Wywiad Roba z Kobrą, 15 grudnia 2015

.

Fałszywe flagi i jak reagować – Plany NWO – Nici DNA podczas W. –  Osho –  HYKSOS –  Monoteistyczne religie –  Mojżesz –  Absolut  –  Misja Jeszuy – Edukacja i praca po Wydarzeniu –  Zasłona –  Larimar –  Empata –  Mekka – Jedzenie mięsa – Pusta Ziemia  – Turcja – Medytacja w Tajlandii – Pas Kuipera – Pojawienia statków kosmicznych

.

.

Rob –  Chcę ci podziękować za ponowne przybycie na audycję radiową Zwycięstwo dla Światła.  Witaj Kobra.

KOBRA –  Dziękuję ci za twoje zaproszenie.  Jest zawsze przyjemnością dawać te wywiady.

Rob –  Po ostatnim wywiadzie mieliśmy Paryż i wtedy o tym mówiliśmy, a teraz mamy następną operację fałszywej flagi – strzelaninę w San Bernardino, Kalifornia i wygląda na to, że odnosi ona oczekiwany efekt.  Miały miejsce ataki na Muzułmanów i tak dalej.  Czy możesz się odnieść jak ludzie mogą przezwyciężyć ten rodzaj negatywności i co możemy zrobić by uzdrowić tę sytuację?

KOBRA –  Jest ważne, aby zrozumieć, że te ataki fałszywej flagi mają jeden cel: Uwikłać ludzi w tę sytuację, wypełnić ich umysły obrazami i formami myślowymi, skupić na tym ich uwagę.  Jest to w rzeczywistości bardzo efektywne przez użycie mediów głównego nurtu.  Zabijają kilka osób lub pozorują zabijanie kilku osób i ten obraz oraz wiadomość przenika do mediów głównego nurtu i bardzo skutecznie obniża częstotliwość wibracyjną i bardzo efektywnie odwraca ludzi od konstruktywnej akcji.  Jedynym wyjściem jest wyrzucenie tego z twojej świadomości.  Po prostu pozwól temu odejść.  Dzieją się o wiele ważniejsze rzeczy, które mają o wiele większy wpływ na wyzwolenie planetarne i zamiast skupiać się na tych atakach fałszywej flagi, jest o wiele ważniejszym, aby skupić się na wyzwoleniu planetarnym i tym co możesz zrobić by asystować w tym procesie.

Większość ich planów się nie powiedzie.  Widzisz, próbują cały czas ograniczyć poruszanie się, wywoływać wojny, robić wszystko, aby wprowadzić ich NWO, ale mogę tutaj powiedzieć, ich plan NWO, ich celem było zakończenie tego procesu w roku 2000.  I oczywiście nie miało to miejsca.  Chcieli posiadać totalitarny, ogólnoświatowy rząd działający już w roku 2000.  Teraz, 15 lat później, wciąż im się to nie udało i jest tylko jeden powód dlaczego – obecność sił Światła.  To znaczy my, Ruch Oporu, czyli różne rodzaje gwiezdnych braci i sióstr i wiele różnych pozytywnych istot, które zapobiegają ich planom każdego dnia.  Więc powiedziałbym, że około 80 – 90% ich planów nigdy nie ujrzy światła dziennego, ponieważ zostaną zatrzymane.  Część ich planów się powiedzie do pewnego stopnia, ale nigdy całkowicie.  Oczywiście, zanim planeta zostanie wyzwolona nie jesteśmy w stanie zagwarantować, ani powiedzieć, że wszystkie ich plany zostaną powstrzymane, ale większość będzie.  Nie skupiałbym się tak bardzo na strachu przed tym co się wydarzy, na tym co oni zrobią, ale ponownie – skupiłbym się na tym co ja mogę zrobić, aby przyspieszyć proces wyzwolenia i zapewnienia nam zwycięstwa.

Rob – Dziękuję ci bardzo za to.  Doradzałem wielu ludziom wyłączenie telewizorów.  Otrzymuję od wielu ludzi sporo panicznych próśb i informacji wytworzonej strachem.  Radzę wam wyłączyć telewizory.  Spędzajcie więcej czasu w naturze i starajcie się połączyć ze swoim wewnętrznym Ja.  Następne pytanie brzmi.  Jako ludzie na tej planecie, czy kiedykolwiek będziemy w stanie odzyskać utracone nici DNA, lub jak to mówią, sto procent umysłu?  Mam na myśli, zjednoczenie z naszym boskim Ja.  Czy wydarzy się to w tym obecnym życiu?  Zależnie od wieku oczywiście.  Czy jest to nieuchronne, czy jest to stopniowa zmiana, która się wydarzy indywidualnie dla pewnych ludzi, a dla innych ludzi nie?

KOBRA –  Wydarzenie jest tym  czasem, kiedy nastanie zmiana.  I oczywiście, zajmie to nieco czasu zależnie od konkretnego przypadku.  Każda pojedyncza istota przejdzie przez swój własny proces, ale ten proces rozpocznie się w czasie Wydarzenia.  Będzie to masywny postęp w tym czasie – skok kwantowy, można powiedzieć.  I później będą pełniejsze skoki kwantowe, ale powiedziałbym, Wydarzenie będzie momentem,  kiedy krytyczna masa świadomości obecna na planecie kiedy jako rasa, jako kolektyw do użyjemy swoich wyższych umiejętności do uaktywnienia drzemiącej części naszego mózgu i drzemiącej części naszego DNA.  I wtedy to nie będzie już dłużej problemem.  Będzie to po prostu bardzo przyspieszona ewolucja.  Problemem jest okres przez Wydarzeniem, gdzie wszyscy są jeszcze sztucznie zduszeni.  Kabał i Chimera wciąż powstrzymują kolektywną ewolucję ludzkości.  To jest powodem, dla którego ludzie czują się tak nieszczęśliwi wobec obecnej sytuacji.

Rob –  Następne pytanie jest o Osho lub o Baghranie Sri Rajneeshu.  On niewątpliwie był osobą, która ujawniła wiele programów i wierzeń.  Fred Bell powiedział, że był on nauczycielem, który przyciągał tak zwanych wielbicieli Szóstego Promienia – ludzi, którzy poszukują swojego wyzwolenia przez kogoś innego.  W pewnym sensie sporo ludzi nosiło ze sobą jego obraz.  Zauważyłem sporo otwartej świadomości.  Co czujesz odnośnie jego misji?

KOBRA –  Był duszą pochodzącą z systemu gwiezdnego Syriusza.  Jego misją było przebudzenie zachodniego społeczeństwa na rzeczywistość emocjonalnych procesów, oczyszczenie ciała emocjonalnego.  Wspierał do pewnego stopnia wyzwolenie energii seksualnej i integrowanie tej energii z sercem i posiadał on bardzo ważną misję sprowadzania praktycznych narzędzi dla zachodniego społeczeństwa, jak radzić sobie z emocjami.  To była kluczowa część jego misji. Oczywiście, były też inne aspekty i niestety kabał na niego polował. Miały miejsce próby jego otrucia i niestety został zabity przez kabała.

Rob –  Ben Fulford mówił o HYKSOS, potomkach religii Abrahama i ich wpływie w historii.  Czy oni wciąż są obecni?

KOBRA – Tak, to jest część jednej z gałęzi Chazarów, lub może powinniśmy powiedzieć, przodków Chazarów.  Możemy tu zagłębić się w historię, ponieważ ten temat został już poruszony przy okazji Wiru Czeczeńskiego.  Rdzeń tego obszaru jest domem jednej z gałęzi człowieka biblijnego.  Ten sam obszar był używany jako portal w różnych inwazjach archontów, aby sprowadzać na Ziemię hybrydy Reptylian w humanoidalnych ciałach, i to są ci, których nazywamy Chazarami.

Rob –  Nie wierzysz, że istnieje jeden Stwórca, ale wielu bogów?

KOBRA – Wierzę, że jest jedno absolutne Źródło, ale absolutne Źródło nie jest reprezentowane poprawnie w monoteistycznych religiach.  W rzeczywistości, monoteistyczne religie nadużywały faktu odległości Absolutu, aby kontrolować ludzi.  Archonci są dość sprawni w używaniu duchowej prawdy i obracaniu jej w narzędzie kontroli.  Monoteistyczne religie nie były stworzone z celem łączenia osoby z Absolutem, ale z celem kontrolowania ludzkiego połączenia z Absolutem.

Rob – Czy możesz mi powiedzieć co sądzisz o Mojżeszu?

KOBRA –  Mojżesz był kapłanem, który przeszedł inicjację w egipskich, mistycznych szkołach.

Rob –  OK.  Kto inicjował go do szkół mistycznych?  Czy były to pozytywne istoty Światła, czy negatywne istoty?

KOBRA –  Tak.  Pozytywne.

Rob –  Czy możesz wyjaśnić jak był on wykorzystywany i co zrobił?

KOBRA –  Był wykorzystywany później, kiedy przeinaczył część nauk szkoły mistycznej.  Naprawdę nie miał takiego zamiaru.  Celem archontów poza sceną było, jak mówiłem wcześniej, umieszczenie siebie jako pośredników pomiędzy osobą i jej własnym duchowym doświadczeniem.

Rob –  Jaki był jego kontakt na górze, kiedy przyniósł z powrotem tablice?  Czy był to pozytywny czy negatywny kontakt?

KOBRA –  To był pozytywny kontakt.

Rob – To był dość potężny kontakt.  Powiedziałbym, że jego misja była udana do pewnego stopnia.  Oczywiście, pojawia się tutaj czynnik ludzki i nie zaakceptowali oni przykazań.  Jestem ciekaw, co byś powiedział o tym, że później w jego misji, po tym jak  odszedł, jego nauki były nadużywane.

KOBRA –  Po prostu, miał bardzo potężne duchowe doświadczenie i był również edukowany na kapłana i archonci zdołali umieścić pewne części swoich nauk w jego naukach.  To samo miało miejsce z większością proroków w tym czasie.

Rob – Czy możesz pomówić o twojej koncepcji monoteizmu lub jednego prawdziwego żyjącego Boga … Nie widzę tego jako religii świeckiej, ale jako indywidualną relację z absolutnym Stwórcą.  Jakie są twoje poglądy na ten temat?

KOBRA –  Po prostu Absolut nie jest stwórcą.  Wszechświat został stworzony poprzez interakcję Absolutu i przypadku.  To jest numer 1.  I to co większość religii czyni to upraszczanie zrozumienia jak działa Wszechświat.  I dodają inne elementy, które działają jako  środki kontrolujące ludzi.  Więc celem większości religii było nie zbliżenie ludzi do Absolutu, ale oddalenie ich od Absolutu.  A ktoś kto nie zgadzał się z określoną wersją prawdy nie był akceptowany i był prześladowany.
Po prostu nie ma pierwszej przyczyny.  Absolut nie został stworzony, zawsze był, jest i zawsze będzie.  Przypadek nie został stworzony z jakimś celem.  Był to wybuch losowej funkcji, anomalii i tych dwóch logicznie przeciwstawnych sobie rzeczy.  One są dwoma bardzo silnymi, ale przeciwnymi siłami i napięcia pomiędzy tymi dwoma stworzyły Wszechświat.

Rob –  Czy możesz pomówić o misji Jeszuy, Chrystusa i o tym potężnym planie odkupienia?  W twojej opinii … oczywiście to również zostało zniekształcone, ale czy uważasz, że Chrystus był boską osobowością z najwyższych poziomów administracji materialnych i niematerialnych wszechświatów wielowymiarowych istot, które są zarządcami stworzenia?

KOBRA –  Był on pierwszym, który sprowadził bardzo ważną wiadomość i tą wiadomością jest bezwarunkowa miłość i jest to kluczowe przesłanie dla zapewnienia sukcesu planetarnego wyzwolenia.  Z jednej strony udało mu się to, ponieważ wielu ludzi od tego czasu zaczyna rozumieć znaczenie współczucia, znaczenie bezwarunkowej miłości, znaczenie czystego i bezwarunkowego Światła i niektórzy zaczęli rozumieć wagę wewnętrznego dziecka.  Ale archonci zdołali stłumić wiele części tego przesłania i zdołali zniekształcić resztę jego wiadomości, więc powiedziałbym, że ogrom ludzi, którzy mówią o  nim nie rozumieją tego przesłania.  Więc w pewien sposób jego misja była bardzo udana, a z drugiej strony nie osiągnięto planowanego sukcesu.  Nadzieje sił Światła były o wiele większe.

Rob –  Czy możesz pomówić o tym, co będzie się działo z edukacją po Wydarzeniu.

KOBRA –  Edukacja stanie się nareszcie interesująca dla dzieci, ponieważ będzie głoszona prawda.  Powodem, dla którego dzieci są znudzone w szkole, jest pomijanie prawdy.  Są karmieni kłamstwami.  Prawda o ludzkiej historii, prawdziwej nauce, o darmowej energii, o kontaktach pozaziemskich, o rzeczywistości poza scenami politycznymi sprawi, że wszystko będzie ciekawsze.  Ludzie będą zmotywowani i uniesieni intelektualnie.  Duchowe zdolności ułatwią znacznie ten proces.

Rob –  Wielu ludzi pyta co stanie się po Wydarzeniu z pracą.  Czy możesz uspokoić osoby pracujące w tym, co nazywamy elektrowniami jądrowymi i chemicznymi fabrykami?  Czy możesz wyjaśnić nieco jak Wydarzenie zadba o nich i jak oni podejmą się nowych prac?

KOBRA –  Ludzie zadają te pytania z perspektywy niepewności, że jeśli nie będą pracować w tej czy innej branży lub w dziedzinie w jakiej byli szkoleni, nie będą w stanie zarabiać pieniędzy lub coś w tym stylu.  Ludzie muszą zrozumieć, że po Wydarzeniu na planecie będzie ograniczenie całej ekonomii.  Nawet jeśli twój zakład pracy zostanie zamknięty, wiele nowych zostanie otwartych, co przyniesie ci prosperowanie.  Ten strach, który chce utrzymywać rzeczy takimi, jakimi są teraz blokuje ewolucję, a ewolucja musi mieć miejsce nawet jeśli będzie kilka potrząśnięć i zmian, które mogą być nieprzyjemne przez krótki czas.  Wynik będzie o wiele lepszy dla wszystkich.  Jako przykład, jeśli ktoś obecnie pracuje w elektrowni jądrowej i ma miejsce Wydarzenie, może nie będzie pracował przez kilka miesięcy i następnie zacznie pracować nad innym projektem, gdzie będzie mógł używać swojego rzeczoznawstwa z lepszym zarobkiem, mniejszym stresem i będzie bardziej produktywny.

Rob –  Dziękuję ci bardzo.  Ludzie mają pewne pytania odnośnie Zasłony.  Co jest jej źródłem? Czy jest ona wykonana z ludzkiej technologii i satelit?

KOBRA –  Podłoże jej jest bardzo starożytne.  Stara technologia fali skalarnej, która była tutaj przez co najmniej 25,000 lat.  Powiedziałbym sieć była kompletna i działająca przez ostatnie 25,000 lat.  W ostatnim wieku coraz więcej ulepszeń zostało dodanych do Zasłony dzięki ewolucji kompleksu militarno-przemysłowego.  Ich własne technologie jak HAARP, jak różne Wieże Gwen, dla przykładu.  Następnie telefony komórkowe zostały dodane do sieci.  Mikroczipy – warstwy na warstwach, podczerwone urządzenia skalarne, radary, satelity.  Wiele kluczowych satelit jest częścią sieci i tak dalej.

Rob   Czy coś wiesz o niebieskim kamieniu, Larimar?

KOBRA –  Tak, pochodzi on z Republiki Dominikańskiej.  Jest tylko jedno miejsce, gdzie można go znaleźć.  Posiada częstotliwość wibracyjną Atlantydy, ponieważ ten region był całkiem ważnym kompleksem świątynnym na Atlantydzie i energia duchowa tego kompleksu świątynnego jest zakodowana w tym kamieniu.

Rob –  Czy możesz opisać empatę?

KOBRA –  Empata jest osobą, która jest w stanie wyczuwać emocje innych ludzi i w rzeczywiści, opisałbym to jako emocjonalne jasnowidzenie.  Ktoś kto może dostrzegać emocje innych ludzi, może zrozumieć ich lepiej niż inni ludzie, może czytać intencje innych ludzi.  Czasem empaci byli używani w tajnych programach wojskowych, by wykrywać kłamstwa lub jakikolwiek rodzaj manipulacji.  Także ci empaci nie są stuprocentowo niezawodni.  Czasem mogą oni wykrywać rzeczy, które nie są wykrywalne normalnie.

Rob – Jaki jest mistyczny symbol sześciennego budynku?  Z jakiego jest wykonany kamienia?  Czy podstawą jest kamień?   Czym jest miasto Mekka?  Co jest celem pielgrzymki wokół tego kamienia?  Czy możesz pomówić o astrologicznym sczasowaniu Ramadanu i rotacji wokół kamienia Hajj?  Prościej mówiąc, chcielibyśmy wiedzieć co się dzieje z tym kamieniem w Mekce i co to jest?

KOBRA –  Tak, oczywiście. Ten obszar był bardzo istotnym wirem Bogini zanim nadszedł Islam.  Był jednym z centrów czci dla jednej z przed-islamskich Bogiń.  Archonci użyli tego miejsca, tej lokacji do zdławienia wiru Bogini.  Użyli tego sześcianu by zdławić wir Bogini i ten sześcian został przygotowany z magicznymi, okultystycznymi rytuałami, aby zniewolić ludzi w trzecim wymiarze.  A rotacja ludzi wokół kamienia Hajj była używana by dalej zasilać ten kamień energią ludzi i zniewalać ich jeszcze bardziej.  Jest wiele rytuałów każdego roku wokół Hajj na eterycznym i plazmowym wymiarze.  Ludzie są programowani przez to centrum programowania.  Ta sama sytuacja ma miejsce w Watykanie – dokładnie ten sam proces.  Dokładnie te same technologie są używane przez Watykan.

Rob –  Ktoś mówił o Habsburgach.  Czy możesz pomówić, czy są oni mrocznym kabałem?

KOBRA – Musisz zrozumieć, że jeśli ktoś należy do pewnej rodziny nie znaczy, że jest automatycznie złą osobą, ale rodzina jako całość jest częścią kabała.  Powiedziałbym staro- europejską, szlachecką strukturą kabała.

Rob –  Znam osobę, która jest częścią tej rodziny i nie lubiła kiedy Reptylianie wałęsali się na jej posiadłości.  Następne pytanie:  Jaki jest efekt na ciało i mentalne zdrowie, kiedy spożywamy mięso?  Dlaczego jedzenie mięsa wpływa na nas negatywnie, na nasze mentalne i fizyczne zdrowie?

KOBRA –  Po pierwsze, kiedy zwierzę jest zabijane, wibracyjny strach jest przechowywany w pamięci komórkowej tego zwierzęcia i ludzie przyjmują to do swoich ciał.  Druga rzecz – jedzenie mięsa obniża częstotliwość wibracyjną ciała.  Niektórzy ludzie potrzebują pewną ilość mięsa by dobrze funkcjonować, ale większość ludzi czułaby się lepiej bez jedzenia mięsa.

KOBRA o Pustej Ziemi –  Nie zgodziłbym się z Pustą Ziemią i nie zgodziłbym się z biegunowym otworem, ale zgodziłbym się z Ziemią o strukturze plastra miodu.   Istnieje wiele jaskiń, wiele ogromnych systemów tuneli, podziemnych rzek, ogromnych przestrzeni, ale nie ma niczego takiego jak centralne słońce wewnątrz Ziemi i nie ma nic takiego jak biegunowe otwarcie i nie – Ziemia nie jest płaska.

Warunki do życia bliżej centrum w wymiarze fizycznym po prostu nie sprzyjają życiu, ponieważ im głębiej zejdziesz, tym wyżej podnosi się temperatura.  Jeśli zejdziesz więcej niż powiedzmy 10 mil poniżej powierzchni, staje się tam bardzo gorąco na dole i jest niepraktycznym budowanie czegokolwiek głębiej niż może 10 mil, lub nawet mniej.  I czasem skorupa ziemska nie jest taka gruba. Nie pozwala to na budowanie tam struktur.  Więc powiedziałbym, że większość podziemnych kompleksów jest bardzo blisko powierzchni, powiedziałbym maksymalnie do kilku mil pod powierzchnią.

Rob –  Czy prawdą jest, że Turcja kupuje ropę naftową od Państwa Islamskiego?

KOBRA –  Tak, oczywiście, to prawda. Myślę, że to oczywiste.

Rob –  Czy były jakiekolwiek manipulacje w wyborach Erdogana?

KOBRA – Tak, oczywiście.  To również jest oczywiste.

Rob –  Był raport, w którym w Tajlandii medytowało milion studentów w skoncentrowanym wysiłku na świecie.  Czy możesz nieco pomówić dlaczego to nie spowodowało Wydarzenia dla 144,000?

KOBRA –  Ponieważ nie medytowali dla Wydarzenia.  Medytowali po prostu, aby sprowadzić pozytywny rezonans na planecie i odniosło to sukces.

Rob –  Medytacja na rzecz Wydarzenia jest ściśle określona i jest ważne, aby ludzie, którzy ją wykonują mieli określony obraz Wydarzenia, na którym kabał jest usuwany.  Czy zgodziłbyś się z tym?

KOBRA – Zgodziłbym się, że ludzie muszą mieć określoną ideę manifestowania Wydarzenia i wizualizowania i odczuwania tego i oczywiście usuwanie kabała jest jednym tego aspektem.

Rob –  Również w twoim ostatnim wpisie o Pasie Kuipera, powiedziałeś, że nie martwisz tym.  Oczywiście to jest coś w czym nikt z nas nie może brać udziału.  Jest to poza naszym zrozumieniem i wiedzą.  Czy istnieją jakiekolwiek aspekty pozytywnych elementów tajnych programów kosmicznych powiązanych z tego typu rzeczami?  Czy nie zostały one jeszcze wzięte pod skrzydła sił Światła w ramach obietnicy?

KOBRA –  Pas Kuipera zawiera zarówno bazy Chimery jak i oczywiście sił Światła, które należą do pozytywnych programów kosmicznych.

Rob –  Więc istnieją działające elementy pozytywnych sekretnych programów kosmicznych.

KOBRA –  Nie nazywałbym ich tajnymi programami kosmicznymi, ponieważ większość z nich nie jest powiązana z tą planetą.  Nie są to ziemskie programy kosmiczne.  Nie są to ziemskie odłamy cywilizacyjne, powiedziałbym, że są gałęziami Ruchu Oporu, które przebywają na Planecie X, Plejadiańskiej flocie, Andromeidańskiej flocie, Syriańskiej flocie i innych częściach Konfederacji i pewnymi nowymi, świeżymi infuzjami z całej galaktyki.

Rob –  Wydaje się być zwiększona ilość pojawień statków kosmicznych.  Czy jest to częścią procesu odbierania Ujawnienia kabałowi przez ciągłe zwiększanie ujawnień statków?

KOBRA –  Oczywiście. Tak.

Rob – Czy są jakiekolwiek szanse, że kabał stworzy swoje pojawienie statków, aby rościć informacje, które mogłyby zostać użyte jako dezinformacje?

KOBRA – Najprawdopodobniej mówisz o projekcie Blue Beam. To się nie wydarzy.

Rob – Dziękuję ci bardzo.  Niech Bóg cię błogosławi i Zwycięstwo dla Światła, Kobra.

KOBRA – Dziękuję ci bardzo. Zwycięstwo dla Światła.

Streszczenie manuskryptu przetłumaczył black butterflies, edycja Krystal

http://thepromiserevealed.com/q-a-with-cobra-december-15-2015/

Aktualizacja Sytuacji Układu Słonecznego, 20 grudnia 2015

.

Usuwanie grupy Chimera jest kontynuowane. Siły Światła zaczęły usuwać bazy Chimery w Pierścieniu Kuipera i w ten sposób zaczynają przyczyniać się do rozpadu głównej linii obronnej Chimery, która wcześniej uniemożliwiała siłom Światła objęcie pełnej kontroli nad zewnętrznym Układem Słonecznym.  Nastąpią drastyczne zmiany w zewnętrznym Układzie Słonecznym od chwili obecnej aż do początku stycznia przyszłego roku.  To nie jest przypadek, astrologicznie mówiąc, będzie to okres wielkiego postępu [Rzadkie zjawisko: Wszystkie planety poruszają sie do przodu od 25 grudnia 2015 do 6 stycznia 2016 – kr]:

http://thespiritscience.net/2015/11/29/rare-astrology-all-planets-are-moving-direct-from-december-25th-to-january-6th/
 .
.
[„Rzadka pełnia Księżyca w dniu 25 grudnia 2015 roku 0 godz. 11.11 czasu uniwersalnego.  Nie było pełni Księżyca w tym dniu od roku 1977 i nie będzie przez następne 19 lat.  Przekażcie tę informację, aby każdy wiedział” – kr]
 .
Osoby narzekające na mój poprzedni post  muszą zrozumieć, że nie jestem Bogiem i nie składam codziennie wizyty w zewnętrznym Układzie Słonecznym i dlatego intel o Pierścieniu Kuipera był dla mnie również nowy.  Niemniej jednak, nie jest to duża przeciwność i operacje sił Światła postępują pomyślnie.  Chciałbym również zasugerować, aby nie czekać biernie na Wydarzenie, nie uzależniać  od niego swojego życia, ale aktywnie działać na rzecz planetarnego wyzwolenia. Aby odświeżyć waszą pamięć, oto kilka rzeczy, które możecie zrobić kiedy nadejdzie Wydarzenie [Planowanie utrzymania bezpieczeństwa podczas Wydarzenia – kr]:
 .
http://prepareforchange.net/the-event/a-plan-to-maintain-safety-during-the-event/
 .
Aby przygotować się duchowo, możecie uzyskać większą wiedzę o eterycznych, astralnych i mentalnych płaszczyznach i dowiedzieć się, jak uwolnić się od Matrixa w tym doskonałym artykule [Zakończanie systemu kontraktowego – kr]:
.
http://recreatingbalance1.blogspot.fr/2015/12/ending-contract-system.html
 .

Nasza Cotygodniowa Medytacja na rzecz Wydarzenia  jest ważnym narzędziem manifestacji w celu przyspieszenia procesu wyzwolenia i dlatego w pełni popieram apel o jedność [list otwarty do Davida Wilcocka i Goody Corey – kr]:

http://recreatingbalance1.blogspot.si/2015/12/open-letter-to-david-wilcock-corey.html

Proces Ujawnienia przez główne media przyspiesza się. Ludzie zaczynają otwarcie mówić o przyszłych koloniach i przyszłej oderwanej cywilizacji na Marsie: [Kolonie Marsa dla bogatych ludzi i Dlaczego Mars powinien być niezależny od Ziemi – kr]

 .
 .

I o górnictwie w Pasie Asteroidów:

http://www.explainingthefuture.com/resources_from_space.html
 .
W alternatywnych mediach, prawda o biochipach powoli wycieka. Ten artykuł pokazuje uczestnictwo firmy Siemens w produkcji biochipów:
 .
http://exopolitics.org/siemens-implicated-in-tracking-forced-labor-slaves-in-space/
 .

Tutaj musimy zrozumieć, że biochipy były masowo opracowywane podczas 2. Wojny Światowej w niemieckich obozach koncentracyjnych i rozprowadzane wśród ogromnej większości populacji ludzkiej w szczepionkach przez Światową Organizację Zdrowia od końca lat 1940-tych.ówna modernizacja technologii tych biochipów była w latach 1979 i 1984, a druga pomiędzy rokiem 1996 i 1999.  Celem tych chipów było śledzenie populacji, kontroli umysłu i zapobiegania pozytywnego kontaktu z istotami pozaziemskimi. Wszystkie te biochipy zostały całkowicie usunięte z mieszkańców powierzchni Ziemi przez Opór z wykorzystaniem zaawansowanych technologii usuwania ich na odległość.Bardzo ciekawa książka została wydana na temat tajnych programów kosmicznych.  Mogę zgodzić się prawie w 100% z  pierwszą połową tej książki:

 .
http://exopolitics.org/new-book-reveals-what-you-need-to-know-about-the-secret-space-programs/
Jeśli czujesz się prowadzony, nadal możesz wspierać Satelitę dla projektu Ujawnienia, i pomóc w przyspieszeniu Ujawnienia:
.
https://www.indiegogo.com/projects/cubesat-for-disclosure-low-earth-orbit-satellite#/story
.
Zwycięstwo Światła!
 .
Przetłumaczyła Krystal
 .
http://2012portal.blogspot.com/2015/12/solar-system-situation-update.html

Aktualizacja Sytuacji Planetarnej i Układu Słonecznego, 13 grudnia 2015

.

Usuwanie grupy Chimera jest kontynuowane. Głównym problemem pozostają implanty członków kabała połączone Tunelami Seta z  plazmowym, akrecyjnym wirem, Yaldabaoth, który rozciąga się w całym Układzie Słonecznym, i przywiązane do plazmowych bomb Dziwadełko i Toplet.  Implanty pracowników i wojowników Światła są podłączone do implantów członków kabała Tunelami Seta i to utrudnia ich postęp duchowy, ale jednocześnie przyspiesza oczyszczanie implantów kabała i dezintegrację ośmiorniczego, plazmowego, akrecyjnego wiru, Yaldabaoth.

Wiele osób jest świadomych stacji Chimery na księżycach i asteroidach wewnątrz naszego Układu Słonecznego.  Tutaj musimy zrozumieć, że istnieje kilkaset księżyców i kilka milionów asteroidów, na których można byłoby ustanowić fizyczne bazy, ale jedynie ułamek z nich ma rzeczywiste bazy Chimery.

Pas Kuipera, z drugiej strony, jest ogromny i zawiera miliardy ewentualnych ciał, które nadają się na bazy i w rzeczywistości większość fizycznych baz Chimery jest umieszczona wewnątrz pasa Kuipera.  Tworzą tak zwany Pierścień Kuipera, zewnętrzną linię obrony, która chroni terytoria kontrolowane przez Chimerę wewnątrz Układu Słonecznego przed wyzwoleńczymi siłami  Galaktycznej Konfederacji i Dowództwa Asztara.


Pas Kuipera znajduje się głównie w
ekliptycznej płaszczyźnie tuż za orbitą Neptuna.  Możecie zobaczyć zdjęcie oficjalnie odkrytych obiektów pasa Kuipera, widziane z góryŻółta kropka reprezentuje Słońce, cztery czerwone kropki, planety gazowe z naszego Układu Słonecznego, a białe i niebieskie kropki reprezentują oficjalnie znane obiekty Pasa Kuipera:
.

.

Jeśli nałożymy mapę baz Chimery (Pierścień Kuipera) na nasze zdjęcie pasa Kuipera, otrzymamy taką animację:

Operacje w celu usunięcia baz Chimery z Pierścienia Kuipera rozpocznie się bardzo szybko.  Będę informował o tym, gdy to będzie tylko strategicznie mądre.  Niech liczba tych baz was nie zniechęca.  Plan ich usunięcia jest bardzo solidny i ta sytuacja będzie realizowana skutecznie.

Interesujące jest to, że NASA niedawno wydało swój pierwszy obraz sondy kosmicznej Pasa Kuipera:

http://www.nasa.gov/feature/a-distant-close-up-new-horizons-camera-captures-a-wandering-kuiper-belt-object

 

Ostatnio pojawiło się wiele znaków na niebie, które zapowiadają powrót Światła, od statków z Andromedy w Teksasie, jak donosi American Kabuki:

 

 

Do pięknych łuków solarnych w Calgary [Kanada]:

http://spaceweathergallery.com/indiv_upload.php?upload_id=120725&PHPSESSID=2tp39nunatp784e8aipd4d8mu5
 
.
Na powierzchni planety, Wschodni Sojusz będzie o krok bliżej do Resetu, gdy chiński Juan zostanie włączony do koszyka walut, SDR:


Finlandia jest pierwszym krajem na świecie, który poważnie rozważa, aby dać każdemu swojemu obywatelowi bezwarunkowy dochód podstawowy bez żadnych zobowiązań:

http://qz.com/566702/finland-plans-to-give-every-citizen-a-basic-income-of-800-euros-a-month/

Również Wschodni Sojusz rozpocznie wspólną, chińsko-rosyjską agencję prasową, aby przeciwdziałać chazarskiej  kontroli zachodnich mediów:

https://jhaines6a.wordpress.com/2015/12/02/rt-china-russia-to-launch-joint-news-agency-to-boost-eurasian-integration/

Chińskie źródła podają, że choć Wschodni Sojusz odnosi powodzenie w skali globalnej i na poziomie federalnym w Chinach, to jednak wciąż istnieje ogromna ilość infiltracji Jezuitów/ Rothschildów i i wiele chciwości i korupcji na szczeblu lokalnym.

Siły Archontów / Jezuitów / Chazarów kładą wszystkie swoje wysiłki na utrzymaniu swojej machiny entropii tłumiąc darmową energię, aby utrzymać swoją gospodarkę na bazie ropy naftowej, niszcząc kraje (Syria), aby przechwycić ich ropę, tłumiąc wiry Bogini, aby zapobiec przebudzeniu duchowemu (Syria ponownie) i zapobiegając masowe przebudzenie poprzez wstrzymywanie Ujawnienia.

Oni
nie rozumieją, że ich machina entropii przestrzega praw powtarzających się nierówności i zostanie rozwiązana z matematyczną pewnością.

Nasza Medytacja na rzecz Wydarzenia w dniu 21 listopada okazała się ogromnym sukcesem i coraz więcej ludzi dołącza się do naszej cotygodniowej medytacji w każdą niedzielę Doświadczenie pokazuje, że medytacja może zmienić świat:

http://www.theguardian.com/teacher-network/2015/nov/24/san-franciscos-toughest-schools-transformed-meditation

 

Nasza cotygodniowa medytacja ma teraz własną stronę internetową:
 .
http://weeklyeventmeditation.com
 .

Piękne widea zostały stworzone dla naszej medytacji w wielu językach:

English:
https://www.youtube.com/watch?v=keckUjPRueU
https://www.youtube.com/watch?v=zksbyUofgK0
French:
https://www.youtube.com/watch?v=Sh3EGrjMXV0
https://www.youtube.com/watch?v=usLfCP2kpLA
German:
https://www.youtube.com/watch?v=1SST8bYCu_E
Greek:
https://www.youtube.com/watch?v=e3TIPM-z4Z0
Hungarian:
https://www.youtube.com/watch?v=EH6EuJPNJZk
Japanese:
https://www.youtube.com/watch?v=h9yTipEukGg
 .

Potrzebne są tłumaczenia na inne języki. Prosimy o przesłanie tłumaczenia do parlagisas777@gmail.com, a zostaną wykonane filmiki na YouTube i zamieszczone tutaj. [Przesłane – kr]


Zwycięstwo Światła!
.
Przetłumaczyła Krystal
.

Aktualizacja o kamieniu Czintamani

 .

Kobra, 8 grudnia 2015

Od kiedy wydałem intel o kamieniu Czintamani (Cintamani), wiele kawałków tego świętego kamienia trafiło w ręce dedykowanych pracowników i wojowników Światła, które posłużą jako nadajniki energii kompresji przełomu w czasie Wydarzenia:


Wybrane kawałki
kamienia Czintamani  umieszczono w kilkudziesięciu najważniejszych kluczowych punktach sieci wirów planetarnej sieci energetycznej do stabilizacji procesu transformacji w kierunku Wydarzenia. Ta sieć energetyczna Czintamani wokół planety jest już prawie zakończona.

Stara Tybetańska przepowiednia mówi, że nadejdzie czas, gdy Król Świata wyłoni się z wojskiem ze swoich podziemnych królestw, aby pokonać siły ciemności i zapoczątkować nadejście Złotego WiekuTen czas jest teraz.  Kamień Czintamani  będzie odgrywać kluczową rolę w tym procesie:

http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_shambahla11.htm

Kamień Cintamani jest emanacją czystego Światła i jest zewnętrznym przejawem czystości naszej Duszy:
 .

http://gadal-catharisme.org/origin-the-stone_9_96_en.htm

.

Ostatnio, ograniczona ilość kamieni Czintamani umieszczono na StratoProbe 4, pojeździe blisko-przestrzennym, który został zainicjowany przeze mnie wraz z moim zespołem.  StratoProbe 4 osiągnął maksymalną wysokość około 15 mil (24 km):

 .

Na swojej drodze do maksymalnej wysokości zrobił to zdjęcie małej floty pozaziemskich statków, które wspierają naszą misję:


Zostałem pokierowany, aby przygotować kolejn
ą partię kamieni Czintamani.  Większość z nich, w tym kilka sztuk, które były na pokładzie StratoProbe 4, były dostępne dla dedykowanych pracowników i wojowników Światła.  Ta seria kamieni Czintamani  została wyprzedana, ale mamy zarezerwowane kolejną partię dla tych pracowników i wojowników Światła, którzy zmagają się finansowo.  I oni otrzymają te kamienie bezpłatnie.Wraz z moim zespołem szukam osoby, która planuje podróż na Antarktydę w najbliższej przyszłości. Potrzebujemy jednego ochotnika do misji związanej z Czintamani na tym odległym kontynencie.  Jeśli jesteś taką osobą, prosimy o kontakt przez cobraresistance@gmail.comZwycięstwo Światła!
 .
Przetłumaczyła Krystal
 .
http://2012portal.blogspot.com/2015/12/cintamani-update.html
 .

AKTUALIZACJA :

Jedna partia kamieni Czintamani jest gotowa dla tych pracowników i wojowników Światła, którzy nie mają pieniędzy, aby je kupić. Otrzymają oni kamień za darmo. Będą musieli zapłacić tylko rzeczywiste koszty wysyłki.  Jeśli jesteś z Azji, czy Australii i chciałbyś otrzymać kamień, skontaktuj się przez anthem.chang@gmail.com.  Osoby z Ameryki Północnej i Południowej mogą skontaktować się przez newagebiscuit@gmail.com i umieścić „North America gift” (prezent Ameryka Północna„) w temacie (nagłówku maila)Osoby z Europy i Afryki mogą skontaktować się przez superwavefromthestars@gmail.com.

Cotygodniowa medytacja na rzecz Wydarzenia w niedzielę o 20.00

.

Kochani, robię przerwę od moderacji na okres świąteczny.  Najistotniejsze artykuły i informacje dalej będą zamieszczane.  Życzę Wam wszystkim wspaniałych i wypełnionych miłością, Świąt.  Celebrujemy także ponad 10 milionów wizyt i 1059 publikacji na tym blogu od kwietnia 2010 roku! – Krystal ❤

.

To wciąż ma ogromne znaczenie, aby możliwie jak największa liczba osób dołączyła się do naszej cotygodniowej medytacji w każdą niedzielęSiły Światła poinstruowały nas, aby  zmienić cotygodniową medytację na rzecz Wyzwolenia  na medytację na rzecz Wydarzenia, aby jak najszybciej zmienić fokus z procesu Wyzwolenia na manifestację Wydarzenia.

Ta medytacja pomoże siłom Światła w uziemieniu energii Światła na powierzchni planety, co pomoże wzmocnić sieć Światła, która jest potrzebna do przyspieszenia procesu kompresji Przełomu.  Ilość osób robiąca tę medytację jest najbardziej wpływowym czynnikiem wewnątrz mocy populacji na powierzchni Ziemi dla przyspieszenia czasu Wydarzenia.

Zawsze będziemy robić tę medytację o 19.00 czasu Greenwich (GMT) w każdą niedzielę [o 20.00 w Polsce – kr], bez względu na czas letni, czy zimowyMożesz przekonwertować 19.00 GMT do swojej lokalnej strefy czasowej tu:

http://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=Event+Meditation&iso=20151121T211221&p1=168
.

Instrukcje:

1.  Użyj własnej techniki doprowadzającej cię do odprężającego stanu świadomości.

2.  Ustanów intencję, aby użyć tę medytację jako narzędzia do przyspieszenia procesu Ujawnienia i Wydarzenia.

3.  Wizualizuj wiązkę Światła wysyłaną z czakry Duchowej Gwiazdy (8 cali / 20 cm nad głową) do czakry Duchowej Gwiazdy wszystkich medytujących.

 

4.  Następnie wizualizuj kolektywną wiązkę Światła rozszerzającą się do sieci energetycznej Ziemi i łączącą się z czakrami Duchowej Gwiazdy każdej istoty rozumnej na powierzchni planety, pod powierzchnią planety i w całym Układzie Słonecznym.  Wizualizuj jak wszystkie istoty zaangażowane w sytuację Ziemi zharmonizowane z celem zamanifestowania Ujawnienia i Wydarzenia jak najszybciej w sposób pozytywny.  Wizualizuj jak wszystkie plazmowe bomby Dziwadełko i toplet bez szkody usuwaneWizualizuj jak wszystkie inne technologie egzotycznych broni są ujawniane i następnie bez wysiłku usuwane.  Wizualizuj pełne Ujawnienie, masywne komunikaty o intelu o pozaziemskiej obecności i tajnych programach kosmicznych przez środki masowego przekazu.  Wizualizuj jak Wydarzenie ma miejsce, ostatecznie uwalniające Ziemię.

 

Jeśli czujesz się prowadzony/a, możesz kontynuować poprzednią cotygodniową medytację na rzecz Wyzwolenia (lub niektóre części tej medytacji, które ci odpowiadają) po zakończeniu  cotygodniowej medytacji na rzecz Wydarzenia.

Instrukcje do poprzedniej medytacji tutaj:

https://krystal28.wordpress.com/2015/03/01/niedzielna-medytacja-na-rzecz-wyzwolenia-ziemi-o-godz-2000-aktualizacja/

Widea YT dla naszej nowej medytacji na rzecz Wydarzenia wkrótce będą utworzone i umieszczone na moim blogu [poniżej zamieszczam obecny filmik medytacji – kr].

Zwycięstwo Światła!

 

Przetłumaczyła Krystal

http://2012portal.blogspot.com/2015/12/weekly-event-meditation.html

 

Previous Older Entries