Wywiad Untwine z Kobrą, 11 lutego 2016

.

.

Untwine:  Czy liczba bratnich dusz jest stała?

Kobra: Ich ilość nie jest stała, ale raczej się nie zmienia. Po prostu ilość jest określona przez istoty, które wyłoniły się razem jako rodzina dusz z galaktycznego centralnego słońca miliony lat temu, ale istnieją pewne czynniki, które mogą zmienić ilość bratnich dusz.

Untwine: Więc jeśli wystąpią nowe silne kompatybilności lub niekompatybilności, ktoś może zostać nową bratnią duszą lub zaprzestać nią być?

Kobra: Jest to możliwe w pewnych rzadkich okolicznościach, by ktoś był bratnią duszą nie był nią więcej i odwrotnie.

Untwine: Czy możesz powiedzieć jak wielu posiadamy, około?

Kobra: Powiedział bym jeden lub dwa tuziny, 12 i 24 są dobrymi symbolicznymi liczbami.

Untwine: Jaki jest prawdziwy wzniesiony archetyp Bogini Bastet?

Kobra: Jej prawdziwym wzniesionym archetypem jest istota wypełniona mocą i stabilnością.

Untwine: Starożytne bóstwa często są reprezentowane z głowami zwierząt, jak Ganesha lub Sekhmet, czy jest to literacka albo symboliczna reprezentacja?

Kobra: Jest to zarówno symboliczna reprezentacja i starożytna pamięć z czasów Atlantydy kiedy wiele istot jak te były obecne na powierzchni planety. Więc ich głowy nie wyglądają jak te u zwierząt ale istniało wiele istot w czasach Atlantydy, które tak wyglądały.

Untwine: Jaki jest starożytny archetyp Planety X i jaką rolę odgrywa w naszej astrologii?

Kobra: Planeta X jest planetą, która wyzwolenie. Planeta X w astrologii, w naszym osobistym astrologicznym wykresie jest rzeczywiście wejściem, punktem wyjściowym z kwarantanny Ziemskiej.

Untwine: Czy jest możliwe zobaczenie gdzie ona się znajduje w naszym astrologicznym wykresie?

Kobra: Obecnie nie ponieważ efemerydy Planety X nie zostały ujawnione jeszcze populacji powierzchni Ziemi.

Untwine: Jaki był prawdziwy wzniesiony archetyp Plutona?

Kobra: Pluton jest energią transformacji, Pluton budzi wszystko co było tłumione i rozbraja pułapki, wszystkie przywiązania, izolacje, całe tłumienie, więc jest to bardzo silna moc ewolucji.

Untwine: Więc gra on ważną rolę w wyzwoleniu tej planety?

Kobra: Tak, również.

Untwine: Jaki jest wzniesiony archetyp Neptuna?

Kobra: Energia Neptuna jest energią mistycznego połączenia ze Źródłem i mistycznym połączeniem z naszym własnym wyższym ja, naszą duszą.

Untwine: Czy Mohammed został wzniesiony?

Kobra: Ta istota, znana pod tym imieniem jest teraz wzniesionym mistrzem, tak.

Untwine: Jaki jest jego prawdziwy archetyp?

Kobra: Jest jednym z mędrców i teraz jego misją jest naprawiać zaburzenia religii islamskiej.

Untwine: Powiedziałeś wcześniej, że historia Buddy była inna niż wzniesionych mistrzów z Ziemi, możesz wyjaśnić w jaki sposób?

Kobra: Był on pierwszym, który osiągnął wzniesienie po upadku Atlantydy i tym samym otworzył drogę ku wzniesieniu ludzkości.

Untwine: A jaki jest jego prawdziwy archetyp?

Kobra: Jego prawdziwym archetypem jest duchowa mądrość.

Untwine: Czy ludzie inkarnują w jednym określonym archetypie przed wzniesieniem lub jest on określony po wzniesieniu?

Kobra: Ten wewnętrzny archetyp jest rzeczywiście podsumowaniem wszystkich doświadczeń i całej mądrości i energii wewnątrz określonej istoty.

Untwine: Ok, więc istnieje on na długo zanim istota zostanie wzniesiona.

Kobra: Tak, on rośnie i rozwija się.

Untwine: Czy te archetypy istnieją na wyższym planie mentalnym?

Kobra: Tak, dokładnie.

Untwine: Czy Viviane, Morgaine, Artur i Merlin zostali wzniesieni?

Kobra: Tak.

Untwine: Czy odgrywają oni rolę we wzniesieniu tej planety?

Kobra: Część z nich tak.

Untwine: W jaki sposób?

Kobra: Mają różne role, część z nich wspiera ludzkość, część pracuje za kurtyną, część pracuje wewnątrz systemu słonecznego i część pracuje w innych systemach gwiezdnych, ale oni wszyscy są, w ten lub inny sposób aktywni w procesie wyzwolenia planetarnego ponieważ jest to sytuacja na skalę kosmiczną.

Untwine: Więc dzieje się to również w innych systemach gwiezdnych, które są połączone z tym co dzieje się tutaj?

Kobra: Tak, ponieważ planeta Ziemia jest, powiedziałbym zapalnym punktem kosmicznej transformacji i to co dzieje się tutaj wpływa na całą galaktykę i cały wszechświat, jest to część tego samego procesu.

Untwine: Czy możesz proszę dać przykład wydarzeń w innych systemach gwiezdnych, które są powiązane do tego co dzieje się tutaj?

Kobra: Więc zbliżamy się do ostatecznego wyzwolenia, istnieją silne fale energii nadchodzące z galaktycznego centrum i wpływają one na tą planetę jak i inne systemy gwiezdne. I ilekroć mamy pewien przełom na tej planecie, powala to na przepływ coraz silniejszych energii z Galaktycznego Centrum i przez galaktykę i wpływa to na wszystkie systemy gwiezdne w tej galaktyce.

Untwine: Czy te fale z Galaktycznego Centrum, czy poruszają się szybciej niż światło?

Kobra: Tak, część z nich podróżuje szybciej niż Światło, zależnie do jakiego aspektu się odnosisz.

Untwine: Więc kiedy są wysyłane z Galaktycznego Centrum mogą docierać tutaj prawie natychmiastowo?

Kobra: Tak, te które są, powiedziałbym falami Tachyonowymi i innymi aspektami, które nie są powiązane z wymiarem fizycznym, docierają tutaj natychmiastowo.

Untwine: Ok. A dla części z nich podróż tutaj zajmuje nieco czasu?

Kobra: W fizycznym wymiarze to czego doświadczamy jest rezultatem galaktycznej superfali z preszłości ponieważ dystans pomiędzy tą planetą i Galaktycznym Centrum wynosi około 25000 lat świetlnych i jest to mniej więcej tyle samo ile trwa Galaktyczny cykl, więc to czego doświadczamy w wymiarze fizycznym jest poprzednia galaktyczna superfala i to czego doświadczamy w wyższych wymiarach to obecna galaktyczna superfala.

Untwine: Ok, to dlatego jesteśmy 25000 lat świetlnych od Centralnego Słońca.

Kobra: Tak, to nie jest przypadek.

Untwine: OK. A te fizyczne cząsteczki z Centralnego Słońca, czym są i co one robią?

Kobra: Są protonami, elektronami i wszystkimi tymi cząsteczkami, które znają fizycy i to co robią – kiedy nadchodzi galaktyczna superfala, zwiększają aktywność wszystkich słońc, wszystkich gwiazdy które spotykają się z początkiem fali uderzeniowej galaktycznej superfali i kiedy te słońca stają się bardziej aktywne wpływają na klimat planet w systemach gwiezdnych połączonych z tymi gwiazdami. Więc co 25000 lat mamy silny przeskok, planetarny przeskok i inne zakłócenia na planecie.

Untwine: Kiedy agenci Ruchu Oporu zaczęli infiltrować powierzchnię planety?

Kobra: Istniała niewielka ilość agentów, która dokonała infiltracji w późnych latach 70, nie był to Ruch Oporu, był to poprzednik tak zwanej Organizacji, ale prawdziwa infiltracja zaczęła się około 1998.

Untwine: Czy zinfiltrowali polityczne i korporacyjne sieci?

Kobra: Zinfiltrowali wszystko, politykę, banki, technologię, naukę, tajne służby, wojsko, wszystko.

Untwine: Czy ich ilość stale się zwiększa?

Kobra: Ilość się zmienia, nie progresywnie zwiększa ale się zmienia w zależności od sytuacji planety i konkretnej potrzeby, więc nie jest to stała ilość.

Untwine: Czy wróżki są rodzaju żeńskiego, czy występują również te rodzaju męskiego?

Kobra: Występują zarówno te rodzaju żeńskiego jak i męskiego.

Untwine: Czym był dokładnie wielki wybuch?

Kobra: Wieli wybuch był początkiem kosmicznego cyklu kiedy wszechświat wyłonił się z osobliwości jako część z oddechu, rezultatu dynamicznej interakcji pomiędzy Źródłem i losowością.

Untwine: Ok, więc był to początek tego cyklu ekspansji lub początek tego wszechświata?

Kobra: Jest to to samo.

Untwine: Czy Ziemia została stworzona jak tłumaczy to nauka głównego nurtu?

Kobra: Tak, w dużej mierze.

Untwine: Archanioły, które odłączyły się od Źródła 8 milionów lat temu, gdzie to miało miejsce?

Kobra: Wydarzyło się to w systemie gwiezdnym Oriona.

Untwine: Która gwiazda dokładnie, koło Rigel?

Kobra: Cały system Oriona był zamieszany w ten proces.

Untwine: Powiedziałeś, że istnieją dwa prądy ewolucji, jeden pochodzący z materii i jeden pochodzący z ducha. W jednym pochodzącym z materii, czy ludzie naprawdę ewoluowali od małp?

Kobra: Nie całkiem. Miało miejsce sporo inżynierii genetycznej i DNA przez różne pozaziemskie rasy, więc obecna teoria ewolucji nie jest całkiem prawdziwa.

Untwine: Więc istnieje jakiekolwiek połączenie z małpami lub żadne?

Kobra: Isntieje połączenie, ale nie w sposób jaki nauka stara się przedstawić.

Untwine: Więc archetyp humanoida może występować w różnych odmianach, czasem z duszy czasem na inny sposób, ale jest wspólnym rezultatem w określonym kierunku, tak?

Kobra: Tak dokładnie, ludzki archetyp jest po prostu archetypem ciała, a duszy zamieszkująca te ciało może być inna, może pochodzić z innych strumieni ewolucji

Untwine: Zakładnicy z ras pozaziemskich zostali uwolnieni w Syrii, czy odeszli z planety?

Kobra: W większości tak.

Untwine: Ok, a ci, którzy pozostali, czy zostali ze Specnaz albo co się z nimi wydarzyło?

Kobra: Nie, oczywiście, że nie, zostali przetransportowani do Ruchu Oporu i część z nich wspiera proces wyzwolenia.

Untwine: Jak dawno temu kabał implanty kabału były połączone z implantami pracowników światła?

Kobra: Były zawsze połączone, ale to połączenie zostało wzmocnione w 1996.

Untwine: Jest tak dla wszystkich nasion gwiazd lub jedynie ich części?

Kobra: Dla nich wszystkich.

Untwine: Ok. Ale ludzie nie pochodzący z nasion gwiazd nie posiadają tego?

Kobra: Nie jest to konieczne ponieważ są kontrolowani w łatwy sposób, więc nie ma potrzeby dla sił ciemności by umieszczać implanty do tego stopnia.

Untwine: Czy na Ziemi występuje ograniczona ilość wody lub nowa woda jest tworzona w naturze?

Kobra: Zawsze jest tworzona nowa woda, a całkowita ilość wody się waha.

Untwine: Czy wszystkie zwierzęta posiadają jedną duszę, czy zdarza się, że kilka zwierząt dzieli jedną duszę?

Kobra: Zazwyczaj jest grupa dusz, wiele zwierząt posiada jedną grupę duszy, która ma tendencję do inkarnowania w wielu ciałach.

Untwine: I jest tak samo dla roślin.

Kobra: Tak, dokładnie.

Untwine: Czy możesz pomówić o historii i roli systemu gwiezdnego Betelgeuse?

Kobra: Ten system gwiezdny był zawsze ważną twierdzą sił Światła i był jedną z głównych sił starających się uleczyć ciemność Oriona, więc odgrywał bardzo ważną rolę w rozwiązaniu problemu ciemności we wszechświecie.

Untwine: I jest przeciwieństwo po drugiej stronie, system gwiezdny Rigel, który był twierdzą sił ciemności i bramą gwiezdną AN pośrodku, tak?

Kobra: Tak, dokładnie.

Untwine: I AN transmutuje je oba?

Kobra: Tak dokładnie.

Untwine: Czy możesz pomówić o roli systemu Północnej Gwiazdy?

Kobra: Masz na myśli Gwiazdę Polarną [Untwine: Tak]. Jest to jedna z bram gwiezdnych, która posiada swoją rolę w transformacji, leczeniu archetypu Draco.

Untwine: Więc wywodzi się z tego obszaru?

Kobra: Z niedaleka, ale konkretnie gwiazda Polaris była zawsze łączyła się z siłami Światła i istoty z tego systemu gwiezdnego zawsze starały się uleczyć sytuację draco.

Untwine: Więc draco, czy pochodzą z konstelacji draco?

Kobra: Tak dokładnie.

Untwine: Czy możesz pomówić o roli systemu gwiezdnego Antares?

Kobra: Rolą tego systemu gwiezdnego była transformacja rzeczywistości w Jedność.

Untwine: Kiedy Zakon Gwiazdy pierwszy raz przybył na tę planetę?

Kobra: Były to istoty, które przybyły miliony lat temu, i ostatnia ich fala nadeszła 25000 lat temu, ale faktyczny Zakon Gwiazdy został uformowany w Atlantydzie, powiedziałbym 15000 lat temu.

Untwine: Więc podczas kwarantanny.

Kobra: Tak.

Untwine: Więc w tym czasie oni wybudowali Sfinksa?

Kobra: Tak, dokładnie.

Untwine: Czy możesz pomówić o roli i historii miasta Tartaria?

Kobra: Jakie jest dokładne pytanie odnośnie Tartarii?

Untwine: Wygląda na to, że zostali wymazani z ksiąg historii, czy odgrywali rolę dla Światła, czy byli to ocaleni z czasów Atlantydy lub coś podobnego?

Kobra: Nie ocaleni z Atlantydy, ale byli bardzo silnymi pozytywnymi, okultystycznymi grupami, które pracowały przeciw kazarom.

Untwine: Czy możesz skomentować odnośnie historii, w której kabał próbuje zestrzelić Sferyczny Świetlny statek grudnia 2014 zanim Sfery ustanowiły barierę wokół systemu słonecznego?

Kobra: Powiedział bym, że większość historii jest prawdziwa, kabał zawsze ma tendencję do zestrzeliwania pozaziemskich statków i obiektów i oczywiście to spaliło na panewce, znasz prawdopodobnie historię, Corey Goode opisał to szczegółowo i większość tego opisu jest prawdziwa.

Untwine: Kiedy zamarznęła Antarktyda?

Kobra: W rzeczy samej istniały fazy i okresy kiedy była zamrożona i kiedy nie była zamrożona i jest skuta pod lodem już kilkaset tysięcy lat.

Untwine: Czy istnieją wciąż obszary nie przeznaczone do zamieszkania, lub jest ona całkiem zamarznięta?

Kobra: Część jest zamrożona, nie cała, ale spora część jest skuta lodem.

Untwine: Czy kabał posiada tam silną obecność?

Kobra: Powiedziałbym pewne frakcje kabału posiadają pewną obecność, ale jest ona znacznie mniejsza w porównaniu z tą w przeszłości.

Untwine: Czy siły Światła również są tam obecne?

Kobra: Tak.

Untwine: Agarta, bazy raz pozaziemskich, czy oba powyższe?

Kobra: Oba powyższe oraz inne nie wymienione. Istnieje również silna obecność Światła, która nie zostanie jeszcze ujawniona.

Untwine: Czy yaldabaoth wpływa bezpośrednio na populację Ziemi?

Kobra: W pewien sposób tak, ponieważ cały wymiar plazmowy jest częścią jego ciała i to ciało się porusza, powiedziałbym, dusi ludzkość.

Untwine: Czy celuje on w konkretne jednostki czy atakuje ogół populacji jako całość?

Kobra: Atakuje całość populacji i używa swoich sług do radzenia sobie z konkretnymi jednostkami.

Untwine: Kto wykonał kręgi zbożowe w odpowiedzi na wiadomość Arecibo?

Kobra: Nie posiadam tych informacji.

Untwine: Znasz wiadomość Arecibo?

Kobra: Tak, znam, ale musiałbym sprawdzić ten określony krąg zbożowy by poznać odpowiedź.

Untwine: Co jest według ciebie najlepszym dowodem publicznie dostępnego istnienia życia pozaziemskiego?

Kobra: Nie ma publicznie dostępnego żadnego dowodu ponieważ zostały one stłumione, ale najlepszym możliwym argumentem na istnienie obecności ras pozaziemskich jest taki, że posiadamy około 100 miliardów galaktyk i każda z nich posiada 100 bilionów gwiazd i oczywiście wiele z nich posiada zamieszkiwalne planety i byłoby prawie absolutnie niemożliwe aby czujące życie nie byłoby tam odkryte, albo nie ewoluowało tam. Więc powiedziałbym jest niezwykle nieprawdopodobne z naukowego punktu widzenia, że życie nie ewoluuje gdzieś we wszechświecie. Ale na dowód będziemy musieli poczekać nieco dłużej, zanim kabał nie będzie miał mniejszej kontroli.

Untwine: Na całym świecie istnieje wiele starożytnych konstrukcji z kamieniami zbyt wielkimi by ludzie mogli je transportować lub precyzyjnie ciąć, jak zostały one wykonane i przez kogo?

Kobra: Było wiele ras w Atlantydzie i okresach post-Atlantyckich które je budowały, część z nich była częścią populacji powierzchni lub ludzi spod powierzchni, a część była tworem sił pozaziemskich które nawiązywały kontakt z powierzchnią planety.

Untwine: Watykan posiada kilka obserwatoriów astronomicznych na całym świecie, z jakiego powodu i dlaczego to robią?

Kobra: Jezuici chcą uczestniczyć w utrzymywaniu Ziemi w stanie kwarantanny, i używają tych obserwatoriów by utrzymywać siebie w pętli.

Untwine: Chiny ogłosiły ostatnio, że budują wielki teleskop radiowy i mówili, że celem będzie poszukiwanie życia pozaziemskiego, dlaczego?

Kobra: Chcą działać dla Ujawnienia, istnieją siły smocze wewnątrz Chin, które chcą pełnego Ujawnienia tak szybko jak to możliwe.

Untwine: Czy możesz pomówić o roli Aleksandra Wielkiego w historii?

Kobra: Był on agentem sił Światła i chciał rozszerzyć cywilizację i z powodu jego obecności, powiedziałby, ewolucja Europy i zachodniej Azji, kiedy podbijał ziemię, została całkiem przyspieszona.

Untwine: Kiedy mówisz, że był agentem sił Światła, czy był on ziarnem gwiazdy czy istniało bardziej bezpośrednie połączenie?

Kobra: Był nasionem gwiazdy.

Untwine: Słyszałem historie, że posiadał pewne połączenia z wewnętrzną Ziemią, czy to prawda?

Kobra: Jest to prawdą i był również częścią różnych tajnych stowarzyszeń sił Światła.

Untwine: Więc miał bezpośredni kontakt z Agartianami?

Kobra: Powiedział bym, że miał niebezpośredni kontakt z Agartianami.

Untwine: Jak daleko może się zapaść system finansowy zanim bomby dziwadełko zostaną usunięte?

Kobra: Jesteśmy teraz na etapie, w którym ten krach powoli przyspiesza i będzie przyspieszał zanim nastąpi absolutna zapaść i reset.

Untwine: A czy krach finansowy jest spowalniany lub opóźniany z powodu bomb dziwadełko, które nie zostały jeszcze usunięte, tak by nie wywołało to odwetu ze strony kabału?

Kobra: Powiedział bym, że tempo krachu jest określone przez najlepszą optymalną drogę dla ludzkości do przejścia w najbardziej harmonijny sposób, najmniej bolesny, więc istnieje wiele powiązanych czynników i siły Światła prowadzą ten krach w sposób, który pozwolił by ludzkości przejść przez proces w najbardziej harmonijny sposób i bomby dziwadełko są jedną częścią równania, ale nie jedyną.

Untwine: Czy wzniesieni mistrzowie będą w stanie być obecni na powierzchni natychmiast o Wydarzeniu lub zajmie to nieco czasu?

Kobra: Zajmie to nieco czasu.

Untwine: Czy proces połączenia razem jako jedna istota z rodziną duszy zacznie się przed wzniesieniem lub po?

Kobra: Zacznie się przed wzniesieniem, kiedy pewna faza będzie kompletna w czasie wzniesienia.

Untwine: A wtedy zajdzie ona jeszcze dalej

Kobra: Tak

http://recreatingbalance1.blogspot.com/2016/02/cobra-interview-11th-february-2016.html

Przetłumaczył black butterflies

1 komentarz (+add yours?)

  1. krystal28
    Lu 15, 2016 @ 18:38:27

    Kochani, oto ostatni wywiad Kobry przetłumaczony przez black butterflies. Dzięki za tę miłą niespodziankę, bb. Ponieważ obecnie mam naglące wypełniane wielu różnych papierów, muszę zrobić przerwę od moderowania, prawdopodobnie do konca lutego.

    Dla nowych Czytelników, tu znajdziecie więcej informacji o Wydarzeniu: https://krystal28.wordpress.com/category/wydarzenie/

    O robieniu zapasów – jest to absolutnie Wasz osobisty wybór i nie ma potrzeby przekonywania innych w komentarzach o konieczności gromadzenia żywności tak samo jak o korzyści z pustych pułek i lodówki 😉

PRAWA AUTORSKIE Copyright (C) by Krystal Freeman 2010. Do wszystkich przeze mnie przetłumaczonych tekstów na tym blogu, chyba, że zaznaczono inaczej. Rozpowszechnianie moich tekstów jest dozwolone i mile widziane pod warunkiem podania linku do oryginalnego tekstu na moim blogu i bez zmian tekstu.
%d blogerów lubi to: