Arkturiańskie Obj.

Arkturiańskie Objawienia – fragment
Czas informacji dla ludzkości
Ramaathis-Mam
z języka angielskiego tłumaczyła
Anna Burakowska
Wydawnictwo Nameya
2011
Spis treści
Prolog……………………………………………………………………………………………
Wstęp Ewolucyjnych Mentorów Arktura……………………………………………………….
Część pierwsza
Rozdział 1 – Wnikliwość……………………………………………………………………….
Rozdział 2 – Międzywymiarowe portale…………………………………………………………
Rozdział 3 – Rasa Kumara……………………………………………………………………….
Rozdział 4 – Przyszłe czakry Ziemi………………………………………………………………
Rozdział 5 – Miasta wewnątrz Ziemi w Meksyku……………………………………………….
Rozdział 6 – Bazy oceaniczne……………………………………………………………………
Rozdział 7 – Statki kosmiczne…………………………………………………………………..
Rozdział 8 – Kręgi zbożowe…………………………………………………………………….
Rozdział 9 – Święte energetyczne miejsca na Ziemi…………………………………………….
Rozdział 10 – Przyszłe miejsca duchowości…………………………………………………….
Rozdział 11 – Energia Bogini…………………………………………………………………….
Rozdział 12- Nocne Podróże……………………………………………………………………
Rozdział 13 – Moc dźwięku………………………………………………………………………
Rozdział 14 – Rada Karmy i okres przejścia…………………………………………………….
Część druga
Rozdział 15 – Cywilizacje wnoszące największy wkład w proces ziemskiej ewolucji………….
Arkturianie – Mentorzy Ewolucji Arktura………………………………………..
Antares – Książę Metatron………………………………………………………
Syriusz – Arasmaht……….……………………………………………………….
Plejady – Komendant Samjese…………………………………………………….
Orion – Alswaram…………………………………………………………………
Andromeda – Mereswasthas………………………………………………………
Wielka Duchowa Hierarchia – Dyrektorzy Wszechświata………………………..
Konfederacja Intergalaktyczna – Komandor Asthar Sheran………………………
Część trzecia
Rozdział 16 – Pracownicy światła…………………………………………………………..
Rozdział 17 – Dzieci…………………………………………………………………………
Rozdział 18 – Gaja……………………………………………………………………………
Rozdział 19 – Wieloryby, delfiny i świadomość wody………………………………………
Rozdział 20 – Słońce i Księżyc……………………………………………………………….
Rozdział 21 – Nierozwiązane tajemnice………………………………………………………..
Rozdział 22 – Proces wzniesienia………………………………………………………………
Rozdział 23 – Życie w stanie świadomej percepcji………………………………………………
Rozdział 24 – Ludzkie ciało……………………………………………………………………….
Rozdział 25 – Poza chorobą…………………………………………………………………….
Rozdział 26 – Siły ciemności…………………………………………………………………….
Rozdział 27 – Prawdziwa natura złota……………………………………………………………
Rozdział 28 – Przyszłość miłości……………………………………………………………….
Epilog – Mistrz Menok
Prolog
Drodzy czytelnicy, oddaję w wasze ręce objawienia przekazane mi przez Mentorów
Ewolucji z Arktura, gwiazdy znajdującej się w konstelacji Wolarza.
Po raz kolejny dano mi sposobność uczestniczenia w duchowym projekcie stanowiącym
mój wkład i służbę dla wszechświata oraz ludzkości. Każda książka, której treści jestem
przekaźnikiem, stanowi mechanizm duchowej aktywacji, której muszę również osobiście stawić
czoła.
Najtrudniejszym dla człowieka zadaniem jest skonfrontowanie się z samym sobą.
Wymaga to ogromnej uczciwości, szczerości i odwagi. Wyzwanie polega na odnalezieniu
ukrytych pod maską ego aspektów, które skrywają naszą prawdziwą duchową tożsamość. Czy ten
proces ewolucyjnej metamorfozy oczyszcza nas z duchowych cieni ewolucji? Tak. Ale często nie
jest wygodny ani też łatwy do zintegrowania. Wykracza daleko poza struktury życia, które
uważamy za podstawy naszego istnienia. Skoro jednak znajdujemy się już na tym poziomie
ewolucyjnego doświadczania warto spróbować. Podejmujemy ryzyko zagłębiając się w nasze
wewnętrzne obszary, o których często nic nie wiemy. Lęk, jako projekcja umysłu, testuje naszą
determinację, szczerość, wytrwałość i pragnienie odkrywania duchowej nieśmiertelności.
Mamy w sobie pamięć wszystkich ewolucyjnych doświadczeń zgromadzonych w
poprzednich życiach. Teraz, na początku trzeciego tysiąclecia, dana jest nam sposobność, by w
pełni przejawić wynik ewolucyjnych lekcji, które odbyliśmy. Echo dawnych czasów mocno odbija
się w naszych życiach wywierając wewnętrzne ciśnienie, zmuszające nas do poszukiwania
odpowiedzi i zakańczania procesów. Czasami lęk przed nieznanym paraliżuje nas do tego
stopnia, że popadamy w zakłopotanie a nawet panikę. Ostatecznie wszystkie te emocje
uaktywniane są przez umysł i pobudzają nas do szukania źródła, które odzwierciedla naszą
dualną egzystencję.
To dla mnie wielki zaszczyt móc współpracować z naszymi pozaziemskimi braćmi i być
instrumentem przekazującym wskazówki od nich dla nas. Pomimo że znajdują się oni na znacznie
wyższym poziomie duchowym, kierując się duchową wrażliwością, braterstwem i solidarnością,
wchodzą z nami we wzajemną relację poprzez swoje nauczanie. Są specjalistami w tej dziedzinie.
Wiedzą, w jaki sposób, ze zrozumieniem, współczuciem i miłością, podzielić się swą wiedzą, by
pobudzać naszą ewolucję. Jako rzecznik pozaziemskich istot, muszę przyznać, że zrozumienie
przekazywanej przez nich wiedzy i dostrojenie się do ich wibracji nie jest łatwe. Wyprzedzają nas
o około dwieście pięćdziesiąt tysięcy lat. Ich poziom ewolucji jest dla nas niepojęty, ponieważ my
zatrzymaliśmy się na etapie koncepcji pierwotnych. Powinniśmy uważać siebie za szczęśliwych
otrzymując przewodnictwo i wsparcie braci i sióstr z gwiazd, którzy wykazując się ogromną
tolerancją i współczuciem, próbują pomóc nam przeistoczyć się w nieśmiertelne istoty światła.
To trudne zadanie, ponieważ my pozostajemy uwięzieni w reakcyjnym zachowaniu z tendencją
do całkowitego odrzucania jakiegokolwiek rodzaju wewnętrznej przemiany. Korygowanie istot
opierających się zmianie, stanowi olbrzymią, trudną do wykonania pracę.
Zawartość i format tej księgi objawień wykracza poza charakter informacyjny. Jednak, by
odczytać prawdziwe przesłanie, musicie wyjść poza ludzki kontekst kulturowy i głęboko zanurzyć
się w przestrzeni kosmicznej ewolucji. Nie próbujcie klasyfikować informacji w sposób dualny,
racjonalizując z płaszczyzny mentalnego ego. Jeśli naprawdę chcecie poznać przesłanie książki,
powinniście otworzyć się duchowo, tak by Wyższe Ja mogło je odkodować. Niektóre fragmenty
mogą się wydać wam niewiarygodne. Pamiętajcie jednak, że wasze kryteria stanowią
mechanizm, którego mentalne ego używa, by oceniać i manipulować. W uniwersalnej machinie
ewolucyjnej wszystko jest możliwe. To, co nasi przodkowie uważali za niemożliwe, dla nas dziś
stało się rzeczywistością.
Mam nadzieję, że docenicie objawienia, a one pomogą wam dostrzec te aspekty waszego
życia i ewolucji, które stanowią źródło nieporozumień oraz konfliktów.
Pragnę, byście wszyscy czerpali ogromną radość z tej podróży inicjującej w misteria
ludzkiej ewolucji i waszego powiązania z całym kosmosem. Dzięki wiedzy integrujemy w naszym
życiu doświadczenia i mądrość, która pozwala nam przyspieszyć duchowe wzrastanie oraz
zrozumieć cel naszego istnienia i ewolucji we wszechświecie. Moim pragnieniem jest, byście
odnieśli jak największe korzyści z przedstawionych informacji, by duchowa świadomość mogła
prawdziwie zacząć rządzić naszym światem błędu i niezgody.
Bez głębokiej i prawdziwej przemiany, przyciągnięcie najwyższej częstotliwości Miłości,
łączącej nas z naszym boskim pochodzeniem i nieśmiertelną naturą, nie jest możliwe. Zapraszam
was do przeniesienia się na najwyższy poziom wspaniałej rzeczywistości, jednoczącej i
harmonizującej ludzką niezgodę.
Niech światło, błogosławieństwo i siła wyższych sfer spłyną w wasze serca, byście
poznali, co oznacza bycie częścią wiecznego planu nieskończonej mądrości. Jestem zawsze z
wami, w służbie wszechświatowi i Boskości.
Wasz kosmiczny przyjaciel,
Ramaathis – Mam
Luty 2004
Wstęp
Ewolucyjnych Mentorów Arktura
Pozdrowienia dla was wszystkich, drodzy czytelnicy. Porozumiewamy się z wami z
konstelacji Wolarza, z gwiazdy, którą wy nazywacie Arkturem. Rzutujemy teraz naszą
harmonizującą wibrację interakcji.
Ten podręcznik objawień to przewodnik, który ma odpowiedzieć na pytania związane z
tajemnicami waszych czasów. Doskonale wiemy, jak bardzo lubicie odsłaniać sekrety
pobudzające ciekawość i ekscytujące waszą ludzką naturę. Inteligencja i umysł ludzki potrzebują
stałej informacji, by odkrywać grę ewolucji poprzez niewyjaśnione zjawiska mające miejsce na
Ziemi. Jest to absolutnie normalne. Jesteście przecież zindywidualizowanymi boskimi
inteligencjami poszukującymi celu życia i ewolucji.
My, Arkturianie, kochamy wchodzić we wzajemne relacje z cywilizacjami znajdującymi
się na progu ewolucyjnego przejścia i ekspansji świadomości, ponieważ naszą specjalnością jest
duchowa edukacja. W świecie, w którym żyjemy, jesteśmy Ewolucyjnymi Mentorami.
Kierujemy przeznaczeniem naszej cywilizacji. W waszym świecie istnieje prawo legislacyjne. W
naszym istnieje podobna dziedzina, jednak ma odmienne cele i funkcje istnienia.
Jesteśmy grupą istot połączoną z Centralnym Sensorem umożliwiającym komunikację z
każdym na Arkturze poprzez nasz kolektywny umysł. Odpowiadamy za ukierunkowywanie,
pobudzanie i harmonizowanie ewolucyjnego procesu naszej cywilizacji. Rada Rektorów, której
częścią jesteśmy, liczy dwunastu członków. Wszyscy oni wzięli udział w tym projekcie poprzez
projekcję i holograficzną syntezę naszego energetycznego Makrohologramu.
Dla Ramaathis-Mam’a, stanowiącego pomost pomiędzy nami i wami, było to niezwykłe,
niełatwe doświadczenie. Musieliśmy dokonać przewymiarowania jego niższych ciał, by mógł
wejść w relację z naszą częstotliwością wibracji. Wy, w trzecim wymiarze, wibrujecie w
częstotliwości 12,5 w skali Shumanna, podczas gdy my, w wymiarze trzynastym, wibrujemy z
częstotliwością 128,9.
Książka stanowi wysiłek grupy istot kierujących przeznaczeniem cywilizacji istniejącej
poza czasem i przestrzenią, które znacie. Dla nas było to wspaniałe doświadczenie przekazania
informacji, które wniosą swój wkład w rozwój waszej ewolucji. Odpowiedzi, przez nas
przekazane, nie są jedynymi, albo definitywnie jedynymi. Zgodnie z waszym poziomem
ewolucji stworzyliśmy i przystosowaliśmy te aspekty, które są dla was łatwe do zrozumienia.
Odpowiedzi na te same pytania, zadane przez istoty znajdujące się na wyższym poziomie
ewolucji, miałyby inną treść i formę. Dostarczyliśmy kluczy dla waszej duchowej orientacji.
Pomogą one wam przyłączyć nowe koncepcje ewolucyjne w Trzecim Tysiącleciu, a zwłaszcza w
pierwszej połowie 21 wieku. Wiele tysięcy lat temu kierowaliśmy pewnymi aspektami waszej
ewolucji. Dziś powróciliśmy, lecz już z innymi zadaniami. Czasy się zmieniły i możemy teraz
wchodzić z wami w kontakt w sposób bardziej bezpośredni.
Jedna czwarta populacji Ziemi to dawni jej mieszkańcy, którzy uczestniczyli w prawie
wszystkich procesach ewolucji. Pozostałe trzy czwarte pochodzi z różnych części wszechświata i
znajduje się w ziemskiej szkole znacznie krócej, to znaczy około 75 000 lat. Jak widzicie nie
jesteście tu nowi. Od dawna powtarzacie te same lekcje, zakotwiczeni w reakcyjnych grach
duchowej ewolucji. Dlatego właśnie, zgodnie z ludzko-planetarnymi potrzebami, zgodziliśmy się
wziąć udział w tym projekcie pod auspicjami i przewodnictwem Duchowej Hierarchii naszej
Galaktyki. Jesteśmy świadomi rozproszenia i niecierpliwości ludzkiego umysłu, dlatego
opracowaliśmy ten projekt w sposób, który powinien skupić waszą uwagę i wpłynąć na
racjonalną świadomość. Znamy doskonale wasze cechy i mamy o was najświeższe wiadomości.
Stworzyliśmy odpowiedni format, byście się z nami nie nudzili i zyskali maksymalne korzyści
oraz wskazówki działania.
By nasz kontakt był możliwy, odbyliśmy podróż do waszej czasoprzestrzeni nie w
gwiezdnych statkach, lecz poprzez zapisy w księdze Akaszy udostępnione nam przez Hierarchię
Galaktyki. Musieliśmy zbadać poziom waszej ewolucji i po wysłaniu różnych ideoholograficznych
projekcji stworzyliśmy program informacji. Czas i przestrzeń, w których my
żyjemy, są archetypowe. Formy myśli rzutowane są z tego miejsca i podróżują do innych
światów, jak na przykład wasz, by generować ewolucyjną transformację. Mimo waszych
niewłaściwych zachowań, udzielono wam votum zaufania i wsparcia ze strony Duchowej
Hierarchii Galaktyki, oraz naszej.
Mamy nadzieję, że objawienia te oświetlą drogę duchowego rozwoju waszej cywilizacji i
z godnością stawicie czoła nowym, ewolucyjnym wyzwaniom Epoki Wodnika. Pragniemy być
waszymi przewodnikami, zainspirować i wesprzeć was na ścieżce prowadzącej do nowego
wymiaru ewolucyjnego, w którym będziecie zdolni wibrować w zgodności z planetą, życiem i
kosmiczną ewolucją. Musicie oczyścić wszystkie swoje struktury psychiczne, fizyczne,
energetyczne i emocjonalne, by uzyskać dostęp do nowej, kosmiczno-duchowej panoramy oraz
wizji. To przyniesie wam dobre samopoczucie w waszych niższych ciałach, a także dostatek,
pokój, harmonię i braterstwo waszej ludzkości. Pamiętajcie, że to wy jesteście gwiazdami tego
spektaklu. Powinniście dobrze nauczyć się scenariusza, by nie zepsuć swojej roli.
Poprzez nasze objawienia, dostarczamy wam narzędzi do uaktywnienia waszej
kosmicznej świadomości w wieku Wodnika. Zostaliście obdarowani wielką sposobnością i nie
powinniście jej zmarnować. Naszym życzeniem jest, abyście odnieśli maksymalne korzyści i
uzyskali dobre samopoczucie po przeczytaniu przekazanych tu informacji.
Pamiętajcie, my również nie pozostajemy tylko biernymi obserwatorami: jesteśmy
zaangażowani w wasz proces ewolucyjny i byliśmy z wami w różnych erach ewolucji. We
wszechświecie zwie się nas Ewolucyjnymi Ogrodnikami, a nasz status to Inżynierowie
Hologramów. Dlatego skonstruowaliśmy ten przekaz tak, by informacje zostały zakodowane w
waszym hologramie ewolucyjnym. Wy powinniście tylko zastosować je w praktyce poprzez
introspekcję i analizę. Zintegrowanie się z nimi sprawi, że transformacja będzie mogła
prawdziwie nastąpić w waszym życiu.
Rozdział 1
Wnikliwość
W obecnych czasach, jednym z największych wyzwań ludzi jest rozwijanie wnikliwości.
Przez wiele lat mieliście do swej dyspozycji lawinę różnorodnych informacji, które napływały
do was w odpowiedzi na waszą potrzebę zrozumienia, dokąd tak naprawdę zmierzacie. Wiele z
tych informacji jest produktem istniejącego zamieszania. Chcemy w ten sposób powiedzieć, że
teraz jest czas, by nauczyć się właściwie używać swej wnikliwości. W tym celu musicie
połączyć się ze swoją Istotą Esencjonalną.
Ze względu na szczególne okoliczności i wielkie wyzwania, przed którymi stoi planeta i
ludzkość, grupy niezrzeszonych istot inwolucyjnych infiltrują informację. Ich celem jest
oczywiście sabotowanie waszego procesu ewolucyjnego. Istnieją również inne istoty, które
nieświadomie, z powodów ich własnych badań, ingerują w wasz proces ewolucji. Jednak grupa
Illuminati jest najsilniejsza i najbardziej aktywna. Ich rolą jest oczywiście bycie katalizatorem
waszej ewolucji, byście mogli teraz uznać i zintegrować nowe wartości, odpowiednie dla
ludzkości w Trzecim Tysiącleciu.
Różne poziomy informacji
Nie każda przekazywana informacja jest prawdziwa, ani też nie wszystkie informacje
pochodzą z planów światła. Niezrzeszone, inwolucyjne istoty mają do was łatwy dostęp z
powodu słabości waszego magnetycznego pasa energetyczno-wibracyjnego. Wiele z tych istot to
po prostu obserwatorzy zachodzącego na Ziemi procesu ewolucyjnej mutacji. Jednak w sposób
pośredni wpływają one na przyczynowy i astralny plan waszej planety. Ich częstotliwość
wibracji jest wyższa w stosunku do waszej. Nieświadomie emitują psychiczno-emocjonalne
zaburzenia, które wpływają jednak na wasze niższe ciała. Niektóre z informacji, które przekazują
zawierają skomplikowane treści naukowe, ale praktycznie nie mają duchowej esencji. Tego
rodzaju informacja kodowana jest w taki sposób, że z łatwością możecie wyczuć, iż jest dla was
niewłaściwa. Zawiera terminy i częstotliwości zaprogramowane tak, by wpływać na wasze
mentalne ego i trójwymiarową psychikę. Wiele osób będących kanałami tego rodzaju informacji
nie zdaje sobie sprawy, że znajduje się pod kontrolą tych właśnie istot. Z tego powodu
wprowadzamy w życie strategie mające na celu stopniowe demaskowanie i podważanie tego
rodzaju źródeł informacji. W jaki sposób możecie uzyskać pewność, że informacja pochodzi z
planów światła? Jest to kwestia duchowego oczyszczenia i połączenia ze swą Istotą
Esencjonalną, której kanałem połączenia jest święta intuicja emanująca z waszego czwartego
generatora emocjonalnego, inaczej czakry. Skutki następujące w waszym życiu w rezultacie
kontaktu z określonymi energiami stanowią dowód na to, skąd przekazywane informacje
pochodzą. Gdy wchodzicie w kontakt z energią światła efekt zawsze będzie dla was
rewitalizujący, harmonizujący, introspektywny i świetlisty.
Zachęcamy was, byście otworzyli drzwi prowadzące do boskiej, kosmicznej integracji i
połączenia ze swą Istotą Esencjonalną. Wygenerujcie stan lekkości, spokoju, siły i wewnętrznej
mocy, który pobudzi was do zanurzenia się w najgłębsze rejony waszego Stanu Obecności.
Wykreujcie stan nadzwyczajnego szczęścia, pozytywnego nastawienia, otwartej świadomości i
wrażliwości, by rozpalić pragnienie transformacji i dostępu do nowej Wodnikowej Świadomości
kosmiczno-planetarnej solidarności oraz braterstwa. Stan ten powinien wzbudzić w was ducha
harmonizującej, bezwarunkowej Unii indywidualności Kosmicznego Ja w ramach sieci ewolucji.
Ważne jest, byście przyzwyczaili się do codziennej, osobistej dyscypliny przyczyniającej
się do rozwoju waszej wnikliwości. Dzięki temu nie padniecie ofiarą duchowych nadużyć, tak
powszechnych w dzisiejszych czasach. Jedynym wymogiem jest całkowita uczciwość, godność i
absolutna szczerość. Reszta zostanie uczyniona przez Wyższe Ja kierujące waszą ewolucją.
Samodyscyplina jest głównym narzędziem, które pozwoli wam stopniowo rozwijać umiejętność
rozróżniania. Wnikliwość można nazwać inaczej mądrością w praktyce. Posiadacie ją już w
sobie. Możecie być zwodzeni przez oszustwo energii i informacji tylko wówczas, gdy nie
jesteście dostrojeni do swego Esencjonalnego Ja i Prawdy Kosmiczno-Duchowej Ewolucji.
Duchowe Narzędzia dla Nowej Ery
Aby ułatwić wam to zadanie, przekażemy metodę nazywaną Świetlisto-Harmonizującą
Selekcją i Połączeniem. Dzięki temu procesowi będziecie zdolni do dostrojenia swej zdolności
wnikliwości, zrównania się ze swoim Wyższym Ja, jak również z Alpha-Prima, znaną jako
siedziba Wyższej Jaźni. Metoda ta może być zastosowana we wszystkich sytuacjach, które
wymagają rozeznania energii i ich wewnętrznych komponentów.
1. Zanim wejdziecie w kontakt z jakimś rodzajem informacji, wydarzeniem czy
energetycznym doświadczeniem, powinniście poprosić swoje Wyższe Ja, by otoczyło
was fioletową piramidą w celu transmutacji wszystkich niezgodności. Następnie
poproście o umieszczenie niebieskiej piramidy nad fioletową, aby zamknąć wszelkie
szczeliny, czy też słabsze punkty waszych niższych ciał. Na koniec niech otoczy was
piramida srebrno-biała, z lustrami z każdej strony, by żadna nieharmonijna energia,
myśl ani fala mentalna nie mogły wniknąć do waszego pola.
2. Następnie zwizualizujcie wielką złoto-rubinową kulę, która wnika poprzez czubek
waszej głowy do czakry serca, gdzie znajduje się błękitny trójkąt. To jest kanał
komunikacji z waszymi przewodnikami.
3. Następnie mentalnie powtarzajcie przez kilka minut kod wibracyjno-transmutujący:
Iramiel-Sebayoh-Aramyas
4. Przywołajcie stan Pełnej Obecności, by zakodowana energia mogła zejść z waszej
Alpha-Prima i wskazać wam, czy rzeczywiście potrzebujecie danej energii czy też
informacji dla swej duchowej ewolucji. Przez kilka minut pozostańcie w mentalnej
ciszy. Odpowiedź przyjdzie poprzez waszą czakrę serca w postaci balsamu i
odświeżającego ognia obejmującego całe ciało i przynoszącego twierdzącą
odpowiedź. Jeśli takie doznanie nie pojawi się, będziecie wiedzieć, że informacja czy
energia, o którą pytaliście nie jest właściwa dla was i nie pochodzi z planów światła.
Najważniejsze jest wasze szczere pragnienie, by zawsze wibrować w najbardziej
wzniesionej częstotliwości światła, na poziomie, na którym przebywa wasze Wyższe Ja.
Wszystko, czego szukacie, już w was istnieje. To tutaj znajduje się kanał połączenia z boskim
planem światła. Żadne medium, kanał ani uzdrowiciel nie może dać wam dowodu. Wiele z tych
osób nie wibruje w odpowiedniej częstotliwości dostrojenia do tego wewnętrznego kanału i
zupełnie nie są one tego świadome.
Nowe kody
Przekazywane wam obecnie informacje wydają się być odmienne od dawniejszych.
Pojawiają się pełne mocy narzędzia, medytacje i kody wibracyjne. W przekazie Kroma,
Wielkiego Centralnego Słońca Wszechświata, nie tylko możecie podróżować po wszechświecie,
dostajecie również specjalne kody do powtarzania. Niektórym osobom kody te mogą wydawać
się nieco niepokojące. Niepokój powstaje dlatego, że nie rozumiecie, co oznaczają. Rodzi się
więc obawa przed ich zastosowaniem.
Wy, ludzie, w fazie ewolucyjnego oczyszczania, zawsze stawiacie opór zmianie.
Znajdujecie się na tej planecie, by dokonać transmutacji swych wstecznych tendencji do
stagnacji, która przeszkadza wam w uzyskaniu dostępu do kosmicznej dynamiki stałej mutacji.
Wnikliwość nieodłącznie powiązana jest z doświadczeniem. Aby wiedzieć, czy coś jest
rzeczywiście pozytywne i konstruktywne, trzeba tego doświadczyć. Pamiętajcie, że znajdujecie
się na planecie, której infrastruktura zapewnia eksperymentowanie w ewolucji. Kody przekazane
wam w Przesłaniu KROMA nie mają tłumaczenia. Nie poszukujcie ich specjalnego znaczenia
słownego, ponieważ takiego nie posiadają. Są to elektromagnetyczne kody zaprojektowane dla
waszych ciał energii, mentalnych i podwójnych eterycznych. Przecież używacie wielu
technologii, których zupełnie nie pojmujecie. Robicie to ze względu na ich korzystne dla was
działanie nawet, jeśli nie jesteście w stanie w pełni ich zrozumieć. Analogicznie, nie powinniście
być tak niepewni w stosunku do tego, co oferuje wam Wielkie Centralne Słońce, ponieważ
pomoże to wam dokonać wielowymiarowego skoku w waszej ewolucji. Jeśli ktoś rzeczywiście
chce poznać smak miodu, potrzebuje tylko go spróbować. Wszelkie inne badania nie są tu
niezbędne.
Liczby są archetypowymi symbolami, które oznaczają i uaktywniają regenerację, rozwój,
równowagę, harmonię, a także niszczenie pewnych struktur energetyczno-wibracyjnych.
Kody te są ważne tylko dla waszej ludzkości w specyficznej sekwencji ewolucji
galaktycznej i uniwersalnej. Dano je wam, ponieważ uzyskaliście optymalny poziom ewolucji.
W przeciwnym razie nie otrzymalibyście dostępu do tych właśnie kodów wibracyjnych. Wielkie
Centralne Słonce i Hierarchia Wszechświata wiedzą doskonale gdzie, kiedy i jak zastosować
nowe programy i projekty ewolucyjne, ponieważ na tym właśnie polega ich praca. Myślicie, że
Wielkie Centralne Słonce nie jest całkowicie i doskonale świadome tego, co dzieje się w całym
wszechświecie? Nie powinniście zapominać, że ono jest wszechświatem i my wszyscy w Nim
się zawieramy.
W zależności od poziomu ewolucji, otrzymujecie nowe wskazówki, adekwatne do
waszych aktualnych potrzeb. Czy wyobrażacie sobie, byśmy mogli przekazywać te informacje
trzysta lat temu? Myślicie, że coś z nich pojęlibyście? Gdy zaczynacie opowiadać małemu
dziecku o trygonometrii i arytmetyce możecie zaobserwować jak wchodzi ono w stan
wewnętrznego zamieszania i zaburzeń, aż całkowicie się zablokuje. Wyższe Sfery doskonale
wiedzą, czego ludzkość potrzebuje w tych momentach, ponieważ jest kierowana, prowadzona i
ochraniana właśnie przez te Sfery. Są one jak dobry nauczyciel, który troszczy się i dba o swych
studentów, by mogli harmonijnie rozwijać się, dojrzewać moralnie i etycznie oraz ulepszać
następnie przyszłość ludzkiego społeczeństwa. Jedyną nową informacją jest to, że mutujecie
przyłączając nowe wzorce ewolucji, które już istnieją w waszym ciele światła i duchowych
genach. Naszym jedynym zadaniem jest otworzyć drzwi, gdy przejawiacie gotowość, by wejść w
nową sekwencję ewolucji. W swojej esencji jesteście doskonali, ale teraz znajdujecie się w stanie
duchowego odzyskiwania samych Siebie. To wszystko. Nie ma nic nowego, tylko sposób, w
który wyrażacie oraz integrujecie mądrość i doskonałość, która już znajduje się wewnątrz
waszego Esencjonalnego Ja.
Osoby będące kanałami i uzdrowiciele
Mimo że Ziemia wchodzi teraz na wyższy poziom wibracyjny, nie oznacza to wcale, że
wszystkie osoby będące kanałami i uzdrowicielami osiągają ten poziom. Jest on uzależniony od
indywidualnego planu ewolucji, wibracyjno-energetycznych potrzeb Ziemi oraz energii ewolucji
koniecznej do osiągnięcia poziomu czwartego-piątego wymiaru. Na waszej planecie, gdzie
dominuje biegunowość, dualność i relatywność, istnieją wspaniałe warunki dla wchodzenia we
wzajemne interakcje wielu różnych energii i poziomów ewolucji. Zawsze byli tu geniusze i
osoby przeciętne. Wasza planeta ewolucyjnego eksperymentowania wymaga tego, by zapewnić
stałą kompensację energetyczno-wibracyjną. Czasami występują tu pewne nieskompensowania
biegunowości, niektóre bardziej, inne mniej odczuwalne. Wynika to z konkretnych celów i
procesów ewolucji. Ziemia będzie dalej planetą-szkołą, ale przechodzi na wyższy poziom, który
możemy porównać z poziomem uniwersyteckim. Jednakże nie oznacza to, że wszyscy uczniowie
będą prezentować wielki potencjał intelektualny, ponieważ planeta jest planetą niższej ewolucji i
kolektywny wzorzec wysokiego poziomu tu nie istnieje. Zawsze będą osoby znajdujące się na
wyższym poziomie niż pozostali. Rozpoznacie, kto wibruje w najwyższej częstotliwości poprzez
swoją wnikliwość, doświadczenie i analizę.
Osoba, której przeznaczeniem jest być medium, jest nim ze względu na swój ewolucyjny
kontrakt, czyli karmiczną przeszłość. Istnieją ludzie, którzy w ten sposób otrzymują sposobność
do szybkiego zrównoważenia swego niezharmonizowanego bagażu, jak również rozwijanie w
sobie bezinteresownej służby. W rzeczywistości ludzie będący kanałami przekazów nie są
najbardziej oświeconymi, jak możecie czasami myśleć. Przeciwnie, przeważnie są zazwyczaj
najbardziej duchowo nieharmonijni. Ponieważ jednak zgromadzili w przeszłych życiach również
ewolucyjne zasługi, dano im sposobność do zharmonizowania i zrównoważenia ich reakcyjnego
bagażu karmicznego poprzez bezinteresowną służbę. Bycie kanałem, jak również
uzdrowicielem, nie powinno w żadnym wypadku oznaczać bycia centrum uwagi, czego ego
poszukuje dla swej ekspansji poprzez sławę, pieniądze, prestiż i inne egoistyczne wirusy.
Powinno stać się środkiem do ewoluowania poprzez służbę. Takie podejście do zagadnienia nie
dominuje jednak jeszcze w obecnym momencie.
To, że pewne osoby, będące kanałami, przekazują nieharmonijne informacje, stanowi
kwestię osobistego wyboru, ewolucji i sposobu, w jaki wszechświat, Hierarchia i ich Boska
Obecność ich używają. Mentalne ego jest stale gotowe i chętne do bycia w centrum uwagi.
Trzeba niezwykłej uczciwości, szczerości i integralności, by wykryć jego różnorodne
przejawienia. Czasami, wy, ludzie, skrywacie w sobie nieharmonijne pragnienia i wówczas
mentalne ego, siły inwolucyjne i Wielka Kosmiczna Świadomość pozwalają wam ich
doświadczyć. Nie jest to nic negatywnego; wręcz przeciwnie: jest to budujące i oświecające.
Poprzez biegunowość odkrywacie Kosmiczną Niezmienną Jedność. Wszystkie nieharmonijne
mechanizmy na waszej planecie są niczym innym jak ewolucyjnymi katalizatorami, które
pomagają wam zrozumieć, doświadczyć, poczuć i wibrować w Niezmiennej Rzeczywistości
waszego Boskiego-Alchemicznego Ja. Zawsze pamiętajcie, że Ziemia jest planetą, na której
wolna wola stanowi siłę napędową, pobudzającą i przyspieszającą waszą ewolucję. Poprzez
niezgodność, negatywność, ciemność i ignorancję odkrywacie to, kim naprawdę jesteście, a
wówczas wasze wewnętrzne ja, wibrujące w doskonałej i harmonijnej komunii z Nieskończoną
Zasadą Boskiej Miłości, zaczyna się pomału przejawiać. W rzeczywistości, jest tylko doskonałe,
harmonijne i pełne miłości światło Stwórcy, które przejawia się w wielu swych celach, by
pobudzać was do odzyskania swego boskiego pochodzenia. Wszystko przyczynia się do waszego
duchowego oczyszczenia i nie powinniście lamentować, gdy czasami doświadczacie
zniekształconego odbicia Wielkiego Stwórczego Światła Wszechświata wibrującego w was jako
Cichy Obserwator.
Stanie się kanałem lub uzdrowicielem
Bycie w procesie ewolucji i cyklu inkarnacyjnym jest w każdym istnieniu szansą na
zintegrowanie wyższej świadomości i duchowości. Oczywiście, istnieją parametry Rady
Karmicznej, które należy wziąć tu pod uwagę. Są one stosowane, by pewne jednostki powracały
na Ziemię ze specjalnymi darami takimi jak możliwość bycia kanałem informacji, uzdrawiania i
bycia medium. Jak wspomnieliśmy wcześniej, dary te – specjalne moce – dane są tym, którzy
potrzebują odkupić swój przeładowany bagaż karmiczny. To specjalny przywilej przyznawany
pewnym jednostkom przez Radę Karmy, by mogły one uzyskać przyspieszenie i przemianę tak
szybko, jak tylko jest to możliwe w ramach jednego życia.
Media, jak również uzdrowiciele i osoby będące kanałami przekazu, mogą zostać
odłączone, jeśli nie wywiązują się z umowy i łamią prawa ewolucji oraz bezinteresownej służby.
Na waszej planecie znajduje się wiele osób, które zostały rozłączone, jednak nie są tego
świadome. Czasami, jeśli nie są ze sobą szczere i uczciwe, siły inwolucji zaczynają używać ich
dla przekazywania informacji nieharmonijnych.
Oszustwo stanowi narzędzie, które jest w zasięgu waszej ręki. Używane jest przez tych,
którzy przejawiają silne pragnienie mocy ekonomicznej, rozpoznawalności, wyróżniania się i
znajdowania się w centrum uwagi. Przechodzicie przez przemianę, w której stare parametry
duchowości, wibracji i energii nie są już ważne, a to generuje zamieszanie, niepokój i lęk.
Dlatego siły inwolucji, świadome całego zachodzącego procesu, aktywnie projektują
niestabilność przekazując informacje poprzez pewne osoby – ofiary ich własnej ignorancji i
wewnętrznej nierównowagi. Jednakże pamiętajcie, że dzieje się tak dla waszego wzmocnienia,
abyście mogli uczyć się i rozeznawać, co jest autentyczne, budujące oraz oświecające i
odróżniać to od tego, co generuje konflikt, zamieszanie, wyzysk, ból i manipulację. Oczywiście
wszystko jest kontrolowane przez Wielką Hierarchię Wszechświata i w konsekwencji posłuszne
celowi i inicjującej przyczynie, którą stopniowo odkryjecie.
Powinniście zrozumieć, że na waszym planie dominuje negatywność i mierność. Każdy z
was musi dokonać ich repolaryzacji. Jeśli waszym światem rządzi dysharmonia, to jest tak
dlatego, że istnieje ona w was i to wy generujecie ją świadomie i nieświadomie. Dostajecie to,
czego potrzeba wam doświadczyć dla swego duchowego wzrastania. Na niebie jest wiele
gwiazd, ale to Księżyc świeci najjaśniej na nocnym niebie. Nie ma znaczenia jak wiele mierności
jest na Ziemi. Ważne są jednostki połączone ze swym Wyższym ja, kosmicznym Prawem
Miłości i bezinteresowną służbą. To właśnie te jednostki dokonają transmutacji i rozproszenia
całej ciemności planety. Dla waszej informacji i pocieszenia możemy powiedzieć, że stopniowo
światło będzie wzrastać poprzez te osoby, które pozostawały anonimowe aż do tej pory.
Wszechświat i Boskość nigdy was nie opuściły, a już na pewno nie w tych kluczowych
momentach ewolucyjnego skoku.
Prawdziwy uzdrowiciel, medium czy kanał może być rozpoznany poprzez duchowe
zasady, które stosuje w swym codziennym życiu. Jest symbolem Boskiego Światła. Jego styl
życia stanowi przykład dla wszystkich, a myśli, słowa oraz działania zawsze wibrują w
najbardziej wzniesionej unii i komunii z Bogiem. Nieprzywiązywanie się, bezinteresowna
służba, braterska współpraca, hojność we wszystkich obszarach, mądrość, uczciwość, tolerancja,
wewnętrzna pogoda ducha i samokontrola są cechami charakterystycznymi tych osób. Ciche i
pokorne osoby odzwierciedlają ducha wielkich mistrzów i uniwersalnych wartości. Dzięki tym
wskazówkom możecie rozeznać, kto naprawdę przejawia taki poziom duchowy, a kto nie.
Więcej Światła dla Wnikliwości
Chcemy wnieść więcej światła w kwestii wnikliwości. Omówimy ten temat z
perspektywy ewolucyjnej. Informacja, która nie pochodzi ze światła, nie musi być informacją
nieprawdziwą. Oznacza to tylko, że emituje częstotliwości bliższe niższym planom ewolucji. W
najbardziej absolutnym znaczeniu ewolucji, nie istnieje nic, co może być określone jako złe.
Wszystko jest częścią doskonałego programu ewolucji skonstruowanego, by przebudzić i
podsycać świadomość oraz wibrację duchowych istot reakcyjnych.
W zależności od tego, na jakim poziomie się znajdujecie, przyciągniecie do siebie
informacje, których wasze eksperymentalne Ja potrzebuje, by zintegrować więcej miłości,
piękna, harmonii, współczucia i zrozumienia.
Istnieją we wszechświecie istoty, które ze względu na swój karmiczny proces ewolucyjny
oraz cechy charakterystyczne przyciągane są do fragmentarycznej informacji, która nie pobudza
kosmicznych wartości duchowych. Ich duchowy poziom emocjonalny nie jest rozwinięty, ani też
oczyszczony. Potrzebują więcej fizycznych i mentalnych doświadczeń, by w przyszłości
wykreować dostrojenie i duchową integrację. Te istoty pragną racjonalizować, analizować i
strukturyzować życie oraz ewolucję poprzez symbole mocy podsycające ego. Wszyscy to znacie.
Świadomie pragną doświadczyć braku połączenia z boskim twórczym Źródłem życia i ewolucji
reprezentowanym przez Moc Stwórczą Wielkiej, Wszechmocnej Absolutnej Świadomości
wszechświata. Są istotami podzielonymi, poszukującymi swej tożsamości poprzez różne
procesy, dane i informacje, które potwierdzają ich prymitywne emocje oraz fikcyjną władzę,
kontrolę i możliwości manipulacji boską energią twórczą. Uparcie buntują się przeciwko
podporządkowaniu się kosmicznemu porządkowi. Jest to główna przyczyna ciągłego
poszukiwania przez nie emocji zapełniających wewnętrzną pustkę i dezorientację skrywaną pod
maskami nauki i technologii.
Nauka i technologia, jako instrumenty ewolucji, są ograniczone, ponieważ znajdują się w
spektrum wiedzy fragmentarycznej. Globalna, holistyczna wizja została zastąpiona w nich
częściową, ograniczoną wizją życia i ewolucji. Dlatego właśnie uzyskane efekty są
niewystarczające, powolne i podatne na błędy. Najbardziej wzniesiona, oświecająca i doskonała
wiedza już istnieje. Nie jest to coś, co ma być wynalezione i opracowane. Dostęp do niej stanowi
kwestię poddania się i służby. Ego takiego podejścia nie uznaje. Czysta, doskonała wiedza jest
niezmienna. Nigdy nie zostaje zaburzona jej boska, doskonała wibracja. To tylko odbiorca nie
jest w stanie jej odebrać albo też nie dekoduje jej właściwie. Wszystko jest kwestią szczerości,
uczciwości, pokory i poddania. Niestety, nie uznajecie jeszcze w pełni takiego podejścia, a cech
tych nie zintegrowaliście w swoim życiu. Nie podporządkowujecie się zasadom gry ewolucji i
dlatego właśnie znajdujecie się w światach ograniczającej ewolucji, w których macie możliwość
konfrontacji z własnym buntem i ignorancją. „Tylko prawda uczyni cię wolnym”, jak powiedział
wielki Mistrz Epoki Ryb – Jezus Chrystus. Jest to uniwersalny aksjomat, którego ciągle nie
pojęliście. By nie słuchać tej części mentalnego ego, która wibruje w dostrojeniu do oszustwa,
zapomnienia i pozostaje odłączona od Pierwotnego Źródła Miłości, potrzeba wiele szczerości,
uczciwości, pokory i poddania.
Ci, którzy poświęcili się najbardziej wzniesionemu, boskiemu planowi bezwarunkowej
służby będą zawsze wibrować w czystości, doskonałości i świetlistej częstotliwości prawdy swej
nieśmiertelności i nieskończonej radości. „Wolicie rządzić w piekle, niż służyć w niebie” jak
powiedział jeden z mentorów legionów inwolucji i właśnie dlatego ciągle żeglujecie po
wzburzonych, niszczycielskich wodach zamieszania, błędu, bólu i oszustwa. Kiedy prawdziwie
uznajecie, że zostaliście poczęci jako jednostki bezinteresownej, boskiej służby, otrzymujecie
przewodnictwo i informacje niezbędne dla przyspieszenia i umocnienie swej duchowej ewolucji.
Gdy takiego podejścia nie uznajecie, będziecie wystawieni na wszelkiego rodzaju natręctwo
informacyjne, które zamiesza wam w umysłach stając się przyczyną frustracji i odciągając od
podążania ścieżką duchowego wzrastania.
Niektórzy ludzie, w pewnych momentach danej sekwencji ewolucji, uzyskują dostęp do
informacji, której nie są w stanie pojąć. Nie oznacza to, że jest dla nich niewłaściwa, ale tylko to,
że na swym obecnym poziomie nie mogą dostroić się do wibracyjnej częstotliwości tej
informacji i będą musieli jeszcze poczekać, aby się z nią zrównać. Niektórzy, dzięki swym
duchowym zasługom i cechom charakterystycznym, mogą korzystać z ewolucyjnych autostrad.
Inni muszą podążać polnymi drogami pozwalającymi im zintegrować większe ilości
doświadczeń, emocji i informacji. W przyszłości również będą mogli uzyskać dostęp do
autostrad. To bardzo proste porównanie, dzięki któremu możecie lepiej zrozumieć zagadnienie.
Wszystko uzależnione jest od waszych zdolności rozwijających się poprzez osobiste
doświadczenia. Dzięki nim gromadzicie dane emocjonalne niezbędne dla waszej ewolucji.
Najczęściej będziecie dostrajać się do informacji o waszej częstotliwości. Nie oznacza to jednak,
że nigdy nie dostroicie się do częstotliwości wyższych. Aby to uczynić, musicie się oczyścić,
przygotować do dostrojenia i pobudzać swą duchową ewolucję. Ten proces wymaga wielu
inkarnacji i karmicznego oczyszczania, którego wszyscy musicie doświadczyć. Nikt jednak nie
jest wykluczony z uzyskania dostępu do wyższej wiedzy, którą tylko bardzo szczególna
mniejszość może pojąć, uaktywnić i zintegrować. Dziecko w szkole podstawowej nie może
objąć ani zrozumieć wiedzy z liceum, a licealiści nie rozumieją wiedzy uniwersyteckiej. Jest to
kwestia stopniowo rozwijanej duchowej dojrzałości.
Rozdział 2
Międzywymiarowe portale
Międzywymiarowe portale są niezwykle istotne w zachodzącym na Ziemi procesie planetarnej
transformacji. Jednym z celów ich istnienia jest możliwość przepływu informacji z wyższych poziomów
ewolucyjnych.
Siedem portali międzywymiarowych połączonych jest z siedmioma czakrami Ziemi, które przemieściły
się z ich oryginalnych miejsc z powodu modyfikacji zjednoczonych pól planety. Drzwi te, tak jak czakry,
stanowią generatory energii utrzymujące funkcjonowanie niższych ciał ludzi. Łączą was z kosmiczną
świadomością i przyspieszają rozwój planetarnej świadomości kosmicznej. Tak jak każda z waszych czakr pełni
specyficzne funkcje w ramach energetyczno-wibracyjnej struktury niższych ciał, tak również portale mają
swoje zadania w stosunku do waszej struktury wibracyjnej. Czakry nie pracują indywidualnie, są współzależne i
wszystkie tworzą energetyczno-wibracyjną jedność, dającą spójność waszym niższym ciałom. Analogicznie,
siedem drzwi międzywymiarowych jest wzajemnie powiązanych z czakrami Ziemi, które stanowią źródło
energii i częstotliwości wibracji dla waszych czakr.
Gdy wszystkie nowe drzwi otworzą się, nastąpią wielkie zmiany w ewolucji waszej ludzkości i planety.
Będziecie ich stopniowo doświadczać. Tak jak każda czakra uaktywnia wzorce ewolucyjne, tak samo czynią to
portale międzywymiarowe. Komunikują was i łączą z wyższymi planami wszechświata. Jako
mikroświadomości, prowadzeni jesteście do odnowy i przyjęcia duchowych parametrów pozwalających wam
uzyskać dostęp do nowego, bardziej oczyszczonego, kreatywnego i duchowego modelu egzystencjalnego.
Wszystkie wasze czakry stanowią jednostki reprezentujące różne aspekty ewolucji. Wspólnie tworzą
indywidualność w stanie doświadczania, w jej procesie stałej transmutacji, aż do osiągnięcia najbardziej
wzniosłego wymiaru istnienia. Żyjecie w stanie fragmentacji. Oznacza to, że funkcjonujecie jako jednostki
niespójne. To, czym jesteście w swej esencji, przejawia się poprzez różne kanały emocjonalne, mentalne,
psychiczne i fizjologiczne. Nie uświadamiacie sobie w pełni, że wszyscy jesteście zjednoczoną całością. Jaźń
zawiera specyficzną zjednoczoną częstotliwość wibracyjną. Wyrażając się poprzez niższe ciała różnicuje się, by
wchodzić w symultaniczne interakcje na planach dualnej ewolucji, aż dochodzi do punktu spójności i unifikacji,
jako jednostka służby w stanie wznoszącej ewolucji. Za każdym razem, gdy ma miejsce transformacja, gdy
łączycie się coraz bardziej ze swą Zindywidualizowaną Kosmiczną Ekspresją, zachodzą przekształcenia w
waszych czakrach. Oznacza to dla was dostęp do nowych poglądów, koncepcji, postaw, zrozumienia i wartości
waszej duchowej egzystencji jako Boskich Obecności dynamicznej ewolucji wszechświata.
Międzywymiarowe portale generują wielkie zmiany i transformacje w zjednoczonych polach planety
Ziemi, w waszych niższych ciałach i kosmicznej świadomości. Przyzwyczajenia, koncepcje, wartości,
ideologie, postawy i sposób postrzegania życia zmieniają się w obecnych czasach w niezwykłym tempie.
Wszystkie mechanizmy pobudzane, projektowane i programowane z Wyższych Sfer generują przekształcenia i
zmiany w mikro i makrohologramach planet, ciał oraz galaktyk. Oznacza to, że przestaniecie działać jak ludzie,
ponieważ wasze geny zintegrują nowe wzorce stanu Kumara – czwartego poziomu ewolucyjnego planety Ziemi
i ludzkości.
Uniwersalna sieć
Portale stanowią część wielkiej sieci intergalaktycznej komunikacji łączącej wszystkie systemy
słoneczne waszej Galaktyki z innymi systemami oraz galaktykami. Wszechświat jest jak wielka sieć autostrad
łączących się ze sobą. W zależności od potrzeb ewolucji i ruchu międzygwiezdnego, dokonywane są nowe
otwarcia. To właśnie dzieje się dla siedmiu międzywymiarowych portali, które możemy również nazwać
drzwiami międzygwiezdnymi. Służą one nie tylko komunikacji i międzygwiezdnemu ruchowi, ale także jako
kanały dla bezpośredniego kosmicznego promieniowania filtrowanego przez plazmowe centrum Galaktyki.
Energia pochodzi głownie z centrum waszej Galaktyki. Płynie do was również dodatkowa energia pochodząca z
innych stref wszechświata, takich jak Antares, Andromeda, Orion, Plejady, Kasjopea, Syriusz i Arktur.
Stanowią one siedem drzwi odpowiadających siedmiu poziomom, lub inaczej mówiąc, wibracyjnym strukturom
wszechświata łączącym się, by kreować holistyczną, ludzko-planetarną strukturę. W tym momencie nie
możemy jeszcze przekazać wam informacji o dokładnej lokalizacji tych portali, ponieważ proces ich
całkowitego otwarcia jeszcze się nie zakończył. Możemy jednak powiedzieć, że zawsze będą one powiązane z
czakrami Ziemi.
Energia z nich pochodząca, nie jest tylko energią uzdrawiającą. Przede wszystkim przepływa przez nie
energia zmian transformacyjnych, które dotykają nie tylko samej Ziemi, ale również niższych ciał ludzi. Ta
nowa mutacja prowadzi do wyłonienia się kolejnego etapu w ziemskiej ewolucji, czyli stanu Kumara –
nadczłowieka. Kiedy my mówimy o energii uzdrawiającej, nie mamy na myśli tylko odbudowy i harmonizacji
jakiegoś obszaru na biologicznym, emocjonalnym, uczuciowym i psychicznym poziomie, ale również
przemianę świadomości. Świadomość jest kluczem do ewolucji i to jej właśnie dotyczy cała ta metamorfoza
energetyczno-wibracyjna planety i ludzi.
Jak wspomnieliśmy wcześniej, Ziemia znajduje się w fazie intensywnej przebudowy, a to oznacza
przemieszczanie się i zmiany w jej czakrach. Stare czakry nie będą już jako takie funkcjonować. Energia
koncentruje się w innych regionach, co pozwoli na nowe uporządkowanie na poziomie geofizycznym,
geomagnetycznym i geotermalnym Ziemi, generując nowy systemem genetyczny zgodny z ewolucyjnym
procesem ludzkości. Oznacza to, że niektóre gatunki różnych królestw znikną. Nastąpi zmiana w molekularnej i
atomowej strukturze minerałów, która również wpłynie na was. Pewne grupy ludzkie, które nazywacie
aborygenami lub kulturami starożytnymi, również znikną, ponieważ zakończą swój cykl ewolucyjny na
planecie. Z drugiej strony, inne, nieznane wam formy życia, pojawią się na Ziemi w jej nowej strukturze
energetyczno-wibracyjnej. Wyłoni się również nowa rasa ludzi – rasa Kumara. Będzie to rasa ponadludzka.
Lata otwierania się portali
Pierwsze międzywymiarowe drzwi otworzyły się w roku 2002. Następne otwarcia, jeśli wszystko
logistycznie pójdzie zgodnie z planem, będą uaktywniane w latach 2005, 2007, 2010, 2012, 2015 i 2017
(przekaz został spisany w roku 2004 – przyp. tłumacza). Jest to ewolucyjny program stworzony dla waszej
ludzkości i planety. Stopniowo będą następować kolejne wielkie zmiany w ludzkiej świadomości.
Rozdział 15
Cywilizacje wnoszące największy wkład w proces ziemskiej ewolucji
– Podczas całej naszej podróży byliśmy prowadzeni. Wiemy już, że bracia i siostry z gwiazd stale
pomagali nam zza zasłony. Teraz nadszedł czas, by się nam ujawnili. Ten rozdział w całości będzie poświęcony
tym, którzy wnieśli największy wkład w proces naszej ewolucji.
Arkturianie
Reprezentowani przez Mentorów ewolucji Arktura
Pozdrowienia dla Was wszystkich. Chcielibyśmy powiedzieć kilka słów na temat naszej współpracy na
rzecz waszego procesu ewolucyjnego. Powiedzmy najpierw, że Arkturianie stanowią grupę istot znanych jako
Wielowymiarowi Ewolucyjni Ogrodnicy. Jesteśmy ekspertami w wielu różnych dziedzinach i chcielibyśmy je
wam przedstawić. Są to między innymi kwestie genetyki i ekosystemów planet oraz galaktyk w stanie
ekspansji, ale również bezinteresowna służba w całym wszechświecie. Pracujemy w wielu dziedzinach
ewolucji, wszędzie tam, gdzie nasza interwencja może okazać się korzystna. Ponieważ mamy zdolność
adaptacji do każdego poziomu energetyczno-wibracyjnego potrzebującego harmonizacji, nasza obecność jest
zawsze pożądana w tych procesach ewolucji i na tych planetach, które przechodzą transformację.
Nasza forma nie jest stała. Zmienia się w zależności od specjalności i wkładu, jaki możemy wnieść dla
jakiejś planety. Na Ziemi również obserwujecie różne porządki fizyczne. Można to odnieść do wszystkich
planów wszechświata.
Wszyscy mieszkańcy Arktura żyją w trzynastym wymiarze. Życie Arkturianina jest bardzo odmienne od
życia ludzkiego i istot innych cywilizacji. Wszystko zależy od poziomu świadomości i wkładu ewolucyjnego w
funkcjonowanie wszechświata. Jesteśmy prowadzeni przez wzorce harmonii, równowagi i ewolucyjnego
braterstwa. Nasza skłonność do osobistej transformacji jest niezwykle silna, ponieważ jesteśmy bardzo
świadomi, że ma to wpływ na całą naszą konstelację. Oczywiście mamy na myśli konstelację Wolarza.
Lubimy prowadzić badania w takich dziedzinach jak świadomość oraz integracja w jedności z ewolucją
kosmiczną. To esencja naszej pracy, ponieważ wiemy doskonale, że wszystko jest wzajemnie ze sobą
połączone i przenika się. Geny ewolucyjne są programowane w wielkich laboratoriach badawczych zwanych
VHAREMNS-YOSMIS – kompleksy dojrzewania ewolucyjnej mutacji. Wszędzie, tak jak i w waszym świecie,
istnieją wielkie centra badawcze, które my, Arkturianie, również posiadamy.
Innego rodzaju aktywności przeznaczone są dla grupy naszej populacji, którą wy nazwalibyście
młodymi. Tworzymy dla nich specjalne miejsca, by mogli odbywać swą edukację i przygotowywać się do
późniejszego działania na rzecz rozwoju całej społeczności.
Istnieją u nas różne grupy społeczne, jednak mają wspólny cel: dobro Arktura. Wszystkie są częścią
wielkiego Centralnego Sensora ewolucji wibrującego na planie kolektywnym, a nie indywidualnym. Żadna
istota nie jest odseparowana ani marginalizowana. Nie staje się ofiarą segregacji, jak dzieje się to na waszej
planecie. Trudno to wam wyjaśnić, ponieważ nie macie parametrów odniesienia. Życie Arkturian w żadnym
wypadku nie jest walką o przetrwanie. Nie musimy walczyć z żadną władzą ekonomiczną, polityczną czy
religijną. Podstawą działania w naszym społeczeństwie jest braterska i solidarna jedność dla łącznej ewolucji
planety, konstelacji, galaktyki i kosmosu, do którego przynależymy. Każda istota odzwierciedla stan swej
Obecności i w konsekwencji nie ma między nami żadnych różnic. Każdy jest częścią tej samej świadomej
ekspresji kosmicznej, opartej na bezwarunkowej służbie zapewniającej dobrobyt, harmonię i miłość
kolektywowi uniwersalnemu.
Tak jak inne rozwinięte cywilizacje wszechświata, podróżujemy do różnych jego obszarów, by
pracować i robić badania. Przemieszczamy się w gwiezdnych statkach Konfederacji współpracując z istotami z
innych cywilizacji. Wykonujemy bardzo różnorodne zadania. Mamy gwiezdne bazy w pewnych punktach tego
kwadrantu Galaktyki, w których żyjemy. W bazach tych współpracujemy z istotami należącymi do Wielkiej
Kosmicznej Rady i Konfederacji Intergalaktycznej.
Każda jednostka ma swoje zadania do wykonania i przynależy do jakiejś grupy, zgodnie z jej poziomem
ewolucji. Istnieje Centralne Zgromadzenie Kierujące, nadzorujące wszystkie nasze społeczności. Jednym z
porządków jest dobrze znany wam porządek Błękitnych Rycerzy Melchizedeka. Istnieje także Porządek Ishas-
Terok – Harmonizujących Strażników Ewolucyjnych. Inną grupę stanowią Nimuskromeck – Wielowymiarowe
Procesory. Istnieje także porządek Traeonic Pentacle, którego członkowie są duchowymi doradcami Arktura i
grupa Dhamiems – członkowie Kosmologicznego Nadzoru. Na planecie jest tylko jedna kultura, a jej cel
stanowi utrzymywanie ewolucyjnych celów mieszkańców i planety, zjednoczonej jako zarodkowa komórka we
wszechświecie w stanie ewolucji. Możemy zdefiniować tę kulturę jako zintegrowany wielowymiarowy proces
ewolucji dla harmonizującej Konwergencji Światów znajdujących się w stanie holistycznej ewolucji.
Porządek Błękitnych Rycerzy Melchizedeka znany jest we wszechświecie ze swego duchowego
przewodnictwa i działań na rzecz zarodkowych genów galaktyk. Ich metody pracy oparte są na znajomości
świętej geometrii i dźwiękowych archetypów ewolucyjnej mutacji. Mają swoich reprezentantów w Wielkiej
Radzie Kosmicznej i zawsze znajdziecie ich przy pracy w tych światach, w których proces ewolucyjnego
przejścia jest jeszcze w fazie początkowej. Są strażnikami duchowych wartości w całym wszechświecie i
monitorami procesów regeneracji ekosystemów planet i galaktyk znajdujących się w procesie ekspansji i
regeneracji.
Podsumowując, członkowie tego porządku, wraz z członkami porządków Złotego Smoka, Traeonic
Pentacle i Siilium Vyriahnis są duchowymi przewodnikami wszechświata.
Na Ziemi Arkturianie monitorują i śledzą rozwój różnych kultur, które łączy wspólny czynnik
zjednoczonej kosmologii. Wielkie tajne stowarzyszenia, które istniały na waszej planecie, były inspirowane i
monitorowane przez nas. Najważniejsze z nich to: Różokrzyżowcy, Zakon Maltański, Rycerze Świątyni, Zakon
Świętego Grala, Zakon Synów Słońca, Zakon Błękitnych Rycerzy, Zakon Orłów Słońca, Zakon Złotych
Smoków. Niektóre z nich ciągle istnieją, inne już nie. Wszystko wypełnia swój cel zarówno we wszechświecie,
jak i w ramach ewolucji ludzkości. One również odegrały swoją rolę w procesie waszego rozwoju. Generowały
równoległy prąd, który przyczyniał się do jednoczenia różnych ras planety.
Wasze pojmowanie matematyki jest już nieco przestarzałe. Nasza nauka oparta jest nie tylko na
matematyce, jaką znacie, ale również na innych systemach astro-geomagnetycznego przetwarzania, które
pozwalają nam kreować dźwiękowo-magnetyczne technologie korzystne dla naszej ewolucji. Jesteśmy znani
jako Super Naukowcy Galaktyki, ale nie oznacza to, że jesteśmy jedynymi. Andromeda, jako bardziej
rozwinięta konstelacja, współpracuje z nami w kwestii utrzymania programów regeneracji i restrukturyzacji
energetyczno-wibracyjnych struktur planet. W ramach prac na rzecz Konfederacji Intergalaktycznej, wraz z
innymi siostrami i braćmi, dzielimy odpowiedzialność za opiekę nad Międzygwiezdnymi autostradami.
Nadszedł moment, by wyjaśnić, że to nie my, Arkturianie, jesteśmy istotami nadzorującymi proces
przejścia, gdy istota ludzka opuszcza swe fizyczne ciało.
Gdy człowiek z waszej planety kończy inkarnację, musi stanąć najpierw przed Radą Karmiczną, która
znajduje się na orbicie Koła Susumna. Ten obszar, czy wymiar, istnieje dla repolaryzacji niższych ciał. Znany
jest również jako plan Arbhionys; tam oczyszczane są wszelkie nieharmonijne ładunki, które pozostały w ciele
astralnym i podwójnym eterycznym jednostki. My nie nadzorujemy tego procesu ewolucji, jego nadzorowanie
to obowiązek Rady Karmy. W naszej gestii leży zajmowanie się księgami Akaszy waszej Galaktyki.
Oczywiście, w stratosferze i podziemnych miastach Konfederacji na Ziemi, jest wielu Arkturian. W tym
szczególnym czasie wszystkie ważne cywilizacje są obecne na waszej planecie. Gdy ich misja się zakończy,
powrócą do miejsc swego pochodzenia. Generalnie, Arkturianie pracują na waszej planecie w logistyce.
Czasami kontaktują się z ludźmi poprzez media, aby przekazać wiadomości w odniesieniu do procesów
psychiczno-bio-energetycznych, które teraz następują. Jesteśmy ekspertami w wielowymiarowej biopsychologii.
Na naszym poziomie ewolucji nie potrzebujemy specyficznego programu duchowego rozwoju. Jest już
częścią naszej dynamiki egzystencjalnej w ramach kosmicznej ewolucji. Programy duchowej ewolucji
stosowane są w przypadku tych grup, które nie osiągnęły jeszcze Wielkiej Kosmicznej Harmonizującej
Spójności, tak jak dzieje się to w waszym przypadku. Ci, którzy znajdują się na planetach rektyfikacji i
ewolucyjnego doświadczania muszą nauczyć się respektować pięć podstawowych zasad:
1. Szacunek dla życia
2. Szacunek dla wszystkich stworzeń, które zamieszkują waszą planetę i dzielą z wami przestrzeń
ewolucyjną.
3. Szacunek dla natury jako instrumentu ewolucji różnych istot.
4. Szacunek dla kosmicznej zasady Jedności i Braterskiej Współpracy.
5. Bezinteresowna i bezwarunkowa służba dla pobudzania porządku, solidarności i miłości pomiędzy
cywilizacjami i istotami wszechświata.
My nie praktykujemy rytuałów tak, jak wy je znacie. Praktykujemy proces aktywacji,
dynamizacji i materializacji ewolucyjnych wzorców, które przyczyniają się do naszego wzrastania i
duchowej integracji.
Jako cywilizacja progresywna, ewoluujemy tak samo jak wy, z tym wyjątkiem, że my już
zintegrowaliśmy i przetransmutowaliśmy gęstsze aspekty Ewolucyjnego Obserwatora. Gdy jednostka
dokona transmutacji i zintegruje wszystkie ciała w jedno oraz osiągnie jedną wibrację pulsującego
harmonizującego światła, wtedy następuje stan kosmicznej jedności. Jest to stan doskonałości, który
posiadają Wielkie Kosmiczne Umysły – Logosy Wszechświata.
Każdy plan ewolucji odpowiada planowi istnienia – rzeczywistości kosmicznej. Jest dwanaście
planów istnienia, które odpowiadają dwunastu poziomom hierarchii wszechświata. Wszystkie te
rzeczywistości są manifestacją Świadomości twórczych i składają się na wehikuły wzniesienia istot, aż
do doskonałości i integracji ze światami boskimi porządku kosmicznego. Zgodnie z wnikliwością i
świadomością osiągniętą na jakimś poziomie ewolucji, następuje przeniesienie do tej sfery istnienia.
Teraz jest dla was czas na spotkanie z innymi cywilizacjami, które tak bardzo pragną podzielić
się z wami swą wiedzą. Tak więc mówimy wam – do zobaczenia.
Antares
Książę Metatron
Jestem Książę Metatron i również mam przyjemność wnieść swój wkład w przekaz informacji
dokonywany przez naszych przyjaciół z Arktura. W ten sposób otrzymacie jeszcze więcej wsparcia i
wskazówek działania na następne lata.
W rzeczywistości to, co wam przekazujemy nie jest nowe. Są to parametry, które wszechświat stosuje w
swoich cyklach ewolucyjnych. Ja, jako reprezentant i rzecznik Hierarchii waszej Galaktyki oraz istota
odpowiedzialna za proces ewolucji na waszej planecie, czuję potrzebę przekazania wam mego uczucia i
wibracyjnego kodu zmiany, którego Ziemia tak bardzo potrzebuje w tym czasie.
Byłem świadkiem Genezy wszechświata, różnorodnych mutacji, które przechodził i tego, w jaki sposób
wpłynęło to na cywilizacje, wymiary, galaktyki i planety go kształtujące. To, czego wy doświadczacie w tej
sekwencji Uniwersalnego Teraz, zadziało się już w innych kwadrantach wszechświata. Wy otrzymujecie efekt
procesu, który zaistniał w rejonie wszechświata diametralnie przeciwnym do waszego.
Istnieją repliki światów mniej rozwiniętych, które opanowały już wielkie aspekty ewolucji. Teraz wy
musicie stawić im czoła. Bardziej rozwinięta replika Ziemi zintegrowała już wszystkie procesy energetycznowibracyjnej
stabilności planety i grupy ludzkiej. Replika ta jest doskonalszą wersją wartości, koncepcji i stylu
życia, które wy macie teraz rozwinąć.
Wyzwanie, które musicie podjąć w pierwszej fazie tego tysiąclecia, to transmutacja wszystkich
nieharmonijnych tendencji będących przyczyną waszego bólu, cierpienia, chaosu, frustracji i lęku. Musicie
rozpuścić ideologiczne różnice powodujące separację ludzi, niezrozumienie, brak solidarności, braterstwa,
współpracy i miłości.
Otrzymaliście precyzyjne informacje. Jednak z naszej kosmicznej perspektywy, brak jest jeszcze w pełni
optymalnej i konstruktywnej odpowiedzi ze strony tych, którzy proklamują wartości duchowe Trzeciego
Tysiąclecia. Wiele z informacji wprowadziło zamieszanie zamiast jedności i harmonii. Nie widzimy programu
wzajemnej współpracy pomiędzy wami. Nie oznacza to, że jesteście odpowiedzialni za te rozbieżności. Nie jest
łatwo stworzyć jednolity plan dla ludzkiej grupy bazującej na koncepcyjnych rozbieżnościach.
Musimy również dodać, że kanały przekazujące informacje znajdują się na różnych poziomach
ewolucji, a ich wibracyjna częstotliwość nie zawsze jest najbardziej harmonijna. To blokuje czysty przepływ
informacji. Oczywiście istnieje także cały sektor informacji, która nie pochodzi z planów światła. Jest to coś,
czego nie możemy kontrolować, ponieważ wolna wola nie może być naruszana we wszechświecie. Pozwala
jednak nierozwiniętym istotom działać w ramach waszej jurysdykcji. W rzeczywistości nieliczni zostali
wybrani przez plany światła, by wypełnić misję przekazywania przesłań, którymi pragniemy przyczynić się do
rozwoju waszej ludzkości. Obecnie istnieje wiele duchowego oszustwa. Powinniście uczyć się używać swej
mocy wnikliwości, by wybierać właściwe dla siebie informacje.
My, istoty z Antares, zawsze byliśmy obecni w ewolucji waszego świata i ludzkości, jako logistyczne
wsparcie używane przez Wielką Hierarchię Wszechświata dla wypełnienia celów Kosmicznego Planu Ewolucji.
Jesteśmy znani jako istoty anielskie albo strażnicy tych ludzkości, które zdobywają duchowe cele kosmicznej
ewolucji.
Budujemy struktury pól holograficznych planet i stworzeń je zamieszkujących. Jesteśmy również
odpowiedzialni za zakotwiczanie anielskich płomieni dla Trzeciego Tysiąclecia emitowanych z Antares oraz za
właściwe ukierunkowywanie kosmicznego promieniowania oddziałującego na wasze zjednoczone pola.
Większość waszych duchowych strażników pochodzi właśnie z Antares, ponieważ wasza struktura
energetyczna jest podobna do struktury aniołów stąd pochodzących. Dlatego znani jesteście jako „upadłe
anioły”. Nie oznacza to, że pochodzicie z Antares, ale, że jako istoty światła, niewłaściwie używacie swej
duchowej wnikliwości i to zagęszcza wasze ciała.
Jestem jednym z Hierarchów waszej Galaktyki i promotorem nowej Złotej Cywilizacji waszej planety.
Nazywamy was Złotymi, ponieważ cały kontyngent istoty piątego i szóstego wymiaru inkarnuje teraz na waszej
planecie. Pochodzą ze Skorpiona, Andromedy, Oriona, Plejad, Wielkiego Psa i Alpha Centauri w konstelacji
Centaura.
Najważniejsze, że współuczestniczymy w modyfikacji waszych genów. Nowe kody, lub inaczej mówiąc
te, które mieliście zanim inkarnowaliście na Ziemi, otwierają się. My te wielowymiarowe kody nazywamy
„Bahluaris”. Jest to stan Bycia – Kosmicznej Świadomości, który wszystkie istoty wszechświata muszą
osiągnąć w czasie tego programu ewolucji i wy nie stanowicie tu wyjątku. Całe legiony anielskie zostały
wysłane na waszą planetę, by generować pierścień magnetyczno-wibracyjnego światła, które transmutuje
radioaktywne oddziaływania emanujące z plazmowego centrum Galaktyki i waszego Słońca. Słońce stanowi
dla was drzwi dostępu do światów Sfer Światła.
Dodatkowo jesteśmy odpowiedzialni za projektowanie i ponowne programowanie waszych Merkab –
ciał światła – których używacie, aby przejść do wielowymiarowej ewolucji. Jedynym, co oddziela was od reszty
wszechświata jest wasza nieharmonijna koncepcja dualności, w której uznajecie nierzeczywiste parametry
mentalnego ego, które ono ustala jako podstawy działania i zachowania swej egzystencji. Nie jesteście tym,
czym myślicie i jest to coś, co musicie pojąć, zintegrować i czego macie doświadczyć w waszym codziennym
życiu. Nie możecie czekać na cud, który nagle się wydarzy.
Klucz do całej gry ewolucji spoczywa w Stanie Obecności. Jest to duchowy wymiar, któremu
powinniście poświęcić całą swą energię. Musicie odkryć transcendentalną świadomość w najbardziej tajemnym
miejscu swego istnienia. Może być to osiągane poprzez dostrojenie się do Prawdy waszego Esencjonalnego Ja.
Dostrojenie ma miejsce, gdy pozostajecie w doskonałej komunii z Boskością. Nie można tego stanu osiągnąć
intelektualizowaniem, poprzez racjonalną świadomość, lecz tylko przez czyste, boskie uczucia rezonujące w
waszym wewnętrznym sanktuarium, które stanowi drzwi do Jedynej Zjednoczonej Rzeczywistości.
Musicie odkryć i zrozumieć, że wszystko, czym jesteście, ma wzniosły i wspaniały cel istnienia, będący
przeciwieństwem do iluzorycznego planu Rzeczywistości. Nie jesteście tylko istotami biologicznymi ze
zdolnościami poznawczymi bardziej wyrafinowanymi niż reszta stworzeń planety. Wasze istnienie nie jest
tylko i wyłącznie przetrwaniem. Jesteście wielkimi, duchowymi alchemikami, którzy przejściowo zapomnieli o
ostatecznej prawdzie: ustanowieniu swego utraconego połączenia z Boskością. Jako najdoskonalsze i czyste
ekspresje stwórczej, wspaniałej mocy Boga, powinniście działać w oparciu o rozpoznanie siebie jako nosicieli
Niezmiennego Płomienia Boskiej Miłości. Wszystko obraca się wokół tego niezwykłego, kreatywnego i
rewitalizującego uczucia, nadającego cel istnienia świadomym elektronom, którymi w esencji jesteście.
Nadszedł dla was czas, aby z godnością stawić czoła temu, o czym zawsze wiedzieliście; czas, by
odzyskać status światła, który zakryliście poprzez swe nieharmonijne działania. Możecie być promotorami
Trzeciego Tysiąclecia, jeśli taki będzie wasz wybór. Jednakże musicie pokazać właściwe zachowania i wartości
tych, którzy znają boskie światło miłości w każdym momencie, w każdych okolicznościach i w każdym
miejscu. Wasz świat to dualny labirynt, w którym każdy z was ma odkryć, co oznacza być jednym ze Sobą i
Boskością. Odzyskacie w ten sposób wolność wibrowania w częstotliwości bezwarunkowej służby dla Boskiej
Miłości.
Zawsze mieliście ochronę i przewodnictwo waszych sióstr i braci wszechświata. Pragną oni, abyście
wypełnili cel swej ewolucji: wniesienie światła, miłości, braterstwa i służby dla wszechświata i cywilizacji go
kształtujących. Monitorowaliśmy wasz proces i teraz, bardziej niż kiedykolwiek, odczuwamy potrzebę i
pragnienie, by przekazać wam całe nasze braterskie, solidarne i pełne uczuć wsparcie. Byście byli w stanie
osiągnąć te cele, dostarczamy wam wszelkich środków, przewodnictwa i ochrony. Jednakże musicie podjąć
wysiłek, zrozumieć i wspierać proces, którego Ziemia i ludzkość muszą doświadczyć. Miejcie w sobie
pewność, że Metatron oraz moje anielskie legiony zawsze troszczą się o wasze dobro. Prowadzimy was poprzez
życie pełnym mocy światłem, kiedy jesteście zrównani z Kosmicznym Prawem Miłości i Bezinteresownej
Służby.
Jednym z największych programów realizowanych teraz jest zakotwiczanie Anielskich Płomieni w
pewnych punktach planety i będzie to kontynuowane do roku 2012. Każdego miesiąca otwieramy bramy
anielskiego promieniowania, które oddziałuje na zjednoczone pola waszej planety. Dlatego prosimy was o
połączenie, zwłaszcza pierwszego dnia każdego miesiąca, abyście mogli otrzymać całe transmutujące działanie
tych promieni.
Na zakończenie chciałbym raz jeszcze podkreślić znaczenie klucza do całej gry ewolucji, którym jest
Stan Obecności powiązany ze świadomością. To jest klucz do ewolucji. Aby go zdobyć musicie przekroczyć
ograniczenia swego mentalnego ego, ponieważ manipuluje ono i zaburza proces transmutacji, który uwzniośla
wasze nieharmonijne tendencje. Obserwacja, introspekcja, kontemplacja, medytacja i dynamizacja stanowią
narzędzia, których stale powinniście używać w swym codziennym życiu. Tylko w ten sposób ustanowicie stan
Stałej Świadomości umożliwiający dostęp do najbardziej subtelnego, świetlistego i czystego stanu
Kosmicznego Ja.
Zakończę w ten sposób, mając nadzieję, że moje słowa są dla was źródłem pokoju, radości, pogody
ducha, inspiracji i miłości. Pamiętajcie, że Metatron zawsze troszczy się o swe siostry i braci w świetle na
planecie Ziemi.
Rozdział 16
Pracownicy Światła
– Jak wy postrzegacie nas, pracowników światła?
Jesteście istotami duchowymi walczącymi z planami dualności, które stworzyliście i wybraliście dla
swego doświadczania w ewolucji. W esencji jesteście tacy jak my, ale na obecnym etapie ewolucji pozostajecie
zakotwiczeni w karmicznych ograniczeniach, których celem jest kształtowanie na nowo waszych wstecznych
postaw. Jesteście duchowo słabi, ponieważ, gdy wchodzicie do Mitycznego Świata Ewolucji, pokrywacie
samych siebie woalem duchowej amnezji. Zasłona ta przesłania całkowicie waszą boską, nieśmiertelną
wspaniałość. To nadzwyczajne obserwować, jak Duchowa Istota pozostaje uwięziona w koncepcjach,
pragnieniach i ambicjach, które obniżają jej wibracyjną częstotliwość i uniemożliwiają połączenie z Wyższymi
Sferami.
W waszym prawdziwym stanie duchowej doskonałości jesteście niezwykle piękni, pełni mocy i
promieniujący bardziej niż miliony słońc. Jesteście czystą i doskonałą emanacją Źródła Pierwotnego Światła.
Jednak teraz skryliście swe światło w błędnych koncepcjach, pragnieniach i wstecznych postawach, które
pokrywają waszą prawdziwą boską świadomość. Gdy znajdujecie się poza jurysdykcją dualności i zdejmujecie
woal duchowej amnezji, jesteście fascynujący, hojni, pełni mocy, braterscy, piękni i pełni miłości.
W tym momencie odgrywacie rolę. W przyszłości pozwoli wam ona pojąć, że nie jesteście tym, czym
myślicie. Potrzebujecie pojąć swą prawdziwą duchową tożsamość. Wszystkie nieprawidłowości i negatywne
postawy, które przejawiacie, są tylko zniekształconym odbiciem waszego Esencjonalnego Ja wibrującego w
boskiej oktawie bezwarunkowej służby i braterskiej miłości.
Jak małe dzieci bawicie się na scenie gry ewolucji, która kiedyś zniknie. Jesteście czarujący, gdy
czasami udaje się wam dostroić do waszego Esencjonalnego Ja, które wprowadza wówczas swój prąd
doskonałości w fizyczną ekspresję i sekwencję ewolucji, której doświadczacie. Jednak macie również to drugie
oblicze, które niestety dominuje, stanowiąc ekspresję waszego mentalnego ego, odzwierciedlającego ciemne
atrybuty negatywności. Kiedy my obserwujemy wasze pola energii, widzimy projekcję waszej Boskiej
Obecności. Obserwujemy jak wprowadza ona światło duchowej częstotliwości w waszą ludzką ekspresję.
My postrzegamy wasze prawdziwe Ja istniejące poza mentalnym ego, oczekujące i pokryte woalem
zapomnienia swej prawdziwej tożsamości i połączenia z Boskością. Odłączyliście się od swego Esencjonalnego
Ja i Boga. Dlatego opanowuje was strach. Możecie doświadczać Boskiej Miłości, która jest poznawczym,
radosnym i odżywczym światłem tylko wówczas, gdy pozostajecie w komunii z Nieskończonym Stwórcą.
Podnosicie wtedy wszystkie zasłony duchowego zapomnienia.
Kochamy was pomimo waszych buntowniczych tendencji do łamania zasad gry ewolucji. Odczuwamy
głębokie współczucie, ponieważ widzieliśmy jak odchodziliście od swego statusu ewolucji. Czasami potraficie
być złośliwi jak gnomy, z tym wyjątkiem, że one wibrują w dostrojeniu do praw ewolucji, a wy nie. Macie
również ogromną zdolność do niszczenia. Jest to aspekt, nad którym powinniście pracować, ponieważ jeśli tego
nie uczynicie, będziecie musieli doświadczyć bolesnych skutków swego zachowania. Podsumujemy mówiąc:
jesteście naszymi młodszymi braćmi, którzy się teraz kształcą, by pewnego dnia być promowanymi do swego
właściwego statusu ewolucji.
Wy, tak jak wszystkie istoty wszechświata, jesteście strukturami emisji i odbioru energii. Gdy skupiacie
uwagę na specyficznej osobie, wysyłacie emanację energii, która, w zależności od intensywności i czystości,
poszukuje połączenia z istotą, o której myślicie. Wszystkie wasze myśli, pragnienia i uczucia są odbierane przez
istoty, których poziom świadomości i pola elektromagnetyczne mogą przechwycić i zabsorbować te emanacje.
Tak samo dzieje się również na ludzkim poziomie. Czasem, jeśli myślicie o kimś intensywnie, myśl ta płynie
poprzez przestrzeń eteryczną, a jej pole elektromagnetyczne uderza w osobę, o której myślicie. To zjawisko,
właściwie używane, kreuje mentalne połączenie nazywane telepatią. My doświadczamy tego samego, tylko na
szerszą i większą skalę. Kiedykolwiek kierujecie gdzieś swe myśli, pozostając w stanie całkowitej koncentracji,
zadziałają one z całą intensywnością, niezależnie czy myślicie o obiekcie, miejscu, osobie czy istocie duchowej.
Wszystko we wszechświecie jest energią i wibracją; wzajemnie się komunikuje i jest ze sobą połączone.
Łączycie się z tym, co wibruje w częstotliwości takiej, w jakiej wy wibrujecie.
– Jak odbieracie nasze myśli? Jak możemy łączyć się z mistrzami i Aniołami?
Energetyczne projekcje, które emitujecie poprzez swoje myśli czy medytacje, transformują w fale
światła podróżujące poprzez eter. Przyciągają siły mistrzów, aniołów czy istot kosmicznych, które przepełniają
was miłością i światłem wprowadzając swą moc, byście mogli pokonywać przeciwności losu. Stawianie czoła
sytuacji samotnie nie jest tym samym, co czynienie tego z pomocą silniejszych punktów światła, które
wzmacniają was, ochraniają i prowadzą. Zawsze powinniście przywoływać pomoc mistrzów, aniołów i istot
kosmicznych, by osiągać przyspieszenie i stawiać czoła testom ewolucyjnym z większą siłą, mocą i
determinacją.
Gdy ktoś zabiega o pomoc istot wyższych, przejawia swą pokorę, miłość i harmonię. Chce być
prowadzony i ochraniany przez tych, których misją i odpowiedzialnością we wszechświecie jest właśnie
czynienie tego. Apelujemy, byście robili to jak najczęściej, ponieważ trudno jest stawiać czoła testom i
wyzwaniom waszej ewolucji samotnie. Wszystkie te istoty są zawsze gotowe i ogromnie szczęśliwe, gdy są
przywoływane, by mogły nieść wsparcie, siłę, miłość i ochronę. Nie bójcie się wyrażać swej pokory i
łagodności. Jeśli jesteście szczerzy, zawsze otrzymacie duchową pomoc.
Pytajcie też, a otrzymacie odpowiedz od duchowej istoty, na której koncentrujecie swe myśli. Jeśli nie
jesteście w swych pytaniach konkretni, wówczas wasi przewodnicy przejdą do działania dając wam pomoc,
jakiej potrzebujecie. Gdy wasze pytania są ściśle określone, przewodnicy zadziałają jak most połączenia z
duchową istotą, którą przywołujecie.
– Co dla was jest miarą poziomu duchowości, potencjału każdego pracownika światła?
Wyższe Sfery używają następujących parametrów:
1. Zdolność do bezwarunkowej służby.
2. Zdolność do poddania się swemu procesowi ewolucji.
3. Duchowa integralność i uczciwość.
4. Braterska i solidarna współpraca.
5. Nieprzywiązywanie się do wszystkiego, co przeszkadza w procesie ewolucji.
6. Tolerancja w stosunku do odmienności.
7. Zrozumienie i współczucie dla tych, którzy cierpią, bo nie rozumieją duchowej tożsamości i
odpowiedzialności ewolucyjnej.
8. Zdolność do kontrolowania i transmutowania złości, chciwości, zazdrości, żądzy, strachu, zawiści,
urazów i rywalizacji.
9. Hojność i nieprzywiązywanie się do wszystkiego, co może powodować niezgodę, manipulację i
wyzysk.
10. Kontrola umysłu, zmysłów, myśli, emocji i słów mogących stać się źródłem niezgody wśród ludzi.
11. Szacunek i posłuszeństwo prawom kosmosu.
12. Zdolność przekraczania dualności i przenoszenia się na plany harmonijnego rezonansu ze swą Boską
Obecnością.
Te parametry uczynią was godnymi wzniesienia i wejdziecie dzięki nim na plan mistrzostwa. Aby to
osiągnąć, powinniście potraktować je poważnie i podjąć wyzwanie z determinacją oraz wytrwałością. Nie
dotyczy to tylko wybranych istot, ale wszystkich, którzy pragną uzyskać dostęp do Wielkiej Oktawy Boskiej
Miłości i Nieśmiertelności. Każda z tych cech pozostaje w was uśpiona. Musicie je tylko przebudzić, stopniowo
odkrywając swą moc i duchową doskonałość. W przeciwnym przypadku, nadal będziecie błądzić poprzez plany
ewolucyjnego oczyszczania, dopóki się całkowicie z nimi nie zintegrujecie.
– Co się dzieje, gdy pracownik światła wydaje się cofać w rozwoju? Czy interweniujecie
pomagając mu wrócić na ścieżkę, czy pozostawiacie to jego decyzji?
Każdy przypadek jest inny. Czasami, z powodu braku uwagi i duchowego zaniedbania, ktoś odwraca się
tymczasowo od duchowości, ale ze względu na zapas transmutującej energii wraca znów na ścieżkę. W innych
przypadkach interwencja, to znaczy danie dawki dodatkowej energii Eksperymentalnemu Ja w postaci
kompensacji i zrównoważenia jego ewolucyjnej karmy, staje się konieczna. Jeszcze w innych przypadkach,
respektowana jest wolna wola, ponieważ takie jest życzenie osoby w tym momencie jej ewolucji. Dlatego
istotne jest, by przywoływać pomoc Wyższych Sfer i duchowych istot, z którymi rezonujecie. Ważne, abyście
pojęli, że w swym obecnym stanie ewolucji pozostajecie uwarunkowani i podlegacie wielu karmicznym
restrykcjom. Mając tę wiedzę, rozwiniecie postawę pokory, przywołując pomoc źródeł światła, które są
pełniejsze mocy od was.
– Czy wy zawsze harmonizujecie każdy aspekt siebie?
Harmonizacja jest wyrazem poziomu ewolucji. Ponieważ wy również znajdujecie się w obrębie
kosmicznej struktury, wasza świadomość ciągle katalizuje i transmutuje te aspekty, które niosą więcej
światła, synergii, jedności i współpracy z wszechświatem i Boskością.
– Nawet w Pracownikach Światła ego jest bardzo silne; wydaje się, że jego moc jest powszechna.
Jest wiele osób, które nazywają siebie pracownikami światła, ale w rzeczywistości są
„Pracownikami Ego”. Chcą tylko manipulować i wyzyskiwać dobrą wolę słabszych. Przeniknęli do
duchowego prądu New Age, by wzmacniać swe kompleksy niższości, megalomanię, ambicje i duchową
frustrację. Ludzie ci są oszustami i hipokrytami skrywającymi się za fałszywą aurą pseudo-duchowości,
co my z łatwością możemy wykryć. Oszukują samych siebie, generując negatywną karmę, którą będą
musieli zharmonizować i zrównoważyć w przyszłości.
Prawdziwy Pracownik Światła to osoba, która zna swój poziom ewolucji, ograniczenia,
karmiczne restrykcje i moc transmutacji, gdy pozostaje zrównana ze swą Boską Obecnością i
Mistrzowską Świadomością ewolucji. Stale podejmuje wysiłek, by w ciszy i anonimowo doskonalić
siebie z głębi swej integralności i duchowej uczciwości. Pokora, łagodność i bezwarunkowa służba
kierują jej życiem. Nie oczekuje żadnego rodzaju wynagrodzenia. Jest tak duchowo rozwinięta, że
pragnie tylko służyć innym. Pozostaje całkowicie świadoma, obecna i ma mądrość zrozumienia, że
wszystko stanowi ekspresję Twórczej Mocy Boga i powinno być szanowane oraz czczone. Jest
tolerancyjna i pełna współczucia dla tych, którzy nie rozumieją ewolucji jako celu istnienia. Wibruje w
zgodności z wszechświatem i Stwórcą. Jej celem jest połączenie i czysta komunia z Esencjonalnym Ja i
Bogiem. Oto wizerunek i atrybuty osoby będącej prawdziwym Pracownikiem Światła.

22 Comments (+add yours?)

 1. MaX VooDoo
  Sep 06, 2019 @ 20:50:36

  Witam wszystkich serdecznie,chciałem kupić brakujące książki Ramaathis Mam-a,
  a w polskich sklepach internetowych pustka,tak po prostu,..Nic…same wydawnictwo Nameya(oficjalna strona internetowa zawieszona),moze ktoś z was kochani chciał by odsprzedać swoje przeczytane ewentualnie?:)
  dziekuje,pozdrwaiam serdecznie.
  Broda.

  Reply

 2. czesław gryzio
  Jun 19, 2019 @ 17:19:01

  Jestem nowicjuszem .Proszę o pomoc w zdobyciu książki Arkturiańskie Objawienia.

  Reply

 3. Michael Trancy
  Jun 12, 2019 @ 22:52:35

  Wiecie może skąd wziąć całą książkę bo to jest chyba tylko fragment ?

  Reply

 4. Teresa
  Jun 25, 2017 @ 02:11:50

  Dziękuję Krystal,
  Te słowa i to wszystko co pomiędzy wierszami bliskie jest memu sercu a nieustająca tęsknota do niezwykłej prostoty we wszystkim opiera się przecież na tym co w gruncie rzeczy znajome i prawdziwe.
  Potrzeba szlifu dla siebie i pozostawania autentycznym zawsze. To wspaniale,e w każdej sytuacji można znaleźć pomocną dłoń.

  Reply

 5. adonim
  Aug 29, 2016 @ 00:52:15

  Jak wedłuig Was “Arkturiańskie Objawienia ” mają się do innego niezwykle ważnego w tym temacie dzieła jakim jest “Księga Urantii” ?

  Reply

 6. Adrian
  Oct 05, 2015 @ 21:56:12

  Gdzie mogę uzyskać fragment do Części drugiej, rozdziału 15. Pod rozdział nazywa się “Konfederacja Intergalaktyczna – Komandor Asthar Sheran” Poszukuje informacji na ten temat.

  Reply

 7. Marcin Kozak
  Aug 08, 2015 @ 15:18:04

  Przestałam czytac w momencie kiedy chca nam wmowic, ze mamy wolną wolę.Nie wierzcie w to.Zadna istota na Ziemi(nie wiem jak jest gdzie indziej ) nie posiada wolnej woli.Dostaje ciało,wciela sie w nie i uczestniczy w spektaklu , ktory zostal napisany przez wielkiego Rezysera-boga. Bezsens?:).Jestesmy tu tylko po to , by -generowac energie-dwa-zbierac doswiadczenia.Jesli czlowiek posiadałby wolna wole i robil to co chcial zapanowałby znowu Chaos.


  Droga Marcin, używasz swoją wolną wolę w każdej sekundzie swojego życia ❤ – kr

  Reply

  • Julek 34
   Apr 23, 2017 @ 12:32:51

   Jak mam wolną wolę i chcę wygrać w totka to czemu nie wygrywam:) i tu się chyba wolna wola kończy 😀

   Reply

 8. andre
  Mar 01, 2012 @ 04:50:02

  Andre.01.03.012.To ciekawy tekst,który daje nam sporo do myślenia,o czasie w którym się znajdujemy,czyli czasie przyspieszonej transformacji.Info dot.2012
  mówią nam o wielu możliwych scenariuszach,od katastroficznych po dynamiczną,
  przyspieszoną transformację świadomości.Nie wykluczone,że oba wystąpią jednocześnie.Może powstać nowa świadomość na “gruzach starego świata”.Upadeknaszej cywilizacji w dotychczasowej formule jest widoczny w każdym aspekcie życia.Od
  gospodarki,systemumonetarnego,społecznego,moralnego,ekologicznego,po
  przez edukację,medycynę opartej na chemii,czyli”lekach”.Świat naszpikowany bronią atomową,chemiczną,syst.Harp,trującym rolnictwem,GMO,trującym przemysłem wielością języków,religii,pełen sprzeczności,nonsensów,zbędnej pracy zmierza donikąd…Mało kto potrafi wyartykuować dlaczego tak jest.Ten ukryty scenariusz dzisiejszego tu i teraz ma swoje głębokie korzenie w historii stwarzania naszej rasy.Podstawowy fakt to taki,że wykorzystujemy jedynie ok.6% naszego bio-komputera.Nasi stworzyciele zadbali abyśmy nie porozumiewali się tak jak rozwinięte cywilizacje,czyli za pomocą myśli.Ten fakt ma kluczowe znaczenie do dzisiaj.Stworzeni ok.250tyś lat temu jako rasa służebna,czyli robotnika,byliśmy pod kontrolą i nadzorem cywilizacji z Oriona.Oczywiście cały czas odwiedzały nas i inne cywilizacje,w różnych celach,od potrzeb naukowych,pobierania mat genetycznego,po ulepszanie naszego DNA, czy zwykłą turystykę międzygalaktyczną.Jednak fakt stosowania do dzisiaj przek info jako mowy werbalnej spowod wiele zła,niesprawiedliwości,zakłamania.Dopóki w przepływie info między ludźmi A nie będzie oznaczać A,a jak do tej pory A może oznaczać cały alfabet,nie ma mowy o podniesieniu cywilizacji na wyższy poziom.To swoisty i długo oczekiwany przez”wtajemniczonych’klucz do nowej
  rzeczywistości,gdzie jednostka przestanie działać na szkodę drugiej jednostki i szkodę społeczną,w szerszym aspekcie rozumienia.To wcale nie utopia.Ten opisany fakt został juz odkryty przez prof.Cricka i prof.Watsona w latach 60-tych,w 62 uzyskali nagrodę nobla w dziedź opracowania ludzkiego DNA i modelu helisy.Stworzyli też słynną teorię panspermii,która zamieszała w świecie naukowym i była przyczynkiem do upadku teorii Darwina jeśli chodzi o powstanie homo sapiens.Oczywiście wszystko co ma jakiś głębszy i znaczący sens na tej planecie staje się albo ściśle tajne,albo wyśmiane(jeśli już wyszło na jaw),to stara metoda manipulacji masami ludzkimi( te nasze 6%).Wg.dzieł Tueli,ale też innych teofizyków,transormacja i wejście na ten poziom komunikacji może nastąpić gdy przekroczymy próg ok 30% wyk pow. mózgu.Odpowiedzialna za komunikację czyli wysyłanie myśli jako fal elektromagnetycznych jak również ich odbiór jest przysadka mózgowa i szyszynka.To swoista antena biosferyczna nadawczo odbiorcza.Nieliczni tylko rozwinęli ten dar w sensie odbioru.Wszyscy natomiast czy o tym wiedzą,czy nie,przekazują swoje myśli w kosmos.Istnieje też realne zjawisko somniwizji.Oczywiście nie utracimy swojej niezależności przechodząc na telepatię,bo dalej będzie ob prawo wolnej woli,a jednostka sama będzie się starać kontrolować swoje myśli i czyny, które są ich przedłużeniem.Oczywiście to nie stanie się nagle,to proces ewolucyjny,ale poprzez zwiększone wibracje pola ziemskiego i zmianę odziaływania pola magnetycznego nastąpi znaczące przyspieszenie tego procesu.Warto poczytać o odkryciu prof.Walitowa, dużo nwego wniósł prof.Szypow .Pojawiły się też ciekawe info i przekazynp.książka “Między chaosem a świadomoscią.Hiperfizyka” Joanny Rajskiej gdzie przedstawione są nowe paradygmaty wszechświata,nowe definicje dot fraktali,nośników informacji,siatek świadomości.Ten napływ info takich jakie w przedstawiono w materiale do dyskusji wpisuje się jako istotna część
  ważnych przekazów dot rzeczywistości wszechswiata ,daje nam zupełnie nową
  perspektywę,ale też pokazuje jak wiele jest do zrobienia i gdzie jesteśmy…Gdzie
  bedziemy jutro to zależy od naszej świadomości i chęci zmian,pod czujnym okiem
  naszych starszych braci…

  ważnych przesłań z wyższych światów
  wiono w

  Reply

 9. adelina
  Feb 24, 2012 @ 12:42:34

  Ach a Aborygeni znikną bo przechodzą do szóstego wymiaru .

  Reply

 10. adelina
  Feb 22, 2012 @ 17:02:53

  Fred przeczytaj na pdf książki ” Misja”Michel Desmarguet -poszukaj w googlach i http://kosmita.ofp.pl/ ” Wszystko jest wibracją ” Hejal Bobik Uta Hano

  Reply

  • dalmat
   Jul 20, 2012 @ 10:09:02

   Bądź ostrożna w przyjmowaniu wszystkiego za wiarę. Hejal Bobik Uta Hano, to młody chłopak z aspiracjami pisarskimi. nie ma w tym nic złego, pod warunkiem że nie oszukuje się czytelnika. On to zrobił przedstawiając siebie jako kosmitę z misją na ziemi. Bronił swojej prywatności, odpuścił kiedy ogłosił że potrzebuje pomocy w publikowaniu na serwerze. Odpowiedziałem i jako informatyk zaoferowałem mu pomoc.Wkrótce wyszło na jaw,że jest młodym chłopakiem chcącym spełnić swoje marzenia pisarskie.Swoją postać wymyślił dla lepszego przebicia się w gąszczu podobnych publikacji. Musze przyznać że również dałem się nabrać. Kiedy to odkryłem, nie bronił się, Twierdził że ludzie tego potrzebują, był przy tym bardzo niemiły. Poprzez swoje teksty mógł wnieść sporo miłości, ale jego rzeczywista postać temu zaprzeczała, był skupiony na zarabianiu i sukcesie.

   Reply

   • Yo-Landi
    Oct 14, 2013 @ 18:57:57

    Wiem, że odkopuję temat, ale mógłbyś powiedzieć coś więcej o Hejalu? Na forum paranormalne pl również pewna osoba pisała, że Hejal jest tylko człowiekiem i że jego strona internetowa to w pewnym sensie eksperyment. Bardzo proszę o odpowiedź.

    Reply

   • Maciej
    Jun 27, 2015 @ 15:01:31

    Bardzo chciałbym się z Tobą skontaktować w pewnej sprawie, bądź tak uprzejmy i się odezwij.

    Reply

    • Maciej
     Jun 27, 2015 @ 15:05:19

     Przepraszam wpisałem nie w tym miejscu co powinienem, chodzi mi o osobę występującą pod nickiem “DALMAT”

 11. adelina
  Feb 22, 2012 @ 09:54:27

  Fred byłam taka jak ty ,tak myślałam jak ty. Krystal często moje komentarze wyrzucała .Teraz wiem ,że słusznie. Przestałam pisać dużo czytałam, myślałam,odczuwałam. Tak mamy wolną wole ale jesteśmy na etapie dzieci w piaskownicy nad którymi czuwają rodzice aby nie zrobili sobie krzywdy. Sami niczego nie dokonamy..Siła jest w nas i innych na wyższym poziomie.

  Reply

 12. Fred.
  Feb 20, 2012 @ 22:08:36

  To mój drugi komentarz poddany moderacji. Proponuję niepublikowanie go, jeśli kogokolwiek uraża lub jest negatywnie odbierany. Moim celem jest wyłącznie dobro starających się poszerzyć własną świadomość. Zdaję sobie sprawę, że wiele osób potrzebuje wsparcia, wobec czego postaram się pokazywać swoje opinie w duchu miłości i jedności. Sam odkrywam wewnętrzny świat, potykam się, błądzę, ale chcę dzielić się z innymi by nie czuli się samotni. Pozdrawiam Was z całego serca!

  Reply

 13. Fred.
  Feb 20, 2012 @ 21:15:15

  Próbuję odbierać pomoc bezwarunkowo, choć nie bezkrytycznie. Przesiewam wiadomości przez własne odczucia i nie potrafię inaczej. Mam nadzieję, że to nie jest przeszkodą dla dalszego rozwoju. Tak dużo nieprawidłowości pojawia się w przekazach, co zmusza do czujności. “Arkturiańskie Objawienia” przeczytałem z wielkim skupieniem i mam pytanie, czy są tutaj ukryte “haczyki”. Wyznam, że nie rozumiem fragmentu o Aborygenach, a całość trochę mnie przytłacza. Czyżby brakowało miejsca na zabawę, humor i radość w wyższych sferach? Kto będzie chciał dążyć do takiego rozwoju? Czytając tekst czułem się momentami jak królik doświadczalny, a nie jak wolna istota. Czy możliwe są inne interpretacje powyższego tekstu? Albo czy możliwa jest inna droga własnego rozwoju?
  Oczywiście wszystkie moje wątpliwości można zrzucić na ego, ale czy ono też nie jest tworem Boga? Jeśli jest, to jest doskonałością, a jeśli nie to czyją? Pomimo moich uwag dziękuję za “Objawienia”. Pobudziły mnie do myślenia i mogą dać obraz z mojej perspektywy. Mając wąską perspektywę wglądu w całą kreację, zmuszeni jesteśmy do popełniania błędów i to właśnie jest naszym doświadczeniem. Mam nadzieję, że mam wpływ na własne losy i wolną wolę w podejmowaniu decyzji co do własnego rozwoju. Żyjąc w teraz nie powinienm być obciążony karmicznie, jeśli tego nie chcę. Kto powiedział, że mam cierpieć za przeszłość? Czy jestem równy każdej istocie, czy podległy jakimś procedurom? Pytań mam o wiele więcej, ale mogę sam sobie odpowiadać zdając się na własne wyższe Ja. Skąd pochodzą te wszystkie myśli i słowa? Kto je tworzy, kto rozmawia sam ze sobą? Zrozumienie tekstu może przekraczać moją aktualną świadomość, więc proszę innych o nie branie na poważnie tego co napisałem. Miło mi będzie, jeśli przyczynię się do dyskusji.
  Pozdrawiam wszystkich otwartych na poznawanie siebie przez pryzmat innych!

  Reply

 14. adelina
  Feb 09, 2012 @ 12:01:50

  przepraszam za błedy na końcu,za szybko pisze

  Reply

 15. adelina
  Feb 09, 2012 @ 11:59:41

  Witam .Czytam tą książkę. Wiele mi wyjasniła ,wiele zrozumiałam. Pozbyłam sie strachu.Bałam się panicznie obcych ,statków kosmicznych, nie ważne czy ze światła czy ciemności.Mieszkam na wsi nad rzeką. chodze na spacery i na wysepce w rzece lubie medytować .Czasem w medytacji przychodził do mnie eteryczny szarak,panikowałam ,przerywałam i zwiewałam. W pewnej chwili powiedziałam sobie dość, jak się pojawi to trzeba go wyprosić.Długo sie do tego przygotowywałam. ale zrobiłam i mam jak narazie spokój.Książka dała mi inne spojrzenie ,przyjazne spojrzenie na braci z gwiazd i wszystko co nie znane…. Pozdrawiam ciepło. Dziękuję Krystal za wspaniała strone i przepraszam jesli kiedykolwiek uraziła. Adela.

  Reply

 16. Anna Bogusz-Dobrowolska
  Feb 06, 2012 @ 21:37:34

  Wartość tego tekstu jest bezcenna. Zawiera gotową instrukcję postępowania w przypadku informacji, co do których mamy wątpliwości. Nie wspominając już o możliwości przetestowania siebie i swoich kwalifikacji do miana Pracownika Światła.

  Reply

Leave a Reply to Teresa Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s