Wywiad Lynn z Kobrą – sierpień 2015

.

SceptycyzmRóżnica pomiędzy pracownikiem Światła i wojownikiem Światła – Wrzesień – Chiński Tiencin – Szatan i Lucyfer – Słupy światła – Sprężenie przełomu – Różnica pomiędzy Duchem i duszą – Czym jest świadomość – Rodziny dusz – Jak pomóc w przygotowaniach

.

Lynn – Jaką mądrą radę masz dla wszystkich tych nieprzebudzonych, którzy nie wierzą w nic odnośnie nadchodzących planetarnych fizycznych i pozytywnych geopolitycznych zmian, które pojawią się na planecie i w dodatku, co powiedziałbyś tym przebudzonym osobom, które wciąż są sceptyczne co do wpływu Wydarzenia?

KOBRA –  Pewna doza sceptycyzmu jest dobra.  Nie ma żadnego dowodu dopóki wydarzenia nie nastąpią.  Nawet jeśli ludzie są sceptyczni jest dobrze jeśli są poinformowani o możliwej przyszłości, ponieważ kiedy dane rzeczy będą miały miejsce i jeśli są poinformowani, będą wiedzieli co mają zrobić.  Jest dobrym dla każdego analizowanie sytuacji i informowanie siebie nawzajem i kiedy wydarzenia nastąpią nie będzie więcej potrzeby dla sceptycznej postawy lub zwątpienia, ponieważ rzeczywiście te wydarzenia będą miały miejsce.  W rzeczy samej jedną z części wojny psychologicznej jest dla kabała stwarzanie pozorów dla mas, że nic się nie dzieje.  Jest to jedna z głównych operacji Archontów.   Oni utrzymują iluzję, że wszystko pozostaje takie same i będzie to podtrzymywanie do czasu ostatecznego przełomu.  Żadnego drastycznego wydarzenia nie będzie przed głównym przełomem.  Będziemy mieć patową sytuację, aż do samego końca, do samego przełomu, sprężenia przełomu, i wtedy nastąpi nagły obrót wydarzeń.

Lynn –  I wtedy wielu ludzi będzie się budzić?  (Tak, dokładnie).  Kobra, czy możesz zdradzić nam różnicę pomiędzy pracownikiem Światła a wojownikiem Światła?

KOBRA –  Pracownicy Światła są skupieni jedynie na Świetle i ich celem jest rozszerzać i zakotwiczać Światło na planecie i mają tendencję do zaprzeczania istnienia ciemności na tej planecie.  Więc spora część pracowników Światła jest na pewnym poziomie zaprzeczania obecności ciemności, ale wciąż wykonują oni świetną pracę w podtrzymywaniu i zakotwiczaniu Światła na planecie.  Wojownicy Światła zazwyczaj skupiają się na usuwaniu ciemności z tej planety i musi istnieć pewien balans podejścia pracowników Światła i podejścia wojowników Światła dla tej sytuacji, ponieważ prawda leży gdzieś pośrodku.  Jest istotnym by być świadomym obecności ciemności, ale jest również bardzo istotnym, by skupić się na Świetle i zakotwiczać Światło na planecie.

Lynn –  Dziękuję ci.  Jaką pokrzepiającą wiadomość mógłbyś przekazać wszystkim oddanym pracownikom Światła i wojownikom Światła, którzy pełnią swoją służbę w trakcie tego krytycznego, burzliwego czasu?

KOBRA –  Tak.  W rzeczywistości jest bardzo ważnym, by spoglądać z pewnej perspektywy.  Wiem, że wszyscy są zmęczeni i zajmuje to zbyt wiele czasu, ale musimy zrozumieć, że obecnie odwracamy 25,000 lat ciemności.  Dekonstruujemy kwarantannę, która była tutaj przez 25,000 lat i naszym celem jest dokonanie tego w przeciągu kilku lat.   Wykonujemy świetną pracę i czynimy spore postępy i ostateczny przełom nadejdzie.  A kiedy nadejdzie wszyscy zostaniemy wynagrodzeni za naszą ciężką pracę.

Lynn –  Wyczekuję tego świętowania.

KOBRA – Tak. Po Wydarzeniu nadejdzie wielkie świętowanie i rozpocznie się okres niekończącej się radości.  Cierpienie nigdy nie miało być częścią życia i nie będzie już miało miejsca po tym, jak ciemność zniknie z tej planety.

Lynn –  Dziękuję ci.  Z tak wieloma historiami krążącymi w sieci o wielowymiarowym skoku, pulsie świetlnym Fali X, itd… . Co przewidujesz w dniach ostatniego krwawego księżyca pod koniec września?

KOBRA –  Będzie to zwykły normalny wrzesień bez żadnych drastycznych wydarzeń. Oczywiście, pewne rzeczy będą miały miejsce jak do tej pory.  Mogą jednak nasilić się do pewnego stopnia, ale nie spodziewam się obecnie żadnych wstrząsających wydarzeń lub kataklizmów.  Istnieją większe kosmiczne cykle, które są ważniejsze niż te krwawe księżyce lub cokolwiek, co ludzie przewidują i wrzesień nie jest przedziałem czasowym, dla którego Ruch Oporu przewiduje wielkie przełomy.

Lynn –  Więc wszyscy możemy spocząć wiedząc, że Wydarzenie prawdopodobnie nie będzie miało miejsca we wrześniu.

KOBRA –  Nie tworzę żadnych określonych przewidywań, ale mówię, że nie należy bać się żadnych drastycznych lub negatywnych zmian w przedziale czasowym września tego roku.

Lynn –  OK.  Co stało się z Chińskim Tiencin 12 Sierpnia?  Była tam duża chmura w kształcie grzyba jakby wybuch po bombie nuklearnej.  Czy było to rezultatem nadesłania silnego ostrzeżenia przez Illuminati dla Chin, którzy wydają się schodzić z wyznaczonego scenariusza z powodu dewaluacji waluty dzień przed 11 sierpnia?

KOBRA – Dokładnie to miało miejsce. To jest część wojny pomiędzy Wschodnim Przymierzem i kabałem.  I kabał użył możliwie najbardziej szkodliwej broni i ta sytuacja doprowadzi do pewnych nieoczekiwanych konsekwencji dla kabała w przyszłości. W rzeczywistości przyspieszyli oni proces.  Tak, będą pewne konsekwencje tego.

Lynn –  OK.  Zwłaszcza podczas ostatnich kilku dekad Illuminati pomyślnie oszukiwało ludzkość, zwłaszcza w „Największe oszustwo jakie diabeł kiedykolwiek odegrał, przekonując świat, że nie istnieje”.  Dlaczego tak niewielu ludzi w duchowych społecznościach omawia rolę Szatana i Lucyfera podczas tego krytycznego czasu i jedynie omawia rasy pozaziemskie?  Jak myślisz, jaki jest tego powód?

KOBRA –  Powodem tego jest fakt, że te jednostki o których wspomniałaś nie są już dłużej kluczowymi figurami w całokształcie.  Ponieważ jeden z nich został usunięty z planety i udał się do Centralnego Słońca, a drugi przeszedł na stronę Światła i pracuje dla sił Światła. [Lucyfer wg innych źródeł – kr]

Lynn –  OK.  Po tym jak będzie miało miejsce Wydarzenie, czy mógłbyś podzielić się z nami jakimiś szczegółami czego możemy się spodziewać w nadchodzących 10-20 latach odnośnie dużych zmian nadchodzących dla tej planety lub jej powrotu do jej dziewiczego stanu; nieba na ziemi?

KOBRA –   Po Wydarzeniu będzie wiele, wiele bardzo pozytywnych zmian, których ostatecznym celem będzie ponowna przemiana ziemi w raj.

Lynn –  Czy możesz podać nam przykład?

KOBRA – Po Wydarzeniu, będziemy mieli Pierwszy Kontakt i po Pierwszym Kontakcie różne pozytywne rasy sprowadzą technologię do oczyszczenia wszystkich zanieczyszczeń.  Będzie proces przebudzenia mas i cały ten proces poprowadzi ku stworzeniu bardzo pozytywnej, galaktycznej społeczności na powierzchni tej planety.

Lynn –  Świetnie.  Czy mógłbyś wyjaśnić tajemnicze słupy światła, które były widziane na całym świecie przez kilka ostatnich tygodni?  Co było ich celem i jak zostały one stworzone?

KOBRA – OK. Większość z powyższych to odbicia światła na ziemi lub błyski sztucznie stworzone przez kamerę.  Były tez pewne prawdziwe manifestacje tych słupów i te które były prawdziwe, powiedziałbym pomiędzy 10 do 20% z nich, są prawdziwymi manifestacjami sił Światła, które tworzą zjawiska świetlne by rozbudzić masy. Rozbudzić populację.

Lynn – Czy wciąż oczekujesz kompletnego zamknięcia lub krachu systemu finansowego, tak by nowy mógł zostać zaimplementowany? Czy cokolwiek w tej kwestii się zmieniło?

KOBRA –  Plan się nie zmienił.  Jest wciąż taki sam.  Oczekuję kompletnego zamknięcia systemu bankowego na pewien określony przedział czasowy, ponieważ to jest jedyna droga, aby kompletna przemiana mogła nastąpić.

Lynn –  OK.  To konkluduje ogólne pytania, które zostały zadane odnośnie bieżących wydarzeń.

—–

Lynn –  Co to jest sprężenie przełomu?  Jeśli możesz opisać to w szczegółach dla nowych ludzi, którzy mogą nie rozumieć co to znaczy.

KOBRA – Sprężenie przełomu jest procesem dotarcia Światła na powierzchnię planety. Mamy siły Światła nad powierzchnią planety i mamy siły Światła pod powierzchnią planety i kiedy siły Światła spod powierzchni planety będą zmierzać ku powierzchni planety i siły Światła sponad powierzchni planety będą również stępować ku powierzchni planety. I kiedy spotkają się na powierzchni planety, to jest moment sprężenia przełomu i jest to proces, który ma swoje podłoże na pewnej wyżej wymiarowej fizyce.  Jest to coś nieuchronnego.  Jest to coś co musi mieć miejsce ze względu na rezultat kosmicznej transformacji, w której jesteśmy.

I kiedy siły Światła sponad i spod powierzchni się spotkają na powierzchni planety, nastąpi drastyczna i intensywna transformacja powierzchni planety i to jest sprężenie przełomu.  I sprężenie przełomu ma fizyczne i nie-fizyczne aspekty.  Fizyczne aspekty znamy wszyscy.  To jest finansowy reset, to jest masowe aresztowanie kabała i rozpoczęcie procesu ujawnienia.  A niefizycznym aspektem jest głównie galaktyczna fala.  Fala Galaktycznego Światła nadchodząca ku powierzchni planety i błysk Wydarzenia będzie rzeczywiście kulminacją tej galaktycznej energii zmierzającej ku powierzchni planety.  Było wiele galaktycznych super fal w przeszłości, ale nic podobnego do tego, co dzieje się teraz, ponieważ jesteśmy w fazie ostatecznego usunięcia ciemności z tego Wszechświata i wcześniej to nie miało nigdy miejsca.  Jest to coś unikatowego.  Coś czego nikt jeszcze nie doświadczył.  Nie możemy przewidzieć dokładnie jak to będzie wyglądało szczegółowo, ale bez wątpienia będzie to najbardziej nadzwyczajne wydarzenie w naszym życiu.

Lynn –  Nie mogę się doczekać.  Świetnie.  Więc, czy potwierdziłbyś Kobra, że to dotyczy fizyczności i niefizyczności w tym procesie?   (Tak, dokładnie)

Lynn –  Jaka jest różnica pomiędzy Duchem i duszą?

KOBRA –  Istnieje techniczna różnica, ponieważ Duch jest Źródłem, z którego pochodzi dusza, ale oba są aspektami naszych wyższych wymiarów, naszej wyższej wymiarowości, naszych wyższych energetycznych ciał, powiedziałbym.  Jest zawsze Duch i materia.  Są one oba aspektami siebie nawzajem i manifestują się na różne sposoby przez różne wymiary.  I Duch i materia w różnych manifestacjach mają ten sam ostateczny cel:  Powrócić z powrotem do Jedności.

Lynn –  Czy nasze ciało jest holograficznym tworem?

KOBRA –  Jak wszystko w tym Wszechświecie, nasze ciała również są holograficznymi kreacjami.

Lynn –  Łoł!  Czy możemy doświadczyć życia gdziekolwiek w stworzeniu i cokolwiek byśmy zechcieli?

KOBRA –  Po osiągnięciu pewnego poziomu wolności duchowej, tak.  To zrozumienie istnieje nawet teraz.

Lynn –  Jaki jest ten poziom?  Jak wiemy, że to osiągnęliśmy?

KOBRA – Jest to możliwe po tym jak przełączymy naszą uwagę.  Kiedy już dłużej nie będziemy pod wpływem entropii niższych wymiarów.  Wtedy będziemy absolutnie wolni w wyborze dokąd chcemy pójść i czego chcemy doświadczyć.  Oczywiście w kompletnej harmonii z boskim planem.

Lynn –  Dziękuję ci.  Czym jest świadomość?

KOBRA – Świadomość jest w rzeczywiści dynamiczną interakcją pomiędzy Duchem i materią.  Jest to właściwie skrzyżowanie pomiędzy Duchem i materią.  Jest to Duch, który staje się świadomy sam siebie jako materia, która łączy się z powrotem ze sobą.

Lynn –  Jak świadomość i Duch są połączeni?

KOBRA –  W rzeczywistości, Duch w pewnym stopniu decyduje o manifestacji siebie w formie materii i tak rodzi się świadomość, jako skutek tej interakcji.

Lynn – Jakie są zalety łączenia się z Duchem?

KOBRA – Jest to w miarę oczywiste.  Dopóki nie połączymy się z Duchem, nie jesteśmy prawdziwie żywi, ponieważ Duch jest źródłem całego życia.

Lynn – Dlaczego powinniśmy to uczynić?

KOBRA –  Zależy to od ciebie.  Nie jesteś zmuszona do tego, ale jeśli to zrobisz, z pewnością osiągniesz więcej wewnętrznego szczęścia i będziesz również wspierać inne stworzenia w tym Wszechświecie w osiągnięciu większego szczęścia.

Lynn –  Czy będziemy pamiętać kim jesteśmy i cel naszego istnienia na Ziemi w pewnym stopniu?

KOBRA – Oczywiście, każdy pamięta swój cel, kiedy osiągnie pewien poziom połączenia z wyższym Ja, ze swoją duszą.

Lynn –  Czy mógłbyś dać nam pewne wskazówki jak najlepiej połączyć się z Duchem?

KOBRA –  Możesz zawsze połączyć się z twoim wyższym Ja przez medytację, poprzez doświadczanie piękna i doświadczanie radości.  Cokolwiek daje ci radość i cokolwiek zachęca cię do piękna jest kierunkiem do połączenia z Duchem.

Lynn –  Czy możemy się łączyć z innymi duchami?

KOBRA –  Tak, oczywiście kiedy połączysz się ze swoim własnym Ja, jesteś zawsze w jedności ze wszystkimi innymi istotami Światła.

Lynn –  Czy możesz powiedzieć nam nieco więcej o rodzinach dusz, czym one są?

KOBRA –  Rodziny dusz są grupami dusz, które zrodziły się z tego samego strumienia życia poprzez portal Galaktycznego Centralnego Słońca w pewnym punkcie w historii i dzieliły pewne podobne doświadczenia podczas podróży przez swoją egzystencję.

Lynn –  Czy mamy możliwość łączenia się z ludźmi z naszej przeszłości.  Na przykład przodkami, zmarłymi krewnymi i ludźmi, których znaliśmy w przeszłych wcieleniach?

KOBRA – Tak, oczywiście możesz się połączyć z tymi ludźmi jeśli dostroisz się z ich wibracyjną częstotliwością.  Jeśli posiadasz tę samą częstotliwość wibracyjną jaką mają oni.  Jest zawsze możliwość połączenia.

Lynn –  A co z możliwością połączenia się z bardziej rozwiniętymi duchami jak wzniesieni mistrzowie?

KOBRA –  Znowu, jeśli posiadasz połączenie ze swoją duszą, z twoim wyższym Ja, przez to połączenie możesz zawsze połączyć się ze wzniesionymi mistrzami.

Lynn –  Dlaczego tak wielu ludzi czuje silne połączenie z pozaziemskim życiem?

KOBRA –  Jest tak, ponieważ życie nigdy nie było odizolowane jedynie na tej planecie i jest naturalną tendencją dla wszystkich łączenie się z ich gwiezdnymi braćmi i gwiezdnymi siostrami z innych planet i systemów gwiezdnych.  Jest to bardzo naturalna tendencja łączenia się z częściami swojej rodziny.

Lynn – Jak Duch koreluje z twoimi informacjami?

KOBRA – W rzeczywiści, kiedy wszyscy są połączeni z Duchem jest o wiele łatwiej dla danej osoby uzyskać dostęp do źródeł informacji, fizycznych i niefizycznych.

Lynn –  OK.  Czy istnieje ustalony boski plan dla rasy ludzkiej, czy jest to kwestia wolnej woli ludzkości?

