AA Michał: Prawo Przyciągania

.

Umieszczam ten przekaz, który przysłała mi Tessi, także tu na stronie głównej, ponieważ uważam, że jest niezwykle ważny szczególnie teraz, gdy chaos narasta wykładniczo.  Dzięki Tessi – kr

.

.
Ukochani Mistrzowie, aby stać się mistrzem kroczącym Ścieżką i urzeczywistniać wyższe częstotliwości własnej prawdy na fizycznej płaszczyźnie codziennego życia, niezwykle ważna jest samodyscyplina oraz dążenie do ucieleśniania wyższego stanu świadomości. Informacje dla każdego wcielenia są przechowywane wewnątrz atomu nasiennego duszy. Jednak, aby uzyskać dostęp do jakiejkolwiek zaawansowanej kosmicznej informacji, świadomość istoty ludzkiej musi osiągnąć odpowiednie wzorce częstotliwości. Z biegiem czasu pragnienie zamienia się w dążenie, a w końcu dążenie – w wyraźną intuicyjną zdolność.
 .
Zostało udowodnione, że ludzkość ewoluuje i stopniowo, w przełomowych chwilach, doświadcza życiowych przemian. Na fizycznej płaszczyźnie istnienia na każdy aspekt ludzkiej istoty ogromny wpływ ma stopienie duszy z osobowością, co powoduje niesamowite zmiany w ciele i w egotycznej świadomości. Podstawą radosnego, dostatniego życia jest bycie w chwili obecnej, z pełną świadomością, bez osądzania czy stronniczości. Twoja obecna rzeczywistość i przyszłe doświadczenia są tworzone przez wcześniejsze wspomnienia i oczekiwania / aspiracje dotyczące przyszłości.
 .
Pamiętaj: Duchowy Ogień jest podstawą wszelkiej manifestacji, która stanowi tło dla ludzkiej ewolucji. Moc Wszechświata przejawia się w chwili obecnej – w TERAZ, wewnątrz PUNKTU CISZY – między przeszłością a przyszłością. PUNKT CISZY (MARTWY PUNKT) tworzenia nie jest pustką, jest wypełniony Białym Ogniem – energią Boskiego atomu nasiennego, nieprzejawionym potencjałem Stwórcy.
 .
Kiedy przychodzi czas, aby oddzielny Boski atom nasienny doświadczył rzeczywistości czwartego wymiaru, święta Triada czekająca na najgęstszym, wejściowym poziomie piątego wymiaru, posyła wyznaczony przez Boga atom nasienny do siódmego (najwyższego) podpoziomu czwartego wymiaru. Następnie boski atom nasienny przesyła dalej KULĘ Światła nazywaną CIAŁEM PRZYCZYNOWYM, która staje się naczyniem dla duszy – dla jej wszystkich fragmentów – w celu ucieleśnienia w trzecim i czwartym wymiarze.
 .
Święta Triada przez ciało przyczynowe nadzoruje zsyłanie miniaturowych Boskich atomów nasiennych, które następnie ułatwiają tworzenie ciała fizycznego na ziemskim planie. Atomy nasienne / iskry duszy schodzą wtedy przez przewód energii siły życiowej, aby doświadczyć istnienia w wielu wcieleniach i kreacjach.
 .
Esencja Stwórcy tworzy z wnętrza świętej Triady fragmenty duszy, które mają ucieleśniać się pośród fizycznej materii. Te fragmenty są oddzielnymi aspektami siebie, a jednak nadal stanowią części większej całości. Święta Triada, która zasiedla środowisko piątego wymiaru, przyjmuje wtedy pozycję obserwatora i patrzy, jak te fragmenty duszy zatapiają się w gęstości. Następnie cierpliwie czeka na czas, kiedy podszepty Jaźni wyższej Duszy przebudzą te wędrujące iskry Boskości, które następnie zaczną szukać drogi powrotnej i ją odnajdą.
 .
Magnetyczna moc Ducha zawsze będzie dążyć do zwracania się wcielonej duszy ku wnętrzu i ku górze. To jest PRAWO PRZYCIĄGANIA. Stopniowo, z upływem czasu, dusza łączy się z osobowością i staje się świadomą połączoną jednością – osobowością natchnioną przez duszę. Łączy się miłość i inteligencja, w ten sposób zostaje zrealizowany Boski plan. Wyższa wiedza jest przechowywana w świętej pamięci atomu nasiennego duszy, DNA i świętego Umysłu.
 .
Duszę stanowi duchowa esencja, która rezonuje ze specyficznymi poziomami świadomości. Pan siebie ma poczucie własnej tożsamości indywidualnej, a także poczucie uniwersalnej JEDNOŚCI. Najpierw pojawia się świadomość siebie, następnie stopniowo rozwijasz się i stajesz osobowością natchnioną przez duszę, zaś później rozkwita świadomość, że nie jesteś duszą, lecz czymś o wiele większym – punktem boskości, dynamiczną wolą skupioną w duszy – zindywidualizowanym boskim atomem nasiennym, który bezpośrednio rozświetla Jaźń duszy. To jest moment przebudzenia świadomości BYTU – nie bycia. Małe światło fragmentów duszy – z niższych wymiarów – znika, ponieważ stopniowo łączy się z olśniewającym blaskiem świętych Triad siedmiu podpoziomów piątego i wyższych wymiarów.
 .
Wcielona Jaźń duszy, a następnie wyższe ciało przyczynowe, musi zintegrować wszystkie pozostałe fragmenty duszy ze wszystkich podpoziomów wymiaru trzeciego i czwartego. Tak więc silne promieniowanie duszy rozświetla ciało egotyczne, a człowiek staje się osobowością natchnioną przez duszę. Jest to czas, kiedy wydostajesz się z koła karmy, masz wyczyszczone i zintegrowane wszystkie fragmenty własnej duszy z poziomu czwartego wymiaru i niższych. Jest to tak zwany czwarty etap na Ścieżce Wniebowstąpienia.
 .
Wówczas, po tym jak kula światła ciała przyczynowego zaczęła być zasysana do góry i ponownie włączana do świetlistej świętej Triady, łączą się z nią bezpośrednio trzy kosmiczne sznury: życia / świadomości i kreatywności. Jest to kolejny etap integracji Boskiej Jaźni w twojej podróży powrotnej do wyższych królestw Światła.
 .
To inicjuje piąty etap procesu wznoszenia i umożliwia wstęp do pierwszego podpoziomu piątego wymiaru. Osobowość natchniona przez duszę jest teraz gotowa współgrać z piątym wymiarem – z jego wejściowym poziomem, ze świętą Triadą, która zawiera w sobie Biały Ogień atomu nasiennego, mieszczącego trzy boskie promienie twojego podwszechświata: boską wolę, miłość / intuicję i aktywną twórczą inteligencję.
 .
Kiedy pojawia się ten piąty etap, przez jakiś czas tracisz porozumienie z Jaźnią duszy, przewodnikami i nauczycielami, tracisz również wszelkiego rodzaju połączenia telepatyczne. Może to przypominać małą śmierć i może temu towarzyszyć kilkudniowe poczucie bycia opuszczonym. Wszystkie elementy / aspekty trój-/czterowymiarowego ciała duchowego – zawierające się w oświeconym ciele przyczynowym, zostały z powrotem wchłonięte przez świętą Triadę przebywającą na najniższym poziomie piątego wymiaru. Nie ma już Nadduszy / wyższej Jaźni w czakrze ósmej – Gwieździe Duszy, ponieważ teraz masz bezpośrednią więź z piramidą Światła, która mieści w sobie jedną z twoich pięciowymiarowych świętych Triad.
 .
W tym czasie tworzy się rzeka życia, Antakarana – tęczowy most Światła, który ostatecznie połączy cię z siedmioma głównymi oświeconymi Jaźniami świętych Triad z piątego wymiaru. Na każdym podpoziomie piątego wymiaru czeka jedna z głównych świętych Triad. Im wyższy poziom świętej Triady, w tym większej piramidzie Światła czeka i tym wyższą ma częstotliwość od tej pod nią. Istnieje również szereg mniejszych świętych Triad rozrzuconych po piątym wymiarze. W królestwach piątego wymiaru proces przebiega nieco inaczej i obecnie nie będziemy się tym zajmować.
 .
Dla lepszego zrozumienia procesu twórczego: nasz Bóg Ojciec Matka doświadcza tworzenia i złożoności wszystkich fragmentów swoich atomów nasiennych w każdej iskrze stworzenia w całym tym podwszechświecie. Każdy wymiar i podwymiar – dzięki właściwym mu BOSKIM ATOMOM NASIENNYM – dysponuje inną świadomością oraz różnorodnością PODSTAWOWYCH JAŹNI.
 .
Twój BOSKI ATOM NASIENNY / Obecność JAM JEST doświadcza życia za pośrednictwem wielu świętych Triad. Te święte Triady doświadczają życia przez mentalne aspekty licznych rozszerzeń duszy. Ów wyższy poziom rozszerzeń duszy doświadczany jest na płaszczyźnie materialnej rzeczywistości dzięki fizycznym zmysłom.
 .
Ukochani, wypada, abyście się zastanowili nad przekazywanymi wam ważnymi pojęciami dotyczącymi stworzenia i abyście je sobie przyswoili. Wy, ludzie z gwiazd, którzyście osiągnęli wymagany poziom harmonijnych wzorców częstotliwości, obecnie jesteście na etapie przekazywania innym wszystkiego, czego nauczyliście się w praktyce. Kiedy będziecie to robić, ci wokół was, którzy wciąż borykają się z trudnymi warunkami panującymi w niższych wymiarach, będą podziwiali to, co osiągnęliście, i stopniowo zaczną was naśladować. Jak wiecie, nauczanie przez świecenie przykładem jest najbardziej skutecznym sposobem, aby przyciągnąć uwagę innych ludzi, podobnie jak postępowanie zgodne z biblijna maksymą: „ Po owocach ich poznacie.”
 .
SUGERUJEMY, ABYŚCIE ZASTANOWILI SIĘ NAD PONIŻSZYMI WSKAZÓWKAMI, AŻ MOCNO ZAKORZENIĄ SIĘ W WASZEJ PAMIĘCI, PONIEWAŻ SĄ NIEODŁĄCZNĄ CZĘŚCIĄ PRAWA PRZYCIĄGANIA I SĄ WAŻNYMI WARUNKAMI POMYŚLNEGO UZYSKANIA STATUSU „MISTRZA PRZEJAWIANIA”.
 .
*Zostań obserwatorem i przyglądaj się wszystkim negatywnym wydarzeniom, które nieustannie zachodzą wokół ciebie, lecz w nich nie uczestnicz. To stan twoich emocji wciąga cię w wir negatywności. Jeśli promieniejesz harmonijnymi wzorcami, wyższymi wzorcami częstotliwości, będziesz odporna/odporny na nieharmonijne energie wokół ciebie.
 .
*Jesteś w trakcie poszerzania swojej świadomości odnośnie tego, co dzieje się wokół, i dlatego niezwykle ważne jest utrzymanie bezstronnego stanu umysłu. Rozwijasz nowy sposób myślenia, który jest oparty na kontrolowaniu umysłu i emocji przez wyższą Jaźń.
 .
*Najpierw pojawia się świadomość siebie, następnie świadomość duszy, później świadomość galaktyczna, a w końcu świadomość pod-wszechświatowa. Wtedy starasz się sięgnąć do strumienia nieskończonej świadomości, która zawiera kosmiczną rzeczywistość pełnego boskiego planu dla tego nowego podwszechświatowego doświadczenia.
 .
*Rozwijasz również podwyższoną kontrolowaną wrażliwość wobec empatycznych osób, z którymi masz do czynienia, a które mogą przejawiać nieco inny punkt widzenia. To stanowi integralną część nieosądzania. Starasz się sumiennie żyć zgodnie z własną prawdą – na miarę twoich możliwości, i wszystkim innym pozwalasz na to samo.
 .
*Nie pozwól niczemu ani nikomu, aby zakłócał twój spokój. Rozwijaj wysoki poziom wyrozumiałości i wrażliwości, pilnie ćwicząc cierpliwość i nieskorość do gniewu.
 .
*Kiedy dążysz do uzyskania wewnętrznego mistrzostwa, częścią twoich testów będzie to, że będziesz musiała/musiał doświadczyć bolesnych relacji z ludźmi pojawiającymi się w twoim życiu, którzy nie są gotowi i chętni, aby iść naprzód po spiralnej Ścieżce świadomego duchowego przebudzenia. Będziesz musiał/musiała przezwyciężyć te relacje, a nawet wyjść poza nie. Każda dusza sama musi wybrać drogę, którą pójdzie. Odpowiadasz wyłącznie za własną duchową ewolucję.
 .
Nie wolno ci rezygnować z poszukiwania osobistego duchowego przebudzenia wewnętrznego mistrzostwa z powodu fałszywego poczucia obowiązku lub lojalności wobec tych, którzy nadal starają się korzystać z twojej energii lub domagają się nadmiernej uwagi i czasu. Ponieważ jesteś w krytycznej fazie procesu oświecenia – w okresie, kiedy jesteś najbardziej wrażliwa /bezbronny, a twoje próby i testy mogą być mniej dramatyczne niż w przeszłości, dość często popadasz w zakłopotanie i możesz nie wiedzieć, jaki powinien być twój następny krok i jaka kolejna prawda, którą należałoby się kierować we wciąż zmieniającej się rzeczywistości.
 .
Pamiętaj, że kiedy stwierdzasz: „oddaję wszystko co mam, a wszystko to czynię dla mojego najwyższego dobra” lub „dostrajam moją wolę do woli naszego Boga Ojca Matki dla mojego najwyższego dobra i największego dobra wszystkich”, to nie znaczy, że masz oddać swój dobytek czy wolną wolę. Chodzi tu o zaufanie mądrości Nadduszy / wyższej Jaźni i boskiej Jaźni, ponieważ wyższe aspekty boskiej świadomości zawsze wiedzą, co jest dla ciebie najlepsze w danym momencie.
 .
Moi dzielni, kiedy staniecie się bardziej biegli w w byciu natchnionymi współtwórcami, nie będziecie już koncentrować energii na tworzeniu małych przyziemnych pragnień, jakie mieliście w przeszłości. Umożliwicie stały przepływ diamentowych cząstek do ciał fizycznych i przez te ciała, natomiast pozostała ich część popłynie w świat przejawiony. Będziecie mogli w najdrobniejszych szczegółach zaprogramować, co chcecie przejawić dla własnej wygody i przyjemności, a jedna z częściej używanych przez was mantr powinna brzmieć: „wszystkie moje potrzeby i pragnienia są spełnione zanim jeszcze uświadomię sobie, czym one są, i zawsze posłuży to mojemu najwyższemu dobru oraz będzie najkorzystniejsze dla wszystkich”.
 .
Każdy z was podąży precyzyjnie określoną ścieżką służby dla ludzkości, ścieżką, która pozostanie w doskonałej harmonii z boską misją dla tej nowej ery. Będziesz mieć stałe, wyraźne i korzystne połączenie z Nadduszą / wyższą Jaźnią, będziesz także przyjemnie i łatwo podążać Ścieżką Światła, przenosząc się coraz wyżej do bardziej subtelnych światów istnienia. Miej pewność, że zawsze będę cię prowadzić, nakierowywać, inspirować i chronić podczas twojej wędrówki w nieznane. Do każdego z was wypromieniowuję odwieczną miłość naszego Boga Ojca Matki.
 .

JAM JEST archanioł Michał.

 .
 LM-07-2016 AA Michał przez Ronnę Herman http://www.ronnastar.com/messages-aam/latest.html
 .
Tłumaczenie Teresa Serafinowska

Czy jesteś gotów, aby urzeczywistnić swoją świętą moc ognia?

.

.

Kochani Mistrzowie, przybyliście z odległych wszechświatów, podwszechświatów, galaktyk i planet, przynosząc ze sobą mnóstwo kosmicznych informacji, które przechowywaliście w świętym Umyśle, aby móc je wykorzystać w przyszłości. Musieliście spełnić rygorystyczne wymogi i poczynić uroczyste ślubowania. Zgodziliście się zejść na Ziemię w tym szczególnym etapie ewolucji, a następnie wcielić się w różnorodnych, często bardzo trudnych, warunkach. Obiecano wam, że kiedy nadejdzie czas kroczyć ścieżką wniebowstąpienia, pozwolicie nam nie honorować waszej wolnej woli, abyśmy mogli zastosować wszelkie niezbędne środki mogące was obudzić. Wielu doprowadzi to do złączenia duszy z wyższymi Jaźniami, a tych, których duchowa jaźń dopiero się budzi, przygotuje do scalenia z aspektem wyższej Jaźni. Kiedy dusza w końcu w pełni połączy się ze świętym Sercem, nastąpi wielkie ponowne zjednoczenie na ogromną skalę. Kto ma czyste, mądre i przesycone miłością intencje, ten może stać się potężnym źródłem energii świętego Ognia.

 

Takie przebudzenie skutkuje powszechnym boskim niezadowoleniem wśród, jak to nazywamy, „straży przedniej”. Wszyscy doświadczyliście różnorodnych i istotnych przemian, które zachodziły masowo. Obserwowaliście również lub dotknęły was przyspieszone przemiany Ziemi, powodujące wzrost częstotliwości – i to ma być kontynuowane w regularnych odstępach czasu. Większość z was – ci, którzy świadomie starali się odzyskać swoją boskość – była / będzie inspirowana, aby znaleźć się w grupie zaawansowanych dusz. Zgodziliście się świecić przykładem i jako awangarda, straż Światła i służebnicy świata, jesteście gotowi uczynić wszystko, co w waszej mocy, aby ułatwić drogę innym. W minionych wiekach proces wznoszenia był dostępny tylko dla wcielających się jako nowicjusze – uczniów, których zadaniem było przyswojenie możliwie największej ilości boskiego Światła i przekazanie – w możliwie największym zakresie – kosmicznej mądrości. Ten okres dobiegł końca. Nadszedł czas na powszechne wzniesienie wszystkich planet, układów słonecznych, galaktyk i pod-wszechświatów w tym wszechświecie, które są aktywnie zaangażowane w bezprecedensowy proces wznoszenia. Na kręgi tworzenia zawsze składają się spirale rozwijające się w górę lub w dół, do wewnątrz lub na zewnątrz, zależnie od wielkiego kosmicznego cyklu czasu.

 

Nadświadomy umysł i liczne wyższe Jaźnie stanowią pomost do światów duchowych. Przebłyski informacji / inspiracji mogą się najpierw pojawiać dzięki zdolnościom intuicyjnym i podczas medytacji. Kiedy aspirant na ścieżce uzyskuje biegłość i swobodę w kontrolowaniu wyższych wzorców częstotliwości świętego Umysłu, moce jego umysłu znacznie wzrastają. W wyniku sięgania do wyższych sfer częstotliwości struktury mózgu, w miarę przesuwania się ze sfery instynktownej mózgu / umysłu do sfery wyższego Umysłu, spora część pamięci zdarzeń z przeszłości zaczyna zanikać. Wznoszenie to poszerzanie umysłu, proces przechodzenia z jednego stanu świadomości do drugiego.

Świadomość rozszerza się na całą ludzkość, Ziemię, Układ Słoneczny i jego funkcje. Nie skupia się już na małej jaźni. Ostatecznym celem człowieka jest stanie się istotą galaktyczną, a na koniec osiągnięcie świadomości uniwersalnej.

 

Kiedy potrafisz uzyskiwać dostęp do mocy i majestatu wymiarów o wyższych częstotliwościach – zaczynasz mieć wgląd w to, jak cudowny może być raj – i zaczyna wzrastać twoja ekscytacja. To jest to, co zaczyna dziać się na całym świecie. To doświadczenie jest bardzo osobiste, ponieważ mimo możliwego zamieszania, zamętu i chaosu wokół, nadal możesz być w centrum pokoju i radości. W miarę upływu czasu możesz zauważać, że centrum pokoju i radości rozszerza się coraz bardziej, a kiedy z wieczną potęgą doskonałości zacznie się stykać większa grupa, ono będzie się rozprzestrzeniać coraz szybciej, aż obejmie cały świat.

 

Pojawiło się wielkie zbiorowe poruszenie – ci, którzy do tej pory nie byli gotowi słuchać podszeptów Ducha lub zgłębiać tajemnic stworzenia, zaczynają płynąć na falach nurtu wyższych PROMIENI częstotliwości nowego boskiego planu. Powiedzieliśmy, że wykazaliście się wielką odwagą, wychodząc poza strefy wygody, ze strumienia zbiorowej świadomości popularnych przekonań, wkraczając na nieznane terytoria.

Byliście gotowi stawić czoła wielu wyzwaniom i testom, nie zniechęcili was ci, którzy mówili, że postępujecie niewłaściwie lub jesteście złymi ludźmi, lub macie pobożne życzenia. Przekonujecie się, że to, co przyjęliście za własne prawdy, faktycznie działa, a potwierdzenie jest konkretne i widoczne dla wszystkich, tak że ewentualne spory byłyby bezzasadne. Wzbudzanie lęku najskuteczniej odstrasza od zmian, lecz uczycie się oswajać lęki i staracie się odzyskać świętą siłę woli.

 

Za każdym razem, kiedy odwiedzasz swoją piramidę Światła w piątym wymiarze, stając się bieglejszy w pozyskiwaniu i używaniu darów tworzenia, przynosisz ze sobą coraz bardziej wysublimowaną niezmaterializowaną substancję Światła piątego wymiaru. Zobacz, jak te strumienie Światła płynącego spiralnie w dół do fizycznej sfery ekspresji stopniowo stają się namacalne i przybierają formę dzięki twoim wizjom, marzeniom i jasnym intencjom. Wielu z was nauczyło się dyscypliny koniecznej w utrzymywaniu wizji bez wahania. Nauczyliście się też, że cuda manifestacji wymagają klarownych myśli, podjęcia działań. Nie można iść na skróty, moi drodzy – chcąc wykorzystać moc twórczą, trzeba stosować się do uniwersalnych praw manifestacji.

 

Zostaliście wezwani, aby dołączyć do zespołu liderów Światła, którzy pokażą drogę innym pięknym Duszom budzącym się z duchowego snu. Potrzebne będą tysiące was, aby pomóc w kolejnej fali przebudzenia i je ułatwić, ponieważ przebudzenie, które jest teraz w toku, obejmie wkrótce wiele milionów. Nawet ci, którzy to negują, widzą, że na Ziemi dzieje się coś głębokiego i bezprecedensowego. Te Dusze już nie będą musiały przechodzić przez gruntowne oczyszczanie czy bolesne przekształcanie, jakiego doświadczyło tak wielu z was. W istocie to wy utorowaliście im drogę oraz posiedliście wiedzę, która im pomoże szybko przejść przez proces przebudzania i inicjacji.

 

Stanowicie przykład i jesteście pionierami, gdyż zostaliście przeznaczeni do nauczania innych wokół was, jak wykonać niezbędne uproszczone kroki w celu usunięcia starych myślokształtów, aby boskie Światło Stwórcy mogło przejąć władzę nad wnętrzami ich serc. Moi kochani, gracie ważne role w przechodzeniu na kolejny, wyższy poziom spirali rozwoju. Teraz mamy nadzieję, że zaczniecie akceptować to, co mówimy: że wszyscy jesteście pięknymi istotami, ponieważ w swoich sercach / duszach nosicie drogocenną iskrę Stwórcy. Pozwólcie własnym wyższym Jaźniom na inspiracje, lecz wyjdźcie, proszę, na pierwszy plan i wykorzystajcie wiedzę, mądrość i możliwości, na które tak ciężko zapracowaliście.

 

Drogie Serca, stanowicie zlepki wszystkich własnych przeszłych doświadczeń i wspomnień. Wiele razy żyliście jako kobiety, nad którymi się znęcano lub które były wykorzystywane przez mężczyzn, i wiele wcieleń spędziliście w męskim ciele, w którym ponieśliście stratę drogich przyjaciół, zostaliście zdradzeni lub w jakiś sposób się nie sprawdziliście. Wszystkie te konfliktowe energie wewnątrz komórek, pola aury oraz struktury mózgu będą zabarwiać wasze nastawienie do płci przeciwnej, aż je przemienicie a konflikty rozwiążecie. W rdzeniu każdej ludzkiej istoty jest to, czego naprawdę szuka: zjednoczenie z drugą połową boskiej Jaźni, aby stać się doskonałym boskim promieniem tworzenia, który został wysłany w całości. Ten promień rozdzielił się na dwa pod-promienie – jeden reprezentował Ojca Stworzyciela, drugi Stwórczynię Matkę. Od tamtego czasu podzieliliście i rozczłonkowaliście się na wiele aspektów lub fragmentów świadomości, lecz zawsze pragnęliście i staraliście się powrócić do pełni, do jedności świadomości.

 

Jak można uzyskać uzdrowienie i zjednoczenie tych dwóch podstawowych aspektów siebie? Po pierwsze: poprzez rozwijanie poczucia własnej wartości i miłości własnej. Kiedy ktoś zaczyna emitować ze swojej aury energie wyższych wibracji, inni wokół zareagują w ten sam sposób. Trzeba nauczyć się ufać sobie i swojej intuicji, wtedy ufa się innym. Wiedząc, że zawsze jest przy was potężna siła aniołów gotowych was chronić, wspierać, kochać i dodawać wam otuchy w każdej chwili dnia lub nocy, nigdy nie poczujecie osamotnienia. Uwolnijcie się od bólu przeszłości wybaczając sobie i wszystkim innym.

 

Żyjąc zawsze spotyka się osoby, z którymi się nie współbrzmi, a trwa to tak długo, jak długo ktoś pozostaje w fizycznym ciele. Kto zachowuje postawę nieosądzania i emanuje miłością do istoty każdego człowieka, ten nie będzie musiał doświadczać z nim karmicznego tańca czy karmicznych interakcji. Wszystkich trzeba błogosławić i pozwalać im iść własną ścieżką.

 

Nadszedł czas, aby ludzie usunęli eteryczne tarcze ochronne, założone na sercach / splocie słonecznym po to, żeby nie można ich było zranić ani nadmiernie na nich wpływać. Otwarcie złotej pieczęci portalu świętego Serca, gdzie rezyduje diamentowa boska komórka rdzenna, pozwoli swobodnie płynąć miłości / Światłu naszego Boga Ojca Matki zarówno przez przedni jak i tylny portal świętego Serca.

 

Kochani, jest jeszcze inny, ważny temat, który chcemy poruszyć. Wiemy, że kiedy to zrobimy, w wielu z was możemy wywołać lęk i zwątpienie. Jeśli miałoby tak się zdarzyć, prosimy, abyście odłożyli ten przekaz do czasu, aż będziecie pewni, że powinien on stać się waszą prawdą lub że należy go zlekceważyć, gdyż jest zbyt niewygodny. Istnieje wiele informacji, które mogą stać się wyzwaniem dla tych, co są przywiązani do starych wizji świata i myślokształtów z przeszłości. We wczesnym dzieciństwie uczyliście się prostych zasad życia, a w miarę dojrzewania lekcje i wiedza stawały się coraz bardziej złożone i skłaniające do refleksji. To odnosi się również do duchowej edukacji i wzrostu.

 

Powiedzieliśmy wam, że Najwyższy Stwórca zaczął emitować z serca swojej Istoty doskonałą esencję Miłości / Światła (diamentowe cząstki czystej boskiej substancji Światła). Ta esencja posiada wszystkie aspekty stworzenia, które zawierają myśli siewne, składniki energetyczne i wielkie projekty nowych kreacji, jakich jeszcze nigdy nie było. W tych cudownych wielorakich promieniach stwórczego Światła są, niedawno aktywowane, promienie czarnego widma czystego nieobjawionego potencjału. Stwórca rozsyła te promienie po tym wszechświecie jako dar, ponieważ zawierają ciszę wielkiej Pustki, i będą dostępne dla wszystkich, którzy okażą się na tyle odważni, aby otworzyć się na wspaniałą moc pustki przestrzeni, żeby wziąć udział w tworzeniu przyszłych światów i galaktyk.

 

Najpierw pojawiła się pustka, po niej pojawiło się Światło, a wewnątrz Światła były wszystkie dobre i cudowne rzeczy. Widmo Światła nie byłoby dostrzegalne bez różnych odcieni mroku. Wielu z was boi się ciemności i własnej strony cienia, postrzegając ją jako zło. Kochani, jeśli wszystko jest częścią JEDNOŚCI, Stwórcy, jak może istnieć coś, czego trzeba by się bać, skoro wypełnia was boskie Światło? To wy, ludzie, a NIE Stwórca, stworzyliście wiele rzeczy, których się obawiacie. Lękacie się wielkiej Pustki, która jest tłem dla gwiazd i konstelacji? Niektórzy z was boją się nocy, lecz to nie ciemność jest temu winna, lecz raniące uczynki, jakie popełniają ludzie pod jej osłoną. Chcemy wam pomóc zacząć badać i przeobrażać te stare samoograniczające emocje tak, byście mogli poszerzać horyzonty i przywdziać płaszcz ze Światła. Z darem Światła przychodzi wielka odpowiedzialność i rola przywódcy, którą opisaliśmy wcześniej.

 

Prosimy, ŻYJ własnym życiem, rozwijając świadomość, aby CZUĆ radość istnienia, połączenia ze Wszystkim Co Jest, a następnie dziel się radością z bliźnimi, korzystając z siły WOLI, aby szybko przejść ścieżką oświecenia – zdobywając coraz to wyższy punkt widzenia, łatwiej możesz pomagać innym ludziom pokonać niebezpieczeństwa. Staraj się KOCHAĆ wszystkich z całego serca i duszy, jak kocha cię Stwórca, z miłością, współczuciem i rozeznaniem, MÓWIĆ własne najwyższe prawdy, w każdym WIDZIEĆ to, co najlepsze, i wiedzieć, że wszyscy jesteśmy częścią tego samego JAM JEST.

 

Drodzy Przyjaciele, zaczęliśmy i zakończymy tę cudowną podróż razem. Będziemy was wspierać, poszerzać wasze umysły, kiedy trzeba – nakierujemy, lecz przede wszystkim będziemy was zawsze kochać.

 

JAM JEST ARCHANIOŁ MICHAŁ

LM-12-2013 przesłanie archanioła Michała przez Ronnę Herman http://www.ronnastar.com/messages-aam/latest.html przetłumaczyła Teresa Serafinowska

Żyjąc swoją pasją cz. 2

.

„Ci z was, którzy porzucili próby bycia perfekcyjnymi są istotnie bardzo mądrzy!”

.

.

Kocham Dzielić się moimi Kreacjami

.

Zadeklarowanie, że kochasz swoje życie, tworzy fundament, który wspiera wyrażanie tej miłości. Twoja boska natura kocha samą siebie i wszystkie swoje kreacje bezwarunkowo.  Obejmuje ona zrozumienie, że miłość nie może być ograniczana!  To jest bardzo ważne – miłość nie może być ograniczana!  Nie może być ograniczana w środowisku Królestwa ani nigdzie indziej w całym stworzeniu.  Jako twórca honorujesz miłość za każdym razem, kiedy dzielisz się swoimi kreacjami.  Jako człowiekowi, ta prosta prawda posłuży ci do uwolnienia wszelkich kwestii związanych z obfitością.

A teraz oczekujemy już wasze następne pytanie – jak się to robi?  Wyobraźmy sobie, że każdy z was posiada produkt lub usługę, którymi chcielibyście podzielić się ze światem.  Jako miłośnik życia, zaczynasz odczuwać nową relację łączącą cię z twoim produktem lub usługą.  Zaczynasz praktykować świadome oddychanie.  Zaczynasz czuć obecność radości wypełniającą twoje życie i przelewającą się do twojego produktu lub usługi.  Z każdym wdechem dosłownie wdychasz życie do swojego ciała i z każdym wydechem dzielisz tę samą życiową siłę ze wszystkimi swoimi kreacjami.  Twój produkt lub usługa jest teraz przeniknięta tym samym życiem, które utrzymuje twoje ciało, i zaczyna budować swoje własne życie.

Twoje dzieło jest teraz pobłogosławione twoją chęcią zaufania we własne twórcze zdolności, ale twój produkt lub usługa nie mogą być ograniczane. Tak samo jak pierwiastek kreacji Matki/Ojca, aby uhonorować naturę Miłości, oddajesz im wolność poprzez dzielenie się nimi ze światem.  Produkt lub usługa rzeczywiście są twoim dziełem, ale twoją usługą jest kochać.  One są po prostu sposobem na dzielenie się miłością.  Zatrzymaj się na chwilę, żeby poczuć wartość tego stwierdzenia.

Radość, której doświadczasz kochając swoje życie, otwiera twoją wyobraźnię na nieskończone możliwości, w jaki sposób możesz służyć, czy dzielić się swoimi kreacjami.  Owszem, w tej chwili umysł zainterweniuje i zasugeruje ci, że cała ta radość może cię tylko sprowadzić w dół do jakiejś śmiesznej krainy.  Tak… cóż… witaj w domu!  Masz do dokonania bardzo ważnego wyboru, kiedy nadchodzi czas dzielenia się twoimi kreacjami.  Czy twoja uwarunkowana, ludzka natura, twoja stara historia, będą próbowały kontrolować, w jaki sposób dzielisz się, rozpowszechniasz i wprowadzasz na rynek swoje dzieła?  Jeśli tak, to bądź przygotowany pracować bardzo ciężko i otrzymywać bardzo niewiele.  Możesz również wybrać działanie w kierunku którejkolwiek z nieskończonych możliwości, zauważyć opór, który stawiają głosy z twojej przeszłości i kontynuować swoje działanie, podczas  deklarowania – KOCHAM SWOJE ŻYCIE!

Twoje strefy komfortu będą poddawane próbie, kiedy zdecydujesz się służyć naturze miłości.  Służenie miłości zachęci całe życie do służenia także tobie i będzie wymagało od ciebie, abyś powiedział TAK!  Nawet kiedy kolana będą się pod tobą uginały, a w głowie zakręci ci się ze strachu, praktykuj głoszenie – kocham swoje życie!  Nagle odnajdziesz siebie mówiącego tak różnorakim sposobnościom, które wyeksponują twoje dzieła.  Jeśli jednak będziesz szukać rozpoznania i uznania z zewnątrz, to twoje kreacje staną się spolaryzowane – zatrzymane w miejscu przez twoje własne obawy i ograniczenia.  Chcemy, abyś zrozumiał tę kwestię.  Kiedy naprawdę otworzysz się na odczuwanie autentycznej miłości do swojego życia, życie ‚faktycznie’ ci odpowie.  Zostaniesz obdarowany sposobnościami rzucającymi wyzwanie twojej uwarunkowanej, ludzkiej naturze, która będzie próbowała ograniczać twoje twórcze zdolności i przejawy ekspresji.

Kocham otrzymywać obfitość doceniania

Duchowa podstawa, która zaczyna się od kochania samego siebie, w naturalny sposób przedłuża się w dzielenie się miłością i jest dopełniana gotowością otrzymywania miłości.  Twoja boska natura nie unika bycia rozpoznaną, lecz w radosny sposób obejmuje wszelkie odzwierciedlenia swojej twórczej natury. Mówiąc wprost, nie jest nieśmiała.

Wielu z was, którzy są na swojej duchowej drodze od jakiegoś czasu, rozwinęło świadomość natury własnego ego i wie jak to jest, kiedy natura waszej duszy jest eksponowana.  Honorujemy wasze poczucie uczciwości, gdy nie chcecie fałszywie reprezentować autentycznej natury waszej duszy. Boicie się, że wasze własne ego wykorzysta wasze kreacje, by otrzymać od innych to, czego samo nie posiada – miłość.  Przebywanie „po otrzymującej stronie” życia jest naturalną częścią twojego procesu twórczego.  Zauważ, w jaki sposób wykorzystujesz nieśmiałość, by uniknąć tego rozpoznania; a to powoduje dokładnie to, czego się obawiasz.  Wyciąga twoją osobowość/ego na pierwszy plan.

Możesz trenować „bycie w otrzymywaniu” na różne sposoby. Wspomnieliśmy w naszej książce („Riding a Stallion”), w jaki sposób pewne formy regularnej pracy z ciałem, czy masażu, mogą pomóc ci oswoić się z pozwalaniem życiu, aby cię wspierało.  To także jest kochaniem siebie.  Obudzi to twoje połączenie z twoją boską naturą i uwolni wątpliwości otaczające twoje kreatywne zdolności.  Następnym razem, kiedy ktoś będzie chciał skomplementować twoją pracę, zauważ, jak twoja energia wycofuje się, by ochraniać co, tak właściwie?  Możliwe, że czujesz swój własny osąd na temat niedoskonałości swoich dzieł, aby uniknąć potencjalnego odrzucenia. Ci z was, którzy porzucili próby bycia perfekcyjnymi są istotnie bardzo mądrzy!

W całym 2008 roku chodziło o tworzenie nowych potencjałów.  O pozwolenie, by wyobrazić sobie nowe możliwości, poprzez życie bez własnych historii.  Miłość do samego siebie to opowieść, która czeka, by ją przeżyć.  Rok 2009 zachęci każdego z was do działania w kierunku tych nowych potencjałów teraz, jako miłośników życia.  Nadejdzie kolej na każdego z was, by opuścić tę planetę.  Jedyną rzeczą, jaką zabierzesz ze sobą, będą twoje doświadczenia.  Jeśli będziesz próbował trzymać się kurczowo swoich kreacji czy związków, ten moment przejścia będzie nieco kłopotliwy. Życie zachęca cię do tworzenia czegokolwiek pragnie twoje serce i do dawania temu wolności.  Wielu z was właśnie zaczyna doświadczać tej nowej wolności i rozpoznaje to życie jako swoje ostatnie.  Wszyscy przyciągacie miliony dusz, które odwiedzą teraz Ziemię po raz pierwszy.  Nie dlatego, że ból sprawia im przyjemność.  Demonstrujecie, w jaki sposób dwie spolaryzowane przeciwności mogą ze sobą współistnieć.  Wasza uwarunkowana, ludzka natura zaczyna tańczyć z waszą bezwarunkową, boską naturą. Wasza galaktyczna natura zaczyna tańczyć z waszą boską naturą.  Wasze życie na Ziemi jest dziełem sztuki do podziwiania dla wszystkich, żywym przykładem, w jaki sposób rozwiązywać wewnętrzne konflikty świadomego współtwórcy.  My, Rodzina Michała, składamy ukłony przed nowymi boskimi artystami, którzy opuszczą tę Ziemię, spojrzą na gwiazdy i jak na czystym płótnie, zaczną tworzyć życie, uwolnieni od samo-osądu.

Wiele dusz ma teraz inspirację, aby doświadczyć życia na Ziemi po raz pierwszy, ponieważ  chcieliście spróbować życia poza waszą opowieścią. Historia stworzenia rzeczywiście jest głęboka, ale to tylko historia.  W pewien sposób wydaje się powtarzać. Ponownie opuścicie dom, Ziemię z cennym darem w waszych rękach.  Dzięki waszym doświadczeniom tutaj, na Ziemi, rozwinęliście głęboką mądrość.  Każdy z was niesie w sobie dar życia i przybyliście tu do tego Wszechświata, aby w pełni objąć, dzielić się i otrzymywać odzwierciedlenia waszego daru dla życia.  Życie teraz służy wam, ponieważ zechcieliście służyć miłości poprzez kochanie samych siebie!

Z naszymi błogosławieństwami!

Michał/Jeszua

8 grudnia 2008, przekazane przez Roberta Theiss’a

.http://spiritlibrary.com/ancient-wings/living-inside-your-passions

Przetłumaczyła Kalina, edycja Krystal

Żyjąc swoją pasją cz. 1


.

Odkrywasz nową radość życia, kiedy przestajesz się czuć odpowiedzialny za własne kreacje… Odpowiedzialny twórca daje swoim kreacjom wolność

.

Podczas gdy stapiamy naszą obecność z naszym partnerem, zapraszamy każdego z was do objęcia tej chwili, jako kolejnej okazji by doświadczyć tego uczucia, kiedy pozwalasz życiu ci służyć.  Życie kocha służyć sobie!  Jeśli zechcesz uznać to za swoją prawdę, twoje życie zostanie obsypane nowo odkrytą radością i pasją.  Wszystko to, czego pragnie twoje serce, nie jest jakąś bajką.  To nowa, dynamiczna relacja z życiem, która jest zapoczątkowana poprzez wybór. 

.

Serca i umysły ludzkości promieniują zgodnym głosem; dlaczego tu jesteśmy?   Dlaczego zapomnieliśmy, kim jesteśmy?  Jeśli to prawda, że zgłosiliśmy się na ochotników, by tu być, to po co wybraliśmy tak wyzywające doświadczenie?

.

Cofnijmy się w czasie, żeby rozważyć te ważne pytania.  Przypominamy wam, że większą część waszej egzystencji spędziliście w gwiazdach, jako istoty niefizyczne.  Co mogłoby skłonić was do opuszczenia tej rzeczywistości, która w większości utrzymuje połączenie z waszym anielskim pochodzeniem?

.

Wasze dusze pamiętają ten czas, dawno temu, kiedy przebywaliście w tym wielkim i pięknym miejscu, zwanym przez nas Królestwem.  W rzeczywistości, która ucieleśniała świadomość jedności.  W tym królestwie nigdy nie doświadczyliście samych siebie jako oddzielonych od reszty życia.  Nie mieliście pojęcia, czym jest strach.  Był on wam kompletnie nieznany.  Każda chwila stanowiła kolejną okazję do zanurzenia się w bezwarunkowej miłości, która promieniowała z matczynego/ojcowskiego aspektu stworzenia.  Byliście zaskoczeni i głęboko uhonorowani, kiedy zwrócił się do swoich dzieci i zaoferował te same umiejętności, które sam posiada oraz pełną wolność, by używać ich na jakikolwiek sposób zapragniecie.  Zaprosił was, abyście stali się niezależnymi twórcami, uosabiającymi bezwarunkową miłość do wszelkiego życia.

.

Widzicie, Bóg Ojciec/Matka odkrył, że miłość do życia nie może być ograniczana, nawet w tak błogim i spokojnym otoczeniu, jak Królestwo.  Jego zrozumienie miłości i radość dzielenia się nią, zainspirowała go do uwolnienia swoich kreacji, bez żadnych warunków. Zapytał każdą z was, dusze, czy zechcielibyście stać się nowymi odkrywcami życia poza granicami Królestwa.  Zaproponował podzielić się wszystkimi swoimi twórczymi umiejętnościami z każdym z was, tym jego aspektem, który nazywamy waszą boską naturą.  Staliście się niezależnymi, suwerennymi twórcami, wciąż połączonymi ze źródłem życia.  Zostaliście obdarowani całkowitą wolnością, aby korzystać z tych nieograniczonych, twórczych zdolności dowolnie, tak jak tylko tego pragniecie, służąc miłości do życia, która nie może być ograniczana!

.

Istnieje wiele historii o pochodzeniu życia.  Nasze słowa nie oddadzą sprawiedliwości temu wielowymiarowemu doświadczeniu, z którym spotkaliście się, opuściwszy Królestwo.  Od tamtej pory każdy z was wspomina to Królestwo z głęboką tęsknotą by powrócić „do domu”.  Do tego błogiego, zachwycającego otoczenia, które was wspierało. Spędziliście eony czasu, próbując pogodzić się z tą nową wolnością, dopracowując jak artysta swoje twórcze umiejętności.  Każdy z was jest żyjącym przykładem energii źródła ze zdolnością tworzenia życia.  Aspekty kreacji, Ojca/Matki nie poświęcają ani chwili na zastanawianie się nad waszymi wyborami.  Nie było żadnego haczyka w ich propozycji – macie całkowitą wolność w tworzeniu takiego życia, jakie tylko dla siebie wybierzecie.

.

Jesteście jednymi z pierwszych kosmicznych artystów.  Prawdziwymi twórcami! I jak wszystkim artystom, zabiera trochę czasu by rozwinąć swoje umiejętności i poznać preferencje.  Wiele spośród waszych pierwszych kreacji oceniliście, jako niedoskonałe, ale w przeciwieństwie do ziemskich artystów, nie mogliście po prostu zniszczyć swoich dzieł i zacząć je od nowa.  Wasze kreacje, czy też formy życia, istniały dalej, takimi, jakimi były.  Wtedy po raz pierwszy poczuliście się odpowiedzialni za własne kreacje.  Ocenialiście je, że brakowało im samoświadomości, która mogłaby zagwarantować im podobną wolność, jaką wy mogliście się cieszyć.

.

Żyjąc wewnątrz własnej kreacji

.

Współtwórca, który zaczyna wątpić we własne kreatywne zdolności, to nie jest fajny widok.  Niektórzy z was zaczęli odczuwać tę wolność bardziej jako ciężar, niż przywilej.  Wasza reakcja na waszą nową, niezależną naturę oraz samoocena na temat waszych kreatywnych zdolności wywołały pewne nowe odczucia.  Po raz pierwszy doświadczyliście poczucia winy, rozżalenia i zwątpienia we własną wartość.  Wielu z was, podczas egzystencji w gwiazdach, było zdeterminowanych, by rozwiązać ten narastający, wewnętrzny konflikt. Wspólnie, zaczęliście obniżać własną świadomość do rzeczywistości, które dawały wam bardziej namacalne odzwierciedlenie waszego wewnętrznego środowiska.  Najbardziej namacalne jego odzwierciedlenie jest tu, na Ziemi.  Ta planeta dostarcza waszej duszy możliwości, by doświadczyć samej siebie wewnątrz własnej kreacji.  Potrzeba prawdziwie wspaniałych i odważnych artystów, aby zechcieli przyznać i potwierdzić, w jaki sposób ich wewnętrzna rzeczywistość kształtuje ich zewnętrzne doświadczenie.  I pragnąc, aby stać się odpowiedzialnym za własne możliwości twórcze.

.

Gdyby ten eksperyment był łatwy, całe stworzenie zapisałoby się na niego. Tymczasem, historia gatunku ludzkiego daje obrazowe dowody na to, że Ziemia jest prawdziwie miejscem dla mistrzów.  Wiemy, że historia ludzkości często jest wywracana do góry nogami sugerując, że jest to raczej karna kolonia dla nieprzystosowanych społecznie.  Często dzielimy się z wami, jak bardzo cieszy nas ‚całowanie waszych stóp’.  Robimy to, by uznać w was stwórców.  Kiedy oświadczamy, że wasze życie na Ziemi służy całemu stworzeniu, chcemy abyście poczuli naszą miłość do was, boskich artystów, którzy uczą się, jak uwalniać swoje kreacje.  Uczycie się tego jako ludzie we wszystkich rolach, jakie odgrywacie w waszych osobistych relacjach.  Matka lub ojciec, którzy dają wolność swoim dzieciom, ufając, że życie będzie je wspierać.  Pracodawca, który daje całkowitą wolność swoim pracownikom, by odkrywali własne twórcze zdolności ufając, że to tylko poprawi powodzenie całej firmy.  Obywatel, który uwalnia własny rząd, biorąc pełną odpowiedzialność za własne życie.  Duchowy nauczyciel, który daje wolność własnym uczniom, ufając w boską naturę każdej duszy.  Ty, ukochana ludzka istoto, jesteś teraz na Ziemi, aby odzyskać i potwierdzić swoją boską naturę.  Uczysz się ufać własnym wrodzonym, kreatywnym zdolnościom i odruchom, odkrywając jednocześnie nową radość życia, kiedy przestajesz się czuć odpowiedzialna za własne kreacje! Odpowiedzialny twórca daje swoim kreacjom wolność!

.

W waszych ludzkich sprawach, rozwiązujecie te galaktyczne zagadnienia we wszystkich waszych relacjach.  Kiedy odczuwacie odpowiedzialność za życie innych ludzi, chcecie załatwić za nich coś, co uważacie, że nie są w stanie zrobić sami.  Energetycznie zajmujecie się nierozwiązanymi problemami swoich dzieci, by uwolnić je od ich bólu.  Robicie to samo ze swoimi partnerami, mężami i żonami, przyjaciółmi i współpracownikami.  Staliście się takimi ekspertami w rozwiązywaniu problemów, że wierzycie, że możecie to robić dla całych społeczności, krajów i tej planety.  Właśnie to opóźniło wiele naturalnych zmian, przez które Gaja musi przejść, by zmienić jej własną relację z życiem.

.

Rozumiemy, dlaczego niektórzy z was woleli sami rozwiązywać te pokoleniowe problemy.  Dzielicie tę planetę z całą ludzkością i wolicie być w otoczeniu, które nie trzęsie się.  Dopiero, gdy wasze własne ciało zaczyna się rozpadać, zaczynacie kwestionować wiedzę, stojącą za waszymi intencjami.  Zmieszani brakiem rozpoznania tej pełnej poświęcenia pracy, jaką wykonujecie dla innych, zaczynacie honorować cel, dla którego jesteście na Ziemi – by rozwiązać relację z własnymi twórczymi zdolnościami, jakąkolwiek postać przybiorą.

.

Kocham swoje Życie

.

Jak czują się Męski/Żeński pierwiastek kreacji, Źródło Życia, Bóg/Bogini/Wszystko Co Jest w stosunku do samych siebie?  Powiedzielibyśmy, że zaczyna się to od prostej prawdy.  W samym rdzeniu ich istnienia, wszystkie aspekty twojego pochodzenia radośnie stwierdzają, chwila po chwili – Kocham swoje Życie!  Jestem Tym, Czym Jestem i kocham swoje życie!  Jesteśmy Tym, Czym Jesteśmy i Kochamy Życie!  Bóg Jest i Bóg kocha całe stworzenie!  Jest to bardzo głęboka prawda i zachęcamy każdego z was, jako ludzko istoty, byście otwarcie potwierdzili tę prawdę poprzez ODCZUCIE energii stojącej za tymi prostymi słowami. KOCHAMY SWOJE ŻYCIE!  Praktykujcie powtarzanie tych słów, aż zaczniecie je odczuwać jako prawdę.  Zacznijcie świadomie wdychać tę energię miłości do swojego życia z każdym oddechem, jaki bierzecie.

.

Jeszcze raz: decydujesz się, by tu być, by żyć wewnątrz własnych kreacji, własnych twórczych umiejętności.  Nie jesteś karany, chociaż z zewnątrz może to wyglądać, jakbyś karał sam siebie.  Wielu gubi się w tym doświadczeniu, czekając, aż życie stanie się lepsze, zanim sami nie zechcą ogłosić ich miłości do życia.  Zachęcamy was, byście zaczęli praktykować powtarzanie sobie tej prostej prawdy, niezależnie od tego, czego doświadczacie w życiu. Miałeś zły dzień? KOCHAM SWOJE ŻYCIE!  Chciałbyś, żeby współpracownik zszedł z tej planety?  KOCHAM SWOJE ŻYCIE!  Na twoim koncie nie ma pieniędzy.  KOCHAM SWOJE ŻYCIE!

.

Zastosujmy tę prawdę do twojego życia w praktyczny sposób.  Poświęć 30 minut na wybór, aby stać się świadomym obserwatorem, w jaki sposób energia z tego stwierdzenia o sobie może zmienić twoje życie.  Zacznij od powtarzania „kocham swoje życie” i kontynuuj powtarzanie tego, aż zaczniesz odczuwać nową radość.  Zacznij wdychać tę radość z każdym wdechem i uznaj to doświadczenie za prawdziwe.  Doceń je, jak doceniasz własny portfel czy portmonetkę.  A teraz zauważ, podczas kolejnych 30 minut, w jaki sposób twój umysł i głosy z przeszłości będą próbowały rozproszyć twoją uwagę.  Może zauważysz, jak powoli wchodzisz w stan podobny do transu, który sprawia, że zapominasz, jak dobrze się czujesz, kiedy kochasz swoje życie.  Możesz usłyszeć myśli, które będą cię zachęcały do skupienia się na niezaspokojonych potrzebach, celach i terminach.  Po prostu obserwuj ten wewnętrzny wir  aktywności i zauważ, że za każdym razem, kiedy potwierdzasz miłość do swojego życia, energia się zmienia.  To przywołuje cię do obecnego momentu, uwolnionego od twoich przeszłych uwarunkowań i otwartego na nowe przygody.  Po tych 30 minutach nie ma potrzeby przerywać, prosimy, kontynuuj.

.

Ludzkość używa terminu „oświecenie”, aby opisać głębokie i świadome połączenie z energią Źródła.  Kochanie siebie w ten sposób jest potężnym ćwiczeniem w odtwarzaniu tego połączenia dla samego siebie.  Oświecenie jest twoją gotowością, by pokochać życie w tym momencie, takim, jakim jest.  Ta akceptacja budzi twoją relację z twoją boską naturą i z czasem staniesz się suwerennym, niezależnym aspektem Źródła; Boga/Bogini/Wszystkiego Co Jest!

.

Życie na Ziemi jest scenerią dla ciebie, abyś mógł rozwiązać swój galaktyczny dylemat.  Przywłaszczenie sobie radości z deklaracji, że kochasz swoje życie, niezależnie od tego gdzie jesteś w swoim życiu, posłuży przełamaniu dualistycznych wzorców myślowych, które powstrzymują cię od potwierdzenia tej wolności.  Wolności, by doświadczać życia w taki sposób, w jaki pragnie tego twoje serce.  Wolności, by doświadczać Świadomości Jedności, ale nie takiej, jaką znałeś z Królestwa, jako że strach tam nie istniał.  W Świadomości Jedności doświadczanej poza Królestwem chodzi o to, by zaprowadzić pokój pomiędzy kompletnymi przeciwieństwami.  W jaki sposób może zatańczyć uwarunkowana istota ludzka z nieograniczoną naturą duszy?  Z zewnątrz mogłoby się wydawać, że taki taniec jest niemożliwy.  Z każdym momentem, kiedy twoja ludzka natura pozwala boskości ze sobą współistnieć, modelujesz Świadomość Jedności poza Królestwem.  Oferujesz rozwiązanie na ten spolaryzowany, galaktyczny dylemat, który oddziela miłość od strachu, światło od ciemności i słuszne od niesłusznego.  A to wszystko dzięki temu, że pozwoliłeś boskiej obecności życia przyjść do ciebie!

.

Z Błogosławieństwami!  Michał/Jeszua

.

8 grudnia 2008, przekazane przez Roberta Theiss’a

.

http://spiritlibrary.com/ancient-wings/living-inside-your-passions

.

Przetłumaczyła Kalina, edycja Krystal

.

Powyższa informacja jest darmowa i dostępna dla was do drukowania, kopiowania i rozpowszechniania. Prawo Autorskie zabrania jednak jakiejkolwiek jej sprzedaży, za wyłączeniem wydawcy.

Zaufaj w Obecność Miłości

.

„Wasza ludzka osobowość po prostu nie może uwierzyć w to, że coś tak pięknego jak dusza chciałaby związać się z czymś tak zranionym i zniszczonym”

.

„Już czas się poddać”,  z serii „Nauki Michała”

Jest to rzadkie wydarzenie na Ziemi, aby doświadczać ludzkie istoty prawdziwie ucieleśniające swoje dusze.  Wielu ludzi mówi o duszy, wielu o niej pisze i opowiada historie o jej cechach i zaletach, ale bardzo niewielu tak naprawdę pozwoliło, aby dynamiczna obecność ich duszy stała się również ich ludzką tożsamością.  Ponieważ my dostrzegamy naturę waszej duszy jako ogromną i nieskończoną, honorujemy również tę przemianę, która właśnie ma miejsce na Ziemi. To ten czas, kiedy wielu z was doświadczając natury swojej duszy zstępującej w życie, wciąż nazywa te odczucia informacjami „channelowanymi”.  Wasza ludzka natura była oddzielona od tego świętego związku przez tak długi czas, że teraz czuje się zagrożona boską obecnością.  A przecież ta boska obecność wciąż i wciąż powtarza waszej ludzkiej osobowości: „kocham cię takim, jakim jesteś”!

Te słowa trafiają w samo sedno waszej zranionej osobowości, ponieważ wielu z was nigdy nie słyszało tak słodkich zapewnień.  Ale kiedy zbliżamy się do tej znaczącej przemiany świadomości milionów ludzi, możliwość ucieleśnienia tak  dogłębnej świadomości, leży w waszej ludzkiej naturze.  Jednak dusza, wasza prawdziwa tożsamość, nigdy nie będzie starała się przeforsować swojej obecności ponad waszą ludzką jaźń.  Wasza osobowość, musi chcieć otrzymać ten dar.  A jednak, nie przestaje się ona opierać, nie ufając wystarczająco, że taka miłość jest prawdziwa.

Skupialiśmy swoją uwagę przez jakiś czas na tym potencjalnym zjednoczeniu waszej ludzkiej natury z naturą duszy, ponieważ służy ono wielu aspektom was samych, które również jednoczą się na przestrzeni tego doświadczenia w  ludzkiej postaci.  Nazywacie je przeszłymi życiami, alternatywnymi osobowościami oraz waszą kobiecą i męską naturą. Wszystkie te aspekty czują się jednak tak bezbronne, że boją się zaufać tej obecności i energii miłości.  Ale teraz dusza was pyta, czy stawianie tego oporu naprawdę was spełnia?  Jeśli tak, to kontynuujcie. Lecz jeśli nie, to czy dzisiejszy dzień nie byłby bardzo dobrym dniem, by wreszcie poddać się waszej prawdziwej naturze?  Czy ty, jako ludzka osobowość, pozwolisz tej nowej, otwartej na współpracę, relacji rozwijać się, czy też będziesz upierał się przy sprawowaniu kontroli?  Dusza jasno widzi wszystkie wasze osobiste i globalne dylematy, oferując  nieskończone okazje i potencjały do rozwiązywania tych konfliktów.

Gdyby wasz umysł był w stanie postrzegać szerszy obraz, to wzniesienie waszej świadomości byłoby bułką z masłem!  No i jak wam idzie, kochani przyjaciele?  Historia ludzkości ciąży na waszych barkach – są to eony zakłopotania!  Umysł dobrze wie, że bez swojego dopełnienia, nie ma zielonego pojęcia, co zrobić z tym całym bałaganem, w którym znajduje się ludzkość.

Zbadajmy teraz tę możliwość przyzwolenia duszy, by prawdziwie zamieszkała w każdej komórce waszego ciała.  Dusza spogląda na waszą obecną rzeczywistość i po prostu mówi: „ok, zacznijmy z tym, kim jesteśmy w tej chwili. Pozwól mi dodać moją mądrość, zrozumienie i wglądy w to życie i wspólnie zacznijmy  wzrastać, zmieniać się, aż w końcu uwierzymy, że moja miłość do życia, wszelkiego życia jest prawdziwa.” To są bardzo głębokie stwierdzenia dla waszych ludzkich uszu.  Wasza ludzka osobowość po prostu nie może uwierzyć w to, że coś tak pięknego jak dusza mogłaby chcieć związać się z czymś tak zranionym i zniszczonym.  Naszą radością jest bycie pośrednikami pomiędzy waszą ludzką naturą, a waszą duszą oraz dostarczanie tzw. „duchowych narzędzi” dla waszej osobowości, by mogła nauczyć się, jak być „w otrzymywaniu”.  Zdajemy sobie sprawę z tego, że wasza osobowość była „po otrzymującej stronie” w wielu nieprzyjemnych sytuacjach, i że jej nieufność jest uzasadniona.  Przypominamy wam również, że ten dylemat jest bardzo symboliczny, bo odzwierciedla kwestie, z którymi spotyka się wasza galaktyczna rodzina – pozwolenie sobie, aby być tak bezbronnym i tak wyeksponowanym bez żadnego wyraźnego dowodu, że jest się bezpiecznym.

Miłość nie będzie napierała swoją obecnością na wasze życie. Musicie być chętni, by ją otrzymać. Tych niewielu, którzy przyjęli to zjednoczenie, stało się częścią religii stworzonych na bazie ich życia. Ale sprawa, na którą waszym religiom nie udaje się położyć nacisku, jest podstawową prawdą: że ta miłość jest podstawowym prawem, przysługującym wam z urodzenia.  Nie musicie na nią zasługiwać, ona otwarcie oferuje siebie, gdy tylko nauczycie się opuszczać swoje emocjonalne tarcze i wchłaniać tę afirmującą życie Obecność w każdą komórkę swojego ciała.  Dla tych, którzy czytają te słowa: to teraz jest ten czas na Ziemi. Wpuszczanie miłości do swojego życia, od całego stworzenia, jest waszym skokiem kwantowym, który zaczyna się pomiędzy waszą osobowością, a duszą.  Dla nas nie ma znaczenia, jakim mianem określicie strach. Możecie go nazwać przeszłym życiem, albo częścią waszej duszy z innego wymiaru. określcie go jako wasz umysł albo jako samego Lucyfera.  W ten sam sposób określacie waszą duszę, królestwo aniołów i waszą boskość jako miłość.

Wolimy, aby to wszystko pozostało proste, żeby nie pozwolić waszym umysłom tworzyć kolejnych historii wokół tego tematu. I to, co nazywamy strachem, namawiamy was, abyście poczuli jako ból małego dziecka, któremu odmawiano miłości.  Objęcie, zauważenie obecności strachu,  pozwala strachowi doświadczyć miłości. I to jest ta wielka transformacja, która zmienia nie tylko wasze życie, ale WSZELKIE życie. Taka jest moc miłości i taki też jest opór każdej spolaryzowanej rzeczywistości.

Jak zawsze, kiedy głosimy te prawdy, wy chcecie wiedzieć, jak to jest możliwe poddawać się tej dynamicznej naturze duszy i nie nazywać tego channelingiem. Naszą służbą dla ludzkości jest uczyć każdego z was, jak być „w otrzymywaniu”.  Jak to jest, nie być w tym?  Ponieważ bez obecności duszy w pełni podłączonej do waszego ciała, to tylko marzenie. Doświadczanie obecności duszy nie jest jakąś wyszukaną, złudną nadzieją czy pragnieniem. Przyznamy wam jednak, że przyjęcie i podtrzymywanie świadomej relacji pomiędzy tymi dwoma pozornymi przeciwieństwami, jest największym wyzwaniem, z jakim spotkacie się jako ludzka istota. Opór przed byciem kochanym jest tak mocno zakorzeniony, że wielu z was czuje, jakbyście tracili kontakt z rzeczywistością, kiedy wasza dusza daje o sobie znać. A my zatem powiemy, że jest to doskonały moment, żeby spotkać się z przyjaciółmi i świętować to uczucie was wspierającego życia.  Kiedy każdy z was nauczy się godzić ze sobą te dwa różne i tak ważne aspekty samego siebie, wtedy staniecie się nośnikami potężnych narzędzi do pracy z podziałami, które separują was od waszych rodzin, sąsiadów, społeczności, krajów i samej planety. 

Zapytamy raz jeszcze, czy masz już dość swojej osobowości, czy też musisz po raz kolejny wprawić się w zakłopotanie, opierając się tej relacji, która tak hojnie oferuje samą siebie i pragnie przyjąć pełną odpowiedzialność za to ludzkie życie, takim jakie ono jest w tej chwili?  Czy jesteś gotowy, by się poddać?  Czy jutro będzie kolejnym dniem pełnym dramatów/traum, które karmią to poczucie braku miłości podtrzymujące złamane serce ludzkości?  Jest to wspaniała okazja, żeby doświadczyć autentycznej natury miłości, w taki sposób, jak zna ją twoja dusza.  Zażądać, aby ta Obecność była twoją nową tożsamością w relacji z twoją ludzką naturą.

Wielu z was uważa, że tylko wasza bezwarunkowa część może odziedziczyć tę Ziemię.  Kochani, to jest małżeństwo, pomiędzy waszą uwarunkowaną przeszłością i nieograniczoną świadomością, które pozwala w cudowny sposób Chrystusowej świadomości zakorzenić się w was. Czy nie chodzi w tej świadomości o tę „jedność”?  Jednoczenie się różnych fragmentów was, waszych przeszłych doświadczeń i komórek waszego ciała, pozwala frekwencji energii wspierać tę ewoluującą naturę waszej własnej biologii.

Przypominamy wam, że wasza biologia jest zawsze ostatnim ogniwem do doświadczenia, które wprowadzacie w życie. Czy możecie dać czas również ciału, by dostosowało się do nowej, dynamicznej obecności waszej duszy? Wiele waszych komórek wspierało świadomość waszej uwarunkowanej przeszłości, waszego trybu: atak- obrona.  Wielu z was zauważyło, że niektóre komórki odpowiadają na miłość w taki sam sposób, w jaki niektórzy światowi liderzy odpowiadają na pokojowe działania.  Bądźcie cierpliwi, ponieważ ci z was, którzy odpowiadają na to zaproszenie duszy, są na czele tej dynamicznej przemiany.

Będziemy kontynuować naszą służbę dla was poprzez zachęcanie waszej ludzkiej natury do praktykowania tej sztuki „bycia w otrzymywaniu”. Kiedy każdy z was uczy się odczuwać energetyczną obecność życia, które przybywa by was wspierać, nasze relacje pomiędzy fizyczną, ludzką rodziną i jej anielskimi korzeniami zaczną stapiać się w jedną, współdziałającą rodzinę miłości. Wasze serca tak bardzo tęsknią za tym połączeniem, a ono zaczyna się właśnie pomiędzy waszą duszą, umysłem/osobowością, ciałem i Duchem.  Już czas, droga rodzino, bo odmawiacie sobie wsparcia nie tylko od swojej własnej, pojedynczej duszy, ale też od całej wielkiej rodziny świadomości. Wsparcie, którego może nie otrzymujecie od waszej ludzkiej rodziny, jest dostępne w obfitości od waszych niefizycznych stron.  Kochamy was bardziej, niż to wiecie. I im więcej będziecie praktykować pozwalanie życiu kochać siebie, tym bardziej wzrośniecie w wiedzy, że nasza miłość do was jest tylko odzwierciedleniem waszej miłości do siebie samych.

http://www.theteachingsofmichael.com/free-media.html

Poniższa informacja jest darmowa i dostępna dla was- do drukowania, kopiowania i rozpowszechniania. Prawo Autorskie zabrania jednak jakiejkolwiek jej sprzedaży, za wyłączeniem wydawcy.

Przekazał Robert Theiss, 14 sierpnia 2007, przetłumaczyła i udostępniła Kalina  http://joyfulcocreation.wordpress.com/

Previous Older Entries

PRAWA AUTORSKIE Copyright (C) by Krystal Freeman 2010. Do wszystkich przeze mnie przetłumaczonych tekstów na tym blogu, chyba, że zaznaczono inaczej. Rozpowszechnianie moich tekstów jest dozwolone i mile widziane pod warunkiem podania linku do oryginalnego tekstu na moim blogu i bez zmian tekstu.