Świadomość zwierząt: Dobrotliwa natura kotów i psów – święte felidae, cz. 2

.

.

Filtry liniowej świadomości

.

Człowiek również istnieje równocześnie na innych poziomach, jednak jego fizyczny mózg funkcjonujący w częstotliwości trzeciego wymiaru, nie może świadomie i klarownie samodzielnie interpretować innych światów. Umysł, który jest wewnętrznym odpowiednikiem mózgu, może czasem dostrzec znacznie szerszy wymiar jakiegoś ewentualnego wydarzenia przez nagłą krystaliczno – elektryczną eksplozję intuicji lub zrozumienie, jednak na werbalnym poziomie nie może tego odpowiednio opisać. Krystaliczne impulsy elektryczne dostrzegane w waszym trójwymiarowym systemie są tylko niewielką cząsteczką ogromnego krystaliczno – elektrycznego systemu w Kosmosie.

.

Fizyczny mózg człowieka nie jest zdolny samodzielnie dokładnie dostrzec lub zdeszyfrować częstotliwości powyżej polaryzacji. Sam fizyczny umysł nie jest w stanie ogarnąć niezliczonej złożoności i rozmiarów krystaliczno – elektrycznego potencjału oraz istniejących realiów. I, chociaż te nie są osiągalne dla ludzkiego umysłu, są natomiast dostępne na wyższym poziomie umysłu nie-fizycznego – można się do nich dostać przez umysł w Mer-Ka-Nie.

.

Dlatego proszę was, pamiętajcie, że prawdziwe pochodzenie, wieczne źródło oraz siła waszej boskiej inteligencji i świadomości nigdy nie były zakorzenione na poziomie fizycznym. Każdy człowiek istnieje w innych światach, innych rzeczywistościach i innych wymiarach a Jaźń, jak to określacie, jest małą częścią pełnej tożsamości. Dzięki filtrom, które tkwią w fizycznym mózgu, jesteście zdolni skupiać się na świecie fizycznym wokół was, i takie skupienie umożliwia panowanie nad poziomem fizycznym. Zapewniamy, że filtry mają sens, ponieważ gdyby fizyczny mózg nie był chroniony przez ego, świadomość odbierałaby ciągły strumień telepatycznej komunikacji, która by was dekoncentrowała, i byłoby bardzo ciężko utrzymać w liniowym postrzeganiu stałe poczucie tożsamości.

.

Dzięki ego macie silne poczucie tożsamości w świecie fizycznym, ponieważ jesteście w nim w jakimś określonym celu. Lecz powtarzam, to nie jest wasza prawdziwa tożsamość – z kosmicznej perspektywy.

.

Ludzki mózg na poziomie fizycznym po prostu nie jest wyposażony tak, aby móc rozumieć znaczenie sygnałów przychodzących z wyższych wymiarów. Wasze standardowe umysły nie mogą ich odczytać. Mózgowi te impulsy jawią się jako chaotyczna mieszanka oddzielnych migawek / obrazów. Mózg egotyczny, oparty na czasie liniowym, nie może dostrzegać danych, które nie są oparte na sekwencyjnej ciągłości chwil.

.

Co ciekawe, mogą to niektóre istoty z królestwa zwierząt, szczególnie kotowate.

Noszące tę prawdę psy i niektóre rasy kotów skutecznie działają na innych zbiegających się płaszczyznach, dlatego mówię wam, tu tkwi powód, dla którego te istoty ze świadomych kultur zostały uznane za strażników. Dlatego pies szczeka, lub kot domowy szybko reaguje na energie, których ludzkie oko nie dostrzega.

.

Wasi naukowcy rozumieją, że istnieją widma światła. Rozumieją też, że przeciętny człowiek jest w stanie dostrzegać fizycznie tylko to, co jest określane jako węższy zakres światła widzialnego. Psy i pewne koty mogą widzieć (i czuć) o wiele szersze sensoryczne pasmo. Mówię wam również, że fizyczna materia też występuje w falach spektralnych. Istnieją różne widma materii.

.

Wasz system fizycznej rzeczywistości na Ziemi nie jest proporcjonalnie tak rozległy i złożony, jak wiele innych rzeczywistości. Wąskie widma określonych wymiarów fizycznej materii prawie nie wskazują na owocną różnorodność wyższych wymiarów nie-fizycznych… Jeszcze nie rozpoznajecie charakteru nie-fizyczności w waszej własnej galaktyce, nie mówiąc już o kosmosie. Mówię wam, że wszechświaty mogą istnieć wewnątrz cząsteczek, a inne wersje Ziemi współistnieją legalnie tam, gdzie teraz siedzicie, aby przeczytać te słowa.

.

Królestwo zwierząt – zapomniani nauczyciele

.

Omawiane przez nas istoty żyjące w ciałach zwierząt, nauczyły ludzi o wiele więcej, niż się wam wydaje.

Istoty, które nazywacie zwierzętami, dysponują wysoką inteligencją, w unikany sposób sformatowaną do matrycy wzoru myślenia dopasowanego do ziemskiej płaszczyzny.

Zwierzęta są tutaj zgodnie z wcześniejszymi umowami, po to, aby wesprzeć ludzkość na wielu poziomach, a ich aspekty są bardziej złożone, niż to możecie obecnie pojąć. Pomagają wam lepiej zrozumieć i doświadczać lekcji tego uniwersytetu rozwoju ludzkości, po czym powrócą do swojego mistrzowskiego źródła.

.

Zgodnie z mentalnym wzorcem ziemskich wcieleń ludzie są pewnych rzeczy nieświadomi. Dlatego mimo wielkiej odpowiedzialności za traktowanie zwierząt z respektem, królestwo zwierząt nie obciąża was winą. Mentalny format waszego życia na Ziemi jest skonstruowany w taki sposób, że wina nie jest w was wpisana. Natomiast zwierzęta domowe posiadają instynktowny wzorzec życzliwości i bezwarunkowego wsparcia.

.

Jedna z różnic pomiędzy wcielonymi na Ziemi psami a kotowatymi jest taka, że psy są bardziej fizyczne niż koty. Koty wchodzą w bardziej eteryczne pole antymaterii, natomiast psy są umiejscowione bardziej w materii. Psy reagują bardziej na bezpośrednie częstotliwości waszych emocji, natomiast koty bardziej na wibracje i emanację światła. Psy czują i reagują na złość oraz poczucie winy w bardziej namacalny sposób niż koty. Koty nie potrafią znaleźć winy, a taka izolacja od ludzkich fal emocji powoduje wrażenie, że są nieprzystępne.

.

Zwierzęce totemy

.

Królestwo zwierząt ma pełniejsze, wyższe zrozumienie i świadomość niż inne świadome królestwa Ziemi, i zawsze miało sposobność, aby uczyć ludzkość. Niestety, w obecnych czasach raczej zapomnieliście, jak dużo nauczyliście się od przedstawicieli królestwa zwierząt. Ludzie żyjący w społecznościach i kulturach wiejskich obserwowali zwierzęta roślinożerne, dzięki czemu poznali rośliny, które te spożywały jako karmę oraz jako lekarstwo. Dlatego wiedzieli, które rośliny można uprawiać a których należy unikać. Umiejętność przetrwania i zachowań społecznych zwierząt przyswoili nie tylko obserwując, lecz także kontaktując się z nimi telepatycznie.

.

Ludzkość w swoich wcześniejszych wcieleniach, które ją kształtowały, bardziej identyfikowała się z królestwem zwierząt i rozumiała inteligencję oraz mądrość ofiarowaną jej przez naturalne instynktowne wzorce, traktując je jak mądrych nauczycieli. Dlatego i zwierzęta identyfikowały się z ludzkością oraz wpływały na nią do pewnego, rzeczywiście znaczącego stopnia.

.

Pierwotni mieszkańcy Ameryki czcili duchy zwierząt jako posłańców mądrości, a ich totemy uważali za symbole wyższej zbiorowej świadomości planety, objawionej eterycznie, aby wspomóc ludzkość.

Wiedza i intuicyjna komunikacja królestwa zwierząt ze świadomością żywiołaków oraz dewów żywej Ziemi, z królestwem minerałów, ogniem czy powietrzem, wynika ze zrozumienia, że one mogą stanowić wielką pomoc dla ludzkości w tych czasach przesunięcia Ziemi.

.

Pytanie do Metatrona: Powiedziałeś wcześniej, że Felidae są gwiezdnym zasiewem i źródłem świadomości dla ziemskich gatunków kotów i psów. Czy wszystkie ziemskie zwierzęta pochodzą z Syriusza A, z gwiezdnego zasiewu kotowatych?

.

Metatron: Nie. Syriusz A jest źródłem humanoidalnych i kotowatych. Syriusz B jest źródłem świętych waleniowatych – delfinów i waleni. Delfiny i walenie pochodzą z jednego źródła – od waleniowatych (Cetacea), podobnie koty i psy z jednego źródła – gwiezdnego zasiewu kotowatych (Felidae).

.

Syriusz jest nie tylko gwiazdą binarną (systemem z dwiema gwiazdami) z krążącymi wokół planetami. Jest częstotliwością wibracji królestwa, które osiągnęło krystaliczne wzniesienie. W związku z tym oferuje święty niebiański rezonans i sposób bycia w znacznie rozszerzonym stanie świadomości. Syriusz ma dostęp do wszystkich wymiarów, zarówno fizycznych jak i niefizycznych. Gwiazdy Syriusza są portalami do tych innych wymiarów, a Hatorzy, istoty kotowate i waleniowate przejawiają się tu w różnych matrycach / formach, pomagając ludzkości wzrastać w świadomości, równoważyć Ziemię – dzięki temu odnajdziecie drogę do Domu. Syrianie są nadawcami i odbiorcami tej energii.

.

Inni członkowie królestwa zwierząt, żyjący na Ziemi, pochodzą z różnych źródeł. Konie na przykład wywodzą się ze źródła arkturiańskiego.

Zwierzęta naprawdę były waszymi nauczycielami, chociaż nie wybrały ludzkiej ścieżki rozwoju – jak powiedziałem, zwierzęta nie są na Ziemi, aby rozwijać aspekt swojej duszy, lecz aby wspierać aspekt duszy ludzkiej. Mogę was zapewnić, że ludzkość jako gatunek nie mogłaby posuwać się naprzód, gdyby nie było tu istot z królestwa zwierząt. W rzeczywistości niektóre zwierzęta, jak wół i inne ssaki oraz ptactwo zgodnie z umowami zgodziły się być źródłem pożywienia dla ludzkości. Dziwi was, że to się stało na drodze umowy? I, nawet jeśli dziś o tym nie mówimy, również królestwo roślin oferuje ludzkości ogromne wsparcie.

.

Zwierzęta hodowlane wybierają ziemskie wcielenia dla pozytywnych celów. Koty i psy pełnią wyjątkową rolę uczestniczenia w życiu ludzkiego społeczeństwa. To wynika z wyższych, pierwotnie uzgodnionych umów usługowych. I chciałbym dodać, że połączenie osobowości ze zwierzętami domowymi, z genetycznie poprawionym rodowodem kotowatych, daje większe możliwości.

.

Wzajemne oddziaływanie

.

Wiele osób odkrywa, że o wiele łatwiej jest im nawiązywać kontakty z czworonogami niż z innymi ludźmi. Zwierzęta domowe nie sprzeciwiają się. Koty i psy są szczególnie oddane, wspomagając ludzi w pokonywaniu blokad, przede wszystkim dotyczy to ludzi starszych i samotnych. Oba gatunki – psy i koty, pomagają ludziom uczyć się na nowo kochać i otwierać swoje serca. Psy są połączone z ludzkim ciałem emocjonalnym, a koty z ludzkim poziomem psychicznym / mentalnym. Oba są bardzo różnymi przejawami kotowatych, jednak są nastawione na pomaganie, oba są wyjątkowo zdolne do tworzenia aspektu osobowości swojego właściciela.

.

Jeśli człowiek tworzy fragment osobowości z kotowatym lub psowatym, ta energia może się wspaniale rozwinąć i – aby go nadal wspierać – częstokroć narodzić na nowo / przewinąć się w innym swoim wcieleniu jeszcze w tym wcieleniu właściciela. Dlatego człowiek może mieć przy sobie tą samą istotę energetyczną swojego kota czy psa w kolejnych ciałach psów czy kotów, na przestrzeni 70 lat .

Na przykład oba koty i oba psy, którymi obecnie opiekuje się Tyberonn, były z nim w różnych ciałach we wcześniejszym wcieleniu w Egipcie jako oswojone lamparty.

.

Pytanie do Metatrona:  Zwierzęta domowe są często dla swoich właścicieli jak członkowie rodziny. A kiedy odchodzą, właściciele są całkowicie załamani. Czy ta sama esencja duszy zwierzęcia może narodzić się natychmiast, kiedy jego posiadacz chce mieć nowe zwierzę?

.

Metaron: Połączenie osobowości zwierzęcia domowego jest w istocie specyficzną częścią ludzkiego właściciela, fragmentem jego osobowości. Jeśli takie zwierzę fizycznie umiera, połączony fizycznie fragment świadomości zostaje w całości na poziomie eterycznym, aby nadal być w łączności z człowiekiem.

.

Kiedy zwierzę umrze lub się zagubi, opiekun często jest w stanie czuć jego esencję, a nawet widzieć je we śnie. Właściciel może komunikować się z osobowością istoty zwierzęcia, która faktycznie rodzi się w ciele kolejnego zwierzęcia. Najlepiej, kiedy w ciągu 2 – 3 tygodni po zejściu starego dostaje się nowe zwierzę należące do tej samej rasy, co poprzedni zwierzak. W nowym ciele charakterystyczne oznaki osobowości i cechy dotychczasowego zwierzęcia pokażą się w krótkim czasie, a wtedy związek i wsparcie będzie kontynuowane.

.

W przypadku nowych zwierząt domowych i innej rasy lub innej matrycy astrologicznej, podobieństwa mogą nie ujawnić się natychmiast, lecz mieszanka esencji i wsparcie będą miały to samo źródło. Ważne jest, aby to rozumieć.

.

Odpowiedzialność

.

Kochani ludzie, w roku 2014 i w kolejnych latach będziecie zmuszeni przejąć większą odpowiedzialność, ale też mieć silną świadomość dla wsparcia, jakie jest wam ofiarowane przez królestwa żywej Ziemi. Nie możecie już dłużej przymykać oczu na nadużycia wobec tych dobrotliwych istot i wszelkich form życia, dlatego mówię wam że wszystko jest energią, wszystko jest świadomością.

.

W nowym paradygmacie to staje się coraz bardziej oczywiste. Czasy, kiedy postrzegaliście zwierzęta jako niższe formy świadomości, były związane ze starymi energiami. Trzeba to rozważyć i zaprzestać zamykania zwierząt w klatkach, przetrzymywania w ogrodach zoologicznych i akwariach. To dotyczy też sposobu umieszczania w zbiornikach – dla rozrywki – delfinów, które mają większą świadomość, i waleni – taka forma jest ogólnie tolerowanym okrucieństwem.

.

Pytanie doMetatrona: Wyjaśniłeś, że pewne zwierzęta wyraziły zgodę, by służyć na Ziemi jako źródło pożywienia w celu wspierania ludzi. Czy to prawda?

.

Metatron: Wasze dusze weszły do biologii i ciał, kiedy tworzyły liczne formy życia na Ziemi pre-dualnej. Rozszerzenie większości form życia nastąpiło w epoce nazywanej przez was eksplozją kambryjską, ponad 500 milionów lat temu. Ludzkość pojawiła się w przybliżeniu przed 200 milionami lat, biorąc pod uwagę bieżący strumień czasoprzestrzeni w aspekcie liniowym.

.

Natura królestwa zwierząt ewoluowała w taki sposób, że dominują gatunki mięsożerne. Musicie zrozumieć, że wzorzec stadny, zbiorowa świadomość zwierząt – wzorzec myślowy, który mocno przenika pole stadne -wiąże się z instynktami. W pewnym sensie każdy wyodrębniony dziki gatunek zwierząt jest jak drzewo, a fizyczne zwierzęta to jego liście. W naturze zwierząt, w brutalnym aspekcie ich zstąpienia nie ma cząstki indywidualnej. Chociaż może trudno wam zrozumieć, że jedna rasa zwierząt stanowi żer dla innej – dzieje się tak, ponieważ w przeszłości zawarły umowę zgodną z aktualnym paradygmatem, że jeden gatunek będzie stanowił źródło pokarmu dla drugiego. Zwierzęta w tym aspekcie mają umysł stadny – zbiorowa świadomość integruje wiele dzikich ciał. Natura znalazła w tym wrodzonym procesie równowagę. Kiedy za źródło pokarmu posłuży młody, stary lub osłabiony członek pola umysłu stadnego jakiegoś gatunku królestwa zwierząt, nie ginie świadomość indywidualna, ponieważ takie zwierzę nie ma aspektu zindywidualizowanego, choć tak może się wam wydawać.

.

Wzorzec umysłu stadnego pozostaje żywy i stopniowo się udoskonala, a przeżywają osobniki silniejsze. Świadomość zwierzęcia, które jest zwyczajnie pożerane, wycofuje się i jednostka na nowo przyłącza się do wzorca całej grupy. Umysł stadny na swoim wyższym poziomie rozumie to i daje na to przyzwolenie. Zwierzę w taki sposób pochwycone, a następnie pożerane, nie jest świadome – w ludzkim rozumieniu – a jego energia po prostu natychmiast z powrotem przenika do pola ciała stada. To może być dla was zagmatwane, lecz w pewnym sensie można to brutalnie przyrównać do przycinania krzewu lub drzewa. Grupa przetrwa pośród Natury, kiedy wpisze się w warunki, które umożliwiają przeżycie gatunku, podobnie jak drzewo lub krzew wypuści nowe liście, kiedy jakieś są usuwane.

Drzewo przetrwa, w podobny sposób przetrwają gatunki.

.

Odpowiem teraz na twoje pytanie: ludzkość u swego zarania oparła się na pewnej biologii, która wymuszała konieczność spożywania pokarmu, aby przetrwać. Jak już powiedziałem, stało się tak za sprawą przyzwolenia planety Ziemi. Polowanie, aby wyrazić się według waszych pojęć, stało się sposobem na przeżycie, a dzięki temu, że wasze grupy społeczne rozwijały się, odbywało się to w trybie honorowym i za obopólną zgodą. Ofiara była uhonorowana. Lecz w dzisiejszych czasach polowanie stało się sportem, pogonią za zdobyczą, gonitwą za pierwotną emocją. Taki cel pochodzi z dolnej czakry – forma władzy dla rozrywki…, to nie jest właściwe, bo nie dzieje się z konieczności. Tłumaczenie, że takie polowania są potrzebne, aby zachować kontrolę…, lub chów zwierząt przeznaczonych do polowania na farmach…, kiedy polowanie odbywa się dla emocji lub zabawy / sportu – jest niewłaściwe i nieodpowiednie, to nie jest wyższa ścieżka. Rozumiecie różnicę?

.

Zakończenie

.

W obecnych czasach, w pewnych kręgach ludzkich jest moda na wielkie, chciwe niszczenie Ziemi i ich królestw, traktując zwierzęta i rośliny nieorganicznie.

Zaś niektóre kręgi New Age traktują ogół ludzi jak aroganckich grzeszników, którzy zanieczyszczają Ziemię i niszczą naturalne królestwa ziemskie kosztem przyszłych pokoleń.

Uważam, że po części to prawda i zmiany są konieczne. Jednak nie usprawiedliwiamy niewłaściwych i nieodpowiedzialnych akcji tych ludzi.

.

Chodzi o to, że niektórzy, chcąc aby było lepiej, tymczasem czują się beznadziejnie straceni, myślą, że zmiany na lepsze nie nastąpią. Połączona determinacja do czynienia zmian na lepsze jest niezbędna, jednak trzeba zaprzestać skupiania się na niewierze. To jest fałszywy sposób stwarzania nowej Ziemi. Koncentracja na beznadziei i zwątpieniu stwarza beznadziejne zwątpienie.

.

Dlatego daję wam wgląd w nadzieję. Chcę podkreślić, że Ziemia jest dynamicznym przejawem waszych myśli. Ludzkość jest wciąż współtwórcą Ziemi i Omni-Ziemi we wszystkich prawdopodobnych rzeczywistościach.

Kochani Mistrzowie, powiadam wam, że Ziemia jest wspaniałą i celową iluzją, stworzoną całkowicie przez myśli. Ogół ludzkości w obecnych czasach nie zdaje sobie sprawy z faktu bycia współtwórcami Ziemi, której będzie doświadczać.

.

W holograficznym programie czasu istnieją inne wersje prawdopodobnych rzeczywistości, w których światli uduchowieni ludzie darzą się wzajemnym szacunkiem, w których Ziemia i wszystkie jej królestwa żyją w pięknej harmonii. Programowanie dualizmu ziemskiego poziomu jest inteligentne i bosko zaplanowane. Proces rozwoju tego doświadczenia bierze pod uwagę krzywą uczenia się.

.

I mówię wam, że Ziemi tak naprawdę nie da się zniszczyć. Możecie i będziecie tworzyć wzniesioną Ziemię za sprawą pozytywnego skupienia na manifestacji, nie zaś koncentracji na zwątpieniu, że to jeszcze się nie stało.

Ani Ziemi, ani żadnemu z ziemskich królestw – minerałów, roślin czy zwierząt – nie zostało zabrane nic, co nie było wcześniej uzgodnione, i co nie jest dozwolone w liniowym hologramie dramatu rzeczywistości.

.

Może się wam wydać dziwne, że świadomość królestwa zwierząt wchodzi w fizyczność i ziemskie formy na podstawie wyboru, i że świadomość takich zwierząt miała szeroki wachlarz rozwiązań, aby będąc świadomie w stanie nieświadomości, wspierać ludzkość w ewolucji.

.

W niezbyt odległej przyszłości ludzkość zrozumie i zacznie szanować nie tylko istoty z królestwa zwierząt, lecz także kochać wzajemnie siebie oraz piękną Ziemię, która was żywi. To nadejdzie. To się stanie. Nowa Ziemia w roku 2014 i w kolejnych latach oferuje każdemu z was możliwości, aby się wznieść i w stanie theta stwarzać spójne krystaliczne wymiary! Od 2014 do 2038 zajdą ogromne zmiany – zakodowane przez was przemiany, które wybraliście oraz postanowiliście zrealizować i rozprzestrzenić. To są nasiona Nowej Ziemi, Ziemi pięknej, Ziemi która świadomie wspomaga wznoszenie ludzkości. A więc stwarzajcie!!!

.

Jestem Metatron i dziele się z wami tymi prawdami. Wy jesteście ukochani.

.

Archanioł Metatron via Tyberonn, 12 maja 2014

.

Tłumaczenie Teresa Serafinowska

Wywiad z Kobrą – 17 czerwca 2014, cz. 1

.

Chociaż od dłuższego czau słucham godzinnych, comiesięcznych wywiadów z Kobrą, to po raz pierwszy zamieszczam tłumaczenie streszczenia jego wywiadu.  Uważam, że odpowiada on na wiele istotnych kwestii związanych ze Wzniesieniem i Wydarzeniem.  Kobra jest rzecznikiem Ruchu Oporu, który działa na rzecz Wzniesienia i Wyzwolenia Ziemi od wielu lat w kooperacji z Plejadianami i innymi duchowymi kosmitami.  Pytania są od jego słuchaczy i czytelników.  Jeśli masz jakieś dobre pytanie dla Kobry, napisz i ja je przetłumaczę i prześlę Robowi.  Oczywiście nie ma gwarancji, że będzie odpowiedź na to pytanie, gdyż Rob dostaje ich setki.  Zauważyłam, że odpowiedzi czasem nie pokrywają się z materiałem czanelowanym, dlatego przyjmij te informacje z otwartym, umysłem.  Wszyscy uczymy się rozróżniać prawdę od dezinformacji, jednak Kobra według mnie jest solidnym wojownikiem Światła z dużą wiedzą ezoteryczną i o sytuacji na świecie.   — kr ❤

 

Wydarzenie – Planowanie finansowe – Technologia pyłu gwiezdnego – Bezpośredni kontakt z kosmitami – Grupa ISIS w Iraku –  Porwanie duchowych symboli przez Archontów –  Sytuacja na Ukrainie – rola Putina – Uzdrawianie ludzi po Wydarzeniu – Planeta X – Kontrast polaryzacji – Finansowy reset – Spożywanie mięsa po Wydarzeniu – Machina reinkarnacji

Rob Potter przeprowadza wywiad z Kobrą – 17 czerwca 2014 roku.

Transkrypt:  Dannell Polanie
Modulacja głosu:  Ricky Seraphico

Strona z całym wywiadem; manuskrypt i audio po angielsku:  http://thepromiserevealed.com/cobra-interviews-page/

 

Rob: Czy jest wystarczająco rzeczników przygotowanych na Wydarzenie dla początkowej fazy w obecnym momencie?

Kobra   populacja na Ziemi została tak zaprogramowana, że może być problem w początkowej fazieMożemy nie mieć wystarczająco dużo ludzi przeszkolonych na tyle lub zrównoważonych na tyle, aby poradzić sobie z sytuacjami.  Możemy mieć trochę trudny okres na początku, gdy Wydarzenie się stanie, ale zostanie to zrównoważone dość szybko, gdy informacje zaczną wychodzićW początkowej fazie będzie niedobór ludzi.  Informacje wyjdą, ale nie będzie wystarczająco dużo wykwalifikowanych osób do dystrybucji tych informacji.

RobCzy przejmą stacje telewizyjne i czy mają pewne informacje gotowe do udostępnienia dla publiczności?

Kobra   Mają pakiety informacji do udostępnienia dla publiczności i zostaną one podane dla osób, które będą gotowe pójść do stacji telewizyjnych i przedstawić te informacje dla ludzkości.

Rob   Czy jest jeszcze zbyt duży wpływ na poziomie eterycznymMówiłeś w zeszłym roku, że Wydarzenie może się stać zanim niefizyczne płaszczyzny zostaną całkowicie oczyszczoneCzy nadal jest taki plan?

Kobra   To jest możliwe, ale chciałbym powiedzieć, że eteryczny wpływ na ludzkość nie uległ zbyt dużej poprawie To są ważne kwestie i wciąż spory problem.  Nie będę komentował, w którym momencie nastąpi decyzja  uruchomienia spraw.

Rob   Wiele osób zastanawia się, czy mógłbyś zrobić jakieś konkretne sugestie dotyczące planowania naszych materialnych potrzeb w międzyczasie przynajmniej do czasu, gdy fundusze dobrobytu będą uwolnioneProsiłeś nas, abyśmy wyjęli pieniądze z banków.  Czy powinniśmy umieścić je pod naszymi materacamiZamienili na srebro lub złotoCo mamy zrobić zanim fundusze zostaną uwolnione?

Kobra –  Jeżeli masz pieniądze w banku, wyjmij je.  Możesz zamienić je na złoto lub srebro lub ziemię lub zainwestować w jakiś projekt, który pomoże w wyzwoleniu naszej planetyNie polecam giełdyNie polecam trzymania pieniędzy w banku, ponieważ zostaną skonfiskowane na pewnym etapie.

Rob   Jedna osoba złożyła oświadczenie, że Plejadianie przypuszczalnie przetransportowali na swój statek 11.000 mniejszych członków kabała, którzy zostali zmuszeni do współpracy z kabałem poprzez łapówki, groźby lub rzeczy poza ich kontrolą i bali się wydostaćCzy jest w tym jakaś prawda?

Kobra –  Nie odpowiem na to pytanieSą pewne operacje sił Światła i niektórzy członkowie zostali usunięci z tej planety.  Nie będę komentować liczby lub sposobu w jaki to zostało zrobione.  Mogę tylko powiedzieć, ze niektórzy członkowie kabała zostali usunięci z tej planety.

Ciemni mają opcję.  Jeśli zdecydują się przyjąć Światło, nie zostaną zabrani do centralnego słońca.  Muszą jednak przejść przez proces reedukacjiMuszą zrobić wszystko, aby skorygować konsekwencję swoich wcześniejszych działań.   Niektórzy członkowie kabała odrzucają tę opcję i nie chcą przejść do Światła i ci są zabierani do centralnego słońca.

Rob Czy byli tam też inni członkowie kabała, którzy chcieli być chronieni przez Ruch Oporu i Galaktyczną Federację?

Kobra Tak, tak było w niektórych lokacjach, ale to skomplikowana sytuacja. Zasadniczo Archonci nie dopuszczają nikogo do kontaktów z siłami Światła.  To jest sytuacja kwarantannyJest wiele członków kabała, którzy chcą się wydostać, ale nie pozwalają im na to. Nie każdy jest tam z własnej woli.

Kobra o technologii pyłu gwiezdnego (stardust technology):

Zasadniczo technologie gwiezdnego pyłu mogą być stosowane do usuwania źródła przewlekłego bólu, naprawy organów, naprawy struktury komórkowej DNA.  Mogą one być też użyte do blokowania centralnego układu nerwowego, i będą zastosowane podczas Wydarzenia na członkach kabała.  Jeśli istnieje jakikolwiek rodzaj strukturalnego uszkodzenia ciała fizycznego, może to być naprawione po około 15 minutach.  Jest to technologia  Plejadian, która będzie dostępna dla ludzkości wkrótce po WydarzeniuWszystkie przypadki przewlekłych chorób zostaną wyleczone bardzo krótko po Wydarzeniu tą technologią.

Rob Czy to będzie wydane bez ludzkiej wiedzy.

Kobra   Nie, to będzie bardzo świadomy procesOczywiście, ludzie będą musieli zmienić sposób swojego myślenia i zachowania.  Choroba może być ponownie utworzona poprzez systemy wierzeń i stany emocjonalne.  Ale cokolwiek stało się z ciałem fizycznym zostanie naprawioneMusi zaistnieć pewne psychologiczne dostosowanieWiększość ludzi będzie uzdrowiona.
Rob   Te statki macierzyste oraz członkowie Federacji, o których mówi Kobra, z jakiej gęstości i wymiarów pochodzą?  3. 4. lub wyżej?
Kobra –   5-ciowymiarowymi istotami i powyżej.  Ale oczywiście mogą się zmaterializować w fizycznym  3. lub 4. wymiarze jeśli zechcą i jeśli mają w tym jakiś cel.
Rob   Jeśli nie są oni w naszym wymiarze, czy będziemy mogli ich tylko zobaczyć, gdy podniesiemy nasze wibracje lub czy mogą korzystać z ich technologii do kontaktu z nami?

Kobra –  Mogą używać technologie, aby skontaktować się z ludźmi w 3. wymiarze. Ich energetyczna obecność jest bardzo intensywnaLudzie będą musieli wykonać pracę z energią, aby móc utrzymać tę obecność i przetrwać w tej obecności, ponieważ pole energetyczne wzniesionych istot, 5-cio wymiarowych istot jest bardzo silne.  Istoty ludzkie nie będą w stanie przetrwać bezpośredniego kontaktu.  Pola energetyczne istot Światła, którzy przyjdą, będzie dostosowane do częstotliwości ludzkiej, aby ludzie mogli wchodzić z nimi w interakcje i podnosić powoli swoją częstotliwość w celu jeszcze większej interakcji.  Będzie to stopniowy proces.

Rob   Mówi się o Izys (ISIS)  lub grupach terrorystycznych w IrakuCzy to operacja typu kabał mieszający w garnkuWydaje się poza przypadkiem, że ostatnie powstańcze rewolty w Iraku zostały nazwane Izys.

Kobra   Tak, Archonci wybrali tę nazwę specjalnie Biorą symbol, który jest pozytywny i próbują skojarzyć go z czymś negatywnym w umysłach ludzi.  Teraz nazwa ta jest we wszystkich środkach masowego przekazuJeśli ktoś z ulicy czyta o Izys w ludzkim umyśle obraz jest; fanatycy zabijający ludzi zamiast Bogini Światła.  To jest tak jak skojarzenie umysłowe działaNaziści zrobili to samo, wzięli bardzo stary symbol swastyki co oznacza duchową ewolucję i zamienili go w symbol złaTo samo stało się z pentagramem i innymi symbolami w przeszłościTo jest to, co Iluminaci używają np. Wszystkowidzące Oko – oni porwali ten symbol.  To jest symbol Źródła i oni porwali go i teraz oznacza wszystkowidzące oko NWO. W ten sposób działają Archonci.  Zawsze, gdy ludzie widzą te symbole, kojarzą je z czymś negatywnymI tak pozytywne energie symbolu nie mogą przepływaćTo jest wojna okultystyczna.
Rob   Czy siły Światła robią coś, aby rozwiązać sytuację na Ukrainie i czy Putin współpracuje z nimi?

Kobra   Tak, robią wiele rzeczy, aby rozwiązać sytuację Ukrainy, ale znowu mamy tu czynnik ludzki i ludzką wolną wolęW wielu wypadkach  osoby nie zastosowały się do wskazówek w sytuacji UkrainySiłom Światła udało się zmniejszyć liczbę ofiar i skalę konfliktu, ale nie były w stanie całkowicie go usunąćI tak, Putin wspiera siły Światła, ale ma on również swój własny program tworzenia silnej RosjiPowiedziałbym, że Putin w tej chwili ma o wiele bardziej pozytywną rolę niż struktura kabała, która chce korzystać z Ukrainy w celu promowania swojej agendy.

Rob –  Jaka jest obecna sytuacja Archontów i grupy Chimera?

Kobra   Większość Archontów straciła dużo energii w ostatnim półroczu, a także nastąpiło dużo poprawy.  Były działania sił Światła, aby zmniejszyć siłę grupy ChimeraTo udało w dużym stopniuBędę w stanie uwolnić pewne informacje już wkrótce.

Rob   wiele osób pytało o niedawnej śmierci  Richarda Rockefellera (syna Dawida) w wypadku samolotowym.  Czy to dzieło sił Światła w ramach ruchu oporu w usunięciu kabała?

Kobra   Chciałbym tylko powiedzieć, ze sytuacja wydarzyła się w piątek, 13-tego i piątek 13-go jest dniem, kiedy ten przywódca templariuszy został usunięty.  Będzie więcej o tym, i to jest jedyna rzecz, jaką powiem w tej chwili.

Rob –  Ile gwiezdnych nasion jest na Ziemi?

Kobra W mojej ocenie około 10 mln.

Rob   Kilka osób wspomniało, że w czasie Wydarzenia, gwiezdne nasiona w szczególności otrzymają uzdrowienie i będą uleczone fizycznie. Czy możesz potwierdzić, czy jest to prawda dla wszystkich, czy tylko dla nasion gwiezdnych?.

Kobra –  Proces uzdrawiania rozpocznie się z Wydarzeniem i będzie trwał przez  dłuższy czasPierwszą rzeczą jaka nastąpi to dużo uzdrawiania, ponieważ kontroli kabała już nie będzie.  Uwolni to dużą presję dla istot ludzkichpewne emocje wyjdą na powierzchnię i zostaną uzdrowione.  2) uzdrowienie umysłu, ponieważ będzie dużo informacji dostępnych, które nie są dostępne obecnie i ludzie będą mieć znacznie lepszy obraz tego, co się dzieje.   3) będzie uzdrowienie ciała za pomocą uwolnionych, nowych, wspaniałych technologii medycznychTo jest proces i nie może się zdarzyć przez nocDla przeciętnego człowieka może to potrwać miesiące, a nawet lataBędzie stała poprawa.  Nie tak jak teraz: kiedy nie mamy prawie żadnej poprawy, a tylko ciągłą kontrolę.

Rob – Czy istnieje planeta X?

Kobra Tak, planeta X istnieje.  Jest na orbicie zewnętrznego obszaru Układu Słonecznego, nie ma Nibiru, nie ma żadnego obiektu, które upadnie na Ziemię, zbliżającego się do Ziemi, lub w jakikolwiek zagrażającego planecie Ziemi.

Rob –  Czy Archontowa siatka eteryczna może być opisana jako  pewnego rodzaju sztuczna inteligencja, której celem podstawowym jest nieskończenie wielokrotne pętle i manipulowanie polami elektrycznymi człowieka, tak aby zmaksymalizować cierpienia i negatywne emocje?

Kobra –  tak, to można tak określić.

Rob –  Dlaczego wolno nam się rozwijać, gdzie jesteśmy dzisiaj z technologią i wiedzą, a ciemni są tak zaawansowani z ich technologią?  Dlaczego nie zatrzymali nas?  Czy bawią się nami, abyśmy zobaczyli przebłyski wolności a potem trach aby utrzymać nas w cierpieniu jeszcze bardziej?

Kobra   Próbowali zatrzymać ewolucję w jak największym stopniuNie powiedziałbym, żeby ta planeta była zaawansowana technologicznieJest to jedna z najbardziej zacofanych planet jakich doświadczyłem.

Kobra o kontakcie z siłami Światła:  Możesz mieć kontakt z siłami Światła tylko po dokonaniu kontaktu z własną wyższą jaźniąMożesz nawiązać kontakt z siłami Światła tylko przez własne Wyższe JaJeśli nie masz tego kontaktu z własnym wyższym ja i próbujesz nawiązać kontakt z siłami Światła najprawdopodobniej otrzymasz kontakt z planem astralnym i eterycznym i oczywiście Archontowie przeszkadzająProponuję dla każdego najpierw dokonać bezpośredniego i stabilnego kontaktu z własną wyższą jaźnią.

Rob   Co możemy zrobić na poziomie 3W i wyższym poziomie, aby chronić, pomóc i ratować walenie i wszystkie inne piękne żywe istoty na Ziemi, które niszczone?

Kobra   Na poziomie duchowym, możecie podłączyć się z nimi z miłością.  Na poziomie psychicznym, możecie rozpowszechniać informacje dla mas, co dzieje się z nimi, aby zwiększyć ludzką świadomośćKiedy wystarczająca ilość ludzi zda sobie sprawę, większość rzeczy, które dzieją się teraz, nie będą mogły istnieć.

Kobra o polaryzacji światła i ciemności   Kontrast światła/ciemności nigdy nie miał istnieć. Ciemność nie została celowo stworzonaTo było wynikiem nieprzewidzianej losowej funkcji, która została utworzona z próżniKiedy ciemne siły zostaną usunięte, nie będzie więcej potrzeby na istnienie ciemności. Kontrast, który będzie kontynuowany nie będzie kontrastem polaryzacji pomiędzy Światłem i ciemnościąBędzie to naturalny kontrast pomiędzy różnymi życiowymi doświadczeniami, które będą miały mniej lub bardziej pozytywną naturę.

Rob   Wydaje się, że jest ogromna ilość bólu i ogromnego cierpienia na planecie z tymi wszystkimi pedofiliami i torturamiWszystkie o tym informacje są ujawnianeJak ludzie zintegrują ten aspekt naszej zbiorowej jaźni?  Na poziomie duchowym lub na mocniejszym poziomie wymiarowym, w jaki sposób możemy ominąć gniew i oburzenie, gdy przechodzimy przez te zmiany?

Kobra   Po pierwsze, będzie to proces stopniowyTo nie jest coś, co przeciętny człowiek może przetrawić przez jeden dzień.  Wielka część uzdrawiania nastąpi, kiedy ludzie zaczną rozumieć, że cała ludzkość w znacznym stopniu przyczyniła się do tego, co się wydarzyło, ponieważ milczała i nie powiedziała NIE.  Wiele osób, które wiedziały o tym i tolerowały to, czego nie można tolerowaćTeraz to się skończy tylko dlatego, że wystarczająca ilość ludzi mówi, że ma już tego dość.

Rob –  Czy to prawda, że kosmici mogą i będą wpływać na ludzi we śnie i na jawieJak im dano pozwolenie na to, czy jest to poza pozwoleniem na jakiś sposób?

Kobra   To jest umowa duszyKażdy, kto został wcielony na Ziemi i należy do sił Światła, wszyscy pracownicy Światła, wojownicy Światła zawarli umowę do korzystania z pomocy w procesie przebudzenia.  Oczywiście można anulować to porozumienie, ale nie polecamZawsze dobrze jest mieć trochę miłosnej pomocy od naszych braci i sióstr z gwiazd.

Rob   Czy system bankowy musi zostać zupelnie zatrzymany przed Wydarzeniem?   Czy jest możliwe, że coś można zrobić, aby był to proces stopniowy, a gdy to się stanie ludzie sami zauważą?

Kobra –  Będzie to nagły reset podczas Wydarzenia.  Nie jest możliwe, aby przekształcić system bankowy stopniowo, po prostu dlatego, że jest zbyt skorumpowany.  Musi być reset i kabał musi być usunięty z systemu bankowego.

Rob – Czy siły Światła lub inne siły Galaktycznej Federacji mają gotowe plany, aby wycofać rolnictwo zwierząt na rzecz alternatywnych metod produkcji żywności, replikatorów i innych zaawansowanych metod?

Kobra   Tak, oczywiścieMoże być, ze niektórzy ludzie nadal będą potrzebować jeść mięso, ale będzie to odbywać się w znacznie bardziej kochający i humanitarny sposób, niż do tej poryTo nie będzie przemysł masowy, jak jest teraz – to będzie skończone.

Rob Jak długo zajmie, aż planeta stopniowo stanie się wegetariańska?

Kobry To jest indywidualny procesNiektórzy ludzie są już wegetarianami, a niektórym zajmie trochę więcej czasu.  Jedynie co mogę powiedzieć, jeśli zwierzę jest zabite na żywność, jest to część cyklu życia, a nie część przemysłu w celach zarobkowychTo jest inna historiaNiektórzy ludzie w fazie, gdzie potrzebują mięsa jako żywności.

Rob   Ostatecznie wszystko ulegnie zmianie i lew położy się z barankiem. Według Szaruli lub Boni z Ziemi Wewnętrznej  pewnego dnia zobaczymy zwierzęta mięsożerne staną się zjadaczami trawyZgadza się, prawda?

Kobry   Tak to prawda Taki sam proces będzie z istotami ludzkimiLudziom może zająć sporo czasu na dostosowanie.

Rob –  Jeśli osoba umrze przed Wydarzeniem, podczas gdy Archonci nadal mają kontrolę nad ziemską machiną reinkarnacji, czy ona ma szansę ucieczki przymusowej reinkarnacji, jeśli ma wiedzę o Archontach?

Kobra   To jest możliwe, ale nie jest łatweZawsze była możliwość ucieczki od tego mechanizmu ponownych narodzin, ale to nigdy nie było łatwe i wciąż nie jest łatweAle jeśli masz trochę zrozumienia o Archontach, to staje się łatwiejsze, ponieważ możesz ukierunkować się po procesie śmierci i będziesz wiedział co się dzieje.

Rob   Wydaje się, że wielu pracowników Światła wyraziło zgodę na kontrolę Archontów i podjęło reinkarnację, aby służyć swoich braciom i siostrom w matrycy.

Kobra   Jest jedną rzeczą, aby podążać za procesem Archontów a inną, aby dokonać świadomego wyboru wcielenia i pomagania innym istotomTo są różne historie.

Rob   Więc niektóre istoty nie miały wyboru, jak tylko ponownie wcielić się, czy to prawda?
Kobra Tak, i niektóre istoty miały plan, aby pomóc ludzkości, ale Archonci wybrali im rodzicówTo jest powód, dlaczego wielu pracowników Światła ma problemy z rodzicami, bo nie wybrali sobie rodziców, Archonci wybrali im rodziców.
.

Opis Archontów:  http://treborok.wordpress.com/about/archonci/

Świadomość zwierząt: Dobrotliwa natura kotów i psów – święte felidae, cz. 1

.

 .

Pozdrawiam Mistrzów!  Jestem Metatron, pan Światła.  Są tu ze mną energie z królestwa aniołów, wniebowstąpieni mistrzowie z Kosmicznej Rady Światła i dobrotliwe istoty z Sojuszu Syriańsko – Plejadiańskiego.  Pozdrawiamy was – każdego z osobna – w chwili TERAZ bezwarunkowej miłości.

.

 Kochani, jesteście tutaj aby się uczyć, dlatego przypominamy, że uniwersytet spolaryzowanej Ziemi został stworzony specjalnie dla rozwoju ludzkich dusz.

.

Boska inteligencja stworzyła, a właściwie współ-stworzyła, na spolaryzowanej Ziemi pole nauki i miejsce spotkań w celu prowadzenia procesu pedagogicznego na tej wersji Omni -Ziemi.  To jest iluzja, stworzona celowo za pomocą myśli, i ona nie może zostać zniszczona.  Weźcie to pod uwagę.  Lecz nie sądźcie, że nie ponosicie żadnej odpowiedzialności za opiekę nad Ziemią i wspierającymi ją królestwami, ponieważ to również jest częścią procesu nauki.

.

Sens tego ziemskiego planu jest związany z dojrzewaniem waszych dusz.  Ziemia się na to zgodziła i wspiera misję Boskiego projektu, a wszystkie jej królestwa są jego częścią. Dlatego mówimy wam, że pośród was żyją wyjątkowe istoty – wersje Boskiej inteligencji, które są tutaj, aby wesprzeć realizację waszych celów i zamiarów.  Niektóre z nich to istoty mistrzowskie.  Odwiedzają was, by wam pomagać i przychodzą w postaci awatara – z pełną świadomością.  Jednak powinniście wiedzieć, że są też wersje dobrotliwych istot mistrzowskich, które, chcąc wspomóc ludzkość, zgodziły się zaistnieć w pewnych formach niższych.

.

Niektóre istoty należące do ziemskiego królestwa zwierząt przybyły, aby was wspierać. Po części chcą wyrazić siebie, jednak w ziemskim wymiarze żyją ze świadomością stadną.  Ziemskie zwierzęta nie funkcjonują na poziomie indywidualnym, lecz na poziomie całego gatunku, natomiast ich najwyższy poziom wychodzi ponad lekcje dualizmu.

.

Dlatego w trakcie tego spotkania pomówimy o świętych kotowatych (Felidae) z Syriusza A.

Wspaniałe istoty, które przynoszą ludziom ogromne wsparcie należą do świętej rodziny kotów i psów (Canidae).

Kotowate reprezentują w pełni rozwinięty i doskonale świadomy krystaliczny przejaw Boskiej inteligencji.  Są członkami zarówno Sojuszu Syriańsko – Plejadiańskiego, jak również Rady Mistrzów Nibiruańskich.  Oba gatunki są wam życzliwe i zaangażowane w przesunięcie świadomości rozwijającej się planety i tych planetarnych ras, które są gotowe wejść na kolejny poziom Wzniesienia.

.

Kotowate

.

Kotowate (Felidae) – gatunek kota żyjący na Syriuszu A – to istoty, które pojawiają się na Ziemi w określonych rolach i formach od pradawnych czasów.  Wersje żyjące obecnie na ziemskim poziomie w formie fizycznej należą do rodziny kotów i psów.  Te istoty z krwi i kości są tu, aby was wspierać, a ich ziemska matryca zawiera tylko część świadomości ich syriańskiej natury.

.

Dusza zbiorowa kotowatych pojawiła się tu nie po to, aby rozwijać swój gatunek, lecz po coś większego – aby wspierać Ziemię i ludzkość oraz towarzyszyć wam w ewolucji. Największa część ich świadomości jest poza ziemskim poziomem.  Koty funkcjonują w szerokim spektrum eterycznym lub ukrytej antymaterii.

.

Ze swoją pełną świadomością żyły i objawiały się tu w epokach Lemurii, Atlantydy oraz we wczesnym Egipcie.  Większość świętych kotowatych była zaangażowana w technologie genetyczne w Świątyni Oczyszczania (na Posejdonii) na Atlantydzie, za czasów rozkwitu prawa Jedni.  Ich działania były bardzo pozytywne i szlachetne, jednak z biegiem czasu, przed smutnym końcem ostatniej epoki Atlantydy, ta technika zaczęła być wykorzystywana w tragiczny sposób przez aryjskich Synów Beliala.

.

Mistrzowie kotowatych z Syriusza A i waleni (Cetacea) z Syriusza B zostali przysłani, aby jednoczyć ludzkiego Ducha z fizyczną materią.  Nie chodzi tu tylko o siłę życiową w fizycznej formie, lecz też o instalację w fizycznej matrycy wyższych poziomów czakr, wielowymiarowej świadomości na poziomie Mer-Ka-Na.

.

Możliwość energetycznej pracy z ludzkością oznacza aktywację wyższych czakr i wyższych, krystalicznych ciał świetlistych.  Ten wyższy szczebel jest związany ze świadomością chrystusową, a walenie / delfiny są krystalicznymi mistrzami.  Ich odnowiona rola na Ziemi polega na wsparciu jej przesunięcia z upadających, spolaryzowanych sieci magnetycznych do rozwijających się sieci krystalicznych.

.

Pytanie do Metatrona:  Skoro tak, to istoty z Syriusza B są głównie istotami wodnymi, a z Syriusza A – kotowatymi?

.

Metatron: Królestwo Syriusza B to głównie woda, a Cetaceanie – delfiny i walenie, to istoty wodne.  Niemniej jednak – z poziomem świadomości na tyle wysokim, aby urzeczywistniać formy, które żyją zarówno w wodzie, jak i na lądzie.

.

Formy życia z siostrzanej gwiazdy – Syriusza A – to przejawy życia inne niż walenie. Syriusz A jest zamieszkały przez istoty humanoidalne (ich gwiezdny zasiew) oraz przez święty gwiezdny zasiew kotowatych.  Wszystkie są istotami posiadającymi boską inteligencję, którą wyrażają na różne sposoby, a na Ziemi pełnią funkcję wspierającą.

Wszystkie wchodzą w kontakt z waszą planetą na wielu płaszczyznach, w niezliczonych formach.

.

Pytanie do Metatrona:  Powiedziałeś, że na planecie Ziemia tylko ludzie przechodzą przez proces duchowego rozwoju.  Czyż delfiny i walenie nie są na wysokim poziomie świadomości i ewolucji?

.

Metatron:  Święte walenie są rzeczywiście w wysokim stadium rozwoju.  Lecz nie są na Ziemi po to, aby się rozwijać.  Są już rozwinięte.  Zrozumcie, że są tu, na Ziemi, aby wesprzeć planetę i wspomóc również ludzi.  Walenie są tu fizycznie, aby zakotwiczyć energię w części ziemskich wód, aby umożliwić planecie zharmonizowanie i ułatwić przejście ze stanu magnetycznego do krystalicznego.  Eteryczny, niefizyczny powrót „złotego delfina” oznacza przybycie mistrzowskich waleni – awatarów, którzy zapewniają bezpośrednie wsparcie dla ludzi rozwijających się do krystalicznej formy Mer-Ka-Na.

.

Walenie wspomagają ludzkość nie tylko w postaci fizycznej, lecz także w mistrzostwie eterycznym – w tym szczególnie pomocne były na Atlantydzie, Środkowej Ameryce i Egipcie.  Ale w obecnej, zaniżonej formie wspierają w dziedzinach emocjonalnych oraz mentalnych, a dzisiejszy główny temat prezentacji to Felidae w postaci kotów i psów.

.

Pytanie do Metatrona:  Jestem zafascynowany informacjami na temat kotów i psów z Syriusza A.  Rozmawiasz z psami i kotami?  Czy możesz powiedzieć coś więcej na ten temat?

.

Metatron:  Pewne rasy domowych kotów i psów są rzeczywiście wyjątkowym zasiewem Felidae gwiezdnego pochodzenia.  Wypełniają określone zadania we wspieraniu ludzi. Udomowione wersje kotów i psów zostały stworzone genetycznie za Złotych Czasów Atlantydy.

.

Genetycznie stworzone wersje istot z Sojuszu Syriańsko – Plejadiańskiego miały pełnić funkcję pomocniczą – jak powiedziałem.  Miały pomagać ludziom, którzy coraz bardziej zakorzeniali się w gęstości.

.

To, co nazywacie psami i kotami, pochodzi z tego samego źródła – są potomkami gwiezdnego zasiewu kotowatych.  Koty i psy mają różne formy fizyczne – lecz z tego samego źródła.

.

Kotowate z Syriusza A są w pełni świadomymi istotami krystalicznymi.  Są połączone w zbiorowej świadomości jedności, jednak zachowują indywidualne tożsamości aspektualne z większym polem harmonicznym.  Pole zbiorowe wybrało wspomaganie ludzkości ze wszechświata waszego i innych.

.

Koty i psy

.

Oba rodzaje zwierząt – koty i psy – pochodzące z tego źródła, służą jako dobroczynne energie, które wspierają swoich ludzkich właścicieli.  Oba mają zdolność do mieszania swojej energii z ludźmi, aby ich oczyszczać i łączyć się z fragmentami osobowości swoich ludzkich opiekunów.  Dlatego często zaczynają wykazywać fizyczne cechy swoich panów, chociaż ten aspekt jest bardziej powszechny u psów.

.

Pies przejawia ekstremalną wierność i bezwarunkową miłość.  To oddanie jest przez ludzi odbierane energetycznie i może wspomóc na wiele sposobów.  Psy i koty stały się towarzyszami, uzdrowicielami oraz obrońcami.  Kot ze swoim polem świadomości działa bardziej na poziomie eterycznym (antymaterii).  Z tego powodu wiele minionych kultur czciło formy kotowatych, takie jak: jaguara, lwa, tygrysa czy pumę.

.

Te istoty dobrze postrzegają eteryczne myślokształty oraz ofiarują ludziom ukrytą siłę i ochronę.  Kot domowy jest w stanie ochronić swego właściciela przed niepożądanymi myślokształtami i negatywnymi energiami.  Niektóre rasy psów również mają taką zdolność, lecz ona objawia się w inny sposób.

.

Uzdrowienie wibracji

.

Mruczenie kota jest zbawienne – uzdrawia, naprawia i chroni ludzką aurę.  Mistyczny aspekt kota jest znany od dawna, dlatego wielu pradawnym kulturom towarzyszyły koty świątynne, koty były również towarzyszami i sprzymierzeńcami szamanów.

.

Wilki i inne rasy psów też mają taką zdolność.  Zarówno koty jak i psy mogą czuć lepiej czy widzieć więcej niż ludzkie oczy.  Koty i psy są terapeutami pokrzywdzonych dzieci, nieuleczalnie chorych pacjentów, ludzi skłonnych do depresji i starszych osób w domach opieki – to tylko przykłady zakresu uzdrawiających działań zwierząt, które są coraz bardziej znane, a w przyszłości będą jeszcze bardziej powszechne.

.

Koty widzą poza światłem widzialnym i mogą widzieć ludzką aurę, ludzkie pole elektromagnetyczne oraz wszystkie rodzaje promieniowania energii niewidzialnej dla ludzkich oczu.  Szerokie spektrum pola światła widziane przez koty, jest zdumiewające. Koty widzą zarówno materię niefizyczną jak i niematerię.  Koty mogą też pomagać ludziom lepiej rozumieć ich sny i wstawki ze świata snów… i są też w stanie rozjaśnić wam świadomość, kiedy jesteście w długotrwałym śnie – innymi słowy: wspomagają większą klarowność świadomości u człowieka będącego w stanie snu…

.

Psy są skupione bardziej na polu materii, czują pole auryczne i są ekstremalnie zdolne rozumieć bezpośredni rezonans ludzkiego pola emocjonalnego.  Ponadto pies pomaga człowiekowi zrozumieć własne uczucia i emocjonalne blokady, a także mocniej zakotwiczyć się w stanie równowagi.  Później omówimy te cechy szerzej.

.

Służba widzących oczu psów dla niewidomych to inny zakres ich pracy, podczas której powstają silne więzi.  Psy są również zdolne odbierać dysharmonie ludzkiego ciała, czując je węchem, dlatego często kładą się swoim ciałem na ciele człowieka w miejscu, w którym występuje choroba, i emitują energię pomagającą zrównoważyć pola nieharmonijne. Wyczuwają chorobę za pomocą telepatii.

.

Koty zapewniają podobną pomoc, jednak one bezpośrednio widzą nieharmonijne miejsca u ludzi.  Kot widzi ludzką aurę z wielką klarownością, z żywymi kolorami i z detalami. Kot, aby pomóc w zharmonizowaniu, będzie takie miejsce dotykał i mruczał, lub wyśle równoważącą wibrację czy barwę.

.

Wyjątkowe połączenie z ludzką świadomością

.

Wersje Felidae i Canidae – kotów i psów – są przecież fragmentami pełnej świadomości i spektrów energii ich syriańskich aspektów.

Ich ziemski przejaw jest specjalnie rozwinięty w ten sposób, ponieważ ich formy połączone z ludźmi służą temu, aby – krótko mówiąc – utworzyć pomiędzy człowiekiem a domowym zwierzęciem trzecią świadomość, co jest ze wszech miar dobroczynne dla rozwoju ludzkiego pana.

.

Ziemska świadomość większości psów i kotów działa bardziej jako wyzwalany instynktownie silny wzorzec mentalny.  Jego ideą (dobroczynną) jest dana od Boga technika DNA, dzięki której posiadają szczególne boskie cechy umożliwiające zjednoczenie z ludźmi, z którymi współpracują.

.

Kiedy pojawi się partnerstwo, te istoty mogą telepatycznie odbierać obrazy myślowe wysyłane przez ich właścicieli.  Tak, jak ludzie mogą za pomocą myśli zaprogramować żywe kryształy, tak i psy czy koty mogą uczynić podobnie, choć w innej formie.  Można to nazwać tworzeniem w kocie lub psie aspektu ludzkiej osobowości.  A wtedy zwierzę domowe jest w stanie wspierać ludzi pod względem fizycznym i emocjonalnym – dla dobrego samopoczucia, energetyzowania, uzdrawiania, towarzystwa, opieki, wykrywania chorób, zasklepiania szczelin w aurach oraz dla ochrony fizycznej i eterycznej.

.

Wiele osób ma zwierzęta – koty i psy, które pomagają im przepracować blokady.  W zależności od jednostki, taka blokada może mieć wiele przyczyn.  Najczęściej zwierzęta pomagają ludziom przebudzić ich zdolności i wyrazić miłość.  Okazanie przywiązania do domowego zwierzęcia jest bardzo łatwe, a dla wielu jest to o wiele prostsze, niż wyrażenie miłości i dobroci wobec innych ludzi.

.

Bardzo często, kiedy człowiek się starzeje, dzieci odchodzą, a współmałżonek umiera, pojawia się naturalna faza izolacji.  Kontakt ze zwierzęciem może wtedy wzbudzić przepływ miłości – przez troskliwą opiekę.  Takie działanie pobudza u izolowanego właściciela siłę życiową i zaczyna się wzajemne, bardzo terapeutyczne oddziaływanie.

.

Powiadam wam, że w działaniach psów i kotów jest wiele więcej inscenizacji i inteligencji, niż to można dostrzec.

.

Trzecie pole pomiędzy człowiekiem a zwierzęciem domowym

.

Kiedy za sprawą kontaktu tworzy się trzecia świadomość, rozszerza się ona na pole obu stron.  To budzi w nich cechy, jakich dotąd żadna ze stron nie posiadała.  Innymi słowy – emocjonalne pole świadomości rozszerza się i w efekcie powstaje trzecia świadomość, która rozciągając się, zmienia indywidualną świadomość obojga.  Zwierzę uzyskuje zdolność do bycia czymś pozytywnym, przynoszącym miłość i naukę – tak to wyrażę – kanalizując w ten sposób większą część swojej boskiej, syriańskiej świadomości.

.

Gotowość człowieka na taki kontakt umożliwia mu uzyskanie zamierzonego celu, i w tym wyjątkowym polu, stworzonym przez obie strony, następuje ważny wzrost obojga. Udomowione zwierzę przed połączeniem z człowiekiem funkcjonuje w świadomości stadnej, a indywidualna osobowość jest stwarzana, kiedy powstaje taka więź.  Rozumiecie to?

.

Pytanie do Metatrona: Czy mówisz nam, że zwierzęta nie mają osobowości, dopóki nie połączą się z ludźmi, aby stworzyć z nimi połączenie świadomości?

.

Metatron: W pewnym sensie jest tak, jak mówisz.  Lecz aby było jasne, nie mówimy, że zwierzęta przed połączeniem nie dysponują indywidualnymi aspektami.  Wszystkie inkarnują w ciałach fizycznych i w rzeczy samej do pewnego stopnia ich cechy zależą od grawitacji planet, która ma wpływ na wszelkie ziemskie życie.  Lecz do chwili połączenia z ludźmi są ograniczone tylko do świadomości duszy stadnej.  Ściśle ze sobą współdziałają, a każdy jej zindywidualizowany fragment pobudza jej rozwój.  Jednak nie twierdzę, że zwierzęta bez takiego połączenia nie dysponują celem zbiorowym.

.

Celem zbiorowym jest wyjątkowa służba w poszerzonym polu.  Kontakt człowieka z duszą stadną zwierząt domowych powoduje transformację pojedynczego kota lub psa. Zatem to interakcja z człowiekiem stwarza u zwierzęcia domowego pole osobiste.  Można powiedzieć, że zwierzę zgodziło się na zaprogramowanie jako zwierzę domowe dla wyższego celu – aby służyć ludzkiemu właścicielowi mentalnie, emocjonalnie i swoją osobowością.

.

Wtedy powstaje trzecie pole – fragment ludzkiej świadomości, który służy obopólnej korzyści, widzicie sami.  Nadrzędnym celem kotowatych jest dawanie ludziom wsparcia. Jednak strona kotowatych też ma ma możliwość wyboru i akceptowania ludzi, a jeśli obie strony się nawzajem zaakceptują, to w takim połączeniu również dusza zbiorowa może grać większą rolę, ofiarując ludziom za pośrednictwem zwierząt mądrość, ochronę i uzdrawianie.  Zrozumcie więc, że to trzecie, połączone pole stanowi przewodnictwo – bardzo rozszerzone, – które ma miejsce z powodu umownego zobowiązania.

.

Atlanci, Lemurianie, a szczególnie Egipcjanie, współpracowali z kotowatymi – w celu ochrony i transferu wiedzy. Egipskie świątynie skrywają wiele hieroglifów wyobrażających kotowate – kocia głowa z ludzkim ciałem, z umieszczoną nad głową tarczą słoneczną symbolizującą kompletne oświecenie.  Ich przeciwieństwem jest Sfinks, który na kotowatym ciele nosi ludzką głowę.

.

Pytanie do Metatrona: W jaki dokładnie sposób koty i psy mogą chronić ludzi?  Czy to przez ich większą świadomość innych wymiarów?

.

Metatron: Tak, dzięki specjalnej zgodzie innych królestw, które są niewidzialne dla ludzkich fizycznych zmysłów, co właśnie objaśniłem.

Zwierzęta domowe lub wersje istot z Syriusza chroniące ludzi, działają w piękny sposób, neutralizując niekorzystne energie za pomocą silnych emisji dobroczynnych wibracji, wysyłanych przez te syriańskie kotowate do ludzi.  Syriańskie istoty po dokładnym zdiagnozowaniu potrzeby emitują niezbędne wibracje pomocne opiekunom.

.

Nie zawsze zdajecie sobie sprawę, że kiedy jesteście zdeprymowani lub zdenerwowani, w waszych aurach powstają pęknięcia.  Takie stany tworzą negatywne pola i otwierają was na elektryczne podczepienia, które was energetycznie wyczerpują.

.

Kot, który mruczy, wibruje głębokim zadowoleniem, a frekwencja tej wibracji uzdrawia i może zneutralizować negatywne pola, odparowując je.  Podobnie, kiedy psy podczas zabawy skaczą, biegają oraz kręcą się przy tym radośnie, wtedy są jak delfiny, zdolne do stwarzania oczyszczających wirów energii i przyciągania wyjątkowo korzystnych wibracji, które nie tylko pokonują wibracje negatywne, ale też stwarzają osłonę blokującą ich ponowne wprowadzenie.

.

Koty patrolują granice pomieszczenia, domu lub ogrodu, wypromieniowując przy tym pole ochronne.

.

Już mówiłem, że Felidae i Canidae – koty i psy – pochodzą z tego samego źródła – z Syriusza A.  Jedak na Syriuszu A ich osobowości są w pełni rozwinięte.  Jak już powiedziałem, zwierzęta domowe żyjące na Ziemi są ich fizycznymi wersjami, stworzonymi z pomocą genetyki przez Syrian, aby wspomóc ludzi w sposób, jaki tu omawiamy.

.

Pytanie do Metatrona:  Aby mieć jasność na ten temat, mówisz, że koty i psy pochodzą z tego samego syriańskiego źródła?

.

Metatron: Z wyższych pierwotnych źródeł – tak.  Oba gatunki pochodzą od krystalicznych, w pełni rozwiniętych mistrzów z Syriusza A – od kotowatych.  Psy i koty, pochodzą z tego samego źródła.  Na Syriuszu żyją krystaliczne istoty świetliste, które z waszej perspektywy nie są fizyczne – objawiają się w krystalicznych formach światła.

.

Jak już wspomniałem, kotowate, chcąc wam pomagać, pojawiały się na waszej planecie w różnych czasach, w pełnej postaci mistrzowskiej awatara.  Kotowate są mistrzami zespolenia ducha z ciałem i wspierały wbudowanie u ludzi oryginalnego pełnego DNA. Dlatego rzeczywiście rasy ludzkie posiadają w swoim DNA aspekty syriańskie / kotowate – niektórzy mają ich więcej od innych.  Za jeden z wielu aspektualnych przykładów mogą posłużyć osoby o bardzo atletycznych i zwinnych ciałach.

.

Pytanie do Metrona:  Pytanie z ciekawości – dlaczego psy gonią koty, skoro pochodzą z tego samego syriańskiego źródła?

.

Metatron:  Psy gonią koty, aby je złapać.  Ale tu następują zwroty i to dość szybko (śmiech)!   Krótka odpowiedź jest taka, że psy pracują bardziej w sferze fizycznej, a koty w niefizycznej…, jedne w materii, drugie w niematerii.  Oba pracują po przeciwnych stronach torusa – jedne na zewnątrz, drugie wewnątrz.  Psy w materii, koty na poziomie bardziej eterycznym, widzicie to?

.

Chcę wam wyjaśnić, że właściwie zmysły psów i kotów żyjących na ziemskim poziomie są przeciwieństwami tej samej częstotliwości.  Ogólnie koty, w tym koty udomowione, są bardziej introwertyczne niż psy, natomiast psy są skierowane bardziej na zewnątrz – ekstrawertyczne.  Ich częstotliwości są po przeciwnych biegunach i wzajemnie się przyciągają…, jednak się nie neutralizują.  Przekonacie się, że psy i koty wychowane lub żyjące w tym samym gospodarstwie domowym tworzą szczególne więzi miłości.  To zjawisko narasta zwłaszcza wtedy, kiedy zwierzęta we wcześniejszych wcieleniach stworzyły z ludźmi wspólny fragment osobowości.  Na przykład – Tyberonn ma w domu 2 koty i 2 psy.  Współpracują ze sobą i są ze sobą bardzo zaprzyjaźnione, a wszystkie 4 są związane z dwójką swoich ludzkich opiekunów.  Chcę również dodać, że jeden z psów, suczka, częściej bywała tu w przeszłości jako kot.

.

Święte Felidae objawiające się na waszym ziemskim poziomie mają wyjątkową zdolność funkcjonowania równocześnie w wewnętrznych i zewnętrznych projekcjach świata – o wiele bardziej niż ludzie.  Musicie zdać sobie sprawę, że w dowolnym momencie, kiedy obserwujecie fizyczne zwierzęta kotowate, one równocześnie istnieją na innym poziomie wymiarowym.  Często współdziałają w innych królestwach, choć ciałem są w fizyczności.

.

Archanioł Metatron via Tyberonn, 12 maja 2014

Tłumaczenie Teresa Serafinowska

Aktywacja Kosmicznej Bogini – 21.6.2014 o godzinie 12.52

.

Oto następny krok w kierunku Wyzwolenia i Wydarzenia. Wszystkie  załączone linki są w języku angielskim – kr

.

Przesilenie 21 czerwca zaznaczy ukończenie ważnej operacji sił Światła.  Jeszcze nic nie można powiedzieć o tej operacji.
Również w momencie przesilenia letniego, 21 czerwca, rozpocznie się proces aktywacji archetypu planetarnej BoginiBędzie to aktywowane przez wiele kobiet z Ruchu Oporu i floty plejadiańskiej poprzez medytację i kierowanie ich miłosnej energii dla ludzkościPrzesilenie letnie jest 12:52 czasu lokalnego w Egipcie i Europie Środkowej, 11:52 w Londynie, 06:52 w Nowym Jorku, 05:52 w Chicago, 04:52 w Denver i 03:52 w Los AngelesMożna  zobaczyć czas dla innych lokalizacji na całym świecie tutaj:

http://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=COSMIC+GODDESS+ACTIVATION&iso=20140621T1250&p1=3667

Możesz dołączyć się do tej medytacji na swój własny sposób, ale tu jest medytacja zaproponowana przez siły Światła:

1. Usiądź lub połóż się wygodnie, zamknij oczy i zrelaksuj się obserwując swój oddech.
2. Otocz się różowym jajkiem pełnym energii Miłości.
3. Otocz swoich bliskich podobnym różowym jajkiem pełnym energii Miłości.
4. Obejmij całą ludzkość i wszystkie żywe istoty na Ziemi wewnątrz różowego jajka pełnym energii Miłości  (mowa tu o różowej energii w kształcie jajka – kr)

Siły Światła poprosiły, aby dodać tę krótką medytację w każdą niedzielę tuż po naszych cotygodniowych medytacjach na rzecz Wyzwolenia, gdyż to pole energii Miłości będzie służyć jako nasza ochronna tarcza.

Nasz główny punkt zakotwiczenia dla aktywacji Kosmicznej Bogini będzie na Ibizie (wyspa w Hiszpanii – kr)Siostrzana Grupa Róży będzie głównym nadajnikiem kosmicznych energii dla tej aktywacji na całym świecie. Możecie otworzyć swoją własną  Siostrzaną Grupę Róży lub dołączyć się do już istniejącej grupy tutaj:

http://www.meetup.com/SISTERHOOD-OF-THE-ROSE/

Wkrótce po przesileniu informacje, które były uprzednio wstrzymane zostaną ostatecznie wydane i nowy cykl aktywności sił Światła się rozpocznieJesteście więc zawsze mile widziani, aby dołączyć się do naszej pierwszej konferencji Zwycięstwa Światła w Tajwanie:

http://portal2012.org/Taiwan.html

Zwycięstwo Światła jest blisko!

 

Kobra, 14 czerwca 2014

http://2012portal.blogspot.com/2014/06/cosmic-goddess-activation.html

Przetłumaczyła Krystal

Wezwanie do pracowników Światła: Rozszerzcie swoje Światło i przyłączcie się do Świadomości

.

7b514-flower-wallpaper-32

.

Wielu pracowników Światła przechodziło ciągłe fale zmian w ostatnich latach. Czasami te zmiany przybywały z siłą podobną do tsunami, zacierając istniejące struktury życia i pozostawiając uczucie przytłoczenia, wyczerpania i napięcia, co wydawałoby się poza racjonalną ludzką granicąEnergie tej wiosny były tak silne, że może czułeś się często zwichrowany Pomimo, że bardzo chcielibyśmy trzymać się naszych ideałów, jest trudno pozostawać w perspektywie doskonałego zaufania i łaski w każdym momencieCzasami możemy wyglądać i czuć się tak, jakbyśmy się rozpadali.  Może jeszcze rozgrywamy małe dramaty, które myśleliśmy, że zakończyliśmy już lata temuMoże mówimy i robimy rzeczy, których potem żałujemy.  Krótko mówiąc, może zachowujemy się jak ludzie.

Przebaczenie jest niezbędne dla naszego przejścia do nowego czasu

Pracownicy Światła przechodzą teraz przez wiele poziomów oczyszczania i zmian w gotowości do pełniejszego wstąpienia do ich duchowej misji w tym życiuNowi uzdrowiciele, nauczyciele i kanały duchowe aktywowane, aby pomóc ludzkości przejść na linie czasowe, które są bardziej skoncentrowane na nowym czasieTe aktywacje nieuchronnie powodują wstrząsy w chwili obecnej, gdyż zaprojektowane tak, aby odłączyć nas od energetycznych wzorców z przeszłości.

Kluczową częścią tego następnego pasażu jest samo-przebaczenieKiedy fale masowych zmian pojawią się na horyzoncie, możesz mieć skłonność do wycofania sięMożesz być skłonny do osądzania siebie za popadanie w stare sposoby radzenia sobie z perspektywy ofiary traumy lub dramatu, w które tak mocno byłzindoktrynowany we wczesnym etapie życiaPrzyjrzyjmy się temu przez chwilę i wybaczmy sobie w każdy sposób tam gdzie obarczyliśmy siebie osądem.  Wdychaj miłość do siebie i przebaczenieAfirmuj, że jesteś otwarty na lekcje wszystkich doświadczeń życiowych i dokonujesz teraz niezbędnych poprawek.

Natura twoich wyzwań ujawnia ścieżkę twojej dharmy

Ci, którzy zostali wezwani do spełnienia ich przeznaczenia jako pracownicy Światła prawdopodobnie obserwowali jak ich relacje, kariery i inne dziedziny życia pokruszyły się i rozpadły w ostatnich miesiącach i latachGwałtowne i chaotyczne zmiany służą jako wielowarstwowe podłoże nauczania.  Jeśli doświadczyłeś zmian w związkach, to ważne jest w tym czasie korzystać z wyższego poziomu świadomości we wszystkich kontaktachTo może poruszyć niektórych do przeegzaminowania natury miłości bezwarunkowejNiektórzy mogą czuć się zainspirowani do podjęcia studiowania duchowej astrologii, aby zrozumieć kontrakty duszy, jakie mają z innymi.  Zainspirowani uzdrawianiem przeszłych związków życiowych, niektórzy mogą studiować regresję przeszłych  żyć, aby ułatwić uzdrowienie swojej duszy poprzez cały czas.

Jeśli twoja kariera zakończyła się w tym okresie, to jest czas, aby przeanalizować, czy twój obecny zawód jest w jednej linii z twoim duchowym celem.  Prawdopodobnie już postrzegasz alternatywne potencjały istniejące wzdłuż innych ścieżek życiowych. Czas na odmowę, że jesteś zdolny do kariery dostosowanej z twoim wyższym powołaniem jest już przeszłościąStoimy już wewnątrz energii zakodowanych nieograniczonymi potencjałami nowego czasu. Intencja, rezonans i skupienie pozwoli nam fruwać na skrzydłach tych nowych energii.

Jeśli doświadczyłeś problemów zdrowotnych, to jest czas, aby studiować i uczyć się kwantowych technik uzdrawiania w celu uleczenia swojego fizycznego ciała i ułatwienia uzdrowienia dla innych.  Niezależnie od ścieżki, na jakiej się znajdujesz, ten transformacyjny okres posiada wskazówki i informacje o charakterze twojej dharmy i twojego duchowego celu dla posuwania się do przodu.

Zgłosiłeś się na ochotnika, aby pomóc zakotwiczyć nowy czas

Zgłosiłeś się na ochotnika, aby inkarnować w tym czasie na planecie Ziemi wiedząc, że przejście do pełnego duchowego umocnienia może być wyboistą drogąŚwiadomość o wyzwaniach i możliwościach tego przejścia może pomóc ci wygładzić tę drogę.  Stan przebudzenia utrzyma cię uważnym na pasożytnicze energii wokół ciebie.

Podczas gdy twoje Światło rozszerza się, są tacy, którzy poszukują twojego Światła z wielu powodów.   Niektórzy pracownicy Światła zostali pogrążeni w ruchomych piaskach potrzeb i oczekiwań innych i przez pasożytnicze energieCi, którzy w pełni nie oczyścili swoich przeszłych traum emocjonalnych są szczególnie na to podatniCzasami zdarza się, że czyjeś Światło wzrasta w zawrotnym tempie, podczas gdy jego ciało emocjonalne pozostaje podatne.  Dalszy wzrost może zależeć od poziomów podwyższonej wrażliwości i podatnościKiedy twoje Światło przyciąga dusze ze wszystkich poziomów, a twoje intencje i emocje nie są oczyszczone, twoja dharma jest wypośrodkowana w rozwijaniu wysokich  poziomów rozeznawania i przebaczania.

Bez względu na naturę twojej dharmy wiedz, że zostałeś wezwany, aby wzmocnić swoje Światło i dołączyć się do innych dla większego dobraGdy tylko zrozumiemy, że zmiany jakie nawigujemy są niezbędne dla naszej duchowej misji, łatwiej jest wybaczyć sobie za trudne pasaże jakich się podjęliśmy.  Te pasaże inicjują wzrost potrzebny nam do wkroczenia do naszej roli w nowym czasie.

Ten pasaż wprowadza jasność dla wszystkich kontaktów

Gdy przebaczymy sobie, następnym krokiem w procesie przebaczenia jest przebaczyć innymMoże okazać się, są tacy, którzy utrzymują cię na specjalnym poziomie odpowiedzialności i doskonałości, ponieważ jesteś pracownikiem Światła / nauczycielem / uzdrowicielem / kanałem i jako taki powinieneś być w stanie przywołać nadludzką siłę w obliczu tego wszystkiego co życie dostarcza do twoich drzwi.

Często pracownicy Światła świadomie lub nieświadomie służą jako opoka dla wielu ludzi w ich życiuIch przyjaciele i członkowie rodziny szukają w nich nienagannego ukierunkowania w czasie próbKiedy pracownicy Światła zmagają się z życiowymi wyzwaniami, może to być postrzegane, że zawodzą oni nie tylko siebie, ale i innych.  Wielu z was wspiera swój zakątek świata i pomaga tym wokół siebie od jakiegoś czasuWydarzenia w tym czasie pomagają wam uświadomić sobie, kto robi solidne wysiłki we własnej transformacji, a kto po prostu żywi się waszą energią.

Pracownicy Światła, którzy otrzymują wezwanie do poprowadzenia kolejnego etapu swojej duchowej misji nie mogą sobie pozwolić, aby podtrzymywać tych, którzy nie robią wysiłku.  Asystowanie tym, którzy nie pomagają sobie nie służy najwyższemu dobru wszystkim zainteresowanym.  Pomaganie tym, którzy nadal działają z pozycji wirusów myślowych nie służy najwyższemu dobruZmiany obecnie przynoszą klarowność dla ludzi i sytuacji wokół ciebie.

Myślokształty „porażek” i „obwiniania” sygnalizują pasożytnicze wpływy

Porażka jest tylko percepcjąNie ma porażki w spotykaniu życiowych najtrudniejszych wyzwań z czymś mniejszym niż otwartymi ramionamiNie ma porażek, kropkaŻycie jest dużym bałaganiarskim laboratorium, gdzie możemy eksperymentować i bawić się z pomysłamiWyniki naszych eksperymentów w życiu nigdy nie mają nas oskarżać, ale służyć nam na naszej drodze do wyższego zrozumienia.

Obwinianie siebie, kiedy nasze eksperymenty lądują na stosie kompostowym utrzymuje nas w błędnym przekonaniu, że musimy być doskonali i skuteczni w każdym momencieTakie myślokształty jak te utrzymują nas słabymi i pozwalają nam paść ofiarą wirusów myślowych i ludzi działających na podstawie wirusów myślowychBądź pewny, że każdy w twoim życiu, kto z radością bawi się w grę obwiniania, gdy tobie nie udaje się sprostać jego oczekiwaniom, działa kierowany wirusami myślowymi.  U podstaw, myślokształt obwiniania opiera się na niedostatku.  Osoba, która czuje się bezsilna w sobie poddała się myślowemu wirusowi braku lub niedostatku.  W taki czy inny sposób, osoba ta żywi się twoją energią przez ten cały czasKiedy przechodzisz swoje własne testy, traci wiarę w twoją zdolność dostarczania wlewu wyższej energii, jakiej oczekuje od ciebie.

Jeśli ktoś jest w dużym stopniu w gratyfikacji swojego ego lub zainwestowany w obwinianie, karanie lub niezrozumienie, niewiele można zrobić na poziomie świadomym, aby zmienić jego myślenieZamiast tego rozmawiaj z jego duszą w świetle miłości i przebaczeniaUwolnij tę sytuację i odwróć swoją uwagę.  Ci, którzy są głęboko zakorzenieni w ego i karmią się krótkotrwałą mocą karania mogą nadal wykorzystywać tę minioną sytuację, ale gdy to unieważnisz poprzez odwrócenie uwagi, ich moc zaniknie.

Bądź łagodny, kochający i przebaczający dla sobie i innych

Zawsze pamiętaj, aby otrzymać lekcję z każdej sytuacjiWprowadź niezbędne korekty i wybacz sobie każdy sposób, w jaki borykałeś się, opierałeś, zareagowałeś, lub zaangażowałeś się w ten wrak życia. Wybacz sobie za to, że padłeś ofiarą wirusów myślowych lub zareagowałeś w niżej wibracyjny sposób. Przebacz innym za to, że nie byli wspierający, rozumiejący i przebudzeni.

Osoba, która pozostaje zaangażowana w niemiłości i nie-przebaczeniu tylko rani siebie poprzez wybór pozostawania w małym miejscuCi, którzy nie chcą wybaczyć pozostają jak kropla wody w pułapce małych kałuż ego, niezdolni połączyć się z oceanem własnego duchaPo cichu błogosław ich i trzymaj dla nich przestrzeń, aby przebudzili się do oceanu swojego własnego potencjału.

W trudnych czasach, stań się oceanem

W obliczu wyzwań życiowych utrzymuj w świadomości, że gdy widzisz siebie jako kroplę wody, widzisz siebie jako małego i bezbronnego.  Kiedy widzisz siebie jako ocean, jesteś rozległy i twoje serce jest ogromneKiedy stajesz  przeciwko temu, co cały świat rzucił na ciebie, możesz stać samotnie.  Gdy pamiętasz, że jesteś oceanem, zrównujesz swoje otwarte serce z sercem wszelkich pomysłów i z wszechświatem.

Kontynuuj przemieszczanie się do nowego czasuNigdy nie daj się krzywdzić lub powstrzymywać w żaden sposób wyborami innych pozostania wewnątrz mniejszej wizji tym kim sąPozostawaj uważny na myślokształty, które próbują uwiązać cię do starych wzorców i emocjonalnych traumNigdy nie pozwól, aby twoje Światło zostało wygaszone lub zmniejszone.  Twoje Światło jest potrzebne, aby zakotwiczać nowy czasWzmacniaj się i przyłącz się w świadomości do innych, którzy aktywizują i zakotwiczają nowy czas na planecie ZiemiGdy stoisz w świetle miłości jesteś wzmocniony do wybaczenia sobie i wybaczenia innym robiąc krok dalej, głębiej do serca nowego czasu.

 

DL Zeta, 31 maja 2014
http://www.celestialvision.org/journal/2014/5/31/a-call-to-lightworkers-amplify-your-light-and-join-in-consci.html

Przetłumaczyła Krystal