Plan Wzniesienia

.
Kobra, 7 marca 2016
 .

Nadszedł czas, aby uwolnić większą część planu Wzniesienia dla tej planety.

Okno Wzniesienia otworzyło na tej planecie 25 maja 1975 roku.  Miało swój punkt zwrotny w dniu 11 sierpnia 1999 i zakończy się 7 lipca 2025.  Taki był zawsze plan sił Światła, aby usunąć pierwotną anomalię ciemności i spowodować Wydarzenie w granicach tego przedziału czasowego  i ten  plan nie uległ zmianie.

To okno czasowe ma swoją podstawę w fakcie naukowym, że przesilenie Słońca jest całkowicie dostosowane do Galaktycznego Równika w latach 1975 – 2021. I to ustawienie jest idealne w latach 1980 – 2016:

http://alignment2012.com/whatisga.htm
 .
http://www.soulsofdistortion.nl/download/Crucifying%20the%20Earth%20on%20the%20Galactic%20Cross.pdf
 .
.
Przesilenie Słońca / wyrównanie Galaktycznego Równika występuje dwa razy w cyklu precesji 26.000 lat.  Właściwie cykl tej precesji jest doskonale zrównany z impulsem Galaktycznego Serca, który wysyła Galaktyczną Superfalę do spiralnych ramion Galaktyki co 26.000 lat.  Więc każde przesilenie Słońca / wyrównanie Galaktycznego Równika występuje dokładnie w czasie Galaktycznej Superfali, albo tej dużej, która występuje co 26.000 lat, albo tej w połowie cyklu, która występuje co 13.000 lat po każdej dużej:
 .
https://books.google.si/books?id=Ob1rAwAAQBAJ&pg=PA334&lpg=PA334&dq=do+superwaves+periodically+jerk&source=bl&ots=xb7YaTKsB9&sig=iTX6pXpGqyoiOT-HouKVh45BqXk&hl=sl&sa=X&ved=0ahUKEwjc_c3Nqq_LAhVBbQ8KHX0IAnUQ6AEIJjAA#v=onepage&q=do%20superwaves%20periodically%20jerk&f=false
 .

Na szczęście dla nas, Galaktyczna Superfala, której oczekujemy jest w połowie cyklu i będzie znacznie łagodniejsza niż poprzednia, który spowodowała  geomagnetyczne odwrócenie Gothenburga, ostateczne plejstocenowe, masowe wymarcie gatunków 13.000 lat temu i w konsekwencji potop Atlantydy.Jednak będzie wystarczająco silna, aby wykurzyć całą ciemność z naszego Układu Słonecznego, złuszczyć ją z powierzchni planety i spowodować Wydarzenie.

Centralny punkt tej kosmicznej transformacji był już ustalony 26.000 lat temu i został ustawiony około daty stałego krzyża planetarnego podczas całkowitego zaćmienia Słońca w dniu 11 sierpnia 1999 r.

Ten centralny punkt jest niezwykle zbliżony do dokładnej daty przesilenia Słońca /

wyrównania Galaktycznego Równika.  Astronom Jean Meeus obliczył, że to wyrównanie nastąpiło w maju 1998 rokuSmelyakov udoskonalił tę datę do 7 maja 1998 roku:

http://2012wiki.com/index.php?title=Galactic_Alignment
 .

Plejadianie poinformowali mnie, że dokładna data to 17 maja 1998.  Jest to dzień, kiedy przeznaczenie tej planety zostało zdecydowane i kiedy siły Światła wiedziały na pewno, że plan Wzniesienia będzie udany.


Po otwarciu okna Wzniesienia w 1975 roku, dużo Światła z wyższych wymiarów zaczęło napływać strumieniami w kierunku ludności
na powierzchni Ziemi i to wywołało masowe przebudzenie prawdziwego ruchu New Age w 1980 roku.  Niestety, wzniesione istoty nie wiedziały w pełnym zakresie o mocy pierwotnej anomalii i nie mogły powstrzymać ciemnych sił działających w cieniu. Ciemni przeniknęli ruch New Age, przeniknęli program kosmiczny Solarnego Strażnika i ostatecznie przejęli Ziemię i Układ Słoneczny na początku 1996 roku.

Pomiędzy1996 i 1998 rokiem, siły Światła były zaszokowane i musiały się przegrupować, a plan Wzniesienia musiał zostać zaktualizowany.   Flota Plejadian zaczęła ponownie wchodzić do Układu Słonecznego w 1998 roku i 17 maja 1998 roku otrzymała z „wyższych źródeł” fragmenty nowego planu Wzniesienia.  Dowództwo Asztara zaczęło ponownie wchodzić do Układu Słonecznego na początku 1999 roku i wyewakuowało większość ludzkości ziemskiej do Plejad w sierpniu 1999 roku.


Przed rokiem 1999, ludzkość Ziemi składała się z około 70 miliardów dusz na płaszczyźnie eterycznej i astralnej i około 6 mld wcielonych ludzi na Ziemi.
Większość z tych 70 miliardów niewcielonych ludzkich dusz było masowo ewakuowane w dniu 14 sierpnia 1999 roku do matecznych statków Dowództwa Asztara, a następnie przetransportowane do pewnej planety na obrzeżach gromady gwiazd Plejad, gdzie zaczęły otrzymywać bardzo potrzebne uzdrowienie.

Jedynymi duszami pozostającymi na eterycznej i astralnej płaszczyźnie byli ci, którzy byli bezpośrednimi zakładnikami niefizycznych archontów, ci z silnym przywiązaniem do płaszczyzny fizycznej i ci, którzy zdecydowali się pozostać, aby pomóc ludziom jako przewodnicy duchowi.Pomiędzy 1998 i 2016 r, siły Światła zachowywały plan Wzniesienia ściśle w tajemnicy, aby zapobiec ingerowaniu ciemnych.  Wiele kanałów i intuicyjnych osób próbowało uzyskać dostęp do planu Wzniesienia, ale nie otrzymali żadnego sygnału.

Ja teraz otrzymałem zielone światło, aby odsłonić jedną część planu Wzniesienia dla ludności na powierzchni Ziemi.

Prawdziwy proces Wzniesienia rozpocznie się w momencie Wydarzenia.  Nadchodzące energie z Impulsu Galaktycznego zaczną przepływać przez pole energetyczne wszystkich ludzi na naszej planecie.  Będą to miłosne energie prosto z Serca Galaktycznego, które rozpoczną wnosić bardzo potrzebne uzdrowienie dla ludzkości.

Wzniesienie jest zarówno procesem indywidualnym jak i grupowym.  Każda osoba będzie przechodzić przez własne doświadczenie wewnętrzne, przez swoje uzdrowienie, uwolnienie z przeszłości i wewnętrzną transformację.  Z tak wieloma osobami przechodzącymi przez ten sam proces w tym samym czasie, pole Światła na całej planecie zostanie wzmocnione i otworzy drzwi dla wielu, którzy inaczej nie mogliby tego sami dokonać.  Oczekuje się, że długość całego procesu Wzniesienia będzie kilka lat dla najbardziej zaawansowanych osób, a dla innych dłużej.Rzeczywiste Wzniesienie będzie miało miejsce, gdy uwolnimy wszystkie blokady w przepływie energii i osiągniemy nadprzewodnictwo naszego mentalnego, emocjonalnego, eterycznego, plazmowego i fizycznego ciała.

 .

Jest znacznie więcej o tym i  uwolnię więcej informacji, gdy otrzymam na to pozwolenie.

W chwili Wydarzenia, siły Światła skontaktują się z ludzkością jedynie pośrednio przez uwolnienie intela za pośrednictwem środków masowego przekazu. Po zakończeniu aresztowań kabała i po tym jak większość ludzkości przezwycięży wstępny szok, siły Światła rozpoczną bezpośredni kontakt z pewnymi osobami.  To najprawdopodobniej rozpocznie się kilka tygodni do kilku miesięcy po Wydarzeniu.

W tym czasie zostaną utworzone strefy Kontaktu.  Strefy Kontaktu będą na prywatnych obszarach, gdzie właściciele poświecą część swojej ziemi na doświadczenia kontaktowe.  Właściciele ci następnie doświadczą fizycznego kontaktu z Plejadianami, którzy wylądują na ich ziemi w niewielkich statkach świetlnych.  Osoby te skontaktują się z mediami masowego przekazu i dadzą sprawozdanie o swoich doświadczeniach, przygotowując w ten sposób ludzkość do rzeczywistości Kontaktu.  Te strefy kontaktowe będą stawały się coraz bardziej liczne, dopóki pewna masa krytyczna nie zostanie osiągnięta do Pierwszego Kontaktu.  Pierwszy Kontakt będzie początkiem oficjalnych stosunków dyplomatycznych pomiędzy ludzkością Ziemi i pozytywnymi, pozaziemskimi rasami.  To jest planowane mniej więcej rok po Wydarzeniu w Organizacji Narodów Zjednoczonych i będzie transmitowane za pośrednictwem środków masowego przekazu na całym świecie.

Po Pierwszym Kontakcie pozytywne rasy pozaziemskie  zaczną rozpowszechniać swoje zaawansowane technologie, które szybko doprowadzą ludzkość Ziemi do 5-wymiarowego Złotego Wieku.

Jednocześnie, wiele osób przebudzonych rozpocznie relokację w celu utworzenia zamierzonych społeczności, tak zwanych obszarów Światła.  Z usuniętym wpływem niefizycznych archontów, będą uczyć się w tych społecznościach, jak wreszcie żyć razem w harmonii, gdzie każdy będzie osiągał swój wyższy cel, wspólnie tworząc piękną mandalę Światła.  Obszary Światła będą wzrastać i rozwijać się.  Ich wibracyjna częstotliwość podniesie się i w ciągu kilku lat będą oni łączyć się ze statkami matecznymi Dowództwa Asztara kolumnami Światła.  Kolumny te przyspieszą proces Wzniesienia grupowego.Komory Wzniesienia to bardzo zaawansowana, pozytywna technologia organiczna, która  podnosi naszą częstotliwość wibracji i jest doskonałym narzędziem pomagającym w naszym procesie Wzniesienia. Zostaną one wykorzystane po Pierwszym Kontakcie, aby przyspieszyć proces Wzniesienia dla tych, którzy są gotowi.

Po Pierwszym Kontakcie, statki Dowództwa Asztara i Galaktycznej Konfederacji będą coraz bardziej widoczne, ponieważ będą ujawniać swoje pozycje w całym Układzie Słonecznym.
 .

Tu jest najlepszy opis Dowództwa Asztara i Galaktycznej Konfederacji, jaki udało mi się znaleźć na powierzchni planety:

https://kauilapele.wordpress.com/2014/03/12/michael-el-legion-3-11-14-interview-with-alexandra-meadors-mp3s/

.
https://www.youtube.com/watch?v=mPfcwFQBr6o
 .
I dosyć solidny i wizualnie piękny opis tutaj, który pomoże ci wyobrazić sobie nasze życie po Wydarzeniu:
 .
https://www.youtube.com/watch?v=Jn05E0KEdpY
 .
Do tego czasu możesz poprosić pozytywne istoty pozaziemskie o pomoc w codziennym życiu i oto przykład:
 .
http://nathalijans.com/2015/09/29/we-are-flooded-with-help-and-love-available-for-72-hours-spaceships-and-help-from-divine-beings/
 .
Siły Światła Dowództwa Asztara i Galaktycznej Konfederacji wysyłają sygnały, że zwycięstwo jest blisko.Jak ten znak V (Victory – zwycięstwo), który pojawił się dokładnie w punkcie środkowym pomiędzy moimi dwiema ostatnimi konferencjami w Laguna Beach i Irvine, Kalifornia:
 .
http://www.sott.net/article/302939-Huge-V-shaped-cloud-seen-over-Carson-and-other-cities-in-California-during-Harvest-Moon-Eclipse
 .
I ten Plejadiański świetlny statek za chmurami, który ukazał się w pobliżu San Jose, Kostaryka, głównego wiru energii Plejadian:
 .
http://www.epictimes.com/2015/09/mysterious-iridescent-cloud-phenomenon-spotted-over-skies-in-escazu-costa-rica/
 .
Zwycięstwo Światła!
 .
Przetłumaczyła Krystal
 .
http://2012portal.blogspot.com/2016/03/the-ascension-plan.html

40 Komentarzy (+add yours?)

 1. Rhino
  Kwi 01, 2016 @ 10:49:01

  „Po Pierwszym Kontakcie, statki Dowództwa Asztara i Galaktycznej Konfederacji będą coraz bardziej widoczne, ponieważ będą ujawniać swoje pozycje w całym Układzie Słonecznym”

  przecież to projekt blue beam……. ja już sam nie wiem w co wierzyć….
  dzięki temu że rozpylali ciężkie metale w powietrzu takie pokazy na niebie będą teraz możliwe, i chyba ktoś próbuje na wmówić że to jakieś statki Asztara i Galatktycznej Konfederacji?

  Pomóżcie mi rozwiać te niejasności.
  Pozdrawiam

 2. ajaj
  Mar 22, 2016 @ 01:32:06

  Flawiusz dolina smierci zakwita co roku …

 3. Flawiusz
  Mar 11, 2016 @ 17:21:54

  Nad Islandią pojawiła się zorza polarna w kształcie Feniksa, starożytnego symbolu odrodzenia i transformacji – wspaniałe zdjęcia wykonano w lutym 2016:

  http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/nad-islandia-pojawila-sie-zorza-polarna-w-ksztalcie-feniksa-starozytnego-symbolu-odrodzeni

  Dobre znaki ostatnio występują nie tylko na niebie, a także na ziemi – jedno z najgorętszych i najsuchszych miejsc na świecie – Dolina Śmierci zakwitła w tym roku pięknym dywanem kolorowych kwiatów:

  http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/rzadkie-zjawisko-w-usa-zakwitla-dolina-smierci

  —-

  piękne – kr

 4. You Think Positive
  Mar 11, 2016 @ 13:06:01

  Mój pierwszy mocny kontakt nastąpił nocą z 7 na 8 stycznia 2010 roku. Sen był tak wyjątkowy, że wstałam w środku nocy, spisałam go, poszłam spać dalej… a gdy się obudziłam… Wydrukowałam zapisany dokument, zalaminowałam kartki, spojrzałam na monitor komputera: i wówczas plik zniknął. Nic nie edytowałam. Treść oryginalna z pamięci ze snu.
  Treść snu:
  http://you-think-positive.blogspot.com/2015/11/zycie-jest-piekne-miosc-zwyciezy.html

  • woona
   Mar 12, 2016 @ 00:16:52

   „wówczas plik zniknął. ” to ktos mial opozniony zaplon skoro zdazylas ten sen utrwalic. ktos ci chcial przeszkodzic ale sie spoznil

 5. Elunia
  Mar 10, 2016 @ 22:21:47

  Przekroczone 10 000 000 wejść na blog Krystal.
  Jest nas bardzo wielu tutaj u Ciebie w gościnie, Krystal. Dziękujemy ❤

  ❤ kr
  .

  • Mirka
   Mar 11, 2016 @ 18:28:47

   Wcale mnie to nie dziwi, bo u Krystal, to milo, cieplutko i przyjemnie !!!
   Plyna same pozytywne energie i Krystal tego pilnuje, zeby byla tutaj mila
   atmosfera…

   Nie jak u nie ktorych „jasnowidzow”, ktorzy widza tylko czarne Scenario.

   Moja intuicja mi mowi, ze jakiego scenariusza sie trzymasz, tak masz.
   Ja wola nie wchodzic w te negatywne przepowiednie.

   Zostaje przy tych milych i przejemnych…

   Pozdrawiam cieplutko

   Mirka

 6. krystal28
  Mar 10, 2016 @ 21:33:09

  Putin do kobiet na całym świecie (rosyjski, angielski):

  dzięki Aldabro ❤

 7. Flawiusz
  Mar 10, 2016 @ 19:41:13

  Im więcej pozytywnych treści, informacji, słów, tym bardziej w nas i w otoczeniu wzrasta energia optymizmu. To energia konstruktywna, wyzwalająca wiele pozytywnych zmian. A kiedy już sami odnajdziemy w sobie pogodę ducha, warto przekazywać tą energię dalej. Czytając wiadomości jesteśmy ze wszystkich stron zarzucani negatywnymi wiadomościami – o wojnach, kataklizmach i epidemiach – musimy mimo wszystko wznieść się ponad to i emanować dobrą energią, a nie karmić zło strachem i lękiem. Polecam artykuł na temat pozytywnego myślenia i optymizmu:

  http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/optymizm-czyli-swiadome-ksztaltowanie-szczesliwego-zycia

  • Kii
   Mar 11, 2016 @ 21:27:41

   Ja w ogole nie slucham nwgatywnych wiadomosci …a ostatnio czuje sie nieziemsko ..czuje jakbym sie oczyszczala czuje coraz wyzsze wibracje wokol siebie…

 8. Promyk
  Mar 10, 2016 @ 19:21:45

  Ja już dawno straciłam zaufanie 😦 Każdy mówi, jeszcze miesiąc, jeszcze pół roku, już tuż tuż. I wszędzie oszukują i zwodzą ludzi. To samo miało być za hipisów i potem 2012. Teraz mamy 2016 i dalej nic. A informacje ciągle płyną i obiecują ludziom złote góry. To samo mówi Aron Jasnowidz Marzec ma ba być Miesiącem zmian i znaków. A już 1/3 Marca za nami i nic. Nie mam już sił i wiary w to co piszecie, przykro mi. Nie wiem gdzie wy widzicei te znaki. Jestem mi źle 😦


  Drogi Promyku, a kogo ty czasem „oszukujesz i zwodzisz” i co zrobiłaś do tej pory, aby proces Wydarzenia przyspieszyć? Zauważyłam, że ci co najwięcej działają są optymistyczni i najmniej robią z siebie pokrzywdzonych. Podciągnij swoje wibracje i będziesz lepiej się czuła. To Ci obiecuję. Wszystko jest tak jak powinno być. ❤ kr

 9. Dawid56
  Mar 09, 2016 @ 20:34:52

  Skoro idealne ustawienie zimowego przesilenia Słońca wobec Równika Galaktycznego następuje w latach 1980-2016, to z bardzo dużym prawdopodobieństwem Wydarzenie wystąpi przed 20-21.12.2016

 10. love energy
  Mar 09, 2016 @ 15:40:35

  Przeczuwam że sie dopiero zacznie wszystko rozwijać w tym roku:) niech światło robi swoje bo wie najlepiej jak to przeprowadzić,to co było wyśmiewane przez wszystkich teraz staje się faktem i my wszyscy dżwigaliśmy bierzmo i ciężar tego świata bo w głebi duszy zawsze wiedzieliśmy że ten matriks się rozpadnie.Krystal dzięki że jesteś 🙂

  ❤ kr

 11. Aldabra
  Mar 09, 2016 @ 14:57:28

  Masz głos! – spróbuj to zrozumieć
  Przemów i zrób to wyraźnie!
  Nie będziemy siedzieć w milczeniu!
  Nie będziemy żyć w strachu!
  🙂 ❤

  • Marian
   Mar 09, 2016 @ 19:37:42

   Piękne i cudowne aż się popłakałem oglądając ten klip
   Pozdrawiam Światłem I Miłością

   • heddon
    Mar 09, 2016 @ 22:31:06

    Tak wyglądał – i brzmiał – oryginalny klip do tego utworu, jeszcze z lat 80-ych ub. wieku, zanim został zawłaszczony przez feministki-klimatolożki:

    Niestety wszystko staje się coraz płytsze

 12. Aleksandra
  Mar 09, 2016 @ 10:56:52

  Z 5 na 6 marca miałam sen tak realny, że natychmiast po obudzeniu sprawdzałam aparat, czy naprawdę zrobiłam zdjęcia i nagrałam filmy.
  Najpierw patrzyłam przez okno na to co się dzieje ale szybko znalazłam się na zewnątrz. Na nocnym niebie co chwilę rozświetlały się nowe gwiazdy, którym towarzyszyła „niebiańska” muzyka (jakiś szum o bardzo wysokich wibracjach, który brzmiał jak muzyka). Szybko zorientowałam się, że to nie gwiazdy ale statki kosmiczne, ciągle jeszcze z dużej odległości ale ujawniały się całymi setkami a nawet tysiącami. Całe niebo usiane było tym świetlistym zjawiskiem. Niektóre ustawiały się w formacjach i wyglądało to jak taniec, więc zaczęłam nagrywać filmiki, żeby jak najszybciej pokazać rodzinie… .
  Podekscytowana pokazywałam filmik tacie i wtedy pojawił się jakby przekaz, że teraz energia będzie tak silna, że nieprzygotowani ludzie będą momentami przenosić się do innych wymiarów, więc aby się nie zagubić, muszą mieć kotwicę. Tak też przekazałam tatcie, że jeżeli poczuje, że dzieje się coś ” dziwnego” i widzi w okół siebie nowe otoczenie, ma myśleć o mnie albo intensywnie o swoim domu i bliskich (ze szczegółami), żeby na powrót się tam znaleźć, żeby ta myśl stała się kotwicą.
  Cała atmosfera snu i odczuwanie było niezwykle piękne, dobre i pozytywne. Cały czas także w mojej głowie brzmiała myśl: „zaczęło się!”.
  Nie da się tego opisać słowami, ale tak intensywne sny zdarzyły mi się w życiu może dwa razy…. i po jakimś czasie przeżyłam je w rzeczywistości!
  Zaczęło się!!!!
  Namaste

 13. MajaWalia27
  Mar 09, 2016 @ 09:01:36

  Po raz pierwszy na tej ziemi pojawia się tak CUDOWNY zarys przyszłości. To co Kobra ujawnia w tym opisie jest tak niesamowitym planem,że umysłem trudno to pojąć. Dziękuję Kochana Kryształowa Autorko bloga za piękne, szybkie tłumaczenie…ja przeczytałam ten wpis po angielsku i ogarnęło mnie ogromne wzruszenie. Wzruszające jest to,że cześć galaktycznego społeczeństwa nie zostawiła ludzkiej rasy na pastwę ‚ciemnych’. Tak wiele się mówi i pisze,że sami jesteśmy odpowiedzialni za wszystko, także za ewentualność zmian na ziemi,i naszej osobistej transformacji. W jakiejś sporej części się z tym godzę,ale gdzieś na dnie duszy myślałam sobie: w takim razie gdzie jest balans. Skoro ‚ciemne’ rasy kosmiczne uczyniły sobie z ziemi swój plac zabaw, i robią co im się żywnie podoba, dlaczego siły światła zupełnie nie interweniują. Kobra wyjaśnił,że głównym powodem są zakładnicy i bomby dziwadełko. To jest zrozumiałe.Wiem też,że fakt że nie ma wojny nuklearnej zawdzięczamy dobrym rasom ET,ale w tym ‚Planie Wzniesienia” jest WSPANIAŁY i napawający nadzieją szczegółowy opis planu dla całej planety i ludzkości. Opis takiej transformacji o jakiej nie moglibyśmy marzyć w najśmielszych snach….jest to zapowiedź przyłączenia ziemi do Konfederacji Kosmicznej, a także integracji z innymi ukochanymi braćmi z gwiazd. To co jest piękne to fakt,że tu – w tym planie WSZYSTKO ŁĄCZY się w CAŁOŚĆ i jest logicznym przemyślanym ciągiem zdarzeń, a ‚Wydarzenie” będzie ich katalizatorem. Ja nie wyobrażam sobie zmian bez aresztowań kabalistów w połączeniu z resetem skorumpowanego do cna systemu finansów. Pojawiają się jakieś propozycje częściowego resetu, czy częściowego ujawnienia prawdy- i to moim zdaniem jest fałsz, jak pisze Kobra ujawnienie ma być CAŁKOWITE, wiadomości mają się pojawić w głównym nurcie mass mediów. Cudowna jest zapowiedź nowych technologii, komór światła…..tworzenia się społeczeństw opartych na wibracjach światła integrujących się potem słupami światła z innymi takimi społecznościami kosmicznymi….wzruszające, nie do uwierzenia. WSPANIAŁE wiadomości. Dziękuję Ci Krystal, wysłam CI wyrazy miłości i wdzięczności. Dziękuję Kobrze i Ruchowi Oporu. Niech tak się stanie.DLA WSZYSTKICH.Miłość i Światło WSZĘDZIE na planecie.

  —-

  ❤ kr

 14. STRUMYK
  Mar 09, 2016 @ 07:41:13

  Witam!

  Nic bardziej nie ucieszyło mnie dzisiaj niż dzisiejszy wpis Kobry o wzniesieniu. Naprawdę bardzo się cieszę, że sprawy idą do przodu :). Według mnie za parę lat nastąpią takie wydarzenia, które spowodują transformację gatunku ludzkiego i Ziemi. I być może rozpocznie się budowa nowej ziemskiej cywilizacji opartej na innych lepszych wartościach takich jak braterstwo, równość. Co prawda jestem wodnikiem z urodzenia (10 luty 1981), ale nie zawsze przejawiam cechy tego znaku u siebie, choć uważam się za osobę inteligentną.

  Kiedyś też miałem sen o kulach światła (statkach?) nad swoim domem, pamiętam też sen, że byłem na jakimś statku kosmicznym (tak jakby jakaś platforma mnie na niego podnosiła), pamiętam też ze snu tak jakby ludzi z kosmosu, którzy byli za jakąś niefizyczną barierą.

  Ogólnie rzecz biorąc wydaje mi się, że naprawdę sprawy idą w dobrym kierunku, nieraz się to wszystko powoli wlecze, ale do przodu, ludzkość nie jest jeszcze grupowo przygotowana do Pierwszego Kontaktu, według mnie dla wielu to będzie dużym szokiem, ale nie dla mnie, nie wiem jak u mojej rodziny, ale ja się nie obawiam tego jakoś specjalnie :).

  Czekam na dalsze wywiady z Kobrą, jeszcze raz dzięki autorce bloga za dobre słowa i powodzenia wszystkim życzę w najbliższych miesiącach i latach. Ave!

  ❤ kr

  • woona
   Mar 09, 2016 @ 17:00:20

   ja jestem ryba ale powinnam byc wodnikiem z racji tego ze odkryto 13 znak zodiaku czyli weza.

   • Dawid56
    Mar 10, 2016 @ 20:29:52

    Nie ma czegoś takiego jak 13 znak Zodiaku.Ta manipulacja Zodiakiem została dokonana w roku 1928 przez Unie astronomiczną która podzieliła niebo w sobie wiadomy sposób na 88 gwiazdozbiorów.Od tego czasu datuje się pojawienie Wężownika jako gwiazdozbioru Pasa Zodiakalnego .Jednocześnie ograniczono obszar przecinania pasa zodiakalnego prze Gwiazdozbiór Skorpiona(Unia Astronomiczna wyznaczyła mu odgórnie 7 dni!!!. Bardzo łatwo to sprawdzić że to manipulacja.Ławo też sprawdzić że ów Wężownik jest gwiazdozbiorem równikowym.Po trzecie astronomowie ( chyba specjalnie) usiłują wmówić wszystkim że Zodiak gwiazdowy to to samo co Zodiak tropikalny.
    Zodiak tropikalny to figura geometryczna o równych bokach, podobna do dwunastokąta. Każdy z sektorów zodiaku tropikalnego ma 30 stopni.
    Co innego gwiazdozbiory pasa Zodiakalnego.Obejmują one nierówne obszary nieba.Mówiąc o znakach zodiaku domyślnie mówimy o Zodiaku tropikalnym o równych sektorach.

  • Kii
   Mar 11, 2016 @ 22:54:28

   A ja ryba …ja jestem sppkojna i pozytywnie nastawiona …zagladam w siebie …i jest mi z tym dobrze

 15. woona
  Mar 09, 2016 @ 01:44:01

  czekam nadal na cos wielkiego

 16. Wiatr1000
  Mar 09, 2016 @ 00:37:01

  O to moje dzisiejsze sny z dzienniczka snów..

  „08.03.2016

  Dziś miałem sporo snów xD

  Pierwszy sen to taki zlepek był 😉 Coś, że Gmina się o drogę kramarzy. To potem, że kolega mam duże powodzenie u dziewczyn a one u mnie stwierdziły, że nie ma co myśleć. A kolega okazał się, że mam zainteresowanie odmienne ale i to nie przeszkodziło w jego atrakcyjności :))

  Następny sen był geodezyjny. Znaleźliśmy jakąś rurkę w asfalcie jako punkt geodezyjny, tylko kurde był jakiś wysoki 😡 A tu auta jechały i bałem się, że sobie krzywdę zrobią.

  Potem sprawdzaliśmy nowy sprzęt który kupiliśmy i okazał się bardzo dobry. Dobrze mierzył itd.W między czasie ojciec zobaczył na niebie dziwną gwiazdę. Jakby betlejemską :)) A ja mu mówią, że to statek kosmiczny. No i zaczął się dziwnie kręcić i pikować.

  Kolejny sen też był dziwny. Były kraj podzielony na jakieś regiony sektory. Część osób z innego sektora przybyła do naszego na peryferiach. Lokalni by byli przestraszeni a oni stwierdzili, że uciekali ze swojego i, że na obrzeżach zostaną. Mieli broń itd. Jeden nawet strzelił strzelbą gdzie w powietrze.

  Potem na horyzoncie pojawiła się banda na koniach i musieliśmy zwiewać do mokradeł i bagna. Banda to była awanturniku, itd. Robiła szkody na terenach 😉 Tam się wszyscy poukrywali a my z ekipą po cichu każdego likwidowaliśmy. Na końcu zostali najlepsi i trzeba było uważać. Ale my byliśmy na drzewach skryci itd. i spuszczaliśmy się linami i ich ładnie jeden za drugim likwidowaliśmy. Tak że ta grupka przybyłych sobie mogła dalej pójść droga.”

  2 sen był właśnie o statkach kosmicznych jakby strzała to była. Ciekawe było też to, ale słabo pamiętam lub sama zacząłem go zmieniać po tym zajściu. Jak mnie światło zabrało na pokład xD

 17. planetariusz
  Mar 09, 2016 @ 00:36:21

  Cuda , w dalszym ciągu oszołomiony jestem każdym wywiadem z kobrą!!! Bajkowe – zmiany, jakie maja nastąpić wkrótce są niebotyczne i choć będą trwały do 2025 mam nadzieje,że początek fizycznego ujawnienia nastąpi już w tym roku.Wszystkie agresje wspomnienia wojen,oszustw i niesprawiedliwości rozpłyną się w świetle spływającym z centralnego słońca.Miłość ,radość,szczęście czy można życzy sobie coś więcej ? Dodajmy zdrowie i boską energię otaczającą nas zewsząd .

  • M'
   Mar 09, 2016 @ 21:59:34

   Ależ te zmiany będą trwały znacznie dłużej.Najpierw musimy się nauczyć,że każda Istota ( nie tylko ludzka) ma PRAWO do ŻYCIA w SZCZĘŚCIU,I MIŁOŚCI, HARMONI i RÓWNOWADZE.że KAŻDY jako DZIECKO lub SYN/CÓRKA (TO ZALEŻNE JEST OD ŚWIADOMOŚCI) ŹRÓDŁA ma NIEZBYWALNE PRAWO do ŻYCIA WIECZNEGO. ORAZ,ŻE NIKT NIE JEST NICZYJĄ WŁASNOŚCIĄ.

   • nell2
    Mar 09, 2016 @ 22:24:50

    Życie wieczne występuje tylko i wyłącznie w planie duchowym, w świecie materii jest niemożliwe, gdyż tu wszystko jest dualne, w ruchu. A ruch to zmiana, co znaczy że w tym świecie stała jest tylko zmiana. Ponadto osiągniecie stanu szczęśliwości też jest stanem ducha (do tego na wyciągniecie ręki). W świecie dualnym panuje tzw zło i dobro. to „dobro” jest cieniem tzw. zła. Ponad tym dualizmem jest Najwyższe Dobro, aby go doświadczać, trzeba wyjść z dualizmu. Nie wyjdzie się dualizmu, gdy nie uwolnimy się od przekonań, nie przepracujemy cieni w naszej nieświadomości (podświadomości) , bo to ona tworzy dualizm, łącznie z egotycznym umysłem. Do tego wszystkiego niezbędna jest pomoc Wyższego Ja i jej prowadzenie, bo dopiero na tym poziomie to Najwyższe Dobro występuje.

    • woona
     Mar 10, 2016 @ 13:24:36

     „Życie wieczne występuje tylko i wyłącznie w planie duchowym, w świecie materii jest niemożliwe, gdyż tu wszystko jest dualne, w ruchu. A ruch to zmiana, co znaczy że w tym świecie stała jest tylko zmiana. ” czyli na planie duchowym nie ma zmian? bo to pocieszajaca perspektywa

    • M'
     Mar 10, 2016 @ 19:42:32

     Wytłumacz mi, mało wiedzącej. Lecz proszę odnieś się do moich pytań, a nie do tego co Ty uważasz, iż wiesz.To wg Ciebie ‚RUCH WYSTĘPUJE TYLKO W DUALIZMIE?”, tak jak piszesz. Czyli w dualizmie jest życie, czy go niema? Odpowiedz mi proszę, bo może się mylę – czym jest wg Ciebie materia? Bo ja uważam, że MATERIA JEST NISKO WIBRUJĄCĄ ENERGIĄ.
     Piszesz „Życie wieczne występuje tylko i wyłącznie w planie duchowym, w świecie materii nie jest możliwe, gdyż tu wszystko jest dualne, to ruch. A ruch to zmiana, co znaczy, że w tym świecie stała jest tylko zmiana.”- koniec cytatu.
     Czyli Życie wieczne – to BEZRUCH? A Wyższe Ja – też jest BEZRUCHEM?- to jak BEZRUCH może pomagać ruchowi – dualności?
     Moja skromna wiedza w stosunku do ogromu Twojej jest niewielka- lecz skoro życie jest wieczne – to jest wieczne we wszystkim, niezależnie od formy. Ziemskie ciało fizyczne po wycofaniu się ENERGII ŻYCIA (śmierć ciała)-rozpada się na składniki, z jakich zbudowana jest Ziemia. Zaś ENERGIA ŻYCIA może wejść w każdą, dowolną formę, nie tylko na Ziemi.

    • woona
     Mar 11, 2016 @ 00:40:18

     do M’ jest bezruch czyli ojciec i ruch czyli matka a ty jestes dzieckiem ich

    • nell2
     Mar 11, 2016 @ 22:40:55

     M’, ja też wszystkiego nie wiem. Dzielę się wiedzą mi udostępnioną przez mojego Ducha. Z tego co wiem, to ruch występuje we Wszechświecie. Zaś Bóg jest w bezruchu (mój opis, którym się dzielę sięga do momentu mojego poznania, a nie do całej Prawdy Absolutnej, bo dopiero jestem na etapie jej zgłębiania). A Bóg/Źródło jest ponad Wszechświatem, a jednocześnie przenika go.
     W pewnym momencie zrozumiałam, dlaczego na tym świecie jest dualizm, skąd się wziął? Skąd się wzięła materia? Zostało mi coś pokazane, ale nie chcę na ten temat pisać.

     M’ , każdy z nas ma dostęp do tej wiedzy. Wystarczy wejść do przestrzeni serca poprzez przekierowanie swojej uwagi z głowy do serca. Zanurzenie się w ciszy. W pewnym momencie pojawią się różne bezwarunkowe uczucia (może to być jedno uczucie np.: spokój), należy zanurzyć się w nich i czekać aż pojawi się bezruch. Wtedy można zadawać pytania lub też wysyłać intencje. Nie zawsze jest tak, że od razu uzyskasz odpowiedź. Czasami ona przychodzi niespodziewanie np.: w ciągu dnia.
     W ten sposób możesz badać Prawdę. Będzie ukazywać się „puzzelkami”, bynajmniej ja tak mam. Odpowiedź zależy od naszej otwartości i gotowości. Dzięki tej metodzie, miewam epizody oświecenia, ale jeszcze nie jestem oświecona (oświecenie jest stanem stałym, a nie chwilowym). Za to wiem, gdzie są przekłamania lub całkowity fałsz. Zapewniam Cię, że większość jest w nim pogrążona, sama to zobaczysz, jak zacznie objawić ci się Prawda.
     Jeśli zdecydujesz się badać Prawdę we własnym zakresie, to sama zobaczysz, w jakiej nieprawdzie tkwiłaś – ja tak miałam. Miałam problem z zaakceptowaniem niektórych odpowiedzi, bo zaburzały mój dotychczasowy światopogląd. Musisz o tym wiedzieć. Każdy tego doświadcza, gdy bada samodzielnie Prawdę. Wtedy przestaje się ślepo wierzyć, bo już się wie. I wtedy nikt nie wciśnie ci „kitu”.
     Jeszcze zapomniałam wspomnieć, że po wyjściu z przestrzeni serca, wciąż będziesz doświadczać tych bezwarunkowych uczuć. Będziesz się czuła cudownie.

     Pytasz o Bezruch? Czy Wyższe Ja jest bezruchem? Tego nie wiem. Ale wiem na pewno, że Świadome Ja – ZDECYDOWANIE TAK. Wyższe Ja mnie prowadzi na ścieżce mojego rozwoju duchowego. Ale ja jeszcze nie doświadczyłam bycia Wyższym Ja. Nie doszłam aż tak wysoko. Ale wszystko przede mną ;-).
     Jak Bezruch może pomagać ruchowi? Bezruch to wieczność wg niektórych osób (to nie moja opinia, bo ja tego jeszcze nie wiem). Ale jeśli tak byłoby to, Wieczność, wg mnie, może pomagać ruchowi (czemuś niestałemu, nietrwałemu), bo to jest iluzja. A iluzje zawsze można zmienić. Wieczności, która jest stała i trwała – nie.

     (…)lecz skoro życie jest wieczne – to jest wieczne we wszystkim, niezależnie od formy. Ziemskie ciało fizyczne po wycofaniu się ENERGII ŻYCIA (śmierć ciała)-rozpada się na składniki, z jakich zbudowana jest Ziemia. Zaś ENERGIA ŻYCIA może wejść w każdą, dowolną formę, nie tylko na Ziemi.’

     Pytanie czym jest życie? Ono jest ISTNIENIEM. (Istnienie a Wieczność to to samo). I tu ciekawostka – Istnienie nie jest energią, wbrew temu co niemal wszyscy twierdzą. A czym jest to Istnienie? Nie potrafię je zdefiniować. To dla mnie niewykonalne. Energie można zdefiniować.
     ‚Ziemskie ciało fizyczne po wycofaniu się ENERGII ŻYCIA (śmierć ciała)-rozpada się na składniki, z jakich zbudowana jest Ziemia. Zaś ENERGIA ŻYCIA może wejść w każdą, dowolną formę, nie tylko na Ziemi.’ – jest tak jak napisałaś.

     I teraz pytanie, czym jest ta Energia Życia? Duszą? A Istnienie – Duchem. Tym Duchem jest Świadome Ja oraz Wyższe Ja. Kim jesteśmy my? Świadomym Ja, nie duszą. A dusza? Jest Energią. I tu moja wiedza się kończy. Moje rozumowanie tez. Pisze bez polskich znakow, bo cos sie stalo z klawiatura. Dusze na pewno trzeba zintegrowac ze Swiadomym Ja. Z tego co wiem, to celem naszej wedrowki ziemskiej jest integrowanie calego Ducha. Musze zglebic ten temat z dusza. Bo to wazny dla mnie temat. Bo to dusza jest powiazana z reinkarnacja a nie Swiadome ja.

 18. gs
  Mar 09, 2016 @ 00:09:09

  cudowne informacje , bardzo fajnie , akurat dzisiaj bralem udzial w ustawieniach… i podczas jednego z nich poczulem ogromny przyplyw energii i poczulem sie jak szybowiec , ktory ma pomyslny wiatr i tylko wystarczy sie lekko odbic..i leciec… no cudo! wiec teraz jak dotarlem do domu …czytam takie wiesci 🙂 dziekuje i wspieram siebie i was w tym cudnym czasie , trzymajcie sie wszyscy , dzieki Krystal 🙂

  ❤ kr

 19. rav
  Mar 08, 2016 @ 23:46:03

  Czy po wydarzeniu będę mógł wsiąść w samochod i bezstresowo przejechac przez całą afrykę?

  • emi
   Mar 09, 2016 @ 16:26:48

   Juz teraz mozesz to zrobic, nie stresuj sie tyle. Mam nadzieje, ze przejazd samochodem przez Polske Cie nie stresuje 😉 Bo wiekszosc nie daje rady hehe

PRAWA AUTORSKIE Copyright (C) by Krystal Freeman 2010. Do wszystkich przeze mnie przetłumaczonych tekstów na tym blogu, chyba, że zaznaczono inaczej. Rozpowszechnianie moich tekstów jest dozwolone i mile widziane pod warunkiem podania linku do oryginalnego tekstu na moim blogu i bez zmian tekstu.
%d blogerów lubi to: