Dodawanie Skrzydeł Mojemu Sercu

Lady Mira

Przekazała Marlene Swetlishoff

12 wrzesień, 2010

Umiłowani Świetlni Pracownicy,

Przybywam dziś, aby pomówić o wielu nowych energiach, które teraz zalewają waszą planetę, a zatem i was wszystkich.  Wszyscy jesteście zaznajomieni w jaki sposób pracować z tymi energiami i chciałabym wnieść dalsze rewelacje i metody, które pomogą wam zestroić ostatnie oporne energie, które was powstrzymują.  Metody te są tak stare jak świat i wracają do was teraz z głęboką Miłością i pokorą, ponieważ teraz jest właściwy czas na tę wiedzę, aby przyśpieszyć proces Wzniesienia dla wszystkich tych, którzy są gotowi i którzy natychmiast tu rozpoznają okazje, jakie się prezentują.

Nazywam się Lady Mira i Jestem tą, która pracuje z magicznymi elementami  Wszechświata, których jest tak wiele.  Jestem związana z elementami czterech kierunków i moje Jestestwo porusza się  przez te elementy w pełnej harmonii i równowadze.  To właśnie w tych elementach dalszy przyspieszony postęp może być bardziej wypełniony gracją i łatwością.  Ta metoda nazywa się „Dodawanie skrzydeł mojemu sercu” i obejmuje następujące czynności:

1.  Usiądź albo stań płasko na stopach i weź wdech licząc do czterech, wstrzymaj oddech licząc do czterech i zrób wydech licząc do czterech.  Zrób to  siedem razy.  Następnie ciągle ze stopami płasko na podłodze, przenieś swoją uwagę i skup się na trzecim oku, zamknij oczy i zacznij czanting (niskim tonem) „mmmmmmmm”, skupiając się na obszarze trzeciego oka.  Praktykuj to codziennie przez pełne pięć minut.
Przyspieszy to otwarcie twojej wewnętrznej wizji, twojej wizji jasnowidzenia i wytrwałość w tej dyscyplinie rozbudzi szybko twoje uśpione zdolności.

2. Teraz przejdźmy do drugiej części tej praktyki.  Wciąż siedząc, skupiaj się na  obszarze trzeciego oka z obrazem otwierającego się oka przed tobą.  Mentalnie otwórz to oko i czekaj na nadchodzące wrażenia.  Te wrażenia albo przyjdą bardzo szybko, tak że pomyślisz, że nic się nie stało, albo rozwiną się bardzo subtelnie podczas otwierania twojego trzeciego oka.  Musisz teraz rozpoznać, który z tych dwóch jest  sposobem używania twojego wewnętrznego wejrzenia.  Ta wiedza  będzie ci bardzo pomocna w realizacji jak twoje umiejętności będą dla ciebie działać i z wytrwałością otworzą wiele nowych zdolności, o których nie wiedziałeś, że w tobie są.

3.  Następnie od trzeciego oka, przenieś swoją uwagę w dół w okolice grasicy (wysokiego serca), tuż poniżej obojczyka.  Teraz skup się na tym ośrodku i zacznij wyobrażać sobie wspaniałą, złotą, białą gwiazdę, jaśniejącą i iskrzącą się w tym miejscu i utrzymuj ten obraz tak długo, jak tylko możesz. Praktyka ta może wydawać się prosta, ale daje bardzo silne efekty i będziesz ewentualnie wiedzieć, dlaczego ta metoda została tak nazwana.

Z czasem ta praktyka przyniesie ci wiele wspaniałych niespodzianek, które otworzą przed tobą  zupełnie nowy świat.  Świat, który zawsze istniał jednocześnie wraz z twoim, ale nie był widoczny dla twoich pięciu zmysłów.  Ten świat tętni życiem i energią, który można by nazwać magicznym.  Więc dlaczego nie pozwolić, aby ten zachwyt i magiczność nie stały się częścią twojego życia teraz?  Zostawiam was w radości i wdzięczności za możliwość, że mogłam z wami porozmawiać i dać wam dar wiedzy pomocnej w objęciu magicznego królestwa.

Ja Jestem Lady Mira

NESARA, Światowy Program Obfitości 1/3

Częściowa Historia i Podstawy NESARY – Prawdziwego Narodowego Aktu Reformy i Bezpieczeństwa Ekonomicznego
Rozdział-2- historia NESARY.
James Rink

Z całą posiadaną władzą i swoimi pieniędzmi, bankierzy uważali, że są ponad prawem, ale teraz pojawiły się pęknięcia w fundamentach ich imperium.  Wściekli Amerykanie zaczęli walczyć ponownie.  Zbiorowy Pozew Sądowy nie zwiastował niczego dobrego, wręcz przeciwnie, zagrażał zmianie równowagi sił.

Zmiany te rozpoczęły się w połowie lat siedemdziesiątych, kiedy Federalny Land Bank nielegalnie przejął kredyty hipoteczne (farmy, sprzęt i ziemię uprawną) farmerów na Środkowym Zachodzie Stanów Zjednoczonych, jako niewypłacalne zadłużenia.  W każdym z tych przypadków, farmerzy zostali oszukani przez banki, które udzielały kredytów, za zgodą Federalnego Systemu Rezerwy.  Te właśnie przypadki sądowe zostały nazwane jako Program Roszczeń Farmerów.

W 1978 roku starszy farmer kupił ranczo w Kolorado z pożyczki Federalnego Land Banku.  Po jego śmierci majątek przeszedł na syna – Roya Schwasingera Jr, który był emerytowanym Generałem Armi.  W bardzo krótkim czasie, pojawił się na jego nieruchomości oficer z Federalnego Banku, wraz z Federalnym Marszałkiem, którzy poinformowali go, że bank przejmuje jego farmę, którą on musi opuścić w ciągu 30 dni.  Okazało się, że jego zmarły ojciec podpisał bez jego wiedzy klauzulę, która w przypadku śmierci kredytobiorcy, zwracała nieruchomość z powrotem do rąk Federalnego Land Banku.

Oburzony Roy Schwasinger wniósł zbiorowy pozew sądowy do Trybunału Federalnego w Denver. Ale sprawa nie posunęła się daleko, ponieważ, całkowicie błędnie sprawa została wydalona.  Od tego momentu Roy Schwasinger rozpoczął dochodzenie na temat wewnętrznego funkcjonowania systemu bankowego.  W 1982 roku, otrzymał on kontrakt z Senatu Amerykańskiego, a później z Najwyższego Sądu, na ujawnienie oszustw i nadużyć bankowych.  Ale ponieważ był on pod ścisłym zakazem ujawniania rezultatów swojego dochodzenia, nie wolno mu było mówić o tym co odkrył.  Pod koniec lat 80-tych zaczął dzielić się swoją wiedzą z innymi osobami, wśród których znaleźli się wysocy rangą oficerowie wojska i ci pomogli mu ponownie wnieść pozew sądowy przeciwko Rządowi Federalnemu Stanów Zjednoczonych.

Pierwsza seria tych pozwów sądowych rozpoczęła się w połowie 1980 roku, kiedy William i Shirley Baskerville z Fort Collins w Stanie Kolorado zaangażowali się w sprawie o upadłość z First Interstate Bank w Fort Collins, który próbował przejąć ich farmę.
Gdy byli w restauracji, ich prawnik poinformował ich, że nie będzie on już w stanie im pomóc i wyszedł.
Będąc w tej samej restauracji, Roy Schwasinger przypadkowo usłyszał ich konwersację z prawnikiem i zaoferował swoją poradę w jaki sposób złożyć odwołanie w sądzie upadłościowym. Tak więc w 1987 r. wnieśli oni sprawę o odwołanie w Sądzie Rejonowym w Kolorado. (Sprawa nr. 87-C-716)

W dniu 3 listopada 1988 roku, Trybunał Federalny w Denver orzekł, że rzeczywiście banki oszukały Baskerville’ów i rozpoczął procedurę do zmiany swojej decyzji o upadłości.  Ale, gdy ich nieruchomość nie została zwrócona, złożyli oni nowy pozew.  Ostatecznie, 23 innych farmerów i Indian oszukanych przez banki w taki sam sposób przyłączyło się do tej samej sprawy.

W tych przypadkach banki przejmowały nieruchomości używając oszukańczych metod, takich jak pobieranie wygórowanych odsetek, nielegalne zmuszanie do bankructwa, lub nie dokonywanie płatności hipotecznych na konto, tak jak procedura finansowa wymaga.  Zamiast płatności, dokonywano kradzieży funduszów płatnościowych, powodując bankructwo na nieruchomości.
Po wyczerpaniu pieniędzy, grupa ta kontynuowała walkę prawną bez pomocy prawników.  Z asystą Unii Farmerów, nowy pozew został wniesiony przeciwko Federalnemu Land Bankowi i Systemu Kredytu Farmerów.

(1) Sprawa nr 92-C-1781

Sąd Rejonowy orzekł na ich rzecz i nakazał bankom zwrócić skradzione nieruchomości, używając do pomocy albo Federalnych Marszałków albo Gwardii Narodowej.  Ale gdy nie dokonano płatności, farmerzy zadeklarowali Mimowolny Rozdział Siódmy upadłości wobec Federalnego Land Bank i Systemowi Kredytu Farmerów.  Banki złożyły odwołanie podkreślając, że w ich przypadku nie są one jednostkami o charakterze działalności komercyjnej, lecz jedynie agencjami federalnymi i w związku z tym nie są zobowiązane do zapłaty odszkodowania.  Tak wiec, zespół prawny przyjął nową strategię.  Zgodnie z Kartą Federalnego Land Banku z 1933 roku, nie może on udzielać pożyczek bezpośrednio dla wnioskodawcy, lecz może on jedynie gwarantować spłatę pożyczek jako gwarant w przypadku niedotrzymania warunków.  Ponieważ Federalny Land Bank naruszył ten przepis prawny, zespół prawników był w stanie skutecznie pozwać bank o odszkodowanie.  Gdy wiadomość o procesie sądowym rozniosła się, zespół prawny rozpoczął doradzać innym jak walczyć z przejęciem nieruchomości, i rozpoczął udzielać pomocy w składaniu pliku pozwów sądowych (Sprawa nr 93-1308-M).

Gwiazdy takie jak Willie Nelson dołączyły się do celu i pomogły zebrać fundusze podczas koncertów „Farm Aid”. Oto krótki cytat Willie Nelsona opisujący jego własnymi słowami serię zdarzeń, które doprowadziły do sprawy roszczeń prawnych farmerów:

… Przypadek Baskerville stał się teraz masowym pozwem roszczeń Farmerów.  Martwiąc się o konsekwencje prawne, rząd zemścił się na farmerach poprzez narzucenie na nich skandalicznie wysokich podatków z IRS, lub przez uwięzienie zespołu prawnego za błahe, z niczym nie związane zarzuty prawne.  Gdy farmerzy zdali sobie sprawę, że są traktowani niesprawiedliwie, wykorzystali oni wojskowych generałów takich jak General Roy Schwasinger aby zasiadywali na salach rozpraw sadowych, zapewniając swoją obecnością, że przekupieni sędziowie będą głosować zgodnie z prawem konstytucyjnym …

Farmerzy, posiadając teraz za sobą duży zespół doświadczonych ludzi prawa założyli nową sprawę sądową, aby domagać się odszkodowania za nieuczciwe praktyki w operacji Systemu Kredytowego Farmerów.

Rząd starał się rozstrzygnąć sprawę poprzez negocjacje poza sądem ale stracił już w wielu przypadkach prawnych, a teraz stracił również prawo odwoływania się.  Zbierano coraz więcej dowodów.  Według Narodowego Aktu Bankowego, wszystkie banki zobowiązane są do rejestracji swoich Kart w Archiwach Federalnych i Stanowych, ale żaden z tych banków nie przestrzegał wymagań, dzięki czemu zespół prawny mógł zaskarżyć System Kredytowy Farmerów.  Nie tylko System Kredytowy Farmerów nie był upoważniony do prowadzenia działalności gospodarczej z American Banking Association.  Inne organizacje quasi rządowe takie jak Federal Housing Administration, Departament Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, a nawet Bank Rezerwy Federalnej również nie posiadały takiego upoważnienia.

Pozew Roszczeń Farmerów zostawał wyrzucany z sądów na każdym poziomie a dokumentacja celowo niszczona za każdym razem.  Więc na początku lat 1990-tych Roy Schwasinger skierował sprawę do Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych.  Część zawartości tego przypadku jest zamknięta przed oczami publiczności, ale większość sprawy jest już dzisiaj dostępna do wglądu.
Prawie jednogłośnie Sędziowie Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych orzekli, że roszczenia Unii Farmerów miały rzeczywiście podstawy prawe.  W związku z tym wszystkie przejęcia nieruchomości farmerów dokonane przez System Kredytowy Farmerów były aktami nielegalnymi, i wszyscy ci, którzy zostali poszkodowani muszą otrzymać odszkodowanie. Ponadto sąd orzekł, że rząd federalny łącznie z bankami oszukali farmerów, a także wszystkich obywateli USA na ogromne sumy pieniężne i posiadłości majątkowe.

I jeszcze ponadto, sąd wydał szokujące opinie:

  • IRS (urząd podatkowy)  było jedynie Trust’em w Puerto Rico,
  • Rezerwa Federalna jest niezgodna z prawem,
  • zmianę podatku dochodowego ratyfikowano jedynie w czterech Stanach i w związku z tym nowelizacja jest nielegalna,
  • kod podatkowy IRS nigdy nie został prawnie wprowadzony do „prawa pozytywnego*”  w kodzie Regulacji Federalnych,
  • i opisał w jaki sposób rząd USA nielegalnie przejął nieruchomości farmerów z pomocą agencji federalnych.* Prawo pozytywne:Prawa, które zostały uchwalone przez właściwie ustanowiony i uznany oddział rządu.Niezbity dowód został przedstawiony przez emerytowanego agenta CIA.  Złożył on zeznanie i przedstawił dowody nielegalnych działalności banków, które doprowadziły do niepodważalnych konkluzji potwierdzających rzeczywiście uzasadnione roszczenia Unii Farmerów. Skutki takiej decyzji były daleko sięgające.  Wszystkie złoto, srebro, i tytuły własności, przywłaszczone przez Rezerwę Federalną i IRS muszą być zwrócone ludziom.Zespół prawny poszukiwał wsparcia wśród małej grupy dobroczynnych wizjonerów, składających się z polityków, generałów wojska i ludzi biznesu, którzy potajemnie pracowali nad przywróceniem Konstytucji od połowy lat 1950-tych.  Jakimś sposobem, wśród ich szeregów znalazł się czterogwiazdkowy generał armii Stanów Zjednoczonych, który posiadał oryginalny dokument „tytułu likwidatora” upadłości Stanów Zjednoczonych wystawiony w 1933 roku.Gdy sprawa została wniesiona do Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych, sąd orzekł na jego korzyść, dając Generałowi Wojska tytuł likwidatora Korporacji Stany Zjednoczone, Inc.  Następnie, proces sądowy został przekazany Komisji Finansów Senatu oraz senatorowi Sam’owi Nunn, który pracował z Roy’em Schwasinger’em.  Przy pomocy ukrytych presji politycznych i Kongresowych, w dniu 23 października 1991 roku, Prezydent George H.W. Bush wydał Dekret Wykonawczy (a), który przewidywał przepis pozwalający każdemu, kto posiada roszczenia wobec rządu federalnego na otrzymanie płatności o ile sprawa jest w terminie przepisów oryginalnego formatu.
    (a) Dekret Wykonawczy nr. 12778 Zasady Etycznego Postępowania Urzędników i Pracowników Administracji Rządowej, 23 października 1991

Według Aktu Rezerwy Federalnej z 1913 roku, wszystkie należności płatnicze ze Skarbu USA, zarówno obecne jak również przyszłościowe zobowiązania muszą zostać pokryte przez Rezerwę Federalną.   W ten sposób, zespół prawny reprezentujący Farmerów i ich roszczenia był w stanie, wykorzystując ten Dekret, nie tylko zmusić Rezerwę Federalną do wypłacenia odszkodowania w dolarze, który miał pokrycie w złocie, ale również w otrzymaniu prawa własności do Aktu Bankructwa USA, Inc.

Aby zebrać odszkodowania, zespół prawny farmerów posłużył się niejasną poprawką przywiązaną do 14 załącznika w Konstytucji USA, o której większość obywateli nie jest świadoma.

Po wojnie domowej, rząd dozwolił obywatelom na ubieganie się o roszczenia płatnościowe przez każdego, kto poniósł szkody finansowe lub doznał uszkodzeń fizycznych spowodowanych przez obce państwa, jako rezultat braku ochrony obywateli przez rząd federalny.  Prezydent Grant ukrył tę poprawkę przed oczami publicznymi, lecz ktoś z zespołu prawnego farmerów wydostał ją na światło dzienne.

Jeśli zwrócicie uwagę na znaczenie tej poprawki, to wyszczególnia ona odszkodowania od obcego rządu. Tym obcym rządem jest Korporacja rządu federalnego, który maskaraduje przed publicznością  jako rząd konstytucyjny.  Wypada zwrócić uwagę na status tych poprawek, gdzie Akt Organiczny pochodzi z 1871 roku, podczas gdy Akt o Handlu z Przeciwnikiem został uchwalony w 1933 roku, i który określił wszystkich obywateli amerykańskich jako wrogich bojowników w ramach systemu federalnego, który jest znany pod nazwą Stany Zjednoczone. (część 1)

http://sbeckow.wordpress.com/2010/08/30/james-rink-partial-history-of-the-true-national-economic-security-and-reformation-act/

Przełożył Zbig N

Mateusz, 11 Wrzesień, 2010

Zmniejszenie kontroli mediów * czym jest Światło * co jest konieczne do Wzniesienia * kontrakt duszy *  historia Jezusa * odseparowywanie się od dramatu 3-ciej gęstości *  powódź w Pakistanie *  huragan Earl * prawo przyciągania * traktat pokojowy pomiędzy Izraelem i Pakistanem * misja Światła Prezydenta Obamy * zmiany klimatyczne * propozycje planów przywitania Kosmitów

przekazał  Mateusz (Matthew Ward)

przez Suzanne Ward

11 wrzesień, 2010

1. Tu mówi Mateusz, z miłosnymi pozdrowieniami od wszystkich dusz na tej stacji. Prawda jeszcze nie panuje na waszych głównych informacyjnych mediach ale coraz silniej się sączy, gdy palec już nie jest na kurku  że tak powiem.  Z tą barierą mediów poważnie naruszoną, ciemni nie mogą już dłużej ukrywać swojego masowego oszustwa, które w tej chwili jest tylko zaledwie ujawnione dla publicznej świadomości, podobnie jak wierzchołek góry lodowej jest widoczny, podczas gdy ogromna jej część z potencjalnie śmiertelną, niszczącą mocą leży poza polem widzenia.

2. Od zarania komunikacji na Gai-Terra-Shan-Ziemi zawsze były próby zacierania prawdy i próby te kończyły się sukcesem, gdy ciemni kontrolowali rozpowszechnianie informacji.  W dzisiejszych czasach, spodziewali się poszerzyć swoją sieć kontroli na Internecie, ale przeciwnie, stało się to ich zgubą.  Teraz faktyczne dowody, które do niedawna były głównie ograniczone docierają do szerokiej publiczności poprzez wytrwałość odważnych, śledczych dziennikarzy, innych reporterów, naocznych świadków i osób ujawniających swoje osobiste doświadczenia.  Nie tylko jest coraz większe ujawnianie kłamstw i korupcji, ale również innowacyjne sposoby jakie ludzie dostosowują do sytuacji gospodarczych są do publicznej wiadomości.  Obalenie kontroli umysłu w mediach zaistniało z powodu stale wzrastającego Światła.

3.  W wielu umysłach panuje dezorientacja lub niepewność, czym jest światło, skąd pochodzi i jak można je otrzymać i przez to fizycznie Wznieść się z Ziemią.  Światło jest tą samą energią co miłość, po prostu inaczej wyrażone i  jest ono najbardziej potężną energią w całym Stworzeniu.  Światło jest całkowitą esencją Stwórcy, ostateczną siłą w kosmosie, w którym jest wiele wszechświatów i w tym wszechświecie, światło pochodzi od najwyższej Istoty którą nazywacie różnymi imionami, takimi jak Bóg, Allah i Jahwe.

4. Światło jest składnikiem i siłą życiową wszystkich dusz, tych żyjących w świecie fizycznym i tych w świecie ducha.  Naturalne jest zastanawiać się, jak dusze mogą stać się ciemne, więc dodamy tu małe wyjaśnienie.  Jako część esencji Stwórcy poprzez boga tego wszechświata, każda dusza wciela się już wypełniona światłem i z konkretną misją do spełnienia, którą wybrała przed swoimi narodzinami.  Niemowlę zna swoją boskość i misję w kontrakcie duszy na to życie, ale cała pamięć o tej wiedzy jest zapominana podczas gdy dziecko dostosowuje się do gęstości swojego ciała i nagina się do oczekiwań rodzicielskich.  Gdy dziecko dorasta, napotyka też wpływy innych autorytetów i rówieśników.  Zapomnienie, które jest tylko na poziomie świadomym jest częścią wielkiego planu, który oferuje danej osobie doświadczenia edukacyjne, gdzie po drodze, dusza wysyła przekazy do świadomości w postaci sumienia, intuicji, instynktu i innego rodzaju wskazówek zgodnie z wyborami kontraktu.  Osoby, które przestrzegają tych przekazów, żyją prawdziwie ze swoim celem życiowym i utrzymują swoje Światło.  Światło zaczyna się przyciemniać u tych, którzy ignorują wskazówki od swoich dusz i  jeśli w dalszym ciągu nie zwracają uwagi na ostrzeżenia, oddalają się coraz bardziej od swoich wybranych misji i ich światło zmniejsza się coraz bardziej aż do momentu, gdy pozostaje tylko iskra ich siły życiowej.  Nie masz możliwości rozpoznania czy jest tak, czy dana osoba wykonuje dokładnie kontrakt swojej duszy poprzez tworzenie szans dla innych, aby mogli oni zakończyć swoją karmę trzeciej gęstości i dalej kontynuować ewolucję swojej duszy.

5. Powracając do tego, co jest Światłem.  To jest wieczny i nierozdzielny związek duszy z  Bogiem i Stwórcą i z każdym innym stworzeniem w całym kosmosie.  Światło jest siłą, która umożliwia Wzniesienie Ziemi z trzeciej gęstości, w której prosperuje ciemność,  do czwartej gęstości, początku jej Złotego Wieku i będzie z nią do jej przeznaczenia piątej gęstości.  Tam właśnie jej dusza miała swój początek i pozostała podczas gdy jej ciało planetarne staczało się w dół w ciągu ostatnich tysiącleci, kiedy ciemność miała tak wielki wpływ na jej ludzkich mieszkańców. Światło podnosi poziom świadomości, uwalniając cię od ograniczających postrzegań trzeciej gęstości i poprzez otwieranie serc i umysłów, światło toruje twoją drogę duchowej ewolucji.

6. Otrzymywanie światła jest tak proste, jak prowadzenie „dobrego życia”.  Bycie pomocnym, miłym, pełnym nadziei, o otwartym umyśle, posiadając takie cechy jak życzliwość, opiekuńczość, honor, godność zaufania, prawdomówność, radość, hojność, współczucie, optymizm, pozytywne emocje i cechy dające sens życia i spełnienia – daje wysokie wibracje światła.  Na poziomie duszy wiesz o tym – zastanów się nad takimi wyrażeniami jak „uczucie lekkiego serca”, „światło mojego życia” i „widząc światło”, które kojarzą się z uniesionymi uczuciami lub momentem „Aha!”

7. W przeciwieństwie; chciwość, bezwzględność,opresja, korupcja, brutalność, oszustwo, nadużycie zaufania, niesprawiedliwość, brak przebaczenia i żądza władzy emanują bardzo niskie wibracje.  Negatywne emocje, które emitują niskie wibracje to strach, poczucie winy, wyrzuty sumienia, zwątpienie, zazdrość, zawiść, gorycz i uraza,  i te tworzą niewygodę, niezadowolenie i niezgodę.  Zdecydowanie najmocniejszym negatywnym uczuciem jest strach i dlatego zawsze nalegaliśmy, abyście nigdy się niczego nie bali.  Bojące się osoby nie tylko przyciągają więcej okoliczności powodujące poczucie strachu, ale też energia strachu jest największym narzędziem ciemnych manipulantów – karmiąc ich ambicje i wzmacniając ich dominację nad tobą. Jeśli przebywasz wytrwale w świetle, nie ma się czego bać!  Nic o ciemnym charakterze nie może przetrwać w świetle!

8.  Aby wznieść się fizycznie z Ziemią, wymagane jednak jest więcej niż prowadzenie dobrego, pobożnego życia.  Wymagane jest również pozostawienie trzeciej gęstości kłamliwych podstaw wierzeń religijnych i zaakceptowania jasnego światła duchowej prawdy.  Prawdą jest, że jako jednakowe części Boga – bez względu na nazwę, którą używasz dla władcy tego wszechświata – wszyscy jesteście bogami i boginiami z nieograniczoną mocą do manifestowania cokolwiek postanowicie pomyśleć, czuć czy robić.  Prawda jest taka, że religie zostały tak skonstruowane, abyście się nigdy nie dowiedzieli, kim naprawdę jesteście, aby trzymać was w niewiedzy o uniwersalnych prawach oraz do tworzenia podziałów pomiędzy ludźmi.  Prawda jest taka, że ludzie, których nazywacie „tubylcami ziemi” lub „aborygenami” są ściśle zestrojeni z uniwersalną świadomością, gdy religijne dogmaty, zwłaszcza w zachodnich religiach, były tworzone przez wieki przez przywódców kościoła, aby niszczyć to naturalne zestrojenie, kontrolować masy i zdobywać bogactwo dla samych siebie.

9. Prawda o chrześcijaństwie jest taka, że jest ona oparta na fałszywych wymysłach o narodzinach Jezusa, ukrzyżowaniu i zmartwychwstaniu, a jego nauki były celowo zniekształcone poprzez rozcieńczenie i pominięcia.  Jezus został poczęty i urodzony tak jak każde inne dziecko i nigdy nie został ukrzyżowany.  Został ukarany chłostą przez Sanhedryn, który rządził, kościołem i państwem, i następnie został wygnany – nie chcieli go na tej ziemi i nie chcieli zrobić z niego męczennika, którego śmierć zwiększyłaby liczbę jego zwolenników.  Z ciężarną żoną Marią Magdaleną, Jezus wrócił na Wschód, dokąd udał się wcześniej w młodości, gdzie przez wiele lat studiował z duchowymi mistrzami.  Od nich nauczył się wzajemnego powiązania wszystkich dusz ze sobą i z Bogiem i jak korzystać z uniwersalnych praw do uzdrowienia ciała, zmiany lub mnożenia form, dematerializując i materializując przedmioty i tym podobnie – tak zwane „cuda”, które każda dusza ma wrodzoną zdolność do robienia.  I o tym Jezus nauczał tłumy.  Ponieważ rozprzestrzenianie tej wiedzy spowodowałoby zatracenie celów egoistycznego Sanhedrynu, surowo rozprawili się oni z uczniami, którzy kontynuowali nauki Jezusa i poprzez uczynienie go „jedynym synem Boga”,  wynieśli go do stanu, którego nikt inny nie mógłby kiedykolwiek osiągnąć.  Również Jezus i Maria Magdalena byli z wysoko szanowanych rodzin w  społeczeństwie hebrajskim. Stwierdzając, że Jezus narodził się w ubogiej stajni i przedstawiając ją jako prostytutkę było następną fałszywą częścią tej historii, której korzenie były w chciwości, pysze i żądzy władzy przekazywane przez wieki.

10. Taki moment został obecnie osiągnięty w transformacji Ziemi z trzeciej do czwartej gęstości, gdzie duchowe przygotowanie ma znacznie większe znaczenie niż zainteresowanie bieżącymi wydarzeniami.  W żaden sposób nie sugeruję, że macie być niepoinformowani lub nie mieć zainteresowania w krajowych i międzynarodowych postępach, ale raczej, abyście się nie angażowali w dramaty trzeciej gęstości, które się obecnie rozgrywają.  Wiemy, że jest czasem trudno utrzymać dwie stopy na Ziemi i jednocześnie pozwolić swojemu umysłowi i sercu wznosić się do nieba.  Ale wytrwałe przebywanie w Świetle utrzyma cię w równowadze.  Podczas, gdy proces Wznoszenia przyspiesza się, reszta „góry lodowej prawd” będzie rosła w społecznej świadomości i pozostając w balansie da ci siłę i zdolność do pewnego przetrwania, gdy inni będą w szoku, gniewie i rozczarowaniu w trakcie gdy wydarzenia będą się rozwijać.

11. Aspekt przygotowań, odseparowania łatwiej przyjdzie dla jednych niż dla innych. Jeśli jesteś bezrobotny, straciłeś dom, przerwałeś edukację, twoje oszczędności się zmniejszyły, lub miałeś inne straty lub trudności, to zrobiłeś już duże kroki w odseparowywaniu się od tej części swojego życia, którą kiedyś brałeś za pewnik.  Nie tylko możesz teraz docenić wielką różnicę pomiędzy rzeczami materialnymi i tym, co ma prawdziwą wartość, ale opanowanie zdolności odseparowania się jest znaczącym krokiem odrzucenia trzeciej gęstości przez co możesz wziąć w objęcia inny świat, świat, gdzie wszystko od zatrudnienia i rekreacji do telepatycznego porozumiewania się pomiędzy ludźmi i zwierzętami do galaktycznych podróży, międzygalaktycznych przyjaźni będzie wspaniałą przygodą!

12. I jak trudne mogłoby się wydawać, odseparowanie może obejmować też rodzinę i przyjaciół.  Oczywiście nie poprzez wstrzymanie twojej miłości, ale przez zaakceptowanie, że niektóre, bardzo ci drogie osoby  mogą wybrać na poziomie swojej duszy odejście z tego życia, zamiast podjęcie podróży z Ziemią.  Nie będą one  wiedzieć o tym świadomie, ale dokonają świadomego wyboru poprzez odrzucenie zmiany swoich przekonań opartych na błędnych naukach lub zmiany negatywnych postaw i zachowań.  Pocieszeniem jest wiedza, że wybór ten NIE będzie błędem!  Może tak wydawać się w twoich oczach, ale te osoby po prostu nie są jeszcze gotowe do takiego samego kroku w rozwoju duchowym jak ty.  One mogą być tym, co nazywasz „młodymi duszami”, duszami, które nie zgromadziły jeszcze tej samej ilości duchowej przejrzystości, uniwersalnej wiedzy i wrodzonych zdolności tak jak ty.  Osoby te będą miały inne możliwości, aby nadrobić zaległości i nigdy nie można żadnej duszy krytykować za to, że jest powolniejsza niż inne.  Ponadto separacja, o której mówimy, będzie tylko w tym wcieleniu,  co jest pyłkiem jednego doświadczenia w waszych zakumulowanych Jaźniach  wielu istnień, w różnych lokacjach i w całym wszechświecie.  Związki miłosne są wieczne i wielowymiarowe i w kontinuum żyjesz w innych związkach z tymi samymi duszami, włączając w tym „przyszłe” życia i wasze bardziej rozwinięte jaźnie rozpoznają się nawzajem i pamiętają wspólne doświadczenia.

13. Myśleliśmy, że nasz ostatni przekaz objął temat Wzniesienia całkiem dobrze, ale  nowe pytania ujawniają luki.
„Czy będę wiedzieć jak podążać za światłem i jak się wznieść  … wspinając się po  ‚drabinie’ aż „do ostatniego tchu?”  Moja matka uważa, że ten rodzaj duchowego zapału jest jak „pozycja na torze wyścigowym” i uśmiechamy się ze zrozumieniem –  cieszymy się, że coraz większa ilość ludzi na Ziemi budzi się i jest podekscytowana swoim nowym poziomem zrozumienia.  Jednak, ponieważ jest to ciągle nowe, może być to nieco zrażające. Powiemy więc, że podążanie za światłem jest tak proste, jak kierowanie się swoim sumieniem.  Chyba, że sumienie zanikło, ignorowane wielokrotnie w przeszłości, to „mówi” ono bezbłędnie głośno, kiedy ktoś zbacza z toru światła.  Bardzo nieprzyjemnym uczuciem jest „nieczyste sumienie”.

14. Czy będą na świecie nudyści po 2012 r.?   To pytanie daje nam możliwość, aby wyjaśnić, że to co widzimy w kontinuum to aury tych dusz, a te promieniują zdrowiem, radością i miłością.  Kiedy będziecie żyli w Złotym Wieku w waszym koncepcie czasu liniowego, będziemy mogli odwiedzać was w naszych eterycznych ciałach lub ciałach zmaterializowanych z tej samej substancji co wasze – tak czy inaczej, będziemy widzieć was tak samo jak wy widzicie siebie.  Obecny styl życia nagości nie będzie nikogo wykluczał z możliwości fizycznego Wzniesienia, jeśli wcześniej wymienione wymagania będą spełnione i długowieczność w klauzuli kontraktu duszy na to pozwoli.

15. Jeśli chodzi o prośbę o uzyskanie najlepszej metody aktywacji DNA, aby pomóc wam przygotować się do Wzniesienia z Ziemią:  Nie jest w naszym zakresie, aby dawać tego typu rekomendacje.  Jednakże, po prostu gdy żyjecie w Świetle, wasze komórki trzeciej gęstości na bazie węgla są zmieniane na komórki krystaliczne, które umożliwią fizyczne przetrwanie w wyższej gęstości i powiemy wam jeszcze raz, że te wymagania na fizyczne Wzniesienie dotyczą wszystkich.

16.  Powróćmy teraz do tematów o szerokim zainteresowaniu.  Powódź, która spowodowała przemieszczenie się wielu milionów ludzi w Pakistanie jest kombinacją kilku czynników.  Większość tych dusz kończy karmę trzeciej gęstości poprzez przejście do życia w duchu lub poprzez doświadczanie w tym czasie nadmiernie trudnych sytuacji.  I inni też rozwijają się duchowo poprzez praktyczne pomaganie, dostarczając koniecznych środków do życia lub wspierając finansowo i przez wysyłanie modlitw.  I po raz kolejny, wasza technologia do modyfikowania pogody była użyta do stworzenia chaosu, strachu i strasznych trudności na tak masową skalę, także oficjalne potwierdzenie obecności naszej rodziny z przestrzeni musiała być sprowadzona do niższego priorytetu.

17. Będziemy mówić o tym więcej, ale kontynuujmy o „klęskach żywiołowych.” Huragan Earl został zapoczątkowany przez matkę naturę w celu większego oswobodzenia  negatywności i osiągnęłaby ten cel utrzymując sztorm na morzu.  Jednak po tym jak wasi naukowcy zintensyfikowali huragan i skierowali go w stronę lądu, nasi kosmiczni bracia i siostry użyli swoją technologię w celu zmniejszenia siły sztormu i skierowaniu go na północ, zmniejszając jego działanie.  Może zdrowy rozsądek już ci to powiedział  –  na ile jest prawdopodobne, aby huragan kategorii 4 „naturalnie” zmniejszył się do kategorii 2 zamiast zwiększyć swoją szybkość nad oceanem w swoim osłabionym stanie, był zdolny zmienić swój kierunek kursu?

18. Kilka słów o problemie, który jest ściśle z tym związany: Każda drobna energia dodawana do prognozy o katastroficznych szkodach powoduje możliwość, że to może nastąpić.  Energia jest neutralna i nie ma zdolności rozumowania  –  to wasze myśli i uczucia przyłączają się do strumieni energii i dają im kierunek i siłę.  Gdy zbiorowa świadomość zaczyna burzyć się strachliwymi myślami i uczuciami z powodu takiej prognozy, możliwość wydarzenia staje się prawdopodobieństwem.  Nawet jeśli nasza uniwersalna rodzina stoi w gotowości do interwencji w sytuacji, gdy jest ona do tego upoważniona (zmniejszenie szkodliwych efektów pożądanych przez manipulantów pogody zawsze jest dozwolone) proszę pamiętać, że bezstronne prawo przyciągania ciągle jest w działaniu i jest silne.

19. Odnosi się to również do przypadków osobistych.  Niektóre osoby w odniesieniu do kierownictwa, aby „żyć w ‚teraz'” widzą sprzeczność w instrukcji jak manifestować to, czego pragną w swoim życiu.  Powiemy tym, którzy myślą, że nie radzą sobie z obowiązkami chwili i jednocześnie tworzą przyszłe wydarzenia: Robiliście to przez całe swoje życie!  Prawo przyciągania jest wpuszczane w ruch przez myśli i uczucia z „teraz”.  Jeśli masz pozytywne i optymistyczne myśli i potwierdzasz z wdzięcznością swoje  błogosławieństwa z „teraz”, to jest to co zostaje przyłączone do strumienia i wystrzela do zbiorowej świadomości, przyciągając podobne energie, które przynoszą z powrotem do ciebie więcej tego, za co możesz się czuć wdzięczny.  W podobny sposób, gdy myśli i uczucia są skupione na stresujących sytuacjach i ciężkich próbach, manifestują się nowe trudy i troski, z którymi musicie mieć do czynienia.

20. Naturalne prawa, które rządzą życiem w całym wszechświecie są proste, przystępne i skuteczne.  Jednym z ograniczeń mentalności trzeciej gęstości jest  skłonność do komplikowania tego co nie istnieje.  Gdy twoja świadomość będzie nadal się rozwijać, sam zobaczysz prostotę i czystość jaka przeważa w wyższej gęstości. Jednak nie musisz czekać aż Ziemia dotrze do czwartej gęstości, początku Złotego Wieku, aby tego doświadczyć – znasz te prawa i możesz je stosować na swoją korzyść już teraz!

21. Jeśli chodzi o inne bieżące wydarzenia w waszym świecie; ekonomia będzie w dalszym ciągu huśtawką, dopóki nie będzie niezbicie zauważalne, że mechanizmy utrzymujące ją na powierzchni są usiane taką samą korupcją, która spowodowała krach nazwany „recesją”.  Bankowanie, pożyczanie i handlowanie na giełdzie, które nie są niczym więcej niż komputerowym brzęczeniem numerami w miliardach przechodzą zmiany, które spowodują nowy system walutowy w oparciu o metale szlachetne i zarządzane przez honorowe, kompetentne i godne zaufania osoby.  Kiedy stanie się powszechnie znane, że Illuminati bawiło się gospodarką światową, jak w jo-jo, jest prawdopodobne, że przez krótki okres czasu będzie kryzys podczas, gdy nowy system będzie na stale wdrażany w życie.  Więc wraz z zapasami, które zawsze praktycznie mieć pod ręką na wypadek przerw w zasilaniu elektryczności, itp, wskazane byłoby, aby mieć trochę gotówki. Ale zróbcie to bez żadnych obaw!

22. Najnowsze starania w celu wynegocjowania traktatu pokojowego między Izraelem i Palestyną ostatecznie zakończą się sukcesem, ale więcej pertraktacji, opóźnień i śmiertelnych starć między jednostkami poprzedzi ten oczekiwany wynik.  Napięcie na całym Bliskim Wschodzie, uważane za ognisko zapalne przez wielu światowych przywódców zmniejszy się podczas gdy Światło zwiększa swoją intensywność.  Przez jakiś jeszcze czas polityczna niestabilność, potyczki między przeciwnymi stronami i inne wybuchy przemocy będą kontynuowane w tym regionie, a także w Afganistanie i w krajach,  których obywatele chcą być wolni od ucisku despotów.  Wszystkie te sytuacje będą stopniowo słabnąć, aż pokój delikatnie pokryje cały świat.

23. Nie wiemy, jaki będzie wynik wyborów w Stanach Zjednoczonych w przyszłych miesiącach i logiczne jest pytanie, dlaczego nie jeśli mogliśmy wam powiedzieć przed wyborami, że Obama będzie nowym prezydentem kraju.  Różnica polega na tym, że jego prezydentura jest częścią wielkiego planu Złotego Wieku  – ujrzysz, że opóźniające taktyki jego ogromnej opozycji i krytyka nie powstrzyma go od spełnienia jego wypełnionej Światłem misji – a wyniki zbliżających się wyborów nim nie są. Podobnie jest w przypadku wyborów w innych krajach, pomimo energii wkładanej do kampanii przez kandydatów, ich zwolenników i współpracowników nieugiętych zamożnych, dzieląca polityka niedługo zacznie blednąć w historii.  Daleko od ich zobowiązań do regulacji w najlepszym interesie obywateli, większość polityków promuje  konflikt i separację, i ci nie mają miejsca w Złotym Wieku Ziemi.  Więc proszę nie bądź przygnębiony, jeśli  twoja „strona” lub „kandydat”, przegrywa.  Jeśli zwycięzcy są po stronie światła, utrzymają swoje miejsca,  jeśli nie, ich kadencje będą krótkotrwałe.  W etapach pozostałego czasu przed nastąpieniem tego wspaniałego Wieku w końcu 2012 roku rządy wszystkich narodów staną się organami, które będą honorowe i będą obficie służyć interesom swoich obywateli.  To przekształcenie nie jest bardzo daleko – biorąc pod uwagę, że czas mija coraz szybciej w czasie liniowym.

24. Zmiany klimatyczne są poważnym problemem, więc dla nowych osób czytających naszej przekazy, chętnie powtórzę, że jest to tranzycja Ziemi do umiarkowanego klimatu na całym świecie.  Rekordowe temperatury, częstsze błyski słoneczne, topnienie lodowców i regionów polarnych, powoli zanurzające się małe wyspy i dziwne zestawienia nowych planet są aspektami procesu Wznoszenia się Ziemi i powrót do jej pierwotnego zdrowia, urody i nienaruszenia.  Nasi gwiezdni bracia i siostry wykorzystują swoją technologię w celu złagodzenia toksycznych skutków ropy naftowej i chemikali w Zatoce Meksykańskiej, a także toksyn w  innych wodach, chemicznych smug i broni.

25. Aktywiści Illuminati próbują zapobiec oficjalnemu uznaniu obecności innych cywilizacji tak jak tylko mogą, od trzęsienia ziemi w Haiti i ostatniej zimy z niezwykle obfitymi opadami śniegu w Waszyngtonie DC do powodzi w Pakistanie i Huraganu Earl i użycie przez nich nowoczesnych technologii osiągnęło swój ciemny cel.  Jednak dzięki tym wydarzeniom pojawiły się również ogromne możliwości dla milionów dusz w kierunku zakończenia karmy, a także uwolnienia dużej ilości negatywności z planety. Więcej negatywności jeszcze musi się uwolnić.  A tam, gdzie wasza technologia rozpocznie „klęski żywiołowe,” nasza uniwersalna rodzina wykorzysta swoją technologię w celu zmniejszenia zniszczeń i ilości ofiar śmiertelnych.

26. Illuminati nie ogranicza swoich ciemnych wysiłków tylko do tych wydarzeń.  Wywiad naszej Świetlnej rodziny z tej planety i poza nią uważnie monitoruje każdego, kto może zainicjować operację „fałszywej flagi” (false flag) w celu wszczęcia powszechnej przemocy.  Przez decyzję wolnej woli Ziemi, uhonorowanej przez Boga, aby zabijanie i  zniszczenie się skończyło, kosmiczne załogi mają prawo interweniować tam gdzie jest to konieczne, aby ograniczyć wolną wolę tych, którzy chcą rozpocząć kolejną wojnę lub spowodować jakikolwiek chaos.  Jednak załogi nie mogą ingerować w wolną wolę mieszkańców Ziemi w decyzjach o samobójstwie poprzez rozsadzanie się bombami lub powstrzymanie wojska od wypełniania rozkazów dowódców.  Tego rodzaju działania zakończą się naturalnie gdy wyższe wibracje dotkną ludzkich serc  lub nastąpi fizyczna śmierć z braku światła w ciałach.

27. Jeśli chodzi o telewizyjne ogłoszenie dla świata, „oni są tu i przybywają w pokoju”; jeszcze nie została osiągnięta ostateczna decyzja co program powinien zawierać.  A wasi przywódcy, którzy brali udział w sesjach poświęconych planowaniu kilka miesięcy temu są zajęci od tego czasu sprawami w swoich krajach o istotnym znaczeniu. Niektóre osoby, które uczestniczyły w tych pierwszych spotkaniach mówią o odrzuceniu tego programu i zamiast tego proponują, aby kilka małych statków wylądowało w bezpiecznych miejscach na całym świecie.  Lądowanie byłoby skoordynowane z sojusznikami na ziemi, gdzie przywitanie  „istot pozaziemskich” przez dobrze znane osoby mogłyby być sfilmowane i w tym samym czasie lub trochę później, pokazane w telewizji przez osoby zarządzające mediami.  Wtedy byłby wystarczający dowód, że goście są rzeczywiście z innych cywilizacji – cywilizacji pokojowych! – Tak, że każdy okrzyk ciemnych manipulantów „Oszustwo!” Lub „Najeźdźcy!”  nie będzie miał żadnej wagi wśród ludności.

28. Inne możliwości przedstawienia są również omawiane  i w tym momencie nic nie zostało jeszcze postanowione.  Niemniej jednak powracamy do liniowego czasu upływającego coraz szybciej i konieczności realizacji istotnych reform przed zamknięciem niebiańskiego okna, przez które Ziemia opuści trzecią gęstość.  Nigdy nie ulegało wątpliwości, że nie może zabraknąć na to czasu – Ziemia jest w stanie i Wzniesie się na czas!  Celem organizatorów jest, aby szybko, ale ostrożnie, wyprowadzić wszystkie prawdy, które muszą być znane, włącznie z prawdą o tym, co się stało tego dnia dziewięć lat temu.  W kierunku celu oświecenia wszystkich otwartych dusz, gdy linia mety wybierania decyzji o ich przeznaczeniu zbliża się coraz bardziej, ogromne, potężne źródła przesyłają zwiększoną ilość światła na Ziemię i jej mieszkańców.

Postępuj naprzód radośnie i bez strachu, wiedząc, że oświetlone dusze z całego  wszechświata są z wami i boska nieskończona i wieczna miłość otacza was w Chrystusowym świetle.

W miłości i pokoju,

Suzanne Ward

tłumaczenie:  Krystal Freeman
www.matthewbooks.com

Stoisz We Wrotach Nowej Ery

Przesłanie Archanioła Michała

sierpień  2010

przekazała Ronna Herman

Przełożyła Anna Żurowska

.

Umiłowany mistrzu, scena gotowa, a jutro o nowym świcie kurtyna ma się podnieść. Na całym świecie są miejsca lub obszary, w których wyższa świadomość już się przejawia! Kolumny Świetlne z miast Światła w wyższych wymiarach zakotwiczają się na Ziemi w coraz szybszym tempie. Wciąż potęgujący się napływ Światłości stwórczej nabiera siły i rozmachu i coraz bardziej oddziałuje na umysły całych rzesz ludzkich.

Na świecie jest jeszcze, oczywiście, wiele przemocy, oporu i negatywizmu. Jednakże pod narastającym wpływem równowagi, spokoju i harmonii, jaki roztaczają służebnicy świata, coraz więcej kochanych duszyczek budzi się i zaczyna wsłuchiwać w podszepty Duszy. To dzięki Wam, niezmordowanym pionierom, którzy utorowaliście drogę i wskazujecie ją innym, ci co teraz odpowiadają na Boże wezwanie, mogą znacznie szybciej postępować ścieżką iluminacji.

O wiele ważniejsze niż kiedykolwiek przedtem jest obecnie to, aby w tych czasach przyspieszonych a epokowych przemian blask Twego Światła coraz bardziej się wzmagał i coraz mocniej z Ciebie promieniował. Wibracje miłości bezwarunkowej musisz połączyć z pragnieniem czynnej służby dla świata.  Pamiętaj, że harmonijna skupiona myśl otwiera ścieżki wyższej świadomości, które się wówczas nieustannie poszerzają i rozgałęziają. Musisz rozwijać i doskonalić umiejętność świadomego wyboru spośród możliwości, jakimi dysponujesz w gęstej materii krainy cienia o zawężonym zakresie widma Świetlnego. W wysubtelnionym świecie przyszłej rzeczywistości, jaka czeka ludzkość, zapanuje pokój, a wszelkie konflikty będzie się rozwiązywać na drodze dyplomacji, jako że każdy człowiek nauczy się skupiać na największym dobru oraz szukać najlepszych rozwiązań dla wszystkich i wszystkiego.  Stworzenie ludzkie zbudowane jest z jednostek energii, które razem tworzą jego pieśń duszy, zwaną też sygnaturą energetyczną.  Chcąc osiągnąć mistrzostwo wewnętrzne/stać się panem samego siebie, trzeba umieć kontrolować myśli i koncentrować moc od Boga Ci daną.  Obecnie uczysz się kierować wyższymi siłami stworzenia. Musisz się starać osiągnąć ciągłość świadomości oraz stawać się obserwatorem życia, który spogląda nań okiem natchnionym Boskim Światłem, a jednocześnie mistrzowsko bezstronnym. Ponad to – o ile pragniesz rozpocząć proces pozwalający Ci stać się panem samego siebie, istotą niepowtarzalną i człowiekiem ducha, – musisz się wyzwolić i oderwać od systemu wartości świadomości zbiorowej. W odległej przyszłości u celu ścieżki wiodącej ku wyższej świadomości człowiek będzie mógł bezpośrednio doświadczać nie tylko własnej Jaźni Boskiej, a inaczej Obecności JAM JEST, ale i wspaniałości i majestatu Stwórcy w wielkim bogactwie Jego różnorakich postaci.

Być może się zastanawiasz, czemu zostałeś poddany tak licznym próbom, często stawiającym Cię w sytuacjach pozornie negatywnych.  Zapewniamy Cię, mężna Duszo, że właśnie przechodzisz przez pewną inicjację, intensywną transformację, stanowiącą jeden z etapów procesu wznoszenia się w wyższe wymiary bytu.  W szeregu swoich wcieleń wielu z Was niejednokrotnie wstępowało na ścieżkę inicjacyjną, toteż obecnie wszystkie takie dusze weteranki są już bliskie mistrzostwa. Po paru pierwszych krokach na ścieżce próbnej osobowość/ego zaczyna sobie uświadamiać głos Duszy i jej podszepty.  Ogień duszy lub przyspieszony napływ wyższych wibracji zaczyna spalać ujemną energię, ta zaś wypływa na powierzchnię świadomości, aby się można było z nią rozprawić.  Ów proces powtarza się tak długo, aż wszelkie aspekty Jaźni wyższej złączą się i zaczną się stapiać z Duszą, co przyspiesza proces wznoszenia się wzwyż, aż wreszcie, z czasem, ognie oczyszczające ustępują miejsca Światłu iluminacji.

Jedną z największych trudności, z jakimi musisz się uporać, stanowi konieczność odzyskania sił oddanych innym. Co więcej, głównym etapem odzyskiwania własnej suwerenności, koniecznej aby móc znowu stać się panem siebie, jest świadome uwalnianie się od energii, którą w ciągu minionych wieków inni wszczepili Ci w aurę albo Ci przytwierdzili do splotu słonecznego. Przekonasz się, że – kiedy nie będziesz już zasilał negatywną energią niepomyślnych linii czasowych przyszłości – stopniowo stresujące sytuacje życiowe ustąpią przyjemnym i bardziej harmonijnym. Musisz prze-kontemplować, dostrzec, uchwycić i się upomnieć o to wszystko, co ma zostać wcielone do planu lub matrycy Twego rozwoju.   Bądź czujny i baczny, świadomy każdej chwili życia, ażeby móc zachowywać jasność umysłu i uwagę niepodzielnie skupioną na jednym. Z czasem nabierzesz pewności siebie oraz poczucia bezpieczeństwa, głębokiego przekonania, że wszystko jest i będzie dobrze.  Nowa samoświadomość pomoże Ci czynnie, krok po kroku zainicjować proces stwarzania sobie nowej rzeczywistości.

Musisz zdać sobie sprawę z tego, że wstąpienie na duchową ścieżkę iluminacji pociąga za sobą radykalne zmiany w dziedzinie życia wewnętrznego.  Nadal będziesz doświadczać związków przykrych, stanowiących duże wyzwanie oraz borykać się z zadaniem przywrócenia w nich harmonii.  Zajmie to sporo czasu!  Jednakże, gdy tylko uzyskasz dostęp do swego świętego serca, rozwinie się w Tobie serdeczna wrażliwość, wypełni Cię pogoda ducha i zacznie Cię cechować czystość myśli i uczynków.  Zapewniam, że żyją na świecie wielkie rzesze mężnych dusz, które już się stały niemal mistrzami Jaźni urzeczywistnionej, a tymczasem są szanowanymi uczniami na ścieżce, zaś pewnego dnia w przyszłości będą mistrzami niebiańskimi na Ziemi, wówczas planecie piątego wymiaru.

Projekt kolejnej fazy boskiego planu jest już gotowy, w związku z czym wielu z Was, wiernych posłańców gwiazd, podążających ścieżką duchową, sposobimy do roli służebników świata, których szeregi szybko rosną.  Niegdyś szkoły i nauki ezoteryczne utrzymywano w ścisłej tajemnicy, rezerwując je dla nielicznej grupki uczniów na tyle wysoko rozwiniętych, aby zdołali je zrozumieć oraz pomyślnie przejść przez srogie próby i surowe sprawdziany, co pasowało ich na wtajemniczonych adeptów i otwierało im wrota mistrzostwa wewnętrznego.  Te czasy należą do przeszłości.  Obecnie to Wy, awangarda, pionierzy nowej epoki, macie świecić przykładem oraz – uosabiając sobą mądrość nowej nauki – wskazywać drogę tym, którzy idą za Wami i pomagać im stać się wtajemniczonymi aspirantami i adeptami na ścieżce.  To Wy macie służyć za pośredników tym, którzy szukają o-Świec-enia i połączenia z Jaźnią Boską oraz kontaktu z Kosmiczną Radą Światłości.  Zachęcamy Was również, abyście czynnie uczestniczyli w zakotwiczaniu na swoim obszarze kolumn Światła wstępującego.  Być kotwicą Światłości, którą Stwórca wylewa na Ziemię – czyż można lepiej służyć światu? Ważne, abyś rozumiał, że to wzniosłe Światło musi mieć na Ziemi swoje ogniwa lub stacje zakotwiczające.  Nie może być ono emitowane globalnie, tak jak Światło o niższej częstotliwości, zsyłane na planetę w okresie przygotowawczym w XIX i XX wieku. Kulminacyjny etap przemian, i to w skali całego wszechświata, inauguruje właśnie obecne stulecie.

Jedną z najbardziej fundamentalnych przemian, jakie zachodzą teraz na Ziemi, stanowi ujednolicanie ponadczasowych nauk zsyłanych ludzkości.  Wszelkie nauki mądrości pochodzące od Kosmicznej Rady Światłości, popłyną z jednego źródła i będą głosiły zasadniczo tę samą filozofię duchową w wersjach różniących się miedzy sobą tylko nieznacznie.  Wielcy awatarowie i pomazańcy boży ubiegłych epok zstępowali na Ziemię napełnieni tak wielką miarą stwórczego ognia lub Światła, jaką zdołali w sobie pomieścić, mieli jednak do przekazania nauki dostosowane do specyfiki danej ery lub rasy.  Zapewne się orientujesz, że w zaraniu każda rasa została wyposażona w pewne swoiste cechy i talenty jej tylko właściwe.  Z czasem każda z tych ras nabawiła się równie charakterystycznych dla siebie słabości, które głęboko zakorzeniły się w podświadomości jej reprezentantów, a potem zakodowały im się w DNA dziedziczonym przez kolejne pokolenia.  Wszystkie te przywary i niedoskonałości pora zacząć leczyć i harmonizować, inaczej proces powrotu do WSZECHJEDNI nie będzie mógł postępować.  Niemniej każda rasa zachowa swoje niepowtarzalne właściwości, jako że zasadą naszego wszechświata, zasadą zresztą eksperymentalną, miała być właśnie różnorakość i różnorodność.  W przyszłości wszelką inność będzie się jednak darzyło podziwem i szacunkiem.  Każdy z Was będzie mógł zaprezentować Bogu Ojcu Matce i Najwyższemu Stwórcy swoje wrodzone talenty, zdolności i zalety jako dar dla całego świata.  Najważniejsze przymioty, jakie w dzisiejszych czasach powinniście starać się w sobie rozwijać, to współczucie, wdzięczność i serdeczna miłość dla całej ludzkości.

Wkrótce po Nowym Roku 2010 zesłaliśmy naszej emisariuszce, znanej w tym życiu jako Ronna Herman, pewną wizję.  Poznali ją uczestnicy seminarium Opening To Channel * Becoming A Cosmic Telepath (Otwieranie kanału oraz Jak się stać telepatą kosmicznym), które przeprowadziła w maju 2010r.  Czas podzielić się tą informacją ze wszystkimi, którzy gorliwie szukają ścieżki Światła. Przekażemy ją tu słowami naszej wysłanniczki, wypowiedzianymi w obecności grupy słuchaczy biorących udział w owej imprezie.

Kochani Przyjaciele, wizja o której mam Wam opowiedzieć, przydarzyła mi się zaraz na początku roku 2010. W medytacji ujrzałam grono promiennych istot w białych szatach stojących w półokręgu wokół gigantycznego kryształu o dwóch końcach. Kryształ mienił się i emanował cudowną gamą barw. Błyski zawiłych geometrycznych wzorów świetlnych przeszywały go na wskroś i wystrzelały przestrzeń. W bractwie zgromadzonym wokół kryształu rozpoznałam niektóre postacie, a byli to: archanioł Michał, Jeszua, Djwal Khul, El Morya i St. Germain. Usłyszałam, że mistrzowie, archaniołowie i wielkie byty Światłości będą nam osobiście przekazywać pewne szczególne informacje tak jak dotychczas, lecz dodatkowo będziemy otrzymywać nauki mądrości/przesłania zbiorcze, ujednolicone, od całego gremium wielkich istności, awatarów i mistrzów czasów minionych oraz tych co dopiero nadejdą. Pradawna i przyszła mądrość zostanie scalona i będzie przedstawiana jako nauki Kosmicznej Rady Światłości. Przekazy te zostaną zakodowane we wnętrzu wspomnianego wielkiego kryształu (wielcy przyrównali go do olbrzymiego komputera kosmicznego. Będą one dostępne tym, czyje wibracje są zgodne z wibracjami kryształu, wibracjami o specyficznie wyskalowanym zakresie częstotliwości. Im subtelniejsze czy wyższe masz wibracje, tym wyższej wiedzy lub poznania będziesz mógł dostąpić.

Powiadomiono mnie również, że – ponieważ jestem dostrojona do wibracji archanioła Michała – wszelkie przekazy, jakie odbiorę, będą do mnie docierać na paśmie jego częstotliwości. Jak dotychczas co miesiąc będę dostawać od niego przesłania. Jednakże zacznę też otrzymywać dodatkowe informacje/nauki od niektórych członków Rady Kosmicznej jako materiały do wykorzystania na moich zajęciach seminaryjnych oraz w Quest for Mastery School (Szkoły osiągania mistrzostwa). Dla odróżnienia od dotychczasowych przesłań archanioła Michała przekazy Rady Kosmicznej mam podpisywać tytułem: ŚWIĘTY SKRYBA, RONNA HERMAN.

Archanioł Michał będzie mnie nadal przenikał i oświetlał swoją energią, zaś owe dodatkowe przekazy zbiorowe będą pochodzić najczęściej od zespołu w składzie: ARCHANIOŁ MICHAŁ, JESHUA, DJWAL KHUL, EL MORYA, ST. GERMAIN.

Parę dni później odebrałam istny zalew informacji. Siadałam do komputera, zapisując je w miarę tego, jak napływały. Każdej nadawałam  tytuł i umieszczałam w specjalnym folderze. Trwało to ze dwa tygodnie, aż wreszcie gdzieś na początku marca zdałam sobie sprawę, że nadsyłane treści składają się na prawie cały skrypt do seminarium Opening To Channel (Otwieranie kanału). Dostałam wskazówki, w jaki sposób – w miarę jak wznosimy się na coraz wyższe poziomy świadomości oraz nabieramy wprawy w porozumiewaniu się z nauczycielami i kierownikami duchowymi – możemy korzystać z nauk mądrości kosmicznej. Chcąc tego dopiąć, trzeba silnie pragnąć służyć i całkowicie się temu poświęcić – za co jednak czeka nagroda bezcenna, przekraczająca wszelkie poniesione koszty.  Powiedziano mi, że obecnie coraz liczniejsze szeregi drogich duszyczek „przecierają szlaki”, starając się odzyskać swój dar od Boga dany, przyrodzoną zdolność komunikowania się z istnościami z wyższych sfer bytu.  W całkiem nieodległej przyszłości channeling i telepatia będą normalnym sposobem porozumiewania się wszystkich dusz OŚWIECONYCH.

W tej chwili skrypt Opening To Channel (Otwieranie kanału) jest dostępny jedynie uczestnikom naszych seminariów, którzy w trakcie zajęć przechodzą proces oczyszczania, rozumieją zasady, orientują się w omawianych technikach oraz zdają sobie sprawę, jak poważne wyzwanie stawia przed nimi proponowana metoda korzystania z „lotnej” komunikacji telepatycznej z wyższymi sferami bytu. Podobnie jak wszystkie dotychczasowe techniki wprowadzane na moich seminariach, ostatecznie i ta wysoce specjalistyczna, zaawansowana praktyka zostanie ujawniona i przekazana na użytek wszystkich chętnych, ale dopiero po tym, jak się wytworzy mocny myślokształt, kontakt z którym pomoże ludziom uchwycić istotę tej nauki i pozwoli zachować czystość jej przekazu.

Drodzy Przyjaciele, dzielę się z Wami tymi informacjami, abyście sobie uświadomili, że żyjemy w niezwykłej epoce i że „czas cudów” jest tuż za progiem. Jednakże każdy z Was musi sam zdecydować, sam wybrać kierunki własnego rozwoju oraz sposób przeżywania tego okresu dramatycznych przemian. Każdy z Was, którzy czytacie to przesłanie, ma w sobie potencjał, aby – w takim czy innym charakterze – zostać służebnikiem świata. Nieważne, czy to będzie wielka, czy mała rola, bo wszelka służba stanowi integralną, niezbywalną cząstkę rozwoju całego naszego świata. Proś o prowadzenie z góry, działaj zgodnie z prawdą wewnętrzną, taką jaka Ci się w danej chwili odsłania, zaś zdobytą mądrością dziel się z innymi, a dostaniesz jej dużo więcej. Ślę Wam wieczystą miłość, anielskie błogosławieństwa i moc nadzwyczajnych cudów.” Ronna

Archanioł Michał: Umiłowani, Kosmiczna Rada Światłości robi wszystko, by na wszelkie możliwe sposoby powszechnie udostępnić nowe nauki mądrości, ażeby każdy, kto tego pragnie, mógł się włączyć w szeregi wstępujących na wyższe poziomy świadomości.

Kosmiczna Rada Światłości, kiedyś zwana Wielkim Białym Braterstwem, stanowi oddział zakonu Melchizedeka. Należą do niej wysoko rozwinięte istności duchowe ze wszystkich stron wszechświata, wybrani przedstawiciele królestwa aniołów, a spośród ziemian: wielu mistrzów niebiańskich, jak również liczni adepci po wysokich inicjacjach, reprezentujący szerokie rzesze ludności. Niezależnie od tego, czy potrafisz zaakceptować to jako swoją prawdę, czy nie, każdy z Was staje się teraz obywatelem galaktyki. Jednym z przyszłych etapów wzrostu świadomości kosmicznej będzie ponowne jednoczenie się z wieloma członkami Świetlnej rodziny solarnej i galaktycznej. Możesz być pewien, że kiedyś także niektórzy z Was zostaną poproszeni o wstąpienie do Kosmicznej Rady Światłości w charakterze przedstawicieli w-niebo-wstępującej ludzkości i Ziemi.

Wiemy, że niejeden z Was się zastanawia, czemu jego własny prywatny świat nie zmienia się na lepsze oraz dlaczego ciągle mu się nie dostaje nawet najskromniejsza garstka darów i dobrodziejstw, obiecywanych jako przynależne mistrzostwu wewnętrznemu. Niektóre zniechęcone dusze utrzymują, że przedstawiamy Wam wizję przyszłości niemożliwej do osiągnięcia, mamimy obiecankami, które nie mogą się spełnić, a tymczasem życie przeciętnego człowieka pozostaje równie trudne, o ile nie trudniejsze niż było przedtem. Zapewniam, że nie składamy fałszywych obietnic! Nie poświęcalibyśmy tak ogromnie dużo swojego czasu ani nie marnowalibyśmy czasu naszych błogosławionych, jakże oddanych wysłanników, aby Wam przekazywać te zaawansowane nauki mądrości kosmicznej, gdyby nie były prawdziwe. I gdyby to nie były nauki o żywotnym znaczeniu dla procesu wznoszenia się na wyższe poziomy świadomości lub w wyższe wymiary bytu oraz gdyby ta wiedza – aż do tej pory – nie była ludziom niedostępna. Bogiem a prawdą ludzkość pozbawiona bezustannej, niestrudzonej pomocy i wsparcia ze strony Kosmicznej Rady Światłości i królestwa aniołów, w żaden sposób nie zdołałaby osiągnąć etapu rozwoju obecnie dominującego na Ziemi. Jesteście w trakcie procesu ewolucyjnego, który zapoczątkował sam Najwyższy Stwórca i który zasila esencją Życia, czyli diamentowymi cząstkami elementarnymi. Promieniują one na cały wszechświat wszechświatów (omniversum), w tym również na naszego Boga Ojca Matkę, a za Jego/Jej pośrednictwem na wszechstworzenie tego wszechświata. Musicie zrozumieć, że wznoszenie się w wyższe sfery bytu jest współprzedsięwzięciem wymagającym działań zbiorowych, pracy zespołowej. My wskazujemy Wam drogę i udzielamy koniecznych instrukcji, ale to Wy sami musicie podjąć stosowne kroki, dokonując koniecznych zmian we własnym stylu życia oraz systemie poglądów. Ukochany mój, wznieś się, proszę, ponad lęk i poczucie bezsilności, które tak bujnie krzewią się dziś na całym świecie. Wzywaj nas, a dodamy Ci ducha, wzmocnimy Twoją determinację. Wiedz, że jesteśmy z Tobą zawsze i że nieustająco ślemy Ci uzdrawiające promienie miłości i inspirację duchową wprost od Boga Ojca Matki.

JAM JEST archanioł Michał i to ja Ci objawiam te prawdy.

http://www.ronnastar.com/translations.html


Konferencja Dawida Wilcock w Los Angeles

Bardzo ciekawa prezentacja Dawida Wilcock zorganizowana przez Projekt Kamelot o kwantowej nielokalności, zachowaniu czasu w przestrzeni, równoległych światach, kontroli ciemnych sił, gwiezdnych bramach, energetycznej siatce globalnej, rosyjskich piramidach, kręgach zbożowych i ich związku z rokiem 2012, zmianach energetycznych w Układzie Słonecznym i dużo więcej.  Tłumaczenie: Shielder

Jeśli chciałbyś/chciałabyś otrzymać transkrypt, proszę napisz do kasik8@gmail.com

możesz obejrzeć ten filmik  też w vimeo, którego nie mogę tu bezpośrednio wkleić.  Tu jest poprawiony i o lepszej jakości:

http://vimeo.com/13653873

Previous Older Entries