Zestrajając się z Ewolucją

.

dziękuję Ludmiło i Anczarze za udostępnienie

Rada Andromedy

 Spisał Ramaathis-Mam

 Tłumaczyła Ludmiła Zarzycka, edycja Anna Burakowska

Luty 2012

Niech boska obecność Nieskończonego Stwórcy wypełni wasze wnętrze uaktywniając płomień miłości i mądrości w waszym życiu oraz otoczeniu egzystencjalnym.

Jako obserwatorzy i współpracownicy hierarchii waszej Galaktyki, pragniemy w tym komunikacie przekazać wskazówki, które poszerzą perspektywę postrzegania zmian wibracyjnych i wymiarowych mających obecnie miejsce na waszej planecie. Bieżący rok jest punktem zwrotnym i przyczyni się do określenia waszej ewolucyjnej przyszłości. Dlatego konieczne jest, abyście skupili się teraz na osobistej przemianie. Rok 2012 stanowi symbol końca jednego cyklu ewolucyjnego oraz początku następnego. Znajdujecie się w okresie przejściowym, który daje wam sposobność skoncentrowania się na waszym wnętrzu i stania się częścią nowej planetarno-społecznej i kosmicznej scenerii. Istnieje wiele intryg i przepowiedni pochodzących ze starożytnych źródeł, które przyczyniają się do generowania w waszych społeczeństwach zamieszania i strachu. Naszym pragnieniem jest rozproszyć wszelkie spekulacje o negatywnym i apokaliptycznym zabarwieniu, które sprzyjają silnym emocjom wpływając negatywnie i niszcząco na wasze niższe ciała.

Wasza historia pełna jest dramatycznych wydarzeń obfitujących w ból i cierpienie, bo Ziemia zaprojektowana została dla istot światła doskonalących się ewolucyjnie. Wielu z was ma za sobą liczne doświadczenia. Wcielaliście się na planecie przez tysiąclecia, nie tylko jako ludzie, lecz będąc częścią różnych gatunków.  Jeśli jesteście duchowo opóźnieni, to dlatego, że przyzwyczailiście się do popełniania błędów oraz naruszania praw życia i ewolucji. Czynicie tak drogą wyboru osobistego i ponieważ niesiecie dysfunkcjonalne kody ewolucyjne. Jeśli dokonacie obserwacji waszych zachowań (odnosimy się do całej ludzkości), zauważycie waszą skłonność do niszczenia, agresji, eksploatacji, chaosu, etc. Wszystko to jest wynikiem duchowej nieświadomości, w jakiej wibrujecie.

Istnieją różne teorie odnośnie waszej ewolucji. Niektóre mówią, że jesteście ofiarami spisku i manipulacji inwolucyjnych istot kosmicznych, które, drogą zmian genetycznych, zahamowały wasz wzrost duchowy. Stworzyły sieci wyodrębnienia energetycznego i wibracyjnego, by utrzymać was w oddzieleniu od reszty wszechświata. Te teorie są rozpowszechnione wśród operatorów światła. Oczywiście możecie brać je pod uwagę, jednak nie zwalnia was to z odpowiedzialności uznania faktu, że nie jesteście ofiarami żadnej siły zewnętrznej manipulującej wami wbrew waszej woli, gdyż to unieważniłoby kosmiczne prawo wolnej woli.  Jeśli ci międzywymiarowi napastnicy o cechach inwolucyjnych ingerują w wasze życie, oznacza to, że biorą udział w waszych procesach ewolucyjnych, na co wy nieświadomie wyraziliście zgodę.  Musicie pamiętać, że obecne życie jest syntezą wszystkich egzystencji, których doświadczaliście w przeszłości. Oznacza to, że w którejś z nich byliście zaangażowani we współdziałanie z istotami o charakterze inwolucyjnym.  Należy pamiętać o tym, że nie zawsze byliście zsynchronizowani ze światłem, a stany cienia, które przejawiają się w waszych zachowaniach, przekonaniach i myślach, wykreowaliście w minionych życiach. Byliście także częścią kolektywu ciemności, a w waszych sferach mentalnych zmagazynowane są różne wspomnienia.  Te dysfunkcyjne, inwolucyjne skłonności przejawiają się poprzez wasze mentalne ego, myśli i wsteczne zachowania, które czasem przejawiacie, ponieważ znajdują się jeszcze w rejestrach twórczej podświadomości. W związku z tym, by wznieść waszą częstotliwość do piątego wymiaru, konieczne jest, abyście w procesie introspekcji i poprzez obiektywną, bezstronną ocenę rozpuścili te negatywne prototypy ewolucyjne. Stan świadomości przejawia się w waszych myślach, przekonaniach i uczuciach. Jeśli je przeanalizujecie, będziecie mogli ocenić i rozpoznać swój poziom boskiej świadomości. Pojęcia teoretyczne przydatne są tylko wtedy, kiedy przyczyniają się do poszerzania perspektywy życiowej i duchowej wrażliwości.

Jesteście zainfekowani psychiczno-emocjonalnymi wirusami strachu, niepokoju i frustracji z powodu tego, co może się wydarzyć. Ponieważ nie jesteście zsynchronizowani z Boskim Źródłem, rodzi się w was niepokój. Wasz poziom świadomości nie jest optymalny i koniecznie musicie go zmienić, by nie ulegać więcej lawinie negatywizmu powodującego bardzo intensywne i bolesne doświadczenia. Gdy pokój, wewnętrzna harmonia oraz cisza są nieobecne, cienie ego rozprzestrzeniają się zaćmiewając waszą perspektywę rzeczywistości. Tworzą chaos, zamieszanie i strach. Dlatego właśnie w tym roku priorytetem jest podjęcie się, z całą szczerością i świadomością celu, pracy nad dysfunkcyjnymi ewolucyjnymi wzorcami domagającymi się rozpuszczenia.

Ten rok stanowi szczególny bodziec i wielką sposobność, by zakończyć nierozwiązane, zaległe procesy ewolucyjne, zintegrować wzorce wznoszenia się i wibrować w zestrojeniu i współdziałaniu z nimi. Oznacza to, że musicie określić waszą ewolucyjną przyszłość, wybrać, na jakim poziomie pragniecie wibrować i zdecydować, jakiej zbiorowości częścią być chcecie. Światło i ciemność – wielkie przeciwieństwa – jako narzędzia stosowane przez ewolucję są do waszej dyspozycji w każdej chwili.

Przyszłość zależy od waszych zachowań w każdym momencie życia. Oznacza to bycie w teraźniejszości, by wasza uwaga i energia nie rozpraszały się w przeszłości lub przyszłości. Wówczas uciekacie od podjęcia odpowiedzialności. Chociaż warunki w waszej społecznej strukturze ulegną pogorszeniu, musicie zrozumieć, że stanowią część sceny tego okresu nauk ewolucyjnych.  Jesteście głównymi bohaterami i reżyserami sceny życia, co zobowiązuje was do osobistej przemiany duchowej. Preteksty, dwuznaczności, nieświadomość oraz inne zachowania patogenne są nieskuteczne i nie pomogą wam zintegrować wibracyjnych wzorców wzniesienia.  Znajdujecie się w sekwencji ewolucyjnego przejścia i cieszycie się obecnością sił międzywymiarowego światła, które z ogromną uwagą i drobiazgowością troszczą się o przebieg waszego procesu zmiany ewolucyjnej.

Zalecamy, abyście odłączyli się od przyjmowania wszelkich wiadomości o charakterze apokaliptycznym i negatywnych zabarwieniach, bo niszczą waszą psychiczną i emocjonalną integralność.  Psychiczna i emocjonalna wrażliwość jest teraz bardziej wyrazista niż dawniej, ponieważ znajdujecie się w punkcie synchronizacji biegunowości. Tworzycie bardzo silne wiry energetyczne uaktywniające cienie, które nie zostały jeszcze przemienione. Jesteście światłem, które na waszym poziomie rozwoju tworzy czasem oczyszczenie z ciemności, abyście pojęli ostatecznie, że wszystko jest światłem, a ciemność stanowi tylko wirtualną projekcję waszego mentalnego ego. W obszarach wyższej ewolucji istnieje tylko światło, które przybiera nieskończone częstotliwości oraz formy energetyczne tworzące twórcze i harmonijne dynamiki ewolucyjne.

Jedyne, o co powinniście się troszczyć, to jak stosować moc wyboru i wolnej woli, którymi Bóg obdarzył wszystkie istoty wszechświata. Użycie ich w sposób prawidłowy lub nie, wpływa bezpośrednio na rezultaty. Nie istnieje nikt, kto mógłby was skrzywdzić, gdyż posiadacie moc, by wibrować w usposobieniu miłości i służby boskiej, która zawsze będzie was chronić. Pociąga to za sobą bycie świadomym, kim jesteście oraz łączności z Nieskończonym, Stwórcą, który nadzoruje całą scenę ewolucyjną wszechświata.  Strach, niepokój, niepewność oraz inne mentalne wirusy są wynikiem braku połączenia z waszą Świetlistą Istotą oraz Bogiem. Nie można uaktywniać Światła w waszym wnętrzu bez połączenia z Boskim Źródłem, gdyż ono stamtąd właśnie pochodzi i to ono daje życie, ekspresję oraz kreatywność całemu Wszechświatowi.

Przypominamy raz jeszcze, nie przywiązujcie wagi do negatywnych wiadomości, które uaktywniają wasze emocje oraz energię psychiczną. Teraz waszej uwagi domagają się wewnętrzne stany cienia. Nie są to czasy cofania się, lecz działania, ugruntowanych dążeń i przyjęcia pełnej odpowiedzialności za zintegrowanie ewolucyjnych wzorców piątego wymiaru. Egocentryzm oraz jego dysfunkcjonalne mentalne i emocjonalne ekspresje muszą rozpuścić się w procesie duchowej alchemii. Tylko uczucie bezwarunkowej boskiej służby ma dominować w waszym życiu. Zamanifestuje się, gdy wasze myśli zawsze będą szukały dobra innych, gdy wasze działania staną się źródłem harmonii i solidarności, wasze uczucia będą źródłem nieustannej miłości, szacunku i wspaniałomyślności w waszych relacjach z innymi, wasze słowa staną się wysłannikami pokoju i braterskiej współpracy, a wasze przekonania będą oparte na zasadach jedności oraz współdziałania z życiem i ewolucją. Tylko w ten sposób opanujecie przewrotne i niszczycielskie cienie mentalnego ego, które stworzyliście w waszej ewolucyjnej podróży z dala od jedności z Bogiem. Nastał czas, byście rozpuścili wirtualne cienie strachu będące wyrazem nieświadomości i braku duchowej wrażliwości w waszym wnętrzu. Zaćmiewają one wasze światło i harmonię wewnętrzną. Bądźcie silni, nieustraszeni i kompletni. Jako wasi bracia z kosmosu oraz międzywymiarowi przewodnicy, przybywamy z pomocą, by nowa cywilizacja i ludzkość wyłoniły się w całej pełni światła na waszej planecie. Pamiętajcie zawsze, że wszelkie zdarzenia będą miały miejsce tylko wtedy, gdy dacie im waszą energię, uwagę oraz przekonanie. Zatem, jesteście twórcami waszego losu, który przejawi się w waszym życiu tym, co poczujecie, pomyślicie i stworzycie.

Pytania:

Czy istnieje możliwość międzynarodowego wojennego konfliktu w tym roku?

 Wszystko zależy od poziomu przebudzenia ludzkiej świadomości. Jeśli masa krytyczna pracowników duchowych zintegruje minimum parametrów ewolucyjnych, na Ziemi dojdzie do zmiany duchowej na wielką skalę, a wzniesienie zapanuje na waszej planecie. Każdy będzie mógł go doświadczyć zgodnie ze swą umiejętnością zintegrowania się z procesem. Niektórzy, z powodu swego negatywizmu, doświadczą autodestrukcji. Ci, którzy znajdują się w stanie pośrednim ewolucji, doświadczą większego otwarcia. Natomiast ci, którzy już wibrują w zestrojeniu z wzorcami piątego wymiaru, wkroczą w bardzo fascynującą twórczą sekwencję ewolucyjną. Nie jest przewidziany wybuch wojny światowej, chociaż siły inwolucyjne szukają różnych możliwości, aby ją wywołać. Nie są świadome, że ich nikczemne strategie mają, wyznaczone przez spektrum ewolucyjne, granice kontrolowane przez nas. Nasze międzywymiarowe przenikanie w sprawy waszej planety powiększa swoje wpływy i kontrolę nad siłami inwolucyjnymi. Znamy ich strategie. Oczywiście siły te są bardzo zdesperowane i zrobią wszystko, co w ich mocy, aby powstrzymać proces wznoszenia się. Jednak sfery światła postanowiły pomóc w wyzwoleniu waszej ludzkości i chociaż trzeba oczyścić określone procesy zbiorowej i indywidualnej karmy, będą one transformowane poprzez procesy wewnętrznego przebudzenia i harmonizowania się operatorów światła oraz reszty ludzkości. Ten rok jest rokiem przejściowym a my, wasi kosmiczni bracia, angażujemy się w waszą ewolucję, by zakończyć już czas ewolucyjnej kwarantanny, której podlegaliście do tej pory.

Jakie skutki dla naszej planety mogą mieć występujące obecnie burze słoneczne?

 Burze słoneczne, występujące obecnie w wielkim nasileniu, są wynikiem aktywacji energetycznej i wibracyjnej, która nastąpiła w przeszłości. Najważniejsze byście zrozumieli, że poprzez te burze Słońce transmituje z centrum Galaktyki kody i przekształcone energie plazmatyczne mające wpływ na duchowy rozwój waszej planety i ludzkości. Zapowiadane trzy dni ciemności nie wydarzą się, raczej dojść może do przypływu energii kosmicznej, lecz niepochodzącej ze Słońca. To wpłynie na ziemski rytm – częstotliwość, która wzrośnie do 13Hz jednocześnie zmieniając lekko nachylenie osi magnetycznej Ziemi. Zmiana ta z kolei spowoduje ruchy sejsmiczne, o większej lub mniejszej sile, wywołane pęknięciami w ziemskich płytach tektonicznych. Inżynierowie galaktyczni Konfederacji Międzygalaktycznej pracują nad tym, by zmniejszyć siłę uderzeń sejsmicznych. Ziemia musi ponownie zorganizować się geofizycznie i magnetycznie. Nie dzieje się to po raz pierwszy, występowało cyklicznie. Wasi naukowcy nie znajdują na to dowodów tylko dlatego, że ich wiedza w tym zakresie jest mocno ograniczona.

strony źródłowe:  www.atlantisangelis.org
www.nameya.net

Jeśli nie masz w sobie Spokoju, wiedz, że masz Pracę do wykonania!

.

Najdrożsi, Jesteśmy z Domeny Ognia i Światła, Jedności wszystkich dusz i Święty, Boskiego  Rdzenia Esencji galaktyki Andromedy.

Ukochani ludzie z planety Ziemi,

Pokój niech będzie z wami!  Pokój jest najważniejszą jakością jaką MUSICIE posiadać i praktykować w swoim sercu, zaczynając od TERAZ, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście.  Krótka chwila w wieczności jest wam dana na to przygotowanie.
Proszę, najdrożsi, zwróćcie uwagę, nie ma nagłego przebudzenia, gdzie stajecie się światłem w mgnieniu oka.  Przebudzenie i oświecenie musi być praktykowane i ćwiczone jako świadomy proces.  Dla niektórych jest to długi proces jeszcze przed nimi.

Jak praktykujesz ten spokój?  Próbowałeś?
Jeśli nie możesz tego zrobić, o czym to ci mówi?

Mówiliśmy w naszym ostatnim przekazie o chwale Bożej, Prawdzie Szczęścia i Miłości, które są cechami Żyjącej Boskości. Mówiliśmy do was z białych ogni, które przesuwają się wzdłuż siatki świadomości, aby oświecić świat i wszystkie istoty.

Tak więc – jak możecie połączyć tę wiadomość radości, miłości i ekstazy z waszą własną wrażliwością i realizacją do tego stopnia, że ​​naprawdę będziecie tym ŻYĆ?

Gdy Boski pokój i radość jeszcze nie jest w waszych sercach, bądźcie świadomi, że one wciąż istnieją i są bardzo realne, ale oczywiście jest coś w waszym bycie, w waszych uczuciach, w waszym myśleniu, w waszym sercu i polu energetycznym, co opiera się Boskości jako takiej.  Nie pozwala JEJ na wejście i poinformowanie waszego życia, że JEST ono wydarzeniem Boskim, tak, wasze życie jest BOSKIM wydarzeniem.

Powodem, że tak nie jest, powodem, że nie ma jeszcze pokoju w twoim sercu i życiu jest to, że ty będąc osobą odpowiedzialną za siebie, nie jesteś świadomy tego, co zaciemnia twoje serce, twoje emocje i twoje myślenie, gdyż jest to ukryte przed twoją świadomością.
Jeśli nie możesz odnaleźć spokoju i mamy na myśli spokój, który istnieje w całym tobie, wiedz, że masz jeszcze pracę do wykonania!
Nadchodzące wydarzenia wymagają od ciebie tego spokoju, tej równości umysłu, tego wyciszenia, które pozwolą ci Być Miłością.

Najdrożsi, zachęcamy, abyście przeszli do procesu swojego własnego oczyszczenia!  Bez tego Wzniesienie jest tylko dla was wydarzeniem w przyszłości i Ziemia wzniesie się bez was.  Ona nie będzie dłużej czekać, poniewaz postanowiła zrobić przejście w najbliższej przyszłości.

Legiony sił światła czekają, aby wam pomóc w tym procesie!  Ale wy musicie być tymi, którzy rozpoznacie te cząstki ciemności, którym pozwoliliście, aby wami rządziły i to wy musicie poprosić Boskie Światło o pomoc!  Ciemność nie może istnieć tam, gdzie jest światło!

Wasza świadoma chęć i wyraźne pragnienie, aby zastąpić KAŻDY ciemny kąt w waszej istocie Boskim Światłem jest wymagane, aby ten proces oczyszczania zakończył się sukcesem!  Utrzymywanie tego procesu wzywania Boskiego Światła jest stałym wymogiem i nie możecie brać od tego wakacji!  Nie zostało zbyt wiele czasu, moi drodzy, aby przeciągać ten proces do jakiejś nieokreślonej przyszłości.

Możecie być jednymi z tych, którzy myślą, że zrobili już wszystko, uważając, że są już czystym światłem.  Nie oszukujcie siebie, moi drodzy!  Dopóki jeszcze żyjecie w gęstości tego 3W królestwa, jeszcze rządzonego przez ciemne siły, zawsze jest wiele okazji, gdzie potajemnie nieczyste impulsy mogą zagnieździć się w waszej świadomości bez waszej wiedzy.  Uśpienie oznacza, że ​​nie jesteście tego świadomi, ponieważ uważacie, że już osiągnęliście wszystko co jest potrzebne do Wzniesienia.  Jest to jednak najbardziej niebezpieczne nastawienie.  Musicie pod każdym względem ZAWSZE mieć świadomość i czujność, aby być pewnym, że wasz dom jest zawsze  promienny w świetle i bez zakłóceń.  Musicie oczyszczać się w każdej chwili.  To jest największy serwis jaki możecie zrobić dla swojej planety, dla ludzkości, a także dla własnego Wzniesienia.

Bez wątpienia, ta cała praca jest niezbędna, aby upewnić się, że Boskie Światło może zamieszkać w tobie i w każdym człowieku na świecie, który pragnie Wzniesienia.
Mój drogi, proszę weź to za swoją odpowiedzialność!  Bo to ty jesteś tym, który wybrał tę drogę sam, ale może tego nie pamiętasz, albo nie jesteś świadomy jej pełnego znaczenia i wymagań.

Wszystko co chcemy to inspirować cię, abyś był czujnym, wziął pełną odpowiedzialność za siebie, w pełni poświęcił się dla tej usługi swojego wyboru i być jednym z tym wielkim uniwersalnym, procesie przenoszenia swojej ukochanej planety Ziemi i siebie jako ludzkość do Boskiego Królestwa, gdzie tylko Jest Światło.

Pełnia Boskiego Światła i Pomoc, Radość i Miłość jest zawsze obecna i dostępne dla was, nawet teraz!

Bądźcie w pokoju!
Czy możecie być – w każdej chwili?  Wybierzcie dobrze!
Nasze Błogosławieństwa są z wami!
Wiedzcie, że jesteście tak bardzo kochani!

Wiadomość otrzymana przez Ute

Przetłumaczyła Krystal

http://lightworkers.org/channeling/143939/message-andromeda-galaxy2-be-peace