Mateusz, 24 wrzesień 2012, cz 2

.

21.  Moja mama otrzymała liczne pytania, częściowo zainspirowane komentarzami Hatonna na temat terminu zapoznania was z naszą uniwersalną rodziną, istoty wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych i częściowo podobnych zagadnień zaprzątających wiele umysłów.  Chętnie odpowiemy na te pytania.

22.  Członkowie naszej uniwersalnej  rodziny nie mogą, ani nie chcą, „po prostu przybyć i rozpocząć naprawianie świata”.  Czas lądowania i zidentyfikowanie naszych braci i sióstr, którzy już są na Ziemi jest decyzją uniwersalnej rady najwyższej, która działa według przewodnictwa boskiego.  Dopiero z takiego szczytu świadomości najbardziej korzystny termin może być określony dla dobra wszystkich zaangażowanych.

23.  Cel tego, co powszechnie nazywa się „Ujawnieniem” nie ma nic wspólnego z żadnym systemem politycznym.  Celem jest udowodnienie tego, co było ignorowane lub odrzucane przez rządy, że wiele zaawansowanych cywilizacji istnieje we Wszechświecie, a niektóre z nich są między wami.

24.  Tak, to jest prawdopodobne, że zaistnieje znaczne zamieszanie, gdy statki wylądują, ale wcześniej każdy wysiłek zostanie zrobiony przez niektórych waszych liderów i istoty pozaziemskie, mieszkające pośród was w zapobieżeniu „masowej histerii”.   Możecie pomóc poprzez przygotowanie swoich rodzin i przyjaciół, mówiąc im, że pokazywanie się mnóstwa statków kosmicznych przez lata wskazuje na to, że ci ludzie z innych cywilizacji są pokojowi.  Gdyby nie byli, to zrobiliby inwazję już dawno temu.

25.  Prawem Stwórcy, który reguluje życiem w tym Wszechświecie, nigdy świetlne istoty nie mogą ingerować w decyzje wolnej woli  jakichkolwiek osób.  Dotyczy to nawet naszych osobistych członków rodziny żyjących na Ziemi, którzy poprzez swoje decyzje poniosą poważne trudności niewybrane w ich kontraktach duszy.

26.  Jedynym wyjątkiem od prawa honorowania wolnej woli Stwórcy jest niedopuszczenie do wojny nuklearnej.  Zgodnie z decyzją wolnej woli Ziemi zaraz po „9/11”, żaden inny znaczący wysiłek terrorystyczny nie może się udać.  W obu przypadkach jest odpowiedzialnością Boga, aby zapobiec wszelkim takim próbom.  On upoważnił cywilizacje z technologią zapobiegawczą do przestrzegania tych mandatów i one zrobiły to pomyślnie więcej niż kilkanaście razy.

27.   Co wszystkie istoty Światła mogą robić – a czynią to z radością! – to wysyłać streamery energii światła-miłości do wszystkich dusz na Ziemi, aby pomóc im w podnoszeniu ich świadomości i zdobyciu duchowej jasności.  Osiąganie ciągle wyższych szczytów świadomości duchowo i świadomie jest tym, co wszystkie istoty w całym Wszechświecie pragną na poziomie duszy.

28.  Ci, którzy otrzymują Światło otwierają swoje umysły i serca, a to prowadzi do mądrzejszych decyzji i życzliwszych działań.  Ale każdy ma wolną wolę, aby to robić czy też nie.  Nie jest w zakresie istoty Światła, aby wywierać wpływ na innych poza wysyłaniem czystej esencji miłości-światła Stwórcy.

29.  Nie można zmierzyć ilości wysyłanego Światła na Ziemię przez inne cywilizacje, więc nie ma podstaw do myślenia, że ​​gdyby zwiększyli tę ilość, cała ciemność zostałaby wyeliminowana.  Taka myśl pomija wolną wolę, którą każdy ma z wyjątkiem tych dwóch sytuacji wyżej wymienionych.

30.  Gaja, dusza Ziemi, pragnie, aby wszystkie jej formy życia na jej planetarnym ciele prosperowały w obfitości i żyły w pokoju, miłości i harmonii z Naturą.  Przygotowywanie sceny wejścia Ziemi do Złotego Wieku i manifestacja wizji Gai przewyższa wszystkie aspekty trzeciej gęstości, opartych na separatyzmie politycznym, ideologicznym, kulturowym, społecznym, gospodarczym czy religijnym.

31.  Jeśli chcecie, aby wasze dzieci i wnuki odziedziczyły świat wolny od wszelkiej ciemności, to dzielcie wizję Gai.  Jeśli chcecie, aby liderzy współpracowali dla dobra wszystkich ludzi na każdym szczeblu sprawowania władzy od poziomów wspólnoty do poziomów krajowych i międzynarodowych, dzielcie jej wizję.  Jeśli chcecie ujrzeć, że wasza ojczysta planeta została przywrócona do raju jakim kiedyś była, dzielcie jej wizję.  Jeśli chcecie, aby miłość, uczciwość, uprzejmość, szczodrość i sprawiedliwość dominowały na całej Ziemi, dzielcie jej wizję.  Jeśli chcecie, aby każdy szanował dusze zwierząt i żył w harmonii z całą Naturą, dzielcie jej wizję.

32.  A teraz krótko odniesiemy się do innych pytań.

33.  Faktycznie Iluminaci mieli wkład w wybuchu przemocy w północnoafrykańskich krajach.  Ich baza światowej potęgi rozpadła się, ale ich agenci „czarnych operacji” nadal inicjują podżeganie tam gdzie  mogą jeszcze wbić swojego klina.  Z impetem rozgłosu o prowokacyjnym, irracjonalnym filmie, agenci łatwo zmanipulowali ognisty sztorm oburzenia pośród wielu muzułmanów, podczas gdy wiele innych z tej wiary demonstruje swój żal z powodu gwałtownych reakcji.  To jest przykład, jak panujące wysokie wibracje nasilają wszystkie cechy i zachowania,  „dobre” staje się lepsze, a „złe” gorsze.

34.  Niedawne odkrycie części starożytnego zapisu, który wspomina żonę Jezusa nie jest „przypadkowe” – nic nie dzieje się przez przypadek!  To „wyszło na światło dzienne” jako pierwszy krok, który może zainspirować chrześcijan do otwarcia się na prawdę o długim życiu Jezusa z jego ukochaną Marią Magdaleną i ich dziećmi.

35.  Chociaż każdy przypadek jest tak unikalny jak każda osoba, ogólnie rzecz biorąc, choroby przewlekłe nie będą wyleczone natychmiast po tym jak dotknięte chorobą osoby wejdą do czwartej gęstości, ale raczej te warunki będą się poprawiać, aż do uzyskania dobrego zdrowia.  Proces odmładzania również będzie stopniowy, a odrost organów, kończyn i zębów stanie się również z czasem.

36.  Aktualne medyczne procedury i terapie nie zmienią się nagle pod  koniec tego roku, ale korzystne terapie i substancje, obecnie zakazane, staną się otwarcie dostępne.  Tak, to także obejmuje marihuanę i ludzie będą używać ją rozważnie.  Iluminaci w firmach farmaceutycznych, którzy mają silny wpływ w decyzjach FDA (Administracja Żywności i Lekarstw) , AMA (Amerykańska Medyczna Asocjacja) i CDC (Centrum Kontroli Chorób) , uczyniły wszystko nielegalnym to co obniża ich zyski i nie będzie ich tu dla wyegzekwowania tych edyktów.

37.  Horrendalne dysproporcje pomiędzy bogatymi i biednymi się zakończą, ale nie przez odebranie pieniędzy ludziom, którzy zdobyli je uczciwie i przekazanie ich ubogim.  Nie znamy szczegółów procesu redystrybucji, ale możemy was zapewnić, że będzie sprawiedliwy i nie odmówi nikomu bogactwa, które uczciwie zostało uzyskane.  Intencją jest odzyskanie niemal niepojętych fortun, zdobytych bezlitośnie i nielegalnie nagromadzonych i wykorzystanie tych funduszy w podniesieniu życia biednych ludzi na całym świecie.  Ta redystrybucja jest niezależna od zarówno nowego systemu monetarnego opartego na metalach szlachetnych jak i przydziałów światowych zasobów naturalnych, do tej pory kontrolowanych przez Iluminatów.

38.  Nie wiemy jak długo zajmie waszej planecie tranzyt z czwartej gęstości do piątej.  To zależy od zbiorowej świadomości mieszkańców Ziemi.  Proszę pamiętajcie, że wyjście planety z głębokiej trzeciej gęstości i wejście w czwartą w mniej niż 80 lat jest wyjątkowe w tym Wszechświecie!  Niektóre cywilizacje spędzają wiele tysięcy lat to realizując i nikomu innemu nie przypadła w udziale tak szeroko intensywna i stała asysta, jaką otrzymała Ziemia.

39.  To nie byłoby realistycznym myśleniem, że podróżowanie przez czwartą gęstość i wejście do piątej wydarzy się w takim samym mgnieniu oka, ogólnie mówiąc.  Kiedy wasza planeta będzie mocno usadowiona w czwartej gęstości i wszystkie głębokie reformy zostaną zakończone na całym świecie, wysoko rozwinięte istoty, które przybyły, aby wam asystować w tych osiągnięciach będą chciały powrócić do swoich ojczyzn.  Przez resztę drogi Ziemi do jej przeznaczenia w piątej gęstości, będzie ona na własną rękę, a jej tempo Wzniesienia będzie zgodne ze zbiorową świadomością jej mieszkańców, już bez obecności tych zaawansowanych istot.

40. Nasza ukochana ziemska rodzino, życie w bezwarunkowej miłości jest nieporównywalną radością.  I tego wy też wkrótce doświadczycie.  Takie jest nasz życzenie dla każdego z was.

Miłość i Pokój

Suzanne Ward
Strona: The Matthew Books

Notka od Suzy: Ten komunikat jest wczesny, ponieważ administrator grupy Yahoo wyjedzie na wakacje i nie powróci aż do 14 października.

http://galacticchannelings.com/english/matthew24-09-12.html

Przetłumaczyła Krystal

Mateusz, 24 wrzesień 2012, cz. 1

 .
Oryginalny główny plan Złotego Wieku;  Najważniejsze reformy przyjdą równocześnie;  Dalsze zmiany;  Ujawnienie;  Wolna wola;  Ograniczenia istot Światła z innych planet;  Wizja Gai dla Ziemi; Przemoc w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie; Zapisy o żonie Jezusa; Zdrowie w czwartej gęstości; Redystrybucja bogactwa;  Wzniesienie Ziemi do piątej gęstości
.
.
1.  Z miłosnymi pozdrowieniami od wszystkich dusz na tej stacji, tu Mateusz.  Widok z naszego punktu obserwacyjnego można by porównać do globalnego huraganu z milionami oczu, niezmąconych obszarów w ogromnym sztormie: przemoc wybuchająca w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie, wyrywkowe akty przemocy w innych miejscach, gospodarki narodowe niepewne lub w bankructwie, niestabilne rządy, despotyczne reżimy wciąż u władzy, wzrastające liczby uchodźców.
.
2.  Jakkolwiek smutne jest to, że warunki są wciąż dręczące naszą ukochaną ziemską rodzinę, nic nie jest nieoczekiwane w tym późnym etapie wznoszenia się Ziemi z trzeciej gęstości.  Jej droga przez ostatnie 70-kilka lat prowadziła przez kolejne wyższe poziomy wibracyjne i obecnie osiągnęła poziom dualizmu skrajnie pozytywnego i negatywnego.  W tym momencie, według oryginalnego planu Złotego Wieku, tylko kosmyki negatywności, jeśli w ogóle, byłyby nadal na tej planecie.
.
3.  Wielokrotnie plan musiał zostać zmieniony zgodnie z panującymi warunkami na Ziemi.  Mówiliśmy w poprzednich komunikatach – w istocie Hatonn zrobił to w swoim ostatnim – o 10-cioletnim opóźnieniu w zainicjowaniu radykalnych działań w celu usunięcia z waszego  świata przemocy, chciwości, korupcji, oszustwa, podziałów, chorób i strachu, które wszystkie wytwarzają ogromną ilość negatywności.
.
4.  Ta dziesięcioletnia zwłoka miała miejsce, ponieważ dawno temu dusze, które wyraziły zgodę na granie ciemnych ról w celu zapewnienia masom szansy na zakończenie karmy 3-ciej gęstości sfinalizowały tę część swoich kontraktów.  Druga częścią było to, że te dusze wtedy miały też współpracować z  siłami Światła w celu przygotowania Ziemi i jej ludzkości do Złotej Ery.  Nie byłoby dzisiaj przemocy, tumultu, ubóstwa lub nawet burzliwej pogody, gdyby te dusze uhonorowały swoje zobowiązanie do zakończenia ich ciemnej działalności i dołączyły do pracowników Światła.  Ale tego nie zrobiły.  A przeciwnie, nadal sieją spustoszenie na planecie i tworzą coraz więcej negatywności.

5.  Proces starych systemów ustępujących dla nowych wystąpiłby raczej z łatwością dziesięć lat temu, kiedy niższe wibracje miały dużo mniej wyraźny wpływ na ludzi i okoliczności.  Dzisiejsze, o wiele wyższe wibracje znacznie nasilają to wszystko, co jest siedzibą negatywności podczas, gdy ta energia osiąga swój zenit.  Nie może być inaczej, ta energia musi się rozegrać niezwłocznie, ponieważ nie może dojść do nagle gwałtownego zatrzymania pośrodku strumienia, a z drugiej strony, nie może wejść do czwartej gęstości z Ziemią.

6.  Innym rezultatem tego opóźnienia było to, że karma trzeciej gęstości nadal się rozgrywała.  Wiele dusz, które się wcieliły w ciągu ostatnich 10-ciu lat przyszły tu dla możliwości zakończenia swoich karmicznych lekcji trzeciej gęstości w bezprecedensowej okazji w tym jednym życiu.  Wybrały bardzo trudne egzystencje, które pozwalają im na osiągnięcie równowagi doświadczania i dzięki temu będą mogły fizycznie towarzyszyć Ziemi do Złotego Wieku lub przejść do Nirwany ze statusem ewolucji 4-tej gęstości.

7.  Jeśli te dwie bieżące sytuacje można nazwać „złą wiadomością”, dobrą wiadomością jest to, że żadna nie zwolniła tempa Ziemi ani na jotę, ani nie spowodowała zboczenia z jej stałego szlaku.  Ziemia jest na czas, aby opuścić trzecią gęstość krótko przed lub tuż po zakończeniu tego roku pozostawiając negatywność za sobą.

8.  Ten zdumiewający wyczyn jest w dużej mierze możliwy ze względu na miliony „spokojnych oczu w globalnej burzy,” dusz, których Światło świeci imponująco pomimo zamieszania wokół nich.  Wszystkie świetlne istoty we wszechświecie oddają wam cześć, pracownikom Światła i tym milionom ludzi, którzy jeszcze nie są świadomi, że ich pobożne życie jest pomocne Ziemi we wznoszeniu się.  Wasza zbiorowa niezłomność w Świetle, poświęceniu, cierpliwości, odwadze i wytrwałości nie ma sobie równych w tym Wszechświecie!

9.   Jest naturalnym zastanawiać się, jak ten bałagan na waszym świecie może zostać sprzątnięty w tak krótkim czasie, jaki pozostał do początku Złotego Wieku.  To jest niemożliwe.  Nigdy wszystkie chwały tego cudownego Wieku nie miały powitać was na swoim progu.  Także z powodu 10-cioletniego opóźnienia nie będzie we wczesnych etapach wielkich różnic w waszym życiu, tak jak było pierwotnie przewidywane przez głównych planistów.

10.  Dlatego „zamiatanie”, że tak powiem, rozpocznie się później.  Jednakże, z uwolnieniem waszych własnych technologii z pod kontroli Iluminatów i z pomocą innych cywilizacji i ich technologii, wysiłki mogą rozpocząć się na wielu frontach jednocześnie.

11.  Priorytetem jest zapewnienie przetrwania ludziom w strefach objętych wojną i w obozach dla uchodźców oraz ludności tubylczej i plemionom koczowniczym, które są w tragicznym położeniu.

12.  Wojny ucichną, ale wiele pozostanie do zrobienia po ich pozostałościach.  Budowanie lub przebudowa krajowej infrastruktury, centrów handlowych i domów zostanie podjęta niezwłocznie, nie tylko dla obecnych mieszkańców, ale także dla uchodźców, aby mogli powrócić do wiosek i miast,  gdzie są ich rezydencje, szpitale, szkoły i dostawy czystej wody i żywności w obfitości.

13.  Uwolnienie z korupcji w gospodarce światowej nastąpi równocześnie z  tym samym w rządach, aby te obszary o zasadniczych wpływach w waszym życiu mogły zacząć funkcjonować w uczciwości i rzetelności właściwych moralnych i duchowych przywódców.

14.  Wasze terytorialne wody, gleba i powietrze zostaną oczyszczone i toksyczne odpady, w tym materiały radioaktywne, zostaną zdematerializowane.  Obszary zostaną oczyszczone tam, gdzie panowały choroby  ze względu na niehigieniczne warunki życia zubożałych mas.

15.  Inne reformy, szybko wdrożone w życie, obejmą zakończenie praktyk kulturowych i obyczajów, które są niesprawiedliwe, szkodliwe lub śmiertelne i unieważnienie wszelkich niesprawiedliwych ustaw i przepisów.  Miliony uwięzionych na podstawie fałszywych oskarżeń albo z powodu drobnych wykroczeń, lub po prostu bycia „po drugiej stronie” w wojnach, zostaną uwolnieni.  Tak, będzie łatwo zidentyfikować tych wszystkich, którzy są niewinni!

16.  Będą to jedne z pierwszych zmian, ponieważ obecny stan jest nie do przyjęcia dla osób poszkodowanych.  Los wielu milionów zwierząt, zagrożonych gatunków i zwierząt, które stały się częścią waszego pożywienia to kolejna sytuacja, która zostanie uwzględniona jak najszybciej.

17. Wstępne konstrukcje, szczególnie mieszkaniowe dla wszystkich tych, którzy teraz są bezdomni w ich własnych krajach, czy wysiedlonych z powodu przemocy i budynki opieki medycznej i szkolnictwa będą elementarne.  Tak szybko, jak to możliwe, te rodzaje zakwaterowania zostaną zastąpione dokładnie zbudowanymi strukturami.

18. Darmowe i odnawialne źródła energii stopniowo zastąpią obecne uzależnienie od ropy naftowej i gazu ziemnego.  Inne środki wkrótce zostaną wprowadzone, które będą pomagać w wysiłkach Ziemi w uzdrowieniu obszarów z najpoważniejszymi szkodami środowiskowymi, tak aby rośliny mogły być uprawiane w obfitości, lasy powróciły do swojej pierwotnej formy i rzeki mogły płynąć w naturalny sposób.

19. Według pierwotnego planu Złotego Wieku, wszystkie te rozległe ulepszenia na waszym świecie by już się stały.  Globalna pajęczyna korupcji, która tak długo pozwalała ciemnym na kontrolowanie ludzi by się już zakończyła, a długo ukrywane prawdy wychodziłyby na jaw etapami, aby dać czas ludziom na łatwiejsze zaakceptowanie rzeczywistości.

20.  Zbliżacie się do kontinuum, gdzie nie ma już więcej dziesięciu waszych linearnych lat dla tego wszystkiego w etapach „przystosowania”.  Remedia muszą się spiąć z całą szybkością i skutecznością tak jak to tylko możliwe.  Więc pewne zamieszanie będzie nieuniknione ze względu na pośpiech, aby umożliwić najbardziej istotne zmiany.  Ale to będzie stosunkowo krótkotrwałe.  Ciemne umysły i serca, które próbowałyby stworzyć chaos, aby zapobiec tym zmianom już nie będą na tej planecie, a ludzie, którzy pozostaną będą kochający, pomocni i z chęcią na współpracę!  Koniec cz. 1

Suzanne Ward

http://galacticchannelings.com/english/matthew24-09-12.html

Przetłumaczyła Krystal

Mateusz, 1 września 2012

.

Następny przekaz w środę — Kr

Proces Wzniesienia jest na czas; przeznaczenie piątej gęstości dla Ziemi,  pomoc ET jest kontynuowana; proces Ujawnienia i powód opóźnienia; Hatonn:  reelekcja Obamy kluczem przybycia ET, główny plan Złotego Wieku, strach powstrzymuje ewolucję duszy

.

1.  Z miłosnymi pozdrowieniami od wszystkich dusz na tej stacji, tu Mateusz.  Tak wielka ekscytacja jest w powietrzu dla wszystkich oświetlonych dusz – w odliczaniu czasu do progu Złotego Wieku Ziemi zostało miesiące i tygodnie, a nie dziesięciolecia i  lata przed początkiem jej Wzniesienia!

2.  Zwłaszcza wśród nowo przebudzonymi duszami, a także dedykowanymi, wieloletnimi pracownikami Światła, istnieją różne poglądy na temat dwóch aspektów tego osiągnięcia, które jest unikalne w tym wszechświecie:  Samo Wzniesienie i Ujawnienie.  Jedni widzą to jako pojedyncze, niepowiązane wydarzenia, podczas gdy inni uważają, że Wzniesienie jest procesem, a Ujawnienie wydarzeniem.  Pomówimy o naszej perspektywie o tych trwających procesach, jako o dwóch stronach medalu, że tak powiem.

3.  Pod koniec waszych lat 30-tych, kryzys ekonomiczny spowodował ogromne straty w waszym społeczeństwie i powstanie Trzeciej Rzeszy Niemiec doprowadziło do inwazji pobliskich krajów.  Gaja, dusza Ziemi, wiedziała co się gotowało w jej polu energetycznym potencjału.  Wiedziała, że ​​jej planetarne ciało, prawie pozbawione Światła, było zbyt słabe, aby przetrwać nieuniknioną II Wojnę Światową i inne barbarzyństwa z tego wynikające ze względu na ciemność  w świadomości jej ludzkości.

4.  Dlatego wtedy zawołała o pomoc.  Natychmiastową reakcją była masywna infuzja Światła z odległych cywilizacji, co pozwoliło Ziemi poluzować się z głębokiej trzeciej gęstości i powoli zacząć wzrastać w wyższe, ale wciąż jeszcze bardzo gęste poziomy energii.  To był początek jej Wzniesienia.

5.  Teraz posuńmy się do przodu do obecnego roku.  W ciągu jego końcowych dni i wczesnych dni roku 2013, planeta będzie podróżować przez niebiańskie okno pomiędzy trzecią i czwartą gęstością, kiedy kosmyki energetyczne obu gęstości na krótko przemieszają się i wejdą do czwartej gęstości, gdzie Złoty Wiek Ziemi się zaczyna.

6.  Ale ten chwalebny kamień milowy nie jest końcem jej podróży.   Wzniesienie będzie trwać, aż planeta umiejscowi się mocno w piątej gęstości, z której Gaja brała początki w czasach starożytnych, tak samo jak jej planetarne ciało.  Po eonach przebywania w niskich gęstościach, które były współmierne do zbiorowej świadomości kolejnych cywilizacji, ciało Gai powraca do domu.

7.  Istotnie, wyjście Ziemi z trzeciej gęstości będzie zwiastowane w całym oświetlonym wszechświecie!  Jednakże wiedza, że ten genialny proces będzie trwał przez następne długie lata zapobiegnie zniechęceniu tych, którzy spodziewają się dramatycznych wydarzeń w dniu 21 grudnia.  Kiedy nic o dynamicznych proporcjach nie wydarzy się w tym dniu lub innym w tym samym wąskim czasie, jak smutno byłoby, gdyby ci, którzy liczą na coś spektakularnego będą tak przygnębieni, że na poziomie duszy podjęliby decyzję, aby dołączyć do innych, którzy również zdecydowali się nie pozostać na planecie z różnych powodów.

8.  A teraz pomówmy o Ujawnieniu.  Ponieważ zostało ono powiązane z oficjalnym ogłoszeniem o obecności uniwersalnej rodziny, wielu pracowników Światła czuje zniechęcenie, że tak blisko końca waszego roku 2012 wciąż nie ma jego potwierdzenia.

9.  Chociaż podstawy poprzedniej potęgi Iluminatów zostały rozbite, nadal mają  oni duży wpływ w niektórych obszarach, a jeden z nich to media.  Poprzez hamowanie informacji, których nie chcą ujawnić, uniemożliwili większości waszej populacji poznanie, że dusze duchowo i intelektualnie zaawansowanych cywilizacji otaczają planetę tysiącami statków lub pracują ramię w ramię z wami lub mieszkają w Wewnętrznej Ziemi.  Tak więc, większość w waszym świecie nie ma w ogóle  oczekiwań, aby spotkać członków naszej uniwersalnej rodziny.  Więc w zbiorowej świadomości istnieje niedostatek prawdziwej wiedzy o nich i bardzo mało myśli o ich powitaniu.

10.  To, w połączeniu z nieustępliwym trzymaniem się ciemnych niektórych wojskowych sektorów, które mogą stanowić zagrożenie dla was i dla partii lądujących, nadal opóźnia ogłoszenie i lądowanie w dużych liczbach.  Ale z całą pewnością, to nie zmniejszyło ani na jotę trwającej pomocy waszych braci i sióstr!

11.  Istotne postępy nadal są kontynuowane potajemnie na ziemi i załogi statków w dalszym ciągu wykorzystują swoją technologię w celu zmniejszania toksycznych zanieczyszczeń i blokady funkcjonowania potężnej broni.  Niwelują skutki trzęsień ziemi, zmniejszają prędkość wiatru i kierują duże sztormy z dala od gęsto zaludnionych obszarów, jednocześnie pozwalając na usunięcie takiej samej ilości negatywności.  Ciągła koordynacja pomiędzy jednostkami wywiadu na ziemi i na niebie udaremnia próby czarnych operacji („Black Ops”) Iluminatów, takich jak zorganizowany terroryzm i długie przerwy w dostępie prądu lub przerwy w systemach łączności.

12.  Aby nie przyciemniać waszego osobistego Światła przez negatywne odczucia z powodu opóźniania „Ujawnienia”, prosimy o rozszerzenie jego definicji, odkrycia lub objawienia, poprzez dodanie ekspresji „przychodzenie do Światła” (coming to light).  To jest dokładnie to, co dzieje się odkąd Ziemia rozpoczęła swój kurs ascendencji!

13.  We wcześniejszych latach nie było żadnych dowodów, że coś niezwykłego się dzieje, ale w czasie podróży Ziemi, natężenie Światła wzrastało i zaczęły się ujawniać nikczemne działania, które dawniej były znane jedynie wrogim sprawcom i tym, którzy byli bezpośrednio zaangażowani.  Podczas gdy wieloletnie, zakorzenione ciemności wychodziły na jaw, ludzie zaczęli otwierać swoje serca i umysły, nie zdając sobie sprawy, że  też reagowali na wibracje Światła.

14.  Weźcie pod uwagę światowe zmiany w postawie do wojen.  Jedność ducha wojsk alianckich  podczas II Wojny Światowej, że jest patriotycznie zabijać i honorowo umierać, przekształciła się w globalne rajdy i medytacje na rzecz pokoju.  Zauważcie jak dużo informacji wyszło na jaw o korupcji w rządach od poziomu komunalnego do krajowego i w międzynarodowych korporacjach i instytucjach finansowych.  Pedofilów zidentyfikowano w kapłaństwie i organizacje, które w swoim czasie były uznawane za schronienie dla dzieci i osoby kiedyś uważane za mentorów i idoli upadły, gdy ich ciemne cechy zostały ujawnione.

15.  Teraz umieśćcie te ujawnienia i wszystkie inne w ich właściwym kontekście – integralnym aspekcie Wzniesienia Ziemi. Gdy planeta podróżowała przez sukcesywnie wyższe poziomy energetyczne, coraz więcej obszarów przestępczości i okrutnych warunków, które kiedyś były ukryte wyszły na jaw.  Było to konieczne, aby ludzie mogli zobaczyć, jak ciemność kontrolowała ich życia, a także w świetle tej realizacji, mogli być zmotywowani do wprowadzenia korzystnych zmian.

16.  Energia Światła rosnącej świadomości waszej cywilizacji, aspiracji i działań podnosi świadomość zbiorową na  drodze do Wzniesienia Ziemi.  Jeszcze siedemdziesiąt kilka lat temu Ziemia była w agonii!  Jej tranzyt z głębokiej trzeciej gęstości do punktu bliskiego wejścia do czwartej gęstości jest uniwersalnym osiągnięciem bez precedensu w prędkości i w zasięgu!

17.  Poprzez traktowanie Ujawnienia jako istotnego i nieodłącznego elementu procesu Wzniesienia, jakim jest, nie musicie być rozczarowani, ani zniechęceni, ponieważ oficjalne uznanie obecności naszej rodziny jeszcze się nie wydarzyło.  Bądźcie pewni, że to się stanie!  Ich publiczna recepcja przez konkretnych światowych przywódców będzie uwieńczeniem całego procesu Ujawnienia i tak jak wy, tak i my, niecierpliwie oczekujemy na ten doniosły dzień!

18.  Rozumiemy, że wiedza, kiedy?, jest dla was bardzo ważna,  zapytałem więc Hatonna, czy mógłby dać nam aktualizację na ten temat.

Dziękuję za zaproszenie, Mateuszu.  Najpierw chcę powiedzieć, że zgadzam się ze wszystkim, co powiedziałeś o Ujawnieniu i dlaczego oficjalne powitanie jest nadal wstrzymywane.  I dziękuję za wyjaśnienie, że nasze załogi na statkach robią co w ich mocy, aby pomóc wam podczas czekania na lądowanie i nasze załogi naziemne działają też w tym kierunku.  Jesteśmy już w gotowości od dekady, aby wprawić ten show w ruch!

Jednakże czas, kiedy będziemy „ogłoszeni,” , oczywiście, jest nadal kwestią bezpieczeństwa.  Nowym kluczem są listopadowe wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych.  Bardzo ważne jest, aby prezydencja Obamy była kontynuowana.  To nie ma w ogóle nic do czynienia z polityką, w tym kraju, ani w żadnym innym!  Ale ma to wiele wspólnego z  generalnym planem Złotego Wieku!

Plan jest według tego co Gaja, dusza Ziemi, chce.  Ona chce pokojowego świata, gdzie każdy otrzymuje swoją sprawiedliwą część i każdy szanuje wszystkie królestwa jej przyrody.  Najwyższa rada uniwersalna wybrała jako głównego gracza, duszę o wysoko rozwiniętym duchowym statusie, o starożytnej mądrości i doświadczeniu w dowodzeniu w wielu wcieleniach.  Tą duszą jest Barack Obama.

Urodził się z wizją Gai i ją zachował i ma inspirację i kwalifikacje, aby ją osiągnąć.  Jego reelekcja jest konieczna, aby plan posunął się do przodu, ponieważ jego przeciwnik nie jest ani zdolny, ani zainteresowany do wprowadzenia zmian jakich ten plan wymaga.

Jesteśmy całkowicie apolityczni i nie umniejszamy Mitta Romney!  To jest to, że on i ci, którzy podzielają jego poglądy nie mają motywacji do zmiany finansowego status quo i to, że całkowity brak równości pomiędzy niewieloma, a miliardami ludzi, którzy nie mają nic lub niewiele, nie może dalej trwać i nie będzie.  Ziemia nie pozwoli, aby brak równowagi był kontynuowany.

Myślę, że więcej wyjaśnień jest tu potrzebne.  Plan generalny zawierał, że niektóre osoby będą powodowały różnego rodzaju cierpienia, co da wielu, wielu duszom okazję do likwidacji ich karmy w trzeciej  gęstości i zrównoważenie doświadczeń z innych inkarnacji, aby mogli przejść razem z Ziemią.  Gdy ta część planu została zakończona około dziesięć lat temu, ciemni mieli przystąpić do sił Światła.  Oni jednak tego nie zrobili i dlatego wojny, uprzedzenia, korupcja, chciwość, podziały, terroryzm i inne niszczycielskie warunki 3. gęstości ciągle istnieją.

Zgodnie z pierwotnym planem, to wszystko by dawno już minęło.  Zamierzeniem było, że kiedy Obama zostanie prezydentem,  będzie miał globalną pomoc w zjednoczeniu ludzi wszystkich narodów i poprowadzeniu waszego świata do Złotego Wieku. Ten plan zawierał spotkanie między nami dziesięć lat temu i wspólne posprzątanie bałaganu na waszej planecie spowodowanego przez chciwych, niedbajacych graczy u władzy.

Cóż, wciąż czekamy i wysiłki Obamy na przeprowadzenie reform zostały zablokowane przez jego wrogów w Kongresie lub bogatych osób, którzy kontrolują większość członków.  Poprzez groźby śmierci dla jego rodziny albo blokowanie głosów, Obama był zmuszany do podejmowania decyzji, które sprzeciwiają się jego sumieniu i jego wizji świata.  Po tym jak dowiedział się, że on i jego rodzina mają naszą ochronę, jego umysł został uwolniony od tego głębokiego niepokoju, ale wciąż musiał radzić sobie z nieustępliwą stronniczością i jawnymi kłamstwami lub wypaczeniami faktów.

To, co jest właśnie teraz na pierwszym planie w USA, a co powinno być, to jak naród będzie kooperować z innymi krajami, aby rozwiązać opłakany stan waszego świata!  Jeśli nasze pojawienie stanie się się decydujące dla Obamy na utrzymanie jego pozycji, zrobimy to w wystarczającym czasie przed wyborami.  Jeśli zobaczymy, że jego reelekcja jest pewna, pokażemy się wkrótce potem.

Powtarzam, to NIE jest polityczne!  Gdy się pojawimy, różnice polityczne nie będą problemem w żadnym kraju.  Prawda o nas i wielu innych sytuacjach zostanie ujawniona.

Mateuszu, to jest najbliższy termin jaki mogę podać, kiedy będziemy ujawnieni.  Dziękuję za danie mi okazji do wypowiedzenia się.

19.  Hatonnie, dziękujemy za wyjaśnienie sytuacji w tak wyraźny sposób i za zapewnienie, że czy to na krótko przed, czy krótko po dniu wyborów, oficjalne powitanie naszej uniwersalnej rodziny nastąpi wkrótce!  To kończy nasze obawy, że dusze mogą zdecydować się na odejście, gdy nic dynamicznego nie wydarzy się 21 grudnia – spektakularny dramat nastąpi z zapoznaniem naszej „kosmicznej” rodziny!

20.  Ukochani pracownicy Światła, wiemy, że wasze naglące uczucie do publicznego potwierdzenia innych cywilizacji wykracza daleko poza ciekawość.  Jest to wasze szczere pragnienie zakończenia wojen, powszechnego cierpienia i przypadkowych aktów przemocy.

21.  Jak już stwierdziliśmy w poprzednich wiadomościach, kontynuacja tych okoliczności jest zależna w dużej mierze od panujących wibracji, które powiększają cechy i zachowania dwoistości –  „dobry” się polepsza, „zły” się pogarsza.  I zgodnie z tym, co powiedział Hatonn o terminach  Głównego Planu, wzywa się do tego „aby dobry stał się lepszy” w tym momencie.

22.  Chociaż dodatkowe lata ciemności spowodowały horrendalne przeciwności dla wielu ludzi, większe znaczenie ma jak to wpłynęło na ich dusze.  Kiedy krótkie życie, urazy i poważne trudności nie były częścią kontraktów tych osób, łaska Boża dała im ewoluowany status duchowy, a kiedy czyny sprawców były poza ich umowami, ich status został zdewoluowany. Oznacza to, że cykl wiecznego życia duszy nie został naruszony w trakcie tych dodatkowych lat ciemności i wiele, wiele milionów dusz zrobiło skok naprzód duchowo i intelektualnie.

23.  Uważamy, że ważne jest, aby po raz kolejny pomówić o niepotrzebnym poczuciu strachu.  Widzieliście, że obawy dotyczące terroryzmu podczas Igrzysk Olimpijskich były na nic.  Apelujemy, aby umieścić wszystkie inne, strachem wypełnione roszczenia, prognozy i raporty w tej samej kategorii, nic się nie spełni!  To nie znaczy, że Iluminaci nie mają intencji, aby  próbować wywołać strach.  Oznacza to, że tak jak ich poprzednie próby zawiodły z powodu interwencji naszej rodziny powyżej i na planecie, tak i wszystkie ich inne plany spotka ten sam los, aż ciemność został pokonana.  I wkrótce tak będzie!

24.  Jest zbyt blisko Wzniesienia Ziemi, aby nawet obawy wielu osób mogły opóźnić jej stałe tempo lub zboczyć ją z toru, ale może to stać się dla rozwoju osób w duchowej świadomości.  Obejmujemy wszystkich was w bezwarunkowej miłości, tej najpotężniejszej ze wszystkich energii w tym wszechświecie.  Jeśli tylko to zaakceptujecie możecie być nieustraszeni przed tym, co jest przed wami, spoglądając z radością i ekscytacją na pozostałe dni tego roku i wszystkie lata, jakie nadejdą.  Och, pozwólcie nam tu „zrobić edycję” – nie ma liniowych oznaczeń czasu w tym kontinuum, do którego szybko się zbliżacie, więc zamiast lata, powiemy, wszystkie inkarnacje, jakie nadejdą.

25. W całej tej waszej długiej podróży w tym życiu, podróżowaliśmy z wami w duchu i cieszymy się z wami, że każdy krok przybliża wasze zwycięskie wejście w Złoty Wiek Ziemi.
______________________________________

Miłośći Pokój

Suzanne Ward

Strona: The Matthew Books

Przetłumaczyła Krystal

Mateusz, 2 sierpnia 2012

.

Nie będzie ataków terrorystycznych podczas Olimpiady; powody, dla których ET mogą przybyć wcześniej niż zaplanowali; efekty wibracji na Ziemi zderzają się z wyższymi częstotliwościami; strach i dualność; awaria dostawy prądu w Indiach; strzelanina w stanie Kolorado,USA;  ET wyrażają szacunek pracownikom Światła; przygotujcie się do Złotego Wieku

.

1.  Pełne miłości pozdrowienia od wszystkich dusz z tej stacji, tu Mateusz. Połączenie emisji wibracyjnych z Ziemi z energiami, poprzez które planeta się wznosi, wytwarza różnorodne, mocne efekty.

2.  Powinniśmy porozmawiać o tym, ale najpierw chcemy wspomnieć o najwspanialszym efekcie – z Ziemi są wystrzeliwane niezliczone iskry, a każda z nich oznacza, że  przebudziła się dusza, poszukująca zrozumienia tego, co dzieje się na waszym świecie.  Chociaż ludzie nie wiedzą o tym, że arsenał wojenny jest unieszkodliwiony i wiele tysięcy naszych wspomagających członków rodziny zatacza kręgi na waszym niebie, jest silne odczucie, że coś znaczącego jest tuż, tuż i niektórzy czują, że wróży to dobrze światu.

3.  Rzeczywiście tak jest i chcielibyśmy, by każdy miał tę wiedzę!   Kilka dodatkowych faktów wychodzi na jaw, są one zagrzebane pośród stłumionych przekazów medialnych na temat sensacyjnych wydarzeń i bieżących Igrzysk Olimpijskich.  Na kilka tygodni przed ceremonią otwarcia Igrzysk rozsiewano w Internecie i mediach głównego nurtu doniesienia o planowanych aktach terroryzmu w Londynie, a także donoszono o takiej możliwości.  Iluminaci ciągle rozgłaszają wywołujące lęk informacje.  Nie oznacza to, że nie skłaniają się ku przeprowadzeniu jakichś złowrogich działań,  chcą tylko rozpocząć na tworzeniu strachu mówiąc wam, co mają w zanadrzu.

4.  Nawet wiedząc, że istoty Światła z zaawansowanych cywilizacji z góry i z waszej planety udaremniają spiski czarnych operacji („Black Ops”), ciemni wciąż próbują.  Nie odniosą sukcesu podczas Olimpiady, lecz ich trwanie w uporze jest zrozumiałe.  Żywią się energią strachu i ich jedynym środkiem utrzymania przy życiu postrzępionych resztek swej dawnej dominacji jest wykreowanie powszechnego strachu, co pozwala im dalej działać.

5.  W uszanowaniu wolnej woli Ziemi, że nie spadną już na was zakrojone na szeroką skalę akty terrorystyczne, wasza rodzina galaktyczna jest uprawniona do zakazania wszelkich takich prób i na bieżąco kontroluje wszystko, co robią Iluminaci i inne nikczemne osoby.  Przez wiele lat załogi statków kosmicznych były w ciągłym kontakcie ze swymi naziemnymi oddziałami wywiadowczymi i Wysoką Radą Wszechświata, dzięki czemu każdy zaangażowany zostanie powiadomiony o tym, co się dzieje w kwestii Olimpiady i wszystkich innych spraw o zasięgu światowym.

6.  W ostatnim przesłaniu oświadczyliśmy, że Rada  uznała za wskazane, by zaczekać z lądowaniem dużej liczby załóg oraz zidentyfikowaniem żyjących na Ziemi członków waszej wszechświatowej rodziny aż do końca roku.  Powiedzieliśmy, że nic nie jest wyryte w kamieniu, tak że spotkanie może nastąpić wcześniej, a potencjalne możliwości, że tak się wydarzy, wzrastają.

7.  Lecz nie 4 sierpnia, podczas igrzysk – to wywołałoby panikę!  Jeśli Rada dojdzie do wniosku, że wszystkie warunki sprzyjają ukazaniu rewelacyjnego widoku w tym dniu, jest bardzo prawdopodobne, że nastąpi w sposób naturalny przelot przybyszów z pozaziemskich cywilizacji, a nie jakaś mikstura Iluminatów, która ma wyglądać jak inwazja z kosmosu.  Jednakże nie czujcie się rozczarowani, jeżeli ten dzień przejdzie bez żadnych wstrząsających światem wydarzeń.

8.  Możecie sądzić, że wyszczególnienie daty i miejsca jest szaleństwem, ponieważ pozwala Iluminatom dowiedzieć się, kiedy i gdzie stworzyć przerażającą iluzję lub niebezpieczne warunki i w ten sposób udaremnić to, co siły Światła zaplanowały.  Odkąd telepatyczne „anteny” ciemnych zawsze działają, dokładnie tak samo jak anteny sił Światła, wiedzą oni o planie, nawet kiedy wiadomość nie jest podana ogółowi.  Przypuszczalny termin ukazania niezaprzeczalnego dowodu na obecność istot pozaziemskich
na waszej planecie ma powiązanie z kwestią strachu.

9.  Ostatecznym celem ciemności jest pochwycenie dusz, a strach jest ich najbardziej skutecznym narzędziem, ponieważ energia strachu kształtuje barierę pomiędzy duszą a świadomością, przez co dosłownie utrzymuje zalęknioną osobę „w ciemności”.  Oto dlaczego bez przerwy nalegamy, abyście nie padali ofiarą groźnych prognoz lub roszczeń.  A przecież widzicie sami, że czas wyznaczony dla tego rodzaju wydarzeń pojawia się i znika i żadne katastrofy nie dochodzą do skutku.

10.  Lecz większość ludzi nie wie, jak odczucie strachu wpływa na nich osobiście, lub że kolektywne uczucia kreują warunki świata, albo że ciemni potrzebują energii strachu, aby mogli nadal siać zniszczenie i śmierć.  Potęga strachu i z kolei, masowa negatywność zawsze była dla Rady nadrzędną sprawą w kwestii czasu pojawienia się przedstawicieli cywilizacji pozaziemskich na tej planecie.

11.  Postęp i jego brak  z powodu różnych efektów pomieszanych wibracji na planecie i poziom napływających energii skłaniają do poważnych, ponownych rozpatrzeń, aby poczekać do końca roku.

12.  Większa liczba ludzi, włączając najbardziej niezłomnych pracowników Światła, doświadcza różnorodności niepokojących warunków fizycznych, emocjonalnych i mentalnych.  Cała ta energia ma negatywny ładunek.  Same te wibracje energii mogą spowodować anomalie, kiedy świetliste ciała chłonnych osób są przystosowywane do zmiany komórek z węglowych na krystaliczne.  Jest to ważne, aby pić więcej wody i jeść lżejsze posiłki, odpoczywać wystarczającą ilość czasu i dobrze się wysypiać oraz spędzać więcej czasu w spokoju i samotności lub przebywać na łonie natury, o jest ile to możliwe.

13.  Co więcej, ponieważ wszystko jest energią, która fluktuuje coraz to z inną częstotliwością, systemy mechaniczne, elektryczne i elektroniczne również są zakłócane.  Ostatnim przykładem była awaria dostawy prądu na wielką skalę w Indiach.  Nawet jeśli jest to wydarzenie wspomagane przez Iluminatów, taka awaria nie jest niespodziewanym efektem negatywności spełniającej wyrównania energii planetarnych, w tak niewielkim dystansie, jaki dzieli Ziemię od wejścia w czwartą gęstość.

14.   Zestawienie tych efektów kreuje strach na wielką skalę, niedogodności, gniew i trudności finansowe, a negatywne wibracje emitowane przez te zbiorowe reakcje zderzają się z częstotliwościami energii, przez które przechodzi planeta.  Kiedy Ziemia będzie dalej zmierzać po swoim kursie, zderzenia te będą nasilać się i takie będą tego skutki.

15.  Nieustępliwość mrocznych serc i umysłów jest przyczyną tej sytuacji.  Gdyby Iluminaci zastosowali się do swej niegdysiejszej zgody na to, by przyłączyć się do sił Światła około dziesięć lat temu, gdy planeta była w znacznie niższych częstotliwościach, można by było uniknąć tego, co się teraz dzieje.  I to doprowadziło nas do braku rozwoju jakiego teraz doświadczacie.

16.  Nie potrzebujecie przypomnienia, że skoro pod koniec roku wszelka ciemność na Ziemi zniknie, pozostało tylko pięć miesięcy, podczas których wiele należy wykonać.  Podczas gdy zrobiono napawający optymizmem postęp w negocjacjach z niektórymi z waszych przywódców i przedstawicielami pozaziemskich cywilizacji, czołowi członkowie Iluminatów są krnąbrni jak zawsze.

17.  Wojny domowe nadal szaleją i tyrani wciąż królują w wielu krajach.  Uporczywe podziały w kwestii pozornie niezliczonych spraw nadal się utrzymują, nowe rządy są w rozsypce a stare rządy pełne sprzeczek.  Zubożenie powoduje ogromne cierpienie i śmierć.  Wydaje się nie mieć końca korupcja, a wiele krajowych gospodarek jest w poważnych tarapatach.  Mówiąc krótko, na pierwszy rzut oka wydaje się, jakby wszystko było tak jak zwykle i takie ogólne postrzeganie powoduje, że nieoświeceni ludzie obawiają się o to, co przyniesie przyszłość.

18.  Tak więc, strach i dualizm są ciągle żywe i wierzgają, odstraszając od wszczęcia poważnych reform.  To jest wasz świat i wy jesteście odpowiedzialni za przejęcie steru, aby osiągnąć to, czego chcecie, ale ponieważ wymogi są bardzo duże, a czasu niewiele, istnieje potrzeba pokazania czegoś szokującego, co przyciągnie uwagę świata.  Tym czymś będzie pojawienie się innych cywilizacji.  Nie potrafimy powiedzieć,  kiedy, bo nie zostało to zatwierdzone, ale możemy zapewnić, że nastąpi to w rozsądnym i gwarantującym bezpieczeństwo czasie i w sposób jak najbardziej sensowny.

19. Jest więcej w tej niezrozumiałej strzelaninie w Kolorado, USA, niż wydaje się na pierwszy rzut oka.  Wszyscy zaangażowani – strzelający, osoby, które zostały zabite lub ranne i wszystkie rodziny przeżywają to, co zostało wybrane w ich umowach dusz lub w doraźnie zmienionych grupowych umowach dusz uczestników i w końcu te fakty połączą ten incydent  z Iluminatami.

20.  Nasze serca lgną do osób, które zostały poszkodowane oraz ich rodzin, a także rodzin i przyjaciół tych, którzy zginęli.  Bardzo chcemy, by mogli oni wiedzieć, że ich bliscy żyją teraz w Nirwanie w radości, i że wszyscy zgodzili się na poziomie duszy znieść ten ciężar, dokonując wielkich skoków w ewolucji.

21.  Życzymy każdej osobie, która boleje z powodu utraty ukochanej rodziny i przyjaciół, by dowiedziała się o  aktywnym, różnorodnym, ekscytującym życiu w Nirwanie.  Lecz oni tego nie wiedzą, a zamiast cieszyć się sytuacją swoich bliskich, mają złamane serca.

22.  Ponownie warto wspomnieć, że choć Ziemia otrzymuje ogromną pomoc wzniesieniową od istot pozaziemskich, które zapobiegają aktom terroryzmu na wielką skalę, wy jesteście odpowiedzialni za wszystko, z wyjątkiem czasu ich przybycia.  Jeśli ma być zmiana w gorzkiej kontrowersji na temat łatwej dostępności broni oraz skierowanej na wojnę mentalności waszego społeczeństwa, musi ona przyjść ze strony pracowników Światła.  To nie przypadek, nie ma żadnych zbiegów okoliczności!  że ta niedawna tragedia była w tym samym miasteczku (Aurora, Kolorado — Kr), gdzie podobny incydent miał miejsce kilka lat temu.  To nieomylny znak.  Jeśli chcecie, aby przemoc się skończyła, należy podjąć działania.

23.  W żaden sposób nie mówimy przez to, że jesteście niedbali, jesteśmy dalecy od tego!  Mamy dla was najwyższą cześć i szacunek.  U podstaw tego problemu broni i wszystkich innych instrumentów zabijania, i jak wszystkiego, co rodzi nienawiść, pogardę, przemoc, niesprawiedliwość i śmierć, są ogromne macki ciemności.  Światło jest znacznie potężniejsze i działania, które służą Światłu są odpowiednio silniejsze – właśnie dlatego zdobyliśmy wyższą pozycję w tej bitwie Światła przeciw ciemności.  Pomyślcie o wszelkiej korupcji i oszustwach, jakie ujawniliście dla świata i postępie, jaki się dokonał w tej niezwykłej różnorodności ludzi i środowisk.  Kontynuujcie tę dobrą robotę!

 24.  Będziemy cieszyć się z wami, gdy wszystkie prawdy ujawnią się wraz z dowodami postępu, jaki dokonał się jawnie w niezliczonych miejscach.  Tak jak wszyscy, którzy biorą udział w tych działaniach, macie uzbroić się w cierpliwość, aż właściwy moment będzie na wyciągnięcie ręki – i my i wy.  I wszyscy możemy być cierpliwi, wiedząc, że wraz z czasem, który kurczy się z dnia na dzień, muszą przyjść szybko objawienia i korzystne zmiany.

25.   A teraz, prosimy nie interpretujcie naszego wyjaśnienia jako zdecydowanego ciosu dla Ziemi – bo tak nie jest!  Mamy przewagę nad ciemnymi i będą oni stopniowo odchodzić.  Jest to niezwykle ważne, aby  się na nich nie skupiać, zwłaszcza na karaniu ich za to, co zrobili lub na opóźnieniach tego monumentalnego przedstawienia.

26.  Zamiast tego przygotowujcie się do życia w Złotym Wieku Ziemi.  Sugerujemy, abyście nie ugrzęźli w zastanawianiu się, którzy politycy są uczciwi, lub za którą radą iść w inwestowaniu waszych pieniędzy – całkiem niedługo otrzymacie te odpowiedzi.  Pozbądźcie się błahych zainteresowań i powierzchownych społecznych norm.  Jeśli to możliwe, unikajcie konfrontacji z ludźmi, ale jeśli nie jest to możliwe, nie dajcie się wciągnąć w argumenty – wydatki energii w takich sprawach często skutkują tylko
negatywnością, frustracją i płonnością.  Zaufajcie swojej intuicji i szanujcie swoją duszę, swoją jaźń.

27.  Żyjcie z poziomu serca, jak Bóg powiedział: „Serce jest siedzibą duszy.”  Wyobraźcie sobie siebie w świecie, gdzie panuje pokój, wzajemny szacunek, współpraca, uczciwość, obfitość dla wszystkich i życie w harmonii z przyrodą.  W continuum ten cudowny świat, który jest współtworzony już istnieje, a w czasie liniowym, prawie tam jesteście!

28.  Od kilku lat oferujemy duchowe oświecenie, wskazówki i zachętę, a jest to naszym przywilejem i radością, że  to robimy.  Nasz serwis informacyjny nie będzie wkrótce konieczny – komunikacja waszych dusz z waszą świadomością dostarczy wszystkich potrzebnych informacji.  Być może będziecie się uśmiechać, kiedy zdacie sobie sprawę, że wszystko, co wam powiedziałem, było w waszej wiedzy przez cały czas, a wszystko, co  zrobiliśmy, było delikatnym odwoływaniem się do waszej pamięci.

29.  Celem każdej inkarnacji jest samo-odkrywanie pozwalające tej wypełniającej przygodzie rozwijać się w swoim czasie na drodze do waszej nieograniczonej zdolności kochania.  Moc miłości bezwarunkowej, tej najwyższej siły w kosmosie, jest kluczem do wszystkich wzniosłych chwał Złotego Wieku i ponad ten Wiek.

30.  Teraz otulamy was bezwarunkową miłością –  gdy my oraz inne, niezliczone istoty Światła, towarzyszą  wam na progu czwartej gęstości.

Miłość i Pokój,

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books

http://galacticchannelings.com/english/matthew02-08-12.html

Mateusz, 4 lipiec 2012

.

Aresztowania są nieuchronne; negocjacje światowych liderów i kosmitów, uczestniczą w nich też Iluminaci, obszary postępu; Obama, wszystko oparte na ciemności zaniknie do końca tego roku; inicjacja reform tymczasowych, zmiany po tym, planeta wejdzie do czwartej gęstości, powód zwłoki lądowań kosmitów; obowiązki w stosunku do siebie

Tu Mateusz, przesyłam pełne miłości pozdrowienia od wszystkich dusz z tej stacji.  Z radością mówimy wam, że znaczna część działań o dużym znaczeniu jest już w toku.  Jednakże, jest to bardzo możliwe, że niektóre informacje, które mogłyby być publikowane, nie będą – mianowicie znaczna liczba wysokich rangą Iluminatów jest w kolejce do aresztowania – dokonania na najwyższym poziomie są znane głównie stronom uczestniczącym.

W różnych częściach świata prowadzone są negocjacje pomiędzy przedstawicielami cywilizacji, które pomagają Ziemi a niektórymi z przywódców w waszych rządach, sektorach bankowości, wytwórczości, w wojsku, sektorach rolnictwa, przemysłu wydobywczego, medycyny, edukacji, religii, transportu, rozrywki –  faktycznie, w każdym obszarze życia w waszym świecie.  Biorąc pod uwagę to spektrum i poziom uczestników, nie będziecie zaskoczeni tym, że niektórzy z szeregów Iluminatów są pośród nich.

Przedstawiciele “przestrzeni kosmicznej” weszli na te spotkania, nie różniąc się od was wyglądem, następnie przybrali swoje naturalne ciała, aby za jakiś czas powrócić do swej pierwszej powierzchowności. Jak możecie sobie wyobrazić, ta przemiana, a faktycznie prawdziwa obecność  tych osób z innych światów wywarła głębokie wrażenie na waszych negocjatorach. Jednakże jedynym celem przybyszów galaktycznych jest dostarczenie dogłębnych rezultatów – mądrych decyzji waszych ludzi, które teraz wychodzą na jaw.

Grupa wizytujących dokonała przekonującej prezentacji, która otworzyła oczy waszych negocjatorów na szaleństwo w postępowaniu, jeśli chodzi o  konkurencję, konflikty, korupcję, podboje i oszustwa.  Niektórzy Iluminaci z miejsca okazywali gorliwą akceptację, inni byli mniej entuzjastyczni, ale ponieważ jest to jasne, że ich dni się kończą, przyłączają się do swoich  kontrahentów, którzy można powiedzieć, dobrowolnie opuszczają statek.

Dysputa pełna wiedzy i rozsądne dyskusje, które prowadzą do rozszerzenia świadomości I współpracy, zawsze są lepiej widziane niż rozwiązania siłowe. Co więcej, jedynie te środki, przy pomocy których wojownicy światła toczą batalię, niosą ze sobą światło.  Oświecenie ułatwia płynne przejście ze starych systemów na nowe i to jest naprawdę ważne, ale większe znaczenie ma to, że to wasi przywódcy we wszystkich tych dziedzinach, a nie osoby z innych cywilizacji, wyznaczają nowy kurs dla waszego świata.

Godny uwagi postęp został uczyniony w dwóch dziedzinach, ze skutkiem natychmiastowym – w organach władzy i w światowej gospodarce.  Na podstawie faktycznych doniesień w mediach głównego nurtu, nie wydaje się, że tak jest, zwłaszcza jeśli chodzi o gospodarkę.  Wiele się mówi i mało robi w Stanach Zjednoczonych i krajach zwanych strefą euro, a wszystkie z ich ogromnych długów rosną z dnia na dzień.

Według waszych analityków rokowania dla świata są złowrogie.  Ponieważ nie mają oni pojęcia, że dzisiejsza sytuacja jest istotnym wstępem do ustanowienia uczciwych i sprawiedliwych systemów, ich wnioski są oparte na historii i naukowych poglądach na temat jak sobie poradzić z międzynarodowymi sprawami gospodarczymi.  Jak wszystko, co jest prognozowane na tej podstawie, te analizy ekonomiczne nie mają zastosowania w tej epoce, która jest bezprecedensowa we wszechświecie.

Wiele się mówi na temat licznych niewiadomych w różnych rządach, takich jak: Ukierunkowanie nowego przywódcy Egiptu i reakcja połowy kraju, która nie głosowała na niego.  Dokąd doprowadzi potęga nuklearna Iranu?  Jak będzie rozwiązana długoletnia niechęć pomiędzy Izraelczykami i Palestyńczykami?  Co się dzieje w Pakistanie?  Jak inne narody mogą zareagować na wojnę domową w Syrii?  Do jakiego stopnia groźna może się stać Korea Północna? Jakie są plany przywódców Rosji i Chin? Co zrobić ze zubożałymi krajami Afryki i Ameryki Łacińskiej?

Ponieważ pewien szczególny problem jest w czołówce tak wielu umysłów na całym świecie, będziemy o nim  mówić. Prezydent Obama zostanie wybrany ponownie i to obecnie nie jest kwestią polityki bardziej niż kiedykolwiek. Często mówiłem wam, że mistrzowscy planiści Złotego Wieku zwrócili się do tej duszy z wysoce rozwiniętej cywilizacji, aby przyszła na tę planetę konkretnie wypełnić jedną z najbardziej strategicznych ról w tej fazie wznoszenia Ziemi z trzeciej gęstości i wejścia w czwartą.  A wy wszyscy z tym się zgodziliście, gdy entuzjastycznie wybraliście swoje role w tym życiu.

Mówiliśmy także o  potężnej opozycji wobec wysiłków Obamy na rzecz przeprowadzenia wielce koniecznych reform w kraju oraz działań w celu osiągnięcia pokoju na świecie.  Nie ujawniliśmy wcześniej, że wojownicy światła z jego ojczyzny przybyli, by chronić go i jego rodzinę przed bandą ciemnych reptilian, również z innej planety, wynajętych przez Iluminatów do zabicia Obamy.  To pokazuje, jak bardzo ci ciemni boją się o to, że ten prezydent zakończy ich długie panowanie i mają rację.  Wkrótce nie będą już mieli więcej środków na zakup zabójców, członków Kongresu i rzesz lobbystów – wówczas wszyscy ujrzą światło Obamy i rozsławią jego mądre przywództwo i działania w kierunku jedności świata.

Te i inne krajowe i międzynarodowe sytuacje związane z interesami czy troskami można najtrafniej opisać jako robienie różnych kroków w kierunku “światła na  końcu tunelu.”  Ponieważ pęd energii przekształcenia świata nie może zostać spowolniony lub zbity z toru, pojawi się  stabilność we wszystkich obecnych zawirowaniach.  Ideologie i filozofie, które przeniknięte są strachem i podziałami, osłabną, a te kamienie węgielne dwoistości znikną zupełnie, gdy planeta wejdzie w dolne płaszczyzny czwartej gęstości w okolicach końca tego roku.

Od owej chwili wszystko, co emituje niskie wibracje, ustąpi.  Będą to włodarze tyranizujących reżimów lub kultury, które wzbraniają kobietom nadanych przez Boga oraz cywilnych praw; Sataniści; kontrolerzy waszych zaawansowanych technologii, którzy wykorzystywali je do niszczycielskich celów; dostojnicy Watykanu; osoby, które wciąż cenzurują informacje lub zlecają produkcję filmów, które gloryfikują wojnę lub przedstawiają przybyszy z kosmosu jako potwornych najeźdźców.

Jak to możliwe, że zajdą prawie niewyobrażalne zmiany w warunkach I zachowaniu do końca tego roku?  Wówczas na Ziemi mieszkać będą tylko osoby wypełnione światłem.  W międzyczasie  będzie chaos i zamieszanie.  Wiele planów zostanie przerwanych, kiedy zostaną zainicjowane zmiany.  Będą negocjacje o zakończenie walk i oddelegowanie wojsk, powrotu uchodźców do swoich domów.  Prawa, zasady, przepisy i praktyki, które są niesprawiedliwe i szkodliwe zostaną obalone, w tym nieuczciwe stawki podatkowe.  Redystrybucja bogactwa w waszym świecie ułatwi, a następnie zakończy rozmyślną rozbieżność pomiędzy grupą nielicznych a masami.

Inne istotne zmiany przyjdą stopniowo, po tym, jak planeta wejdzie w czwartą gęstość. Członkowie wszechświatowej rodziny pomogą wam w działaniach, które wymagają technologii, takich jak wyeliminowanie wszelkich źródeł zanieczyszczeń w waszym powietrzu, wodach i glebie oraz w innych środowiskowych pracach konserwatorskich, a także przy nowych formach energii i transportu.  Wasi przywódcy, z których wszyscy będą mieli duchową i moralną integralność, będą nadal dodawać lub wzmacniać działania reformatorskie, a Ziemia będzie nadal powracać do swojej pierwotnej rajskiej tożsamości oraz umiarkowanego klimatu na całym świecie.

Wszystkie te różnice z życia jakie już znacie, są rzeczywiście dramatyczne, lecz to wasza rozszerzająca się świadomość i duchowa jasność przyniesie najpiękniejsze zmiany osobiste, skoro wznosicie się z Ziemią poprzez czwartą gęstość do piątej.  Po drodze uzyskacie doskonałe zdrowie i odrosną wam brakujące kończyny i narządy. Nie tylko będzie można przezwyciężyć skutki tendencji związane ze starzeniem się, ale ci, w podeszłym wieku stopniowo staną się młodsi. Będziecie porozumiewać się telepatycznie z duszami gdzie indziej we wszechświecie, podróżować astralnie i odwiedzać ukochane osoby w Nirwanie. Dzięki wizualizacji, dowiecie się, jak zamanifestować to, co chcecie.

W skrócie, będziecie korzystać ze swoich wrodzonych mocy, które zawsze były waszym prawem i zajmiecie prawnie przynależne wam miejsce wśród waszej wszechświatowej rodziny wielowymiarowych, wiecznych dusz.

Obecnie, w trakcie krótkiego czasu, gdy Ziemia kończy swe istnienie w 3. gęstości, pozostali ciemni podejmą ostatnie, rozpaczliwe wysiłki, by zatrzymać resztki swoich wpływów i rozległe fortuny.  Przez krótką chwilę z ust opornych polityków będą kontynuowane jawne kłamstwa i także spolaryzowane poglądy ludzi na temat tego, co najlepiej służy ich osobistym interesom.  Ziemia nadal musi uwalniać jakieś negatywności poprzez wydarzenia geofizyczne.  Sytuacje takie jednak to  ”samo życie”, przez tak długo, że większość ludzi jest z tym oswojona i je zaakceptuje.
Tym, co spowoduje znaczny niepokój, będzie nadejście wstrząsających prawd i alarmujących wieści o wysokiej liczbie ofiar, kiedy wiele dusz opuści planetę z tego czy innego powodu.

Przetłumaczyła Anna Bogusz-Dobrowolska

_______________________________________________

cz. 2

Ta kombinacja to wystarczająco dużo dla populacji do poradzenia sobie emocjonalnie i mentalnie, bez dodawania do tej mieszanki dziwnych istot wychodzących ze statków kosmicznych.  Z tego powodu Wysoka Rada zdecydowała, by opóźnić lądowania oraz ujawnienie tożsamości istot pozaziemskich żyjących wśród was.  Korzyści tego opóźnienia są dużo większe niż przewidywany strach  z powodu przedwczesnego przedstawienia „obcych”.

Rada, w której zasiadają najbardziej wyewoluowane dusze we wszechświecie rozsądnie przypuszczała, że  nastąpiłyby już wystarczające zmiany tak, aby członkowie wszechświatowych rodzin mogli być powitani przez ludzi Ziemi.  Ale twierdza ciemności przetrwała dużo dłużej niż można było logicznie przypuszczać.
Dusze, które zgodziły się zaakceptować głęboko ciemne role, które zaoferowały milionom szanse na zakończenie ich trójwymiarowej karmy, a potem dołączyłyby do sił Swiatła, same były wysoko wyewoluowanymi duszami.  Kiedy weszły w umowę, zrobiły to z pewnością, że ich duchowa moc oprze się pociągowi trzymania się mrocznych dróg.  Zamiast tego, zostali oczarowani kontrolowaniem mas i gromadzeniem wielkiego bogactwa, zapadli się w głębię ciemności i świadomie odmówili uszanowania swojej umowy.Ich potężna globalna sieć utrzymywała zdecydowaną większość waszej populacji w dualności i stanie mentalnym utrzymującym ludzkie umysły zamknięte.  W żadnym wypadku nie są to ludzie „źli” – po prostu utknęli w ograniczeniach 3. gęstości.  Ich podstawowe wierzenia były formowane przez różnorodne techniki kontroli umysłu, włączając w to orientację, iż jeżeli jakakolwiek inna cywilizacja istnieje i kiedykolwiek przybędzie na Ziemię, to w celu anihilacji planetarnej populacji. Nawet niektóre telepatyczne przekazy, lub tak się wydające, mówią że cywilizacja wydająca się życzliwą tak naprawdę zamierza was podbić i zniewolić.  Inne wiadomości uzurpują, że Kosmici będą was ewakuować przed katastroficznym oczyszczeniem, które zdewastuje planetę, a jeszcze inne donoszą o jakimś stopniu zniszczenia, ale bez ratowania was.  Wszystkie te stwierdzenia są zaprojektowane na stworzenie strachu i są czystym nonsensem. Dlatego tez często zalecaliśmy ostrożny osąd względem informacji ze wszystkich źródeł.  Spytajcie wewnątrz siebie  i zaufajcie intuicji co jest prawdą a co nie.  Rozwinięcie osądu i nauczenie się ufania wiadomościom od swojej duszy do świadomości nie tylko wyeliminuje niepotrzebne uczucie strachu, ale jest też krokiem w górę w rozwoju duszy.Rada zna zbiorową świadomość mieszkańców Ziemi, wiedzą więc, że przybycie istot pozaziemskich w tym momencie spanikowałoby większość ludzi.  Nie tylko stworzyłoby to większą negatywność dla Ziemi do pozbycia się, ale też wzmocniłoby ciemnych – oni prosperują dzięki energii strachu.

W tym krytycznym momencie, rozsądnym dla was i waszych braci i sióstr z gwiazd wydaje się spotkanie bliżej końca tego roku, kiedy to będą mogli dołączyć do was w pełni rozpoznani i otwarcie asystować wam bez żadnych opłakanych reperkusji.  Moment ten nie jest jednak zapisany na kamieniu – może się to stać wcześniej.  Trwa ciągłe monitorowanie ziemskich wydarzeń i tego, jak efektywnie intensywność Światła podnosi zbiorową świadomość i gdy tylko nie będzie już możliwości wystąpienia masowego strachu, nasza gwiezdna rodzina połączy się z wami.

W międzyczasie będą nadal używali technologii dostępnej na statkach, by zredukować toksyczne efekty smug chemicznych i innych zanieczyszczeń.  Będą kontynuowali wygładzanie efektów trzęsień ziemi i łagodzili siłę wielkich burz bez zmniejszania ilości odpuszczanej negatywności.  Będą kontynuowali sabotowanie broni, blokowanie najpotężniejszych elementow technologii kontroli pogody Iluminatów i niszczenie ich operacji w ogromnych podziemnych ośrodkach.  Ponadto, z boskim przyzwoleniem, mogą przemieścić konkretne osoby, które odmawiają odstąpienia od aktywności szkodzących ludzkości.

Wiedząc o tych wielkich skokach naprzód i innych wspaniałych, odmieniających życie wydarzeniach, które nadejdą, możecie już czuć się radośni, podekscytowani, pewni i dobrze przygotowani by przezwyciężyć wyzwania, które możecie napotkać w najbliższych kilku miesiącach.  A miesiące te przelecą szybko – wasz zmysł czasu mijającego coraz szybciej będzie się zwiększał w miarę jak planeta się wznosi.

Jeżeli doświadczacie anomalii które nie są wynikiem choroby, to bardzo prawdopodobne, że są to efekty dostosowywania się do narastająco wysokich poziomów energii, przez które przechodzi Ziemia, w miarę jak wasze komórki przechodzą z węglowych w krystaliczne.  Te anomalie niedługo miną.

Wy jesteście swoją pierwszą odpowiedzialnością.  Nie jest to samolubność bądź egoizm, ani brak miłości czy troski o innych.  Tylko wy możecie podjąć decyzje, które są zgodne z waszymi instynktami i intuicją, przewodnictwem waszej duszy dla waszej świadomości, które popycha was na ścieżki zgodnie z kontraktem duszy w tym życiu.  To mogą być zmiany w stosunkach towarzyskich, zatrudnieniu, zamieszkaniu, przynależności grupowej i innych zainteresowań i aktywności.

Na innym poziomie, możecie pozbywać się trywialnych zainteresowań i bezsensownych dążeń i odejście od potrzeby zagarniania dóbr materialnych.   Złoty Wiek Ziemi nie zawiera zainteresowań, przyzwyczajeń, nastawień lub zachowań, które są sztuczne i szkodliwe dla was bądź innych, takich jak zazdrość, zawiść, ego-centryzm, nienawiść , zgorzknienie.  Jeżeli te lub podobne rozpoznajecie w sobie, czas na zmiany. Skoncentrowanie się na waszym życiu we wspaniałym Złotym Wieku, który szybko nadchodzi, pozwoli wam objąć innych i samo życie z miłością.

Celem każdej duszy jest ewoluować duchowo i intelektualnie.  Uzgodnienia przedurodzeniowe, które są zaprojektowane dla wzrostu duszy wszystkich, którzy chcą dzielić życie, dokonywane są w bezwarunkowej miłości.  Gdy doświadczacie karmicznych lekcji, które wybraliście, wasze życie płynie gładko. Jeżeli powstaje ciężki niepokój i pragnienie zmiany okoliczności, oznacza to, że uzgodnione doświadczenie zostaje zakończone i nadszedł czas by przejść do następnych wyborów w kontrakcie.  W wibracji lżejszych planów energii które osiągnęła Ziemia, zarówno zadowolenie jak i brak satysfakcji są zwiększone – pozwólcie wrażeniom, które odczuwacie prowadzić was w decyzjach i akcjach.

W przypadku ekstremalnie trudnych sytuacji, świadomość nie rozumie że okoliczności sprzyjają uczeniu się i wzrostowi, ale dusza wie, że osiąga równowagę, której potrzebuje by ewoluować.  Gdy osoba poważnie odejdzie od warunków kontraktu – powiedzmy, poprzez nadmierną kontrolę bądź okrucieństwo ponad to co odbiorca wybrał – cierpiąca dusza wzrasta wykładniczo, a krzywdząca de-ewoluje się.  Boska łaska zawsze pociesza i podnosi tych, którzy są niesprawiedliwie traktowani – to jest, o ile sami tego nie wybrali w kontrakcie duszy – a „obrażający” zaciąga równie ciężką do zniesienia karmę.

Podążając tokiem tego rozumowania „obrażających”, nie potrwa długo nim będziecie wiedzieli kto został aresztowany za zbrodnie przeciwko ludzkości i inne postępki, które przeciwnie wpłynęły na życie na Ziemi. Osoby te zbłądziły daleko od ich kontraktów duchowych.  Niektórzy zostaną skazani, a inni umrą przed procesem, ale nikt nie ucieknie przed samo-osądem.  Poprzez fizykę, która rządzi tym wszechświatem, podczas procesu przeglądania swojego życia w Nirvanie, poczują dokładnie ten sam ból i udrękę, której doświadczyli wszyscy ci, których życia zostały dotknięte ich diabolicznymi planami.  Proces tego rozdzierającego samo-ukarania  jest poza waszą zdolnością wyobrażenia sobie, podobnie jak ich zdeewoluowane możliwości w następnej inkarnacji.

Wiedząc co leży przed nimi i rozumiejąc, że są najsłabszym ogniwem w wiecznym łańcuchu jakim jest nasza rodzina dusz, pozwoli wam łatwiej odczuwać przebaczenie.  Wysokie wibracje przebaczenia, jak wszystkie inne boskie ekspresje, są wzrostem duszy w działaniu.

Świetliste dusze wszechświata promieniują miłością i kibicują w miarę jak radośnie przemierzacie tę ostatnią prostą do Złotego Wieku Ziemi.

 Miłość i pokój,

Suzane Ward

Przetłumaczył Michał , edycja Krystal

Previous Older Entries