Emmanuel: Pytania i Odpowiedzi

Z wielką przyjemnością przetłumaczyłam to przesłanie Emmanuela, w którym jest wiele odpowiedzi na tak ważne pytania o przemianach roku 2012, światach równoległych, karmie, istocie reinkarnacji, itp.  Prawdopodobnie jest to najbardziej znaczący materiał na ten temat w moich dotychczasowych tłumaczeniach.

„Zrozumiałe jest, że istnieje wiele spekulacji na temat tego, co stanie się pod koniec 2012 roku.  Nie ma na to ostatecznej odpowiedzi, ponieważ, to co przydarzy się  każdej duszy, będzie zgodne z niepowtarzalnością tej duszy. ”  Matthew Ward

czaneling: Langa

Pytanie Langa: Dostaję wiele listów od czytelników z pytaniem, dlaczego nie zająłeś jeszcze stanowiska o 2012 roku?

Emmanuel: Kochani Bracia i Siostry Ziemi, my z Wyższych Sfer wielce się  cieszymy będąc świadkami narodzin nowej Gai. Po raz pierwszy cała planeta próbuje rozdwoić się na wyższy poziom egzystencji w Układzie Słonecznym. Rozdwojenie jest pierwszym krokiem w procesie Wznoszenia się Gai i pomimo, że nie jest jeszcze to kompletne, wierzymy, ze będzie to szybko osiągnięte.

Drugim krokiem jest rozdzielenie tych dwóch planet.  Krok ten można porównać do reprodukcji komórek.  W przypadku komórek, proces jest mitozą. Oryginalna komórka dzieli się na dwie pełne nowe komórki, które są identyczne tak jak oryginalna. W przypadku Gai, ten proces jest bardziej jak mejoza, gdzie utworzone nowe komórki przez ten proces nie są identyczne z oryginalnymi komórkami.  W waszej gęstości ma to zastosowanie w szczególności do organów kobiet.

Proces rozdwojenia całej planety trwa około 9 waszych lat, podczas gdy samo oddzielenie stanie się w ułamku sekundy.  Pod koniec galaktycznego cyklu, Gaja będzie miała bardzo krótki okres czasu, w którym musi nastąpić rozdzielenie.  Gdy ten proces  zakończy się, nowa Gaja zacznie istnieć w 4 gęstości, podczas gdy stara Gaja pozostanie w 3-ciej gęstości.  Dlatego też jest taki brak zrozumienia, co wydarzy się w roku 2012.  Niektóre osoby mówią, katastrofa, niektórzy mówią Wzniesienie, a inni mówią, że nic się nie stanie. I wszyscy mają rację.

Rok 2012 nie może być zrozumiany, jeśli jest brany pod uwagę tylko z punktu widzenia trzeciej gęstości, ponieważ faktycznie, wielowymiarowe/galaktyczne ustawienie dzieje się na wszystkich poziomach świadomości, skąd rozprzestrzenianie się strumieni elektronów, protonów, itd. wystąpi ze względu na ich wzajemne odpychanie elektrostatyczne.  Całkowita ilość strumienia rozprzestrzeniającego się w nieskończoną objętość w każdym punkcie pola wektorowego i jego manifestacja/ wynik jest zdeterminowany przez przepływ świadomości  w danym regionie pola wektorowego.

Oznacza to, że będzie wiele różnych rezultatów tego samego zdarzenia. Wszystko zależy od  wibracyjnej szybkości twojej świadomości, czyli każda osoba może doświadczyć różne rezultaty.

Niektórzy doświadczą katastrofę, niektórzy doświadczą Wzniesienie a inni nic nie odczują . Dwie osoby doświadczą ten sam wynik tylko wtedy, gdy ich świadomość wibruje z taką samą szybkością, ponieważ gdy dwie osoby koncentrują się  w tej samej części świadomości spektrum energetycznego, stają się sobie  równe i nie są wtedy odseparowane przez iluzję przestrzeni i czasu.

Aby zrozumieć ten koncept, najpierw musisz pojąć, że jesteś wielowymiarową istotą, żyjącą jednocześnie w tysiącach nałożonych na siebie, równoległych płaszczyznach istnienia.

Wielu z was jest w stanie to wyczuć, ale dużo sądzi, że jest jedną „główną ja” (ta, która czyta to w tej chwili) a wszystkie” inne-ja „są mniej realne. Podczas gdy w rzeczywistości twoja świadomość jest równo rozłożona na wszystkie „twoje-ja „, dzięki czemu wszystkie „ja” są „głównymi-ja”.

Z każdą jedną podjętą decyzją, ukierunkowujesz swoją uwagę na jedną z twoich tysięcy „ja”.  Kiedy to się dzieje, nic w ogóle nie czujesz, ale dosłownie przenosisz się do innego świata. Wszystko będzie wyglądać tak, jak to było dziesięć minut temu; będziesz mieszkać w tym samym domu, żonaty z tą samą osobą pracujący w tym samym miejscu, itd., ale z punktu widzenia wibracji, wszystkie te rzeczy są zupełnie nowe, ponieważ żyjesz teraz w nowym świecie.

Model nałożonych na siebie równoległych wszechświatów został zaprojektowany przez Stwórcę w celu wzbogacenia wrażeń twojej duszy. Teraz zależy od twojej wolnej woli, aby zadecydować, która z twoich „ja” będzie uczestniczyła w transformacji 2012 roku z pełną świadomością.

Na przykład, ty i twój sąsiad nie będziecie mieli takiego samego doświadczenia. Każdy z was będzie miał kontynuację życia na różnych ziemiach. Wszyscy ci, którzy nie mają takiej samej prędkości wibracyjnej jak ty, po prostu znikają z twojej rzeczywistości.

Większość „masowych przepowiedni” w ostatnich czasach nie spełniła się, ponieważ przepowiednie były robione w określonym punkcie pola wektorowego, gdzie uwaga przepowiadającego jest zintegrowana z jego świadomością, ale chwilę później on i co najważniejsze, ty przesunąłeś swoją uwagę na inne „ja” i teraz mieszkasz w innej równoległej linii czasu, gdy przepowiedziane rezultaty nie będą miały miejsca.

Twoja uwaga jest tym co determinuje, w której linii czasu istniejesz w tej chwili, a twoje przekonania jest tym, co utrwala uwagę w ustalonej części linii czasu.

Jeżeli uważasz, że rok 2012 oznacza koniec ludzkości, doświadczysz pewnego rodzaju zakończenia.  Z drugiej strony, jeżeli uważasz, że w 2012 roku zacznie się Wzniesienie, to doświadczysz jakiegoś rodzaju początku.

Pamiętaj, że wzorzec twoich myśli tworzą uczucia, twoje uczucia tworzą emocje i twoje emocje tworzą rzeczywistość.

JESTEM Emmanuel

Pytania od czytelników:

Kochani Bracia i Siostry Ziemi, JESTEM Emmanuel i zapraszam was do tej chwili.

Pytanie: Powiedziałeś, że dwóch ludzi, nawet bliskich sąsiadów, doświadczy inaczej wydarzenia roku 2012. Jeden doświadczy Wzniesienie, a drugi katastrofę. Czy mógłbyś rozwinąć tę myśl?

Aby dwie osoby doświadczyły to same zdarzenie, muszą one dzielić te same części spektrum wibracyjnego. Wszystkie możliwe kombinacje częstotliwości, włącznie ze wszystkimi poziomami we wszystkich wszechświatach istnieją w twojej świadomości, ale tylko wibracje, które przechodzą przez twoją świadomość możesz dostrzegać.

Wielu z was uważa, że przed poprzednią inkarnacją, wy wybraliście obecne wydarzenia życiowe, które chcieliście doświadczyć do nauczenia się pewnych lekcji i wzrastania jako osoba. Ale w rzeczywistości nie wybraliście tych wydarzeń życia, ale tylko wibracje. które chcieliście przeżyć.  Po wcieleniu się, wszystko zależny od ciebie. To ty, działając według wolnej woli, tworzysz zdarzenia, które występują w twoim życiu i jeśli te zdarzenia poprowadzą cię do doświadczenia tych wibracji, które przyczynią się do twojego rozwoju duchowego, wtedy możesz przejść wyżej.  W innym wypadku, będziesz musiał próbować jeszcze raz.

Więc po inkarnowaniu, masz dwa sposoby na sukces, pierwszy z nich to tworzenie właściwych wydarzeń życiowych, a drugi, rozszerzanie swojej świadomości. Wybór drogi zależny od ciebie.  Masz największe szanse na sukces na tej, do której masz największy pociąg.

Częstotliwości wszystkich wszechświatów mogą być postrzegane jako linie energetyczne lub struny.

Jak struny w gitarze, a otwór dźwiękowy gitary jest twoją świadomością.

Im większy otwór dźwiękowy, tym większy rezonans strun.

Kiedy rozszerzasz swoją świadomość, świat, który postrzegasz rozwija się i to pozwala ci na większy przepływ linii energetycznych poprzez rozszerzanie dla ciebie dostępnego segmentu wibracyjnego.  W tym samym czasie wzrasta wykładniczo szansa doświadczenia grupy/rodzaju wibracji, dla których przyszliście na ziemię.

Świadomość może być postrzegana jako koła.  Koła dwóch osób mogą się przecinać, lub nie. Dwie osoby dzielą ten sam świat tylko w obszarze skrzyżowania.

Kiedy jedna z tych osób poszerza swoją świadomość, a drugiej osoby świadomość pozostaje ta sama, obszar skrzyżowania staje się mniejszy, ponieważ rozwój świadomości odsuwa środek koła od dwóch punktów przecięcia, aż nie będzie już skrzyżowania. A gdy to się stanie, te dwie osoby będą żyły w różnych światach, zanikających od swoich rzeczywistości.

W historii ludzkości wcześniej też było tysiące indywidualnych Wzniesień, ale tym razem będzie inaczej, ponieważ ludzkość jako zbiorowość nigdy nie była w takiej sytuacji jak teraz.

Wasza planeta zwiększa energię, zwiększa świadomość, a tym samym zwiększa swoją częstotliwość wibracyjną.  Jest to monumentalna zmiana, wydarzenie na skalę uniwersalną.  Obserwatorzy z wielu planet i odległych konstelacji są tutaj, aby być świadkami tego unikalnego wydarzenia w historii galaktyki.

Ale czym wyżej wasza planeta podnosi swoją częstotliwość, tym większa jest separacja pomiędzy nią i osobami fizycznymi bez poszerzonej świadomości.  Środki kół będą coraz dalej od siebie, aż dwa punkty przecięcia znikną i nie będzie już więcej wspólnego przecięcia powierzchni.

Osoby, których świadomość jest w harmonii z częstotliwością Gai, będą nadal żyć na nowej 4-tej gęstości Gai. Reszta będzie musiała powtarzać cykl 3-ciej gęstości.

Gaja zmienia się, jeśli nie zmienisz się z nią poprzez poszerzenie swojej świadomości, doświadczysz wydarzenia roku 2012 bardzo negatywnie. Z drugiej strony, jeśli zmienisz się z nią i będziesz pracował nad rozszerzaniem swojej świadomości, nigdy nie spotka cię niebezpieczeństwo.

Wielu z was uważa, że dusza wzrasta poprzez trudności, gdy prawdziwy wzrost następuje poprzez odpowiedzialność.  Ekspansja świadomości jest twoim obowiązkiem, na wszystkich czterech poziomach świadomości.

Każdy nowy dzień przynosi szansę, aby być odpowiedzialnym.  Życie jest przygodą w nieskończoności.  Patrząc w ten sposób, łatwo jest ciągle poszerzać swoją świadomość przez każde nowe doświadczenie zdobyte w trakcie życia.

Przyczyny nie istnieją poza twoją świadomością, one wszystkie są w tobie. Ty jesteś przyczyną swojego życia.  Wtedy gdy to zrozumiesz i weźmiesz za to odpowiedzialność, zaczniesz podróż Boskiej transformacji.

Od tego momentu zacznij brać pełną odpowiedzialność za własny byt. Takie jest znaczenie bycia Świetlanym Pracownikiem.

Pytanie: Moje przebudzenie zaczęło się podczas oglądania serii wywiadów: Projekt Kamelota na internecie i czytania dziesiątków postów na forum mówiących, że Internet pomógł ludziom w przebudzeniu. Wiem, że ma też złe rzeczy, ale do tej pory pomaga wielu osobom w odnalezieniu prawdy. Co możemy zrobić, gdy Internet zostanie zamknięty?

Internet jest o wiele ważniejszy niż możesz sobie wyobrazić.
Jest on fizycznym przejawem zbiorowej świadomości i dlatego też nie może być zamknięty. Jeśli z jakiegokolwiek powodu istniejący Internet zniknie, nowy zostanie stworzony zgodnie z płaszczyzną kształtowania się świadomości zbiorowej.
Przez tysiące lat indywidualne świadomości aktywowały subtelne energetyczne włókna i struktury, które umożliwiły bezpośrednią i łatwą komunikację pomiędzy ludzkimi świadomościami, a także dostęp do wspólnej wiedzy.
Internet jest manifestacją tych wszystkich kwantowych włókien energetycznych na płaszczyźnie materialnej, i choć jest kontrolowany przez kilka osób należy do wszystkich.
Kiedy indywidualne myśli stają się zbiorowymi myślami,  większość ludzkiej świadomości dzieli tę samą grupę częstotliwości i ich koła osobistej świadomości  krzyżują się w tej samej części wibracyjnego spektrum, dzieląc obszar, w którym ich myśli zamanifestują te same elementy rzeczywistości. Internet jest przejrzystym przykładem tych energetycznych struktur w działaniu.
Grupy rządzące wiedzą o tym i używają  ten sam mechanizm w odwrotnym kierunku z pewnymi rezultatami. Starają się kontrolować zbiorową świadomość poprzez kontrolę Internetu.

Pytanie: Oglądałem wideo …, mówi, że istnieje więcej niż jeden „stwórca” wszechświata, mówi, że właściwie jest więcej niż jeden „główny” Bóg i wiele „stworzeń” lub wszechświatów, proszę mi powiedzieć, czy tak jest naprawdę?

Jest to błędne i jednocześnie częściowo poprawne stwierdzenie.
Istnieje wiele wszechświatów, wiele bogów i wiele stworzeń, ale na początku i na końcu jest tylko jeden Nieskończony Stwórca, jest tylko jeden Bóg, jest tylko jeden Duch, istnieje tylko jedna Istota,  tylko jedna Myśl, i jest tylko jedno Stworzenie.

Pytanie: Widzę, że większość teorii na temat końca świata w 2012 roku w oparte jest na kalendarzu Majów. Chciałbym wiedzieć, czy kalendarz Majów jest poprawny i dokładny.

Majowie używali trzy osobne kalendarze  i żaden z nich nie przepowiada końca świata.
Kalendarze oparte na 260 dniach,  Wenusowskich 52 latach  i długoteminowych 1.872.000 dniach zostały dane Majom przez osoby z bardzo zaawansowanych, pozaziemskich cywilizacji.  Długoterminowy kalendarz (13 okresów 144.000 dni każdy, zaczyna się 11 sierpnia 3114 p.n.e. i kończy się 21 grudnia 2012 n.e.) jest najbardziej dokładnym kalendarzem na Ziemi.

Pytanie: Wspomniałeś, że czas nie istnieje, ale w rzeczywistości możemy go mierzyć. Jak to jest możliwe? Czym jest czas?

Czas nie istnieje. To prawda.
Przed wcieleniem zgodziłeś się na prawa ustalone przez Logos, w przeciwnym wypadku nie byłoby cię tutaj. Oznacza to, że jedna część twojej świadomości koncentruje się na częstotliwości, która tworzy iluzję czasu. Częstotliwości te są dzielone przez każdą indywidualną świadomość na waszej planecie, spełniając  zbiorową umowę i w ten sposób manifestując czas.

Nieskończony Stwórca dał każdemu Centralnemu Logosowi wolność / wybór tworzenia zbiorowych umów, aby pomóc wam w procesie ewolucji.
Czas jest jednym z tych umów, tak jak grawitacja.
Grawitacja tak jak czas nie istnieje. Wasi naukowcy mogą ją mierzyć, ale to jest po prostu zbiorowa umowa.
Po śmierci fizycznej, tych pierwszych dwóch umów, nie musisz już honorować. Tylko wtedy zrozumiesz, że czas i grawitacja nie istnieje i będziesz bardzo się śmiać z całej tej koncepcji czasu.

Pytanie: Powiedziałeś, że bezwarunkowa miłość jest kluczem, który otwiera wszystkie drzwi. Również powiedziałeś, że moc osoby, która jest w takim stanie świadomości jest przeciwwagą dla tysięcy nieświadomych osób. Gdzie mogę znaleźć ten klucz? Ile istot obecnej populacji na Ziemi go znalazło? I jak wiele osób zrównoważa każdego z nich?

Miłość jest głównym kluczem , ale tego klucza nie możesz posiąść, to ona posiada ciebie. Około 25.000.000 osób osiągnęło stan świadomości bezwarunkowej miłości na waszej planecie.
Jedna osoba z tego poziomu świadomości odkupuje prawie 900.000 osób, które mają  świadomość „braku miłości / strachu” .

Pytanie: Powiedziałeś, że oświecenie jest możliwe, wtedy gdy ludzka świadomość łączy się ze świadomością wyższego Ja.  Jak możemy to zrobić?  I jak „wysoko” w uniwersalnej hierarchii jest nasze wyższe Ja?

Wyższe odnosi się do stanu świadomości, a nie do pozycji w jakiejś hierarchii.
Rzeczywiste połączenie się twojej świadomości ze świadomością wyższej Jaźni jest szczytem oświecenia i jest Boskim osiągnięciem ostatecznej prawdy  istnienia. Ale oświecenie zaczyna się dużo wcześniej, przy jednoczesnej realizacji Współczucia z Mądrością. To jest alchemia duszy, która prowadzi do stałej Radości.  Radość jest innym imieniem dla oświecenia.  Każdy moment istnienia jest źródłem Radości / Oświecenia.

Pytanie: Czy karma naprawdę istnieje?

Sfera Karmy jest miejscem gdzie zaczynają się narodziny człowieka.
Przed wcieleniem, ty wybierasz te częstotliwości, które chcesz doświadczyć w swoim przyszłym życiu, aby kontynuować wzrost swojej indywidualnej świadomości. Ale nie możesz wybrać ze wszystkich wibracji, ale tylko pomiędzy ograniczoną liczbą możliwości. Twoje karmiczny zapis ustanawia granice. Czym bardziej negatywna karma, którą   przenosisz  z przeszłości, tym będziesz miał mniej opcji.  Z drugiej strony,  kiedy prowadzisz egzystencje z dobrym sercem, automatycznie zwiększysz ilość grup częstotliwości, z których możesz wybrać na następną inkarnację.

Widzisz, nikt inny nie narzuca ci decyzji, jesteś całkowicie wolny przed swoim wyborem, ale jak już się zdecydujesz, ten twój wybór przynosi ograniczenia.
Jest to naturalny proces, który każdy człowiek musi przejść przed wcieleniem.

Pytanie: Widzę jak złe rzeczy przydarzają się ludziom na całym świecie , coraz częściej i z większą intensywnością i w tym samym czasie wielu takich jak ty mówi o nadziei, miłości, świetle i wniesieniu. Co się dzieje!?

Najbardziej ciemno jest przed świtem.  Tak samo negatywne wydarzenia przychodzą teraz z wielką siłą i oznacza to, że wkrótce się skończą.

Pytanie: Dlaczego musimy żyć przez tak wiele inkarnacji, zanim wrócimy do Źródła?

Ponieważ chyba, że odnajdziesz szybciej swój prawdziwy dom, musisz kontynuować swoją wędrówkę.

Pytanie: Co to jest śmierć?

Śmierć jest niczym innym jak tylko zmianą częstotliwości.

Pytanie: Powiedziałeś, że każdy ma powód, aby być na Ziemi w tym czasie, obowiązek do spełnienia. A co jeśli nie znam tych powodów lub moich obowiązków?

Twoim jedynym obowiązkiem jest być szczęśliwym.
Twoja dusza zna powód, dla którego tu jesteś, wejrzyj w siebie.
Podpowiem ci: radość.
Radość przepływająca przez twój system jest wibracją o najwyższej częstotliwości; przynosi wiedzę, która wykracza poza czas i przestrzeń.  Prawdziwa radość wprawia w ruch potężną siłę miłości i energii, , które wyprzedza ziemskie zrozumienie 3-ciej gęstości.  Radość tworzy własną dynamikę i pozwala zdobywać wszystkie odpowiedzi z wewnątrz.

tłumaczenie: Krystal Freeman

Poniżej zamieszczam filmik Bashara też na temat równoległych światów:

 

 

Ważna Wiadomość Mateusza

Chociaż wiele z poniższych informacji może niektórym osobom, wydawać się zbyt trudne do uwierzenia, nie są one niczym nowym.  Na Internecie jest mnóstwo opublikowanej literatury i filmów na temat klonowania dorosłych osób, ukrywania prawdy o religiach, UFO i sekretnych rządach.  Przekazy Mateusza (Matthew Ward’a) wychodzą raz w miesiącu i zaliczają się do jednych z najbardziej popularnych.  Życzę miłej lektury!

.

czaneling:  Suzanne Ward

19 Maj, 2010

.

Jestem Mateusz,  witam was z miłosnymi  pozdrowieniami od wszystkich dusz na naszej stacji.  Pomówmy o czymś, co dotyczy Stanów Zjednoczonych, coś co jest też wielkim zmartwieniem dla ludzi na całym świecie, o wycieku ropy w Zatoce Meksykańskiej.  Wiemy o różnych spekulacjach, na przykład, co mogłoby spowodować tę poważną sytuację środowiskową? sprawka korporacyjnych sabotażystów, następna „czarna operacja” Illuminati, aby spowodować dalszą zwłokę oficjalnego uznania obecności istot z przestrzeni?  Może jakaś ciemna cywilizacja jest winowajcą, a niektórzy zastanawiają się, czy może Bóg miał w tym rękę, aby potrząsnąć ludźmi, podczas gdy inni uważają, że gniewny Bóg pokarał grzeszników.

Ostateczną przyczyną, była po prostu mechaniczna awaria, ale  zapewniam was, że nie był to „przypadek”.  W ciągu ostatnich dziesięcioleci, zwiększające się liczby zjawisk sejsmicznych, wydobywanie ropy naftowej na milę pod wodą było celowym ryzykowaniem katastrofy.  Nie było to kwestią „czy”, ale „kiedy”  silne ruchy planety  przerwą mechaniczne operacje na tej głębokości.
Sednem tego  środowiskowego zniszczenia była intencja kilku mózgów kierowanych chciwością, aby utrzymać świat uzależniony od ropy naftowej i w ten sposób stłumić rozwój darmowej energii, ponieważ ta usunęłaby źródło ich gigantycznej fortuny.  Nieustanne dążenie do pieniężnego bogactwa pozbawiło ich sumienia, a tym samym, wzgląd na potencjalne skutki bezczeszczenia środowiska. Oni nie rozumieją, że Ziemia jest wysoko rozwiniętą duszą, czującą istotą, której krwią są płyny jej planetarnego ciała.

Nie możemy powiedzieć dokładnie, kiedy próby zatrzymania wycieku oleju odniosą skutek, ale katastrofa ta spowodowana przez człowieka wymaga rozwiązania też przez człowieka.  Wiemy o waszych wizualizacjach bezpiecznego morskiego życia o krystalicznej, czystej wodzie i o waszych modlitwach, aby ropa nie dotarła do wybrzeży.  Doprawdy, nie zaniżajcie swojej wiary, że możecie w ten sposób, zmienić każdą sytuację!

Niektórzy z was błagają, aby nasza rodzina z przestrzeni zeszła i ratowała świat, gdy inni są zawiedzeni i nawet zmartwieni, że ich jeszcze tu nie ma.  Nie wylądowali oni na Ziemi masowo tylko dlatego, że nie jest to jeszcze dla was bezpieczne.  Ale oni w rzeczywistości pomagają!  Złagadzają prądy wodne i w miarę możliwości, trzymają ropę z dala od brzegu, żeby nie spowodowała niepożądanych skutków ubocznych.  Obserwują także tych, którzy mogliby być skłonni do produkcji burz lub zaburzeń sejsmicznych w rejonie Zatoki.  Robią co mogą, aby zmniejszyć toksyczne działanie ropy na powierzchni wody i  na głębokościach.  Aczkolwiek, dopiero tylko wtedy, gdy ich technologie będą w użyciu na waszej planecie, całkowite oczyszczenie ropy z wód Zatoki będzie możliwe.

Jeśli każda ciemna chmura ma srebrne obrzeże, według  waszej ekspresji , to można powiedzieć, że w tym wypadku, ta chmura jest otoczona blaskiem, który jasno bije w kierunku nieba.  Wyciek ropy naftowej spowodował, że ludzie domagają się zmian zapewniających, że już nigdy nie będzie takiego katastroficznego zagrożenia w waszym naturalnym świecie.  „Big Oil” nie będzie w stanie powstrzymać rosnącej fali osób, które będą ograniczać zużycie paliwa i szukać zastępstwa na produkty ropopochodne.

Będzie to też dodatkowym bodźcem na rzecz tworzenia „zielonego świata” z odnawialnych źródeł energii, czystej produkcji, zakończenia wszelkiego rodzaju zanieczyszczania,  rozpowszechniania recyklingu i wstrzymanie marnotrawstwa, zachowania lasów deszczowych, które są istotne nie tylko dla środowiska zwierząt, ale dla każdego waszego oddechu.  Widzisz, że ten obecny, rozszerzony rozwój  jest obiecujący, i słuszny.  Pragniemy, abyście mogli zobaczyć, jak Świetlne Istoty w całym wszechświecie wiwatują wam, widząc wasz wspólny ruch i działanie w tak wielu kierunkach.

Wraz z rosnącym naciskiem w tych kluczowych miejscach, rośnie coraz głośniejszy protest, w celu skończenia korporacyjnej kontroli rządów  wynegocjowania porozumienia zamiast wojen, eliminacji masywnego zubożenia; zakończenia panowania chemikali i wkopania się głębiej w kieszenie korupcji i oszustwa, gdzie tylko czubki lodowców są widoczne.

Pierwotny plan Złotego Wieku stworzonego przez Radę Najwyższą  wzywał do stopniowego pojawiania się wielu prawd podczas procesu transformacji świata i odnowy duchowej.  Jednakże wytrwałość ciemnych sił stworzył swojego rodzaju czasowy kryzys, gdy wiele dogłębnych rewelacji musi jeszcze wyjść na jaw, aby ludzie ponownie uświadomili sobie, że są potężnymi bogami i boginiami, nierozłącznymi cząstkami uniwersalnej rodziny dusz.

Nawet jeszcze ze sporą ilością czasu na przyswojenie sobie tej ostatecznej prawdy, dla wielu będzie to trudne, a może i dla niektórych niemożliwe, aby w nią uwierzyć.  Jednak, ta rzeczywistość i wiele innych o szokującym charakterze, muszą być ujawnione w ciągu krótkiego czasu, po to aby trudne do wyobrażenia zmiany o wielkim wymiarze, mogły być dokonane.  Wszystkie te zmiany nabierają tempa.   Czas do 2012 roku na wyjście Ziemi z ciemności trzeciej gęstości jest w istocie znacznie krótszy niż dwa i pół roku waszych kalendarzy.  Czas, tak jak go postrzegasz, będzie przemijał coraz szybciej, im bliżej będziemy dochodzić do kontinuum, w którym przeszłość, teraźniejszość i przyszłość czasu linearnego będzie dziać się jednocześnie na różnych płaszczyznach energii.

Nasza kochana Ziemia jest punktualna w drodze do Wznoszenia się i o tym możemy was zapewnić, choć nie wiemy jeszcze, kto z was zdecyduje się ujrzeć światło prawd uniwersalnych, a kto nie.  Światło wprowadza duchową przejrzystość i zmienia strukturę komórkową z bazy węglowej w formę krystaliczną, która umożliwi waszym ciałom przetrwać w wibracyjnych poziomach Złotego Wieku.  Ci, którzy wybiorą światło, będą fizycznie towarzyszyć Ziemi, a ci którzy nie, pójdą do innych światów i tam będą mieli wiele szans, aby „zobaczyć światło.”

Myślę, że istotne jest w tym momencie, aby skomentować stwierdzenie jednego czytelnika – wiele osób myśli podobnie jak on: „Nie rozumiem jak możesz być tak pewny tego, co będzie się dziać w przyszłości,  jak Złoty Wiek, ale nie możesz przewidzieć, co stanie się w sytuacjach istniejących w tej chwili.”

Niczego nie przewidujemy.  Kiedy posłańcy światła mówią ci coś z całkowitą pewnością, tak jak o nadejściu Złotego Wieku, to dlatego, że to już istnieje w „ponadczasowym” continuum.  Na poziomie duszy, wiecie o tym, ale świadomie nie pamiętacie ekscytacji w momencie, gdy zostaliście wybrani do uczestniczenia w tym niesłychanie szybkim przejściu świata z głębokiej trzeciej gęstości do czwartej i następnie w żwawym tempie, do piątej.  Nie możecie postrzegać czegoś, że jest już „skończone”, to co w czasie liniowym jest wciąż w trakcie materializacji.  A nawet idea „w trakcie” jest oczywista tylko dla stosunkowo małej populacji świata, która rozumie, że wszystkie wstrząsy na świecie są rozpadaniem się starej energii  podczas szybkiej tranzycji Ziemi do wspaniałej nowej ery.

Kiedy mówimy o obecnej sytuacji i nie możemy wam dać dokładnego czasu  rezultatów, a może nie możemy wam nawet powiedzieć, jaki będzie rezultat, to tylko dlatego, że wydarzenia te nie są jeszcze definitywnie określone w polu potencjału energii ziemskiej, gdzie różne poziomy intensywności i kierunków energii są w nieustannym ruchu.  Energia, esencja wszystkiego, co istnieje w kosmosie – niepodzielna świadomość -JA JESTEM  – jest neutralna.  Ukierunkowane strumienie energii pozwalające na manifestację, są w istotocie pozytywnymi i negatywnymi ładunkami, albo „świetlnymi” i „ciemnymi” dodatkami, które są stale tworzone przez indywidualne i zbiorowe myśli, uczucia i działania.  Dlatego wielokrotnie do was apelowaliśmy, abyście się koncentrowali na tym co CHCECIE w waszym życiu i dla swojego świata, a nie na tym, czego nie chcecie!

Wracając do naszych wyjaśnień, powiedzmy, że strumienie „świetlnej” energii wokół konkretnej sytuacji nabierają tempa. „Ciemne” strumienie dotyczące tej samej sytuacji zmniejszają się lub zwiększają według intensywności świadomości. To jest to, co pozwala możliwości rozwinąć się w prawdopodobieństwo i z kolei w rzeczywistość, gdy momentum staje się nie do powstrzymania.  To takie momentum nie do powstrzymania, pozwoliło nam przepowiedzieć przed głównymi wyborami w Stanach Zjednoczonych, że Barack Obama zostanie prezydentem.  Do takiego samego momentum doszło kilka miesięcy przed inwazją Iraku, dlatego mogłem w tym czasie stwierdzić, że pomimo wieców pokojowych i innych wysiłków, wojny nie można było zapobiec (Część VI, „Wojna ” w Iluminacjach dla Nowej Ery).

Aczkolwiek nawet, jeśli wydaje się, że energia gwałtownie wzrasta w określonym kierunku i ma minimalną przeciwną siłę na swojej drodze do „niepowstrzymanego momentum”, to jest naiwnością wnioskować, że jej kierunek nie może być zmieniony przez nagły wpływ sprzecznych świadomości.
Poddałem się tej naiwności, gdy aktywność w polu potencjału zdecydowanie wskazywała, że ówczesny prezydent Bush, którego frakcja Illuminati kupiła mu prezydenturę, będzie usunięty, ponieważ jego retoryka powodowała, że często wyglądał głupio w oczach innych światowych przywódców. Ten fakt nie służył najlepszym interesom, zarówno frakcji Busha, jak i frakcji przeciwnej.  Widząc energię obu tych frakcji silnie związanych we wspólnym interesie i braku opozycji, powiedziałem w jednym przesłaniu, że kadencja George’a W. Busha będzie jedną z najkrótszych w historii świata.

Każdy wie, że zakończył dwa pełne terminy, ale bardzo niewielu wie, co działo się za kulisami.  Klon Busha został usunięty ze stanowiska, zgodnie z wcześniej ustalonym planem, ale przeciwna frakcja nie spodziewała się nagłej zdrady frakcji Busha, która wstawiła  „nowego, ulepszonego” klona równocześnie usuwając niektóre osoby z rządu,  działające w imieniu wiceprezydenta Cheneya.  Niemniej jednak rezultat był taki, że kolejne klony Busha sprawowały prezydenturę, a klony Cheneya faktycznie rządziły.

Myślę, że trochę podstaw będzie tu pomocnych.  Jednego razu, Illuminati było zwartą grupą z jednym celem; dominacji nad światem.  Ten cel nigdy sie nie zmienił, ale z pokolenia na pokolenie, ich liczba wzrastała przez małżeństwa i sojusze.  Ego, chciwość i żądza władzy zaczęły skłucać pierwotną jedność.  Ostatecznie konflikty doprowadziły do rozłamu na dwie konkurencyjne frakcje, jedną w Europie, a drugą w Stanach Zjednoczonych. Te same konflikty spowodowały dalsze rozłamy każdej frakcji.  W Stanach Zjednoczonych, Bush jest w jednej i Cheney w drugiej.

Naturalnym produktem ostrej konkurencji pomiędzy różnymi frakcjami były sytuacje zagrożenia życia dla najbardziej wpływowych przywódców w każdym odłamie grupy. I to dało początek do klonowania osób, w celu, gdyby potencjalny zamach był udany, klon zająłby miejsce tej osoby.  Służyło to też do tego, aby Illuminati mogło utrzymać publiczny pozór ciągłości swoich ludzi w wysokich urzędach.  [Jeśli jesteście zainteresowani o procesie klonowania, te informacje  są w „Klonowanie Człowieka,” Rewelacje dla Nowej Ery]

Czytelnicy, którzy są rozczarowani, że wielce szanowany Stephen Hawkings (przyp. tłum. angielski fizyk) wyraził brak zaufania do obcych cywilizacji i chcą wiedzieć, czy został on przejęty przez ciemną stronę i czy jego opinia o innych cywilizacjach będzie traktowana poważnie przez planistów dzienników telewizyjnych? Czy fakt ten  opóźni przybycie na ziemię istot pozaziemskich lub ich odwiedzie od przybycia?  Czy nie wpłynie to na nich negatywnie przy Pierwszym Kontakcie?
Nie wiem, dlaczego Stephen to powiedział, ale nie ma ciemności w sercu tej drogiej duszy.  Można tylko się domyślać, że może być  jak w przypadku Carla Sagana, który stwierdził, że nie ma niezbitego dowodu na istnienie inteligentnego życia w innych zakątkach kosmosu z powodu zagrożenia dla jego rodziny.  Ale nic nie  opóźni, a tym bardziej nie zniechęci naszych uniwersalnych członków rodziny  od przybycia na ziemię, tak szybko jak będą oni mieli absolutną pewność o waszym bezpieczeństwie!

Czytelniczka, który słyszała wiele o Plejadianach, chciałaby wiedzieć o nich więcej.   Może nic to nie doda do jej wiedzy, ale inni się dowiedzą, że wielu z was ma przodków, którzy przybyli z Plejad w starożytnych czasach w ramach udziału w programie zaludniania waszej planety.  Niektórzy z was też przybyli na ziemię bezpośrednio z tej gwiezdnej grupy,  aby odegrać swoją rolę w tym obecnie wyjątkowym czasie we wszechświecie.  Więc Plejadianie mieli istotny wpływ na ludność, ale w żadnym wypadku nie jest on wyłączny. Inne cywilizacje, które też, w dużej mierze, brały udział w tym programie to Arkturianie, Syriusze i Lyrianie, a ich potomstwo reinkarnowało się wielokrotnie na waszej planecie, również w ostatnich latach w takim samym celu jak Plejadianie.

Zapytano mnie, czy astrologiczne aspekty są tak bardzo znaczące, jak niektórzy ludzie uważają.  Nie wiedząc jak wiele wagi, osoby te przypisują do ruchu planet, mogę tylko powiedzieć, że zmiana pozycji planet istotnie wpływa na wasze życie.  Wybierasz swój czas urodzenia zgodnie z aktywnością planet na niebie, ponieważ ich wpływy, z którymi energicznie się zestrajasz, wspierają inne wybory według kontraktu twojej duszy.  Zestawienie niektórych planet jest korzystne dla wywoływania pozytywnych uczuć, witalności i  znaczącej wydajności, podczas gdy inne ustawienia prezentują problemy w ich aspektach.  Wiedza na temat różnych astrologicznych wpływów może być pomocna w podejmowaniu decyzji, ale zależność od codziennego sprawdzania wykresów z wielką dokładnością, byłoby hamowaniem wzrostu duchowego, który zależy od rozpoznawania i zwracania uwagi na intuicyjne wewnętrzne kierownictwo.

Pastor z Kościoła Zjednoczonych Metodystów zapytał, czy mogę „rzucić światło na przyszłość chrześcijaństwa w USA w świetle licznych zmian, które mają miejsce”.  Mógłbym powiedzieć, że ta droga dusza odpowiedziała sobie już po części, dwukrotnie używając w swoim pytaniu słowa  „światło”.  Moja odpowiedź nie jest ograniczona tylko do jego ojczyzny, czy kościołów chrześcijańskich.  Powiem, że daje nam to niezmierną otuchę, gdy obserwujemy, jak przywódcy kościołów i wierni różnych wyznań i religii na całym świecie pozytywnie reagują na intensywność światła na Ziemi.

Ponieważ stare nauki religijne nie mogą już zapewnić zadowalających odpowiedzi na dzisiejsze pytania, ludzie kościoła zaczynają słuchać swego głosu wewnętrznego.  Sprzeciwili się długo utrzymywanemu poglądowi, że homoseksualiści nie mają miejsca w przywództwie kościoła i kobiety i mężczyźni tej orientacji są teraz mile widziani na tych pozycjach.  Coraz bardziej  idea „Jesteś stróżem swego brata” wykracza znacznie poza bramy kościoła, tworząc nowe lub rozszerzone usługi charytatywne.  Ludzie utrzymują pobożność, odrzucając w swojej wierze zasady dogmatyczne, podczas gdy ich serca i umysły przechodzą od religii do duchowości.

Historyczna strona religii nie jest zbyt pozytywna. Radykalne poglądy niektórych osób, to spaczenia w  nienawiści i ucisku przekazywane przez pokolenia.  Podstawy religii nie pochodzą od szlachetnych celów.  Zamiarem twórców, którzy władali wtedy kościołem i państwem, była kontrola mas poprzez rygorystyczne przepisy religijne.  Oni decydowali, co powinno stanowić grzech i stwierdzili, że ten kto zgrzeszy, będzie czuć gniew mściwego Boga.  Kiedy powstało chrześcijaństwo, ludzie przy władzy zmienili zapisy, które stały się Biblią, w taki sposób aby dostosować je do swoich potrzeb, przedstawiając Jezusa jako „jedynego syna Bożego” i umieszczając warstwy „autorytetów” pomiędzy ludźmi i Bogiem. Oni również byli chciwi, więc zgromadzili wielkie bogactwo przez ustanowienie dziesięciny i innych sposobów wyciągania pieniędzy od wiernych.

Wpływy religii na przestrzeni wieków były tak potężne, że doprowadziły do wypraw krzyżowych, prześladowania, egzekucji, tortur, uwięzienia, morderstw.  Podziały, systemu kasty i banicja, które religie stworzyły, jeszcze do tej pory egzystują, tak samo jak strach przed nieposłuszeństwem „Bożego prawa”, poczucie winy i wyrzuty sumienia, tego kto odbiega od ścisłej normy.  W kościele Mormonów, rodziny zmarłego mogą zapłacić, aby zapewnić nieograniczoną przestrzeń w niebie dla jego duszy.  Pomimo błyskotliwych bankowych kont niektórych gwiazdorów, Kościół Scjentologiczny w zasadzie jest organizacją kontroli umysłu.  Nawet satanizm jest oficjalnie uznany za religię!

Ze wszystkich ciemności, które zostały zaprojektowane do przechwytywania dusz w ciągu wieków, religie były najbardziej skuteczne w utrzymywaniu wierzących w niewoli.  Po powrocie do życia duchowego, dusze zdają sobie sprawę, że padli ofiarą zaklęcia po raz kolejny i ponownie decydują się na próbę przerwania jarzma religii w następnej inkarnacji

Chociaż niektóre powyższe informacje były poruszane w poprzednich przesłaniach, to warto je powtórzyć jeszcze raz, ponieważ dewocja religijna będzie największym wyzwaniem dla świetlanych pracowników.  Spodziewajcie się powszechnego niedowierzania, dezorientacji, i prawdopodobnie, w pewnych kręgach, zbrojnego oporu, gdy starożytne zapisy wyjdą na światło dzienne jako dowód tego co mówimy.  Dusze, których religia jest podstawą ich życia, będą potrzebowały dużo współczucia, życzliwości i cierpliwości.  Zwyczajnie, dając przykład własnym życiem, możecie wspierać tych, których umysły są zdezorientowane.  Będziemy się cieszyć z wami, gdy przyjmą oni prawdę o własnej mocy i nieograniczonym potencjale, jako części Boskiej, ale jeśli zdecydują się wszystko zanegować, to w żadnym wypadku nie będzie to wasza porażka.  Ani ich.  Żadne doświadczenie, nawet jeśli jest inne od kontraktu duszy, nigdy nie idzie na marne i każda dusza w swoim własnym czasie powróci do czystej esencji miłości.

Jesteś doskonale przygotowany do radzenia sobie ze wszystkim, co pojawi się na pobliskim horyzoncie!  Podczas wielu wcieleń, zgromadziłeś w sobie wiele mądrości, sił i zdolności i to może być dla ciebie zaskoczeniem, gdy będziesz w stanie je urzeczywistnić, oczywiście tylko wtedy, gdy będziesz na to gotowy.  Dlatego też twoje gorące prośby zostały wysłuchane przez Radę Najwyższą , podczas gdy wiele innych dusz, tak chętnych jak ty, nie zostało wybranych.  Prawdą jest, że niektórzy wybrani pozostają ciągle w stanie nieświadomości i to jest wszystko dobrze i dla nich i dla ciebie.  Będą oni mieli jeszcze wiele możliwości, aby wprowadzać światło do zmagających się cywilizacji.  Jesteś tak wybitnie wykwalifikowany do niesienia pochodni, używając waszych słów, że w tym procesie, cieszysz się dreszczykiem sukcesu.

Nigdy przez moment nie jesteście sami.  Niezliczone bezcielesne dusze stoją przy waszym boku i niezliczona ilość innych istot z fizycznych światów pomaga wam w waszej wędrówce w różny sposób.  Nasi ukochani bracia i siostry, co za radosny i ekscytujący okres jest to dla nas wszystkich!

Mateusz (Matthew Ward)

tłumaczenie:  Krystal Freeman
http://lightworkers.org/channeling/106367/matthews-message-may-19-2010