AA Michał: Prawo Przyciągania

.

Umieszczam ten przekaz, który przysłała mi Tessi, także tu na stronie głównej, ponieważ uważam, że jest niezwykle ważny szczególnie teraz, gdy chaos narasta wykładniczo.  Dzięki Tessi – kr

.

.
Ukochani Mistrzowie, aby stać się mistrzem kroczącym Ścieżką i urzeczywistniać wyższe częstotliwości własnej prawdy na fizycznej płaszczyźnie codziennego życia, niezwykle ważna jest samodyscyplina oraz dążenie do ucieleśniania wyższego stanu świadomości. Informacje dla każdego wcielenia są przechowywane wewnątrz atomu nasiennego duszy. Jednak, aby uzyskać dostęp do jakiejkolwiek zaawansowanej kosmicznej informacji, świadomość istoty ludzkiej musi osiągnąć odpowiednie wzorce częstotliwości. Z biegiem czasu pragnienie zamienia się w dążenie, a w końcu dążenie – w wyraźną intuicyjną zdolność.
 .
Zostało udowodnione, że ludzkość ewoluuje i stopniowo, w przełomowych chwilach, doświadcza życiowych przemian. Na fizycznej płaszczyźnie istnienia na każdy aspekt ludzkiej istoty ogromny wpływ ma stopienie duszy z osobowością, co powoduje niesamowite zmiany w ciele i w egotycznej świadomości. Podstawą radosnego, dostatniego życia jest bycie w chwili obecnej, z pełną świadomością, bez osądzania czy stronniczości. Twoja obecna rzeczywistość i przyszłe doświadczenia są tworzone przez wcześniejsze wspomnienia i oczekiwania / aspiracje dotyczące przyszłości.
 .
Pamiętaj: Duchowy Ogień jest podstawą wszelkiej manifestacji, która stanowi tło dla ludzkiej ewolucji. Moc Wszechświata przejawia się w chwili obecnej – w TERAZ, wewnątrz PUNKTU CISZY – między przeszłością a przyszłością. PUNKT CISZY (MARTWY PUNKT) tworzenia nie jest pustką, jest wypełniony Białym Ogniem – energią Boskiego atomu nasiennego, nieprzejawionym potencjałem Stwórcy.
 .
Kiedy przychodzi czas, aby oddzielny Boski atom nasienny doświadczył rzeczywistości czwartego wymiaru, święta Triada czekająca na najgęstszym, wejściowym poziomie piątego wymiaru, posyła wyznaczony przez Boga atom nasienny do siódmego (najwyższego) podpoziomu czwartego wymiaru. Następnie boski atom nasienny przesyła dalej KULĘ Światła nazywaną CIAŁEM PRZYCZYNOWYM, która staje się naczyniem dla duszy – dla jej wszystkich fragmentów – w celu ucieleśnienia w trzecim i czwartym wymiarze.
 .
Święta Triada przez ciało przyczynowe nadzoruje zsyłanie miniaturowych Boskich atomów nasiennych, które następnie ułatwiają tworzenie ciała fizycznego na ziemskim planie. Atomy nasienne / iskry duszy schodzą wtedy przez przewód energii siły życiowej, aby doświadczyć istnienia w wielu wcieleniach i kreacjach.
 .
Esencja Stwórcy tworzy z wnętrza świętej Triady fragmenty duszy, które mają ucieleśniać się pośród fizycznej materii. Te fragmenty są oddzielnymi aspektami siebie, a jednak nadal stanowią części większej całości. Święta Triada, która zasiedla środowisko piątego wymiaru, przyjmuje wtedy pozycję obserwatora i patrzy, jak te fragmenty duszy zatapiają się w gęstości. Następnie cierpliwie czeka na czas, kiedy podszepty Jaźni wyższej Duszy przebudzą te wędrujące iskry Boskości, które następnie zaczną szukać drogi powrotnej i ją odnajdą.
 .
Magnetyczna moc Ducha zawsze będzie dążyć do zwracania się wcielonej duszy ku wnętrzu i ku górze. To jest PRAWO PRZYCIĄGANIA. Stopniowo, z upływem czasu, dusza łączy się z osobowością i staje się świadomą połączoną jednością – osobowością natchnioną przez duszę. Łączy się miłość i inteligencja, w ten sposób zostaje zrealizowany Boski plan. Wyższa wiedza jest przechowywana w świętej pamięci atomu nasiennego duszy, DNA i świętego Umysłu.
 .
Duszę stanowi duchowa esencja, która rezonuje ze specyficznymi poziomami świadomości. Pan siebie ma poczucie własnej tożsamości indywidualnej, a także poczucie uniwersalnej JEDNOŚCI. Najpierw pojawia się świadomość siebie, następnie stopniowo rozwijasz się i stajesz osobowością natchnioną przez duszę, zaś później rozkwita świadomość, że nie jesteś duszą, lecz czymś o wiele większym – punktem boskości, dynamiczną wolą skupioną w duszy – zindywidualizowanym boskim atomem nasiennym, który bezpośrednio rozświetla Jaźń duszy. To jest moment przebudzenia świadomości BYTU – nie bycia. Małe światło fragmentów duszy – z niższych wymiarów – znika, ponieważ stopniowo łączy się z olśniewającym blaskiem świętych Triad siedmiu podpoziomów piątego i wyższych wymiarów.
 .
Wcielona Jaźń duszy, a następnie wyższe ciało przyczynowe, musi zintegrować wszystkie pozostałe fragmenty duszy ze wszystkich podpoziomów wymiaru trzeciego i czwartego. Tak więc silne promieniowanie duszy rozświetla ciało egotyczne, a człowiek staje się osobowością natchnioną przez duszę. Jest to czas, kiedy wydostajesz się z koła karmy, masz wyczyszczone i zintegrowane wszystkie fragmenty własnej duszy z poziomu czwartego wymiaru i niższych. Jest to tak zwany czwarty etap na Ścieżce Wniebowstąpienia.
 .
Wówczas, po tym jak kula światła ciała przyczynowego zaczęła być zasysana do góry i ponownie włączana do świetlistej świętej Triady, łączą się z nią bezpośrednio trzy kosmiczne sznury: życia / świadomości i kreatywności. Jest to kolejny etap integracji Boskiej Jaźni w twojej podróży powrotnej do wyższych królestw Światła.
 .
To inicjuje piąty etap procesu wznoszenia i umożliwia wstęp do pierwszego podpoziomu piątego wymiaru. Osobowość natchniona przez duszę jest teraz gotowa współgrać z piątym wymiarem – z jego wejściowym poziomem, ze świętą Triadą, która zawiera w sobie Biały Ogień atomu nasiennego, mieszczącego trzy boskie promienie twojego podwszechświata: boską wolę, miłość / intuicję i aktywną twórczą inteligencję.
 .
Kiedy pojawia się ten piąty etap, przez jakiś czas tracisz porozumienie z Jaźnią duszy, przewodnikami i nauczycielami, tracisz również wszelkiego rodzaju połączenia telepatyczne. Może to przypominać małą śmierć i może temu towarzyszyć kilkudniowe poczucie bycia opuszczonym. Wszystkie elementy / aspekty trój-/czterowymiarowego ciała duchowego – zawierające się w oświeconym ciele przyczynowym, zostały z powrotem wchłonięte przez świętą Triadę przebywającą na najniższym poziomie piątego wymiaru. Nie ma już Nadduszy / wyższej Jaźni w czakrze ósmej – Gwieździe Duszy, ponieważ teraz masz bezpośrednią więź z piramidą Światła, która mieści w sobie jedną z twoich pięciowymiarowych świętych Triad.
 .
W tym czasie tworzy się rzeka życia, Antakarana – tęczowy most Światła, który ostatecznie połączy cię z siedmioma głównymi oświeconymi Jaźniami świętych Triad z piątego wymiaru. Na każdym podpoziomie piątego wymiaru czeka jedna z głównych świętych Triad. Im wyższy poziom świętej Triady, w tym większej piramidzie Światła czeka i tym wyższą ma częstotliwość od tej pod nią. Istnieje również szereg mniejszych świętych Triad rozrzuconych po piątym wymiarze. W królestwach piątego wymiaru proces przebiega nieco inaczej i obecnie nie będziemy się tym zajmować.
 .
Dla lepszego zrozumienia procesu twórczego: nasz Bóg Ojciec Matka doświadcza tworzenia i złożoności wszystkich fragmentów swoich atomów nasiennych w każdej iskrze stworzenia w całym tym podwszechświecie. Każdy wymiar i podwymiar – dzięki właściwym mu BOSKIM ATOMOM NASIENNYM – dysponuje inną świadomością oraz różnorodnością PODSTAWOWYCH JAŹNI.
 .
Twój BOSKI ATOM NASIENNY / Obecność JAM JEST doświadcza życia za pośrednictwem wielu świętych Triad. Te święte Triady doświadczają życia przez mentalne aspekty licznych rozszerzeń duszy. Ów wyższy poziom rozszerzeń duszy doświadczany jest na płaszczyźnie materialnej rzeczywistości dzięki fizycznym zmysłom.
 .
Ukochani, wypada, abyście się zastanowili nad przekazywanymi wam ważnymi pojęciami dotyczącymi stworzenia i abyście je sobie przyswoili. Wy, ludzie z gwiazd, którzyście osiągnęli wymagany poziom harmonijnych wzorców częstotliwości, obecnie jesteście na etapie przekazywania innym wszystkiego, czego nauczyliście się w praktyce. Kiedy będziecie to robić, ci wokół was, którzy wciąż borykają się z trudnymi warunkami panującymi w niższych wymiarach, będą podziwiali to, co osiągnęliście, i stopniowo zaczną was naśladować. Jak wiecie, nauczanie przez świecenie przykładem jest najbardziej skutecznym sposobem, aby przyciągnąć uwagę innych ludzi, podobnie jak postępowanie zgodne z biblijna maksymą: „ Po owocach ich poznacie.”
 .
SUGERUJEMY, ABYŚCIE ZASTANOWILI SIĘ NAD PONIŻSZYMI WSKAZÓWKAMI, AŻ MOCNO ZAKORZENIĄ SIĘ W WASZEJ PAMIĘCI, PONIEWAŻ SĄ NIEODŁĄCZNĄ CZĘŚCIĄ PRAWA PRZYCIĄGANIA I SĄ WAŻNYMI WARUNKAMI POMYŚLNEGO UZYSKANIA STATUSU „MISTRZA PRZEJAWIANIA”.
 .
*Zostań obserwatorem i przyglądaj się wszystkim negatywnym wydarzeniom, które nieustannie zachodzą wokół ciebie, lecz w nich nie uczestnicz. To stan twoich emocji wciąga cię w wir negatywności. Jeśli promieniejesz harmonijnymi wzorcami, wyższymi wzorcami częstotliwości, będziesz odporna/odporny na nieharmonijne energie wokół ciebie.
 .
*Jesteś w trakcie poszerzania swojej świadomości odnośnie tego, co dzieje się wokół, i dlatego niezwykle ważne jest utrzymanie bezstronnego stanu umysłu. Rozwijasz nowy sposób myślenia, który jest oparty na kontrolowaniu umysłu i emocji przez wyższą Jaźń.
 .
*Najpierw pojawia się świadomość siebie, następnie świadomość duszy, później świadomość galaktyczna, a w końcu świadomość pod-wszechświatowa. Wtedy starasz się sięgnąć do strumienia nieskończonej świadomości, która zawiera kosmiczną rzeczywistość pełnego boskiego planu dla tego nowego podwszechświatowego doświadczenia.
 .
*Rozwijasz również podwyższoną kontrolowaną wrażliwość wobec empatycznych osób, z którymi masz do czynienia, a które mogą przejawiać nieco inny punkt widzenia. To stanowi integralną część nieosądzania. Starasz się sumiennie żyć zgodnie z własną prawdą – na miarę twoich możliwości, i wszystkim innym pozwalasz na to samo.
 .
*Nie pozwól niczemu ani nikomu, aby zakłócał twój spokój. Rozwijaj wysoki poziom wyrozumiałości i wrażliwości, pilnie ćwicząc cierpliwość i nieskorość do gniewu.
 .
*Kiedy dążysz do uzyskania wewnętrznego mistrzostwa, częścią twoich testów będzie to, że będziesz musiała/musiał doświadczyć bolesnych relacji z ludźmi pojawiającymi się w twoim życiu, którzy nie są gotowi i chętni, aby iść naprzód po spiralnej Ścieżce świadomego duchowego przebudzenia. Będziesz musiał/musiała przezwyciężyć te relacje, a nawet wyjść poza nie. Każda dusza sama musi wybrać drogę, którą pójdzie. Odpowiadasz wyłącznie za własną duchową ewolucję.
 .
Nie wolno ci rezygnować z poszukiwania osobistego duchowego przebudzenia wewnętrznego mistrzostwa z powodu fałszywego poczucia obowiązku lub lojalności wobec tych, którzy nadal starają się korzystać z twojej energii lub domagają się nadmiernej uwagi i czasu. Ponieważ jesteś w krytycznej fazie procesu oświecenia – w okresie, kiedy jesteś najbardziej wrażliwa /bezbronny, a twoje próby i testy mogą być mniej dramatyczne niż w przeszłości, dość często popadasz w zakłopotanie i możesz nie wiedzieć, jaki powinien być twój następny krok i jaka kolejna prawda, którą należałoby się kierować we wciąż zmieniającej się rzeczywistości.
 .
Pamiętaj, że kiedy stwierdzasz: „oddaję wszystko co mam, a wszystko to czynię dla mojego najwyższego dobra” lub „dostrajam moją wolę do woli naszego Boga Ojca Matki dla mojego najwyższego dobra i największego dobra wszystkich”, to nie znaczy, że masz oddać swój dobytek czy wolną wolę. Chodzi tu o zaufanie mądrości Nadduszy / wyższej Jaźni i boskiej Jaźni, ponieważ wyższe aspekty boskiej świadomości zawsze wiedzą, co jest dla ciebie najlepsze w danym momencie.
 .
Moi dzielni, kiedy staniecie się bardziej biegli w w byciu natchnionymi współtwórcami, nie będziecie już koncentrować energii na tworzeniu małych przyziemnych pragnień, jakie mieliście w przeszłości. Umożliwicie stały przepływ diamentowych cząstek do ciał fizycznych i przez te ciała, natomiast pozostała ich część popłynie w świat przejawiony. Będziecie mogli w najdrobniejszych szczegółach zaprogramować, co chcecie przejawić dla własnej wygody i przyjemności, a jedna z częściej używanych przez was mantr powinna brzmieć: „wszystkie moje potrzeby i pragnienia są spełnione zanim jeszcze uświadomię sobie, czym one są, i zawsze posłuży to mojemu najwyższemu dobru oraz będzie najkorzystniejsze dla wszystkich”.
 .
Każdy z was podąży precyzyjnie określoną ścieżką służby dla ludzkości, ścieżką, która pozostanie w doskonałej harmonii z boską misją dla tej nowej ery. Będziesz mieć stałe, wyraźne i korzystne połączenie z Nadduszą / wyższą Jaźnią, będziesz także przyjemnie i łatwo podążać Ścieżką Światła, przenosząc się coraz wyżej do bardziej subtelnych światów istnienia. Miej pewność, że zawsze będę cię prowadzić, nakierowywać, inspirować i chronić podczas twojej wędrówki w nieznane. Do każdego z was wypromieniowuję odwieczną miłość naszego Boga Ojca Matki.
 .

JAM JEST archanioł Michał.

 .
 LM-07-2016 AA Michał przez Ronnę Herman http://www.ronnastar.com/messages-aam/latest.html
 .
Tłumaczenie Teresa Serafinowska

37 Komentarzy (+add yours?)

 1. linkuje
  Lip 31, 2016 @ 00:33:45

  Skrót o wszystkim 🙂
  http://www.wykop.pl/wpis/18009897

  • Wojtek
   Lip 31, 2016 @ 11:07:39

   I to jest właśnie doskonały przykład negatywnego programowania podświadomości, 90% prawdy i programy bezsilności i lęku.

   Pozdrawiam Wojtek

 2. ASTRA
  Lip 30, 2016 @ 01:22:40

  przepraszam krystalku daje poprawny link http://www.earthascends.com/messagestrans można uzyc translatora cabal pokonany

 3. ASTRA
  Lip 30, 2016 @ 00:23:22

 4. poranek
  Lip 29, 2016 @ 20:05:41

  Rozłóż swe ręce i wytęż słuch
  Wszystko co robisz, twój każdy ruch.
  Przybądź nauczać i uczyć się
  Na podobieństwo boskiej istoty twej

  Możesz taki być
  Pełen respektu i uczciwości.
  Mimo wszystkich mocy, które mi ofiarowano
  nadal trudno jest mi kochać moich wrogów.
  Wyzbyć się czarnych myśli o śmierci i umieraniu.

  Im więcej rozumiem na temat ludzkiej rasy
  Tym mniej rozumiem jakie jest w tym wszystkim nasze miejsce i cel.
  Może gdyby to było nieco bardziej proste i oczywiste,
  Nasza ciekawość by nam wystarczyła.

  Proroctwa tylko odciągnęły mnie od prawdziwego życia.
  W tym ciągłym pędzie nie udaje mi się zaufać boskości i moim przewodnikom
  I zrozumieć, co tak naprawdę dla nas zaplanowali.

  Płaczę nad stworzeniami, które od siebie odsunęliśmy
  Ale to wszystko zmieni się w mgnieniu oka
  I jeżeli chcesz to w pełni przeżyć
  znajdziesz w sobie głos przewodnika.

  I znów każdego dnia
  Jasność przychodzi do mnie w niepewny sposób
  Zmieniają się emocje
  Zmieniają się miejsca
  Zmieniają się pory roku
  Ale galaktyki są nieruchome.

  Pola energii unoszą mnie w górę
  Anioły wyciągają mnie z mojej duchowej pustki
  Z tej nienawiści, która oddziela mnie od wewnętrznego spokoju.

  Wszystkie planety są na swoich miejscach
  W spolaryzowanej równowadze.

  Mamy misję
  Nasze ciała mają podpisany pakt.
  Zwrócić je do żródła.

  Jaki jest cel?
  Jaki jest cel i czy w niego wierzysz?
  Czy wierzysz w to co dało ci cel i formę.

  To pola informacji czynią takie cuda.
  Jestem cudem zbudowanych z cząstek materii.
  I w tym istnieniu
  Nie ustaję w przekonaniu
  Że uczynię zmianę,
  że będę jej częscią.

  Aloha, Aloha Ke Akua, Ke Akua,
  Aloha, Aloha, Kuleana, Kuleana.
  Aloha, Aloha Ke Akua, Ke Akua,
  Aloha, Aloha, Kuleana, Kuleana.

  (Miłość Boska to nasze prawo i przywilej)

  Każdego dnia, którego się budzę
  będę wdzięczny
  Każdego dnia dziękuję…

  A w dzień, w którym się już nie obudzę…
  Przemienię tylko moją boską powłokę
  Mam moc, jestem wszechmocny
  A w dzień, w którym się już nie obudzę…
  Przemienię tylko moją boską powłokę
  Jestem w drodze do innego miejsca

  Nie jestem liderem, tylko stworzeniem
  Szukających wskazówek mistrza
  Za kimkolwiek podążasz, dokądkolwiek prowadzisz
  Jakąkolwiek tajemniczą ścieżką natury.
  Jestem też w tym.
  Też zmieniam swoje wartości.

  Jest wiele sposobów by zwalczyć tę metropolijną monotonię.
  Przez upór i brak ograniczeń,
  Brak strachu
  Jestem przebudzony
  Nie dotknie mnie żadna obelga.

  Czy rozmawiasz ze mną jakbyś rozmawiał z Bogiem?
  Czy znasz miłość i zrozumienie pomiędzy ojcem a synem?
  Czy wierzysz, że miejsce, w którym jesteśmy jest idealne?
  To są moi ludzie i moje dzieci.
  Ziemia, o którą będę walczył.

  Moja więź podpowiada mi żeby cierpliwie rozprzestrzeniać po planecie moje muzyczne lekarstwo. Ale szybko.
  Nie ma czasu do stracenia
  Ludzie muszą się obudzić by rzec:

  wiemy po co tu jesteśmy…

  Aloha, Aloha Ke Akua, Ke Akua,
  Aloha, Aloha, Kuleana, Kuleana.
  Aloha, Aloha Ke Akua, Ke Akua,
  Aloha, Aloha, Kuleana, Kuleana.

 5. krystal28
  Lip 28, 2016 @ 22:34:26

  Simon Parkes o archontach z kanału YT Aldabry Mahe:

  • Weronika
   Lip 29, 2016 @ 07:14:02

   Wywiad z Rockefellerem:

   • gs
    Lip 29, 2016 @ 10:42:14

    Weronika, czy Ty w to wierzysz? …to sa pobozne zyczenia tych co tak chcieli…ale juz za pozno dla nich… sila swiatla zwycieza ! …kazdy , kto poslucha tych slow co podajesz w tym filmiku .. jak w nie uwierzy to bedzie zasilal te ich „marzenia” …czyz lepiej by bylo, gdybysmy sie skupili na pozytywnych slowach, obrazach , przewidywaniach? ja i wielka grupa na swiecie wybieramy pokoj, wolnosc, milosc, dostatek i td, zdrowe zywienie, czyste niebo , czysta zdrowa wode … 🙂 pozdrawiam i zachecam do skupiania uwagi na dobru… pod kazda postacia 🙂

    • salama444
     Lip 29, 2016 @ 22:59:12

     Po za tym jest tlumacz i nie bardzo wiadomo jaka jest orginalna wersja ( co tak naprawde mowi ) probowlalam znales ale mi sie nie udalo i nie doluchalam do konca tego wywadu z rockefelerem !!

   • Wojtek
    Lip 29, 2016 @ 20:40:15

    Witam.
    Może przedstawię co ten koleś robi. Przede wszystkim ZABRONIONE jest oglądanie tego typu filmików. Koleś programuje podświadomość, można się z tego śmiać, ale podświadomość działa wytworzy lęk i bezsilność co przeżyjesz we śnie. Dokładnie opisuje to kurs DEIR. Co do podświadomości, to podświadomość ma problem z negacją , po prostu nie słyszy słowa NIE, jak pokombinujcie to kiedy dziecku mówisz NIE WOLNO to dziecko słyszy WOLNO, UWAGA jak słyszysz nie zabijaj, nie kradnij itd. to podświadomość przyjmuje zabijaj, kradnij. Dosłowne tłumaczenie dekalogu brzmiało STOP zabijaniu STOP kradzieży itd. Jak w telewizji zobaczyłem przygotowania do woodstocku i za Owsiakiem w tle napis „STOP NARKOTYKOM” to miałem banana do ucha do ucha. Wiara, sposób i ton wypowiedzi kolesia ma formę rozkazu tworzącego rzeczywistość, jest on twardy i bez cienia wątpliwości. Kolesiowi brak jednak wiedzy że anomalia (zawieszenie reakcji) ustępuje i wszystko co zabrał będzie musiał oddać.
    Druga sprawa pieniądz, ja osobiści zmieniłem definicję postrzegania pieniądza i od tego dnia mam ich sporo 🙂 Więc czym jest pieniądz, jest to przedstawiciel mojej wykonanej pracy. Jest w nim tyle energii i takiej jakości co włożyłem w jego zarobienie. Ta energia należy do mnie i ja decyduję gdzie ona zostanie spożytkowana jeżeli ktoś mnie okradnie to zabierze tylko papierek energia nadal jest przy mnie, efekty mojej pracy do mnie wrócą, ja kolesiowi odpuszczam on, wydając tę kasę tworzy dług energetyczny i kosmos go prędzej czy później wyrówna.
    Więc co zrobię z kolesiem, ODPUSZCZĘ mu.
    Jeszcze jedna ważna sprawa, żeby to zadziałało należy wydać święty rozkaz natychmiastowej wykonalności swojej karmy. Zapis tego rozkazu zapisze się w twojej aurze i będzie działał na wszystkich w pobliżu i na tych którzy się do ciebie podłączą (włącznie z wampirami energetycznymi). Kradziony pieniądz też ma ten zapis. Radze przemyśleć wydanie rozkazu i skorzystanie z prawa odpuszczenia.

    Pozdrawiam gorąco Wojtek.

    • Manuela
     Lip 30, 2016 @ 00:04:13

     Rozumiem, że należy odpuścić i rozkazać natychmiastowe „ukaranie” go?

    • Wojtek
     Lip 30, 2016 @ 06:25:06

     Po prostu odpuść i pozwól działać prawu kosmicznemu. Prawo zemsty jest prawem ziemskim, i dopóki obie strony używają prawa ziemskiego to te zasady obowiązują, czyli kto ma władzę ten wygrywa. Prawo kosmiczne (Boskie) jest ponad prawem ziemskim i wystarczy przeskoczyć na prawa kosmiczne aby zostać rozliczanym według nich (obie strony). Oni stworzyli prawo ludzkie, pozwala na to anomalia, nauczają go w szkołach , tv, radiu, polityce dopóki grasz w ich zasady wygrywają. Ale wszystko co stworzyli ich dotyczy i od tego brak ucieczki. Zrób to co Chrystus na golgocie, wyślij miłość do oprawców.

     Pozdrawiam Wojtek.

    • Manuela
     Lip 30, 2016 @ 19:57:52

     Nie wysyłam oprawcom miłości, ponieważ byłaby to obłuda z mojej strony, bo ja nie czuję do nich miłości. Wysyłam miłość jedynie tym, których kocham, pozostali są mi obojętni.

    • Manuela
     Lip 30, 2016 @ 20:10:58

     Przez „pozostałych” należy rozumieć „wrogów „. oprawców.

    • Wojtek
     Lip 30, 2016 @ 21:35:45

     Widzisz Manuela miłość ma potężną energię, po pierwsze Ty stajesz się miłością zawsze i wszędzie, po drugie miłość staje się najmocniejszą tarczą obronną w 3 i 4 wymiarze, tak obronną ponieważ jej moc dosłownie spala wszystkie niskie wibracje (po demonie pozostaje kupka popiołu w naszym i 4 wymiarze) po trzecie wszystko z czym się zetkniesz jest przeprogramowane na miłość (mechanizm przemiany opisuje filmik „żywa woda”) żywność, przedmioty itd. Jesteśmy istotami wielowymiarowymi (podobno 12 wymiarową) i na wyższym poziomie wszyscy jesteśmy jednością, wysyłając nienawiść kolesiowi pośrednio wysyłasz ją sobie.

     Pozdrawiam Wojtek

    • Wojtek
     Lip 30, 2016 @ 21:40:39

     Jeszcze jedno mając założenie że ktoś jest zły nie dość że zgadzasz się na to, to jeszcze zmuszasz go aby taki był.

    • Manuela
     Lip 30, 2016 @ 22:31:33

     Mój sposób na oprawców jest taki, że zrywam z nimi kontakty. To też działa 🙂 i pracuję nad uwalnianiem programu ofiary.

    • woona
     Sier 05, 2016 @ 00:33:34

     Manuela ale wszyscy stanowimy jedno. nie mozesz kochac jednych a innych nie. to moze dziala na ziemi ale nie gdzie indziej. powiedz mi komu dasz lekarstwa? komus zdrowemu kto ich nie potrzebuje czy choremu? tak samo jest z miloscia. daj milosc tym ktorych nienawidzisz. zarowno oni jak i ty jestescie chorzy i potrzebujecie lekarstwa zwanego miloscia. a zeby dostac milosc trzeba ja najpierw dac (wiem ze to glupio brzmi ale tak jest)

   • waldek
    Lip 30, 2016 @ 08:56:03

    Macie racje ten filmik działa podświadomie na człowieka ale on nie jest dla was i nie jest dla ludzi świadomych ,dlatego wywołał w was taką reakcję. Ten film jest dla tych którym ma on otworzyć oczy po obejrzeniu go.

   • Dawid56
    Lip 30, 2016 @ 12:56:09

    Od dłuższego czasu jakby wiedziałem,że coś jest nie tak.Nurtowało mnie cały czas pytanie – dlaczego rozwój duchowy Ludzkości nie idzie w parze z technologicznym, dlaczego mam czasami wrażenie jakby się zatrzymał w miejscu..

  • love energy
   Lip 29, 2016 @ 09:37:23

   Wszystko to zaniknie z ostatnimi iluzjami na ziemi.Filmik fajny żeczywiśce wszystko jest bardziej rozległe i pomotane jeśli chodzi o te negatywne frakcje z czego tak naprawde mało kto coś o tym wie.Rozmawiałem jakiś czas temu z istota z Oriona,wszyscy myślą że Orion to wielkie zło a tak naprawde widzą to z poziomu iluzji tam mieszkaja przeróżne istoty tysiace planet w pasie w tym sa planety EDEN.Więkrzość z orionczyków jest czarna i karnacja i włosy i oczy dziwne i aura zniekształcona ale podobni do nas fizycznie.Nie znaja radosci nie wiedzą co to jest jak to byc szczęśliwym maja swoje racje ale nie wszystkie jednostki sa takie same.Archonci to energie nienawiśći coś jak złe demony które wyglądają jak chca zmieniaja forme i przybieraja kształt człowieka zwierzęcia kosmity mistrza itp itd.sa cwani i inteligentni i nie jednym pracownikiem zatrzęsli.Tak wszystko to zostaje teraz uleczone i zwolnione z takich energi bo świat staje sie wolny na zawsze…

 6. Manuela
  Lip 28, 2016 @ 21:45:49

  Ja też mam te odczucia.

 7. ark2412
  Lip 28, 2016 @ 21:10:38

  Drodzy czytelnicy bloga Krystal28 zapraszam Was do fascynującej lektury 3 pierwszych odcinków „Powieści od Plejadian” napisanej przez Suzanne Lie pt „PRZYGOTOWANIE DO PIERWSZEGO KONTAKTU” przetłumaczonych na język polski. Dzielcie się tą lekturą ❤ http://adonai13.blogspot.ie/

 8. Zachariasz
  Lip 28, 2016 @ 16:24:03

  Mam przyjemność zaprosić państwa do poczytania fragmentu mojej książki. Książka omawia energetykę człowieka. Oparta jest na mojej wiedzy, podpowiedziach mojej duszy i badaniach radiestezyjnych.
  http://www.zachariasz.co.uk/

 9. Andrzej
  Lip 28, 2016 @ 14:02:46

  Na początku skomplikowana nauka, którą umysł łyknie z zachwytem – razem ze zgodą na poddaństwo: „zawsze będę cię prowadzić, nakierowywać, inspirować i chronić”, czyli, w skrócie, „zawsze będziesz moim niewolnikiem”.

  Jeśli potrzebujesz lekcji niewoli, to wykreujesz sobie „pana”, który z miłością ci je przyniesie. Ale może już starczy?

  • Zachariasz
   Lip 28, 2016 @ 16:18:20

   Nie zgadzam się z tą opinią. Ja sam korzystam z nauk AA Michała i narzędzi które proponuje do rozwoju. Są one niesamowitym turbo dla rozwoju. By coś zrozumieć – proponuję zacząć o lekcji numer 1. Bez tego prowadzenia nie byłbym w tym miejscu którym jestem. Fakt, że elementy tego rozwoju nie są ładnie posegregowane i trudno je wyłapać, ale one tam są z wyjaśnieniami co z czego wynika.

  • B.
   Lip 28, 2016 @ 18:11:56

   Od ponad roku mi przekazy AA itd nie pasują kompletnie. Wcześniej zachwyt. Teraz kompletnie nawet przebrnąć do końca nie jestem w stanie. Właśnie słuchając intuicji. Na samo stwierdzenie „aby stać się mistrzem” od razu mnie wzdryga i mniej więcej wiem czego się dalej spodziewać. To chyba „nie moja prawda” 😉 Nic osobistego Krystal.
   Mooji jest git. Ale kurcze miałem po tym non-duality długi okres marazmu i nicnierobienia. Ciężko mi było połączyć to o czym mówi z funkcjonowaniem w zachodniej cywilizacji. Innym się to udaje. Ja miałem duże trudności i wyrobiłem sobie półśrodki 😉 (podobno Osho jest w tych zagadnieniach lepszy.. właśnie wyjaśnia owe sprawy wygodniej dla człowieka z zachodu, który nie ma możliwości siedzenia sobie cały dzień i bycia tu i teraz w jaskini zrywając banany z drzewa 🙂 )
   Pozdrawiam gorąco.

   • krystal28
    Lip 28, 2016 @ 19:02:03

    Nie przepraszam, że obraziłam niektórych Czytelników wstawieniem tego przesłania z bezczasowymi klejnotami duchowymi. To jest nic nowego, ale warte przypomnienia w obecnym czasie [zobacz fragment poniżej]. W moim życiu to jest dokładnie to czego potrzebowałam teraz na drodze uczenia się, jak się tworzy swoją własną rzeczywistość i pomyślałam, że może się to przydać także innym.

    „*Zostań obserwatorem i przyglądaj się wszystkim negatywnym wydarzeniom, które nieustannie zachodzą wokół ciebie, lecz w nich nie uczestnicz. To stan twoich emocji wciąga cię w wir negatywności. Jeśli promieniejesz harmonijnymi wzorcami, wyższymi wzorcami częstotliwości, będziesz odporna/odporny na nieharmonijne energie wokół ciebie.

    *Nie pozwól niczemu ani nikomu, aby zakłócał twój spokój. Rozwijaj wysoki poziom wyrozumiałości i wrażliwości, pilnie ćwicząc cierpliwość i nieskorość do gniewu.
    .
    *Kiedy dążysz do uzyskania wewnętrznego mistrzostwa, częścią twoich testów będzie to, że będziesz musiała/musiał doświadczyć bolesnych relacji z ludźmi pojawiającymi się w twoim życiu, którzy nie są gotowi i chętni, aby iść naprzód po spiralnej Ścieżce świadomego duchowego przebudzenia. Będziesz musiał/musiała przezwyciężyć te relacje, a nawet wyjść poza nie. Każda dusza sama musi wybrać drogę, którą pójdzie. Odpowiadasz wyłącznie za własną duchową ewolucję.

    Nie wolno ci rezygnować z poszukiwania osobistego duchowego przebudzenia wewnętrznego mistrzostwa z powodu fałszywego poczucia obowiązku lub lojalności wobec tych, którzy nadal starają się korzystać z twojej energii lub domagają się nadmiernej uwagi i czasu.
    .
    *Jesteś w trakcie poszerzania swojej świadomości odnośnie tego, co dzieje się wokół, i dlatego niezwykle ważne jest utrzymanie bezstronnego stanu umysłu. Rozwijasz nowy sposób myślenia, który jest oparty na kontrolowaniu umysłu i emocji przez wyższą Jaźń…”

    • B.
     Lip 28, 2016 @ 21:05:33

     Krótkie sprostowanie z mojej strony. Nigdzie nie pisałem, że czuję się obrażony tym czy innym wpisem.. Więc jak coś to sorry za formę, która mogła spowodować taki wydźwięk.. a jeżeli to innych wpisy.. to olać 😉
     Notka o Moojim była w odniesieniu do komentarza Wiatr1000 którego gdzieś komentarz hyhy wywiało 😉 . Tak więc co by nie pomyśleć że tak nagle od czapy o nim piszę .. bez kontekstu.
     Pozdrawiam!

     Dotyczyło to do kilku wpisów, jednak nie wszystkie komentarze nadawały sie do publikacji, gdyż miały obraźliwy ton – kr

    • Manuela
     Lip 28, 2016 @ 21:41:59

     Krystal28, co zacytowałeś pod swoim wpisem potwierdza moja intuicja i doświadczenie.

  • krystal28
   Lip 28, 2016 @ 18:33:57

   Andrzeju, siewco zwątpienia, z tego co Ci życie prezentuje,korzystaj z tego, co z Tobą rezonuje, a resztę zostaw innym i pozbądź się „niewolnictwa” krytykowania.

 10. MajaWalia27
  Lip 28, 2016 @ 00:16:34

  Dziękuję Ci Krystal za ten post. Zgadzam się z Tobą w 100%. Gdy patrzę dziś na świat to widzę go w dwojaki sposób. Można powiedzieć,że dochodzi do bardzo silnej konfrontacji pomiędzy siłami ciemności a ludzką Świadomością, która zaczyna budzić się bardzo mocno. Do tego dochodzi świadomość naszej kochanej planety i wibracje,które ciągle wzrastają- nadal jesteśmy ‚zalewani” falami o coraz wyższych częstotliwościach z centralnego słoneczka…wciąż przed wielkim ‚kichnięciem” jak to żartobliwie nazwał Cobra. Chaos narasta. Widzimy to już bardzo wyraźnie i bardzo mocno. Mnożone są ataki terrorystyczne. I myślę,że to niestety nie koniec. Będą dążyć do eskalacji, bo coraz TRUDNIEJ obniżyć im wibracje na Gai. Kochani patrząc na te wydarzenia można czasem popaść w smutek czy przygnębienie,i ja też miałam taki moment- odczułam współczucie dla Turków. Ich akt odwagi skojarzył mi się z naszym powstaniem Warszawskim. Szkoda takiego zrywu. Jedno co przyszło mi na myśl- to to,że Ci ‚ciemni” są nadal bardzo bezczelni. Niby usiedli do negocjacji, a za plecami – jak to bywa w ich zwyczaju ‚nóż w plecy”. Ale to tak naprawdę działa na ich niekorzyść, bo odkrywają swoją nikczemną naturę….nie pomoże im to w dalszych rozgrywkach. Cieszę się,że Krystal przypomniała w tym tekście,że NIE MOŻEMY IM ODDAĆ naszej MOCY KREACJI. Nie możemy się teraz poddać. Wręcz odwrotnie musimy zdwoić nasze wysiłki w ‚trzymaniu światła w sobie” i KREACJI przyszłości dla naszej kochanej planety i dla wszystkich ludzi- koncentrując się na sercu, wyobrażając sobie POKÓJ i HARMONIĘ na planecie. Cobra napisał,że pucz w Turcji doprowadzi do ujawnienia się prawdy KTO tak naprawdę stoi za destabilizacją na Bliskim Wschodzie, i ta sytuacja spowoduje w konsekwencji zakończenie konfliktów zbrojnych na naszej planecie, tak by przygotować ją do ‚Wydarzenia”-:)Więc może to poświecenie tych ludzi, tego wojska nie pójdzie na marne….może będzie następnym milowym krokiem. Pamiętajmy : śmierci NIE MA. Pamiętajmy: to MY ISTOTY LUDZKIE mamy moc KREOWANIA i PRZYCIĄGANIA. Ci ‚ciemni” jedyne co mogą to ‚zaprogramować” nas tak,że wykreujemy to co oni chcą, NIE DAJMY IM TEGO. A wręcz przeciwnie- może jeszcze nadejdą czasy,że MY ludzie odbierzemy im tę pałeczkę nie ICH a naszej MOCY.

  • love energy
   Lip 28, 2016 @ 13:46:40

   Dzięki MajaWalia27.Masz bardzo fajną energie.Zeczywiśće dla tych co promienieją światłem jest zakaz zawracania wszyscy wchodzimy do nieba wejdziemy z zaskoczenia bo światło wyzszych poziomów nakładajace sie na iluzje matrixa jest niezauważalne dla ludzi co w takim świecie pozostaja.Macie uczucie jakby słońce bardziej paliło? jakby gęstosc stała sie dziwaczna jakby nie ten świat co był….Po przebudzeniu widze najpierw światło po chwili z czastek pojawia sie iluzja ten matrix Love Light:) buzki.

PRAWA AUTORSKIE Copyright (C) by Krystal Freeman 2010. Do wszystkich przeze mnie przetłumaczonych tekstów na tym blogu, chyba, że zaznaczono inaczej. Rozpowszechnianie moich tekstów jest dozwolone i mile widziane pod warunkiem podania linku do oryginalnego tekstu na moim blogu i bez zmian tekstu.
%d blogerów lubi to: