Im mniej stawiacie oporu, tym lepiej radzicie sobie z asymilacją geometrycznych kodów

.

.

Hilarion,  28 październik –  3 listopad 2012

Umiłowani,

W miarę jak kosmiczne energie ponownie zwiększają się na intensywności, pracownicy Światła tego świata pną się wyżej, aby przejść do następnego poziomu procesu Wzniesienia.   Jeszcze wciąż idziecie pod prąd wiodących wzorców myślowych, które są transmitowane w atmosferze planety i jako prekursorzy doświadczacie tych energii z trudnością.  Pamiętajcie o spędzaniu jak najwięcej czasu na łonie przyrody i częstym łączeniu się z centrum Ziemi w celu uziemiania się.  Pijcie dużo czystej wody, aby wspomóc proces asymilacji wyższych energii do wszystkich komórek waszego ludzkiego i wielowymiarowego systemu operacyjnego.

Doświadczenie upływu czasu jest odczuwane różnie przez każdego z was, w zależności na jakim etapie rozwoju się znajdujecie i czasami może wydawać się mylące, kiedy staracie się zachować strukturę linearną układu odniesienia.  W miarę zbliżania się do pasa czasu sferycznego, gdzie wszystko dzieje się jednocześnie, a wszystko, co było staje się częścią bieżącego doświadczenia w chwili Teraz, może dochodzić do wielu zagadkowych sytuacji, gdy wasze linearne procesy myślowe muszą rozciągnąć się jeszcze bardziej do sfer całości waszej Istoty w jej doświadczeniach przez całą wieczność.  Prowadzi to do wielu komicznych sytuacji w waszym życiu.

Bądźcie spokojni podczas, gdy zmiany zachodzą w dalszym ciągu w ramach obecnych wydarzeń na świecie.  Wszystko odbywa się pod kierunkiem wyższych królestw Światła i Boskiego Planu dla Ziemi.  Wiedzcie, że wy i wasi bliscy są bezpieczni i pod ochroną, i że jesteście prowadzeni w każdej chwili.  Im mniej stawiacie oporu, tym lepiej radzicie sobie z asymilacją geometrycznych kodów, które są przekazywane do wszystkich istot będących w stanie je zaakceptować, w taki sposób aby transformacja waszych ciał fizycznych w wyższe poziomy Światła mogła przebiegać jak najłagodniej.

W tym momencie Teraz, jest niezbędne, aby pracownicy Światła pozostawali wierni swoim wyższym celom i skupiali się na byciu nosicielami Światła w tym świecie.  Niezależnie od tego pozornego chaosu wokół was, pamiętajcie, że wasze Światło promieniuje wokoło was i w waszym obszarze Świata i to Światło pomaga Ludzkości ewoluować do nowej świadomości.  Pomimo, że większość z was nie dostrzega tej dynamiki w waszym codziennym życiu, możecie być pewni, że to rzeczywiście się dzieje, i że jesteście integralną częścią zmian, które zachodzą.

Pamiętajcie, że macie wszystkie narzędzia potrzebne do tego zadania, i że robiliście to wcześniej, więc jesteście jak najbardziej w stanie utrzymać kurs, bez względu na wydające się przeciwności.  Każdy z was jest przewodnikiem wyższych energii i tylko sama wasza obecność jest wsparciem dla ludzi, z którymi się stykacie w codziennych interakcjach.  Wasza osobista moc staje się niezależna i silna i zostaliście przygotowani, aby tę moc przejawiać odpowiedzialnie i z najwyższą uczciwością z tym wszystkim co myślicie, mówicie i robicie.  Panowanie nad umysłem i samym sobą jest królestwem mistrzów.  Wszystko jest dobrze i wszystko jest idealne.  Niech ta myśl będzie integralną częścią waszego codziennego doświadczenia.

Do następnego  tygodnia…

JESTEM Hilarion

©2012 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace  www.therainbowscribe.com

strona źródłowa z hiszpańskiego www.escuelaclaridad.com.ar

Przetłumaczyła z hiszpańskiego Ludmiła, edycja Krystal

Mateusz, 24 wrzesień 2012, cz 2

.

21.  Moja mama otrzymała liczne pytania, częściowo zainspirowane komentarzami Hatonna na temat terminu zapoznania was z naszą uniwersalną rodziną, istoty wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych i częściowo podobnych zagadnień zaprzątających wiele umysłów.  Chętnie odpowiemy na te pytania.

22.  Członkowie naszej uniwersalnej  rodziny nie mogą, ani nie chcą, „po prostu przybyć i rozpocząć naprawianie świata”.  Czas lądowania i zidentyfikowanie naszych braci i sióstr, którzy już są na Ziemi jest decyzją uniwersalnej rady najwyższej, która działa według przewodnictwa boskiego.  Dopiero z takiego szczytu świadomości najbardziej korzystny termin może być określony dla dobra wszystkich zaangażowanych.

23.  Cel tego, co powszechnie nazywa się „Ujawnieniem” nie ma nic wspólnego z żadnym systemem politycznym.  Celem jest udowodnienie tego, co było ignorowane lub odrzucane przez rządy, że wiele zaawansowanych cywilizacji istnieje we Wszechświecie, a niektóre z nich są między wami.

24.  Tak, to jest prawdopodobne, że zaistnieje znaczne zamieszanie, gdy statki wylądują, ale wcześniej każdy wysiłek zostanie zrobiony przez niektórych waszych liderów i istoty pozaziemskie, mieszkające pośród was w zapobieżeniu „masowej histerii”.   Możecie pomóc poprzez przygotowanie swoich rodzin i przyjaciół, mówiąc im, że pokazywanie się mnóstwa statków kosmicznych przez lata wskazuje na to, że ci ludzie z innych cywilizacji są pokojowi.  Gdyby nie byli, to zrobiliby inwazję już dawno temu.

25.  Prawem Stwórcy, który reguluje życiem w tym Wszechświecie, nigdy świetlne istoty nie mogą ingerować w decyzje wolnej woli  jakichkolwiek osób.  Dotyczy to nawet naszych osobistych członków rodziny żyjących na Ziemi, którzy poprzez swoje decyzje poniosą poważne trudności niewybrane w ich kontraktach duszy.

26.  Jedynym wyjątkiem od prawa honorowania wolnej woli Stwórcy jest niedopuszczenie do wojny nuklearnej.  Zgodnie z decyzją wolnej woli Ziemi zaraz po „9/11”, żaden inny znaczący wysiłek terrorystyczny nie może się udać.  W obu przypadkach jest odpowiedzialnością Boga, aby zapobiec wszelkim takim próbom.  On upoważnił cywilizacje z technologią zapobiegawczą do przestrzegania tych mandatów i one zrobiły to pomyślnie więcej niż kilkanaście razy.

27.   Co wszystkie istoty Światła mogą robić – a czynią to z radością! – to wysyłać streamery energii światła-miłości do wszystkich dusz na Ziemi, aby pomóc im w podnoszeniu ich świadomości i zdobyciu duchowej jasności.  Osiąganie ciągle wyższych szczytów świadomości duchowo i świadomie jest tym, co wszystkie istoty w całym Wszechświecie pragną na poziomie duszy.

28.  Ci, którzy otrzymują Światło otwierają swoje umysły i serca, a to prowadzi do mądrzejszych decyzji i życzliwszych działań.  Ale każdy ma wolną wolę, aby to robić czy też nie.  Nie jest w zakresie istoty Światła, aby wywierać wpływ na innych poza wysyłaniem czystej esencji miłości-światła Stwórcy.

29.  Nie można zmierzyć ilości wysyłanego Światła na Ziemię przez inne cywilizacje, więc nie ma podstaw do myślenia, że ​​gdyby zwiększyli tę ilość, cała ciemność zostałaby wyeliminowana.  Taka myśl pomija wolną wolę, którą każdy ma z wyjątkiem tych dwóch sytuacji wyżej wymienionych.

30.  Gaja, dusza Ziemi, pragnie, aby wszystkie jej formy życia na jej planetarnym ciele prosperowały w obfitości i żyły w pokoju, miłości i harmonii z Naturą.  Przygotowywanie sceny wejścia Ziemi do Złotego Wieku i manifestacja wizji Gai przewyższa wszystkie aspekty trzeciej gęstości, opartych na separatyzmie politycznym, ideologicznym, kulturowym, społecznym, gospodarczym czy religijnym.

31.  Jeśli chcecie, aby wasze dzieci i wnuki odziedziczyły świat wolny od wszelkiej ciemności, to dzielcie wizję Gai.  Jeśli chcecie, aby liderzy współpracowali dla dobra wszystkich ludzi na każdym szczeblu sprawowania władzy od poziomów wspólnoty do poziomów krajowych i międzynarodowych, dzielcie jej wizję.  Jeśli chcecie ujrzeć, że wasza ojczysta planeta została przywrócona do raju jakim kiedyś była, dzielcie jej wizję.  Jeśli chcecie, aby miłość, uczciwość, uprzejmość, szczodrość i sprawiedliwość dominowały na całej Ziemi, dzielcie jej wizję.  Jeśli chcecie, aby każdy szanował dusze zwierząt i żył w harmonii z całą Naturą, dzielcie jej wizję.

32.  A teraz krótko odniesiemy się do innych pytań.

33.  Faktycznie Iluminaci mieli wkład w wybuchu przemocy w północnoafrykańskich krajach.  Ich baza światowej potęgi rozpadła się, ale ich agenci „czarnych operacji” nadal inicjują podżeganie tam gdzie  mogą jeszcze wbić swojego klina.  Z impetem rozgłosu o prowokacyjnym, irracjonalnym filmie, agenci łatwo zmanipulowali ognisty sztorm oburzenia pośród wielu muzułmanów, podczas gdy wiele innych z tej wiary demonstruje swój żal z powodu gwałtownych reakcji.  To jest przykład, jak panujące wysokie wibracje nasilają wszystkie cechy i zachowania,  „dobre” staje się lepsze, a „złe” gorsze.

34.  Niedawne odkrycie części starożytnego zapisu, który wspomina żonę Jezusa nie jest „przypadkowe” – nic nie dzieje się przez przypadek!  To „wyszło na światło dzienne” jako pierwszy krok, który może zainspirować chrześcijan do otwarcia się na prawdę o długim życiu Jezusa z jego ukochaną Marią Magdaleną i ich dziećmi.

35.  Chociaż każdy przypadek jest tak unikalny jak każda osoba, ogólnie rzecz biorąc, choroby przewlekłe nie będą wyleczone natychmiast po tym jak dotknięte chorobą osoby wejdą do czwartej gęstości, ale raczej te warunki będą się poprawiać, aż do uzyskania dobrego zdrowia.  Proces odmładzania również będzie stopniowy, a odrost organów, kończyn i zębów stanie się również z czasem.

36.  Aktualne medyczne procedury i terapie nie zmienią się nagle pod  koniec tego roku, ale korzystne terapie i substancje, obecnie zakazane, staną się otwarcie dostępne.  Tak, to także obejmuje marihuanę i ludzie będą używać ją rozważnie.  Iluminaci w firmach farmaceutycznych, którzy mają silny wpływ w decyzjach FDA (Administracja Żywności i Lekarstw) , AMA (Amerykańska Medyczna Asocjacja) i CDC (Centrum Kontroli Chorób) , uczyniły wszystko nielegalnym to co obniża ich zyski i nie będzie ich tu dla wyegzekwowania tych edyktów.

37.  Horrendalne dysproporcje pomiędzy bogatymi i biednymi się zakończą, ale nie przez odebranie pieniędzy ludziom, którzy zdobyli je uczciwie i przekazanie ich ubogim.  Nie znamy szczegółów procesu redystrybucji, ale możemy was zapewnić, że będzie sprawiedliwy i nie odmówi nikomu bogactwa, które uczciwie zostało uzyskane.  Intencją jest odzyskanie niemal niepojętych fortun, zdobytych bezlitośnie i nielegalnie nagromadzonych i wykorzystanie tych funduszy w podniesieniu życia biednych ludzi na całym świecie.  Ta redystrybucja jest niezależna od zarówno nowego systemu monetarnego opartego na metalach szlachetnych jak i przydziałów światowych zasobów naturalnych, do tej pory kontrolowanych przez Iluminatów.

38.  Nie wiemy jak długo zajmie waszej planecie tranzyt z czwartej gęstości do piątej.  To zależy od zbiorowej świadomości mieszkańców Ziemi.  Proszę pamiętajcie, że wyjście planety z głębokiej trzeciej gęstości i wejście w czwartą w mniej niż 80 lat jest wyjątkowe w tym Wszechświecie!  Niektóre cywilizacje spędzają wiele tysięcy lat to realizując i nikomu innemu nie przypadła w udziale tak szeroko intensywna i stała asysta, jaką otrzymała Ziemia.

39.  To nie byłoby realistycznym myśleniem, że podróżowanie przez czwartą gęstość i wejście do piątej wydarzy się w takim samym mgnieniu oka, ogólnie mówiąc.  Kiedy wasza planeta będzie mocno usadowiona w czwartej gęstości i wszystkie głębokie reformy zostaną zakończone na całym świecie, wysoko rozwinięte istoty, które przybyły, aby wam asystować w tych osiągnięciach będą chciały powrócić do swoich ojczyzn.  Przez resztę drogi Ziemi do jej przeznaczenia w piątej gęstości, będzie ona na własną rękę, a jej tempo Wzniesienia będzie zgodne ze zbiorową świadomością jej mieszkańców, już bez obecności tych zaawansowanych istot.

40. Nasza ukochana ziemska rodzino, życie w bezwarunkowej miłości jest nieporównywalną radością.  I tego wy też wkrótce doświadczycie.  Takie jest nasz życzenie dla każdego z was.

Miłość i Pokój

Suzanne Ward
Strona: The Matthew Books

Notka od Suzy: Ten komunikat jest wczesny, ponieważ administrator grupy Yahoo wyjedzie na wakacje i nie powróci aż do 14 października.

http://galacticchannelings.com/english/matthew24-09-12.html

Przetłumaczyła Krystal

Z Galaktycznej Świątyni Dźwięku 3

.

 „Niech dziś będzie kolejny dzień miłości, a jej liczne pełne radości fale niech rozprzestrzeniają się po całej waszej pięknej planecie”

 Zacytowałam na wstępie słowa SaLuSy  z przekazu na  Globalny Dzień Miłości i Wizualizacji Pokoju na Ziemi. Jest to rzeczywiście piękna medytacja, jak dodała Krystal, do stosowania na co dzień. Zwłaszcza, że zbliżamy się do punktu kulminacyjnego Transformacji a jak ona przebiegnie dla każdego z nas zależeć będzie tylko od nas, od  stanu świadomości jaki osiągniemy jako jednostka i kolektyw.

Wiele pisze się o znaczeniu Miłości i Światła w naszym codziennym życiu. Idąc za radą SaLuSy pragnę dodać również RADOŚĆ.  Mistrzowie stale zwracają uwagę, abyśmy utrzymywali  Radość w sercach.

W ramach proponowanych utworów do słuchania wybrałam te, które pomogą nam w odczuwaniu Radości podnosząc tym samym wibrację.  Tym razem zamieszczam link do 2 utworów, gdyż wielu z nas przygotowuje się do Medytacji z Hathorami na 4 listopada i wsłuchuje się w przesłane nagranie AETHOS.  Jest to cudowna symfonia dźwięków.  Zachęcam, aby jak najwięcej z nas przyłączyło się do tej Medytacji Nie-dualności i Połączenia.

Mam nadzieje, że proponowane 2 utwory wprowadzające w stan radości będą adekwatne na dzisiejszą ( i nie tylko dzisiejszą) Medytację …

Wybranymi utworami są:

1.       A. Vivaldi –  Jesień, z 4 pór roku ( choć za oknami dziś zawitała do nas zima)  http://youtu.be/GIzBQA2F0E8 (G. Kremer), który dedykuję naszej drogiej WICE.

2.       W.A Mozart  – Uwertura do  opery „Wesele Figara”  http://youtu.be/2eTlaE5y9hk

Cieszmy się i Radujmy w każdym nadchodzącym dniu, Ludmiła.

Globalny dzień miłości: wizualizacja pokoju na Ziemi

.

.

Ta piękna medytacja może być na każdy dzień.

Kochani, raz jeszcze pojawiamy się przed wami z przesłaniem pokoju i miłości. Mamy dziś specjalną prośbę. Proszę uziemcie się najpierw, stwórzcie połączenie ze swym ciałem, ze swym naturalnym oddechem i wejdźcie do świętego miejsca, jakie nazywacie sercem.

Sieć miłości zwana sercem połączona jest z resztą waszego ciała poprzez nerwy i węzły. Całe wasze ciało jest przejawem miłości i czystości miłosnych wibracji.

Wejdźcie w głąb, określcie swój stan wewnętrzny i rozszerzcie swoją świadomość tak, aby objęła wasze otoczenie, włącznie z podłożem, na którym siedzicie; poczujcie swe połączenie z Gają i jej sercem, poczujcie połączenie z tym co powyżej, z waszą Wyższą Jaźnią, ze Źródłem i ze Wzniesionymi Mistrzami.

Kiedy już poczujecie, że dosięgnęliście swego świętego miejsca, poczujcie jak wasza energia rozszerza się wszędzie wokół was jak bąbelek różowych i złotych promieni, które przeplatają się i stapiają. Poczujcie jak ich moc wypełnia pomieszczenie, w którym się znajdujecie, i rozszerza się ku ludziom wokół was. Pozwólcie, by ta pełna miłości energia się rozrastała, obejmując waszych sąsiadów, wchodząc w głąb Gai i wznosząc się w atmosferę.

Poczujcie, jak ta miłość rozszerza się w równocześnie na cały wasz kraj, i na całą waszą planetę. Wasze wibracje sięgną daleko i dotrą do wielu istot, kochani.  Utrzymajcie również w umyśle życzenie, aby wszyscy, którzy pragną pokoju, połączyli się ponownie z wami jako stali mieszkańcy Ziemi.  Wasze myśli niech obejmą również królestwo zwierząt, gdyż ich wibracje są czyste i pełne miłości.  Obejmijcie również energie wiatru i powietrza, ziemi, wody oraz ognia swoją falą miłości.

Ujrzyjcie Matkę Ziemię otoczoną wibracjami waszej miłości, i poczujcie prawdziwą istotę tego, co stwarzacie swym sercem i umysłem.  W wyższych sferach wszechświata ta różnica jest wyczuwalna; my ją czujemy, tak samo jak i wielu spośród was.

Niech dziś będzie kolejny dzień miłości, a jej liczne pełne radości fale niech rozprzestrzeniają się po całej waszej pięknej planecie.

Jestem SaLusSa z Syriusza i jestem bardzo szczęśliwy, mogąc połączyć się z naszymi braćmi i siostrami z Ziemi po to, abyśmy raz jeszcze mogli działać jako jedność.

Dziękuję wam.

SaLuSa

Przekazała Laura/ Multidimensional Ocean, 25.10.2012

http://2012indyinfo.com/2012/10/25/salusa-global-love-day-envision-peace-on-earth-message-channelled-by-multidimensional-ocean25-oct-2012/#more-41733

Przetłumaczyła wika

Zasiewając nasiona przebaczenia

.

.

Matka Maria, 21 października 2012

Dzień dobry, Moje Dzieci, przynoszę wam najgorętsze błogosławieństwa z serca Wszystkiego Co Jest.  Bądźcie świetlistością, bądźcie radością.  Bądźcie jednego serca i umysłu w tym w najwyższym stopniu pomyślnym i obiecującym dniu – dniu, który wielu z was wybrało, aby był dniem zmiany i dostrzegalnego postępu. To takie piękne przedsięwzięcie, i przewiduję, że wasz sukces będzie wyraźny i znaczący.  Ale nie mogę w nieskończoność opóźniać tego, co chcę wam powiedzieć, gdyż to posłanie ma być krótkie i proste.

Widzę zatem, że pragniecie zrobić użytek z tego dnia i żyć tak, jakbyście już dotarli do swego 5-wymiarowego miejsca oświecenia.  I zgadzam się, że rzeczywiście już od dłuższego czasu to właśnie jest dla wielu z was stanem umysłu i serca.  Rozprzestrzeniajcie o tym nowinę.  Zachęćcie wszystkich, aby przyłączyli się do was i doświadczyli spokoju i wolności, jaką przynosi ten sposób istnienia.  Dlatego też zgodnie z duchem i nastrojem tej chwili chciałabym pobudzić was do rzetelnego i uczciwego zbadania waszych własnych serc.  Sprawdźcie gdzie znajdujecie się w tej sprawie – co czujecie wobec waszych braci i sióstr – co naprawdę i szczerze czujecie.  I zobaczcie, czy nie ma tu jakichś ukrytych obszarów, które potrzebują jeszcze oczyszczenia.

Powierzam to waszej uwadze, gdyż widzę, że w wielu osobach istnieją jeszcze obszary braku przebaczenia.  Przebaczenie to jedna z cech, których pełne uchwycenie, przyswojenie i zastosowanie stanowi wyzwanie, kiedy żyjecie na planecie o tak gęstej wibracji, a już zwłaszcza wtedy, gdy wciąż wymaga się od was funkcjonowania w obrębie tych niedomagających społeczności.  Jest to obszar, który, jak odczuwam, potrzebuje pewnego odkurzenia, że tak powiem.  Zrozumcie, że nie możecie w pełni się wznieść, dopóki nie nauczycie się wybaczać i dopóki nie opanujecie i naprawdę tego nie doświadczycie. Jest niezbędne, abyście wybaczyli tym, którzy, jak czujecie, skrzywdzili was.  Kluczową sprawą jest to, abyście szczerze wybaczyli sobie.  Jesteście tak surowi dla siebie nawzajem i tak krytyczni w stosunku do własnych poczynań, a w ogóle nie ma takiej potrzeby.  Nikt z was nie jest lepszy od drugiego.  Musicie starać się zrozumieć i zaakceptować, że każde z was znajduje się w jedynej w swoim rodzaju podróży, i że każde jest równie ważne.

Pielęgnowanie urazy to jak sabotaż wobec siebie samych.  Uwolnijcie teraz swe urazy, Drogie Dzieci, gdyż utrzymywanie przy życiu bólu to tak jak nieustanne zrywanie strupa z rany, która próbuje się zagoić.  Mylicie się, jeśli myślicie, że trzymanie się starych krzywd i starych ideałów jest w jakiś sposób oznaką siły i racji, ponieważ tak nie jest.  Zapewniam was, że tak nie jest.  Największą demonstracją siły jest solidarność.  Gdy brat pomaga bratu.  Ta siła leży w zrozumieniu, że każde z was przemierza wybraną przez siebie ścieżkę, i że wasz końcowy cel jest jeden i ten sam – jest nim pokój.

Zatem w tym dniu zmiany proszę was o to, byście zastanowili się nad moimi słowami i podjęli pozytywne działanie w tym kierunku.  Wejrzyjcie w swe serca i odnajdźcie te zaognione rany i wezwijcie Aniołów, aby je uzdrowili i zagoili.  Zawsze ale to zawsze ufajcie głosowi swego serca, ponieważ ono nie zawiera błędów i fałszów ego.  Zasiejcie w swym zdrowiejącym sercu ziarna otwartego umysłu i pielęgnujcie je.  Podlewajcie je i zobaczcie, jak rozkwitacie.  Mówię wam, że najbardziej miłosiernym darem, jaki możecie sobie ofiarować, jest porzucenie negatywnych i samodestruktywnych wzorców. Największym darem, jaki ja wam mogę dać, jest moja miłość: pozbawiona uprzedzeń, bezgraniczna i zawsze wybaczająca.  Praktykujcie ją nie tylko dzisiaj, ale i każdego dnia.  Zawsze bądźcie świadomi swoich słów, działań i intencji.  Popracujmy teraz nad tym, dobrze?

Przekazała Bella Capozzi

http://theangeldiaries.org/2012/10/21/mother-mary-planting-the-seeds-of-forgiveness-by-bella-capozzi-october-21-2012/

Przetłumaczyła wika

Previous Older Entries