Proces Planetarnego Wzniesienia

.

Kobra, 17 lipca 2018

Po Wydarzeniu rozpocznie się właściwy proces planetarnego Wzniesienia.  Zasłona zostanie zniesiona za pomocą technologii wiru:

http://soul1.org/buddhiccol.htm

A przestrzeń energetyczna wokół Ziemi będzie wyglądać mniej więcej tak:

https://www.youtube.com/watch?v=msi6bnxYxTE&feature=share

Wszystkie plazmowe pająki, które teraz otaczają miasta na powierzchni Ziemi, znikną do tego czasu. To nie jest zbieg okoliczności, że miasta wyglądają jak pająki, gdy widzimy je z kosmosu:

Fizyczne metaliczne pająki, które są fizyczną kotwicą dla sieci Chimery, również znikną:

http://positivethoughtshypnosis.com/qanon-follow-the-spider-sculptures-called-mamans-around-the-world/

Teraz można już ujawnić, że Chimera są istotami insektoidalnymi (pajęczakami) wcielonymi w humanoidalne ciała i są jeszcze bardziej napełnione anomalią niż drakoidy (istoty  Drako i reptyliańskie inkarnowane w humanoidalnych ciałach):

http://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=91124

W Azji jezuicka/Rothschild/komunistyczna/turbokapitalistyczna warstwa Chin ulegnie szybkiemu rozpadowi, a podstawowa pozytywna kultura taoistyczna Błękitnego Smoka, pochodząca z Thubana (Alpha Draconis), będzie w pełni aktywować swoją sieć Światła poprzez działania wschodniej sieci Agarty:

https://www.youtube.com/watch?v=rLAeqffVmHA

Wiele nowych technologii znanych Ruchowi Oporu jest już w fazie rozwoju na powierzchni Ziemi i ułatwi życie:

https://www.infowars.com/portable-skin-printer-repairs-deep-wounds/

https://www.reuters.com/article/us-israel-meals-on-demand-tracked/real-life-star-trek-replicator-prepares-meal-in-30-seconds-idUSKBN0NQ1PG20150505

Na Zachodzie rodziny Białej Szlachty ożywią tajemne szkoły Atlantydy:

https://www.youtube.com/watch?v=R64-NY-SUek

Prawdziwe okultystyczne zrozumienie płaszczyzn istnienia zostanie ujawnione:

https://www.welovemassmeditation.com/2018/04/higher-self-protocol-1.html?m=1

Także, zrozumienie 13 promieni/emanacji ze Źródła oraz zrozumienie dynamicznej zależności między Absolutem a pierwotną anomalią zostaną również ujawnione:

http://recreatingbalance1.blogspot.com/2017/11/13-rays-and-planes.html

Również zrozumienie duchowych inicjacji.  Wiedza o duchowych inicjacjach w jej zniekształconej formie istnieje nawet dzisiaj:

https://en.wikipedia.org/wiki/Initiation_(Theosophy)

https://meader.org/articles/spiritual-initiation-milestones-to-enlightenment/

Tutaj trzeba powiedzieć, że czwarta inicjacja (Arhat) oznacza rozpuszczenie pionowego implantu, pionowy pierwotny implant to obracająca się plazmowa czarna dziura, która oddziela identyfikację osobowości od obecności JAM JEST.  Kiedy ten implant zostanie rozpuszczony, elektryczny ogień obecności JAM JEST absorbuje w sobie całą żywą materię ciał przyczynowego, mentalnego, astralnego, eterycznego, plazmowego i fizycznego i może od tego momentu projektować siebie w kontinuum czasu/przestrzeni jako podwójny torus żyjący hologram tęczowego ciała zmartwychwstania (ciało Świetliste):

http://www.unariunwisdom.com/the-torus-dynamic-flow-process/

Świadomość wzniesionej istoty, która przyjęła inicjację Arhata, jest całkowicie wolna od wszelkiej negatywności i cierpienia i jest pełna tego, co prawdziwe, dobre i piękne.

Przed Wydarzeniem, jednym z najszybszych sposobów na przyspieszenie waszej indywidualnej ścieżki Wzniesienia jest ćwiczenie kosmicznego oddechu Kobry (NIE bezpośrednio związanego z pisarzem tego bloga)

http://www.ipsalutantra.org/practices/

Drugim bardzo ważnym elementem jest połączenie z waszą obecnością JAM JEST:

https://higherdensity.wordpress.com/2014/05/11/archangels-and-devas-blog-raising-your-vibration-through-the-pillar-of-pure-white-light-merging-with-the-i-am-presence-at-the-throne-of-the-i-am-that-i-am-11-2-13/

I połączenie się ze wzniesionymi istotami.

https://www.youtube.com/watch?v=1HM2oSTD9TM

I połączenie się z naturą:

https://www.youtube.com/watch?v=-YTPFDFWaXE

Po Wydarzeniu i Pierwszym Kontakcie, przebudzeni Pracownicy/Wojownicy Światła zaczną gromadzić się w obszarach światła w rodzinach Dusz.  Będą oni poddawani inicjacji grupowej i procesowi Wzniesienia i zakończą ten proces w pierwszej fali Wzniesienia, kiedy zostaną teleportowani do statków macierzystych Galaktycznej Konfederacji.  Wielu z nich powróci później jako wzniesione istoty na powierzchnię planety, aby przygotować drugą falę Wzniesienia, która odbędzie się w ten sam sposób.  Ci, którzy poddadzą się procesowi Wzniesienia w drugiej fali, będą mogli powrócić na powierzchnię planety i przygotować trzecią falę, która również nastąpi w ten sam sposób i zakończy proces Wzniesienia dla tej planety.

Wszyscy Pracownicy Światła (Gwiezdne Ziarna), którzy dokonają z wolnej woli wyboru   Wzniesienia będą mogli ukończyć własne Wzniesienie w każdej z fal, które nastąpią w przedziale kilku lat.  Niektórzy szlachetni ludzie pochodzenia ziemskiego będą również w stanie ukończyć ten proces.

Ten proces znany jest w niektórych kręgach jako Ekstaza:

https://www.thoughtco.com/what-is-the-rapture-700643

Proces Planetarnego Wzniesienia został opisany bardzo szczegółowo i dość dokładnie w poniższej książce, w jednym z bardzo rzadkich, wiarygodnych channelingów:

https://www.amazon.com/Crystal-Stair-Ascension-Channeled-Archangel/dp/1891850105

Zwycięstwo Światła!

Przetłumaczył galacticjoel

Źródło:  http://2012portal.blogspot.com/2018/07/planetary-ascension-process.html

Święta Unia

.

Kobra, 8 lipca 2018

Jest to ostatni z artykułów „dynamiki społecznej”, który Plejadianie poprosili, aby został opublikowany w ramach przygotowań do procesu Wzniesienia.  Otrzymałem zgodę na opublikowanie „innego” intela wkrótce po 13 lipca.

Święta Unia łączy  duchowe, mentalne, emocjonalne, eteryczne, plazmowe i fizyczne ciała bratnich dusz i bliźniaczych dusz:

https://www.eyeofthepsychic.com/hierosgamos/

Taka fuzja tworzy moment braku czasu, podczas którego Zasłona zostaje przebita, a ten moment braku czasu, jeśli rozszerzy się, jest kluczem do fizycznej nieśmiertelności i / lub Wniebowstąpienia.

Od upadku Atlantydy kapłanki Astary utzrymywały tajemnice Świętej Unii na powierzchni planety:

http://isigacagri2015.blogspot.com/2017/11/priestesses-of-astera-astara.html

http://isigacagri2015.blogspot.com/2017/10/return-of-astara.html

I wewnątrz sieci Agarty:

http://isigacagri2015.blogspot.com/2017/11/priestess-activation-meditation.html

Później, w okresie po Atlantydzie, Święta Unia między królem a arcykapłanką stworzyła rezonujące fale harmonii dla całego królestwa, którego władcą był król.

Arcykapłanki Bogini również mogły uzdrowić traumę wojenną mężczyzn:

https://anaiyasophia.com/category/taking-the-war-out-of-man

Lub uzdrowić kobiety:

https://awakeningwomen.com/2009/05/15/touching-the-body-open/

Podczas gdy zbliżamy się do momentu Kompresji Przełomu, niektóre z najbardziej przebudzonych kapłanek zaczną używać energii Świętej Unii, aby uzdrawiać innych i ukierunkowywać energie Bogini do planetarnej sieci Światła. Od czasu inwazji Archontów   ponad 5000 lat temu, Archonci używają plazmowej i eterycznej technologii  skalarnej do niszczenia Świętych Związków. Te zakłócenia są źródłem większości dramatów w związkach miłosnych.

Następnie zbierają energię psychiczną tych zakłóceń i wlewają ją w wir Hassuna-Samarra, który aktywnie tłumią od tysiącleci, tworząc wojny w regionie.

Ich pierwszym sposobem jest stworzenie zakłóceń w istniejących związkach, a nawet projektowanie samych związków:

https://www.bibliotecapleyades.net/vida_alien/alien_lovebite01.htm

Drugą metodą jest wyłączenie jednej z  pary, co powoduje wielki ból emocjonalny dla drugiego:

https://www.soulmatelove.net/single-post/2015/05/16/The-Runner-and-Chaser-Twin-flame-and-Soulmate-Dynamic

Ich trzecią metodą jest wywoływanie zaborczości i tworzenie dramatów zazdrości.

Czwartym sposobem jest użycie izolujących pól skalarnych, aby odłączyć ludzi od siebie nawzajem.

Ich piątą metodą jest stworzenie kobiet biernych fizycznie, więc kobieta nigdy nie może fizycznie zbliżyć się do mężczyzny.

Ich szóstą metodą jest stworzenie mężczyzn biernych emocjonalnie.

Ich siódmym sposobem jest wywołanie fantazji o bliźniaczej duszy, gdy ktoś projektuje wyidealizowany obraz partnera.

A jeśli nic innego nie działa, mają tendencję do zabijania szczęśliwych par  ukierunkowaną bronią energetyczną:

https://stillnessinthestorm.com/2018/05/victimization-through-directed-energy-weapon-mind-control-technology/

Niezależnie od wszelkich prób programowania, Światło przelewa się przez szczeliny w Zasłonie, a flota Plejadian wspiera Świętą Unię mocą duchowej Miłości.

Zwycięstwo Światła!

Przetłumaczył galacticjoel

Źródło: http://2012portal.blogspot.com/2018/07/sacred-union.html

​Linia czasowa Gamma

.

Kobra, 27 czerwca 2018

W ciągu ostatnich kilku miesięcy nastąpiły drastyczne przesunięcia w liniach czasowych i znaczące zmiany w planie wyzwolenia planety.

Większość tych zmian musi pozostać głęboko utajniona, ujawnię tu tyle, ile mogę.

W maju przenieśliśmy się z linii czasowej beta na linię czasową gamma. Nowa linia czasowa gamma wymaga bezpośredniej fizycznej interwencji Sił Światła w życie Pracowników i Wojowników Światła na powierzchni tak szybko, jak to możliwe bez uruchomienia bomb toplet.

Przed Wydarzeniem niektórzy Pracownicy Światła mogą być fizycznie skontaktowani przez Plejadian zgodnie z protokołami Kontakt ze Spodkiem, a inna mała grupa Pracowników Światła może zostać przyjęta do Oporu zgodnie z protokołami Przyjęcia.  Jakiś czas po pierwszej grupie, inna grupa może zostać przyjęta do Ruchu Oporu i będzie mogła zabrać ze sobą swoje zwierzęta.  Ta druga grupa nie zostanie włączona do społeczności Ruchu Oporu i przygotowywana jest dla nich specjalna kolonia w określonym miejscu pod ziemią.

W pewnym momencie agenci Oporu mogą nawiązać fizyczny kontakt z niektórymi Pracownikami Światła na powierzchni i zaoferować wsparcie.

Dopóki nie nastąpi fizyczna interwencja, społeczeństwo na powierzchni będzie się rozpadać całkowicie zgodnie z drugą zasadą termodynamiki, która stwierdza, że ​​entropia w systemie zamkniętym stale rośnie.

Ten rozpad społeczeństwa na powierzchni doprowadziło do tego, że ciała wielu Pracowników Światła nie są w stanie poradzić sobie z sytuacją i też się rozpadają.  Istnieje wiele przypadków dziwnych chorób, załamań funkcji organizmu, ataków serca (wspomaganych przez ukierunkowaną broń energetyczną) oraz niezwykłych doświadczeń bliskich śmierci.

Siły Światła będą musiały zrozumieć, że bez fizycznej interwencji, rozpad powierzchni wkrótce stanie się nieodwracalnym procesem i będą musiały podjąć pewne ryzyko, użyć ich wolnej woli i fizycznie zainterweniować.

Wola ludności na powierzchni na temat tego problemu jest bardzo jasna:

http://2012portal.blogspot.com/2013/12/event-developments.html

https://www.thepetitionsite.com/576/357/913/planetary-liberation-now/

Dopóki nie nastąpi fizyczna interwencja, Pracownicy i Wojownicy Światła muszą utrzymywać Sieć Światła tak bardzo, jak to możliwe poprzez:

a) budowanie sieci Cintamani
b) budowanie sieci komór tachionowych
c) budowanie sieci połączeń Duchowych Rodzin
d) budowanie fizycznych grup Zgromadzeń Sióstr Róży
e) przygotowanie do fizycznego kontaktu z Siłami Światła zgodnie z wewnętrznymi wskazówkami
f) powstrzymywanie się od konfliktów międzyludzkich poprzez wybór braku reakcji i świadomego pozytywnego działania  nad reakcją

Zwycięstwo Światła!

Przetłumaczył galacticjoel

Źródło: https://2012portal.blogspot.com/2018/06/gamma-timeline.html

Planetarna aktywacja Zgromadzeń Sióstr Róży

.

Kobra, 16 czerwca 2018

Nadszedł czas, aby aktywować na powierzchni tej planety ogromną liczbę fizycznych Zgromadzeń Sióstr Róży.

Odtąd grupy te będą uzupełniać planetarną sieć energetyczną Czintamani w przekazywaniu energii Kompresji Przełomu.  Będą również służyć jako węzły wirowe do aktywowania spotkań członków Duchowych Rodzin, co umożliwi duchową aktywację planetarnej mandali Duchowych Rodzin.

Pozytywne emocjonalne połączenia pomiędzy członkami planetarnej Mandali Duchowych Rodzin przyspieszą proces Kompresji Przełomu.

Wiele fizycznych Zgromadzeń Sióstr Róży zostało już stworzonych i możecie do nich dołączyć.  Ponad 50 grup jest już wymienionych tutaj:

https://www.sisterhoodoftherose.network/groups

Każdego dnia tworzy się więcej grup, a jeśli macie fizyczną grupę, która spotyka się regularnie i ma trzy osoby lub więcej, możecie umieścić ją na powyższej liście, aby ludzie mieszkający w waszej okolicy mogli się przyłączyć.  Aby wasza grupa była na liście, skontaktujcie się z  sotrplanetarynetwork@gmail.com

Ogólne instrukcje dla waszej grupy są bardzo proste.

Po pierwsze, wasza grupa Zgromadzenia Sióstr Róży jest Świątynią Bogini:

http://www.awaken.com/2018/01/womens-temple/

Po drugie, wykonujcie medytację Powrotu Bogini i Wiru Bogini. Instrukcje dla obu medytacji są tutaj:

http://2012portal.blogspot.com/2018/02/power-of-goddess.html

Po trzecie, możecie robić medytację Seksualnego Uzdrawiania:

1. Rozluźnij ciało i obserwuj oddech przez kilka chwil.

2. Wizualizuj lśniące białe światło wchodzące do twojego fizycznego ciała i wszystkich ciał energetycznych podczas wdechu, a następnie wydychaj to białe światło do  swojego  otoczenia.

3. Teraz wyobraź sobie delikatny różowy pączek róży w czakrze serca.  Kiedy oddychasz, ta róża zaczyna kwitnąć.  Rób to przez kilka minut.

4. Wizualizuj czerwoną różę w twoim intymnym miejscu.  Kiedy oddychasz, ta róża zaczyna kwitnąć.  Rób to przez kilka minut.

5. Kiedy robisz wdech, energia seksualna czerwonej róży podnosi twoje kanały energetyczne do różowej róży w twojej czakrze serca.

6. Podczas wydechu wizualizacja kochającą, uzdrawiającą energię różowej róży schodzącą w dół do czerwonej róży w twoim intymnym miejscu, tworząc pętlę energii.  Powtarzaj to przez kilka minut.

Kiedy regularnie będziecie spotykać się, wykonując te medytacje, wasza grupa stanie się potężnym kanałem energii Bogini i znacznie pomoże zbudować planetarną sieć Światła.

Bogini chce Światła i Światło będzie!

Przetłumaczył galacticjoel

Źródło: http://2012portal.blogspot.com/2018/06/sisterhood-of-rose-planetary-activation.html

Raport z konferencji w Tajwanie i krótka aktualizacja sytuacji

.

Kobra, 31 maja 2018

Nasza konferencja Wzniesienia w Taipei była energetyczną kontynuacją konferencji w Budapeszcie.  Na kilka dni przed konferencją, świetliste statki-chmury  Plejadian, Syrian, Andromedan i Arkturian  dosłownie dokonały inwazji na Tajwan, aby przygotować energie dla konferencji:


.

Uaktywniliśmy kolejną ogromną liczbę grup Zgromadzenia Sióstr Róży (Sisterhood of the Rose) na całym świecie i zakotwiczyliśmy ogromne ilości Światła w sieci planetarnej, pozostawiając wiele osób głęboko przeobrażonych.

Oto relatywnie dokładne transkrypcje z konferencji w Budapeszcie:

https://connect2lifeeu.blogspot.com/2018/05/the-ascension-plan-part-1.html

https://connect2lifeeu.blogspot.com/2018/05/ascension-protocols-part-2.html

https://connect2lifeeu.blogspot.com/2018/05/manifestation-process-part-3.html

https://connect2lifeeu.blogspot.com/2018/05/galactic-wave-of-love-part-4.html

https://prepareforchange.net/2018/05/16/notes-of-the-budapest-cobra-ascension-conference-april-2018/

I z konferencji w Tajpej:

https://theearthplan.blogspot.com/2018/05/taipei-ascension-conference-12-13-may.html

https://theearthplan.blogspot.com/2018/05/taipei-ascension-conference-12-13-may_19.html

https://theearthplan.blogspot.com/2018/05/taipei-ascension-conference-12-13-may_20.html

Tymczasem oczyszczanie grupy Chimery trwa.  Pozostałe plazmowe bomby toplet są wplątane w pierwotną anomalię  populacji na  powierzchni, a siły Światła realizują swoje protokoły, aby rozwikłać ten bałagan bez niszczenia planety w trakcie tego  procesu.  Nic więcej nie można teraz powiedzieć na ten temat.

Od czasu aktywacji linii czasowej beta pod koniec stycznia, siły Światła działają z pełną prędkością, aby ujawnić istnienie ukierunkowanej broni energetycznej.

Zaledwie dwa dni po śmierci Isis Astara ujawniono zaangażowanie rodzin Czarnej Szlachty / Archontów w nękanie ukierunkowaną energią:

https://ahuwahzeus583992924.wordpress.com/2018/01/31/psychotronic-terrorism/

https://ahuwahzeus583992924.wordpress.com/2018/03/16/zionic-mind-control/

https://ahuwahzeus583992924.wordpress.com/2018/02/28/maupeou-and-thales-group/

To samo źródło, blog Ahuwahzeus, ujawniło sieć Czarnej Szlachty / Archontów z wielką precyzją i z prawie 90% niezawodnością.  Dlatego dobrym pomysłem może być bezpieczne przechowywanie danych z tego bloga i ich ponowne opublikowanie w przypadku wyłączenia oryginalnego bloga.

Grupa Chimery jest rzeczywistym kontrolerem bariery kwarantanny, podczas gdy rodziny Czarnej Szlachty / Archontów są rzeczywistymi kontrolerami powierzchni planety. Większość ich linii krwi pochodzi ze starożytnego Rzymu.

Czarna szlachta (aristocrazia nera) opisana jest tutaj:

https://ahuwahzeus583992924.wordpress.com/2018/02/23/nero-aristocrazia/

Kontrolują Negatywne wojsko przez Rycerzy Maltańskich (SMOM):

https://ahuwahzeus583992924.wordpress.com/2018/02/03/engineers-of-war-knights-of-malta/

Kontrolują negatywną policję i polaryzują partie polityczne za pośrednictwem Rycerzy Kolumba:

https://ahuwahzeus583992924.wordpress.com/2018/02/13/vatican-death-squad-of-columbus/

Kontrolują strukturę społeczeństwa poprzez jezuitów:

https://ahuwahzeus583992924.wordpress.com/2018/02/04/jesuit-order-of-liars-terrorists-and-infiltrators/

Kontrolują przedsięwzięcia biznesowe poprzez klany mafijne:

https://ahuwahzeus583992924.wordpress.com/2018/02/21/made-men-of-rome/

Główne rodziny Archontów to rodzina Massimo (Maximus):

https://ahuwahzeus583992924.wordpress.com/2018/01/31/massimo-crime-family/

http://ltvfye.blogspot.com/2018/03/massimo-mafia-of-london.html

https://www.roguemoney.net/blog/2018/5/16/the-chair-serves-the-master
Rodzina Breakspear (Lancelotti):

https://ahuwahzeus583992924.wordpress.com/2018/02/08/house-of-the-magicians/

Rodzina Orsini (Ursus):

https://ahuwahzeus583992924.wordpress.com/2018/02/04/orsini-and-rosenberg-alchemical-mafia/

Rodzina Aldobrandini / Brandolini:

https://ahuwahzeus583992924.wordpress.com/2018/02/05/tomb-of-aldobrandini/

https://ahuwahzeus583992924.wordpress.com/2018/04/24/vatican-accountants-and-bankers/

Rodzina Colonna (Columna):

https://ahuwahzeus583992924.wordpress.com/2018/02/04/colonna-crime-corporation/

Rodzina Borgia (Borja):

https://ahuwahzeus583992924.wordpress.com/2018/03/15/borgia-mafia/

Rodzina Pallavicini (Palatinus):

https://ahuwahzeus583992924.wordpress.com/2018/01/31/pallavicini-crime-syndicate/

Rodzina Torlonia (kontrolerzy BIS):

https://ahuwahzeus583992924.wordpress.com/2018/01/31/torlonia-banking-mafia/

Theodoli (Theodosius) (Theodosius Pierwszy był Archontem, który nakazał zniszczenie Misteriów Bogini w 391 roku ne):

https://ahuwahzeus583992924.wordpress.com/2018/02/07/devilish-tricksters/

Rodzina Gaetani (odźwierni, doradcy Donalda Trumpa poprzez nowojorski klan mafijny Pięciu Rodzin oraz rodzina Mercer, która jest rodziną stowarzyszenia kupców Czarnej Szlachty):

https://ahuwahzeus583992924.wordpress.com/2018/02/08/gaetani-crime-family/

https://ahuwahzeus583992924.wordpress.com/2018/02/07/don-trump-and-the-atlantic-city-mafia/

https://news.littlesis.org/2017/05/24/mercer-family-front-groups-attack-universal-healthcare-bill-in-new-york-state/

https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/mercer-funding-trump-anti-muslim-advert-group-claims-2016-election-documents-open-secrets-a8290986.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Worshipful_Company_of_Mercers

https://www.telegraph.co.uk/finance/2948232/Lifting-the-lid-on-the-liveries.html

Wszystkie te rodziny linii krwi tworzą połączoną sieć, która skutecznie kontroluje powierzchnię planety, jak to jest nieco dokładnie opisane tutaj:

https://tabublog.com/2017/07/11/the-holy-grail-of-who-they-are-that-rule-over-us-all/

https://tabublog.com/2017/07/14/the-holy-grail-of-who-rules-and-controls-all-part-ii-must-see-and-share/

Siły Światła wykonują swoje protokoły, aby usunąć rodziny Archontów od władzy i uwolnić powierzchnię planety. Jedyne, co mogę tu powiedzieć,   to, że ta sama struktura „zwierzchnictwa i władzy” istnieje na płaszczyźnie plazmowej i niższej  eterycznej i jest codziennie demontowana.

Zwycięstwo Światła!

Przetłumaczył galacticjoel

Źródło: http://2012portal.blogspot.com/2018/05/taiwan-conference-report-and-planetary.html

Previous Older Entries

PRAWA AUTORSKIE Copyright (C) by Krystal Freeman 2010. Do wszystkich przeze mnie przetłumaczonych tekstów na tym blogu, chyba, że zaznaczono inaczej. Rozpowszechnianie moich tekstów jest dozwolone i mile widziane pod warunkiem podania linku do oryginalnego tekstu na moim blogu i bez zmian tekstu.