Mateusz, 4 lipiec 2012

.

Aresztowania są nieuchronne; negocjacje światowych liderów i kosmitów, uczestniczą w nich też Iluminaci, obszary postępu; Obama, wszystko oparte na ciemności zaniknie do końca tego roku; inicjacja reform tymczasowych, zmiany po tym, planeta wejdzie do czwartej gęstości, powód zwłoki lądowań kosmitów; obowiązki w stosunku do siebie

Tu Mateusz, przesyłam pełne miłości pozdrowienia od wszystkich dusz z tej stacji.  Z radością mówimy wam, że znaczna część działań o dużym znaczeniu jest już w toku.  Jednakże, jest to bardzo możliwe, że niektóre informacje, które mogłyby być publikowane, nie będą – mianowicie znaczna liczba wysokich rangą Iluminatów jest w kolejce do aresztowania – dokonania na najwyższym poziomie są znane głównie stronom uczestniczącym.

W różnych częściach świata prowadzone są negocjacje pomiędzy przedstawicielami cywilizacji, które pomagają Ziemi a niektórymi z przywódców w waszych rządach, sektorach bankowości, wytwórczości, w wojsku, sektorach rolnictwa, przemysłu wydobywczego, medycyny, edukacji, religii, transportu, rozrywki –  faktycznie, w każdym obszarze życia w waszym świecie.  Biorąc pod uwagę to spektrum i poziom uczestników, nie będziecie zaskoczeni tym, że niektórzy z szeregów Iluminatów są pośród nich.

Przedstawiciele “przestrzeni kosmicznej” weszli na te spotkania, nie różniąc się od was wyglądem, następnie przybrali swoje naturalne ciała, aby za jakiś czas powrócić do swej pierwszej powierzchowności. Jak możecie sobie wyobrazić, ta przemiana, a faktycznie prawdziwa obecność  tych osób z innych światów wywarła głębokie wrażenie na waszych negocjatorach. Jednakże jedynym celem przybyszów galaktycznych jest dostarczenie dogłębnych rezultatów – mądrych decyzji waszych ludzi, które teraz wychodzą na jaw.

Grupa wizytujących dokonała przekonującej prezentacji, która otworzyła oczy waszych negocjatorów na szaleństwo w postępowaniu, jeśli chodzi o  konkurencję, konflikty, korupcję, podboje i oszustwa.  Niektórzy Iluminaci z miejsca okazywali gorliwą akceptację, inni byli mniej entuzjastyczni, ale ponieważ jest to jasne, że ich dni się kończą, przyłączają się do swoich  kontrahentów, którzy można powiedzieć, dobrowolnie opuszczają statek.

Dysputa pełna wiedzy i rozsądne dyskusje, które prowadzą do rozszerzenia świadomości I współpracy, zawsze są lepiej widziane niż rozwiązania siłowe. Co więcej, jedynie te środki, przy pomocy których wojownicy światła toczą batalię, niosą ze sobą światło.  Oświecenie ułatwia płynne przejście ze starych systemów na nowe i to jest naprawdę ważne, ale większe znaczenie ma to, że to wasi przywódcy we wszystkich tych dziedzinach, a nie osoby z innych cywilizacji, wyznaczają nowy kurs dla waszego świata.

Godny uwagi postęp został uczyniony w dwóch dziedzinach, ze skutkiem natychmiastowym – w organach władzy i w światowej gospodarce.  Na podstawie faktycznych doniesień w mediach głównego nurtu, nie wydaje się, że tak jest, zwłaszcza jeśli chodzi o gospodarkę.  Wiele się mówi i mało robi w Stanach Zjednoczonych i krajach zwanych strefą euro, a wszystkie z ich ogromnych długów rosną z dnia na dzień.

Według waszych analityków rokowania dla świata są złowrogie.  Ponieważ nie mają oni pojęcia, że dzisiejsza sytuacja jest istotnym wstępem do ustanowienia uczciwych i sprawiedliwych systemów, ich wnioski są oparte na historii i naukowych poglądach na temat jak sobie poradzić z międzynarodowymi sprawami gospodarczymi.  Jak wszystko, co jest prognozowane na tej podstawie, te analizy ekonomiczne nie mają zastosowania w tej epoce, która jest bezprecedensowa we wszechświecie.

Wiele się mówi na temat licznych niewiadomych w różnych rządach, takich jak: Ukierunkowanie nowego przywódcy Egiptu i reakcja połowy kraju, która nie głosowała na niego.  Dokąd doprowadzi potęga nuklearna Iranu?  Jak będzie rozwiązana długoletnia niechęć pomiędzy Izraelczykami i Palestyńczykami?  Co się dzieje w Pakistanie?  Jak inne narody mogą zareagować na wojnę domową w Syrii?  Do jakiego stopnia groźna może się stać Korea Północna? Jakie są plany przywódców Rosji i Chin? Co zrobić ze zubożałymi krajami Afryki i Ameryki Łacińskiej?

Ponieważ pewien szczególny problem jest w czołówce tak wielu umysłów na całym świecie, będziemy o nim  mówić. Prezydent Obama zostanie wybrany ponownie i to obecnie nie jest kwestią polityki bardziej niż kiedykolwiek. Często mówiłem wam, że mistrzowscy planiści Złotego Wieku zwrócili się do tej duszy z wysoce rozwiniętej cywilizacji, aby przyszła na tę planetę konkretnie wypełnić jedną z najbardziej strategicznych ról w tej fazie wznoszenia Ziemi z trzeciej gęstości i wejścia w czwartą.  A wy wszyscy z tym się zgodziliście, gdy entuzjastycznie wybraliście swoje role w tym życiu.

Mówiliśmy także o  potężnej opozycji wobec wysiłków Obamy na rzecz przeprowadzenia wielce koniecznych reform w kraju oraz działań w celu osiągnięcia pokoju na świecie.  Nie ujawniliśmy wcześniej, że wojownicy światła z jego ojczyzny przybyli, by chronić go i jego rodzinę przed bandą ciemnych reptilian, również z innej planety, wynajętych przez Iluminatów do zabicia Obamy.  To pokazuje, jak bardzo ci ciemni boją się o to, że ten prezydent zakończy ich długie panowanie i mają rację.  Wkrótce nie będą już mieli więcej środków na zakup zabójców, członków Kongresu i rzesz lobbystów – wówczas wszyscy ujrzą światło Obamy i rozsławią jego mądre przywództwo i działania w kierunku jedności świata.

Te i inne krajowe i międzynarodowe sytuacje związane z interesami czy troskami można najtrafniej opisać jako robienie różnych kroków w kierunku “światła na  końcu tunelu.”  Ponieważ pęd energii przekształcenia świata nie może zostać spowolniony lub zbity z toru, pojawi się  stabilność we wszystkich obecnych zawirowaniach.  Ideologie i filozofie, które przeniknięte są strachem i podziałami, osłabną, a te kamienie węgielne dwoistości znikną zupełnie, gdy planeta wejdzie w dolne płaszczyzny czwartej gęstości w okolicach końca tego roku.

Od owej chwili wszystko, co emituje niskie wibracje, ustąpi.  Będą to włodarze tyranizujących reżimów lub kultury, które wzbraniają kobietom nadanych przez Boga oraz cywilnych praw; Sataniści; kontrolerzy waszych zaawansowanych technologii, którzy wykorzystywali je do niszczycielskich celów; dostojnicy Watykanu; osoby, które wciąż cenzurują informacje lub zlecają produkcję filmów, które gloryfikują wojnę lub przedstawiają przybyszy z kosmosu jako potwornych najeźdźców.

Jak to możliwe, że zajdą prawie niewyobrażalne zmiany w warunkach I zachowaniu do końca tego roku?  Wówczas na Ziemi mieszkać będą tylko osoby wypełnione światłem.  W międzyczasie  będzie chaos i zamieszanie.  Wiele planów zostanie przerwanych, kiedy zostaną zainicjowane zmiany.  Będą negocjacje o zakończenie walk i oddelegowanie wojsk, powrotu uchodźców do swoich domów.  Prawa, zasady, przepisy i praktyki, które są niesprawiedliwe i szkodliwe zostaną obalone, w tym nieuczciwe stawki podatkowe.  Redystrybucja bogactwa w waszym świecie ułatwi, a następnie zakończy rozmyślną rozbieżność pomiędzy grupą nielicznych a masami.

Inne istotne zmiany przyjdą stopniowo, po tym, jak planeta wejdzie w czwartą gęstość. Członkowie wszechświatowej rodziny pomogą wam w działaniach, które wymagają technologii, takich jak wyeliminowanie wszelkich źródeł zanieczyszczeń w waszym powietrzu, wodach i glebie oraz w innych środowiskowych pracach konserwatorskich, a także przy nowych formach energii i transportu.  Wasi przywódcy, z których wszyscy będą mieli duchową i moralną integralność, będą nadal dodawać lub wzmacniać działania reformatorskie, a Ziemia będzie nadal powracać do swojej pierwotnej rajskiej tożsamości oraz umiarkowanego klimatu na całym świecie.

Wszystkie te różnice z życia jakie już znacie, są rzeczywiście dramatyczne, lecz to wasza rozszerzająca się świadomość i duchowa jasność przyniesie najpiękniejsze zmiany osobiste, skoro wznosicie się z Ziemią poprzez czwartą gęstość do piątej.  Po drodze uzyskacie doskonałe zdrowie i odrosną wam brakujące kończyny i narządy. Nie tylko będzie można przezwyciężyć skutki tendencji związane ze starzeniem się, ale ci, w podeszłym wieku stopniowo staną się młodsi. Będziecie porozumiewać się telepatycznie z duszami gdzie indziej we wszechświecie, podróżować astralnie i odwiedzać ukochane osoby w Nirwanie. Dzięki wizualizacji, dowiecie się, jak zamanifestować to, co chcecie.

W skrócie, będziecie korzystać ze swoich wrodzonych mocy, które zawsze były waszym prawem i zajmiecie prawnie przynależne wam miejsce wśród waszej wszechświatowej rodziny wielowymiarowych, wiecznych dusz.

Obecnie, w trakcie krótkiego czasu, gdy Ziemia kończy swe istnienie w 3. gęstości, pozostali ciemni podejmą ostatnie, rozpaczliwe wysiłki, by zatrzymać resztki swoich wpływów i rozległe fortuny.  Przez krótką chwilę z ust opornych polityków będą kontynuowane jawne kłamstwa i także spolaryzowane poglądy ludzi na temat tego, co najlepiej służy ich osobistym interesom.  Ziemia nadal musi uwalniać jakieś negatywności poprzez wydarzenia geofizyczne.  Sytuacje takie jednak to  ”samo życie”, przez tak długo, że większość ludzi jest z tym oswojona i je zaakceptuje.
Tym, co spowoduje znaczny niepokój, będzie nadejście wstrząsających prawd i alarmujących wieści o wysokiej liczbie ofiar, kiedy wiele dusz opuści planetę z tego czy innego powodu.

Przetłumaczyła Anna Bogusz-Dobrowolska

_______________________________________________

cz. 2

Ta kombinacja to wystarczająco dużo dla populacji do poradzenia sobie emocjonalnie i mentalnie, bez dodawania do tej mieszanki dziwnych istot wychodzących ze statków kosmicznych.  Z tego powodu Wysoka Rada zdecydowała, by opóźnić lądowania oraz ujawnienie tożsamości istot pozaziemskich żyjących wśród was.  Korzyści tego opóźnienia są dużo większe niż przewidywany strach  z powodu przedwczesnego przedstawienia „obcych”.

Rada, w której zasiadają najbardziej wyewoluowane dusze we wszechświecie rozsądnie przypuszczała, że  nastąpiłyby już wystarczające zmiany tak, aby członkowie wszechświatowych rodzin mogli być powitani przez ludzi Ziemi.  Ale twierdza ciemności przetrwała dużo dłużej niż można było logicznie przypuszczać.
Dusze, które zgodziły się zaakceptować głęboko ciemne role, które zaoferowały milionom szanse na zakończenie ich trójwymiarowej karmy, a potem dołączyłyby do sił Swiatła, same były wysoko wyewoluowanymi duszami.  Kiedy weszły w umowę, zrobiły to z pewnością, że ich duchowa moc oprze się pociągowi trzymania się mrocznych dróg.  Zamiast tego, zostali oczarowani kontrolowaniem mas i gromadzeniem wielkiego bogactwa, zapadli się w głębię ciemności i świadomie odmówili uszanowania swojej umowy.Ich potężna globalna sieć utrzymywała zdecydowaną większość waszej populacji w dualności i stanie mentalnym utrzymującym ludzkie umysły zamknięte.  W żadnym wypadku nie są to ludzie „źli” – po prostu utknęli w ograniczeniach 3. gęstości.  Ich podstawowe wierzenia były formowane przez różnorodne techniki kontroli umysłu, włączając w to orientację, iż jeżeli jakakolwiek inna cywilizacja istnieje i kiedykolwiek przybędzie na Ziemię, to w celu anihilacji planetarnej populacji. Nawet niektóre telepatyczne przekazy, lub tak się wydające, mówią że cywilizacja wydająca się życzliwą tak naprawdę zamierza was podbić i zniewolić.  Inne wiadomości uzurpują, że Kosmici będą was ewakuować przed katastroficznym oczyszczeniem, które zdewastuje planetę, a jeszcze inne donoszą o jakimś stopniu zniszczenia, ale bez ratowania was.  Wszystkie te stwierdzenia są zaprojektowane na stworzenie strachu i są czystym nonsensem. Dlatego tez często zalecaliśmy ostrożny osąd względem informacji ze wszystkich źródeł.  Spytajcie wewnątrz siebie  i zaufajcie intuicji co jest prawdą a co nie.  Rozwinięcie osądu i nauczenie się ufania wiadomościom od swojej duszy do świadomości nie tylko wyeliminuje niepotrzebne uczucie strachu, ale jest też krokiem w górę w rozwoju duszy.Rada zna zbiorową świadomość mieszkańców Ziemi, wiedzą więc, że przybycie istot pozaziemskich w tym momencie spanikowałoby większość ludzi.  Nie tylko stworzyłoby to większą negatywność dla Ziemi do pozbycia się, ale też wzmocniłoby ciemnych – oni prosperują dzięki energii strachu.

W tym krytycznym momencie, rozsądnym dla was i waszych braci i sióstr z gwiazd wydaje się spotkanie bliżej końca tego roku, kiedy to będą mogli dołączyć do was w pełni rozpoznani i otwarcie asystować wam bez żadnych opłakanych reperkusji.  Moment ten nie jest jednak zapisany na kamieniu – może się to stać wcześniej.  Trwa ciągłe monitorowanie ziemskich wydarzeń i tego, jak efektywnie intensywność Światła podnosi zbiorową świadomość i gdy tylko nie będzie już możliwości wystąpienia masowego strachu, nasza gwiezdna rodzina połączy się z wami.

W międzyczasie będą nadal używali technologii dostępnej na statkach, by zredukować toksyczne efekty smug chemicznych i innych zanieczyszczeń.  Będą kontynuowali wygładzanie efektów trzęsień ziemi i łagodzili siłę wielkich burz bez zmniejszania ilości odpuszczanej negatywności.  Będą kontynuowali sabotowanie broni, blokowanie najpotężniejszych elementow technologii kontroli pogody Iluminatów i niszczenie ich operacji w ogromnych podziemnych ośrodkach.  Ponadto, z boskim przyzwoleniem, mogą przemieścić konkretne osoby, które odmawiają odstąpienia od aktywności szkodzących ludzkości.

Wiedząc o tych wielkich skokach naprzód i innych wspaniałych, odmieniających życie wydarzeniach, które nadejdą, możecie już czuć się radośni, podekscytowani, pewni i dobrze przygotowani by przezwyciężyć wyzwania, które możecie napotkać w najbliższych kilku miesiącach.  A miesiące te przelecą szybko – wasz zmysł czasu mijającego coraz szybciej będzie się zwiększał w miarę jak planeta się wznosi.

Jeżeli doświadczacie anomalii które nie są wynikiem choroby, to bardzo prawdopodobne, że są to efekty dostosowywania się do narastająco wysokich poziomów energii, przez które przechodzi Ziemia, w miarę jak wasze komórki przechodzą z węglowych w krystaliczne.  Te anomalie niedługo miną.

Wy jesteście swoją pierwszą odpowiedzialnością.  Nie jest to samolubność bądź egoizm, ani brak miłości czy troski o innych.  Tylko wy możecie podjąć decyzje, które są zgodne z waszymi instynktami i intuicją, przewodnictwem waszej duszy dla waszej świadomości, które popycha was na ścieżki zgodnie z kontraktem duszy w tym życiu.  To mogą być zmiany w stosunkach towarzyskich, zatrudnieniu, zamieszkaniu, przynależności grupowej i innych zainteresowań i aktywności.

Na innym poziomie, możecie pozbywać się trywialnych zainteresowań i bezsensownych dążeń i odejście od potrzeby zagarniania dóbr materialnych.   Złoty Wiek Ziemi nie zawiera zainteresowań, przyzwyczajeń, nastawień lub zachowań, które są sztuczne i szkodliwe dla was bądź innych, takich jak zazdrość, zawiść, ego-centryzm, nienawiść , zgorzknienie.  Jeżeli te lub podobne rozpoznajecie w sobie, czas na zmiany. Skoncentrowanie się na waszym życiu we wspaniałym Złotym Wieku, który szybko nadchodzi, pozwoli wam objąć innych i samo życie z miłością.

Celem każdej duszy jest ewoluować duchowo i intelektualnie.  Uzgodnienia przedurodzeniowe, które są zaprojektowane dla wzrostu duszy wszystkich, którzy chcą dzielić życie, dokonywane są w bezwarunkowej miłości.  Gdy doświadczacie karmicznych lekcji, które wybraliście, wasze życie płynie gładko. Jeżeli powstaje ciężki niepokój i pragnienie zmiany okoliczności, oznacza to, że uzgodnione doświadczenie zostaje zakończone i nadszedł czas by przejść do następnych wyborów w kontrakcie.  W wibracji lżejszych planów energii które osiągnęła Ziemia, zarówno zadowolenie jak i brak satysfakcji są zwiększone – pozwólcie wrażeniom, które odczuwacie prowadzić was w decyzjach i akcjach.

W przypadku ekstremalnie trudnych sytuacji, świadomość nie rozumie że okoliczności sprzyjają uczeniu się i wzrostowi, ale dusza wie, że osiąga równowagę, której potrzebuje by ewoluować.  Gdy osoba poważnie odejdzie od warunków kontraktu – powiedzmy, poprzez nadmierną kontrolę bądź okrucieństwo ponad to co odbiorca wybrał – cierpiąca dusza wzrasta wykładniczo, a krzywdząca de-ewoluje się.  Boska łaska zawsze pociesza i podnosi tych, którzy są niesprawiedliwie traktowani – to jest, o ile sami tego nie wybrali w kontrakcie duszy – a „obrażający” zaciąga równie ciężką do zniesienia karmę.

Podążając tokiem tego rozumowania „obrażających”, nie potrwa długo nim będziecie wiedzieli kto został aresztowany za zbrodnie przeciwko ludzkości i inne postępki, które przeciwnie wpłynęły na życie na Ziemi. Osoby te zbłądziły daleko od ich kontraktów duchowych.  Niektórzy zostaną skazani, a inni umrą przed procesem, ale nikt nie ucieknie przed samo-osądem.  Poprzez fizykę, która rządzi tym wszechświatem, podczas procesu przeglądania swojego życia w Nirvanie, poczują dokładnie ten sam ból i udrękę, której doświadczyli wszyscy ci, których życia zostały dotknięte ich diabolicznymi planami.  Proces tego rozdzierającego samo-ukarania  jest poza waszą zdolnością wyobrażenia sobie, podobnie jak ich zdeewoluowane możliwości w następnej inkarnacji.

Wiedząc co leży przed nimi i rozumiejąc, że są najsłabszym ogniwem w wiecznym łańcuchu jakim jest nasza rodzina dusz, pozwoli wam łatwiej odczuwać przebaczenie.  Wysokie wibracje przebaczenia, jak wszystkie inne boskie ekspresje, są wzrostem duszy w działaniu.

Świetliste dusze wszechświata promieniują miłością i kibicują w miarę jak radośnie przemierzacie tę ostatnią prostą do Złotego Wieku Ziemi.

 Miłość i pokój,

Suzane Ward

Przetłumaczył Michał , edycja Krystal

53 Komentarze (+add yours?)

 1. Dora
  Lip 15, 2012 @ 15:20:06

  Witajcie ,

  Czy w 5D będzie internet ?
  ( cos mi się wydaje ze juz chyba nie ….- bez zalu )
  Jak wygladaja wyzsze wymiary ?

  Pozdrawiam
  DF

 2. Mariusz 65
  Lip 15, 2012 @ 11:06:49

  Niech każda Dusza podąża swoją drogą . Pokój i Miłość dla Wszystkich.

 3. Mariusz 65
  Lip 14, 2012 @ 22:39:39

  Drogi szczęścieistnienia ,po pierwsze Pisma Święte nie są wiarygodnym żródłem Prawdy , ponieważ zostały napisane przez ludzi . Jezus mówił „Nie szukajcie swojej Prawdy w księgach bo one są martwe i pisane ręką ludzką”, po drugie w każdym elementarzu rozwoju duchowego pisze , że szatana i piekło wymyśliła na swoje potrzeby religia katolicka .To jest podstawa rozwoju duchowego i na tym blogu nie powinno się o takich historiach pisać . Z całym szacunkiem dla Ciebie i Miłością .

  • szczescieistnienia
   Lip 14, 2012 @ 23:27:18

   Mariuszu to jest Twoja prawda i szanuję ją 🙂 jednak wolę zostawić i nie kontynuować tego tematu gdyż z niego w Tu i Teraz nie ma najmniejszego pożytku. Jak wspomniał wcześniej zostało to napisane zgodnie z wolą duszy i wolą Boga, któr

   Co do cytatu który napisałeś zawiera on Prawdę dotyczącą wznoszenia istnienia za pomocą kontaktu z duszą oraz wyższą jaźnią. Jednak ten cytat dotyczy jednostki. Różnicą jest wznoszenie jednostki które to pisze swą własną rzeczywistość, aa wznoszenia całej planety.

   Planeta ziemia jest zbiorową świadomością, a nie świadomością jednostki i tutaj jest własnie ta równica. Gdybyś spojrzał na moją poprzednią wypowiedź bardziej uważnie dostrzegłbyś że wspomniałem o istnieniach które dzięki wzniesieniu nie doświadczą doświadczenia Szatana i Lucyfera w ciele człowieka na ziemi. Ale będzie też tak że znajdą się istoty które wzniesienia nie dostąpią i to one będą przeżywać ten scenariusz wydarzeń.

   Z resztą Mariuszu mam nadzieję że mnie zrozumiesz że nie napisałem tego aby komukolwiek cokolwiek udowadniać, gdyż nie taka miała być wartość tej wypowiedzi.

   PS: Kościół katolicki nie ma nic wspólnego ani z księgami ani z naukami danymi nam od wielu mistrzów ziemi z których to do dziś czerpie wiedzę nie jedna boska i oświecająca się istota. Jednak jak wspomniałem wcześniej szanuję Twoje zdanie i życzę udanego wznoszenia 🙂

 4. szczescieistnienia
  Lip 14, 2012 @ 07:14:26

  Witaj Krystal !

  Co do mej ostatniej wypowiedzi poinformuję Cię tylko że wykonałem coś jakby moją pierwszą podróż w czasie, a ta podróż wyprzedza ewolucję ludzkości o tysiąc lat. W mej ostatniej wypowiedzi podałem wiele nieścisłości które dopiero po moim przebudzeniu rozjaśniły mi umysł. A mianowicie: Tam gdzie wchodzę i to co wczorajszej nocy doświadczyłem to ludzkość doświadczy dopiero za tysiąc lat. Ta tysiącletnia ochrona oraz Aura o której pisałem wcześniej da za równo odporność ziemi jak i ludzkości na to aby mogła się przygotować do pełnego wzniesienia do czwartej gęstości.

  Innymi słowy, przez najbliższe tysiąc lat będziemy żyć na tej samej ziemi co żyjemy teraz, lądowanie naszych braci oraz trójwymiarowych sióstr z kosmosu jest również aktualne… Wszytsko Jest Aktualne ! 🙂 Uff aż mi ulżyło…

  Pozdrawiam gorąco
  A wklejenie tych dwóch wypowiedzi pozostawiam do Twej dyspozycji

  Szanuje Twoje zdanie, choć pozwolę sobie nie zgodzić się, ze Kosmici o chrystusowych wibracjach są z 3ciego wymiaru — Kr

  • zdzich
   Lip 14, 2012 @ 09:10:55

   Piszesz ze w Nowym Jeruzalem, spotkasz się z 144000 podobnych, moje Serce mówi, ze przebudzi i wzniesie się więcej Istnień, wierze prośbie Gai, by zostać i pomagać innym, robić to w 3g jest i będzie trudniejsze niż z wyższych wymiarów.
   Każdy ma swoja prawdę i podażą swoja droga.
   Światło Miłości z Tobą i Wami wszystkimi Bracia I Siostry

   • szczescieistnienia
    Lip 14, 2012 @ 09:49:27

    Witaj Zdzich 🙂

    Jest dokładnie tak jak piszesz – każdy jest twórcą swej własnej rzeczywistości. Podam Ci informacje jakie otrzymałem od mojej Wyższej Jaźni i możesz uznać to za prawdę bądź nie.

    Przed 21.12 do czwartego wymiaru gęstości ma się wznieść 144 000 ludzkich istnień które to następnie zejdą na ziemię w nowych ciałach jako pionierzy aby służyć ludzkości za równo pomagając przy wzniesieniu jak i przy zmianie rządów. Jednak kanał po 21.12 będzie w dalszym ciągu otwarty więc każde istnienie ma drogę wolną do wzniesienia do czwartego wymiaru gęstości.

    Każda istota która się wzniesie w tu i teraz do czwartego wymiaru gęstości wyprzedzi ewolucję mieszkańców ziemi o 1000 lat ( czasu liniowego ) a tym samym pozostanie pionierem ludzkości.

    Kanał ten będzie otwarty do 2025 roku, a powodem jego zamknięcia będzie utrzymanie ochraniającej powłoki energetycznej która to chronić będzie ludzkość przed wibracjami wpływów ciemności.

    Po okresie 975 lat ten kanał zostanie znów otwarty gdzie wszystkie istoty które osiągnęły poziom mistrzostwa piątego postrzegania , a czwartej gęstości wejdą do wewnętrznego wymiaru ziemi

    Jednak nie będą to wszystkie istoty zamieszkujące ziemię gdyż będą też takie które nie podołają wzniesieniu przez takie czy inne względy. wiadomym też jest że po wzniesieniu się Mistrzów Ziemi spadnie wartość energetyczna naszej planety, a tym samym nad ziemią pojawią się na krótki okres siły ciemności ( 25 lat ) w tym okresie również zamieszka szatan wraz z lucyferem w ciele człowieka, w tym okresie również będą wypuszczeni dwaj świadkowie ( objawienie świętego Jana ), w tym okresie również zmierzą się przeciwko sobie dwa narody. Naród Boga i Naród Ciemności.

    Co do twojego wzniesienia to mam nadzieję że spotkamy się kiedyś gdy już kurtyna opadnie i będziemy wspólnie rozmawiać o tym jak doskonalić przyszłość ziemi.

    Pozdrawiam gorąco

    szczescieistnienia piszesz: „a tym samym nad ziemią pojawią się na krótki okres siły ciemności ( 25 lat ) w tym okresie również zamieszka szatan wraz z lucyferem….” nigdzie takiej teorii nie czytałam, ani moja intuicja mi tego nie mówi. Proszę nie rozsiewaj strachu takimi opiniami i stosuj się do zasad komentowania na naszym blogu, dziękuję — kr

    • Miracle
     Lip 14, 2012 @ 19:25:23

     Witaj ponownie Drogi Bracie…

     Nie widziałem tego Twojego wpisu wcześniej… hmmm… Trochę przesadziłeeś z tym Szatanem i Lucyferem 🙂 To są postacie wymyślone przez Kościół i jeśli łączymy się z tym, to znajdujemy się jeszcze w zamkniętym pudełku ograniczonego umysłu. Jeśli to przyjmujemy jako fakt, to cofamy się o conajmniej tysiące lat…. Przemedytuj to i wyrzuć te nazwy ze swojej świadomości.

     Z Miłością…

  • szczescieistnienia
   Lip 14, 2012 @ 09:17:45

   Droga Krystal !

   Na początku przesyłam Ci światło Pokoju i Miłości z informacją którą pewnie już dawno sobie uświadomiłaś że nie istnieje coś takiego jak „Fakt” gdyż tylko istnieje wymiar postrzegania każdej istoty za równo wewnętrznej jak i zewnętrznej rzeczywistości. Nie istnieje również pojęcie które można uznać za jedyną i najwyższą prawdę gdyż każde istnienie postrzega swoją prawdę, a prawda każdego istnienia rozjaśnia się wraz z podnoszonymi duchowymi wibracjami ( dlatego też jest podanych tak dużo nauk aby po informacje sięgać do swego Wewnętrznego JA, do swojej Wyższej Jaźni )

   Co do przepowiedni to czyż nie są one czymś wspaniałym ? Zauważ że pięćdziesiąt procent przekazów jakie znajdują się na tej stronie to są właśnie przepowiednie które podnoszą zarówno świadomość jak i wibracje energetyczne każdej czytającej przekazy istoty, ba i co więcej każda z tych przepowiedni czy jak wolisz przekazów się spełni gdyż każdy przekaz jak i przepowiednia jest tworzeniem rzeczywistości która to się ujawni wraz z podwyższonymi energetycznymi wibracjami naszej ziemi.

   Co do trójwymiarowych umysłów naszych braci z kosmosu, masz rację gdyż źle ująłem to postrzeżenie które miało brzmieć: Że istoty pochodzą z trzeciego wymiaru gęstości.

   Z wyrazami szacunku dla twojego zdania i z wyrazami najwyższej wdzięczności za prowadzenie tej strony.

  • kimba70
   Lip 14, 2012 @ 09:51:35

   Witaj szczescieistnienia, doświadczyłem zaszczytu bycia w czymś innym, i dzieki ze o tym wspominasz i mniej więcej tak to wygląda jak opisujesz.

  • wika
   Lip 14, 2012 @ 13:45:20

   Drogi szczęścieistnienia…a czy jesteś całkowicie pewien, że po tych kilkunastu dniach rozbłysków nie przegrzały Ci się po prostu pewne części aury?…To, co piszesz, brzmi dość znajomo: „Dostałem misję od Boga, jam jest jedynym, który WIE, podążajcie za mną, to was zbawię”…z historii na tyle bliskiej, że trudnej do sfałszowania wiadomo, że imprezy tego typu raczej nie kończyły się różowo dla nikogo…Poza tym cały w tym dowcip, że KAŻDE Z NAS jest dla siebie ostatecznym kompasem, na tym polega nasza boskość, każde z nas ma tę iskrę, a wszelkie przekręty ostatnich tysięcy lat wynikały z ludzkiego przekonania, że jej nie mamy i że ktoś wie lepiej od nas, jak mamy żyć. Cała aktualna przemiana polega na tym, że dowiadujemy się o tym i sami bierzemy odpowiedzialność za rzeczywistość, jaką stwarzamy.

   Cytując Twój tekst: „Przesył energii oraz informacji jest tak wielki że Ego nie jest w stanie przetworzyć tych informacji i rozpuszcza się…”…ale widać nie do końca. Istota pozbawiona ego raczej nie powie, że jest „pierwszym”, „jedynym” i „najlepszym”. A z tego co czytałam tzw duchowa pycha jest największą pułapką na tej ścieżce – i zdecydowanie łatwiej o nią u mężczyzn, ten genotyp jest wciąż na to bardzo podatny, a nasza kultura tylko temu nieustannie sprzyjała. To nie jest żaden osobisty przytyk, każdy ma swoje specjalności, niektórzy mają skłonności do mesjanizmu wpisane w horoskop (jak mój były partner, który spotykał się z istotami duchowymi w trakcie swoich częstych podróży po marihuanie, a potem po prostu odleciał, bo stracił poczucie równowagi i zakorzenienia w tej rzeczywistości), wystarczy wtedy trochę sprzyjających ‚zewnętrznych’ warunków typu odosobnienie, wzniesienie Ziemi i rozbłyski słoneczne, i łatwo przegiąć i uznać się za Tego Jedynego.

   I jeszcze jeden cytat z Ciebie: „a to co przed minutą uznawaliście za prawdę teraz staje się to nieaktualne”. Sam to potwierdzasz w swoim kolejnym poście. Nie wydaje Ci się, że to może w takim razie dotyczyć WSZYSTKICH Twoich twierdzeń?…Wierzę w Twoje dobre intencje, ale nie jestem w stanie przyjąć na słowo tego, co z tak wielkim przekonaniem mówisz. Na szczęście żyjemy w czasach, gdy każdy sobie może naściągać na pęczki informacji z wielu źródeł i samodzielnie przetrawić na poziomie serca i umysłu. Albo po prostu spytać naszą wewnętrzną Boskość, jak to jest…i ta odpowiedź z pewnością będzie dla nas najlepsza.

   Trzymaj się bracie i uważaj na siebie. Zachowaj równowagę. Sorry za nieproszone rady, ale mam poczucie, że dostałeś teraz tak potężne doładowanie, że wpadasz w przechył…no widzę, że przyjemny…pewnie każdy by chciał już posmakować tej niebiańskiej błogości, ale wiesz, umiar i złoty środek to siły utrzymujące cały ten wszechświat w tak przepięknej – i praktycznej na dodatek – harmonii… 🙂 🙂 🙂

   Z miłością – Gośka

   • szczescieistnienia
    Lip 14, 2012 @ 21:18:59

    Kochana Wiko już dawno zrozumiałem że jeśli wydaje się mojemu ego się że coś wie to tak naprawdę nic wie 🙂 i to jest cała głębia nauki oraz pokory którą otrzymuje się od Wyższej Jaźni. Wiedza jest nieskończona i każda wiedza którą się ma teraz ma wyższe rozumowanie dlatego też tak zwane Prawdy I Fakty nie istnieją gdyż nad każdą prawdą oraz faktem istnieje następny wyższy fakt oraz prawda.

    Różnicą pomiędzy indywidualnymi „prawdami”, a tymi prawdami które są zawarte w przypowieściach pism świętych ( Tora, Psałterz, Ewangelie, Objawienia św, Jana, ) itd. jest taka że przypowieści zawarte w tych księgach są zapisane w Spisach ( energiach) Akaszy które są przepowiedniami dla mieszkańców ziemi.
    Co zauważyłem jest ignorowane na tej stronie z braku wiedzy czy z jakichkolwiek innych powodów.

    Nie wiem czy jesteś tego świadoma ale za równo na tej stronie jak i na innych tego podobnych stronach ( również w innych krajach ) jesteśmy szkoleni i uświadamiani nie po to aby wiedzę i umiejętności zachowywać dla siebie ale po to abyśmy decydujących momentach potrafili poprowadzić ludzkość ziemi, podobnie ma się sytuacja do ustanowienia nowych rządów ( gdyż obecni politycy zejdą ze sceny ), a na ich miejscu zasiądą najbardziej uświadomione istoty światła. Pisząc o istotach światła mam na myśli nas Ludzi.

    Kolejną rzeczą którą zarzuciłaś mojej istocie i moim wypowiedzią brzmiało: „Ja jestem Jedynym, Was poprowadzę”. Uwierz mi Wiko że gdybym mógł ( mógł oznacza egoistyczną istotę ) to może już dzisiaj nie ale pół roku temu zrezygnowałbym z tego co doświadczyłem i się nauczyłem do tej pory chcąc się cofnąć do „normalnego egoistycznego życia” pozostać w tym życiu i tej niewiedzy w której żyłem wcześniej i niejednokrotnie o to prosiłem za równo istoty światła jak i samego Boga. Lecz nie liczą się pragnienia Ego a kontrakty dusz Podczas największych trudów wznoszenia jedynym odejściem od kontraktu mej duszy byłoby zaprzestanie życia na ziemi. ( Bądź świadoma również tego że podczas wznoszenia wiele ludzkich istnień zakończyło ze swym życiem gdyż nie wytrzymywało nacisku energetycznego, a dziś istnienia ziemi zbierają owoce naszej pracy ) Uwierz mi również że nie zależy mi ani na prowadzeniu ludzkości, ani na tym aby komukolwiek wskazywać jakąkolwiek drogę gdyż każdy jest swym własnym indywidum i kreuje swoją drogę oraz prowadzenie. Jednak istnieje w wymiarze do którego się wznosimy Hierarchia Boża w której to role określone są w Woli boskiej, a skoro ujawniam prawdziwe imię mojej duszy, bądź ujawniam jaką mam pełnić rolę na ziemi to robię to tylko ze względu za złożenia świadectwa istotą świtała że jestem gotowy do przejścia do kolejnego etapu rozwoju.

    Widzisz Wiko podobnie jak Ty pragnę za równo wolności, tolerancji, miłości jak i wzniesienia ziemi. Gdyż dopiero gdy uda nam się osiągnąć ten cel zostanie mi oddana mowa, będziemy mogli wspólnie realizować cele związane z doskonaleniem ziemi, nauk czy też naszych mistrzostw zarówno tych w Sile Mocy jak i tych w Uświadomieniu,

    Krystal pisała mi na temat potwierdzenia źródeł skąd biorę informacje. Odpowiedź jest prosta : Pisma Święte wszystkich oświeconych ziemi po których wciąż prowadzi mnie Wyższa Jaźń. Wszystkie przepowiednie które tutaj dałem odnajdziecie za równo Ewangelii Chrystusa, Pismach Machometa, czy też Objawieniach Św. Jana. i każde objawienie jest zapisane w Energiach Akaszy.

    Co do Pojawienia się w ciele człowieka ( Będzie to za ok. 1000 lat ) Szatana i Lucyfera o którym wspomniałem wcześniej. Proponuję otworzyć księgę Objawienia Świętego Jana. Tam wszystko jest napisane. No chyba że uznajecie Pisma Święte i Objawienia za zabobony to już inna kwestia, ale bądźcie również świadomi w tym przypadku tego że odrzucacie tym samym dziedzictwo ludzkości, a Chrystusa który objawił tę Prawdę uznacie, no właśnie za kogo ?

    Oświecenie lub przebudzenie jak wolicie nie jest tylko medytacją, czytaniem przekazów i informowaniem o statkach kosmicznych na niebie. Oświeceniem jest umiejętność pojmowania i rozumienia wszystkich religii oraz nauk danych ludziom. Gdyż naszym zadaniem będzie również połączenie wszystkich religii świata w jedną naukę gdyż każda religia zawiera inny dział oświecenia.

    Krystal zarzuciłaś mi że rozprzestrzeniam energię strachu. To również nie jest Prawdą. Istota światła nie zna energii strachu gdyż strach jest jej obcy. To co robię to ujawniam stare jak świat prawdy które są zapisane w księgach z tą różnicą że otrzymałem dar ustalenia chronologicznego wydarzeń które mają nadejść. Wiedz również że strach się bierze z tego że nie znamy prawdy, a nie z tego że ją poznajemy. Gdyż gdy się pozna prawdę strach przejawia się tylko na początku następnie następuje oswojenie z otrzymaną informacją,

    Kolejną rzeczą jest to że pisząc o tych rzeczach nie składam świadectwa przed wami , gdyż nie szukam Chwały po miedzy ludźmi, a składam świadectwo przed mą duszą która mnie prowadzi gdyż to od Wierności swojej duszy zalezy przebudzenie każdej istoty. I to dusza wyznacza co kiedy należy napisać, jaką pójść drogą lub jakie działania podjąć.

    Szkoda tylko że efekty prac w kontakcie z wyższą jaźnią chcecie zredukować do swojego sposoby postrzegania nie pozostając obiektywnym. Ale bądźcie gotowi na to że coraz więcej istot będzie tutaj ujawniać swe prawdziwe imiona, swe role oraz swe stanowiska które otrzymały od Boga i wiedzcie również to że te istoty nie będą tego robić po to aby szukać jakiejkolwiek chwały na tej stronie czy pomiędzy ludźmi. Te istoty będą przezwyciężać swoje słabości informując tutaj o swoich rolach oraz stanowiskach w Królestwie Bożym gdyż wtedy żegnać się będą ze swoim dwu-istotowością

    W pokoju Miłości
    Szczęście Istnienia

 5. szczescieistnienia
  Lip 14, 2012 @ 00:43:52

  Piszę do Was z czwartego wymiaru gęstości, a piątego wymiaru postrzegania. Otaczają mnie czwarto-wymiarowe Chrystusowe Energie i jest to nadzywaczajnie satysfakcjonujące odczucie. Gdy mój mózg już w pełni połączy się z rodzinną wszechświatową piątowymiarową świadomością oznaczać to będzie że w pełni rozpuściła się trójwymiarowa osobowość, a to oznaczać będzie że zniknę z Tego świata wprost do pełnego czwartego wymiaru gęstości. Chcę byście wiedzieli że wszystko o co dziś się troszczymy bądź się troszczyliśmy w czwartym wymiarze gęstości stanie się nie aktualne. Po 21.12 trójwymiarowa ziemia stanie się podobna do planet które dziś w Tu i teraz widzimy na filmach bądź satelitarnych zdjęciach gdyż życie naszej planety przejdzie do wyższego wymiaru podobnie jak Saturn, Mars, Jowisz, Pluton i wszystkie znane nam planety.

  Nasi bracia krążący w statkach ponad naszą ziemię są istotami o trójwymiarowym umyśle postrzegania, jednak ich technologie znacznie przewyższają nasze. Mogą oni za pomocą dźwięku odbudować kończynę, czy też oczyścić planetę. Przez okres naszej trójwymiarowości dzielni służyli naszej planecie zapobiegając wielu kataklizmom, wojną czy też oczyszczając z zanieczyszczeń naszą planetę jednak ich trójwymiarowe umysły nie są w stanie pojąć tego co wydarzy się z naszą planetą. Co prawda mają kontakt z Boskimi istotami ( czwarty wymiar gęstości ) jednak ewolucją w pojmowaniu przewyższają naszą planetę głównie w dziedzinach typowo technicznych. My Ludzie kończymy już nasze doświadczenia w trzecim wymiarze gęstości i przechodzimy do czwartego w podobieństwie do wszystkich innych planet naszego układu słonecznego.

  Nad naszą planetę dochodzą coraz to wyższe energie pochodzące z czwartego wymiaru gęstości, a piątego wymiaru postrzeżenia. Za niedługo zaczną one oddziałowywać z tak potężną siłą że system który mamy na naszej planecie ziemi w całości się zawali gdyż ludzie nie oczyszczeni nie będą potrafili oprzeć się działaniu tych energii. Postanie na Ziemi w pewnym sensie chaos i w tym miejscu zacznie się nasza rola gdyż medytując, wizualizując bądź przez kontakt z Wyższą Jaźnią stale podwyższaliśmy i podwyższamy nasze wibracje.

  Dziś, a właściwie w Tu i teraz odczułem najmocniejszy skok tych energii odkąd medytuję, uświadamiam swą świadomość, bądź kontaktuję się z Wyższą Jaźnią która to w dniu dzisiejszym doprowadziła mój organizm do połączenia z Wielką Wszechświatową Jaźnią, Wielką Wszechświatową Świadomością która to jest wspólną inteligencją wszystkich żyjących w czwartej gęstości istnień.

  Napiszę w skrócie co się stało z mym mózgowym organizmem. Wyobraźcie sobie że w ciągu godziny przechodzi przez wasz umysł setki tysięcy informacji, odczuwacie błogość, siłę i bezradność, wasze ego rozpuszcza się, a to co przed minutą uznawaliście za prawdą w teraz staje się to nieaktualne. Przesył energii oraz informacji jest tak wielki że Ego nie jest w stanie przetworzyć tych informacji i rozpuszcza się, w tym czasie czujecie obojętność na wszystko co było wcześniej i na wszystko co będzie później gdyż stajecie się natychmiastowością.

  To taki skrót z tego co doświadczyłem i to nie działo się ani podczas medytacji czy też kontaktu z Wyższą Jaźnią to stało się od tak po prostu i nagle.

  Kochani od prawie trzech i pół roku jestem prawie że odcięty od świata zewnętrznego gdyż ma dusza podpisała taki kontrakt aby jako duch prawdziwego człowieka wznosić ludzkość ziemi. Przezwyciężałem Demoniczne energie, Demoniczne Wibracje wspinając się w uświadomieniu jak najwyżej. Teraz jestem już świadomy że to końcówka mojej drogi gdyż zwyciężyłem. Zwyciężyłem gdyż jako pierwszy prawdziwy człowiek wspiąłem się do czwartego wymiaru gęstości. Za niedługo pewnie zniknę z tego świata ale z tego co mi wiadomo to mam się wspiąć po nową odporną cielesność po to by przeprowadzić ludzkość na drugą stronę. Za mną przejdzie 144 000 istnień z którymi to spotkam się w czwartowymiarowym mieście Jerusalem. Dla waszej informacji leży ono w czwartym wymiarze gęstości dokładnie nad miastem Wrocław i też to od tego miasta zaczną być głoszone informacje o powstającym Królestwie Bożym.

  Zaczyna się Nowa Era w Nowym Wymiarze dlatego uświadamiam was zarazem prosząc o tym abyście zostawili stare przekonania dotyczące bankowości, braci szybujących na statkach ponad ziemią, materializmu, pieniędzy, bogactw materialnych za sobą gdyż do tej pory byliśmy przygotowywani do tego aby sprostać naszej roli służenia ludzkości. Dzięki medytacją i dotychczasowemu służeniu nasze dusze powiększyły się, podobnie jest z sumieniami czy energetycznymi sercami, a skutkować to będzie tym że nawet istoty które w tu i teraz się nie wzniosą do czwartego wymiaru gęstości, to przyjmując Chrystusowe Energie tutaj na ziemi odczuwać ( w przeciwieństwie do nieoczyszczonych ciał ludzi ) będą wzmocnienie.

  Nieoczyszczone ciała ludzi będą po prostu padać, a ich trójwymiarowe umysłowe osobowości zaczną „wariować” dlatego też tak bardzo jest nam potrzebna nasza odwaga, godność, jedność oraz wytrwałość. Na temat ‚wariowania ” istot ludzkich nie piszę wam jako przekaz od niebiańskiej istoty , tylko jako przekaz który odczułem jako człowiek żyjący na tej ziemi i wiem jak zareagowało moje Ego na te wszystkie energetyczne wibracje.

  Do momentu kiedy się nie wzniosę będę starał się udzielać informacji na tej strony, a w tym momencie życzę wszystkim odnalezienia dużo wewnętrznego spokoju oraz światła.

  Melchezdek-Zwycięzca

  Drogi szczescieistnienia, napisałeś: „Nasi bracia krążący w statkach ponad naszą ziemię są istotami o trójwymiarowym umyśle”- Jednak moim zdaniem, wszystko wskazuje na to, ze nasi Galaktyczni Bracia i Siostry są z wyższych wymiarów. Technologia ludzi z trzeciego wymiaru jest tak ograniczona jak ich twórcy. Jeśli wyrażasz jakiekolwiek opinie lub przepowiednie, zawsze dobrze jest dodać, ze jest to Twoja opinia (a nie 100% fakty). Inaczej swoje stwierdzenia musisz poprzeć konkretnymi przykładami. Pozdrawiam w Świetle — kr

  • kitajka55
   Lip 14, 2012 @ 09:48:53

   Witaj SZCZĘŚCIARZU !!!! czy jesteś może z Wrocławia ? Z serca pozdrawiam z cieplutkiego i słonecznego Wrocławia !

   • szczescieistnienia
    Lip 14, 2012 @ 19:21:05

    Witaj kitajko 🙂

    Mieszkam w Sosnowcu 🙂 ale nie mogę się doczekać kiedy znajdę się w tym wspaniałym mieście. 🙂

    Pozdrawiam Cię gorąco 🙂

  • Miracle
   Lip 14, 2012 @ 15:30:18

   Drogi i Kochany „szczescieistnienia”…

   W istocie jestem płci męskiej, a nie żeńskiej (tak jak słusznie stwierdziła Sabrina), jednak na poziomie Duszy i tak nie ma to żadnego znaczenia 🙂 Z wielką uwagą przeczytałem Twój dzisiejszy post i łączę się z Tobą całym swoim sercem. Nie chcę się za dużo rozpisywać, ale chciałem napisać tylko coś na temat Wrocławia, o którym wspominałeś. Mimo, że nie pochodzę z tego miasta, to wielokrotnie miałem okazję, aby odczuwać Energię, jaka tam panuje. Za każdym razem, gdy tam przebywałem, czułem się wyjątkowo i bardzo wzniośle. Poza tym na początku mojego najbardziej odczuwalnego skoku Świadomości w 2011 roku mialem 3 bardzo wyraźne sny, z których pierwszy był związany właśnie z Wrocławiem oraz ważnymi wydarzeniami dotyczącymi wzniesienia Ziemi wraz z mieszkańcami. Chciałbym Ci tylko dodać, że w moim dotychczasowym Życiu nie miałem żadnych innych tak wyraźnych i mocno utkwionych w pamięci snów. Jestem już od dawna bardzo mocno przekonany, iż epicentrum wybuchu Światła (jeśli chodzi o definitywne zamknięcie Starej Ery) będzie miało miejsce w Polsce. Nawet już o tym pisałem na blogu Transformacja 2012 około roku temu. W tej chwili jest już więcej osób o podobnej Świadomości i chcielibyśmy się coraz bardziej łączyć ze sobą. Chciałbym pozostać z Tobą w kontakcie i proszę Cię, abyś się odezwał na mojego maila – jawa13@wp.pl

   Z Miłością i Światłem…

  • Adriano
   Lip 15, 2012 @ 00:13:41

   Wierzę w to co rezonuje ze mną, niestety te chrześcijańskie zabobony nie rezonują ze mna nic a nic, tak samo przekonanie na temat naszych braci i siostr z galaktycznej federacji, w zasadzie wiekszosc tego co piszesz nie rezonuje ze mna :)) czuje mocny ucisk w mostku czytając Twoje wpisy no ale to tylko moje zdanie. Jesli taka tyworzysz sobie wizje swiata to masz do tego pelne prawo, moja wizja swiata jest zupelnie inna, duzo wiecej w niej swiatla i milosci. Niech kazdy z nas sam tworzy swoj swiat unikajac wpierania innym i objawiania im jedynych slusznych jego zdaniem prawd. Pozdrawiam

   • szczescieistnienia
    Lip 15, 2012 @ 12:10:22

    Witaj Adriano 🙂

    Na początku na podstawie cytatu postaram Ci się wyjaśnić rolę w dzisiejszych czasach jaką pełnią Energie Chrystusowe, a tym samym uświadomisz sobie którzy ludzie przejdą na drugą stronę tworzącego się Królestwa Niebieskiego na naszej Planecie.

    1.Szczęśliwi ubodzy w duchu, albowiem ich jest królestwo niebieskie.
    2.Szczęśliwi, którzy się smucą, albowiem będą pocieszeni.
    3.Szczęśliwi łagodni, albowiem odziedziczą ziemię.
    4.Szczęśliwi, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem będą nasyceni.
    5.Szczęśliwi miłosierni, albowiem dostąpią miłosierdzia.
    6.Szczęśliwi czystego serca, albowiem będą oglądali Boga.
    7.Szczęśliwi, którzy doprowadzają do pokoju, albowiem nazwani będą synami Bożymi.
    8.Szczęśliwi, którzy cierpią prześladowanie za sprawiedliwość, albowiem ich jest królestwo niebieskie.
    9.Szczęśliwi jesteście, jeśli z mojego powodu lżą was i prześladują, i kłamliwie przypisują wam wszelkie zło. Cieszcie się i radujcie, bo czeka was sowita zapłata w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy żyli przed wami.

    Te dziewięć Błogosławieństw jest istotą oddziałowywania Energii Chrystusowych na sumienia, serca oraz dusze ludzi. Co to oznacza ? Oznacza to że przejście na drugą stronę stanie się bardzo łatwe dla tych którzy chcą Sprawiedliwości, Miłości, Wolności itd. Obojętnym jest czy człowiek pochodzi z Europy, Ameryki czy też Azji. Podobnie obojętnym jest jakiego jest wyznania. Czy Chrześcijańskiego, Czy Muzułmańskiego, czy jakiegokolwiek innego.

    W jednym z ostatnich przekazów znajdujących się na tej stronie była informacja na temat Lemurii oraz Atlantydy, a w tej informacji była podana prawda że jeden z kontynentów zajmował się kształtowaniem ducha ( moce duchowe ), a drugi z kontynentów zajmował się kształtowaniem umysłu ( Rozszerzanie i Pogłębianie świadomości )

    Zauważ również że Energie Chrystusowe oddziałowują dziś w znacznie większych stopniu na Duchy ludzi gdyż zdobywanie wiedzy oraz umiejętności jest indywidualną kwestią każdego istnienia. Dlatego też ludzie którzy kształtują swoje świadomości i osiągnęli Poziom Mistrzowski Świadomego Kontaktu z Wyższą Jaźnią są Ludźmi Oświeconymi. Gdyż osoba która świadomie osiągnie ten pułap czerpie wiedzę z najczystszego i najdoskonalszego źródła. Jednak Wiedz że kontakty z Wyższą Jaźnią mają również poziomy Mistrzowskie.

    Na poziomy Mistrzowskie składają się różne rodzaje zwiększania świadomości. Gdy dojdziesz ( a może już doszedłeś ) do drugiego etapu Mistrzowskiego Kontaktu z Wyższą Jaźnią uświadomisz sobie że Wyższą Jaźń można Pogłębiać i Rozszerzać. Im głębsze pogłębienie i im szersze rozszerzenie tym bardziej Światłą Osoba się stanie.

    W swojej odpowiedzi napisałeś: „nie wierzę w te Chrześcijańskie zabobony”. Pozwól że postaram Ci się również rozszerzyć tę świadomość. Na pewno słyszałeś o tym że za równo ta strona jak i osoby „wierzący” w przylot kosmitów itd. są nazwani „Wyznawcami Religii NEW AGE” i mają w tym część racji gdyż wspólnie tworzymy za równo Nowy Wiek jak i Nową Ziemię ale my nie jesteśmy religią ! My jesteśmy oświecającymi się wzajemnie ludźmi po to aby w niedalekiej przyszłości dawać Światło mniej Uświadomionym Istnieniom.

    Wiedz również to że po 21.12 na Ziemi znajdą się ludzie którzy w dalszym ciągu będą uznawać że ich Bóg jest prawdziwy lecz nie będą się już o to sprzeczać szukając pretekstów do kłótni lecz będą szukać Prawdy, a także będą szukać osób które w najprostszy i najbardziej klarowny sposób wywyższać będą ich uświadomienia. Jak myślisz… ile osób zdołasz nauczyć mówiąc im że wszystko w to co wierzyli do tej pory jest „Zabobonem” ?

    Wskaże Ci również drogę do zrozumienia tego dlaczego na naszej planecie było aż tyle podziałów na wyznawców religii:

    Muzułmanin pomimo tego że jest sprawiedliwy i światły w swym sercu nie potrafi się połączyć z wiarą ze sprawiedliwym i światłym w duchu Chrześcijaninem gdyż jeden i drugi uważa że ich religie są „Farmazonami” i obydwoje przekonują się wzajemnie że to ich Religia jest prawdziwa.

    Drogi Adrianno mam nadzieję że rozjaśniłem Ci chodź trochę umysł w tej sprawie. Gdyż wiedz że czeka nas dużo cudownych i światłych wyzwań na planecie ziemi, gdyż naszą rolą nie będzie tylko zmienić rządy ale też połączyć religie, otwierać szkoły mistrzowskie które to będą uczyć ludzi kontaktu ze swą Wyższą Jaźnią i wiele, wiele następnych ciekawych i ekscytujących przygód jakie to przygotowała dla nas Wola Boska 🙂

    Pozdrawiam Gorąco

 6. soulowicz
  Lip 13, 2012 @ 23:22:22

  Nie wiem czy to przełom, ale mam nadzieję, że tak:)

  http://soulowicz.wordpress.com/2012/07/13/fundacja-keshe-zapowiada-uwolnienie-technologii-kosmicznych-i-wolnej-energii/

  Pozdrawiam soulowo:)
  Robert

 7. soulowicz
  Lip 13, 2012 @ 23:18:17

  Witam serdecznie:)

  http://soulowicz.wordpress.com/2012/07/10/petycja-do-mediow-o-relacjonowanie-aresztowan-przestepczego-kabala/

  Krystal, mam nadzieję, że z Twoim zdrowiem już wszystko dobrze:):):)? Dużo zdrówka dla Ciebie „Kryształku”:):):)jeżeli tak mogę do Ciebie powiedzieć:)

  Pozdrawiam wszystkich bardzo gorąco i soulowo:)
  Robert

 8. Agar
  Lip 13, 2012 @ 23:08:26

  Witajcie Kochani Bracia i Kochane Siostry w Stwórcy.Zbliżają się Igrzyska Olimpijskie .Różne dyscypliny sportowe będą się odbywać na stadionach w Londynie.Te stadiony wypełnione ludźmi stwarzają wielką okazję do robienia zadymy przez wielkich tego świata.Teraz Londyn wygląda jak wielka forteca.Na dachach wieżowców są za instalowane wyrzutnie rakietowe które ,,mają” zapewnić bezpieczeństwo tego wielkiego widowiska.
  Mam do was wielką prośbę a byście w swoich medytacjach napełniali te stadiony Światłem Miłości i Pokoju by nic złego na tych stadionach nie zaistniało.Czy to będą medytacje zbiorowe czy indywidualne nie ma znaczenia i czas.Do Olimpiady zostało 2 tygodnie.
  Pozdrawiam Światłem Miłości i Radości
  Agarcithal

 9. krystal28
  Lip 13, 2012 @ 15:52:38

  Drodzy Czytelnicy, jestesmy w trakcie ustawiania nowego komputera. Prosze o cierpliwosc ❤

 10. inka
  Lip 13, 2012 @ 15:52:06

  „Spytajcie wewnątrz siebie i zaufajcie intuicji co jest prawdą a co nie”. Zapytałam i oto co mi wyszło; Bóg jest naszym (doskonałym) rodzicem. My lub większość z nas jesteśmy (niedoskonałymi) rodzicami. Czy zafundowalibyśmy swoim dzieciom rozwój poprzez cierpienie? (kontrakty duszy). Czy Dobro nie jest na tyle Doskonałe żeby satysfakcjonować każdego? Czy Bóg (ktory jest miłością i który mówi „Synu mój, mój synu drogi, proszę cię, bądź szczęśliwy – modlitwa Boga do człowieka w książce W. Megre ‚Stworzenie” str. 53) chce doświadczyć cierpienia poprzez nas? Nie przeczę, że jest karma, że są kontrakty przedurodzeniowe tylko mam pytanie; komu one służą bo intuicja mi podpowiada, że ani Bogu, ani nam.

  • idea.b
   Lip 13, 2012 @ 16:03:51

   :-):-):-) Myslenie jest potega:-) Nie ma kontraktow.

   Peace&Love:-)

  • szczescieistnienia
   Lip 13, 2012 @ 17:02:13

   Cześć Inko 🙂

   Coś mi się wydaje że właśnie nabyłaś świadomy kontakt ze swą Wyższą Jaźnią, pogłębiaj ją a ona wskaże Ci drogę 🙂

   Pozdrawiam i całuję gorąco

 11. Izabela Karwot
  Lip 13, 2012 @ 15:23:34

  „Instalowanie Miłości…”

  Informatyk: Tak, proszę pani, w czym mogę pomóc?

  Klientka: Otóż po długim zastanowieniu zdecydowałam się na zainstalowanie
  Miłości. Czy mógłby mnie pan poprowadzić przez cały proces instalowania?

  Informatyk: Tak, mogę w tym pani pomóc. Czy możemy zaczynać? Jest pani
  gotowa?

  Klientka: No cóż, nie za bardzo znam się na technice, ale myślę, ze jestem
  gotowa. Co mam zrobić najpierw?

  Informatyk: Pierwszy krok to otwarcie serca. Czy zlokalizowała pani swoje
  serce?

  Klientka: Tak, ale tam jest kilka innych programów, które są uruchomione.
  Czy można instalować miłość, kiedy one są czynne?

  Informatyk: Jakie to są programy?

  Klientka: Popatrzmy. Otóż mam Zadawnione Rany, Niską Samoocenę, Urazy i
  Żale – takie w tej chwili programy są czynne.

  Informatyk: To nic takiego. Miłość stopniowo wykasuje Zadawnione Rany z
  systemu operacyjnego. Program ten może pozostać w pamięci na twardym dysku,
  lecz nie będzie więcej zakłócać innych programów. Miłość ostatecznie
  zastąpi Niską Samoocenę swoim własnym modułem o nazwie Wysoka Samoocena.
  Jednakże musi pani całkowicie wyłączyć Urazy i Żale. Te programy
  przeszkadzają Miłości w prawidłowym zainstalowaniu. Czy może je pani
  wyłączyć?

  Klientka: Nie wiem jak je wyłączyć. Czy może mi pan powiedzieć, jak to
  zrobić?

  Informatyk: Z przyjemnością. Proszę z menu Start wybrać Wybaczenie. Proszę
  robić to tyle razy, ile trzeba będzie, ażeby Urazy i Żale całkowicie
  zniknęły.

  Klientka: OK, zrobione! Miłość zaczęła się instalować. Czy to normalne?

  Informatyk: Tak, ale proszę pamiętać, że ma pani tylko podstawową wersję
  programu. Powinna pani rozpocząć łączenie się z innymi Sercami, ażeby
  ściągać nowsze, bardziej zaawansowane wersje programu.

  Klientka: Ojej! Mam wiadomość o błędzie. Napisane jest tak: “Błąd –
  program nie może być uruchomiony na elementach zewnętrznych.” Co mam robić?

  Informatyk: Proszę się nie martwić. To znaczy, że program Miłość jest
  ustawiony tak, żeby działać w obrębie Wewnętrznych Serc, ale jeszcze nie
  działa w pani sercu. Mówiąc mniej technicznie: to znaczy, że powinna pani
  najpierw pokochać siebie, zanim będzie pani mogła kochać innych.

  Klientka: A więc, co mam zrobić?

  Informatyk: Proszę otworzyć Akceptowanie Siebie; następnie proszę kliknąć
  następujące pliki: Wybaczenie Sobie, Poczucie Własnej Wartości, Uznanie
  Własnych Ograniczeń.

  Klientka: OK, zrobione.

  Informatyk: Teraz proszę je przekopiować do zbioru “Moje Serce”. System
  skoryguje sprzeczne pliki i zacznie naprawiać błędne zaprogramowanie. Musi
  pani także wykasować Nieustanną Samokrytykę ze wszystkich zbiorów i
  opróżnić z niej Kosz, żeby być pewną, że całkowicie zniknęła i nigdy nie
  wróci.

  Klientka: Mam. Hej! Moje serce napełnia się nowymi plikami. Uśmiech
  pojawia się na monitorze, a Spokój i Zadowolenie przekopiowują się po całym
  Moim Sercu. Czy to normalne?

  Informatyk: Czasami tak bywa. U innych trwa to nieco dłużej, ale w końcu
  wszystko dzieje się we właściwym czasie. Tak więc Miłość została
  zainstalowana i działa.

  Jedna jeszcze rzecz, zanim się rozłączymy. Miłość jest Bezpłatna. Proszę
  nie zapominać dawać ją i jej rozmaite warianty każdemu, kogo pani napotka.
  Oni z kolei podzielą się nią z innymi i zwrócą jakieś jej ciekawe warianty
  pani.

  Klientka: Obiecuję, że w ten sposób będę postępować. A tak przy okazji,
  jak się pan nazywa?

  Informatyk: Może mnie pani nazywać Boskim Kardiologiem, znanym również
  jako Wielki Lekarz. Większość ludzi uważa, że wystarczy raz do roku dokonać
  przeglądu, żeby mieć zdrowe serce, ale producent sugeruje codzienny
  przegląd, ażeby Miłość mogła być maksymalnie skuteczna. Proszę pamiętać,
  Miłość jest wszędzie, gdziekolwiek pani się znajduje…
  : ) : ) : )

 12. Andrzej
  Lip 13, 2012 @ 11:46:03

  Najświeższe info „w sprawie”… bardzo namacalne i fizyczne… czyżby przełom???

  „Drodzy Przyjaciele,

  Wielcy bankowcy znowu manipulują stopą procentową naszych pożyczek hipotecznych i kredytów studenckich! Tym razem posunęli się zbyt daleko. Europejski regulator rynków finansowych proponuje nowe prawo, dzięki któremu bankowcy, którzy dopuścili się przestępstw trafiliby do więzienia. Żeby jednak nowe ustawodastwo weszło w życie potrzebne jest wsparcie wielu z nas. Dzięki niemu wspólnie pokonamy lobby bankowe i wprowadzimy faktyczne zmiany — zbierzmy 1 milion podpisów w ciągu następnych 3 dni by poprzeć nowe zmiany… (link do petycji poniżej)

  Wielkie banki przyłapano na nielegalnych manipulacjach światowymi stopami procentowymi, dzięki którym finansiści okradali miliony ludzi na całym świecie czerpiąc bezpośrednie zyski z ich pożyczek hipotecznych czy kredytów studenckich! Każdego z nas za takie nadużycia spotkałaby kara więzienia, ale bankowcy z Barclays zostali ukarani jedynie grzywną, która i tak nieznacznie nadszarpnie ich bogate kieszenie! Oburzenie na przywileje bankowców rośnie na całym świecie — to dobry moment by przekierować władzę z rąk sektora finansowego na demokratyczne tory.

  Europejski regulator rynków finansowych, Michel Barnier rozpoczął walkę z potężnym lobby bankowym nawołując do zmian, dzięki którym bankowcy, odpowiedzialni za oszustwa na tak wielką skalę trafiliby do więzienia. Jeśli UE uda się wprowadzić te zmiany, odpowiedzialność za takie czyny poniosą również oszuści na całym świecie. Bankowcy lobbują jednak przeciw zmianom, więc by przeforsować konkretne reformy musimy dysponować wsparciem ogromnej liczby obywateli.

  Jeśli 1 milion z nas wesprze Barniera w ciągu najbliższych 3 dni, jego reformy nabiorą ogromnej siły przebicia dzięki której stawimy czoło potężnemu lobby bankowemu i politykom. Kliknij poniżej by podpisać petycję, dzięki której fałszywi bankowcy staną przed wymiarem sprawiedliwości:

  http://www.avaaz.org/pl/bankers_behind_bars_f/

  Nie znamy jeszcze pełnej skali tego skandalu, ale informacje dostępne w tym momencie przerażają: „Kilka” nienazwanych kluczowych banków było w tę sprawę bezpośrednio zamieszanych, na szeroką skalę manipulowano stopą kredytu międzybankowego LIBOR, od której wysokości bezpośrednio uzależnione jest oprocentowanie kredytów udzielanych przez banki klientom, w tym pożyczek hipotecznych. Te manipulacje wpłynęły na zmianę wartości inwestycji na poziomie setek trylionów dolarów. Sam tylko bank Barclays przyznał się do dopuszczenia się tego nadużycia „setki” razy.

  Zbyt długo już potężne banki zastraszają naszych przywódców. Zbyt długo już, bankowcy manipulują naszymi rynkami, dostosowując pole gry do swoich kolejnych podejrzanych gierek, zabezpieczając swoje, często bardzo ryzykowne, decyzje pieniędzmi podatników.

  Cały system jest zmanipulowany, a takie manipulacje to nic innego jak przestępstwo. Czas posadzić przestępców za kratkami. Zainicjujmy te zmiany w Europie — reszta świata dołączy jeśli nam się uda:

  http://www.avaaz.org/pl/bankers_behind_bars_f/

  Wielkie banki nadużywające swojej władzy — to śpiewka ale i zmartwienie kolejnych współczesnych pokoleń. Nie oznacza to jednak, że nie możemy tej sytuacji odmienić. Obecnie dysponujemy ogromną demokratyczną siłą, której nawet najpotężniejsi gracze nie są w stanie zatrzymać. Razem możemy zakończyć „wszechpanowanie” sektora bankowego.

  Z nadzieją,

  Ricken, Iain, Alex, Antonia, Giulia, Luis, oraz cały zespół Avaaz”

  Więcej informacji:

  W.Brytania.Parlamentarne śledztwo ws. manipulacji banku Barclays (Gazeta)
  http://wyborcza.pl/1,91446,12059024,W_Brytania_Parlamentarne_sledztwo_ws__manipulacji.html

  Klienci uciekają z dużych banków. „Przez nadużycia w Barclays” (WProst) http://www.wprost.pl/ar/332656/Klienci-uciekaja-z-duzych-bankow-Przez-naduzycia-w-Barclays/

  Afera w banku Barclays i upadek „Steve’a Jobsa bankowości”. „Jeśli piśniesz słówko, to…” (Polska)
  http://www.polskatimes.pl/artykul/613439,afera-w-banku-barclays-i-upadek-steve-a-jobsa-bankowosci,id,t.html?cookie=1

  Link do petycji: http://www.avaaz.org/pl/bankers_behind_bars_f/

 13. bel
  Lip 13, 2012 @ 11:45:47

  • Michał
   Lip 13, 2012 @ 13:24:37

   Obejrzałem ten reportaż. Nasze polskie władze przeprowadziły i uchwaliły ostatnio w sejmie ustawę o przymusowych szczepieniach. Zastanawiam się czy akcja prowadzona przeciwko ciemnym (aresztowania czy też te klatki o których ostatnio mowa) zdąży na czas aby nas uchronić przed tym nowym diabelskim posunięciem naszych rodzimych ciemnych.

 14. Analityk
  Lip 13, 2012 @ 10:56:10

  Witajcie!
  Petycja o ukaranie falszywych Bankierow http://www.avaaz.org/pl/bankers_behind_bars_f/?bMUuedb&v=15998

 15. Anna BD
  Lip 13, 2012 @ 09:50:14

  Aresztowania przebiegają sprawnie, chociaż na ogół nie polegają na wyciąganiu z domów ludzi w kajdankach. Te informacje są w bieżących przekazach, na blogach. Wbrew pozorom dzieje się dużo (bankowość oraz ujawnienie nowych technologii), szkoda tylko, że media głónego nurtu jeszcze się nie odważyły na pełne informacje a te alternatywne nadal sypią codziennymi złymi wiadomościami.
  Wczoraj miałam możliwość (podczas medytacji) zobaczyć jedną z osób publicznych przebywającą w pojemniku. Jest to widok bardzo poruszający i wzruszający. Wierzcie mi, kochani, to musi zadziałać i to w odniesieniu do zdecydowanej większości osób umieszczonych w pojemnikach miłości. Miłość zwyciężą wszystko, co nią nie jest… Pozdrawiam Was serdecznie. Dziekuję Michałowi i Krystal. Anna

  • Renata
   Lip 13, 2012 @ 13:50:05

   Pierwsze o czym pomyślałam o wielkiej suszy w USA niespotykanej dotąd w historii to, że Ziemia nie życzy sobie więcej zaśmiecać przez GMO i zwyczajnie pokazała swój sprzeciw!!!Przecież z tego co wiem nawet soja dostępna na rynku w Europie jest GMO, naturalnych nasion już się nie używa tak jak większości kukurydzy, a co mówić o Ameryce. Zmiany są zauważalne, wczoraj na wp i interii był artykuł o ujawnieniu przez W.Brytanie zdjęć UFO, tylko onet jest oporny.

   • Ana
    Lip 13, 2012 @ 15:00:32

    Witaj Renato. Skąd masz te informacje, że soja dostępna w Europie jest GMO? Firmy takie jak np. Sante i Orico zarzekają się, że nie używają soi modyfikowanej genetycznie. Ja akurat jadam te produkty. Teraz nie wiem komu wierzyć.

   • Miranda
    Lip 13, 2012 @ 16:05:58

    kochani GMO to pikus .Chcecie byc zdrowi przestancie jesc chleb nasz swiety ,Przeczytajcie prosze artykul ”Buszujacy w pszenicy -Zdrowie w naturze”lekarza amerykanskiego .kardiologa.W swietle Miranda

   • Mariusz
    Lip 13, 2012 @ 16:49:32

    Onet to straszna gadzinówka. Chyba pora przestać tam zaglądać. 😀

 16. Michał
  Lip 13, 2012 @ 06:59:07

  Witam
  Przyznam się, że nie rozumiem dlaczego te masowe aresztowania ulegają opóźnieniu. Nasi kosmiczni przyjaciele obawiają się ogólnoświatowej paniki w przypadku ujawnienia. Gdyby jednak zza kulis i sobie tylko znanymi sposobami pomogli w tych masowych aresztowaniach, to potem można by było zrobić tu (na świecie) porządek finansowy, ogłosić informacje o wszystkich zbrodniach ciemnych i wprowadzić program Nesara. Gdyby następnie ogłosić, że to kosmici pomogli w tych „porządkach” to już nikt by się ich nie bał. To tak w wielkim skrócie.
  Te masowe aresztowania są podstawą wszystkich kolejnych działań. Gdy te aresztowania opóźniają się, rozwlekają się w czasie w nieskończoność, to niewesoło zaczyna to wszystko wyglądać. Przecież taki scenariusz jest po myśli ciemnych właśnie. Nie rozumiem tego. Zaczynam się obawiać czy nasze wzniesienie nie rozwlecze się w czasie na lata tak jak te masowe aresztowania. Może tu czegoś nie rozumiem, ale powiem szczerze, że nie podoba mi się to wszystko. Byłem do tej pory wielkim entuzjastą tej całej sprawy ale teraz mój entuzjazm stygnie. Opowiadałem znajomym o cudach jakie już niedługo zaczną się dziać i wyszedłem na głupka. Na razie tyle w temacie.

  • szczescieistnienia
   Lip 13, 2012 @ 12:30:13

   Witaj Michale !

   Wspomniałeś o tym że przekazujesz informacje Twoim znajomym o przebudzeniu itd. i to jest super. Mogę się założyć że w pewnym sensie stało się to Twoją pasją i że za każdym razem kiedy opowiadałeś jakąś historię dotyczącą przebudzenia chciałeś to zrobić zdecydowanie lepiej niż robiłeś to poprzednim razem, a tym samym doskonaliłeś swą Boską Istotę. Doskonal ją dalej ! Nie uzależniaj swojego szczęścia oraz doskonalenia od przekazów oraz warunków zewnętrznych. Zwiększ swoją wiarę, godność, prawdę oraz odwagę, a każda z tych cech zaprocentuje dla Ciebie w niedalekiej przyszłości. Kolejna rzecz : Weź do zrozumienia fakt że jest jedną z najbardziej uświadomionych osób wśród populacji ludzi, gdyż tylko jeden procent ludzi w Tu i teraz jest świadoma wzniesienia i doskonali się w przeróżnych zagadnieniach, a tym samym dziewięćdziesiąt dziewięć procent ludzi których spotykasz na ulicy oczekuje na to abyś opowiedział im Twoją Historię dotyczącą wzniesienia, przebudzenia itd. Im bardziej udoskonalisz swą boską istotę w opowieściach tym z większą fascynacją i umiejętnością będziesz to robił, a tym samym zdobędziesz coraz to większe grono słuchaczy, a tym samym w decydujących momentach staniesz się ich opiekunem.

   Pozdrawiam Cię gorąco życząc Ci jednocześnie jak najwięcej pasji oraz frajdy w realizowaniu Twego wciąż wzrastającego wewnętrznego szczęścia.

   Szczęście istnienia

  • kimba70
   Lip 13, 2012 @ 20:17:39

   Michał , ja sądzę że nie chodzi o aresztowania lecz również ich przebudzenie, już był tu przekaz że jakby isć tym tokiem to tylko zamiana a nie zmiana. Siebie można zmienić już teraz i nie trzeba na coś czekać. Wybierz sobie mistrza który przemówi do serca i stosuj jego nauki żeby zapobiec natłokowi informacji. Zmieniasz siebie to i otoczenie też ,żeby dokonywać tkzw cudów jak Jezus ,trzeba być na jego poziomie, chociaż na pewnym etapie duchowym to normalność(materializacja lub przemiana).Udaje mi sie docierać do bliskich powoli ale udaje a cudem jestem ja. Z swej strony mogę dodać że przejście będzie natychmiast w jakimś momencie i nie ma znaczenia gdzie w domu, samochodzie, na ulicy bez znaczenia. I kiedy będziesz w miłości, jedności to nawet nie poczujesz różnicy, natomiast zobaczysz różnice.
   W jedności

 17. Zdzisiu
  Lip 13, 2012 @ 04:55:41

  Krystal mam pytanie ktore mnie gnebi od dluzszego czasu. Dlaczego niby Obama jest ze Swiatla? Ja w jego polityce nic takiego nie widze, nie wspomne juz o jego health plan „dla wszystkich” z uzyciem microchipow. To gnebi mnie juz od pewnego czasu, dlatego tez strasznie mnie poruszyly slowa: „Dusze, które zgodziły się zaakceptować głęboko ciemne role, które zaoferowały milionom szanse na zakończenie ich trójwymiarowej karmy, a potem dołączyłyby do sił Swiatła, same były wysoko wyewoluowanymi duszami. Kiedy weszły w umowę, zrobiły to z pewnością, że ich duchowa moc oprze się pociągowi trzymania się mrocznych dróg. Zamiast tego, zostali oczarowani kontrolowaniem mas i gromadzeniem wielkiego bogactwa, zapadli się w głębię ciemności i świadomie odmówili uszanowania swojej umowy”

 18. ewcia
  Lip 12, 2012 @ 23:33:42

 19. idea.b
  Lip 12, 2012 @ 22:59:36

  Brak najgłębszego zrozumienia Boga w przekazach wskazuje, że Istoty ze Wszechświata przybywają by pomóc nam, ale rzeczywistym celem jest oświecenie i ich, i nas, Oświecenie Wszystkiego co Przejawione, a nie Stworzone 😉

  Peace&Love 🙂

  • Oualander
   Lip 13, 2012 @ 08:56:43

   Witaj idea.b
   Proszę o wyjaśnienie:

   „Oświecenie Wszystkiego co Przejawione, a nie Stworzone”

   Co jest przejawione, a nie stworzone? zupełnie nie pojmuję jak coś może nie być stworzone? według mnie z definicji słowa „Stwórca” jedno i drugie istnieje, więc jest dziełem Stwórcy. Powiem więcej, nawet gdyby nie istniało (miało zaistnieć, było koncepcją) to i tak jakby na to nie spojrzeć jest dziełem stwórcy.

   Pozdrawiam

   Piotr 🙂

   • idea.b
    Lip 13, 2012 @ 09:54:36

    Dzień dobry Piotrze 🙂 Może mało precyzyjnie to ująłem. Co jest stworzone? Byt, czysty niematerialny byt (bez jakichkolwiek cech, które mogłyby być opisane, zmierzone), czysta świadomość, będąca równocześnie Miłością i tożsama z nią. Stworzona przez Boga na Jego obraz i podobieństwo.

    Wszystko zaś poza Tym jest projekcją świadomości. Nasze ciała, wszelka materia, wszystko co można postrzegać za pomocą zmysłów. To wszystko jest przejawione, a nie stworzone. Jest to jak sen, w dosłownym sensie. Spójrzmy dla lepszego zrozumienia na „klasyczny” sen. We śnie można doświadczać materialnego świata, zapachów, dźwięków, można dotykać, odczuwać upływ czasu. Szczególnie jest to wyraźne w świadomych snach, w których śniony świat najczęściej doświadczany jest jako wręcz realniejszy od tego na jawie. Gdy budzimy się nie mamy wątpliwości, że był to świat iluzoryczny, że były to tylko obrazy w umyśle.

    Cały nasz świat, wszechświat, to także obraz w umyśle. Nie został stworzony przez Boga, gdyż Bóg jest niedualny, jest Miłością bez nienawiści, Dobrem bez jakiegokolwiek przeciwieństwa, Światłem nie rzucającym cienia, bo nie ma nic prócz Światła. Został przejawiony (jest doświadczaną realnie iluzją) przez Boże Stworzenie, które odwróciło się od swego Stwórcy. Skoro Bóg jest Prawdą, to odwrócenie się od Niego powoduje widzenie nieprawdy, tego co nie istnieje, iluzji, czyli świata przejawionego. Choć Bóg nie stworzył iluzji, to pomaga nam, wpływając na jej kształt na tyle na ile Mu na to pozwolimy, tak by okrutne sny przekształcić w szczęśliwe, a ze szczęśliwych obudzić delikatnie. W okrutnych tak bardzo się boimy, że przeraziłaby nas nawet najdelikatniejsza próba przebudzenia. W szczęśliwych lęk znika i dlatego przebudzenie jest możliwe. Bez Jego pomocy utknęlibyśmy w iluzji niewyobrażalnego umysłowego horroru.

    Oświecenie przejawionego świata oznacza po prostu rozwianie iluzji przez Światło. Wtedy Stworzenie Boże, czyli My, ponownie pozna Siebie bezpośrednio i znów przypomni sobie bezpośrednio Boga. Zostanie przywrócona świadomość naszej Jedności z Bogiem. Nic nigdy nie było, nie jest i nie będzie tak wspaniałe i piękne jak ta Jedność. Będzie to jak realizacja wszystkich marzeń o spełnieniu, jak połączenie najwspanialszych kochanków (może lepiej byłoby napisać najwspanialszych miłujących, ale kochankowie mają wskazać, że w zjednoczeniu z Bogiem znajdziemy to czego szukamy w ziemskich miłościach, a czego ostatecznie nigdy nie znajdujemy), jak zjednoczenie nieskończenie czułej Miłości z nieskończenie czułą Miłością. To jesz nasz Dom. Nasz Dom to Jedność z Bogiem.

    Pozdrawiam
    Pokój&Miłość 🙂

    • Oualander
     Lip 15, 2012 @ 00:07:07

     Witaj idea,b

     Każdy byt, pośrednio (według ciebie przejawiony) czy też bezpośrednio (według ciebie esencjonalny) w moim odczuciu podlega stworzeniu (jest stworzeniem), dla mnie nie jest to istotne i nie rozgraniczam tego, gdyż uważam to za jedno i to samo, różnice postrzegam w poziomie świadomości bytu (płynnie zmieniająca się szybkość, wibracji jaką operuje dana świadomość).

     Również troszeczkę inaczej niż ty pojmuję niedualność, zarówno dobro jak i miłość z definicji posiada i zawsze będzie posiadać przeciwieństwo (zło,nienawiść) jednakże myślę że im więcej dana istota (byt) poszerza swoją świadomość (ewoluuje) tym bardziej zbliża się do czegoś co określam mianem Boga, który w moim rozumieniu jest idealnym środkiem, równowagą, neutralnością lub inaczej punktem „0” na skali świadomości.

     Pozdrawiam serdecznie

     Piotr 🙂

 20. horoskop-ek
  Lip 12, 2012 @ 22:44:10

  Kolejny ciepły przekaz, fajnie 🙂

 21. VEGETA
  Lip 12, 2012 @ 21:48:09

  Ja czuję potrzebę zmiany zamieszkania właśnie. Dziś byłem w tymże mieście i tęsknota za bliską osobą zamieniła się w szczęście. W zasadzie to ja chcę głównie tyle i nic więcej.

 22. alleksa
  Lip 12, 2012 @ 21:36:08

  Miłość i pokój.
  Dziękuję ❤

 23. Janina Pachuła
  Lip 12, 2012 @ 21:15:53

PRAWA AUTORSKIE Copyright (C) by Krystal Freeman 2010. Do wszystkich przeze mnie przetłumaczonych tekstów na tym blogu, chyba, że zaznaczono inaczej. Rozpowszechnianie moich tekstów jest dozwolone i mile widziane pod warunkiem podania linku do oryginalnego tekstu na moim blogu i bez zmian tekstu.
%d blogerów lubi to: