AA Michał: Proces Wzniesienia

.

.

Przekazała Ronna Herman, Lipiec 2011

Przetłumaczyła Wika

.

Ukochani mistrzowie, przede wszystkim chcielibyśmy wyjaśnić, CZYM WZNIESIENIE NIE JEST.  W waszej obecnej fazie ewolucji wzniesienie się fizycznego ciała będzie możliwe tylko dla bardzo niewielu zaawansowanych awatarów, którzy otworzyli ścieżkę dla wzniesienia się ludzkości, prowadząc ją na wyższy poziom świadomości.  Ukochany Jeszua wraz z wieloma wielkimi awatarami i królestwem aniołów przyszykowali grunt i zasiali kosmiczne Nasiona Światła Stwórcy w przygotowaniu do tego nadzwyczajnego procesu.  Aby wznieść się w tym czasie w ciele fizycznym, musielibyście mieć już prawie na ukończeniu przemianę waszych ciał fizycznych w częstotliwości Boskiego Światła i podnieść harmonikę swej Pieśni Duszy do najwyższych planów piątego wymiaru i jeszcze wyżej.  To pobożne życzenie zakładać, że możliwa jest transmutacja gęstości trój- i czterowymiarowego ciała fizycznego w pięciowymiarowe naczynie Światła w ciągu jednego życia.

Wy, awangarda, Gwiezdne Nasiona, dostarczacie paliwa, Adamantynowych Cząstek Światła, aby uaktywnić Nasiona wzniesienia, które były zasiane na Ziemi ponad 2000 lat temu.  Ludzkość jest na etapie oczyszczenia, w przygotowaniu na o wiele większą ekspansję świadomości, która wpływa na coraz więcej Dusz gdy rozprzestrzenia się na Ziemi i przyspiesza dzięki temu w postępie geometrycznym.  Na obecnym etapie zmian ewolucyjnych fizyczne ciała aspirantów/uczniów na Ścieżce są w procesie nasycania się transformującą mocą Światła Stwórcy.  Komórki wyższej świadomości budzą się by rozbłysnąć alchemicznymi wzorami transformacji.  Jesteście w procesie oczyszczania swego Pola Aurycznego z wielkiej ilości wzorców o negatywnej/wypaczonej częstotliwości wibracji, które zaciemniały wasze Auryczne Światło i powodowały przejawianie się wszelkich zniekształceń (miscreations) w fizycznym ciele.  Na poziomie komórkowym istnieją zablokowane toksyny, które muszą zostać uwolnione lub przekształcone, abyście mogli raz jeszcze zintegrować częstotliwości harmoniczne swej wielopoziomowej struktury cielesnej.  Komórki Ciała Świetlnego były zaciemnione i tak jak Pole Auryczne stały się zamglone i zapchane negatywną energią.  Boskie Komórki wciąż istnieją w was i wokół was; po prostu się zmniejszyły i zamgliły przez ten czas z braku właściwego odżywiania. To tak, jakbyście nieustannie byli karmieni zatrutym jedzeniem, które po dłuższym okresie czasu zaczyna niszczyć fizyczne naczynie.  Ciało pożądań ego jest przebiegłe i wytrwałe i będzie was nieustannie pchać ku poszukiwaniu coraz większej ilości wrażeń zmysłowych i brakowi umiaru, co często prowadzi do katastrofalnych rezultatów.

Musicie zrozumieć, że rozmaite części waszego ciała rezonują z wielką różnorodnością wzorców częstotliwości, w zależności od sposobu obracania się (spin) i czystości waszego systemu czakr.  Zawsze powinniście dążyć ku maksymalnej harmonii na każdym poziomie Wyższej Jaźni, jaki integrujecie i mieć świadomość, że jest to nigdy niekończący się proces, gdyż wszystkie poziomy Stworzenia mają wrodzone pragnienie uzyskiwania kolejnych wyższych poziomów świadomości.  Zastanówcie się nad informacją, że ludzkość doświadcza równocześnie czterech rzeczywistości: fizycznej, mentalnej, emocjonalnej i astralnej.  W świecie fizycznym/materialnym, gdzie skupiacie się najbardziej na swym ciele i fizycznych zmysłach, wasz stan zdrowia decyduje o tym, w jakie relacje i zależności wchodzicie w świecie fizycznym i w jakim stopniu będziecie się cieszyć tymi doświadczeniami.  Wasz postęp ku wyższym sferom świadomości to proces stopniowego budzenia się, a budzicie się dzięki wskazówkom/mądrości waszej Duszy i bezpośredniej Wyższej Jaźni/Nad-Duszy.  Gdy wchodzicie na Ścieżkę Oświecenia, rozpoczynacie proces rozwijania świadomej uważności.  Najpierw musicie się skupić na fizycznych aspektach waszej Istoty: na swym fizycznym naczyniu, systemie czakr, swej naturze emocjonalnej i swych możliwościach mentalnych.  W miarę upływu czasu, gdy stopniowo równoważycie, harmonizujecie i integrujecie do jakiegoś stopnia świadomość jedności wewnątrz swego fizycznego Stanu Istnienia, zaczynacie być gotowi, by otrzymać dostęp do wzorców wibracji, mądrości, atrybutów i możliwości rzeczywistości wyższej części czwartego i niższej piątego wymiaru. Jest to podstawowy proces, który czasami nazywamy Wzniesieniem w Świadomości.

Posiadacie Ciało Eteryczne, które zawiera kompletną, oryginalną replikę waszego ciała fizycznego, mentalnego i emocjonalnego.  Gdy umieracie albo opuszczacie swe ciało, Srebrny Sznur (jak czasami jest nazywany) zostaje przerwany, a wy całkowicie wyprowadzacie się ze swego ciała fizycznego, które natychmiast zaczyna się rozkładać.  To, co pozostanie, stanowi skorupę ciała subtelnego, które składa się z substancji emocjonalnego i mentalnego astralu, i które musi się rozpuścić zanim Dusza może przejść na następny poziom świadomej uważności.  Wyjaśnialiśmy już wcześniej, w jaki sposób nieprzebudzone Dusze zabierane są do miejsc, które można określić jako Oddziały  Intensywnej Opieki, i w których Miłość/Światło Stwórcy nieustannie promieniuje na i poprzez Pola Auryczne każdej z tych Dusz aż do momentu, gdy negatywna skorupa niewłaściwie używanej energii jest kompletnie przekształcona.  Jednakże ważne jest, żebyście zrozumieli, że śmierć/przejście i proces zachodzący po śmierci uległy radykalnej zmianie.  Żadna Dusza już nie idzie na gęste plany astralne i nie czeka na swoją kolej, by ponownie wcielić się na Ziemi.  Jeśli jesteście osobami Samoświadomymi, których Pieśń Duszy rezonuje z wyższym czwartym/niższym piątym wymiarem lub wyższymi, automatycznie jesteście zabierani na właściwy poziom, gdzie wszystko wygląda bardzo podobnie do rzeczywistości, którą właśnie opuściliście, tylko jest o wiele wspanialsze, piękniejsze i radośniejsze, bardziej pełne miłości i spokoju.  Przejdziecie przez Bramę sfer niebieskich całkiem świadomi.  Obejrzycie swe przeszłe życie jako obserwator i będziecie mogli pożegnać się z tymi, którzy są wam bliscy i drodzy; jednak powoli zaczną oni stapiać się z tłem, chyba że są członkami waszej najbliższej rodziny Duszy.

Częstotliwości jakie wytwarzacie i z jakimi rezonujecie zdecydują o tym, w jaki wymiar lub pod-wymiar zostaniecie zabrani, jak również o tym, do jakich poziomów kosmicznej informacji będziecie mieć dostęp.  Wasze Pole Auryczne jest jak peleryna, która otacza wasze Ciało Eteryczne i Astralne, i jest ono albo peleryną Światła, albo zasłoną negatywnej, nieharmonijnej energii, jaką zgromadziliście w czasie doświadczeń z wielu poprzednich wcieleń.  Składacie się z jednostek energii:  mentalnej, emocjonalnej, astralnej i duchowej.  Musicie zrozumieć i zaakceptować fakt, iż jesteście istotą wielkiej energii, autentyczną Iskrą Boskiej Świadomości.  Jako Samoświadomi współ-stwórcy jesteście również tymi, którzy dyrygują energią za pomocą swych potężnych myśli, działań i intencji. Istniejecie w wirze energii: energetycznych mocy, złożonych albo z substancji Pierwotnej Siły Życiowej, albo połowicznego spektrum Światła (half-spectrum Light) z niższych poziomów, albo przecudownych, wszechogarniających Adamantynowych Cząstek Światła Stwórcy z wyższych poziomów świadomości. Wasz mentalny stan umysłu i jakość albo rezonans waszej natury emocjonalnej decydują o wyniku waszych twórczych przedsięwzięć.  Jako współ-stwórcy będziecie kształtować i manifestować wasze twórcze idee/myśli, a potem musicie doświadczyć rezultatów swej ekspresji myśli i działań – tak orzekają Powszechne Prawa.

Stajecie się kompetentnymi reżyserami sił Kosmicznej Energii.  Stańcie się świadomymi obserwatorami i ćwiczcie bezstronność.  Nie pozwólcie się wciągnąć w wir negatywnej energii, generowanej przez innych.  Nauczcie się być niewzruszeni i panować nad sytuacją jako ci, którzy kierują swą Świętą energią.  Nie pozwólcie nikomu zaburzać swego spokoju i harmonijnej natury.  Jednak pamiętajcie, proszę, jeśli czasem przydarzy wam się jakaś chwila ludzkiej słabości, zatrzymajcie się, weźcie głęboki oddech i powróćcie do swego centrum, wysyłając równocześnie rozbłysk Fioletowego Płomienia, który przekształci i rozpuści te nieharmonijne energie.  Czasem jesteście zbyt surowi w ocenianiu swego Ja.  Nie macie być perfekcyjni, kochani.

To właśnie promieniowanie waszej Wyższej Jaźni, Nad-Duszy, stopniowo przenika wasze ciała fizyczne i emocjonalne, w ten sposób stopniowo uwalniając wszelkie nagromadzone tam negatywne astralne śmiecie.  Połączone Światło Nad-Duszy całej ludzkości stopniowo rozpuszcza skażone, wykrzywione wzorce wibracji planów astralnych, które w przeszłości zwane były „zbiorową świadomością”, negatywnymi wzorcami myślowymi ludzkości.  Miłość, spokój i radość są pierwotnymi jakościami Nad-Duszy. Większość ludzkich myśli jest zazwyczaj przypadkowa i nieskoncentrowana.  Obniżenie częstotliwości fal mózgowych czy też nauczenie się utrzymywania świadomości w Stanie Alfa nadaje waszym procesom myślowym ostrości i koncentracji, i wyznacza jasny kierunek umysłowi podświadomemu.  Techniki opanowania stanu Alfa są głębokimi i potężnymi narzędziami.  Wasz świadomy umysł to pojmuje, ale to właśnie wasz umysł podświadomy przetwarza napływające informacje i podejmuje określone działania.  Zostając Mistrzami Stanu Alfa i utrzymując świadomość na odpowiednim Alfa-poziomie, będziecie w stanie rozmawiać i współdziałać ze swym podświadomym umysłem.  Rozwijanie zdolności do bezpośredniej komunikacji z waszym głębokim, wewnętrznym instynktownym umysłem i waszym Świętym Umysłem wykracza poza siłę woli.  Odkryjecie, że w naturalny sposób podejmujecie najlepsze decyzje i właściwe działania prowadzące do osiągnięcia waszych celów.

Proces wznoszenia zaczyna się, kiedy wasza Jaźń Duszy odzyskała swą właściwą pozycję jako dyrygent fizycznej Jaźni.  To tak, jakby włączony został zapłon wewnątrz waszego DNA, które zawiera matrycę waszego doskonałego Świetlistego Ciała Adama/Ewy Kadmon.  Seria uśpionych kodów zaktywowana jest za sprawą wyższych częstotliwości Światła, jakie zaczęliście w sobie integrować.  Te wibracyjne wzorce Światła zawierają konkretne kody koloru i dźwięku, które wpłyną na wszystkie komórki i organy wewnątrz fizycznej formy.  Stopniowo komórki zaczną wchłaniać i przetwarzać Światło, i te komórki-nosiciele Światła zaczną przenikać i wpływać na całe ciało fizyczne.

Proces transmutacji jest zatem rozpoczęty i w wyniku tego toksyny, urazy emocjonalne, bolesne wspomnienia i doświadczenia przechowywane w całym ciele zaczną wypływać na powierzchnię, tworząc w ten sposób wielorakie nieprzyjemne objawy fizyczne: bóle w różnych częściach ciała, objawy podobne do grypy, bóle głowy, odczucie zamętu i chwilowe zaniki pamięci – aby wymienić tylko kilka z nich.

Następny poziom odbudowy Pola Aurycznego dotyczy emocjonalnych i astralnych planów świadomości.  Gdy wasze ciało fizyczne ewoluuje, staje się zdolne zintegrować coraz więcej subtelnych częstotliwości komórek Światła.  Wasza czterowymiarowa rzeczywistość zaczyna się rozsypywać, a wasz świat iluzji staje się zniekształcony i pełen zamętu.  Wasza struktura poglądów religijnych może zacząć się rozpadać, pozostawiając was w stanie nadwrażliwości i bez poczucia kierunku.  W tym momencie wyłania się Wyższa Jaźń, a ten jej aspekt, który reprezentuje Nad-Duszę, zlokalizowany w waszej Gwieździe Duszy (ósma czakra) zaczyna wysyłać wiązki promieni częstotliwości wyższego Światła do waszego Świętego Umysłu, Świętego Serca i całego systemu czakr.  Promienie te uruchamiają również wasze zdolności intuicyjne, a także zawierają istotne informacje potrzebne, aby przebudziło się w was wyższe zrozumienie tego, kim naprawdę jesteście; mogą one też obudzić wewnętrzne Boskie Niezadowolenie.

Wasza Boska Komórka Diamentowego Rdzenia przyswaja teraz coraz więcej Boskiego Światła, które aktywuje i zwiększa moc Promieni Boskiej Świadomości w rdzeniu waszego Świętego Serca.  Ten proces jest zaprogramowany w waszej Boskiej Matrycy, a także zakodowany w waszym DNA.  Do tego czasu wasze komórki zaczęły już odpowiadać na Światło jako na główne źródło swej energii.  Jest to głównym powodem, dla którego aspiranci na Ścieżce często radykalnie zmieniają swoją dietę, przestawiając się na pożywienie o mniejszej gęstości, gdyż ich fizyczne i emocjonalne ciała są przesycone Adamantynowymi Cząstkami Światła – pokarmem bogów.

Gdy poruszacie się coraz bardziej w głąb wymiarów subtelniejszego światła, fizyczne zmysły mogą rozszerzyć swój zakres, a wasza świadomość kolorów i dźwięków wzrośnie.  Wyostrzenie zmysłów fizycznych oznacza, że komórki wewnątrz waszego Pola Aurycznego rozpoczęły oczyszczanie gęstych, ograniczających energii, które nawarstwiły się przez tysiące lat.  Mgliste więzienie, które przytępiało zmysły i trzymało ludzkość w więzach stopniowo jest rozpuszczane przez komórki Światła, dzięki czemu Pole Auryczne stanie się bardziej promienne w miarę jak coraz więcej Dusz budzi w sobie wewnętrzny boski potencjał.  Ciało fizyczne stopniowo musi być zapoznane na powrót z transformacyjnym wpływem Żywego Świata, po to, aby mogło ponownie przyjąć swą pierwotną formę Świetlistego Ciała, która została zaprojektowana dla całej ludzkości.

Ukochani, nie zwracajcie swego wzroku na chaos i destrukcję, które szaleją teraz na Ziemi.  Każdego dnia żyjcie ześrodkowani na swym Świętym Sercu/Słonecznym Centrum Mocy, tak abyście mogli integrować ze swym fizycznym ciałem maksymalną ilość Światła Stwórcy, a potem wysyłajcie ten drogocenny dar w dół do jądra Ziemi oraz na zewnątrz w świat formy.  Wiedzcie, że połączone wysiłki Służebników Świata na całej planecie mają na tę przemianę wpływ.  Jesteśmy siłą, sprowadzającą większe dobro i nie można temu zaprzeczyć.  Jestem na zawsze waszym wiernym strażnikiem i obrońcą.

JAM JEST ARCHANIOŁ MICHAŁ

http://www.ronnastar.com/latest.html

32 Komentarze (+add yours?)

 1. Damian
  Maj 17, 2013 @ 18:58:43

  Bardzo mnie to cieszy że w końcu mogę znaleźć jakiekolwiek informacje o ludziach światła ponieważ myślałem że jestem sam w tym przekonaniu iż nic totalnie nic oprócz jakiś wskazówek Osho, było do tej pory napisane. Sam mam wiele informacji chanelingowych wcześniej od swojego opiekuna światła, który skontaktował się ze mną przed bożym narodzeniem 2012 i później po raz drugi, miesiąc później tłumacząc jak się sprawy mają i co się dzieje aktualnie na ziemi wraz z planami oraz aktualnym procesie budzenia ”takich latarni jak my ” z dokładnymi statystykami …Dopiero dzisiaj miałem możliwość przeczytać o tym, na szczęście wcześniej byłem przygotowywany w większości przekazów jakie dzisiaj odczytałem i ogarnęła mnie pewna radość, ponieważ nie znam na ziemi fizycznie takiej osoby , to nie dziwne ponieważ jesteśmy umieszczani w odstępach od siebie na całym świecie ale dobrze jest wiedzieć że świadomość wkracza na wyższe poziomy a moc jaką jesteśmy obdarzeni powoduje czystki tego co złe i niedobre, przygotowując nas po wielu, wielu latach do radosnego i cudownego świata jaki mogliśmy tylko sobie wyobrażać.
  Kwitnijmy w świadomości bracia i siostry 😉

 2. Karmel
  Czer 30, 2011 @ 11:29:24

  Nadal nie rozumiem o co chodzi z tymi fizycznymi ciałami. Czy to oznacza, że większość nawet przebudzonych kopnie w kalendarz i będą musieli inkarnować na nowo już na ziemi 5d bo ich ciała nie są gotowe?

  • krystal28
   Czer 30, 2011 @ 11:36:14

   Karmelu, wiele osób ma problem z początkiem tego przekazu, jak czytałam w komentarzach na lightworkers.org, i włącznie ze mną. Ktoś napisał, ze tu AA Michał sam sobie zaprzecza, poniewaz co innego pisał w innych przekazach. „Żaden przekaz nie jest w 100% prawdziwy”, wiec ja to traktuje z otwartym umysłem.

  • Karmel
   Czer 30, 2011 @ 12:47:27

   Michaś pewnie przesadził z ambrozją. 😉 Pozostaje myślami pozostać przy opcji, że nie będzie fajerwerów bo w gąszczu teorii tylko ta ze mną rezonuje. Dzięki. 😉

  • Oualander
   Czer 30, 2011 @ 13:04:13

   Dla mnie osobiście w powyższym tekście nie ma żadnych sprzeczności, jeżeli podejdziemy do tego z odpowiedniej perspektywy czasowej.

   AA Michał w pierwszej części przekazu określa jasno że OBECNIE jest tylko mała garstka osób na świecie będąca w stanie indywidualnie dostąpić wzniesienia zarówno umysłu jak również ciała fizycznego. Jednakże ta mała garstka może w przyszłości spowodować geometryczny wzrost świadomości, pociągnąć za sobą ogromne rzeszę ludzkie.
   Cytaty:

   1)
   „W waszej obecnej fazie ewolucji wzniesienie się fizycznego ciała będzie możliwe tylko dla bardzo niewielu zaawansowanych awatarów, którzy otworzyli ścieżkę dla wzniesienia się ludzkości, prowadząc ją na wyższy poziom świadomości”

   2)
   „Ludzkość jest na etapie oczyszczenia, w przygotowaniu na o wiele większą ekspansję świadomości, która wpływa na coraz więcej Dusz gdy rozprzestrzenia się na Ziemi i przyspiesza dzięki temu w postępie geometrycznym. Na obecnym etapie zmian ewolucyjnych fizyczne ciała aspirantów/uczniów na Ścieżce są w procesie nasycania się transformującą mocą Światła Stwórcy.”

   W dalszej części tego przekazu AA.Michał po prostu wyjaśnia jaki jest powód tego stanu rzeczy, oraz proponuję metody które możemy zastosować aby skuteczniej oczyszczać stare złogi mentalne zalegające głęboko we wszystkich powłokach cielesnych eterycznych i astralnych naszej istoty.
   Pozdrawiam
   Piotr 🙂

   • Karmel
    Czer 30, 2011 @ 13:14:26

    Też prawda chociaż pierwszy cytat jest trochę niejasny powinien więc powiedzieć
    „W waszej obecnej fazie ewolucji wzniesienie się fizycznego ciała JEST OBECNIE możliwe tylko dla bardzo niewielu zaawansowanych awatarów, którzy otworzyli ścieżkę dla wzniesienia się ludzkości, prowadząc ją na wyższy poziom świadomości”

 3. shadowhunter22
  Czer 28, 2011 @ 11:58:31

  Pięknie wyjaśnione to zostało, aż w czasie czytania poczułem to co czytałem o połączeniu z nad duszą, poprzez stan alfa, umiem sam zmieniać stany alfa, delta, thema, bo bardzo szybko przychodzi mi stan medytacji, i to głębokiej, a też i kontemplacji, czyli wyższej formie medytacji.
  Lecz to medytacja jest bardzo polecana, bo poprzez nią uczymy się kontroli nad sobą, jak i energia którą jesteśmy i która nas otacza.

 4. ada
  Czer 28, 2011 @ 10:22:48

  ” …..otworzyli ścieżkę dla wzniesienia się ludzkości … na wyższy poziom świadomości. ”

  To nasza ludzka świadomość ma się wznieść .

  „Czym jest SIATKA ŚWIADOMOŚCI JEDNOŚCI ?
  Istnieją pola elektromagnetyczne o kształtach geometrycznych,które otaczają
  i zawierają w sobie Ziemię i wszystkie istoty.
  Istnieją trzy siatki związane ze świadomością ludzką.Pierwsza jest połączona
  z rdzennymi plemionami na całym świecie,które są najstarszymi przedstawicielami
  ludzkości np.Aborygeni.
  Druga…pozwala istnieć na Ziemi naszej specficznej (dobrej lub złej)
  świadomości.
  Trzecia jest Siatką Świadomości Jedności…,która jest nową siatką
  świadomości ewoluującej obecnie na Ziemi.Bez Siatki Świadomości Jedności
  ludzkość nie byłaby w stanie wstępować na wyższe poziomy świadomości.

  Siatka Świadomości Jedności powstawała przez 13200 lat od chwili
  poprzedzającej „Upadek”-utratę świadomości , o której mówi Biblia.
  Od tej pory Życie próbuje przywrócić tę niezwykle ważną siatkę,aby
  ludzkość mogła powrócić do etapu ewolucji,na którym znajdowała się
  przed upadkiem…..
  …nasza rasa ulegnie przemianie do siatki świadomości jedności.
  Wniebowstąpienie nie opuści Ziemi,jak niektórzy sugerują.
  Będzie to jedynie zmiana w świadomości lub w sposobie interpretowania
  Jedynej Rzeczywistości.”
  Cytat z „Świetlisty waż” Drunvalo Melchizedek

 5. gabriel 33
  Czer 28, 2011 @ 05:41:04

  Witaj Michale!
  Trudno opisać ten przekaz w kilku słowach, ale spróbuję.
  Toksyny na poziomie komórkowym i zaciemnienie Aurycznego Światła to: gniew, pamiętliwość, mściwość, agresywność, uznawanie niezasługiwania na dobro innych i nasze, ocenianie innych i siebie, brak akceptacji innych i siebie (akceptacji, czyli uznania, że każdy może być taki, jaki jest) poczucie winy, niska samoocena i wynikające z tego implikacje, uznanie grzeszności innych i swojej, karanie siebie i innych (słownie i fizycznie), brak współczucia. Czyli wszystkie negatywne działania, jakie Istota Ludzka wykonała w tym i innych wcieleniach.
  Dopiero przepracowanie tych negatywów wyda tzw. „Dobre Nasiona” , w myśl nauczań Jezusa – co posiejesz, to i żąć będziesz.
  Przepracowanie bądź nie (bo wolna wola) spowoduje, że Istota Ludzka znajdzie się na określonym poziomie, zależnym od „jakości” wytworzonej przez Nią energii.
  Chyba tak najłatwiej można wytłumaczyć przekaz Archanioła. Tylko Miłość Bezwarunkowa do wszystkich!!!! dzieci bożych uniesie Istotę L. w 5D lub wyżej.
  JAM JEST Gabriel

 6. zrozumienie
  Czer 28, 2011 @ 04:49:53

  ja to rozumiem tak: aby nasze ciała fizyczne przeszły w stan najwyższego wzniesienia i dokonały transmutacji w 5w, nasze dusze musiałyby podwyższać swój poziom świadomości przez wiele wcieleń, jeśli tego nie robiliśmy, to dopiero w tym wcieleniu zaczynamy się oczyszczać ze złej karmy nagromadzonej przez wiele swoich żywotów.Każdy ma swoje tępo w podwyższaniu swych Boskich wibracji i każdy w odpowiednim czasie może dokonać tego cudu: przejścia w wyższy wymiar razem ze swoim ciałem fizycznym,więc teraz kiedy wszystko ulega transformacji, niekonioecznie wszyscy ludzie, którzy są obudzeni w rozumowaniu emocjonalnym,muszą myśleć że uda im się tego dokonać, być może dla wielu naszych dusz potrzeba jeszcze następnej inkarnacji lub następnych, abyśmy tak wysoce się rozwineli w każdym wymiarze naszej duszy i ciała. Pozdrawiam wszystkich z miłością i światłem 🙂 🙂 🙂

 7. KOSMITA
  Czer 28, 2011 @ 04:43:47

  A więc nie będzie pstryk i jesteśmy w raju.
  —————————————————–
  Być może będzie tak, jak to przedstawione w książce MISJA. Jest 9 kategorii planet materialnych, nasza Ziemia ma kategorie 1-szą, czyli najniższą w skali od 1-9, a 9-ta najwyższa (odwrotnie niż u nas ta skala jakości…) i w tej ewolucyjnej wędrówce musimy zaliczyć wszystkie kategorie planet (wszystkie schodki drabiny do nieba…). Na każdej, z kolejnych planet zrzucamy kolejną warstwę szlamu z naszego jestestwa, bo połączyć się z Duchem Wszechświata może tylko tak samo czysta Dusza, jak czysty jest Duch Wszechświata. W 9-ce jest już kompletny raj. Stamtąd to tylko droga do połączenia się z Duchem Wszechświata, czyli ze wszystkim co jest, albo można pozostać na tej planecie jeśli się tak wybierze (tam się już jest hermafrodytą…). Tak jest w tej w/w książce. Teorii cała masa, więc dobrze je znać, ale skupiać się trzeba na doskonaleniu swojej Duszy, bo nasz Ojciec/Matka jest doskonały i my musimy też tacy się stać.

  Ale samo przejście na planetę drugiej kategorii jest już sukcesem, bo tam dużo lżej się żyje, nie ma ciemnych co najważniejsze.Ten przekaz to trochę taki zimny prysznic dla „wszystko wiedzących na pewno”. Dopiero jak doświadczymy tego czy tamtego, to będzie dla nas oczywiste tylko doświadczenie jakiego doznamy, a póki co to tylko spekulujemy co będzie. Pożyjemy – zobaczymy. Do raju może nie pójdziemy, ale do dwójki może przeskoczymy…
  Dobre i to, byle nie trwać już w tym 3W. (czyli w 1-szej kategorii planet…).

  Pozdrowionka Kochani …:-)

 8. allright
  Czer 28, 2011 @ 02:31:37

  …jak zwykle przekazy Michała są dla mnie skarbnicą wiedzy…dają mi poczucie spokoju i bezpieczeństwa…uświadamiają,że przede wszystkim jesteśmy „ziemskimi istotami” i ten stan jest na ten czas dla nas najważniejszy :))) Oczywiście ,że od jakości naszego życia zależeć będzie nasze „szczęście wieczne”, którego możemy doświadczać już za życia.Jeśli otworzymy się na wyższe energie nasze ciała staną się lżejsze, bardziej klarowne…narzędzia mamy, a więc otwórzmy się na głos intuicji i nie bądźmy dla siebie zbyt srodzy…..promyczek światła Wam moi mili posyłam :)))))))
  allright, Gabi

 9. Karmel
  Czer 28, 2011 @ 01:28:33

  Chwilkę. Myślałem, że nasze wyniesienie jest wyjątkowe ponieważ lecimy do góry w ciałach fizycznych. Tymczasem mamy takie coś…
  „W waszej obecnej fazie ewolucji wzniesienie się fizycznego ciała będzie możliwe tylko dla bardzo niewielu zaawansowanych awatarów, którzy otworzyli ścieżkę dla wzniesienia się ludzkości, prowadząc ją na wyższy poziom świadomości. ”
  To jak to w końcu jest?

 10. Jacek
  Czer 28, 2011 @ 00:31:23

  Witajcie Kochani !

  Kiedyś pytałem za pomocą Medium Plejadianki Generali o proces przemiany. Odpowiedziała, że nie będzie żadnych uprzywilejowanych lecz wszyscy dostąpią wzniesienia na całej Ziemi. Dlatego z ostrożnością podchodzę do takich przekazów, które mówią, że będą jacyś uprzywilejowani Ludzie a inni zostaną wywaleni w Ciemność ? Mam nadzieję, że wniebowstąpieni Mistrzowie i Federacja Galaktyczna pracują nad tym aby wzniesienie objęło wszystkich Ludzi. Na pewno jest to tak gigantyczne zadanie, że wymaga dłuższego zaangażowania wielu sił Światłości. Osobiście wierzę, że to się powiedzie i cała Ludzkość będzie miała dostęp do nieskończonego dostatku Nieba. Pozdrawiam Was w Świetle i Miłości. Jacek

  • emin
   Czer 28, 2011 @ 14:31:14

   Ja raczej bym uznal, ze ta cala Generali to byl raczej urojony wymysl jakiegos umyslu niz prawdziwa Plejadianka. Kazdy bedzie mial to co sam wypracowal wszystkimi swoimi wcieleniami. Kto nie odrobil lekcji bedzie zmuszony do powtarzania lekcji reinkarnacji. Owszem wczesniej bylo mowione, ze to Wzniesienie ma byc w fizycznych cialach, tylko nie bylo dopowiedziane, ze tylko dla tych, ktorzy odpowiednio przygotowali swe ciala. Namaste.

  • ramzes
   Czer 28, 2011 @ 15:02:16

   O czym Ty mówisz Jacku ?
   Nikt nie będzie „wywalony” w ciemność.
   Każdy po prostu znajduje się na innym etapie rozwoju, ale
   WSZYSCY się wznosimy .

 11. anerlam
  Czer 28, 2011 @ 00:29:53

  A ja wszystko rozumiem choć trudno mi to wytłumaczyć i jestem bardzo ,bardzo wdzięczna tym boskim energiom za przewodnictwo. Kocham i jestem kochana czego wszystkim życzę. Pozdrawiam M

 12. adelina
  Czer 28, 2011 @ 00:22:58

  Dziekuję Wika za tłumaczenie i Krystal za udostępnienie tego przekazu.Jest trudny .Czytałam go trzy razy ale zrozumiałam . Cytuję „Jednakże ważne jest, żebyście zrozumieli, że śmierć/przejście i proces zachodzący po śmierci uległy radykalnej zmianie. Żadna Dusza już nie idzie na gęste plany astralne i nie czeka na swoją kolej, by ponownie wcielić się na Ziemi. Jeśli jesteście osobami Samoświadomymi, których Pieśń Duszy rezonuje z wyższym czwartym/niższym piątym wymiarem lub wyższymi, automatycznie jesteście zabierani na właściwy poziom, gdzie wszystko wygląda bardzo podobnie do rzeczywistości, którą właśnie opuściliście, tylko jest o wiele wspanialsze, piękniejsze i radośniejsze, bardziej pełne miłości i spokoju. ” W którymś przekazie przecztałam ,że jest tworzonych ponad 100 Nowych Ziem i każdy z nas znajdzie się na takiej ziemi jaką tworzy . Był drastyczny przykład.Ktoś kto oglada filmy z przemocą, uwielbia broń maszynową,ma ochotę wszystko niszczyć to po transformacji najdzie się na ziemi gdzie tacy sami będą z bronią na przeciw siebie i co – pozabijają się .To wszystko bedzie trwało krótko.Ilość Ziem się zredukuje .Pozdrawiam wszystkich serdecznie . Nie umiem sobie przypomniec gzie to czytałam ,aby Wam wysłac link. Czytam często przekazy Kryoma , może to tam było…

 13. aga
  Czer 27, 2011 @ 16:37:31

  chodzi o to ,że ewolucja kazda praktyka ,ktora chce sie uzyskac wieksze spektrum rozumienia rzeczywistości albo moze rozumiec ja głebiej a nie tylko z poziomu konsumenta zycia ,ze taka ewolucja wymaga starań ze strony ciała i z kazdego innego poziomu , wiec to co tak naprawde jest czesto rozdzielone cialo psychika emocje -to sa od siebie bardzo moćno zalezne i współistnieja ze soba w kazdej komorce ciala łaczą sie w róznych sytuacjach wywolujac rózne stany jak gniew radośc odczucie błogości i z tego co wiem one nie sa obojetne dla komorek ciala -a wrecz przenikaja je i wypelniaja , oni mowia do nas swoim jezykiem oni maja swoja karme wobec nas ,albo nie maja robiac to co robia ze swiadomosci jednosci i milosci ,ale to sa inne jezyki choc chodzi o wzniesienie o to ,zeby nawet poprzez sformulowania uruchomic jakąs pamiec w ludziach niekoniecznie trzeba to rozumiec …i jesli sie nie rozumie to moze lepiej probowac poczuc to co chca przekazac ,i jesli wszystko chce sie rozumiec to sie tego nie zrozumie ,bo język swiatła ,energii i wibracji to jezyk symboliczny dla nas ,ktorzy jeszcze częsciwo sa zanuzeni w swiecie zwierzat ,ktore bardzo kocham i wlasciwie to zanurzajac sie w ten swiat -swiat roślin zwierzat i świat bliskosci z własnym ciałem odzyskuje sie niewinność i brak poczucia wstydu -jestesmu jedynym gatunkiem ,ktory na tej planecie czuje wstyd …i mysle ,ze dla wielu droga wzniesienia i transformacji to powrot do korzeni do siebie umiejscowionego blizej siebie ziemi i procesom własnego ciala ,to paradoksalne w tym zblizeniu do „nieba” , wszyscy czytajac albo wielu czytajac przekazy mysla -a mysli uruchamiaja pewien punkt widzenia i mechanizm rozumienia i akceptacji na poziomie tego przekazu -czasem to dociera jak intrygujaca informacja z tv.. ,ktorą po prostu sie rozumie i integruje z wlasnym obrazem rzeczywistosci ,przekonaniami ale wystarczy wyjśc … i zobaczyc i poczuc rzeczywistośc we wlasny sposob ,aby przekonac sie co jest rzeczywiśtościa a co nie – jest nia wszystko to co otacza nas i co my otaczamy soba -bez róznicy w tej jednosci jest sens głeboki bo tylko jednośc ma sens ,wychodzac z zalozenia ze jestesmy jednoscia z tymi ktorzy maja dla nas przekaz ,ktorzy mowia do nas czujemy więz z nimi ale ta więż i rozumienie plynie z umyslu i checi przyswojenia informacji , lecz z poziomu serca doslownie mozna ogarnąc ich starania swoja czujaca swiadomoscia – nie tylko analityczna i chcaca wiedziec – wtedy relacja zmienia swoj charakter slowa nie sa juz tak istotne i łapczywie poszukiwane ich znaczenie …bo sens wylania sie ze swietla bliskości ,ktora jest milość ,intencja kazdego przekazu jest milośc )

 14. Next
  Czer 27, 2011 @ 15:56:55

  Widocznie Michały tak mają, ja też nie rozumiem prawie nic ;p

 15. Michał
  Czer 27, 2011 @ 15:05:46

  Witam wszystkich
  Przeczytałem ten przekaz i przyznam się, że prawie nic z tego nie zrozumiałem. Czy ktoś mógłby w paru słowach napisać o co w tym przekazie chodzi? Jesteście bardziej zaawansowani, to może więcej z tego rozumiecie.
  Serdecznie pozdrawiam 🙂

  • latarnik
   Czer 28, 2011 @ 00:57:29

   Panowie ..zważywszy że ten przekaz jest z przyszłości ( lipiec 20011) ..to musicie jeszcze trochę poczekać na „zrozumienie” 😉 …Namaste

   • zrozumienie
    Czer 28, 2011 @ 13:48:49

    ciesze sie Latarniku ze posyłasz dla wszystkich odrobine rozluzniajacego poczucia humoru,dziekuje za to Ci ,bo od razu mózg przestał tak usilnie próbować zrozumiec ten przekaz 😀 😀 😀

    • latarnik
     Czer 28, 2011 @ 23:59:11

     …dziękuję za Zrozumienie ;)..mimo że popełniłem lapsus cyfrowy .. ( lipiec 2011) Namaste 😉

   • Sabrina
    Czer 28, 2011 @ 13:57:02

    :-)) :-)) :-)) Dobre :-))

  • wika
   Czer 28, 2011 @ 02:21:40

   Michale, kochany (drugi też:P), to, co pisze Aga, ma wielki sens moim zdaniem. Naprawdę nie musisz tego rozumieć, kazdy ma swoją ścieżkę, jeśli zajmujesz się wisznuizmem, to wydaje się, że w tym zyciu Ty możesz być osobą, która skupia się głównie na generowaniu pozytywnych emocji, tej ekstazy, o której juz wielokrotnie była mowa. A jest to coś bezcennego! Wszyscy tego dotkliwie potrzebujemy, wszyscy, i cała planeta. Ostatnio czytałam Kryona, który mówi mniej więcej tak: w jaki sposób żyjąc od urodzenia w trójwymiarze, moglibyście zrozumieć intelektualnie rzeczywistość Boga? To niemożliwe teraz dla was. Więc nie zawracajcie sobie tym głowy, tylko po prostu się do Niego zbliżcie swą świadomością, swymi działaniami, swymi uczuciami. Zastosujcie metody, które wam dano. Niektóre są bardzo proste i wszystkie DZIAŁAJĄ. I nie musicie wiedzieć, jak.

   Żeby włączyć komputer, nie musiałeś znać jego budowy, prawda?… Wystarczyło, że wiesz, który guzik nacisnąć 😉 i na tym polega ta magia… 😀 Pozdrawiam Cię serdecznie i Twoją żonę – to piękne, że nie tylko razem żyjecie, ale i razem wspieracie się duchowo. Doceń to, co masz, i ciesz się tym!… to o wiele więcej, niż rozumienie jakiegoś tekstu, naprawdę…

   • Michał
    Czer 28, 2011 @ 13:47:16

    Witajcie moi mili
    Dziękuję Tobie Wika i wszystkim innym, którzy włożyli swój trud aby wyjaśnić treść tego przekazu.
    Zauważyłaś, że ja zajmuję się wisznuizmem, zapamiętałaś to. Wisznuizm jest jedyną religią, która łączy reinkarnację i prawo karmy z wiarą w jednego Boga. Poza tym uczy miłości do Boga i wszystkich żywych istot jako Jego dzieci. Obowiązuje zasada ahimsy czyli łagodności – nie czynienia krzywdy żadnej czującej istocie. Ja osobiście nie jem mięsa od 25 lat, staram się do nikogo nie żywić negatywnych odczuć, nikomu nie robić przykrości, być spokojnym i zrównoważonym.
    Opowiem Wam pewną przypowieść, która daje jakiś pogląd na tę religię.
    „Kiedyś pewien bramin nie był pewien, kto jest najwyższym Bogiem. Postanowił to sprawdzić. Najpierw poszedł do Pana Brahmy – głównego inżyniera wszechświata i nie wykonał pokłonu na powitanie. Bardzo mu się oberwało. Ledwo uszedł z życiem. Potem poszedł do Pana Sziwy i nawyzywał Go od brudasów. (Pan Sziwa odwiedza różne bardzo nieczyste miejsca np. piekło, które Mu podlega). Też niewiele brakowało a pożegnał by się z tym ciałem. Na koniec udał się do Pana Wisznu. Pan Wisznu leżał sobie na łące i patrzył w niebo. Bramin nic nie mówiąc podszedł do Niego i kopnął Go w bok. Na to Pan Wisznu odezwał się w te słowa: O mój drogi przyjacielu, zupełnie nie mogę sobie przypomnieć co takiego ci zrobiłem, że traktujesz mnie w ten sposób. Ale moje ciało jest bardzo twarde. Na pewno rozbolała cię stopa. Pozwól więc, że ci ją rozmasuję…”
    Moją „biblią” jest Bhagawad Gita…
    A jeszcze co do piekła – w wisznuizmie nie ma wiecznego piekła za skończone grzechy. Jeśli nawet ktoś trafi do piekła to tylko na tyle czasu, na ile zasłużył, a potem zawsze ma jeszcze możliwość poprawy.
    Parę dni temu czekając na kogoś spacerowałem sobie po trawie. Uświadomiłem wtedy sobie, ze pod moimi stopami jest matka Ziemia i poczułem do Niej wielką miłość. Chyba w kosmosie niewiele jest planet tak pięknych jak nasza Ziemia. Dlatego moim wielkim pragnieniem jest, aby usunąć z Niej wszelkie zło. Zło na naszej Ziemi jest intruzem, który musi odejść. Nasi przyjaciele z gwiazd chcą nam w tym pomóc a więc – niech się dzieje!!!

  • ramzes
   Czer 28, 2011 @ 03:17:37

   Wspaniały przekaz …
   Wywołał we mnie wiele niesamowitych refleksji…
   Wielkie dzięki Krystal
   Wielkie dzięki Wika.
   Hej Michały :)))
   A co tu rozumieć ? :)))
   Archanioł Michał po prostu zachęca do pracy nad sobą niezależnie
   od tego, na jakim poziomie rozwoju się znajdujemy :)))
   Przypomina też po co tu jesteśmy i co mamy do zrobienia :)))
   Tudzież „przyciera noska” wszystkim tym, którym wydaje się,
   że „wznieśli się” już bardzo wysoko – jak to wdzięcznie mawiał czasami
   mój kochany profesor od psychologii :
   „umie pan już bardzo dużo, ale jeszcze niedostatecznie” :)))
   Stawiał dwóje, a i tak wszyscy go uwielbiali, bo czuli,
   że chce ich dobra – nawet jak czasami wytknął błędy :)))
   Podobnie jest z Archaniołami – prawdy, które nam przekazują
   nie należą do łatwych, nie wszystko od razu rozumiemy,
   ale i tak mamy do Nich zaufanie …
   Jesteśmy na nieustannej ścieżce rozwoju – nie zapominajmy o tym…
   Więc może czasem trzeba odsunąć
   trochę „do tyłu” swój logiczny zero – jedynkowy
   rozum i dopuścić do głosu uczucia i intuicję – spróbujcie posłuchać,
   co mają Wam do powiedzenia :)))
   A to, że się przeczytało więcej książek i „przyswoiło” więcej treści
   nie zawsze pomaga – a z pewnością już
   nie zawsze czyni człowieka „bardziej zaawansowanym „:)))
   Dlatego dajcie sobie czas – a my postaramy się podzielić z Wami
   tym, co mamy …

   Pozdrawiam Wszystkich Światłem

  • Wedrussa Polska
   Czer 28, 2011 @ 04:33:39

   Z chęcią wyślę Ci coś na ten temat, tylko napisz na:
   wedrussa@onet.pl

  • Oualander
   Czer 28, 2011 @ 06:53:40

   Witaj Michał:

   Przekaz jest bardzo długi a ponadto zawiera w sobie wiele wątków, nie tylko o procesie wznoszenia się, ale również zwraca uwagę na kilka elementów (technik, praktyk duchowych) mogących nam pomóc w akceptacji coraz silniejszej ekspansji transformującej energii. Dokładne wyjaśnienie powyższego tekstu jest dość ciężkie, jednakże postaram się to objaśnić w miarę krótko, spójnie, możliwie jasno i logicznie.

   Człowiek od 2tys lat jest (był) przygotowywany do tego co niedługo ma nastąpić (wzniesienie kolektywnej świadomości) jednakże nawet teraz po tak długim czasie żyję na ziemi znikoma ilość osób zdolnych do jednoczesnej transmutacji swojego fizycznego ciała i podniesienia indywidualnej świadomości do poziomu pięcio wymiarowej oświeconej istoty. Powodem tego są duże zanieczyszczenia energetyczne nie tylko naszych ciał fizycznych ale także ukrytych i dobrze zamaskowanych negatywizmów znajdujących się w ciele eterycznych i astralnym. Obecnie ludzkość za sprawą rosnącej ilości oświeconych istot oraz coraz intensywniej napływającym z wyższych poziomów naszej własnej nadświadomości wibracjom miłości, jedności, spokoju i szczęścia, podlega narastającemu geometrycznie procesowi oczyszczenia się. Dobrymi sposobami na pozbycie się tego negatywnego balastu na poziomie fizycznym, mentalnym i emocjonalnym może być spokojne, świadome, bezstronne obserwowanie wirów negatywnych energii wzbudzanych w naszym bezpośrednim otoczeniu, lub opanowanie techniki ciągłego przebywania w stanie tak zwanego umysłu Alfa, w którym to pod przewodnictwem wyższego ja zgodnie i harmonijnie współpracuje ze sobą nasz pod i nadświadomy umysł. Konsekwencją zmian na poziomie fizycznym będzie następny etap leczenia głębszych warstw naszej świadomości który spowoduję wyczyszczenie bardziej subtelnych śmieci nagromadzonych czasami podczas wielu, wielu wcześniejszych wcieleń.

   Nie wiem czy powyższy opis będzie dla ciebie bardziej praktyczny i przydatny niż przekaz przetłumaczony przez naszą wspaniałą Wikę, (której dziękuję) jednakże czasami piszę specyficznymi i nie do końca dla wszystkich zrozumiałymi zwrotami i wyrażeniami językowymi.

   Serdeczności przesyłam, życzę samych wspaniałych wzniosłych i pozytywnie ukierunkowanych doznań duchowych.
   Piotr.

  • kasia
   Czer 28, 2011 @ 08:17:47

   Tak pieknie i z zaangazowaniem odpowiadacie Michalom, ze nie moge sie powstrzymac i chce powiedziec Wam, ze jak to czytam, to czuje wzruszenie i najczystsza Milosc. Dziekuje 🙂 .

PRAWA AUTORSKIE Copyright (C) by Krystal Freeman 2010. Do wszystkich przeze mnie przetłumaczonych tekstów na tym blogu, chyba, że zaznaczono inaczej. Rozpowszechnianie moich tekstów jest dozwolone i mile widziane pod warunkiem podania linku do oryginalnego tekstu na moim blogu i bez zmian tekstu.
%d blogerów lubi to: