Wywiad Roba z Kobrą, 15 grudnia 2015

.

Fałszywe flagi i jak reagować – Plany NWO – Nici DNA podczas W. –  Osho –  HYKSOS –  Monoteistyczne religie –  Mojżesz –  Absolut  –  Misja Jeszuy – Edukacja i praca po Wydarzeniu –  Zasłona –  Larimar –  Empata –  Mekka – Jedzenie mięsa – Pusta Ziemia  – Turcja – Medytacja w Tajlandii – Pas Kuipera – Pojawienia statków kosmicznych

.

.

Rob –  Chcę ci podziękować za ponowne przybycie na audycję radiową Zwycięstwo dla Światła.  Witaj Kobra.

KOBRA –  Dziękuję ci za twoje zaproszenie.  Jest zawsze przyjemnością dawać te wywiady.

Rob –  Po ostatnim wywiadzie mieliśmy Paryż i wtedy o tym mówiliśmy, a teraz mamy następną operację fałszywej flagi – strzelaninę w San Bernardino, Kalifornia i wygląda na to, że odnosi ona oczekiwany efekt.  Miały miejsce ataki na Muzułmanów i tak dalej.  Czy możesz się odnieść jak ludzie mogą przezwyciężyć ten rodzaj negatywności i co możemy zrobić by uzdrowić tę sytuację?

KOBRA –  Jest ważne, aby zrozumieć, że te ataki fałszywej flagi mają jeden cel: Uwikłać ludzi w tę sytuację, wypełnić ich umysły obrazami i formami myślowymi, skupić na tym ich uwagę.  Jest to w rzeczywistości bardzo efektywne przez użycie mediów głównego nurtu.  Zabijają kilka osób lub pozorują zabijanie kilku osób i ten obraz oraz wiadomość przenika do mediów głównego nurtu i bardzo skutecznie obniża częstotliwość wibracyjną i bardzo efektywnie odwraca ludzi od konstruktywnej akcji.  Jedynym wyjściem jest wyrzucenie tego z twojej świadomości.  Po prostu pozwól temu odejść.  Dzieją się o wiele ważniejsze rzeczy, które mają o wiele większy wpływ na wyzwolenie planetarne i zamiast skupiać się na tych atakach fałszywej flagi, jest o wiele ważniejszym, aby skupić się na wyzwoleniu planetarnym i tym co możesz zrobić by asystować w tym procesie.

Większość ich planów się nie powiedzie.  Widzisz, próbują cały czas ograniczyć poruszanie się, wywoływać wojny, robić wszystko, aby wprowadzić ich NWO, ale mogę tutaj powiedzieć, ich plan NWO, ich celem było zakończenie tego procesu w roku 2000.  I oczywiście nie miało to miejsca.  Chcieli posiadać totalitarny, ogólnoświatowy rząd działający już w roku 2000.  Teraz, 15 lat później, wciąż im się to nie udało i jest tylko jeden powód dlaczego – obecność sił Światła.  To znaczy my, Ruch Oporu, czyli różne rodzaje gwiezdnych braci i sióstr i wiele różnych pozytywnych istot, które zapobiegają ich planom każdego dnia.  Więc powiedziałbym, że około 80 – 90% ich planów nigdy nie ujrzy światła dziennego, ponieważ zostaną zatrzymane.  Część ich planów się powiedzie do pewnego stopnia, ale nigdy całkowicie.  Oczywiście, zanim planeta zostanie wyzwolona nie jesteśmy w stanie zagwarantować, ani powiedzieć, że wszystkie ich plany zostaną powstrzymane, ale większość będzie.  Nie skupiałbym się tak bardzo na strachu przed tym co się wydarzy, na tym co oni zrobią, ale ponownie – skupiłbym się na tym co ja mogę zrobić, aby przyspieszyć proces wyzwolenia i zapewnienia nam zwycięstwa.

Rob – Dziękuję ci bardzo za to.  Doradzałem wielu ludziom wyłączenie telewizorów.  Otrzymuję od wielu ludzi sporo panicznych próśb i informacji wytworzonej strachem.  Radzę wam wyłączyć telewizory.  Spędzajcie więcej czasu w naturze i starajcie się połączyć ze swoim wewnętrznym Ja.  Następne pytanie brzmi.  Jako ludzie na tej planecie, czy kiedykolwiek będziemy w stanie odzyskać utracone nici DNA, lub jak to mówią, sto procent umysłu?  Mam na myśli, zjednoczenie z naszym boskim Ja.  Czy wydarzy się to w tym obecnym życiu?  Zależnie od wieku oczywiście.  Czy jest to nieuchronne, czy jest to stopniowa zmiana, która się wydarzy indywidualnie dla pewnych ludzi, a dla innych ludzi nie?

KOBRA –  Wydarzenie jest tym  czasem, kiedy nastanie zmiana.  I oczywiście, zajmie to nieco czasu zależnie od konkretnego przypadku.  Każda pojedyncza istota przejdzie przez swój własny proces, ale ten proces rozpocznie się w czasie Wydarzenia.  Będzie to masywny postęp w tym czasie – skok kwantowy, można powiedzieć.  I później będą pełniejsze skoki kwantowe, ale powiedziałbym, Wydarzenie będzie momentem,  kiedy krytyczna masa świadomości obecna na planecie kiedy jako rasa, jako kolektyw do użyjemy swoich wyższych umiejętności do uaktywnienia drzemiącej części naszego mózgu i drzemiącej części naszego DNA.  I wtedy to nie będzie już dłużej problemem.  Będzie to po prostu bardzo przyspieszona ewolucja.  Problemem jest okres przez Wydarzeniem, gdzie wszyscy są jeszcze sztucznie zduszeni.  Kabał i Chimera wciąż powstrzymują kolektywną ewolucję ludzkości.  To jest powodem, dla którego ludzie czują się tak nieszczęśliwi wobec obecnej sytuacji.

Rob –  Następne pytanie jest o Osho lub o Baghranie Sri Rajneeshu.  On niewątpliwie był osobą, która ujawniła wiele programów i wierzeń.  Fred Bell powiedział, że był on nauczycielem, który przyciągał tak zwanych wielbicieli Szóstego Promienia – ludzi, którzy poszukują swojego wyzwolenia przez kogoś innego.  W pewnym sensie sporo ludzi nosiło ze sobą jego obraz.  Zauważyłem sporo otwartej świadomości.  Co czujesz odnośnie jego misji?

KOBRA –  Był duszą pochodzącą z systemu gwiezdnego Syriusza.  Jego misją było przebudzenie zachodniego społeczeństwa na rzeczywistość emocjonalnych procesów, oczyszczenie ciała emocjonalnego.  Wspierał do pewnego stopnia wyzwolenie energii seksualnej i integrowanie tej energii z sercem i posiadał on bardzo ważną misję sprowadzania praktycznych narzędzi dla zachodniego społeczeństwa, jak radzić sobie z emocjami.  To była kluczowa część jego misji. Oczywiście, były też inne aspekty i niestety kabał na niego polował. Miały miejsce próby jego otrucia i niestety został zabity przez kabała.

Rob –  Ben Fulford mówił o HYKSOS, potomkach religii Abrahama i ich wpływie w historii.  Czy oni wciąż są obecni?

KOBRA – Tak, to jest część jednej z gałęzi Chazarów, lub może powinniśmy powiedzieć, przodków Chazarów.  Możemy tu zagłębić się w historię, ponieważ ten temat został już poruszony przy okazji Wiru Czeczeńskiego.  Rdzeń tego obszaru jest domem jednej z gałęzi człowieka biblijnego.  Ten sam obszar był używany jako portal w różnych inwazjach archontów, aby sprowadzać na Ziemię hybrydy Reptylian w humanoidalnych ciałach, i to są ci, których nazywamy Chazarami.

Rob –  Nie wierzysz, że istnieje jeden Stwórca, ale wielu bogów?

KOBRA – Wierzę, że jest jedno absolutne Źródło, ale absolutne Źródło nie jest reprezentowane poprawnie w monoteistycznych religiach.  W rzeczywistości, monoteistyczne religie nadużywały faktu odległości Absolutu, aby kontrolować ludzi.  Archonci są dość sprawni w używaniu duchowej prawdy i obracaniu jej w narzędzie kontroli.  Monoteistyczne religie nie były stworzone z celem łączenia osoby z Absolutem, ale z celem kontrolowania ludzkiego połączenia z Absolutem.

Rob – Czy możesz mi powiedzieć co sądzisz o Mojżeszu?

KOBRA –  Mojżesz był kapłanem, który przeszedł inicjację w egipskich, mistycznych szkołach.

Rob –  OK.  Kto inicjował go do szkół mistycznych?  Czy były to pozytywne istoty Światła, czy negatywne istoty?

KOBRA –  Tak.  Pozytywne.

Rob –  Czy możesz wyjaśnić jak był on wykorzystywany i co zrobił?

KOBRA –  Był wykorzystywany później, kiedy przeinaczył część nauk szkoły mistycznej.  Naprawdę nie miał takiego zamiaru.  Celem archontów poza sceną było, jak mówiłem wcześniej, umieszczenie siebie jako pośredników pomiędzy osobą i jej własnym duchowym doświadczeniem.

Rob –  Jaki był jego kontakt na górze, kiedy przyniósł z powrotem tablice?  Czy był to pozytywny czy negatywny kontakt?

KOBRA –  To był pozytywny kontakt.

Rob – To był dość potężny kontakt.  Powiedziałbym, że jego misja była udana do pewnego stopnia.  Oczywiście, pojawia się tutaj czynnik ludzki i nie zaakceptowali oni przykazań.  Jestem ciekaw, co byś powiedział o tym, że później w jego misji, po tym jak  odszedł, jego nauki były nadużywane.

KOBRA –  Po prostu, miał bardzo potężne duchowe doświadczenie i był również edukowany na kapłana i archonci zdołali umieścić pewne części swoich nauk w jego naukach.  To samo miało miejsce z większością proroków w tym czasie.

Rob – Czy możesz pomówić o twojej koncepcji monoteizmu lub jednego prawdziwego żyjącego Boga … Nie widzę tego jako religii świeckiej, ale jako indywidualną relację z absolutnym Stwórcą.  Jakie są twoje poglądy na ten temat?

KOBRA –  Po prostu Absolut nie jest stwórcą.  Wszechświat został stworzony poprzez interakcję Absolutu i przypadku.  To jest numer 1.  I to co większość religii czyni to upraszczanie zrozumienia jak działa Wszechświat.  I dodają inne elementy, które działają jako  środki kontrolujące ludzi.  Więc celem większości religii było nie zbliżenie ludzi do Absolutu, ale oddalenie ich od Absolutu.  A ktoś kto nie zgadzał się z określoną wersją prawdy nie był akceptowany i był prześladowany.
Po prostu nie ma pierwszej przyczyny.  Absolut nie został stworzony, zawsze był, jest i zawsze będzie.  Przypadek nie został stworzony z jakimś celem.  Był to wybuch losowej funkcji, anomalii i tych dwóch logicznie przeciwstawnych sobie rzeczy.  One są dwoma bardzo silnymi, ale przeciwnymi siłami i napięcia pomiędzy tymi dwoma stworzyły Wszechświat.

Rob –  Czy możesz pomówić o misji Jeszuy, Chrystusa i o tym potężnym planie odkupienia?  W twojej opinii … oczywiście to również zostało zniekształcone, ale czy uważasz, że Chrystus był boską osobowością z najwyższych poziomów administracji materialnych i niematerialnych wszechświatów wielowymiarowych istot, które są zarządcami stworzenia?

KOBRA –  Był on pierwszym, który sprowadził bardzo ważną wiadomość i tą wiadomością jest bezwarunkowa miłość i jest to kluczowe przesłanie dla zapewnienia sukcesu planetarnego wyzwolenia.  Z jednej strony udało mu się to, ponieważ wielu ludzi od tego czasu zaczyna rozumieć znaczenie współczucia, znaczenie bezwarunkowej miłości, znaczenie czystego i bezwarunkowego Światła i niektórzy zaczęli rozumieć wagę wewnętrznego dziecka.  Ale archonci zdołali stłumić wiele części tego przesłania i zdołali zniekształcić resztę jego wiadomości, więc powiedziałbym, że ogrom ludzi, którzy mówią o  nim nie rozumieją tego przesłania.  Więc w pewien sposób jego misja była bardzo udana, a z drugiej strony nie osiągnięto planowanego sukcesu.  Nadzieje sił Światła były o wiele większe.

Rob –  Czy możesz pomówić o tym, co będzie się działo z edukacją po Wydarzeniu.

KOBRA –  Edukacja stanie się nareszcie interesująca dla dzieci, ponieważ będzie głoszona prawda.  Powodem, dla którego dzieci są znudzone w szkole, jest pomijanie prawdy.  Są karmieni kłamstwami.  Prawda o ludzkiej historii, prawdziwej nauce, o darmowej energii, o kontaktach pozaziemskich, o rzeczywistości poza scenami politycznymi sprawi, że wszystko będzie ciekawsze.  Ludzie będą zmotywowani i uniesieni intelektualnie.  Duchowe zdolności ułatwią znacznie ten proces.

Rob –  Wielu ludzi pyta co stanie się po Wydarzeniu z pracą.  Czy możesz uspokoić osoby pracujące w tym, co nazywamy elektrowniami jądrowymi i chemicznymi fabrykami?  Czy możesz wyjaśnić nieco jak Wydarzenie zadba o nich i jak oni podejmą się nowych prac?

KOBRA –  Ludzie zadają te pytania z perspektywy niepewności, że jeśli nie będą pracować w tej czy innej branży lub w dziedzinie w jakiej byli szkoleni, nie będą w stanie zarabiać pieniędzy lub coś w tym stylu.  Ludzie muszą zrozumieć, że po Wydarzeniu na planecie będzie ograniczenie całej ekonomii.  Nawet jeśli twój zakład pracy zostanie zamknięty, wiele nowych zostanie otwartych, co przyniesie ci prosperowanie.  Ten strach, który chce utrzymywać rzeczy takimi, jakimi są teraz blokuje ewolucję, a ewolucja musi mieć miejsce nawet jeśli będzie kilka potrząśnięć i zmian, które mogą być nieprzyjemne przez krótki czas.  Wynik będzie o wiele lepszy dla wszystkich.  Jako przykład, jeśli ktoś obecnie pracuje w elektrowni jądrowej i ma miejsce Wydarzenie, może nie będzie pracował przez kilka miesięcy i następnie zacznie pracować nad innym projektem, gdzie będzie mógł używać swojego rzeczoznawstwa z lepszym zarobkiem, mniejszym stresem i będzie bardziej produktywny.

Rob –  Dziękuję ci bardzo.  Ludzie mają pewne pytania odnośnie Zasłony.  Co jest jej źródłem? Czy jest ona wykonana z ludzkiej technologii i satelit?

KOBRA –  Podłoże jej jest bardzo starożytne.  Stara technologia fali skalarnej, która była tutaj przez co najmniej 25,000 lat.  Powiedziałbym sieć była kompletna i działająca przez ostatnie 25,000 lat.  W ostatnim wieku coraz więcej ulepszeń zostało dodanych do Zasłony dzięki ewolucji kompleksu militarno-przemysłowego.  Ich własne technologie jak HAARP, jak różne Wieże Gwen, dla przykładu.  Następnie telefony komórkowe zostały dodane do sieci.  Mikroczipy – warstwy na warstwach, podczerwone urządzenia skalarne, radary, satelity.  Wiele kluczowych satelit jest częścią sieci i tak dalej.

Rob   Czy coś wiesz o niebieskim kamieniu, Larimar?

KOBRA –  Tak, pochodzi on z Republiki Dominikańskiej.  Jest tylko jedno miejsce, gdzie można go znaleźć.  Posiada częstotliwość wibracyjną Atlantydy, ponieważ ten region był całkiem ważnym kompleksem świątynnym na Atlantydzie i energia duchowa tego kompleksu świątynnego jest zakodowana w tym kamieniu.

Rob –  Czy możesz opisać empatę?

KOBRA –  Empata jest osobą, która jest w stanie wyczuwać emocje innych ludzi i w rzeczywiści, opisałbym to jako emocjonalne jasnowidzenie.  Ktoś kto może dostrzegać emocje innych ludzi, może zrozumieć ich lepiej niż inni ludzie, może czytać intencje innych ludzi.  Czasem empaci byli używani w tajnych programach wojskowych, by wykrywać kłamstwa lub jakikolwiek rodzaj manipulacji.  Także ci empaci nie są stuprocentowo niezawodni.  Czasem mogą oni wykrywać rzeczy, które nie są wykrywalne normalnie.

Rob – Jaki jest mistyczny symbol sześciennego budynku?  Z jakiego jest wykonany kamienia?  Czy podstawą jest kamień?   Czym jest miasto Mekka?  Co jest celem pielgrzymki wokół tego kamienia?  Czy możesz pomówić o astrologicznym sczasowaniu Ramadanu i rotacji wokół kamienia Hajj?  Prościej mówiąc, chcielibyśmy wiedzieć co się dzieje z tym kamieniem w Mekce i co to jest?

KOBRA –  Tak, oczywiście. Ten obszar był bardzo istotnym wirem Bogini zanim nadszedł Islam.  Był jednym z centrów czci dla jednej z przed-islamskich Bogiń.  Archonci użyli tego miejsca, tej lokacji do zdławienia wiru Bogini.  Użyli tego sześcianu by zdławić wir Bogini i ten sześcian został przygotowany z magicznymi, okultystycznymi rytuałami, aby zniewolić ludzi w trzecim wymiarze.  A rotacja ludzi wokół kamienia Hajj była używana by dalej zasilać ten kamień energią ludzi i zniewalać ich jeszcze bardziej.  Jest wiele rytuałów każdego roku wokół Hajj na eterycznym i plazmowym wymiarze.  Ludzie są programowani przez to centrum programowania.  Ta sama sytuacja ma miejsce w Watykanie – dokładnie ten sam proces.  Dokładnie te same technologie są używane przez Watykan.

Rob –  Ktoś mówił o Habsburgach.  Czy możesz pomówić, czy są oni mrocznym kabałem?

KOBRA – Musisz zrozumieć, że jeśli ktoś należy do pewnej rodziny nie znaczy, że jest automatycznie złą osobą, ale rodzina jako całość jest częścią kabała.  Powiedziałbym staro- europejską, szlachecką strukturą kabała.

Rob –  Znam osobę, która jest częścią tej rodziny i nie lubiła kiedy Reptylianie wałęsali się na jej posiadłości.  Następne pytanie:  Jaki jest efekt na ciało i mentalne zdrowie, kiedy spożywamy mięso?  Dlaczego jedzenie mięsa wpływa na nas negatywnie, na nasze mentalne i fizyczne zdrowie?

KOBRA –  Po pierwsze, kiedy zwierzę jest zabijane, wibracyjny strach jest przechowywany w pamięci komórkowej tego zwierzęcia i ludzie przyjmują to do swoich ciał.  Druga rzecz – jedzenie mięsa obniża częstotliwość wibracyjną ciała.  Niektórzy ludzie potrzebują pewną ilość mięsa by dobrze funkcjonować, ale większość ludzi czułaby się lepiej bez jedzenia mięsa.

KOBRA o Pustej Ziemi –  Nie zgodziłbym się z Pustą Ziemią i nie zgodziłbym się z biegunowym otworem, ale zgodziłbym się z Ziemią o strukturze plastra miodu.   Istnieje wiele jaskiń, wiele ogromnych systemów tuneli, podziemnych rzek, ogromnych przestrzeni, ale nie ma niczego takiego jak centralne słońce wewnątrz Ziemi i nie ma nic takiego jak biegunowe otwarcie i nie – Ziemia nie jest płaska.

Warunki do życia bliżej centrum w wymiarze fizycznym po prostu nie sprzyjają życiu, ponieważ im głębiej zejdziesz, tym wyżej podnosi się temperatura.  Jeśli zejdziesz więcej niż powiedzmy 10 mil poniżej powierzchni, staje się tam bardzo gorąco na dole i jest niepraktycznym budowanie czegokolwiek głębiej niż może 10 mil, lub nawet mniej.  I czasem skorupa ziemska nie jest taka gruba. Nie pozwala to na budowanie tam struktur.  Więc powiedziałbym, że większość podziemnych kompleksów jest bardzo blisko powierzchni, powiedziałbym maksymalnie do kilku mil pod powierzchnią.

Rob –  Czy prawdą jest, że Turcja kupuje ropę naftową od Państwa Islamskiego?

KOBRA –  Tak, oczywiście, to prawda. Myślę, że to oczywiste.

Rob –  Czy były jakiekolwiek manipulacje w wyborach Erdogana?

KOBRA – Tak, oczywiście.  To również jest oczywiste.

Rob –  Był raport, w którym w Tajlandii medytowało milion studentów w skoncentrowanym wysiłku na świecie.  Czy możesz nieco pomówić dlaczego to nie spowodowało Wydarzenia dla 144,000?

KOBRA –  Ponieważ nie medytowali dla Wydarzenia.  Medytowali po prostu, aby sprowadzić pozytywny rezonans na planecie i odniosło to sukces.

Rob –  Medytacja na rzecz Wydarzenia jest ściśle określona i jest ważne, aby ludzie, którzy ją wykonują mieli określony obraz Wydarzenia, na którym kabał jest usuwany.  Czy zgodziłbyś się z tym?

KOBRA – Zgodziłbym się, że ludzie muszą mieć określoną ideę manifestowania Wydarzenia i wizualizowania i odczuwania tego i oczywiście usuwanie kabała jest jednym tego aspektem.

Rob –  Również w twoim ostatnim wpisie o Pasie Kuipera, powiedziałeś, że nie martwisz tym.  Oczywiście to jest coś w czym nikt z nas nie może brać udziału.  Jest to poza naszym zrozumieniem i wiedzą.  Czy istnieją jakiekolwiek aspekty pozytywnych elementów tajnych programów kosmicznych powiązanych z tego typu rzeczami?  Czy nie zostały one jeszcze wzięte pod skrzydła sił Światła w ramach obietnicy?

KOBRA –  Pas Kuipera zawiera zarówno bazy Chimery jak i oczywiście sił Światła, które należą do pozytywnych programów kosmicznych.

Rob –  Więc istnieją działające elementy pozytywnych sekretnych programów kosmicznych.

KOBRA –  Nie nazywałbym ich tajnymi programami kosmicznymi, ponieważ większość z nich nie jest powiązana z tą planetą.  Nie są to ziemskie programy kosmiczne.  Nie są to ziemskie odłamy cywilizacyjne, powiedziałbym, że są gałęziami Ruchu Oporu, które przebywają na Planecie X, Plejadiańskiej flocie, Andromeidańskiej flocie, Syriańskiej flocie i innych częściach Konfederacji i pewnymi nowymi, świeżymi infuzjami z całej galaktyki.

Rob –  Wydaje się być zwiększona ilość pojawień statków kosmicznych.  Czy jest to częścią procesu odbierania Ujawnienia kabałowi przez ciągłe zwiększanie ujawnień statków?

KOBRA –  Oczywiście. Tak.

Rob – Czy są jakiekolwiek szanse, że kabał stworzy swoje pojawienie statków, aby rościć informacje, które mogłyby zostać użyte jako dezinformacje?

KOBRA – Najprawdopodobniej mówisz o projekcie Blue Beam. To się nie wydarzy.

Rob – Dziękuję ci bardzo.  Niech Bóg cię błogosławi i Zwycięstwo dla Światła, Kobra.

KOBRA – Dziękuję ci bardzo. Zwycięstwo dla Światła.

Streszczenie manuskryptu przetłumaczył black butterflies, edycja Krystal

http://thepromiserevealed.com/q-a-with-cobra-december-15-2015/

35 Komentarzy (+add yours?)

 1. xxx
  Sty 03, 2016 @ 20:28:06

  Słuchajcie.
  Dzisiaj przeszło.
  Ujawnienie się rozpoczęło !!!
  Pozdrawiam


  ? kr

  • Jan
   Sty 03, 2016 @ 22:56:37

   Anonimie XXX – bądź tak uprzejmy i daj więcej informacji. To co piszesz w stylu telegraficznym jest na tyle ciekawą wiadomością, że zasługuje na szersze rozwiniecie tematu.
   Pozdrawiam
   Janek

  • selena
   Sty 04, 2016 @ 11:14:38

   do XXX: Co Ty piszesz ??? Jak chcesz się czymś podzielić, to pisz, proszę, tak, aby wszyscy rozumieli, o co Ci chodzi. Inaczej to nie ma sensu. Pozdrawiam i proszę o jasne rozwinięcie tematu. Chętnie zapoznam się z Twoimi doświadczeniami i obserwacjami 🙂

  • Princess Woona
   Sty 04, 2016 @ 12:36:41

   Wróć tu i powiedz coś więcej

 2. Bart
  Sty 03, 2016 @ 19:28:56

  Czekam na kamien od Cobra 🙂 za przesylke juz zaplacilem 🙂 zobaczymy 🙂

 3. Evaa
  Sty 02, 2016 @ 15:10:56

  „Tego, co istotne, co szczęście prawdziwe przynosi i serce otwiera, tego życzę w Nowym Roku – na Nowej Ziemi – nam wszystkim ❤ .

  Niech Światło płonie nieustannie rozniecane w duszy i ciele, bądź iskrą zmiany i swym spełnieniem… Bądź zawsze TU i TERAZ – E.

 4. Gugolandia
  Sty 01, 2016 @ 15:43:08

  Życzę nam wszystkim samych pozytywnych informacji w 2016 roku, i samych fantastycznych, nieprawdopodobnych wydarzeń, których sprawcami będziemy my sami (ale kontakt z innymi dobrymi istotami też mile widziany :-).

  Dziękuję Ci Krystal za bloga, jestem z nim od początku swojego przebudzenia, czyli od roku 2011, ponieważ bardzo mi pomógł ogarnąć co się dzieje ze mną i z Ziemią.

  ❤ kr

 5. Halfdan Svart
  Sty 01, 2016 @ 01:16:49

  Ściskam, was z całego serca! Niech w końcu miłość zwycięży. Jestem z wami!!! ♡♡♡
  https://plus.google.com/104788166547038760398

 6. planetariusz
  Gru 31, 2015 @ 23:48:26

  Oby 2016 Był Rokiem wyzwolenia,oby wydarzenie stało się rzeczywistością a nie słodkim marzeniem o wolności.Przesyłajmy myśli do Federacji Światła o przyspieszenie wydarzenia do komanda Ashtara o zlikwidowania wszystkich bomb dziwadełek.Może któraś z niedzielnych medytacji pomoże.Przesyłam wszystkim światło Miłości i do usłyszenia a może zobaczenia w 2016.

 7. gs
  Gru 31, 2015 @ 21:00:00

  Spełnienia Wszystkich życzeń i marzeń oraz zdrowia, spokoju i pokoju , życzę Wam i może drobnym upominkiem niech jest jedno z ostatnich nagrań, niezwykłość tej muzyki kryje się miedzy innymi za tym , ze … „przez przypadek” zagrałem bez słuchawek i grając w ciemno – głucho… wyszło mi to… https://www.youtube.com/watch?v=xSEW8Rhwa4U … wiec zaskoczony i wdzięczny jestem bardzo.. wysyłam do was same dobre promyki spokoju i radości 🙂

 8. Orgonit
  Gru 31, 2015 @ 20:16:04

  Witam 🙂 mam pytanko ,dlaczego przez kilka tyg. nie byl o komentarzy pod artykulami.?:) i drugie na innej stronce znalazlam wywiad z Cobra z konca grudnia czyli najnowszy ale po angielsku tylko gdzie mozna przeczytac po polsku? dziekuje kochano Szczesliwego Nowego Roku:)

 9. Princess Woona
  Gru 31, 2015 @ 19:47:29

  „Przypadek nie został stworzony z jakimś celem. Był to wybuch losowej funkcji, anomalii i tych dwóch logicznie przeciwstawnych sobie rzeczy.” klamstwo. wszystko ma swoj cel. inaczej po co ja istnieje? a skoro jest przypadek to moge odejsc w kazdej chwili i nic mi nie grozi.

  • black butterflies
   Sty 02, 2016 @ 21:06:58

   pamiętaj, że celowość ogranicza możliwe scenariusze rzeczywistości i tym samym wyklucza pewne możliwości

   • Princess Woona
    Sty 03, 2016 @ 11:19:10

    Zrodlo jest wszedzie i jest wszystkim. jest w przeszlosci terazniejszosci w przyszlosci i ponad czasem. nie ma czegos takiego jak przypadek. inaczej moje istnienie jest przypadkiem. „pamiętaj, że celowość ogranicza możliwe scenariusze rzeczywistości i tym samym wyklucza pewne możliwości” nic sie nie wyklucza nic sie nie ogranicza bo zrodlo jest nieograniczone. zmien myslenie. gdyby wykluczalo nie istnialabym.

    • black butterflies
     Sty 03, 2016 @ 21:07:44

     Nie ma sensu rozwodzenia się nad kategoryzowaniem przepływu czasu, lepiej by powiedzieć – Źródło jest.
     Sam powątpiewam w przypadki. Są one bardziej kwestią perspektywy i wiedzy obserwatora.
     Jeśli X jest nieograniczone, to dlaczego nie mogło by się ograniczyć wedle życzenia? Najprostsza (choć moim zdaniem nie najlepsza) rzecz do wykonania. I ludzie to świadomie robią co dzień, na przykład w trudnościach rezygnując z nauki, nawet jeśli dana rzecz ich interesuje w pewnym stopniu.

 10. Princess Woona
  Gru 31, 2015 @ 18:03:27

  Szczęśliwego Nowego Roku życzy wszystkim księżniczka Wuna cx
  (ech loguje sie za pomoca fejsa i nigdy nie mialam problemow. dopiero teraz:
  BŁĄD: Proszę wypełnić wymagane pola (podpis, e-mail). )

 11. Andrzej
  Gru 31, 2015 @ 16:47:38

  Kochana Krystal, zycze Ci i Tvoim wspolpracownikom wszystkiego, wszystkiego co jest dla Was najlepsze. Dziekuje ze Jestescie.. Andrzej
  Nie wiem dlaczego napisalem o wspolpracownikach to sie napisalo wlasciwie samo. Kocham Was.


  dzięki Andrzeju i nawzajem ❤ kr

 12. Miracle
  Gru 31, 2015 @ 16:00:04

  Obserwując to, co obecnie ma miejsce w otaczającym nas świecie, dosyć łatwo można wysunąć wnioski, iż budząca się coraz bardziej ludzka świadomość staje się coraz bardziej widoczna. Gdyby spojrzeć na to w jeszcze inny sposób, to może okazać się, że jest to jedna wielka arena coraz bardziej różnorodnych i zwalczających się ze sobą teorii spiskowych typu: „masoneria”, „terroryzm”, „inwazja uchodźców”, „zmiana klimatu”, „groźba wojny domowej i światowej”, „skorumpowany trybunał konstytucyjny”, „utrata wolności” i wiele wiele innych. Jest tylko jeden cel tych płynących głównie z wirtualnych mediów informacji – wzbudzić w poddanych tej manipulacji ludziach coraz większą psychozę strachu i dzięki temu jeszcze bardziej uśpić ich czujność wobec uznawanej za prawdę iluzji, tworzącej niekończącą się walkę i kolejne podziały. Jednocześnie patrząc na to z nieco głębszej perspektywy, okazuje się, że walka ta ma miejsce nie na zewnątrz nas, ale wewnątrz. Można to określić jako trwający od zawsze konflikt pomiędzy boską, wieczną i nieograniczoną Duszą a ludzkim, śmiertelnym, ograniczonym i zmysłowym ego-umysłem „ja”, lub używając innej analogii – Jest to odwieczna walka pomiędzy Bogiem i Szatanem.

  Dokonując w tej lub podobnych iluzjach ocen, osądów czy też ładniej to ujmując – wyborów pomiędzy tym, co uznajemy za „dobre” i tym, co uznajemy za „złe” nieustannie zmierzamy do coraz głębszej iluzji pomimo tego, iż jesteśmy niemalże pewni, że nasza świadomość budzi się i jest w naszym mniemaniu na coraz wyższym poziomie. Przyczyną tego jest poleganie na dominującym ego-umyśle, który zapewnia nas w tym, że bycie coraz bardziej świadomym lub coraz bardziej duchowym polega na zdobywaniu wiedzy i postępowaniu według ściśle określonych przez tę wiedzę zasad. Największym paradoksem tej „gry” jest to, iż rozwiązanie którego bezskutecznie szukamy w zewnętrznej iluzji znajduje się zawsze bliżej niż na wyciągnięcie ręki, czyli w naszym wnętrzu. Polega ono na zaprzestaniu poszukiwań jakichkolwiek prawd tam, gdzie odnalezienie ich jest niemożliwe i pokornym poddaniu się woli nieegoistycznego Ducha, który ponownie staje się Jednością z naszą wolną wolą i Wszystkim. Dotychczasowe poleganie na dyktatorskim i wyniszczającym nasze ciało ego-umyśle oraz wykonywanie jego woli a raczej rozkazów było przyczyną walki, która tylko pozornie odbywała się na zewnątrz pomiędzy siłami „dobra i zła” lub „światła i ciemności”. Było to powodem postępującego strachu, cierpienia, rozczarowania, bólu oraz wielu chorób prowadzących do śmierci ciała o których „istnieniu” bardzo logicznie i racjonalnie przekonywał nas ego-umysł. Wbrew wszelkim pozorom, przyczyną chorób bez żadnego wyjątku jest właśnie ludzki ego-umysł i można to nazwać chorobą umysłu lub rozdwojoną jaźnią. Nie pomogą w tym żadne lekarstwa, zdrowe odżywianie czy zdrowy tryb życia, lecz zmiana postrzegania (świadomości) kiedy to ego-umysł nam się podporządkowuje, jego rola się odwraca i teraz zostaje naszym sługą. Zgodnie z działaniem Ducha nie ma najmniejszego znaczenia to, co wkładamy do ust, ale to, co z tych ust wychodzi. Dopóki jesteśmy sługami a raczej niewolnikami ego-umysłu, to pomimo pozornych i krótkotrwałych wzlotów nieustannie walczymy sami ze sobą i dzięki temu cierpimy z przekonaniem, że musimy walczyć ze „złem”, który tak naprawdę jest tylko fałszywym lub zniekształconym obrazem otaczającej nas ziemskiej rzeczywistości. Nauki (również te uznane za duchowe) odnalezione w zewnętrznym świecie, jak też wirtualne media są tylko narzędziem ego-umysłu, którego celem jest wywyższenie intelektu ponad Ducha i dzięki temu uznanie materialnej, dualnej i rozciąganej w czasie iluzji za jedyną i trudną do podważenia „najprawdziwszą” rzeczywistość. Jesteśmy wtedy mocno przekonani o jej fałszywej „prawdziwości”, dzięki czemu coraz bardziej uzależniamy się od dualności, czasu i przede wszystkim materii, nie będąc świadomymi również i tego, iż założyliśmy na siebie mnóstwo masek, które dosyć skutecznie zasłaniają to, kim jesteśmy naprawdę.

  Coraz głębsze zapadanie w sen iluzji, jak również próby wychodzenia z tej iluzji poprzez kolejne iluzje, których nie rozpoznajemy i mylnie uważamy za cudowne rozwiązania, przy pomocy wysiłku fizycznego, różnego rodzaju skomplikowanych nauk i technik, które podsuwa nam ego-umysł kpiąc sobie z nas na różne sposoby, może być spowodowane tym, że zbyt mocno utożsamiamy się z tym, co ludzkie, zmysłowe i materialne. Niewidzialna zasłona jest przyczyną zapomnienia tego, iż nie jesteśmy ciałem, ale Duszą, która tylko chwilowo ubrana jest w ludzkie ograniczające nas i śmiertelne ciało. „To co zrodzone z ciała jest ciałem, a to, co zrodzone z Ducha jest Duchem” – powiedział kiedyś Jezus i w pewnym sensie dogłębne rozpoznanie tej prawdy wewnątrz siebie, jak również przebaczenie samemu sobie i innym jest kluczowe, aby określić się co do sposobu odbywania dalszej życiowej drogi. Jeśli nie jesteśmy wobec siebie samego określeni i chcemy być „trochę tutaj” i „trochę tam”, nadal jesteśmy w stanie wewnętrznego konfliktu i poza duchową drogą, ponieważ nie jesteśmy w stanie rozpoznać tego, że nawet odrobina kwasu jest w stanie z domniemanej przez nas prawdy uczynić stuprocentowy fałsz. Jedynie pokorne oddawanie się działaniu Ducha doprowadza nas do coraz bardziej wyraźnego rozpoznawania iluzji, która będąc wytworem bardzo sprytnego i samobójczego ego-umysłu w dość skuteczny sposób podszywa się pod Prawdę. Jest to proces konieczny w tym ziemskim życiowym doświadczeniu, jak również pozorne działanie ego-umysłu jest do tego niezbędne i bardzo pomocne. Aby lepiej zrozumieć, jak bardzo konieczne jest rozpoznawanie fałszywej iluzji w odsłanianiu Prawdy oraz w coraz bardziej świadomym życiu pozbawionym strachu i niosącym coraz bardziej trwały pokój, można użyć kolejnej analogii – Nigdy nie zaznamy słodyczy, zanim wcześniej nie doświadczymy goryczy.

  Dochodząc teraz do sedna tego, czym pragnąłem się podzielić i opisać jako życiowe doświadczenie, zdaję sobie sprawę z tego, że racjonalny i bardzo logicznie uporządkowany ego-umysł będzie próbował wszelkich sposobów i argumentów, aby to wszystko odrzucić czy obalić. Z tego, co było mi dane przeżyć, nie jestem w stanie zaprzeczyć temu, iż tzw. „sięganie po rozum do głowy” zawsze prowadzi do podziałów, rozczarowania, niepokoju, konfliktów, bólu, smutku i cierpienia, a sięganie po „mądrość duszy” wnosi akceptację wszystkiego takim, jakim jest; spokój, zdrowie, radość z życia oraz wiele innych wartości dających prawdziwą wolność i szczęście. Dualne „dobro i zło” oraz inne przeciwieństwa, czas, materia jak również maski zakładane przez ludzi, będące symbolami zewnętrznego świata iluzji nie są już w stanie fałszować i zatrzymać Prawdy, która wkracza z coraz większą mocą do naszego życia. Największym paradoksem może okazać się to, że nawet gdybyśmy nadal chcieli tej Prawdy poszukiwać w zewnętrznym świecie i stawiali coraz większy opór w swobodnym Jej przepływie, to zniewalający system społeczny, który został sztucznie stworzony przez ograniczony ego-umysł na całkowicie fałszywych wartościach, zostaje coraz bardziej zdemaskowany i rozpada się dosłownie w pył. Zatrzymywanie na siłę przez zwolenników tego, co wraz z tym systemem skończyło już swoją rolę i musi odejść, staje się coraz bardziej bolesne i wyczerpujące w sensie fizycznym. Wszystko to, co stworzył zmysłowy i logiczny ego-umysł ma swój początek i koniec, gdyż w dużej mierze opiera się na jego również iluzorycznym wytworze, którym jest czas. Proces budzenia świadomości rozpoczyna się w momencie, gdy następuje coraz bardziej wyraźne rozpoznawanie iluzji podszywającej się pod Prawdę i nie ma końca, ponieważ Prawda ta wyzwalająca w nas moce duchowe jest sama w sobie nieograniczona, nie posiadająca początku ani końca. Można Ją porównać do stale rozszerzającego się Wszechświata i w istocie rzeczy tak jest. Wtedy tez dosyć mocno i trwale zostaje nam uświadomione to, że jedyne co jest pewne w życiu to Zmiana i nie istnieje coś takiego jak strata. Jeśli wydawać by się mogło, że coś tracimy, to jest to tylko pozorne i wydarza się jedynie po to, aby w miejsce tej pozornej straty mogło pojawić się coś nowego i bardziej dopasowanego do naszego stanu postrzegania (świadomości). Gdy coraz bardziej rozpoznawalna iluzja zaczyna nam odsłaniać Prawdę, odkrywamy w sobie coraz bardziej trwały spokój, udzielający się także tym, którzy są najbliżej nas, jak również tym, którzy znajdują się wszędzie tam, gdzie przebywamy.

  Duch, który coraz bardziej wyraża się poprzez nas powoduje to, iż stajemy się całkowicie bezstronni, nawet w obliczu pozornego konfliktu w sensie takim, że coraz bardziej zaprzestajemy wydawania jakichkolwiek osądów czy opinii tego, co w naszym mniemaniu (czyli mniemaniu ego-umysłu) może być dobre lub złe. Świadoma akceptacja wszystkiego takim, jakim jest powoduje coraz większy spokój wewnętrzny, który również się uzewnętrznia. Trzeba tu też być świadomym tego, że jako ludzie nigdy nie będziemy czynić całkowicie tego, co doskonałe, ponieważ ludzkie ciało nigdy nie będzie doskonałe i zawsze będzie próbowało iść w przeciwnym kierunku niż Dusza, co ma za cel jeszcze bardziej uzależnić nas od działania Ducha i uświadamiać naszą niemoc jako ograniczonych ludzi, zmanipulowanych przez ego-umysł. Ma to również za cel zamianę ludzkiej pychy na boską pokorę, gdyż podczas budzenia świadomości odnajdujemy w sobie tylko to, co nieograniczone i boskie. Gdy następują te wydarzenia, pojawiają się w naszym życiu ludzie z którymi jesteśmy w stanie nawiązać porozumienie na poziomie czysto duchowym oraz którzy również stają się bezstronni i coraz bardziej wyzwoleni z zewnętrznej ego-iluzji. Tworzymy z nimi prawdziwą Jedność poza wszelkimi zafałszowanymi iluzjami, która zaczyna się stopniowo rozszerzać na całe otoczenie. Pragną oni wraz z nami wnosić coraz większy pokój w sobie i na zewnątrz. Jest to jedyne nieegoistyczne chcenie lub pragnienie, które w pewnym momencie staje się naszym naturalnym i boskim stanem bycia. W obliczu pozornej wojny zaczyna się ujawniać zagubiony i wypełniony pokojem świat, pozbawiony jakichkolwiek podziałów z którego wszyscy jako dusze przyobleczone w ludzkie ciało pochodzimy. To, co narzuca nam ego-umysł jako Prawdę lub drogę do Prawdy jest skomplikowane i poparte wieloma naukowymi zasadami, technikami do ich wykonywania, nazewnictwem oraz wymaga wysiłku fizycznego, aby mogło zostać zdobyte. Gdy coraz bardziej chcemy to zdobyć, staje się to dla nas coraz bardziej niemożliwe i oddalone. To co zaś naprawdę duchowe, przynoszące wolność i spokój duszy jest bardzo proste oraz nie wymaga żadnego wysiłku, ponieważ jest darem bezwarunkowym, dzięki któremu doświadczamy Prawdy i budzimy się spod kontroli ego-umysłu TU i TERAZ, czyli poza iluzją dualności, przestrzeni, czasu oraz materii.

  Gdy poddajemy się coraz bardziej działaniu Ducha, wszystko to, co potrzebne do życia w tych ziemskich warunkach, zaczyna do nas płynąć coraz szerszymi strumieniami i bez najmniejszego wysiłku, łamiąc przy tym doszczętnie działanie ego-umysłu, który próbuje ostatnimi siłami w roli dyktatora przekonywać nas, że jest to jedynie zwykła utopia i życie w ten sposób może okazać się niebezpieczne. Świadome budzenie się do Jedności w Duchu polega przede wszystkim na wychodzeniu poza wszelkie schematy, normy, zasady, tradycje i ograniczenia głównie myślowe, powodujące fałszywe uczucie strachu, które narzucił nam wyniszczający ludzkie ciało ego-umysł. Nowe życie do którego wkraczamy nie ma nic wspólnego z logiką i wcale nie chodzi w nim o to, że wraz z nami pójdą tłumy. Jest to bardzo wąska droga, przeznaczona dla nielicznych tych, którzy są szczerze otwarci na zmiany. Polega ona na duchowym poddaniu się wewnętrznej przemianie samego siebie, co również w odpowiednim i nieprzewidywalnym momencie owocuje tym, że zaczyna przebudzać się wraz z nami cały otaczający świat. Nie da się tego w racjonalny i logiczny sposób wytłumaczyć i zrozumieć, gdyż działanie Ducha jest całkowicie nielogiczne, i potęguje się wtedy, gdy działanie ego-umysłu w roli dyktatora słabnie i przestaje nas zadręczać pytaniami, które oczekują logicznych odpowiedzi. To wszystko następuje w trakcie rozpoznania paradoksu, polegającego na tym, że Prawda, którą również można nazwać Nieskończoną i Bezwarunkową Miłością, zaczyna się ujawniać i działać w naszym życiu tylko wtedy, gdy zaprzestajemy Jej poszukiwań. Może Ona swobodnie działać i stajemy się Nią dzięki bardzo prostej i być może jedynej duchowej zasadzie – Czyń innym tak, jakbyś chciał aby i tobie czyniono.

  Niech Pokój pozostanie z nami na zawsze…

  • Oualander
   Gru 31, 2015 @ 21:05:07

   Doszedłem do 3/4 twojego posta i odpadłem, dla mnie to zbyt skomplikowane, osobiście wyznaję zasadę „krótko i na temat” i lubię śmiech 🙂

   Dwie dusze facetów spotykają się po śmierci.
   Jeden pyta drugiego:
   -Jak zmarłeś?
   -Z zimna. Wiesz, za niska temperatura i organizm nie wytrzymał. A ty? Jak zmarłeś?
   -Ja zmarłem ze zdziwienia.
   -Ale jak to?
   -Wracam z pracy do domu i widzę żonę nagą na łóżku.
   Szukam wszędzie faceta: na balkonie, w szafie, pod łóżkiem i nie ma. Więc tak się zdziwiłem, że aż zmarłem.
   -Oj gdybyś ty do lodówki zajrzał, to byśmy jeszcze obaj żyli. 😀

   Pogody ducha, szczęścia, radości i uczucia całkowitej wolności w nadchodzącym 2016r życzę tobie droga Krystal i wszystkim użytkownikom tego portalu.

   Piotr 🙂

   😛 ❤ – kr

  • Monika
   Sty 01, 2016 @ 12:14:12

   Wspaniały tekst! 🙂 Życzę Tobie, Krystal, i Wszystkim Forumowiczom wspaniałego nowego roku 2016! 🙂

   dzięki, Moniko i nawzajem ❤ kr

 13. Weronika
  Gru 31, 2015 @ 15:50:04

  Właśnie śniło mi się dzisiaj, że po Chimerze pozostał tylko czarny dym.
  Wszystkiego Najlepszego w Nowym Roku w nadziei na szybkie wyzwolenie.

 14. Teresa
  Gru 31, 2015 @ 13:49:41

  NIECH ZWYCIĘŻA ŚWIATŁO NA NASZEJ PLANECIE…Dzięki dla Krystal za niezmordowane tłumaczenie Kobry i innych przekazów..Kłaniam sie nisko..:)


  dzięki Teresko, to jest nasza praca grupowa ❤ kr

 15. bajam
  Gru 31, 2015 @ 13:09:59

  „będzie mógł używać swojego rzeczoznawstwa z lepszym zarobkiem, mniejszym stresem i będzie bardziej produktywny”

  Myślałam, ze po wydarzeniu nie będzie już pieniędzy…?! Chyba ze nie ma na mysli zarobku w postaci pieniądza

  bajam, pieniądze jeszcze będą przez jakiś przejściowy czas, aż do momentu, gdy cywilizacja będzie gotowa na system bezpieniężny – kr

 16. Wiatr1000
  Gru 31, 2015 @ 11:30:45

  Miałem i mam bardzo dziwne uczucie na jawie.

  Przedstawia się to tak, że ja stojąc lub robiąc coś, patrząc na daną rzecz, zjawisko, czy panoramę która mnie otacza, nagle z jego uczestnictwa, oddalam się od tego.

  Stoję patrzę na to wszystko wzrokiem oddalonym, obcym, w jakiś sposób czuję przemijanie, znikanie, że to wszystko zniknie i przestanie istnieć. To jest takie uczucie jak bycie statkiem gwiezdnym i lecąc normalną prędkością gwiazdy są jak kropki, a wystarczy prędkość nadświetlną włączyć i kropki zamieniają się w paski. Zamiast tęsknoty i smutku, czuję przy tym spokój.

  Kolejne dziwne to to, że sobie czytam mangę nową, pierwszy raz ją czytam i w ogóle. A tu nagle uczucie, ze ta historia jest mi znana, jakby ją kiedyś oglądał w formie anime. 2 razy tak miałem, że znałem te sytuacje i obrazy itd.

 17. emilia.borys
  Gru 31, 2015 @ 09:57:58

  podoba mi sie ten Kobra, mowi prawdziwie, krotko i na temat, nie owija w bawelne 🙂 poza tym jak zwykle z jego wywiadów mozna wylowic wiele perelek 🙂 LOVE&LIGHT

 18. Jan
  Gru 31, 2015 @ 09:56:48

  Kochana Krystal i wszyscy czytelnicy!
  Wszystkiego najlepszego na ten nowy 2016 rok.
  Oby tak długo wyczekiwane Wydarzenie zaistniało w tym Nowym Roku.
  Oby wolność i radość zapanowały na tej naszej Ziemi!
  Pozdrawiam serdecznie
  Janek

  dziękuję i nawzajem, Janku ❤ kr

 19. Lalka
  Gru 31, 2015 @ 07:23:48

  Szczesliwego Nowego Roku dla nas wszystkich! Oby kazda nastepna chwila byla lepsza od poprzedniej i oby spelnily sie nasze sny o wolnosci i nadzieje!

PRAWA AUTORSKIE Copyright (C) by Krystal Freeman 2010. Do wszystkich przeze mnie przetłumaczonych tekstów na tym blogu, chyba, że zaznaczono inaczej. Rozpowszechnianie moich tekstów jest dozwolone i mile widziane pod warunkiem podania linku do oryginalnego tekstu na moim blogu i bez zmian tekstu.
%d blogerów lubi to: