Mateusz o Uzależnieniach

przekazała Susanne Ward

10 październik, 2010

Czytelnik:   Obawiam się, że alkoholizm skaże mnie na jakieś astralne piekło.

Droga duszo, bądź pewny, że tak nie będzie, ale może uczynić życie tu na ziemi piekłem dla siebie.  Jest tak wiele osób uzależnionych od narkotyków i alkoholików … co mamy zrobić, jeśli nie możemy przezwyciężyć naszych nałogów?   Kontrakty dusz, które zawierają doświadczenia takiego lub innego uzależnienia zwykle również posiadają intencję wyzwolenia się od niego poprzez duchową siłę.  Nieosiągnięcie tego wybranego celu oznacza kolejne okazje w następnym życiu.  Wiele osób uzależnionych powtarza swoje poprzednie warunki życia i doświadczenia, ponieważ narkotyki stanowią barierę pomiędzy duszą i świadomością i to uniemożliwia komunikację między tymi dwoma aspektami jaźni.
Matko, proszę skopiuj fragment z książki, który zawiera propozycję, jak można pomóc sobie w przezwyciężeniu uzależnienia.

****************
Kluczem jest szczere pragnienie, aby się uwolnić od nałogu.  Zaczyna się to od  uczciwości w samym sobie, przyznając się; „jestem uzależniony”.  Jest bardzo trudne, ponieważ zamierzonym wpływem środka uzależniającego  jest zaprzeczenie, że jest jakiś problem, podczas gdy uzależniony koncentruje się wokół kolejnego użycia.   Jeśli ludzie naprawdę rozumieliby modlitwę i jej moc, mogliby skorzystać z niej, aby przezwyciężyć swoje uzależnienie.  Żadna siła na Ziemi nie jest większa niż Światło i energia Świetlna w modlitwie jest bezcenna!  Modlitwa to nie klękanie publicznie w pokorze, ani nawet prywatnie – to jego wewnętrzne połączenie z Bogiem w myślach i uczuciach, zawsze i wszędzie.  W spokojny, cichy sposób poproś o pomoc:  „Daj mi moc, abym pokonał potrzebę narkotyków”, czy „Daj mi siłę, bym przestał pić”  lub innych kilka słów, które ci odpowiadają.  Tęsknota serca przemawia równie wyraźnie do Boga.

Oczywiście, ciemne siły nie chcą, aby ktoś uzależniony pozbył się nawyku.  Osłabiona wola i rozumowanie osoby z powodu zmniejszenia Światła nie pozwala na przyznanie się, że jest problem.  Taka jest intencja efektu narkotyków!  W związku z tym, duchowe wspieranie rodziny i przyjaciół jest niezbędne i także dobra klinika rehabilitacyjna może być konieczna.  Wizualizowanie używającego w pełnym zdrowiu,  otoczonego Światłem może być skuteczna zarówno dla samopomocy, jak i dla wszystkich we wspierającej grupie.  Wizualizacja światła wokół siebie i też przenikającego do wewnątrz i do innych osób – i do Ziemi! –  cudownie podnosi na duchu i uzdrawia.
Różne metody „alternatywnej” opieki zdrowotnej mogą skutecznie zmniejszyć lub wyeliminować zależność od substancji i terapie holistyczne mogą dać spore rezultaty.  Zmiana negatywnej postawy na pozytywną jest szczególnie korzystna w pomocy osiągnięcia równowagi ciała i ducha – balans jest optymalnym zdrowiem!
Angażowanie się  hazardem, aktywnością seksualną, nienaturalnymi nawykami jedzenia i innymi obsesjami również są uzależnieniem.  Osoby, oddające się tym nałogom mogą stać się poważnie niezrównoważone – powiem po raz kolejny, znaczenie równowagi nie można przecenić!  –   I moje sugestie do przezwyciężenia uzależnienia od narkotyków [i alkoholu] mają również zastosowanie do tych zachowań. [Fragmenty z „Rewelacji dla Nowej Ery]
******************

tłumaczenie:  Krystal Freeman

PRAWA AUTORSKIE Copyright (C) by Krystal Freeman 2010. Do wszystkich przeze mnie przetłumaczonych tekstów na tym blogu, chyba, że zaznaczono inaczej. Rozpowszechnianie moich tekstów jest dozwolone i mile widziane pod warunkiem podania linku do oryginalnego tekstu na moim blogu i bez zmian tekstu.