem ciała, a jako skutek uboczny zakłócenia krążenia w aurze pojawia się bezsenność i lęki.

Pozwólcie nam wyjaśnić, że loty 3 – 4 godzinne nie są tak szkodliwe jak 8 – 12 godzinne, a odzyskanie sił trwa znacznie krócej. Innym ważnym czynnikiem jest czas w trakcie lotu, częstotliwość latania, wiek i indywidualne zdrowie fizyczne człowieka. Jednak wszystkie loty, jak podkreślaliśmy, są szkodliwe, choć w różnym stopniu. Na wyższych poziomach dodatkowo wzrasta promieniowanie.

Przekraczanie równika

Długie loty, którym towarzyszy przekraczanie szerokości powodują większe zmęczenie ciała fizycznego z powodu zmiany stref czasowych. Jest to dodatkowy negatywny czynnik. Jednakże długotrwałe loty z półkuli północnej na południową (i odwrotnie) wywołują konieczność dostrajania energii aury do innych częstotliwości. Energia rezonująca poniżej równika według nieformalnego scenariusza obraca się w przeciwnym kierunku niż powyżej. Dlatego, jeśli ktoś obywa lot przecinając równik, a później z powrotem, indywidualny system przełączania aury zostaje w tym czasie uszkodzony.

Pytanie: Wiele osób ma pracę, która wymaga lotów. Co można zrobić, aby zminimalizować ich szkodliwe skutki?

Archanioł Metatron: Efekty ulegają zaostrzeniu odpowiednio do częstotliwości i długości lotów. Inne czynniki to ogólny stan zdrowia i wiek osoby latającej. We wszystkich przypadkach należy zminimalizować regularność i częstotliwość, jeśli to możliwe. Zachowywać dobry stan zdrowia podczas wszelkich działań. Jeśli ktoś wie, że czeka go lot, może trochę ustabilizować swoje pole poprzez założenie na nadgarstki obu rąk elementów z miedzi lub złota. A także, w celu wsparcia i utrzymania pola w nienaruszonym stanie, nosić określone kamienie szlachetne – w pierścionkach i wisiorkach. Po odbytym locie należy wziąć kąpiel w solach mineralnych oraz unikać środków usypiających. W trakcie i po locie należy nawadniać ciało jak to tylko możliwe.

Pytanie: W jaki sposób można rozpoznać krwawienie aury?

Archanioł Metatron: Po pierwsze, poprzez zrozumienie pewnych warunków, które mogą spowodować energetyczną nierównowagę i dyfuzję energii aury. Wspomnieliśmy i wymieniliśmy je w powyższej rozmowie… Ludzki organizm stworzył pewien system obronny. Podobnie jak ludzka skóra ma trzy warstwy, tak i pole auryczne na poziomie ziemskim ma 12 warstw. Zewnętrzne 3 warstwy to te, w których zachodzi większość energetycznych absorpcji rozszerzeń fal elektromagnetycznych – mikrofale mogą wpływać na znacznie głębsze poziomy.

Mikrofale podczas podgrzewania artykułów spożywczych podnoszą molekularną polaryzację substancji. Jeśli przedostają się do ciała ludzkiego, do obwodu układu pokarmowego i jelit, ma to wpływ na ciało fizyczne i ciało energetyczne. Ten fakt został potwierdzony przez niektórych waszych naukowców głównego nurtu.

Trzeba umieć rozpoznawać i wiedzieć, że w szczególnych sytuacjach zakłócenia aury mogą zaistnieć za sprawą przeciwstawnych pól energii. Mogą się wtedy pojawiać bardzo subtelne objawy czuciowe. Pierwsze takie objawy to emocjonalne dołki, zmęczenie i ogólne niedobre samopoczucie. Ludzie rzadko kojarzą to z utratą energii aurycznej, ponieważ zazwyczaj dzieje się to z powodu zakłóceń energetycznych w domach, obciążeń związanych z życiem w rodzinie, pracy oraz codziennych stresów. Te aspekty wywołane utratą energii wywołaną gorączkowym tempem życia są jeszcze dodatkowo pogłębiane przez brak ruchu i niezdrową dietę.

Pytanie: Co można zrobić, aby wzmocnić i utrwalić ludzkie pole krystaliczno – elektryczne?

Archanioł Metatron: Jest wiele rzeczy, które mogą wzmocnić pole. Lecz najpierw należy starać się wyeliminować powody, źródła zwarcia i rozproszenia aury. Zaprzestać używania mikrofali do żywności. Jeśli musisz spędzać godziny przed komputerem, jak wielu z was, są kroki, które można podjąć w celu zneutralizowania bombardowania jego promieniowaniem.

Są liczne ćwiczenia wzmacniające pole auryczne. Niektóre stanowią metody konwencjonalne, inne nie.

*Ćwicz co najmniej 30 minut dziennie. (Tai chi, joga, chodzenie).

*Zwiększ zużycie wody i ją magnetyzuj.

*Odtruwaj się za pomocą sauny, płukania okrężnicy, terapii masażem.

*Korzystaj z soli kąpielowych, kąpieli mineralnych i naturalnych źródeł termicznych.

*Skorzystaj z terapii napromieniowywania fioletowymi promieniami Tesli.

*Używaj magnetycznych podeszew do stóp i nadgarstków (<3500 GSSE).

*Noś określone kombinacje kamieni szlachetnych.

*Noś metale szlachetne na szyi i obu nadgarstkach.

*Odżywiaj się zdrowo.

*Nie nadużywaj alkoholu.

*Zminimalizuj / wyeliminuj przyjmowanie trucizn takich jak tytoń oraz niektóre leki na receptę.

*Przeprowadzaj tygodniowe kuracje oczyszczające z surowego czosnku, imbiru czy octu jabłkowego.

*W celu uszczelnienia aury pracuj z ciętymi kryształami phi i Vogla.

*Korzystaj z dobrodziejstwa szałwii.

*Korzystaj z czystych częstotliwości dźwięku kryształowych mis, mis tybetańskich i kamertonów.

Uwzględnij przy tym swój stan emocjonalny. Jeśli cierpisz na ospałość, chroniczne zmęczenie, bezsenność, depresję czy lęki, z pewnością zdecydujesz się na podjęcie wymienionych powyżej kroków, choć prawdopodobnie będą wymagane również inne działania. Wielu z was wybrało określone lekcje życia, które obejmują usuwanie przeszkód poprzez pokonanie „umownych audytów”. Te uzasadnione lekcje życiowe zasadniczo są okazjami, darami umożliwiającymi wam poruszanie się do przodu. Gdyby były proste, niekoniecznie moglibyście je sobie przyswoić. Kiedy macie do czynienia z lekcjami życia, które wprowadzają was w stan letargicznej depresji, nie wystarczy po prostu zmienić swoje nastawienie na „myślenie pozytywne”. Perspektywa „niepoprawnego optymizmu” nie rozwiąże problemu, natomiast dobry stan pola aurycznego może wspomóc jego pokonanie, a w określonych przypadkach pole aury nie będzie uzdrowione, aż wasz przewlekły problem nie zostanie rozwiązany. Jedno wywołuje drugie i na odwrót.

Podczas, gdy niektórzy z was mogą być częściowo „wolni od karmy”, większość ma jeszcze lekcje do przerobienia i problemy do rozwiązania. Natura bieżącego czasu umożliwia stawienie czoła i usunięcie tych lekcji oraz pozostałych wirów energetycznych. Utrzymanie aury w dobrym stanie wspiera wszystko.

Pytanie: Możesz powiedzieć, czy uzasadnione jest używanie „neutralizatorów”, jakie są dostępne, aby zablokować szkodliwy wpływ monitorów i komputerów,?

Archanioł Metatron: Ich działanie jest bardzo mało pomocne, chociaż czasem mogą działać jak efekt placebo”, jeśli ktoś bardzo wierzy w ich korzystne działanie. Obecna technologia „bio czipów” nie jest wystarczająco zaawansowana, aby była skuteczna. Jest 5 najskuteczniejszych sposobów na rozpraszanie tych pól, z których pierwszy jest odpowiedni do wzmacniania wszystkich stanów pola i usunięcia zakłóceń:

  1. Noszenie kamieni szlachetnych jest bardziej pomocne niż współczesne układy neutralizujące. Kamień szlachetny o pojedynczej refrakcji światła wielkości 2 karatów lub więcej na jednej ręce, a kamień o podwójnej refrakcji na drugiej, pomaga rozproszyć pola. Przykłady kamieni o pojedynczej refrakcji to diamenty, granaty i spinele. Podwójną refrakcję daje akwamaryn, szafir, rubin, szmaragd, turmalin, topaz lub którykolwiek z odmian kwarcu takich jak ametyst, peridot i cytryn. Odnośnie klejnotów załamujących światło podwójnie, to w ich przypadku potrzebna jest wielkość 4 lub jeszcze lepiej, więcej karatów. Najlepiej połącz je z metalami szlachetnymi na każdym nadgarstku – złotem, platyną lub palladem. Jeśli te bardziej szlachetne nie są dla ciebie przystępne, możesz użyć srebra, miedzi, mosiądzu, tytanu i stali węglowej. Na szyi noś łańcuch z jakąś stabilizującą zawieszką: z lapis lazuli, malachitu lub azurytu. Wtedy masz większe możliwości powiększenia swojego pola i rozproszenie szkodliwego działania. Czyste kamienie szlachetne są ważnymi producentami wyżej wymiarowych fal światła i wzmacniają pole oraz pomagają utrzymać je w nienaruszonym stanie.

Nie noś berylu (szmaragdu, morganitu, aleksandrytu, akwamarynu) równocześnie z korundem (rubinem i szafirem).

  1. Staraj się utrzymać dystans od ekranów. W przypadku komputera jest to trudne, dla telewizorów zaleca się odległość 4 – 5 metrów.
  2. Kiedy chce się przywrócić odpowiedni stosunek anionów do kationów w pomieszczeniach, w których znajdują się komputery, mikrowele i telewizory, korzystne jest ustawienie jonowych generatorów takich jak sól, bloki solne i filtry powietrza.
  3. W celu wyrównania i uszczelnienia pola, skorygowania odwróconej polaryzacji oraz powstrzymania krwawienia aury pomocne jest używanie cewki fioletowego promienia Tesli i lampy wypromieniowującej światło gazów szlachetnych.
  4. Skutecznym sposobem na zneutralizowanie promieniowania z komputera jest umieszczenie po bokach ekranu następujących neutralizatorów: po jednej stronie żelazowo-niklowy meteoryt, a z drugiej strony -blok malachitu. Każdy z tych elementów powinien ważyć przynajmniej 1 funt (około 1/2 kg). 3 do 5 funtów byłyby optymalne.

Zakończenie

Mistrzowie, w 2012 znacząco wzrasta wasza odpowiedzialność. Pojawia się więcej możliwości doskonalenia, które prowadzi do rozwoju. Zrozumienie wielkiej różnorodności kompleksowości i wymiarów geo-krystaliczno-elektrycznej natury kreatywnej energii, jak ona istnieje, wykracza poza dualność. Każda myśl, każdy instynkt i impuls, jaki odbieracie, różni się od pozostałych. Mówiąc krótko i zwięźle, każdy składnik posiada zróżnicowaną intensywność i częstotliwość impulsów.

Wszystko, co czujecie, jest myślą. Każda myśl jest płatkiem śniegu, absolutnie unikalnym geometrycznym pulsem przetwarzanym na krystaliczną elektryczność i pulsującym od tworzenia przez umysł do fizyczności poprzez kolektor wymiarowych korytarzy.

Wszystkie cząstki, wszystkie niuanse waszych doświadczeń, zbierają się w specyficznych pasmach natężenia krystalicznego światła, i każde jest absolutnie wyjątkowe. Człowiek, suma wszystkiego czym jesteście, istnieje w nieskończonym paśmie, spektrum Boskiej intensywności. Więc teraz widzicie, jak trudno jest to zrozumieć?

Dlatego prosimy, abyście zrozumieli i zaakceptowali, że każdy proces jest potrzebny, a utrzymanie CEF – pola aurycznego w doskonałym stanie jest ważniejsze, niż to się wam wydaje.

Jestem Metatron i dzielę się z wami tymi prawdami. Jesteście kochani!

 www.earth-Keeper.com

 

Saint Germain odpowiada na pytania (2)

.

1.  Jak konkretnie  9/11 wiąże się z aresztowaniami / Wzniesieniem / Ujawnieniem?  Jest WIELE osób, które wiedzą, że to była wewnętrzna robota, ale jakie jest główne powiązanie?

9/11 w SZCZEGÓLNOŚCI było pobudką dla ludzkości na Ziemi.  Taka poważna i masowa psychologiczna trauma była konieczna dla Kolektywu.  Tylko taki poziom wykroczenia mógł spowodować trwałe zmiany.  Przed tymi dwiema wojnami  [Irak, Afganistan – kr], zwodnicze działania kabała nie były widoczne dla ludzkości.

2. Ile osób faktycznie zginęło w 9/11?

Ilość osób, które odeszły na tych 16 akrach Strefy Zero wynosi około 80.000.  Miliony cywilów i wojskowych zginęło w Iraku i Afganistanie.

3.  Co było głównym celem dla 9/11?  Czy to był ofiarny rytuał?  Czy aby rozpocząć wojnę na Bliskim Wschodzie (dla ropy lub gwiezdnych wrót)?  Czy dla utrzymania nas w strachu?  W celu wprowadzenia prawnych regulacji, które nastały (USA Patriot Act, itp. ..)?  Wszystko co wyżej wymienione?  Czy czegoś zapomniałem?

9/11 było czystą chciwością.  Kropka. Dużo pieniędzy zostało zarobione tego dnia.  Wielu, wielu zatrudnionych na giełdzie było dobrze przygotowanych w przeddzień, dokonując wewnętrznych transakcji we wszystkich gałęziach przemysłowych, na których zyskali.  Oni również wcześniej sprzedali te akcje, który spadły tego dnia.  Myśleli, że komputerowe twarde dyski wewnątrz spółek giełdy znajdujących się w Wieży 1  wszystkie spalą się, ale niektóre zostały zrekonstruowane i wewnętrzne transakcje stały się znane.  Transakcje były dokonane pod stołem dla machiny wojennej, gdzie tak wiele pieniędzy zostało zarobionych – biliony.  Wojna została ogłoszona w Iraku w około miesiąc później.  Głównym powodem 9/11 było zniszczenie komputerów bankowych przechowywanych w Wieży 2.  Te komputery miały wszystkie informacje bankowe o Prawie NESARA i przejścia od banknotów Rezerwy Federalnej do banknotów Tęczy [Rainbow Bills].  NESARA miała być ogłoszona 11 września 2001.   George HW Bush chciał jednak zatrzymać to na zawsze.  To mu nie wyjdzie.  Chciwość nie ma szans.

4.  Czy Mitt Romney jest związany z 9/11?  Czy aresztowanie Mitta Romney będzie zbieżne z Ujawnieniem?

Jest kilkuset w Stanach Zjednoczonych w rządzie, którzy powstrzymują cały świat od wolności.  Postarajcie się pamiętać, że jest to wielka iluzja.  Kroki zostały porobione za kulisami, gdzie aresztowania już miały miejsce.  To co widzicie na wielkiej scenie to rozgrywka gigantycznej iluzji.  To co kontroluje społeczeństwo przez głośne kłótnie i nocne debaty na temat wyborów nie jest nawet realne.  To dlatego możemy teraz interweniować na coraz głębszych poziomach.  Aresztowania są dokonane i to na co nalegacie, aby oglądać i spierać się  jest fałszem.  FAŁSZEM!

5. Czy 9/11 było próbą rozerwania linii czasowych tak jak Montauk i eksperyment ‚Filadelfia’?  A jeśli tak, czy było to próbą zniszczenia naszego procesu wznoszenia?

Nie.  To co rozerwało linie czasowe w Montauk i w eksperymencie ‚Filadelfia’ było faktycznie nieudaną nauką podróżowania w czasie.  9/11 było masowym mordem.  J.K. Rowling mówiła o tym w jej seriach książkowych.  Hermoine używała Time Turner [przyrząd do podróżowania w czasie – Harry Potter]. Powiedziała Harry’emu, że nie mogą być zauważeni podczas podróży w czasie.  Powiedziała, że straszne rzeczy przytrafiają się tym, którzy bałaganią z czasem.  Dusze te będą musiały zapłacić za szkody, które zostały wyrządzone liniom czasowym.  To nie jest małe kryminalne oskarżenie.

6.  Jakie jest duchowe znaczenie 9/11?  Bush senior 11 września w 1990 r. z przemówieniem o Nowym Porządku Świata, 9/11 w 2001 roku, z różnicą 11 lat.  11 lat od 2001 to 2012 – więc jaki jest potencjał, co stanie się 11 września 2012?

11 września 2012 posiada potencjał do większej rewelacji o NESARA i pełnego Ujawnienia Galaktycznego.  Zakańczamy ten rok  i każdy dzień przyśpiesza nas ku Przemianie.

7. Co było pod bliźniaczymi wieżami i pod budynkiem 7?  Czy zostały one zniszczone celowo, aby zabrać złoto przechowywane pod spodem?  Gdzie jest to złoto teraz?

To nie było złoto.  To było ogłoszenie o NESARA i serwery komputerowe.  W budynku 7 były wszystkie urzędy wywiadu, gdzie prawdy były utrzymywane przez personel i na komputerach.  Powiadomienie  ówczesnego gubernatora Giulianiego przeniosło jego zespół wcześniej tego dnia z dala od upadających wież.  Potrzebowali utrzymać swojego kozła ofiarnego przy życiu.

8. Czy wszystko złoto, o którym się mówi (w mln ton) jest w rękach dobrych?  Czy możesz powiedzieć więcej na temat Neila Keenana i jego procesów sądowych?  Mają one sens i musimy usunąć ten system z jego prawami  – więc czy jest to definitywny koniec (poprzez ten proces sądowy i zastawy na banki federalnej rezerwy)?

Miliony ton złota zostały odebrane bogatym i przeniesione do magazynów, które są w rękach moich własnych ludzi.  Zrobiono to w biały dzień i zabrało to wiele lat.  Sprawne, szybkie ręce były zatrudnione. To złoto jest przechowywane w komorach w kilku miejscach, w kilku krajach i strzeżone przez wojskowych pracujących dla mnie.  Prawo NESARA zostało podpisane przez Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych po zadeklarowaniu oszustw w systemach bankowości, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale także banków z kontami w innych krajach.  To Prawo wymagało aresztowania wszystkich zaangażowanych w tym oryginalnym oszustwie i intrygami z ziemią.  Miliony, miliony dolarów poprzez oszustwo zostały zrabowane od ludzi.  Dlatego będą odszkodowania – wyrównania finansowe przysądzone w sprawach sądowych.  Sprawa Keenana i zastawy na banki federalnej rezerwy są zbyt duże, aby utrzymać je z dala od mediów.  Kontrola mediów karmienia łyżeczką tym co kabał chce, żebyście wiedzieli usunęła wiele, wiele więcej aresztowań i procesów sądowych z oczu publiki.  Jednak dzieje się to za kulisami.  Nowe prawo pracuje nad tym, aby rozwiązać  cały ten obecny system bankowy.

9. Numery, które zostały rzucone są o wiele mniejsze niż 10, po którym następuje 43 zer jakie NESARA wydaje się zapewnić.  Czy możesz omówić, dlaczego te liczby nie wydają się sumować?  Myślę, że niektórzy ludzie myślą, że NESARA jest kłamstwem  po prostu ze względu na samą wielkość liczb.
.
Te liczby, które zostały rzucone są zgadywaniem.  Księgi z Prawem NESARA zostały szczelnie zamknięte, aby chronić życie tych, którzy zapewnili jego powodzenie.  Zajęło prawie 20 lat, aby Prawo NESARA przeszło przez sądy i kilku Białych Rycerzy zginęło w tym procesie.  Prezydent Obama i jego rodzina nadal codziennie mają grożenie śmiercią.  Kiedy Prezydent odwiedził Kolumbię, była próba zamachu na jego życie przez agenta Służby Specjalnej.  Ten mężczyzna przecisnął się przez cały proces lustracyjny, szczególnie dla tej jednej misji – aby zakończyć wreszcie prezydencję, która ma wprowadzić w życie  Prawo NESARA.  Joe Biden [wiceprezydent] pracuje z ciemnym kabałem i był też odpowiedzialny za 9/11.  Jest on w tej pozycji, aby mógł być utrzymany na swoim miejscu.  Następnego dnia Służby Specjalne były porozrywane w szwach.  Głupia historia seksafery została wprowadzona, aby ukryć prawdę i dodatkowo ochronić Prezydenta.  Głowy się potoczyły.
.
Niektórzy ludzie uważają, że  NESARA jest zmyślona, bo nie mają oczu, które widzą.  Istnieją szczegółowe wyjaśnienia w Internecie mówiące o niemal 20-tu latach zaangażowana w proces podpisywania Prawa NESARA i są one prawdziwe.  To masywne rabowanie Ameryki  jest naprawdę trudne do uwierzenia.  Pod wieloma względami to anuluje wszystko za czym staliśmy przez całe nasze życie – całe kłamstwo o wolności – Jabłecznik i Mama mają zawsze rację.  Rozwalamy wszystkie zaprogramowania tego, co było trzymane blisko serca w poprzednim pokoleniu poprzez wiarę w NESARA.  To jest to co jest trudne dla Dusz do podjęcia.  Nasi rodzice, nauczyciele, rząd, wojsko, lekarze, profesorowie, naukowcy i kapłani – wszyscy okłamywali nas choć wiedzieli lepiej.  Stawiamy temu czoła, kończymy iluzję i zyskujemy prawdziwą wolność.

Utrzymujcie wizję na Zmianę.  To jest nieuniknione TERAZ!

Tu St Germain

przez Elizabeth Trutwin, 07 września 2012

© All Rights Reserved. http://CosmicAscension.org, http://GalacticRoundtable.in, http://Garuda.co 

Przetłumaczyła Krystal

Previous Older Entries