Walka o Pokój

.

Fragment z książki  „Strażnicy Nieba,  Konwersacje z Wodzem Józefem i Johnem Cali”

Przekazał John Cali

Wódz Józef (Chief Joseph)

Rozmawialiśmy już o tym wiele razy przez lata.  Ale przypominamy wam jeszcze raz z miłością, że ludzkie życie – wasz świat – wasza planeta jest oparta na wibracji.  Nie na akcji – ale na wibracji.  Nie mówimy, abyście nigdy nie podejmowali działania.  Powinniście i musicie, biorąc pod uwagę, że żyjecie w fizycznym ciele na tym fizycznym świecie.  Ale mówimy, że działanie opierające się na strachu zawsze  sprowadzi cię na złą drogę.  Działanie oparte na pojęciu, że inny facet, czy dziewczyna, czy naród jest w błędzie jest od samego początku skazane na porażkę.  Nie musisz dalej patrzeć niż na nagłówki środków masowego przekazu, aby to zobaczyć.

Jesteście stale bombardowani ze wszystkich stron, aby coś robić.  Ale jesteście rzadko zachęcani, aby po prostu być.  Aby być sobą w poszukiwaniu w sobie cichego miejsca w pokoju i równowadze.  Jedna osoba w pełni w sobie skoncentrowana, w pełni zharmonizowana ze swoim  wyższym Ja jest dużo bardziej potężna niż wiele milionów ludzi odłączonych i bez harmonii.

W twojej wibracji pokoju, miłości, radości,  ty – jedna, samotna istota – masz znacznie więcej mocy niż George Bush, Tony Blair, Władimir Putin, czy jakiś inny światowy przywódca polityczny.

Czy chcesz pokój na ziemi?  Czy chcesz, aby wasze rządy przestały trwonić  pieniądze?  Czy chcesz końca ludzkiego cierpienia i ubóstwa?

Cóż, nie możesz posunąć do przodu żadnej z tych spraw poprzez protest lub walkę.  Pamiętaj, żyjesz w świecie wibracji  –  podobne przyciąga podobne.  To jest Prawo Przyciągania (Prawo Atrakcji) w akcji.  I tak stworzysz więcej tego, czemu się przeciwstawiasz  lub protestujesz.

Oto są podstawy mój przyjacielu:  Uporządkuj najpierw swoje własne życie, zanim zaczniesz protestować lub maszerować w jakiejś sprawie.  Kiedy jesteś w pełni skoncentrowany w tym cichym  miejscu w sobie, jesteś w pełnej zgodzie ze swoim wyższym Ja.  I będziesz wtedy  emitować energię o wiele potężniejszą niż jakakolwiek inna energia istniejąca w całym wszechświecie.

Gdy dojdziesz do tego miejsca, będziesz inspirowany do działania.  Ale to nie będzie działanie „w walce przeciwko” czemuś lub kogoś.  Będzie to działanie głęboko zainspirowane przez pewną wiedzę, że wszyscy jesteście Jednym.  W tym miejscu wiedzy o Jedności twoje działanie będzie zawsze inspirowane i zawsze będzie miłosne.
Wtedy ty, stojąc sam, będziesz posiadał znacznie większą moc niż wszystkie rządy i szeregi wojsk, które kiedykolwiek maszerowały przez karty ludzkiej historii.

Tłumaczyła Krystal Freeman

Mateusz o Uzależnieniach

przekazała Susanne Ward

10 październik, 2010

Czytelnik:   Obawiam się, że alkoholizm skaże mnie na jakieś astralne piekło.

Droga duszo, bądź pewny, że tak nie będzie, ale może uczynić życie tu na ziemi piekłem dla siebie.  Jest tak wiele osób uzależnionych od narkotyków i alkoholików … co mamy zrobić, jeśli nie możemy przezwyciężyć naszych nałogów?   Kontrakty dusz, które zawierają doświadczenia takiego lub innego uzależnienia zwykle również posiadają intencję wyzwolenia się od niego poprzez duchową siłę.  Nieosiągnięcie tego wybranego celu oznacza kolejne okazje w następnym życiu.  Wiele osób uzależnionych powtarza swoje poprzednie warunki życia i doświadczenia, ponieważ narkotyki stanowią barierę pomiędzy duszą i świadomością i to uniemożliwia komunikację między tymi dwoma aspektami jaźni.
Matko, proszę skopiuj fragment z książki, który zawiera propozycję, jak można pomóc sobie w przezwyciężeniu uzależnienia.

****************
Kluczem jest szczere pragnienie, aby się uwolnić od nałogu.  Zaczyna się to od  uczciwości w samym sobie, przyznając się; „jestem uzależniony”.  Jest bardzo trudne, ponieważ zamierzonym wpływem środka uzależniającego  jest zaprzeczenie, że jest jakiś problem, podczas gdy uzależniony koncentruje się wokół kolejnego użycia.   Jeśli ludzie naprawdę rozumieliby modlitwę i jej moc, mogliby skorzystać z niej, aby przezwyciężyć swoje uzależnienie.  Żadna siła na Ziemi nie jest większa niż Światło i energia Świetlna w modlitwie jest bezcenna!  Modlitwa to nie klękanie publicznie w pokorze, ani nawet prywatnie – to jego wewnętrzne połączenie z Bogiem w myślach i uczuciach, zawsze i wszędzie.  W spokojny, cichy sposób poproś o pomoc:  „Daj mi moc, abym pokonał potrzebę narkotyków”, czy „Daj mi siłę, bym przestał pić”  lub innych kilka słów, które ci odpowiadają.  Tęsknota serca przemawia równie wyraźnie do Boga.

Oczywiście, ciemne siły nie chcą, aby ktoś uzależniony pozbył się nawyku.  Osłabiona wola i rozumowanie osoby z powodu zmniejszenia Światła nie pozwala na przyznanie się, że jest problem.  Taka jest intencja efektu narkotyków!  W związku z tym, duchowe wspieranie rodziny i przyjaciół jest niezbędne i także dobra klinika rehabilitacyjna może być konieczna.  Wizualizowanie używającego w pełnym zdrowiu,  otoczonego Światłem może być skuteczna zarówno dla samopomocy, jak i dla wszystkich we wspierającej grupie.  Wizualizacja światła wokół siebie i też przenikającego do wewnątrz i do innych osób – i do Ziemi! –  cudownie podnosi na duchu i uzdrawia.
Różne metody „alternatywnej” opieki zdrowotnej mogą skutecznie zmniejszyć lub wyeliminować zależność od substancji i terapie holistyczne mogą dać spore rezultaty.  Zmiana negatywnej postawy na pozytywną jest szczególnie korzystna w pomocy osiągnięcia równowagi ciała i ducha – balans jest optymalnym zdrowiem!
Angażowanie się  hazardem, aktywnością seksualną, nienaturalnymi nawykami jedzenia i innymi obsesjami również są uzależnieniem.  Osoby, oddające się tym nałogom mogą stać się poważnie niezrównoważone – powiem po raz kolejny, znaczenie równowagi nie można przecenić!  –   I moje sugestie do przezwyciężenia uzależnienia od narkotyków [i alkoholu] mają również zastosowanie do tych zachowań. [Fragmenty z „Rewelacji dla Nowej Ery]
******************

tłumaczenie:  Krystal Freeman

Arkturianie o Nowej Energii


przekazała Marilyn Raffaele

7 październik, 2010

My, z Grupy Arkturian  mówimy wam, ludziom ziemskiej gwiazdy, że już niedługo  ujrzycie wiele wydarzeń na waszej dobrej planecie.  Energia szybko przesuwa się do  stanu wyższych wymiarów, pozostawiając stare energie, które tak długo trzymały was w niewoli.  Jest to nowy czas, nowa energia i nowe przebudzenie do świadomości Jedności.

Wiecie, że wszyscy jesteście Jednym.  Wszyscy są manifestacją Jednego, tego Jednego, który poprzez wieki był nazywany wieloma różnymi imionami, w wyniku czego doszło do wielkiego rozdzielenia w tych koncepcjach Jednego.  Jednakże teraz przebudzacie się do realizacji, że ten Jeden jest Jedyny bez względu na to jak się nazywa, a jest to energia piątego wymiaru.  Kościoły i zorganizowane religie na całym świecie szybko dowiedzą się, że są na tyle dobre jak ich prawda, którą dają dla poszukujących.  Ci duchowo nierozwinięci, którzy wykorzystywali zorganizowaną religię dla osobistej władzy i pieniędzy będą mieli wiele do wytłumaczenia, ponieważ nauczyciele duchowi przyjmują odpowiedzialność za kształcenie i kochanie duchowej ewolucji tych dusz, które szukają przewodnictwa.  Wielu z nich jest wielkim rozczarowaniem w tej misji. Dotyczy to także metafizycznych nauczycieli.  Zawsze ufajcie swojej intuicji, kiedy uczycie się od innych i wiedzcie kiedy  „odciąć pępowinę”.

Chcemy wam powiedzieć, że pojawi się wkrótce kilka wydarzeń, które mogą spowodować strach.  Prosimy, pozostawajcie zawsze w Świetle i wiedzcie, że wszystko jest częścią zmiany energii.  Niektórzy przejdą na drugą stronę, inni zostaną wezwani do asystowania tym, co są jeszcze  nieprzebudzeni i nie rozumieją, że wszystko jest po prostu częścią stopniowego przejścia do wyższych energii.  Zanim nastąpi światło, jest ciemność, ponieważ ta musi wyjść na powierzchnię dla wyzwolenia.  Matka Gaja robi wszelkie starania, aby jej zmiany były łatwe dla wszystkich, ale jest to czasem niemożliwe.  Nie koncentrujcie się na kwestii strachu, ponieważ jako stwórcy w ten sposób możecie go dodać do stworzenia.   Zamiast tego, myślcie o prawdziwym sensie życia i miłości oraz o Matce Gai, takiej jak była ona stworzona, dziewicza i czysta.  Dodajcie swoje światło do Światła i w ten sposób staniecie się Świetlnymi Pracownikami.

Ważne jest, aby nie poświęcać dużej ilości czasu na słuchanie wiadomości, które często mają na celu powodowanie wśród ludzi niepokoju, strachu i paniki.  Ale  wysyłajcie Światło w te miejsca i dla osób cierpiących, jednocześnie rozpoznając w nich Boskie Światło, nawet jeśli są one całkowicie tego nieświadome.  To jest dzieło dojrzałych Świetlnych Pracowników, którymi teraz jesteście i staniecie się jeszcze bardziej rozwinięci podczas tych zachodzących zmian.

Wgłębiajcie się często w siebie, obcując i wypoczywając w boskości, którą naprawdę jesteście.  Wypoczywajcie w energii Jedności, uznając, że naprawdę nią jesteście, a nie tym, co inni chcieli, abyście wierzyli poprzez koncepcje społeczeństwa trzeciego wymiaru.  Taki wypoczynek wewnątrz siebie otwiera drzwi i da wam pozwolenie na nauki,; prawda zacznie przychodzić, gdy się będziecie najmniej tego spodziewać.

Staraj się unikać tych książek, czasopism, filmów i programów telewizyjnych, które mogą wciągnąć cię z powrotem do wierzeń i koncepcji, z których wyrosłeś.  Dopóki nie jesteś silny w prawdzie, łatwo jest dać się wciągnąć z powrotem do starego.  Rozrywka i miłe historie są zabawą i relaksem i często podnoszą na duchu, ale zwracaj uwagę na jakość tych rozrywek (poziom energii) i nie daj się tak zaangażować, że zaczniesz się cofać.  Społeczeństwo jako całość nadal prezentuje większość swoich mediów poprzez wierzenia starej energii.

Relaksuj się więcej, odpoczywaj, przebywaj w naturze i honoruj te rzeczy, które sprawiają, że twoje serce śpiewa, nawet jeśli inni mówią ci, że marnujesz swój czas, albo twój  „małpi mózg” mówi ci, że musisz „pracować, pracować, pracować” aby przetrwać .  Integracja tych nowych energii wymaga dużo wysiłku, powodując często  zmęczenie.  Zaczynasz myśleć, że coś jest z tobą źle, ale nic nie ma w tym złego.  Pracujesz ciężko na innych płaszczyznach, więc odpoczywaj, gdy czujesz taką potrzebę i nie pozwalaj sobie na poczucie winy z tego powodu.

Postępuj zgodnie z intuicją, odzyskuj swoją moc i nie bój się popełniać błędów. Przekonasz się, że świat się nie zawali, jeśli się pomylisz, czy nosisz niewłaściwy kolor lub czytasz książki, które nie są najnowsze „na liście”.  Wielu niezwykłych odkryć  doświadczycie na temat życia po odzyskaniu swojej mocy, moi drodzy.

Odzyskanie swojej mocy jest bardzo ważne, szczególnie teraz, gdy tak bardzo wielu chce, abyś jej nie odzyskiwał.  Dla kobiet oznacza to uznanie i integracja ich męskiego aspektu.  Dla mężczyzn jest to potwierdzenie i integracja ich kobiecego aspektu.  Gdy zaczynasz zdawać sobie sprawę, że jesteś doskonały i cały, ucieleśniający oba te aspekty, zaczniesz też zdawać sobie sprawę, że nie potrzebujesz już tych ludzi i tych rzeczy, które kiedyś uważałeś za niezbędne, aby mówiły ci, jak żyć, jak wierzyć i jak być . To nie znaczy, że nie możesz wysłuchać ich myśli, ale zawsze w końcowym rezultacie będzie to twoja idea.

Ci, którzy chcieliby cię powstrzymać, muszą i będą rozwijać się ze swojej ignorancji, więc wszystko jest perfekt teraz i zawsze.

Mówimy namaste, kochani.

Dziękuję Arkturianie

Tłumaczyła Krystal Freeman

http://www.onenessofall.com/newest.html

„Aktywacja Zmiany Czasu” z  Częstotliwości Arkturian DVD:

Statki Kosmiczne nad Nowym Jorkiem Potwierdzone

Tłumaczenie z popularnej strony Steve’a Beckow  „Scenariusz 2012”

16 październik, 2010

Mam potwierdzenie od dowódcy Hatonna, że masowe objawienie UFO miało miejsce nad Nowym Jorkiem w dniu 13 października 2010 roku.
Hatonn jest dyrektorem wielowymiarowej komunikacji floty kosmicznej, która będzie asystować nam w odnowieniu naszej planety, wprowadzaniu programu obfitości i w przygotowaniach do Wzniesienia.

Wczoraj napisałem do Suzy Ward, która czaneluje swojego wysoko rozwiniętego syna, Mateusza (Matthew Ward), jak również Hatonna, Asztara i innych.

Poprosiłem Suzy, aby zapytała Mateusza, czy obiekty widoczne w Nowym Jorku były balonami, czy nie.  Obawiam się, że nie sformułowałem swojego pytania zbyt dobrze, ponieważ Suzy odpowiedziała, że ani Mateusz, ani Hatonn nie może potwierdzić ani zaprzeczyć, czy te obiekty zaobserwowane były balonami.

Suzy powiedziała również:
„Powiedzieli, że statki kosmiczne na całym świecie ujawniają swoją obecność w różnych momentach i to będzie kontynuowane coraz częściej, jako część aktywności prowadzącej do oficjalnego uznania.”

Dziś napisałem do  Suzy z podkulonym ogonem i poprosiłem ją, aby zapytała Mateusza i Hatonna ponownie,czy to były statki kosmiczne.  Hatonn odpowiedział:

„Steve, tu mówi Hatonn.  Jesteś bardzo skrupulatny w przedstawianiu dokładnych informacji  –  dziękuję.  Potrzebujemy więcej rozsądnych głosów taki jak twój, aby zrekompensować czyste bzdury, które krążą w obiegu.  Tak, oczywiście to były statki kosmiczne nad Nowym Jorkiem tego dnia.  Pokazalismy się tam i w wielu innych miejscach na całej Ziemi.  Tak jak Suzy wcześniej ci odpisała, jest to częścią naszej działalności, aby przyspieszyć czas naszego oficjalnego uznania.”

No i tak. Mamy potwierdzenie pokazania obecności z bardzo wiarygodnych źródeł.

Dla nowych czytelników podam, że uważam Mateusza i Hatonna czanelowanych przez Suzy Ward za najlepsze  źródła,tak samo jak Saul ,Jana Smallmana i SaLuSa , Atmos, Ag-Agria, Diane i Ker-On czanelowanych przez Mike’a Quinsey.

Asztar, dowódca floty Federacji Galaktycznej, która sama jest tylko jednym z wielu flot, które są tu dzisiaj, wcześniej powiedział przez Suzy Ward:
„Chcę wam powiedzieć, dlaczego możecie zaufać informacji, które przekazujemy przez Suzy Ward.  Znamy dobrze Mateusza (Matthew Ward)  –   wszystkie wysoko rozwinięte istoty we wszechświecie znają te duszę  –  i jego dusza jak i jego matki, wibrują na tej samej wysokiej częstotliwości, na której tylko prawda jest przekazywana pomiędzy osobami bez względu na to, gdzie one się znajdują.  Jest ona przez nas znana jako wyjątkowo czysty odbiornik.”

Jestem Świetlanym Pracownikiem, a nie naukowym ufologiem.  Naukowcy, wraz ze sceptykami i większością ogólnej populacji  nie dają moim źródłom dużego respektu.  Ale ja uważam informacje pochodzące od Mateusza, Hatonna, Asztara, SaLuSa i Saula za wysoce wiarygodne.  I naprawdę nie obchodzi mnie to, co naukowcy i sceptycy o tym mówią.

Steve Beckow

http://stevebeckow.com/2010/10/16/hatonn-confirms-mass-decloaking-in-nyc-on-oct-13-2010/

Tłumaczenie: Krystal Freeman

Plan na przejście do Nowej Ery

Plan w 7-miu punktach na przejście do Nowej Świetlistej Ery z radością według Solara An-Ra

Niektóre tematy:  Manipulanci * Skupianie się na pozytywnym * Ćwiczenia dla ciała * Tantra seksu * Techniki do manifestowania * Emocjonalne mistrzostwo poprzez technikę tuby pranicznej * 8-ma czakra Wysokiego Serca * Moc oddychania * Technika uziemiania do krystalicznego środka Ziemi * Pionowe połączenie

Previous Older Entries