Nasilenie węzłów chaosu i demontaż rzeczywistości 3. wymiaru

.

.

Hathorowie przez Toma Kenyona

14 października 2014

Źródło:  „Jesteśmy Jednością…”

Ze względu na przyspieszenie czasu oraz działań sił kosmicznych w stopniu przewyższającym waszą kontrolę, jesteście w samym środku narastającego blokowania węzłów chaosu.

W ostatnich przesłaniach nawiązywaliśmy do wzajemnego oddziaływania chaotycznych wydarzeń jako Węzłów Chaosu, lecz w tym przypadku nawiązujemy do bardziej złożonego fenomenu – tego, co nazywamy mnogimi Węzłami Chaosu.

Zależnie od waszego rezonansu wibracyjnego, będziecie na szczególne sposoby narażeni na eskalację chaotycznych wydarzeń. Ci z was, którzy są uwrażliwieni na ekosystem tej planety, mogą odczuwać ekstremalny stres, kiedy są świadkami degradacji ekosystemu i wyginięcia wielu gatunków żywych istot.

Dodatkowo, oprócz Węzła Chaosu waszego ekosystemu, innym węzłem jest stres wywołany komunikacją interpersonalną. Jest to bardzo złożona sytuacja i częściowo zależy ona od zmian pola magnetycznego waszej planety, utrudniając pamięć krótkotrwałą oraz sekwencjonowanie poznawcze podczas zmian energetycznych —a te zmiany energetyczne przyspieszają. Irracjonalne zachowanie, rozpacz i odczucie kompletnej beznadziejności narastają. Skoro ciągle pogarsza się zarówno ekosystem, jak i komunikacja interpersonalna, przewidujemy nawet jeszcze większą destabilizację kulturalną i społeczną.

U wielu narasta przeczucie, że coś dzieje się straszliwie źle i w związku z tym powstaje przekonanie, że nie ma rozwiązania. W tym przypadku zgadzamy się z tym, co kiedyś powiedział Albert Einstein, że problem nie może być rozwiązywany na tym poziomie, na którym się znajduje.

Z naszego punktu widzenia narastanie Węzłów Chaosu tworzy fale pływowe intensywnych, chaotycznych energii, które wielu z was uznaje za trudne do zwalczenia. Ponadto, wasze automatyczne sposoby radzenia sobie ze zmianą są coraz bardziej bezskuteczne.

I tutaj droga rozwidla się, że tak powiemy, wchodzicie na nią zarówno indywidualnie, jak i zbiorowo. Jedna droga z tego rozwidlenia zaprowadzi was do swoistego szaleństwa i niezdolności do funkcjonowania na sposób praktyczny. U tych, którzy wejdą w to rozwidlenie,     eskapizm będzie narastał. W tym czasie wzrośnie tendencja do samozniszczenia, zarówno indywidualnie, jak i zbiorowo.

Wielu z was, którzy mieli sposobność przejścia poza rzeczywistość trzecio-wymiarową, podejmie się tego (eskapizmu).

Bez bicia piany, że użyjemy jednego z waszych wyrażeń, powiemy wam, że wchodzicie w jedno z najtrudniejszych przejść w transformacji planetarnej.

Na tym rozwidleniu jedna droga prowadzi do samozniszczenia, szaleństwa, rozpaczy i beznadziejności, podczas gdy druga wiedzie ku głębszemu połączeniu z waszą między-wymiarową lub duchową naturą. To właśnie odgałęzienie chcemy zbadać.

To nie jest propozycja typu albo – albo. Wielu z was, którzy posiadacie transcendentne i między-wymiarowe bądź duchowe wyczucie siebie, może odkryć co jakiś czas, że jest na drodze do szaleństwa i samozniszczenia, pomimo swojej samowiedzy.

Dzieje się tak dlatego, że wasza trzecio-wymiarowa rzeczywistość oscyluje. A gwałtowne zmiany w waszej trzecio-wymiarowej egzystencji przyspieszają coraz bardziej i szybciej niż mogą sobie z tym poradzić wasze trzecio-wymiarowe organizmy. Musicie sobie poradzić z ekstremalnymi naciskami ze strony waszej natury biologicznej, o ile chcecie uniknąć ścieżki wiodącej ku szaleństwu i samo-destrukcji.
Upraszczając, wymóg skutecznego przejścia przez eskalację Węzłów Chaosu oznacza głęboki i autentyczny kontakt z waszą między-wymiarową lub duchową naturą oraz samo-odnowieniem, które wzrasta na skutek takiego kontaktu.

Zatem dzielimy się dla tego celu medytacją dźwiękową. Nie ma w niej skomplikowanej geometrii. Nie musicie nic robić, kiedy włączacie się do tej medytacji dźwiękowej oprócz skierowania waszej świadomości na wasze całe ciała fizyczne.

Wzorce dźwiękowe są bezpośrednią transmisją ze światów światła na język waszej biologii. Jest to siła przeciwstawna dla chaosu i zmieszania, jakie powoduje on w waszej biologicznej naturze. Trwa krótko, ponieważ wielu z was znajduje się pod presją czasu. Macie zbyt wiele do zrobienia w zbyt krótkim czasie, ponieważ staracie się podtrzymywać stary świat, podczas kiedy czas przyspiesza. My wszyscy możemy powiedzieć wam z naszej perspektywy, że owo podtrzymywanie starego świata jest misją bez szans (mission impossible). Porzucenie starego świata i przywiązania do waszych wyobrażeń na temat tego, jak powinien on wyglądać, jest częścią tego, czego wymaga się na wyższej ścieżce.

Sugerujemy, abyście słuchali tej medytacji dźwiękowej tak często, jak sobie życzycie a kiedy będziecie słuchać tej ścieżki dźwiękowej, skupiajcie uwagę na rzeczywistości fizycznej waszej istoty (waszym ciele fizycznym).

Wszystko, czego się wymaga, to skuteczne włączenie się w tę medytację dźwiękową i wysłuchanie jej ze świadomością waszego fizycznego ciała, a struktura komórkowa waszego ciała rozwinie się i uwolni stres oraz stany urojeniowe postrzegania, dając wam większą możliwość wejścia na wyższą ścieżkę.

Nazywamy tę medytację dźwiękową Elevatron (podnośnik), ponieważ korzenie tego słowa oznaczają podnoszenie a słowo to nawiązuje także do elektronicznej natury waszej biologicznej rzeczywistości. Ta medytacja dźwiękowa jest bezpośrednią transmisją energii ze świata światła do światów bioelektrycznych, biochemicznych oraz kwantowych waszych ciał – w celu podniesienia prędkości wibracji w waszej świadomości.

W końcowej analizie wasze osobiste doświadczenie narastania blokowania Węzłów Chaosu będzie zależało wyłącznie od rezonansu wibracyjnego, jaki osiągniecie bądź, jakiego nie osiągniecie. Odpowiedzialność za to przejście jako istot indywidualnych, wcielonych w czasie i przestrzeni jest wyłącznie i w pełni waszą odpowiedzialnością.

Życzymy wam dobrej podróży na wysokiej drodze.

Hatorowie
14 października 2014 r.

Przemyślenia i obserwacje Toma

Według mnie jest to jeden z najpilniejszych przekazów, jaki kiedykolwiek podali mi Hatorowie, w związku z charakterem zmian, które „widzieli” w naszej niedalekiej przyszłości.

Kiedy spytałem ich o tytuł, jaki wybiorą dla tego przekazu, odpowiedzieli, że weszliśmy w przyspieszoną fazę planetarnego chaosu i jesteśmy zarówno świadkami, jak i żyjącymi podczas rozwikłania tej trzecio-wymiarowej rzeczywistości, jaką znamy.

Gdy tylko otrzymałem ten przekaz podczas początkowego etapu kryzysu związanego z wirusem ebola w Stanach Zjednoczonych, który wywodzi swój rodowód z Zachodniej Afryki, ale obecnie rozprzestrzenia się ponad politycznymi granicami, zapytałem Hatorów o to, a oni odpowiedzieli, że kryzys związany z ebolą jest właśnie typem tego, co pojawia się jako rezultat zmian w środowisku. Szczególnie, jak powiedzieli, nowe wirusy i bakterie, jak dotąd nieznane zachodniej medycynie, zostały wprowadzone do środowiska, w związku z wycinaniem lasów oraz kompleksowymi zmianami w ekosystemie, których nasi naukowcy jeszcze nie zidentyfikowali. Poza tym Hatorowie mówią, że wiele bakterii i wirusów podlega mutacjom i będzie tak nadal w coraz szybszym tempie. Niektóre z tych mutacji przyczynią się do tego, że leczenie medyczne będzie w nadchodzących latach problematyczne i trudne.

A ponieważ jest to przerażająca perspektywa, Hatorowie przypominają mi, że cel życia, ostatecznie widziany z ich punktu widzenia nie polega na samym fizycznym przetrwaniu, lecz raczej na rozwoju i podniesieniu między-wymiarowej świadomości – którą niektórzy mogą nazywać duszą, Atmanem lub Niezniszczalną Kroplą.

Chociaż mogliby wejść głębiej w szczegóły degradacji naszego ekosystemu i wyzwań związanych z komunikacją interpersonalną (zarówno indywidualną, jak i zbiorową), zdecydowali się na temat wyzwań, przed którymi stoimy jako jednostki.

Są zatroskani o to, że stres życia pośród radykalnych przemian świata 3 D tworzy i nadal będzie tworzyć to, co oni nazywają szaleństwem niewłaściwej adaptacji, co oznacza umysłową/emocjonalną niestabilność, która będzie zmniejszać naszą zdolność do reagowania w pomysłowy sposób na zmieniające się rzeczywistości. W bardziej intensywnych okolicznościach ludzie po prostu odejdą od zmysłów i włączą się we wszelkie rodzaje dziwacznych, samo-destrukcyjnych zachowań. Kiedy zapytałem Hatorów na temat tego, co stoi przed nami, powiedzieli, że faktycznie jesteśmy w początkowej fazie blokowania Węzłów Chaosu, i powstrzymując niektóre nieprzewidziane siły, jesteśmy w stanie globalnego, swobodnego upadku, który nie ma sobie podobnych i nie możemy go sobie nawet zacząć wyobrażać.

Globalny swobodny upadek to nie jest w ich pojęciu jakiś koniec świata, lecz wnioskują oni, że będzie to koniec tego świata, jaki znamy. I owo przeobrażanie się w nowe światy następuje wokół nas na licznych poziomach i z zadziwiająca prędkością.

To właśnie do tego swobodnego upadania nawiązują, kiedy mówią, jesteśmy indywidualnie i zbiorowo na rozwidleniu drogi, co oznacza punkt, w którym dokonujemy wyboru. Wybór polega na tym, czy ulegniemy siłom chaosu lub czy wzrośniemy do większej spójności, pomimo tego, co jak się nam wydaje, dzieje się w nas i wokół nas.

Elevatron

Medytacja dźwiękowa Elevatron jest ma pomagać nam podczas bieżącego przejścia, które jest, według oceny Hatorów jednym z najtrudniejszych etapów transformacji planetarnej.

Kiedy omawiali skutki tej szczególnej medytacji dźwiękowej, powiedzieli: „struktura komórkowa waszych ciał rozsunie się i uwolni stres oraz urojeniowe stany postrzegania”. To enigmatyczne zdanie rozumieją w ten sposób, że Elevatron redukuje reakcje stresowe w ciele, a według nich nadmierne reagowanie na stres wytwarza urojeniowe stany umysłu. Innymi słowy, kiedy jesteśmy nadzwyczajnie zestresowani ,nasza mentalna/emocjonalna perspektywa jest przekręcona, a my reagujemy na sytuację w swoim życiu z mniej zaradnej pozycji niż wtedy, gdy nie jesteśmy nadmiernie zestresowani.

Uważam, że opis Hatorów co do sposobu, na jaki należy pracować z medytacją dźwiękową sam w sobie jest jasny, więc nie będziemy dalej go omawiać, powiem tylko, że najlepiej będzie, gdy wysłuchacie tej medytacji dźwiękowej ze słuchawkami stereo lub       dousznymi. Poza tym, słuchanie jest wierzeniem. A jeśli ta medytacja „przemawia” do was, włączę ją w codzienny program radzenia sobie ze stresem. Jeśli nie współbrzmi ona z wami, nie pracujcie z nią. Lecz niezależnie od tego, czy zdecydujecie się pracować z nią, czy nie, myślę, że będzie przezornie zastosować niektóre z metod ponownego codziennego ześrodkowania siebie mentalnie/emocjonalnie i duchowo.

Odczuwając silne doznania energetyczne przychodzące od Hatorów, kiedy otrzymywałem ten przekaz, przypomniałem sobie mojego nauczyciela algebry z 9. klasy, który mówił do naszej klasy za każdym razem, kiedy wkraczaliśmy w bardziej złożone obszary matematyki: „Musi być gorzej, zanim będzie lepiej”.

Ostatecznie, sposób, na jaki zareagujecie wy i ja na wyzwania blokowania Węzłów Chaosu i radykalnej przemiany naszej trzecio-wymiarowej rzeczywistości jest – i będzie – wyłącznie i całkowicie naszą osobistą odpowiedzialnością. Nikt nie zamierza ratować nas przed nami samymi.

Ponieważ ton tego przekazu jest naprawdę alarmujący, uważam, że dobrze zrobimy, zachowując siebie nienaruszonymi, a z naszej strony, także z poczuciem humoru. Jak zażartował kiedyś amerykański pisarz, Mark Twain, niektóre sprawy w życiu są tak poważne, że jedyne, co możesz zrobić, to śmiać się.

Z mojego doświadczenia wiem, że ten rodzaj humoru powstaje, kiedy uświadamiamy sobie, że ten świat jest, na wiele sposobów, iluzją. A podczas gdy wcielony aspekt ludzkiej istoty ma do czynienia z realiami zmieniającego się trzecio-wymiarowego świata, transcendentna bądź duchowa część nas jest na zewnątrz tej odrobiny nas, ponieważ jest w wymiarze, który przekracza czas/przestrzeń i grawitację ziemską.

Gdzieś pomiędzy tymi dwoma biegunami – ludzkim wcieleniem i transcendentną wolnością – jest zabawne miejsce w świadomości. Odnalezienie tego zabawnego miejsca jest, według mnie, niezbędnym sojusznikiem dla tych, którzy poszukują wysokiej drogi.

Wy i wasi najbliżsi, jak i wszelkie istoty w tych realiach bytu, powinniście odnaleźć sprawnie drogę do tej wyższej ścieżki.

Tom Kenyon

Link do medytacji dźwiękowej Elevatron

Kiedy klikniecie na poniższy link, znajdziecie się na stronie Listening Agreement . Kiedy wyrazicie zgodę na podane warunki, otrzymacie dostęp do wszystkich plików audio w sekcji: Listening section, której możecie wysłuchać i/lub ściągnąć dla waszego osobistego użytku. Medytacja dźwiękowa Elevatron będzie pierwszym z kolei plikiem audio.

Click here by wysłuchać i/lub ściągnąć The Elevatron.

Informacja nie związana bezpośrednio z tym przekazem:

Biorę sobie urlop od prowadzenia warsztatów na resztę roku 2014 i przez większość roku 2015. Obecnie myślę o wznowieniu nauczania w październiku roku 2015 i podczas tego okresu planuję nadal wysyłać Przekazy Planetarne Hatorów, kiedy staną się one dostępne.
Kurs intuicyjnego uzdrawiania dźwiękiem

Tym z Was, którzy chcą studiować uzdrawianie dźwiękiem podczas mojego urlopu, mam przyjemność ogłosić, że moja pasierbica, Jennifer Posada, zapewni podczas sześciu tygodni, online Intuitive Sound Healing Course , który może być praktycznie dostępny z prawie każdego miejsca na świecie. Aby uzyskać więcej informacji o tym wyjątkowym czasie, kliknij na tytuł jak wyżej lub odwiedź jej stronę internetową (www.jenniferposada.com).

Zachęcam tych, którzy chcą uczyć się uzdrawiania dźwiękiem, by wzięli pod uwagę ten kurs. Jennifer jest niezwykłą uzdrowicielką dźwiękiem, zmienia życie na lepsze przez swoje unikalne podejście do uzdrawiania dźwiękiem.

Nowe Workshop CD są obecnie dostępne
Dodaliśmy do magazynu (The Store) dwa nowe zestawy nagrań z warsztatów: The Art of Egyptian High Alchemy Entering the Mandala: A Chitananada Tantra Retreat. Nagrania te są obecnie dostępne jako CD i/lub mp3 audio downloads.

Sztuka wyższej alchemii Egiptu
Bardzo się cieszę, oferując te nagrania warsztatów Sztuki wyższej alchemii Egiptu, ponieważ prezentują one nowy osobisty wgląd i niezwykłe nauki nawiązujące do używania alchemii duchowej dla osiągnięcia wzniesionych stanów świadomości.       To niezwykłe podejście do starożytnej sztuki Wyższej Alchemii Egiptu zawiera BAROD, psycho-akustyczną medytację, która aktywuje wasze połączenie z waszą Duszą Celestialną (BA) oraz mityczna wyprawę w kobiecość i przywracające misteria bogini nocnego nieba – Nut. Kombinacja tych postaw czyni ten warsztat bardzo potężnym katalizatorem osobistej transformacji via system Wyższej Egipskiej Alchemii. Zestaw ten zawiera siedemnaście rozszerzających umysł dźwiękowych medytacji. Click here.

Wejście Mandali: Tantra Chitananda
Chitananda Tantra jest kulminacją moich wieloletnich studiów i badania szamanizmu BonPo, buddyzmu tybetańskiego,       Taoizmu/Daoizmu oraz Yogi starożytnych Indii. Jest to system wewnętrznej tantry (praktyk energetycznych dla umysłu), która jest pełną elegancji i wysoce efektywną metodą dla osiągnięcia samowyzwolenia lub Oświecenia, bez potrzeby przyjmowania jakiejś szczególnej filozofii lub tradycji duchowej.

Tantra Chitananda realizuje to niezwykłe dokonanie poprzez sztukę trenowania umysłu/mózgu, aby weszły w stany błogości i samowyzwolenia świadomości. Te niezwykłe stany ciała/umysłu dają wam bezpośredni dostęp do waszej własnej transcendentnej natury (lub bodhicitta), które nie jest ograniczona czasem, miejscem lub okolicznościami. Czternaście pełnych mocy dźwięków medytacji, które tworzą tę wyjątkową formę tantry wywołuje głęboką transformację u nowicjuszów, jak i zaawansowanych praktykantów. Click here.

Nowy dodatek do Listening Section na stronie:

Nowa medytacja dźwiękowa, zatytułowana Lament For Whales (Lament nad wielorybami) została zamieszczona w Listening section na stronie. Odnajdziesz tę dźwiękową medytację, przechodząc do Listening na www.tomkenyon.com. Po prostu zjedź w dół po tytułach, aż znajdziesz Lament For Whales.

Film „The Song of the New Earth” (Pieśń Nowej Ziemi”)

Jak zapewne wiecie, zezwoliłem ekipie filmowej, aby przez ponad trzy lata jeździła za mną i robiła ze mną wywiady na całym świecie. Wielu z was dopłaciło do tego filmu, ponieważ chcieliście widzieć film na temat mojej pracy, której treść stanowi dźwięk i nauczanie. Film jest ukończony i wielu z was już go widziało. Z niezależnych przyczyn większość z nauczania została usunięta w tej wersji filmu, która przedstawiono na ekranie. Jednakże rozbudowane DVD zawiera cały film i wiele ujęć z mojego nauczania, jak również już stonowane sesje, których nie ma w filmie. Z mojego punktu widzenia jest to wspaniały wstęp do mojej pracy i mocy dźwięku. Faktycznie, tytuł brzmi: „Pieśń Nowej Ziemi – Tom Kenyon i moc dźwięku”.

Nie otrzymałem żadnej zapłaty za sam film, lecz otrzymuję niektóre płyty DVD, które sprzedaję w Store na swojej stronie. Jeśli zechcesz wesprzeć mnie, zachęcam Cię do zakupu DVD bezpośrednio od nas. Powiedziano nam, że będą one dostępne czasami w listopadzie i my umiesimy je w Store , gdy tylko się pojawią. Jeśli podpisałeś się, aby otrzymywać de mnie zawiadomienia, otrzymasz e-maila gdy tylko DVD udostępnia nam. Jeśli chcesz zapisać się, by otrzymywać zawiadomienia i/lub mój przyszły kalendarz, przejdź do Contact tab na naszej stronie (www.tomkenyon.com).

Na koniec, zamierzałem osobiście napisać listy z podziękowaniami do wszystkich moich licznych darczyńców, którzy umożliwili powstanie tego filmu dzięki im szczodrym dotacjom dla Woody Creek Pictures i Sophia Films. Ponieważ dyrektor i producent odmawiają mi dostępu do waszych nazwisk i adresów mailowych, chciałbym skorzystać z okazji, by szczerze podziękować wam, za waszą hojność. Wierzę, że film otworzy wiele serc i umysłów.

Tłum.: Anna Euleya

©2014 Tom Kenyon  All Rights Reserved   www.tomkenyon.com

19 Komentarzy (+add yours?)

 1. Róża Winkler
  List 09, 2014 @ 18:57:16

  Dziękuję Bonjovi, bo nie mogłam poradzić sobie z odsłuchaniem tej medytacji. Pozdrawiam Wszystkich. Dziękuję Tobie Krystal za prowadzenie tego blogu,zaglądam tu często.Buziale Dla Wszystkich.

  —-

  ❤ kr

 2. tajga
  List 06, 2014 @ 01:12:01

  czy ktoś mi może w skrócie wytłumaczyć o co tu chodzi? śledzę różne takie tematy w tym tą stronę jakiś czas i nie wiem doprawdy co o tym myśleć. najpierw miała byc cud miód transformacja 2012 teraz się okazuje że właściwie to mamy przechlapane do niewiadomo kiedy, no bo dalej jesteśmy w d będzie więc więcej cierpienia trudności i td, jestem już tym naprawdę zmęczona jakoś tybetańscy lamowie nic o tym nie wspominają? dlaczego w końcu im najbliżej do wzniesionych mistrzów czy może nie? jakby ktoś był łaskaw mi wytłumaczyć do czego to wszystko ma prowadzić i jakie realne są dowody na to że coś się wydarza międzywymiarowo czy jak kolwiek, poza tym że czas faktycznie zasówa i jestem coraz starsza nic dla mnie z tych teorii nie wynika o przejściu…
  pozdrawiam

  • don
   List 06, 2014 @ 06:46:09

   to sie poprostu czuje, to widac, to sie doswiadcza, poprostu mamy tamten swiat w sobie, pzdr

  • eile
   List 06, 2014 @ 11:53:44

   Tajga chodzi o to, że nasz umysł tworzy iluzje, a to jedna z nich. To iluzja która nie pozwala na zakotwiczenie w tu i teraz bo i jak tu się zakotwiczenie skoro czekamy na odległa transformację? Jakby się dobrze przyjrzeć wszystko jest na swoim miejscu i wszystko jest doskonałe juz teraz bez żadnych uwarunkowań, gdzie transformacja jest właśnie jednym z takich uwarunkowań. Zwyczajnie niektórzy na swojej drodze potrzebują oczekiwania, aby po tym jak je dogłębnie zbadaja mogli zrozumieć, że moment spełnia trwa właśnie w tej chwili i wcale nie trzeba było się nigdzie wybierać ani niczego oczekiwać. Nie da się wyjść poza dualizm nie zglebiajac go dogłębnie 🙂 no i to tyle 😉

   • tajga
    List 06, 2014 @ 23:33:28

    dzięki za tą odpowiedź jestem na etapie rozumienia tego że tak powiem, jednak nie wiem jak to się ma do transformacji ludzkości i co w tym kontekście ma ona oznaczać, to o czym mówisz to raczej kwestia indywidualna z tego wynika, oczywiście im więcej oświeconych mistrzów tym większe oddziaływanie ale w tym tempie to może zająć jeszcze 100 albo 1000lat przy sprzyjających warunkach i myślę że przyśpieszenie czasu nic tu nie pomoże poza tym że mi się wydaje że mam bardzo mało czasu…tylko nie wiadomo na co 🙂 czy chodzi o to że jest jakaś grupa predestynowana do osiągnięcia oświecenia właśnie w tym czasie i wsparcia transformacji całej planety i głównie do nich te historie z kosmitami ? czy może zostaną tylko wybrani a reszta umrze i już się tu nie wcieli bo będzie na zbyt niskim poziomie energii? jak mówiły niektóre chanelingi przed słynną datą….
    poza tym wydaje mi się że nie mozna do tych wszystkich rewelacji z internetu podchodzić bezkrytycznie, są osoby które mowią różne rzeczy z jakiś chyba nienormalnych pobudek , nie mówię że tu ale trafiłam na rózne dziwne teorie w internecie i zastanawiam się czemu ma to służyć, bo może tu jest fajnie i miło i nikomu nic się nie stało z powodu czytania tych treści, ale spotkałam się z taka manipulacją w związku z całą transformacją i jakby to ując szmaceniem ludzi że naprawde mi się zrobił zamęt. tamta osoba twierdzi że na przykład skrzydlaci czyli istoty ptasie to są w większości też uczestnicy oszustwa sterowanego, mówi o kwarantanie reptilianach i innych poruszanych tu kwestiach ale w nieco innym kontekście i oczywiście twierdzi że tylko on jest ten który wszystko najlepiej wie i widzi….twierdzi też że ludzie sa eterycznie implantowani i długo by opowiadać , z tego co rozumie mówi o tym że jest fałszywa miłość np istot ptasich i prawdziwa czysta miłość np jego chyba głównie i jego jakiś znajomych…klu jest takie że wkręca wszystkim że są sterowani i że dużo mistrzów(chyba większość) to oszuści pracujący dla ciemnych, najgorsze że potrafił przekonać wiele osób i zrobił im wielkie zamieszanie w głowach i w życiu przy okazji, bo to co przedstawia było w pewnym sensie przekonywujące ….wiadomo najciemniej pod latarnią 🙂

    tak więc w pewnym sensie chciała bym wierzyć jak b powiedział agent molder ale …trochę to pogmatwane
    na przykład te frakcje kosmitów i niby jak mam ocenić co jest ok, skoro jeden niby kosmita mnie w moim odczuciu wy.kiwał po czym mam poznać kto mówi prawdę

    • eile
     List 07, 2014 @ 11:50:51

     Wzniesieni mistrzowie charakteryzują się głównie tym, że wyszli ponad iluzje oddzielenia, czyli zesrodkowali się ze swoją świadomością w ‚tu i teraz’. W momencie który jest punktem wyjściowym wszystkiego, nawet przeszłość i przyszlosc ponieważ funkcjonując w chwili obecnej czas przestaje być w odczuciach i podejsciu linearny.
     Czekając na coś, przenosimy świadomość w przyszłość i odcinamy się od momentu w którym wszystko się toczy, czyli od teraz. Nasz umysł łapie nas w pułapkę niedostatku i zagrożenia, czyli w pewien rodzaj dualizmu. Sam w sobie dualizm może różnie wyglądać poza tym że będzie to ogólnie rzecz biorąc wszystko co nie jest jednościa, raz będzie to oczekiwanie na wydarzenie, raz oczekiwanie na kupno np auta, a jeszcze innym razem przeżywanie traumy sprzed 5 lat. Wszystko co odrywa od zesrodkowania świadomości z chwilą obecna to iluzja, są to tylko i wyłącznie nasze wyobrażenia, które zależą wyłącznie od nas. Oczywiście możemy nie brać takiej odpwiedzialnosci i kierować sie wizjami, pomysłami, opiniami innych ufając, że wiedza lepiej i wtedy zasilamy ich wyobrazenia, na drodze do spełnienia.Dlatego właśnie Wzniesieni kreują rzeczywistość dowolnie ja malując, pozostawiając sobie ostatniej slowo decydowania o tym jak ma wyglądać ich rzeczywistość. Właśnie wtedy zaczyna się wolność. Dopóki nie nauczymy się odpowiedzialności za własne wyobrażenia i życia w tu i teraz świat będzie pełen zagrożeń i niedostatku, a przy tym leku i cierpienia wynikającego z dualizmu bez względu na to w co to ubierzemy 🙂 każde zbiorowe podejście zaczyna się od indywidualnego, aby podejść indywidualnie trzeba być świadomym siebie, inaczej jest się tylko ziarenkiem w trybikach, któremu można wszystko włożyć do glowy 😉

    • eile
     List 07, 2014 @ 12:13:19

     Podsumowując; nie warto wierzyć we wszystko co znajdziesz w necie bo różni ludzie próbują włożyć do glowy różne rzeczy, wierząc w to w co ktoś wierzy właśnie to energetyzujemy i ulatwiamy tego spełnienie dlatego taka ważna jest świadomość i odpowiedzialność za własne myśli i postrzeganie. Czemu to ma służyć – ogólnie ewolucji, nauczyliśmy się kontrolować ciało, przyszła pora na naukę i kontrolę na umysłem i tym co jest on w stanie stworzyć, a skoro sporo osób jeszcze sobie tego nie uświadomiła dlatego mniej lub bardziej da się to wykorzystać przez tych co już poznali mechanizmy. Tu też trzeba uważać aby nie popaść w dualizm i czuć zniewolenie bo na dobrą spraw nie ma w tym niczego złego jako, ze nie ma dobrą ani zła. Jest tylko czysta świadomość i moment obecny, moment w którym tworzymy to czego doświadczamy 🙂

    • tajga
     List 20, 2014 @ 23:59:30

     niby tak i to proste ale np Kobra pisze o archontach i ten typ też pisze ostatnio, wiadomo już że on ściemnia, ale na początku jego wpisy pokrywały się z tym co tu, potem atakował wszystkie grupy w necie przebudzenie, tą stronę też i paru innych jak DI, właściwie wszystkich tak się zamieszał że teraz nikt mu już prawie nie wierzy choć chyba dwóch najbardziej zamotanych zostało, i zawsze taka metoda najpierw mówił jakimi są wspaniałymi istotami wymyślał im tożsamości że np pochodzą z wegi, albo że są istotą totemem albo inną, potem jak mu się coś nie spodobało to jechał po kimś publicznie jak w jakiejś sekcie, a najlepsze że twierdzi że jest z andromedy , a tu czytam że z andromedy kierownictwo archontów pochodzi co za zbieg okoliczności, wiele osób zwiódł przez to że pisał to co inni jednocześnie zwodząc że coś ujawni odkryje że rozpozna czystość intencji i takie tam, piszę żeby też trochę ostrzedz przed takimi manipulantami, a poza tym dzięki za wyjaśnienie pewnych kwestii
     pozdrawiam

 3. Bonj0vi
  List 05, 2014 @ 19:22:31

  Linki do pobrania jak i odsłuchania utworów Toma.

  😀
  Dimensional_Attunement_of_the_Pineal – https://tomkenyon.app.box.com/shared/b0xc8la6j5

  😀
  Planetary Meditation – https://app.box.com/shared/4gpixnhual (w tym przypadku jest to paczka z kilkoma plikami, jezeli sa osoby nie wiedzace jak obsluzyc taki plik, trzeba sciagnac program winrar badz np 7zip.)

  😀
  1-about-23rd-psalm – https://tomkenyon.app.box.com/shared/827d22p1nx

  😀
  2-23rd-psalm – https://tomkenyon.app.box.com/shared/e27k9o4a2t

  😀
  4-closing-meditation – https://tomkenyon.app.box.com/shared/i9zxe74zen

  😀
  SoundsofRaphael – https://tomkenyon.app.box.com/shared/dobrb8d5u9

  😀
  HeartDimensionalAttunement – https://tomkenyon.app.box.com/shared/75iaxtpf6r

  😀
  Crystal-Palace-Within – https://tomkenyon.app.box.com/shared/ughpzd7gkn

  😀
  White-Tara-Sound-Gif – https://tomkenyon.app.box.com/shared/v9epizqu4l

  😀
  TaoistSoundHealingMed – https://tomkenyon.app.box.com/shared/igso2rfc4y

  😀
  Shamanic_Hathor Heart Chakra Med – https://tomkenyon.app.box.com/s/6710ead4006b7d36e8d7
  😀
  Pancreas- Sweetness of Ligh – https://tomkenyon.app.box.com/shared/q1buxecc4lkt7o11lqbf
  😀
  Hathor Heart Chakra. – https://tomkenyon.app.box.com/s/5qvzrgzn3mdvi7u4mqrz
  😀
  Fukushima SoundMed – https://tomkenyon.app.box.com/s/o2may524llqee0zav86s
  😀
  The Inner Sun: A Hathor Sound Meditation – https://tomkenyon.app.box.com/s/swra2vzh5pfxj196h8ac
  😀
  The Elevatron – https://tomkenyon.app.box.com/s/8def9lpb0a3unbi9t2ry
  😀
  Lament For Whale – https://tomkenyon.app.box.com/s/h9xcyz6duz2qo8s895ze
  😀
  Kazda utwór ma swoje specyficzne wibracje jezeli chodzi o jakas konkretna sprawe, np medytacje oczysczania radioaktywnych pozostalosci po fukushimie, badz ratowanie waleni.

  odsyłam do strony gdzie sa wszystkie te medytacje i ich opisy, na upraciucha mozna nawet posluzyc sie tlumaczem google 🙂

  Miłego słuchania 😀

  dzięki, Bonj0vi — kr

 4. urszula szymanska-blaszczyk
  List 05, 2014 @ 17:51:31

  IVO Jesteś Wielki dzieki Tobie mogę kąpać sie w dzwiękach Hatorów. .Jeszcze raz wielkie dzieki . URSZULA

 5. nemora
  List 05, 2014 @ 12:46:01

  Dzięki @Krystal zazamieszczenie tego tłumaczenia.

  Odnoszę wrażenie, że tylko Hathorowie pozostali naszymi prawdziwymisprzymierzeńcami.

  —–

  Myślę, że sprzymierzeńców jest więcej niż nie-sprzymierzeńców (a tych jest coraz mniej) ❤ — kr

 6. Margo
  List 05, 2014 @ 10:24:08

  czy planetarna medytacja teraz jest o 16-ej , skoro mamy czas zimowy , czy nadal o 17 -ej?bardzo dziękuje za odp., chętnie biorę udział w tej medytacji , a powinno to odbywać się w tym samym czasie – wiec teraz mam mały dylemat, pozdrawiam medytująych i nie tylko Margo


  sprawdzę bliżej weekendu, gdyż na świecie wszędzie teraz czas się zmienia – kr

 7. urszula szymanska-blaszczyk
  List 05, 2014 @ 10:06:52

  Witaj Ivo podaje moje namiary zlotaera@gmail.com SERDECZNIE dziekuje za otwarte serce. Dziękuje , i słonecznie pozdrawiam. Urszula.

 8. Ivo
  List 05, 2014 @ 08:27:04

  Można też tak 😉

  https://tomkenyon.app.box.com/s/8def9lpb0a3unbi9t2ry

  Pozdrawiam Ivo

 9. Ivo
  List 04, 2014 @ 22:51:29

  Witaj Urszulo Szymańska-Błaszczyk podaj proszę swój adres mailowy to podeślę Tobie ten i parę innych stworzonych przez Toma pod „okiem” Hathorów utworów medytacyjnych.

 10. urszula szymanska-blaszczyk
  List 04, 2014 @ 17:27:57

  Upraszam młodą osobę której nie sprawialby kłopot sciągnięcie linku tej medytacji dzwiekowej Evevatron na strone do komentarzy. Myślę, że jest wiele osób starszych którzy nie znaja angielskiego tak jak ja a chętnie też by odsłuchali tą medytacje by uzdrowić sie dzwiękiem. Bardzo dziękuję już z góry za spełnienie dobrego uczynku. Urszula.

  • M' Niosa ca Błękitny Płomień
   List 05, 2014 @ 17:55:47

   Tom, jest również tłumaczony na język polski. Trzeba na Jego angielskiej stronie „zjechać”myszką na dół stronki- no i odszukać język polski.Powodzenia w poszukiwaniach Hatorów.

 11. Omstan
  List 03, 2014 @ 20:11:25

  Tom m na swojej stronie także inne ciekawe rzeczy np. muzykę stymulującą czakrę serca, szyszynkę i przepływ prany (chi) w organizmie. Warto skorzystać.

 12. Halina
  List 03, 2014 @ 19:30:48

  To krótkie, 4-minutowe nagranie, o którym wspomina Tom Kenyon, jest wspaniałe, zwłaszcza w trudnych chwilach. Naprawdę polecam ❤

PRAWA AUTORSKIE Copyright (C) by Krystal Freeman 2010. Do wszystkich przeze mnie przetłumaczonych tekstów na tym blogu, chyba, że zaznaczono inaczej. Rozpowszechnianie moich tekstów jest dozwolone i mile widziane pod warunkiem podania linku do oryginalnego tekstu na moim blogu i bez zmian tekstu.
%d blogerów lubi to: