Tworzenie własnej rzeczywistości – Cztery Prawa

.

.

Pragniemy rozpocząć tę transmisję przedstawiając pokrótce następujące idee, w celu położenia tak zwanych fundamentów lub podstaw do wyjaśnienia zasadniczych praw, które zazwyczaj będą zawarte w prawie wszystkich omawianych przez nas tematach.

Wiele osób słyszało jak mówiliśmy na temat pewnych narzędzi, pewnych stanów ducha, …pewnych stanów świadomości, które pomogą wam zrozumieć w nieco większym stopniu kim oraz czym jesteście jako osoba,  jako osobowość.  Gdyż to dzięki zrozumieniu struktury oraz natury samego siebie jako osoby i istoty będziecie w stanie dokonać przemian, zmieniać waszą rzeczywistość wedle waszych pragnień, wedle waszych preferencji, z większą łatwością, z zamiarem doświadczania mniejszej ilości bólu, a więcej radości.

Te idee są w obecnej chwili najwyższej wagi, z uwagi na przez was tak zwany „Wiek Przemian”, „Wiek Świadomości”, który obecnie ma miejsce na waszej planecie. Dlatego też z radością służymy naszą pomocą i przedstawiamy przydatne poglądy oraz narzędzia, które z łatwością możecie zastosować i w dość krótkim czasie możecie zaobserwować rezultaty w samych sobie jak i w waszej fizycznej rzeczywistości.

Idea przede wszystkim, oczywiście, zawsze u swych postaw ma cenienie samego siebie.  Wiemy z naszego doświadczenia z wieloma z was, że jedną z najtrudniejszych rzeczy, których musicie się nauczyć na waszej planecie to cenić samych siebie. Ponieważ zapomnieliście o tym, że jesteście częścią Wszechistnienia, oraz przez setki tysięcy lat wpajano wam, że nie jesteście godni,  wartościowi,  że jesteście mało ważni, albo też nic nie znaczycie.  Jednakże bez zrozumienia  waszej własnej wartości, bez zrozumienia waszego znaczenia, żadne z narzędzi, które wam przedstawimy nie będzie w pełni efektywne.

Dopiero kiedy zaczniecie rozumieć, postępować oraz uznacie za prawdę, że jesteście godną częścią Wszechistnienia, że jesteście pięknym, bezwarunkowo kochanym oraz wspierany aspektem Stworzenia.  Kiedy zaczniecie cenić siebie samych tak samo jak Stworzenie ceni was, dopiero wtedy narzędzia te będą w pełni spełniały swoją rolę.

Sens w tym, że narzędzia te będą jedynie w takim stopniu posiadały siłę i moc w jakim im je nadacie, ponieważ energia przychodzi od was, przez was.  Zatem to wy decydujecie o skuteczności danego narzędzia.  Tak naprawdę narzędzia nie posiadają zdolności pracy same w sobie, czy same z siebie, ponieważ uzyskują one energię od was.  Zdolność realizacji pochodzi od was.

Zatem pozwólcie, że pokrótce przedstawimy niejaki zarys tych idei, aby wszystko było zrozumiałe i również zawsze będziemy mogli się do tych idei odwołać jako naszego punktu wyjściowego … podstawy.

Przede wszystkim tak jak mówiliśmy wcześniej, poczucie własnej wartości.

Z poczucia tego wywodzi się zrozumienie struktury osobowości.  Tak w skrócie przypomnimy niektórym z was, a dla innych mogą to być nowe informacje, struktura osobowości składa się z trzech aspektów.

Osobowość jest sztuczną konstrukcją, co wcale nie znaczy, że jest ona nienaturalna. Jednakże jest to swego rodzaju wbudowana maska, lub też utworzona, lub wykreowana na postawie trzech koncepcji: sytemu poglądów, emocji, oraz zachowania.

Ten system poglądów możemy przedstawić porównując go do planu budowy.  Emocje spełniają rolę budowniczych, żywioł oraz energia  dokonuje akcji budowania, a zachowanie jest materiałem budowlanym, czyli myśli oraz wasze zachowanie.

Zatem z łatwością można zrozumieć, że jakość planów budowy, przejrzystość projektu będzie decydować o produkcie końcowym  Jakość budowniczych będzie decydować o jakości produktu i jakość materiału budowlanego będzie decydować o jakości już ukończonego budynku.

Kiedy te trzy rzeczy ze sobą współgrają, wtedy wasza rzeczywistość będzie odzwierciedlać  idee silnej struktury, silnej rzeczywistości, która jest stabilna. Jednakże, jeśli dajmy na to, plan budowy, bądź wasze emocje w formie budowniczych, lub też wasze zachowanie w postaci materiałów budowlanych nie będą pełne lub będą w dysharmonii z poczuciem własnej wartości oraz cenienia samego siebie, jeżeli nie będą w harmonii z pozostałymi bokami  trójściennego graniastosłupa, wtedy bez wątpienia dany budynek byłby, posługując się określeniem z waszego języka, chwiejny.

Analogia ta miała pomóc nam w wyjaśnieniu na czym te trzy elementy polegają oraz jak się nimi posługiwać i przywrócić do stanu harmonii.

Trzeba by również wyjaśnić, że fizyczna rzeczywistość jest zaledwie odbiciem lustrzanym i jedynie odzwierciedla obraz, który otrzymuje od was.  Istnieją jedynie Cztery Prawa według, których operuje Siła Tworzenia.  Prawa te pozwalają na to, abyście mogli doświadczyć fizycznej rzeczywistości:

Prawo I: Istniejesz

Nie za wiele w tej kwestii możecie zrobić.

Zatem kiedy omawiamy prawa, nie mamy tu na myśli tego typu praw, które istnieją na waszej planecie, które w tym znaczeniu są umownym zbiorem zasad i przepisów, które mogą być złamane, lub zmienione, bądź przerobione,  czy też zignorowane. Niemniej jednak idea, o której mówimy, przewyższa nawet prawa fizyki, ponieważ niektóre z tych praw odnoszą się wyłącznie do waszej konkretnej uniwersalnej rzeczywistości, a w innych wymiarach wiele z tak zwanych waszych praw nie ma podstaw.

Mówimy tutaj o prawdziwych prawach, gdyż prawdziwych praw nie można złamać.  Jest to niemożliwe.  I właśnie te Cztery Prawa decydują o strukturze wszystkiego co istnieje.

Zatem tak jak już poprzednio mówiliśmy, Prawo I stwierdza ,że „istniejesz”.  Co w rzeczywistości u swych podstaw oznacza, w logicznym rozumieniu, że istniejesz teraz, zawsze będziesz jak i byłeś.  Możesz zmienić swą formę, ale zawsze będziesz istniał w pewien sposób, w pewnym kształcie lub formie.  A to dlatego, że „bycie” jest jedyną cechą, którą istnienie posiada i nie wie jak stać się niebytem.  Niebyt jest już pełen rzeczy, które nigdy nie będą istnieć, a zatem w niebycie nie ma miejsca dla rzeczy, które już istnieją.  To co istnieje ma tylko jedna cechę, by być i z tego względu jest to jedyny stan, w którym może istnieć.  Czyli jeśli już istniejesz zawsze będziesz istniał, więc się rozluźnij.

Prawo II:  „Jedno jest Wszystkim, a Wszystko jest Jednym”

Co w najprostszym rozumieniu oznacza, że wszystkie części razem wzięte tworzą jedność,  „jednostkę”, i że „jednostka”  jest elementem, który jest świadom siebie samego oraz równocześnie świadom siebie jako wszystkich innych elementów, jako jedności.  Oznacza to, że Wszechistnienie  nie jest odseparowane od Kreatora, ale jest stworzone z energii Kreatora oraz poza nim nic nie istnieje.  Wszystko co istnieje, każda jedna osoba, miejsce, przedmiot, każdy jeden koncept,  każda jedna cząstka jest częścią tej samej całości.  Zgodnie z zasadą holografii, każda jedna część jest całością wyrażającą siebie jako część tej całości.  Zatem drugie prawo brzmi „Jedno jest Wszystkim, a Wszystko jest Jednością”.

Prawo III:  „To co dajesz dostajesz z powrotem”

Bardzo proste.

Energia, którą emanujesz w oparciu  o twoje opinie, emocje, zachowanie –   wibracyjna częstotliwość, którą emanujesz określa w jaki sposób doświadczysz rzeczywistości, która cię otacza.  Ponieważ fizyczna rzeczywistość sama w sobie nie istnieje, a jest jedynie odzwierciedleniem twoich najsilniejszych poglądów na temat tego, co według ciebie jest prawdą.  I to wszystko czym fizyczna rzeczywistość tak naprawdę jest, to dosłownie funkcjonuje na zasadzie lustra.

Jeśli spoglądasz w lustro i widzisz swoje odbicie z grymasem na twarzy, nie chwytasz lustra i nie zmuszasz go do tego, aby sprawiło, by odbicie lustrzane się uśmiechnęło. Wiesz, że jeżeli pragniesz, by odbicie w lustrze miało uśmiech na twarzy, ty musisz się uśmiechnąć pierwszy.  Nie ma możliwości zmienienia odbicia jeżeli ty nie uśmiechniesz się pierwszy.  I też na odwrót, jeśli ty zdecydujesz się uśmiechnąć, odbicie nie ma wyboru i musi tak samo postąpić, ponieważ nie ma ono własnej woli.

Idea, którą tu należy pojąć jest taka, że fizyczna rzeczywistość działa na bardzo podobnej zasadzie do lustra i nie zmieni się dopóty, dopóki ty tego pierwszy nie uczynisz.  Ale jeśli dokonasz zmiany, rzeczywistość nie ma wyboru i musi zrobić tak samo, ponieważ jest to jedynie odbicie tego co dajesz od siebie.

Prawo IV:  „Zmiana jest jedyna stałą, zatem wszystko podlega zmianie za wyjątkiem pierwszych trzech praw”

To wszystko I, II, III, IV, nic poza tym!   Wszystko czegokolwiek doświadczyłeś, doświadczasz lub doświadczysz opiera się na różnorodnej kombinacji  tych Czterech Praw.  To wszystko.

Należy tu zrozumieć, że kiedy podejmujecie jakiś wybór  jest on dokonywany w oparciu o waszą motywację, a wasza motywacja wywodzi się z waszych definicji.  Jest to też inny sposób na wyjaśnienie procesu składającego się z trzech części.  Twoje zachowanie, twoje wybory oparte są na twojej motywacji.  Motywacja znowu jest oparta na twoich emocjach, które wywodzą się z twoich definicji,  które są twoimi poglądami.  Zatem kiedykolwiek dokonujesz wyboru posiadasz określoną motywację do podjęcia danego wyboru.

Motywacja składa się wyłącznie z dwóch części, z niczego poza tym. Dana osoba za każdym jednym razem zawsze wybierze opcję, którą postrzega  jako bliższą przyjemności, a dalszą bólowi.  Nic poza tym, z tego wyłącznie składa się wasza siła motywacyjna!

Jednakże proszę zauważcie, że powiedziałem, że wybierze opcje, która postrzegana jest jako bliższa przyjemności, a dalsza bólowi i tu właśnie pojawiają się definicje, ponieważ dopiero, kiedy dana osoba zdefiniuje daną rzecz jako przyjemną lub bolesną, dopiero wtedy będzie posiadała odpowiednią motywację do dokonania wyboru zgodnego z danym poglądem.

Bardzo często dana osoba wybiera coś co w pewnym sensie jest dla niej szkodliwe – ma niszczący efekt.  Jeśli jednak osoba ta wciąż wybiera daną rzecz oznacza to, że istnieje gdzieś definicja w systemie poglądowym danej osoby, która mówi, że bez względu na to jak bolesny jest dany wybór, definiowany jest on jako mniej przykry niż podjęcie innego wyboru.  Dlatego też tak bardzo pomocne jest zapoznanie się z własnym systemem poglądowym.  Ponieważ kiedy przeanalizujecie, dlaczego definiujecie pewną rzecz jako przyjemną lub bolesną, a następnie zmienicie swoją definicję, wtedy momentalnie zmieni się również wasza motywacja, a co za tym idzie wasze wybory.

Wszystkimi z was kieruje motywacja, żadnemu z was jej nie brakuje.  Każdy z was w pełni czemuś ufa.  Kwestia polega tu na tym w czym to zaufanie pokładacie, oraz które z waszych definicji motywują was do działania.  I to wszystko.

I w taki właśnie sposób można uprościć pewne kwestie w życiu,  poprzez zrozumienie ich fundamentalnych założeń.  Od definicji… poprzez motywację… do wyboru.  Od opinii… poprzez emocje… do zachowania.  I to wszystko, tak naprawdę.

Ostania  rzecz, którą chcielibyśmy jeszcze umieść w naszym „zestawie narzędzi” jest to idea , o której zaczęliśmy mówić ostatnio, która jest nadrzędna wobec  idei opinii.  Jest to stan, w którym się po prostu wie, który wywodzi się z idei poddania, odpuszczenia.  Rozumiemy jednak, że na tej planecie wiele z waszych definicji  dotyczących słowa „poddanie się” określa, że jest to w pewnym stopniu przegrana lub brak w pewnym sensie kontroli,  aczkolwiek chodzi nam tu o coś zupełnie innego.

Poddanie się,  jeśli możemy przedstawić tu naszą definicję tego wyrażenia, jest to porzucenie wyobrażenia na temat siebie samego i tego kim osoba powinna być, a w rzeczywistości bycie tym kim się jest naprawdę, ponieważ tym kim naprawdę jesteś to nieskończona liczba możliwości.  Kiedy pozwolisz sobie na poddanie się idei oraz doświadczeniu, że zostałeś stworzony na podobieństwo Nieskończoności, co oznacza, że jesteś nieskończoną liczbą możliwości, wtedy fizyczna rzeczywistość, która jest jedynie lustrem może odzwierciedlić tę nieskończoną liczbę możliwości poprzez synchronizację wydarzeń i to, w jak naturalny sposób rozwijać się one będą w twoim fizycznym, codziennym życiu.

Poddanie się jest w rzeczywistości akceptacją siebie w całości.  Nie jest to w tym znaczeniu porzucenie całości, którą tworzysz, choć niektórych z was tak nauczono wierzyć, poprzez definicje, które świat wam przedstawił.  Tego rodzaju definicje służą jedynie do ograniczenia was. I tym właśnie chcemy się z wami podzielić i pragniemy zachęcić was do nauczenia się jak porzucić te ograniczenia.

Zatem właśnie to będziemy omawiać we wszystkich naszych interakcjach z wami, różne warianty tych zasad, zazwyczaj nasze rozmowy będą się sprowadzać do tej właśnie idei.  Oczywiście nasze rozmowy również będą dotyczyły kolejnej podstawy, która zazębia się z pozostałymi pojęciami, a jest to bycie naturalnym sobą, co innymi słowy oznacza „Podążaj za swoją radością”.

Podążajcie za uczuciem ekscytacji najlepiej jak tylko potraficie, ponieważ odczucie, które nazywacie radością, odczucie które nazywacie ekscytacją, doznanie które nazywacie bezwarunkową miłością jest częstotliwością energii, która reprezentuje naturalnego, prawdziwego, rdzennego, oryginalnego ciebie.  Zatem kiedy podejmujesz działania w sytuacjach i okolicznościach, które niosą ze sobą najwyższy ładunek radości, najwyższy ładunek ekscytacji.  Zatem kiedy oznajmiacie , że macie odwagę, by podjąć kroki, w celu bycia prawdziwym sobą, wtedy fizyczna rzeczywistość … zwierciadło… będzie was w tym wspierać, ponieważ nie ma innego wyboru.

Oto składniki, z  których składa się zestaw narzędzi do manifestacji oraz dokonywania zmian i tak naprawdę to wszystko co musicie wiedzieć.  Z pewnością zauważycie, że jeśli temat dotyczy waszego rozwoju osobistego, oraz wyrażania swojego prawdziwego Ja, wówczas wszystko co omawiamy w pewnym stopniu zawsze sprowadza się do tych idei.

Jeszcze raz pragniemy wam podziękować za możliwość doświadczenia daru, którym jest dzielenie się z wami.

Oryginalny tekst pochodzi ze strony New Realities.

Tłumaczenie Patrycja Płóciennik

Edycja Krystal

Bashar to istota pozaziemska pochodząca  z naszej przyszłości, która przekazuje swoją mądrość przy pomocy channelingu za pośrednictwem Darryla Anki.

Źródło: https://cieszsiezyciem82.wordpress.com/2012/01/16/%E2%80%9Etworzenie-wlasnej-rzeczywistosci-bashar/

Więcej info można znaleźć na stronie : www.bashar.org

Baszar – uzdrawiająca 7 Symfonia Beethovena

.

Kochani, pragnę się z Wami podzielić tym utworem, który pomógł mi w bardzo szybkim czasie trafnie zdiagnozować i znaleźć środki do uzdrawiania przewlekłej choroby.  Moja przygoda uzdrawiania trwa 😉 kr

Fragment z sesji audio:

„Chcemy wam powiedzieć jeszcze jedną rzecz o idei uzdrowienia siebie samegoDamy wam ideę szczególnego „kuponu przyzwolenia” (ang:permission slip) , który możecie wykorzystać do przyciągnięcia wszelkiej  potrzebnej informacji w związku z uzdrawianiemWięc, gdy używacie tego kuponu przyzwolenia, ponieważ jest on ogólnie podłączony do kolektywnej wibracji energetycznej całego waszego gatunku, dowiecie się, że to na ogół działa dla większości z was w jakikolwiek sposób wasza wyobraźnia  zapragnie.  Więc zamiast konkretnych informacji na temat zdrowia, dostarczamy to teraz wam w taki sposóbI możecie to wykorzystać jak tylko chcecie, kiedy chcecie, aby wejść do właściwego stanu, przyciągając wtedy potrzebne informacje na temat problemów zdrowotnych w waszym społeczeństwie.

Jest to trzyminutowa medytacjaBardzo prostaWszystko co musicie zrobić, to położyć się w bardzo spokojnym miejscu i odtworzyć ten szczególny fragment muzyki.  Ten szczególny utwór mający właściwe wibracje pozwalające na wejście w odpowiedni stan,  pomoże przyciągnąć wszelkie informacje, lub wszelkie sytuacje, czy osoby, czy jakiekolwiek możliwości, jakich potrzebujecie na poradzenie sobie ze swoimiproblemami zdrowotnymi, a także poradzenie sobie z kwestiami odpuszczaniaWybaczenia sobieOdpuszczenia żalu, rozpaczy, odpuszczenia tych wszystkich rzeczy, które obniżają wibracje.  W celu  uwolnienia sięAby być bardziej w całości.  Ten specyficzny fragment muzyki to pierwsze trzy minuty 7-mej symfonii Beethovena  Allegretto (część 2)

Odtwarzajcie go, gdy jesteście w spokojnym stanie spoczynkuPozwólcie, aby ta muzyka was przemyła.  Te kordy są dokładnie tym, co  sięgnie do idei odpuszczenia przeszłości, odpuszczenie żalów, smutku i wybaczenia sobie i przemieszczenia się w kierunku wibracji, które przyciągną do was  informacje konieczne dla zdrowego stanu, który jest waszym przyrodzonym prawem.

~ Baszar

Przetłumaczyła Krystal

.

.

Z Wikipedii:  VII Symfonia A-dur (op. 92) Ludwiga van Beethovena powstawała w latach 18111812. Zadedykowana hrabiemu Moritzowi von Friesowi.

Premiera odbyła się 8 grudnia 1813 roku w wiedeńskiej Wielkiej Sali Uniwersyteckiej.

VII Symfonia składa się z czterech części:

  1. Poco sostenutoVivace
  2. Allegretto
  3. Presto
  4. Allegro con brio

Czas trwania: około 34 minuty.

Przez Richarda Wagnera z racji swojego muzycznego klimatu ochrzczona mianem „Apoteozy tańca”. Interpretacja samego Beethovena zawiera odniesienia do bachanaliów[1]: „Muzyka jest winem które inspiruje nas do tworzenia, ja jestem Bachusem, który daje to wspaniałe wino, aby uczynić ludzi duchowo pijanymi”.

Do najwybitniejszych interpretatorów tej symfonii zaliczają się Arturo Toscanini, Herbert von Karajan oraz Carlos Kleiber.

Bashar: „Podstawy”

Bashar : „Podstawy”, 7 odcinków na You Tube, przetłumaczone na polski i opracowane przez  „Amagomę” i „Psychodelicznego Szamana” .

Na wstępie, Bashar informuje, jakie warunki muszą być spełnione przez ziemską cywilizację przed „Pierwszym Kontaktem”.  Następnie, genialnie i z dozą  dobrego humoru, elaboruje na temat fundamentalnych zasad rzeczywistości fizycznej, , 4-rech praw stworzenia, prawa odbicia lustrzanego, roli definicji, systemu wierzeń, natury nawyków i strachu.

http://www.youtube.com/watch?v=c21DnmcIB90&feature=related

PRAWA AUTORSKIE Copyright (C) by Krystal Freeman 2010. Do wszystkich przeze mnie przetłumaczonych tekstów na tym blogu, chyba, że zaznaczono inaczej. Rozpowszechnianie moich tekstów jest dozwolone i mile widziane pod warunkiem podania linku do oryginalnego tekstu na moim blogu i bez zmian tekstu.