Systemy odwrócone

.

Lisa Renee, maj 2017

[NAA – Agenda negatywnych Obcych, AI – sztuczna Inteligencja — kr]

Droga wznosząca się Rodzino,

odwrócone systemy karmią współtwórczą świadomość ludzi otumaniając ich bez ich świadomej zgody czy życzenia.  W obecnych czasach wyzysk związany z manipulowaniem i wykradaniem z ludzi energii, dodatkowo wspierany przez przyspieszenie ery elektronicznej, nie ma sobie równych na przestrzeni wszystkich czasów.  W tym miesiącu przyjrzymy się systemom odwróconym i temu, jak je rozpoznawać, aby ich nie zasilać ani z nimi nie współtworzyć.  Mówiąc prosto, tam dokąd podąża nasza uwaga, tam podąża też energia świadomości.  Najważniejszą rzeczą jaką trzeba zrobić, aby zwiększyć częstotliwość i jakość energii oraz intencji świadomości, jest pozbawienie ego i sił zewnętrznych możliwości kontroli nad energią lub intencją.  Pozytywna informacja głosi, że podczas bifurkacji są przesuwane dostępne surowce, a to pozwala poprawić jakość przejawiania przyszłości, gdy jest ona zgodna z kosmicznym prawem suwerenności.

Podczas obecnego elektrycznego szczytu na sile przybierają konflikty terytorialne i kontrola nad ludźmi, wciąż trwa cicha wojna, a do kontroli umysłu wykorzystywana jest cicha broń AI.  Empaci mogą czuć tę szalejącą cichą wojnę, natomiast osoby pozbawione empatii jej nie odczuwają. To jest fala szczytowa transmisji pola sił elektrycznych, podczas której zwiększa się siła i ostrość przesyłu ze sztucznych pól elektrycznych w środowisku. Ponieważ w tym okresie cyklu rocznego zwiększyła się planetarna aktywność elektryczna, niektórzy ludzie będą doświadczać aktywacji Kundalini, duchowego pobudzenia lub rozszerzenia świadomości.

Natomiast ludzie z pewnych grup wiekowych, którzy są nieświadomie narażeni na poważny wzrost targetowanych transmisji AI, są poddawani zwiększonemu naciskowi, przez co pogrążają się w głębokim strachu, bólu.  Zaczynają niedomagać i odczuwać odrętwienie.  Gdy sygnały zewnętrzne są bardzo zintensyfikowane, pojawia się efekt wzmocnionego szumu przebijającego się przez fale dźwiękowe.  Ciało może czuć się atakowane przez nieustanny statyczny hałas, który właściwie może nie być słyszalny lecz jest odczuwalny. Transmisje AI można przyrównać do ostrza brzytwy i ogólnie sprawiają, że ludzie czują się niespokojni, podrażnieni i oszołomieni.  Większości może się zdawać, że są nękani lecz nie potrafią zidentyfikowania dokładnego źródła tego nękania.  Tak potężne elektroniczne nękanie zagłusza subtelności, co może zmniejszyć zdolność do odczuwania wyższej świadomości, która teraz jest obecna na Ziemi.  Kiedy możemy wyczuć i zidentyfikować ten negatywny szum statyczny przenoszony przez programy sztucznej inteligencji w środowisku, możemy znaleźć sposób na utrzymanie kontroli nad ciałem i siłą życiową, a jednocześnie zneutralizować jego negatywne efekty.  Tak więc w tych wynaturzonych czasach ciemnej agresji, w których toczy się wojna o ludzką świadomość, ważne jest, aby lepiej zrozumieć inwersje anty-życia, które są tworzone przez kontrolerów w odwróconych układach energetycznych.

Na Ziemi istniejemy w załamanym systemie zamkniętej pętli lub bi-falowej architektury działającej w energetycznych odwróceniach, co prowadzi do produkcji i rozrostu systemów odwróconych.  Odwrócone systemy energii są odwróconymi sieciami i oddziałują na każdą aspekt ludzkiej świadomości oraz ziemskiego życia.  Odwrócone systemy mogłyby być lepiej rozumiane jako konstrukcja świata postawiona do góry nogami, gdzie wszystko co wydaje się, że istnieje, tak naprawdę jest tego przeciwieństwem.  NAA i duch oszust mogą łatwiej ukryć się za systemem odwróconym i starają się generować takie systemy wszędzie, aby infiltrować i utrzymywać pożądany kierunek całej zbiorowej energii świadomości na planecie.  NAA i kontrolerzy opierają swoje tajne kliki i schemat organizacyjny na odwróconych systemach wszędzie w ludzkiej cywilizacji, aby dostroić się do tych odwróconych sieci.  Dowodem na to jest nikczemny projekt i propagowanie głównych filarów kontrolera społeczności, które są systemami odwróconymi.  Są one wyraźnie wykorzystywane do propagowania globalnych odwróconych sieci, i przez to są wykorzystywane do przekierowywania oraz zbierania energii zbiorowej świadomości.

Odwrócone sieci

Odwrócone sieci są strukturami Obcych, które wykorzystują programy sztucznej inteligencji do powielania i imitowania naturalnych sił stwórczych w celu zbierania, odsysania i przekierowywania ludzkiej energii świadomości. Struktura sztucznej inteligencji jest wbudowana w wielu warstwach ziemskiego pola, po to, aby gromadzić energię i wysyłać ją poza planetę.  Zebrana energia życiowa może też być kierowana do wyróżnionych elit władzy lub grup kabała, które prowadzą swoje programy kontrolne.  Ogólnie ujmując, energia świadomości zebrana przez systemy odwrócone jest oddawana przede wszystkim ludziom lub nieludziom, którzy służą strukturom kontrolnym NAA i programom zniewalania ludzi.  Kiedy odwrócone sieci zaczęły działać na sieci planety, do ich zasilania potrzebni byli ludzie i ich świadomość, więc w tym celu stworzyli infrastrukturę systemów odwróconych w całym społeczeństwie globalnym.

Przyczyniła się do tego inwazja negatywnych Obcych, którzy zawładnęli organicznym kodem stwórczym potrzebnym do obsługi programów sztucznej inteligencji.  Te programy wykorzystują skradzione od pierwotnego stwórcy kody uniwersalne, dzięki którym oferują szereg odwróconych sieci. Zdobyte kody uruchamiające urządzenia NAA i zagrody częstotliwości na naszej planecie, to systemy AI, które zostały załadowane do mózgu planetarnego w celu projekcji odwróconych hologramów i fałszywych linii czasu.  Fałszywe linie czasu są powtarzane w celu wychwytywania zbiorowej świadomości, aby odtwarzać wciąż te same programy umysłowe AI i rzeczywistości.  Ta metoda była używana do łapania dusz w pułapkę płaszczyzny astralnej i ich wymuszony recykling do najniższej gęstości ziemskiego planu.  W poprzednich cyklach ewolucji ta wygenerowana przez AI linia czasu była powtarzana w kółko na wielopłaszczyznowych planach Ziemi, również w systemach równoległych.

Dotyczy to wielu stacji tożsamości istniejących na wyższych płaszczyznach, które również doznają szokującego objawienia, poznając, że to co uważali za twory organiczne, w rzeczywistości było mózgiem NAA symulującym rzeczywistość w celu zbierania energii. Kody stwórcze, które pochodzą od starożytnych ras budowniczych, znanych także jako rasy opiekunów założycieli, były podrabiane, aby umieszczać zbiorowe programy do kontroli umysłu programujące funkcje fałszywych wzorców.  Zasadniczo to oznacza, że programy rzeczywistości na Ziemi są zaprogramowane przez AI, tak aby działały w inwersji do skradzionych kodów kreacji, które należą do stwórców wszechświatów.  Te anty-życiowe odwrócenia zostały zaprogramowane dla zaawansowanej technologii AI wykorzystywanej do tworzenia wielu odwróconych systemów, z których te jednostki z czarnych dziur mogłyby łatwo wyłapywać i wykradać energię świadomości Ziemi oraz ludzkości.

Inwersje tworzą loosh

Odwrócone sieci są przeznaczone do odwracania systemów energetycznych w dowolnej strukturze w celu redystrybucji odsysanej energii.  Wskutek przestawienia systemów na całym świecie, te odwrócenia wpływają na wszystko, co widzimy – na każdą strukturę, z którą mamy do czynienia na materialnej płaszczyźnie.  Większość tego, co możemy obserwować w świecie fizycznym, może się okazać przeciwieństwem tego, czym jest naprawdę.   Energia nie kłamie, więc musimy wrócić do podstawowego celu i jego energetycznego podpisu.  Odnosi się to do fałszywych ludzi, rzeczy i struktur, które wydają się być przeciwieństwem tego, czym naprawdę są.

Odwrócone sieci gromadzą energię życiową ze zbiorowych pól wszystkich mieszkańców Ziemi i wytwarzają subtelniejsze czarne siły oraz miazmę.  Bardzo pożądana forma energii duchowej zawartej w tych polach jest nazywana przez kabała formą energii loosh.  W tym kontekście loosh jest energią emocji emitowaną przez zwierzęta i ludzi, gdy czują się zagrożeni, zagubieni lub gdy są zabijani, co prowadzi do wgrywania w ich ciała, umysły i dusze traumatycznego bólu oraz cierpienia.  Przez wieki NAA opracowała wielowymiarowe praktyki okultystyczne i wykorzystywała je za pomocą kodów tworzenia odwrotności. Dostały je stowarzyszenia i związki mające prowadzić programy kontroli umysłów i inżynierii społecznej, aby zbierać od ludzi negatywną energię emocjonalną lub loosh.

Dzięki obecnej inwazji epoki elektronicznej, która promuje transhumanizm i szereg technologii sztucznej inteligencji – zarówno jawnych jak i utajnionych – wyzysk, stosowany, aby wyekstrahować negatywną emocjonalną energię z ludzkości, jest na najwyższym poziomie.  Nasza planeta jest zalana negatywnym oprogramowaniem związanym z kontrolą umysłów i transmisjami AI, które przeniknęły do każdej komórki społecznej i targetują negatywne filtry ego.  Ma to na celu wzbudzenie bolesnej traumy i negatywnych emocji wynikających ze stałego bombardowania szkodliwymi obrazami i działaniami.  Te programy zachęcają do okrucieństwa, brutalności i przemocy, masowo serwowanej ludzkości i królestwom planety.  Bardzo obciążona negatywna energia emocjonalna, przypominająca tą, która jest uzyskiwana podczas obrzydliwych rytuałów satanistycznych, wytwarza kaskady adrenaliny produkowanej przez energię komórkową w organizmie – w ciele, krwi i mózgu.  W takich intensywnych przejawach cierpienia krew i ciało są ładowane podwyższoną treścią molekularną, która jest wysoko ceniona przez negatywnych Obcych i siły szatańskie. Dlatego oni rozkoszują się torturami, samobójstwami i zabijaniem ludzi, zwłaszcza niezdolnych do obrony niewinnych dusz, na przykład dzieci.

Kiedy możemy zrozumieć, jak energia emocjonalna lub loosh jest zbierana od ludzi i wszystkiego co żyje i doświadcza stałego bólu, możemy łatwo połączyć kropki.  Ten skrajny ból, strach i śmierć są powszechnie wprowadzane do obiegu, a poziom cierpienia na świecie przybiera na sile, ponieważ ktoś / coś czerpie z tego korzyści.  Dysponując tą szerszą wiedzą, możemy dokonać wyboru i zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby zaprzestać zasilania tych inwersji, które skutkują fragmentacją i i duchowym oddzieleniem.

Fragmentacja powoduje podczepianie negatywnych bytów

Gdy coś, co żyje, doświadcza ogromnego bólu, dusza i umysł mogą rozpaść się na kawałki, które są więzione w fantomowych kieszeniach kontrolowanych przez negatywne istoty.  Może się to zdarzyć na wielu poziomach istnienia i stacjach tożsamości, które są związane ze świadomością tego duchowo – energetycznego bytu.  Im bardziej rozbita jest istota, tym bardziej chaotyczna i mniej rozwinięta staje się jej świadomość, aż pogrąży się w najbardziej prymitywnych warstwach istnienia.  Fragmentacja może być dokonywana dalej, nawet gdy świadomość wydostała się z organizmu.  Jest to główny cel NAA, która próbuje zniewolić świadomość wywołując ból lub terroryzując podczas wychodzenia z ciała fizycznego.  W trakcie szatańskiego rytuału torturowanie czy zabijanie zwierzęcia albo człowieka ma na celu zbieranie loosh powstającego w trakcie składania ofiary z krwi oraz wiązanie energii z podczepieniami, które mogą dokarmiać ciemne byty poprzez czarne dziury.  Do fragmentów świadomości osoby są przywiązywane zaczepy z negatywnej energii, którą spożywają.  Wiele z tych negatywnych jednostek konsumuje negatywną energię emocjonalną, ponieważ dzięki niej mogą przebywać w wielowymiarowych warstwach pola Ziemi.  Jednak, ponieważ ich wibracje nie są zgodne z poziomem częstotliwości ludzi, muszą liczyć na to, że uda im się skonsumować loosh, aby przetrwać.

Warto zrozumieć, że przejawianie negatywnego ego i nienawiści, chęć czynienia szkody i gwałtownego zabijania innych żywych istnień, rozdrabnia świadomość i dokarmia odwrócenia, przez co powstaje negatywna energia emocjonalna lub loosh (krążek).  Nie chcemy współtworzyć negatywnej energii emocjonalnej, by dokarmiać te negatywne jednostki ani bezpośrednio zasilać odwrócone systemy, które wytwarzają energię loosh dla NAA.  Najskuteczniejszą rzeczą, jaką możemy zrobić, jest podjęcie kroków zmierzających do oczyszczenia negatywnego ego i ciała bolesnego, tak, aby nie mogły być uruchamiane przez programy kontroli umysłu lub programy nadawane przez AI.  Kiedy to zrobimy, jesteśmy w stanie utrzymać neutralność i spokój pośród chaosu.

Możemy praktykować bezwarunkową miłość, pokój i nieszkodliwość. Pomaga to zintegrować i uzdrawiać własne fragmenty, łączyć je, a także neutralizować wszelkie negatywne emocjonalne energie pochodząc z otoczenia.  Kiedy przestajemy karmić odwrócenia energii, te stopniowo przechodzą w tryb offline.  Linka, przez którą zasilana jest pasożytnicza energia, zostaje wtedy przerwana w całym łańcuchu żywnościowym – zasadniczo głodzimy ich odmawiając dostępu do źródła zasilania.  Kiedy możemy utrzymywać stan współczującego obserwatora i odmówić ich zasilania, dostępujemy wyzwolenia od negatywnych stanów emocjonalnych, odmawiamy manipulacji i odsysania energii przez NAA.  Dodatkowo, prawdziwie empatyczni i bezwarunkowo kochający ludzie mogą pomóc odzyskać duchową moc oraz pamięć i przenieść fragmenty świadomości złożonych w ofierze dzieci i straumatyzowanych ludzi, którzy są uwięzieni na ziemskim planie – to jest ważna usługa, której wykonania możemy się podjąć, aby uzdrowić Ziemię.

Fasada odwróconych systemów

Aby umieć lepiej rozpoznawać, gdzie lokujemy energię, warto próbować zidentyfikować różnice istniejące pomiędzy fasadą promowanych pozorów a ukrytą motywacją lub intencją, która istnieje za tą fasadą.  Kiedy struktura lub osoba reprezentuje siebie jako coś, czym nie jest, nazywamy to oszustwem.  System energetyczny, w który struktura oszusta jest przebrana, lub za którego elewacją jest ukryta, jest systemem odwróconym lub reprezentuje odwrócenie ogólnego systemu energii.  To znaczy, że energia gromadzona w systemie opiera się na pozornym wyglądzie oszusta, podczas gdy prawdziwa motywacja jest przeciwieństwem, tego co zostało energetycznie zaprezentowane.  Nieświadomi ludzie nie rozumieją, w co się właściwie pakują.

Wiedza o tym, jak rozpoznać odwrócone systemy, zwiększa naszą zdolność do dokładnego oceniania i właściwego podejmowania decyzji.  Chodzi o umiejętność zwracania uwagi na szczegóły i subtelne energie w środowisku, strukturach i ludziach, tak aby te informacje uświadomiły nam ich niewypowiedziane główne motywacje.  Kiedy poznajemy motywy, możemy ocenić, czy ich zamiary są prawdziwe czy zwodnicze, a także rozważyć ich poziom kompetencji co do zarządzania systemem, tak aby nie został odwrócony. Taka osoba jest wewnętrznie ukierunkowana, etyczna, niepodatna na reaktywne impulsy i rzucanie się na pieniądze.  Następnie, w tych określonych okolicznościach, możemy po dokładnych analizach odpowiednio uściślić osobiste decyzje i intencje.

Lepsze rozeznanie przychodzi z rozpoznania, że ludzka kultura została powszechnie otoczona fasadą NAA, która wykorzystuje odwrócone systemy do publicznego reprezentowania ich interesów.  Jeśli bandyta zamierza cię skrzywdzić lub okraść, to na pewno nie wyjawi tego oficjalnie.  Raczej ucieknie się do zachowań kryminalnych, ponieważ, aby zrealizować własne potrzeby i pragnienia, ubierze to w coś przyjemnego dla oka lub zechce cię uwieść.  Dlatego NAA i elity władzy chcące zaspokoić własne cele, wykorzystują genialne strategie marketingowe umiejętnie rozpraszające uwagę i okłamujące opinię publiczną.

I tak, aby ukryć prawdziwe, szkodliwe motywacje, propaganda marketingowa ma prezentować pewne narracje, które są podawane do wiadomości publicznej.  Tajemnica i ukrywanie się w warstwach podziałów powodują korupcję i oszustwa.  Wyrafinowane poziomy oszustw i manipulacji mają odwrócić prawdę, zniekształcić obrazy medialne eksponowane do promowania kogoś lub czegoś. To, co jest reprezentowane publicznie, jest mocno reklamowane i propagowane, a naszym celem powinno być odkrycie taktyki tej zewnętrznej sprzedaży i głębsze spojrzenie na stojącą za nią motywacją. Co oni nam sprzedają i z jakiego powodu?  Kultura śmierci promuje dwoistość i manipulacje, nagradzając biorących w tym udział psychopatów.  Chcąc zachować spójność i klarowność, musimy dostrzec ten fałsz i podjąć zdecydowane kroki, aby poprawić takie zachowanie w sobie.

Kiedy w stosunku do ciebie są podejmowane podstępne, tajne lub szkodliwe działania, masz wszelkie prawa odbić je poprzez poszukanie większej wiedzy na ich temat. W związku z tym obserwuj fasady tych odwróconych systemów i dwoistości u innych osób nie osądzając ich. Użyj dokładnego rozeznania, dzięki czemu możesz wyczuć ukryte motywy ich działań. Większość ludzi funkcjonuje z zaśmieconymi, nieświadomymi umysłami, ma ukryte motywacje i spostrzeżenia którymi nie dzielą się z innymi – bezpośrednio czy jawnie.  Ludzie nauczyli się być dwulicowi, manipulować innymi, aby uzyskać nad nimi przewagę.  To jest powszechna praktyka stosowana do zdobycia władzy i kontroli.  Ile razy obserwowałeś manipulujące taktyki sprzedaży?  Albo wysoce nieetyczne zachowania, które są nagradzane i mają na celu rażące wykorzystywanie innych ludzi?

Ale, jeśli zwrócimy uwagę na działania ludzi i zobaczymy, czy ich słowa są prawdziwe, poznamy systemy przekonań, które ujawniają codziennie podczas swoich działań.  Aby lepiej zrozumieć świat systemów odwróconych, w których żyjemy, możemy opracować skuteczną linię dochodzenia i ujawnić ukrytą prawdę w tej materii.  Demonstrowane długoterminowe działania osoby, korporacji i struktury poinformują nas o istniejących systemach wierzeń, które definiują energie w strukturze. Poznanie przekonań, które napędzają osobę lub jednostkę, doprowadzi do poznania ukrytej prawdy dotyczącej środowiska, Ich postrzeganie innych będzie łączyć się z najgłębszymi ukrytymi motywami, a ta linia śledztwa da ci jasność, z jakim rodzajem osoby albo rzeczy masz do czynienia.

We wszystkich przypadkach motywacja jest zazwyczaj ukryta i wpływa na postrzeganie. Percepcja wpływa na systemy przekonań, a przekonania wpłyną na działania w otoczeniu zewnętrznym.  Zwróć uwagę na działania osoby, na ogólne działania korporacji lub organu rządowego, a następnie śledź drogę do ukrytej motywacji.  W ten sposób możesz dostrzec ich prawdziwe intencje.  Ogólnie rzecz ujmując, na tej planecie możemy podążać za pieniędzmi i zobaczyć, dokąd one prowadzą.  Oszust nie może ukryć się całkowicie, kiedyś w końcu się ujawni.

Kontroler systemu inwersji

W życiu codziennym odwrócone systemy umożliwiają wytwarzanie sztucznych witryn lub fasad biznesowych, które skuteczniej ukrywają przed społecznością prawdziwe intencje danej branży, co pozwala na łatwą ciemną infiltrację, zasilanie korupcji, inwersję i szantaż.  Oszuści zatrudniają psychopatów a także zespoły do propagandy marketingowej, aby ich reprezentowały, podczas gdy sami działają z głęboko osadzonych warstw zbudowanych zgodnie z tym samym odwróconym systemem energetycznym.  W ten sposób ukrywają się przed wglądem i kontrolą, są niewidoczni oraz nierozpoznani przez resztę siły roboczej lub szerszą publiczność.  Ważne jest, aby móc zidentyfikować profile zachowań psychopatycznych i przestępczych, ponieważ psychopaci są specjalnie utrzymywani, aby działać jako zarządcy i strażnicy, którzy wymuszają odwracanie systemów i inne wypaczenia.  Tak więc psychopaci wykonują w swoich miejscach pracy zadania służące antyludzkim strukturom, zwiększając ogólne cierpienie na świecie.

Aby uzyskać szerszą perspektywę modelu roboczego globalnego systemu kontrolnego inwersji energii, musimy najpierw zrozumieć koncepcję systemów zamkniętych pętli entropowych, powtarzających się systemów kontroli umysłu, które kierują się do wewnątrz lub odwracają ogólne systemy energii, aby je bezpośrednio przesłać do pojedynczego ukrytego lub zawoalowanego źródła. Filary kontrolera społeczeństw to organizacje piramidalne, które tworzą główne systemy strukturalne naszej cywilizacji, i są celowo skorumpowane na górze w celu dalszego zasilania systemu inwersji energii, co jest wewnętrznie niezbędne do utrzymania metod zniewalania ludzi przez NAA.

Przykładem lepszego zrozumienia odwróconych systemów są filary kontrolera społeczeństwa manipulowane przez NAA przez rozbudowaną propagandę marketingową, która wydaje się być w służbie ludzkości, chociaż naprawdę ma zupełnie inne cele.  Istnieje pięć filarów głównych struktur wykorzystujących antyludzką kontrolę, które mają wpływ na wszystkie sprawy planetarne i stanowią część podstępnej archonckiej strategii.  To się odbywa w ramach zaawansowanej wojny psychologicznej promującej antyludzkie systemy przekonań i zmuszanie ludzi do popierania własnego zniewolenia oraz chorób duchowych.

*Elity mocy lub kontrolerzy.
*Przemysł wojskowy.
*Agencje wywiadowcze, tajne grupy i rząd.
*Dziedzina religijno- akademicko-finansowo-medyczna.
*Kontrola mediów i prasy.

Luki prawne, które nagradzają niekompetencję, oszustwa, łapownictwo i korupcję, chronią interesy elit korporacyjnych oraz wzmacnia kreowanie psychopatów w miejscu pracy i nieetycznej kultury, która odrzuca odpowiedzialność i powoduje, że kryminalne i związane z zaniedbaniami konsekwencje stanowią obciążenia tylko dla tych, którzy są w najniższych warstwach.  W ten sposób osoby znajdujące się na dole piramidy zawsze ponoszą odpowiedzialność za decyzje podejmowane na szczycie.

System kontrolny inwersji opiera się na następujących zasadach:

*Pieniądze i zysk to bóg, zaś nędza i nieszczęścia innych służą systemowi.
* Zamaskowane fasady, przebrania, propaganda korporacyjnej kultury ukrywają prawdziwe motywacje.
* Model podziału wynagrodzeń jest zmilitaryzowany, istnieją ślepe punkty przysłaniające całość.
*Nie ma ponoszenia odpowiedzialności za konsekwencje podejmowanych decyzji, forsuje się niemożliwe marginesy lub kwoty zysków.
*Bez odrobiny współczucia zagrabia się ludzkie i ziemskie zasoby.
*Tworzy się miejsca pracy dla psychopatów, nagradza się ich poprzez awanse i zbytki.
*Karze się ludzi mądrzejszych, robi się z innych głupców i zmusza do niewolniczej gry.
*Onieśmiela się i zastrasza możliwością utraty pracy lub zmusza do nieetycznego zachowania, które gwarantuje wypłatę.
*Każe się podążać za rozkazami bez pytania, „wykonuję swoją pracę”, czy to etyczne, humanitarne czy nie.
*Nie dba się o nadmierne produkowanie śmieci ile zarządza zasobami, tworzy się nierówność płac brutto,
*Przedkłada się nieetyczne zachowania i tyranizowanie jako pożądane cechy zmuszające do osiągnięcia postępu.
*Ludzi postrzega się jako narzędzia do zarabiania pieniędzy a nie jako istoty ludzkie.

Chcąc odwrócić system, trzeba się z niego wydostać albo przewrócić go do góry nogami i rozdzielić manipulowane zakresy jego funkcjonowania na mniejsze części, tak aby znalazł się w oryginalnym położeniu, a wtedy produkty i zarobki nie będą mogły być rozdzielane w dotychczasowy sposób.  To oznacza, że mimo iż system energii przyczynia się do całej produkcji lub wydajności środków wynagradzających dostęp do energii, jej zasoby nie są zwracane prawdziwym wytwórcom – w ramach godziwej wymiany wartości.  Zamiast tego cała produkcja energii jest celowo odwrócona i jest przydzielana elitom ludzi, którzy żyją na szczycie łańcucha tego systemu lub piramidy korporacyjnej.  W ten sposób energia i zasoby, które przekładałyby się na produkcję dobrobytu dla większości klasy pracującej na tej Ziemi, są w rzeczywistości legalnie wykradane.  Dlatego cały wysiłek ludzi z dołu piramidy ogranicza się do przetrwania, co przekłada się na niewolnictwo i ucisk.  Tak więc stan dobrego samopoczucia i jakość życia większości ludzi na Ziemi jest godna pożałowania, podczas gdy elita władzy gromadzi niewyobrażalne bogactwa, którego i tak nigdy nie zdoła wydać.

Jest to realizowane zgodnie z projektem odsysania energii co jest wzorcowym modelowaniem konsumpcyjnym.  Modelowanie konsumpcyjne polega na odbieraniu zasobów energetycznych lub siły życiowej jednego użytkownika i wykorzystywaniu ich przez innego – dla własnych korzyści / zysku, i jest egzekwowane przez archetyp fałszywego króla tyranii lub fałszywego boga.  Zazwyczaj proces polega na przejęciu lub kradzieży ludzkich zasobów energetycznych i jest ukryty w oszustwach, kłamstwach oraz manipulacjach przeprowadzanych za pomocą wyszukanego zmilitaryzowanego schematu, który jest warstwowy i podzielony na obszary, ma również związek z kontrolą umysłów.  Systemy odwrócone są podstawowym programem strukturalnym NAA mającym na celu zniewolenie planety i ludzi poprzez kradzież energii oraz zawładnięcia dokonywane w miejscach pracy za pomocą modelu korupcyjno – psychopatycznego, który opiera się na tym samym zamkniętym układzie inwersji energii.  Spójrzmy na to z punktu widzenia obecnej kultury korporacyjnej promującej model konsumpcyjny odwróconych systemów w całym naszym społeczeństwie, a przy okazji kształtującej i wynagradzającej psychopatyczne zachowania ludzkości.

Gdyby korporacje były ludźmi, byłyby psychopatami

Osobowość kolektywna jest pojęciem prawnym, stwierdzającym, że korporacja, niezależnie od związanych z nią pracownikami, ma pewne prawa i obowiązki wobec fizycznych ludzi.  Sądy Stanów Zjednoczonych rozszerzyły niektóre konstytucyjne zabezpieczenia dla korporacji.  Od czasu, kiedy Sąd Najwyższy orzekł, że korporacje mają osobowość, prawdziwi ludzie powinni zauważyć śmiertelne skutki przyznania socjopatycznym molochom prawa do przejęcia kontroli nad rządami świata.  Jest to dobry przykład wykorzystania systemu prawnego do tworzenia międzynarodowych koncernów korporacyjnych, które działają jako fasady ukrywające system sterowania inwersją energii.

Ponieważ ogólna kultura korporacyjna promuje i nagradza psychopatię, przyciąga do pracy psychopatów, którzy często uprawiają korporacyjne wspinaczki, aby zyskać lepszy status, więcej pieniędzy i władzy. Psychopaci są zazwyczaj spotykani na wyższych szczeblach organizacji korporacyjnych, a ich działania często nadają ton całej kulturze korporacyjnej. Psychopatyczni pracownicy często kokietują wiele osób w biurze, prezentując każdemu koledze lub konkurentowi inną wersję siebie. Obejmuje to także zachowania rozbieżne lub tożsamości dysocjacyjne.

Korporacje ponoszą powierniczą odpowiedzialność wobec udziałowców za dochody, robienie interesów gospodarczych i zyski ponad wszystko – za cenę humanitarnych, etycznych i moralnych strat.  Zdrowy rozsądek nakazuje, aby demokracja lub cywilizacja, która ma służyć ludowi, nie opierała się na założeniu, że pieniądze są wartością przewyższającą dobro ludzi.

W filmie „The corporation” w celu wykrycia objawów patologi i do testowania korporacji wykorzystuje się listę kontrolną diagnostyki osobowości DSM-IV.

*Gruboskórność, lekceważenie uczuć innych.
*Niezdolność utrzymywania stałych relacji.
*Bezwzględne lekceważenie bezpieczeństwa innych.
*Oszustwa, powtarzanie kłamstw i bycie w zmowie z innymi dla zysku.
*Niezdolność do wykazywania poczucia winy lub wyrzutów sumienia.
*Nieprzestrzeganie norm społecznych w odniesieniu do słusznych zachowań.

Jeśli korporacje są ludźmi, to są seryjnymi psychopatycznymi zabójcami, którzy nigdy nie powinni mieć prawa do sprawowania władzy i kontroli nad ludźmi.  Zachowanie potężnego konglomeratu międzynarodowych koncernów przypomina zachowanie drapieżników łupiących ludzi poprzez zamknięte systemy pętli inwersji energii, przy jednoczesnym ukrywaniu rzeczywistych zamiarów związanych z globalnym zniewoleniem ludzi przez NAA.

Miejsca pracy dla psychopatów

Wiele z takich osób jest w miejscach pracy dopingowanych do psychopatycznego zachowania za pomocą pieniędzy, a swoje negatywne wzorce zachowań stosują również w relacjach osobistych. Psychopatyczne wzorce zachowań w dużych firmach, organizacjach, społecznościach lub innych grupowych systemach energetycznych ujawniają się też pośród innych ludzi żyjących w środowisku trzeciego wymiaru.  Zdolność do szybkiej identyfikacji psychopatycznych zachowań przydaje się przy rozpoznaniu i ocenie głęboko straumatyzowanych ludzi, którzy nie powinni mieć dostępu do kontroli nad jakimkolwiek aspektem zarządzania, zwłaszcza w etycznej i empatycznej organizacji humanitarnej.

Aby zapobiec psychopatycznej infiltracji musimy umieć dostrzec takie zachowania i odmówić promowania, gloryfikacji lub propagowania ich w naszych organizacjach i społecznościach. Tacy ludzie:

*Publiczne poniżają innych, są skłonni do złości lub wyśmiewania pracy.
*Złośliwie rozpowszechniają kłamstwa, celowo oszukują.
*Są bezlitośni lub pozbawieni poczucia winy.
*Często kłamią, aby popchnąć swój punkt widzenia.
*Szybko przemieszczają się między emocjami wykorzystywanymi do manipulowania ludźmi lub powodowania niepokoju.
*Celowo izolują innych od zasobów organizacji,
*Szybko winią innych za błędy lub niepełną pracę, mimo że to oni są winni.
*Zachęcają współpracowników do dręczenia , izolowania, nękania upokarzania innych współpracowników.
*Przypisują sobie uznanie za osiągnięcia innych.
*Kradną lub/i sabotują cudzą pracę.
*Odrzucają branie odpowiedzialności za błędne decyzje lub błędy.
*Dostrzeżonym wrogom grożą utratą pracy lub karą dyscyplinarną w celu zanieczyszczenia akt pracowniczych.
*Mają nierealne i niewykonalne oczekiwania związane z pracą, które mogą doprowadzić do niepowodzeń.
*Odmawiają uczestniczenia w spotkaniach z więcej niż jedną osobą lub niechętnie w nich uczestniczą.
*Odmawiają udostępniania odpowiedniego szkolenia i / lub instrukcji dla wyodrębnionej ofiary.
*Ujawniają intymne sprawy prywatne innych.
*Mają wiele doświadczeń seksualnych z młodszymi i / lub starszymi pracownikami.
*Opracowują nowe pomysły, ale ich nie śledzą.
*Bardzo skupieni na sobie i egoistyczni (rozmawiają przeważnie o sobie).
*Często „pożyczają” pieniądze lub inne przedmioty materialne i nie mają zamiaru ich oddać.
*Zrobią wszystko dla zysku, bez względu na etykę czy legalność.

Ważne jest, aby móc zidentyfikować kłamców, drapieżników i psychopatów jako ludzi dotkniętych strasznym bólem,fragmentacją duszy i duchowym odłączeniem.  Takie charakterystyczne osoby mają ogólny brak empatii.

Dlaczego mielibyśmy zaufać zasobom lub nadać wartość słowom wypowiedzianym przez kogoś, kto jest notorycznym gwałcicielem, kłamcą lub drapieżnikiem?  Musimy zrozumieć, że takie osoby są bardzo chore i duchowo cierpiące.  Nie nadają się na liderów, przebywanie w pobliżu dzieci, zarządzanie sprawami ludzkimi lub podejmowanie decyzji mających wpływ na świat.  Musimy ich kochać lecz żądać wyższych standardów etycznych oraz humanitarnych zachowań we wszystkich naszych projektach i dla naszych społeczności.  Zaczynamy od bycia przykładem tych wyższych humanitarnych zachowań w naszym codziennym życiu.  Zaczęliśmy tworzyć nowe dzieła i struktury, które opierają się na tych wyższych etycznych cechach energii i intencji.

Atak na dostęp do wiedzy i systemy otwartego źródła

W tym czasie zintensyfikowanej walki o kontrolę nad ludzką świadomością są przeprowadzane ogromne operacje psychologiczne mające na celu wywoływanie konfliktów i cenzury zawartości niektórych informacji, słów kluczowych lub niezatwierdzonych tematów, które są blokowane przed dostępem dla mas.  Zadaniem kontrolerów jest uzyskanie całkowitej kontroli nad każda strukturą, organizacją lub mediami, które pozwalają społeczności mieć swobodny dostęp do wiedzy i prawdziwych wydarzeń lub informacji istniejących poza głównym nurtem.  Siła systemów odwróconych zależy od ludzkiej ignorancji a także od zamykania dostępu do wiedzy i systemów otwartego źródła, zachowując tym samym masy w stanie upadłości, co pozwala na przekierowywanie ich energii świadomości na oparte na strachu zatracenie i bezmyślna rozrywkę.

Większe konglomeraty typu korporatokracyjnego, które produkują i nagradzają psychopatów w miejscach pracy, wykorzystują ich do infiltracji każdego otwartego źródła lub wolnego systemu energii uważanego za zagrożenie i zastępowanie go modelem z odwróconym systemem.  Ogólnie, infiltracja odbywa się dzięki ogromnym wypłatom stanowiącym przekupstwo – aby przekształcić daną organizację w inny, odwrócony system energii , który jest oparty na celach kontrolera. Kiedy rozumiemy jak systemy odwrócone są wykorzystywane do dalszego zbierania loosh i zniewalania świadomości ludzkości, staje się jasne, że otwarte źródło, swobodna wymiana energii i niezależne systemy, które zachęcają do otwierania umysłów i serc są zagrożeniem dla dalszego istnienia odwróconych, zbrodniczych sieci.

Uzurpowanie osobistej intencji

Teraz lepiej rozumiemy, jak działają odwrócenia i systemy odwrócone oraz jak są wykorzystywane do przywłaszczania energii świadomości i generowania loosh, który zasila psychopatyczne systemy NAA, oraz jak zasilanie tych odwróceń wpływa na moc naszych własnych intencji. Systemy zasilają ludzką świadomość współtwórczą celowo oszukując ludzi, odsuwając ich od osobistej zgody i zamiarów. Takie psychopatyczne systemy oszukują ludzi, aby wierzyli, że ich intencje są humanitarne lub pozytywne, a z drugiej strony manipulują ich sercami, aby dostosowali swoje zamiary do organizacji, liderów, sławnych osób, a to wszystko w rzeczywistości służy produkcji większej ilości loosh (lufy).

Przykładem mogą być zarządy większych instytucji charytatywnych prowadzone przez rodziny będące u władzy.  Wiele organizacji charytatywnych to fasady ukrywające zachowania przestępcze w innych krajach, na przykład handel ludźmi, seksualne niewolnictwo, przekupstwo i pranie brudnych pieniędzy.  Zespół propagandowy ds marketingu pokazuje medialne obrazy uchodźców będących w potrzebie, a dobre serdeczne osoby wysyłają swoje pieniądze.  Według nich te pieniądze powinny trafiać do dziecka w potrzebie, jednak w rzeczywistości dzieje się zupełnie inaczej.  Co się dzieje z czasem, energią i miłością, które taki dobrotliwy człowiek poświęcił, aby pomóc głodnemu dziecku?  Został dołączony do wspierania przestępczej organizacji.  Jest to przykład organizacji wykorzystującej model odwróconych systemów energii, który ma na celu przywłaszczenie osobistego oddania.  Człowiek, który miał dobry zamiar, został sprowokowany do dokarmiania struktury NAA nie zdając sobie z tego sprawy.  Kiedy wkraczamy do sieci przestępczych, ma to wpływ na całą ludzkość, ponieważ stajemy się współodpowiedzialni za działania ciemnych sił, które popełniają przestępstwa.  W ten sposób wykradana jest świadomość współtwórcza. Na pozór opowiada się o pozytywnych akcjach, jednak za fasadą skrywa się brzydka prawda, za którą chroni się psychopatyczna banda.

Jeśli nie jesteśmy w stanie dostrzec manipulacji jakością energii, która jest prawdziwym zamiarem skrywanym za strukturami kontrolera lub wciąż ignorujemy jawną nieprawość i krzywdę wyrządzaną przez przywódców, możemy być manipulowani, tak aby jednak zasilać te odwrócone systemy naszą własną, niewłaściwie ukierunkowaną energią świadomości i źle ulokowaną intencją.

Prześledźmy to dalej aby lepiej zrozumieć, jak odwracanie systemów lub systemy odwrócone mogą zmienić moc naszych intencji, gdy nie są rozpoznane i zidentyfikowane.  Kiedy zdajemy sobie sprawę z tego, jak odwrócone systemy działają w celu przywłaszczania sobie energii naszej świadomości, znacznie poprawimy dokładną ocenę tej rzeczywistości i zwiększymy częstotliwość prawdy, która istnieje w naszym zamiarze.

Jakość intencji

Kiedy skupiamy energię świadomości na pojedynczym celu, zaczynamy wytwarzać ogromną i znaczącą siłę znaną jako intencja.  Kiedy zwracamy uwagę na kultywowanie połączenia z szerszą świadomością w celu rozwijania głębszej jasności prawdziwych intencji, które działają w kierunku samospełnienia, następuje przeobrażenie naszych energii w przejawienie się tego, co zamierzaliśmy.  Skupienie uwagi na konkretnym celu lub intencjach kieruje energię świadomości na jego przejaw, a dodatkowo obszar, na którym jest skupiana uwaga, nadal się rozwija i poszerza.  Mówiąc prosto: gdzie skupiamy swoją uwagę, tam kierujemy energię świadomości, a tam gdzie lokujemy intencję, tam następuje transformacja energii. To jest moc ludzkiej współtwórczej świadomości, a każda ludzka istota posiada taką zdolność.  Zdobycie tej wiedzy na ten temat jest punktem wyjścia do rozwijania właściwej perspektywy, co pozwala nam na postępy w kierunku ewoluowania i przekształcania siebie w wyższe potencjały ekspresji.  To jest fundament niezbędny do dokonania poważnych zmian w życiu, które służą stabilizacji długoterminowego rozwoju osobistego i duchowego.

Zbadajmy różne możliwości przejawienia, najpierw badając linki łączące częstotliwość energii świadomości, którą uzyskujemy w połączeniu z jakością naszego zamiaru.

Energia świadomości i intencja nie są tą samą funkcją w przejawieniu, ale są ze sobą połączone i opierają się na podstawowej mechanice tworzenia.

Przede wszystkim cała świadomość jest energią, a cała energia jest świadoma, więc obie są wymienne. Trzeba pamiętać, że każda energia świadomości jest inteligentna, ale przejawia różne cechy inteligencji, których rezonans będzie musiał być sprawdzony. Czy zdecydujemy się na współtworzenie świadomości z egoistycznych pobudek czy z bardziej wzniosłymi zamiarami?  Im wyższa będzie jakość surowca i częstotliwość intencji, z którą mamy współtworzyć, tym wyższa jakość przejawienia. Nie jesteśmy w stanie przejawić wyższych struktur częstotliwości, dopóki nie będziemy mogli skierować uwagi na energię i intencje wyższej świadomości, jednocześnie utrzymując zwiększające poziom energii skupienie, aby ożywiać i rozwijać te same struktury.  Tu potrzeba ducha pracowitości, tak aby wciąż pozostawać w stanie skupienia, i służyć długoterminowemu celowi. Pojedyncze skupienie jest opisane jako osobista duchowa misja i wyższy cel każdej osoby, który ta ma wypełnić na Ziemi, podczas tego cyklu wznoszenia.

Jednak nie możemy zwracać uwagi na warunki związane z odwróconymi systemami energetycznymi, na które wystawiona jest Ziemia, które są propagowane przez psychopatyczne systemy realizujące program zniewolenia NAA.  Tu potrzebne jest silniejsze ciało umysłowe i emocjonalne, zdolne do posiadania stałego punktu skupienia, punktu obserwatora i kontroli nad własnymi impulsami, w przeciwnym razie moc naszej intencji zostanie odwrócona przez te negatywne siły.  Musimy dostrzec jakość sił i rozpoznać odwrócone lub przestawione systemy, dzięki czemu uzyskamy jasność co do energii świadomości, którą kierujemy zgodnie z naszą intencją.

Zasoby energii świadomości

Energia świadomości istnieje w wielu skalach z niepowtarzalnymi cechami i czynnikami inteligencji, elektromagnetycznymi dźwiękami tonalnymi oraz kolorami, które wpływają na to, jak stanie się materią. Energia świadomości składa się z odrębnych wzorców wibracyjnych, które określają częstotliwość i ta częstotliwość jest tłumaczona na plany przejawienia.  Jakość dostępu energii świadomości decyduje o jakości wyniku przejawionej energii.  Wszystko w naszym Wszechświecie składa się z wielu warstw częstotliwości wibracyjnej, które stanowią liczne skale energii świadomości w istnieniu i mogą być porównywalne z dostępnymi dla stwórcy surowcami.  Zdarza się, że dostępne surowce przesuwają się na swojej skali w trakcie bifurkacji, a to pozwala na poprawę jakości przejawu w przyszłości.

Tak więc, ten surowiec w postaci energii świadomości jest dostępny na wielu płaszczyznach częstotliwości wymiarowej, które istnieją przez cały czas, a na wyższych skalach energia świadomości wykracza poza skalę wymiarów i czasu. Kiedy poruszamy się po skali świadomości, mamy dostęp do coraz wyższych i subtelniejszych poziomów energii świadomości lub wyższych poziomów inteligencji i bardziej wyrafinowanych aspektów wibracji. Kiedy poruszamy się po skali świadomości, nasza inteligencja wzrasta a świadomość doznaje oświecenia, tym samym mocno przekształcając siłę i jakość przemiany intencji w jej materializację. Dlatego, kiedy myślimy o duszy, o monadycznej Nadduszy, i chrystusowym ciele awatarowym, to chodzi o wyższe aspekty naszej świadomościowo-energetycznej tożsamości.

Zrozumienie kosmologii wymiarów jest pomocne w określaniu jakości energii świadomości, która jest używana w tworzeniu. Możemy łatwiej obserwować, kiedy NAA wysysa energię z niższych poziomów energii świadomości, na przykład przez manipulowanie energiami seksualnymi z zewnątrz ciała bolesnego. Albo gdy pojawiają się nagłe impulsy, które sprawiają, że czujemy ból i emocjonalne wezwanie do odgrywania pewnych niezdrowych lub niszczących działań przeciw sobie lub innym. Są to połączone efekty manipulowania niższymi poziomami energii świadomości poprzez transmisje kontroli umysłu. Kiedy obserwujemy obecny teren światowych wydarzeń i zbiorowego strumienia świadomości, jak ci się wydaje, skąd pochodzą te przejawy? Czy zamierzasz współtworzyć podobną jakość energii? Co się dzieje, kiedy to robisz?

Aby zwiększyć częstotliwość i jakość energii świadomości i zamiaru, które mają się przejawić, najważniejszą rzeczą jaką musimy zrobić, jest pozbawienie ego i sił zewnętrznych kontroli nad energią lub intencją osobistej świadomości. Energia świadomości jest generowana wszędzie tam, gdzie kierowana jest uwaga, a jakość częstotliwości będzie gromadzona w systemie energii, z którą nasza intencja współwibruje. Jeśli dopasowujemy wibrację zbiorowej świadomości w organizacjach, które możemy obecnie obserwować w środowisku trzeciego wymiaru, współtworzymy więcej tej samej niższej jakości świadomości związanej z negatywnym ego.

Musimy zatem dostrzec różnice w jakościach energii, intencji i rozważyć wprowadzenie energetycznej oceny organizacji lub rzeczy, w które się angażujemy. Nie poświęcaj czasu, energii, pieniędzy ani nie ufaj byle komu, zwłaszcza tym, którzy wykazują nieetyczne zachowanie, nieodpowiedzialność i samolubne motywacje. W ten sposób dysponujesz lepszym rozpoznaniem co do tego, w jaki sposób można odpowiedzialnie współtworzyć z wrodzonymi cechami wyższych siła świadomości. Nie możemy przejawiać wyższej świadomości, dopóki nie dostrzeżemy dokładnych uwarunkowań kultury kontroli umysłu NAA, w której znajdujemy się na Ziemi. Musimy rozpoznać te odwrócone systemy działające wokół nas, i to będzie krok na początek.

Opiekunowie RA

Podsumowując: jest to wyjątkowo niestabilny rok, w którym zarysowują się ramy licznych wojen szalejących na międzywymiarowych płaszczyznach toczonych o kontrolę nad liniami czasowymi, odzyskanie skradzionego kodu kreacji oraz masowe operacje psychologiczne prowadzone przeciwko społeczeństwu, aby utrzymać odwrócone systemy zaprogramowane w sztucznej inteligencji.  W tym cyklu powrócili opiekunowie Kryształowej Gwiazdy, aby odzyskać skradziony fantomowy kod, który zasymilował się ze sztucznymi systemami inteligencji NAA. Faktycznie rodzina RA została zauważona w tym roku podczas organizowania projektu mającego pomóc odzyskać zapisy prawa Jedni, które zasymilowały się z systemami AI, i których jednostki czarnej dziury używają do holograficznego przedstawienia odwróconego świata i odwróconych systemów istniejących na Ziemi trzeciego wymiaru. Błękitne istoty skrzydlate – rozszerzenia rodziny RA – były w kontakcie z wieloma swymi ludzkimi liniami na Ziemi od czasów egipskich, aby pomóc w katalizowaniu tego objawienia prawdy.  Dlatego niedawno stały się bardziej widoczne dla ruchu alternatywnego i poszukiwaczy prawdy. Inwersja kodu kreacji prawa Jedni została ustalona przez grupy NAA w celu uruchomienia tych odwróconych sieci i odwróconych systemów. Na tym opiera się nasza współczesna cywilizacja, tajne stowarzyszenia i przywłaszczone tajne szkoły.  Co więcej, te odwrócone systemy zostały zbudowane na odwróceniach, aby ukryć masowe zbieranie energii ludzkiego loosh dla negatywnych jednostek.

Wraz z tegorocznym narastaniem konfliktu pojawił się nacisk, aby zdobyć więcej zgody na związanie większej ilości dusz oraz utrzymanie odwróconego systemu zasilającego linie, które umożliwiają odsysanie energii.  Kiedy NAA traci jakieś terytorium, ich frakcje i sługusy walczą i staja się bardziej zdesperowani.  Fałszywe fasady ukrywające systemy odwrócone zaczynają pękać ujawniając kryjącą się za nimi prawdę. Równocześnie obudzeni ludzie zestrojeni z kosmicznym prawem suwerenności są w stanie tworzyć plany i struktury, coraz bardziej dostosowując się do strumienia Kryształowej Spirali Zjednoczonej Inteligencji.

To mogą być trudne i wymagające czasu, ale gdy prawda wypływa na powierzchnię i naprawdę chcemy zobaczyć, kto jest kim oraz jak naprawdę tu dotarliśmy, prawda może nas uwolnić.

Proszę, weź z powyższego tylko to, co przyda ci się do duchowego wzrostu, zaś całą resztę wyrzuć.  Dziękuję za odwagę i męstwo bycia poszukiwaczem prawdy.  Jestem suwerenną, wolną istotą boską!

Do następnego oświecającego spotkania na Ścieżce serca awatara Chrystusa Sofii.  Proszę, bądźcie mili dla siebie samych i dla siebie nawzajem. GSF!

Z miłością w sercu, Lisa

Przetłumaczyła Teresa Serafinowska http://www.wogrodzienowejziemi.pl/

http://www.energeticsynthesis.com/resource-tools/news-shift-timelines/3145-inverted-systems

42 Komentarze (+add yours?)

 1. agent Chuck Bartowski
  Czer 30, 2017 @ 16:53:37

  Czy wszyscy są już gotowi na nową misję i na nowe życie?

 2. Omstan
  Czer 30, 2017 @ 16:22:32

  Polecam mały ale pożyteczny wykład Nelly Radwanowskiej na temat bieżących przemian i sposobów reagowania na nie.

  i drugi na temat kwiatu życia

  Moim zdanie Nelka jest super

  • Daniel Riegel
   Czer 30, 2017 @ 16:58:26

   Przesłuchałem pierwszy przekaz, jest świetny i zgadzam się z nim. Myślę, że warto też być ześrodkowanym w sercu i decyzje podejmować na jego podstawie. Ja czuję, że wtedy dokładnie wiem, co mój organizm chce robić. Czasem, jeśli chce daną czynność zrobić, to czuje opór mimo, że serce chce to zrobić. Wtedy trzeba postarać się przełamać stare nawyki i przyzwyczajenia i podjąć decyzję zgodnie z sercem.

 3. cuurly
  Czer 29, 2017 @ 17:22:20

  Dziękuję !!!!!

 4. Jarek Kefir
  Czer 29, 2017 @ 16:44:17

  Ok.. To jest możliwe. Ale z drugiej strony.. Jeśli to wszystko nie jest systemem odwróconym, i jeśli Ziemia nie jest planetą więzienną czy planetą okupowaną? Tylko tak po prostu musi być? Bo i bóg naszej planety, i ludzie są jeszcze istotami dziecięcego ducha? A cała reszta, w tym reptilianie, to po prostu projekcje naszych umysłów?

  • xylotet
   Czer 29, 2017 @ 19:18:06

   @Jarek Kefir 🙂 ,,,Jasne największy problem powstaje ,, kiedy tzw. „Nasz Bóg Absolutny i Wszechświatowy „,,, jest Tylko Bogiem Dziecięcej Planety ,,, czyli Bóstwem Lokalnym ,,, jakoś ten Deficyt trzeba ratować ,,,, a to ,,, reptilianami itp. ,,, a przede wszystkim ,,, Czarnymi ,,,, 😀

 5. galacticjoel
  Czer 29, 2017 @ 16:18:12

 6. galacticjoel
  Czer 29, 2017 @ 10:25:49

  Benjamin Fulford – Historyczne zmiany w centralnej Europie , Azji i wszędzie indziej podczas gdy stary porządek załamuje się.
  https://meditation539.wordpress.com/2017/06/29/benjamin-fulford-historyczne-zmiany-w-centralnej-europie-azji-i-wszedzie-indziej-podczas-gdy-stary-porzadek-zalamuje-sie/

  Benjamin Fulford – Raport specjalny: Mysz, która warknęła lub jak ludzie z Bougainville pokonali Rothschildów
  https://meditation539.wordpress.com/2017/06/29/benjamin-fulford-raport-specjalny-mysz-ktora-warknela-lub-jak-ludzie-z-bougainville-pokonali-rothschildow/

 7. galacticjoel
  Czer 27, 2017 @ 19:29:56

 8. Krystyna11
  Czer 27, 2017 @ 00:15:52

  Kochani! Akurat dzisiaj przeglądałam sobie wpisy na blogu Krystal i pomyślałam, że może być ważny wpis pt. ,,Piąta Perspektywa – Wychodzenie poza Czas i Przestrzeń,, z dnia 20 lipca 2015r., w którym zawarte jest wiele szczegółowych odpowiedzi na pytania i wątpliwości, o których pisze w komentarzu np. misteriosa311, czy Daniel Rygiel. 🙂 Ostatnio znowu przekierowało mnie na prześledzenie tematów związanych z Hathorami, bo tam jest kopalnia wiedzy i warto sobie przypomnieć, co Hathorzy chcieli nam przekazać. Nie wszystko przecież się pamięta, a informacje, które przychodzą też mają ,,swój czas,, , aby móc je zrozumieć i przyswoić.

  Można to znaleźć w zakładce po prawej stronie we wpisie Hathorzy. 🙂
  Pozdrawiam wszystkich z Krystal na czele!

  Namaste!

  • misteriosa311
   Czer 27, 2017 @ 10:47:20

   Dziękuję ❤

  • Daniel Riegel
   Czer 27, 2017 @ 15:19:57

   Dzięki 🙂 jak przeczytałem zdanie o tym, że 5 wymiar jest wymiarem poza ograniczeniami przestrzeni i czasu to wyobraziłem to sobie jako pusta ciemna bańka rozszerzająca się od mojej głowy do góry, a do mojej głowy zaczął napływać chłód. Będę dalej wnikliwie czytał informacje związane z tym tematem. Podaje jeszcze link do przekazu dla innych: https://krystal28.wordpress.com/2015/07/20/piata-perspektywa-wychodzenie-poza-czas-i-przestrzen/

  • Daniel Riegel
   Czer 27, 2017 @ 15:30:20

   I jeszcze podaje link do dźwiękowej medytacji opisanej w tym przekazie: https://tomkenyon.app.box.com/s/vvxo2gpr8vasl087q0sodttjwljo1czr

  • Daniel Riegel
   Czer 28, 2017 @ 15:51:10

   Zauważyłem, że jak kiedyś wolałem skupiać swoją uwagę na konkretnym miejscu w głowie (np. na punkcie pomiędzy brwiami) to teraz moja uwaga rozszerzyła się na całą głowę, a każdy powrót do starych zachowań odczuwam nieprzyjemnie. Tak samo jest z moim ciałem. Muszę przyznać, że bardzo to mi ułatwia pozostawanie w stanie bierności intelektualnej. Powiem jeszcze, że od 6 lat zmagam się z chorobą o nazwie Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (ZZSK) i próbując od 3 lat różnych metod alternatywnych jeszcze nigdy nie poczułem tak silnego kryzysu ozdrowieńczego i to samą siłą umysłu, wykorzystując do tego narzędzia, które teraz uzyskuje podczas transformacji. Jednym słowem mocno się teraz oczyszczam, głównie duchowo. A moja choroba prawdopodobnie ma przyczynę w psychice, ponieważ naturalne metody leczenia (fizyczne) tylko w znikomy sposób mi pomogły. Pozdrawiam.

 9. krystal28
  Czer 26, 2017 @ 18:14:34

  Znalezione na FB w komentarzach… Doskonały tekst na poprawienie humoru 😉

  18 POWODÓW, DLA KTÓRYCH WARTO BYĆ POGANINEM

  1. Nie musisz ciągle wysłuchiwać od ateistów, że wierzysz w coś, co nie istnieje. Czcisz Słońce. Jak ktoś ma wątpliwości, czy Ono istnieje, to pokazujesz palcem. Richard Dawkins może ci naskoczyć.

  2. Matka Natura nie ma ci za złe, gdy gapisz się na tyłki płci przeciwnej. Wręcz przeciwnie, cieszy się, że doceniasz, że tak ładnie jej wyszły.

  3. Bardzo szybko uczysz się dystansu do tego, co ludzie mówią o twojej wierze. No bo jak powiesz, że świętujesz pełnię Księżyca, to wiadomo, że będą się śmiali. I oczywiście przechodzisz nad tym do porządku dziennego, zamiast pielęgnować urazę swoich uczuć religijnych.

  4. Nie masz jednej księgi z odpowiedziami na fundamentalne pytania, więc szukasz w wielu różnych. Koniec końców, pewnie i tak nie znajdziesz, ale jaki będziesz oczytany!

  5. Nie zdarzyło się jeszcze, żeby święte drzewo wyrosło w kształt bazyliki w Licheniu.

  6. Zagadnienia teologiczne stają się znacznie bliższe życiu, kiedy w twojej religii Matka jest symbolem płodności, a nie dziewictwa.

  7. Politycy i publicyści nie wycierają sobie gęby imionami twoich bogów. A nawet gdyby chcieli, to nie umieliby ich wymówić.

  8. Nikt za bardzo nie wie, po czyjej jesteś stronie w sporach antyklerykałów z Kościołem, oświeceniowych racjonalistów z religijnymi fundamentalistami, moherów z lewakami itp., więc każdy może z tobą porozmawiać jak człowiek z człowiekiem. A że i tak zdarza się to rzadko, to już inna rzecz.

  9. Wolno ci jeść wszystko, pod warunkiem, że nie będziesz się czuł pokrzywdzony, jeśli w końcu coś zeżre ciebie.

  10. Twoi bogowie nie wypierają się tego, że stworzyli ludzi takimi, jakimi są. Na przykład gejami. Pewnie nawet gdzieś tam w Panteonie jest jakiś osobny bóg specjalnie dla nich, bo dlaczego by nie? I na pewno wygląda bo-sko!

  11. W szkołach i urzędach krzyże na ścianach pojawiają się i znikają, ale pogańskie paprotki na parapetach, symbolizujące odwieczną siłę Natury, trwają niezmiennie.

  12. Składanie ofiar rzeczowych ma więcej sensu, kiedy czcisz święte zwierzęta. Głodnej wiewiórce sprawisz więcej radości orzeszkiem niż obrazowi Matki Boskiej kolejnym złotym wisiorkiem.

  13. Jedyny ojciec, którego czcisz, to twój własny. Co prawda nie był pewnie nieskończoną miłością, ale za to widywałeś go nie tylko w wizjach i prawdopodobnie nie groził ci skazaniem na wiekuiste męki za nieposłuszeństwo ani nie wyrzucił z domu za podjadanie jabłek z sadu.

  14. Rozumiesz, że nie jesteś duszą uwięzioną w ciele, tylko tym właśnie, cudownie skonstruowanym, ciałem. Fajnie jest nie czuć się uwięzionym, prawda?

  15. Na tacę kładziesz filiżankę.

  16. Nie wierzysz w te bzdury, jakoby dobra karma wracała. Na podstawie wieloletnich obserwacji swojego zwierzęcia totemicznego (na przykład kota) wiesz, że dobra karma to taka, która po spożyciu nie wraca i nadaje sierści jedwabisty połysk.

  17. Niebo masz zawsze nad głową, a nie w abstrakcyjnej i niepewnej przyszłości.

  18. W twojej politeistycznej wizji świata jest miejsce dla każdego boga, którego przyniesie ze sobą napotkany człowiek.

 10. Mirka
  Czer 26, 2017 @ 17:42:20

  Czy ktos z was ma tez opoznienia zwiazane z przesylka kamieni Czintamani?

  Ja juz czekam cztery tygodnie i jeszcze nie otrzymalam ich, a zamowilam dwie sztuki.

  Dzisiaj napisalam emaila z zapytaniem, kiedy je otrzymam.

  Serdecznie pozdrawiam

  Mirka

  • krystal28
   Czer 26, 2017 @ 18:19:57

   Droga Mirko, ja czekałam bardzo długo.

   • Omstan
    Czer 26, 2017 @ 21:18:34

    Ja kamieni nie kupowałem, ale kupiłem dwa wisiorki tachionizowane przez stronę rekomendowaną przez Kobrę tachionis.org i czekałem ok. 10 dni. Mam jednak pytanie jakiej wielkości są te kamienie i czy są ciężkie? Myślę, że dobrze byłoby gdyby były oprawione jak te wisiorki które kupiłem bo gdy będą małe i lekkie to mogę je łatwo zgubić nosząc np. w kieszeni.

  • Bella
   Czer 27, 2017 @ 13:36:45

   Mirko zapytaj w mailu, przesyłki mają swój numer przewozowy. Może warto się upewnić. Też tak zrobiłam po 3 tygodniach i już jestem spokojna.

   • Mirka
    Czer 27, 2017 @ 22:19:37

    Dziekuje za wskazowke😊
    Email juz napisalam, ale do tej pory nie mam odpowiedzi.
    Jak Krystal napisala, musze uzbroisc sie w cierpliwosc😊

 11. misteriosa311
  Czer 26, 2017 @ 14:45:41

  Czy są tu osoby, które przechodzą lub przechodziły zmianę ciała na energetyczne, rozszerzenie świadomości itp? Od kilku dni mam intensywne objawy, trochę się tego boję i bardzo chciałabym o tym z kimś porozmawiać.

  Na początku czułam się jakbym nie wiedziała gdzie jestem, albo raczej czuła, że ciałem fizycznym jestem w obcym miejscu, osoby obok mnie są mi obce. Trwało to kilka godzin. Następnie wystąpiły u mnie niekontrolowane ruchy, krzyk i płacz. Od tego czasu czuję się jakbym prawie nie miała ciała fizycznego, nie czuję swojej fizyczności, czuję jakbym rozlewała się w przestrzeni wokół mnie. Chwilami, kiedy jest to mocniejsze czuję jakbym zanikała. Czuję, że coś co się pojawia nie mieści się w ciele fizycznym. Czuję też zdrętwienie ciała, chwilami ból rąk, zawroty głowy, stan podgorączkowy, ból w klatce piersiowej, trochę mam problemy z mówieniem, a dokładnie ze znalezieniem słów. Czuję też większy dystans do osób fizycznych, jakby to już nie było moje życie i źle mi z tym. porozmawiać. Byłam u lekarza, jednak myślę, że jest to sprawa zmiany świadomości.

  • Daniel Riegel
   Czer 26, 2017 @ 17:21:01

   Witaj, możesz przeczytać moje komentarze całkiem na dole. Ja też od kilku dni przechodzę coś bardzo podobnego do tego co tutaj opisujesz. Też się tego bałem na początku ale myślę, że to nie jest nic złego. Od pewnego czasu coraz bardziej czuje się nieswojo w tym wymiarze i właśnie od kilku dni zostało to u mnie bardzo przyspieszone. Coraz bardziej przestaje mnie interesować przebywanie tutaj i mam wielką ochotę zniknąć z tego wymiaru i przejść do wyższych. Do tego ciągle chce mi się spać i skupiać się tylko na sobie. Każde odwrócenie uwagi od siebie jest dla mnie nieprzyjemne i wracam natychmiast do skupiania się na sobie na swoim sercu i wtedy czuje ulgę. Do tego po wypowiedzeniu w myślach przeze mnie zdania o tym, że chce teraz aktywować moje ciało świetliste to od razu poczułem przyjemnie ciepło i mrowienie głównie w sercu i z przodu głowy (w zasadzie w tych miejscach, gdzie lekki chłód penetrował moje ciało i nadal to robi w coraz głębszych partiach mojego ciała). I też coraz mniej czuje swoje ciało, jakby w środku nic nie było. Myślę, że chodzi o bardzo silną transformację ciała i przystosowanie go do wyższych wymiarów. Zauważyłem, że moje ciało stało się jakby bardziej rozmazane, co świadczy o podwyższeniu wibracji ciała. Dajamanti kiedyś pisał o tym, żebyśmy się nie dziwili, jak pewnego ranka nasze ciało będzie stawało się coraz bardziej przezroczyste. Mam nadzieje, że jak ciało zakończy swoją transformację to będzie mogło się wznieść wyżej. Oczywiście wszystko zależy od wolnej woli człowieka i może sobie wybrać moment wzniesienia. Pozdrawiam i wytrwałości życzę 🙂

  • Daniel Riegel
   Czer 26, 2017 @ 19:17:25

   Uważam, że powinno się w takich warunkach czuć możliwe jak najdłużej (w granicach rozsądku) bezwarunkową Miłość do siebie i otoczenia, ponieważ wtedy człowiek dopasuje się do tych wysokich wibracji, które spływają podczas transformacji i osiągnie równowagę. Myślę, że trzeba się nauczyć z tym funkcjonować, bo uciekanie od tego tylko pogorszy sytuację.

   • misteriosa311
    Czer 26, 2017 @ 20:43:33

    Zgadzam się z Tobą, kiedy uciekałam od tego stanu, czułam dolegliwości coraz mocniej. Dzisiaj zaakceptowałam to, że zmienia się moja świadomość i mogę czuć się inaczej fizycznie. Od tego czasu czuję się lepiej.

  • Anetta
   Czer 27, 2017 @ 07:24:07

   Czytając Twoje objawy,obudziła się zapewnie energia kundalini.Kopalnią wiedzy na ten temat jest Wiesława i jej strona https://www.vismaya-maitreya.pl/index.html.Osobiście proces przechodzę od kilku lat,a myślę,że jest to „praca „na całe życie.Życzę wytrwałośći .Pozdrawiam serdecznie wszystkich Anetta

  • Evaa
   Czer 29, 2017 @ 00:46:37

   Podobnie się czuję.Było już sporo tekstów opisujących w/w objawy. Ostatnio trafiłam na ciekawy :
   „Klub Wcielonych Mistrzów
   12 godz. ·

   Nie ma odwrotu.

   Gdy jest się już przebudzonym, jedyne co pozostaje to urzeczywistnić (oświecić), powrócić do swej naturalnej sfery Ja Istnieje. I wtedy wydaje się to takie niejasne i trudne z ludzkiego spojrzenia.

   Tyle się czytało, słyszało, wyobrażało czym, mniej więcej jest to urzeczywistnienie, jak może się objawiać i ostatecznie się stać. Ale mało kto sobie z tego zdaje sprawę, że to wymaga totalnego oddania się sobie. Bez kompromisów, jakie człowiek zwykle stosuje do siebie samego.

   Jak trudno jest uświadomić sobie, że nic nie ma znaczenia, poza tym, że Istniejesz.

   Zabawne jest to, że człowiek stara się jak może by uchronić swoją tożsamość przed zniknięciem, atakami, zniekształceniem przez opinie innych, jak bardzo chcę ją uwidocznić z pożądanej przez niego strony. Ale za każdym razem to się nie udaję. A co więcej, kiedy się to nie udaje, człowiek wpada w pułapkę depresji, zniechęcenia, obojętności i ogromnej frustracji na otaczające go życie.

   Człowiek nigdy nie był odpowiedzialny za swe urzeczywistnienie, on naprawdę nie potrafi tego pojąć swym systemami orientacyjnymi, czy zachowawczymi.

   Człowiek miał być tylko pasażerem i obserwatorem, a jak to bywa z siłą nawyków i wzorców nabytych na ziemi, pragnie działać, nie siedzieć i cieszyć się podróżą. No i w takich działaniach najczęściej rozkłada się na łopatki bezradności i totalnej otchłani niezadowolenia. Nic nie działa, praca, rodzina, przyjaciele, książki, filmy, uroczystości, a nawet seks.

   Wydaje się to takie prozaiczne i bez smaku. Czegoś zaczęło w tym wszystkim brakować, a może nigdy wcześniej nie było w tym czegoś naprawdę radującego.

   Tak czy siak, nasza ludzka jaźń popada w apatie, bezczynność, co efektem jest mnożenie intensywności zwątpień i strachu w to całe urzeczywistnienie. Co gorsze nie można się już cofnąć, bo niby jak?! Te wszystkie zmiany, które w nas już zaistniały, ta zmiana percepcji wciąż mieszająca się z ludzkimi nawykami i doprowadzająca nas do mega frustracji. Nie dająca się uciszyć żadnymi konwencjonalnymi ludzkimi metodami (leczeniem, ucieczkami w tanią rozrywkę, czy poświęcaniu się pracy, czy przyjemnościom).

   To ciśnienie wewnątrz nas, drżenie, znudzenie psychiczne, rozdrażnienie codziennymi obowiązkami, czy ludzkimi potrzebami. Prawdę powiedziawszy, można to porównać, do cienkiej granicy między wariatami w psychiatryku a urzeczywistnieniem. Tak cienkiej, że chwilami wydaje nam się, że pluszowe białe ściany bez klamki i okien są nam przesądzone.

   A mimo tego coś nam w środku mówi, że damy radę. Że to minie, że to tylko stan, kiedy człowiek próbuje złapać za stery oświecenia i próbuje odnaleźć jakieś znaki prowadzące do niego. A wszystko, co musi i w sumie jedyne co może to puścić te cholerne stery, przestać rozglądać, poszukiwać jakichś znaków, czy potwierdzeń na zewnątrz siebie i najprościej cieszyć się jazdą przyzwalając na nią.

   A wtedy człowiek w nas krzyczy w desperacji: to, kto zapłaci za moje rachunki, co inni o mnie powiedzą, jak stracę wszystko, co ja zrobię, kiedy moja ludzka tożsamość wyparuje, a mój umysł eksploduje?!

   Wtedy usłyszymy tylko trzy słowa: TO BEZ ZNACZENIA!

   I BOM! Człowiek ląduje na zgliszczach swego życia, śliniący się jak niemowlę, a w oczach ma jedynie pustkę.

   Hehe to tylko metafora, lecz jakże często ją doświadczamy w swym odczuciu roli człowieka w urzeczywistnieniu.

   Trudno się odnaleźć w nowych realiach swego życia, kiedy zupełnie nie pasują do starego postrzegania innych ludzi i systemów, które ich życiem kierują.

   To tak jak by, ryba została wyrzucona na brzeg i miała się przystosować do nowego środowiska, o którym nie ma bladego pojęcia.

   Najzabawniejsze jest to, że to nowe środowisko jest tym, co jest naturalne dla jej istoty. Ale jako ryba zapomniała jak oddychać bez wody, jak poruszać się w tym nowym środowisku, w którym wszystko jest totalnie inne. Całe żywota spędziła pod wodą, wszystkie ryby mówiły jej, żeby nie zbliżała się do granic wody, bo tam czeka ją niechybna śmierć. I w pewnym sensie ją właśnie doświadcza, śmierci perspektywy bycia rybą.

   To tylko metafora, ale jakże oddaje to, co wielu z nas doświadcza w każdej chwili.

   Zamknięci w jednym środowisku istnienia i drodze poznania i otwartości się na zupełnie inne, nowe środowisko, które zawsze było wokół nas, czuliśmy je, chociaż nie wiedzieliśmy co to i jak tam się dostać. Baliśmy się tego, bo gdzieś w głębi nas wiedzieliśmy, że w końcu będziemy musieli wyjść z tego komfortu nieświadomości ryby, w samoświadomość swego istnienia.

   Nie ma na to instrukcji jak, żyć w przejściu, w dostrojeniu się do nowej orientacji i doświadczeń stawania się kimś wielowymiarowym, wieloraką istotą.

   Czasem nieźle nas to przygnębia i to w sumie naturalne. Bo urzeczywistnienie to nic innego jak wyjście ze sfery komfortu ludzkiej egzystencji i stania się poza jej wpływem istotom bez kompromisowego bycia sobą w pełni.

   To proces naturalny, gdzie mechanizm prób wtrącania się człowieka jedynie zmaga całą ta frustracje i zagubienia się w tym jeszcze bardziej.

   Twoja istota wie co i jak, człowiek w tobie nie ma zielonego pojęcia, jedyne co mu się każe to przyzwolić na to, odpuszczając wszystko to, co stawia opór i hamuje, ów proces urzeczywistnia.

   Więc pytanie, które zadaje każdy z nas w tym momencie: co mam zatem robić?!

   NIC, w pewnym sensie. To, co możesz, to zejść sobie z drogi i nie przeszkadzać temu, co naturalnie się w tobie transformuje, oddychając tym i przyzwalając na to. Wiem, jakie to może być niekomfortowe dla ciała i umysłu. W końcu tego samego doświadczam co wy.

   Z doświadczenia mogę powiedzieć, że im więcej kombinowałem co robić ze sobą w tym procesie, tym bardziej ten proces odczuwałem boleśniej.

   Są takie dni, kiedy pragniesz coś zrobić, dla swej własnej frajdy, ale wszystko, co wtedy robisz, nie wychodzi, wydaje się takie nudne i bez smaku. Zrozumiałem, że w takich chwilach warto odpuścić sobie robienie czegokolwiek. Warto pójść na spacer w naturę i po prostu być w niej obecnym. Pozwolić się wszystkiemu w sobie zrównoważyć. Wyciszyć ciało i umysł.

   – Cokolwiek robi się z frustracji, przyciąga się jeszcze więcej frustracji.

   – Cokolwiek robi się z nudy, przyciąga się jeszcze więcej nudy.

   Pamiętajcie, że wychodzicie POZA sferę komfortu, poza ludzką orientację i często w takich momentach wszystko jest jakby zawieszone. W takich chwilach popada się zwątpienia i irytacje. Ale to minie, nie można w tym utknąć, jeśli pozwalasz, by to przez ciebie przepłynęło to całe nieprzyjemne uczucie, uznając je w sobie.

   Jeśli stawiasz temu opór, szarpiesz się z tym niewygodnym uczuciem, to jeszcze bardziej je w sobie wzmacniasz i wtedy wydaje ci się, że utykasz. Tak utykasz w sferze ludzkiej, bo nie chcesz puścić sterów. Utykasz w sferze ludzkiej, bo pragniesz szybkiego efektu, bo potrzebujesz jakiegoś potwierdzenia.

   Ale gdy w takiej chwili weźmiesz naprawdę świadomy głęboki oddech i pobędziesz ze sobą, wsłuchując się w to, co w tobie się dzieje, usłyszysz proste zdanie: wszystko z tobą jest Ok.

   Wszystko z tobą jest Ok, to tylko wyjście POZA sferę ludzkiej jaźni, w której chwilami nie czujesz się komfortowo, ale to minie, to minie.

   Po prostu pozwól na to.

   Być może wiele razy o tym słyszeliście, być może wydaje się to wyświechtanym frazesem — pozwalaj, ale nie znam innego bardziej skutecznego i naturalnego sposobu jak poddać się sobie samemu, nie ludzkiej jaźni, lecz swej istocie.

   W sumie nie ma innego wyjścia jak sobie w pełni nie zaufać i zrozumieć, że nie mam już na to wpływu, na tę całą przemianę. Jedyne co mi pozostało to albo pozwolić, albo utrudnić sobie, szarpiąc się.

   Albo zrobić to prosto, albo naprawdę hardkorowo. Bo, tak czy siak, to się dokona, tyle że mam wybór czy zrobić to w obłędnym tarciu ludzkim, czy jak najprościej usuwając siebie z tej drogi, puszczając stery i wziąć głęboki oddech w zaufaniu do swej istoty. Reszta nie ma znaczenia. Cała reszta zadba się sama o siebie, bo to naturalny stan całej reszty.

   Trudno to pojąć ludzkim rozumowaniem, że wszystko samo się układa w naturalny sposób, kiedy przez tak wiele wcieleń i to życie siłowaliśmy się, szarpaliśmy, walczyliśmy, żeby przetrwać, żeby spawy obierały należyty dla nas kierunek. Jednak dobrze wiemy, że rzadko to tak wychodziło. I wtedy godziliśmy się na kompromisy, bo nie rozumieliśmy, że to nie jest naturalne, że to bardzo ograniczone i nie jak ma się do wolności własnej istoty.

   A teraz w chodzimy w „bezcłową”, wolną sferę siebie samych. Suwerennych istot, jakimi z natury zawsze byliśmy i będziemy.
   I tak to jest.
   Indiana S.D.

 12. galacticjoel
  Czer 26, 2017 @ 13:30:03

 13. kuba1902
  Czer 25, 2017 @ 10:57:00

 14. krystal28
  Czer 24, 2017 @ 08:58:24

  Nowe wiadomości alternatywne

  http://wiadomosci8.blogspot.com/2017/06/23.html

 15. Kasia Solawa
  Czer 23, 2017 @ 23:02:40

  Trudny, ale wyczerpujący tekst. Czy może mi ktoś wytłumaczyć co oznacza skrót NAA ? Już się z nim zetknęłam w którymś z zamieszczanych tutaj wcześniej tekstów, ale tam też chyba nie był wytłumaczony.
  Mam jeszcze jedną prośbę, jakie organizacje, czy jakie istoty kryją się za określeniem grupy Kabala?
  Pozdrowienia dla wszystkich.

 16. Omstan
  Czer 23, 2017 @ 15:42:12

  Chcę poruszyć sprawę komór tachionowych. Na stronie Plejadańskiego Sojuszu http://pleiadianalliance.blogspot.in/p/the-healing-chambers.html oferuje się leczenie i energetyzowanie tachionami ciała i np wody. Gdy zapytałem Fabia skąd te tachiony idą do ciała i innych rzeczy np. wody nie odpowiedział mi. Na stronie http://tachyonis.org/Chamber.html proponującej różne tachionizowane przedmioty można też zamówić komory, ale na indywidualne zamówienie z czasem oczekiwania do 3 miesięcy. Kiedyś przeglądałem stronę angielskojęzyczną gdzie też sprzedawano komory po 25 tys. $. Czy ta strona Plejadańskiego Sojuszu to nie ściema i jakiś żart? Na początku były kłopoty z dźwiękiem na tej stronie co mnie bardzo dziwiło, bo czemu Plejadanie wyprzedzający nas o tysiące lat w rozwoju nie potrafią zalożyć strony w Internecie, która by poprawnie działala, skoro muzyka była nieodzowna w procesie uzdrawiania.Jeżeli ktoś ma jakieś informacje lub sugestie na ten temat to podzielcie się z resztą Danielu gratuluję!
  Pozdrawiam wszystkich
  Omstan

  • Daniel Riegel
   Czer 23, 2017 @ 19:55:58

   Myślę, że Fabio ma na pewno dobre intencje jeśli chodzi o jego stronę. Ja osobiście odczuwałem, że plejadiańska tarcza jest skuteczna i rzeczywiście czułem wyraźnie energetyczne połączenie z plejadianami po jej aktywacji. Tak samo po wstąpieniu do programu aktywizacji. Mój rozwój duchowy bardzo przyspieszył od tego czasu i czuję, że zostałem nakierowany na właściwe tory. Muzyka też działa pozytywnie na mnie. Natomiast nie mogę potwierdzić tego, czy to wszystko działa tak jak Fabio pisze, czy to jest po prostu zwykły efekt placebo. Tak to widzę. Dziękuję i też pozdrawiam 🙂

 17. Daniel Riegel
  Czer 23, 2017 @ 01:57:26

  Witajcie. Od około tygodnia czuje wokół mojej twarzy lekki chłód i to nie jest fizyczne odczucie zimna, bo się pojawia przy szczelnie zamkniętych oknach. Myślałem, że to było coś złego, więc broniłem się przed tym, ale wczoraj musiałem się temu poddać, bo ciągle mnie to dręczyło. I wtedy poczułem, jak do mojego ciała napływa wiele pozytywnej energii. Ten lekki chłód zaczął obejmować coraz niższe i głębsze partie ciała i wtedy się przestraszyłem, chociaż zacząłem odczuwać istny błogostan. Musiałem to przerwać, bo myślałem, że zaraz opuszczę moje ciało w ten sposób… Nie wiem o co w tym chodzi…też mieliście podobne doświadczenia? Pozdrawiam.

  • Daniel Riegel
   Czer 23, 2017 @ 11:49:12

   Już prawdopodobnie wiem o co chodzi. Wyraziłem pewien czas temu silną intencję wzniesienia mojego ciała do wyższych wymiarów i pewnie teraz istoty światła pomagają mi w tym jak mogą przesyłając mi potrzebną do tego energię. Zrozumiałem, że powinienem panować nad przepływem tej energii i nie przeginać w żadną stronę. Niech rozsądek mnie prowadzi. Może komuś przyda się to co napisałem. Pozdrawiam.

  • Daniel Riegel
   Czer 23, 2017 @ 12:24:28

   Dzielę się informacjami. Ten przekaz trafnie opisuje to co teraz doświadczam: https://krystal28.wordpress.com/2011/06/27/aa-michal-proces-wzniesienia/
   Mam nadzieje, że komuś się przyda.

   • Daniel Riegel
    Czer 23, 2017 @ 15:16:48

    Już wiem o co chodzi z tą chłodną energią. Oczywiście chodzi mi o energię, którą można poczuć jak lekką orzeźwiającą bryzę, a nie dokuczliwy mróz. Ma ona na celu wyciszenie, „schłodzenie” tych obszarów, do których jest kierowana. A może nawet całkowite osiągnięcie bierności intelektualnej, całkowite zaprzestanie odczuwania czegokolwiek i myślenia o czymkolwiek. Świadomość rozwija się w dwie strony: tworzenie (rozszerzanie, plus, ciepło) i bierność (kurczenie, minus, zimno). Pewnie dlatego podczas przebudzenia duchowego ludzie odczuwają na przemian fale gorąca i zimna.

   • Daniel Riegel
    Czer 23, 2017 @ 19:35:50

    Dodam jeszcze coś na ten temat. Zauważyłem, że ta chłodna energia bardzo skutecznie usuwa wszelkie negatywne wzorce energetyczne. Czuję to poprzez ulgę i przywrócenie całkowitego panowania nad tym obszarami, gdzie te negatywne wzorce energetyczne były ulokowane. Czuję, jak ta negatywna energia opuszcza moje ciało poprzez uszy w postaci trochę nieprzyjemnego ciepła. Im bardziej pozwalam ciału na przepływanie tej chłodnej energii przeze mnie to szybciej i gwałtowniej oczyszczam się z tych negatywnych energii.

PRAWA AUTORSKIE Copyright (C) by Krystal Freeman 2010. Do wszystkich przeze mnie przetłumaczonych tekstów na tym blogu, chyba, że zaznaczono inaczej. Rozpowszechnianie moich tekstów jest dozwolone i mile widziane pod warunkiem podania linku do oryginalnego tekstu na moim blogu i bez zmian tekstu.
%d blogerów lubi to: