Przełamanie starych przysiąg i otwarcie się na obfitość

.

Któregoś dnia moja klientka i ja miałyśmy niespodziewaną wizytę Archanioła Raguela.  Nie przypominam sobie, żebym miała z nim wiele osobistych spotkań – przynajmniej w tym życiu – i moja klientka, którą nazwę „Katarzyna”, też nie. Pracowałyśmy nad pewną kwestią, która blokowała jej zdolność otrzymywania jasnych wskazówek i manifestowania obfitości (są to częste sprawy i jestem pewna, że wszyscy je znamy). Raguel pokazał mi się jako wysoki Anioł o męskim wyglądzie, o krótkich kasztanowych lokach i promiennym uśmiechu. Wydawał się bardzo podobny do człowieka i rozmowny, i miał wspaniałe poczucie humoru. Przy zakończeniu sesji powiedział mi, że jest głównym przewodnikiem Katarzyny. Poprzez Raguela dowiedziałyśmy się, że miała ona wiele wcieleń na Ziemi jako uzdrowiciel i kapłanka, ale przeżyła też parę wcieleń w obrębie wpływów kościoła katolickiego. Jej poprzednie wcielenie, w którym była zakonnicą, negatywnie wpływało na jej obecne zdolności do manifestacji. Raguel został ze mną przez chwilę po zakończeniu sesji i ofiarował mi tę krótką wiadomość dla wszystkich.

.

Uwalnianie przeszłości nie musi być żmudnym procesem, a czas, aby wyzwolić się ze starych ograniczeń, jest teraz. Negatywne programy i powiązania, zgromadzone w wielu wcieleniach, mogą ujemnie wpływać na waszą zdolność do zapewnienia sobie dobrobytu i rozwijania się. Przysięgi, które zostały przyjęte, należy przełamać. Przysięga milczenia może powstrzymywać was od dobitnego wypowiadania swojej prawdy. Przysięga ubóstwa jest często największą przeszkodą w waszym manifestowaniu obfitości i finansowego bezpieczeństwa dla was oraz tych, o których się troszczycie. Przysięga celibatu jest szczególnie trudna do zidentyfikowania i uwolnienia się od niej, i ma zdolność do wręcz podstępnego sabotowania waszych osobistych związków. To tylko kilka przykładów, ale wystarczy, żebyście zrozumieli, dokąd zmierzam. Wasza ciekawość dotycząca tematu „co się wydarzyło, kiedy i dlaczego?” może zainicjować waszą wyprawę w celu samo-poznania. Jest naturalne, że chcecie dowiedzieć się więcej o sobie i swojej historii. Ale wiedza o szczegółach nie jest wcale potrzebna, abyście mogli się oczyścić z negatywnych wpływów tych sytuacji. Rozpowszechniona jest błędna koncepcja, jakobyście musieli odbyć „podróż w czasie” i ożywić stare urazy, i że raz jeszcze musicie doświadczyć pierwotnej przyczyny waszych aktualnych kłopotów. Tak nie jest. Jeśli czujecie, że chcecie zgłębić swe poprzednie wcielenia, to tak, jak najbardziej was do tego zachęcam. Badajcie ile dusza zapragnie. Jednak wiedzcie o tym, że nie musicie  ożywiać starego bólu w czasie tego procesu.

Po prostu wypowiedzcie swą intencję oczyszczenia. Wezwijcie swych ukochanych anielskich przewodników dla ochrony i pomocy. Zidentyfikujcie te obszary swego życia, w których wydają się istnieć blokady i stagnacja. Umieśćcie tu swój punkt koncentracji, i z mocą powiedzcie, że decydujecie się przeciąć stare więzy, że wszelkie zaległe długi mają być oznaczone jako „całkowicie zapłacone”, i że niniejszym oddzielacie się i odłączacie od wszelkich ciemnych programów i więzi pasożytniczej natury. Wyobraźcie sobie, że wszystko to przekazujecie swoim ukochanym opiekunom po to, aby zostało to zabrane do Źródła i przekształcone z powrotem w Światło. Poczujcie, że jesteście wreszcie wolni od wszystkiego, co utrzymywało was w powtarzających się wzorcach samo-destruktywnych zachowań. Usuwając to, co blokowało wam drogę, stwarzacie otwartą przestrzeń, w której mają zamieszkać szczęście i dobrobyt. Bariery, które broniły wam dostępu do waszych zdolności, znikną i doświadczycie wielkiej przejrzystości swych wizji. Droga w tym momencie stoi przed wami otworem, i możecie teraz w pełni dysponować swą mocą realizacji marzeń oraz w pełni objąć swój niezamanifestowany jeszcze potencjał. Otrzymacie również wiele nowych i ambitnych możliwości. I poznacie smak spokoju.

Chciałbym także zaznaczyć, że każda osoba musi uczynić to na poziomie indywidualnym. Jako kochające i współczujące istoty, którymi jesteście, macie wrodzone pragnienie opiekowania się. Chęć zaoszczędzenia innym bólu oraz zdjęcia ciężaru z ich ramion i przełożenia go na swoje barki jest jak najbardziej słuszna i godna pochwały. Jest zrozumiałe, że modlicie się o to, by mogli oni obejść się bez niewygody oraz sytuacji, które budzą lęk. Wiedzcie jednak, że nawet w ciele najmniejszego dziecka żyje dusza wytrawnego bojownika. Choć z zewnątrz może nie być to oczywiste, wasi ukochani są w ciągłym kontakcie z najwyższymi poziomami ich świadomości. Często w czasie snu odbywają lekcje i przygotowywani są na to, co ma się wydarzyć. Nie zostaną zaskoczeni, możecie być pewni. Mówcie modlitwy w ich imieniu. Wysyłajcie im energie uzdrowienia i bezwarunkowej miłości. Swymi słowami próbujcie im te rzeczy wyjaśnić. Jednak wiedzcie, że ścieżka, jaką wybrali, jest ich własna, i tylko oni mogą nią podążyć. W pełni wykorzystajcie ten czas transformacji, gdyż spadek aktywności energii nie będzie trwać długo. Jest to idealny czas na naukę i ekspansję, na wzrost i odnowienie.

Jam jest Raguel, i pozostawiam was w pokoju.

Przekazała Bella Capozzi, 21 września 2012

http://theangeldiaries.org/2012/09/21/archangel-raguel-breaking-old-vows-and-opening-to-abundance-by-bella-capozzi-september-21-2012/

Przetłumaczyła wika