Wywiad Lynn i Richarda z Kobrą, 18 października 2015

.

Akcja w Syrii – Klonowanie – Sztuczna Inteligencja – Meksyk – Prawdziwie urodzeni Ziemianie – Pierwotny Stwórca – Współtworzenie – Połączenie się ze Źródłem – Czym jest oświecenie, Wszechświat, Galaktyka – Jak wygląda życie na innych planetach – Ewolucja minerałów, roślin i zwierząt  – Galaktyczne słońca – Misja Kobry – Poziomy świadomości – Ewolucja duszy – Przygotowanie do Wzniesienia – Grzech – Wibracyjna frekwencja – Ewolucja Galaktyki – Zło – Cierpienie – Wybory przed urodzeniem – Czakry – Jak pozbyć się strachu, zwątpienia, gniewu, nienawiści, osądzania i zazdrości – Cel życia – Płaszczyzna eteryczna i astralna – Praca ze wzniesionymi mistrzami

 

.

Lynn –  Wczoraj, 12 października, Benjamin Fulford poinformował, że armia U.S przejęła System Rezerwy Federalnej?   Możesz zweryfikować prawdziwość tego raportu?

KOBRA –  Nie mogę potwierdzić tej informacji.

Lynn –  Wiele zmian zaszło w tym miesiącu na Bliskim Wschodzie.  Wydaje się, że główni sponsorzy terrorystów tacy jak Izrael, Arabia Saudyjska i Turcja zostały odseparowane.  Cała moc amerykańskiego wojska jest wycofywana z Bliskiego Wschodu i wydaje się, że Rosjanie przejmują cały obszar i usuwają ISIL, zabijając ich lidera po 2 tygodniach bombardowań.  Dlaczego całe to przyspieszenie odbywa się w tak dramatyczny sposób?

KOBRA –  Było to planowane w sekrecie przez pewien czas i musiało być zrobione w odpowiednim momencie, aż właściwy czas nadszedł i Putin mógł wygłosić mowę dla U.N., aby przygotować kraje do cichego wspierania jego misji.  To zajęło Wschodniemu Sojuszowi wiele planowania, by mogło się to wydarzyć.  Nie nadeszło to znienacka, ale było częścią długofalowego planu.

Lynn –  Jak zdefiniowałbyś klonowanie?

KOBRA –  Klonowanie to proces, podczas którego można stworzyć dokładną genetyczną kopię konkretnej żywej istoty poprzez reprodukcję DNA i jego manipulację, w taki sposób w jaki można stworzyć ulepszoną wersję oryginału.  W zasadzie jest to tworzenie dokładnej kopi oraz jej ulepszanie.

Lynn –   Czy klony mają normalne „uczucia” takie,  jak „ciekawość” i „obawy” jak „normalni” ludzie?

KOBRA –  Klony nie różnią się tak bardzo od normalnych ludzi, ponieważ w sklonowanym ciele musi być umieszczona dusza, więc takie ciało bez duszy jest tylko kawałkiem mięsa.  Musisz wprowadzić do klona duszę, żyjącą istotę w ciało.

Lynn –  Klonowanie jest pozytywne czy negatywne?

KOBRA –  Zależy to od celu jakim za tym stoi.  Może być dwojakie.

Lynn –  Czym jest sztuczna dusza?

KOBRA –  Sztuczna dusza nie istnieje.  Ostatnio było rozprzestrzenianych wiele materiałów opartych na straszeniu A.I (Sztuczną Inteligencją).  Sztuczna Inteligencja w rzeczywistości nie istnieje.  To tylko program komputerowy, który na jakimś poziomie zawsze musi być operowany przez świadomą żyjącą jednostkę.  W sumie A.I. jest terminem zaprzeczającym samemu sobie.

Lynn –  Czy „prawdziwa” ludzka dusza może być zmuszona przez technologię do bycia zaimplementowaną w klona?

KOBRA –  To nie dusza jest implementowana, ale osobowość zawarta w duszy, jest zaimplementowana.  Różne ciała energetyczne mogą być zaimplementowane.  Na nieszczęście fizyczne ciało również.

Lynn –  Jaka jest średnia długość życia klonów?

KOBRA –  Zależy od jakości klona, który jednak nie jest o mniejszej  jakości na powierzchni planety.

Lynn –  Czy mógłbyś wymienić główne psychologiczne, fizyczne i duchowe różnice pomiędzy normalną ludzką istotą z duszą, a klonem bez duszy?

KOBRA –  Klon bez duszy nie istnieje.  Zawsze trzeba umieścić duszę w tym ciele.  To co ludzie określają mianem klona bez duszy jest robotyczną / zautomatyzowaną istotą i one zostały już usunięte z powierzchni planety jak i z pod powierzchni planety.

Lynn –  Jako, że w dzisiejszych czasach transplantologia jest tak zaawansowana, dlaczego nie umieścić by „mózgu” lub „serca” w klonie aby wydłużyć czyjeś życie?

KOBRA –  To oczywiście jest możliwe z zaawansowaną medycyną, jednak stało się to zbędne, ponieważ mamy replikatory pod powierzchnią planety, które mogą dosłownie spowodować odrost oryginalnego organu w jego idealnym stanie.

Lynn –  Łoł.  Jeżeli byłby to mózg, czy pamięć powróciłaby wraz z nim?

KOBRA –  Na wyższym poziomie pamięć nie jest związana z mózgiem.  Pamięć jest zmagazynowana w ciele duszy.  Mózg tylko transmituje pamięć z ciała duszy do fizycznego ciała.  A więc pamięć w ciele duszy jest zawsze kompletna.  I oczywiście można spowodować odrost mózgu, aby połączyć fizyczne ciało z tą pamięcią.

Lynn –  Jakie są plany sił Światła odnośnie zakończenia masywnego handlu narkotykami w Meksyku?

KOBRA –  Są bardzo proste.  Jest to część planu Wydarzenia.  Zaaresztują agentów kabała, Jezuitów, a wtedy handel narkotykami się zakończy.

Lynn –   Dlaczego ten kraj jest tak skorumpowany i pełen przemocy?

COBRA –  W zasadzie Meksyk dawno temu był jednym z ważniejszych reptyliańskich centrów na planecie.

Lynn –  Jaką radę dałbyś ludziom żyjącym w Meksyku i na świecie, aby zmiana mogła zajść jak najszybciej?

KOBRA –  Zasugerowałbym im, by skupili się na Świetle i pracy nad sobą.  Niech robią wszystko co mogą dla wyzwolenia planety i studiują proces manifestowania, ponieważ jeżeli go zrozumieją, mogą znacząco ulepszyć swoje życie niezależnie od warunków, które są w tym momencie.  Wszechświat jest pełen nieskończonych możliwości i zawsze istnieje możliwość na wyjście z obecnej sytuacji, jeżeli zna się i rozumie prawo kreacji, prawo manifestacji.

Lynn –  Świetnie.  Jak duży wpływ na nasze życie mają obecnie archonci?

KOBRA –  Nadal całkiem spory, ponieważ kontrolują media masowego przekazu, przemysł spożywczy, poziomy energii do pewnego stopnia, ale wasza wolna wola jest zawsze ponad to.

Lynn –   Czy istnieje takie coś jak PRAWDZIWIE Urodzeni Ziemianie?  Wszyscy wiemy o Gwiezdnych Nasionach, wojownikach Światła, pracownikach Światła, którzy zgodzili się na inkarnację na Ziemi, aby pomóc w procesie wyzwolenia i Wzniesienia Planety.  Przybyli tu z innych gwiazd, być może z innych galaktyk, ale dlaczego istnieje tak duża rozbieżność pomiędzy nimi a resztą ludzkości?

KOBRA –  To proste, ponieważ gwiezdni ludzie przybyli tutaj z innych systemów gwiezdnych, które doświadczyły już wcześniej wyższych wymiarów, a większość ludzkości nie doświadczyła nigdy Wzniesienia.  Masa ludzkości zmierza teraz do Wzniesienia po raz pierwszy.

Lynn –  A więc istnieją prawdziwie urodzeni Ziemianie, którzy nie inkarnowali się w innych miejscach?

KOBRA –  Większość ludzi na planecie przynależy do tej kategorii.

Lynn –  OK.  Dużo ciemnych sił dołącza się do sił Światła, jak mamy im ufać?

KOBRA –  OK, to nie ludzkość na powierzchni dokonuje procesu sortowania.  Robią to bardzo umiejętni wojownicy i pracownicy Światła z tego regionu galaktyki.  Mogą oni czytać myśli, aurę i wiedzą dokładnie co motywuje tych, którzy byli ciemnymi.  Ich motywacje są całkowicie widoczne, więc nie ma tutaj mowy o błędzie.

Lynn –  Wydaje się, że wśród nas żyje wielu Reptylian.  Niektórzy, mniejszość, są tutaj aby nam pomóc, pracują dla Światła, lecz wiele muzyków lub aktorów w show-biznesie wydaje się być hybrydami Reptylian.  Czy to prawda?

KOBRA – Tak to prawda.

Lynn –  Są miejsca na świecie, gdzie miasta zostały zbudowane na lub pod poziomem morza.  Czy te miasta w pewnym momencie mogą zostać zatopione?  Czy dostaniemy ostrzeżenie, jeżeli taka sytuacja miałaby się wydarzyć?  Czy możesz dać nam jakieś informacje na temat fizycznych zmian na Ziemi?

KOBRA – Siły Światła, szczególnie Galaktyczna Konfederacja, ustabilizowała siatkę Ziemi do takiego stopnia, aby nie było drastycznych zmian, szczególnie nie przed Wydarzeniem.  Więc ludzie nie muszą  o to martwić.

Lynn –  Jakie działania mogą i powinny zostać podjęte, by skontaktować się z różnymi osobami publicznymi dla umożliwienia stworzenia sojuszów lub koalicji?

KOBRA – To bardzo zachęcające dla ludzi, aby próbować dotrzeć do tych osób publicznych i mam nadzieję, że niektórzy z nich odpowiedzieliby.  To dałoby dużo mocy w tym momencie.

Richard –  Kim jest Pierwotny Stwórca?

KOBRA –  Pierwotny Stwórca jest Źródłem.  Jest tym polem świadomości, z którego każdy przekazał część siebie do pierwotnej anomalii, aby ją zrozumieć i rozwiązać.

Richard –  Jaka jest różnica pomiędzy Pierwotnym Stwórcą, a Kreacją samą w sobie?

KOBRA –   Kreacja, definiuje Wszechświat jako kreacje czyli interakcje pomiędzy Źródłem a pierwotną anomalią.   Źródło przekazało część siebie, część swojej iskry do kreacji, aby rozwiązać i zaabsorbować pierwotną anomalię z powrotem do Źródła.

Richard –  Jakie są cele Pierwotnego Stwórcy?

KOBRA –  Celem Jednego jest uzdrowienie pierwotnej anomalii dla każdej części jego świadomości, dla każdej boskiej iskry tak, aby powróciły do Źródła.

Richard –  Czy Pierwotny Stwórca ocenia?

KOBRA –  Nie.

Richard –  Jak Pierwotny Stwórca tworzy?

KOBRA –  W zasadzie słowo stwórca nie jest do końca poprawne, ponieważ Źródło nie tworzy, ono wchodzi w interakcję.  Przekazuje iskry świadomości do pierwotnej anomalii i to zespolenie tych dwóch elementów tworzy kreację.

Richard –  Jak my możemy nauczyć się kreować rzeczywistość?

KOBRA –  Poprzez zrozumienie praw tworzenia, które są bardzo proste.  Tworzenie czy manifestowanie są skutkiem twojej woli przez różne wymiary w kierunku fizycznej płaszczyzny i jeżeli dopasujesz aspekty twojej istoty z boską wolą, zostanie ona zamanifestowana na fizycznej płaszczyźnie.

Richard – Więc to rodzaj procesu, który trzeba przejść.

KOBRA –  Powiedziałbym, że to elektryczny płomień twojej własnej świadomości.

Richard –  Czy wyższe istoty mogą tworzyć materię samą myślą?

KOBRA –  Dokładnie

Richard –  Czy wszyscy ludzie mają tę umiejętność?

KOBRA –  Wszystkie wzniesione istoty posiadają tę zdolność.

Richard –  OK.  Ale czy wszyscy ludzie są zdolni do manifestowania, kreowania rzeczywistości?

KOBRA –  Tak, ale ta umiejętność nie jest w pełni zmanifestowana.  To tylko potencjał, który musi być ćwiczony.

Richard –  Czy naprawdę jesteśmy Źródłem w fizycznej rzeczywistości?

KOBRA –  Tak.

Richard –  Jak zapomnieliśmy o tym, że byliśmy Źródłem?

KOBRA –  Zapomnieliśmy, ponieważ byliśmy za bardzo dotknięci pierwotną anomalią i nadmiernie wystawienie na jej działanie.

Richard –  Jaki jest najlepszy sposób na połączenie się z Duchem/Źródłem, na lepsze zbudowanie relacji?  To byłoby połączenie z twoim duchem, czy tak?

KOBRA –  Każda osoba ma swój indywidualny sposób na połączenie, ale istnieje parę uniwersalnych zasad, co jest skupienie na Świetle, połączenie z pięknem i używanie swojej woli do podjęcia decyzji o połączeniu się ze swoim Ja, ze swoja dusza.
Gdy masz połączenie ze swoim duchem, jesteś w stanie żyć zgodnie z prawami manifestacji. Możesz kształtować swoje życie według tego i możesz wykonywać swoją misję, możesz mieć swój udział w procesie planetarnego wyzwolenia.

Richard –  Czy Duch sprawia, że jest się bystrzejszym czy dostarcza ci informacje?

KOBRA –  Sprawia, że jest się mądrym nie tylko bystrym.  Poprawia inteligencję, ale nie tylko w sposób linearny.  Poprawia również całą twoją kreatywność, talenty i sprawia, że łatwiej jest ci sprostać swojej misji.

Richard –  Jak to jest, gdy ma się połączenie z duchem?

KOBRA –  Kiedy masz połączenie ze swoim duchem manifestujesz aspekty ducha takie jak piękno, miłość, wewnętrzną siłę, Światło i wiele innych cech ducha.

Richard –  Czy istnieją złe duchy?  Czy może są to dusze dobrych duchów, które muszą dorosnąć?

KOBRA –  Zło jest wolną wolą, która wybrała bycie w opozycji do piękna, miłości, więc jest to wolna wola, która odwróciła się w drugą stronę,  Wybrała rozwój i powiększanie pierwotnej anomalii.  Ta wolna wola może to zrobić tylko, gdy nie posiada połączenia z duszą.

Richard –  Czym jest oświecenie?

KOBRA –  Oświecenie jest procesem ponownego połączenia się ze swoją boską iskrą. (Połączenia ze swoim duchem).  Ze swoją boską iskrą, duszą, a nawet głębiej, z wyższymi aspektami siebie.

Richard –  Czy mógłbyś wyjaśnić 4 prawa kreacji?

KOBRA –  Jest to tylko dowolny opis tego jak ludzie rozumieją prawa kreacji.  Możesz skondensować jedno prawo w dwa lub trzy jak zechcesz, więc nie podam umysłowej koncepcji interpretacji tych praw.  Powiem tylko, że ludzie muszą skupić się na ich własnym bezpośrednim doświadczeniu, poprzez swoje własne oświecenie, doświadczenie obecności ich własnego JAM JEST, wtedy wszystko inne przyjdzie.

Richard – Czym jest Wszechświat?

KOBRA – Jest to całość zamanifestowanej kreacji we wszystkich wymiarach. Istnieją właściwie bańki przestrzeni czasu, które pojawiają się z wiru interakcji pomiędzy Źródłem a pierwotną anomalią.

Richard –  Czym jest Galaktyka?

KOBRA –  Galaktyka to wir, który wyrasta z centralnego portalu, czyli Galaktycznego Centralnego Słońca.

Richard –  Ile planet zazwyczaj jest w układzie słonecznym?

KOBRA –  Zazwyczaj jest średnio 10 planet.

Richard –  OK.  Czy każda planeta ma jedno słońce czy może ich być więcej?

KOBRA –  Podwójne lub nawet potrójne systemy gwiezdne są całkiem powszechne w innych galaktykach.

Richard –  Czy możesz opisać jak wyglądają inne planety i cywilizacje?

KOBRA –  Mają podobną kompozycję jak w naszym systemie słonecznym.  Mniejsze planety są w stałym stanie, niektóre mają oceany, wodę, większość jest górzysta.  Natomiast większe planety są zazwyczaj gazowymi gigantami, podobnymi do tych w naszym układzie słonecznym.

Richard –  Czy to prawda, że życie na Ziemi zostało przyniesione z naszego Wszechświata; owady, rośliny, zwierzęta?

KOBRA –  Tak, życie nie narodziło się tutaj. Przybyło skąd indziej.

Richard –  Czy mógłbyś podać przykład tego jak wygląda codzienne życie istot pozaziemskich na innych planetach?

KOBRA –  Rzeczywiście, teraz kiedy większość Wszechświata jest wyzwolona, większość istot doświadcza czegokolwiek zechce, robiąc to z poziomu frekwencji boskiej miłości.  Zaczynają każdą swoją akcję z tej właśnie frekwencji, a więc ich życie jest pełne radości, piękna i harmonii.  Nie doświadczają takiego intensywnego konfliktu, który mamy obecnie na tej planecie.  Ich życie jest doprawdy piękne.  Jednak jedynym problem, jaki mają jest chęć pomocy tej planecie, gdy na nią spoglądają.  Czują cierpienie istot tu żyjących.  Na tym obecnie jest największe skupienie w tym Wszechświecie, aby całkowicie rozwiązać tę pierwotną anomalię i sytuację, w której jesteśmy zakładnikami.  Wtedy cały Wszechświat doświadczy wielkiego skoku, do którego wszyscy dążymy.

Richard –  Co większość istot pozaziemskich robi?  Mają pracę?  Jak spędzają swój dzień?

KOBRA –  Nie muszą pracować, bo mogą stworzyć wszystko czego zapragną poprzez zaawansowaną technologię.  Skupiają się na kreatywności, głębszym odkrywaniu Wszechświata, ulepszania nauki, duchowości, łączeniu się ze sobą nawzajem.  Tworzą i dobrze się bawią.

Richard –  To niesamowite.  Dziękuję.

KOBRA –  Nie mają tej niewolniczej rutyny.  Praca na tej planecie jest częścią Oriona, nie jest ona czymś normalnym.  Nie jest za taką (normalną) uważana w innych częściach Wszechświata.

Richard –  Czemu po prostu nie pojawią się na Ziemi na chwilę i później odlecą?

KOBRA –  Nie mogą tego zrobić, ponieważ spowodowałoby to uruchomienie bomb dziwadełek, co miałoby ogromne konsekwencje.

Richard –  Czemu istoty pozaziemskie robiły testy na ludziach?

KOBRA –  Oni w rzeczywistości blokowali broń jądrową.  Rozwijali technologię, żeby zablokować wszystkie bronie nuklearne, co zostało osiągnięte i teraz wszystkie nuklearne bronie zostały usunięte.  Powiedziałbym około 99%.

Richard –  Czy istnieją istoty pozaziemskie z tym samym poziomem świadomości co ludzie?

KOBRA –  Powiedziałbym, że poziom jest ten sam, ale jego jakość jest inna, ponieważ te gatunki nie są poddane działaniom chaosu i negatywności, które mamy tutaj.  Mają więc dużo większą jakość doświadczania życia.

Richard –  Jak dużo gatunków jest tutaj na Ziemi?

KOBRA –  Jest kilka ważniejszych archetypów, ale istnieje miliony różnych gatunków istot pozaziemskich.

Richard –  Jak zostały stworzone rośliny i zwierzęta?

KOBRA –  Jest to ewolucja kierowana przez istoty anielskie.  Przebiegała ona nie bez prób i błędów, gdyż pierwotna anomalia jest zaangażowana w ten proces na dosyć dużą skalę.  W przeszłości było więc wiele pomyłek w ewolucji, ale teraz Wszechświat staje się mądrzejszy, dzięki czemu jest coraz mniej błędów.  Tak więc istoty, które będą ewoluowały w przyszłości będą dużo bliższe perfekcji.

Richard –  Jej, dzięki.  Czy każda żywa istota ma duszę?

KOBRA –  Wszystkie istoty mają duszę.  Nie ma istoty bez niej.   Nawet zwierzęta i rośliny mają duszę.  To jest dobra dusza.  Ale tak, posiadają wyższą obecność, bez której ewolucja byłaby niemożliwa.

Richard –  Czy jest tak samo w przypadku wody, minerałów i roślin?

KOBRA –  Są to grupy świadomości, grupy dusz będące ich esencją, które czekają na właściwy moment przebudzenia tych minerałów i wody w większym stopniu, aby ewoluować do królestwa roślin, zwierząt i dalej.

Richard –  Co masz na myśli mówiąc współtwórcy?

KOBRA –  Każda istota we Wszechświecie posiada obecność JAM JEST, która może kreować.  Ta kreacja pozostaje zawsze w interakcji z wolną wolą innych co jest nazywane współtworzeniem.

Richard –  Piękne. Jaki jest cel naszego Słońca?

KOBRA –  Jest ono portalem łączącym cały Układ Słoneczny z centrum galaktyki jest również źródłem energii.

Richard – Czym jest Galaktyczne Słońce?

KOBRA –  Galaktyczne Centrum jest portalem, który daje siłę życiową całej Galaktyce i przewodzi ewolucji strumieni Światła.

Richard –  Jak nazywa się ziemskie Galaktyczne Słońce?

KOBRA –  Nie ujawnię go teraz, ponieważ jest to bardzo potężne imię i jest inwokacją tej energii, a wielu ludzi nie jest jeszcze na to gotowych.

Richard –  To brzmi niesamowicie.  Czy istnieje uniwersalne galaktyczne słońce, czy każda galaktyka posiada swoje indywidualne centralne słońce?

KOBRA – Każda galaktyka ma swoje własne galaktyczne słońce, ale istnieją nawet węzły pozagalaktycznej natury jak zlepki galaktyczne i jest zazwyczaj centralna galaktyka, która jest połączona ze wszystkimi galaktykami w tym galaktycznym centrum i z tymi zlepkami galaktyk i istnieje Uniwersalne Centralne Słońce, które jest połączone bezpośrednio ze Źródłem.

Richard –  Czy Galaktyczne Słońce jest miejscem, gdzie fala energii będzie wyzwolona podczas kulminacji Wydarzenia?

KOBRA –  Tak

Richard –  To wszystkie moje pytania odnośnie Wszechświata i Galaktycznego Słońca.

Richard –  Czy sam zgłosiłeś się do tej misji?

KOBRA –  Zgłosiłem się wiele tysięcy lar temu, ale nie rozumiałem w co wszedłem.  Nie wiedziałem jak to będzie wyglądało.

Richard –  Jak dowiedziałeś się o misji tu na Ziemi?

KOBRA –  Nie dowiedziałem się o nie.  Wiedziałem, że mam misję, nigdy o niej nie zapomniałem.

Richard – Czy było jakieś wezwanie we Wszechświecie proszące o ochotników, którzy mogliby pomóc Ziemi w jej zmianach?

KOBRA – Tak

Richard – Mógłbyś powiedzieć o tym coś więcej?  Skąd pochodziło to wezwanie i jak zostało rozprzestrzenione?

KOBRA –  To wezwanie pochodziło z wielu źródeł.  Jednym z nich była świadomość planety Gai, gdyż w pewnym momencie siły Światła nie działały według planów i wezwanie wyszło też do różnych systemów gwiezdnych.  Najbardziej wykwalifikowani pracownicy i wojownicy Światła asystowali w rozwiązaniu tej sytuacji.  Zawsze było wiadome, że jest to ryzykowana misja, jednak nigdy nie wiedziano jak dokładnie zostanie rozegrana.

Richard –  Czy robiłeś już to na innych planetach?  Czy powinienem raczej spytać, czy twój duch robił to już wiele razy?  Wyzwalanie, tworzenie zmian, które przybyłeś tu wykonać – swoją misję.

KOBRA –  Byłem zaangażowany wiele razy w Galaktyce, ale nigdzie nie wyglądało to tak jak tutaj.

Richard –  Czy istnieją poziomy świadomości?

KOBRA –  Tak oczywiście poziomy świadomości istnieją i każdy z nich koresponduje z daną frekwencją wibracji różnych ciał energetycznych.

Richard –  Czym jest kolektywna świadomość?

KOBRA – Jest to zunifikowane pole całej świadomości każdej zaangażowanej osoby i zazwyczaj ten termin używany dla populacji na powierzchni tej planety.

Richard –  Więc powiedziałbyś, że dla każdego gatunku istnieje jego własna kolektywna świadomość?

KOBRA –  Tak

Richard –  Dziękuję.  Czym jest ewolucja duszy?

KOBRA – Jest to proces, w którym dusza wzrasta i zaczyna rozumieć coraz więcej o swojej pozycji we Wszechświecie i swojej relacji ze Źródłem i z samym kreatywnym Wszechświatem.

Richard –  Dziękuję.  Jak dusza ewoluuje?

KOBRA –  Przez doświadczenie i rozwijanie połączenia ze Źródłem.

Richard –  Jaki jest cel ewolucji duszy?

KOBRA –  Celem jest powrót duszy do Źródła.

Richard –  Czym jest Wzniesienie?

KOBRA –  Nie odpowiem na razie na to pytanie, ponieważ jest to bardzo głębokie pytanie i potrzebuje odpowiedniej odpowiedzi.  Kiedy nadejdzie właściwy czas wypuszczę intel o Wzniesieniu na moim blogu.

Richard –  Dziękuję.  Jak inaczej niż przez popularne utrzymywanie miłości i Światła przygotowujesz się do Wzniesienia?

KOBRA –  OK.  Powiem to prosto: Poprzez połączenie z duszą.  To jest główna odpowiedz.  Nie jest nią zmiana DNA, czy aktywacja świetlnego ciała, tylko połączenie z duszą.

Richard –  Czy jest więcej niż jeden proces Wzniesienia podczas ewolucji duszy?

KOBRA –  Jest tylko jeden proces Wzniesienia i jest on wystarczający.

Richard –  Gdy dusza rozwija się, czy wchodzimy po prostu w ludzkie życie, czy zwierzęce?  Czy możemy żyć jako inne gatunki, gdy ewoluujemy?

KOBRA –  Kiedy zrobiłeś postęp do ludzkiego życia, nigdy już nie wrócisz do życia jako zwierzę, a większość gwiezdnych ludzi nigdy nie doświadczyło życia jako zwierzę.  Wiec po prostu powrócimy do wspaniałej obecności naszej Duszy

Richard –  Czym jest grzech?  Czy jest czymś stworzonym przez religię?

KOBRA –  Grzech jest konceptem wymyślonym przez archontów w celu kontroli i hamowania duchowego rozwoju populacji na planecie.

Richard –  Czym jest wibracyjna frekwencja?

KOBRA –  Wibracyjna frekwencja jest frekwencją rotacji, powiedziałbym, stałych atomów jak są nazywane w różnych ciałach duchowych naszej istoty.  Jest to tylko opis pewnego procesu fizycznego.  Im szybciej te atomy się obracają, tym wyższa jest wibracyjna frekwencja i tym mocniejsze jest twoje połączenie ze Źródłem.

Richard – Jak jest stworzona Galaktyka?

KOBRA –  Galaktyka wyłania się z portalu Galaktycznego Centralnego Słońca.  Jest to jak bańka energii, która eksploduje w czasoprzestrzeni i ta materia, która została zrodzona przez portal Centralnego Słońca, i która obraca się jako wir dookoła tego centrum.  Kiedy galaktyka ewoluuje, zazwyczaj staje się spiralną galaktyką, w pełni rozwiniętą galaktyką.

Richard –  Czy istoty pozaziemskie wierzą w Pierwotnego Stwórcę?

KOBRA –  Nie wierzą, oni wiedzą,  Są połączeni ze Źródłem.

Richard –  Skąd pochodzi zło?

KOBRA –  Zło jest wynikiem decyzji, aby być przeciwieństwem Światła.  Jest to decyzja wolnej woli, która jest podjęta jako rezultat interakcji pomiędzy wolną wolą i pierwotną anomalią.

Richard –  Czemu ludzie cierpią?

KOBRA – Ludzie cierpią, bo są wystawieni na działanie pierwotnej anomalii oraz na warunki, które są konsekwencją wszystkich negatywnych decyzji, które zostały podjęte na tej planecie.

Richard –  Zanim weszliśmy w to życie, czy wybraliśmy kim jesteśmy, jak będzie wyglądało nasze życie, czego doświadczymy?

KOBRA –  Dokonaliśmy naszego pierwotnego wyboru, by przybyć na ten obszar, ale kiedy tu przybyliśmy zostaliśmy zniewoleni i nasze wybory zostały ograniczone.  Mogliśmy mieć coś do powiedzenia w sprawie inkarnacji, gdzie będziemy, ale większość wyborów była podjęta przez archontów.  Dali nam ograniczone wybory i wymusili wiele warunków, na które nigdy byśmy się nie zgodzili.

Richard –  Czym są czakry?

KOBRA –  Czakry są wirami energii, które transmitują przepływ prany w różnych ciałach energetycznych.

Richard –  Czy potrzebujemy czakr?

KOBRA –  Tak.

Richard – Jaki jest ich cel?

KOBRA –  Jak już mówiłem, ich celem jest transmisja prany.  Zachowują się jak portale i każda czakra jest portalem łączącym nas ze specyficzną wibracyjną frekwencją, która jest energią potrzebną do operowania ciałem.

Richard –  Jak można oczyścić swoje czakry, czy jest to wskazane?

KOBRA – Są różne techniki, nie będę wchodził tutaj w detale, ale generalnie możesz oczyścić je fioletowym płomieniem mistrza St. Germaina.

Richard –  Jest wiele niezrozumienia.  Czy właściwie aktywujemy nasze czakry, czy one już są uaktywnione, a my musimy nauczyć się jak ich używać?

KOBRA –  Jest sposób na asystowanie w aktywacji czakr.  Należy usunąć bloki i zniekształcenia z naszych czakr i pozwolić naszej świadomości pomóc czakrom właściwie funkcjonować.  Nie ma zbyt wielu wykwalifikowanych ekspertów, którzy wiedzą jak właściwie asystować ludziom w aktywacji ich czakr.

Richard –  Jaki jest najlepszy sposób na pozbycie się strachu?

KOBRA –  Najlepszym sposobem jest wyjście poza strefę swojego komfortu.  Jeżeli więc masz lęk wysokości, wystaw się na jego działanie.  Jeżeli boisz się latać samolotem, zamów bilet i gdzieś poleć.  Poprzez stawianie czoła strachowi stajesz się silniejszy.  Nie neguj strachu, rozpoznaj go, ale bądź ponad to.

Richard –  Jak można przestać w siebie wątpić?

KOBRA –  Poprzez poznanie siebie, swoich motywacji, bycie szczerym ze sobą i integrację wszystkich części siebie.

Richard – Jak pozbyć się gniewu i nienawiści?

KOBRA –   Gniew to sfrustrowana inspiracja.  Jesteś zły, bo chcesz coś zrobić, a ktoś powstrzymuje cię od zrobienia tego.  Więc jeżeli pokierujesz gniewem w konstruktywny sposób, może być on bardzo pomocnym narzędziem w wyzwoleniu planety.

Richard –  Jak może pracować nad osądzaniem innych i sytuacji?

KOBRA –  Po prostu poprzez zrozumienie, że inni przeszli przez wiele ciężkich okoliczności i nie wiedzą jak zachowywać się lepiej.

Richard –  Jak możemy pozbyć się zazdrości?

KOBRA –  Poprzez zrozumienie, że każda osoba ma swoją własną misję, pozycję w życiu i w społeczeństwie oraz, że nikt nie może nikogo zastąpić.

Richard –  Kobra, jaki jest cel życia?

KOBRA –  Znaleźć drogę z powrotem do Jednego.

Richard –  Czym jest strefa eteryczna?

KOBRA – Jest to płaszczyzna kreacji, która jest mniej gęsty od fizycznej, ale trochę bardziej gęsta od astralnego. Jest to płaszczyzna energetyczna.

Richard –  Czym jest płaszczyzna astralna?

KOBRA –  Jest to płaszczyzna trochę mniej gęsta od eterycznej.  Jest to emocjonalne pole energii.

Richard –  Jak wzniesieni mistrzowie są zdolni do pracy z nami?

KOBRA – Większość z nich pracuje z naszą świadomością.  Inspirują nas do połączenia się ze naszą duszą i wspierają nas w tym wzroście poprzez wysyłanie nam energii miłości, wsparcia, oświecenia i wzmacniają nas w stawaniu się coraz bardziej tym kim naprawdę jesteśmy.

Richard – To było piękne.  Jak pracować z tymi wzniesionymi mistrzami?

KOBRA –  Poprzez połączenie się z nimi, komunikację przez naszą świadomość, tak jakbyśmy robili to z najlepszymi przyjaciółmi.

Richard –  Dziękuję Kobra.  To było moje ostatnie pytanie.  Dziękuję za twój czas.

KOBRA –  Bardzo proszę.

Lynn –  Kobra, czy jest coś co chciałbyś dodać na zakończenie?

KOBRA – Tak.  Chciałbym jeszcze raz zaznaczyć, że rzeczą niezwykle ważną dla każdego, kto chce wyzwolenia tej planety jest dołączenie do naszych sił.  Jest to jeden z krytycznych elementów wyzwolenia planety.

Lynn –  W pełni się z tobą zgadzam.  Dziękuję bardzo.

KOBRA –  Dziękuję za wywiad.

 

Streszczenie transkryptu przetłumaczyła bialamiska, edycja Krystal

http://prepareforchange.net/2015/10/18/cobra-the-disclosure-chronicles-the-creation-part-1-an-interview-by-prepare-for-change/

Lynn Chciałam dodać, że PFC.net współpracuje z firmą o nazwie COEO, aby pomóc ludziom w rejestrowaniu się i pomóc w znalezieniu grup na całym świecie  w ich okolicach w celu spotkania się i przygotowania do Wydarzenia, a także w celu tygodniowych medytacji na rzecz wyzwolenia –  http://www.prepareforchange.net

 

88 Komentarzy (+add yours?)

 1. Bartek Kwantek
  List 05, 2015 @ 17:28:09

  Nie głosowałem ,bo wybory są na pewno fałszowane. Ludzie są podzieleni na Państwa ,miasta kluby sportowe RODZINY (małżeństwa) i jako że każdy martwi się o swoich najbliższych i ich bezpieczeństwo w połączeniu z dążeniem do posiadania coraz to większego bogactwa nie ma siły przebicia. Gdyby nie było tych wszystkich podziałów oraz problemów codziennych ,które zaostrzają ów podział LUDZIE byliby jedną rodziną to jak oni mogliby nami kierować ? Ktoś powie ,że nie chciałby być jednością z terrorystami ,islamistami czy innymi jehowcami. Jednak należy pamiętać.. Oni zostali zmanipulowani. Tak samo jak i nasi „chrześcijanie”.
  Swoją drogą to jest wręcz śmieszne jak można w to wszystko wierzyć a zarazem prawdziwe..

  Kobra czy jest prawdziwy czy nie to ma racje.
  Każda jednostka ,która spojrzy na siebie i swoje czyny a nie na innych zwiększa ilość członków nowej rodziny jaką jest zbiór osób bez systemowych ograniczeń. Osób ,które nie wierzą a wiedzą. Nie dlatego ,że ktoś im „powiedział” jak ksiądz w kościele czy nauczyciel ,który sam został spacyfikowany ,a dlatego że wiedzę którą uzyskali potrafią zweryfikować poprzez własne doświadczenia.

  Ludzie którzy narzucają innym swój system robią to dlatego ,że ktoś im narzucał najczęściej na siłę wiele informacji. Chociażby poprzez system edukacji bądź wiecznych problemów i pracy aby tylko zająć czas ,w którym można by się zastanowić..

  Zresztą prawda ZAWSZE jest najprostsza a sami sobie wszystko komplikują.
  Prawdą jest czysta intencja idąca w parze z połączeniem ze źródłem.
  Reszta wyłania się sama a doszukiwanie się linearnej logiki tylko rujnuje to.

  Jeśli jest w was negatywna myśl zrobienia komuś krzywdy to NIC TAKIEGO.
  Jesteśmy w biegunowym świecie gdzie dobro i zło jest w każdym z nas ale wybór należy do nas. Więc to ,że powiesz sobie w autobusie w głowie „to kur** stara mi miejsce zajęła!” to nic.. można sobie przypomnieć słowa „Ja jestem” i obrócić to w śmiech.

  Chcecie zmiany świata ? Nie czekajcie i zacznijcie ją od siebie samego!
  Tylko tak można uzyskać odzwierciedlenie lepszego świata.
  To takie proste a jednocześnie arcytrudne.
  Arcytrudne ,bo system TV problemy praca i napływ milionów negatywnych czy też neutralnych informacji atakuje umysł ,który broniąc się atakuje innych ,którzy go tym wszystkim atakują.

  Narzekać na bród na świecie..
  Proponuje zacząć nie wyrzucać śmieci gdzie popadnie.
  Petów butelek czy tez oszczędzać – kondensować tak owe ,a świat się odwdzięczy!
  Przecież będziesz nadawał na częstotliwości ,która zwyczajnie spowoduje ,że ludzie z tej niższej „brudzącej” zaczną ginąć ,wyjeżdżać lub zmieniać się!
  Zamiast zmieniać innych dajcie im przykład na sobie samym.

  Polecam bashara na youtubie 🙂
  Szczerze nawet jeśli ten śmieszny łysy człowieczek byłby tylko człowiekiem to jego informacje sprawdzają się w praktyce!

  Pozdrawiam i życzę zmiany samych siebie!

 2. Iza
  Paźdź 30, 2015 @ 14:59:24

 3. ANAJA
  Paźdź 29, 2015 @ 16:01:08

 4. Ivo
  Paźdź 29, 2015 @ 12:37:44

  Dzięki

  Iza, Wiatr1000, Mori 🙂

  Nell może dziś 22.30 ( czyli czwartek ) po co czekać 😉

  Wysokich wibracji oraz pięknego dnia dla wszystkich 😉

  Serdeczności Ivo

  • nell
   Paźdź 29, 2015 @ 23:03:43

   Dopiero teraz odczytałam Twój wpis. I tak się jakoś złożyło, że mniej więcej o tej godzinie medytowałam i wysyłałam tę intencję, o której pisaleś wcześniej. 😉 Pozdrawiam ❤

 5. ANAJA
  Paźdź 28, 2015 @ 21:40:56

 6. Adrian
  Paźdź 28, 2015 @ 18:27:11

  Kochana krystal kochani bracia i siostry jak będzie wyglądać życie po wydarzeniu ?

  Kobra to opisał w którymś ze swoich wywiadów ❤ kr

 7. Ivo
  Paźdź 28, 2015 @ 13:04:10

  Cześć wszystkim 🙂

  Princess Woona, Nell dziękuje Wam za odpowiedzi 😉

  Ponieważ często wspólnie medytujemy (ja nie zawsze, ale jak tylko mogę to jestem z Wami 😉 nad ważnymi tematami. Chciałbym Was zapytać kto by chciał powtórzyć taką właśnie wspólną medytację, której głównym motywem byłoby usunięcie smug chemicznych znad naszych głów ?
  Intencja nie musi się kończyć na smugach, mnie po prostu ten temat męczy już od dawna, a wiem że siła wspólnych działań jest teraz ogromna :)))
  Co Wy na to ?
  Dla mnie osobiście im później tym lepiej ( np. 22.00 lub później ) co do dnia też jestem otwarty.

  Pozdrawiam słonecznie 🙂
  Ivo

  • nell
   Paźdź 28, 2015 @ 23:25:24

   Ivo, jak wejdę w stan medytacji, to puszczę tę intencję 😉 Pomysł dobry. Podaj termin wspólnej medytacji. 😉

 8. Max 39
  Paźdź 28, 2015 @ 11:07:35

  Richard – Co większość istot pozaziemskich robi? Mają pracę? Jak spędzają swój dzień?
  KOBRA – Nie muszą pracować, bo mogą stworzyć wszystko czego zapragną poprzez zaawansowaną technologię.
  BARDZO MI SIĘ PODOBA, ŻE NIE MUSZĄ PRACOWAĆ:) TEŻ TAM CHCĘ:)

  • malyElf
   Paźdź 29, 2015 @ 23:43:09

   Ja tak samo, bo tak właśnie powinno być, a nie ten sztuczny ucisk ekonomiczny tutaj i gonienie przeciętnego ziemskiego ludka całymi latami dzień w dzień do tzw. pracy – tak naprawdę to wcale nie jest normalne ( choć większość ludzi wierzy, że jest ). Ta przymusowa codzienna harówka zwana tutaj „pracą” dla każdego i przedstawiana tu jeszcze jako niby przywilej to pewnie jeden z elementów tej zaistniałej tu pierwotnej anomalii, o której wspomina Kobra.

   • Max39
    Paźdź 30, 2015 @ 15:02:52

    ludzie tylko widzę i obserwuję Praca dom praca dom jak roboty i powtarzane zdania jak mantra: „musisz mieć pracę” „bez pracy jesteś nikim” ” za co będziesz żył na starość” może ktoś pomyśli, że jestem nierobem, ale ja wewnętrznie czuję, że coś jest nie tak, coś mi nie gra w tym systemie naszym, mały procent ludzi się tylko bogaci, a reszta to kto? nie może tak być… ten system musi runąć jak domek z kart

    • nell
     Paźdź 30, 2015 @ 21:35:10

     Dokładnie! Nigdy nie daj sobie wmówić, że jesteś nikim, bo to nieprawda. Gdybyś był nikim nie byłoby Cię tu. jestes tu, bo JESTEŚ WAŻNY! 😉

    • malyElf
     Paźdź 30, 2015 @ 22:21:02

     Oby ten system runął jak najszybciej 🙂 A ludzie cóż – większość nadal jest bezmyślna, a do tego ludzie już od małego są ostro tresowani ( dom, szkoła- teraz to już nawet i przedszkole, media itp. ) do swojej przyszłej roli 8 lub więcej godzinnego niewolnika roboczego. I mocno przeważająca większość z nich wogóle nie dostrzega choćby teoretycznie, że być może istnieją jeszcze jakieś inne potencjały niż tylko bezsensowna harówa przez całe życie. Większość współczesnych ludzi to istne zahipnotyzowane zombie: jest tak jak piszesz – dom, praca lub szkoła, dom, praca, lidl, tv, dom, praca, tesco, tv i tak do upadłego. Takie coś to chyba tylko na tej planecie jest możliwe – według mnie to po prostu chore, ale mało kto zdaje się to dostrzegać.

 9. Max 39
  Paźdź 28, 2015 @ 10:54:02

  „Richard – Czy naprawdę jesteśmy Źródłem w fizycznej rzeczywistości?
  KOBRA – Tak.”
  też to czuje co pisze KOBRA 🙂 o źródle o świadomości, po prostu czuję, że tak jest, że jesteśmy nieskończoną świadomością manifestującą się, od Jedności do Wielości i znów do Jedności, ale nikomu tego nie mówię bo w Naszym małym mieście wzięli by mnie za wariata. (sądzę, że i tak mają:) hehe u nas ludzi tylko interesuje kto, gdzie pracuję, ile zarabia, i z kim śpi, nie masz pracy jest ciężko znajdziesz to za 1200 zł, ale daję radę nie poddaję się:) zapewne przed urodzeniem sam takiego życia chciałem:) heh Pozdrawiam:)

 10. jaga
  Paźdź 28, 2015 @ 08:11:48

  Wszyscy jesteśmy Jednią, w rozczłonowaniu na niepowtarzalne Świadomości. Nie oceniajmy, jeśli nie chcemy być oceniani, ponieważ, kiedy już osiągniemy zrozumienie, okaże się, że stanowimy całość i to jest ogromnie ważne. Poczujmy to. Akceptując wszystko w życiu, przesuwamy się do przodu, wzrastamy, jesteśmy bliżej Domu, a planeta na tym tylko zyskuje, ponieważ również się rozwija, rozrasta. W takim świetle znikają nieuczciwi, czy to księża, czy to politycy I w ten sposób ziemia Gaja – Matka – karmicielka staje się rajem na ziemi.Rajem dla nas!!!

  • Max39
   Paźdź 29, 2015 @ 14:23:47

   Dzięki jaga i nell za komentarze:) z tym ocenianiem to trochę kłopot mam, niby nie chcę oceniać, ale oceniam, wtedy się przyglądam mojemu umysłowi z perspektywy czystej świadomości i tak się dystansuję od tego mojego „bełkotu myślowego” 🙂 tak na marginesie mam jeszcze pytanie o Źródło, chodzi tutaj o czystą świadomość:)? nieskończoną czystą świadomość o Najwyższą Tożsamość i Rzeczywistość? o Naszą Pierwotną Niepodzieloną Naturę i Jednię? przynajmniej ja tak to czuje:) Pozdrawiam jak zwykle:)

   • Oualander
    Paźdź 29, 2015 @ 20:25:33

    ” nieskończoną, czystą, najwyższą, pierwotną, niepodzieloną” określając źródło użyłeś jak najbardziej właściwych przymiotników 😉 , choć podobno używając tysięcy innych nie jesteśmy w stanie tego zrozumieć, ponieważ liczy się tylko doświadczenie. Osobiście nie jestem w tej materii ekspertem, więc może wypowie się ktoś bardziej „doświadczony, w doświadczaniu” 🙂

    • Max39
     Paźdź 30, 2015 @ 15:17:19

     Jeśli myślę o Bogu/Źródle mam właśnie na myśli tę Pierwotną Jednię, Wszechobecną, Nieskończoną, Niepodzielną Świadomość, którą Jesteśmy WSZYSCY i nic nie Istnieje poza tą Świadomością, miejsce z którego wyszliśmy i miejsce do którego wrócimy, ale tak jak piszesz:) Zgadam się z Tobą:) używamy setki przymiotników na opisanie „Nieopisanego” ponieważ My mamy nie myśleć o Źródle tylko się Nim stać 🙂 liczy się DOŚWIADCZENIE, a słowa pomagają tylko opisać COŚ poza słowami:) nie jestem pewien, ale chyba kiedyś filozof chiński twórca taoizmu Lao-tzu powiedział kiedyś takie zdanie: „Jeśli pojąłeś Boga umysłem prawdopodobnie nie jest to Bóg prawdziwy” hehe Bardzo mi się spodobało:) Pozdrawiam:)

    • nell
     Paźdź 30, 2015 @ 21:38:07

     🙂

   • nell
    Paźdź 29, 2015 @ 23:08:36

    Taka świadomość, to i mi się marzy :-). To jest innymi słowy – Wszechświadomość. Póki co doświadczyłam tylko zindywidualizowanej czystej świadomości. 😉

  • nell
   Paźdź 29, 2015 @ 23:06:01

   Dokładnie! Im bardziej podnosi mi się świadomość, tym bardziej pojawia się to zrozumienie. 😉

 11. nell
  Paźdź 27, 2015 @ 23:24:29

 12. Salama
  Paźdź 27, 2015 @ 15:37:45

 13. Weronika
  Paźdź 27, 2015 @ 14:40:55

  Ważna wiadomość o czipowaniu: – porażające.

  „Microchip dla psów i Włochów będzie obowiązkowy
  „W przeciągu dwóch lat każdy będzie posiadał microchip pod skórą”. To są słowa nie żadnego wariata ale Matteo Renzi, które zostały wypowiedziane dnia 12 czerwca 2015 roku po zatwierdzeniu projektu ustawy o amerykańskiej bazie i implantacji microchipów pod skórę wszystkim Włochom”.

  Cały artykuł o czipowaniu jest na stronie „wolna planeta” – nie mogłam przenieść linka

  wg Kobry nie będzie czipowania ludzi. Często sprawy kończą się na straszącej retoryce – kr

  • Princess Woona
   Paźdź 27, 2015 @ 18:34:14

   Jaką przyszlosc wybierasz?

  • black butterflies
   Paźdź 27, 2015 @ 19:53:11

   a ja słyszałem, że chipy już są. W formie biologicznej. Choć to pogłoska (?)

   • Rozsądna Anna
    Paźdź 30, 2015 @ 14:34:13

    U nas w Bielsku zaczipowali kubły na śmieci ,nie wiem w jakim celu.I to się nadaje do kabaretu.

    • malyElf
     Paźdź 30, 2015 @ 22:03:45

     No to niezła jazda tam u Was w Bielsku, ale już lepiej niech tylko kubły chipują i na tym poprzestaną, niż gdyby mieli zacząć chipować ludzi.

    • canou
     Paźdź 30, 2015 @ 22:37:28

     niekoniecznie.. chodzi o lepszą gospodarkę odpadami, ja się z tym jeszcze nie spotkałam i nie wiem dokładnie jak to ma działać.. ale ogólnie wiadomo, że posegregowane odpady lepiej powtórnie przetworzyć, wykorzystać tak coby nie zakopywać kolejnych skarbów dla przyszłych archeologów..
     pamiętam, że w Holandii aby wyrzucić śmieci trzeba było posiadać kartę magnetyczną 🙂

 14. Ivo
  Paźdź 27, 2015 @ 11:19:44

  Witajcie
  Mam pytanie jak postrzegacie i ewentualnie czym dla Was jest „pierwotna anomalia” opisywana w tym tekście i która jest stawiana (przynajmniej ja odniosłem takie wrażenie czytając) na równi w mocy sprawczej ze Stwórcą. Ciekawy jestem waszych opinii.
  Pozdrawiam Ivo

  • Princess Woona
   Paźdź 27, 2015 @ 18:31:27

   czytalam ze to jest niezalezne od stworcy czy cos ale skoro wszystko jest bogiem to nic nie moze byc niezalezne. jesli cos byloby niezalezne przestaloby istniec natychmiast

  • nell
   Paźdź 27, 2015 @ 22:15:53

   Ci co doszli do oświecenia mówią, że to jest taka gra Boga, że realizujemy bardzo dokłanie Jego Wyższy Plan…

  • Iza
   Paźdź 28, 2015 @ 09:56:35

   Cześć Ivo!
   Ja tą anomalię rozumiem tak, jak opisuje Bóg w tekście Bo Yin Ra „Słowa Żywota”. Cały tekst dostępny jest na stronie np.:
   http://www.himavanti.org/pl/c/nauki-mistrzow-i-magow/bo-yin-ra-slowa-zywota

   Fragment:
   „Tylko w sobie samym spotkasz mnie, ja zaś jedynie jestem tym, który ci się oddaje jako siła do uzyskania zwycięstwa!
   Jam siłą, która włada wszystkimi siłami, gdyż tylko ode mnie pochodzi moc tworząca wszystkie siły!
   Nie łudź się i nie pomyl co do mnie, gdy ujrzysz, że siły te występują jako sobie przeciwne!
   W niezliczonych kształtach wypromieniam z siebie we wszystkie światy zjawisk niezliczone różnorakie siły, a mogą one działać jeno dzięki swemu przeciwieństwu….
   Wiecznie martwe, zimne i stężałe byłyby światy, które wiecznie przeciwstawiam swemu bytowi jako najskrajniejsze jego przeciwstawianie, gdyby siły płynące ze mnie przez te światy nie pozostawały w wiecznym przeciwieństwie!
   Ale ja sam w sobie jestem siłą i życiem wszystkich tych przeciwstawnych sił i we mnie się one jednoczą, chociaż w przejawach swoich muszą dążyć w rozbieżnych kierunkach…
   Czyż nie popełniasz niedorzeczności, gdy z ciężkim wysiłkiem starasz się uczynić poszczególne siły swymi sprzymierzeńcami lub gdy podstępem i oporem próbujesz zdobyć siłę władczą nad innymi, skoro byś mógł stać się panem i mistrzem wszystkich tych sił, gdybyś tylko zechciał odnaleźć siebie samego we mnie!”

  • Wiatr1000
   Paźdź 28, 2015 @ 12:22:01

   Ja mówię. Bóg którego nazywacie to Kreator wszechświata. On tylko ma moc tworzenia własnego wszechświata. By Kreator posiadł moc tworzenia innych wszechświatów musi poznać działanie tych innych wszechświatów.

   Więc zadajcie sobie pytanie KIM MY JESTEŚMY? Nie Kreatorami, którzy chcą poznać jak budować ten wszechświat? To dlatego uczestniczymy w tej grze. To dlatego zgodziliśmy uczestniczyć w „matrixie” wymyślonym przez Kreatora by jeszcze lepiej poznać ten wszechświat i strukturę, zasady nimi rządzące.

   Nasze ziemskie życie ma służyć tylko poznaniu tej warstwy tego wszechświata. Dlatego mamy ograniczoną wiedzę i możliwości pamięciowo poznawcze do tego poziomu. My jako „dusza” Jaźń itd. pewnie znamy już inną wiedzę itd. tylko ze względu na nasze miejsce tutaj jest specjalnie „wyłączona”. Bo by nam zawadzała przeszkadza w naszej „misji”!

   To co mówię ma sens jak się zastanowicie nad tym. Te obce cywilizacje są też częścią tej gry stworzonej przez Kreatora. Podział ciemne i jasne to gra. Branie na powagę channelingów i tego co mówią to dla mnie naiwność. To jest ich część zadania, my też mamy swoją część.

   Zrozumcie. Z tego co ja się dowiedziałem to my już dawno przebyliśmy drogę jaką ci wyżsi nam mówią. Oni zaczynają Misję do naszej podobną. Ich koncepcja wszechświata budulca, gęstości i poziomy to ich część zadania, co nie oznacza, że to co mówią to prawda. Oni są również częścią „dualności”. Zabawa w dobrego i złego glinę.

   Róbcie co robicie i czekajcie. Nasza misja na Ziemi pomału się zbliża ku końcowi 😉 Podział Obama i Putin to gra. Obie strony niczym się nie różnią, dążą ku temu samemu tylko ich metody są odmienne ale reszta ta sama.

   Oni i My to tacy sami jesteśmy. Badacze i konstruktorzy wszechświatów. Czy taki sens i cel naszego istnienia nie jest piękny? 🙂 Ja se dałem spokój z ziemskimi i channelingowymi koncepcjami.

  • Mori
   Paźdź 28, 2015 @ 20:44:26

   Żyjemy w jednym z nieskończonej liczby Wszechświatów, w tzw Multiświecie. Pierwotnie był on miłością bezwarunkową – taki był po prostu jego Bóg, Główna Zasada, Źródło. Kiedyś doszło do kolizji naszego Wszechświata z innym, w którym panowały zgoła odmienne zasady – negatywność. W ten sposób mogło właśnie dojść do powstania tej anomalii, stąd dziś odwieczna walka dobra ze złem i taka teoria wydaje mi się najbardziej prawdopodobna, choć nie jedyna 🙂

   • Wiatr1000
    Paźdź 29, 2015 @ 10:07:33

    Według tego co czytałem i oglądałem ten wszechświat jest oparty na świetle. Zasada poznawania przez Kreatory w tym i nas jest jest po prostu empiryczne stawanie się każdym elementem tego wszechświata i odgrywania „roli” tego świata według zasad tego wszechświata.

    My zaczynaliśmy od góry od ogólny i najmniej intensywnych przeżyć doznań. Poznawaliśmy proste, ważne zasady, mechanizmy tego wszechświata. Byliśmy galaktykami, gwiazdami, planetami, itd. Potem zarządcami zapewne tego typu rzeczy.

    W Księdze Urantii jest fragment jak Michał, a podane tam było, że wiele Michałów było i jest, wstępował do coraz niższych partii w galaktyce by objąć stanowisko jego zarządzania i tworzenia galaktyk. Ostatnim wstąpieniem była Ziemia jako człowiek, jego imię to właśnie wszystkim znana postać: Jezus. Tylko ta postać zapewne jest ostatni etapem reinkarnowania się ziemskiego, dlatego tylko ta jest przytaczana bo najważniejsza.

    Byliśmy już obcymi z kosmosu teraz mamy życie intensywne na Ziemi. Dualizm jest częścią światła. Bez ciemności nie istnieje światło jak i ciemno bez światłości, dlatego im niżej tym bardziej te element stanowiącym czym jest ten wszechświat jest dzielony na coraz mniejsze fragmenty i dlatego żyjemy tylko średnio 80 lat. Mielibyśmy dość życia dłuższego w ogromie doświadczenia jakie przeżywamy każdego dnia. Jednak to nie jest rozwój, tylko element „zbierania danych” na tym poziomie planetarny w formie istot organicznych.

    Wielu odrzuci taką formę przedstawiania tego wszystkiego. Dla większości my stworzeni jesteśmy od dołu i mamy iść do góry nigdy odwrotnie. Ale ta koncepcja daje mi wyjaśnienie i SENS tego dlaczego tu JESTEŚMY. Dlatego to wszystko doświadczamy i czemu wybieramy kolejne życie w jakie mamy się w cielić itd.

    Tylko istoty które chcą nas upodlić i zniżyć przedstawiają koncepcję tworzenia od dołu. My jesteśmy potężni, tylko przez wybór tego życia zgodziliśmy się na eksperyment „zniewolenia” mentalnego. On ma służyć nie temu by nas zniszczyć tylko by nas WZMOCNIĆ. Byśmy zakończyli naszą drogę 😉

    • Princess Woona
     Paźdź 29, 2015 @ 22:17:58

     Zgadzam sie z twoja koncepcja chociaz odwrotna koncepcja tez do mnie przemawia ale tak duzo mniej. nie potrafie sobie wyobrazic jak to jest byc galaktyka. a jestesmy ludzmi no bo kiedy bylismy bogami zycie bylo nudne i przewidywalne. dlatego stalismy sie ludzmi.

    • marmur71
     Paźdź 29, 2015 @ 22:30:26

     Pozadrawiam wiatr. Zgadzam się z tym jak opisujesz naszą drogę do miejsca w którym się obecnie znajdujemy . Według mnie źródło nie jest żadnym odczuciem , ani miłości ani szczęścia . Jest stanem pierwotnej równowagi punktem zero naszej świadomości . Miejscem naszego wspólnego początku , dlatego jesteśmy jednością i jego cząstką a ono jest nami. Tak jak nie ma dnia bez nocy tak zło i dobro tworzą tę równowagę . I kiedy któreś z nich znika równowaga przestaje istnieć więc powstaje anomalia która tworzy jakąś kreację . Wrzechświat galaktykę planetę stwórcę . Naszyszym stwórcą jest ten na którego imię reagują anioły i demony to Jezus i jego światło Chrystusowe. On kreuje tą rzeczywistość . Wychodzi na to że jesteśmy jego snem …

 15. Salama
  Paźdź 27, 2015 @ 10:28:15

  Chce sie z wami podzielic linkiem Pani Nelly Radwanowskiej ten akurat jest o przejsciu na nowe linie czasowe ale sa tez inne polecam sie zapoznac https://www.youtube.com/watch?v=7S-pwXs0fSg

 16. Wojtek
  Paźdź 27, 2015 @ 09:53:02

  A ja pomyślałem – po co komu wiedza na co i kto głosował?
  A czy medytowaliście dla jak najlepszego dla kraju, Europy i Ziemi rozwoju wypadków?
  Póki co, te całe „wybory” i głosowania mają jedynie za zadanie utrzymać ludzi w złudzeniu, że na coś mają wpływ, i odciągają (angażując uwagę i nieraz emocje) od faktycznej możliwości dokonania zmian poprzez medytację zbiorową.
  Trzeba zmienić system a nie tylko partie – w tej machinie każda partia to tylko trybik, który sam nie może nic zdziałać – podlega systemowi.
  Każdy jednak ma realny wpływ na to co myśli i na to, jak utrzymuje te myśli w swoim umyśle, a to podstawa tworzenia własnej i zbiorowej rzeczywistości.
  Pozdrawiam

  • Wiatr1000
   Paźdź 27, 2015 @ 17:41:25

   Wojtek.

   Zależność jest taka:
   Politycy to przedstawiciele narodu, więc jacy politycy taki naród. Widzisz jacy oni są, więc wiesz jaki naród jest jako całość, zbiorowość, nie jednostki, które są „wyjątkiem” tej zbiorowości.

   System jest systemem i tworzony jest i istnieje tylko przez samych ludzi. To nie system ma zostać zmieniony tylko LUDZIE mają się zmieni, wtedy po przez zmianę ludzi i system się zmieni.

   System nie zmieni ludzi to zmienieni ludzie zmienią system. Rozejrzyj się wokół wszędzie, jaki jest naród, jak się zachowuje wobec siebie samego. Co widzisz? Dumny jesteś z tego narodu czy ci wstyd z tego powodu?

   Przedstawiasz skutki nie przyczynę. Wejdź w głębiej w ten problem znajdź główny problem dlaczego wciąż tak jest. Przestań obwiniań polityków i system, są tylko efektem tego jaki jest naród.

   • black butterflies
    Paźdź 27, 2015 @ 19:55:29

    System nie musi fałszować wyborów, ludzie mu sami pomagają. Ale Kukiz wszedł, jest też szansa, że część osób będąca obecnie w sejmie/senacie się poprawiła. Jest inaczej niż 10 lat temu (jak mówił Wiatr)

 17. Justyna
  Paźdź 27, 2015 @ 08:06:01

  Duża część tego wywiadu z Kobrą dotyczy zespolenia się ze Żródłem. Mam do wszystkich Was pytanie: czy spotkaliście się z terminem uzdrawianie rekonektywne ? Osoby, które to oferują, twierdzą, że po dwóch sesjach uzdrawiających może nastąpić trzecia, podczas której nastąpi nasze ponowne połączenie ze Źródłem. Opłata za połączenie wynosi zawsze 333 dolary (w Europie 333 Euro) ponieważ jest ona „powiązana z symbolem wymiany energetycznej na poziomie częstotliwości 333 Hz, która również symbolicznie reprezentuje spełnienie”. Nie wiem, co o tym myśleć. Czy Pan Eric Pearle, od którego to wszystko się zaczęło, naprawdę jest pośrednikiem prawdziwego Źródła, czy też następną osobą, zwiedzioną przez Manipulatorów aby zwodzić nas maluczkich.

  • Lili
   Paźdź 27, 2015 @ 18:59:21

   Odpowiem Ci tak (drugi raz-pierwszy zginął): KSIĄD PROBOSZCZ TEŻ JEST UWAŻANY ZA POŚREDNIKA POMIĘDZY CZŁOWIEKIEM I ŹRÓDŁEM

   • Jack
    Paźdź 27, 2015 @ 22:46:42

    A cóż to za katolickie brednie? 😀 Ksiądz proboszcz co najwyżej może odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących bzdurnych dogmatów. Takie osoby zazwyczaj nie są w ogóle uduchowione.

    • krystal28
     Paźdź 27, 2015 @ 23:40:02

     Drogi Jacku, niskowibracyjne słowa takie, jak „brednie, bzdury” nie mają miejsca na naszym blogu, bez względu na to jak bardzo nie zgadzasz się z czyimiś opiniami. Jak Ty byś się czuł, gdyby jakiś Twój komentarz został tak potraktowany?

    • Ewa
     Paźdź 28, 2015 @ 07:15:56

     Oj, nie wyczułeś ironii? No weź…
     😀

   • Jack
    Paźdź 27, 2015 @ 22:53:45

    Mam przez to na myśli, że przedstawiciele kościoła, czy to księża proboszcze czy biskupi czy inna ranga nie mają najmniejszego pojęcia czym tak na prawdę jest Bóg i/lub źródło. Dlatego też taka osoba nie jest w stanie nikogo ze źródłem połączyć. Co najwyżej podłączyć może do religijnego egregora i „natrzepać” troche energii dla jahve czy tam innego bóstwa.

    • Lili
     Paźdź 27, 2015 @ 23:49:33

     Szanowny Jacku – przeczytaj uważnie mój komentarz – napisałam, że też jest uważany za pośrednika.Bo ilu katolików tak uważa? Chciałam zwrócić uwagę, że ten pan biorący szmal za pośrednictwo jest właśnie takim proboszczem. Ponieważ jako dzieci Źródła ludzie nie potrzebują pośredników. Bo Źródło jest w każdym z nas.

   • krystal28
    Paźdź 28, 2015 @ 00:14:48

    Lili, Twoje komentarze znalazły się w spamie. Jeden komentarz o tej samej treści wystarczy.

    • Jack
     Paźdź 28, 2015 @ 12:59:03

     Krystal, ok na przyszłość zwrócę na to uwagę 🙂
     Lili, już rozumiem co miałaś na myśli sorki.

     ❤ kr

  • Iza
   Paźdź 28, 2015 @ 11:03:34

   Witaj Justynko! Wydaje mi się, że to Ci może pomóc:

   1. Tekst Przekaz Pierwszego Żródła:

   http://wingmakers.pl/content/view/189/508/

   2. Medytacja od Pana sai Baby:

   http://pl.cosmicsaibaba.com/medytatcja-kosmicznego-sai-baby/

   3. Są też przecież Aktywacje Impulsów na stronie Krystal

   np. fragm. 14 aktywacji:

   „Tu i teraz, Ja, Stwórca, kieruję swoją dłoń do Waszego centrum Serca, do Waszego centrum równowagi, Waszego centrum świadomości Ziemi, Waszego centrum połączenia ze mną – to jedyny kanał, kanał Serca, kanał bezwarunkowej Miłości Boskiego Źródła, kanał Światła, kanał całościowej matrycy Tworzenia Światłem. Moje dłonie skierowane są do Was, i rozpoczynam z Wami pracę.”

   • Justyna
    Paźdź 28, 2015 @ 21:49:34

    Dziękuję Ci, Izo, za odpowiedź.

    • Iza
     Paźdź 30, 2015 @ 14:00:04

     http://wolnaplaneta.pl/terra/2014/06/08/08-06-2014-chrzest-inicjacja-przez-boga-jesus-chrystus/

     Chrzest przez Boga:

     UKOCHANY BOŻE OJCZE/MATKO!
     UKOCHANE PRA-ŹRÓDŁO WSZYSTKICH BYTÓW!
     UKOCHANA WSZECHOBECNA SIŁO MIŁOŚCI Z TWORZENIA
     KTÓRA MNIE OTACZASZ
     BO JA JESTEM W TOBIE A TY JESTEŚ WE MNIE!

     JA JESTEM GOTÓW ABY OTRZYMAĆ TWÓJ OGIEŃ.
     KOSMICZNY OGIEŃ BY USUNĄĆ WSZYSTKIE ZAŚLEPIENIA,
     WZORCE, WYOBRAŻENIA
     I BŁĘDNE POSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE ŻYCIA.

     JA PROSZĘ TERAZ O TĄ BOSKĄ ŁASKĘ.
     JA PROSZĘ TERAZ O OGIEŃ BOGA.
     ABYM MÓGŁ KLAROWNIE, JAKO OŚWIECONY
     I W MIŁOŚCI ODPOWIEDNIEJ DO MOJEJ ŚWIADOMOŚCI
     SŁUŻYĆ ZIEMI I LUDZIOM.

     JA PROSZĘ O TEN CHRZEST W WIECZNE ŻYCIE.
     TWÓJ ŚWIĘTY OGIEŃ MNIE ZBAWI.
     TO DZIEJE SIĘ – TERAZ!
     JA JESTEM WDZIĘCZNY.

     JA JESTEM GOTÓW.
     JA JESTEM W MIŁOŚCI.
     TERAZ I NA WIECZNOŚĆ.

     AMEN.

  • Iza
   Paźdź 30, 2015 @ 14:24:10

   »02.06.2013 Wezwanie do Archanioła MICHAŁA. „Ojcze nasz” – JESUS SANANDA

   Szanowni Czytelnicy,

   To są pierwotne i nie sfałszowane Słowa JESUSA: „Ojcze nasz”.
   Zastały mi przekazane przez JESUSA CHRYSTUSA w książce „Biografia Jesusa – moje Życie na Ziemi. Część II” abym mógł przekazać je dalej wszystkim Ludziom. Temu Zleceniu ponownie stało się zadość ponieważ w tą niedzielę nadal jeszcze modlitwa ta – w zmienionej formie – wypowiadana jest przez miliony ust w tysiącach Kościołów.

   Jak uwolnimy się ze struktur które budzą strach i trzymają w poniżeniu?
   Poprzez wymawianie Słów Chrystusa i przez uwolnienie wszystkich energetycznych powiązań z niedoskonałymi obwieszczeniami kościoła katolickiego. Przywołajcie Archanioła MICHAŁA aby uwolnił Wasze powiązania energetyczne, wymawiajcie tą Modlitwę abyście zdrowieli na Ciele, Duchu i Duszy.

   Wezwanie:

   JA (podaj tutaj swoje imiona i nazwisko)
   PROSZĘ ARCHANIOŁA MICHAŁA ABY UWOLNIŁ MNIE
   OD WSZYSTKICH ENERGETYCZNYCH POWIĄZAŃ Z WZORCAMI WIARY
   KOŚCIOŁA RZYMSKO-KATOLICKIEGO I ABY ROZPUŚCIŁ
   WE MNIE WSZYSTKIE WIĘZY Z DOGMATAMI TEGO KOŚCIOŁA.

   JA JESTEM GOTÓW NA TO UZDROWIENIE DUCHA, DUSZY I CIAŁA.
   JA DZIĘKUJĘ TOBIE.

   JA JESTEM PRAWDĄ,
   JA JESTEM DROGĄ I ŻYCIEM,
   JA JESTEM MIŁOŚCIĄ I ŚWIATŁEM.
   JA JESTEM TO JA JESTEM.

   To prawdziwe „Ojcze nasz” leczy skaleczone ludzkie Serca
   i doprowadza je do pierwotnej Siły, do wiary w siebie samego i do Miłości.

   Modlitwa Czasu, abyśmy mogli się ponad ten Czas podnieść.

   w Miłości
   Jahn J. Kassl

   MODLITWA CZASU

   Ojcze nasz, któryś jest w Niebie, jak i na Ziemi.
   Bo jesteś od Początku i jesteś wszystkim we wszystkim.
   Od Wieczności do Wieczności.

   Święte imię Twoje,
   przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja
   w Niebie, tak i na Ziemi.

   Przyjdź Królestwo Twoje i wypełnij nasze Serca.
   Abyśmy rozpoznali
   kim jesteśmy i przez to weszli pod Twój dach.

   W jedności wszystkich Bytów urodzeni,
   z jedności wszystkich Żyć przybyli
   i w jedności ze wszystkimi Sercami połączeni.

   Daj nam chleba powszedniego Twojej Miłości,
   abyśmy byli syci.
   Ugaś nasze pragnienie Wodą Życia
   ze Źródła Wszystkich Bytów,
   abyśmy nigdy nie byli spragnieni.

   Prowadź nas i przewodź nam, abyśmy mogli Cię ujrzeć
   twarzą w twarz i abyśmy rozpoznali, kim jesteśmy.

   Ojcze nasz, Ty który jesteś we mnie
   i ja który jestem w Tobie.

   Ja rozpoznaję się tym, kim jestem
   gdy patrzę w oblicze Twoje.
   Jestem błogosławiony przez Twoją łaskę
   i doświadczam mojej boskości.

   Ojcze i Matko wszystkich Bytów,
   kochająca siło wszystkich Żyć.
   Wieczny sensie Tworzenia,
   moje Serce jest wypełnione Twoim Światłem
   i w ciszy słyszę Twoje słowo:
   Ty i ja jesteśmy jednym.
   Ponieważ Twoje Królestwo i potęga
   i chwała są wszechobecne w Wieczności.

   Od Początku Czasu
   ja jestem czystym, wolnym i wzniosłym obrazem Ciebie.
   Jestem Twoją boską ekspresją na Ziemi.

   Człowiekiem, który wie, kim jest
   czym jest i poprzez co jest.

   Jestem tym, kim jestem!

   Od wieczności do Wieczności.

   AMEN

   za: http://www.wolnaplaneta.pl

 18. kuba1902
  Paźdź 26, 2015 @ 20:40:03

 19. Iza
  Paźdź 26, 2015 @ 15:48:40

 20. Wielebny
  Paźdź 26, 2015 @ 11:04:07

  Po przeczytaniu tego przekazu chciałbym wrócić do książek Vadima Zelanda „Transerfing rzeczywistości” – posiada ktoś w swoich zbiorach wersję elektroniczną tej książki – albo równie ciekawe pozycje dot. manifestowania linii czasowej 🙂 Mój adres damiancz@op.pl – Pozdrawiam ciepło 🙂

 21. darek
  Paźdź 26, 2015 @ 10:56:45

  Wczoraj były wybory u nas ,to znaczy w Polsce, na kogo głosowaliście.

  • LanceLot
   Paźdź 26, 2015 @ 15:59:42

   PiS
   Wrocław

  • Wiatr1000
   Paźdź 26, 2015 @ 17:15:56

   No ja nie byłem już może 4 raz z rzędu 😛 Przykro mi ale albo wariaci albo ludzie z komuny, kłamcy i robiący przekręty, złodzieje itd. Brak ludzi poważny, rozsądnym, pragmatycznych. Niech chociaż jeden z drugim rządził chociaż gminą i ją na plus w finansach rozwinął to bym na niego zagłosował.

  • Manifestacja
   Paźdź 26, 2015 @ 17:24:38

   KORWiN
   po wyborach teraz wiemy że czeka nas jeszcze długa droga

  • black butterflies
   Paźdź 26, 2015 @ 20:48:17

   głosowałem na KORWiN.
   Oprócz tego byłem w komisji (wieś). Bardzo mało młodych ludzi, frekwencja niska, a jak ktoś już głosuje to nie potrafi dobrze zagłosować.
   Demokratycznie wolności nie odzyskamy. Starsi napędzają konflikt po-pis, a młodsi nie głosują. Chyba, że się mylę i obecna władza nas czymś zaskoczy.

  • canou
   Paźdź 26, 2015 @ 21:08:21

   Spotkanie z Januszem Korwin – Mikke w Krakowie, 12 kwietnia 2012 r.
   (…) I jeżeli my mówmy o prywatyzacji lasów to nie ma obawy, nie podzielimy tego na hektarowe działki, i nie sprzedamy, bo to by oznaczało, że wszystkie zwierzęta wyginą, bo jak się komuś w jego działce trafi zając to go zabije bo zaraz przejdzie do sąsiada i sąsiad to zrobi. Tego nie robimy. Mówimy o prywatyzacji wielkich obszarów leśnych a nie kawałków.(…)
   😮
   i całe szczęście.. nie ma obawy! 🙂

   • NajKasia
    Paźdź 27, 2015 @ 09:49:34

    No to skończą się spacery po lesie, bo będziemy czytać tabliczki:
    „TEREN PRYWATNY, WSTĘP WZBRONIONY” ?

   • black butterflies
    Paźdź 27, 2015 @ 19:57:26

    faktycznie mówi parę głupich rzeczy, jak np z GMO. Ale to nie tylko on decyduje.

    • canou
     Paźdź 28, 2015 @ 17:33:53

     o gmo nie słyszałam.. w sumie to niech mówi sobie co chce (o prywatnych i płatnych uczelniach wyższych, o nie podnoszeniu płacy minimalnej, o przywróceniu kary śmierci) w końcu każdy ma wybór jaką partię, z jakim liderem popiera. https://www.youtube.com/watch?v=mYChMgakYDA
     MÓW DO SPOŁECZEŃSTWA JAK DO MAŁEGO DZIECKA
     Większość treści skierowanych do opinii publicznej wykorzystuje sposób wysławiania się, argumentowania czy wręcz tonu protekcjonalnego, jakiego używa się przemawiając do dzieci lub umysłowo chorych. Im bardziej usiłuje się zamglić obraz swojemu rozmówcy, tym chętniej sięga się po taki ton. Dlaczego? „Jeśli będziesz mówić do osoby tak, jakby miała ona 12 lat, to wtedy, z powodu sugestii, osoba ta prawdopodobnie odpowie lub zareaguje bezkrytycznie, tak jakby rzeczywiście miała 12 lub mniej lat” (zob. Silent Weapons for Quiet War).

     tak jesiennie wyszło, pozdrawiam

  • Beata
   Paźdź 26, 2015 @ 22:54:35

   oczywiście KUKIZ

   • Wiatr1000
    Paźdź 27, 2015 @ 10:35:48

    Kukiz się rozpadnie. U nas startował „Oszołom” który był już we wszystkich partiach od lat 90. A życie innym jak truł i uprzykrzał. Dajcie spokój. Brak u nas poważnych ludzi.

PRAWA AUTORSKIE Copyright (C) by Krystal Freeman 2010. Do wszystkich przeze mnie przetłumaczonych tekstów na tym blogu, chyba, że zaznaczono inaczej. Rozpowszechnianie moich tekstów jest dozwolone i mile widziane pod warunkiem podania linku do oryginalnego tekstu na moim blogu i bez zmian tekstu.
%d blogerów lubi to: