Ziemia Święta, Morze Martwe i Arka Przymierza

.

.

Pozdrawiam Mistrzów!  Jestem Metatron, Pan Światła i witam was w tej chwili, w wektorze bezwarunkowej miłości.  Wyobrażenia i myśli o Ziemi Świętej przywołują u wielu mieszkańców Ziemi duchowe, jeśli nie magiczne, wizje dotyczące szczególnie trzech współczesnych monoteistycznych systemów religijnych, które tam się narodziły.  Nawet ci, którzy nie uważają się za zwolenników jednej z trzech religii abrahamowych, uznają Ziemię Świętą za eklektyczny zlepek uznanych kosmologicznych mitów i trwałych wydarzeń historycznych, które, bez wątpienia, naznaczyła opatrzność, i które prawdopodobnie odmieniły dzieje ludzkości.  To rzeczywiście jest wyjątkowe miejsce na Ziemi, i zawsze było za takie uznawane, nawet za czasów wczesnej Atlantydy.

Energia chrystusowa jest na Ziemi od czasów firmamentu.  To źródło boskości w fazie dwoistości Ziemi objawia się jako część dziedzicznej ewolucji.  Na izraelskiej Ziemi Świętej naprawdę znajduje się portal węzłów i chrystusowych świętych miejsc, manifestacji Boskości na ziemskim planie.  Chcę również wyjaśnić, że na Ziemi było więcej ucieleśnień energii chrystusowej, niż tylko te znane w obecnych czasach i we współczesnych systemach religijnych.

Nawet za czasów epoki ziemskiej uważanej przez was za zacofaną i za czasy „jaskiniowców”, pojawiały się boskie ucieleśnienia, które towarzyszyły ludziom podczas wyrastania z gęstości, chociaż wszystkie wiadomości, jakie ci ludzie otrzymywali, były dostosowane do ich plemiennego lub szczepowego poziomu świadomości.  W rejonach, gdzie nie było języka pisanego, wiadomości i prawdy kosmologiczne ewoluowały do ustnie przekazywanych mitów.  W niektórych przypadkach wierzono, że boskie prawdy nie powinny być interpretowane w formie symbolizmu archetypowego, dlatego nie mogły być wprowadzone do słowa pisanego.  Dramat Chrystusa, jaki rozwinął się na Ziemi Świętej w Kanaan, dopasowano do poziomu świadomości ludzi z tamtych czasów.  Jednak jego dawna prawda została w pewnym stopniu utracona, a znaczące zachowane w pisemnych interpretacjach fragmenty – zniekształcone.  Jednak symbole i wibracje oryginalnej gwiezdnej bramy w kompleksie wzgórza świątynnego pozostały nienaruszone.

Widać to w prostych słowach wstawek hologramów i to działa w czasie jednoczesnym i w nie-czasie.  Energia chrystusowa nadal istnieje i można jej doświadczyć w tych miejscach.  W bardzo realnym sensie Jezus nadal spaceruje tymi ścieżkami!

Zdefiniowanie krainy

Co uczyniło Ziemię Świętą tak trwale ważną dla historii ludzkości?
Co wyróżnia ten kraj, który jest kolebką duchowego dziedzictwa i źródłem cudów, z których wypłynęły kanony trzech wielkich religii monoteistycznych?
Pytanie jest złożone, jednak odpowiedź całkiem przekonująca.  Ziemia Święta jest unikalną mieszanką potężnie rezonujących wibracji energii tellurycznych, leylines, mega-wiru i gwiezdnego trasowania linii.  Obszar znajduje się w rozszerzonej energii 30-go stopnia szerokości geograficznej (jak piramidy w Gizie), który jest głównym źródłem mocy.

Rezonansowa częstotliwość tej składanki jest zatem wynikiem:
– skrzyżowania głównych światowych leylines Linii ley
– 30-go stopnia szerokości geograficznej
– mineralogii
– gwiezdnej bramy i mega-wiru portalu
– krystalicznego pola wirowego Morza Martwego
– odbioru pełnej gamy światła i spójności
– działania Arki Przymierza

Według waszego pojmowania miejsc mocy i miejsc świętych, które istnieją na planecie, wszystkie powyższe składowe nazywacie węzłami mocy. Jeśli bierzecie pod uwagę mineralogię i wektor (długość i szerokość geograficzną) oraz umiejscowienie sieci, wciąż jeszcze możecie nie zauważać pewnych właściwości światła, jakie mogą występować w niektórych takich wektorach. Można tu dodać, że światło ma też znaczący wpływ na odbiór i upiększenie cech pewnych miejsc Ziemi Świętej.  Światło, które pojawia się tam w niektórych węzłach jest dość wyjątkowe.  To jest pełne światło posiadające cechy spójności.

Pytanie do archanioła Metatrona:  Wspomniałeś o Arce Przymierza jako o czynniku energetycznym Ziemi Świętej.  Możesz to wyjaśnić bardziej szczegółowo?

Reakcja archanioła Metatrona:  Urządzenie nazwane Arką Przymierza jest źródłem niewyobrażalnej energii.  Istnieje więcej niż jedna wersja tego niezwykłego źródła mocy.  Ta, która została umieszczona w sanktuarium świątyni Salomona, była mniejszą wersją nadzwyczajnej jednostki skonstruowanej przez Syrian i Plejadian, która od milionów lat tkwi pod kompleksem gwiezdnych wrót Wzgórza Świątynnego, i  krótko mówiąc, jest przewodnikiem i generatorem energii, zarówno tworząc, jak i stabilizując, wymiarowy interfejs między tym, co można nazwać polem materii fizycznej a wyższymi wymiarami pól anielskich, i używając terminologii naukowej, jest ogromnym polem antymaterii w cyklu harmonicznym.  Tworzenie tuneli czasoprzestrzennych w warstwach wymiarów i schodzenie oraz formatowanie częstotliwości pozwalającej na koordynację wielowymiarowości wewnątrz połączonych poziomów i wektorów planów Omni-Ziemi po Kosmos.

Pytanie do archanioła Metatrona:  Możesz opowiedzieć o Morzu Martwym, szczególnie pod kątem jego uzdrawiających właściwości i metafizycznych aspektów?

Reakcja archanioła Metatrona:  Rzeczywiście!  Morze Martwe jest jednym z najsilniejszych węzłów energetycznych mega-wirów na planecie.  Jest niezwykłym, wyjątkowym, ciekłym kryształem i posiadającym świadomość „duchem miejsca”.  Nazwa używana w obecnych czasach jest naprawdę myląca, gdyż to miejsce kipi energią siły życiowej.  To jest prawdziwe centrum odrodzenia i pod względem aspektów można je przyrównać do jeziora Titicaca.

Zostało za takie uznane już za czasów starożytnych z powodu swoich właściwości – oczyszczających, uzdrawiających, a także odmładzających – dlatego już dla starożytnych Egipcjan, Atlantów i Greków było miejscem pielgrzymek oraz oczyszczających rytuałów.

Pole częstotliwości generowane przez Morze Martwe jest wypełnione korzystnymi anionowymi ładunkami uwalnianymi przez światło Słońca w procesie odparowania mineralnej solanki. Pole to nie tylko daje dobre samopoczucie, ale też ożywia i otwiera szyszynkę.  Starożytni o tym wiedzieli. Dlatego Egipcjanie, Grecy oraz Rzymianie skupiali na tym rejonie uwagę.  Wody i atmosfera wokół Morza Martwego (które bardziej trafnie można by nazwać Morzem Kryształowym) zawiera tak silne pole energii życiowej, że dosłownie odmładza ciało fizyczne oraz powoduje równoważenie pól mentalnych i emocjonalnych.  Z tego powodu czakry są tam wyrównywane i doskonale balansowane, co w rezultacie wyraźnie wzmacnia ludzką aurę.  Ze względu na położenie Morza Martwego poniżej poziomu morza, kąpiące się w nim słoneczne promienie działają szczególnie silnie, a równocześnie dobroczynnie, ponieważ są filtrowane przez opary unoszące się znad słonych wód.  Korzyści zdrowotne wynikające z kąpieli w tych wodach są daleko większe niż to obecnie rozpoznajecie.  Chodzi tu o częstotliwości dające korzyści ciału, umysłowi i duchowi, jak również o uaktywnianie „całego światła” – pełnego spektrum światła występującego w spójności theta.  To jeszcze bardziej ubarwia wody i pole nad nimi.  Składniki odżywcze światła służą ciału i aurze, stając się źródłem energii witalności, co w efekcie naprawdę może przedłużyć żywotność i spowodować mentalną jasność umysłu.  Ono całkowicie usuwa niepożądane podłączenia do aury, uszczelnia i ożywia ludzkie pole eteryczne. „Żywe Morze Kryształowe” jest idealnym miejscem dla wizji, ceremonii klarujących, oczyszczających ciało i umysł przed pielgrzymką na Wzgórze Świątynne, aby tam odebrać kody nieskończoności.  Żywe Morze Kryształowe jest wiatrem w żagle dla świętych miejsc Ziemi Świętej.  Stanowi wzmocnienie, wsparcie oraz umożliwienie transdukcji intensywnej energii, a tym samym stabilizowanie kompleksu mega-portalu Izraela i Jordanii. Jego działanie sięga po Egipt i Arabię Saudyjską.  Zmiękcza energię (dużej częstotliwości rozdzielczej) częstotliwości portali, pozwalając tym samym, aby istniała tam doskonała równowaga głównych gwiezdnych wrót kompleksu portalowego wiru.  Z tego powodu wokół pól jego energii osiedlali się Esseńczycy.

Sól Ziemi

Zawiera ponad dziesięciokrotnie więcej skondensowanej soli niż oceany (zasolenie zmienia się nieznacznie w zależności od temperatury wody, poziomu głębokości i oddalenia od brzegu). Największą procentową zawartość soli wykazują ciepłe, płytkie wody wzdłuż plaż, a obrzeża są nią przesycone. Krótko mówiąc: wody Morza Martwego są akumulatorem naładowanym energią słoneczną, prądami elektromagnetycznymi i minerałami posiadającymi krystaliczne częstotliwości. Gdy woda jest całkowicie nasycona solą, staje się kondensatorem o niezwykłych właściwościach.  Żywe Morze jest jednym z bardzo rzadko występujących ważnych zbiorników wodnych, które na linii brzegowej tworzą baseny nasycone solanką.  Ze względu na położenie geograficzne wody Żywego Morza są stale dość ciepłe.  Ta wyższa temperatura sprzyja większej kondensacji minerałów oraz soli, i oczywiście umożliwia szybsze wchłanianie ich przez ludzki organizm.  Co nie jest w pełni uznawane, to fakt że wody solankowe są nie tylko nienewtonowską płynną baterią koloidalną lecz są ciekłym kryształem… dosłownie tętniącym energią.  Wody te znajdują się pomiędzy szczelinami dwóch głównych płyt tektonicznych i dlatego są ciągle ładowane niewyobrażalną energią ziemską.

Gwiezdne wrota Wzgórza Świątynnego

Portal wiru Wzgórza Świątynnego znajduje się w polu energii Morza Martwego, i stanowi samodzielną masywną gwiezdną bramę.  Powierzchnia jego poszerzonej energii sięga szerokości 30 stopni geograficznej (podobnie jak piramidy w Gizie), która jest głównym źródłem zasilania.  Energia tego unikalnego miejsca jest, podobnie jak w Delfach czy Rapa Nui, przyłączona do pępowiny kodów morskiej niebiańskiej energii odżywiającej planetę.  Następuje przesunięcie w górę i wielu zostało powołanych, aby ponownie zakotwiczyć kody w nowym paradygmacie.

Kiedy ktoś wkracza do gwiezdnej bramy wiru portalu Wzgórza Świątynnego, jego pojawienie się ma dla niego unikalne skutki, ponieważ to pole wielowymiarowości stanowi wrota – zarówno bezczasowe, jak i czasowe. Wewnątrz tej energii można mieć nie tylko dostęp do wszystkich swoich planetarnych żywotów, ale można też je zjednoczyć.  To jest punkt nieskończoności, nieliniowy wektor czasoprzestrzeni, co oznacza, że wewnątrz niego nie ma chronologicznej miary.  Symbiotyczne zjednoczenie, które tam następuje, jest natychmiastowe. Zatem w nim jest się w ścisłym rezonansie z nieskończonością i niezależnie od tego, czy przebywa się tam minutę czy kilka dni, jest się zdolnym do pobierania kodów częstotliwości zawartych w tym polu. Energia człowieka jest wewnątrz niego rejestrowana, a wtedy może on być eterycznie obecny w dowolnym czasie – według intencji.

Energia tego wyjątkowego miejsca, podobnie jak w Delfach i Rapa Nui, znajduje się na pępowinie kodów, morskich energii niebiańskich zasilających waszą planetę.  To jest przesunięcie w górę i wielu jest powołanych, aby ponownie zakotwiczyć kody w nowym paradygmacie.

Tamten destrukcyjny konflikt określany jako armagedon, nie może, i nie wydarzy się w nowym paradygmacie, a wasza energia musi i będzie to zabezpieczać.  Nowa era jest już faktem, a energia tego rejonu też już jest odnowiona.  Wielu z was przyczyniło się do tego harmonicznego dokonania.

Żydowska Ściana Płaczu, islamska Kopuła na Skale, chrześcijańska Bazylika Grobu Świętego i Ogrójec mieszają się i krzyżują ze sobą w tym otoczonym czcią obszarze Wzgórza Świątynnego, który jest jednym z najbardziej sprawdzonych niebiańskich portali na planecie.  Jednak pozornie paradoksalnie wewnątrz tego religijnego wiru wciąż toczy się przyziemny konflikt i walki.  I chociaż dzisiaj chrześcijanie, żydzi i muzułmanie walczą o należne im miejsce w tym wspaniałym pustynno – morskim pejzażu czerwonych gór i absolutnie zadziwiających świętych miejsc, możemy powiedzieć, że pokój nadejdzie w stosownym czasie.

To, co się dzieje w tym miejscu, pasuje do przypowieści o mądrym Salomonie, który kazał dwóm matkom spierającym się o dziecko, przeciąć je na pół.  Ale zapewniam, że to zostanie rozstrzygnięte, kiedy paradygmat wschodzącej nowej Ziemi bardziej się pogłębi.  Pokój zacznie się od miejsc, jakich się nie spodziewacie i w niespodziewany sposób.

Oryginalne źródło i rozwijająca się prawda

Podczas odwiedzania niezwykłych miejsc Ziemi Świętej które wciąż zawierają pierwotne źródło energii, wchodzi się w czyste, prawdziwe „źródło rezonansu”, które umożliwia uwolnienie od wielu fałszywych nauk i lęków nagromadzonych w poprzednich żywotach, głęboko ukrytych programów, subtelnych przeszkód tkwiących w równoległych wcieleniach.  Duchowe / mentalne dostosowanie jest uwarunkowane korzystnym, a nawet koniecznym, restartem.

Wtedy następuje bardzo realna rekalibracja, która oferuje większą jasność, a tym samym eliminuje wirusy nieprawdy.  Boski dramat jest żywą energią. Nieskończona, bezczasowa energia zjednoczona w holograficznej wstawce wielowymiarowej rzeczywistości gwiezdnej bramy Wzgórza Świątynnego.  To jest dar, który może być przyjęty przez osoby mające wystarczający iloraz światła, zdolne do podwyższenia swoich wibracji w tym polu.

Odwiedzając Ziemię Świętą w energii wzmacniającej wymiarowy dostęp do nowej Ziemi, można stać w tych samych miejscach, w których tylko częstotliwości czasu i przestrzeni oddzielają was od innych wersji siebie stojących w tym samym wektorze energii… ramię w ramię z oryginalną, wciąż czynną, energią Chrystusa.  Można także zasiewać nasiona harmonii, potrzebnej nowej Ziemi i wzniesieniu ludzkości.  I to ma zasadnicze znaczenie.

Jestem Metatron i dzielę się z wami tymi prawdami.

Archanioł Metatron via James Tyberonn nr 92 / 3 styczeń 2014
tłumaczenie Teresa Serafinowska

 

Otwarcie Portalu Plejadian – 17 maja

 .

Na blogu Kobry ukazały się filmiki w 7-miu językach w związku z Otwarciem Portalu Plejadian.  Umieszczam jeden po angielsku:

.

Oto następna prośba o medytowanie, w tym bardzo ważnym czasie aktywacji Portalu Plejadian.  Linki są do angielskich źródeł.  Grupa Chimery, ostatnia przeszkoda w wyzwoleniu Ziemi,  jest opisana w Aktualizacji poniżej — kr

 

W dniu 17 maja otworzy się Portal PlejadianBędzie to bardzo ważny milowy krok w postępie sił Światła w kierunku ostatecznego planetarnego wyzwolenia.

W tym momencie, gdy świetlne statki Galaktycznej Konfederacji, niektóre z nich o średnicy setek kilometrów, zajmą swoje ostateczne stanowiska wewnątrz Obłoku Oorta, który jest agregacją miliardów drobnych ciał lodowych wokół naszego układu słonecznego rozciągającego się do 1 roku świetlnego od Słońca:

http://en.wikipedia.org/wiki/Oort_cloud

Te statki macierzyste następnie zaczną służyć jako stacje przekaźnikowe do kierowania kosmicznych energii wyzwolenia z Centralnego Słońca Galaktyki do wewnątrz naszego układu słonecznegoKosmiczne energie wyzwolenia zaczną penetrować heliopauzę, granicę energetyczną naszego układu słonecznego:

http://en.wikipedia.org/wiki/Heliopause_%28astronomy%29#Heliopause

Następnie wejdą do naszego układu słonecznego, drastycznie przestawiając wzorce energii wewnątrz heliosferyPo otwarciu portalu Plejadian, wiele statków Konfederacji  (z flotą Plejadian na czele) wejdzie do systemu słonecznego w celu dezaktywacji bomb ‚strangelet’ grupy Chimery na powierzchni ZiemiChociaż ta operacja zajmie trochę czasu, bardzo ważny pierwszy krok zostanie podjęty.

Siły Światła postanowiły nie zaangażować populacji na powierzchni Ziemi bezpośrednio w tę operację, gdyż Ziemianie nie wystarczająco niezawodni w braniu udziału w tak delikatnym procesieDlatego ten proces zajmie trochę dłużej czasu, ale będzie za to bardziej stabilny i harmonijny.

Dobrze jest medytować w momencie aktywacji Portalu Plejadian.  Będzie on aktywowany 17 maja o 17:11 letniego czasu środkowoeuropejskiego (Warszawa).  O 16:11  w Londynie, 11:11 w Nowym Jorku, 10:11 w Chicago, 09:11 w Denver i 08:11 w Los Angeles. Możecie zobaczyć czas dla innych lokalizacji na całym świecie tutaj:

http://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=PLEIADIAN+PORTAL&iso=20140517T1710&p1=3165

Możecie połączyć się ze statkami Konfederacji Galaktycznej, z flotami Plejadian, Andromedan, Syriuszy i innymi życzliwym pozaziemskimi rasami po swojemu w momencie aktywacji Portalu Plejadian I nadal jesteście zaproszeni do nas w Szwajcarii:

http://portal2012.org/Switzerland.html

Chociaż  Okno Możliwości roku 2014 zamknie się 17 maja, to nie zmniejszy prawdopodobieństwa zaistnienia Wydarzenia w bardzo bliskiej przyszłości. Działania sił Światła będą kontynuowane aż do momentu, gdy kaskadowo dokonają końcowego przełomu.  Wolna wola wszystkich zaangażowanych  określi, kiedy dokładnie to się wydarzy.

—————–

 

Aktualizacja sytuacji planetarnej, 8 maja 2014

Za kulisami jest ciągły postęp. Wschodni sojusz i ich zachodni sprzymierzeńcy podejmują dalsze kroki, aby przygotować ludzkość do finansowego resetu:

http://voiceofrussia.com/news/2014_05_01/BRICS-creating-parallel-Monetary-Fund-disillusioned-with-IMF-and-World-Bank-expert-0502/

http://rt.com/business/156912-russian-putin-card-payment/

http://www.silverdoctors.com/jim-willie-bombshell-over-40000-tons-of-gold-stolen-by-the-west-shipped-east/#more-42324

http://www.washingtonsblog.com/2014/04/conservative-economist-wants-basically-ban-banking.html

Wiele frakcji Kabała (chłopcy Illuminazi z Teksasu, syjoniści Rothschildów, Jezuici, włoska czarna arystokracja z kilkoma pozostałymi fizycznymi Archontami) traci władzę szybko i nie mogą już wpłynąć na czas Wydarzenia.  Jedyną realną siłą opóźniającą Wydarzenie to Grupa Chimera wewnątrz baz wojskowych na całym świecie z ich fizycznymi bombami ‚strangelet’ w połączeniu z siatką eterycznych Archontów z ich eterycznymi/plazmowymi, skalarnymi technologiami egzotycznych broni i ich zdolności do wywierania wpływu na zachowanie ludności na Ziemi.

Gdy ostatnia warstwa siatki eterycznych Archontów powoli traci swoją moc, zaprogramowanie Archontów przebudzonej części ludności zaczyna się rozpadaćLudzie stają się świadomi niektórych ograniczających systemów wierzeń prądu duchowości new-age:

http://www.in5d.com/mark-passio-new-age-bull.html

Ludzie stają się także świadomi, że cierpienie nigdy nie miało być częścią doświadczenia życiowego i wreszcie zdają sobie sprawę, że ten ziemski eksperyment dwoistości był błędem, który musi zostać skorygowanyKorekta ta zbliża z procesem powrotu Światła:

http://www.thenewearth.org/returnoflight.html

Zanim Archonci zlikwidowali szkoły misterium w 4 wieku n.e., gnostycy byli w pełni świadomi procesu Korekty i teraz ta wiedza ponownie wraca:

http://www.afribeat.com/authors/spiritreality/researcher_johnlamblash.htm

Najbardziej przebudzona część ludności zaczyna być aktywnie zaangażowana w uzdrawianiu siatki eterycznej  na całej planecie tak, jak można przeczytać w tym artykule:

http://jhaines6.wordpress.com/2014/05/07/the-forces-of-light-ground-crew-enacting-disclosure-from-hilda/

Autor tego artykułu, Hilda van der Laan, miała ciekawą wizję, która w istocie opisuje aktywację portalu IS:IS

»Miałam wizję od sił Światła pokazującą mi następujące symbole/obrazy  kierowane światłem niebieskiego indygo i fioletowym: ludzi stojących w filarach światła (niedaleka przyszłość), wewnątrz spirali światła (spiralny wir/DNA) poruszającej się do góry i w dółNad ich głowami w spiralnym filarze Izydy, który reprezentuje aktywację żeńskiej zasadyeteryczne czakry nad sercem. Spirala idąca w dół dostarczona przez tęczowe statki na niebie, dzieląc swoje energie z ludźmi na Ziemi i aktywując 144.000. «

Wszystkie te oznaki przebudzenia dobrym wskaźnikiem, że ostateczne zwycięstwo Światła jest już niedaleko.

Przetłumaczyła Krystal

http://2012portal.blogspot.com/2014/05/pleiadian-portal.html

Modlitwa o usunięcie siebie z Matrycy

.

Rada Elohima, przekazał Jose Sanchez, 1 maja 2014

Dzień, na który wielu z was czekało w końcu nadszedł.  Wielki Kardynalny KrzyżCo zrobicie z tego typu energią przesuwającą waszą rzeczywistośćCzy wzięliście pod uwagę ten prosty fakt, że żadna zewnętrzna energia nie może was uchronić, jeśli nie weźmiecie odpowiedzialności za własną rzeczywistość? Zmiana jest nieuchronnym aspektem życia, tak samo jak ewolucja ducha i duszy.

Jak wielu z was po prostu czeka, aby zostać wybawionymi, gdy faktycznie wszystko, co trzeba zrobić, to zmienić percepcję od bycia oddzielonym od Wszystkiego do wiedzy, że jesteście zawsze JednościąJesteście wszyscy twórcami mającymi fizyczne doświadczenie i wasz czas przypomnienia jest teraz. Nie bójcie się mocy jaką posiadacieZamiast tego obejmijcie swoją boskość, obejmijcie swoją słabość, a w ten sposób obejmiecie swoje człowieczeństwo.

 Oh ukochane dzieci światłości, otwórzcie wasze serca, rozprzestrzeńcie wasze skrzydła i wzlećcie.  Zobaczcie, poczujcie, poznajcie w sobie boskość, przypomnijcie sobie, że jesteście boscyNie bądźcie już więcej  oddzieleni, nie bądźcie już więcej sami i ponownie obejmijcie Wszystko.  Zdajcie sobie sprawę, jak bardzo miłość was otacza i jak jesteście całą tą miłościąPonownie bądźcie w kontakcie ze swoją rodziną na każdym poziomie istnienia, fizycznym i niefizycznym.  Wszyscy jesteście Jednym i jednocześnie pięknymi osobowościamiPamiętacie powiedzenie „Chodząc milę w cudzych butach„? – W każdym momencie wszyscy robicie to jednocześnie.
.
Pozwólcie, aby wszystkie te okna w czasie, w istnieniu, pomogły wam przyspieszyć ten proces, a jednocześnie wiedzcie, że nie potrzebujecie żadnych bodźców zewnętrznych i pomocy, gdyż już JESTEŚCIE BOGAMINie kłaniajcie się nikomu, a jednocześnie powinniście kłaniać się Wszystkiemu, gdyż jesteście Wszystkim.  Słodyczą jest bycie człowiekiem, jakim się urodziłeś, jednak większą słodyczą jest, gdy pamiętanie ogarnie cię, że w pełni jesteś człowiekiembogiem!
.

W tym właśnie momencie, gdy te słowa pisane, ma miejsce ogromne podwyższenie energii całej waszej planety.  Puls, fala światła z głębi samego serca boskiego Stwórcy dosięgnęła was wszystkichPodróżując z prędkością boskiej myśli, miała efekt natychmiastowy.  To wszystko stało się w boskim czasie i również poprzez święte serce samej Boskiej Matki, w harmonii z jej wyższymi aspektami, dostaliście infuzję świętości.

Gdy otwieracie wasze serca, święty szept w samym rdzeniu waszej duszy mówi Przebudź się, Święty i wiedz, że jesteś BogiemNie czekaj już więcej, weź w swoje ręce swoją rzeczywistość, żyj w miłościPrzekrocz starą rzeczywistość i obudzić się do nowej. Weź odpowiedzialność i odłącz się od matrycy starego.

Modlitwę poniżej wypowiedz z determinacją i najwyższą miłością jaką możesz odczućNie recytuj jej nieśmiało lub z wahaniem, gdyż teraz otrzymujesz moc, aby uwolnić się i pozwolić sobie na przypomnieniePowtarzaj według potrzeby i wiedz, ze za każdym razem, gdy ta modlitwa jest recytowana więź starego jest rozrywana.
****************************************************************

Modlitwa na uwolnienie się od starej matrycy


Wypowiedz  3 razy


Z punktu światła od świętego serca Boskiej Matki, ja, [twoje imię] proszę o usunięcie mnie z iluzji oddzielenia.
Z punktu światła od rady twórców, rozbijam całą iluzję, wszystkie kontrolujące  wzorce i zaprogramowania i poprzez moją własną odpowiedzialność teraz się uwalniam.

Z samego rdzenia Świętej Miłości teraz rozkazuję, aby usunąć koronę niewoli wraz ze wszystkimi programami i implantami.
Od najwyższej esencji boskiego Ojca i boskiej Matki akceptuję koronę wolności i chwały.

Teraz akceptuję szablon boskości i najświętsze światło, jakie obecnie jestem w stanie otrzymać.
Niech tak będzie teraz i przez całą wieczność


************************************************** **************


Po recytacji tej potężnej modlitwy zapal świeczkę w ofierze dla wolnej istoty, jaką jesteś i zaakceptuj swoje nowe światło poświęcając moment na otrzymanie całego błogosławieństwa i jednocześnie czując jak stara matryca się  rozpływa. Największa zmiana jest tu, teraz!

Utrzymujemy was w najświętszym świetle.

http://lightworkers.org/channeling/199752/council-elohim-and-prayer-remove-yourself-matrix

Absoluteradiance.wordpress.com

Przetłumaczyła Krystal