Aktualizacja warunków kapitulacji

.
Kobra, 30 lipca 2016
.

Są pewne wyjaśnienia, które muszą być podane o warunkach kapitulacji.

Po pierwsze, plan masowych aresztowań jest nadal ważny i w pełni sił.  Siły Światła nie będą czekać na jakiekolwiek ciemne osoby lub frakcje kabała do poddania się.  Zaaresztują ich tak szybko, jak będą mogli to zrobić w taki sposób, jaki nie stworzy zagrożenia dla ludzkości.  Ci członkowie kabała, którzy się poddadzą przed masowymi aresztowaniami, będą mieli korzystniejsze warunkiJest bardzo mało prawdopodobne, że wielu poszczególnych członków kabała podda sie przed Wydarzeniem, ponieważ będą bali się zemsty od innych członków postrzegani jako „zdrajcy”.

Istnieje pewna możliwość, że frakcja Rothschilda jako całość podda się i rozpocznie współpracę przed Wydarzeniem.   Rothschildowie upadłymi aniołami z systemu gwiezdnego, Rigel w gwiazdozbiorze Oriona.  W przeszłości wielu członków kabała pochodzących z Rigela poddali się Światłu, gdy zostało im pokazane, że Światło jest silniejsze od ciemności.  Rigelanie mają tendencję do stawania po stronie silniejszych i wielu z nich, gdy zostaną aresztowani, lub będą w obliczu wystarczająco silnej opozycji, faktycznie okażą oznaki ulgi, że wreszcie ktoś był na tyle silny, aby zatrzymać ich negatywne działanie.  To będzie dla nich dowodem, że Światło jest silniejsze n ciemność i zaczną współpracować.  Rasa  z Rigela zeszła z Ducha do materii przez proces implantacji.   Dalej mają związek z Duchem do pewnego stopnia i wielu z nich będzie mogła wznieść się, gdy ten koszmar dualizmu się zakończy.

 .

Jezuici, Archonci i Chimera, wszyscy pochodzą z negatywnych ras z galaktyki AndromedyWszyscy są upadłymi aniołami, co oznacza, że zeszli z Ducha do materii w procesie implantacji i wielu z nich  będzie także w stanie wznieść się, gdy dualizm sie zakończy.Grupa Chimery nie jest zaangażowana w negocjacje kapitulacji, ponieważ żadna pozytywna frakcja na Ziemi nie jest wystarczająco silna, aby móc sobie z nimi poradzić.  Opór ma do czynienia z nimi bezpośrednio.

Frakcja Rockefellera jest drakońska z pochodzenia i nigdy sie nie podda.  Będą walczyć do końca z ich fałszywymi flagami, aż nie zostaną usunięci do Galaktycznego Centralnego Słońca. Drakońska rasa ewoluowała z gęstej materii i bardziej negatywni członkowie tej rasy nie mają wystarczającego kontaktu z Duchem, aby być odkupionymi.

Po drugie, członkowie kabała, którzy poddadzą sie dobrowolnie, przejdą przez psychologiczną terapię, aby stać się częścią sił Światła i będą potraktowani sprawiedliwie.  Zostaną oni otoczeni gwiezdnym pyłem [stardust].  Więc jeśli któryś z nich spróbuje coś śmiesznego zanim w pełni zaakceptuje Światło, będzie natychmiast sparaliżowany i następnie usunięty z Ziemi.  Podczas procesu pojednawczego będą musieli w pełni ujawnić swoje przeszłe działania i stanąć twarzą w twarz z gniewem ludności, ale nie będą mogli być traktowani z przemocą i nie zostaną ukarani.  Największą dla nich karą będzie ich sumienie po tym jak się przebudzą i w pełni zdadzą sprawę z tego, co zrobili.  Przejdą przez psychologiczny proces uzdrawiania i spędzą resztę swojego życia w służbie dla ludzkości i Światła.
 .

Po trzecie, nagroda* za schwytanie członków kabała najprawdopodobniej nie będzie działać, ponieważ druga strona wprowadziła jeszcze większe nagrody za niektórych wojowników Światła na powierzchni planety.  Odzwierciedla to traktat z Chimerą przed stuleciami, który mówi „nie tkniemy waszych przywódców i wy nie tkniecie naszych.  Oczekuje się, że ten impas będzie trwał do Wydarzenia, gdy wreszcie nastąpi przełom i Chimera będzie postawiona przed szach matem.

Zwycięstwo Światła!

 *Beniamin Fulford ostatnio wydał listę pewnych członków kabała z nagrodą 1 tony złota za każdego, za ich schwytanie.
 .
Przetłumaczyła Krystal
 .
http://2012portal.blogspot.com/2016/07/terms-of-surrender-update.html

AA Michał: Prawo Przyciągania

.

Umieszczam ten przekaz, który przysłała mi Tessi, także tu na stronie głównej, ponieważ uważam, że jest niezwykle ważny szczególnie teraz, gdy chaos narasta wykładniczo.  Dzięki Tessi – kr

.

.
Ukochani Mistrzowie, aby stać się mistrzem kroczącym Ścieżką i urzeczywistniać wyższe częstotliwości własnej prawdy na fizycznej płaszczyźnie codziennego życia, niezwykle ważna jest samodyscyplina oraz dążenie do ucieleśniania wyższego stanu świadomości. Informacje dla każdego wcielenia są przechowywane wewnątrz atomu nasiennego duszy. Jednak, aby uzyskać dostęp do jakiejkolwiek zaawansowanej kosmicznej informacji, świadomość istoty ludzkiej musi osiągnąć odpowiednie wzorce częstotliwości. Z biegiem czasu pragnienie zamienia się w dążenie, a w końcu dążenie – w wyraźną intuicyjną zdolność.
 .
Zostało udowodnione, że ludzkość ewoluuje i stopniowo, w przełomowych chwilach, doświadcza życiowych przemian. Na fizycznej płaszczyźnie istnienia na każdy aspekt ludzkiej istoty ogromny wpływ ma stopienie duszy z osobowością, co powoduje niesamowite zmiany w ciele i w egotycznej świadomości. Podstawą radosnego, dostatniego życia jest bycie w chwili obecnej, z pełną świadomością, bez osądzania czy stronniczości. Twoja obecna rzeczywistość i przyszłe doświadczenia są tworzone przez wcześniejsze wspomnienia i oczekiwania / aspiracje dotyczące przyszłości.
 .
Pamiętaj: Duchowy Ogień jest podstawą wszelkiej manifestacji, która stanowi tło dla ludzkiej ewolucji. Moc Wszechświata przejawia się w chwili obecnej – w TERAZ, wewnątrz PUNKTU CISZY – między przeszłością a przyszłością. PUNKT CISZY (MARTWY PUNKT) tworzenia nie jest pustką, jest wypełniony Białym Ogniem – energią Boskiego atomu nasiennego, nieprzejawionym potencjałem Stwórcy.
 .
Kiedy przychodzi czas, aby oddzielny Boski atom nasienny doświadczył rzeczywistości czwartego wymiaru, święta Triada czekająca na najgęstszym, wejściowym poziomie piątego wymiaru, posyła wyznaczony przez Boga atom nasienny do siódmego (najwyższego) podpoziomu czwartego wymiaru. Następnie boski atom nasienny przesyła dalej KULĘ Światła nazywaną CIAŁEM PRZYCZYNOWYM, która staje się naczyniem dla duszy – dla jej wszystkich fragmentów – w celu ucieleśnienia w trzecim i czwartym wymiarze.
 .
Święta Triada przez ciało przyczynowe nadzoruje zsyłanie miniaturowych Boskich atomów nasiennych, które następnie ułatwiają tworzenie ciała fizycznego na ziemskim planie. Atomy nasienne / iskry duszy schodzą wtedy przez przewód energii siły życiowej, aby doświadczyć istnienia w wielu wcieleniach i kreacjach.
 .
Esencja Stwórcy tworzy z wnętrza świętej Triady fragmenty duszy, które mają ucieleśniać się pośród fizycznej materii. Te fragmenty są oddzielnymi aspektami siebie, a jednak nadal stanowią części większej całości. Święta Triada, która zasiedla środowisko piątego wymiaru, przyjmuje wtedy pozycję obserwatora i patrzy, jak te fragmenty duszy zatapiają się w gęstości. Następnie cierpliwie czeka na czas, kiedy podszepty Jaźni wyższej Duszy przebudzą te wędrujące iskry Boskości, które następnie zaczną szukać drogi powrotnej i ją odnajdą.
 .
Magnetyczna moc Ducha zawsze będzie dążyć do zwracania się wcielonej duszy ku wnętrzu i ku górze. To jest PRAWO PRZYCIĄGANIA. Stopniowo, z upływem czasu, dusza łączy się z osobowością i staje się świadomą połączoną jednością – osobowością natchnioną przez duszę. Łączy się miłość i inteligencja, w ten sposób zostaje zrealizowany Boski plan. Wyższa wiedza jest przechowywana w świętej pamięci atomu nasiennego duszy, DNA i świętego Umysłu.
 .
Duszę stanowi duchowa esencja, która rezonuje ze specyficznymi poziomami świadomości. Pan siebie ma poczucie własnej tożsamości indywidualnej, a także poczucie uniwersalnej JEDNOŚCI. Najpierw pojawia się świadomość siebie, następnie stopniowo rozwijasz się i stajesz osobowością natchnioną przez duszę, zaś później rozkwita świadomość, że nie jesteś duszą, lecz czymś o wiele większym – punktem boskości, dynamiczną wolą skupioną w duszy – zindywidualizowanym boskim atomem nasiennym, który bezpośrednio rozświetla Jaźń duszy. To jest moment przebudzenia świadomości BYTU – nie bycia. Małe światło fragmentów duszy – z niższych wymiarów – znika, ponieważ stopniowo łączy się z olśniewającym blaskiem świętych Triad siedmiu podpoziomów piątego i wyższych wymiarów.
 .
Wcielona Jaźń duszy, a następnie wyższe ciało przyczynowe, musi zintegrować wszystkie pozostałe fragmenty duszy ze wszystkich podpoziomów wymiaru trzeciego i czwartego. Tak więc silne promieniowanie duszy rozświetla ciało egotyczne, a człowiek staje się osobowością natchnioną przez duszę. Jest to czas, kiedy wydostajesz się z koła karmy, masz wyczyszczone i zintegrowane wszystkie fragmenty własnej duszy z poziomu czwartego wymiaru i niższych. Jest to tak zwany czwarty etap na Ścieżce Wniebowstąpienia.
 .
Wówczas, po tym jak kula światła ciała przyczynowego zaczęła być zasysana do góry i ponownie włączana do świetlistej świętej Triady, łączą się z nią bezpośrednio trzy kosmiczne sznury: życia / świadomości i kreatywności. Jest to kolejny etap integracji Boskiej Jaźni w twojej podróży powrotnej do wyższych królestw Światła.
 .
To inicjuje piąty etap procesu wznoszenia i umożliwia wstęp do pierwszego podpoziomu piątego wymiaru. Osobowość natchniona przez duszę jest teraz gotowa współgrać z piątym wymiarem – z jego wejściowym poziomem, ze świętą Triadą, która zawiera w sobie Biały Ogień atomu nasiennego, mieszczącego trzy boskie promienie twojego podwszechświata: boską wolę, miłość / intuicję i aktywną twórczą inteligencję.
 .
Kiedy pojawia się ten piąty etap, przez jakiś czas tracisz porozumienie z Jaźnią duszy, przewodnikami i nauczycielami, tracisz również wszelkiego rodzaju połączenia telepatyczne. Może to przypominać małą śmierć i może temu towarzyszyć kilkudniowe poczucie bycia opuszczonym. Wszystkie elementy / aspekty trój-/czterowymiarowego ciała duchowego – zawierające się w oświeconym ciele przyczynowym, zostały z powrotem wchłonięte przez świętą Triadę przebywającą na najniższym poziomie piątego wymiaru. Nie ma już Nadduszy / wyższej Jaźni w czakrze ósmej – Gwieździe Duszy, ponieważ teraz masz bezpośrednią więź z piramidą Światła, która mieści w sobie jedną z twoich pięciowymiarowych świętych Triad.
 .
W tym czasie tworzy się rzeka życia, Antakarana – tęczowy most Światła, który ostatecznie połączy cię z siedmioma głównymi oświeconymi Jaźniami świętych Triad z piątego wymiaru. Na każdym podpoziomie piątego wymiaru czeka jedna z głównych świętych Triad. Im wyższy poziom świętej Triady, w tym większej piramidzie Światła czeka i tym wyższą ma częstotliwość od tej pod nią. Istnieje również szereg mniejszych świętych Triad rozrzuconych po piątym wymiarze. W królestwach piątego wymiaru proces przebiega nieco inaczej i obecnie nie będziemy się tym zajmować.
 .
Dla lepszego zrozumienia procesu twórczego: nasz Bóg Ojciec Matka doświadcza tworzenia i złożoności wszystkich fragmentów swoich atomów nasiennych w każdej iskrze stworzenia w całym tym podwszechświecie. Każdy wymiar i podwymiar – dzięki właściwym mu BOSKIM ATOMOM NASIENNYM – dysponuje inną świadomością oraz różnorodnością PODSTAWOWYCH JAŹNI.
 .
Twój BOSKI ATOM NASIENNY / Obecność JAM JEST doświadcza życia za pośrednictwem wielu świętych Triad. Te święte Triady doświadczają życia przez mentalne aspekty licznych rozszerzeń duszy. Ów wyższy poziom rozszerzeń duszy doświadczany jest na płaszczyźnie materialnej rzeczywistości dzięki fizycznym zmysłom.
 .
Ukochani, wypada, abyście się zastanowili nad przekazywanymi wam ważnymi pojęciami dotyczącymi stworzenia i abyście je sobie przyswoili. Wy, ludzie z gwiazd, którzyście osiągnęli wymagany poziom harmonijnych wzorców częstotliwości, obecnie jesteście na etapie przekazywania innym wszystkiego, czego nauczyliście się w praktyce. Kiedy będziecie to robić, ci wokół was, którzy wciąż borykają się z trudnymi warunkami panującymi w niższych wymiarach, będą podziwiali to, co osiągnęliście, i stopniowo zaczną was naśladować. Jak wiecie, nauczanie przez świecenie przykładem jest najbardziej skutecznym sposobem, aby przyciągnąć uwagę innych ludzi, podobnie jak postępowanie zgodne z biblijna maksymą: „ Po owocach ich poznacie.”
 .
SUGERUJEMY, ABYŚCIE ZASTANOWILI SIĘ NAD PONIŻSZYMI WSKAZÓWKAMI, AŻ MOCNO ZAKORZENIĄ SIĘ W WASZEJ PAMIĘCI, PONIEWAŻ SĄ NIEODŁĄCZNĄ CZĘŚCIĄ PRAWA PRZYCIĄGANIA I SĄ WAŻNYMI WARUNKAMI POMYŚLNEGO UZYSKANIA STATUSU „MISTRZA PRZEJAWIANIA”.
 .
*Zostań obserwatorem i przyglądaj się wszystkim negatywnym wydarzeniom, które nieustannie zachodzą wokół ciebie, lecz w nich nie uczestnicz. To stan twoich emocji wciąga cię w wir negatywności. Jeśli promieniejesz harmonijnymi wzorcami, wyższymi wzorcami częstotliwości, będziesz odporna/odporny na nieharmonijne energie wokół ciebie.
 .
*Jesteś w trakcie poszerzania swojej świadomości odnośnie tego, co dzieje się wokół, i dlatego niezwykle ważne jest utrzymanie bezstronnego stanu umysłu. Rozwijasz nowy sposób myślenia, który jest oparty na kontrolowaniu umysłu i emocji przez wyższą Jaźń.
 .
*Najpierw pojawia się świadomość siebie, następnie świadomość duszy, później świadomość galaktyczna, a w końcu świadomość pod-wszechświatowa. Wtedy starasz się sięgnąć do strumienia nieskończonej świadomości, która zawiera kosmiczną rzeczywistość pełnego boskiego planu dla tego nowego podwszechświatowego doświadczenia.
 .
*Rozwijasz również podwyższoną kontrolowaną wrażliwość wobec empatycznych osób, z którymi masz do czynienia, a które mogą przejawiać nieco inny punkt widzenia. To stanowi integralną część nieosądzania. Starasz się sumiennie żyć zgodnie z własną prawdą – na miarę twoich możliwości, i wszystkim innym pozwalasz na to samo.
 .
*Nie pozwól niczemu ani nikomu, aby zakłócał twój spokój. Rozwijaj wysoki poziom wyrozumiałości i wrażliwości, pilnie ćwicząc cierpliwość i nieskorość do gniewu.
 .
*Kiedy dążysz do uzyskania wewnętrznego mistrzostwa, częścią twoich testów będzie to, że będziesz musiała/musiał doświadczyć bolesnych relacji z ludźmi pojawiającymi się w twoim życiu, którzy nie są gotowi i chętni, aby iść naprzód po spiralnej Ścieżce świadomego duchowego przebudzenia. Będziesz musiał/musiała przezwyciężyć te relacje, a nawet wyjść poza nie. Każda dusza sama musi wybrać drogę, którą pójdzie. Odpowiadasz wyłącznie za własną duchową ewolucję.
 .
Nie wolno ci rezygnować z poszukiwania osobistego duchowego przebudzenia wewnętrznego mistrzostwa z powodu fałszywego poczucia obowiązku lub lojalności wobec tych, którzy nadal starają się korzystać z twojej energii lub domagają się nadmiernej uwagi i czasu. Ponieważ jesteś w krytycznej fazie procesu oświecenia – w okresie, kiedy jesteś najbardziej wrażliwa /bezbronny, a twoje próby i testy mogą być mniej dramatyczne niż w przeszłości, dość często popadasz w zakłopotanie i możesz nie wiedzieć, jaki powinien być twój następny krok i jaka kolejna prawda, którą należałoby się kierować we wciąż zmieniającej się rzeczywistości.
 .
Pamiętaj, że kiedy stwierdzasz: „oddaję wszystko co mam, a wszystko to czynię dla mojego najwyższego dobra” lub „dostrajam moją wolę do woli naszego Boga Ojca Matki dla mojego najwyższego dobra i największego dobra wszystkich”, to nie znaczy, że masz oddać swój dobytek czy wolną wolę. Chodzi tu o zaufanie mądrości Nadduszy / wyższej Jaźni i boskiej Jaźni, ponieważ wyższe aspekty boskiej świadomości zawsze wiedzą, co jest dla ciebie najlepsze w danym momencie.
 .
Moi dzielni, kiedy staniecie się bardziej biegli w w byciu natchnionymi współtwórcami, nie będziecie już koncentrować energii na tworzeniu małych przyziemnych pragnień, jakie mieliście w przeszłości. Umożliwicie stały przepływ diamentowych cząstek do ciał fizycznych i przez te ciała, natomiast pozostała ich część popłynie w świat przejawiony. Będziecie mogli w najdrobniejszych szczegółach zaprogramować, co chcecie przejawić dla własnej wygody i przyjemności, a jedna z częściej używanych przez was mantr powinna brzmieć: „wszystkie moje potrzeby i pragnienia są spełnione zanim jeszcze uświadomię sobie, czym one są, i zawsze posłuży to mojemu najwyższemu dobru oraz będzie najkorzystniejsze dla wszystkich”.
 .
Każdy z was podąży precyzyjnie określoną ścieżką służby dla ludzkości, ścieżką, która pozostanie w doskonałej harmonii z boską misją dla tej nowej ery. Będziesz mieć stałe, wyraźne i korzystne połączenie z Nadduszą / wyższą Jaźnią, będziesz także przyjemnie i łatwo podążać Ścieżką Światła, przenosząc się coraz wyżej do bardziej subtelnych światów istnienia. Miej pewność, że zawsze będę cię prowadzić, nakierowywać, inspirować i chronić podczas twojej wędrówki w nieznane. Do każdego z was wypromieniowuję odwieczną miłość naszego Boga Ojca Matki.
 .

JAM JEST archanioł Michał.

 .
 LM-07-2016 AA Michał przez Ronnę Herman http://www.ronnastar.com/messages-aam/latest.html
 .
Tłumaczenie Teresa Serafinowska

Raport z Konferencji Wzniesienia w Tajwanie i z przewrotu stanu w Turcji

.
Kobra, 24 lipca 2016
 .
.

Nasza konferencja Wzniesienia odbyła się w Tajpej,  bazie wielu pozytywnych grup Smoka.  Niebiescy, Biali i Czarni byli razem z nami na konferencji i Plum [nie wiem co oznacza Plum – kr] byli świadomi o naszej obecności.

Nasza grupa była silna i skoncentrowana i nasz fizyczny i niefizyczny wspierający zespół był bardziej skuteczny niż kiedykolwiek i pewien przełom nastąpił na niefizycznych płaszczyznach, co wskazuje, że Zasłona rozpadnie się „wkrótce”.

Otwarcie w Zasłonie może być widoczne energicznie na tym zdjęciu różowego nieba w Tajpej, które zostało zrobione kilka dni po konferencji:

.

Pewien cykl został zakończony i wkraczamy w następną fazę procesu Przełomu, gdzie wszystko będzie eskalowało w kierunku Kompresji Przełomu.  Więcej intela na ten temat ukaże się w niedalekiej przyszłości, tak samo jak intel na temat negocjacji kapitulacji.

Zaledwie kilka godzin przed rozpoczęciem konferencji, pucz wojskowy miał miejsce w Turcji.  Ten pucz został przeprowadzony przeciwko Erdoganowi przez Pozytywne Wojsko w Turcji  i został zmiażdżony przez negatywną, amerykańską  frakcję wojskową według instrukcji ich chazarskich i jezuickich dowódców.  Mimo, że pucz nie powiódł się, to geopolityczna końcowa gra została podniesiona do całkowicie nowego poziomu, co doprowadzi do rozpoznania frakcji destabilizującej Bliski Wschód.  Doprowadzi to w rezultacie do rozwiązania wszystkich konfliktów zbrojnych na całym świecie i do planetarnego pokoju w momencie Kompresji Przełomu.

 To jest to, co otrzymałem w dniu po przewrocie na temat sytuacji w Turcji z wiarygodnego źródła intelowego z Bliskiego Wschodu:

.

„Przewrót został przeprowadzony przez 60% armii tureckiej, w tym personel sił powietrznych i nawet rezerwowi żołnierze wyszli na ulice, aby wspierać swoich kolegów przeciwko dyktaturze Erdogana …

Czołgi armii wyjechały na ulice w Ankarze, Istambule i w największych miastach tureckich.  Helikoptery wojskowe przewoziły personel armii, która przejęła pod swoją komendę istotne centra infrastrukturalne.  I to zostało wykonane pomyślnie.  Udane było przejęcie kontroli budynku transmisji TV, międzynarodowego lotniska, Ataturka i domów Parlamentu i Pałacu Prezydenckiego, gdzie Erdogan był wzięty przez helikopter wojskowy na międzynarodowe lotnisko w Ankarze, gdzie poprosił o natychmiastowe opuszczenie kraju …

Erdogan zatwierdził wymagania liderów zamachu stanu pod warunkiem oszczędzenia jego życia i życia jego rodziny i przyznano mu ten warunek. Następnie nagrał wiadomość na Skype na pokładzie samolotu z prośbą do swoich zwolenników, aby wyszli na ulice i powstrzymali pucz …

Nikt nie wyszedł na ulice podczas wczesnych godzin puczu i scena była rozmyta.   Tysiące osób wspierających ten pucz maszerowało obok czołgów armii, witając żołnierzy, podnosząc sztandar Turcji i odnosząc się do założyciela nowoczesnej Turcji, Mustafy Ataturka …

Co stało się potem?

Erdogan wyleciał z lotniska w Ankarze i poprosił o azyl w Niemczech, ale Niemcy odmówili, a następnie do Azerbejdżanu, który zamknął swoje granice na widok Erdogana i tak samo zrobił Iran.

Erdogan nie miał wyboru, tylko powrócić.  Rozmowa telefoniczna między Obamą a Erdoganem miała miejsce w samolocie, jak stwierdził Washington Post.  Poprosił i otrzymał pozwolenie na lądowanie w Incirlik, amerykańskiej bazie wojskowej na południu Turcji.
 .

Chwilę po tym, 12 nieznanych samolotów  F-16 nad Ankarą i Istambułem zestrzeliło 25 helikopterów armii tureckiej, przewożących żołnierzy i kilku liderów, którzy byli w drodze do kontrolowania istotnych ośrodków w kraju i prawdziwa wojna odbyła się w powietrzu pomiędzy siłami powietrznymi USA i helikopterami armii tureckiej… Zestrzelili wszystkie tureckie helikoptery wojskowe i zabili większość żołnierzy, w liczbie ponad 800 żołnierzy i 50 oficerów … Komunikat z CIA, zażądał poddania się i zatrzymanie zamachu stanu w przeciwnym wypadku zmiażdżą wszystkich tureckich żołnierzy na granicy i na ulicach przez atak z powietrza.Przywódcy przewrotu nie mieli szans.  Musieli zatrzymać zamach stanu i nakazać żołnierzom wycofanie się z ulic i zakończenie zamachu stanu.

Czy rozumiecie teraz, dlaczego wiele amerykańskich baz jest w każdym kraju?  Po to, aby uniemożliwić to, co się stało ostatniej nocy w Turcji.  To samo jest w krajach Zatoki Perskiej Kataru, Arabii Saudyjskiej, Bahrajnie, Kuwejcie i Zjednoczonych Emiratach Arabskich.  Wszyscy są otoczeni prawami amerykańskiej armii, aby zapobiegać przewrotom.

Możecie znaleźć film na YouTube przedstawiający atak na helikoptery tureckiego lotnictwa wojskowego oraz jak padają jak muchy …  Więcej niż 24 helikopterów załadowanych oficerami i żołnierzami zostało zestrzelonych w mgnieniu oka …

Gdyby nie Ameryka … Erdogan dziś byłby uchodźcą w jednym z krajów, gdyby został przyjęty przez jakikolwiek kraj. Po udanym puczu zakończyłoby się cierpienie milionów Syryjczyków i Irakijczyków przez terroryzm i broń, które pochodzą z Turcji … zakończyłby się terror Daesh w tym regionie … zatrzymałaby się migracja ludności dotkniętej polityką Erdogana i tych, którzy toną w morzu próbując uciec … znaleźliby i zatrzymaliby liderów Daesh i al-Nusra w Turcji … To wszystko by się stało, gdyby zamach udał się wczoraj … ale to nie jest w najlepszym interesie Ameryki i jej polityki w tym regionie.”

Przetłumaczyła Krystal
 .
http://2012portal.blogspot.com/2016/07/taiwan-ascension-conference-report.html

Warunki Kapitulacji

.

Kobra, 14 lipca 2016

Negocjacje kapitulacji z kabałem odbywają się za kulisami i ogólna populacja ma prawo wiedzieć, co się dzieje, aby mogła skomunikować swoją perspektywę.  Tak oto umieszczam warunki kapitulacji do publicznego przeglądu i dyskusji.

Frakcja Rockefellera najprawdopodobniej będzie walczyć do samego końca, ale reszta kabała podda się, gdy zrobi się  dla nich zbyt niebezpiecznie.  Wiele pozytywnych frakcji coraz bardziej się niecierpliwi i coraz bardziej są zdolni do usunięcia kabała z planety.

Cokolwiek będzie wynegocjowane z Rothschildami musi być również wynegocjowane z jezuitami i czarnym rodzinami szlacheckimi.  Grupa Chimery nie bierze udziału w tych negocjacjach.

.

Celem negocjacji jest pokojowe przejście, a nie zemsta.

Otrzymają bezpieczeństwo:

1.  Będą zapewnieni, że nie zostaną usunięci z planety przez którąkolwiek z frakcji na Ziemi.

2.  Mogą zachować swoje kiczowate zamki i styl życia, ale nie więcej.  Nie będzie to więcej niż kilka miliardów dolarów.  Bez bilionów na kontach bankowych, które mogłyby sterować agendą planetarną, bez kontroli mediów, bez dostępu do zaawansowanej, wolnej  technologii, bez żadnych stanowisk władzy.  Zostaną oni zintegrowani z nowym społeczeństwem jako ” doradcy drugiej strony medalu” i dostaną szansę na reintegrację jako „honorowi członkowie Nowego Społeczeństwa „po tym jak zaakceptują kapitulację dla Światła.

Będą musieli naprawić swoje postępowanie:

1. Będą musieli natychmiast uwolnić kontrolę nad systemem finansowym, mediami, wojskiem i polityką na całym świecie, tak, aby Reset mógł zacząć się spokojnie i ludzkość mogła otrzymać bardzo potrzebną pomoc.

2. Będą musieli pojawić się przed komisją prawdy i pojednania, taką jak ta w Afryce Południowej, która była bardzo udana:

https://en.wikipedia.org/wiki/Truth_and_Reconciliation_Commission_(South_Africa)

3. Będą musieli współistnieć z ludzkością w pokoju.  Jeden błąd i zostaną usunięci.

Warunki te są tak korzystne, jak tylko mogą dla nich być.  Z tego względu, wielu z nich zacznie współpracować i rzeczywiście prawdziwie zaakceptuje Światło.  Wielu z nich zostało zmuszonych albo urodzili się w iluminackiej strukturze wbrew ich woli, a wielu z nich działa na podstawie głębokiej traumy.  Ci, którzy nadal będą odmawiać współpracy, zostaną przeniesieni do Galaktycznego Centralnego Słońca po Wydarzeniu.

Jeśli nie będą współpracować i to szybko, warunki negocjacyjne może się zmienić, ponieważ sytuacja planetarna i kosmiczna zmieni się, gdyż Galaktyczne Centralne Słońce ma zamiar wkrótce „kichnąć”.

http://2012portal.blogspot.com/2016/07/terms-of-surrender.html
 .
Przetłumaczyła Krystal