Portal Harmonii w Izraelu

.

.

Pozdrowienia Mistrzowie, jestem Metatron, Pan Światła!  Dziś pomówimy o współtworzeniu harmonicznego spustu, który pojawia się w drugim roku Nowej Ziemi.  To przesłanie jest szczególnie ważne i aktualne. Mówimy o Portalu Harmonii i o Chrystusie.  Mówimy o latach 2014, 2038 i 2075. Mówimy o TERAZ.

Portal Harmonii

W drugim roku nowego paradygmatu planety, na Ziemi otwiera się wyjątkowy portal.  Chodzi o Portal Harmonii.  Jak już wcześniej mówiłem, proces zostanie zainicjowany podczas marcowej równonocy 2014 roku, do wspaniałości pełnego potencjału rozkwitnie w trakcie kwietniowego zaćmienia Słońca, a punkt kulminacyjny osiągnie w czasie czerwcowego przesilenia.  Jest to wybitnie nadzwyczajna, kodowana energia, która zasieje nasiona pokoju na świecie.

Zaleca się, aby była ona najpierw wchłonięta w „pępku Chrystusa” – ekspansywnym wirze portalu Wzgórza Świątynnego w Izraelu. Tam zostanie zakotwiczona, a następnie przeniesiona do określonych większych punktów nieskończoności na Ziemi, otaczając w ten sposób planetę.  W rzeczy samej to jest czas, aby starać się gromadzić – niepowtarzalny czas na odbieranie tego, co będzie oferowane i emitowane.  Ta faza umożliwia zasianie pokoju na świecie w rejonach konfliktów, szczególnie na Bliskim Wschodzie…, a niektórzy mistrzowie – nosiciele kodów są powołani, aby tam się znaleźć…, ponieważ wielu z nich jest tymi, którzy 2000 lat temu towarzyszyli Chrystusowi.

To jest święta ścieżka, umowa zawarta przez duszę.  Drugą grupę stanowią inkarnowani na ziemskim poziomie gwiezdni potomkowie z Syriusza / Plejad, których można nazwać „pracownikami sieci” – obie grupy są powołane do zakotwiczenia rezonansu wibracyjnego nowych energii świętej arki pod Wzgórzem Świątynnym, jak również do skalibrowania i skoordynowania tego wyjątkowego międzywymiarowego urządzenia z jego innymi wersjami, które będą odnalezione w innych ziemskich punktach nieskończoności.

Drugi, trzeci i kolejny…

Lecz Portal Harmonii jest czymś więcej.  I to, czym się tutaj z wami dzielimy, może niektórych zadziwić, innych pocieszyć, a zatwardziałych ortodoksów i przeciwników nawet urazić.  To jest to, co chrześcijaństwo nazywa „powtórnym przyjściem”, choć jak wam mówiliśmy, ta nieskazitelna energia przejawiała się na Ziemi kilkakrotnie.

Jeszua ben Józef reprezentował „wzorzec ludzkości” dopełniający cały proces doskonalenia dualizmu…, lecz on ucieleśniał się też wcześniej – więcej razy.  Mimo iż z waszego obecnego religijno – historycznego punktu widzenia inkarnacja w Judei jest postrzegana jako pierwsza.  Z naszej perspektywy „drugie przyjście” jest naprawdę TRZECIM.  Drugi był Paweł z Tarsu, który posiadał chrystusową energię oraz pod wieloma względami był odpowiedzialny za rozwój chrześcijaństwa w całej Europie i świecie zachodnim.  Choć to, co zostało wtedy dane, było dopasowane do zdolności pojmowania i mentalności tamtych czasów.  To był okres, kiedy tylko nieliczny byli wykształceni.

Drugi rok nowego paradygmatu – 2014 – jest w rzeczywistości fazą przygotowawczą, wymaganym formatowaniem i zakotwiczeniem wibracji powrotu Chrystusa…, świętego i prorokowanego powrotu ucieleśnionej „świętej prawdy”.

Lecz aby jasno to wyrazić: nie chodzi o wypaczony czy zniekształcony mityczny obraz postaci z opartych na lęku dogmatów głoszonych przez zorganizowane religie patriarchalne.  Ci szarlatani i dystrybutorzy wynaturzeń, korupcji i oszustw nadal będą głosić swoje mądrości.  Nowy awatar Chrystusa nie będzie narodzony w stajni, choć znajdzie się w pewnej naturalnej korelacji do dramatu Judei.  Awatar nie ogłosi się Zbawicielem lecz Zwiastunem.  Nauczyciel prawdy, który pomoże wam rozpoznać boską naturę w wyższej Jaźni  i nauczy przejmować indywidualną odpowiedzialność za stwarzanie rzeczywistości.

2038 – rok przeznaczenia

Rok 2038 to rok przeznaczenia, które się dokona.  Mówimy o najbardziej prawdopodobnej rzeczywistości będącej waszą zasługą. To ten rok został zaznaczony w wielkiej piramidzie, a teraz jest na swoim miejscu i czeka na urzeczywistnienie.  Nastąpi stworzenie nowego firmamentu, dalszy ruch w kierunku krystalicznej nie-polaryzacji. W miarę przybliżania się tego czasu wychyły łuku dualizmu ulegną zmniejszeniu.  2038 reprezentuje „trzecie przyjście”.  Energia prawdziwego awatara Chrystusa wróci po 2038, a do pełnej dyspozycji ludzkości będzie w bezwarunkowej miłości w 2068, zaś w 2075 misja zostanie ukończona.

W trakcie tej fazy liniowego czasu patriarchalne i inne podobnie zorganizowane religie popadną w wirtualny nieład, a awatar nie będzie miał z nimi nic wspólnego.  Nie!  Zamiast tego Chrystus podważy ich maskarady i obłudę, popierając indywidualny związek człowieka z własną wyższą Jaźnią jako nadrzędnym źródłem boskości.  Czas wyroków, mitów i baśni – przeminął.  Nauczycie się żyć tak, aby pośrednikiem była boska Jaźń.  Nowa forma Chrystusa wniesie nieobecność tego, co jest uważane za „złe” oraz zaprezentuje prawdę współtworzenia.  Prawdę, która w nowo postrzeganej rzeczywistości będzie manifestacją przekonań.

Dopiero teraz jest Nowa Ziemia

Zaimportowanie i przesunięcie w górę Portalu Harmonii nie mogło nastąpić przed wzrostem planetarnego rezonansu.  Mocno kodowany portal nie przypadkiem pojawia się w tym wektorze i czasie, ponieważ teraz będzie zestrojony z obszernymi polami wymiarów nowej Ziemi.

Kody dla  budzącego się w 2014 roku portalu będą odbierane, zamieniane i osadzane na scenie u zarania pola wibracji Ery Wodnika.  Chodzi o pobranie doskonałej kodowanej energii spójnego światła, które wpływa na obecne wzorce paradygmatu przejścia i przełącza bieg na wyższy. Ta oferta i szablony umożliwią ludziom mającym rozwinięty czołowy płat mózgu sięganie po wyższą wiedzę.

Stopniowo będą ograniczane błędnie pojmowane wyobrażenia grzechu pierworodnego, niegodności, mity o mściwym i gniewnym Bogu oraz lęk przed szatanem i ogniem piekielnym, które były zaprogramowane w tak wielu z was.  Nikomu już nie posłużą dogmatyczne formy kontroli przez wywoływanie strachu, które przez wiele tysiącleci wpajały wam polityczne gremia pod płaszczykiem religii.

Lęk to wielki niszczyciel.  Pod pozorem głoszonych półprawd sprowadzano na was zakamuflowany strach.  Zdeprawowane prawdy to nie prawdy. Życie w strachu przed czymś przyciąga to do was.  Tak działa prawo przyciągania.   Wierząc w zło, będziecie je postrzegać jako coś naturalnego. I Mistrzowie…, w postrzeganiu i przekonaniach, jakie posiadacie, stwarzacie projekcje rzeczywistości i doświadczacie jej urzeczywistnienia.

Harmoniczny spust

Podczas harmonicznego spustu zostaną usunięte wszystkie cienie.  Światło odsłoni i wniesie prawdę.  To światło z czasem całkowicie odmieni wasz świat.  Nowa energia – chrystusowy przełącznik – zakorzeni w ludzkości, na masową skalę, istotną prawdę i wiedzę, z którą każdy stworzy własną rzeczywistość zgodną jego z charakterem i wiarą.  Cyklicznie!  Czyż wam ciągle nie powtarzałem, że ziemski poziom jest celową iluzją?  Specjalnym „uniwersytetem”, w którym wybraliście nauczenie się odpowiedzialnego tworzenia?

Zadania nosicieli kodów

Ci z was, którzy zostali powołani do odwiedzania węzłów energetycznych, świętych miejsc i wirów portali, są również wezwani do obsłużenia Portalu Harmonii w drugim roku Nowej Ziemi – w 2014.To jest harmoniczny spust. Jeśli myśleliście, że na 2012 się skończyło, to wiedzcie, że 2012 był dopiero początkiem…, wasza praca nie jest gotowa!  Zakładajcie rękawice! Głosy fanfar zachęcają was, abyście kroczyli dalej z taką samą odwagą i sercem.

Misja

Ci z was, których przywołuje Izrael, dostrzegą to przyciąganie, lecz muszą iść z nieustraszoną klarownością i spójnym rezonansem theta.  Jesteście czołowymi nośnikami tego poszukiwania, co wymaga odwagi.  Konieczna jest wiara.  Nie można przenieść się do klarowności theta oglądając się wstecz.  Nie można zakotwiczyć kodów w trzecim wymiarze czując wątpliwości.  Strach nikomu nie posłuży.  Jako takie poszukiwanie świętej Ziemi będzie filtrowane.  Nie ma odwrotu, bardziej odpowiednie jest dopasowanie do wektora.

Niektórzy z was będą czuli potrzebę, aby udać się do innych specjalnych świętych miejsc i punktów nieskończoności, aby je  przygotować i utrzymać, oraz by zakotwiczyć rozkład harmonicznego spustu pośród głębin i wyżyn globusa.

Harmoniczny spust zadziała na ludzkość, która wzniesie się ponad trzeci wymiar dualizmu.  Chodzi o wzniesienie do dwunastego wymiaru, a w 2012 roku matryca planety faktycznie rozszerzyła się do dwunastu.  Teraz waszym obowiązkiem jest podążyć za wołaniem.  Nadszedł czas, aby ludzkość wzniosła się ponad dualizm w spójności theta i razem stworzyła na świecie pokój.

Mistrzowie, powiedzieliśmy wam, że decydujące znaczenie ma potężne odczucie bycia dobrym.  Rozumiemy, że zestalenie w świadomości trzeciego wymiaru, i nieustępliwe tkwienie w niewierze w dobro, lecz w to, co religijne teksty określają jako zło, wydaje się nielogiczne. Lecz ktoś wciąż zakorzeniony w trzecim wymiarze nie byłby zdolny do snucia takich wniosków.

Jednak wzniesienie do dwunastego wymiaru wymaga zrozumienia, że już nie znajdujecie się w polaryzacji /  dualizmie trzeciego wymiaru.  Musicie poszerzyć zakres myślenia.  Każda osoba, która głosi na temat swojej lub waszej rzeczywistości, może wyjaśnić tylko to, co on / ona zna.  Nowa Ziemia umożliwia skorygowanie spójności theta w szyszynce.  To daje nowe możliwości. Jest to możliwe, ponieważ skurczyła się magnetyczna sieć polaryzacji, a dzięki sieci chrystusowej (144 – krystalicznej) będzie zastąpiona przez zjednoczone pole nie-polaryzacji.  Nowy świat jest otwarty.  Ludzkość może teraz o wiele łatwiej badać wyższe stany, wyższe wymiary…, lecz trzeba się postarać.

Różne cechy wyższych wymiarów

Kochani, wymiary mają różne cechy, różnorodne granice pojęciowe.  Tak jak nurkowie wiedzą, że prawa fizyki w akwenie wodnym są odmienne, tak i podróżujący między wymiarami musi rozumieć, że każdy wymiar posiada inne właściwości.  Warunki i położenie każdego wymiaru są zdecydowanie różnorodne.  Można, a nawet trzeba, się do nich poszerzyć intelektualnie, co może być nie lada wyzwaniem.

Wyobraźcie sobie świat nie-dualny, w którym istnieje tylko dobro.  To faktycznie może razić logiczny umysł trójwymiarowy, który potrzebuje precyzyjnych odpowiedzi i opisów zgodnych z akceptowalnymi przekonaniami / wiarą i parametrami nauki głównego nurtu.  Lecz aby wejść do wyższego Umysłu, trzeba wznieść się ponad własny mózg. Uczony, który poważnie bada rzeczywistość, musi poszerzyć perspektywę i uświadomić sobie, że fizyczne zmysły, neurony, muszą przesłać daną rzecz do czołowego płata trójwymiarowego mózgu, aby się dowiedzieć, czy jest prawdziwa czy nie.

Widzicie, sztywne koncepcje naprawdę materializują to, co w większości przypadków ktoś spodziewa się zobaczyć.  To jest mentalny dylemat, tak dalekosiężna zagadka…, że nawet skutki wielu waszych „profesjonalnych” eksperymentów naukowych mogą mieć znaczenie.  Ludzkie fizyczne zmysły postrzegają taką rzeczywistość, jaka jest konsekwencją oczekiwań i przekonań.
Jak już wspomniałem i powtórzę raz jeszcze: życie w strachu przyciąga go do was.  Kto wierzy w zło, pozwoli jemu się pojawić.  W wierze i percepcji, jaką stwarzacie, projektujecie rzeczywistość, którą później przeżywacie.

Nieznana ścieżka

To jest początek nowego paradygmatu. Otwierają się nowe ścieżki, zaprasza podróż.  To jest ścieżka najrzadziej uczęszczana. Wasz świat jeszcze nie próbował w pełni poddać się temu eksperymentowi. Nowy paradygmat otwiera drogę powrotu Chrystusa i to jest wiadomość zaktualizowana.

Pierwotna wiadomość została przez posłańców zdegradowana, aby mogła ją zrozumieć nieco ograniczona, wąska grupa intelektualna  tamtych czasów . Zaś komunikaty chrześcijaństwa i ich zasady – oryginalne wersje przekazów – od 300 lat przed Chrystusem do dziś – były zniekształcane. Dawne koncepcje zostały źle zrozumiane, zostały zmienione…, i jako takim nie dano im żadnej szansy.

Nowe informacje  wam przekazywane dają poszerzone zrozumienie, oferują nowe potencjały, dzięki którym możecie przekształcić wasz świat. Oparto je na współtworzeniu.  Zawierają nie tylko nasienie pokoju dla świata, lecz utrzymują również moc transformacji dla każdego z osobna. Transformacja bazująca na współtworzeniu opiera się o zakres pola theta, które zostaje wprowadzone do 12-to wymiarowego paradygmatu.  Aktualny i ważny rezonans, jaki może być osiągnięty…, wibracja, która jest nie-polarna…, w której istnieje tylko dobro.

I Mistrzowie, już czas, aby odbierać kody, które umożliwią to przesunięcie.

Jeśli zatroszczycie się o tę intencję i indywidualnie a także zespołowo za nią podążycie, wtedy w roku 2038 i później, zbiorowe zmysły ludzkości odczują jej skutki – odnosimy się tu do zmysłów fizycznych – i nie znajdą w nich żadnej sprzeczności.  Świat będzie postrzegany bez lęków, a każde istnienie będzie uznawane za pozytywne. I taki świat będzie stwarzany.

To jest ścieżka, którą jeszcze nikt nie podążał.  Eksperyment, którego nikt nie przeprowadzał, a to są szlachetne prawdy, które musicie sobie przyswoić.  Ci z was, którzy uważają, że świat bez lęku i zła jest logicznym absurdem, postrzegają według starych wzorców energii oraz nie są całkiem gotowi.  Lub może lepiej to wyrażając, utknęli w dualizmie trzeciego wymiaru.

Cień zostanie zwyciężony światłem, a światło jest prawdą. To całkowicie odmieni wasz świat. Nowa energia, dodana przez Chrystusa, stanie się istotną prawdą i wiedzą ludzkości na skalę masową, a indywidualna rzeczywistość będzie stwarzana zgodnie z naturą wiary. Wniesie zrozumienie waszej prawdziwej kosmologii. Zrozumiecie swoje niezwykłe pozaziemskie dziedzictwo i waszą wielowymiarową naturę. Nie będziecie musieli sprzeciwiać się Zbawicielowi, aby ratować sprawiedliwych.

Ludzkość nauczy się samodzielnie tworzyć obfitość, porzucając sposób myślenia o brakach i pokutowaniu z powodu fałszywych przekonań, na przykład związanych ze ślubami ubóstwa jako sposobu na osiągnięcie czystości.  Upadną religijne organizacje, dziesięciny od członków i pieniądze za odkupienie.  Duchowi NIE brakuje pieniędzy.

Są tacy pośród was, którzy mówią, że wszystko, co się dzieje, dzieje się tak, jak powinno być.  Rozejrzyj się po świecie i zastanów się nad tym.

Jeśli wszystko działoby się tak, jak powinno, nie byłoby potrzeby karmicznego odradzania.
W Portalu Harmonii, w pępku Wzgórza Świątynnego będą zasiewane nasiona zmiany.  To są kody umożliwiające duchowe odrodzenie na poziomie globalnym. To jest energia, która synergistycznie i symbiotycznie będzie określać nieulękłe związki na poziomie osobistym i na skalę masową.  Ta czasoprzestrzeń w niedalekiej przyszłości będzie przyspieszoną okazją do wysiania pokoju w rejonach świata, w których pojawiają się  konflikty – szczególnie na Bliskim Wschodzie.  Zawdzięczacie to Portalowi Harmonii i spustowi, a w następnej kolejności zaćmieniu i letniemu przesileniu.

Zakończenie

Nadszedł czas, aby wziąć na siebie odpowiedzialność i stwarzać świat świadomie – taki, jakiego sobie życzycie – z życzliwością, z czystą dobrocią. Kochani, trzeci wymiar nie zniknie, możecie nad nim zapanować stając twarzą w twarz jego wyzwaniom, wznosząc się ponad nie, a równocześnie mocno stojąc na ziemi.  Tu nie chodzi o założenie różowych okularów czy ucieczkę od rzeczywistości…, chodzi o to, aby opanować każdy poziom lekcji. Chodzi o to, aby uczyć się i iść naprzód.  Nadszedł czas, aby wypróbować nową ścieżkę.  Lecz bez obaw.

Życie na poziomie ziemskim jest bardzo skutecznym snem, który może być złożony z harmonijnych okresów nazywanych cyklami życia.  To wy jesteście kompozytorami i dyrygentami, którzy tworzą własną treściwą i piękną symfonię.  A w gotowym produkcie pozostawiacie nie tylko ślady wzrostu i wydajności, lecz również znajomość wyższej postawy, która sprawia, że mozolna konstrukcja symfonii czyni finał tak znakomitym.  I z tego wyższego poziomu spojrzycie w dół rozpoznając, że wszystko miało swój cel.

Ten czas nadchodzi i wita was. Rok  2014 daje dostęp do Portalu Harmonii!

Jestem Metatron i dzielę się z wami tymi PRAWDAMI.  Wy jesteście umiłowani.

PORTAL  HARMONICZNY  2014 – 2038 – 2075   Zakotwiczenie trzeciego przyjścia.  Archanioł Metatron via Tyberonn, nr 93, 01.02.2014,   www.Earth-Keeper.com

Przetłumaczyła Tessi

9 Komentarzy (+add yours?)

 1. adela
  Mar 18, 2014 @ 10:44:53

  Bruce Lipton – pieniądze a energia

 2. adela
  Mar 17, 2014 @ 07:13:55


  medytacja – dar pozaziemskiej cywilizacji

 3. Elżbieta
  Mar 16, 2014 @ 15:39:34

  4 Przedziały,
  w których masz się rozpoznać,
  I powiązania z nimi w Sobie
  w wibracji Serca rozwiazać,
  wtedy wejdziesz do
  5 wymiaru,
  aby Stać się
  Jednością DOSKONAŁA
  SOBĄ SAMĄ,
  i podrużować będziesz
  w całym Wszechświecie,

  Istota wielowymiarowa stanie się Sobą.
  już bez przedziałów I podziałów
  bo rozpoznała się
  w Sobie Cała..

  zapraszam na bloog:
  http://jestemsoba8.blogspot.com

 4. alfa
  Mar 13, 2014 @ 19:55:16

  Właśnie tak myślę! Mimo że, wszystko i wszyscy wokół mnie pokazuje mi bezsens takiej postawy, to jakaś wiara i radość takiego myślenia pcha mnie mnie w taką przyszłość. Czuję wtedy moc i radość stwarzania, wtedy naprawdę wiem czyim jestem dzieckiem…! Tak będzie ! Tak wybieram !

 5. Taki
  Mar 12, 2014 @ 15:33:51

  …a w dodatku, to jedyne piekło jakie istnieje 😀

 6. marecki
  Mar 10, 2014 @ 23:43:50

  Każdy ma niebo albo piekło w swojej glowie w myślach jakich żyje na co dzień.

 7. teofil gibas
  Mar 09, 2014 @ 20:47:54

  niebo na ziemi cudownie

 8. jooota
  Mar 09, 2014 @ 14:14:04

  spisalam na kartce Niebiańskie Objawienia z filmu Niebiańska Przepowiednia i pod każdym… tak dla siebie.. przykleje dary, znaki w moim zyciu od Jah… to bedzie oczyszczajace

  Babilon upada… Zion wzywa! ( „Babylon is falling Zion is calling” – Feel Your Presence – Niyorah )

PRAWA AUTORSKIE Copyright (C) by Krystal Freeman 2010. Do wszystkich przeze mnie przetłumaczonych tekstów na tym blogu, chyba, że zaznaczono inaczej. Rozpowszechnianie moich tekstów jest dozwolone i mile widziane pod warunkiem podania linku do oryginalnego tekstu na moim blogu i bez zmian tekstu.
%d blogerów lubi to: