SaLuSa, 24 Maj, 2010

24 Maj, 2010

czaneling:  Mike Quinsey

Ten rok, będzie bez wątpienia uważany za bardzo ważny historycznie, jeśli chodzi o  waszą ewolucję.  Jest to czas, kiedy wasze oczy  otworzą się na prawdę i kiedy zaczniecie z powrotem rozpoznawać swoją moc.  To co zostało wam odebrane, zostanie  zwrócone, po to abyście mogli rozpocząć nowy okres samo-umocnienia.  Zabierze wam trochę czasu, aby osiągnąć pełną restytucję za pomocą środków prawnych, ale grunt już został przygotowany . Ci, którzy rządzili niesprawiedliwie, będą usunięci na bok i rząd oparty na duchowości przejmie władzę. Rząd ten będzie miał naturę tymczasową, aż do czasu reformacji ustanowienia rządu wybranego przez ludzi.

Poprzednie rządy były marionetkami w rękach Iluminatów, nawet jeśli o tym nie było kompletnej świadomości wśród przedstawicieli.  Ich moc miała wpływy polityczne na całym świecie i jeśli mieli taką potrzebę, przekupstwo i korupcja była używana.  Jednak prawda o ich działalności została odsłonięta i ich nielegalne instytucje są  przygotowywane  do zamknięcia.  Wiele rzeczy wychodzi na wierzch i będzie tak dalej, aż dopóki obecność każdego aspektu sił ciemności  nie zostanie usunięta.

Cały czas, waszą uwagę przyciągają wydarzenia światowe,  Światło wciąż wzrasta i tworzy ochronę, która jest niezbędna dla waszego bezpieczeństwa. W przeszłości, szala przechylała się w jedną albo w drugą stronę, ale teraz Światło ma przewagę.  W przyszłości droga będzie dla was gładsza i łatwiejsza, ale pozwólcie przedtem jeszcze na pewne zaburzenia, ponieważ zostało jeszcze wiele do wytrzebienia. Wszystkie te wydarzenia będą  dla was pozytywne, gdy skupicie swoją uwagę na przejściu do wyższego wymiaru w tym kończącym się okresie.  Przed jego rozpoczęciem, nastąpią doniosłe zmiany.  Te zmiany są nieuniknione, uwzględniając zakres szkód wyrządzonych wam i waszej Ziemi przez ostatnie tysiąclecia. To nie jest tylko kwestia przywrócenia, tego co mieliście wcześniej, ale także posunięcia wszystkiego do przodu, do nowych poziomów.  Wszystko zostało wkalkulowane w celu przyśpieszenia wzrostu poziomu waszej świadomości, niezbędnej do Wzniesienia.

Moi drodzy, z waszym doświadczeniem, jesteście w stanie przetrwać ten nadchodzący okres tumultu bez rozproszonej uwagi od właściwego celu.  Przez cały ten czas skupiajcie się na końcowym rezultacie, a nie na tym, co jest jeszcze przed wami do zrobienia.  Nie martwcie się, w jaki sposób go osiągniecie i bądźcie pewni, że wszystko zakończy się według Boskiego planu.  Żadne siły na Ziemi i poza nią nie będą w stanie niczego zatrzymać, a my, z Galaktycznej Federacji zapewnimy wasz sukces.  Już niedługo będziecie przedstawieni niektórym naszym członkom i to rozwieje wiele waszych obaw i wątpliwości o naszej obecności. Oczywiście, są też negatywne Istoty Kosmiczne, ale nie mają one możliwości ingerowania w waszym Wzniesieniu.

Wiele przebudzonych dusz pragnie pomagać innym w odnalezieniu drogi i to jest mile widziane w czasie, gdy wiele osób robi pierwsze wstępne poszukiwania prawdy.  Zalecane jest, abyś pomagał, wtedy kiedy ktoś cię o to zapyta.  Ale w odpowiedzi nie szokuj ich, starając się ich karmić zbyt wieloma informacjami w krótkim czasie. Powolny postęp jest znacznie lepszy, ponieważ pozwala, aby podane informacje  były dobrze przemyślane, a nie w żaden sposób wmuszone.  Będziecie mieli ciągły strumień rewelacji, gdy tylko będziemy mogli się z wami skomunikować  za pośrednictwem środków masowego przekazu i z tymi wczesnymi komunikatami możecie oczekiwać  serii programów mających na celu wasze przebudzenie.

My tak bardzo chcemy abyście spojrzeli ponad ludzkie przekonania, które w dużej mierze nie były kwestionowane przez setki lat.  W wielu dziedzinach, takich jak nauka i religia, byłeś prowadzony przez wyuczonych akademików, którzy   oświadczali, że mówią ci prawdę.  Faktem jest, że nigdy nie przestawałeś poszerzać swojego zrozumienia, a w tej chwili robisz nawet milowe kroki.  Niektóre twoje przekonania są wynikiem prób w przekazywaniu ci prawdziwych faktów.  Jednak w innych przypadkach, informacje były celowo manipulowane dla zaspokojenia czyjegoś ego, albo poprostu świadomie mówiono ci kłamstwa. Przekonasz się, że wiele z tego czego cię uczono zostanie poddane badaniom i będzie można tu stwierdzić, że wiele jest do życzenia.  Prawda poparta przez niezaprzeczalne dowody, pozwoli ci  na ponowną ocenę twoich przekonań.

Z upływem czasu zmienisz się z człowieka o ograniczonej wiedzy na Istotę Galaktyczną o pełnej świadomości.  Staniesz się wtedy Mistrzem, którym zawsze  byłeś i osiągniesz swój pełny potencjał.  Żadne lub niewielkie będzie to porównanie do Istoty z ograniczoną świadomością, którą jesteś teraz.  Po tysiącach lat z powrotem powoli odnajdujesz swoją drogę do oświecenia i wypuszczasz się w podróż o ogromnym znaczeniu i możliwościach. To tak, jakbyś dopiero opuścił przedszkole i zobaczył po raz pierwszy świat na zewnątrz.  Oczekują cię cuda i niesamowite wrażenia, i gdy dowiesz się o nich więcej, wiemy, że już nigdy nie spojrzysz do tyłu na czas obecny.  Twoje doświadczenia w dwoistości okazały się korzystne i nigdy już nie będziesz musiał iść tą ścieżką ponownie.

Dopiero w czasach stosunkowo niedawnych, wasze umysły pozwoliły wam na zrozumienie, że jesteście kimś o wiele większym, niż pozwolono wam wcześniej  wierzyć.  Z nadejściem Ery Kosmicznej rozszerzyłeś swoje horyzonty i masz okazję wziąć pod uwagę inne życie, w którym będziesz w stanie podróżować poza granice Ziemi.  Zostawienie twojego pięknego świata i zajęcie miejsca obok nas wyda ci się całkiem naturalne.  Jako cywilizacja jesteście prawie członkami Galaktycznej Federacji i otrzymacie wszystkie możliwości, które otworzą przed wami cudowne i ekscytujące życie.  W porównaniu, wasza Ziemia była do tej pory, dobrowolnym więzieniem, z którego obecnie oferowane są wam klucze do wolności.

Jestem SaLuSa z Syriusza, dumny, że jestem związany z pięknymi duszami tej Ziemi. Galaktyczna Federacja i Hierarchie Duchowe, wierzą, że jesteście już wystarczająco rozbudzeni, aby przyjąć możliwość Wzniesienia, która jest wam oferowana. Nie wymaga to wiele zamian i będziecie wiedzieć, czy jesteście gotowi do podjęcia tego nowego milowego kroku w przyszłość do Wzniesienia. Wielu z was podjęło już tę decyzję, ale ci, którzy są jeszcze niezdecydowani, nie będą pozbawieni szansy dołączenia się do was.  Lecz czas staje się krótki.  Decyzja będzie musiała być podjęta szybko, gdyż alternatywą do Wzniesienia jest dalsze doświadczenie w miejscu dwoistości.  Życzylibyśmy sobie, abyście wszyscy dokonali wyboru Wzniesienia, ale wasza wolna wola w wyborze jest najważniejsza.

Dziękuję SaLuSa.

Mike Quinsey.

http://lightworkers.org/channeling/106615/salusa-24-may-2010

„Ścieżka Mocy” Barbara Marciniak

BARBARA MARCINIAK  jest też autorką bestsellerów „Zwiastuni Świtu”, „Ziemia Zwiastunów Świtu” oraz „Świetlanej Rodziny”  Wszystkie jej książki są przetłumaczone na język Polski i są dostępne w księgarniach i na Internecie.  Jej  książki są przetłumaczone łącznie na ponad dwadzieścia języków i sprzedanych w ponad pięciuset tysiącach egzemplarzy na terenie samych USA.  Autorka ma tytuł licencjata nauk społecznych oraz jest wydawcą i główną redak­torką kwartalnika „The Pleiadian Times”.
Plejadianie są  wielowymiarowymi istotami duchowymi z konstelacji Plejad i przemawiają poprzez Barbarę Marciniak od maja 1988 r. Plejadianie są tutaj, aby pomagać ludzkości w procesie duchowej przemiany trwającym do grudnia 2012 r. Wyróżniający ich styl wypowie­dzi – mieszanka dowcipu i mądrości, zdrowego rozsądku i kosmicznej wiedzy w naukach – zachęca do przyjęcia szerszej perspektywy myślenia oraz do odnalezienia osobistej mocy, co porównano do filozofii szamani­zmu rdzennych Amerykanów.

Poniżej załączam fragment z książki „Ścieżka Mocy, Mądrość Plejadian  dla Świata Pogrążonego w Chaosie”

Tłumaczenie: Magdalena „Lena” Niemczyk, lipiec 2008

„INTYMNY TANIEC UCZUĆ I PRZEKONAŃ
Istnieje wiele sposobów pojmowania życia. To, jak interpre­tujesz swoje miejsce w świecie, zależy od tego, w co zdecy­dowałeś się wierzyć.  Aby odnaleźć swą moc, musisz speł­nić pewien wymóg, a mianowicie zrozumieć swoje osobiste przekonania oraz przekonania zbiorowe.  Jesteś tym, kim jesteś i dokład­nie tam, gdzie jesteś, ponieważ w to właśnie wierzysz i masz właśnie takie przekonanie na temat siebie i swojego miejsca w świecie.  Przekonania są fundamentem wszelkich waszych doświadczeń.  A jakie one właściwie są?  Skąd pochodzą? Przekonania dotyczą zazwyczaj ludzkiej mocy spraw­czej, mocy kreacji, i mogą ujawniać sposób, w jaki każdy z was gospoda­ruje swoją energią. Przekonania to twoje własne decyzje i ustalenia od­nośnie rzeczywistości, które stanowią rosnący z czasem wewnętrzny zbiór niewidzialnych elementów, cegiełek do budowy koncepcji samego siebie w związku z postrzeganym przez siebie własnym miejscem w Sieci Istnie­nia, wykonanych z twojej własnej interpretacji rzeczywistości. Przekonania są programami, o które ludzie oparli i nadal opierają swe życiowe do­świadczenia. Ujawniają one także sposób, w jaki personifikujecie swoje wybory, oraz określają warunki, które wybieracie na dokonanie własnych wpisów w treść siły życiodajnej energii, pozwalającej na manifestowanie  myśli. Przyjrzawszy się dobrze swemu życiu i ty zobaczysz wyjątkowe, kreatywne wyniki własnego, wewnętrznego programowania.
Każdy dźwiga swój balast przekonań pochodzących z wielu źródeł.  Genetyczna spuścizna, skłonności rodzinne, doświadczenia z dzieciń­stwa, wpływy społeczno-kulturowe oraz niezliczone wrażenia przenie­sione z poprzednich wcieleń to tylko niektóre z czynników tworzących niewidzialną kolekcję przekonań, które determinują doświadczanie trój­wymiarowej rzeczywistości. Przekonania to myśli, dotyczące was i świata, którymi się najczęściej ślepo kierujecie. To niezamierzone myślokształty, które rodzą się w ludzkiej wyobraźni. Przechowywane są one w banku pod­świadomej pamięci i kwalifikują wasze przeżycia zarówno w świecie we­wnętrznym, jak i zewnętrznym.  Przekonania programują cię zatem na suk­ces lub porażkę. Ogólnie rzecz biorąc, przy optymistycznym podejściu do świata, automotywacji i pozytywnym nastawieniu będziesz przeżywać życie radośnie i entuzjastycznie; jeśli jednak twój światopogląd skłania się ku pesymizmowi oraz negatywnej interpretacji rzeczywistości, poczu­cie bezsilności i rozpaczy przysłoni cieniem każde twoje doświadczenie.  Ludzie cierpią z powodu pewnego nieporozumienia, starej jak świat, błędnej wiary we własną niemoc. Wszystkie formy istnienia muszą przejść przez rozmaite poziomy odpowiedzialności za własną moc, która związana jest z każdym aspektem stworzenia.  Wszystko, z czym spotykacie się w świe­cie zewnętrznym, jest odbiciem waszej wewnętrznej rzeczywistości.  Stań się zatem tym, kim myślisz, że jesteś, a wtedy, zmieniwszy swój sposób myślenia, niezawodnie odmienisz też swoje życie.
Twoje przekonania to instrukcje obsługi fizycznego kształtu twojej istoty.
Obecnie Ludzkość przechodzi sprawdzian, po którym ludzie staną się o wiele bardziej świadomi wykorzystywania mocy myśli. Rodzicie się z niezliczonymi umiejętnościami, lecz kultywowane przez was przekonania utwierdzają was w bezsile, blokując lub zacierając już w młodym wieku neuronowe ścieżki umiejętności i talentów.  Kluczem do zrozumienia wiel­kiego planetarnego przełomu, przed którym stoicie, jest pełne współczucia uświadomienie sobie, iż ludzkość istotnie wypracowała sobie pewien zbio­rowy lęk przed mocą tworzenia. Obecne czasy wzywają do poznania wła­snego umysłu i rozpoznania przekonań oraz stania się niezwykłym kreato­rem własnej rzeczywistości. Inkarnujecie się na Ziemi po to, aby posługiwać się tu określoną formą mocy.  Istnienie pokazuje wam istotę oraz zastosowa­ne tej mocy: Obejmuje ona zbiór dynamicznych energii, które wnoszą ma­jestatyczne wzorce świadomości Istnienia w każdy, najdalszy nawet zakątek kosmosu. Ludzkość tworzy świat ogólny na bazie nieświadomych, pierwot­nych, masowych porozumień.  Jesteście stroną porozumienia dotyczącego eksploracji charakteru rzeczywistości z pozycji trójwymiaru, a telepatycznie oraz śniąc wnosicie energetyczny wkład w jego zbiorowe doświadczenie.  Jesteście też bardzo kreatywni, choć sobie tego nie uświadamiacie.  Bez wy­siłku śnicie świat o szerszej rzeczywistości i realizujecie go jako miejsce ba­dania Istnienia.  Niemniej mocno splecione z niezliczonymi innymi osobi­stymi „teraz” są wasze osobiste i jakże dla was ważne codzienne spotkania i doświadczenia, a wybory, których dokonujecie w rzeczywistości fizycznej, opierają się o wasze przekonania mówiące o możliwości ich realizacji.
Ludzka struktura biologiczna jest, w gruncie rzeczy, centrum nadaw­czo-odbiorczym informacji.  Twoje komórki nieustannie odbierają infor­macje telepatyczne. Dzieje się to bez użycia przycisków, monitorów i bez nowinek technologicznych. Układ inteligencji ciała nieprzerwanie ska­nuje ścieżki przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, a wszystkie myśli i uczucia, które bez trudu eksplorujesz, są mocno powiązane z doświad­czeniem z chwili na chwilę, natychmiast przetwarzane i prawie jednocze­śnie nadawane drogą telepatyczną do świata na zewnątrz – bez żadnych czasowych ograniczeń.  Istniejesz w nieskończonej sieci nieustannej, po­mijającej świadomość i zachodzącej na poziomie komórkowym wymiany informacji.  Ludzie przebywający w twym aktualnym otoczeniu także nie­świadomie zdają sobie sprawę z twoich przekonań, oczekiwań, zamiarów i wewnętrznych nakazów.  Każda komórka ciała jest multisensorycznym*, wieloaspektowym narzędziem komunikacyjnym o krystalicznej struktu­rze, reagującej na modulację światła – kolejnego kanału przekazu infor­macji.  Wnętrze czaszki służy jako komora rezonacyjna i działa jako prze­kaźnik energii promieniowania kosmicznego – ożywczej siły lub inaczej ki (chi) – która dostarcza wzorów/matryc życiu. Zasadniczo, twój punkt widzenia na przestrzeń i czas wynika z waszej biologii, jednak trwająca właśnie metamorfoza ludzkiej świadomości może doprowadzić was do otwarcia i uaktywnienia nowych, oprócz waszych pięciu głównych zmy­słów: smaku, dotyku, słuchu, powonienia i wzroku, mechanizmów od­czuwania.  Moce psychiczne są naturalną częścią twej wewnętrznej tech­nologii – to narzędzia zarządzania wewnętrznego.
Im bardziej będziesz świadom programów wgranych w twój bio­logiczny komputer, tym łatwiej będziesz materialnie tworzyć to, czego pragniesz.  Twoje komórki nieprzerwanie transmitują informację o tym, kim jesteś. Każdy z was nosi na swej aurze ogromny energetyczny znak, umieszczony tam za pomocą wibracji i telepatii.  Komórki ciała słyszą tak­że wasze świadome, podświadome i nieświadome myśli, w wyniku czego nieustannie się przekształcają, co pozwala im wysyłać właściwe sygnały na temat waszych tożsamości. Następnie, w serii jednoczesnych zdarzeń, przekraczacie ścieżkę możliwości, łączącą każdego z was z obiektem wa­szej skoncentrowanej uwagi, powiązanej mocno z indywidualnymi prze­konaniami na temat własnej wartości.  Czy kiedykolwiek jednak ty sam zatrzymałeś się, aby rozważyć, czy twoje podstawowe przekonania wspie­rają twoją życiową postawę?  Przypadki nie istnieją!  Twoje własne komórki popychają cię do wybrania zakrętu w tę, a nie inną uliczkę, bo właśnie tu spotkasz przyjaciela lub unikniesz niemiłego zajścia. Cokolwiek dzieje się na twojej drodze, jest częścią twojej własnej kreacji, zatem musisz bardzo jasno określać, na co cię stać.  Jeśli sądzisz, że nie masz władzy nad tym, co dzieje się w świecie zewnętrznym, to jest to właśnie jedno z przekonań i ustaleń, które zapadły między tobą a polem Istnienia.  Komórki twojego ciała słyszą ów nakaz, dotyczący twojego miejsca w rzeczywistości, i ro­bią, co w ich mocy, aby upewnić cię w każdej, najdrobniejszej nawet sytu­acji, że nie masz nad nią władzy. Twoje przekonania to instrukcje obsługi twojej biologicznej formy.  W obecnych czasach ogromnego przyspieszenia, Ludzkość stoi przed obowiązkiem poznania sposobu zarządzania energią myśli. Aby stanąć i wędrować po ścieżce prowadzącej do właściwego za­rządzania energią Istnienia, musisz przyjąć najwyższą odpowiedzialność za kierowanie własnym układem biologicznym.
Jesteś pionierem na ścieżce prowadzącej ku nowej interpretacji rzeczywistości.
Żyjesz i rozwijasz się w złożonej sieci utkanej z masowych umów i po­rozumień, które wspierają i definiują znane ci doświadczenia.  Jednak masz w jej ramach wolną wolę wyboru swoich własnych myśli i idei, którym chcesz hołdować i które najlepiej współbrzmią z twymi osobistymi wartościami.  Doświadczenia twego świata zewnętrznego nawiązują bezpo­średnio do subtelnej aktywności myśli, uczuć oraz pragnień twojego świata wewnętrznego, w którym mieszczą się konstrukcje twoich przekonań.  Jeśli w to uwierzysz, znajdziesz się we właściwym miejscu o właściwej porze; wszystko po prostu zawsze się uda, jeśli tylko w to uwierzysz!  Wiara we własne bezpieczeństwo i przekonanie o łaskawości wielowszechświata są korzystne dla życia w pokoju i harmonii. Tak naprawdę, w każdej sytuacji życia codziennego projektujesz swoje wyobrażenie o nim, ubarwiasz mocą swych przekonań wszystko, co chcesz zobaczyć. Zawsze interpretujesz rze­czywistość.  Jesteś pionierem na ścieżce prowadzącej ku nowej interpreta­cji rzeczywistości.  Niczym wschodząca sadzonka, kierujesz się ku światłu, torując sobie drogę przez warstwy gęstej materii, przedzierając się przez niewidzialny sufit fortyfikacji ignorancji, gdzie, co jest wręcz niezaprzeczal­ne, królują ograniczenia i negatywne przekonania.  Ponieważ miliardy ludzi zdało sobie sprawę z uwarunkowania atrakcyjności życia na Ziemi, zaczęto sobie zadawać także pytanie o sam charakter Istnienia, a jego ponowne, zbiorowe rozważenie rozerwie kokon ograniczających przekonań, które już nie służą ani ludziom, ani waszej kulturze. Ponadto, co łatwo sobie wy­obrazić, wasza nowa, nieznająca lęku świadomość wywiera silny nacisk na dominujący jeszcze paradygmat przekonań rządzących waszym życiem.
Wszyscy jesteście przepojeni świadomością, czyli zdolnością do bycia świadomym, co jednak niekoniecznie oznacza, że zdajecie sobie sprawę z tego, co tworzycie. A przekonania bywają podchwytliwe! Nade wszystko są ustaleniami/porozumieniami dotyczącymi rzeczywistości i przyjmuje­cie je oraz kontynuujecie bez pytania. Stając jednak twarzą w twarz z so­bą samym i swoimi przekonaniami, zobaczysz, jak twe myśli i uczucia łuszczą się, niczym warstwy starej farby, lub odkryjesz, iż podróżujesz po wewnętrznych „czarnych dziurach”, po „drugiej” stronie, przemierzając te części samego siebie, których istnienia nawet się nie domyślałeś. Po raz kolejny powtarzamy, że twoje skupienie stanowi osobistą kopalnię złota, a ucząc się cenić i korzystać z wewnętrznego skarbca, możesz umacniać się na dalszą podróż po świecie wewnętrznym i zewnętrznym. Najważ­niejsze dla zrozumienia tego, jak kreujesz swoje życie, to dostrzec, gdzie i czemu poświęcasz swoją energię. Czy jesteś panem własnej uwagi, czy tylko pasażerem chętnym na przejażdżkę?”

Ważna Wiadomość Mateusza

Chociaż wiele z poniższych informacji może niektórym osobom, wydawać się zbyt trudne do uwierzenia, nie są one niczym nowym.  Na Internecie jest mnóstwo opublikowanej literatury i filmów na temat klonowania dorosłych osób, ukrywania prawdy o religiach, UFO i sekretnych rządach.  Przekazy Mateusza (Matthew Ward’a) wychodzą raz w miesiącu i zaliczają się do jednych z najbardziej popularnych.  Życzę miłej lektury!

.

czaneling:  Suzanne Ward

19 Maj, 2010

.

Jestem Mateusz,  witam was z miłosnymi  pozdrowieniami od wszystkich dusz na naszej stacji.  Pomówmy o czymś, co dotyczy Stanów Zjednoczonych, coś co jest też wielkim zmartwieniem dla ludzi na całym świecie, o wycieku ropy w Zatoce Meksykańskiej.  Wiemy o różnych spekulacjach, na przykład, co mogłoby spowodować tę poważną sytuację środowiskową? sprawka korporacyjnych sabotażystów, następna „czarna operacja” Illuminati, aby spowodować dalszą zwłokę oficjalnego uznania obecności istot z przestrzeni?  Może jakaś ciemna cywilizacja jest winowajcą, a niektórzy zastanawiają się, czy może Bóg miał w tym rękę, aby potrząsnąć ludźmi, podczas gdy inni uważają, że gniewny Bóg pokarał grzeszników.

Ostateczną przyczyną, była po prostu mechaniczna awaria, ale  zapewniam was, że nie był to „przypadek”.  W ciągu ostatnich dziesięcioleci, zwiększające się liczby zjawisk sejsmicznych, wydobywanie ropy naftowej na milę pod wodą było celowym ryzykowaniem katastrofy.  Nie było to kwestią „czy”, ale „kiedy”  silne ruchy planety  przerwą mechaniczne operacje na tej głębokości.
Sednem tego  środowiskowego zniszczenia była intencja kilku mózgów kierowanych chciwością, aby utrzymać świat uzależniony od ropy naftowej i w ten sposób stłumić rozwój darmowej energii, ponieważ ta usunęłaby źródło ich gigantycznej fortuny.  Nieustanne dążenie do pieniężnego bogactwa pozbawiło ich sumienia, a tym samym, wzgląd na potencjalne skutki bezczeszczenia środowiska. Oni nie rozumieją, że Ziemia jest wysoko rozwiniętą duszą, czującą istotą, której krwią są płyny jej planetarnego ciała.

Nie możemy powiedzieć dokładnie, kiedy próby zatrzymania wycieku oleju odniosą skutek, ale katastrofa ta spowodowana przez człowieka wymaga rozwiązania też przez człowieka.  Wiemy o waszych wizualizacjach bezpiecznego morskiego życia o krystalicznej, czystej wodzie i o waszych modlitwach, aby ropa nie dotarła do wybrzeży.  Doprawdy, nie zaniżajcie swojej wiary, że możecie w ten sposób, zmienić każdą sytuację!

Niektórzy z was błagają, aby nasza rodzina z przestrzeni zeszła i ratowała świat, gdy inni są zawiedzeni i nawet zmartwieni, że ich jeszcze tu nie ma.  Nie wylądowali oni na Ziemi masowo tylko dlatego, że nie jest to jeszcze dla was bezpieczne.  Ale oni w rzeczywistości pomagają!  Złagadzają prądy wodne i w miarę możliwości, trzymają ropę z dala od brzegu, żeby nie spowodowała niepożądanych skutków ubocznych.  Obserwują także tych, którzy mogliby być skłonni do produkcji burz lub zaburzeń sejsmicznych w rejonie Zatoki.  Robią co mogą, aby zmniejszyć toksyczne działanie ropy na powierzchni wody i  na głębokościach.  Aczkolwiek, dopiero tylko wtedy, gdy ich technologie będą w użyciu na waszej planecie, całkowite oczyszczenie ropy z wód Zatoki będzie możliwe.

Jeśli każda ciemna chmura ma srebrne obrzeże, według  waszej ekspresji , to można powiedzieć, że w tym wypadku, ta chmura jest otoczona blaskiem, który jasno bije w kierunku nieba.  Wyciek ropy naftowej spowodował, że ludzie domagają się zmian zapewniających, że już nigdy nie będzie takiego katastroficznego zagrożenia w waszym naturalnym świecie.  „Big Oil” nie będzie w stanie powstrzymać rosnącej fali osób, które będą ograniczać zużycie paliwa i szukać zastępstwa na produkty ropopochodne.

Będzie to też dodatkowym bodźcem na rzecz tworzenia „zielonego świata” z odnawialnych źródeł energii, czystej produkcji, zakończenia wszelkiego rodzaju zanieczyszczania,  rozpowszechniania recyklingu i wstrzymanie marnotrawstwa, zachowania lasów deszczowych, które są istotne nie tylko dla środowiska zwierząt, ale dla każdego waszego oddechu.  Widzisz, że ten obecny, rozszerzony rozwój  jest obiecujący, i słuszny.  Pragniemy, abyście mogli zobaczyć, jak Świetlne Istoty w całym wszechświecie wiwatują wam, widząc wasz wspólny ruch i działanie w tak wielu kierunkach.

Wraz z rosnącym naciskiem w tych kluczowych miejscach, rośnie coraz głośniejszy protest, w celu skończenia korporacyjnej kontroli rządów  wynegocjowania porozumienia zamiast wojen, eliminacji masywnego zubożenia; zakończenia panowania chemikali i wkopania się głębiej w kieszenie korupcji i oszustwa, gdzie tylko czubki lodowców są widoczne.

Pierwotny plan Złotego Wieku stworzonego przez Radę Najwyższą  wzywał do stopniowego pojawiania się wielu prawd podczas procesu transformacji świata i odnowy duchowej.  Jednakże wytrwałość ciemnych sił stworzył swojego rodzaju czasowy kryzys, gdy wiele dogłębnych rewelacji musi jeszcze wyjść na jaw, aby ludzie ponownie uświadomili sobie, że są potężnymi bogami i boginiami, nierozłącznymi cząstkami uniwersalnej rodziny dusz.

Nawet jeszcze ze sporą ilością czasu na przyswojenie sobie tej ostatecznej prawdy, dla wielu będzie to trudne, a może i dla niektórych niemożliwe, aby w nią uwierzyć.  Jednak, ta rzeczywistość i wiele innych o szokującym charakterze, muszą być ujawnione w ciągu krótkiego czasu, po to aby trudne do wyobrażenia zmiany o wielkim wymiarze, mogły być dokonane.  Wszystkie te zmiany nabierają tempa.   Czas do 2012 roku na wyjście Ziemi z ciemności trzeciej gęstości jest w istocie znacznie krótszy niż dwa i pół roku waszych kalendarzy.  Czas, tak jak go postrzegasz, będzie przemijał coraz szybciej, im bliżej będziemy dochodzić do kontinuum, w którym przeszłość, teraźniejszość i przyszłość czasu linearnego będzie dziać się jednocześnie na różnych płaszczyznach energii.

Nasza kochana Ziemia jest punktualna w drodze do Wznoszenia się i o tym możemy was zapewnić, choć nie wiemy jeszcze, kto z was zdecyduje się ujrzeć światło prawd uniwersalnych, a kto nie.  Światło wprowadza duchową przejrzystość i zmienia strukturę komórkową z bazy węglowej w formę krystaliczną, która umożliwi waszym ciałom przetrwać w wibracyjnych poziomach Złotego Wieku.  Ci, którzy wybiorą światło, będą fizycznie towarzyszyć Ziemi, a ci którzy nie, pójdą do innych światów i tam będą mieli wiele szans, aby „zobaczyć światło.”

Myślę, że istotne jest w tym momencie, aby skomentować stwierdzenie jednego czytelnika – wiele osób myśli podobnie jak on: „Nie rozumiem jak możesz być tak pewny tego, co będzie się dziać w przyszłości,  jak Złoty Wiek, ale nie możesz przewidzieć, co stanie się w sytuacjach istniejących w tej chwili.”

Niczego nie przewidujemy.  Kiedy posłańcy światła mówią ci coś z całkowitą pewnością, tak jak o nadejściu Złotego Wieku, to dlatego, że to już istnieje w „ponadczasowym” continuum.  Na poziomie duszy, wiecie o tym, ale świadomie nie pamiętacie ekscytacji w momencie, gdy zostaliście wybrani do uczestniczenia w tym niesłychanie szybkim przejściu świata z głębokiej trzeciej gęstości do czwartej i następnie w żwawym tempie, do piątej.  Nie możecie postrzegać czegoś, że jest już „skończone”, to co w czasie liniowym jest wciąż w trakcie materializacji.  A nawet idea „w trakcie” jest oczywista tylko dla stosunkowo małej populacji świata, która rozumie, że wszystkie wstrząsy na świecie są rozpadaniem się starej energii  podczas szybkiej tranzycji Ziemi do wspaniałej nowej ery.

Kiedy mówimy o obecnej sytuacji i nie możemy wam dać dokładnego czasu  rezultatów, a może nie możemy wam nawet powiedzieć, jaki będzie rezultat, to tylko dlatego, że wydarzenia te nie są jeszcze definitywnie określone w polu potencjału energii ziemskiej, gdzie różne poziomy intensywności i kierunków energii są w nieustannym ruchu.  Energia, esencja wszystkiego, co istnieje w kosmosie – niepodzielna świadomość -JA JESTEM  – jest neutralna.  Ukierunkowane strumienie energii pozwalające na manifestację, są w istotocie pozytywnymi i negatywnymi ładunkami, albo „świetlnymi” i „ciemnymi” dodatkami, które są stale tworzone przez indywidualne i zbiorowe myśli, uczucia i działania.  Dlatego wielokrotnie do was apelowaliśmy, abyście się koncentrowali na tym co CHCECIE w waszym życiu i dla swojego świata, a nie na tym, czego nie chcecie!

Wracając do naszych wyjaśnień, powiedzmy, że strumienie „świetlnej” energii wokół konkretnej sytuacji nabierają tempa. „Ciemne” strumienie dotyczące tej samej sytuacji zmniejszają się lub zwiększają według intensywności świadomości. To jest to, co pozwala możliwości rozwinąć się w prawdopodobieństwo i z kolei w rzeczywistość, gdy momentum staje się nie do powstrzymania.  To takie momentum nie do powstrzymania, pozwoliło nam przepowiedzieć przed głównymi wyborami w Stanach Zjednoczonych, że Barack Obama zostanie prezydentem.  Do takiego samego momentum doszło kilka miesięcy przed inwazją Iraku, dlatego mogłem w tym czasie stwierdzić, że pomimo wieców pokojowych i innych wysiłków, wojny nie można było zapobiec (Część VI, „Wojna ” w Iluminacjach dla Nowej Ery).

Aczkolwiek nawet, jeśli wydaje się, że energia gwałtownie wzrasta w określonym kierunku i ma minimalną przeciwną siłę na swojej drodze do „niepowstrzymanego momentum”, to jest naiwnością wnioskować, że jej kierunek nie może być zmieniony przez nagły wpływ sprzecznych świadomości.
Poddałem się tej naiwności, gdy aktywność w polu potencjału zdecydowanie wskazywała, że ówczesny prezydent Bush, którego frakcja Illuminati kupiła mu prezydenturę, będzie usunięty, ponieważ jego retoryka powodowała, że często wyglądał głupio w oczach innych światowych przywódców. Ten fakt nie służył najlepszym interesom, zarówno frakcji Busha, jak i frakcji przeciwnej.  Widząc energię obu tych frakcji silnie związanych we wspólnym interesie i braku opozycji, powiedziałem w jednym przesłaniu, że kadencja George’a W. Busha będzie jedną z najkrótszych w historii świata.

Każdy wie, że zakończył dwa pełne terminy, ale bardzo niewielu wie, co działo się za kulisami.  Klon Busha został usunięty ze stanowiska, zgodnie z wcześniej ustalonym planem, ale przeciwna frakcja nie spodziewała się nagłej zdrady frakcji Busha, która wstawiła  „nowego, ulepszonego” klona równocześnie usuwając niektóre osoby z rządu,  działające w imieniu wiceprezydenta Cheneya.  Niemniej jednak rezultat był taki, że kolejne klony Busha sprawowały prezydenturę, a klony Cheneya faktycznie rządziły.

Myślę, że trochę podstaw będzie tu pomocnych.  Jednego razu, Illuminati było zwartą grupą z jednym celem; dominacji nad światem.  Ten cel nigdy sie nie zmienił, ale z pokolenia na pokolenie, ich liczba wzrastała przez małżeństwa i sojusze.  Ego, chciwość i żądza władzy zaczęły skłucać pierwotną jedność.  Ostatecznie konflikty doprowadziły do rozłamu na dwie konkurencyjne frakcje, jedną w Europie, a drugą w Stanach Zjednoczonych. Te same konflikty spowodowały dalsze rozłamy każdej frakcji.  W Stanach Zjednoczonych, Bush jest w jednej i Cheney w drugiej.

Naturalnym produktem ostrej konkurencji pomiędzy różnymi frakcjami były sytuacje zagrożenia życia dla najbardziej wpływowych przywódców w każdym odłamie grupy. I to dało początek do klonowania osób, w celu, gdyby potencjalny zamach był udany, klon zająłby miejsce tej osoby.  Służyło to też do tego, aby Illuminati mogło utrzymać publiczny pozór ciągłości swoich ludzi w wysokich urzędach.  [Jeśli jesteście zainteresowani o procesie klonowania, te informacje  są w „Klonowanie Człowieka,” Rewelacje dla Nowej Ery]

Czytelnicy, którzy są rozczarowani, że wielce szanowany Stephen Hawkings (przyp. tłum. angielski fizyk) wyraził brak zaufania do obcych cywilizacji i chcą wiedzieć, czy został on przejęty przez ciemną stronę i czy jego opinia o innych cywilizacjach będzie traktowana poważnie przez planistów dzienników telewizyjnych? Czy fakt ten  opóźni przybycie na ziemię istot pozaziemskich lub ich odwiedzie od przybycia?  Czy nie wpłynie to na nich negatywnie przy Pierwszym Kontakcie?
Nie wiem, dlaczego Stephen to powiedział, ale nie ma ciemności w sercu tej drogiej duszy.  Można tylko się domyślać, że może być  jak w przypadku Carla Sagana, który stwierdził, że nie ma niezbitego dowodu na istnienie inteligentnego życia w innych zakątkach kosmosu z powodu zagrożenia dla jego rodziny.  Ale nic nie  opóźni, a tym bardziej nie zniechęci naszych uniwersalnych członków rodziny  od przybycia na ziemię, tak szybko jak będą oni mieli absolutną pewność o waszym bezpieczeństwie!

Czytelniczka, który słyszała wiele o Plejadianach, chciałaby wiedzieć o nich więcej.   Może nic to nie doda do jej wiedzy, ale inni się dowiedzą, że wielu z was ma przodków, którzy przybyli z Plejad w starożytnych czasach w ramach udziału w programie zaludniania waszej planety.  Niektórzy z was też przybyli na ziemię bezpośrednio z tej gwiezdnej grupy,  aby odegrać swoją rolę w tym obecnie wyjątkowym czasie we wszechświecie.  Więc Plejadianie mieli istotny wpływ na ludność, ale w żadnym wypadku nie jest on wyłączny. Inne cywilizacje, które też, w dużej mierze, brały udział w tym programie to Arkturianie, Syriusze i Lyrianie, a ich potomstwo reinkarnowało się wielokrotnie na waszej planecie, również w ostatnich latach w takim samym celu jak Plejadianie.

Zapytano mnie, czy astrologiczne aspekty są tak bardzo znaczące, jak niektórzy ludzie uważają.  Nie wiedząc jak wiele wagi, osoby te przypisują do ruchu planet, mogę tylko powiedzieć, że zmiana pozycji planet istotnie wpływa na wasze życie.  Wybierasz swój czas urodzenia zgodnie z aktywnością planet na niebie, ponieważ ich wpływy, z którymi energicznie się zestrajasz, wspierają inne wybory według kontraktu twojej duszy.  Zestawienie niektórych planet jest korzystne dla wywoływania pozytywnych uczuć, witalności i  znaczącej wydajności, podczas gdy inne ustawienia prezentują problemy w ich aspektach.  Wiedza na temat różnych astrologicznych wpływów może być pomocna w podejmowaniu decyzji, ale zależność od codziennego sprawdzania wykresów z wielką dokładnością, byłoby hamowaniem wzrostu duchowego, który zależy od rozpoznawania i zwracania uwagi na intuicyjne wewnętrzne kierownictwo.

Pastor z Kościoła Zjednoczonych Metodystów zapytał, czy mogę „rzucić światło na przyszłość chrześcijaństwa w USA w świetle licznych zmian, które mają miejsce”.  Mógłbym powiedzieć, że ta droga dusza odpowiedziała sobie już po części, dwukrotnie używając w swoim pytaniu słowa  „światło”.  Moja odpowiedź nie jest ograniczona tylko do jego ojczyzny, czy kościołów chrześcijańskich.  Powiem, że daje nam to niezmierną otuchę, gdy obserwujemy, jak przywódcy kościołów i wierni różnych wyznań i religii na całym świecie pozytywnie reagują na intensywność światła na Ziemi.

Ponieważ stare nauki religijne nie mogą już zapewnić zadowalających odpowiedzi na dzisiejsze pytania, ludzie kościoła zaczynają słuchać swego głosu wewnętrznego.  Sprzeciwili się długo utrzymywanemu poglądowi, że homoseksualiści nie mają miejsca w przywództwie kościoła i kobiety i mężczyźni tej orientacji są teraz mile widziani na tych pozycjach.  Coraz bardziej  idea „Jesteś stróżem swego brata” wykracza znacznie poza bramy kościoła, tworząc nowe lub rozszerzone usługi charytatywne.  Ludzie utrzymują pobożność, odrzucając w swojej wierze zasady dogmatyczne, podczas gdy ich serca i umysły przechodzą od religii do duchowości.

Historyczna strona religii nie jest zbyt pozytywna. Radykalne poglądy niektórych osób, to spaczenia w  nienawiści i ucisku przekazywane przez pokolenia.  Podstawy religii nie pochodzą od szlachetnych celów.  Zamiarem twórców, którzy władali wtedy kościołem i państwem, była kontrola mas poprzez rygorystyczne przepisy religijne.  Oni decydowali, co powinno stanowić grzech i stwierdzili, że ten kto zgrzeszy, będzie czuć gniew mściwego Boga.  Kiedy powstało chrześcijaństwo, ludzie przy władzy zmienili zapisy, które stały się Biblią, w taki sposób aby dostosować je do swoich potrzeb, przedstawiając Jezusa jako „jedynego syna Bożego” i umieszczając warstwy „autorytetów” pomiędzy ludźmi i Bogiem. Oni również byli chciwi, więc zgromadzili wielkie bogactwo przez ustanowienie dziesięciny i innych sposobów wyciągania pieniędzy od wiernych.

Wpływy religii na przestrzeni wieków były tak potężne, że doprowadziły do wypraw krzyżowych, prześladowania, egzekucji, tortur, uwięzienia, morderstw.  Podziały, systemu kasty i banicja, które religie stworzyły, jeszcze do tej pory egzystują, tak samo jak strach przed nieposłuszeństwem „Bożego prawa”, poczucie winy i wyrzuty sumienia, tego kto odbiega od ścisłej normy.  W kościele Mormonów, rodziny zmarłego mogą zapłacić, aby zapewnić nieograniczoną przestrzeń w niebie dla jego duszy.  Pomimo błyskotliwych bankowych kont niektórych gwiazdorów, Kościół Scjentologiczny w zasadzie jest organizacją kontroli umysłu.  Nawet satanizm jest oficjalnie uznany za religię!

Ze wszystkich ciemności, które zostały zaprojektowane do przechwytywania dusz w ciągu wieków, religie były najbardziej skuteczne w utrzymywaniu wierzących w niewoli.  Po powrocie do życia duchowego, dusze zdają sobie sprawę, że padli ofiarą zaklęcia po raz kolejny i ponownie decydują się na próbę przerwania jarzma religii w następnej inkarnacji

Chociaż niektóre powyższe informacje były poruszane w poprzednich przesłaniach, to warto je powtórzyć jeszcze raz, ponieważ dewocja religijna będzie największym wyzwaniem dla świetlanych pracowników.  Spodziewajcie się powszechnego niedowierzania, dezorientacji, i prawdopodobnie, w pewnych kręgach, zbrojnego oporu, gdy starożytne zapisy wyjdą na światło dzienne jako dowód tego co mówimy.  Dusze, których religia jest podstawą ich życia, będą potrzebowały dużo współczucia, życzliwości i cierpliwości.  Zwyczajnie, dając przykład własnym życiem, możecie wspierać tych, których umysły są zdezorientowane.  Będziemy się cieszyć z wami, gdy przyjmą oni prawdę o własnej mocy i nieograniczonym potencjale, jako części Boskiej, ale jeśli zdecydują się wszystko zanegować, to w żadnym wypadku nie będzie to wasza porażka.  Ani ich.  Żadne doświadczenie, nawet jeśli jest inne od kontraktu duszy, nigdy nie idzie na marne i każda dusza w swoim własnym czasie powróci do czystej esencji miłości.

Jesteś doskonale przygotowany do radzenia sobie ze wszystkim, co pojawi się na pobliskim horyzoncie!  Podczas wielu wcieleń, zgromadziłeś w sobie wiele mądrości, sił i zdolności i to może być dla ciebie zaskoczeniem, gdy będziesz w stanie je urzeczywistnić, oczywiście tylko wtedy, gdy będziesz na to gotowy.  Dlatego też twoje gorące prośby zostały wysłuchane przez Radę Najwyższą , podczas gdy wiele innych dusz, tak chętnych jak ty, nie zostało wybranych.  Prawdą jest, że niektórzy wybrani pozostają ciągle w stanie nieświadomości i to jest wszystko dobrze i dla nich i dla ciebie.  Będą oni mieli jeszcze wiele możliwości, aby wprowadzać światło do zmagających się cywilizacji.  Jesteś tak wybitnie wykwalifikowany do niesienia pochodni, używając waszych słów, że w tym procesie, cieszysz się dreszczykiem sukcesu.

Nigdy przez moment nie jesteście sami.  Niezliczone bezcielesne dusze stoją przy waszym boku i niezliczona ilość innych istot z fizycznych światów pomaga wam w waszej wędrówce w różny sposób.  Nasi ukochani bracia i siostry, co za radosny i ekscytujący okres jest to dla nas wszystkich!

Mateusz (Matthew Ward)

tłumaczenie:  Krystal Freeman
http://lightworkers.org/channeling/106367/matthews-message-may-19-2010

SaLuSa, 19 Maj 2010

czaneling:  Mike Quinsey

Gdy czytasz Internetowe czanelowane przekazy, z nielicznymi wyjątkami, zauważasz, że są one bardzo podobne do siebie w opisywaniu tego ważnego czasu, w którym teraz się znajdujesz.  Bez przerwy przypominają one, abyś skupiał się na swojej przyszłości i zapewniają, że czas dwoistości już jest prawie skończony.  Bez wzgledu na to, jak one różnią się w szczegółach, faktem pozostaje, że ich zwolennicy  posuną się do przodu i doświadczą korzystnych zmian.  Wiele dróg prowadzi do spełnienia i widzimy staranie, aby przebudzić jak najwięcej dusz i dać im możliwość przejścia do wyższego wymiaru.  Musisz uwierzyć, że nacisk ten jest potwierdzeniem, że obecny okres czasu jest dla ciebie krytyczny

Przechodzenie do wyższych wymiarów jest jak najbardziej naturalnym krokiem jaki możecie zrobić, ponieważ jesteście wspaniałymi Istotami budzącymi się z samonałożonego uśpienia, które było konieczne, abyście w pełni mogli doświadczyć fenomen dwoistości.   W tym obecnym cyklu, twój czas już jest skończony i pozostaje tylko, abyś potwierdził swoje prawdziwe „Ja”, jako ten, kto ma pełny potencjał, aby stać się bogiem.  Jeśli brzmi to jak niemożliwa idea, uświadom sobie, że już wcześniej byłeś iskrą Bożą zanim postanowiłeś przyjść z królestwa Światła na ten niższy wymiar.

Możesz prawdziwie powiedzieć, że nie byłeś oszczędzany, aby obudzić się do Prawdy.  Wszyscy ci, którzy wspierają cię na twojej drodze są Wyższymi Istotami, które służą ci z czystej miłości i nie oczekują żadnej nagrody, a nawet uznania za ich pracę. Po osiągnięciu pewnego poziomu rozszerzonej świadomości, masz czystą radość służeniu innym, a jeśli  jest jakaś nagroda, to leży ona w satysfakcji pomocy duszom w ich wędrówce.  Na ziemi, w dużej mierze straciłeś kontakt ze swoim Wyższym Ja, ale kiedy znowu połączysz się, to zrozumiesz swój prawdziwy potencjał.

Przez wiele przeszłych żyć, wybudowałeś swoje ego, które było twoim przewodnikiem, ale było one oparte na Jaźni i prawie wyłącznie na własnych potrzebach.  Twoim wyzwaniem było otworzenie sie na poziom świadomości Jedności wszystkiego, która ma niezmienny związek z tobą.  Jako cząstka Jedności, uczysz sie, że cokolwiek robisz, ma wpływ na wszystko inne i że masz odpowiedzialność dostosować się do harmonii i zestrojenia z całym życiem.  Na odpowiednim poziomie zaczynacie podnosić się nawzajem.  Wasze wyższe energie pomagają również zwiększyć moc świetlnej sieci wokoło Ziemi, i to jest inny sposób, w jaki możecie służyć.

Jasno jest zrozumieć, że wy wszyscy tu jesteście po to, aby uczyć się poprzez swoje doświadczenia i bądź świadom, że nic nie staje na twojej drodze przez czysty przypadek.  Wasze życiowe plany są ustalane zanim wejdziecie do swoich ziemskich ciał i wasi Przewodnicy robią wszystko co w ich mocy, aby zapewnić, że zakończycie swoją inkarnację pomyślnie.  Oczywiście wolna wola jest waszym prawem, ale czy naprawdę cofnęlibyście swój postęp do tyłu, jeśli wiecie, jak postęp jest ważny dla waszej przyszłości?  Oczywiście, wasze plany są powiązane z innymi duszami i razem odgrywacie swoje role, pomagając sobie nawzajem posuwać sie do przodu.  W takich okolicznościach można stwierdzić, że jedna osoba nie jest odpowiedzialna za doświadczenia innych, i słusznie, jest to zbiorowe działanie przez was wszystkich.  Czy możesz w tym wypadku dostrzec, dlaczego duchowa porada wyraźnie mówi, że nie powinieneś osądzać innych?  Prawdą jest, że ludzkie prawa działają dokładnie odwrotnie, ponieważ na waszym obecnym poziomie doświadczania dwoistości, przyjmuje się, że ludzie muszą chronić się w ten sposób.

Kiedy powrócisz w sfery Ducha, twoje „czyny” są postrzegane w inny sposób i twój wkład, jest niezbędny do twojego doświadczenia, także zrozumiesz powody za działaniem innych dusz.  Komplikujesz swoje życie poprzez egoistyczne wymagania od innych i to jest często przyczyną poróżnień między wami.  W oczach Boga, nikt nie jest mniejszym lub większym od drugiego, lecz to jest duży wymóg od was na obecnym waszym poziomie zrozumienia.  Jednak, jeśli mógłbyś rozpocząć akceptować tę prawdę i spojrzeć życzliwiej na  inne dusze, niezależnie od ich wyglądu zewnętrznego i postępowania.  W ten sposób przyczynisz się do zmian, które każdego podniosą do góry.  Wtedy gdy ujrzysz innych ludzi w innym „Świetle”, to przebudzi cię do tej wielkiej gry, która ma miejsce na Ziemi.  Pamiętaj, że miałeś najprawdopodobniej  setki żyć we wszystkich możliwych rolach i sytuacjach.  Zostały one ostrożnie zaplanowane w celu uzyskania odpowiednich doświadczeń, które miały za zadanie przyśpieszyć twoją ewolucję.    Nie ma takiego doświadczenia, które jest zwykłym zdarzeniem losowym, a na pewno każdy z nich jest ważnym krokiem na twojej drodze.

Czasem usiądź i zrelaksuj się w stanie medytacji, pozwól swojemu umysłowi spekulować na temat możliwych poprzednich żyć i najprawdopodobniej, otrzymasz silne wrażenie tego życia, które ma najbliższy związek z  życiem obecnym. Możesz uzyskać przebłyski pamięci i przez chwilę cofniesz sie w przeszłość.  Ci, którzy mają doświadczenie w tej materii mogą też pozostawić swoje ciała i stać się bezpośrednio obserwatorami poprzedniego życia. Masz wrodzoną ciekawość, jesli chodzi o przeszłość, ale jest ona ogólnie ukryta, po to, aby twoja uwaga nie była odwrócona od twojego obecnego życia.  Moi drodzy, czy możecie sobie wyobrazić wielkość planowania każdego waszego życia i czy nie jest to coś w rodzaju cudu, że pomimo, że się ze sobą tak mieszacie to i tak wszystkie wasze role są odgrywane z powodzeniem?  Wiemy, że czym więcej  zaakceptujecie swoje życie w taki sposób, tym łatwiej będziecie mogli stać z boku od całej tej zawieruchy i chaosu, wiedząc, że to wszystko jest fazą przejściową.

Wiemy, że tak wielu z was jest już zmęczonym starymi sposobami i dozą presji, z  powodu których cierpisz i żyjesz aby po prostu przetrwać.  W związku z tym, jest nam miło was poinformować, że te doświadczenia dobiegają już końca.  Pomoc, którą wam oferujemy jest pilnie potrzebna, w czasie gdy tyle problemów się piętrzy.  Wyciek oleju w Zatoce Meksykańskiej okazał się monumentalną katastrofą, a jest to tylko jeden z palących problemów zagrożającym  środowiskowi.  Zmiany pogodowe są drugim corocznym problemem, w wyniku którego cierpi łańcuch pokarmowy . Zmiany finansowe są konieczne, aby powstrzymać możliwość upadku na wielką skalę.  W tych wszystkich przypadkach możemy dać wam wskazówki i pomóc w znalezieniu rozwiązania.

Jestem SaLuSa z Syriusza. Galaktyczna Federacja ma na celu zapewnić wam wszelką pomoc, która jes wam potrzebna, i nie tylko w tych problemach, o których była tu mowa. Mamy długoterminowy plan  odbudowy was i Ziemi w ramach przygotowań do przejścia do wyższego wymiaru. Czekamy na oficjalną akceptację i zaproszenie na spotkanie i tak naprawdę nie można juz dłużej odkładać, ponieważ już wszyscy powinniśmy te przygotowania rozpocząć.

Dziękuję SaLuSa,
Mike Quinsey.

http://lightworkers.org/channeling/106285/salusa-19-may-2010

Bashar: „Podstawy”

Bashar : „Podstawy”, 7 odcinków na You Tube, przetłumaczone na polski i opracowane przez  „Amagomę” i „Psychodelicznego Szamana” .

Na wstępie, Bashar informuje, jakie warunki muszą być spełnione przez ziemską cywilizację przed „Pierwszym Kontaktem”.  Następnie, genialnie i z dozą  dobrego humoru, elaboruje na temat fundamentalnych zasad rzeczywistości fizycznej, , 4-rech praw stworzenia, prawa odbicia lustrzanego, roli definicji, systemu wierzeń, natury nawyków i strachu.

http://www.youtube.com/watch?v=c21DnmcIB90&feature=related

Previous Older Entries