Czy jesteś gotów, aby urzeczywistnić swoją świętą moc ognia?

.

.

Kochani Mistrzowie, przybyliście z odległych wszechświatów, podwszechświatów, galaktyk i planet, przynosząc ze sobą mnóstwo kosmicznych informacji, które przechowywaliście w świętym Umyśle, aby móc je wykorzystać w przyszłości. Musieliście spełnić rygorystyczne wymogi i poczynić uroczyste ślubowania. Zgodziliście się zejść na Ziemię w tym szczególnym etapie ewolucji, a następnie wcielić się w różnorodnych, często bardzo trudnych, warunkach. Obiecano wam, że kiedy nadejdzie czas kroczyć ścieżką wniebowstąpienia, pozwolicie nam nie honorować waszej wolnej woli, abyśmy mogli zastosować wszelkie niezbędne środki mogące was obudzić. Wielu doprowadzi to do złączenia duszy z wyższymi Jaźniami, a tych, których duchowa jaźń dopiero się budzi, przygotuje do scalenia z aspektem wyższej Jaźni. Kiedy dusza w końcu w pełni połączy się ze świętym Sercem, nastąpi wielkie ponowne zjednoczenie na ogromną skalę. Kto ma czyste, mądre i przesycone miłością intencje, ten może stać się potężnym źródłem energii świętego Ognia.

 

Takie przebudzenie skutkuje powszechnym boskim niezadowoleniem wśród, jak to nazywamy, „straży przedniej”. Wszyscy doświadczyliście różnorodnych i istotnych przemian, które zachodziły masowo. Obserwowaliście również lub dotknęły was przyspieszone przemiany Ziemi, powodujące wzrost częstotliwości – i to ma być kontynuowane w regularnych odstępach czasu. Większość z was – ci, którzy świadomie starali się odzyskać swoją boskość – była / będzie inspirowana, aby znaleźć się w grupie zaawansowanych dusz. Zgodziliście się świecić przykładem i jako awangarda, straż Światła i służebnicy świata, jesteście gotowi uczynić wszystko, co w waszej mocy, aby ułatwić drogę innym. W minionych wiekach proces wznoszenia był dostępny tylko dla wcielających się jako nowicjusze – uczniów, których zadaniem było przyswojenie możliwie największej ilości boskiego Światła i przekazanie – w możliwie największym zakresie – kosmicznej mądrości. Ten okres dobiegł końca. Nadszedł czas na powszechne wzniesienie wszystkich planet, układów słonecznych, galaktyk i pod-wszechświatów w tym wszechświecie, które są aktywnie zaangażowane w bezprecedensowy proces wznoszenia. Na kręgi tworzenia zawsze składają się spirale rozwijające się w górę lub w dół, do wewnątrz lub na zewnątrz, zależnie od wielkiego kosmicznego cyklu czasu.

 

Nadświadomy umysł i liczne wyższe Jaźnie stanowią pomost do światów duchowych. Przebłyski informacji / inspiracji mogą się najpierw pojawiać dzięki zdolnościom intuicyjnym i podczas medytacji. Kiedy aspirant na ścieżce uzyskuje biegłość i swobodę w kontrolowaniu wyższych wzorców częstotliwości świętego Umysłu, moce jego umysłu znacznie wzrastają. W wyniku sięgania do wyższych sfer częstotliwości struktury mózgu, w miarę przesuwania się ze sfery instynktownej mózgu / umysłu do sfery wyższego Umysłu, spora część pamięci zdarzeń z przeszłości zaczyna zanikać. Wznoszenie to poszerzanie umysłu, proces przechodzenia z jednego stanu świadomości do drugiego.

Świadomość rozszerza się na całą ludzkość, Ziemię, Układ Słoneczny i jego funkcje. Nie skupia się już na małej jaźni. Ostatecznym celem człowieka jest stanie się istotą galaktyczną, a na koniec osiągnięcie świadomości uniwersalnej.

 

Kiedy potrafisz uzyskiwać dostęp do mocy i majestatu wymiarów o wyższych częstotliwościach – zaczynasz mieć wgląd w to, jak cudowny może być raj – i zaczyna wzrastać twoja ekscytacja. To jest to, co zaczyna dziać się na całym świecie. To doświadczenie jest bardzo osobiste, ponieważ mimo możliwego zamieszania, zamętu i chaosu wokół, nadal możesz być w centrum pokoju i radości. W miarę upływu czasu możesz zauważać, że centrum pokoju i radości rozszerza się coraz bardziej, a kiedy z wieczną potęgą doskonałości zacznie się stykać większa grupa, ono będzie się rozprzestrzeniać coraz szybciej, aż obejmie cały świat.

 

Pojawiło się wielkie zbiorowe poruszenie – ci, którzy do tej pory nie byli gotowi słuchać podszeptów Ducha lub zgłębiać tajemnic stworzenia, zaczynają płynąć na falach nurtu wyższych PROMIENI częstotliwości nowego boskiego planu. Powiedzieliśmy, że wykazaliście się wielką odwagą, wychodząc poza strefy wygody, ze strumienia zbiorowej świadomości popularnych przekonań, wkraczając na nieznane terytoria.

Byliście gotowi stawić czoła wielu wyzwaniom i testom, nie zniechęcili was ci, którzy mówili, że postępujecie niewłaściwie lub jesteście złymi ludźmi, lub macie pobożne życzenia. Przekonujecie się, że to, co przyjęliście za własne prawdy, faktycznie działa, a potwierdzenie jest konkretne i widoczne dla wszystkich, tak że ewentualne spory byłyby bezzasadne. Wzbudzanie lęku najskuteczniej odstrasza od zmian, lecz uczycie się oswajać lęki i staracie się odzyskać świętą siłę woli.

 

Za każdym razem, kiedy odwiedzasz swoją piramidę Światła w piątym wymiarze, stając się bieglejszy w pozyskiwaniu i używaniu darów tworzenia, przynosisz ze sobą coraz bardziej wysublimowaną niezmaterializowaną substancję Światła piątego wymiaru. Zobacz, jak te strumienie Światła płynącego spiralnie w dół do fizycznej sfery ekspresji stopniowo stają się namacalne i przybierają formę dzięki twoim wizjom, marzeniom i jasnym intencjom. Wielu z was nauczyło się dyscypliny koniecznej w utrzymywaniu wizji bez wahania. Nauczyliście się też, że cuda manifestacji wymagają klarownych myśli, podjęcia działań. Nie można iść na skróty, moi drodzy – chcąc wykorzystać moc twórczą, trzeba stosować się do uniwersalnych praw manifestacji.

 

Zostaliście wezwani, aby dołączyć do zespołu liderów Światła, którzy pokażą drogę innym pięknym Duszom budzącym się z duchowego snu. Potrzebne będą tysiące was, aby pomóc w kolejnej fali przebudzenia i je ułatwić, ponieważ przebudzenie, które jest teraz w toku, obejmie wkrótce wiele milionów. Nawet ci, którzy to negują, widzą, że na Ziemi dzieje się coś głębokiego i bezprecedensowego. Te Dusze już nie będą musiały przechodzić przez gruntowne oczyszczanie czy bolesne przekształcanie, jakiego doświadczyło tak wielu z was. W istocie to wy utorowaliście im drogę oraz posiedliście wiedzę, która im pomoże szybko przejść przez proces przebudzania i inicjacji.

 

Stanowicie przykład i jesteście pionierami, gdyż zostaliście przeznaczeni do nauczania innych wokół was, jak wykonać niezbędne uproszczone kroki w celu usunięcia starych myślokształtów, aby boskie Światło Stwórcy mogło przejąć władzę nad wnętrzami ich serc. Moi kochani, gracie ważne role w przechodzeniu na kolejny, wyższy poziom spirali rozwoju. Teraz mamy nadzieję, że zaczniecie akceptować to, co mówimy: że wszyscy jesteście pięknymi istotami, ponieważ w swoich sercach / duszach nosicie drogocenną iskrę Stwórcy. Pozwólcie własnym wyższym Jaźniom na inspiracje, lecz wyjdźcie, proszę, na pierwszy plan i wykorzystajcie wiedzę, mądrość i możliwości, na które tak ciężko zapracowaliście.

 

Drogie Serca, stanowicie zlepki wszystkich własnych przeszłych doświadczeń i wspomnień. Wiele razy żyliście jako kobiety, nad którymi się znęcano lub które były wykorzystywane przez mężczyzn, i wiele wcieleń spędziliście w męskim ciele, w którym ponieśliście stratę drogich przyjaciół, zostaliście zdradzeni lub w jakiś sposób się nie sprawdziliście. Wszystkie te konfliktowe energie wewnątrz komórek, pola aury oraz struktury mózgu będą zabarwiać wasze nastawienie do płci przeciwnej, aż je przemienicie a konflikty rozwiążecie. W rdzeniu każdej ludzkiej istoty jest to, czego naprawdę szuka: zjednoczenie z drugą połową boskiej Jaźni, aby stać się doskonałym boskim promieniem tworzenia, który został wysłany w całości. Ten promień rozdzielił się na dwa pod-promienie – jeden reprezentował Ojca Stworzyciela, drugi Stwórczynię Matkę. Od tamtego czasu podzieliliście i rozczłonkowaliście się na wiele aspektów lub fragmentów świadomości, lecz zawsze pragnęliście i staraliście się powrócić do pełni, do jedności świadomości.

 

Jak można uzyskać uzdrowienie i zjednoczenie tych dwóch podstawowych aspektów siebie? Po pierwsze: poprzez rozwijanie poczucia własnej wartości i miłości własnej. Kiedy ktoś zaczyna emitować ze swojej aury energie wyższych wibracji, inni wokół zareagują w ten sam sposób. Trzeba nauczyć się ufać sobie i swojej intuicji, wtedy ufa się innym. Wiedząc, że zawsze jest przy was potężna siła aniołów gotowych was chronić, wspierać, kochać i dodawać wam otuchy w każdej chwili dnia lub nocy, nigdy nie poczujecie osamotnienia. Uwolnijcie się od bólu przeszłości wybaczając sobie i wszystkim innym.

 

Żyjąc zawsze spotyka się osoby, z którymi się nie współbrzmi, a trwa to tak długo, jak długo ktoś pozostaje w fizycznym ciele. Kto zachowuje postawę nieosądzania i emanuje miłością do istoty każdego człowieka, ten nie będzie musiał doświadczać z nim karmicznego tańca czy karmicznych interakcji. Wszystkich trzeba błogosławić i pozwalać im iść własną ścieżką.

 

Nadszedł czas, aby ludzie usunęli eteryczne tarcze ochronne, założone na sercach / splocie słonecznym po to, żeby nie można ich było zranić ani nadmiernie na nich wpływać. Otwarcie złotej pieczęci portalu świętego Serca, gdzie rezyduje diamentowa boska komórka rdzenna, pozwoli swobodnie płynąć miłości / Światłu naszego Boga Ojca Matki zarówno przez przedni jak i tylny portal świętego Serca.

 

Kochani, jest jeszcze inny, ważny temat, który chcemy poruszyć. Wiemy, że kiedy to zrobimy, w wielu z was możemy wywołać lęk i zwątpienie. Jeśli miałoby tak się zdarzyć, prosimy, abyście odłożyli ten przekaz do czasu, aż będziecie pewni, że powinien on stać się waszą prawdą lub że należy go zlekceważyć, gdyż jest zbyt niewygodny. Istnieje wiele informacji, które mogą stać się wyzwaniem dla tych, co są przywiązani do starych wizji świata i myślokształtów z przeszłości. We wczesnym dzieciństwie uczyliście się prostych zasad życia, a w miarę dojrzewania lekcje i wiedza stawały się coraz bardziej złożone i skłaniające do refleksji. To odnosi się również do duchowej edukacji i wzrostu.

 

Powiedzieliśmy wam, że Najwyższy Stwórca zaczął emitować z serca swojej Istoty doskonałą esencję Miłości / Światła (diamentowe cząstki czystej boskiej substancji Światła). Ta esencja posiada wszystkie aspekty stworzenia, które zawierają myśli siewne, składniki energetyczne i wielkie projekty nowych kreacji, jakich jeszcze nigdy nie było. W tych cudownych wielorakich promieniach stwórczego Światła są, niedawno aktywowane, promienie czarnego widma czystego nieobjawionego potencjału. Stwórca rozsyła te promienie po tym wszechświecie jako dar, ponieważ zawierają ciszę wielkiej Pustki, i będą dostępne dla wszystkich, którzy okażą się na tyle odważni, aby otworzyć się na wspaniałą moc pustki przestrzeni, żeby wziąć udział w tworzeniu przyszłych światów i galaktyk.

 

Najpierw pojawiła się pustka, po niej pojawiło się Światło, a wewnątrz Światła były wszystkie dobre i cudowne rzeczy. Widmo Światła nie byłoby dostrzegalne bez różnych odcieni mroku. Wielu z was boi się ciemności i własnej strony cienia, postrzegając ją jako zło. Kochani, jeśli wszystko jest częścią JEDNOŚCI, Stwórcy, jak może istnieć coś, czego trzeba by się bać, skoro wypełnia was boskie Światło? To wy, ludzie, a NIE Stwórca, stworzyliście wiele rzeczy, których się obawiacie. Lękacie się wielkiej Pustki, która jest tłem dla gwiazd i konstelacji? Niektórzy z was boją się nocy, lecz to nie ciemność jest temu winna, lecz raniące uczynki, jakie popełniają ludzie pod jej osłoną. Chcemy wam pomóc zacząć badać i przeobrażać te stare samoograniczające emocje tak, byście mogli poszerzać horyzonty i przywdziać płaszcz ze Światła. Z darem Światła przychodzi wielka odpowiedzialność i rola przywódcy, którą opisaliśmy wcześniej.

 

Prosimy, ŻYJ własnym życiem, rozwijając świadomość, aby CZUĆ radość istnienia, połączenia ze Wszystkim Co Jest, a następnie dziel się radością z bliźnimi, korzystając z siły WOLI, aby szybko przejść ścieżką oświecenia – zdobywając coraz to wyższy punkt widzenia, łatwiej możesz pomagać innym ludziom pokonać niebezpieczeństwa. Staraj się KOCHAĆ wszystkich z całego serca i duszy, jak kocha cię Stwórca, z miłością, współczuciem i rozeznaniem, MÓWIĆ własne najwyższe prawdy, w każdym WIDZIEĆ to, co najlepsze, i wiedzieć, że wszyscy jesteśmy częścią tego samego JAM JEST.

 

Drodzy Przyjaciele, zaczęliśmy i zakończymy tę cudowną podróż razem. Będziemy was wspierać, poszerzać wasze umysły, kiedy trzeba – nakierujemy, lecz przede wszystkim będziemy was zawsze kochać.

 

JAM JEST ARCHANIOŁ MICHAŁ

LM-12-2013 przesłanie archanioła Michała przez Ronnę Herman http://www.ronnastar.com/messages-aam/latest.html przetłumaczyła Teresa Serafinowska

54 Comments (+add yours?)

 1. salama
  Feb 24, 2014 @ 23:37:00

  Hej a ja wlasnie tak siedze po cichu nikomu nie mowiac czym zyje i co mam w glowie czasami mysle ze to tchorzostwo ale mialam juz w swoim zyciu epizot w psychiatryku wiec naprawde wole sie nie wychylac ……. wiec robie swoje mysle swoje medytuje wysylam swiatlo itd zastanawialam sie juz pare razy nad tym a jak wy myslicie kochani czy to tchorzostwo ?

 2. Slawek
  Feb 24, 2014 @ 21:08:23

  Posłuchajcie, łzy radości ledwo pozwalają mi coś tu napisać. Żebyście przestali biadolić to powiem wam że część Michała tak tego Michała wcieliła się tutaj i jest z nami. I w bije wam klina jest w Polsce. Ale nie powiem gdzie bo go zaściskacie na amen. Niebo jest tu i tam, co na górze to na dole. To wszystko jest częścią zmian. Nie będę się rozpisywał co i jak bo zobaczycie na własne oczy. Pozdrawiam was w miłości, szczęściu , radości i jedności.

 3. Płynąca Rzeka
  Feb 24, 2014 @ 14:00:32

  Witajcie,

  Przeczytalam wpis Jakuba i nie moge sie powstrzymac, zeby czegos nie napisac.

  Moze ni ejestem bezdomna ale… w ciagu ostatniego czasu potracilam wiekszosc zanojomych, przyjaciol i rodzine. Moze i jest to zwiazane z aktualnymi transformacjami, moze jest tak, ze osoby, ktore z nami juz nie rezonuja, znikaja z naszego zycia. Ale nie da sie ukryc, ze jest to bardzo trudne. Wlasnie kolejna fala znajomych wykruszyla sie z mojego zycia. I zostalam prawie sama. Nie mam do kogo zadzwonic, by porozmawiac, ot zwyczajnie o wszytkim i o niczym. Nie zalamuje sie tym, poniwaz wiem, ze jest to zwiazane z transformacja, jednak… jest to trudne. Pracy tez i pieniedzy tez nie mam, poiewaz rozni “zyczliwi” postarali sie, zeby mi “sie wiodlo”.

  I nie dalej jak wczoraj mialam podobne refleksje? Czy to o to chozilo? Zebysmy byli samotni i zeby relacje z ludzmi byly takie trudne?

  Im wyzsza jest ta energia, tym u mnie gorzej. Na poczatku tego roku w przekazie Matatron zapowiadal, ze w tym roku bedzie nowa fala wydobywania sie prawdy na zewnatrz. To pewnie dotyczy takze relacji z ludzmi. Nagle wybuchaja konfikty, wychodza jakies stare zale, negatywne emocje… A przeciez karma i te sprawy mialy byc anulowane. Miala byc z niej dyspensa, wiec dlaczego ja zauwazam wrecz zjawiska odwrotne? Ta aktualna energia wyciska z podswiadomosci zastarzale emocje i jest normalnie jak w przyslowiowym tyglu, w ktorym wrze i kotluje sie para.

  Reasumujac, nie rozumiem juz… Powiem szczerze, ze czas przed transformacji byl dla mnie rajem w porownaniu z tym, co dzieje sie w moim zyciu teraz.

  • agata
   Feb 24, 2014 @ 18:29:43

   spokojnie:)mam to samo, to jest wlasnie oczyszczenie, potracilam wszystkich praktycznie, czasem nawet kurczwo trzymam sie wlasnej corki choc wiem i ze ten etap jest poza mna:(boli ale wierz mi ze wszystko jest jak nabradziej pozytywne:)wszystko dla naszego dobra:)tez czasem mysle ze wczesniej wszystko bylo normale ale jak normalne zadaje sobie pytania czy chcialabym wrocic do tego ale jednak nie! nigdy! i czuje sie jakna rozdrozu! ale warto! bo wiem ze w koncu postawie nogi na wlasciwej i zdrowej ziemi:)pzdr

  • Slawek
   Feb 24, 2014 @ 19:49:05

   To dla bezpieczeństwa. Ma cię ochronić przed tym co się wydarzy.

  • Oswojony z MAYA
   Feb 24, 2014 @ 20:25:02

   do Płynącej Rzeki
   moja sugestia dla Ciebie jest następująca
   Każdy kto otworzył choć trochę oczy i zaczął proces przebudzenia zauważył , że :Wszechświat, Bóg, Matrix, JAHWE, czy jak go chcesz zwać [ tak naprawdę nazwa ma drugorzędne znaczenie] odpowiada ZAWSZE NA Twoje wibracje [ wibracje czyli myśli,czyny , zachowania …itd to są Twoje wibracje ]
   jednym słowem , to słowo brzmi – – TAK!…….
   Jeśli będziesz Twierdzić , że nie masz pracy,nie masz przyjaciół , jest Ci źle to WSZECHŚWIAT NA ODPOWIE TAK ! nigdy inaczej .
   Jeśli zmienisz siebie , swoje postrzeganie samej siebie na POZYTYWNE potem na postrzeganie wszystkiego co ci się przydarza POZYTYWNE , wcześniej czy później zmienisz SWOJE otoczenie na ;pozytywne , bo co odpowie Ci Wszechświat ??? odpowie Tobie TAK!
   Jeśli chcesz mogę podać Tobie bardzo proste i skuteczne Ćwiczenie na pozbycie się negatywnych myśli ,a co za tym idzie negatywnych postrzegań i przyjmowania negatywnych postaw w życiu co doprowadzi do zmiany wibracji , zakotwiczeniu ich w Tobie a dalej to już z górki
   Jest jeden warunek
   Wykonujesz to ćwiczenie z ŻELAZNĄ KONSEKWENCJĄ!!
   Czy idziesz na ten układ? [ Inni, jeśli chcą, tez mogą z tego skorzystać.]
   Chcesz?

  • piotrekkowal2
   Feb 24, 2014 @ 20:52:57

   Ja chce tylko powiedziec ze pani zgodzila sie na to przed urodzeniem dla pani i reszty najwyzszego dobra

  • Iskierka II
   Feb 24, 2014 @ 22:01:06

   Akurat czytam sobie przesłanie Majtrei z 28 stycznia 2014 r. ze strony.http://soulowicz.wordpress.com/2014/01/29/wskazuje-wam-droge-z-labiryntu-iluzji/ może ten fragment będzie jakimś pocieszeniem dla Ciebie Płynąca rzeko i dla Jakuba… “Wielu z was ponownie przebywa swoje testy na Drodze. Wielu z was nie zdaje sobie sprawy, że wszystko, co się z nimi dzieje w życiu, jest tylko testem, przez testy przechodzą wielokrotnie z wcielenia na wcielenie.

   I główny test to test na brak przywiązania do czegokolwiek materialnego. Jeśli jesteście zbyt przywiązani do swoich dzieci, do swoich rodziców i bliskich, do rzeczy, to okoliczności życiowe pozbawią was przedmiotu waszego przywiązania.

   Najważniejszy wybór, który podejmujecie w swoim życiu i z życia na życie, to wybór na korzyść Boskiego świata albo na korzyść iluzorycznego świata.

   Gdy wybieracie iluzoryczny świat, przywiązujecie się do iluzorycznego świata i wciąż wcielacie się w nim.

   Jeśli wybieracie Wyższy świat, więc przechodzicie do Wyższego Świata.

   Nasz Wszechświat ma taką właściwość, że każdy zajmuje miejsce na drabinie ewolucji zgodne z jego poziomem świadomości. Dlatego wasza obecność w tym świecie świadczy o tym, że przez przywiązanie do waszego świata stale dokonujecie wyboru na rzecz swojego świata.

   Moim celem, jako waszego inicjatora, jest wyjaśnić wam wasze przywiązania i przeszkody na waszej drodze. I tylko wtedy, gdy pokonujecie wszelkie przywiązania i niedoskonałości wewnątrz swojej istoty, dopiero wtedy macie możliwość przejścia do innego świata, bardziej doskonałego.

   Energetyczną granicę między światami można pokonać tylko poprzez podniesienie swoich wibracji.

   Jednak wasz świat robi wszystko, aby przywiązać was do siebie. I wy wierzycie w iluzję i iluzja staje się rzeczywistością dla was.

   Z każdym nowym wcieleniem gra staje się coraz bardziej skomplikowana i wam wypada być w gorszych warunkach, aby wykazać swoje aspiracje i determinację i w końcu wyrwać się z pułapki iluzji.

   Wasza iluzja teraz zapewnia wam dostęp do najbardziej wyszukanych sposobów utrzymania waszej świadomości na niskim wibracyjnym poziomie. Wszystko to, co otacza wielu z was w życiu, stwarza przeszkody na Drodze do bardziej wzniosłych światów.

   Wszelki nowoczesny przemysł zmusza was do obniżenia wibracji i dosłownie gwałtem odrywa was od Wyższych światów.

   Więc waszym zadaniem jest, aby przestać ulegać sztuczkom iluzji i tak wytrenować swoje duchowe mięśnie za pomocą duchowych praktyk i technik, aby zachować swoją wolność i niezależność, pozostać bez jakiejkolwiek zależności od iluzorycznych sił w najtrudniejszych sytuacjach życiowych.

   Jesteście w piramidzie inicjacji. A ja wskazuję wam Drogę z labiryntu iluzji.

   Ilu jest w stanie mnie usłyszeć?

   Wiem, że moi wierni bodhisattwowie są zdolni usłyszeć mnie i pójść za mną, w jakiejkolwiek iluzji są.

   Gdzie przejdzie jedna – przejdą miliony dusz.

   JAM JEST Majtreja.” Wytrwajcie. Pozdrawiam cieplutko. :), :), 🙂

 4. Martyna
  Feb 24, 2014 @ 09:13:21

  jak odniesc w zyciu sukces – Tony Robbins – pozdrawiam cieplutko -M.

 5. Martyna
  Feb 24, 2014 @ 08:59:46

  medytacja sukcesu – polecam

 6. Hania
  Feb 24, 2014 @ 02:30:34

  Jakub, a moze w tym linku znajdziesz odp. na swoje watpliwosci…
  http://kochanezdrowie.blogspot.com/2014/02/czakry-z-dnia-13022014-prawda-serca.html

 7. jakub
  Feb 19, 2014 @ 21:10:18

  WTak mowiac calkiem szczerze,to ta nowa ziemia nie bardzo mi sie podoba…w tej starej mialem wszystko:dobra prace,pieniadze,rodzine,przyjaciol…w tej “nowej” nie mam niczego,ani pieniedzy(i jestem praktycznie bezdomny),ani rodziny(corka sie ode mnie odwrocila,bo nie mam pieniedzy ani domu),ani przyjaciol( patrz wyzej)…oszolomy new age beda mnie przekonywaly,ze tak wlasnie wyglada proces przejscia z 3d do 5d…naprawde??? Czyli,ze stworca,jakkolwiek by go nie nazywac,dla mnie w tej chwili przez male s i male b )pozwala na cierpienie nawet wsrod przebudzonych? A moze to jest moja wolna wola? Nie,nie jest,moim pragnieniem jest zycie w dostatku i szczesciu…moze wiec moja karma?…nie,dawno sie pozbylem zwiazkow z karma…
  Pragne tylko przestrzec,zanim sie oszolomicie do konca tymi ideami:kazde dzialanie ma swoje konsekwencje! W tym swiecie 3d jezeli chcecie zastosowac idee 5d,liczcie sie z konsekwencjami! Mozecie stracic wszystko tutaj,a 5d wam niczego tutaj w zamian nie da!!!

  • piotrekkowal2
   Feb 21, 2014 @ 09:29:04

   Tak to jes twoja wolna wola. to umowa ktora zawarles przed urodzeniem.

   • marcin72
    Feb 24, 2014 @ 17:51:48

    A pan panie Kowal skad to wie? Hierarchia Swiatla i Rada Karmiczna powiadomily Pana smsem albo osobiscie o karmie tego czlowieka ? co Pan wie o umowach zawartych przed urodzeniem poza haslami i teoriami ze wypowiada sie Pan z taka pewnoscia profesorska?

  • D
   Feb 21, 2014 @ 20:31:12

   Drogi Jakubie,

   To wszystko upada, aby mogło powstać od nowa coś innego, coś lepszego. Chaos powiększa się i jego siła będzie bardziej natężona. To bardzo, bardzo dobrze. Wszystko działa w zgodzie z Wielkim Planem Bożym.

   Musisz zrozumieć że będzie jeszcze gorzej…ale to “gorzej”, ma znaczenie tylko trójwymiarowe. Wszystko co trójwymiarowe musi upaść i upadnie, dosłownie rozbijając się na składniki pierwsze. Kiedy nie będzie już nic, kiedy ta szara rzeczywistość upadnie i będzie się zdawać że już gorzej być nie może, wtedy dopiero zostanie wprowadzone to, co pięciowymiarowe, ponieważ trójwymiar już nie będzie miał prawa istnienia.

   Wszystko upada, chaos powiększa – to bardzo bardzo dobrze. Wkrótce zrozumiesz, że tak musiało być.

  • iskierka
   Feb 21, 2014 @ 22:23:39

   Jakubie, najpierw musisz pokochać, inaczej zaakceptować siebie, oczyścić się ze starych programów, kodów, wybaczyć sobie i innym. Po prostu otworzyć swoje serce, które, zranione, obwarowałeś grubym murem. Spojrzeć prawdzie w oczy, być uczciwym z samym sobą aż do bólu. Musisz mieć zaufanie do siebie, do Stwórcy, Boga w Tobie, żeby nie pomniejszać się samemu pisząc te słowa małymi literami. To wymaga od nas pracy ze sobą, wzięcia za siebie pełnej odpowiedzialności. Skoro jesteś przebudzony, przypomnij sobie, po co tu jesteś w tej chwili. 5D to nie manna z nieba, to my swoją pracą, kierując się Sercem, mamy zakotwiczyć te wibracje na Ziemi:)
   Pozdrawiam Cię z serca:)

  • Slawek
   Feb 22, 2014 @ 21:34:26

   Cześć Jakub właśnie realizujesz to : Prawo afirmacji. „Potęga myśli oraz słów, które potwierdzają, że jesteś tym, w co wierzysz i za co uważasz swoją rzeczywistość. Będziesz tym, co czujesz i myślisz”. Kiedy przejdzie ci przez gardło np:”Polska to szczęśliwy kraj obfity w wszelkie bogactwo” to może zuważysz że zmienia się twoje otoczenie . Pozdrawiam i szaczunek bracie.

  • jakub
   Feb 22, 2014 @ 23:30:36

   Kochani,serdecznie Wam dziekuje za podnoszace na duchu odpowiedzi,ALE…piotrekkowal2,do i iskierko…wszystko co napisaliscie znam od wielu,wielu lat…temat zglebilem maksymalnie,jak tylko moglem,nie szczedzac sil ani srodkow,czasami bylem ekstrmalnym buntownikiem,krystal jest swiadkiem:-) Chodzi mi tylko o to,ze ,na podstawie moich doswiadczen,porywajac sie na te idee ryzykujecie ,ze stracicie wszystko tutaj,w 3d…byc moze dzieki temu dostajecie “przepustke” do 5d,ale tego nie wiecie…ja zostalem pozbawiony calego mojego dotychczasowego zycia,odrzucilem ego,skoncentrowalem sie na milosci,zyciu wedlug mojego serca,robilem wszystko,co uwazam za prawdziwe i na razie nie widze zmiany na lepsze w mojej rzeczywistosci…byc moze to jest etap przejsciowy,ale ten etap jest BARDZO trudny…jest wiele osob,ktore wierza w te idee siedzac przed ekranami komputerow,bedac bezpiecznymi finansowo i majac wokol siebie osoby,ktore nie znaja naszych przekonan,bo BALY SIE ich poinformowac o nich…czyli bardzo mocno tkwia w 3d i tylko w swoich IDEACH przenosza sie do 5d…praktyka jest zupelnie inna niz teorie,i do tego zmierzalem w swoim komentarzu:-)

   • Slawek
    Feb 23, 2014 @ 18:49:29

    No patrz a u mnie wszystko działa rewelacyjnie.Gdzie tu haczyk?

   • Marca
    Feb 23, 2014 @ 22:04:49

    A może tak damy radę Ci pomóc: wzięte z “Potęgi podświadomości” Josepha Murphy’ego – Jak bogacić się we śnie: ” Gdy się już położysz, usypiaj się, powtarzając spokojnie, ale z przejęciem słowo “bogactwo”. Zasypiaj z tym słowem na ustach, a skutki wkrótce cię zadziwią. Niedługo bowiem ze wszystkich stron spłynie na ciebie obfitość bogactw” 🙂
    I jeszcze to co napisał Sławek: ”Polska to szczęśliwy kraj obfity w wszelkie bogactwo” – też jest dobre i możesz je wykorzystać, możesz też wymyślić własne pozytywne twierdzenia ( najlepiej tzw. subiektywne – o tym czego dobrego sobie życzysz, nie muszą być tzw. obiektywne, chodzi o to żeby nie dać się zwieść pozornej rzeczywistości ) i potem wbić je głeboko do głowy. Najlepiej tuż przed zaśnięciem, bo wtedy rozbieżności między świadomością, a podświadomością zanikają 🙂

   • piotrekkowal2
    Feb 23, 2014 @ 22:41:28

    rob jak chcesz

  • Antoni
   Feb 24, 2014 @ 08:07:30

   Witaj Drogi Jakubie!
   To specjalnie dla Ciebie

   Click to access Zyciebezosobowe.pdf


   Pozdrawiam

  • agata
   Feb 24, 2014 @ 18:33:05

   czyli Jakubie tak naprawde nie miales nikogo i czego:)z tego tak wynika skoro w momencie kiedy straciles kase odsuneli sie od ciebie:( to jest wlasnie twoj piekny poczatek!koniec z zaleznoscia i manipulacja! czas na prawde:)boli? kazda zmiana boli ale wyjdzie tylko na dobr:)pzdr

 8. salama
  Feb 17, 2014 @ 11:49:32

  http://www.youtube.com/watch?v=3BRkfhqErvI&list=PLpqlnG7Yhe2MmlqdOlqMJXlUusxahyutU potrzebna pomoc medytacyjna dla odblokowania wolnej energii jutro 18 pm -18 -10 pm

 9. Mars
  Feb 15, 2014 @ 23:00:23

  Ja bym tam się tarczy ochronnych jednak nie pozbywał a najchętniej ubrałbym pełną zbroje, która gdzieś mi się zapodziała…

 10. iwona
  Feb 15, 2014 @ 12:34:06

  Człowiek to ja:), czyli mała istota, która szuka i błądzi .Szuka czegoś nieosiągalnego – czyli dobra ludzkiego, które jest schowane w głębi serca ,zło zwycięża , a przecież ma być inaczej. Dobro zwycięży 🙂 mój pierwszy wiersz, który napisałam mając 10 lat 🙂 pozdrawiam

 11. Krystyna11
  Feb 13, 2014 @ 22:25:30

  Dla zainteresowanych piękna medytacja Miłości dla Ziemi-uzdrawianie ziemi, spotkanie z Gają.Oczyszczająca i transformująca:

  Pozdrawiam

 12. Krystyna11
  Feb 11, 2014 @ 11:18:35

  Szybko się uczy nowe pokolenie,Będzie, jak znalazł.:-D

  Pozdrawiam!

  • Elżbieta
   Feb 16, 2014 @ 15:57:21

   Witam na tę jedną chwilkę,
   Zaprosić chcę na boga swojego,
   na małą odwiedzinkę.
   http//jestemsoba8.blogspot.com
   A tutaj coś mojego:
   Rodzące się Dziecko jest Magii pełne,
   Gotowe w Sobie do materializacji całej,
   A TY kochany, nieświadomy Swego
   Magicznego Naturalnego Instynktu,
   Uczysz To Dziecię pracy, zdobywania,
   cofasz JE do swojego poziomu postrzegania.
   Do Wszystkiego czym ONO nie Jest.

   Elżbieta

   • Shine On!
    Feb 17, 2014 @ 22:36:48

    Całkowita racja Elżbieto, patrzę na dzieci i widzę takie małe aniołki, które chłoną jak takie małe gąbeczki wszystko co jest dookoła, również niedoskonałości swoich rodziców i otoczenia. Zmieniajmy się choćby dla nich 🙂

    Pozdrawiam wszystkich!

 13. marecki
  Feb 10, 2014 @ 19:05:50

 14. Krystyna11
  Feb 09, 2014 @ 22:00:03

  Dziewczynka, której łzy są kryształami:

  Bashar- 9 Mocy:

  Pozdrowienia dla Krystal i dla wszystkich wszystkich .

  — dzięki i nawzajem 🙂 kr

 15. Moneo
  Feb 08, 2014 @ 09:17:44

  Witajcie. Chciałbym Wam zaproponować spotkanie, zobaczenia się i po przebywać ze sobą aby jeszcze bardziej zbliżyć się do światła pomoc swiatłu wejść na ziemię. My jesteśmy świadomi miłości. Spotkajmy się chwyćmy za dłonie i niech to pomoże miłości wejść między ludźmi… Krystal napisała o takich dość szczególnych dniach. Zorganizujmy się… piszcie do mnie… połączmy miłość

 16. krystal28
  Feb 07, 2014 @ 01:39:51


  Bashar – Lustrzane odbicie

  • xylotet
   Feb 11, 2014 @ 22:22:57

   @krystal28 ,,,, 🙂 ,,,,, fajne linki ostatnio dajesz 🙂 ,,,,, Naprawdę Fajne 😀 ********

   🙂 kr

 17. anja
  Feb 06, 2014 @ 21:52:19

  Martyna slonko ,petycji nie mozna niestety podpisac,to tylko dla Amerykanow 😦 a szkoda!Pozdrawiam serdecznie Krystal i wszystkich Krystalowiczow.Dzieki,ze jestescie:)

  🙂 kr

  • Rozsądna Anna
   Feb 07, 2014 @ 09:01:43

   Można podpisać petycję,ja podpisałam pod nr 24490.Pozdrawiam wszystkich czytających i przesyłam promień chrystusowej miłości.

  • Martyna
   Feb 07, 2014 @ 10:51:18

   mnie udalo sie podpisac bez problemu – choc jestem z Polski , popatrz w historii podpisow nizej – sa podpisy z calego swiata , pozdro M.

  • Akami
   Feb 07, 2014 @ 13:00:14

   ja podpisałem, kraj można tam zmienić na inny. Powodzenia!

 18. Elżbieta
  Feb 06, 2014 @ 19:37:39

  Witam Wszystkich i pozdrawiam serdecznie 🙂 <3,
  wspaniały przekaz <3, dziękuję Krystal i tłumaczce za ten wspaniały przekaz 🙂 ❤

  🙂 kr

 19. krystal28
  Feb 05, 2014 @ 19:11:00

  Życie po Życiu Lektor PL – cztery cz.

 20. Martyna
  Feb 05, 2014 @ 09:53:23

  http://schodamidonieba.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1716:myl-co-chcesz&catid=44:swoje&Itemid=125
  ciekawa petycja vs obcych cywilizacji – witam wszystkich i pozdrawiam , Krystal dziekuje bardzo za piekny przekaz Michala , m.

 21. Oswojony z MAYA
  Feb 05, 2014 @ 08:43:44

  Cześć chłopaki i dziewczyny…..miałem ostatnio przygodę z , jak to określił A.Michał, “strażą przyboczną” ,a raczej ze strażą kluczowych punktów na Ziemi z których wysyłane są niskie wibracje do pola ,morfogenetycznego populacji ludzkiej na ziemi , odbywa się to za pomocą programowanych gigantycznych kryształów, celem utrzymania tejże niskiej wibracji na Gaji jak najdłużej i jak najmocniejszej.

  • M' Niosąca Błękitny Płomień
   Feb 18, 2014 @ 21:07:11

   Witaj!
   Za wysyłanie niskich wibracji do pola morfogenetycznego populacji ludzkiej na Ziemi odpowiedzialni są sami ludzie, od wieków wychowywani w istniejących systemach w nieustannym lęku i pogardzie/nienawiści do siebie nawzajem. Tenże lęk przed jakąkolwiek zmianą, w połączeniu z lenistwem i ignorancją w większości przypadków uniemożliwia skuteczną pracę nad zmianą swoich nawyków, co w konsekwencji spowodowałoby podniesienie wibracji i zmianę charakterystyki pola morfogenetycznego Ludzkości. W chwili obecnej nie ma już tych “strażników”, o których piszesz – jak w przysłowiowym “polskim piekle” strażnicy przestali być potrzebni… Dopóki sami ze sobą nie dojdziemy do porozumienia, będziemy nadal tkwić w tym, co dotychczas wyprodukowaliśmy i nadal wzmacniamy. Chyba, że Matka Ziemia Gwiazda Gaia dojdzie do wniosku, że pomimo Jej najszczerszych chęci wzniesienia się wraz z zamieszkującymi Ją Istotami, niereformowalne Istoty Ludzkie zbyt mocno Ją ograniczają i pozbędzie się nas jak szkodliwych pasożytów. Dopóki więc jest to jeszcze możliwe, pracujmy nad zmianą SIEBIE, bez oglądania się za siebie i na boki, czy może ktoś zechce za nas przeorać naszą działkę…

   • Elżbieta
    Feb 19, 2014 @ 05:54:45

    Cudnie, z tym ,że jest już wystarczająca Ilość przebudzonych, a może rozebranych z Iluzji, I Ziemia, wznosi się razem z nami, Masz rację pisząc , zajmij się Sobą, poznaj Siebie, a Życie stanie się Jednym Cudem. Spójrz tylko co dzieje się z ludźmi , trzymającymi się starych wierzeń, wyobrażeń, można im pomóc służąc im tylko swoim przykładem, Jedni są głusi, inni Ślepi, a jeszcze inni mają obydwie te przywieszki, I Co z tym zrobić , wysyłać Miłość, czy być Miłością? , Sobą pośród NICH. Każde wysyłanie, moim zdaniem, Ciebie osłabia człowieku, wysyłasz, bo kazano Ci kochać bezwarunkowo, Miłość jest Miłością , bez warunków I uwarunkowań. Zastanów się w Sobie , a będziesz wiedział.
    Elżbieta

    • M' Niosąca Błękitny Płomień
     Feb 21, 2014 @ 20:34:08

     Każda z Istot Ludzkich ma swoją, najlepszą dla niej Drogę do Stwórcy. Nie musi to być dojście równocześnie z innymi. Jeśli chcą jeszcze doświadczać życia w iluzji oddzielenia, to jest ich wybór. I jedyne, co możemy zrobić, to ZAAKCEPTOWAĆ Ich decyzję; przez to uwolnimy Ich od naszej presji przyspieszenia. Może się okazać, że dopiero teraz zaczną się “przebudzać do nowego”, bo nie odczuwają naszego nacisku, tylko AKCEPTACJĘ DLA ICH DROGI. Jest tylko jeden problem – czy my potrafimy tego dokonać. Czy zrozumiemy, że Miłość bezwarunkowa to Miłość STWÓRCY i jej przesyłanie innym Istotom wzmacnia nas, a nie osłabia…
     Nie oceniaj nikogo, to i Ciebie nie będą oceniać.

 22. agata
  Feb 05, 2014 @ 07:22:19

  witam:)

  zawsze kiedy pomysle o przekazie bo zaczyna mi brakowac odpowiedzi, zawsze nastepnego dnia mam w skrzynce mailowej przekaz:)i dzieki wam dobre istoty za to:) dziekuje kazdej istocie rowniez tej ktora to tlumaczy:)……Na kręgi tworzenia zawsze składają się spirale rozwijające się w górę lub w dół, do wewnątrz lub na zewnątrz, zależnie od wielkiego kosmicznego cyklu czasu….nie wiem dlaczego ale natychmiast skojarzylam to z ciagiem Fibonacciego:)
  pozdrawiam