KOBRA – Boski plan jest zawsze dynamiczny i możesz zawsze ulepszyć go używając twojej wolnej woli dla Światła.  Więc możesz zawsze poprawić pewne rzeczy.  Jest ogólny zarys, ale zawsze jest wiele miejsca na zmiany i poprawki.

Lynn –  OK.  Czy jest coś co chciałbyś powiedzieć, Kobra, do naszej międzynarodowej audiencji i co chciałbyś zakomunikować by pomóc w przygotowaniach?

KOBRA – Chciałbym zachęcić wszystkich do uczestniczenia w cotygodniowych medytacjach.  Nadal są one bardzo istotne.  Również, chciałbym zaprosić wszystkich do uczestniczenia w tworzeniu grup Siostrzanego Zakonu Róży.  I chciałbym powiedzieć, że bez względu na to, jak długo to zajmuje, czynimy wielkie postępy i jeśli rozważysz fakt, że istnieje bardzo mały procent ludzkiej populacji skupionej na wyzwoleniu planetarnym, jesteśmy niezwykle skuteczni i będziemy jeszcze bardziej w przyszłości.

Lynn –  OK, bardzo dobrze.  Dziękuję ci bardzo Kobra za twój czas i uwagę i wszyscy doceniamy to, że udzielasz nam informacji i starasz się nas zachęcać.  Więc gorąco ci dziękujemy.

KOBRA – Tak. Chciałem podziękować ci za twój czas i wiedzę, aby stworzyć ten wywiad i chciałem podziękować każdemu, kto popiera moją misję.  Moja misja nie powiodłaby się bez tego wsparcia i chciałbym podziękować każdemu kto pracuje dla Światła.

Lynn –  Świetnie, dziękuję ci bardzo, Kobra.  Porozmawiamy znów z tobą niebawem.

KOBRA –  OK.  Bardzo dobrze.  Zwycięstwo dla Światła.

Streszczenie przetłumaczył black butterflies, edycja Krystal

http://bbsradio.com/guestson/guest-cobra-and-prepare-change-interview-disclosure-chronicles

54 Komentarze (+add yours?)

 1. asia
  Wrz 12, 2015 @ 22:48:00

  Witam serdecznie,
  Podaje tu cwiczenia energetyzujace, ktore pomaga w wydluzeniu zycia a rowniez by byc zdrowym. Od jakiegos czasu robie je i widze rezultaty. Cwiczenia te sa podane w ksiazce Jooachima Werdin „ Inedia, Niejedzenie, Post” Ktora mozna gratis pobrac z internetu.( uwaga , ksiazka ta zawiera drogocenne informacje i nie jedynie dla kogos kto che przjesc na niejedzenie) . Informacje zawarte w tej ksiazce daly mi wglad o odpowiedzi na wiele pytan zwiazanych z ‚ kreowaniem’ ciala swietlistego . Wiedza zawarta tam rowniez potwierdzila jak i uzupenila moja niewiedze a moze niezrozumienie niektorych przekazow Dajamntiego – Swietlistej Istoty, ktora porusza sie wsrod nas . Dajamnti, dziekuje, ze Jestes ❤ . Teraz rozumie prawdziwosc Twej wiedzy :). Potrzebowalam na to wile czasu by dosc do tego, by zglebyc to, by uwolnic sie od prpgramow . Nie tylko potwierdzil ja Joachim Werdin , ale i Hathorowie w swej drugiej czesci ksiazki „ Niebo z Hathorami, ktora przetlumaczylam, a ktora juz niebawem pojawi sie w internecie. Hathorowie przekazuja po prostu sposoby stwarzania, kreowania. Dziela sie swa wiedza z wlasnego doswiadczenia w kreowaniu rzeczywistosci . Ta ksiazka jest istna magia a ich najwazniejsza informacja/ przekazem dla nas jest: Stwarzaj Swiat Milosci, ktora Jestes. Badz Milosci, ktora Jestes , bo milosc to zycie … Dajamanti i Joachim przekazuja to samo. Odkryj , ze jestes Miloscia a wtedy swiat wkolo Ciebie bedzie wypelniony Wysokimi Wibracjami Milosci , bo… no coz – Podobne przyciaga podobne -, wiec skup sie na milosci jesli twym zyczeniem jest zyc w swiatach milosci . A jesli nadal chesz zyc w dramatach i grze trzeciego wymiaru masz oczywiscie do tego prawo, baw sie dobrze. To Twoja zabawa i zycie 🙂 Ale sie rozpisalam …

  Janie, zapraszam do robienia cwiczen 🙂 ❤

  Pozdrawiam cieplutko wszytkie istotki tutaj 🙂 .

  Wstep do tego cwiczenia z tejze ksiazki „ Kiedyś wróbel w locie uderzył w szybę drzwi balkonu naszego domu. Widocznie, chcąc wlecieć do jasnego pokoju, nie zauważył tej szyby. Uderzywszy upadł na ziemie i leżał, bez ruchu, jak martwy.
  Podniosłem go, zamknąłem między dłońmi i skupiłem się na przesłaniu mu energii życiowej. POCZULEM NATURALNIE EMANUJACA ZE MNIE MILOSC. Po chwili poczułem, że wróbel poruszył się. Rozwarłem dłonie i trzymałem go tylko na jednej. Ten jakby trochę zdziwiony, co się stało, patrzył na mnie. Poczułem, że ptak jest nasycony energią życiową, że jest w pełni sprawny, zupełnie zdrowy. Lekko wyciągnąłem przed siebie dłoń i powiedziałem do niego: „Możesz już lecieć, jesteś zdrowy.” On jednak nie chciał, siedział tam i patrzył na mnie. Przekrzywił główkę w lewo, potem w prawo i patrzył mi w oczy. Dopiero kiedy całkowicie wyciągnąłem dłoń i lekko wstrząsaniem dawałem do zrozumienia, że ma sobie odlecieć, ten zrozumiał i szybko odleciał, pełen energii i siły.
  Gdybym był mistrzem we władaniu energią, nie musiałbym brać wróbla do ręki. Wystarczyłoby, żebym popatrzył na niego – wynik byłby ten sam.
  Dla człowieka poszczącego lub dążącego do inedii, niejedzenia, ważne jest dobre samopoczucie. Jednym z najczęstszych symptomów występujących po odstawieniu jedzenia jest słabość ciała. W tym przypadku ćwiczenia energetyzujące są skutecznym środkiem. Zapamiętaj to i ćwicz dla zdrowia ciała oraz sprawności umysłowo-cielesnej.” Joachim Werdin .
  ĆWICZENIA ENERGETYZUJĄCE
  To rodzaj ćwiczeń (nie koniecznie fizycznych), które powodują odczuwalny przyrost energii życiowej u człowieka. Zmęczenie, senność, słabość zanika u człowieka po wykonaniu ćwiczenia energetyzującego. Ćwiczenia tego rodzaju poprawiają prawidłowe krążenie oraz wymianę różnych energii i informacji pomiędzy ciałami człowieka, a także pomiędzy nim i otoczeniem.
  Podczas wykonywania ćwiczenia energetyzującego (w przeciwieństwie do ćwiczeń gimnastycznych i siłowych) człowiek nie rozprasza energii (na pracę mięśni i ich męczenie) lecz dostarcza ją sobie. Właśnie o to chodzi, bo to jest ważne .
  Jest wiele znanych (najwięcej w Azji) systemów ćwiczeń energetyzujących. Najczęściej słyszy się o indyjskich hatha jodze i pranayama, chińskich qì-gōng i tàj-jí, tybetańskich rytuałach, zachodnich ćwiczeniach izometrycznych i różnych wizualizacjach. Systemów jest wiele a każdy system ma szkoły – powstaje tysiące
  możliwości, które sprowadzają się do tego samego celu, podniesienia poziomu odczuwalnej energii życiowej w ciele ćwiczącego.
  Regularnie wykonywane ćwiczenia energetyzujące wpływają tak pozytywnie na człowieka, że w efekcie jego ciało pozbywa się chorób, starzeje się znacznie wolniej i umiera później. Kilkusetletni, pełni energii i sprawności ruchowo-umysłowej, wyglądający na czterdziestolatków mistrzowie ćwiczeń energetyzujących świadczą o tym, że ten rodzaj aktywności ma wiele do zaoferowania.
  Wielu ludzi regularnie wykonujących ćwiczenia energetyzujące, odczuwa zmniejszającą się potrzebę na jedzenie. U części regularnie ćwiczących głód całkowicie znika, kiedy poziom energetyczny człowieka stanie się odpowiednio wysoki. Wśród Chińczyków ćwiczących qì-gōng, tàj-jí zjawisko to zwane jest bì-gǔ – wtedy człowiek nie czuje głodu i dlatego nie je przez tygodnie, miesiące albo lata. Taki człowiek pozostaje w doskonałej formie i nie starzeje się, wiek biologiczny wręcz cofa się.
  Dla człowieka poszczącego albo dążącego do zrealizowania SŻBJ( styl zycia bez jedzenia) te informacje oznaczają, że regularnie wykonywane ćwiczenia energetyzujące są w tym czasie bardzo wskazane i dają wymierne korzyści.
  Postanowiwszy wykonywać ćwiczenia energetyzujące, możesz wybrać którąś ze szkół i podążać za jej praktykami. Masz też inny wybór zamiast tego – możesz sam opracować najlepszy dla ciebie zestaw ruchów. Jest to łatwiejsze niż, zapewne, przypuszczasz. Jeżeli chcesz, to zacznij już teraz.
  Stań, zamknij oczy, rozluźnij się i skup na sobie. Przede wszystkim skieruj uwagę na odczuwanie przepływu energii w swoim ciele, nie na ruchach i mięśniach. Przed przystąpieniem do ćwiczenia nie sugeruj się obserwacjami innych ćwiczących (lepiej zapomnij o tym). Najważniejszą rzeczą jest wyciszenie i skupienie się na odczuwaniu energii płynącej przez ciebie, między tobą a otoczeniem. Korzystniej jest być skupionym na czuciu energii, niena kierowaniu jej.
  Kiedy pozostajesz skupiony na odczuwaniu przepływającej energii, możesz poczuć, że mięśnie chcą poruszać się. Pozwól im samym decydować, pozwól ciału wykonywać swoje własne ruchy, na które ma ochotę. Jaki to będzie ruch (czy wykonany z gracją, symetrycznie itp.), nie ma znaczenia, jeżeli pozostajesz skupiony na energii. Ciało wybierze ruchy, które pozwolą ci lepiej czuć energię. Jednocześnie poziom energii będzie wzrastał. Możesz to potraktować jako kontemplację odczuwania energii.
  Kontemplacje, wizualizacje, ćwiczenia energetyzujące to ważne elementy na drodze świadomego rozwoju duchowego człowieka. Regularne ich wykonywanie prowadzi do wszechstronnego rozkwitu człowieka. W rezultacie umysł staje się jaśniejszy, bardziej twórczy i spokojniejszy a ciało powraca do stanu najdoskonalszego, co przejawia się między innymi jego zdrowieniem i odmłodzeniem. Jednym z wyników takiego działania jest też zmiana zależności między człowiekiem a materią zwaną pożywieniem. To może doprowadzić do zaniku potrzeby jedzenia – ono stanie się, po prostu, zbędne.
  Ćwiczący człowiek staje się istotą o tzw. wyższych wibracjach, co powoduje, że coraz więcej naturalnie emanuje Miłością. W świecie niematerialnym człowiek ten widziany jest jako coraz bardziej świetlista istota. Wtedy już nie ma mowy o jedzeniu albo niejedzeniu, bo to staje się nieistotne.
  Jeżeli postanowiłeś utrzymywać twoje ciało w doskonałej formie fizycznej, może nawet bez jedzenia, to regularnie wykonuj ćwiczenia energetyzujące. Dzięki temu nauczysz się świadomie kierować energią.
  Odczuwalna energia i moc, jaką dają człowiekowi tego rodzaju ćwiczenia, jest trudna do wyrażenia słowami – to trzeba poczuć. Ten kto raz to poczuje, zawsze będzie tęsknił za tą energią i mocą ciała. Mistrzowie potrafią wykorzystywać tę energię do zabijania, wskrzeszania, leczenia, żywienia lub materializacji.
  Kiedyś wróbel w locie uderzył w szybę drzwi balkonu naszego domu. Widocznie, chcąc wlecieć do jasnego pokoju, nie zauważył tej szyby. Uderzywszy upadł na ziemie i leżał, bez ruchu, jak martwy.
  Podniosłem go, zamknąłem między dłońmi i skupiłem się na przesłaniu mu energii życiowej. Poczułem naturalnie emanującą ze mnie Miłość. Po chwili poczułem, że wróbel poruszył się. Rozwarłem dłonie i trzymałem go tylko na jednej. Ten jakby trochę zdziwiony, co się stało, patrzył na mnie. Poczułem, że ptak jest nasycony energią życiową, że jest w pełni sprawny, zupełnie zdrowy. Lekko wyciągnąłem przed siebie dłoń i powiedziałem do niego: „Możesz już lecieć, jesteś zdrowy.” On jednak nie chciał, siedział tam i patrzył na mnie. Przekrzywił główkę w lewo, potem w prawo i patrzył mi w oczy. Dopiero kiedy całkowicie wyciągnąłem dłoń i lekko wstrząsaniem dawałem do zrozumienia, że ma sobie odlecieć, ten zrozumiał i szybko odleciał, pełen energii i siły.
  Gdybym był mistrzem we władaniu energią, nie musiałbym brać wróbla do ręki. Wystarczyłoby, żebym popatrzył na niego – wynik byłby ten sam.
  Dla człowieka poszczącego lub dążącego do inedii, niejedzenia, ważne jest dobre samopoczucie. Jednym z najczęstszych symptomów występujących po odstawieniu jedzenia jest słabość ciała. W tym przypadku ćwiczenia energetyzujące są skutecznym środkiem. Zapamiętaj to i ćwicz dla zdrowia ciała oraz sprawności umysłowo-cielesnej.

  • Elżbieta
   Wrz 13, 2015 @ 02:00:18

   Asia, tak, Kazdy człowiek ma tę Energie Życia w Sobie, Moze inaczej , Jestes tym Życiem w Człowieku, który jest zbiorem Światów Ziemskich, Minerałów, Roślin, zwierząt, z całym zapisem programów, manipulacji I sztucznej chemi, włożonych , I tutaj Jako Rozbudzone Życie , Świadome rozbudzone Życie, Rozpuszczajac to w Sobie, rozpuszczamy to w Przestrzeni Ziemskiej , w tych Światach, Pojawiajace sie zwłaszcza zwierzęta, wymagajace czy uzdrowienia, czy pokazania nam naszej wewnetrznej Mocy, są po uzdrowieniu, może raczej oczyszczeniu, zapisów, Przywracane do wibracji Żywej Energii Życia, wibracji Miłości, bo przecierz podobnie jak rośliny, minerały, sa Żywą Energia, zawsze w nich sie tlaca , czekajacą na Wsparcie poprzez Człowieka, I oczyszczenie z tych którzy z tej formy, kształtu Życia, też korzystali, Kształt, bez tej gęstości, materii, która Jest tEnergia , I Skupia Energie Życia w Sobie, Jako sama Energia Jesteś tylko Energią Świadomościa, W Kształcie Jesteś skupiona, I wtedy możesz Cudów dokonać, I tak mamy przenikanie, Pulsacje, odczuwaną wewnętrznie na wszystkich Ziemskich poziomach, światach, w człowieku, I pobudzanie Energia Życia wszystkich tych Światów, I programów, które zebrał Człowiek w Sobie, aby je rozpuścić, a nie powtarzać, I gdyby ludzkość , miast walczyć, pomiedzy Soba,wymianiać Ciała, jak to było, bo było, zaczęła wspierać to Jedno Żywe Życie w Człowieku, z którym miała się w nim połaczyć, zakończył by sie proces, narodzin I Śmierci, choroby, straty, braku, bogactwa I za nim pogoni, Jedynym Bogactwem jest Żywe Życie, W Człowieku, Które potrafi ożywić kazda Energie Ziemska będaca w przestrzeni Ziemi, w wibracjach nieważne na jakim poziomie, jest ludzkośc, wystarczy oddać się Żywemu Życiu, jako ludzka Świadomośc, mówi o tym E. Tool, mówi o tym wielu, którzy juz zaczynaja być Jednościa w kształcie człowieka, I odkrywaja swoje naturalne możliwości, w Sobie, jako Energia Życia, jeden Żywy Człowiek I wielki Umysł, I wielka Świadomośc, Samodzielna, w wibracjach Miłości, wibracjach Światła Żywego , pulsujacego, Siebie nawzajem Prznikajacego w kształcie Człowiek, Kobieta Męzczyzna , Świadomy, Żywy , Ziemianin, Przedstawiciel Tej Ziemi, bo mówimy o tej Planecie,
   http://www.jestemsoba8.blogspot.com

  • darek
   Wrz 13, 2015 @ 04:32:36

   Przeczytałem pierwszy akapit ,że niby można sobie wydłużyć życie.Powstało we mnie takie pytanie czy można wydłużyć samego siebie.

  • Omstan
   Wrz 13, 2015 @ 18:25:13

   Witaj Asiu,
   a czy mogłabyś wkleić link do strony z książką? Jak wrzucam w googla, to nie odnajduje strony. Bardzo chętnie zapoznam się też z drugą częścią książki Hathorów.

 2. Małgorzata
  Wrz 11, 2015 @ 22:05:57

  Witam serdecznie,
  bardzo rzadko zamieszczam wpisy na stronach internetowych, jednak przekaz jaki dzisiaj otrzymałam od Przyjaciół wysokowibracyjnych spowodował, że tej wiadomości nie mogę pozostawić jedynie dla siebie i moich bliskich.
  Informacja dotyczy pożywienia. Każdy z nas wie w jakim stanie jest nasza żywność powszechnie kupowana w sklepach, na straganach- pestycydy, środki ochrony roślin, chemitrals. Jednak teraz nasi Ciemni Bracia postanowili dodatkowo „wzbogacić” żywność o inne składniki z tablicy Mendelejewa, których przetworzenie przez układ trawienny człowieka może go znacznie osłabić. Konsekwencje tego co będzie parę lat po takiej jakości spożywanych pokarmów każdy może sobie wyobrazić.

  Jest jednak na to sposób. Przekazano, aby każdy z nas błogosławił płody rolne już na etapie sadzenia, następnie zbiorów i konsumpcji. Tylko taki sposób postępowania odwróci negatywne skutki działań Ciemnych Braci.

  Matka Ziemia nie da rady oczyścić wszystkiego co w swojej krótkowzroczności czynimy. To my Ludzie dokonując tych nierzadko barbarzyńskich czynów mamy obowiązek wesprzeć naszą Matkę i okazać Jej wdzięczność za trud i bezwarunkową miłość.

  Proszę przekazujcie tę wiadomość od Przyjaciół każdemu kogo kochacie i uważacie, że jest tak ważny jak Ty.

  Z wdzięcznością za Wasze działanie
  Małgorzata

  • Elżbieta
   Wrz 12, 2015 @ 20:45:02

   Może nie błogosławić, bo błogosławisz, to czym one są napełnione, I to wyrasta, kiedyś pisałam, jaka Moc posiadamy w Sobie, kazdy indywidualnie, Serce, I tam wibracje, które z odpowiednim czy zarządzeniem , decyzją, zmieniaja zapisy wibracyjne we wszystkim, tak wiec, spróbuj, warto, Ijeżeli tyczy sie to „szkodników” , bo za takie uważa się mszyce, , ślimaki, I inne gryzonie, zawsze powiedz , przenieś się tam gdzie jesteś potrzebny, a odejdą , czasem zmienia kształt przez to odejście w eteryczny, gdy ludzkość , działajaca tylko z zakodowanej Głowy, tępić je zaczyna, majac przy tym zajęcie, , które albo rozpozna I świadoma sie stawać zacznie, albo będzie tępić Ciało, podobnie jak robi to u siebie, Energia, żywa pozostanie bo jest Energią , ale czy Świadoma będzie? na to pytanie już w Wibracjach Serca , kazdy indywidualnie znajdzie odpowiedź dla Siebie, Tak wiec bez błogosławienia, a wibracjami Światła , te chemie zmieniac, w naturalne minerały Ziemi, te Prawdziwe, I Prawdę znasz tylko TY osobiści, I dotyczy ona właśnie zakątka Ziemi, który oddaje sie Tobie pod opieke I Twoja transformacje w Żywe Życie, Służące Żywemu Życiu, Ponownie służenie, dziwne określenie, a więc bezwarunkowo wspierajace, W Jednej Ziemskiej Świadomej Istocie,
   http://www.jestemsoba8.blogspot.com

 3. krystal28
  Wrz 10, 2015 @ 16:25:23

  Drogi Blue, zanim zaczniesz komentować, zapoznaj się dogłębnie na czym polega misja wojowników Światła i ich ‚walka z ciemnością’ i także z zasadami komentowania na tym blogu, które są w zakładce nad listą najnowszych komentarzy. Wielu wojowników Światła ryzykuje swoim życiem i wolnością [i często życie ich bliskich jest zagrożone], ujawniając działania kabała i nie pozwolę na ich atakowanie na moim blogu.

  • anuradha57
   Wrz 13, 2015 @ 22:05:25

   Elżbieto, masz rację, ale tylko w części, ponieważ wszystko zależy od naszych intencji i ułożenia tego błogosławieństwa, aby nadać mu moc odwracającą niepożądany efekt. Poza tym to nie musi być robione przez nas, można poprosić Jezusa, Stwórcę, aby pobłogosławił. Nie każdy może czuć się na siłach, aby robić to samodzielnie. W każdym razie uważam, że każdy kto ma na względzie dobro swoich najbliższych powinien błogosławić. 🙂

 4. Anaja
  Wrz 10, 2015 @ 13:33:28

  Witaj kristal
  Jak Już jest ten link to nie wstawiaj proszę. myślę że teraz jest ważna każda dobra informacja. a ludzi drzemiących jest mnóstwo…
  Pozdrawiam…
  http://kochanezdrowie.blogspot.com/2015/09/to-wazne-przesanie-dla-ludzkosci.html

 5. Ewa
  Wrz 09, 2015 @ 21:44:03

  Black Butterflies, Krystal
  pięknie Wam dziękuję za tłumaczenie
  jesteście wielcy 🙂

  ❤ kr

 6. ch.ela
  Wrz 09, 2015 @ 17:44:05

  dziekuje Miracle

 7. Miracle
  Wrz 09, 2015 @ 15:22:35

  Żyjemy niewątpliwie w najbardziej niesamowitym i cudownym czasie, jaki miał miejsce na Ziemi od tysięcy lat. Coraz bardziej budząca się Świadomość Chrystusowa powoduje, że otaczający nas zewnętrzny i materialny świat ulega coraz większemu rozpadowi, a dzieje się to tylko po to, aby fałszywe wartości na których został zbudowany mogły zostać zastąpione Prawdą. W ciągu ostatnich kilku tygodni zaczęła docierać do Ziemi olbrzymia fala energii ze Słońca początkowo spowodowana ośmioma silnymi rozbłyskami w dniach 21-24 sierpnia. To co się dzieje w ciągu ostatnich kilku dni jest zjawiskiem niewytłumaczalnym dla ludzkiego i ograniczonego umysłu. Mimo tego, że aktywność słoneczna w sensie wybuchów jest obecnie na niskim poziomie, to olbrzymie ilości plazmy odrywają się od Słońca i dosłownie bombardują ziemskie pole magnetyczne. Niemalże każdego dnia mają miejsce coraz bardziej natężone burze geomagnetyczne, które przynosi szalejący z coraz większą szybkością wiatr słoneczny.Gdy przyjrzymy się temu nieco uważniej, to okazuje się, że Słońce, będące Światłem podtrzymującym życie w świecie materialnym jest również odbiciem Źródła i Stwórcy wszelkich duchowych form życia istniejących we Wszechświecie, Źródło naszego Istnienia lub innymi słowy kochający Bóg-Ojciec, który w swojej nieskończonej i niepojętej przez nas Miłości nie chce naszej samozagłady i w ten sposób powoduje znacznie przyspieszony wzrost świadomości., budzący ludzkie dusze do ponownego zjednoczenia w zagubionej Prawdzie.

  Znajdujemy się dosłownie na krawędzi pomiędzy odchodzącym cyklem słonecznym trwającym wiele tysięcy lat, który symbolizował okres „ciemności” i totalnego uśpienia świadomości a nadchodzącym nowym cyklem, symbolizującym przebudzenie Świadomości Chrystusowej i ponowne połączenie ze Światłem (Wszystkim-Co-Jest). Życie na Ziemi zostaje przywrócone do równowagi, którą sami z powodu nieświadomości zakłóciliśmy. Nadchodzący okres może przynieść wiele wydarzeń, które okażą się trudne do przeżycia szczególnie dla tych, którzy za wszelką cenę chcą jeszcze podtrzymać w swojej świadomości całkowicie upadły i fałszywy system społeczny. Ci z nas, którzy świadomie rozpoznają obecną sytuację i są otwarci na nadchodzące wydarzenia zostaną wzmocnieni w duchu i w ciele, co pomoże przejść to wszystko w sposób bardzo łagodny. Bardzo prawdopodobne jest to, że coraz bardziej zwiększające się działanie Słońca na ziemskie pole magnetyczne całkowicie wyłączy zawieszone na orbicie okołoziemskiej satelity połączone z systemami komputerowymi i informatycznymi. Dzięki temu zostaną też uszkodzone liczne urządzenia elektroniczne i energetyczne na Ziemi. Pozornie może wydawać się to olbrzymią katastrofą, gdyż zniknie przede wszystkim wirtualny i fałszywy pieniądz, który miał za cel tylko i wyłącznie nas podzielić między sobą i zarazem oddzielić od Prawdy, czyli Miłości łączącej się nierozerwalnie z każdą istniejącą formą życia. Najbardziej jednak istotnym działaniem Słońca jest jego działanie na świadomość ludzką, która ma szansę niesamowitego przyspieszenia, ale tylko wtedy, gdy nastąpi w człowieku rozpoznanie tego i otwarcie się. Ci którzy są na to zamknięci mogą doświadczać odwrotnego działania, czyli może nastąpić wtedy coraz większy spadek świadomości, co spowoduje również upadek w sensie fizyczno-cielesnym.

  Żyjący na planecie Ziemia człowiek znajduje się na krawędzi samozagłady, który spowodowała niezwykle trująca a zarazem egoistyczna i śmiertelna ludzka pycha. ilość liczona obecnie ilość szaleńców, którzy mają w posiadaniu broń masowego rażenia siedzi przed komputerami i szuka celów do odpalenia swoich śmiercionośnych zabawek. Sztucznie stworzone pieniądze już ich nudzą i w ten sposób szukają sposobów, aby zdobyć władzę absolutną nad ludźmi, których coraz trudniej jest kontrolować. Całkowicie zniewoleni i opętani przez egoistyczny umysł nie pragną więc niczego innego od niewolników, nad którymi dałoby się całkowicie zapanować. Jednak aby łatwiej można było nimi rządzić, potrzebna jest eliminacja znacznej ich ilości. Niestety, ale do takiego upadłego stanu doszedł człowiek, który stał się znienawidzonym wrogiem samego siebie, jednocześnie mając na sobie założoną maskę bardzo kochającego i troszczącego się o losy innych.

  Nadal wśród ludzi jest bardzo niewielu tych, którzy potrafią się upokorzyć i wyznać w duchu swoją niemoc i niemożliwość czynienia z siebie jakiegokolwiek „dobra”. Bardzo wielu twierdzi nadal, że tylko własnymi siłami można dojść do doskonałości, która uczyni nas lepszymi i bardziej oświeconymi. Jakże to złudne i egoistyczne a zarazem też niebezpieczne, ponieważ powoduje odcięcie od jakichkolwiek Łask, które dostarczają nam zupełnie bez żadnego wysiłku wszystko to, co potrzebne jest do przejścia tych zmian w łagodny sposób. Ci którzy chcą nadal być niewolnikami systemu, stworzonego tylko i wyłącznie do zaspokajania egoistycznych żądz i pragnień, wzajemnie się przy tym wyniszczając, zostaną przeniesieni do świata, gdzie będą mogli nadal śnić tę iluzję przez kolejne tysiące lat. Jakże bardzo niewielu chce przyjąć najważniejszą duchową zasadę, która mówi, że tylko najmniejsi mogą stać się największymi. Wyzwalająca z iluzji Pokora jest tylko szczerym przyznaniem się w duchu do niemożliwości bycia „dobrym”, gdy chcemy to robić sami z siebie, czyli z poziomu ego i proszeniem o Dar Pokory. Jakże wielu z nas nadal odrzuca Pokorę będącą jedyną cnotą duchową, łączącą nas ponownie z prawdziwym życiem . Jak bardzo niewielu przyjmuje do swoich serc pokornego Jezusa, jako jedyną drogę, prowadzącą do wyzwolenia ze świata pozorów i iluzji, a jednocześnie wejścia w prawdziwy świat jednoczącej Wszystko i Wszystkich Miłości.

  Wielu z nas, którzy byli już bardzo blisko wyzwolenia z iluzji, dało się w ostatnim czasie ponieść pokusom fałszywego świata i ich serca stały się zatwardziałe na wyzwalającą Moc Miłości. Może wydawać się to smutne, szczególnie w przypadkach, gdy tymi zwiedzionymi i uśpionymi w czujności zostały bliskie nam dusze. W takich sytuacjach, jedyne co możemy zrobić dla tych bardziej nam bliskich i mniej bliskich dusz, to prosić o Łaskę dla nich w postaci najczystszej Miłości. Z pewnością każda dusza przebudzi się i powróci do Światła, ale niekoniecznie będzie to się odbywać w sposób widoczny i w tym samym czasie. Istotne jest abyśmy postrzegali je, jako coraz bardziej budzące się i przepełnione Prawdziwą Miłością, ponieważ wpływa to na ich podświadomość i powoduje skuteczne zmiany.

  Nie proponuję nikomu, kto czyta te słowa, aby z łatwością uwierzył w to, co piszę. Z pewnością ten, kto przeżywa w sobie coś podobnego z łatwością rozpozna, że te zmiany, o których piszę, już się zaczęły. Wielu może uznać mnie za szaleńca, bo przecież to nie byłoby normalne, gdyby Ziemia zamieniła się nagle w dom wariatów. Niewielu jednak potrafi rozpoznać, że Ziemia jest od niepamiętnych już czasów domem wariatów i zamieszkuje ją człowiek o rozdwojonej jaźni, który z jednej strony próbuje udawać wszechwiedzącego i kochającego a drugiej strony jest bardzo ograniczony i nienawidzący innych, a przede wszystkim siebie. Próbuje maskować to swoje podwójne oblicze na wszelkie sposoby, ale ta jego „choroba” posunęła się już tak daleko, że jedynym sposobem, aby go od niej ocalić jest ukazanie mu, że maski, które na siebie nakłada nie pasują już do rzeczywistości, która nastała. Dlatego, gdy zostaną mu te maski zdjęte, to może okazać się to bardzo bolesne w sensie emocjonalnym. Tym człowiekiem jestem i jest nim każdy inny człowiek, ale nie każdy potrafi się szczerze do tego przyznać.

  Otwierający się przed nami Nowy Świat nie jest już miejscem, gdzie posiadamy „swoją wolną wolę” i „swoją drogę”, którą podążamy, mając na sobie założone niezliczone ilości masek. Te egoistyczne wartości, które oddzielały nas od reszty Istnienia czyniły nas tylko fałszywie lepszymi i bardziej niezależnymi od innych. Jak powiedział Jezus – „moja wola i wola Ojca są Jednym”, tak samo nasza wola staje się Jednym ze Wszystkimi i Wszystkim na jedynej drodze jaka istnieje, którą można nazwać Zjednoczoną Miłością w Niedualnym Świecie, będącym naszym prawdziwym Domem do którego ponownie powracamy…

  W Jedności…

  • Omstan
   Wrz 09, 2015 @ 18:59:11

   „Nadal wśród ludzi jest bardzo niewielu tych, którzy potrafią się upokorzyć i wyznać w duchu swoją niemoc i niemożliwość czynienia z siebie jakiegokolwiek „dobra”. Bardzo wielu twierdzi nadal, że tylko własnymi siłami można dojść do doskonałości, która uczyni nas lepszymi i bardziej oświeconymi. Jakże to złudne i egoistyczne a zarazem też niebezpieczne, ponieważ powoduje odcięcie od jakichkolwiek Łask”

   Z tym fragmentem akurat się nie zgadzam, gdyż bardzo przypomina mi bełkot urzędnika kk. Człowiek noszący w sobie pierwiastek boski (czystą boską Świadomość tożsamą z Bogiem czyli duszę) jest z gruntu dobry i jest dolny czynić dobro, ale o tym zapomniał,gdyż tysiące lat indoktrynacji i prania mózgu uczyniło swoje.
   Bóg (Pierwsze Źródło wszystkiego Co jest) z którego człowiek się wywodzi nie wymaga od niego korzenia się i stałego potwierdzania, że człowiek jest niczym wobec Boga, gdyż jest to nieprawda. Człowiek jest dzieckiem bożym i między nim a człowiekiem mają miejsce relacje rodzinne. Inną sprawą jest, że człowiek musi dojść do rozpoznania kim jest, gdzie jest i po co jest. Gdy ma tą świadomość Ojciec goszczący w jego sercu w naturalny sposób wspiera go w jego drodze powrotnej do Domu czyli obdarza go swoimi łaskami, gdy on tylko tego chce.Taka narracja jak w cytacie przypomina mi agenturalną wypowiedź urzędnika kk, który z rozpędu brnie w schematyczne „nauczanie” dla maluczkich jakby nie wiedział, że Anunaki, z JEHOWĄ włącznie także już przeszli na stronę Światła.
   Nie korz się przed Bogiem, ale proś o pomoc w drodze powrotnej, a Twój Ojciec pomoże ci w tym bez wątpienia.Nie twierdzę, że jesteś agentem kk, ale gdy czytam takie rzeczy, to moje wnętrze od razu nakazuje mi ostrożność.

  • darek
   Wrz 09, 2015 @ 19:15:13

   A TY wyzwoliłeś się z iluzji o której piszesz.Tylko napisz jak?.

  • Elżbieta
   Wrz 09, 2015 @ 23:27:30

   tak sobie czuję, może dośc tej ciągłej pokory, gdy drżenie Serca człowiek poczuje, Ludzkość wSobie Miłościa obejmie, I wtedy rozpozna , że zawsze był życiem, w tych wszystkich następujacych po Sobie wibracjach, Razem z Ziemia jako jej „mniejsze” Życie, I czy teraz ponownie wskazywać I sie tulić, czy poczuć tę radośc w swym Sercu, I pozwolić działac tej Miłości Mocy Stwórcy , I byc w tych swoich wibracjach Serca, Żywe Życie, Człowiek kazdy ma Serce, I w tym Sercu jest taka substancja krwia nazwana, która rozprowadza te wibracje, zgodnie z impulse Ziemi, I słońca,
   I cos odemnie, tak mi się napisało, może pasuje , a może ktoś odrzuci, to jego,

   I kolejna moja Przypowieść, Gdy Umysł ukształtował już Ziemie, wypełnił Ja swoją Miłościa Pieknem, I tak dwie Energie , w Człowieku razem połaczone, wtedy oboje zdecydowali na swoje rozdzielenie I Życie obok Siebie, I zradzać sie z Siebie Życia rozpoczęli, aż stali sie oddzielnymi Podstawami dwuch Energii, z Jedna Moca stwórczą w Sercu kazdego Ziemskiego kształtu, Kobiety I Męzczyzny, On Moc Umysłu, Budowniczy, Ona Mądrośc I Piekno, wspierająca Jego budowe, I na podstawie pozostali, aby teraz kontunuowac swoje wzrastanie podnoszenie I aktywowanie tego, czym mieli być jako samodzielne Życia Ziemskie obok Siebie, w Przestrzeni z wibracji ich Miłości utkanej I Światłem Ziemskim wypełnionej, , odczuj , odczuj Sercem, I stawaj sie zgodnie ze swoim kształtem,
   http://www.jestemsoba8.blogspot.com
   I dość tego straszenia, teraz spokój I podnoszenie wibracji swego Światła, bo wszyscy nim Jestesmy, nawet czerń, która tak naprawdę jest symbolem Macierzy, Macierzy rozświetlanej przez wewnetrzne Światło, A na to przebudzenie wielu „pracuje” zajmujac się swoim podnoszeniem na Energię Ziemska oddziałowuje, ktos zaczął, ale mógł zacząć jako fizyczny Człowiek, który ma w Sobie Wszystko, kazdą wibrację zapisana , która była od powstania Ziemi,
   a więc rożswietlenie, juz bez straszenia, spokojne I z oddechem Świadomym pełnym Sercem, tego Życzę kazdemu, w tym zbliżajacym się zrównaniu Dnia z Noca , Światła z Czernie, Duchowości z Macierzą,

   • Elżbieta
    Wrz 09, 2015 @ 23:35:19

    Acha I jeszcze jedno, jak myslicie , czy na tak pieknej Planecie, Miłośc zostałaby bez wsparcia, tego który ma ja w swym Sercu, I chodzi po tych zielonych trawach, wącha te kwiaty różnobarwne, I czuje zapach świerzego powietrza, w Przestrzeni która Miłośc wibracyjnie juz wypełnia,

 8. Monika
  Wrz 08, 2015 @ 22:09:36

  Witajcie, mam pytanie odnosnie tych zapasow. Czy to ma byc np. cos puszkowanego czego nie trzeba gotowac ? Czy raczej prad i gaz bedzie a tylko problem z zywnoscia w sklepach. Moze zaopatrzyc sie w turystyczna butle z gazem zeby cos upichcic. Przepraszam za takie pytania ale to wszystko w trosce o moje male dzieci ktore dodatkowo maja bardzo ograniczone menu tzw. niejadki i jesli nie ma ich potraw to nie chca w ogole jesc brrrr. Serdecznie dziekuje za odpowiedz i ta wczesniejsza takze. Pozdrawiam cieplutko.

  • Princess Woona
   Wrz 09, 2015 @ 20:39:50

   tez sie zastanawiam jak to bedzie D:

  • Dajamanti
   Wrz 11, 2015 @ 02:57:28

   Do 2020 roku możesz spać spokojnie. A potem już nie musisz robić żadnych zapasów. To jest zupełnie niepotrzebne.

   Energia Galaktyczna podtrzyma wszelkie istnienie które musi zostać. Tym którzy mają odejść, nie pomogą żadne zapasy i kryjówki.

   Podtrzymuj energię miłości i obejmuj nią Twoje dzieci, a będziesz miała zapewnione, że ani im ani Tobie nic złego się nie stanie.

   Nie będzie żadnych globalnych kataklizmów na tej linii czasowej!

   Pozdrawiam Cię w naszej miłości ❤

   • Jan
    Wrz 11, 2015 @ 12:18:07

    Dzięki Dajamanti za tę cenną informację. Z Twojej wypowiedzi można wywnioskować, że „wydarzenie” nastąpi nie później niż za 5 lat – czy tak?
    Mam teraz lat 72. Ciekaw jestem czy zostałem „przewidziany” do dotrwania do „wydarzenia”. Niestety nie znam sposobu aby się tego dowiedzieć.
    Nie pozostaje mi więc nic innego, jak tylko czekać…
    Pozdrawiam serdecznie Ciebie oraz wszystkich czytelników tego bloga
    Janek

    Janku, milo widzieć Twój komentarz. Myślałam o Tobie ostatnio, jak się miewasz. Serdecznie pozdrawiam ❤ kr

    • Jan
     Wrz 11, 2015 @ 21:07:24

     Droga Krystal
     Dziękuję Ci za miłe słowa.
     Ja miewam się „tak sobie”. W tym wieku mało kto czuje się idealnie.
     (Z utęsknieniem czekam na tę wielką przemianę naszego świata no i oczywiście na te obiecywane komory światła)
     Dość dawno nie pisałem żadnego komentarza, ale na Twojego bloga zaglądam parę razy dziennie. Moja żona była wśród Twoich znajomych na Facebooku, tak więc miałem pewne informacje również z tej strony.
     Pozdrawiam Cię serdecznie
     Janek

     Drogi Janku, trzymaj się zdrowo i wesoło. Ważne, że masz intencję doczekania do zmian, która może przenosić góry! Właśnie opublikowałam ostatni wywiad Kobry z ciekawymi i dobrymi informacjami ❤ – kr

    • Oualander
     Wrz 11, 2015 @ 22:24:14

     Drogi Janie, myślę że ty jesteś „wojownikiem”, (sam nim jestem) więc rok, dwa czy nawet cztery tylko cię wzmocni 🙂 .
     Przemeblowanie światopoglądu (blog Krystal) w twoim przypadku (72 lata) to niemalże mistrzostwo, (osobiście nie znam nikogo kto byłby starszy od ciebie i jednocześnie posiadający tak dużą otwartość umysłu ) dlatego też pozdrawiam cię serdecznie i życzę ci wiele miłości radości i szczęścia w dalszym życiu.

     Piotr 🙂

    • NajKasia
     Wrz 12, 2015 @ 11:08:47

     Janku to dla Ciebie. Tylko dwie minuty, a może aż dwie minuty, na podniesienie wibracji.
     Także ostatnio myślałam, „co u Janka, co u Dajamantiego” i proszę 🙂
     Pozdrawiam wszystkich serdecznie ❤

    • Jan
     Wrz 12, 2015 @ 18:54:55

     Dziękuję Tobie Piotrze za słowa otuchy oraz Tobie Najkasiu za ten plik muzyczny.
     Mam podłączone do komputera kolumny aktywne dzięki czemu mogę słuchać muzyki z dobrą jakością dźwięku.
     Niestety nie umiem robić takich uśmiechów i serduszek jakimi często kończycie Wasze wypowiedzi.
     Serdecznie Was pozdrawiam
     Janek

   • Tomek
    Wrz 11, 2015 @ 14:07:31

    A to ciekawe, bo jak to ma się do twierdzenia kobry, który utrzymuje że Wydarzenie nastąpi do końca przyszłego roku?

    Kobra nigdzie nie podaje żadnych terminów, gdyż jakiekolwiek wydarzenia na świecie są uwarunkowane poziomem kolektywnej świadomości – kr

    • Tomek
     Wrz 13, 2015 @ 18:23:27

     Masz rację ale mam wrażenie wnioskujác z jego wypowiedzi, że nie potrwa aż 5 lat, tylko dużo krócej . Oby 🙂

     —–

     Tak, moja prognostyka – rok 2017 – kr

   • Mirka
    Wrz 11, 2015 @ 23:52:36

    Ja rowniez dziekuje z calego serca Dajamanti za te wspaniale wiadomosci !

    Sciskam i caluje ciebie, Krystal i cala reszte swiata !

    Mirka

    ❤ kr

   • Maria W.
    Wrz 13, 2015 @ 08:31:31

    Kochany Dajamanti !
    Bardzo dziękuje za tą wspaniałą , radosną wiadomość , którą zechcialeś się z nami podzielić.
    z Miłością – Maria

 9. Chleb
  Wrz 08, 2015 @ 19:21:53

  Pytanie w związku z przewidywanym kryzysem finansowym:
  Jest sens brać kredyt na budowę w tym roku? Czy jeśli już wezmę to wstrzymać się na jakiś czas z inwestycją i trzymać gotówkę w bezpiecznym miejscu? …a może odpuścić sobie?
  Z góry dziękuje za jakieś podpowiedzi .

  • nell
   Wrz 08, 2015 @ 22:11:29

   O tych kryzysach była już mowa wielokrotnie, póki co nic takiego się nie wydarzyło. Aczkolwiek nie wykluczam, że się wydarzy. Z tego co wiem (była o tym mowa niegdyś), że zmiany mają przebiegać łagodnie, bez „wstrząsów”, ponieważ wielu ludzi spostradałoby zmysły, gdyby było inaczej.
   Najbardziej „ciekawiły” mnie różne scenariusze dotyczące tego Nowego Świata- jeden poprzez drugiego podaje „lepsze”. A naciekawszy jest fakt, gdy wchodzi się w przestrzeń serca i zadaje się te pytanie Bogu, to On sam nie wie, jak będzie, bo ciągle wszystko się zmienia. Cóż… Bóg nie wie.. .ludzie „wiedzą” wszystko…

   • darek
    Wrz 09, 2015 @ 19:47:55

    Gdzieś przeczytałem taką wypowiedż,że Bóg może wszystko,poza jednym ,nie jest w stanie wszystkich zadowolić,ale człowiek jest już tak upodlony,że musi nas czekać tylko lepsze.Pozdro

  • Marian
   Wrz 09, 2015 @ 19:27:59

   Witam wybór należy do Ciebie zrobisz jak zechcesz
   Pozdrawiam cieplutko

 10. krystal28
  Wrz 08, 2015 @ 18:22:28

  W poprzednich wypowiedziach wyraziłam empatię dla uchodźców z Bliskiego Wschodu. Jednak istnieje tez druga strona medalu tego konfliktu w Europie, gdzie pewni uchodźcy chaotycznie zaogniają sytuację zapoczątkowaną przez zachodniego kabała w celu zdestabilizowania Europy. Powinniśmy być tego świadomi. Równowaga emocjonalna i duchowa jest dla wszystkich w tym czasie bardzo istotna. Prośba do pracowników/wojowników Światła: otaczajmy te rejony i tych ludzi Światłem pokoju i miłości.
  Oto relacja polskiego blogera:

  http://niezalezna.pl/70607-granica-z-austria-wstrzasajaca-relacja-polaka-z-autokaru-napadnietego-przez-imigrantow

  • nuda
   Wrz 09, 2015 @ 13:22:43

   dziwny ten art:(niby pisze ze uzywali wulgaryzmow i krzyczeli ze chca do Niemiec ale nie mowia w zadnym jezyku:(

 11. krystal28
  Wrz 08, 2015 @ 16:49:55

  Zagraniczne banki centralne wycofują z Banku Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku swoje zapasy

  http://pl.sputniknews.com/gospodarka/20150908/972590.html

 12. Marian
  Wrz 08, 2015 @ 11:50:12

  kto to jest Kobra? to jest istota materialna czy duchowa? czy ktoś jeszcze inny?

  Kobra jest rzecznikiem Ruchu Oporu na rzecz Swiatla i jest fizyczny – kr

 13. Monika
  Wrz 07, 2015 @ 22:27:34

  Witam serdecznie czy ktoś mógłby mi powiedzieć jak się sprawy mają z tym mega kryzysem ekonomicznym który ma nas zaskoczyć we wrześniu. W wywiadach z Simonem P. naczytałam się że lepiej wycofać pieniądze z banku, zaopatrzyć się w żywność na miesiąc itp. Srodki fin. wycofałam rodzina patrzy na mnie jak na wariata ale zrobienie zapasów to już zdecydowanie nie przejdzie może pampersy i mleko dla dziecka pozwolą, bo to się na bieżąco kupuje i wykorzystuje. Kobra znów uspokaja, że żadnych dotkliwych zmian nie będzie. Sama juz nie wiem w co wierzyć. Skrobnijcie coś na ten temat. Wielkie dzięęęęęęęęęki i pozdrawiam cieplutko.

  —-
  Moniko, we wrześniu, najprawdopodobniej jeszcze zapasy nie będą potrzebne, ale warto coś mieć dla siebie i nieprzygotowanych bliskich podczas upadku finansowego 3W. A to jest tylko sprawa czasu – kr

  • Omstan
   Wrz 08, 2015 @ 07:54:54

   Z mojej wiedzy wynika, że masoni zorganizowali duży zjazd bardzo bogatych ludzi i prośbą lub groźbą spowodowali, że ulokowali oni swoje aktywa (kopalnie złota, diamentów , ropy itp. w jednym z banków zagranicznych na terenie USA i w ten sposób oddalili widmo bankructwa. Nie wiadomo co zrobią Chinczycy w odpowiedzi na atak na ich port, (mają obligacje amerykańskie na kwotę 1,3 bln dolarów i w każdej chwili mogą przewrócić bankruta, ale czekają chyba na najbardziej sprzyjający im moment). W każdym bądź razie do końca tego roku FED utrzyma się chociaż na dalekim Wschodzie zaczyna się już coś dziać. Najbardziej boję się tego krachu w środku polskiej mroźnej zimy, gdy braknie prądu i gazu i kotłownie przestaną ogrzewać mieszkania. Dzieci i ludzie starsi będą mieli gehennę. Ale zobaczymy, może uda się to przejść mniej boleśnie.

  • Aldabra
   Wrz 08, 2015 @ 11:31:45

   Mam takie swoje miesięczne zapasy, które sukcesywnie zjadamy i uzupełniamy. Nie uruchamiam przez to lęku czy paniki, ale poczucie, że jestem przygotowana, kiedykolwiek zmiana nastąpi. W związku z tym mam głęboki spokój, że gdy czas zmian nadejdzie to sobie poradzimy. Miałam próbkę w Grecji, w czerwcu jak to może być, gdy z dnia na dzień zamknięto banki, a dostawy były nieregularne. Ludzie uruchomili masę swojej energii i empatii. W różnych miejscach na Ziemi może być różnie 🙂 Aldabra ❤

  • Princess Woona
   Wrz 08, 2015 @ 20:47:54

   czy jedzenie w sloikach w piwnicy sie liczy? moze uda sie kupic jedzenie w sklepie moze nie bedzie zle

 14. Omstan
  Wrz 07, 2015 @ 21:38:48

  Krystal, czy mogłabyś wyjaśnić, kto to jest ten szatan, który został odesłany do Centralnego Słońca? Bo Lucyfer, który przeszedł na stronę Światła to Enlil, syn Anu. Czy tak?

  To jest dobre pytanie dla Kobry – kr

  • Marian
   Wrz 09, 2015 @ 19:33:52

   EN-LIL syn ANU jest Annunaki Brat przyrodni EN-KIEN-LIL jest synem Brata ANU
   Pozdrawiam Świetliście

  • Marian
   Wrz 11, 2015 @ 17:53:39

   Witam ponownie wyjaśniam Ci , że Lucyfer to Archanioł który z innymi aniołami odszedł od Ojca by doświadczyć fizyczności i przez to zszedł na stronę Zła.
   teraz gdy zaczęła się Transformacja wyraził skruchę i powrócił do Światła by to zło co wyrządził innym istotom teraz naprawić
   Pozdrawiam
   Marian

 15. krystal28
  Wrz 07, 2015 @ 18:03:36

  Comiesięczny wywiad Roba z Kobrą z 31 sierpnia jest już w formie audio. Czekamy na transkrypt.

  Dzięki Czytelnikom za ciekawe komentarze i Monice (cz. 2), Tamarkowi (cz. 1) za udostępnienie interesującego socjalnego eksperymentu Mateusza Grzesiaka na FB [w moich oczach, genialnego wojownika Światła] na temat uchodźców ❤

PRAWA AUTORSKIE Copyright (C) by Krystal Freeman 2010. Do wszystkich przeze mnie przetłumaczonych tekstów na tym blogu, chyba, że zaznaczono inaczej. Rozpowszechnianie moich tekstów jest dozwolone i mile widziane pod warunkiem podania linku do oryginalnego tekstu na moim blogu i bez zmian tekstu.
%d blogerów lubi to: