Wywiad z Kobrą – 20 maja 2015

.

Zwiększona dezinformacja –  Spontaniczne uzdrawiania – Działanie zaawansowanych technologii – Trzęsienie ziemi w Nepalu – Reinkarnacja – Bateria Tesli – Pozytywni Reptylianie – Kuba – Księga Urantii – Syreny – Deja Vu – Roboty w kosmosie – Kwestia przeludnienia  –  Kontrola sieci komputerowej – Obywatelska milicja – Szczepienia dzieci w Kalifornii –  Jadeitowy Hełm – Tajna grupa na Węgrzech -Prawo po Wydarzeniu – Bankructwo Federalnej Rezerwy – Dewaluacja dolara – Duchy – Numer 13 – Czarne dziury – Cud w Fatimie – Filmy z kodami

.
.

Rob – A teraz panie i panowie następna specjalna edycja audycji radiowej Zwycięstwo Światła ze mną, waszym gospodarzem, Robem Potterem.  Mam zaszczyt gościć was tu dzisiaj ponownie.

KOBRA –  Dziękuję ci ponownie za zaproszenie.

Rob – Zawsze jest świetnie z tobą rozmawiać.  Zawsze mamy tak wiele pięknych rzeczy dziejących się na świecie.  Zauważyliśmy twój ostatni wpis.  Wygląda na to, że mamy obraz, sądzę, że nazywasz tę kobietę Dou Mu, która jest w Chinach.

KOBRA –  Przynajmniej na ten czas nie powiem dokładnie co jest na tych 2-ch zdjęciach.  Najważniejszym celem dla ludzi jest, by połączyć się z nimi i użyć własnej intuicji oraz własnych wewnętrznych umiejętności, by określić co na nich  jest.  A co jest nawet jeszcze ważniejsze, to  połączenie się z energią, która za tym stoi, ponieważ pierwsza faza ujawnienia jest energetyczna.  Nie ma tu wiele intelektualnego zrozumienia, albo intelektualnego podejścia do tego, ale bardziej jest to kwestia energetycznego połączenia i tylko wtedy będzie właściwy czas by ujawnić intelektualne informacje tego co jest na tych zdjęciach i co reprezentują.

Rob –  Ostatnio zostałem powiadomiony przez jeden z moich kontaktów, że będzie  wiele dezinformacji – że ci źli goście najprawdopodobniej będą starali się zniszczyć informacje pracowników Światła w następnych 4-6 miesiącach jako część ich programu.  Czy masz jakieś sugestie dla ludzi, by mogli odnaleźć prawdziwe odpowiedzi w sobie?

KOBRA –  Użyję tej samej odpowiedzi, której udzieliłem lata temu.  Połącz wewnętrzną, wyższą intuicję z wiedzą mentalną – z prawdziwą wiedzą.  Kiedy połączysz te dwa powyższe i jeśli to będziesz praktykował, możesz osiągnąć dobre wyniki w praktyce rozpoznawania.

Rob –   Okej.  Mamy sporo pytań o technologiach uzdrawiających w tym miesiącu. Ktoś pyta ‚Kiedy te zaawansowane technologie będą dostępne dla wszystkich za darmo?’  Jeśli po Wydarzeniu, jak prędko po Wydarzeniu?

KOBRA –  Tak, będą dostępne po Wydarzeniu.  Jest to tylko kwestia logistyki i zdolności ludzi do otrzymywania tych technologii, jak prędko po Wydarzeniu każda pojedyncza osoba będzie miała dostęp do tych technologii.

Rob –  Czy wszyscy będą mogli uzyskać dostęp do tej technologii?  Czy będą listy oczekujących?  Czy będą jakiekolwiek określone plany jak te rzeczy będą udostępniane?

KOBRA –  Tak.  Jak powiedziałem wcześniej, istnieją ograniczenia logistyczne.  Po Wydarzeniu będą priorytety.  Oczywiście, pierwszym jest żywność, ubrania i schronienie dla tych którzy tego nie posiadają.  I następnie ludzie z chronicznym bólem i  lista ciągnie się dalej.  Wszyscy zostaną powiadomieni uwzględniając ich pozycję na tej liście,  biorąc pod uwagę ich nagłą i szczerą potrzebę.  Ale będzie to rozpowszechniane masowo, tak szybko jak ludzkość będzie gotowa na otrzymanie tych nowych technologii.

Rob –  W czasie Wydarzenia, kiedy ostatnie pola skalarne zostaną zdezaktywowane i oczywiście dobroczynna gwiezdna rodzina będzie bardzo blisko Ziemi z ich promieniami uzdrawiania i energiami.  Czy będą spontaniczne uzdrawiania w czasie Wydarzenia, dzięki pewnym ogromnym ulgom od presji i rzeczy temu podobne?

KOBRA –   Tak, oczywiście.  Nawet przed Wydarzeniem będzie spontaniczne uzdrawianie i dramatyczna ulga od presji.  Ludzie zaczną odczuwać to, kiedy będziemy się zbliżać coraz bardziej do tego określonego momentu.

Rob –  Jak będzie to wyglądało w czasie Wydarzenia dla kogoś kto jest niewidomy? Czy oni ewentualnie również otrzymają uzdrowienie, jak sądzę, w późniejszym czasie?

KOBRA –  Później, po Wydarzeniu, tak.

Rob –  Ktoś pyta, czy mógłbyś opisać szczegółowo jak działają te zaawansowane technologie?

KOBRA –  Istnieje wiele różnych zaawansowanych technologii uzdrawiania i działają one na zasadzie harmonizowania wszystkich fizycznych i niefizycznych ciał, ponieważ spora część fizycznych dolegliwości jest w rzeczywistości fizyczną manifestacją energetycznych blokad w pewnym stopniu i kiedy te blokady zostaną zrównoważone, wtedy fizyczne ciało może zostać łatwo uzdrowione.  Istnieją również zaawansowane medyczne technologie, które są oparte na manifestacji protokołów z eterycznego planu – tak zwane komory manifestacji lub replikatory. Jeśli jest możliwe replikowanie żywności, jest również możliwe replikowanie ludzkich organów i przeprojektowanie ich w sposób, w którym funkcjonowałyby jako zdrowe.

Rob –  Co uważasz za najlepsze źródło lub kombinację dla odwrócenia procesu starzenia się, kosmetyki i dbania o swoje wnętrze?

KOBRA –  Najlepszym sposobem jest zawsze połączenie z twoim wyższym Ja, ponieważ twoje wyższe Ja, TYLKO twoje wyższe Ja ma moc odwrócenia entropii fizycznego ciała.

Rob –  Czy szczepienia są powodem autyzmu?

KOBRA –  W pewnych przypadkach, tak.

Rob – Jakie są inne możliwe przyczyny?

KOBRA –  Autyzm może być spowodowany głęboką traumą, zarówno prenatalną jak i po-urodzeniową.

Rob –  Paramahansa Jogananda wspomniał, że włosy działają jak antena do wymiaru astralnego, i że dłuższe włosy czynią osobę wrażliwszą.  Czy możesz skomentować o posiadaniu długich włosów i większej ilości intuicyjnej energii, której otrzymujemy z nich?

KOBRA –  Tak, aktualnie działają one jak antena i łączą nie tylko z wymiarem astralnym, ale również z wyższymi wymiarami stworzenia.

Rob –  Aktualnie zaawansowane technologie uzdrawiania są niedostępne dla osób bez pieniędzy.  Dlaczego ktoś ma płacić systemowi, który zostanie wyzwolony aby być uzdrowionym, kiedy uzdrowienie przyspieszy proces wyzwolenia?

KOBRA –  Jest tak ponieważ ludzie, którzy konstruują te technologie muszą zapłacić za części, muszą również jeść i muszą mieć dach nad głową.

Rob –  Czy możesz pomówić o powodach trzęsienia ziemi w Nepalu?

KOBRA –  Tak.  Jest to rezultat zwiększonej aktywności Centralnego Galaktycznego Słońca.  Od późnego kwietnia, Centralne Galaktyczne Słońce stało się bardziej aktywne.  Ludzie mogą wyczuć to na różne sposoby i ziemskie płyty tektoniczne reagują na tę wzmożoną aktywność.  W rzeczywistości, proces planetarnej transformacji został opóźniony o co najmniej 15 lat i nie może być już dłużej opóźniany.  Więc w przyszłości będzie więcej takiej sejsmicznej aktywności.

Rob –   Zostałem powiadomiony przez jedno źródło, że była to wiadomość dla Chin od kabała.  Ale oczywiście, może to być kombinacja obu. Domniemam.

KOBRA –  Nie.  Kabał nie jest odpowiedzialny za wszystko co dzieje się na tej planecie.  I z pewnością nie są oni odpowiedzialni za to trzęsienie ziemi.

Rob – Mówiłeś o tym jak toczą się wojny w przestrzeni kosmicznej.  Ludzie chcieliby wiedzieć nieco więcej szczegółowych informacji o tym jak przebiegają te wojny.  Oczywiście wydaje się, że są pewne eksplozje i zniszczenia statków kosmicznych w przestrzeni kosmicznej.  Czy jest to prawdą?

KOBRA –  Niezupełnie.  Sposób w jaki to przebiega jest obecnie nieco inny.  Nie jest to przedstawione tak jak w filmach.  Nie będę wchodził w szczegóły, ponieważ jest to sklasyfikowane.  Technologie sił Światła używane do oczyszczania systemu słonecznego są sklasyfikowane.  Są one bardzo efektywne.  Wszystko jest bardzo ciche i bardzo efektywne.  Ciemni zostają zmieceni i nawet nie wiedzą co ich uderzyło.

Rob –  Część z tych istot rzeczywiście zostaje uśmiercanych w procesie, poprzez ich opór, racja?

KOBRA –  To jest sklasyfikowana informacja.  Powiedziałbym, że są usuwani z ich lokacji.  Są zabierani do zakładu rehabilitacji na księżycu Ganimedesa i ci, którzy nie chcą zaakceptować Światła zabierani są do Centralnego Galaktycznego Słońca.

Rob –  Na Ziemi, kiedy ludzie umierają, czy ziemskie procesy są wciąż pod kontrolą – i proces reinkarnacji –  negatywnych archontów?

KOBRA –  Tak, archonci wciąż kontrolują proces reinkarnacji na Ziemi.

Rob – Czy dusze ogólnie reinkarnują natychmiastowo, czy mają jakiś czas na odpoczynek?

KOBRA –  Zazwyczaj mają pewien czas odpoczynku, który się skraca w miarę jak rzeczy przyspieszają.  Ale tak, większość dusz ma czas odpoczynku lub czas analizowania swojej przeszłości, a następnie prędzej czy później są zmuszani do ponownego inkarnowania.

Rob –  W przypadku wojsk lądowych, czy istnieją trwające bitwy w kompleksach podziemnych?

KOBRA –  Są pewne ograniczone konflikty w lokacjach Chimery, ale to tyle.

Rob –  Ktoś zapytał, dlaczego galaktyczni po prostu nie zneutralizują plazmatycznych bomb dziwadełek i  toplet uwzględniając fakt, że posiadają zaawansowane technologie?

KOBRA –  Nie mają technologii by to uczynić.

Rob –  Osobiście czuję, że jest wyższa siła, która zstąpi i całkowicie to zagwarantuje.  Czy zgodziłbyś się z tym, że istnieje możliwie wyższa siła, która zagwarantuje, że to się stanie?

KOBRA –  Zawsze jest wyższa siła, a kiedy warunki będą odpowiednie i kiedy świadomość będzie wystarczająca, siła wyższa zainterweniuje.

Rob –  Tak, to jest to co mi powiedziano.  Omne Onec [Wenusjanka z 5W inkarnowana na Ziemi – kr] w wywiadzie, była bardzo pewna siebie i bardzo precyzyjna.  Powiedziała, że Ziemia nie zostanie zniszczona. Oni planowali przez tysiące, tysiące lat i zainwestowano zbyt wiele w Ziemię.  Ziemia jest zbyt ważna dla nas, by ponieść klęskę tym razem i to zwycięstwo jest całkowicie zapewnione.  Jest to kwestią naszego postępu w tym procesie.  Myślę, że jest to związane ze zrywaniem kontraktów lub wzywaniem duchowych przewodników i mentorów, być może aniołów stróżów.  Czy jest jakiś sposób, w jaki ludzie mogliby odwoływać się do kosmicznego wyższego sądu w związku z pogwałcaniem naszej wolnej woli?

KOBRA –  Tak, z pewnością ludzie mogą wypowiadać tak zwane dekrety.  Mogą   apelować do galaktycznego sądu przeciwko kabałowi, przeciw wszystkim naruszeniom, które mają miejsce i to rzeczywiście pomaga siłom Światła, ponieważ mają wtedy legalną podstawę do bezpośredniej interwencji.

Rob –  Więc to pomaga również, kiedy apelujemy do naszych przewodników i  modlitwa jest skuteczna?  Mam rację?

KOBRA –  Tak, oczywiście.

Rob –  Jeśli ciemne siły w pewnym sensie wiedzą, że ich czas jest skończony, podejrzewam, z punktu ich ego, ze naprawdę nie wierzą, że to nastało.  Co ich powstrzymuje od wysadzenia bomb dziwadełko, jeśli odczuwają, że mogą zostać odesłani do Centralnego Słońca?

KOBRA –  Jest tak ponieważ, ujmę to w ten sposób, nie wierzą, że jest to koniec, dopóki naprawdę się to nie skończy.

Rob –  Pewni ludzie powiedzieli w mediach głównego nurtu w Anglii o baterii Tesli, która może zasilać dom przez cały dzień.  To nie jest naprawdę przełom, racja?   Czy wiesz coś o tym?

KOBRA –  Jest to łagodne ujawnienie, powiedziałbym.  Łagodne ujawnienie „słabo” zaawansowanych technologii.

Rob –  Czy istnieją jakiekolwiek informacje o pozytywnej rasie Reptylian z białymi łuskami?  Myślę, że część ludzi nazywa ich Annukai?  Wiemy to, domniemam, że nie wszyscy Reptylianie są źli.  Czy istnieją jakiekolwiek inne źródła, które o tym wspominają?

KOBRA –  Powiedziałbym, że typ Reptylian jest szeroko rozpowszechniony w galaktyce i oceniłbym na około 10-15% tych, którzy są o pozytywnej polaryzacji i istnieje wiele różnych podgatunków tych Reptylian i nie są oni szeroko znani na tej planecie. Ci, którzy są o bardziej pozytywnej orientacji aktualnie wspomagają operację wyzwolenia planety.

Rob –  Czy możesz dać nam nieco więcej informacji odnośnie astralnego, eterycznego i plazmowego wymiaru?  Czy mamy tu konkretny postęp?  Jak wygląda sytuacja z astralnymi pasożytami?  Czy te istoty, o których wspomniałeś, ukrywające się w małych tunelach czasoprzestrzennych są nadal tam obecne?

KOBRA –  Sytuacja poprawia się znacznie w wymiarze astralnym.  Spora jej część została oczyszczona.

Rob –  Ktoś miał pewnego rodzaju polityczne pytanie o Kubie.  On tam był.  Nie widział żadnych smug chemicznych.  Czy Kuba zostanie niebawem ponownie otwarta dla międzynarodowej turystyki?  Czy potajemnie była sprzymierzona z kabałem cały czas, czy są oni kompletnie odrębni?

KOBRA –  Kabał miał pewien wpływ, zwłaszcza Jezuici mieli tam swój wpływ, ale pewne akcje kabała nie miały takiego wpływu, jak miały w innych miejscach. Oczywiście, jest tam baza Guantanamo, która jest twierdzą kabała, która jest na kubańskim terytorium, ale to tylko tyle.

Rob –  Czy możesz pomówić o Fidelu i Raulu Castro?

KOBRA –  Są kontrolowani przez Jezuitów.

Rob – Wspomniałeś, że pewne części księgi Urantii są zniekształcone.  Czy możesz o tym pomówić?  Czy jej opis porządku wszechświata jest błędny lub prawidłowy w twoim mniemaniu, i czy poleciłbyś księgę Urantii jako częściowego przewodnika w szerszej perspektywie?

KOBRA –  Jeśli posiadasz silną umiejętność wewnętrznego przewodnictwa i przenikliwości, możesz przeczytać tę księgę, ponieważ istnieją w niej pewne cenne informacje.  Ale była pisana z pewnej perspektywy, z którą nie zgodziłbym się całkowicie.  Została zmodyfikowana do pewnego stopnia. Więc jeśli posiadasz silne wewnętrzne przewodnictwo i posiadasz silną przenikliwość, śmiało możesz przeczytać tę księgę.

Rob –  Jaka jest prawda z syrenami?  Czy są prawdziwymi, istniejącymi formami życia?

KOBRA –  W rzeczywistości syreny swego czasu były rezultatem genetycznej inżynierii na Atlantydzie.  One istniały i jest całkiem możliwe, że część z nich nadal istnieje w odległych zakątkach Ziemi.

Rob –  Czym jest Deja Vu z wyższej, energetycznej perspektywy?

KOBRA –  Deja Vu jest informacją, którą otrzymujesz z przyszłości przez linię czasową.

Rob – Czy roboty są powszechnie używane w innych światach, tak jak my używany ich w technologii maszynowej?  Czy są tam używane innego typu roboty?

KOBRA –  Są używane, ale nie tak bardzo jak spodziewaliby się tego ludzie, ponieważ posiadają technologie, które są bardziej zaawansowane.  Mogą materializować wszystko z eterycznych substancji.  Istnieje bardzo niewiele mechanicznej pracy w galaktyce.

Rob –  Po tym jak Wydarzenie będzie w toku przez pewien czas i ustanowimy razem wolną planetę, czy jest plan kontroli ludzkiej populacji?  Przeludniona Ziemia może stać się problemem.  Dla duchowo świadomego społeczeństwa, będziemy w stanie, z dużym prawdopodobieństwem, pracować w harmonii, tak by nie było zniszczenia i wtedy planeta będzie miała sporo miejsca dla ludzi. Zgodziłbyś się z tym?

KOBRA –  W rzeczywistości, po Wydarzeniu, a zwłaszcza po Pierwszym Kontakcie, będzie migracja części populacji poza tę  planetę i w długoterminowej perspektywie populacja się zmniejszy.

Rob –  Czy komputery są manipulowane przez kabała, by zapewnić im zwycięstwo? Czy kontrolują sieć komputerową?  Czy  jest to trwająca bitwa pomiędzy Ruchem Oporu i siłami ciemności?

KOBRA –  Niestety, obecnie kabał, negatywna frakcja NSA ciągle kontroluje komputerową sieć na powierzchni Ziemi.  Ruch Oporu umieścił wirusa w systemie komputerowym, zwłaszcza w sieci globalnego systemu finansowego.  Mogą wyłączyć internet jeśli zechcą, ale nie mogą go kontrolować.  Mogą chronić blogi, ale nie mogą kontrolować ich bezpośrednio, jeszcze nie.  Jest to obecnie pomieszana sytuacja.

Rob –  Ktoś mówi, że jest członkiem obywatelskiej milicji (stworzonej przez ludzi – kr) w Virginii.  Wygląda na to, że można zrobić więcej, aby skomunikować się z dobrą milicją w całym kraju by pomóc ludzkości w osiągnięciu naszego celu.  Milicja mogłaby również skorzystać ze wsparcia w formie treningu i wyposażenia.  Jest oszacowane, że jest ich około 3 miliony, o wiele więcej liczebnie niż wojsko we wszystkich stanach, wliczając lokalnych i federalnych agentów razem wziętych.  Czy Ruch Oporu rozważał większe wsparcie i interakcję z ziemskimi grupami milicyjnymi?  I zakładam, że głównie są to byli wojskowi, którzy znają okrucieństwa wojny i byli używani jako pionki i chcą wykazać się w pozytywny sposób.

KOBRA –  Ruch Oporu nie może skontaktować się z populacją z powierzchni przed Wydarzeniem, ponieważ kabał srogo by się zemścił.  Ale w czasie Wydarzenia, Ruch Oporu skontaktuje się z pewnymi milicjami – zwłaszcza z tymi bardziej zrównoważonymi i bardziej uregulowanymi i skorzysta z ich pomocy w operacjach.

Rob –  Odbędzie się międzynarodowe sympozjum, w którym wspomniano, że Papież będzie przemawiał we wrześniu.  Będą rozmawiać o globalnym ociepleniu i rzeczach z tym powiązanych.  Chciałem zagłębić się w sprawę z papieżem odnośnie podatku węglowego.  Wygląda to jakby starał się zdobyć więcej kontroli i mikro- zarządzać życiem ludzi z pewną agendą.  Czy wiesz cokolwiek o tej nadchodzącej konferencji we wrześniu, która jest sponsorowana przez ONZ?

KOBRA –  Jest to część większego planu Jezuitów, by wywierać większy globalny wpływ i obecnie są oni w porozumieniu z Rothschildami względem tej całej sprawy. Więc jest to zaprojektowana próba ustanowienia większych wpływów przez Jezuitów i Rothschildów.  I jest to po drodze z ich planem przywłaszczenia sobie formacji nowego systemu finansowego.

Rob – I ostatecznie ich plany zawiodą.

KOBRA – Tak, oczywiście.

Rob – Niestety, w Kalifornii wygląda na to, że próbują przeforsować projekt ustawy obowiązkowych szczepień dla dzieci, albo inaczej nie będą one mogły uczęszczać do szkoły.  Niestety, wielu ludzi na to przystanie.  Jestem pewien, że stworzymy również exodus ludzi w stronę nauczania w domu, co prawdopodobnie nie byłoby złym pomysłem.  Na szczęście, większość poważnych szkodliwości szczepienia były w okresie, kiedy dzieci były bardzo małe.  Czy możesz pomówić o reperkusjach tych nowych szczepionek, które będą dawane dzieciom?

KOBRA – Myślę, że większość ludzi jest świadoma zagrożeń szczepienia. Szczęśliwie, biochipy zostały usunięte ze szczepionek, ale toksyczne chemikalia nadal w nich są i są one naprawdę silne.  Więc będzie potrzeba stworzenia bardziej skoordynowanego wysiłku, aby oprzeć się tej nowej legislacji.

Rob –  Istnieją doniesienia, że ISIS lub Izraelski Mossad jest wciąż zamieszany w programie ISIS.  Czy możesz pomówić o ISIS i co tam się dzieje?

KOBRA –  Nie będę używał tego imienia dla tej terrorystycznej organizacji. Poproszę cię o używanie na to innej nazwy.

Rob –  Okej.  Terrorystyczna organizacja o jakiejkolwiek nazwie.

KOBRA –   Stan Islamski lub jakkolwiek chcesz to nazywać, ale nie używaj imienia Isis, ponieważ Isis jest boginią stworzenia i nie ma nic wspólnego z Jezuickim tworem.

Rob –  Rozumiem.  Nazywajmy to Tajną Izraelską Komórką Wywiadowczą [Israeli Secret Intelligence Service] (OK)  Czy możesz pomówić o tym co dzieje się w Syrii? Czy oni mają nadal spory tam wpływ, albo jest to po prostu wzmacniane przez media?  Chociaż jestem pewien, że istnieje spory wpływ na pewne istnienia, które są niszczone przez te agresywne i złowrogie akcje?

KOBRA –  Połączenie obu.  Są aktualnie dosyć aktywni.  Czynią wiele szkody, ale jakakolwiek wyrządzona przez nich szkoda, jest ona manipulowana i uwydatniana przez media.

Rob – Wspomniałeś wcześniej, że jeśli Jadeitowy Hełm wyjdzie spod kontroli, będzie miała miejsce interwencja.  Zostaliśmy poinformowani przez pewne źródła, że pewni Izraelscy agencji są w Stanach Zjednoczonych, i że mają te same brudne bomby i sekretne małe bomby nuklearne w walizkach rozmieszczone w różnych pozycjach podobnych do, oczywiście nuklearnych bomb z 9/11.  Czy możesz o tym pomówić?  Czy Ruch Oporu zatrzyma jakąkolwiek z tych eksplozji, albo czy pozwolą na część z nich?

KOBRA –  Zawsze byli Izraelscy agenci w Stanach Zjednoczonych.  Nie istniał moment w obecnej historii Stanów Zjednoczonych bez Izraelskich agentów na amerykańskiej ziemi.  Ale z perspektywy Ruchu Oporu jest to mała niedogodność. Żadna z tych bomb nie będzie mogła wybuchnąć.  Jest to absolutnie kontrolowane i monitorowane przez Ruch Oporu.  Nie ma z tej strony żadnego zagrożenia. Absolutnie żadnego.

Rob –  Czy Bruksela podczas Wydarzenia będzie głównym celem siły Ruchu Oporu w pojmowaniu największych kryminalistów?

KOBRA –  Największa ilość poważnych kryminalistów nie rezyduje w Brukseli. Mamy tradycyjnie trzy centra w Watykanie, Londynie i Waszyngtonie (Dystrykt Kolumbijski).  To są główne centra kabała na powierzchni Ziemi.  Wszystko inne jest zaledwie pomniejszym obiektem, który nie jest tak istotny.

Rob – Czy różne nacje będą posiadały specyficzne role, które będą podejmowały się określonych zadań po Wydarzeniu?

KOBRA –  Nie będzie to sprawa nacji.  Będzie to indywidualne, uwzględniając  talenty i umiejętności jednostek.

Rob –  Czy istnieją jakiekolwiek specjalne wiadomości dla ludzi z Węgier, które mógłbyś im przekazać, jeśli wiesz wszystko o ich kraju, albo przez co oni przechodzą?

KOBRA –  Tak.  Istnieje pewna tajna, pozytywna grupa na Węgrzech, która ma mocne powiązania z Templariuszami i ta grupa pracuje dla nowego systemu finansowego i możesz zobaczyć już pewne efekty ich pracy.  Węgry oponowały ostatnio wpływom centralnego banku Rothschildów całkiem efektywnie.  I ta grupa działa wciąż w ukryciu, więc nie można z nimi skontaktować się bezpośrednio.  Ale można przestudiować ich historię.  Istnieją pewne bardzo silne ezoteryczne pozytywne symbole na Węgrzech. Istnieją wiry, pewne wiry starożytnej bogini, również na Węgrzech.  I część z nich będzie miała dosyć ważną rolę w czasie Wydarzenia.

Rob – Po Wydarzeniu, czy nadal będą mandaty za parkowanie, sądy za przekroczenia prędkości i wszystkie te rzeczy powiązane z kabalistycznym drenowaniem gotówki z populacji?  Jak to się zmieni?

KOBRA –  Część praw zostanie anulowana natychmiastowo.  Część z tych regulacji, zwłaszcza mandaty za przekroczenia prędkości i podobne będą zniesione natychmiastowo i nastąpi nieco intensywna i drastyczna legalna reforma, która ustanowi z powrotem legalny system bazujący na pospolitym prawie i połączy najlepsze z obu legalnych systemów – obecnego morskiego systemu prawnego i starego powszechnego systemu prawnego.  I będzie on dalej ewoluował kiedy będziemy się zbliżać do Pierwszego Kontaktu i połączymy go z galaktycznym kodeksem.  Po Pierwszym Kontakcie będziemy mieć legalne konsultacje z galaktycznymi radnymi, którzy nauczą nas jak możemy zbudować społeczeństwo w sposób, który nie będzie ograniczał indywidualnej wolności, ale również będzie bronił nas od szkody, która może wynikać z rezultatów wolnego działania innych ludzi.

KOBRA –  O papierach, złocie …..  certyfikaty zostaną użyte jedynie jako narzędzia do zbankrutowania Federalnej Rezerwy.  To jest ich rola.  Istnieje wiele grup, które próbują spieniężyć te papiery.  Oczywiście, znaczna większość z nich nie miała szczęścia, ponieważ kabał nie chce uznać tych papierów.  I kiedy wszystko będzie gotowe, Wschodnie Przymierze może wyłożyć te papiery na stół i zażądać pieniędzy z Federalnej Rezerwy i to w rzeczywiści zbankrutuje Federalną Rezerwę.  I to jest moment, w którym Ruch Oporu naciśnie guzik finansowego resetu i po tym resecie, te papiery będą bezwartościowe.  Nie będzie niczego, ponieważ nawet rodziny Chińskiego Smoka gromadziły złoto od chłopów, od skromnych ludzi.  Dynastie rzeczywiście kradły to złoto od ludzi i ono nie należy do nich.  Ono należy do całej ludzkości.

Rob – Jestem rad, że powiedziałeś to, ponieważ wydaje się, że ktokolwiek kto jest na szczycie na pewien sposób uczestniczy w tym systemie.  Jest mnóstwo ludzi, ciężko pracujących, niewinnych ludzi w Stanach Zjednoczonych, którzy są przerażeni tym, że świat pozbędzie się dolara.  Czy amerykański dolar zostanie zdewaluowany?  To mogłoby stworzyć dużą panikę, niedolę i stres w Stanach Zjednoczonych, gdzie dolar jedną z największych walut na świecie.  Czy Stany Zjednoczone będą miały kłopoty przed Wydarzeniem i czy to się ustabilizuje?

KOBRA –  Nie jest tak łatwo zdewaluować dolar.  Jedna frakcja kabała planuje zdewaluować dolar, by stworzyć społeczny chaos, który doprowadziłby do stanu wojennego.  To jest ich plan, który się nie powiedzie.  Następnie może pojawić się pewna niestabilność w walutach, ale dewaluacja nie jest tak stresującym wydarzeniem jak tego obawiają się ludzie.  Może przynieść nieco niestabilności, ale po prostu nie jest to coś czym należałoby się zbytnio przejmować. Są inne aspekty sytuacji finansowej, które są o wiele poważniejsze – derywaty, finansowe spekulacje, komputerowy handel akcjami o wysokich szybkościach, globalny kompleks systemu finansowego, który się zapadnie w czasie resetu.  A kiedy te rzeczy będą miały miejsce, wszystko zmieni się bardzo szybko, więc ludzie nie będą mieli czasu się tym martwić.  Ponieważ kiedy Wydarzenie nastanie, będzie ujawnionych tak wiele informacji i tak wiele perspektyw, że nikt nie będzie musiał się martwić o dewaluację dolara 10, 20 czy nawet 50%.

Rob –  Racja.  Będzie wiele silnych, pozytywnych rewelacji.  Goście z systemu Uniwersytetu Gemstone rozluźniają kontrolę kabała.  Pracują blisko ze Szwajcarskim Indo [Swiss Indo], który ostatnio został otwarty.  Mają kilka krajów, które zamierzają przejść na standard złota, w tym Laos od pięciu dni.  Mieli tam sporą grupę i według nich, lider Laosu tworzy główne biuro Szwajcarskiego Indo i są gotowi na przejście na walutę opartą na złocie.  Jestem ciekaw czy słyszałeś o tym?  Czy uważasz, że operacja Szwajcarskiego Indo w Laosie osiągnie sukces jako model?

KOBRA –  Obserwowałbym masowe media.  Kiedy media głównego nurtu ogłoszą, że pewien kraj przeszedł na standard złota, wtedy to się stanie.  Wtedy będzie  początek prawdziwej zmiany w systemie finansowym.

KOBRA –  O duchach …..  Są to po prostu dusze w stanie przejściowym.  Ich osobowości są zupełnie takie same jak za życia na tej planecie.  Więc masz tu różnego rodzaju ludzi.  Część z nich jest bardziej pozytywna.  Część jest mniej, a kiedy umierają, zatrzymują swoją osobowość ze sobą przez pewien czas. I tak, wielu z nich możesz opisać jako duchy – dusze w stanie przejściowym.

Rob –  Czy możesz pomówić o numerze 13 odnoszącym się do boskiej żeńskości i  Zakonu Róży.

KOBRA –  Numer 13 nie jest połączony jedynie z Zakonem Róży.  Jest to święty numer, który aktualnie opisuje zasadę wolnej woli.

Rob –  Czy możesz opisać różnicę pomiędzy portalem a czarną dziurą?

KOBRA –  Portal jest międzywymiarowym połączeniem pomiędzy dwoma punktami w przestrzeni i czasie i nie każda czarna dziura jest portalem.  Część z nich jest, a tylko te, które zostały zaktywowane są rzeczywiście portalami.  I czarne dziury są znacznie mniej rozpowszechnione we wszechświecie niż większość ludzi myśli.  Jest to coś, co staje się niezwykle rzadkie, ponieważ ten wszechświat ewoluuje w nową fazę, która zawiera o wiele więcej światła i czarne dziury są artefaktami z wcześniejszych czasów wszechświata, kiedy to wszechświat nie był tak bardzo rozwinięty.

Rob –  Czy możesz pomówić o wydarzeniach w Fatimie i najdłużej żyjącym dziecku z wydarzenia Fatimskiego? Czy ona została powstrzymana przez kabała od mówienia prawdy?

KOBRA –  Tak.

Rob –  Zastanawiam się dlaczego.  Sądzę, że ona po prostu uwierzyła w papieża, że mówi prawdę, tak?

KOBRA –  To jest ich sposób działania – lubią działać przez autorytety.

Rob –  Czy możesz przedstawić nieco temat tego doświadczenia, który był bardzo podobny do tego w Bośni?  Czy możesz pomówić o wysuszonych, błotnych polach i Słońcu, które wydawało się przesunąć?  Najwidoczniej był to statek kosmiczny.

KOBRA –  Tak, to był statek kosmiczny. Tak.

Rob –  Okej, a oni po prostu działali w obrębie systemu wierzeń ludzi z tego czasu?

KOBRA – Tak, dokładnie.  Oni nie mogli nic powiedzieć, ponieważ było to zbyt niebezpieczne.

Rob –  Wspomnieliśmy już o filmach Awatar i Matrix.  Czy możesz powiedzieć o jakichś nowych filmach z Hollywood. o nowszych lub starszych, który mogły być zainspirowane przez siły Ruchu Oporu poza Awatarem i Matrixem?

KOBRA –  Agenci Ruchu Oporu w Hollywood musieli wycofać się wiele lat temu, więc nie było żadnego wpływu Ruchu Oporu od 2004-5 r.  Awatar był wyjątkiem.  W filmie Jupiter Ascending – było kilka zakodowanych wiadomości o sekretnym programie kosmicznym.  Był również film pod tytułem Elysium, który miał także pewne zakodowane wiadomości dla przebudzenia populacji.

Rob –  Dziękuję ci bardzo. Był to wspaniały wywiad.  Chciałbym ponownie podkreślić duchowy aspekt tego o czym mówił Kobra.  Większość z nas skupia się na intelekcie i chce mieć zaspokojony intelekt, ale sądzę że służba dla innych i duchowe połączenie z wyższymi siłami są bardzo dla nas ważne by ruszyć naprzód w pozytywną przyszłość w rozwijaniu miejsc świętych wirów i wysp Światła i to przyniesie świetne zmiany.  Dziękuję ci bardzo, Kobra.  Zwycięstwo dla Światła.  I dziękuję ci ponownie, za przyjście na moją audycję. Jest to zawsze dla mnie zaszczyt i przyjemność.

KOBRA –  Tak.  Dziękuję wszystkim za słuchanie i życzymy wam wielu przełomów w bliskiej przeszłości.

Tlumaczenie black butterflies, redakcja i edycja Krystal

http://thepromiserevealed.com/2015-may-20-q-a-with-cobra/

4 Komentarze (+add yours?)

 1. Sylla
  Czer 08, 2015 @ 20:46:25

  Napisałam dziś list do Roba w sprawie Polski. Bo ten temat mnie bardzo nurtuje, Ciekawe czy mi odpowie. Znam angielski, ale długo nie praktykowałam i sporo zapomniałam. W razie czego jak mi odpowie i będę miała problem ze zrozumieniem do końca- to sie do ciebie zgłoszę Krystal. Mam nadzieję że nie będziesz miała nic przeciwko. Pozdrawiam 🙂

  OK kr

 2. art
  Czer 02, 2015 @ 20:29:34

  Rząd grecki skłania się do rezygnacji z UE, i przystąpienia do banku BRICS, a przyjęcie pieniędzy od Rosji może być strategią, która skończy kontrolę Cabal w Europie. Grecy mają historyczną szansę przywrócenia demokracji. wszystkiego powinniśmy dowiedzieć się jesienią tego roku.
  Oto co grecki przewodniczący Izby Zoe Konstantopoulou miał do powiedzenia na temat zadłużenia:
  „Istnieją mocne dowody na nielegalność, odpychającą niestabilność dużej części tego, co jest rzekomo Greckim długiem publicznym.”

  Powyższe informacje są od Beniamina Fulforda a jak wiadomo różne są opinie na temat rzetelności jego informacji, ale poniżej jest link do naszej ukochanej prasy i – chyba dzieje się.

  http://biznes.interia.pl/raport/grecja/news/grecja-rozwaza-wprowadzenie-drugiej-waluty,2128489,6836

 3. piotr
  Czer 02, 2015 @ 16:19:07

  Bardzo Ci Krystal dziekuje za twoja prace i rozumiem ze jest ciezka ale dlaczego skracasz wywiad Kobry? nie mam problemow z angielskim tylko ciekawi mnie czemu skracasz. Cieplo pozdrawiam.


  Streszczam, gdyż jest trochę powtórek, komentarze i pytania Roba są bardzo rozlegle i nie mam czasu na tak długi tekst. Biorę tez pod uwagę, ze na pewno niektórzy Czytelnicy doceniają to, ze wybieram dla nich moim zdaniem najważniejsze teksty, gdyż tez nie zawsze maja czas czytać. Jeśli znasz angielski zapraszam do współpracy w tłumaczeniu artykułów i przekazów. Podziękowania dla black butterflies za jego szybką i niestrudzoną pracę w tłumaczeniu ❤ kr

 4. piotr
  Czer 02, 2015 @ 16:15:55

  widze zmiany wlasnie C:

PRAWA AUTORSKIE Copyright (C) by Krystal Freeman 2010. Do wszystkich przeze mnie przetłumaczonych tekstów na tym blogu, chyba, że zaznaczono inaczej. Rozpowszechnianie moich tekstów jest dozwolone i mile widziane pod warunkiem podania linku do oryginalnego tekstu na moim blogu i bez zmian tekstu.
%d blogerów lubi to: