Odwoływanie umów, cz.2

.

Miła niespodzianka, Anna Euleya podzieliła się dziś swoim tłumaczeniem tego artykułu, dzięki Aniu.  Oto druga jego część – kr

.

Odwoływanie umów

Jest to procedura, którą się posługuję i podzielę się nią z innymi, aby wyczyścili swoje umowy.  Kłamiarchia ukrywa kopie tych umów w różnych światach, więc szczegółowe podejście jest ważne podczas tej procedury.  Jest również ważne, abyście włączyli do działania swoją Niezależną, Wewnętrzną Jaźń (Wyższe Ja, Boska Wewnętrzna Jaźń itd.) i żeby ta procedura stała się waszą własną procedurą.  Samo odczytywanie odwołanie nie sprawi, że robota będzie wykonana.  Powinniśmy być nieustannie włączeni w tę procedurę, używając siły naszej woli, aby skutkowały zmianami, jakich pragniemy.

Odkryłem, że kiedy jakaś osoba zaczyna odwoływać umowy, z czasem staje się to łatwiejsze w głębszym dokopywaniu się i znalezieniu większej ich ilości.  Bądźcie świadomi, że te umowy są często podzielone na różne fragmenty, aby trudniej było je znaleźć.   Na przykład, mogą to być umowy, że będziecie mieli trudne relacje miłosne, trudne relacje z rodzicami, z rodzeństwem, z przyjaciółmi, etc.  Wszystkie one są różnymi „skupiskami umów”, które powinny być wyszczególnione i usunięte w trakcie oddzielnych procedur.

Tak więc nie martwcie się o to, że nie od razu odrzucicie wszystkie umowy.  Nie spieszcie się i pracujcie nad nimi codziennie, kiedy poczujecie ich wpływ na was.  Procedura nakreślona poniżej opiera się na Systemie Samoczyszczenia – Poziom 1 i Poziom 2 [linki w jęz. angielskim – kr], które kształtują podstawę pod czyszczącą energie pracę, jaką wykonuję.

 • Stań w mocy swojej Suwerenności Boskiej Wewnętrznej Jaźni.  Rozszerz światło swojej Boskiej Wewnętrznej Jaźni/Wyższego Ja z twojego serca, otaczając swe ciało w sferze Serca suwerenną energią.
 • Połącz się z rdzeniem Ziemi, Rdzeniem Galaktyki, Nieskończonym Źródłem i Mocami Boskiego Źródła Światła.
 • Poproś Galaktyczną Próżnię [‚odkurzacz’ – kr], aby była gotowa usunąć wszystko do Rdzenia Galaktyki. (Jest to chmura galaktycznej rdzennej energii, która wciąga wszystko, co powinno być usunięte i przemienione).
 • Przywołaj wszystkie umowy odnoszące się do „odczuwania, że jest się ofiarą” (lub kimś takim) na tej linii czasowej i wszystkich innych liniach czasowych w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości i we wszystkich wymiarach, gęstościach, poziomach, sferach i rzeczywistościach.
 • Wywołaj wszystkie odnowione klauzule, kopie, kopie zapasowe, lustrzane odbicia, kopie kontrahenta itd. tychże umów.
 • Złóż oświadczenie: „Na mocy Wewnętrznego Upoważnienia mojej suwerennej Jaźni, deklaruję, że WSZYSTKIE te umowy są nieważne. Odwołuję WSZYSTKIE te umowy, jak również wszystkie kopie kontrahenta, odnowione klauzule, duplikaty, kopie zapasowe, lustrzane odbicia, etc. wszystkich tych poprzednio wymienionych”.
 • Obwieść: „Domagam się z powrotem CAŁEJ mojej energii, która weszła w te umowy”.  Kiedy twoje energie, esencje, fragmenty duszy etc. powrócą do ciebie, zintegruj je ponownie poprzez centrum twojego serca.
 • Wydaj polecenie: „Wysyłam wszystkie te umowy i wszystkie aspekty poprzednio wymienione do Próżni Galaktycznej, aby zostały przemienione w Rdzeniu Galaktycznym”.
 • Przywołaj wszystkie „kopie kontrahenta” tych umów i wyślij je do galaktycznej próżni, aby zostały przemienione. Są to kopie umów trzymane przez pasożytnicze istoty, które wyciągają niewielkie ilości twojej energii za pośrednictwem tych umów.  Niektóre z tych istot mogą rościć sobie prawo do nazywania ich „panami” karmy, po to, by sprawować nad tobą władzę.  Nie wierz w żadne z ich kłamstw.
 • Powiedz tym demiurgicznym istotom:   „Jestem niezależny.  Wy, wszystkie te pasożytnicze istoty występujące jako ‘kontrahenci’ macie ZABRONIONE  JAKIEKOLWIEK ponowne wpływanie na moją energię.  Jeśli będziecie usiłowali pogwałcić moją suwerenną sferę energii, SIŁĄ wyślę was do Rdzenia Galaktyki, abyście zostali przemienieni. Skoro przemienienie jest najlepszą rzeczą, jaka kiedykolwiek wam się wydarzyła, jest to możliwe, że nie wyłonicie się, póki nie zostanie nic w waszych wnętrzach nic, co trzeba by uratować i przemienić.  Jesteście ostrzeżeni”.
 • Następnie ofiarujcie tym demiurgicznym istotom – kontrahentom sposobność, by wstąpiły w galaktyczną próżnię, by zostały wzięte do Rdzenia Galaktyki i przemienione.  Niektórzy z nich przyjmą tę sposobność, tym samym uwalniając się od kontroli demiurgów i zniewolenia hierarchicznego.
 • Złóż deklarację: „Usuwam WSZYSTKIE wdrukowania, implanty, nakładki, przekonania, sposoby postrzegania, postawy, tożsamości, zamrożone emocje etc. odnoszące się do tych umów”.   Poproś swoje Boskie Wewnętrzne Ja, aby pokierowało Galaktyczną Próżnię poprzez twój nieświadomy umysł, podświadomy umysł i przez wszystkie twoje sfery świadomości, aby usunąć wszystkie te komponenty oraz jeszcze inne, które są związane z tymi umowami.
 • Następnie rozszerz Światło twojej Prawdziwej, Niezależnej Wewnętrznej Jaźni, aby wypełniło wszystkie obszary, które wyczyściłeś. Pozwoli to Prawdzie, w której rzeczywiście jesteś, zastąpić fałszywe konstrukcje, które zostały usunięte.
 • Przywołaj i przywróć oryginalną umowę, którą zawarłeś z Nieskończonym Źródłem, że będziesz wcielał się w trudnych światach i niósł Światło Źródła w swojej inkarnacji.  Niech kochające moce połączone z tą oryginalną umową, rozwiążą wszelkie pozostałe konstrukcje związane z tymi starymi, sztucznie narzuconymi umowami.
 • Najważniejszą częścią tego wszystkiego jest nasza WOLA, aby to się stało. Rozgniewaj się trochę, jeśli tego potrzebujesz, wykorzystaj słuszne oburzenie, które nosisz w sobie i użyj SIŁY swojej WOLI.
 • Często wyrażaj afirmacje: „Jestem niezależny i nikomu nie wolno pobierać mojej energii”.
  „Jestem niezależny i żadna istota i nie-istota nie ma prawa naruszać mojej suwerennej przestrzeni”.
 • .

Galaktyczna Próżnia (‚odkurzacz’)

Jest to narzędzie, którym się posługuję codziennie, podczas usuwania ograniczających energii, obrony moich suwerennych granic energii, jak również służy mi ono jako pomoc dla klientów, by robili to samo.  Każdy myślokształt, eteryczny implant lub bezduszna istota umieszczona w próżni jest zabierana do Rdzenia Galaktyki, aby zostać przemieniona, oczyszczona ze swych ciemności i rehabilitowana lub rozproszona ponownie do podstawowej energii (zniszczona). 
Każdy wynik jest w porządku ze mną, chociaż moją intencją jest, aby wyłoniły się jako uzdrowione, zdrowe istoty, które ponownie mogą stać się produktywnymi członkami wszechświata. To, czy jakaś istota jest uzdrowiona i przywrócona, czy zniszczona, pozostaje pomiędzy nią a Źródłem.  Ja nie podejmuję tej decyzji, ja po prostu służę jako galaktyczny przewód, który wysyła tę istotę, by przejrzała się w Galaktycznym Zwierciadle, wzięła odpowiedzialność za swoje działania i pełna nadziei uzdrowiła się i uzyskała zdrowie psychiczne.

Jednokrotnie przestrzegam te istoty, że NIE mają pozwolenia na naruszanie mojej suwerennej energii, i że powinny odejść, bo inaczej posłużę się siłami obronnymi, aby wysłać je do Rdzenia Galaktyki.  Większość z nich zrobi przedstawienie, żeby zostać i będą starać się wysłać z siebie energetyczną sondę lub „wyczuwacza”, by kontynuować swój program.  Kiedy wyczuwam to, idę do źródła wtargnięcia wraz z licznymi galaktycznymi odkurzaczami, i „sprzątam dom”.


Połowa tych pasożytów, istot demiurgicznych, może być przywrócona i przemieniona do stanu duchowego zdrowia, bycia produktywnymi członkami wolnego Wszechświata.
  Jest to rzeczywiście całkiem dobra proporcja, zważywszy na to, jak dalece zaszły te istoty w strach, niepoczytalność, kontrolę, zniewolenie, nadużycie, manipulację, zniszczenie i hierarchię.

 

Prawo Uniwersalne i Siły obronne

W większości doktryn New Age, brane jest pod uwagę to, co „nie-duchowe” lub „nierozwijające się”, by chociażby rozważyć użycie sił obronnych.   Od dobrego uczestnika tego ruchu oczekuje się, że pozwoli on ludziom i pasożytniczym istotom chodzić po sobie, okradać się, pobierać energię, manipulować nim, zakładać mu implanty i krzywdzić go na wszelkie wybrane sposoby.  Nie tylko to, lecz powinni oni też tłumić w sobie wszelkie „negatywne emocje”, żeby być zasadniczo „szczęśliwymi ofiarami” takich nadużyć. To manipulatorskie, zwodnicze „nauczanie” pochodzi z fałszywego światła i nic nie może być dalej od rzeczywistej prawdy.

Pierwsze Prawo Uniwersalne jest bardzo proste:  Wszystkie istoty są niezależne i mają wolną wolę, aby wyrażać swoje kreatywne impulsy w każdy sposób, jaki wybiorą, lecz żadna istota nie ma prawa do naruszania lub krzywdzenia innych.

Następstwo tego prawa również jest bardzo proste: Ponieważ wszystkie istoty są niezależne, mają prawo do obrony siebie przed krzywdzeniem, stosując poziom siły, jaki jest potrzebny, aby powstrzymać naruszenie, zanim się wydarzy.  Nawet jeśli skutkuje to zniszczeniem tego, który narusza harmonię.

Zniewolenie i oszustwo Duchowej Kłamarchii jest wyraźnym, totalnym pogwałceniem praw Wszechświata. Unikają konsekwencji Naturalnego „Prawa Przyciągania”, które odzwierciedla i zwraca istotom ich działania, wymuszając i manipulując innymi istotami, aby zgodziły się na stanie się ofiarami i zniewolenie, jak również przekonując inne istoty, aby wzięły odpowiedzialność za swoje zbrodnie poprzez przeniesienie karmy.

Demiurgowie mają przewidziane wiele poziomów oszustwa w ramach WIELKIEGO KŁAMSTWA, że jesteśmy oddzieleni od Nieskończonego Źródła. Istoty fałszywego światła budują potem na tym kłamstwie, przekonując istoty, że Prawo Uniwersalne nie istnieje, że jednostki nie mają przyrodzonego im prawa do samo-obrony, że muszą one poddawać się „władzy” Łajna Karmy, i że ludzie muszą czcić psychopatycznego demiurga i jego „anielskie” istoty, po to, aby pewnego dnia być nagrodzeni wejściem do „królestwa bożego”.

Rzeczywista prawda jest taka, że my NIGDY nie byliśmy oddzieleni od Nieskończonego Źródła, jako że jest to z metafizycznego punktu widzenia niemożliwe. Istota może zdecydować, że będzie ignorować to połączenie, wierzyć, że go nie ma, a nawet uważać, że jest ono zerwane, lecz wiara w kłamstwo nie uczyni go prawdą, ponieważ Prawda (z dużej litery) nie jest względna.

Wyobraźcie sobie taki metaforyczny przykład: grupa ludzkich istot zdecydowała się odłączyć się od atmosfery poprzez oddychanie powietrzem tylko przez akwalungi.  Czy są oni naprawdę oddzieleni od atmosfery?  Nie.  Jedynie egzystują w atmosferze, nawet jeśli oddychają pozornie oddzieleni od źródła powietrza.

Niemniej jednak istoty demiurgiczne są w pełni przekonane do swych własnych iluzji oddzielenia od Źródła a zatem muszą znaleźć alternatywne źródło energii, które czerpią z ludzkości, w postaci czci, adoracji, wierzeń, kontraktów, zboczonej seksualności, oszustwa, pomieszania, apatii, zmagania, cierpienia, bólu, nienawiści, śmierci,  etc.  (Przechodząc w tym przykładzie po spektrum od energetycznego „jedzenia dla smakoszy” do „śmieciowego jedzenia” dla istot pasożytniczych).
OSTATNIĄ rzeczą, jakiej kłamiarchia chce, to dojście ludzkości do zrozumienia Prawa Uniwersalnego oraz faktu, jak dokładnie zostaliśmy zniewoleni przez oszustwa.

W MOMENCIE, gdy  zadeklarujemy: „ Jestem niezależny i ŻADNA istota nie ma ŻADNEGO prawa, by zabierać mi energię: ta ich gra zmienia się radykalnie. Od tej przestrzeni poznania, że jesteśmy Niezależnymi Indywidualizacjami Źródła, możemy wdrażać nasze Niezależne Prawa, włączając właściwe użycie sił obronnych.


Dobro i zło

Innymi naukami fałszywego światła, które zainfekowały ruch New Age jest to, że żadna rzecz nie jest ani dobra, ani zła, że wszystko jest zaledwie doświadczeniem, które jest po to, abyśmy nauczyli się pewnych lekcji.  Chociaż jest to prawdą, że możemy nauczyć się bezcennych lekcji z trudnych okoliczności, nie oznacza to, że jest to konieczne lub pożądane, abyśmy nadal byli uciskani, manipulowani, implantowani, oszukiwani, zniewoleni i okradani z energii.  Są to doświadczenia, przez które ludzka rasa przeszła już za dużo.
Wraz ze zrozumieniem Praw Uniwersalnych możemy zaobserwować, że jest to z natury złe, by krzywdzić inną istotę, która nie zrobiła nic, by krzywdzić nas.  Możemy również zrozumieć, że pracując razem i współpracując z innymi robimy najwłaściwszą rzecz, jaką można zrobić.

Te proste pojęcia powinny być postrzegane przez nas po to, abyśmy uwolnili swoje umysły od pokrętnej „logiki” prezentowanej w naukach New Age, które każą nam wierzyć, że ta nieprawdopodobna ilość cierpienia zadanego ludzkości jest w całości naszą robotą, i że jest również cudownym doświadczeniem uczenia się, więc nie powinniśmy podejmować żadnych działań, aby pomóc innym złagodzić ich cierpienie. 

Czy niewolnicy Afroamerykańscy mieli cudowne, nauczające doświadczenia?   A co na temat irlandzkich i szkockich służących, jacy byli przed nimi?  A co powiecie o średniowiecznych chłopach, którzy mogli być zgładzeni z powodu kaprysu króla lub jednego z jego sługusów?   Nie, ci ludzie wyraźnie byli zniewoleni, co łatwo można rozpoznać jako coś, czego nie powinno się robić.

Podobnie, cała ludzkość nie ma cudownych doświadczeń nauczających, kiedy jest zniewolona przez zdemoralizowanych demiurgów z kłamiarchii. Jednego uczymy się na pewno: jak deklarować naszą Suwerenność i przestać być niewolnikami.  No tak, wielu z nas nimi jest.  🙂

.

Hierarchia

Jednym z głównych korzeni tych światowych i metafizycznych problemów jest pojęcie hierarchii.  Gdziekolwiek patrzymy w świecie, mamy (zwykle dominujący na zły sposób) hierarchiczny system organizacji. Hierarchia jest podstępnym, odbierającym moc systemem władzy, posłuszeństwa i zniewolenia, który MUSIMY przemienić, aby zacząć uzdrawiać siebie i nasz świat.
Podobnie, musimy przemienić „duchowe” hierarchie, które sprzyjają zniewoleniu, poddaństwu i ślepemu posłuszeństwu.

Zdemoralizowany demiurg i jego sługusy – archontowie -anioły, podróbki wzniesionych mistrzów, negatywne istoty pozaziemskie (ET), demony, etc. są ostateczną reprezentacją zdegenerowanej hierarchii, która pożera siły życiowe i pozostawia w efekcie jedynie zniszczenie.

Przemienianie metafizycznej hierarchii jest procesem samo-wyzwolenia/oczyszczenia, gromadzenia wiedzy o sobie, gromadzenia wiedzy o Wszechświecie i Ziemskich Prawach naturalnych oraz wdrażania naszej Niezależnej Woli.

Po pierwsze, mamy na wskroś wiedzieć, że jesteśmy w pełni połączonymi rozszerzeniami Boskiego Nieskończonego Źródła wszelkiego stworzenia.  Kiedy to wiemy, nie tylko z poziomu intelektualnego, uświadamiamy sobie, że NIE ma prawowitej władzy na zewnątrz nas. Jest tylko wewnętrzna władza i samo-zarządzanie, które, kiedy jest prowadzone ze zrozumieniem Uniwersalnych Praw, zabrania nam podżegania do działań, które krzywdziłyby innych.

Oświecone samo-zarządzanie i stosowanie się do Uniwersalnych Praw jest podstawą dla wolnego społeczeństwa.   Tylko z tego założenia będziemy mogli unikać pułapek ego sprawowania „władzy” nad innymi, aby kontrolować ich i regulować ich zachowania.

Tylko poprzez Oświecone Samo-Zarządzanie będziemy zdolni wybudować w pełni nowy typ społeczeństwa, które samo się organizuje, aby rozwiązywać problemy i widzieć potrzeby wielu jako prawdziwy wyraz pragnienia, by współpracować i uczynić świat, który daje korzyści każdemu. Powinien to być stale rozwijający się, współtwórczy proces, który będziemy nieustannie odkrywać, w miarę właczania się w niego.

Każda idea powinna być przetestowana i zastosowana tam, gdzie jest życzenie, by ją przyjąć, na sposób otwartego źródła, poprzez dobrowolne uczestnictwo wszystkich zaangażowanych jednostek w samo-organizującym się procesie, bez hierarchii, na jednym poziomie.  Wymaga to całkiem nowych sposobów myślenia, organizowania i podejmowania działań, a wszystkie stare modele centralizowania, ściągające w dół autorytety powinny być odrzucone, ponieważ kiedy już widzimy, wszelkie dążenia do narzucenia całemu światu pojedynczego, „najlepszego systemu” zawsze skutkuje to uciskiem i ostatecznie poniesie porażkę.  

Mamy w sobie potencjał, aby UWOLNIĆ każdą pojedynczą ludzką istotę od kajdan zniewalającego systemu hierarchii i zewnętrznej władzy, by pracować razem i tworzyć rozwiązania, które zaspokoją podstawowe potrzeby zaopatrzenia w żywność, wodę, elektryczność, schronienie, odzież, transport i wiedzę KAŻDEMU na tej planecie. Tworzenie samo-generujących się systemów, dla wsparcia wszystkich tych potrzeb jest całkowicie osiągalne, lecz tylko wtedy, gdy możemy współpracować jako niezależne jednostki, które respektują prawa i granice innych.

Taka przemiana w naszym świecie zależy od nas wszystkich, od naszej wiedzy, że jesteśmy Suwerenni, abyśmy ogłosili naszą Suwerenność, zniszczyli nasze niewolnicze oprogramowanie, a następnie pracowali w kooperacji jako suwerenne istoty, ze wspólnym celem, jakim jest maksymalne umocnienie każdego, kto mieszka na tej planecie.

Ogłoszenie suwerenności

Proces ogłaszania Suwerenności i usuwanie fałszywego oprogramowania, które było wdrukowane w naszą psychikę z wielowymiarowych poziomów kontroli wymaga czasu i konkretnego wysiłku.  Powinniśmy codziennie głosić: „Jestem niezależny, jestem wolny. Tylko *ja* mogę zarządzać sobą”. (Lub możesz to wyrazić w jakikolwiek inny sposób, gdyż w końcu jesteś niezależny 🙂 

Powinniśmy również wdrożyć się w samo-oczyszczające prace, wymagając odwołania wszelkich umów, które poczyniliśmy, również świadomie lub podświadomie, by oddać naszą moc zewnętrznej władzy, aby doświadczać niepotrzebnego cierpienia lub ograniczeń, aby nosić „karmiczne” brzemię, które NIE jest naszym brzemieniem, etc.  Nie jest to szybki proces, a ja codziennie przerabiam swoją wersję.

Kłamiarchia NIE respektuje wolnej woli, zdrowych granic czy twojego prawa do powiedzenia im: NIE. Używają każdego możliwego typu manipulacji, przymusu i jawnej siły, by działać na swój sposób.  Tak oto pracują istoty patriarchalne- hierarchiczne.  (Zauważcie podobieństwo w słowach: hierarchia i patriarcha oraz wpływ archontów).  Ta agresywna, dominująca energia patriarchalna usiłuje kontrolować każdy aspekt egzystencji każdej istoty, zabierając i niszcząc wszystko, co tylko możliwe.

Jest to prezentowane fizycznie (poniżej) poprzez skorumpowane hierarchiczne rządy, sekretne stowarzyszenia i korporacje eksploatujące ludzi i środowisko.  Jest to reprezentowane metafizycznie (powyżej) poprzez skorumpowanego demiurga i jego legion zniewolonych, którzy zniewalają innych, wśród których Łajdaki Karmy są po prostu częścią kontrolnej sieci.

Oto dlaczego jest tak ważne, by przypomnieć tym nieznośnym „panom” karmy i WSZYSTKIM demiurgicznym pasożytom, że jesteście Suwerenni i jesteście gotowi na działanie, aby poprzeć suwerenną mocą swoje deklaracje.  Oni nie przemawiają językiem miłości, co oznacza, że my powinniśmy użyć nieco siły, aby dać im do zrozumienia, co mamy na myśli.

Jak ja to widzę …

Trudno jest odkrywać te rzeczy i patrzeć w oblicza najbardziej złowieszczych istot we wszechświecie i mówić im, że jestem Suwerenny i NIE pozwolę im mnie pogwałcać. Paradoksalnie, na pewien sposób, jest to nawet dużo trudniejsze, kiedy dzielimy się publicznie tymi rewelacjami.

Tak wielu ludzi kompletnie jest oddanych swemu fałszywemu światłu, „wzniesionym mistrzom, negatywnym pozaziemskim istotom i aniołom”, którzy mówią im, co mają robić, jak myśleć i jak żyć, do tego stopnia że atakują mnie za sprowadzanie tych rewelacyjnych informacji na widok publiczny.
Tym ludziom powiem po prostu: Wierzcie w to, w co chcecie wierzyć, lecz ja zamierzam nadal pracować nad POZNAWANIEM PRAWDY i podejmowaniem właściwych DZIAŁAŃ, aby naprawić zło, które zostało wyrządzone ludzkości przez te właśnie istoty, którym oddaliście swoją moc.

Zdecydowałem, że opowiem się za Prawdą jako Istota Suwerenna, wraz z (a nie poniżej) z Suwerennymi Istotami z Wolnego Wszechświata, które podejmują działanie, by przeciwstawić się wszelkim formom oszukiwania, pasożytnictwa i zniewolenia.

Dziękuję tym z was, którzy opowiadacie się wraz ze mną i podejmujecie działania wraz z nami.

Wiele miłości – Cameron Day, 21 listopada 2013

http://www.ascensionhelp.com/blog/2013/11/21/tell-the-lords-of-karma-that-you-are-sovereign-no-longer-a-lightworker-part-2/

GeniusBrainPower.com


Tłum. Anna Euleya  http://jagathon8.blogspot.com/

Powiedz „władcom” karmy, że jesteś suwerenny, cz. 1

.

Oto pierwsza część drugiego artykułu Camerona.  Drugą część, gdzie są instrukcje odwoływania kontraktów,  postaram się opublikować w niedzielę wieczorem – kr

 

.

Minęło trochę czasu odkąd opublikowałem pierwszy, długi artykuł.   Pracowałem przez wiele godzin na tym następnym artykułem po tym z sierpnia.  Ten kawałek wywołał wiele pozytywnych reakcji, ale także ogromny opór i pogardę od tych z ruchu Nowego Wieku, którzy są jeszcze mocno zainwestowani w iluzjach fałszywego światła.

Wiem, że wiele z tego, co objawiłem w tym artykule było trudne do zaakceptowania, ale jestem zobowiązany do prawdy, dokądkolwiek ona prowadzi.

Władcy Karmy

Demiurgiczne pasożyty fałszywego światła znane jako „władcy” karmy są chyba najgorszymi gwałcicielami wolnej woli, jakich napotkałem, zaraz po samym skorumpowanym demiurgu.  Są  podstawowymi strażnikami, którzy pozwalają lub blokują istotom dostęp do  systemu demiurga i opuszczenie go.  I jako tacy muszą być ujawnieni.

Ich wypaczenie naturalnych praw karmy jest tak ogromne, że nie będę w stanie zmieścić tego wszystkiego w tym jednym artykule.  Zacznę od tego, że są oni odpowiedzialni za zmuszanie istot bez końca do reinkarnacji, jawnie naruszając Prawo Uniwersalne.

W Wolnym Wszechświecie poza zniewalającym systemem demiurga, każda istota jest wolna i może decydować na jakiej planecie chce się wcielić.

Kiedy życie fizyczne istoty dobiega końca ( po setkach, a może po tysiącach lat) wraca ona do Nieskończonego Źródła na odpoczynek i następnie decyduje co chce robić, aby nadal się uczyć i rozwijać.  W tym procesie nigdzie nie ma istot kontrolujących, manipulujących takich jak „władcy” karmy.

 Aby pokazać moje lekceważenie dla tych istot, użyłem dla nich sarkastycznej nazwy: Łajdaki Karmy [w wolnym przekładzie z „Turds of Karma” – kr] i mam nadzieję, że będziesz myśleć o nich w ten sam sposób i nie dasz się nabrać na ich oszustwa w ogłupianiu obecnie i później po opuszczeniu fizycznej rzeczywistości.

Zacząłem nazywać ich tak po spotkaniu z nimi kilka miesięcy temu, kiedy usuwałem głębokie warstwy narzuconych umów, które starali się utrzymywać.  W pewnym momencie w procesie stanowczo powiedziałem im: „Jesteście największymi kawałkami g **, jakie kiedykolwiek widziałem.  NIC wam nie jestem winien. Wy jesteście winni każdej istocie, którą manipulowaliście.  Dług którego nigdy nie będziecie w stanie spłacić!  W tym momencie odeszli bardzo szybko.
Przyjrzyjmy się teraz ich sposobom manipulowania istotami.

Oszustwo przeglądu światła 

Podstawowym narzędziem, jakie łajdaki karmy używają do manipulowania istot do akceptowania niekończącej się reinkarnacji jest (fałszywy) przegląd światła.  Kiedy ciało umiera, dusza przenosi się do astralu i zaczyna zrzucać z siebie w większości poprzednio utrzymywaną identyfikację.  Jeśli proces ten odbywałby się bez zakłóceń, prawdziwe Światło tych istot wyłoniłoby się od wewnątrz, uwalniając warstwa po warstwie, ograniczające przekonania nabyte w tej inkarnacji.

Jednakże w sferze kontroli systemu demiurga, łajdaki karmy przechwytują te istoty w czasie kiedy ich światło zaczyna wyłaniać się z ich wnętrza i otaczają ich błyskotliwym pokazem zewnętrznego światła.  (Dlatego większość ludzi przeżywających śmierć kliniczną doświadcza tunelu światła).  To zewnętrzne, błyskotliwe światło odciąga uwagę istot od wewnętrznego światła, hipnotyzuje je poprzez ładowanie częstotliwości i aktywację programów religijnych, którymi byli indoktrynowani podczas swojego wcielenia.

Łajdaki karmy i inni członkowie kłamliwej hierarchii, tacy jak ‚aniołowie’ i ‚archaniołowie’ i inni ‚wzniesieni mistrzowie’ będą się ukazywać podczas tego procesu.  Gdy istoty są wypełnione poczuciem uniwersalnej miłości i więzi, mówi się im, że to uczucie przychodzi do nich od zewnętrznych „istot światła”, które są wokół nich.

Jednak to poczucie uniwersalnej jedności i miłości, które w rzeczywistości wyłania się z ich wnętrza,  jest odzwierciedlane z powrotem do nich przez łajdaków karmy i kłamliwą hierarchię.  Dusze nie mają czasu, aby zastanowić się na tym, co się dzieje, ponieważ są one szybko przenoszone do fazy „przeglądu”.  Są im pokazane małe filmy z ich życia, które koncentrują się na rozczarowaniach, niespełnionych pragnieniach, bolesnych doświadczeniach i krzywdzących działaniach, jakich osoby doświadczyły w trakcie życia.

Poprzez ten stronniczy i manipulowany „przegląd życia” czują się źle i to jest to, czego łajdaki karmy chcą.

Mówią tym istotom, że mimo, że nie udało im się tak wiele rzeczy w ich życiu, dostaną szansę, aby wrócić jeszcze raz i „naprawić sprawy” w nowym wcieleniu.  Istoty są wdzięczne za szansę odkupienia i akceptują umowy, zaprezentowane im przez łajdaków karmy na  ponowne wcielenie się.

Jeśli istota wychowała się w wierze chrześcijańskiej, napotka Jezusa i anioły, ale usłyszy, że jeszcze nie zasługuje, aby dostąpić królestwa niebieskiego.

Oczywiście strach przed wysłaniem do piekła jest tak silny w jej systemie wierzeń, że skacze z radości na wieść, że może się znowu wcielić i stać się ‚wartą‚  zaszczytu wstąpienia do królestwa bożego, które jest tak naprawdę królestwem demiurga.

Po zgodzie na reinkarnację, istota wędruje do poczekalni „królestwa niebieskiego” od środkowych do wyższych sfer astralnych.  Ta strefa jest ładnie udekorowana symulacjami przyrody, pięknymi widokami i są tam pracownicy: anielscy strażnicy, którzy pilnują aby istota inkarnowała ,kiedy nadejdzie odpowiedni czas.   Oczywiście ci „opiekunowie” są faktycznie pasożytniczymi pasterzami, opiekującymi się swoją trzodą i nie ma mozliwosci, aby istota ta mogła iść gdzie indziej.

Przeniesienie karmiczne
 .

Jeśli zawartość życia istot, nieuleczone rany, niespełnione pragnienia nie wystarczają, aby przekonać do reinkarnacji, mają zaprezentowane jeszcze bezczelniejsze oszustwa.  Mówi się im, że popełnili w poprzednich wcieleniach straszliwe zbrodnie i teraz muszą odpracować swoją złą karmę w niekorzystnych warunkach.

W rzeczywistości przedstawia się im nie ich życie, gdzie inne byty podpisały pakty z kłamliwymi istotami w celu uniknięcia energetycznej odpowiedzialności za swoje czyny.

Część złowrogiej energii tych kryminalistów jest rzutowana na istotę, którą się przekonuje, że kiedyś była okropnym przestępcą.

Te istoty podpisują więc zobowiązanie, aby pozbyć się tej „złej karmy”, nigdy nie zdając sobie sprawy, że to wszystko jest zaprojektowanym kłamstwem dla utrzymania ich w ujarzmieniu i zniewoleniu.  Ma to na celu zmuszenie istoty do zgodzenia się na reinkarnację i wzięcie na siebie odpowiedzialności za zbrodnie, których ona nie popełniła, zapewniając, że życie tej istoty w następnym wcieleniu będzie pełne trudności.

Takie przeniesienie karmy pozwala także istotom złym na uniknięcie odpowiedzialności za swoje czyny.  To przeniesienie jest również stosowane na szeroką skalę wobec ludności planety poprzez formy masowej kontroli umysłu i manipulacji medialnej.   Dużo by wyjaśniać, ale podstawowy mechanizm, jak to jest robione,  tkwi w podświadomych umowach przekazywanych przez media, znaki firmowe ( pieczęcie), kontrakty finansowe, prawo morskie [wszędzie stosowane w instytucjach prawnych – kr] i inne matriksowe instytucje.

 Wymuszone wstępne umowy z demiurgiem
 .

Jeszcze jednym ważnym aspektem umów z demiurgiem są oryginalne, wstępne umowy, które istoty są zmuszone podpisać, aby w ogóle wejść w ten system kontroli.  Wielu z nas przyszło tu z wolnego Wszechświata po to, aby rozwalić ten system demiurga od środka, ale kłamliwa hierarchia nałożyła wiele wymuszonych umów na te wolne dusze, aby ograniczyć ich efektywność.

Te wstępne umowy zawierają także klauzule, które zezwalają na tworzenie nam nieokreślonych trudności podczas inkarnacji na Ziemi, w tym są to: źli rodzice, choroby, fizyczna przemoc, seksualna przemoc, psychiczne ataki, eteryczne implanty, manipulacje snami, rekrutacja do tzw. korpusu pracowników (fałszywego) światła, problemy w związkach, problemy finansowe, fizyczne porwania, niedowartościowanie i wiele, wiele więcej.

Większość przychodzących tu istot Wolnego Wszechświata była dość pewna, że może przezwyciężyć te ograniczenia, więc się zapisały.

Tak naprawdę nie było wiele opcji, ale niektórzy z nas negocjowali zapalczywiej, niż inni i zostali obarczeni mniejszą ilością tych zgubnych umów, ale nikt nie przeszedł bez szwanku.  Niezależnie od tego, jak wiele mamy wymuszonych, wejściowych umów, ważne jest, aby usunąć wszystkie te umowy w celu uzyskania jasności i kontynuowania naszych wybranych zadań w uzdrawianiu i budzeniu innych, a także w demontowaniu konstrukcji demiurga od wewnątrz.

Cameron, 21 listopada 2013

Przetłumaczył syn Hani (dziękuję). Korekta i tłumaczenie pominiętych fragmentów – Krystal

http://www.ascensionhelp.com/blog/2013/11/21/tell-the-lords-of-karma-that-you-are-sovereign-no-longer-a-lightworker-part-2/

Dlaczego nie jestem już pracownikiem (fałszywego) światła

.

Cameron używa tu terminu demiurg dla machiny 3W matrycy.  Kochani, weźcie pod uwagę następny punkt widzenia jednego ze spostrzegawczych wojowników prawdziwego Światła, który woli się określać jako Boski Agent/Pełnomocnik.  Artykuł ten poruszył globalnie społeczność pracowników światła – obecnie ma 879 komentarzy.  Jeśli ktoś nie przeczytał jeszcze  Jak opuścić system reinkarnacji, to polecam tamten artykuł najpierw.  Sami musimy zdecydować jak znaczący ten artykuł może być dla nas na drodze ekspansji naszej świadomości  – kr

Tłumaczenie – Hania (dzięki Haniu za udostępnienie) Korekta i tłumaczenie pominiętych fragmentów – Krystal

 

.

Ten artykuł jest prawdopodobnie najważniejszym, jaki napisałem do tej pory, w celu przekazania pełnej wiadomości. Trochę historii wstecz jest konieczne.  Trzymaj się ze mną i pod koniec zrozumiesz, dlaczego nigdy ponownie nie będę nazywać siebie „lightworker”.

Planeta Ziemia i większość zakątka naszego wszechświata była przez bardzo długi czas pod  zaklęciem, które budzi wątpliwości w naszych umysłach na temat tego, czy jesteśmy tak naprawdę połączeni z Nieskończonym Źródłem wszelkiego stworzenia.  To zaklęcie powoduje, że czujemy się osamotnieni, podatni na zranienie i odizolowani,  zrzuceni z Niebiańskich Królestw do okrutnego świata, gdzie „pies zjada psa”.  Zaklęcie to jest czystą fikcją, oszustwem na najwyższym poziomie, które spętało głęboko ten i inne światy.

Wbudowany w to holograficzne zaklęcie jest pogląd, że dualizm i polaryzacja są naturalnymi aspektami życia, i że musimy służyć jednej stronie dualizmu, albo drugiej.  Ten elegancko prosty nadruk binarny stał się tak widoczny, że straciliśmy z oczu większe zaklęcia holograficzne, który go zrodził.  Rzeczywiście całkowicie straciliśmy z oczu hologram i uwierzyliśmy, że jest to suma całkowitej rzeczywistości.

Ludzie zostali uwarunkowani, aby czcić holograficzne oszustwo i agentów, które je utrwalają.  Ten hologram został nazwany Maya przez Hindusów, a gnostyków, jako skorumpowany Demiurg. Uważam to określenie za bardzo dokładny opis i od tego momentu będę go używał – skorumpowany demiurg.

 

Ciemność przeciwko (fałszywemu) Światłu – Dwoistość Demiurga

W celu uchwycenia i kontrolowania możliwie jak najszerszego spektrum dusz, skorumpowany demiurg podzielił swoich agentów na dwie pozornie przeciwstawne grupy: Ciemność przeciw (fałszywemu) Światłu.

Nie każdy może być świętym, więc musi być miejsce dla grzeszników wewnątrz demiurga, tak długo jak wszyscy zaangażowani są pod jego zaklęciem.   Najważniejsze dla demiurga jest to, że czcimy go lub jednego z jego agentów, niezależnie, czy są oni zespołem jasnym, czy ciemnym.

Istnieje wiele imion dla graczy w tym kosmicznym dramacie wielowymiarowym, o których bez wątpienia słyszeliście:   Lucyfer, Jehowa, Belzebub, Szatan (inny koleś niż Lucyfer), Ashtar, dziesiątki archaniołów, rzekomo wzniesieni „mistrzowie” i różne inne czanelowane istoty.

Chociaż niektóre z tych istot grają dla zespołu ciemności, a niektóre grają dla zespołu (fałszywego) światła, wszyscy ostatecznie grają dla skorumpowanego demiurga, który je kontroluje i w istocie jest to wielka tajemnica archontów: Nie ma tylko „szatańskich, demonicznych istot”, ale także takie, które udają aniołów i wzniesionych mistrzów.

Jaki jest sens całej tej kontroli?

Skorumpowany demiurg jest entropicznym systemem sztucznie spowodowanej separacji, który powoli obumiera.  Jego przetrwanie zależy od zbioru energii z dusz wcielonych wewnątrz systemu.  Aby zebrać możliwie jak największą ilość energii duchowej, stworzył paradygmat dwoistości – ciemność-światło, aby zapewnić, że każda istota wcielona na świecie, jest pod jego zaklęciem i będzie służyć jako „duchowa bateria”, aby pomóc w dostarczeniu energii dla demiurga.   „Dobre” dusze poszukują zespołu (fałszywego) światła, a „złe” dusze poszukują zespołu ciemnego, ale bez wiedzy większości tych dusz, wszyscy służą temu samemu systemowi.

Aby gra dwoistości była interesująca dla jej uczestników, demiurg ustawił gęstości istnienia w taki sposób, aby „wtajemniczeni” na ciemnych i jasnych ścieżkach mogli się wznosić, co daje istotom poruszającym się przez te gęstości poczucie spełnienia, podczas gdy w rzeczywistości nawigują przez labirynt iluzji demiurga.  Gracze na wyższych szczeblach hierarchii wiedzą, że są w systemie służącym sobie, ale nie mają z tym problemu, ponieważ mogą sprawować władzę i dostawać energię wielbienia od istot stojących niżej na drabinie.

 

Co o „duchowej hierarchii?”

Większość czanelowanych istot stwierdzi, że są związane z Duchową Hierarchią opartą na świetle, która obejmuje „arch aniołów”, „wzniesionych mistrzów” i „pozytywnych kosmitów.  Brudnym małym sekretem jest to, że te istoty mają zobowiązania wobec skorumpowanego demiurga i toczą psychologiczną walkę na ludziach, którzy nie chcą być powiązani z żadną formalną strukturą religijną.

Innymi słowy, „New Age” (prąd nowego wieku – kr) jest wielowymiarową operacją psychologiczną, mającą na celu skierowanie duchowej energii „wierzących” w te nauki do  „wzniesionych” nauczycieli.

Kolejna z ich tajemnic jest tym, że większość tak zwanych „wzniesionych mistrzów” w ich „hierarchii” nigdy nie miała ludzkiego wcielenia.   Są to niezwykle zwodnicze istoty, które są w grze gromadzenia energii adoracji.  W prawdziwym wszechświecie bez oszustwa nikt by ich nie czcił, ale w złudnym „pod-wszechświecie” skorumpowanego demiurga, są oni w stanie nabrać ludzi dobrej woli do przelewania dla nich energii miłości, oddania i uwielbienia.

Jeśli chodzi o”arch  anioły” są one mniej więcej w tej samej kategorii.  Nie są one zrównane z Nieskończonym Źródłem wszelkiego stworzenia, ale raczej służą mniejszej istocie pozującej jako stwórca: skorumpowanemu demiurgowi.  W związku z tym nie są aniołami w ogóle.
Na cześć naprawdę zwodniczej natury tych istot, dałem im nowy, bardziej dokładny tytuł: Duchowa Kłamliwa Hierarchia (Spiritual Liar-archy).

 

Ciemna strona sprawia, że fałszywe światło wygląda dobrze

Te dwa zespoły mają grać swoje role w sposób przekonywujący i naprawdę ciemny zespół objął swoją rolę nikczemnej szumowiny gotowego zabijać, gwałcić, torturować i robić jakiekolwiek zdeprawowane rzeczy.  I to uchodzi im na sucho.

Ciemna strona jest zaprogramowana tak, aby być niezwykle odrażająca, tak aby większość „dobrych dusz” uciekała na drugi koniec polaryzacji, prosto w „miłosne” objęcia jednego z patriarchalnych religii fałszywego światła, albo do religii nowego wieku ( New Age ) z jego legionem kanałów i „mistrzów”.

Ziemia była trudną planetą dla skorumpowanego demiurga dla pełnej kontroli.  Ludzie byli kiedyś bardzo świadomi ich połączenia z Nieskończonym Źródłem i całym życiem i ta świadomość była utrzymywana przez osoby duchowe podczas całego panowania ciemności na tej planecie.  Ponieważ ta świadomość nie może być „z nas wybita” przez ciemne siły, został uformowany plan zaadoptowania duchowej natury człowieka.

Najpierw powstały patriarchalne religie, które zostały narzucone na tak wielu ludzi na świecie, jak to tylko możliwe.  Każdy kto nie stosował się do jednej z głównych religii był wyrzutkiem społeczeństwa, aż do ubiegłego wieku, kiedy narodził się „ruch teozoficzny” , który dał podstawy dla ruchu nowego wieku w latach 50., 60. i 70.  I ten nowy ruch nabiera tempa, gdyż przyciąga wielu ludzi, którzy odwrócili się od hipokryzji patriarchalnej religii.

Skorumpowany demiurg wydaje się mieć „łatwą odpowiedź” dla każdego wewnętrznego zamętu jakiego ludzie doświadczają.  Jeśli religia nie posłuży w zaspokojeniu jednostki, to New Age będzie dobre.  To nie ma znaczenia dla demiurga, tak długo jak wybierzemy stronę , którą on kontroluje.  To dlatego musimy przekroczyć poza te strony.

 

Czanelerzy zostali oszukani.

Napisałem artykuł w 2011 roku o niektórych problemach z czanelowanymi wiadomościami.   Jeśli religia może być uznana za „opium dla mas”, to przekazywane wiadomości są „HOPIUM dla niezadowolonej mniejszości  [hope znaczy nadzieja w jęz. ang. – kr]”.  Każda przekazywana wiadomość, która pochodzi od duchowej kłamliwej hierarchii, jest podstawowo taka sama, gdy ją oczyścisz z puszystych mów i opowieści, które są używane do obwijania tych wiadomości.

Oto co współczesny przekazywany komunikat, skondensowany w kilku zdaniach:

„Kochani, jesteście bardzo umiłowani przez każdego z nas w duchowej hierarchii.  Tęsknimy do zjednoczenia z wami, gdyż jesteśmy waszą dawno zagubioną rodziną.  Pozostańcie silni i utrzymujcie swoje światło, ponieważ wkrótce będziemy z wami obecni.   Cierpliwie czekajcie na nasze przybycie, z nadzieją, ze uratujemy was z waszej sytuacji.  Kiedy przybędziemy, zbudujemy dla was złoty wiek na Ziemi. ”

Kiedyś myślałem, że ta dezinformacja pochodząca od Michała Anioła, „Saint Germaina” itp., była wynikiem ingerencji ciemnej strony przejmującej kanały bez ich świadomości.  Czego nie rozumiałem, gdy na pisałem artykuł ” Kto jest naprawdę na tym kanale” jest to, że transmisje z „prawdziwie pozytywnych istot” nie były przechwytywane i korumpowane przez ciemną stronę, ale raczej wiadomości pochodziły od istot  „fałszywego światła” duchowej kłamliwej hierarchii.

 

„Pracownicy Światła” są na wskroś używani

W 1998 roku, kiedy po raz pierwszy rozpocząłem oczyszczanie energii, nigdy nie słyszałem określenia „lightworker”, mimo że zostało już wymyślone.  Pierwszy raz usłyszałem je na początku 2000 r., i brzmiało to dla mnie dziwnie w tamtym czasie.  Teraz rozumiem, dlaczego: ponieważ „światło”, dla którego duchowa kłamliwa hierarchia stara się nas zatrudnić to FAŁSZYWE światło dwoistości demiurga!

Widzisz, istnieje ogromny wysiłek istot, które teraz nazywam „Boskimi Agentami”, aby całkowicie znieść skorumpowanego demiurga.  Gdy to się stanie, wszystkie istoty, które zyskały moc przez demiurga stracą tę skradzioną moc i będą musiały wziąć odpowiedzialność za oszustwo, które było szerzone.   Żadne z nich nie chce żeby to się stało, więc sprytnie opracowały genialny plan, aby podważyć cały ten wysiłek.

Plan był prosty: Zbliżyć się do wszystkich inkarnowanych Boskich Agentów, zazwyczaj w stanie snu, albo czasami podczas „uprowadzenia przez kosmitów” i powiedzieć im, że aby wykonać swoją misję muszą „pracować dla (fałszywego) światła” i przyjmować dyrektywy od duchowej kłamliwej hierarchii.

Plan ten pracował zadziwiająco dobrze, w dużej mierze dlatego, że Boscy Agenci mieli trudności w życiu na Ziemi.  Społeczności są tu mocno wypaczone, duchowość jest powykręcana i nadużywana, gęstość wibracji jest ciężka, nasza pamięć jest w dużej mierze wymazana i generalnie wolelibyśmy tu nie być.  Więc każda istota, która emanowała światło (nawet fałszywe światło) i miłość mogła przekonać Boskiego Agenta, że ma prawdziwy kontakt z boską istotą.

Pamiętam jeszcze moją własną rekrutację przez fałszywe światło, które miało miejsce podczas niezwykle żywego snu, gdy miałem 6 lat.  Przekonali mnie, że mam do spełnienia misję jako Boski Agent przez pracę dla nich.  Myślę, że zawsze wiedzieli, że się zorientuję, choć zajęło to bardzo, bardzo dużo czasu.

 

Czy kiedykolwiek budzisz się bardziej zmęczony niż zanim poszedłeś spać?

Wielu Boskich Agentów, którzy zostali zatrudnieni jako pracownicy światła mówią, że budzą się bardziej zmęczeni, niż kiedy poszli do łóżka, a ich sny były pełne walk.  Podczas tych „sennych misji” duchowa kłamliwa hierarchia wyciska z tych co kontrolują tyle energii, ile tylko mogą.  Możesz obudzić się ze wspomnieniem udania się na misje walki z ciemnością, ale efekt końcowy jest taki, że twoje ciało, umysł i dusza jest pozbawiona energii, która została zabrana przez istoty (fałszywego) światła.

Kilka miesięcy temu odwołałem wszystkie umowy zawarte ze wszystkimi istotami, które nie miały mojego najlepszego interesu w umyśle, bez względu na to, kim te istoty twierdziły, że są.  To brzmi jak taka prosta sprawa, ale jakoś to przeoczyłem.  Podczas procesu, poczułem opór od istot, które twierdziły, że są pozytywne, ale byłem silny i powiedziałem im, że nie chcę być manipulowany w dawaniu energii dla demiurga.

To dało mi wyraźny przywilej bycia celem zarówno ciemnego zespołu (tych gryzących kostki) jak i zespołu fałszywego światła. Zespół fałszywego światła rzeczywiście angażuje się w wojnę psychiczną, tylko w inny, bardziej subtelny sposób, niż ich „ciemnibracia.  Warto było unikać tych ataków, bo wiem, że jestem wtedy bardziej dostosowany do mojej prawdziwej misji w położeniu kresu demiurga bez wciągania się w walki dwoistości.

Jest również bardzo miło wiedzieć, że się dobrze wyśpię, kiedy kładę się spać, bo nie będę  wciągany w niedorzeczne „misyjne walki z ciemnością, które istoty fałszywego światła tak lubią aranżować swoimpracownikom światła

 

Co z tym Złotym Wiekiem?

Istoty fałszywego światła pracujące dla skorumpowanego demiurga chcą utrzymać kontrolę nad ludzkością.  Nasza energia duszy i umowy, aby żyć w naszej obecnej klatce umacnia demiurga i istoty, które mu służą, i nie zamierzają oni oddać tej energii tak łatwo.

Jesteśmy w tej chwili na etapie walki o naszą wolność.  Duchowa kłamliwa hierarchia chce przenieść nas z naszej obecnej, bardzo niewygodnej klatki w nieco bardziej ekspansywny stan istnienia, ale taki nad którym mają także mocną kontrolę.

Jedna metafora do opisania naszej obecnej sytuacji jest taka, że jesteśmy niczym stado kur stłumionych wewnątrz małego, ciemnego, śmierdzącego kurnikaCi, co nas hodowali, przygotowują się do wypuszczenia nas z kurnika do większego  ogrodzonego obszaru, gdzie będziemy mogli czuć się nieco bardziej swobodni, ale nadal pod ich kontrolą.  Jest to sposób dla farmerów aby zapewnić, że nadal będą mogli sie żywić naszymi energiami, podczas, gdy my będziemy czuli się bardziej wolni, dzięki uprzejmości naszych zaborców.

Duchowa kłamliwa hierarchia nie chce pozwolić nam na rozwój na własną rękę, abyśmy się usamodzielnili i po prostu odeszli od tego całego ich systemu kontroli.  Dlatego też przekazywane wiadomości subtelnie odbierają moc ludziom, udając że faktycznie chcą im zaoferować jakieś rozwiązanie.  Tak długo jak będziemy siedzieć i czekać na „tych dobrych”, aby przyszli i nas uratowali, nie będziemy w stanie rozpoznać, kto prawdziwie ma na myśli nasze dobro i sami nie będziemy mogli rozwiązać naszych własnych problemów.

 

Rozwiązania dla cierpiących na dwoistość

Więc w jaki sposób osoba może się wyzwolić z tego paradygmatu dwoistości?  Pierwszym krokiem jest, aby zaangażować protokoły Samo-oczyszczajacego Systemu i odwołać wszystkie umowy zrobione z wszelkimi istotami, które mają wyłącznie swój interes na uwadze.  Następnie cofnąć wszystkie umowy widzenia rzeczywistości w kategoriach spolaryzowanych.  Za każdym razem unieważniając umowy, pamiętaj, aby odzyskać energię, która poszła do nich.  Następnie potwierdź swoje postanowienie do przekraczania paradygmatów kontroli skorumpowanego demiurga bez wciągania się w bezsensowne polaryzacyjne walki.

Polecam również krótkie codzienne praktyki cofania wszystkich umów dotyczących doświadczania trudności, ograniczeń, złych związków, problemów zdrowotnych, problemów finansowych, dysfunkcji rodzinnych i wszystkiego innego co jest drenażem energii.  Liczba umów, które mamy nieświadomie zrobionych w matrycy tej fałszywej rzeczywistości jest naprawdę zdumiewająca.  Kiedy zwrócisz uwagę na subtelne i rażące umowy, które wskazują na niewidzialne kraty twojego więzienia, w rzeczywistości okaże się, że nie ma deficytu umów, które mają być odwołane.

W trakcie tego procesu, możesz zauważyć mniej „kontaktów” z fałszywymi istotami światła i możesz poczuć się trochę samotny, aż przyzwyczaisz się do zmian.  To jest bardzo dobry moment, aby wzmocnić połączenie z własnym Wyższym Ja, rdzeniem Ziemi i rdzeniem galaktycznym.  Po dostosowaniu, można zauważyć lepszy sen i poczucie, że łatwiej możesz zauważyć oszustwa ukryte w pozytywności.

Jeśli otrzymasz kontakt z jakąś istotą, możesz jej powiedzieć, że jesteś chętny do komunikowania się z istotami, które są ponad dwoistością i poza skorumpowanym demiurgiem.  Każdą istotę próbującą się z tobą skontaktować pytaj wprost: „Czy jesteś częścią demiurga?”,  Istoty Prawdziwego Boskiego Światła istniejące poza demiurgiem w rzeczywistym wszechświecie chętnie odpowiedzą na twoje pytania.   Miej świadomość, że nie mówią oni w języku takim jak my, ale w sposób, który ja nazywam „telepatią duszy”.

 

Rodzaj komunikacji jest głównym wskaźnikiem.

Siły Prawdziwego Boskiego Światła, które istnieją poza skorumpowanym demiurgiem, nie są związane z dynamiką lewej i prawej półkuli mózgu i polaryzacji ciemności-światła, które definiują podwszechświat demiurga.  Oznacza to, że NIE brzmią jak głos w twojej głowie!  Zamiast tego używają „telepatię duszy” aby emanować uczucia, archetypowe wyrażenia i wyjątkowo czystą jakość Światła, które przemawia bezpośrednio do twojej duszy.

Różnica pomiędzy istotami z Prawdziwego Boskiego Światła i tymi z fałszywego światła duchowej kłamliwej hierarchii jest taka, że Światło tych pierwszych jest ciepłe, obejmujące, czyste i bezwarunkowo kochające, podczas gdy światło tych drugich jest chłodne, przebijające w niewygodny sposób,  dominujące i często nadmiernie męskie.  Duchowa kłamliwa hierarchia to grupa zdominowana przez mężczyzn, a nawet kobiety w ramach tej struktury władzy mają bardzo męską energię. Ta dominacja mężczyzn jest powodem, dlaczego struktury religijne stworzone przez kłamliwą hierarchię włącznie wszystkie mają władczego boga płci męskiej, a nie wspominają o wszechogarniającej kobiecie-twórcy.

Inną ważną różnicą pomiędzy istotami fałszywego światła demiurga i istotami Prawdziwego Boskiego Światła, które są zrównane z Nieskończonym Źródłem jest tym, że Boskie Światło nie jest kontrolujące, manipulujące, apodyktyczne, czy osądzające w żaden sposób.  Nieskończone Źródło niczego od ciebie nie oczekuje, choć będzie wspierać cię w twojej misji pomocy zdemontowania skorumpowanego demiurga.  Nie będziesz otrzymywał „rozkazów” od Nieskończonego Źródła lub istot Prawdziwego Boskiego Światła, które działają poza demiurgiem. Nie będą wysyłać cię na niekończące się, drenujące energię, misje podczas twoich snów i nie poproszą cię o zrobienie czegoś, co będzie skutkowało utratą twojej duchowej energii, w przeciwieństwie do oszustów fałszywego światła duchowej kłamliwej hierarchii.

Istoty Prawdziwego Boskiego Światła są pomocne, kochające, opiekuńcze, i dbają o ciebie jako o jednostkę.  Nie jesteś tylko trybikiem w ich maszynie, gdyż rozumieją, że jesteś bardzo ważnym aspektem misternie połączonego stworzenia.  Mają wielki szacunek dla tych z nas, którzy zgłosili się na ochotnika, aby wcielić się w tym „systemie bestii” skorumpowanego demiurga dla pomocy rozebrania go od wewnątrz.  W rzeczywistości muszą być pracujący Boscy Agenci, zarówno od wewnątrz jak i na zewnątrz skorumpowanego demiurga w celu jego demontażu.

 

Rozeznanie jest kluczowe

Będę pisać więcej na ten temat i jego wielu implikacjach.  W tym czasie wzywam was do drastycznego zwiększenia sceptycyzmu i wyostrzenia swojego rozeznania.  Zastosujcie swoją intuicję i logikę do informacji, które otrzymujecie i zadawajcie sobie pytanie „jaka jest tu agenda?”  Istnieje rzeczywiście bardzo duży, wielowymiarowy „spisek” w operacji na tej planecie, który z nas czerpie siłę, popychając nas z jednego spektrum polaryzacji do drugiego.  Każdy, wzywany do „wybrania strony” po prostu się nie obudził do faktu, że obie strony to są dwie połówki tego samego medalu, który jest kontrolowany przez skorumpowanego demiurga.

Zachęcam was do dyskusji na te tematy ze swoimi bliskimi i rozpoznawajcie sposoby, jak mogliście być manipulowani przez fałszywe światło w przeszłości.  Nie ma się czego wstydzić – istoty fałszywego światła są niezwykle wykwalifikowanymi kłamcami i manipulatorami.

Większość z was czytająca to, już podjęła decyzję, aby być Boskimi Agentami i wcieliła się w celu demontażu demiurgicznego systemu kontroli.  Już wybrałeś i teraz musisz przeprowadzić swoją indywidualną misję.  Aby to zrobić, jest niezwykle ważne, aby zerwać wszelkie więzi z kłamliwą hierarchią fałszywego światła. Poświęć trochę czasu, aby odzyskać energię i siłę, jeśli jest to konieczne, i zapytaj swoją wewnętrzną Świętą Jaźń, aby ujawniła ci, co konkretnie masz do zrobienia.

Bądź silny w prawdziwym świetle swojej Boskiej Wewnętrznej Jaźni i Nieskończonego Źródła.  Wiele miłości,

Cameron Day, 23 sierpnia 2013

http://www.ascensionhelp.com/blog/2013/08/23/why-i-am-no-longer-a-light-worker/

Ochrona

.

Raport Kobry, 19 stycznia 2015

Chociaż duża część sieci plazmy skalarnej została usunięta po otwarciu portalu IS:IS, znaczna część jeszcze pozostała.  Faza Przełomowa nie oznacza tylko tęcze i ładne komety.  Jesteśmy w samym środku okultystycznej wojny pomiędzy siłami Światła i siłami ciemności.
Dlatego jest niezwykle ważne, aby ludzie byli świadomi istnienia i wpływu sieci plazmy skalarnej i innych broni energetycznych, których Kabał pod przewodnictwem grupy Chimery używa do tłumienia ludzkiej świadomości i zapobiegania przyjścia Światła.  Tutaj jest stosunkowo dobry artykuł na ten temat:

https://jhaines6.wordpress.com/2015/01/18/think-bigger-look-deeper-part-two-by-bradley-loves/

Wydarzenie NIE nastąpi, aż siatka plazmy skalarnej nie zostanie usunięta.

Wielu pracowników i wojowników Światła jest głównym celem broni skierowanej energii, ponieważ są oni głównym zagrożeniem dla bezpieczeństwa obecnej matrycy niewolnictwa więziennej planety i jej treserów.

Pierwsze wskazówki dotyczące ochrony osób to próba utrzymania stanu równowagi i harmonii podczas wszystkich codziennych czynności. Oznacza to, że uczenie się jak opanować umiejętności zarządzania czasem i priorytetami i nauczenia się, kiedy powiedzieć tak, a kiedy powiedzieć nie, i usunięcia wszystkich toksycznych elementów, sytuacji i ludzi z waszego życia. Dobrze jest też znaleźć trochę czasu każdego dnia na przebywanie w naturze i / lub w medytacji, dla ponownego połączenia się z waszą wyższą jaźnią.

Źródła Smoka przekazały skuteczny protokół medytacji dla ochrony.  Zalecane jest używać ten protokół raz lub kilka razy dziennie i utrzymywać tę tarczę ochronną w trakcie fazy Przełomowej w celu utrzymania wibracyjnej częstotliwości Światła:

1.  Zrelaksuj swoje ciało, emocje i umysł skupiając się na oddechu lub w jakikolwiek inny sposób, który dla ciebie pracuje.

2.  Wyobraź sobie błyszczący, biały wir Światła emanujący z gwiezdnej czakry ducha* w dół w całym organizmie w kierunku ruchu wskazówek zegara, oczyszczając pola energii twoich fizycznych, plazmatycznych, eterycznych, emocjonalnych i umysłowych ciał.  Utrzymuj ten wir, podłączając go do źródła uniwersalnego Światła i zaprogramuj go tak, aby utrzymywał wszystkie twoje ciała energetyczne oczyszczone.

 3. Wizualizuj tarczę półprzepuszczalnego lustra w kształcie jaja wokół aurycznego pola twojego fizycznego, eterycznego, plazmatycznego, astralnego i mentalnego ciała. Ta lustrzana tarcza przepuszcza wszystkie pozytywne energie do twojego pola energetycznego, ale odbija wszystkie negatywne energie z powrotem do ich źródła (wrócone do nadawcy).  Zaprogramuj tę tarczę lustrzaną tak, aby informowała cię o jakiejkolwiek negatywnej energii skierowanej w twoją stronę i pozwól odzwierciedlić ją z powrotem do jej pochodzenia.

4.  Wizualizuj jak Światło przestawia wszystkie części ciebie i wszystkie części twojego pola energii z powrotem do stanu równowagi i harmonii.  Robiąc to możesz śpiewać mantrę OM, ponieważ OM jest pierwotnym dźwiękiem Światła i jego rezonans najbardziej efektywnie przywróci harmonię.

Jeśli jesteś pod silnym plazmowym/skalarnym atakiem, tzw. urządzenie Fioletowego Promienia może pomóc.  Poprzez zastosowanie różdżki w twoim polu aury możesz usunąć negatywną plazmę generowaną przez skalarny atak:

http://altered-states.net/barry/newsletter510/

Urządzenie Fioletowego Promienia/Darsonwala jest urządzeniem zwojnicy Tesli, które generuje pole pozytywnej plazmy i przekształca negatywną plazmę wygenerowaną przez manipulację skalarnej fali.

Kolejnym elementem decydującym w tej okultystycznej wojnie jest doprowadzenie jak największej liczby osób od ciemności do Światła.  Istnieje wielu członków średniego szczebla Kabała, którzy wykonują ciemne uczynki tylko dlatego, że są do tego zmuszani, lub gdyż nie widzą innego wyjścia, będąc pod finansową, psychiczną i fizyczną presją i manipulacją.  Są to przekupieni kongresmeni, wprowadzeni w błąd wysokiego szczebla masoni, chciwi dyrektorzy firm, piloci obsługujący zabijające drony, żołnierze pociągający za spust, personel obsługujący skalarną broń, religijni fanatycy działający poprzez swoje traumy zabijając niewinnych cywilów.

Ta zakodowana wiadomość została przekazana dla tych pośredników z pewnego źródła, który chce pozostać anonimowy:

»Zwieńczenie piramidy zostało usunięte.  Wszystkowidzące oko zostało zmuszone do zamknięcia i już ciebie nie obserwuje.  Możesz teraz bezpiecznie powrócić do Światła Miłości. Tubal Cain. «

Źródła Smoka zasugerowały medytację, aby wprowadzić Światło do dusz tych ludzi, i wielu z nich  przejdzie na Światło, tym samym skutecznie osłabiając bazę mocy kabała:

1. Zrelaksuj ciało, emocje i umysł skupiając się na oddechu lub w jakikolwiek inny sposób, jaki dla ciebie działa.

2. Wizualizuj wir błyskotliwego, białego Światła zstępujący z duchowej gwiezdnej czakry tych wszystkich pośredników kabała do ich pola energii i ich osobowości, budząc ich do rzeczywistości Światła, prowadząc ich do odejścia od kabała, dając im moc do uwolnienia się od ciemności.

3. Wyobraź sobie tych wszystkich pośredników kabała przystępujących do sieci planetarnej Światła, odkładających broń zniszczenia i podstępu, uczących się współpracy i łączenia się z ludzkim społeczeństwem w sposób konstruktywny.

Jednym z największych psychologicznych bloków kabała jest ich kompleks niższości, który starają się ukryć i zamaskować z całym tym chwaleniem się o »liniach krwi«.  Niewygodna prawda jest taka, że linie krwi kabała Chazarów pochodzi z prymitywnego, szorstkiego, brutalnego i mniej inteligentnego człowieka neandertalskiego podczas, gdy masy ludzkie ewoluowały od bardziej  zrównoważonego i bardziej inteligentnego kromaniończyka – człowieka rozumnego z górnego paleolitu:

http://www.democratic-republicans.us/neanderthals-and-semites/

[ tu trzy historyczne mapki do obejrzenia na stronie Kobry – kr]

Proszę zrozumcie, że choć artykuł powyżej może być ideologicznie stronniczy, większość twardych faktów naukowych jest prawdziwa. Wystarczy zastąpić słowo Chazary na miejsce Semitów/Żydów podczas czytania tego artykułu.

Ruch Oporu wydał kilka ostrzeżeń dla twardego rdzenia kabała, aby przestał atakować wojowników i pracowników Światła bronią  ukierunkowanej, skalarnej energii. Ponieważ te ostrzeżenia zostały zignorowane, Opór zainicjował »protokół uwolnienia psów«.  Oznacza to, że nie będą oni już hamować osób i grup na powierzchni Ziemi, które chciałyby usunąć członków kabała przez własną wolę i inicjatywę.

Oznacza to, że powierzchnia planety nagle stała się bardzo niebezpieczna dla kluczowych członków kabała.  To dlatego Donald Rumsfeld sprzedał swój dom i uciekł do Nowego Meksyku:

http://www.noodls.com/view/2448F46606DA1A61429CDD4439C188A8E6C52262?4722xxx1420968910

Joe Biden już zasmakował tę nową sytuację: [link mówi o wielu strzałach oddanych z samochodu w stronę domu Bidena – kr]

http://starshipearththebigpicture.com/2015/01/18/interesting-coincidences/

Ruch Oporu skomunikował, że jeśli ataki kierunkowej broni energetycznej nie zostaną zatrzymane, to może być zainicjowany protokół do szybkiego aresztowania bezbożnej czwórki: Dicka Cheneya, Donalda Rumsfelda, Georga Busha seniora i Henry Kissingera.

Jeśli te protokoły zostaną uruchomione, będą miały drastyczny i destabilizujący wpływ na planetarną sytuację geopolityczną.  I chociaż to przyspieszyłoby Wydarzenie, całe przejście byłoby znacznie bardziej chaotyczne i gwałtowne.  Opór jest w pełni świadomy powiązań bezbożnej czwórki z grupą Chimery.  Opór ma nadzieję, że rozsądek przeważy i da się uniknąć radykalnych środków.

W bardziej optymistycznym tonie, RR6 [specjalna aktywacja pod tym kodem – kr] zostanie uaktywniona pojutrze i podczas tej aktywacji, plazmowy ogon komety Lovejoy będzie przechodzić przez Plejady patrząc z Ziemi. To kosmiczne zdarzenie wyśle falę pozytywnej energii do plazmatycznych Tuneli Seta na całej powierzchni planety i będzie bodźcem do ich transformacji. W skrócie, możemy spodziewać się wiele aktywności sił Światła w następnym tygodniu.

* Ta 8-ma czakra znajduje się nad głową, nad czakrą koronną, w przybliżeniu na szerokość dłoni, lub około sześciu cali, a maksymalnie 24 cali u niektórych osób. 1 cal = 2.54 cm  – kr

http://2012portal.blogspot.com/2015/01/protection.html

Przetłumaczyła Krystal

Aktualizacja sytuacji planetarnej, 16.01.2015

.

Usuwanie grupy Chimery nadal trwa.  Jest znaczący postęp, ale intel odnoszący się do tego musi pozostać w obecnym czasie jeszcze nieujawniony.  Jednak w taki sposób możecie uczestniczyć w rozwiązywaniu sytuacji Chimery [w skrócie – niedzielne medytacje – kr]:

http://recreatingbalance1.blogspot.com/2015/01/dont-be-afraid-of-strangelet-bombs.html

Tunele Seta, plazmatyczne przetoki obrzydzenia, są  otwierane przez Światło.  Sącząca się infekcja jest przeobrażana przez Światło i absorbowana przez Jedność.  To jest ukryty powód dla szaleństwa dziejącego się teraz na Ziemi.

Od inicjalizacji fazy Przełomu po otwarciu portalu IS:IS w grudniu, Wschodnie Przymierze przyspiesza swoje plany budowy alternatywnej struktury finansowej, która ma zastąpić system petrodolarowy –  główną podstawę grupy Chimery  utrzymującej status kwarantanny na planecie Ziemi i wykorzystującej Negatywne Wojsko jako ich główne narzędzie operacyjne:

http://www.rt.com/business/217803-cbr-swift-alternative-system

http://www.bloomberg.com/news/2014-12-26/china-extends-forwards-swaps-trading-to-three-more-currencies.html

http://abcnews.go.com/Business/story?id=7168919&page=1&singlePage=true

http://cosmicconvergence.org/?p=8618

Ta nowa alternatywna struktura zawiera systemy nawigacyjne GPS, które nie są pod kontrolą Negatywnego Wojska:

http://www.gpsdaily.com/reports/Russias_Glonass_to_Provide_Brazil_With_Alternative_to_GPS_999.html

Cała ta alternatywna struktura musi już działać w dużym stopniu podczas Wydarzenia i będzie głównym instrumentem dla finansowego resetu.

Od początku roku, konflikt pomiędzy Wschodnim Sojuszem a jezuickim/Illuminazi, przemysłowym kompleksem finansowo-militarnym, eskaluje.  Europa jest polem bitwy tej zdalnie kierowanej wojny ze względu na jej geopolityczne położenie w środku głównych centrów operacyjnych, zarówno Sojuszu jak i Kabała, i  ponieważ jest to miejsce wielu ważnych wirów w planetarnej sieci energetycznej, które utrzymują znaczący klucz do kontrolowania planetarnego ciała energetycznego.

Paryskie ataki fałszywej flagi zostały zaprojektowane przez kabała jezuickiego/Illuminazi, gdyż Paryż jest ważnym wirem Izydy (Isis) i jako ostrzeżenie i zagrożenie dla Francji, gdyż ta miała podjąć decyzję o przystąpieniu do Sojuszu:

http://www.dailysabah.com/europe/2015/01/07/france-to-make-a-choice-between-nato-and-russia

Zamiast zbytniego zaangażowania w dramat tej fałszywej flagi, proponuję aby wszyscy byli bardziej świadomi tego:

http://www.theguardian.com/world/2015/jan/14/satellite-images-reveal-devastation-boko-haram-massacre-nigeria

O wiele bardziej potrzebna jest świadomość w alternatywnej społeczności na temat sytuacji w Nigerii.

W sytuacji europejskiej, wschodni Sojusz kontratakuje.  Po pierwsze, w nie tak zaskakującym zwrocie, Szwajcaria odpina sztywny kurs swojej waluty od krainy czarów Euro i przystępuje do Sojuszu w przygotowaniach przejścia do systemu finansowego opartego na złocie po resecie:

http://abcnews.go.com/International/wireStory/swiss-national-bank-scraps-minimum-exchange-rate-euro-28239702

http://www.goldcore.com/us/gold-blog/market-chaos-swiss-franc-surges-30-13-minutes-gold-rises-sharply/

Po drugie, Rosja zagroziła odcięcie dostaw gazu do Europy przez Ukrainę kontrolowaną przez Illuminazi w środku zimy, z planem przekierowania gazu przez Turcję, w ten sposób skutecznie zmuszając kraje europejskie do wybrania stron:

http://www.businessinsider.com/russia-turkey-black-sea-pipeline-2015-1

Jest to także wojna intela i wydaje się, że następujący artykuł jest dezinformacją:

http://www.dailymail.co.uk/news/article-1106382/Europe-plunged-energy-crisis-Russia-cuts-gas-supply-Ukraine.html

W każdym razie kabał już wysyła swoich przedstawicieli do Bułgarii dla perswazji:

http://itar-tass.com/en/world/771265

Tymczasem Sojusz w szybkim tempie buduje nową infrastrukturę finansową w przygotowaniach do Wydarzenia:

http://rt.com/business/222175-russia-china-rating-agency/

http://itar-tass.com/en/economy/770911

Znaki na niebie dalej się pokazują.  Bogini powraca.  Amerykański Kabuki [bloger strony http://americankabuki.blogspot.com/ – kr] znalazł to piękne zdjęcie figury Bogini w plazmowym ogonie komety Lovejoy [Miłość-radość] na stronie internetowej „Space weather gallery”:

Teraz kometa Lovejoy przechodzi w pobliżu Plejad, łącząc energię Radości z plejadańską kosmiczną energią Miłości.  W wyniku tego strumienia energii, osoby wrażliwe na energie mogą doświadczyć wzrost Miłości w swoich związkach:

Przełom jest blisko!  Kobra

http://2012portal.blogspot.com/2015/01/planetary-situation-update.html

Przetłumaczyła Krystal

Previous Older Entries