Holon Solarny

 

Planetarne Przesłanie Hatorów przez Toma Kenyon’a

Kliknij tu   dźwiękowa medytacja Holonu Solarnego

Kliknij tu    dźwiękowa medytacja wielowszechświatów

Podajemy informacje o Holonie Solarnym w tym momencie, ponieważ kolektywnie wkraczacie w głęboki i niepewny proces przejścia świadomości planetarnej. 

Jak w przypadku każdego doświadczenia, zdobyta wiedza zależy od perspektywy, z której  sytuacja jest postrzegana. 

Pod tym względem nie różnimy się od Was. Po prostu patrzymy na wasze kłopotliwe  położenie i wasze potencjały, z innych wymiarów świadomości. 

Spoglądamy na waszą sytuację z różnych perspektyw. Przekażemy to tak zwięźle, jak to  możliwe, aby dotrzeć w końcu do Medytacji Dźwiękowej. Czujemy też, że opisanie jak to  wygląda z naszej perspektywy może wam pomóc. 

A więc… zacznijmy od początku, ponieważ wszystko we wszechświecie jest tańcem światła,  energii i materii. 

Z perspektywy najwyższych osiągniętych przez nas wymiarów, które nazywamy Aethos, nie  ma konfliktu. Wszystkie bieguny znajdują się w nieskończonej przestrzeni zrównoważonego  umysłu. Tak więc, z tej perspektywy, wszystko, co rozwija się w waszym doświadczeniu na  

waszej Ziemi, jest przejściowym przejawem światła i energii, i ma charakter doświadczanego  snu. Nie ma substancji. To magiczny pokaz Kosmicznego Umysłu. 

Jednak rzeczy stają się „bardziej namacalne”, gdy świadomość schodzi z tego wzniosłego  wymiaru, do zagęszczenia powodującego zderzanie cząstek subatomowych – zderzeń światła,  energii i materii, które są jak Atomowy Taniec Wirujących Derwiszów, odpowiedzialny za  twój świat zmysłów. Rzeczywiście, z perspektywy wcielenia na waszej Ziemi, czasami trudno  jest znaleźć równowagę i spokój umysłu. 

Schodząc bardziej na Ziemię, że tak powiem, znajdujesz się pośród masywnych Węzłów  Chaosu. Niektóre z nich wpływają na klimat, oceany, ekosystem, politykę, zaburzenia  społeczne i samo istnienie cywilizacji, jaką znaliście. Nie zniechęcajcie się tą lawiną zmian,  ponieważ jest to prawdziwa i najbardziej definitywna szansa na ewolucję, zachodzącą w  przyspieszonym tempie. 

Ci, którzy odmówią ewolucji, poddadzą się degradacji. Ujeżdżanie wiatrów zmian dla  duchowej korzyści jest, z każdej naszej perspektywy, rozsądnym posunięciem. 

Jedną z największych trudności tej planetarnej przemiany jest to, że wasza mentalna,  emocjonalna, fizyczna i duchowa żywotność może zostać znacznie zredukowana. Odnosimy  się tutaj do witalności twojego KA (twojego ciała subtelnej energii) i twojego KHAT  (twojego ciała fizycznego). Utrata witalności może wpływać na Ciebie na wielu poziomach i  na wiele złożonych sposobów. 

Ze wszystkich naszych poziomów postrzegania, z wyjątkiem Aethos, z którego postrzegamy wszystkie zjawiska jako sen, widać, że czeka was trudniejszy i bardziej wymagający czas.

A jednak pośród właśnie takiej presji, można wydobywać diamenty. Te diamenty nie są z tej  Ziemi, ale rodzą się z twojej własnej świadomości, kiedy doświadczasz całej złożoności swojego ziemskiego życia. Angażowanie się w życie z nieco wyższego poziomu świadomości  jest wszystkim, czego potrzeba, aby ruszył strumień przyspieszonej ewolucji. 

To jest to miejsce, w którym Holon Solarny może ci pomóc… aby dać ci przewagę nad  demoralizującymi i wyczerpującymi efektami radzenia sobie z wieloma i to bardzo złożonymi  Węzłami Chaosu

W tej chwili możemy wam zaoferować wiele rzeczy, ale wybraliśmy Holon Solarny,  ponieważ jest to forma eterycznego ognia. Ma też zdolność jednoczesnego oczyszczania i  przekształcania świadomości. Jest to bardzo skuteczne narzędzie do przyspieszenia swojej  własnej ewolucji. 

Przekazaliśmy tę metodę kapłanom i kapłankom w świątyni w Dendarze w starożytnym  Egipcie. Generowała ona w nich znacząco podniesione stany świadomości, dzięki którym  mogli komunikować się z nami bezpośrednio. Pozwalała im ona ożywiać się w celu  wzniesienia świadomości. 

Medytacja wykorzystuje bęben i interakcję trzech wokalizacji, przekazujących kody  dźwiękowe. 

Istnieją trzy formy pracy z Holonem Solarnym, które chcemy wyjaśnić. Pierwsza forma (w ruchu) 

W ten sposób poinstruowaliśmy wtajemniczonych w świątyni, w Dendarze, aby pracowali z  medytacją. Ta forma powinna być jednak stosowany tylko wtedy, gdy masz dobre wyczucie  równowagi. 

Stojąc ze stopami rozstawionymi na szerokość ramion, umieść swoją świadomość w splocie  słonecznym. Wyobraź sobie, że w tym obszarze znajduje się kula światła, podobna do słońca.  Wewnątrz słońca znajduje się lśniący biały ankh. Ten ankh cię chroni, ponieważ jest  energetyczną sygnaturą bardzo wysokiego wymiaru duchowego. Przekazuje on również do  twojego KA i KHAT potężne, wzmacniające życie energie. Pozwól każdemu impulsowi  bębna uderzać w tę eteryczną kulę ognia w twoim splocie słonecznym. Pozwól Holonowi  Solarnemu drżeć z każdym pulsem bębna i pozwól swojemu ciału poruszać się w rytmie  zgodnie z wrodzoną mądrością twojego ciała. Jeśli czujesz się do tego powołany, pozwól  sobie na wydawanie dźwięków podczas ruchu. 

Druga forma (siedząc) 

Drugim sposobem pracy z tym jest siedzenie ze stopami w kontakcie z podłogą lub ziemią.  Wszystko inne w medytacji jest takie samo jak w przypadku pierwszej. Poczuj lśniący biały ankh, który znajduje się w środku splotu słonecznego. Pozwól każdemu impulsowi bębna  uderzyć w tą kulę ognia (tj. Holon Solarny). Pozwól holonowi drżeć z każdym rytmicznym  pulsem i pozwól swojemu ciału poruszać się spontanicznie, zgodnie z jego wrodzoną  mądrością. 

Podobnie jak w przypadku Pierwszej Formy – jeśli czujesz się do tego powołany – wydaj  dźwięk, który rezonuje z tym, co czujesz i jak porusza się twoje ciało.

Trzecia Forma (w bezruchu) 

Trzecia metoda jest wykonywana w bezruchu. Można to zrobić siedząc lub leżąc. Podobnie  jak w przypadku pozostałych dwóch metod, skupiasz swoją uwagę na splocie słonecznym.  Poczuj lśniący biały ankh pośrodku kuli ognia. Pozwól, aby dźwięk bębna uderzył w kulę  ognia (czyli Holon Solarny). Niech holon drży z każdym pulsem. W tej metodzie celowo nie  wydajesz dźwięków ani nie poruszasz swoim ciałem fizycznym. Ale jeśli dźwięk i ruch  pojawią się spontanicznie, pozwól im się rozwinąć. 

Podsumowanie 

Podstawowa metoda, którą opisaliśmy powyżej, ma na celu umożliwienie Holonowi  Solarnemu wzmocnienie i oczyszczenie. Stanowi podstawę wszelkich zastosowań tego  holonu i zalecamy częstą pracę z nim w ten sposób. Skierujemy teraz swoją uwagę na  ciekawe zastosowanie Holonu Solarnego. 

Psycho-Nawigacja 

Użycie Holonu Solarnego do psycho-nawigacji w przestrzeni i innych wymiarach  świadomości może być interesujące dla wielu. 

Jest taka metoda, którą chcielibyśmy omówić, ponieważ stanowi ona podstawę dla wszystkich  innych psycho-nawigacji wykorzystujących Holon Solarny. Jej celem jest bezpośrednie  przyciągnięcie do siebie wzmacniających życie energii, które są emitowane przez Słońce,  gwiazdę znajdującą się w centrum twojego Układu Słonecznego. 

Holon Solarny jest formą eteryczną i nie jest związany czasem ani przestrzenią w taki sam  sposób, jak twoje ciało fizyczne. Holon Solarny może również momentalnie przenieść się do  innego wymiaru lub innego miejsca w przestrzeni. 

Aby czerpać energie wzmacniające życie, ze słońca, po prostu wykonaj następujące  czynności: po kilku minutach pracy z medytacją dźwiękową upewnij się, że masz wyraźne  poczucie Holonu Solarnego w splocie słonecznym. Upewnij się również, że ankh emanuje  energią. Jeśli nie wyczuwasz emanacji światła i/lub energii pochodzących z ankh, pracuj z  holonem, dopóki tego nie poczujesz. 

Następnie wyobraź sobie, że unosisz się w przestrzeni naprzeciwko słońca. Będziesz w  swoim ciele eterycznym KA, więc nie możesz zostać poparzony. Słońce nieustannie przesyła  energię za pomocą wiatru słonecznego – nazywanym również strumieniem słonecznym i jest  to strumień potężnych energii, z którego będziesz czerpać. 

Holon Solarny pasuje do sygnatury energetycznej własnego ciała subtelnego Słońca (tj.  Słonecznego KA), a kiedy twój Holon Solarny wciągnie w siebie bardzo silne energie, twoje  ciało KA spontanicznie zmniejszy częstotliwość tych energii słonecznych, aby mogły być one używane przez twoje ciało fizyczne (KHAT). 

Będziesz sam odpowiedzialny za to, co zrobisz z tą zwiększoną energią. Dlatego  zdecydowanie zalecamy, abyś wykorzystywał ją w swoim życiu, w sposób pozytywny. Całe  życie w kosmosie jest ze sobą połączone, a gdy osiągniesz wyższe stany energetyczne,  odkryjesz ze swojej strony potrzebę wykorzystania zdolności reagowania na różne sygnały.

Ci z was, którzy są zaawansowanymi psychonautami, mogą badać inne systemy gwiezdne, a  także inne wymiary świadomości. Podczas eksploracji innych wymiarów świadomości lub  innych systemów gwiezdnych zawsze miej poczucie ankh. Podkreślamy ten ważny punkt,  ponieważ ankh ochroni Cię, jeśli przypadkowo odkryjesz przestrzenie, które nie będą dla  ciebie przyjazne. Innymi słowy, nie wszystkie systemy gwiezdne czy wymiary świadomości  są zamieszkane przez istoty życzliwie nastawione. Niektórzy ich mieszkańcy są nikczemni i  jeśli w swojej naiwności natkniesz się na system gwiezdny lub wymiar, w którym nie  powinieneś być, twój ankh cię ochroni. 

O Holonie Solarnym i jego potencjałach moglibyśmy powiedzieć znacznie więcej, ale wtedy  ta wiadomość byłaby dużo, dużo dłuższa. Cała wiedza, której będziesz potrzebować, aby w  pełni wykorzystać możliwości Holonu Solarnego, jest zakodowana w lśniącym białym ankh.  Medytuj nad tym kluczem do wyższych wymiarów wiedzy duchowej, a ujawni ci on  wszystko, czego potrzebujesz. 

Niech Holon Solarny i niezwykła tajemnica wiatrów słonecznych oraz strumienia  słonecznego, unoszą was w świadomości. 

Obyś znalazł wiele diamentów w czasie swojego pobytu na Ziemi. A kiedy skończysz,  będziesz mógł wtedy autentycznie powiedzieć, że twoje życie było satysfakcjonujące. 

Niech twoje serce będzie lżejsze niż piórko, ponieważ wszystkie żale, złość, lęki i smutki  zostaną rozpuszczone w przemieniającej łasce Diamentowego Światła. 

Hatorowie 

21 Stycznia 2021 

Od Tłumacza:  

Holony to szczególne, geometryczne, trójwymiarowe w swej naturze kształty, które w  specyficzny sposób wpływają na świadomość. „Świadomość” to nie jest po prostu nasz umysł,  jak często to rozumiemy, ale wszystkie aspekty jaźni, włącznie z inteligencją ciała, tj. DNA. Holony stwarzane są w przestrzeni naszego umysłu czy też wyobraźni, ale wpływają na  energię, zmuszając ją do poruszania się w określony sposób. 

Przemyślenia i Obserwacje Toma 

Dźwiękowa Medytacja Słonecznego Holonu trwa 11 minut i 13 sekund, a link do niej można  znaleźć na dole tej sekcji. 

Nie słuchaj tej medytacji dźwiękowej w sytuacjach wymagających czujności, takich jak  prowadzenie samochodu lub obsługiwanie maszyn. 

Słuchawki stereofoniczne lub wkładki douszne zapewnią lepsze wrażenia dźwiękowe, chyba  że masz wysokiej jakości głośniki stereo, które są dobrze oddzielone, aby uzyskać pełny efekt  pola stereo.

Myślę, że instrukcje od Hatorów dotyczące Holonu Solarnego są dość jasne, więc nie widzę  potrzeby dalszego ich rozwijania. Jednak mam kilka spostrzeżeń dotyczących ankh

Jednym z istotnych kluczy do tej metody jest ankh, o którym wielokrotnie wspominali  Hatorowie. Jego centralne położenie w Holonie Solarnym świadczy o znaczeniu Ankh.  Rzeczywiście, z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że medytacja nad ankh, jak  sugerowali Hatorowie, może ujawnić prawdziwy róg obfitości wiedzy duchowej. 

Ankh był bardzo ważnym symbolem w starożytnym Egipcie. Często był przedstawiany jako  wysyłający promienie energii w różnych formach, takich jak linie siły, a czasami jako  strumień wielu mniejszych ankh. Te emanacje subtelnych energii były często kierowane przez  boga, boginię lub inne postaci do człowieka lub innego bóstwa. Przedstawienia ankh przekazujące swoje mistyczne moce wydają się być ograniczone do ważnych postaci  społecznych, takich jak faraonowie i inne osobistości. Ale ezoteryczna wiedza, która wyszła z  Egiptu, obejmowała wiele rodzajów medytacji z użyciem ankh. Chrześcijanie koptyjscy  przyjęli ankh jako swój główny symbol, który łączył wiedzę ezoteryczną egipskich szkół  tajemnych z chrześcijaństwem. 

Ankh składa się z trzech części: krzyża, który reprezentuje materię, pętli Shen, która  reprezentuje domenę duchową, oraz węzła Sken, który wiąże naszą duchową naturę z materią  (tj. z naszym ciałem). Węzeł Shen reprezentuje nasz oddech. Dopóki oddychamy, nasz duch  jest związany z naszym ciałem. Ale w momencie śmierci przestajemy oddychać, a nasz duch  oddziela się od naszego ciała. Wślizguje się, mówiąc symbolicznie, przez Pętlę Shen do  świata duchów. 

* Co ciekawe, podobny, choć krótkotrwały proces często występuje w stanach głębokiej  medytacji. W jodze nazywa się to kumbhaka, polega na spontanicznym zatrzymaniu oddechu,  które pojawia się, gdy umysł wkracza w bardzo subtelne sfery percepcji (np. Samadhi).  Naukowcy z obszaru neuropsychologii, którzy badają medytację, donoszą, że oddech często  staje się bardzo płytki lub całkowicie ustaje u osób, które weszły w głęboką medytację.  Podczas gdy oddech osoby jest zawieszony, prześlizguje się przez przysłowiową Pętlę Shen i  ma swobodę eksploracji duchowych wymiarów własnej świadomości. Kiedy organizm  potrzebuje więcej tlenu, osoba oddycha spontanicznie. Coś bardzo podobnego może się  wydarzyć podczas medytacji dźwiękowych danych przez Hatorów. 

Ci, którzy pracują z ankh jako obiektem skupienia do medytacji, uważają, że jest to kanał dla  energii wyższych wymiarów, a także klucz, który otwiera domeny wiedzy duchowej.  Uważam, że tak jest, biorąc pod uwagę moje doświadczenia z tym zagadkowym symbolem.

Po medytacji nad ankh zgodnie z sugestią Hatorów odkryłem, że rzeczywiście otworzyła ona niezwykły, międzywymiarowy portal, który dał dostęp zarówno do uniwersalnej, jak i  osobistej wiedzy ezoterycznej. Hatorowie zasugerowali, żebym podczas medytacji nad ankh  pracował z Wieloświatową Medytacją Dźwiękową (Multiverse Sound Meditation). Okazało  się wówczas, że jest to bardzo pomocne jako dźwiękowy sojusznik w tym przedsięwzięciu. 

Dla tych z Was, którzy są zainteresowani kontynuowaniem tego tematu, zamieściłem link do  Wieloświatowej Medytacji Dźwiękowej (Multiverse Sound Meditation), która trwa 11 minut i  26 sekund. Znajdziesz również link do oryginalnej wiadomości Hatorów, która zawierała  informacje o Wieloświatach (Multiverse), a także medytacji dźwiękowej o tej nazwie. 

Dostęp do Medytacji Dźwiękowych 

Poniżej znajduje się link do Sekcji Odsłuchiwanie (Listening Section). 

Po kliknięciu łącza, przejdź w dół strony i kliknij akceptację warunków umowy o korzystanie  z zasobów do odsłuchiwania. Uzyskasz wówczas dostęp do dużego wyboru medytacji  dźwiękowych, wykładów, wywiadów i fragmentów warsztatów, z których wszystkie są  dostępne bezpłatnie do użytku osobistego. 

Przewiń listę tytułów, aż zobaczysz ten, który Cię interesuje. 

Dla Twojej wygody umieściliśmy obie medytacje dźwiękowe: Holon Solarny, jak i  Multiverse na szczycie listy (do tego wpisu). 

Kliknij tutaj aby przejść do Sekcji Odsłuchiwania (Listening Section). 

Jeśli nie jesteś przekierowany z tego tekstu przejdź do Listening Section na stronie http://www.tomkenyon.com 

Aby zapoznać się z przesłaniem Hatorów zatytułowanym Multiverse, kliknij tutaj

© 2021 Tom Kenyon All Rights Reserved http://www.tomkenyon.com 

You may not use my music with any video, graphics, meditation or copy placed over it. You  may not post my music on You Tube or any such media. The message itself may be copied  and shared, but not my music. I hold copyright on all my music, and it may not be used,  distributed, or copied in any way in any medium.

Przetłumaczył Piotr

Wywiad z Juanem O Savinem, 12.2.2021

.                 
Właśnie przesłuchałam wywiad Roberta Dawida Steel’a z Juanem z dnia 13.1.2021 i na samym początku potwierdził, że Juan nie jest JFK,Jr. To stwierdzenie może być jednak dezinformacją.  Po przesłuchaniu wcześniej kilku z nim wywiadów z różnymi osobami uważam, że jest on insiderem  – kr
—-
Wywiad Kerry Cassidy, Project Camelot z tajemniczym Juanem O Savinem, 12 lutego 2021 r. Kim jest tajemniczy rozmówca?  Otóż powiem jedno.. miałam szczęście na żywo słyszeć przemówienia Johna F. Kennedy JR w sierpniu 2020 roku, i głos tej osoby, mimo że jest trochę zniekształcony, bardzo mi go przypomina…
Na początku Kerry zapytała go, jak się do niego zwrócić, czy jako JFK Jr, John John, 107 czy Juan O Savin. Poprosił o nadanie mu imienia Juan, ale nie zaprzeczył innym imionom, więc może się wydawać, że plotki są prawdziwe i że jest on JFK Jr. Odnośnie numeru 107 powiedział, że kilkadziesiąt lat temu musiał się bardzo szybko ukryć podczas pewnej akcji i że potem znajomy tak go nazwał. To również może sugerować, że jest JFK Jr.
 
Jednym z tematów, do którego Kerry nieustannie powracała, było to, dlaczego ludzkości nie mówi się prawdy o niebezpieczeństwie, w jakim się ona znajduje. W szczególności, że dwie trzecie ludzkości jest ofiarą pozostałej jednej trzeciej (co jest ogromną ilością …), a rodzice muszą bardzo, bardzo uważać na swoje dzieci.
 
Juan wielokrotnie deklarował, że chodzi o wykorzenienie zła, które zniewalało nas przez dziesięciolecia, stulecia, a nawet dłużej, a tego sukcesu nie można zagrozić z powodu krótkoterminowych rozważań.
Wojsko przejęło kontrolę w niektórych obszarach, a kody atomowe nigdy nie zostały przekazane administracji Bidena. Wojsko wkracza, gdy Konstytucja jest zagrożona i musi być chroniona i egzekwowana, i tak jest teraz.
 
Uważa, że ​​jest możliwe, że przez kilka miesięcy może być dwóch prezydentów, co historycznie już się wydarzyło. Uważa jednak, że 1 kwietnia (prima aprilis – tak jak nasz 1 kwietnia, kiedy można kogoś wprowadzić w błąd), wielu Demokratów poczują się jak idioci, ponieważ głosowali na Bidena.
 
W planowaniu budżetu na 2021 r. dużą kwotę przeznaczono na inaugurację w marcu, która nie została jeszcze wydana. To oznaczałoby 4 marca jako inaugurację Trumpa jako 19. prezydenta Republiki USA.
Juan uważa również, że możliwe jest wydarzenie, które bardzo przyspieszyłoby całą sytuację. W tym kontekście wielokrotnie cytuje księgę Estery, 17. księgę Biblii, w której w ostatniej chwili sytuacja zmienia się z powodu interwencji Estery, która naraża swoje życie, a spisek obraca się przeciwko samym spiskowcom i ich upadek jest przypieczętowany. Nazywa to wydarzeniem Ester, które może nastąpić wkrótce.
 
Generalnie zakłada, że ​​to nie potrwa długo i że cały świat znajduje się obecnie w punkcie zwrotnym, w którym następna decyzja może wywołać powódź. Jednak nadal wiele może się nie udać, dlatego wciąż prosi o modlitwę.
 
 

Znaczenie mowy „pożegnalnej” Trumpa i inne info

.

FRAGMENT OSTATNIEJ ROZMOWY MIĘDZY Charliem WARD, Simonem PARKES i Davidem RODRIQUEZ;

Ward:  Dostałem wiadomość:  Mowa pożegnalna miała potrójny cel. Trump przenosi administrację z Waszyngtonu, gdzie powstała Korporacja i gdzie jutrzejsze zdobycie władzy przez Bidena byłoby uznane za wrogi związek między państwem na okupowanym terytorium a okupantem, więc są tam wszystkie wojska. Zgodnie z klauzulą ​​11.3, następnie, zgodnie z wydanym w 2018 r. Poleceniem indosowym, Dystrykt Kolumbii został odgrodzony i jest teraz traktowany jako obce terytorium z zagranicznymi aktywami, co wynika z zagranicznej ingerencji w nasze wybory. Biden zostanie skutecznie zainaugurowany jako podmiot zagraniczny, a marszałkowie USA zakończą wszystko przed trybunałami stolicy. Będzie poza zasięgiem opinii publicznej i nie będzie żadnego związku z prezydentem, bo wojsko jest teraz u władzy na mocy Ustawy Powstańczej. Trump zostanie zaprzysiężony 4 marca na 19 -tego prezydenta zgodnie z konstytucją z 1776 r.

Najpierw otrzymałem film z inauguracji, który był transmitowany na żywo wczoraj o 7 rano czasu hiszpańskiego. Otrzymałem go 10 godzin przed publiczną emisją. Wszystkie stacje telewizyjne przekazały to jako transmisję na żywo. Wysłałem ten film do całego mojego zespołu, mówiąc:  „Co się dzieje? Ja już to mam, inauguracja jest w Hiszpanii o 7 rano, a w Waszyngtonie dopiero o 1 w nocy ”. –

Parkes:  Co tylko potwierdza, że ​​cała ceremonia była nielegalna. Ponieważ Biden złożył przysięgę w złym miejscu, została złożona przez osobę do tego nieupoważnioną i wszystko wydarzyło się w czasie niezgodnym z przepisami. 

   .

 
PREZYDENT TRUMP OGŁOSIŁ DZIEŃ 22 STYCZNIA PONOWNIE, JAK W POPRZEDNICH LATACH, DNIEM ŚWIĘTOŚCI LUDZKIEGO ŻYCIA.
 
W obliczu wszystkiego, co uczynił on by ratować życie dzieci, by uwolnić tysiące istot ze szponów światowej pedofilskiej mafii, by zwalczać handel ludźmi i sprzeniewierzanie się Boskiemu prawu świętości ludzkiego życia – ten dzień ma specjalną wymowę. Dla mnie jest to dzień Donalda Trumpa.
.
.
Armia wobec Bidena i Trumpa
.
.

 

Alicja B. Aschmann

To co najlepsze jest przed nami

.

Wstawiam ten ważny filmik o „pożegnalnej” przemowie Prezydenta Trumpa i postach adwokata Lin’a Wood’a z dnia 19 stycznia.  Ten ostatni filmik Hanny został usunięty przez YT z jej kanału.  Wstawiła go ponownie na nowym. Wiele jest dezorientacji i gniewu z powodu zaprzysiężenia fałszywego prezydenta 20/1/2021 o godz. 11.50 w Waszyngtonie DC.  Tak jak wcześniej było mówione, wszystko musi być przeprowadzone według prawa konstytucyjnego i tak, aby było jak najmniej zamieszek i ofiar.  Nasza niecierpliwość nie przyspieszy planowanej od lat akcji patriotów i inteligencji wojskowej.  Tak jak często było nam mówione, oglądamy przedstawienie w celu przebudzenia jak największej ilości zaprogramowanych przez matriks osób.

Zachowujmy spokój i wiarę w ten cały proces, ktory może jeszcze potrwać przez następne kilka tygodni. 

Jesteśmy wierni Światłu

.

ZMĘCZENI WOJNĄ O NASZE DUSZE, NIE PODDAJEMY SIĘ ILUZJI! JESTEŚMY ŚWIATŁEM I IDZIEMY ZA ŚWIATŁEM. JESTEŚMY WIERNI ŚWIATŁU, KOCHAMY ŚWIATŁO 💥

.

Czekaliśmy 3.11.20 na wynik wyborów – i przeżyliśmy szok, że został on sfałszowany. Czekaliśmy tyle razy na decyzję Sędziego Najwyższego w sprawie którejś ze skarg o oszustwo do niego skierowanych. I byliśmy rozczarowani, że odsuwał on wzięcie odpowiedzialności w swoje ręce… raz za razem…Czekaliśmy 6.1.21 na decyzje senatorów i na ruch wiceprezydenta Mike’a Pence – i znów byliśmy zaszokowani, że zdradził prezydenta i uchylił się od odpowiedzialności.  Raz po raz obserwowaliśmy, jak kolejni politycy zdradzali prezydenta – i byliśmy tym zaszokowani, bliscy rezygnacji…

Pomyśl – jak musiał czuć się Donald Trump, przeżywając te zdrady, skoro nawet my nie mogliśmy tego znieść?  Jakie nerwy ma ten człowiek?!  I zawsze powtarza: „wszystko będzie dobrze. Zaufaj planowi i módl się. Wszystko jest pod kontrolą. ”Często wydawało się, że jest akurat odwrotnie, że wszystko stracone! A jednak, po przetrawieniu kolejnego ciosu i rozczarowania stwierdzałam za każdym razem : „tak! To miało sens!  Miało sens by pozostać spokojnym i na zewnątrz pasywnym, by wyszła na jaw każda zdrada, każdy mały duchem człowiek, który obiecywał wsparcie i nie dotrzymał słowa!”  Pamiętaj – aby ukarać złodzieja, musi on zakończyć kradzież i opuścić sklep. Wtedy dopiero możesz go oskarżyć – nie w trakcie kradzieży. Nie wystarczy złapać za rękę podczas przestępstwa! Tak samo jest w polityce. Zdrada musiała się jawnie i ostatecznie dokonać, aby została zobaczona i zarejestrowana. Teraz nadejdzie kara.

Kiedy? Kiedy wszystko się wyjaśni?  Wszyscy czekamy na 20 stycznia, bo taka była do tej pory zwyczajowa data zaprzysiężenia prezydenta USA. Pamiętajmy jednak, że ten proces może ciągnąć się dłużej, tak jak zdarzyło się to już w historii USA. Wyjątkowe czasy wymagają wyjątkowych posunięć. Słuchajmy więc, co dociera do nas bezpośrednio od prezydenta, od Lin Wood, od Mike Pompeo, od generała Flynn’a, od innych absolutnie zaufanych osób.

Obserwujmy posunięcia na tej szachownicy w obecnej wojnie informatycznej, w wojnie o naszą wolność  i nie traćmy zaufania w PLAN naszego gracza, naszego szachisty.  Na razie padają małe pionki, niewidoczne dla naszych oczu. Cieszmy się już na szach – mat, który przyjdzie, albo spektakularnie, albo cicho i bezgłośnie, na palcach… Wspierajmy go naszym zaufaniem i nie dajmy się zwieźć absolutnie żadnym wieściom rozprzestrzenianym przez MSM, mainstream media. Choćby to było jakieś absurdalne digitalne show zaprzysiężenia przestępcy Biden’a… nie ulegnijmy tej iluzji, bo jest to walka o nasze dusze i serca.

Pamiętajmy – nie możemy zobaczyć prawdy tak długo, jak długo trwa decydująca bitwa. Nie poddawajmy się, kiedy cały świat zdaje się z nas wyśmiewać.. To nie jest cały świat, to tylko iluzja, rozprowadzana przez MSM.  My znamy prawdę i pozostajemy jej wierni.

God bless President Trump, God bless America, God bless the world 🙏❤️

Alicja B. Aschmann 17.01.2021

Previous Older Entries