Głębsze zrozumienie związków międzyludzkich

.

Ten ostatni przekaz AA Michała z czerwca 2017,  „Relacje międzyludzkie i święta unia” wydaje sie bardzo ważny na ten czas, dlatego go też publikuję na tym blogu. kr

.

Ukochani Mistrzowie,  ogromny wpływ na to, jak postrzegacie siebie, mają subtelne częstotliwości nowej epoki.  Kiedy nauczycie się odnajdywać swoją moc, wyznaczać granice i gdy odzyskacie poczucie własnej wartości, będzie to miało również silny wpływ na wasze relacje z innymi, zwłaszcza na związki uczuciowe.

Nie załatwiliście wielu spraw z przeszłości, przez co ciała emocjonalne i systemy czakr, zwłaszcza od pierwszej do czwartej, stały się niezrównoważone, podatne na zranienia.  Tkwią w nich nierozwiązane problemy – w formie poczucia winy, lęku, gniewu, odrzucenia i bycia niekochanym.  Wszystkie te myślokształty mają swoistą częstotliwość wibracji, a wy emitujecie je w świat.  Rozpoznaj te energie, zobacz, jak z ciebie wypromieniowują – przed tobą oraz wokół ciebie – tworząc symbol nieskończoności i jak odbierają je ci, którzy rezonują na tym samym poziomie, przez co w ten czy inny sposób są przyciągani do twego życia.  Nieświadomie wabisz tych, którzy także nastawieni są na zaspokajanie potrzeb.  Miałeś nadzieję, że ich obecność wszystko naprawi i spowoduje, że będziesz szczęśliwy, ale w rzeczywistości tego typu relacje tworzą jeszcze więcej tarć, wywołują wrażenie niedosytu i niegodności.  W przeszłości większość związków opierała się na fizycznej atrakcyjności, która zazwyczaj dość szybko blednie, jeśli brakuje głębszego przyciągania.

Istniały również inne niepożądane przejawy wzajemnych relacji, takie jak: uzależnienie, pragnienie bezpieczeństwa czy próby potwierdzenia własnej wartości na zewnątrz siebie.  Gdy w twoje życie wchodzi ktoś, kto znajduje się w takiej niekorzystnej sytuacji czy ma szkodliwe pragnienia, wówczas nierozwiązane kwestie i problemy jeszcze się nasilają.  To niezmiennie powoduje konflikty, co niekoniecznie jest złe, jeśli umiesz je rozpoznać, przyznać się do nich i zgodzisz się na wspólny wysiłek, aby poprawić waszą relację.

Teraz nacisk kładziony jest na powrót do siebie, branie odpowiedzialności za własne czyny i budowanie poczucia własnej wartości, szacunek do siebie – za pośrednictwem słonecznego centrum serca we współpracy z duchową Jaźnią i wyższą Jaźnią.  W przyszłości podstawą wszelkich relacji będą prawda i uczciwość.  Najpierw musisz dokonać oceny własnych postaw, przekonań, nawyków i słabości oraz je zaakceptować, starając się być najlepszą osobą, jaką możesz być.  Nauczysz się, że podstawą trwałych więzi z innymi jest kochanie siebie, dzięki czemu staniesz się bardziej kochająca i kochana.  Ostatecznie zdasz sobie sprawę, że jesteś uosobieniem miłości i nie potrzebujesz nikogo, kto mógłby tę prawdę potwierdzić, ponieważ głęboko wewnątrz już to wiesz.  Pamiętaj, że w twoim świętym Sercu ukrywa się boska iskra, a w niej jest bezwarunkowa miłość i dostęp do niekończącego się źródła Miłości / Światła, osiągalny przez świetliste połączenie ze Źródłem.  To jest twoje boskie dziedzictwo.  Dlaczego go nie żądasz?

Aby każda z zaangażowanych w relację stron mogła wyciągnąć z niej korzystne wnioski oraz aby doprowadzić do ustalenia różnic, tak aby sprawiedliwości stało się zadość, potrzeba silnego wzajemnego zaangażowania – bez poczucia winy, bez osądzania czy oskarżeń sugerowanych przez ego.  W rozwijającym się związku nacisk nie będzie kładziony na to, kto jest dobry, a kto zły, ale na kompromis i pragnienie spełnienia potrzeb każdej ze stron w najbardziej sprawiedliwy sposób.

Żadna dziedzina twojego życia nie może pozostać w stagnacji, zwłaszcza jeśli podążasz duchową Ścieżką i doświadczasz duchowej ewolucji.  Nie zawsze jest możliwe, aby osoby będące w związku rozwijały się tak samo.  Jednak, jeśli zawarłaś świętą unię ze sobą, możesz bez poczucia zagrożenia pełnić rolę wspierającą i pozwolić, aby inni, którzy żyją blisko ciebie, rozwijali się we własnym tempie.  Taki święty związek przywróci równowagę oraz harmonię w ciele fizycznym, mentalnym, emocjonalnym, a także duchowym.  Pomoże ci również odzyskać przymioty twojej męskiej i żeńskiej natury.  Stopniowo zmieniają się ściśle określone role męskie i żeńskie, dlatego mieszanie ról związanych z płcią staje się normą.  Powiem to jeszcze raz:  Na Ziemię i na ludzkość spływa potężny blask Bogini.  Status kobiet ulega szybkim zmianom, a gdy mężczyźni i kobiety zażądają swojej wewnętrznej męskiej / żeńskiej natury, męska / kobieca równość będzie regułą.  Walka płci była spowodowana tym, że ludzkość przez wieki walczyła, aby zjednoczyć w sobie Boginię i Boga.  Kobiety uczą się odzyskiwać swoją moc, jednak muszą korzystać z tego daru z miłością i współczuciem.  Istoty w męskich ciałach muszą nauczyć się bezwarunkowej miłości Bogini oraz odkryć w sobie świetlisty ogień współczucia i łagodności.  Uczą się, że istnieją siły kreatywności, intuicji oraz chęci pozwolenia sobie na to, aby ich serca były łagodne i otwarte.

W miarę jak zmierzasz do duchowej dojrzałości, zmienia się wiele aspektów twojego życia. Pojawia się silne pragnienie wspierania innych, a także silna tęsknota, by wzrastać, nawet jeśli czasami ścieżki życia prowadzą w nieoczekiwanych kierunkach. Odkrywasz prawdę, że wszyscy jesteście ze sobą związani na poziomie dusz i nigdy nie możecie być rozdzieleni.

Prawdziwy związek seksualny jest i może być niepowtarzalnym doświadczeniem duchowym, a nie tylko łączeniem się dwóch ciał.  Boska seksualność wymaga otwarcia serca, połączenia aspektów mentalnych, emocjonalnych i fizycznych, a to prowadzi do głębokiego i trwałego doświadczenia.  Ten rodzaj związku może skutkować prawdziwym poczuciem jedności, pod warunkiem, że z drugą osobą jesteś w harmonii na głębokim duchowym poziomie.

Jeśli pragniesz przyjmować i dawać bezwarunkową miłość, musisz usunąć eteryczne bariery lub filtry, które umieściłeś wokół serca oraz emocji.  Musisz stawić czoła obawom przed utratą tych, których kochasz, a także rozczarowaniom i zdradom z przeszłości, często przejawiającym się jako lęk przed intymnością lub braniem na siebie zobowiązań.  Kiedy nauczysz się ufać sobie, będziesz rozwijać zaufanie do innych, a oni będą ci wierzyć i ufać, ponieważ zaufanie rodzi zaufanie.

Nie jest właściwe porzucanie własnych marzeń i pragnień, aby zadowolić kogoś innego. Musi istnieć wspólny cel, w którym każdy zaangażowany uczestniczy w uzgodniony sposób – dzieląc się ciężarami i nagrodami.

Każdy z was należy do ogromnej, złożonej rodziny Dusz, i na przestrzeni wieków na pewno graliście wobec siebie wiele różnych ról.  Ludzie, z którymi masz od czynienia w tym życiu lub którzy się w nim pojawiają, są tu po to, abyście mogli przyswoić pewne życiowe lekcje i są częścią większego kosmicznego dramatu.  Kiedy kogoś osądzasz, musisz mieć świadomość, że w rzeczywistości oceniasz siebie. Podczas podróży po tym Wszechświecie przyszło ci grać wszystkie role; kochanków, przyjaciół, matki, ojca, brata, siostry, syna i córki.  Łączysz wszystkie cechy odgrywanych postaci: Siłę i mądrość ojca, łagodność i troskliwość matki, pasję, zaangażowanie i przyjaźń kochanka, trwałą lojalność przyjaciela, a także zdolność do radosnych interakcji pomiędzy siostrą i bratem, rodzicem i dzieckiem.

Nadszedł czas łączenia, przebywania razem – początek powrotu do JEDNOŚCI.  Nie możesz już ukrywać się za płaszczem strachu lub izolacji, mój drogi, moja kochana.  Nadszedł czas na przemyślaną współpracę, najpierw ze sobą, ze swoją boską Jaźnią, a następnie z tymi, którzy są z tobą, z którymi doświadczasz tańca nowego życia.  Musisz w swoim wnętrzu świadomie i wyraźnie zgodzić się na to, czego pragniesz i oczekujesz od tych, którzy są wokół ciebie, następnie musisz otworzyć się na omawianie swoich pragnień i oczekiwań ze wszystkimi ludźmi, z którymi masz do czynienia. W przyszłości, gdy relacje się rozwiną, poziomy zrozumienia i zaangażowania ulegną pogłębieniu, bo wszyscy będą chętnie rozmawiać z Duchem jako przewodnikiem, z poziomu serca zamiast ego.

Z pewnością wiecie, że w ciągu ostatnich lat wielu z was otrzymało ode mnie osobiste „galaktyczne odczyty”.  To była dla mnie ogromna przyjemność, a muszę stwierdzić, że również dla mojej ukochanej posłanniczki było to błogosławieństwem, tak jak i przekazywanie wam tych zbiorczych wiadomości – wszystko to pochłonęło dużo czasu oraz energii.  W okresie wielkich zmian i wielkich możliwości otworzyliśmy przed wami galaktyczną czytelnię, abyście mogli zrozumieć, jak bardzo jesteście wyjątkowi i jakie cudowne prezenty na was czekają.

Ukochani, wspaniale jest obserwować, jak sobie przypominacie oraz wykorzystujecie wszystkie dary i mądrość przechowywaną w strukturach umysłów.  Macie ogromną wiedzę, możecie czerpać nie tylko z waszych pobytów w wyższych sferach, ale także z ziemskich doświadczeń.  Nadszedł czas, aby sobie przypomnieć, że Ziemia nie jest waszym Domem.  Przemierzaliście ten Wszechświat i zawsze chętnie – jako ochotnicy – szliście do przodu po nowe przydziały, bez względu na trudności.  Wasze ziemskie lekcje cechowała fantastyczna różnorodność współtwórczych działań i powoli, lecz skutecznie dążyliście ku prawdziwej tożsamości istot Światła.  Nadszedł czas, aby zrozumieć, że jesteście czymś więcej niż tylko tożsamościami, które wybraliście na okres wcielenia. Wy, wraz z tymi, którzy was lubią, macie możliwość zintegrowania wielu aspektów samych siebie, dzięki czemu zaczniecie dostrzegać, jacy jesteście mądrzy i potężni. Wszystkie wasze próby, testy i pozorne porażki uczyniły z was emanujące duchowym pięknem ludzkie istoty, którymi dziś jesteście. Kiedy nauczacie, czynicie to, korzystając z doświadczenia, ukazując sposoby pokonywania licznych przeszkód i przekonując, że inni mogą – tak jak wy – zapanować nad wszelkimi przeciwnościami.

Teraz, kiedy twoja dusza osiągnęła najdalszy punkt swojej podróży do separacji, jest gotowa ponownie rozpocząć podróż ku zjednoczeniu.  Dusza stopniowo napełnia się boskim niezadowoleniem, które powoli wnika w umysł świadomy i emocje, przez co zaczynasz kierować się ku wnętrzu, aby obłaskawić ego i złączyć się z duszą, Nadduszą i licznymi aspektami wyższej Jaźni.  Teraz masz możliwość, aby zjednoczyć się z wieloma aspektami duchowej rodziny, z wyższą Jaźnią i wieloma Nadduszami, a ostatecznie z boskim atomem nasiennym (Obecnością JAM JEST). Najwyższy Stwórca przesyła teraz swoje promieniowanie przez Wielkie Centralne Słońce.  Ta energia jest filtrowana ku Ziemi w wielkich wybuchach Żywego Płomienia przez Słońce waszego Układu Słonecznego.

Twoim największym pragnieniem tego życia była integracja wielu aspektów boskości, jednak aby móc się wypełnić Światłem, musisz się uzdrowić i zharmonizować. Gdy tego dokonasz, nie będziesz doświadczać dyskomfortu wyzwań lub karmicznych interakcji związanych z życiem w środowisku trzeciego / czwartego wymiaru, bo to jest stara Droga. Gdy pozwolisz, twoja boska Jaźń prześwietli cię i poprowadzi, a wtedy dotrze do ciebie jeszcze więcej natchnionych myśli. Istnieje wiele sposobów na to, aby objawił się przez ciebie Duch, po prostu pozwól, żeby to się stało w naturalny sposób, umiłowany.

Co daje ci radość i satysfakcję?  Jak pragniesz służyć?  Jest wiele sposobów i masz wiele talentów (więcej niż ci się wydaje), ale wybór należy do ciebie.  Pamiętaj, że kiedy ofiarowujesz innym dary, które zostały ci dane, powinno ci to dawać radość i sprawiać, że twoje serce zaczyna śpiewać. Twoją nagrodą będzie światło w ich oczach i radość, którą wyrażą, ponieważ oni również pozwolą sobie na integrację Ducha oraz stwarzanie cudów w swoim życiu.

Nadszedł czas, aby puścić w niepamięć bolesną przeszłość. Już pora ubiegać się o mistrzostwo, o stwarzanie własnej wersji raju, a potem uczyć innych robić to samo. Pomóż tym, którzy przychodzą do ciebie, szukając sposobów na uzdrowienie swych ran emocjonalnych i ciał fizycznych, a wtedy będą gotowi słuchać podszeptów Ducha. Wszyscy uczestniczymy w wielkich zmianach, które były przepowiadane wiele tysięcy lat temu.  Masz w sobie subtelne wibracje przyszłości i możesz zrobić z nimi, co zechcesz.  Czerp Miłość / Światło stwórcze z boskiej Jaźni, użyj tego tyle, ile potrzebujesz, aby doprowadzić się do harmonii i doskonałego zdrowia, a następnie pozwól łagodnemu sercu emanować pięknym blaskiem miłującej energii do innych.

Skup się na tym, co jest prawe w twoim świecie, szukaj najlepszych cech w tych, którzy cię otaczają i tego, co będzie cię wzmacniać oraz pomoże współtworzyć.  Jedną myślą możesz zmienić świat, który cię otacza.

Masz wspaniałych anielskich przewodników, którzy czekają tylko na to, aby ci pomóc. Zawołaj ich, a razem możecie czynić cuda, i dzielić się nimi z innymi.  Pozwól nam pomóc sobie w wypełnianiu misji i zasilić się naszą miłością.

JAM JEST archanioł Michał

LM-06-2017, przekazane przez świętą skrybę Ronnę Herman Vezane https://www.starquestmastery.com

.

Przetłumaczyła Teresa Serafinowska

Scalanie się z Obecnością Jam Jest – medytacja

.

Dzięki, droga Aldabro, za szybkie i niespodziewane przetłumaczenie linku podanego przez Kobrę w ostatnim jego artykule  ❤   Cytat:  „Ogromnie ważnym jest, aby wszyscy pracownicy i wojownicy Światła przywoływali i zakotwiczali Światło tak mocno, jak to tylko możliwe, chociaż jestem w pełni świadomy, że jesteśmy  testowani do granic.  Oto bardzo dobry i skuteczny przykład tego, jak to robić:” 

 

.

Z blogu „Wyższa Gęstość” https://higherdensity.wordpress.com/tag/merging-with-i-am-presence/

Oryginalnie z blogu Archaniołów i Dewów. Podnoszenie waszej wibracji przez Filar czystego białego Światła – Łączenie się z obecnością  Jam Jest przy tronie Jam jest, który Jest.  2 listopada 2013

—-

Moi Bracia Światła, Ja Jestem Michał,

podczas waszej podróży ku oświeceniu może się okazać, że trudności i przeszkody są umieszczane na waszej drodze, aby was przetestować.  To sprawi, że będziecie silniejsi i przyniesie Wam to mądrość.

Po przejściu tych testów będziesz ewoluował dalej.  Przeszkody są jak zgniłe jajka.  Lęk przed przeszkodą jest jak zapach zgniłego jajka.  Możesz pozbyć się zapachu, gdy pozbędziesz się tego jajka.  Przewidywanie, jak i co zrobisz, strach i niepokój związany z przeszkodą sprowadza cię na dół i obniża twoje Światło.  Problemy i przeszkody służą temu, aby rozpraszać i odwracać uwagę ludzkości od Światła.  Jednak dzięki rozproszeniom sprawiają, że jesteś silniejszy.  Starając się je usunąć, zyskujesz impet i stajesz się bardziej zdecydowany, aby dążyć do Światła.  Im masz więcej Światła, tym większą masz zdolność radzenia sobie z przyszłymi przeszkodami i rozpraszaniem.  Gdy ewoluujesz duchowo, stajesz się wartym większego Światła i wraz z tym przychodzi zdolność do pokonywania wszystkich przeszkód.

Gdy jesteś w stanie widzieć przeszkodę jako zwykłe rozproszenie uwagi, a rozproszenie uwagi jako sposób na opóźnienie ciebie, możesz zauważyć, że nie jesteś ani rozproszony, ani opóźniony.  Aby to osiągnąć, nauczę was jak wezwać Filar Czystego Białego Światła, aby was otoczył.  Zadaniem tego Filaru jest podniesienie waszej częstotliwości wibracyjnej, abyście czuli się połączeni ze Źródłem.  Wtedy nie jest łatwo was rozproszyć lub dotknąć problemami lub przeszkodami.  Przeszkody mogą mieć niekorzystny wpływ na ciebie, tylko wtedy gdy na to pozwolisz.  A pozwalasz im mieć taki wpływ, gdy czujesz się samotny, zostawiony, bojaźliwy i straciłeś chęć na radzenie sobie.

Kiedy Filar jest w pełni ukształtowany, a ty mieszkasz w nim na stałe, możesz pozostać oddzielony od obawy przed niepowodzeniem i poczuciem samotności, separacji i odrzucenia.  Kiedy znajdujesz się w Filarach Świata, łączysz się z Doskonałą Obecnością Jam Jest, który Jest,  Bóg w Formie.  Jest to zindywidualizowana obecność Boga, która powstała i zamieszkuje w trzynastym wymiarze rzeczywistości.  Przez czakrę dwunastą możesz łączyć się z tym wymiarem i doświadczać perfekcji obecności Jam jest, który Jest, łącząc się  i jednocząc się z Obecnością.

To chyba najważniejszy krok w powrocie do doskonałości naszego Pierwotnego Boskiego Planu.  Boski Plan, jak pierwotnie zamierzał Bóg, miał pozwolić ci pozostać w kontakcie z Bogiem i Czystym Białym Światłem przez cały czas i we wszystkich okolicznościach.  Wtedy nie było obawy przed separacją lub samotnością.  Doskonała Obecność Jam jest, który Jest, znana także jako Obecność Jam Jest lub po prostu Ja Jestem, nazywana jest Magiczną, Świetlistą, Wspaniałą, Zwycięską Obecnością.

Aby zmieniać energię w tobie i wokół ciebie i wzbudzić własne wibracje w Wyższym Świetle, każdego ranka, gdy się obudzisz, wezwij Filar Czystego Białego Światła, aby utworzył się wokół ciebie.  Wejdź do Światła i idź, aby zjednoczyć się z Obecnością Jam Jest.  Zrób to jeszcze raz  wieczorem, zanim zaśniesz.

Medytacja otrzymania i utrzymania Czystego Światła i zjednoczenia z Obecnością Jam Jest.

Teraz proponuję ci procedurę podniesienia twojej wibracji do Wyższego Światła, bycia chronionym i pozostania w Czystym Białym Świetle, Jam Jest przez cały czas.  Teraz weź głęboki oddech i usiądź lub połóż się w wygodnej pozycji, aby rozpocząć to ćwiczenie medytacyjne.

Powiedz tę inwokację:

„Wzywam Filar Czystego Białego Światła, aby zstąpił na mnie i otoczył mnie. Wzywam Obecność Jam Jest, który Jest.  Proszę Obecność Jam Jest, który Jest,  aby przyłączyła i połączyła się ze mną”.

Na początku możesz mieć trudność w odczuwaniu zmiany lub przesunięcia twojego własnego pola energetycznego.  Ważne jest, aby wytrwać i nadal prosić, aby Filar Światła cię otoczył.  Czasami wasze wibracje stały się tak powolne, że Obecność Jam Jest, który Jest nie może do ciebie dotrzeć.  Wynika to z faktu, że poniżej pewnego poziomu wibracji energia nie rozprzestrzenia się.  Dlatego musisz podnieść własne wibracje do takiej częstotliwości, która osiągnie Obecność.  Filar Światła wzbudzi wibracje wokół ciebie.  Kiedy staniesz w środku Filaru Światła, niższe wibracje rozpuszczą się i zaczniesz zbierać więcej Światła i energii.

Poproś o Kolumnę Światła, Cylinder Światła, Tunel Światła; to nie ważne jak to nazwiesz.  Ważne jest, aby otoczyć się Światłem i pozwolić mu, aby zwiększyło twoje wibracje.  Wizualizuj Obecność czekającą na ciebie na górze tego Filaru, Cylindra lub Tunelu.  Wyobraź sobie, że ta Obecność tam jest.  Niech twoje serce przekona twój umysł, że tam jest.  W tym momencie zacznij przenosić energię w górę przez Koronę Czakry na czubku głowy.

Przesuń się w górę wewnątrz tego Filaru Światła w kierunku Wyższego Światła.  Ponad twoja głową są czakry  ( od ósmej do dwunastej)  Wizualizuj jak energia przechodzi w górę ku ósmej czakrze, zatrzymuje się i energetyzuje tę czakrę, a następnie podąża ku dziewiątej czakrze.  Powtórz to dla dziesiątej, jedenastej i dwunastej czakry.  W ten sposób energia przechodzi z czakry na czakrę, aż osiągnie dwunastą czakrę w trzynastym wymiarze rzeczywistości na tronie Jam Jest.  Tam powinieneś spotkać się z Obecnością Jam Jest.  Obecność Jam Jest, która jest esencją Boga objawionego w formie, siedzi na tronie Jam Jest, który Jest.

Teraz wyobraź sobie, że zbliżasz się, aby spotkać się z Obecnością Jam Jest.  Połącz i zjednocz się z nią.  Obecność ma ciało eteryczne emitujące Czyste Światło.  Światło lśni w dół w każdym kierunku.  Zatrzymaj się i medytuj przez chwilę, gdy kąpiesz się w energii Obecności Ja Jestem.

Za każdym razem, gdy będziesz ćwiczyć ten poziom, będziesz mógł pochłaniać wyższy poziom Światła, aż będziesz mógł zaczerpnąć i urzeczywistnić Światło Obecności Jam Jestem który Jest.  Wtedy możesz zostać zaproszony, aby usiąść na tronie Jam Jest, który Jest i wchłonąć Światło.  Kiedy poczujesz się w pełni połączony i zjednoczony z Obecnością, możesz poprosić o to, aby powróciła z Tobą do twojego ciała.  Zrób tak trzy razy.  Trzy rundy.

Runda 1:  Spotykasz się, łączysz się i jednoczysz się z Obecnością Ja Jestem.  Sprowadź Obecność i napełnij swoje ciało Obecnością od góry od głowy, aż do dolnej części stóp, a następnie aż do rdzenia Matki Ziemi.

Runda 2:  Znów wejdź do Filaru Białego Światła w Obecność Jam Jest, który Jest; mieszając się , łącząc się i jednocząc się w Jedności.  Popchnij tę wibrację energii w dół i wprowadź ją w każdą czakrę swojego ciała i istnienia, na sam dół do twoich stóp i  od twoich stóp, aż do rdzenia Matki Ziemi.

Runda 3:  Wracaj do góry w ten sam sposób, a po połączeniu z Obecnością Ja Jestem, który Jestem, zadaj pytania.   Po zakończeniu pytań słuchaj odpowiedzi.  Pozostałe odpowiedzi przyjdą w momencie, gdy będą potrzebne.  Aby uzupełnić swoje ciało, weź ze sobą zjednoczoną i połączoną esencję Jam Jest, który Jest w twoje ciało.

Praktyczne zastosowania tego ćwiczenia:  Gdy jesteś w trakcie spotkania: rozmowa grupowa, rozmowa z klientem, pacjentem, członkiem rodziny lub dzieckiem i czujesz się tak, jakby twoje słowa nie były przenikliwe, do nikogo nie docierały lub tracisz koncentrację, przeproś go na chwilę, aby się zebrać w sobie.  Idź do toalety, jeśli jest to jedyny sposób, w jaki możesz mieć chwilę prywatności.  Miej tę drogocenną chwilę Jedności, aby się zregenerować i ćwiczyć powyższe ćwiczenia.  Zajmie ci to kilka minut na początku, aby przejść przez kolejne etapy ćwiczenia.  Możesz chwilę poczekać, aż poczujesz wpływ.  Gdy będziesz ćwiczyć i będziesz swobodnie wykonywać kolejne kroki, poczujesz zmianę znacznie szybciej.  Możesz dotrzeć do miejsca, gdzie wpływ, działanie staje się natychmiastowe.

Aby wrócić do Jedności i uwolnić się od rozłąki, najpierw należy połączyć się i zjednoczyć z tym aspektem Boga, który ma formę, Obecność Jam Jest, który Jest.  Oświecona Obecność Boga w formie może wydawać się podobna do człowieka.  Może wydawać się androgyniczna, lub pojawiać się jako mężczyzna lub kobieta.  To twoje osobiste indywidualne doświadczenie.  Jeśli nie widzisz istoty, możesz odczuć błyski Światła lub odczucie spokoju i pokoju w ciele.  Możesz poczuć ciepłe, rozmyte uczucie, jakbyś wrócił do kochającego domu.

Obecność Jam Jest, który Jest jest twoim Boskim Prawem.  Obecność Ja Jestem, który Jestem niesie w sobie esencję Jedności.  Powrócisz do Jam Jest, aby poznać i zapamiętać tę Jedność.

Droga Bożej Jedności i Ostatecznego osiągnięcia Oświecenia przechodzi przez tę Obecność.

W Świetlistej  Obecności Jam Jest

Jestem waszym bratem Michałem i tak jest.

Przetłumaczyła Aldabra

Fragmenty z książki „Ścieżka do Oświecenia”, Filar Światła – str. 48-60.  Zobacz więcej na: http://www.nasrinsafai.com/angels/archangel-michael/

Http://archangelsanddevas.wordpress.com/2013/10/02/raising-your-vibration-through-the-trust-pure-white-light-merging-with-the-i-am-presence-at- The-tron-of-the-i-am-that-i-am /

AA Michał: Prawo Przyciągania

.

Umieszczam ten przekaz, który przysłała mi Tessi, także tu na stronie głównej, ponieważ uważam, że jest niezwykle ważny szczególnie teraz, gdy chaos narasta wykładniczo.  Dzięki Tessi – kr

.

.
Ukochani Mistrzowie, aby stać się mistrzem kroczącym Ścieżką i urzeczywistniać wyższe częstotliwości własnej prawdy na fizycznej płaszczyźnie codziennego życia, niezwykle ważna jest samodyscyplina oraz dążenie do ucieleśniania wyższego stanu świadomości. Informacje dla każdego wcielenia są przechowywane wewnątrz atomu nasiennego duszy. Jednak, aby uzyskać dostęp do jakiejkolwiek zaawansowanej kosmicznej informacji, świadomość istoty ludzkiej musi osiągnąć odpowiednie wzorce częstotliwości. Z biegiem czasu pragnienie zamienia się w dążenie, a w końcu dążenie – w wyraźną intuicyjną zdolność.
 .
Zostało udowodnione, że ludzkość ewoluuje i stopniowo, w przełomowych chwilach, doświadcza życiowych przemian. Na fizycznej płaszczyźnie istnienia na każdy aspekt ludzkiej istoty ogromny wpływ ma stopienie duszy z osobowością, co powoduje niesamowite zmiany w ciele i w egotycznej świadomości. Podstawą radosnego, dostatniego życia jest bycie w chwili obecnej, z pełną świadomością, bez osądzania czy stronniczości. Twoja obecna rzeczywistość i przyszłe doświadczenia są tworzone przez wcześniejsze wspomnienia i oczekiwania / aspiracje dotyczące przyszłości.
 .
Pamiętaj: Duchowy Ogień jest podstawą wszelkiej manifestacji, która stanowi tło dla ludzkiej ewolucji. Moc Wszechświata przejawia się w chwili obecnej – w TERAZ, wewnątrz PUNKTU CISZY – między przeszłością a przyszłością. PUNKT CISZY (MARTWY PUNKT) tworzenia nie jest pustką, jest wypełniony Białym Ogniem – energią Boskiego atomu nasiennego, nieprzejawionym potencjałem Stwórcy.
 .
Kiedy przychodzi czas, aby oddzielny Boski atom nasienny doświadczył rzeczywistości czwartego wymiaru, święta Triada czekająca na najgęstszym, wejściowym poziomie piątego wymiaru, posyła wyznaczony przez Boga atom nasienny do siódmego (najwyższego) podpoziomu czwartego wymiaru. Następnie boski atom nasienny przesyła dalej KULĘ Światła nazywaną CIAŁEM PRZYCZYNOWYM, która staje się naczyniem dla duszy – dla jej wszystkich fragmentów – w celu ucieleśnienia w trzecim i czwartym wymiarze.
 .
Święta Triada przez ciało przyczynowe nadzoruje zsyłanie miniaturowych Boskich atomów nasiennych, które następnie ułatwiają tworzenie ciała fizycznego na ziemskim planie. Atomy nasienne / iskry duszy schodzą wtedy przez przewód energii siły życiowej, aby doświadczyć istnienia w wielu wcieleniach i kreacjach.
 .
Esencja Stwórcy tworzy z wnętrza świętej Triady fragmenty duszy, które mają ucieleśniać się pośród fizycznej materii. Te fragmenty są oddzielnymi aspektami siebie, a jednak nadal stanowią części większej całości. Święta Triada, która zasiedla środowisko piątego wymiaru, przyjmuje wtedy pozycję obserwatora i patrzy, jak te fragmenty duszy zatapiają się w gęstości. Następnie cierpliwie czeka na czas, kiedy podszepty Jaźni wyższej Duszy przebudzą te wędrujące iskry Boskości, które następnie zaczną szukać drogi powrotnej i ją odnajdą.
 .
Magnetyczna moc Ducha zawsze będzie dążyć do zwracania się wcielonej duszy ku wnętrzu i ku górze. To jest PRAWO PRZYCIĄGANIA. Stopniowo, z upływem czasu, dusza łączy się z osobowością i staje się świadomą połączoną jednością – osobowością natchnioną przez duszę. Łączy się miłość i inteligencja, w ten sposób zostaje zrealizowany Boski plan. Wyższa wiedza jest przechowywana w świętej pamięci atomu nasiennego duszy, DNA i świętego Umysłu.
 .
Duszę stanowi duchowa esencja, która rezonuje ze specyficznymi poziomami świadomości. Pan siebie ma poczucie własnej tożsamości indywidualnej, a także poczucie uniwersalnej JEDNOŚCI. Najpierw pojawia się świadomość siebie, następnie stopniowo rozwijasz się i stajesz osobowością natchnioną przez duszę, zaś później rozkwita świadomość, że nie jesteś duszą, lecz czymś o wiele większym – punktem boskości, dynamiczną wolą skupioną w duszy – zindywidualizowanym boskim atomem nasiennym, który bezpośrednio rozświetla Jaźń duszy. To jest moment przebudzenia świadomości BYTU – nie bycia. Małe światło fragmentów duszy – z niższych wymiarów – znika, ponieważ stopniowo łączy się z olśniewającym blaskiem świętych Triad siedmiu podpoziomów piątego i wyższych wymiarów.
 .
Wcielona Jaźń duszy, a następnie wyższe ciało przyczynowe, musi zintegrować wszystkie pozostałe fragmenty duszy ze wszystkich podpoziomów wymiaru trzeciego i czwartego. Tak więc silne promieniowanie duszy rozświetla ciało egotyczne, a człowiek staje się osobowością natchnioną przez duszę. Jest to czas, kiedy wydostajesz się z koła karmy, masz wyczyszczone i zintegrowane wszystkie fragmenty własnej duszy z poziomu czwartego wymiaru i niższych. Jest to tak zwany czwarty etap na Ścieżce Wniebowstąpienia.
 .
Wówczas, po tym jak kula światła ciała przyczynowego zaczęła być zasysana do góry i ponownie włączana do świetlistej świętej Triady, łączą się z nią bezpośrednio trzy kosmiczne sznury: życia / świadomości i kreatywności. Jest to kolejny etap integracji Boskiej Jaźni w twojej podróży powrotnej do wyższych królestw Światła.
 .
To inicjuje piąty etap procesu wznoszenia i umożliwia wstęp do pierwszego podpoziomu piątego wymiaru. Osobowość natchniona przez duszę jest teraz gotowa współgrać z piątym wymiarem – z jego wejściowym poziomem, ze świętą Triadą, która zawiera w sobie Biały Ogień atomu nasiennego, mieszczącego trzy boskie promienie twojego podwszechświata: boską wolę, miłość / intuicję i aktywną twórczą inteligencję.
 .
Kiedy pojawia się ten piąty etap, przez jakiś czas tracisz porozumienie z Jaźnią duszy, przewodnikami i nauczycielami, tracisz również wszelkiego rodzaju połączenia telepatyczne. Może to przypominać małą śmierć i może temu towarzyszyć kilkudniowe poczucie bycia opuszczonym. Wszystkie elementy / aspekty trój-/czterowymiarowego ciała duchowego – zawierające się w oświeconym ciele przyczynowym, zostały z powrotem wchłonięte przez świętą Triadę przebywającą na najniższym poziomie piątego wymiaru. Nie ma już Nadduszy / wyższej Jaźni w czakrze ósmej – Gwieździe Duszy, ponieważ teraz masz bezpośrednią więź z piramidą Światła, która mieści w sobie jedną z twoich pięciowymiarowych świętych Triad.
 .
W tym czasie tworzy się rzeka życia, Antakarana – tęczowy most Światła, który ostatecznie połączy cię z siedmioma głównymi oświeconymi Jaźniami świętych Triad z piątego wymiaru. Na każdym podpoziomie piątego wymiaru czeka jedna z głównych świętych Triad. Im wyższy poziom świętej Triady, w tym większej piramidzie Światła czeka i tym wyższą ma częstotliwość od tej pod nią. Istnieje również szereg mniejszych świętych Triad rozrzuconych po piątym wymiarze. W królestwach piątego wymiaru proces przebiega nieco inaczej i obecnie nie będziemy się tym zajmować.
 .
Dla lepszego zrozumienia procesu twórczego: nasz Bóg Ojciec Matka doświadcza tworzenia i złożoności wszystkich fragmentów swoich atomów nasiennych w każdej iskrze stworzenia w całym tym podwszechświecie. Każdy wymiar i podwymiar – dzięki właściwym mu BOSKIM ATOMOM NASIENNYM – dysponuje inną świadomością oraz różnorodnością PODSTAWOWYCH JAŹNI.
 .
Twój BOSKI ATOM NASIENNY / Obecność JAM JEST doświadcza życia za pośrednictwem wielu świętych Triad. Te święte Triady doświadczają życia przez mentalne aspekty licznych rozszerzeń duszy. Ów wyższy poziom rozszerzeń duszy doświadczany jest na płaszczyźnie materialnej rzeczywistości dzięki fizycznym zmysłom.
 .
Ukochani, wypada, abyście się zastanowili nad przekazywanymi wam ważnymi pojęciami dotyczącymi stworzenia i abyście je sobie przyswoili. Wy, ludzie z gwiazd, którzyście osiągnęli wymagany poziom harmonijnych wzorców częstotliwości, obecnie jesteście na etapie przekazywania innym wszystkiego, czego nauczyliście się w praktyce. Kiedy będziecie to robić, ci wokół was, którzy wciąż borykają się z trudnymi warunkami panującymi w niższych wymiarach, będą podziwiali to, co osiągnęliście, i stopniowo zaczną was naśladować. Jak wiecie, nauczanie przez świecenie przykładem jest najbardziej skutecznym sposobem, aby przyciągnąć uwagę innych ludzi, podobnie jak postępowanie zgodne z biblijna maksymą: „ Po owocach ich poznacie.”
 .
SUGERUJEMY, ABYŚCIE ZASTANOWILI SIĘ NAD PONIŻSZYMI WSKAZÓWKAMI, AŻ MOCNO ZAKORZENIĄ SIĘ W WASZEJ PAMIĘCI, PONIEWAŻ SĄ NIEODŁĄCZNĄ CZĘŚCIĄ PRAWA PRZYCIĄGANIA I SĄ WAŻNYMI WARUNKAMI POMYŚLNEGO UZYSKANIA STATUSU „MISTRZA PRZEJAWIANIA”.
 .
*Zostań obserwatorem i przyglądaj się wszystkim negatywnym wydarzeniom, które nieustannie zachodzą wokół ciebie, lecz w nich nie uczestnicz. To stan twoich emocji wciąga cię w wir negatywności. Jeśli promieniejesz harmonijnymi wzorcami, wyższymi wzorcami częstotliwości, będziesz odporna/odporny na nieharmonijne energie wokół ciebie.
 .
*Jesteś w trakcie poszerzania swojej świadomości odnośnie tego, co dzieje się wokół, i dlatego niezwykle ważne jest utrzymanie bezstronnego stanu umysłu. Rozwijasz nowy sposób myślenia, który jest oparty na kontrolowaniu umysłu i emocji przez wyższą Jaźń.
 .
*Najpierw pojawia się świadomość siebie, następnie świadomość duszy, później świadomość galaktyczna, a w końcu świadomość pod-wszechświatowa. Wtedy starasz się sięgnąć do strumienia nieskończonej świadomości, która zawiera kosmiczną rzeczywistość pełnego boskiego planu dla tego nowego podwszechświatowego doświadczenia.
 .
*Rozwijasz również podwyższoną kontrolowaną wrażliwość wobec empatycznych osób, z którymi masz do czynienia, a które mogą przejawiać nieco inny punkt widzenia. To stanowi integralną część nieosądzania. Starasz się sumiennie żyć zgodnie z własną prawdą – na miarę twoich możliwości, i wszystkim innym pozwalasz na to samo.
 .
*Nie pozwól niczemu ani nikomu, aby zakłócał twój spokój. Rozwijaj wysoki poziom wyrozumiałości i wrażliwości, pilnie ćwicząc cierpliwość i nieskorość do gniewu.
 .
*Kiedy dążysz do uzyskania wewnętrznego mistrzostwa, częścią twoich testów będzie to, że będziesz musiała/musiał doświadczyć bolesnych relacji z ludźmi pojawiającymi się w twoim życiu, którzy nie są gotowi i chętni, aby iść naprzód po spiralnej Ścieżce świadomego duchowego przebudzenia. Będziesz musiał/musiała przezwyciężyć te relacje, a nawet wyjść poza nie. Każda dusza sama musi wybrać drogę, którą pójdzie. Odpowiadasz wyłącznie za własną duchową ewolucję.
 .
Nie wolno ci rezygnować z poszukiwania osobistego duchowego przebudzenia wewnętrznego mistrzostwa z powodu fałszywego poczucia obowiązku lub lojalności wobec tych, którzy nadal starają się korzystać z twojej energii lub domagają się nadmiernej uwagi i czasu. Ponieważ jesteś w krytycznej fazie procesu oświecenia – w okresie, kiedy jesteś najbardziej wrażliwa /bezbronny, a twoje próby i testy mogą być mniej dramatyczne niż w przeszłości, dość często popadasz w zakłopotanie i możesz nie wiedzieć, jaki powinien być twój następny krok i jaka kolejna prawda, którą należałoby się kierować we wciąż zmieniającej się rzeczywistości.
 .
Pamiętaj, że kiedy stwierdzasz: „oddaję wszystko co mam, a wszystko to czynię dla mojego najwyższego dobra” lub „dostrajam moją wolę do woli naszego Boga Ojca Matki dla mojego najwyższego dobra i największego dobra wszystkich”, to nie znaczy, że masz oddać swój dobytek czy wolną wolę. Chodzi tu o zaufanie mądrości Nadduszy / wyższej Jaźni i boskiej Jaźni, ponieważ wyższe aspekty boskiej świadomości zawsze wiedzą, co jest dla ciebie najlepsze w danym momencie.
 .
Moi dzielni, kiedy staniecie się bardziej biegli w w byciu natchnionymi współtwórcami, nie będziecie już koncentrować energii na tworzeniu małych przyziemnych pragnień, jakie mieliście w przeszłości. Umożliwicie stały przepływ diamentowych cząstek do ciał fizycznych i przez te ciała, natomiast pozostała ich część popłynie w świat przejawiony. Będziecie mogli w najdrobniejszych szczegółach zaprogramować, co chcecie przejawić dla własnej wygody i przyjemności, a jedna z częściej używanych przez was mantr powinna brzmieć: „wszystkie moje potrzeby i pragnienia są spełnione zanim jeszcze uświadomię sobie, czym one są, i zawsze posłuży to mojemu najwyższemu dobru oraz będzie najkorzystniejsze dla wszystkich”.
 .
Każdy z was podąży precyzyjnie określoną ścieżką służby dla ludzkości, ścieżką, która pozostanie w doskonałej harmonii z boską misją dla tej nowej ery. Będziesz mieć stałe, wyraźne i korzystne połączenie z Nadduszą / wyższą Jaźnią, będziesz także przyjemnie i łatwo podążać Ścieżką Światła, przenosząc się coraz wyżej do bardziej subtelnych światów istnienia. Miej pewność, że zawsze będę cię prowadzić, nakierowywać, inspirować i chronić podczas twojej wędrówki w nieznane. Do każdego z was wypromieniowuję odwieczną miłość naszego Boga Ojca Matki.
 .

JAM JEST archanioł Michał.

 .
 LM-07-2016 AA Michał przez Ronnę Herman http://www.ronnastar.com/messages-aam/latest.html
 .
Tłumaczenie Teresa Serafinowska

Czy jesteś gotów, aby urzeczywistnić swoją świętą moc ognia?

.

.

Kochani Mistrzowie, przybyliście z odległych wszechświatów, podwszechświatów, galaktyk i planet, przynosząc ze sobą mnóstwo kosmicznych informacji, które przechowywaliście w świętym Umyśle, aby móc je wykorzystać w przyszłości. Musieliście spełnić rygorystyczne wymogi i poczynić uroczyste ślubowania. Zgodziliście się zejść na Ziemię w tym szczególnym etapie ewolucji, a następnie wcielić się w różnorodnych, często bardzo trudnych, warunkach. Obiecano wam, że kiedy nadejdzie czas kroczyć ścieżką wniebowstąpienia, pozwolicie nam nie honorować waszej wolnej woli, abyśmy mogli zastosować wszelkie niezbędne środki mogące was obudzić. Wielu doprowadzi to do złączenia duszy z wyższymi Jaźniami, a tych, których duchowa jaźń dopiero się budzi, przygotuje do scalenia z aspektem wyższej Jaźni. Kiedy dusza w końcu w pełni połączy się ze świętym Sercem, nastąpi wielkie ponowne zjednoczenie na ogromną skalę. Kto ma czyste, mądre i przesycone miłością intencje, ten może stać się potężnym źródłem energii świętego Ognia.

 

Takie przebudzenie skutkuje powszechnym boskim niezadowoleniem wśród, jak to nazywamy, „straży przedniej”. Wszyscy doświadczyliście różnorodnych i istotnych przemian, które zachodziły masowo. Obserwowaliście również lub dotknęły was przyspieszone przemiany Ziemi, powodujące wzrost częstotliwości – i to ma być kontynuowane w regularnych odstępach czasu. Większość z was – ci, którzy świadomie starali się odzyskać swoją boskość – była / będzie inspirowana, aby znaleźć się w grupie zaawansowanych dusz. Zgodziliście się świecić przykładem i jako awangarda, straż Światła i służebnicy świata, jesteście gotowi uczynić wszystko, co w waszej mocy, aby ułatwić drogę innym. W minionych wiekach proces wznoszenia był dostępny tylko dla wcielających się jako nowicjusze – uczniów, których zadaniem było przyswojenie możliwie największej ilości boskiego Światła i przekazanie – w możliwie największym zakresie – kosmicznej mądrości. Ten okres dobiegł końca. Nadszedł czas na powszechne wzniesienie wszystkich planet, układów słonecznych, galaktyk i pod-wszechświatów w tym wszechświecie, które są aktywnie zaangażowane w bezprecedensowy proces wznoszenia. Na kręgi tworzenia zawsze składają się spirale rozwijające się w górę lub w dół, do wewnątrz lub na zewnątrz, zależnie od wielkiego kosmicznego cyklu czasu.

 

Nadświadomy umysł i liczne wyższe Jaźnie stanowią pomost do światów duchowych. Przebłyski informacji / inspiracji mogą się najpierw pojawiać dzięki zdolnościom intuicyjnym i podczas medytacji. Kiedy aspirant na ścieżce uzyskuje biegłość i swobodę w kontrolowaniu wyższych wzorców częstotliwości świętego Umysłu, moce jego umysłu znacznie wzrastają. W wyniku sięgania do wyższych sfer częstotliwości struktury mózgu, w miarę przesuwania się ze sfery instynktownej mózgu / umysłu do sfery wyższego Umysłu, spora część pamięci zdarzeń z przeszłości zaczyna zanikać. Wznoszenie to poszerzanie umysłu, proces przechodzenia z jednego stanu świadomości do drugiego.

Świadomość rozszerza się na całą ludzkość, Ziemię, Układ Słoneczny i jego funkcje. Nie skupia się już na małej jaźni. Ostatecznym celem człowieka jest stanie się istotą galaktyczną, a na koniec osiągnięcie świadomości uniwersalnej.

 

Kiedy potrafisz uzyskiwać dostęp do mocy i majestatu wymiarów o wyższych częstotliwościach – zaczynasz mieć wgląd w to, jak cudowny może być raj – i zaczyna wzrastać twoja ekscytacja. To jest to, co zaczyna dziać się na całym świecie. To doświadczenie jest bardzo osobiste, ponieważ mimo możliwego zamieszania, zamętu i chaosu wokół, nadal możesz być w centrum pokoju i radości. W miarę upływu czasu możesz zauważać, że centrum pokoju i radości rozszerza się coraz bardziej, a kiedy z wieczną potęgą doskonałości zacznie się stykać większa grupa, ono będzie się rozprzestrzeniać coraz szybciej, aż obejmie cały świat.

 

Pojawiło się wielkie zbiorowe poruszenie – ci, którzy do tej pory nie byli gotowi słuchać podszeptów Ducha lub zgłębiać tajemnic stworzenia, zaczynają płynąć na falach nurtu wyższych PROMIENI częstotliwości nowego boskiego planu. Powiedzieliśmy, że wykazaliście się wielką odwagą, wychodząc poza strefy wygody, ze strumienia zbiorowej świadomości popularnych przekonań, wkraczając na nieznane terytoria.

Byliście gotowi stawić czoła wielu wyzwaniom i testom, nie zniechęcili was ci, którzy mówili, że postępujecie niewłaściwie lub jesteście złymi ludźmi, lub macie pobożne życzenia. Przekonujecie się, że to, co przyjęliście za własne prawdy, faktycznie działa, a potwierdzenie jest konkretne i widoczne dla wszystkich, tak że ewentualne spory byłyby bezzasadne. Wzbudzanie lęku najskuteczniej odstrasza od zmian, lecz uczycie się oswajać lęki i staracie się odzyskać świętą siłę woli.

 

Za każdym razem, kiedy odwiedzasz swoją piramidę Światła w piątym wymiarze, stając się bieglejszy w pozyskiwaniu i używaniu darów tworzenia, przynosisz ze sobą coraz bardziej wysublimowaną niezmaterializowaną substancję Światła piątego wymiaru. Zobacz, jak te strumienie Światła płynącego spiralnie w dół do fizycznej sfery ekspresji stopniowo stają się namacalne i przybierają formę dzięki twoim wizjom, marzeniom i jasnym intencjom. Wielu z was nauczyło się dyscypliny koniecznej w utrzymywaniu wizji bez wahania. Nauczyliście się też, że cuda manifestacji wymagają klarownych myśli, podjęcia działań. Nie można iść na skróty, moi drodzy – chcąc wykorzystać moc twórczą, trzeba stosować się do uniwersalnych praw manifestacji.

 

Zostaliście wezwani, aby dołączyć do zespołu liderów Światła, którzy pokażą drogę innym pięknym Duszom budzącym się z duchowego snu. Potrzebne będą tysiące was, aby pomóc w kolejnej fali przebudzenia i je ułatwić, ponieważ przebudzenie, które jest teraz w toku, obejmie wkrótce wiele milionów. Nawet ci, którzy to negują, widzą, że na Ziemi dzieje się coś głębokiego i bezprecedensowego. Te Dusze już nie będą musiały przechodzić przez gruntowne oczyszczanie czy bolesne przekształcanie, jakiego doświadczyło tak wielu z was. W istocie to wy utorowaliście im drogę oraz posiedliście wiedzę, która im pomoże szybko przejść przez proces przebudzania i inicjacji.

 

Stanowicie przykład i jesteście pionierami, gdyż zostaliście przeznaczeni do nauczania innych wokół was, jak wykonać niezbędne uproszczone kroki w celu usunięcia starych myślokształtów, aby boskie Światło Stwórcy mogło przejąć władzę nad wnętrzami ich serc. Moi kochani, gracie ważne role w przechodzeniu na kolejny, wyższy poziom spirali rozwoju. Teraz mamy nadzieję, że zaczniecie akceptować to, co mówimy: że wszyscy jesteście pięknymi istotami, ponieważ w swoich sercach / duszach nosicie drogocenną iskrę Stwórcy. Pozwólcie własnym wyższym Jaźniom na inspiracje, lecz wyjdźcie, proszę, na pierwszy plan i wykorzystajcie wiedzę, mądrość i możliwości, na które tak ciężko zapracowaliście.

 

Drogie Serca, stanowicie zlepki wszystkich własnych przeszłych doświadczeń i wspomnień. Wiele razy żyliście jako kobiety, nad którymi się znęcano lub które były wykorzystywane przez mężczyzn, i wiele wcieleń spędziliście w męskim ciele, w którym ponieśliście stratę drogich przyjaciół, zostaliście zdradzeni lub w jakiś sposób się nie sprawdziliście. Wszystkie te konfliktowe energie wewnątrz komórek, pola aury oraz struktury mózgu będą zabarwiać wasze nastawienie do płci przeciwnej, aż je przemienicie a konflikty rozwiążecie. W rdzeniu każdej ludzkiej istoty jest to, czego naprawdę szuka: zjednoczenie z drugą połową boskiej Jaźni, aby stać się doskonałym boskim promieniem tworzenia, który został wysłany w całości. Ten promień rozdzielił się na dwa pod-promienie – jeden reprezentował Ojca Stworzyciela, drugi Stwórczynię Matkę. Od tamtego czasu podzieliliście i rozczłonkowaliście się na wiele aspektów lub fragmentów świadomości, lecz zawsze pragnęliście i staraliście się powrócić do pełni, do jedności świadomości.

 

Jak można uzyskać uzdrowienie i zjednoczenie tych dwóch podstawowych aspektów siebie? Po pierwsze: poprzez rozwijanie poczucia własnej wartości i miłości własnej. Kiedy ktoś zaczyna emitować ze swojej aury energie wyższych wibracji, inni wokół zareagują w ten sam sposób. Trzeba nauczyć się ufać sobie i swojej intuicji, wtedy ufa się innym. Wiedząc, że zawsze jest przy was potężna siła aniołów gotowych was chronić, wspierać, kochać i dodawać wam otuchy w każdej chwili dnia lub nocy, nigdy nie poczujecie osamotnienia. Uwolnijcie się od bólu przeszłości wybaczając sobie i wszystkim innym.

 

Żyjąc zawsze spotyka się osoby, z którymi się nie współbrzmi, a trwa to tak długo, jak długo ktoś pozostaje w fizycznym ciele. Kto zachowuje postawę nieosądzania i emanuje miłością do istoty każdego człowieka, ten nie będzie musiał doświadczać z nim karmicznego tańca czy karmicznych interakcji. Wszystkich trzeba błogosławić i pozwalać im iść własną ścieżką.

 

Nadszedł czas, aby ludzie usunęli eteryczne tarcze ochronne, założone na sercach / splocie słonecznym po to, żeby nie można ich było zranić ani nadmiernie na nich wpływać. Otwarcie złotej pieczęci portalu świętego Serca, gdzie rezyduje diamentowa boska komórka rdzenna, pozwoli swobodnie płynąć miłości / Światłu naszego Boga Ojca Matki zarówno przez przedni jak i tylny portal świętego Serca.

 

Kochani, jest jeszcze inny, ważny temat, który chcemy poruszyć. Wiemy, że kiedy to zrobimy, w wielu z was możemy wywołać lęk i zwątpienie. Jeśli miałoby tak się zdarzyć, prosimy, abyście odłożyli ten przekaz do czasu, aż będziecie pewni, że powinien on stać się waszą prawdą lub że należy go zlekceważyć, gdyż jest zbyt niewygodny. Istnieje wiele informacji, które mogą stać się wyzwaniem dla tych, co są przywiązani do starych wizji świata i myślokształtów z przeszłości. We wczesnym dzieciństwie uczyliście się prostych zasad życia, a w miarę dojrzewania lekcje i wiedza stawały się coraz bardziej złożone i skłaniające do refleksji. To odnosi się również do duchowej edukacji i wzrostu.

 

Powiedzieliśmy wam, że Najwyższy Stwórca zaczął emitować z serca swojej Istoty doskonałą esencję Miłości / Światła (diamentowe cząstki czystej boskiej substancji Światła). Ta esencja posiada wszystkie aspekty stworzenia, które zawierają myśli siewne, składniki energetyczne i wielkie projekty nowych kreacji, jakich jeszcze nigdy nie było. W tych cudownych wielorakich promieniach stwórczego Światła są, niedawno aktywowane, promienie czarnego widma czystego nieobjawionego potencjału. Stwórca rozsyła te promienie po tym wszechświecie jako dar, ponieważ zawierają ciszę wielkiej Pustki, i będą dostępne dla wszystkich, którzy okażą się na tyle odważni, aby otworzyć się na wspaniałą moc pustki przestrzeni, żeby wziąć udział w tworzeniu przyszłych światów i galaktyk.

 

Najpierw pojawiła się pustka, po niej pojawiło się Światło, a wewnątrz Światła były wszystkie dobre i cudowne rzeczy. Widmo Światła nie byłoby dostrzegalne bez różnych odcieni mroku. Wielu z was boi się ciemności i własnej strony cienia, postrzegając ją jako zło. Kochani, jeśli wszystko jest częścią JEDNOŚCI, Stwórcy, jak może istnieć coś, czego trzeba by się bać, skoro wypełnia was boskie Światło? To wy, ludzie, a NIE Stwórca, stworzyliście wiele rzeczy, których się obawiacie. Lękacie się wielkiej Pustki, która jest tłem dla gwiazd i konstelacji? Niektórzy z was boją się nocy, lecz to nie ciemność jest temu winna, lecz raniące uczynki, jakie popełniają ludzie pod jej osłoną. Chcemy wam pomóc zacząć badać i przeobrażać te stare samoograniczające emocje tak, byście mogli poszerzać horyzonty i przywdziać płaszcz ze Światła. Z darem Światła przychodzi wielka odpowiedzialność i rola przywódcy, którą opisaliśmy wcześniej.

 

Prosimy, ŻYJ własnym życiem, rozwijając świadomość, aby CZUĆ radość istnienia, połączenia ze Wszystkim Co Jest, a następnie dziel się radością z bliźnimi, korzystając z siły WOLI, aby szybko przejść ścieżką oświecenia – zdobywając coraz to wyższy punkt widzenia, łatwiej możesz pomagać innym ludziom pokonać niebezpieczeństwa. Staraj się KOCHAĆ wszystkich z całego serca i duszy, jak kocha cię Stwórca, z miłością, współczuciem i rozeznaniem, MÓWIĆ własne najwyższe prawdy, w każdym WIDZIEĆ to, co najlepsze, i wiedzieć, że wszyscy jesteśmy częścią tego samego JAM JEST.

 

Drodzy Przyjaciele, zaczęliśmy i zakończymy tę cudowną podróż razem. Będziemy was wspierać, poszerzać wasze umysły, kiedy trzeba – nakierujemy, lecz przede wszystkim będziemy was zawsze kochać.

 

JAM JEST ARCHANIOŁ MICHAŁ

LM-12-2013 przesłanie archanioła Michała przez Ronnę Herman http://www.ronnastar.com/messages-aam/latest.html przetłumaczyła Teresa Serafinowska

Żyjąc swoją pasją cz. 2

.

„Ci z was, którzy porzucili próby bycia perfekcyjnymi są istotnie bardzo mądrzy!”

.

.

Kocham Dzielić się moimi Kreacjami

.

Zadeklarowanie, że kochasz swoje życie, tworzy fundament, który wspiera wyrażanie tej miłości. Twoja boska natura kocha samą siebie i wszystkie swoje kreacje bezwarunkowo.  Obejmuje ona zrozumienie, że miłość nie może być ograniczana!  To jest bardzo ważne – miłość nie może być ograniczana!  Nie może być ograniczana w środowisku Królestwa ani nigdzie indziej w całym stworzeniu.  Jako twórca honorujesz miłość za każdym razem, kiedy dzielisz się swoimi kreacjami.  Jako człowiekowi, ta prosta prawda posłuży ci do uwolnienia wszelkich kwestii związanych z obfitością.

A teraz oczekujemy już wasze następne pytanie – jak się to robi?  Wyobraźmy sobie, że każdy z was posiada produkt lub usługę, którymi chcielibyście podzielić się ze światem.  Jako miłośnik życia, zaczynasz odczuwać nową relację łączącą cię z twoim produktem lub usługą.  Zaczynasz praktykować świadome oddychanie.  Zaczynasz czuć obecność radości wypełniającą twoje życie i przelewającą się do twojego produktu lub usługi.  Z każdym wdechem dosłownie wdychasz życie do swojego ciała i z każdym wydechem dzielisz tę samą życiową siłę ze wszystkimi swoimi kreacjami.  Twój produkt lub usługa jest teraz przeniknięta tym samym życiem, które utrzymuje twoje ciało, i zaczyna budować swoje własne życie.

Twoje dzieło jest teraz pobłogosławione twoją chęcią zaufania we własne twórcze zdolności, ale twój produkt lub usługa nie mogą być ograniczane. Tak samo jak pierwiastek kreacji Matki/Ojca, aby uhonorować naturę Miłości, oddajesz im wolność poprzez dzielenie się nimi ze światem.  Produkt lub usługa rzeczywiście są twoim dziełem, ale twoją usługą jest kochać.  One są po prostu sposobem na dzielenie się miłością.  Zatrzymaj się na chwilę, żeby poczuć wartość tego stwierdzenia.

Radość, której doświadczasz kochając swoje życie, otwiera twoją wyobraźnię na nieskończone możliwości, w jaki sposób możesz służyć, czy dzielić się swoimi kreacjami.  Owszem, w tej chwili umysł zainterweniuje i zasugeruje ci, że cała ta radość może cię tylko sprowadzić w dół do jakiejś śmiesznej krainy.  Tak… cóż… witaj w domu!  Masz do dokonania bardzo ważnego wyboru, kiedy nadchodzi czas dzielenia się twoimi kreacjami.  Czy twoja uwarunkowana, ludzka natura, twoja stara historia, będą próbowały kontrolować, w jaki sposób dzielisz się, rozpowszechniasz i wprowadzasz na rynek swoje dzieła?  Jeśli tak, to bądź przygotowany pracować bardzo ciężko i otrzymywać bardzo niewiele.  Możesz również wybrać działanie w kierunku którejkolwiek z nieskończonych możliwości, zauważyć opór, który stawiają głosy z twojej przeszłości i kontynuować swoje działanie, podczas  deklarowania – KOCHAM SWOJE ŻYCIE!

Twoje strefy komfortu będą poddawane próbie, kiedy zdecydujesz się służyć naturze miłości.  Służenie miłości zachęci całe życie do służenia także tobie i będzie wymagało od ciebie, abyś powiedział TAK!  Nawet kiedy kolana będą się pod tobą uginały, a w głowie zakręci ci się ze strachu, praktykuj głoszenie – kocham swoje życie!  Nagle odnajdziesz siebie mówiącego tak różnorakim sposobnościom, które wyeksponują twoje dzieła.  Jeśli jednak będziesz szukać rozpoznania i uznania z zewnątrz, to twoje kreacje staną się spolaryzowane – zatrzymane w miejscu przez twoje własne obawy i ograniczenia.  Chcemy, abyś zrozumiał tę kwestię.  Kiedy naprawdę otworzysz się na odczuwanie autentycznej miłości do swojego życia, życie ‚faktycznie’ ci odpowie.  Zostaniesz obdarowany sposobnościami rzucającymi wyzwanie twojej uwarunkowanej, ludzkiej naturze, która będzie próbowała ograniczać twoje twórcze zdolności i przejawy ekspresji.

Kocham otrzymywać obfitość doceniania

Duchowa podstawa, która zaczyna się od kochania samego siebie, w naturalny sposób przedłuża się w dzielenie się miłością i jest dopełniana gotowością otrzymywania miłości.  Twoja boska natura nie unika bycia rozpoznaną, lecz w radosny sposób obejmuje wszelkie odzwierciedlenia swojej twórczej natury. Mówiąc wprost, nie jest nieśmiała.

Wielu z was, którzy są na swojej duchowej drodze od jakiegoś czasu, rozwinęło świadomość natury własnego ego i wie jak to jest, kiedy natura waszej duszy jest eksponowana.  Honorujemy wasze poczucie uczciwości, gdy nie chcecie fałszywie reprezentować autentycznej natury waszej duszy. Boicie się, że wasze własne ego wykorzysta wasze kreacje, by otrzymać od innych to, czego samo nie posiada – miłość.  Przebywanie „po otrzymującej stronie” życia jest naturalną częścią twojego procesu twórczego.  Zauważ, w jaki sposób wykorzystujesz nieśmiałość, by uniknąć tego rozpoznania; a to powoduje dokładnie to, czego się obawiasz.  Wyciąga twoją osobowość/ego na pierwszy plan.

Możesz trenować „bycie w otrzymywaniu” na różne sposoby. Wspomnieliśmy w naszej książce („Riding a Stallion”), w jaki sposób pewne formy regularnej pracy z ciałem, czy masażu, mogą pomóc ci oswoić się z pozwalaniem życiu, aby cię wspierało.  To także jest kochaniem siebie.  Obudzi to twoje połączenie z twoją boską naturą i uwolni wątpliwości otaczające twoje kreatywne zdolności.  Następnym razem, kiedy ktoś będzie chciał skomplementować twoją pracę, zauważ, jak twoja energia wycofuje się, by ochraniać co, tak właściwie?  Możliwe, że czujesz swój własny osąd na temat niedoskonałości swoich dzieł, aby uniknąć potencjalnego odrzucenia. Ci z was, którzy porzucili próby bycia perfekcyjnymi są istotnie bardzo mądrzy!

W całym 2008 roku chodziło o tworzenie nowych potencjałów.  O pozwolenie, by wyobrazić sobie nowe możliwości, poprzez życie bez własnych historii.  Miłość do samego siebie to opowieść, która czeka, by ją przeżyć.  Rok 2009 zachęci każdego z was do działania w kierunku tych nowych potencjałów teraz, jako miłośników życia.  Nadejdzie kolej na każdego z was, by opuścić tę planetę.  Jedyną rzeczą, jaką zabierzesz ze sobą, będą twoje doświadczenia.  Jeśli będziesz próbował trzymać się kurczowo swoich kreacji czy związków, ten moment przejścia będzie nieco kłopotliwy. Życie zachęca cię do tworzenia czegokolwiek pragnie twoje serce i do dawania temu wolności.  Wielu z was właśnie zaczyna doświadczać tej nowej wolności i rozpoznaje to życie jako swoje ostatnie.  Wszyscy przyciągacie miliony dusz, które odwiedzą teraz Ziemię po raz pierwszy.  Nie dlatego, że ból sprawia im przyjemność.  Demonstrujecie, w jaki sposób dwie spolaryzowane przeciwności mogą ze sobą współistnieć.  Wasza uwarunkowana, ludzka natura zaczyna tańczyć z waszą bezwarunkową, boską naturą. Wasza galaktyczna natura zaczyna tańczyć z waszą boską naturą.  Wasze życie na Ziemi jest dziełem sztuki do podziwiania dla wszystkich, żywym przykładem, w jaki sposób rozwiązywać wewnętrzne konflikty świadomego współtwórcy.  My, Rodzina Michała, składamy ukłony przed nowymi boskimi artystami, którzy opuszczą tę Ziemię, spojrzą na gwiazdy i jak na czystym płótnie, zaczną tworzyć życie, uwolnieni od samo-osądu.

Wiele dusz ma teraz inspirację, aby doświadczyć życia na Ziemi po raz pierwszy, ponieważ  chcieliście spróbować życia poza waszą opowieścią. Historia stworzenia rzeczywiście jest głęboka, ale to tylko historia.  W pewien sposób wydaje się powtarzać. Ponownie opuścicie dom, Ziemię z cennym darem w waszych rękach.  Dzięki waszym doświadczeniom tutaj, na Ziemi, rozwinęliście głęboką mądrość.  Każdy z was niesie w sobie dar życia i przybyliście tu do tego Wszechświata, aby w pełni objąć, dzielić się i otrzymywać odzwierciedlenia waszego daru dla życia.  Życie teraz służy wam, ponieważ zechcieliście służyć miłości poprzez kochanie samych siebie!

Z naszymi błogosławieństwami!

Michał/Jeszua

8 grudnia 2008, przekazane przez Roberta Theiss’a

.http://spiritlibrary.com/ancient-wings/living-inside-your-passions

Przetłumaczyła Kalina, edycja Krystal

Previous Older Entries