AA Michał: Prawo Przyciągania

.

Umieszczam ten przekaz, który przysłała mi Tessi, także tu na stronie głównej, ponieważ uważam, że jest niezwykle ważny szczególnie teraz, gdy chaos narasta wykładniczo.  Dzięki Tessi – kr

.

.
Ukochani Mistrzowie, aby stać się mistrzem kroczącym Ścieżką i urzeczywistniać wyższe częstotliwości własnej prawdy na fizycznej płaszczyźnie codziennego życia, niezwykle ważna jest samodyscyplina oraz dążenie do ucieleśniania wyższego stanu świadomości. Informacje dla każdego wcielenia są przechowywane wewnątrz atomu nasiennego duszy. Jednak, aby uzyskać dostęp do jakiejkolwiek zaawansowanej kosmicznej informacji, świadomość istoty ludzkiej musi osiągnąć odpowiednie wzorce częstotliwości. Z biegiem czasu pragnienie zamienia się w dążenie, a w końcu dążenie – w wyraźną intuicyjną zdolność.
 .
Zostało udowodnione, że ludzkość ewoluuje i stopniowo, w przełomowych chwilach, doświadcza życiowych przemian. Na fizycznej płaszczyźnie istnienia na każdy aspekt ludzkiej istoty ogromny wpływ ma stopienie duszy z osobowością, co powoduje niesamowite zmiany w ciele i w egotycznej świadomości. Podstawą radosnego, dostatniego życia jest bycie w chwili obecnej, z pełną świadomością, bez osądzania czy stronniczości. Twoja obecna rzeczywistość i przyszłe doświadczenia są tworzone przez wcześniejsze wspomnienia i oczekiwania / aspiracje dotyczące przyszłości.
 .
Pamiętaj: Duchowy Ogień jest podstawą wszelkiej manifestacji, która stanowi tło dla ludzkiej ewolucji. Moc Wszechświata przejawia się w chwili obecnej – w TERAZ, wewnątrz PUNKTU CISZY – między przeszłością a przyszłością. PUNKT CISZY (MARTWY PUNKT) tworzenia nie jest pustką, jest wypełniony Białym Ogniem – energią Boskiego atomu nasiennego, nieprzejawionym potencjałem Stwórcy.
 .
Kiedy przychodzi czas, aby oddzielny Boski atom nasienny doświadczył rzeczywistości czwartego wymiaru, święta Triada czekająca na najgęstszym, wejściowym poziomie piątego wymiaru, posyła wyznaczony przez Boga atom nasienny do siódmego (najwyższego) podpoziomu czwartego wymiaru. Następnie boski atom nasienny przesyła dalej KULĘ Światła nazywaną CIAŁEM PRZYCZYNOWYM, która staje się naczyniem dla duszy – dla jej wszystkich fragmentów – w celu ucieleśnienia w trzecim i czwartym wymiarze.
 .
Święta Triada przez ciało przyczynowe nadzoruje zsyłanie miniaturowych Boskich atomów nasiennych, które następnie ułatwiają tworzenie ciała fizycznego na ziemskim planie. Atomy nasienne / iskry duszy schodzą wtedy przez przewód energii siły życiowej, aby doświadczyć istnienia w wielu wcieleniach i kreacjach.
 .
Esencja Stwórcy tworzy z wnętrza świętej Triady fragmenty duszy, które mają ucieleśniać się pośród fizycznej materii. Te fragmenty są oddzielnymi aspektami siebie, a jednak nadal stanowią części większej całości. Święta Triada, która zasiedla środowisko piątego wymiaru, przyjmuje wtedy pozycję obserwatora i patrzy, jak te fragmenty duszy zatapiają się w gęstości. Następnie cierpliwie czeka na czas, kiedy podszepty Jaźni wyższej Duszy przebudzą te wędrujące iskry Boskości, które następnie zaczną szukać drogi powrotnej i ją odnajdą.
 .
Magnetyczna moc Ducha zawsze będzie dążyć do zwracania się wcielonej duszy ku wnętrzu i ku górze. To jest PRAWO PRZYCIĄGANIA. Stopniowo, z upływem czasu, dusza łączy się z osobowością i staje się świadomą połączoną jednością – osobowością natchnioną przez duszę. Łączy się miłość i inteligencja, w ten sposób zostaje zrealizowany Boski plan. Wyższa wiedza jest przechowywana w świętej pamięci atomu nasiennego duszy, DNA i świętego Umysłu.
 .
Duszę stanowi duchowa esencja, która rezonuje ze specyficznymi poziomami świadomości. Pan siebie ma poczucie własnej tożsamości indywidualnej, a także poczucie uniwersalnej JEDNOŚCI. Najpierw pojawia się świadomość siebie, następnie stopniowo rozwijasz się i stajesz osobowością natchnioną przez duszę, zaś później rozkwita świadomość, że nie jesteś duszą, lecz czymś o wiele większym – punktem boskości, dynamiczną wolą skupioną w duszy – zindywidualizowanym boskim atomem nasiennym, który bezpośrednio rozświetla Jaźń duszy. To jest moment przebudzenia świadomości BYTU – nie bycia. Małe światło fragmentów duszy – z niższych wymiarów – znika, ponieważ stopniowo łączy się z olśniewającym blaskiem świętych Triad siedmiu podpoziomów piątego i wyższych wymiarów.
 .
Wcielona Jaźń duszy, a następnie wyższe ciało przyczynowe, musi zintegrować wszystkie pozostałe fragmenty duszy ze wszystkich podpoziomów wymiaru trzeciego i czwartego. Tak więc silne promieniowanie duszy rozświetla ciało egotyczne, a człowiek staje się osobowością natchnioną przez duszę. Jest to czas, kiedy wydostajesz się z koła karmy, masz wyczyszczone i zintegrowane wszystkie fragmenty własnej duszy z poziomu czwartego wymiaru i niższych. Jest to tak zwany czwarty etap na Ścieżce Wniebowstąpienia.
 .
Wówczas, po tym jak kula światła ciała przyczynowego zaczęła być zasysana do góry i ponownie włączana do świetlistej świętej Triady, łączą się z nią bezpośrednio trzy kosmiczne sznury: życia / świadomości i kreatywności. Jest to kolejny etap integracji Boskiej Jaźni w twojej podróży powrotnej do wyższych królestw Światła.
 .
To inicjuje piąty etap procesu wznoszenia i umożliwia wstęp do pierwszego podpoziomu piątego wymiaru. Osobowość natchniona przez duszę jest teraz gotowa współgrać z piątym wymiarem – z jego wejściowym poziomem, ze świętą Triadą, która zawiera w sobie Biały Ogień atomu nasiennego, mieszczącego trzy boskie promienie twojego podwszechświata: boską wolę, miłość / intuicję i aktywną twórczą inteligencję.
 .
Kiedy pojawia się ten piąty etap, przez jakiś czas tracisz porozumienie z Jaźnią duszy, przewodnikami i nauczycielami, tracisz również wszelkiego rodzaju połączenia telepatyczne. Może to przypominać małą śmierć i może temu towarzyszyć kilkudniowe poczucie bycia opuszczonym. Wszystkie elementy / aspekty trój-/czterowymiarowego ciała duchowego – zawierające się w oświeconym ciele przyczynowym, zostały z powrotem wchłonięte przez świętą Triadę przebywającą na najniższym poziomie piątego wymiaru. Nie ma już Nadduszy / wyższej Jaźni w czakrze ósmej – Gwieździe Duszy, ponieważ teraz masz bezpośrednią więź z piramidą Światła, która mieści w sobie jedną z twoich pięciowymiarowych świętych Triad.
 .
W tym czasie tworzy się rzeka życia, Antakarana – tęczowy most Światła, który ostatecznie połączy cię z siedmioma głównymi oświeconymi Jaźniami świętych Triad z piątego wymiaru. Na każdym podpoziomie piątego wymiaru czeka jedna z głównych świętych Triad. Im wyższy poziom świętej Triady, w tym większej piramidzie Światła czeka i tym wyższą ma częstotliwość od tej pod nią. Istnieje również szereg mniejszych świętych Triad rozrzuconych po piątym wymiarze. W królestwach piątego wymiaru proces przebiega nieco inaczej i obecnie nie będziemy się tym zajmować.
 .
Dla lepszego zrozumienia procesu twórczego: nasz Bóg Ojciec Matka doświadcza tworzenia i złożoności wszystkich fragmentów swoich atomów nasiennych w każdej iskrze stworzenia w całym tym podwszechświecie. Każdy wymiar i podwymiar – dzięki właściwym mu BOSKIM ATOMOM NASIENNYM – dysponuje inną świadomością oraz różnorodnością PODSTAWOWYCH JAŹNI.
 .
Twój BOSKI ATOM NASIENNY / Obecność JAM JEST doświadcza życia za pośrednictwem wielu świętych Triad. Te święte Triady doświadczają życia przez mentalne aspekty licznych rozszerzeń duszy. Ów wyższy poziom rozszerzeń duszy doświadczany jest na płaszczyźnie materialnej rzeczywistości dzięki fizycznym zmysłom.
 .
Ukochani, wypada, abyście się zastanowili nad przekazywanymi wam ważnymi pojęciami dotyczącymi stworzenia i abyście je sobie przyswoili. Wy, ludzie z gwiazd, którzyście osiągnęli wymagany poziom harmonijnych wzorców częstotliwości, obecnie jesteście na etapie przekazywania innym wszystkiego, czego nauczyliście się w praktyce. Kiedy będziecie to robić, ci wokół was, którzy wciąż borykają się z trudnymi warunkami panującymi w niższych wymiarach, będą podziwiali to, co osiągnęliście, i stopniowo zaczną was naśladować. Jak wiecie, nauczanie przez świecenie przykładem jest najbardziej skutecznym sposobem, aby przyciągnąć uwagę innych ludzi, podobnie jak postępowanie zgodne z biblijna maksymą: „ Po owocach ich poznacie.”
 .
SUGERUJEMY, ABYŚCIE ZASTANOWILI SIĘ NAD PONIŻSZYMI WSKAZÓWKAMI, AŻ MOCNO ZAKORZENIĄ SIĘ W WASZEJ PAMIĘCI, PONIEWAŻ SĄ NIEODŁĄCZNĄ CZĘŚCIĄ PRAWA PRZYCIĄGANIA I SĄ WAŻNYMI WARUNKAMI POMYŚLNEGO UZYSKANIA STATUSU „MISTRZA PRZEJAWIANIA”.
 .
*Zostań obserwatorem i przyglądaj się wszystkim negatywnym wydarzeniom, które nieustannie zachodzą wokół ciebie, lecz w nich nie uczestnicz. To stan twoich emocji wciąga cię w wir negatywności. Jeśli promieniejesz harmonijnymi wzorcami, wyższymi wzorcami częstotliwości, będziesz odporna/odporny na nieharmonijne energie wokół ciebie.
 .
*Jesteś w trakcie poszerzania swojej świadomości odnośnie tego, co dzieje się wokół, i dlatego niezwykle ważne jest utrzymanie bezstronnego stanu umysłu. Rozwijasz nowy sposób myślenia, który jest oparty na kontrolowaniu umysłu i emocji przez wyższą Jaźń.
 .
*Najpierw pojawia się świadomość siebie, następnie świadomość duszy, później świadomość galaktyczna, a w końcu świadomość pod-wszechświatowa. Wtedy starasz się sięgnąć do strumienia nieskończonej świadomości, która zawiera kosmiczną rzeczywistość pełnego boskiego planu dla tego nowego podwszechświatowego doświadczenia.
 .
*Rozwijasz również podwyższoną kontrolowaną wrażliwość wobec empatycznych osób, z którymi masz do czynienia, a które mogą przejawiać nieco inny punkt widzenia. To stanowi integralną część nieosądzania. Starasz się sumiennie żyć zgodnie z własną prawdą – na miarę twoich możliwości, i wszystkim innym pozwalasz na to samo.
 .
*Nie pozwól niczemu ani nikomu, aby zakłócał twój spokój. Rozwijaj wysoki poziom wyrozumiałości i wrażliwości, pilnie ćwicząc cierpliwość i nieskorość do gniewu.
 .
*Kiedy dążysz do uzyskania wewnętrznego mistrzostwa, częścią twoich testów będzie to, że będziesz musiała/musiał doświadczyć bolesnych relacji z ludźmi pojawiającymi się w twoim życiu, którzy nie są gotowi i chętni, aby iść naprzód po spiralnej Ścieżce świadomego duchowego przebudzenia. Będziesz musiał/musiała przezwyciężyć te relacje, a nawet wyjść poza nie. Każda dusza sama musi wybrać drogę, którą pójdzie. Odpowiadasz wyłącznie za własną duchową ewolucję.
 .
Nie wolno ci rezygnować z poszukiwania osobistego duchowego przebudzenia wewnętrznego mistrzostwa z powodu fałszywego poczucia obowiązku lub lojalności wobec tych, którzy nadal starają się korzystać z twojej energii lub domagają się nadmiernej uwagi i czasu. Ponieważ jesteś w krytycznej fazie procesu oświecenia – w okresie, kiedy jesteś najbardziej wrażliwa /bezbronny, a twoje próby i testy mogą być mniej dramatyczne niż w przeszłości, dość często popadasz w zakłopotanie i możesz nie wiedzieć, jaki powinien być twój następny krok i jaka kolejna prawda, którą należałoby się kierować we wciąż zmieniającej się rzeczywistości.
 .
Pamiętaj, że kiedy stwierdzasz: „oddaję wszystko co mam, a wszystko to czynię dla mojego najwyższego dobra” lub „dostrajam moją wolę do woli naszego Boga Ojca Matki dla mojego najwyższego dobra i największego dobra wszystkich”, to nie znaczy, że masz oddać swój dobytek czy wolną wolę. Chodzi tu o zaufanie mądrości Nadduszy / wyższej Jaźni i boskiej Jaźni, ponieważ wyższe aspekty boskiej świadomości zawsze wiedzą, co jest dla ciebie najlepsze w danym momencie.
 .
Moi dzielni, kiedy staniecie się bardziej biegli w w byciu natchnionymi współtwórcami, nie będziecie już koncentrować energii na tworzeniu małych przyziemnych pragnień, jakie mieliście w przeszłości. Umożliwicie stały przepływ diamentowych cząstek do ciał fizycznych i przez te ciała, natomiast pozostała ich część popłynie w świat przejawiony. Będziecie mogli w najdrobniejszych szczegółach zaprogramować, co chcecie przejawić dla własnej wygody i przyjemności, a jedna z częściej używanych przez was mantr powinna brzmieć: „wszystkie moje potrzeby i pragnienia są spełnione zanim jeszcze uświadomię sobie, czym one są, i zawsze posłuży to mojemu najwyższemu dobru oraz będzie najkorzystniejsze dla wszystkich”.
 .
Każdy z was podąży precyzyjnie określoną ścieżką służby dla ludzkości, ścieżką, która pozostanie w doskonałej harmonii z boską misją dla tej nowej ery. Będziesz mieć stałe, wyraźne i korzystne połączenie z Nadduszą / wyższą Jaźnią, będziesz także przyjemnie i łatwo podążać Ścieżką Światła, przenosząc się coraz wyżej do bardziej subtelnych światów istnienia. Miej pewność, że zawsze będę cię prowadzić, nakierowywać, inspirować i chronić podczas twojej wędrówki w nieznane. Do każdego z was wypromieniowuję odwieczną miłość naszego Boga Ojca Matki.
 .

JAM JEST archanioł Michał.

 .
 LM-07-2016 AA Michał przez Ronnę Herman http://www.ronnastar.com/messages-aam/latest.html
 .
Tłumaczenie Teresa Serafinowska

Raport z Konferencji Wzniesienia w Tajwanie i z przewrotu stanu w Turcji

.
Kobra, 24 lipca 2016
 .
.

Nasza konferencja Wzniesienia odbyła się w Tajpej,  bazie wielu pozytywnych grup Smoka.  Niebiescy, Biali i Czarni byli razem z nami na konferencji i Plum [nie wiem co oznacza Plum – kr] byli świadomi o naszej obecności.

Nasza grupa była silna i skoncentrowana i nasz fizyczny i niefizyczny wspierający zespół był bardziej skuteczny niż kiedykolwiek i pewien przełom nastąpił na niefizycznych płaszczyznach, co wskazuje, że Zasłona rozpadnie się „wkrótce”.

Otwarcie w Zasłonie może być widoczne energicznie na tym zdjęciu różowego nieba w Tajpej, które zostało zrobione kilka dni po konferencji:

.

Pewien cykl został zakończony i wkraczamy w następną fazę procesu Przełomu, gdzie wszystko będzie eskalowało w kierunku Kompresji Przełomu.  Więcej intela na ten temat ukaże się w niedalekiej przyszłości, tak samo jak intel na temat negocjacji kapitulacji.

Zaledwie kilka godzin przed rozpoczęciem konferencji, pucz wojskowy miał miejsce w Turcji.  Ten pucz został przeprowadzony przeciwko Erdoganowi przez Pozytywne Wojsko w Turcji  i został zmiażdżony przez negatywną, amerykańską  frakcję wojskową według instrukcji ich chazarskich i jezuickich dowódców.  Mimo, że pucz nie powiódł się, to geopolityczna końcowa gra została podniesiona do całkowicie nowego poziomu, co doprowadzi do rozpoznania frakcji destabilizującej Bliski Wschód.  Doprowadzi to w rezultacie do rozwiązania wszystkich konfliktów zbrojnych na całym świecie i do planetarnego pokoju w momencie Kompresji Przełomu.

 To jest to, co otrzymałem w dniu po przewrocie na temat sytuacji w Turcji z wiarygodnego źródła intelowego z Bliskiego Wschodu:

.

„Przewrót został przeprowadzony przez 60% armii tureckiej, w tym personel sił powietrznych i nawet rezerwowi żołnierze wyszli na ulice, aby wspierać swoich kolegów przeciwko dyktaturze Erdogana …

Czołgi armii wyjechały na ulice w Ankarze, Istambule i w największych miastach tureckich.  Helikoptery wojskowe przewoziły personel armii, która przejęła pod swoją komendę istotne centra infrastrukturalne.  I to zostało wykonane pomyślnie.  Udane było przejęcie kontroli budynku transmisji TV, międzynarodowego lotniska, Ataturka i domów Parlamentu i Pałacu Prezydenckiego, gdzie Erdogan był wzięty przez helikopter wojskowy na międzynarodowe lotnisko w Ankarze, gdzie poprosił o natychmiastowe opuszczenie kraju …

Erdogan zatwierdził wymagania liderów zamachu stanu pod warunkiem oszczędzenia jego życia i życia jego rodziny i przyznano mu ten warunek. Następnie nagrał wiadomość na Skype na pokładzie samolotu z prośbą do swoich zwolenników, aby wyszli na ulice i powstrzymali pucz …

Nikt nie wyszedł na ulice podczas wczesnych godzin puczu i scena była rozmyta.   Tysiące osób wspierających ten pucz maszerowało obok czołgów armii, witając żołnierzy, podnosząc sztandar Turcji i odnosząc się do założyciela nowoczesnej Turcji, Mustafy Ataturka …

Co stało się potem?

Erdogan wyleciał z lotniska w Ankarze i poprosił o azyl w Niemczech, ale Niemcy odmówili, a następnie do Azerbejdżanu, który zamknął swoje granice na widok Erdogana i tak samo zrobił Iran.

Erdogan nie miał wyboru, tylko powrócić.  Rozmowa telefoniczna między Obamą a Erdoganem miała miejsce w samolocie, jak stwierdził Washington Post.  Poprosił i otrzymał pozwolenie na lądowanie w Incirlik, amerykańskiej bazie wojskowej na południu Turcji.
 .

Chwilę po tym, 12 nieznanych samolotów  F-16 nad Ankarą i Istambułem zestrzeliło 25 helikopterów armii tureckiej, przewożących żołnierzy i kilku liderów, którzy byli w drodze do kontrolowania istotnych ośrodków w kraju i prawdziwa wojna odbyła się w powietrzu pomiędzy siłami powietrznymi USA i helikopterami armii tureckiej… Zestrzelili wszystkie tureckie helikoptery wojskowe i zabili większość żołnierzy, w liczbie ponad 800 żołnierzy i 50 oficerów … Komunikat z CIA, zażądał poddania się i zatrzymanie zamachu stanu w przeciwnym wypadku zmiażdżą wszystkich tureckich żołnierzy na granicy i na ulicach przez atak z powietrza.Przywódcy przewrotu nie mieli szans.  Musieli zatrzymać zamach stanu i nakazać żołnierzom wycofanie się z ulic i zakończenie zamachu stanu.

Czy rozumiecie teraz, dlaczego wiele amerykańskich baz jest w każdym kraju?  Po to, aby uniemożliwić to, co się stało ostatniej nocy w Turcji.  To samo jest w krajach Zatoki Perskiej Kataru, Arabii Saudyjskiej, Bahrajnie, Kuwejcie i Zjednoczonych Emiratach Arabskich.  Wszyscy są otoczeni prawami amerykańskiej armii, aby zapobiegać przewrotom.

Możecie znaleźć film na YouTube przedstawiający atak na helikoptery tureckiego lotnictwa wojskowego oraz jak padają jak muchy …  Więcej niż 24 helikopterów załadowanych oficerami i żołnierzami zostało zestrzelonych w mgnieniu oka …

Gdyby nie Ameryka … Erdogan dziś byłby uchodźcą w jednym z krajów, gdyby został przyjęty przez jakikolwiek kraj. Po udanym puczu zakończyłoby się cierpienie milionów Syryjczyków i Irakijczyków przez terroryzm i broń, które pochodzą z Turcji … zakończyłby się terror Daesh w tym regionie … zatrzymałaby się migracja ludności dotkniętej polityką Erdogana i tych, którzy toną w morzu próbując uciec … znaleźliby i zatrzymaliby liderów Daesh i al-Nusra w Turcji … To wszystko by się stało, gdyby zamach udał się wczoraj … ale to nie jest w najlepszym interesie Ameryki i jej polityki w tym regionie.”

Przetłumaczyła Krystal
 .
http://2012portal.blogspot.com/2016/07/taiwan-ascension-conference-report.html

Warunki Kapitulacji

.

Kobra, 14 lipca 2016

Negocjacje kapitulacji z kabałem odbywają się za kulisami i ogólna populacja ma prawo wiedzieć, co się dzieje, aby mogła skomunikować swoją perspektywę.  Tak oto umieszczam warunki kapitulacji do publicznego przeglądu i dyskusji.

Frakcja Rockefellera najprawdopodobniej będzie walczyć do samego końca, ale reszta kabała podda się, gdy zrobi się  dla nich zbyt niebezpiecznie.  Wiele pozytywnych frakcji coraz bardziej się niecierpliwi i coraz bardziej są zdolni do usunięcia kabała z planety.

Cokolwiek będzie wynegocjowane z Rothschildami musi być również wynegocjowane z jezuitami i czarnym rodzinami szlacheckimi.  Grupa Chimery nie bierze udziału w tych negocjacjach.

.

Celem negocjacji jest pokojowe przejście, a nie zemsta.

Otrzymają bezpieczeństwo:

1.  Będą zapewnieni, że nie zostaną usunięci z planety przez którąkolwiek z frakcji na Ziemi.

2.  Mogą zachować swoje kiczowate zamki i styl życia, ale nie więcej.  Nie będzie to więcej niż kilka miliardów dolarów.  Bez bilionów na kontach bankowych, które mogłyby sterować agendą planetarną, bez kontroli mediów, bez dostępu do zaawansowanej, wolnej  technologii, bez żadnych stanowisk władzy.  Zostaną oni zintegrowani z nowym społeczeństwem jako ” doradcy drugiej strony medalu” i dostaną szansę na reintegrację jako „honorowi członkowie Nowego Społeczeństwa „po tym jak zaakceptują kapitulację dla Światła.

Będą musieli naprawić swoje postępowanie:

1. Będą musieli natychmiast uwolnić kontrolę nad systemem finansowym, mediami, wojskiem i polityką na całym świecie, tak, aby Reset mógł zacząć się spokojnie i ludzkość mogła otrzymać bardzo potrzebną pomoc.

2. Będą musieli pojawić się przed komisją prawdy i pojednania, taką jak ta w Afryce Południowej, która była bardzo udana:

https://en.wikipedia.org/wiki/Truth_and_Reconciliation_Commission_(South_Africa)

3. Będą musieli współistnieć z ludzkością w pokoju.  Jeden błąd i zostaną usunięci.

Warunki te są tak korzystne, jak tylko mogą dla nich być.  Z tego względu, wielu z nich zacznie współpracować i rzeczywiście prawdziwie zaakceptuje Światło.  Wielu z nich zostało zmuszonych albo urodzili się w iluminackiej strukturze wbrew ich woli, a wielu z nich działa na podstawie głębokiej traumy.  Ci, którzy nadal będą odmawiać współpracy, zostaną przeniesieni do Galaktycznego Centralnego Słońca po Wydarzeniu.

Jeśli nie będą współpracować i to szybko, warunki negocjacyjne może się zmienić, ponieważ sytuacja planetarna i kosmiczna zmieni się, gdyż Galaktyczne Centralne Słońce ma zamiar wkrótce „kichnąć”.

http://2012portal.blogspot.com/2016/07/terms-of-surrender.html
 .
Przetłumaczyła Krystal

Rothschildowie negocjują

.
 
24 czerwca 2016.  Zwycięstwo dla Światła! Wielka Brytania wyszła z Unii, rezygnacja Camerona, giełdy światowe w dole.  Czytając nagłówki prasy, kabał panikuje, jednak nie oczekujmy, że łatwo się podda – mogą zacząć uruchamiać wrogą propagandę, ataki na funta szterlinga, ekonomię Anglii i opóźniać cały proces.  Obserwujmy sytuację bez negatywnych emocji i medytujmy na rzecz szybkiego Resetu ❤ kr
——-
Kobra, aktualizacja sytuacji, 22 czerwca 2016
.

Usuwanie grupy Chimera jest w toku. Usunięcie pozostałych plazmowych bomb toplet okazało się trudniejsze niż oczekiwano, ponieważ są one chronione przez kwantowe, potencjalne komory w całym Układzie Słonecznym.  Kwantowe, potencjalne komory są kierowanymi skalarnymi, skrętnymi polami, które generują wir akrecyjny tak, aby jak najwięcej pierwotnej, plazmowej anomalii było zebranej wokół pozostałych bomb toplet. Komory te są bardziej zaawansowaną wersją kwantowej, potencjalnej broni, która jest już znana od dziesięcioleci:

.
http://www.cheniere.org/misc/qp.htm
 .
http://www.rense.com/general30/voro.htm
 .

Plazmowa pierwotna anomalia obejmuje wszystkie możliwe kombinacje negatywności jako logiczne przeciwieństwo Absolutu, ale tylko niewielki procent z tych kombinacji jest manifestowany na płaszczyźnie fizycznej, gdyż siły Światła w większości je anulują, zanim mogłyby urzeczywistnić się z pianki kwantowej.  Siły Światła wykorzystują zaawansowaną technologię słonecznych pilarów (ATVOR) w celu rozwiązania nie-liniowej, pierwotnej anomalii plazmowej przy użyciu matematycznych zasad iteracji:

.

https://en.wikipedia.org/wiki/Iterative_method
 .
http://revisionmaths.com/advanced-level-maths-revision/pure-maths/algebra/iteration
 .
Technologia ATVOR opiera się na konwersji:
 .
http://recreatingbalance1.blogspot.com/2016/05/an-conversion.html
 .

Nawet przy użyciu tych zaawansowanych metod, pozostaje mała nierozwiązana porcja pierwotnej anomalii, która zapada się w wir akrecyjny wokół bomby toplet.  Siły Światła ponownie stosują technologię ATVOR aż do czasu, gdy masa krytyczna pierwotnej anomalii nie zostanie rozwiązana.  I następnie unicestwią pozostałe bomby toplet raz na zawsze.

.

To będzie moment Kompresji  Przełomu, Wydarzenie.  Gdybyście mogli zobaczyć eteryczne i plazmowe ciało Ziemi w chwili Wydarzenia, moglibyście zobaczyć coś takiego:

.

https://www.youtube.com/watch?v=kLlILnQjGfc
 .

Chociaż powyższa symulacja przedstawia eksplodującą supernową, energetyczna dynamika Kompresji Przełomu na Ziemi będzie bardzo podobna.

.Ponieważ jesteśmy coraz bliżej Przełomu, rzeczy zaczynają być ciekawe na płaszczyźnie fizycznej.

Rothschildowie skontaktowali się z pewną grupą Smoka i zaczęli negocjować:

 .
http://benjaminfulford.net/2016/05/25/the-rothschilds-have-contacted-the-white-dragon-society-so-the-1-ton-gold-offer-has-been-suspended-negotiations-are-proceeding/
 .

Negocjacjew toku i inne grupy są obecnie zaangażowane w ten proces. Po raz pierwszy w historii, negocjacje te osiągnęły punkt, w którym można osiągnąć niektóre porozumienia.

.Kluczową postacią w tych negocjacjach jest Nataniel Rothschild:

.
https://en.wikipedia.org/wiki/Nathaniel_Philip_Rothschild
 .
Istnieje wiele tajemnych powodów, dla których  jest on w centrum procesu negocjacji.  Pozwolę sobie napomknąć fakt, że jego matka, Serena Dunn Rothschild, należała do rodu Graala St. Clair z Rosslyn:
 .
https://en.wikipedia.org/wiki/Serena_Dunn_Rothschild
 .
 .
Rothschildowie zaczynają zdawać sobie sprawę, że ich bezpieczeństwo nie jest pewne i mogą być pociągnięci do odpowiedzialności.  Luka w ich bezpieczeństwie była wyraźnie widoczna już w 2003 roku, kiedy to gang typu „Robin Hood” włamał się na posesję Rothschildów, Waddesdon na dwie minuty i ukradł złote skrzynie warte miliony, nigdy później nie odnalezione:
 .
 .
 .
 .

To najwyraźniej zaszokowało Rothschildów, ponieważ  zawiesili handel złotem na początku następnego roku:

.

http://www.telegraph.co.uk/finance/markets/2883029/Rothschild-to-pull-out-of-gold-market-after-200-years.html

.Następnie w 2012 roku, Opór usunął wszystkie rezerwy złota Rothschildów i przeniósł je do miejsca niedostępnego dla mieszkańców na powierzchni Ziemi.

.Od tego czasu Rothschildowie skupili swoją uwagę i nadzieję na rozmytej logice sztucznej inteligencji komputerowego programu globalnego systemu finansowego. Teraz, w 2016 roku, nawet te nadzieje upadają, ponieważ ten system jest narażony:

 .
 .
 .

https://www.superstation95.com/index.php/world/1384

.Rothschildowie mają nadzieję na przetrwanie w procesie wyzwolenia planetarnego bez szwanku.  Dążą do częściowego Ujawnienia i obwiniają Rockefellerów, Bushów i innych członków Kabała za wszystko to, co się stało:

.
 .
Kabał wyraźnie boi się zagrożenia swojego status quo z kosmosu:
 .
 .
Częściowe Ujawnienie nie jest opcją i możecie zobaczyć przyspieszony proces Ujawniania w mediach głównego nurtu i we wzmiankach o tajnych programach kosmicznych:
 .
 .
 .
 .
Publiczne, prywatne programy kosmiczne postępują szybko:
 .
 .
 .
Nie wspominając o cichym, ale ultra szybkim postępie programów kosmicznych w Azji:
 .
 .
Wschodni Sojusz będzie używał te kosmiczne programy dla własnych korzyści:
 .
 .
Nauka głównego nurtu zaczyna akceptować rzeczywistość hiper-wymiarowych tuneli czasoprzestrzennych i teleportacji:
 .
 .

Jesteśmy u progu wielkich przełomów w technologii, które  na zawsze zmienią nasz świat:

.

http://www.space.com/33130-3d-printing-rock-world-author-interview.html

 .
 .

Wyżej wymienione zmiany to tylko wierzchołek góry lodowej, który jest widoczny przez środki masowego przekazu.  Znacznie więcej nadchodzi.

Do tego czasu, możecie łączyć się z innymi Pracownikami Światła i Wojownikami Światła w tej ogromnej  planetarnej sieci Światła:

 .
 .
Zwycięstwo Światła!
 .
Przetłumaczyła Krystal
.
http://2012portal.blogspot.com/2016/06/situation-update.html

Notatki z Konferencji Wzniesienia, cz. 4 – Glarus, Szwajcaria – 16-17 kwiecień, 2016

.

Dokładniej jest wytłumaczony proces Ujawnienia,Wzniesienia, Wydarzenia w tych notatkach.  Wiele nowych informacji.  Do nowych Czytelników – znajdziecie więcej informacji na temat Wydarzenia, itp. w kategorii „Wydarzenie” w zakładce   – kr

 

Zastrzeżenie:
Poniższe uwagi konferencyjne są interpretacją osoby, która napisała te notatki. Wiele szczegółów jest pominiętych i niektóre pierwotne znaczenie jest stracone.  Nie są to dokładne słowa  Kobry.

Notatki Antares podczas konferencji, tłumaczenie Annadora Claire, edycja Nova Biscotti i Kobra.

Oryginalny post (w języku niemieckim): http://trans-information.net/aufstiegskonferenz-teil-4/

Ostatnia faza
Obecnie wkraczamy w krytyczny moment, moment ostatecznej decyzji. Najważniejsze decyzje dotyczące losu ludzkości podejmowane są w znacznie przyspieszonym tempie, zwłaszcza od połowy marca.  Kobra mówi, że nie wie, jak długo ten ostatni okres decyzji potrwa, zarówno w odniesieniu do naszego życia osobistego, jak również na poziomie politycznym i ogólnej sytuacji w Układzie Słonecznym.  Nasze życie osobiste odzwierciedla globalną sytuację. Wszystko, co teraz dzieje się w naszym życiu osobistym zadecyduje jak rzeczy rozwiną się w większym przedziale czasowym i odzwierciedlą globalną sytuację.  Nic „się po prostu nie dzieje”. Wszystko odbija się masowo na wszystkich i na wszystko.  Nawet najmniejsza wygrana na planecie niesie za sobą silny oddźwięk w całej galaktyce, choć z punktu widzenia GCS (Galaktycznego Centralnego Słońca) jesteśmy tylko małym punktem zablokowanej energii.  Cokolwiek się dzieje tu i teraz ma ogromny wpływ na większą część ras galaktycznych i wpływa na los wszystkich istot. Wzniesione istoty nie mogą poruszać się do przodu, aż sytuacja na Ziemi nie zostanie rozwiązana.  Budda obiecał pozostać tu, aż do czasu, gdy Ziemia zostanie uwolniona.

Sytuacja na Ziemi blokuje całą ewolucję, dlatego otrzymujemy uwagę od tak wielu ras.  Statki mateczne tysięcy ras są obecne wewnątrz Obłoku Oorta.  Wszyscy koncentrują swoją uwagę na tej małej planecie. To ogromny moment rozwoju kosmicznego, a nie coś, co jest lokalne. W marcu decyzje były podejmowane.  Dlatego najważniejsze jest, aby używać naszej Obecności JAM  JEST w celu zastosowania naszej Wolnej Woli w tej ostatecznej decyzji.  Kontrolujące złe moce robią absolutnie wszystko, aby blokować naszą Wolną Wolę.  Musimy nauczyć się stanąć ponad to.  Każda sytuacja może być utrzymywana tylko do pewnego czasu i musi się skończyć.  To obecnie dotyczy kwarantanny.  Tak więc, prawda może być tłumiona tylko przez pewien czas.

Obecnie siły kontrolujące muszą wywierać niewyobrażalne ilości energii w celu manipulowania prawdą.  Wydają miliardy dolarów do powstrzymywania wszelkich informacji dotyczących życia pozaziemskiego.  Cała ta energia jest używana przeciwko samemu stworzeniu, co samo w sobie ogranicza ramy czasowe tych działań.


Wszyscy jesteśmy świadkami ograniczonego Ujawnienia.  Renesans podróży kosmicznych ma miejsce, w tym inicjatywy prywatnych pojazdów kosmicznych, projekty dla Księżyca i Marsa, a także pojazdów eksplorujących dla Systemu Słonecznego.  Wszystko to jest w kotle i wkrótce będzie kipieć. W ciągu kilku lat, zobaczymy latające pojazdy kosmiczne jako coś oczywistego.  W czasie 5-10 lat, podróże kosmiczne będą tak normalne, jak podróż samolotem jest teraz.  W zeszłym tygodniu dwa nowe układy napędowe zostały wprowadzone.  Na początku rozwoju technologicznego, zajęło około pół roku, aby dostać się na Marsa, później zajęło 3 tygodnie.  Obecnie przez SSP (tajemny kosmiczny program) taka podróż  trwa tylko 15 minut.  Aby dotrzeć do Marsa i Plejad przez portal tunelu czasoprzestrzennego wystarczy 15 sekund.

Nawet tradycyjne podróże kosmiczne doprowadzą do pozaziemskiego kontaktu i w ten sposób ciemne siły stracą kontrolę nad kwarantanną tak czy inaczej.  Postęp Kontaktu nie może być  już zatrzymany, bez względu na to jak bardzo ciemne siły usiłują opóźnić Ujawnienie dla swoich celów.  Hillary Clinton ogłosiła ujawnienia dotyczące Regionu 51 [Area 51].

Ale planują po raz kolejny zakłócić ujawnienia.  Kabał chciałby obwiniać Drakonów za obecną sytuację, biorąc na siebie rolę „ofiary”.  W tym celu Kabał opracował różne plany, które – według Kobry – nie będą skuteczne.  Każda prawda, która jest ujawniona, doprowadzi do następnej.

Ponieważ Kabał próbował użyć „Panama Papers”, aby oskarżyć Putina, Putin teraz publikuje coś prawdziwego o Rothschildach.  Bez tej zaczepki nie zrobiłby tego. Wypaczając ujawnienia, w rzeczywistości pomagają nam wszystkim.  Niektórzy ludzie będą nadal publikować ważne informacje.  Istnieją różne powody, dla których to tak długo trwa.  Kabał to niebezpieczni psychopaci. 

Ujawnienie pokaże również, jak statki lądują.


Pytania do Kobry:

Co stanie się z ludźmi, którzy obecnie mieszkają poza planetą?  Czy będą oni również mogli się wznieść?

Do tej pory żyli oni w głębokiej izolacji.  Zostali bardzo specyficznie poddani praniu mózgu.  Siły Światła nie mogły do nich dotrzeć.  Chimera ukryła SSP przed Ruchem Oporu, siłami Światła i Plejadianami.  Tylko teraz sytuacja poprawia się bardzo powoli i niektóre tematy mogą zostać ujawnione. Te ujawnienia również są mocno zniekształcone. Ci ludzie w SSP prawdziwie otrzymali zupełnie inną informację niż my tutaj.  Powiedziano im, że Ziemia została zniszczona przez wojnę atomową, i że są jedynymi, którzy przeżyli.  To jest ich rzeczywistość.  Żyją w podziemnych bazach i w kopalniach.  Znają i wierzą tylko w te informacje.  Ruch Oporu nie mógł do tej pory do nich dotrzeć i tym samym jest to mieszana sytuacja.

Jeżeli tysiące pozytywnych ras jest tutaj w Układzie Słonecznymi i koncentrują się na naszej planecie … .. dlaczego nie przybędą?  Ze względu na ośmiornicę?

Wszyscy mieli różne powody.  Niektórzy przybyli w celu kierowania energiami uzdrawiania, inni w celu rozpuszczenia ośmiornicy.  Ludzie nie wiedzą nic o ich pracy i ich konkretnym wsparciu.  Niektórzy próbują podbudowywać nas poprzez komunikację telepatyczną.  Niestety tylko nieliczni to odbierają.  Większość ludzi nie jest przygotowana do tego rodzaju komunikacji.  Prawdziwy kontakt telepatyczny można osiągnąć dopiero po latach treningu, a nie po weekendowym seminarium. Istnieją szczególne protokoły, które muszą być przestrzegane.  To jest naprawdę wielki problem. (Kobra zachęca nas do udziału w szkoleniach prawdziwej komunikacji telepatycznej.)

Kim są Chimera?

Pochodzą z Galaktyki Andromedy, gdzie znajdują się liczne rasy.  Oni nie są tymi, zwykle określanymi jako Andromedanie.  Chimera to humanoidzi.  Ich pole energetyczne jest bardzo zniekształcone.  Możecie nazwać ich najbardziej upadłymi archaniołami w obrębie anomalii.  Weszli oni w ścisłym kontakt z nazistami w latach 30-tych.  Są oni obecnie głównym problemem w Układzie Słonecznym. Wszystko to musi być oczyszczone przed Wydarzeniem.  W przeciwnym razie musielibyśmy się spodziewać inwazji podczas Wydarzenia i to nie miałoby sensu.  To po prostu musi być oczyszczone przed Wydarzeniem.  Po Wydarzeniu nasz widok na niebo będzie jasny w każdym znaczeniu tego słowa.  Tak, istoty Chimery są istotami fizycznymi.

Energetycznie, co będzie się działo podczas Wydarzenia?

Dwoistość zacznie się rozpuszczać.  Dwoistość z jej polaryzacją, dodatnią i ujemną w sensie dobra i zła jest sztucznym tworem archontów.  W przyrodzie nie istnieje w tej formie.  Tam, dodatnie i ujemne ma neutralne znaczenie.  Polaryzacja nie jest dobra ani zła.  Ta interakcja, która tu rządzi jako dwoistość, jest tylko tworem.  Można to zrozumieć więc, jako rozpad „złego” bieguna polaryzacji.   Jej źródło znajduje się teraz w sferze plazmowej.  Gdy plazma będzie uzdrowiona, wszystko inne też zostanie uzdrowione.

Czy należy liczyć się inwazją tu w Europie?

Nie ta sytuacja nie będzie rozbudowywana.  Infiltracja prawdziwych uchodźców miała miejsce.  Najeźdźcy są obserwowani przez siły Światła.  99,9% ich działań jest zablokowanych.  Nie ma powodu do obaw. Ciemne siły robią wszystko co w ich mocy, aby wywołać panikę.  Oni chcą, żeby ludzie się martwili i wciągnęli się w konflikty religijne.  Nie odniosą jednak sukcesu.

Po Wydarzeniu, co stanie się z religiami? 

Będzie wielki wydech. (Kobra pauzuje i jest śmiech na sali).  Ludzie zaczynają rozumieć głębię kontroli i manipulacji.  Dzisiejsze Chrześcijaństwo zostało stworzone w 325 roku na Soborze Nicejskim pod Konstantynem Wielkim przez jego arcybiskupa Euzebiusza z Cezarei i wszystkie nauki Jezusa zostały zniekształcone i sfałszowane.  Miłość i przebaczenie w Jego komunikacie nie ma związku z krucjatami i paleniem „czarownic” przez Kościół Katolicki.  Jest to zupełnie inny komunikat.  I to samo miało miejsce we wszystkich religiach.  Rozpoczynają z Istotą o głębokim przesłaniu, które staje się zniekształcone tak szybko, jak tylko ta Istota nie jest już obecna.  Później powstaje z tego  kult i wieki później następuje propaganda wielkiej maszyny programowania.  W Watykanie istnieje „Muzeum Propagandy”, gdzie goście są posortowani w zależności od ich typów mózgu i inne rzeczy są im wyświetlane.  Wszystko to musi być zmienione natychmiast po Wydarzeniu.  Ziarna Prawdy wyrosną jak kwiaty i będzie jasne, że taka sama Boska Prawda leży u podstaw wszystkiego.

Proces Pierwszego Kontaktu

Wzniesienie zacznie się po Wydarzeniu.  Wczesnym aspektem będzie kontakt z Gwiezdną Rodziną.  W pewnym niewielkim stopniu to już się rozpoczęło poprzez próby kontaktu telepatycznego.  Niestety, ze względu na brak szkoleń na Ziemi, nie jest możliwe rozbudowywanie tego.  Innym problemem jest dużo dezinformacji o gwiezdnych rasach w internecie.  Wielokrotnie Plejadianie nie są wymieniani, albo są przedstawiani w złym świetle.  Do tej pory ludzie wierzą, że są tylko ciemne rasy, a zatem nie może być mowy o zaufaniu.  Faktycznie, podstawowa rzeczywistość jest o pozytywnym charakterze.  Wszystkie te zniekształcenia mają niefortunny wpływ. Kosmiczna Miłość jako podstawa działań Gwiezdnych Rodzin nie jest rozumiana przez niektórych, ale w pełni akceptowana przez innych.  Rodziny Gwiezdne ze swej strony nie mogą zrozumieć, co się tu dzieje.  Proces wznoszenia wymaga wyrównania wszystkich części.

Gwiezdne Rodziny mają komory symulacyjne, w których mogą doświadczyć wirtualnie naszą rzeczywistość opartą na dualności.  Jednak ze względów psychologicznych nie jest to prawdziwe.  Po 10 minutach przecież wracają do swojego miłego życia.  Zatem oni tak naprawdę nie rozumieją nic o nas.  Jak można zrozumieć życie z pieniędzmi, jeśli nigdy nie musi się na nich polegać?  Jak można doświadczać choroby, kiedy w swoim własnym społeczeństwie nie ma czegoś takiego?  Proces Kontaktu będzie musiał stworzyć wyrównanie.  Często mówi się tylko o tym z naszej strony medalu.  Dla kosmitów wyrównanie będzie znacznie trudniejszeSą wręcz nami przerażeni, bo widzą, co robimy i kim jesteśmy.  Zaufanie rozpocznie się poprzez nabudowanie na poziomie energetycznym.  Kiedy podejmiemy energiczne połączenie z nimi, wtedy będą w stanie wyczuć naszą sytuację życiową.  I my ich odczujemy tak samo.

Dr Steven Greer opracował konkretne protokoły, procedury przygotowania do Pierwszego Kontaktu.  Te tak zwane protokoły CE5 można znaleźć na stronie internetowej:

http://www.siriusdisclosure.com/ce-5-initiative/

Druga faza jest konsekwencją kontaktu telepatycznego i energetycznego:  Kontakt fizyczny.

Faza trzecia jest określana jako „Wektorowanie”.  Oznacza to, że możemy kontrolować statek naszymi myślami.  Początkowo możemy nauczyć się zlokalizować energię statku.  Statki są czystą świadomością i wskutek tego odpowiadają na świadomość.  Jeśli nasz umysł jest bardzo klarowny, możemy kierować statkiem kosmicznym.  Statek jest wtedy chroniony w 100% przez nasz umysł / ducha i przyjdzie do nas. (Obraz)

Ze zrozumiałych względów to nie będzie działać dla większości ludzi.  Jeden z projektów Plejadian to ustanowienie stref kontaktowych na własnościach prywatnych. Właściciel musi zezwolić na lądowanie statku w kontekście Galaktycznego Kodeksu.  Lokalne przepisy dotyczące przestrzeni powietrznej różnią się w poszczególnych krajach.  W niektórych przypadkach przestrzeń powietrzna należy do właściciela gruntu do pewnej wysokości.  Statki mogą być teleportowane na własność prywatną.  Ta opcja będzie wykonywana na planecie, gdzie właściciele ziemscy wyrazili zgodę.  Według Kobry, ciekawe regiony wezmą udział w tym projekcie.  Jednak Kobra ich nie wymienił.  Po Wydarzeniu, właściciele zostaną powiadomieni.  Według wcześniejszego planowania (RM 2012) zajęłoby to miesiące, ale zgodnie z nowym planem sprawy posuną się do przodu z dużą prędkością. Właściciele będą mieli duchowe doświadczenia podczas Wydarzenia i w zależności ich otwarcia na to, lądowanie nastąpi w ciągu dwóch tygodni.

Ludzie następnie zwrócą się do mediów i to zostanie pokazane w telewizji na całym świecie.  Grupa Rdzenna będzie Ambasadorem Pierwszego Kontaktu w ONZ.  ONZ nie będzie tym, czym jest teraz.  W tej chwili jest jeszcze sporo infiltracji.  Jednak nawet teraz jest wiele osób w ONZ, którzy pracowali przez dziesięciolecia w kierunku pozytywnym Pierwszego Kontaktu.  Niektórzy z nich wiedzą o SSP, zwłaszcza o międzynarodowym SSP, ludzie z krajów takich jak Włochy, Szwajcaria, Polinezja Francuska, Karaiby, i którzy mieli kontakt z Plejadianami i innymi rasami.  Oni już pracują w kierunku Pierwszego Kontaktu.

Później, po tym jak akceptacja masy krytycznej zostanie osiągnięta wewnątrz populacji, będzie to otwarcie przedyskutowane w mediach publicznych.  Data zostanie ustalona, kiedy ambasadorowie narodów Ziemi mogą spodziewać się lądowania, które następnie zostanie pokazane otwarcie i na żywo w mediach. Plejadianski statek wyląduje przed budynkiem ONZ.  Oficjalny Pierwszy Kontakt oznacza akceptację polityczną Ziemi jako Gwiezdną Nację.  Plejadianie i Ziemianie rozpoznają się nawzajem jako suwerenne Gwiezdne Rasy.  Dokument zostanie podpisany, negocjacje dyplomatyczne będą miały miejsce, a ludziom będzie zaoferowana różnego rodzaju pomoc, zarówno techniczna jak i w odniesieniu do duchowej ewolucji.  Będzie to prawdziwy proces demokratyczny, wymiana, w której wszyscy będą uczestniczyć, i z którego wszystkie kraje skorzystają.  Ludzkość jako jednostka zadecyduje o procesie globalnym.

Proces ten będzie oczywiście znacznie szybszy dla indywidualnie wybranych, którzy będą gotowi dzielić się w mediach swoimi doświadczeniami.  Plejadianie będą pierwszą rasą, ponieważ wyglądają najbardziej podobni do nas. Nie ma różnic fizycznych, albo psychicznych.  Następnie będą Syriusze i następnie inne humanoidalne rasy.  Nie-humanoidy przybędą później, gdyż ich wygląd byłby zbyt szokujący dla większości populacji.  Obie strony będą gotowe do tego w późniejszym czasie.  Ludzkość musi poznać cały proces w obrębie Wolnej Woli.  Wolna Wola stosowana z suwerennością jest warunkiem przyjęcia do Galaktycznej Konfederacji. Naród niewolników nie jest suwerenny, a zatem nie może zostać przyjęty.  Dlatego ludzkość musi najpierw zostać uwolniona.

Pytania dla Kobry

Czy mieszkańcy Ziemi Wewnętrznej będą włączeni do Pierwszego Kontaktu?

Będą na pewno zaproszeni, ale prawdopodobnie zrobią to na swój własny sposób. Większość narodów Agartha było oddzielonych od populacji na powierzchni przez bardzo długi czas.  Na podstawie wielu wydarzeń w historii, dużo nieufności się nabudowało. To musi być uzdrowione, również fizycznie.  Do tej pory tylko kilka kanałów w obrębie ludzkości było otwartych do Ziemi Wewnętrznej.  Agartha planuje wysłać swoich ambasadorów na powierzchnię po Wydarzeniu.  Rozpoczną oni prawdopodobnie przez prywatne skontaktowanie się z wybranymi osobami, bardzo świadomymi, a nie przez media.  Będą czekać. Ten proces kontaktu zajmie więcej czasu niż z Plejadianami.

Czy Arkturianie są zaangażowani?

Tak, bardzo.  Jednym z ich projektów jest zachęcanie ludzi Światła, drugim rozszerzanie systemów wierzeń.

Wydarzenie, które przyniesie przełom kompresji [ang: COmpression BReAk-through] jest silną, duchową, hiper-wymiarową falą.  Tachion dotarł na powierzchnię Ziemi.  Istniejąca sieć komór tachionowych ustabilizuje energię podczas Wydarzenia.  Kamienie Czintamani również odgrywają ważną rolę w tej stabilizacji.  Jest to powód, dla którego zostały one szeroko rozpowszechnione, zarówno wśród ludzi, jak i w wielu miejscach. Po momencie przełomu kompresji rozpocznie się transformacja.  Wszystko czego doświadczamy obecnie jest przygotowaniem.  W niektórych grupach cały ten proces wznoszenia się twa już od 20-40 lat.  Jednak to wszystko jest grą przedszkolną w porównaniu z tym, co nas czeka po Wydarzeniu.  Będziemy przekształceni w nasze ciała świetlne w przyspieszonym tempie.  Nastąpi głęboka przemiana fizyczna i duchowa. W późniejszych fazach, jako zaakceptowana Gwiezdna Nacja, otrzymamy wsparcie zaawansowanymi technologiami.

Wszystkie poziomy zostaną radykalnie przekształcone, niewiarygodnie o wiele szybciej niż obecnie, że trudno nam będzie sobie to wyobrazić.  W bardzo krótkim czasie nastąpią ogromne skoki kwantowe.  Nasza świadomość zostaje  ogromnie podniesiona.  Spędziliśmy wiele lat próbując uzdrowić wzorce z dzieciństwa lub choroby za pomocą medycyny alternatywnej, terapii, odrodzenia [Rebirthing], Reiki – i te wzorce są nadal.  Po Wydarzeniu nagle, w mgnieniu oka, one znikną.  Aby tak się stało, Sieć Światła musi najpierw być zakończona.  Nie może być już więcej niebezpieczeństw z jakichkolwiek negatywnych ingerencji.  Będzie morfogenetyczne pole pozytywnej świadomości.  Energia duchowa wtedy znów będzie dla nas łatwa do zrozumienia.  Po Pierwszym Kontakcie wniesieni mistrzowie / Istoty zaczną materializować swoje  świetlne ciała.  W ciągu ostatnich 25.000 lat były tylko nieliczne prawdziwe spotkania z takimi zmaterializowanych mistrzami.  Jednak po Wydarzeniu te spotkania wzrosną!  Wtedy nasza podróż do domu, wniebowstąpienie, prawdziwie się rozpocznie.

Galaktyczne Centralne Słońce jest gwiezdną bramą.  Jest to Centralne Słońce naszej Galaktyki, źródło wszelkiego bytu, podłączone do naszych słońc przez plazmowe tunele czasoprzestrzenne.

Plazma współdziała ze świadomością.  Jest to jedna z bardzo głęboko okultystycznych tajemnic, które nie zostały wydane aż do tej pory, że są wyższe oktawy poziomów plazmy i w ten sposób galaktyki komunikują się ze sobą.  Jak już wspomniał Kobra w niektórych swoich postach, przygotowania są właśnie w trakcie do wysłania małej satelity na orbitę Ziemi, która będzie nadzorować wszystkie ruchy wokół siebie (statki) i Kobra mówi, że ma nadzieję na dobre zdjęcia.  Jest to kolejny krok w kierunku przygotowania mas na Pierwszy Kontakt.  NASA nie będzie już w stanie stłumić tych zdjęć, tak jak robi to obecnie, przerywając i ucinając transmisje na żywo.

Mogłoby to wyglądać tak ……(Kobra pokazuje zdjęcia z Fox News, sprawozdanie na temat wizyt kosmitów). Według Kobry, narody BRICS mają na to swój własny plan.

Regiony Światła

Do tej pory wielu grupom nie udało się odnieść sukcesu w utworzeniu świadomych społeczności.  Głównym powodem tego jest to, że ludzkie konflikty są inicjowane i karmione przez archontów.  Manipulacje te ustaną po Wydarzeniu, a więc dużo informacji będzie wtedy dostępne w jaki sposób Zamierzone Wspólnoty Boskiego Światła mogą być zbudowane.  W tej chwili jest jeszcze o wiele za wcześnie.  Prawie nikt nie będzie przygotowany do tych społeczności.  Kobra poprosił Plejadian do podzielenia się z nami odpowiednimi informacjami na ten temat po Wydarzeniu.  Ponownie zostaną otwarte liczne jaskinie i miejsca po Wydarzeniu, które służą zakotwiczeniu energii Bogini na naszej planecie.  Tylko niektóre z nich są dostępne w tajemnicy obecnie.  Niektóre jaskinie są blisko mieszkańców powierzchni, inne są podłączone do sfery z Agarthy.

Technologie Wiru Wzniesienia

Technika ta opiera się na naszym własnym ciele światła, który jest portalem, i który pozwala nam podróżować. W czakrze serca, w piątym wymiarze, przebywa Gwiezdna Brama, którą można uaktywnić, i która obraca się jako torus z prędkością światła.  To jest droga i środek do Wzniesienia.  Jest to podróż przez inter-wymiarowe tunele czasoprzestrzenne  bez użycia statku kosmicznego.  Nasze świetlne ciało jest naszym  statkiem kosmicznym.

Jest to wir konwersji-inwersji.  Obie struktury obracają się względem siebie.  Zwykłe dyski statku kosmicznego są również oparte na tej funkcji.  Obrazek pokazuje również Gwiezdną Bramę tu w centrum, która w naszym organizmie znajduje się tam, gdzie serce.  Gdy porusza się z prędkością światła, fizyczna rzeczywistość znika.

Po Pierwszym Kontakcie pomału powstaną centralne punkty we wszystkich obszarach, z których będą możliwe podróże przez portale.  Na przykład, podróż ze Szwajcarii do Rio de Janeiro zajmie 40 sekund.

W Ruchu Oporu  słowo replikator jest używane do określenia komory.  W SSP drukarka jest nazywana replikatorem.  Inni nazywają komorę do teleportacji replikatorem. Tak więc, istnieje problem języka, który może doprowadzić do nieporozumień.  Ludność na powierzchni Ziemi zwykle rozumie, że replikator jest urządzeniem, który materializuje przedmioty z eteru.  Oprogramowanie może zaprojektować wszystko i sprzęt komputerowy tworzy  z eteru.  Kobra mówi, że w dawnych czasach były urządzenia tego typu, które tworzyły produkty przez łączenie elementów w zbiornikach zawierających cząsteczki węgla, tlenu itp ….

Wiele frakcji SSP korzysta z replikatorów – drukarek do tworzenia żywności, które jednak nie smakuje tak dobrze.  Wasza ekologiczna żywność z własnego ogrodu jest znacznie lepsza.  Replikatory służą do produkcji masowej.

W kontekście medycznym replikatory służą w ten sposób:  Skaner rozpoznaje niezdrowe atomy, pulsuje je z organizmu i zastępuje je zdrowymi.  To trwa 15 minut, jak przedstawiono w filmie „Elysium”.

Darmowe energie są podstawowym faktem w całym Wszechświecie.  Każdy z nas ma kawałek tego w domu: magnes, który stale tworzy pole, które go otacza.  Mądre głowy pomyślały o tym, jak to może być używane i rzeczywiście znaleźli kilka sposobów, ale to było stłumione.

Kobra opowiadał, jak był na konferencji o darmowej energii.  Ktoś przyniósł urządzenie i zaproponowano mu 500 milionów dolarów za to urządzenie (prawdopodobnie kabał).  W ten sposób urządzenie nie stało się dostępne dla wszystkich ludzi.  Inny mężczyzna miał nagły wypadek na drodze na konferencję.  Nic się z nim stało, ale jego urządzenie zostało całkowicie zniszczone.
Przed Wydarzeniem wiele rzeczy dzieje się w taki sposób.

To już istnieje w Chinach.  W przyszłości te rzeczy będą na porządku dziennym.
Będą wielkie osiągnięcia w muzyce.  Kobra mówi o hiper- wymiarowym dźwięku.
Nowa rzeczywistość jest tuż za rogiem, już tu.

W tym momencie, jeden z uczestników konferencji zapoznał nas z urządzeniem świetlnej mandali.  Jest to technologia, która jest obecnie funkcjonalna od około czterech lat.  Już wielu naukowców i lekarzy zajmują się poprawą tego urządzenia. Niektóre elementy tej wiedzy są tłumione.  W tym momencie, próbuje zachować opis w skrócie, gdyż mógłby faktycznie zająć cały warsztat weekendowy.

Urządzenie składa się z dwóch komponentów. Jednym z nich jest laser z białym światłem gwiezdnym.  Spójny laser emituje spektrum, który powtarza pewne geometryczne wzory, podobne do Merkabah, kwiatu życia.  Istnieje już ogromna biblioteka z tymi wzorcami, które są najlepiej dopasowywane do sytuacji lub osoby przez to urządzenie.  Na przykład istnieją biblioteki dla emocji, wzorców myślowych i geologicznych miejsc.  Podobny do uzdrawiania pranicznego, wzorzec zostaje zaprogramowany w urządzeniu i wzmocniony.

Pewien kryształ tworzy wielowymiarowe  pole światła z dwóch wymiarów, które następnie łączy wszystkie organy lub komórki do rezonansu.

Aby dowiedzieć się więcej przejdź do http://www.light-mandalas.com
Dodatkowo można przeczytać artykuł na temat genetyki falowej tutaj: http://sitsshow.blogspot.de/2015/07/wave-genetics-increase-energy- and.html

W ciągu ostatnich dwóch dni wzorce w tym pokoju, były rejestrowane i wzmacniane harmonią i ochroną (co mogło być odczuwalne bardzo wyraźnie).  Urządzenie to może odbierać spójność ze skanerem mandali.  W ten sposób, sympathicus i parasympathicus są połączone.  Serce i umysł są wyrównane.

Kobra przedstawia wizerunek Nowej Ziemi, który nazywa bardzo realistycznym portretem.  Widać tam portal, statki kosmiczne, kopuły do zamieszkania.  Istnieje harmonia między naturą i technologią.

Po Pierwszym Kontakcie, gdy Ziemia zostanie przyjęta do Galaktycznej Konfederacji jako suwerenny członek, nastąpi  masowe lądowanie.  Te fizyczne lądowania będą kluczowym elementem w procesie naszej integracji w społeczności galaktycznej. Będzie to unifikacja galaktyczna.  W końcu spotkamy się ponownie z bliskimi, duchowymi przyjaciółmi i ponownie będziemy z nimi razem.

Pytania do Kobry

Czy Medytacja na rzecz Wydarzenia jest wciąż aktualna?

Tak, oczywiście.  Odbywa się globalnie w każdą niedzielę o godzinie 21.00  (godzina dziewiętnasta UTC).  Medytacja na rzecz Europy może być nadal wykonywana codziennie.

Co jest z technologią Keshe?  Wydaje się być z nią coś w rodzaju sabotażu?

Jest całkiem nieprawdopodobne, aby był przełom w odniesieniu do darmowej energii przed Wydarzeniem.

Jak Niemcy wyjdą z ich okupowanego stanu?

Musi być więcej świadomości o tym w mediach, na przykład przez blogi.

Jakie możliwości istnieją dla usunięcia chipów? 

Chipy były masowo używane między II wojną światową i rokiem 2000.  Ruch Oporu osunął jednak je wiele lat temu.  W tamtym czasie były prysznice zawierające technologię usuwania.  To było dziesięć lat temu.  Teraz nie jest już to konieczne.

Co z bramą Baala w Palmyrze: Kilka z nich ma być zbudowanych na całym świecie?  Co myślisz o tym?

Prawdą jest, że niektóre obiekty archeologiczne mają być zrekonstruowane. Propozycja wyboru świątyni Baala pochodzi od archeologów.  Archonci chcieli nadużyć i zakłócić to do negatywnych wymiarów okultystycznych.  Były wielkie dyskusje o tym w mediach alternatywnych.  Z tego powodu, obecnie nie mają być zaktualizowane w ten sposób.  Zamiast tego, może być, że kilka innych mniejszych budynków zostanie skonstruowanych, co będzie miało mniej miejsca do spekulacji.

Niestety, nie jest możliwe, aby pokazać wszystkie obrazy widziane na konferencji, ponieważ nie są dostępne dla nas.

Przetłumaczyła Krystal

http://eventreference.org/2016/06/15/ascension-conference-notes-pt-4-glarus-switzerland-april-16-17-2016/

Previous Older Entries

PRAWA AUTORSKIE Copyright (C) by Krystal Freeman 2010. Do wszystkich przeze mnie przetłumaczonych tekstów na tym blogu, chyba, że zaznaczono inaczej. Rozpowszechnianie moich tekstów jest dozwolone i mile widziane pod warunkiem podania linku do oryginalnego tekstu na moim blogu i bez zmian tekstu.
Obserwuj

Otrzymuj każdy nowy wpis na swoją skrzynkę e-mail.

Dołącz do 1 136 obserwujących.