Sekwoja: Uzdrawiająca energia świadomych drzew

.

.

Pozdrowienia, moi kochani, jestem Metatron książę Światła. Witam was w strumieniu bezwarunkowej miłości. Kłaniam się każdemu, kto czyta te słowa i właśnie teraz łączy się energetycznie z tym przekazem.

Duchowi asystenci zebrali nas w tej chwili razem, ponieważ są świadomi waszych energii osobistych. Zapewniamy, że to zebranie jest tak samo ważne dla was jak i dla nas z niebiańskich krain. Takie chwile oferują nie tylko selektywną komunikację, inspirujące informacje, lecz również kody świetlanej energii, która was odżywia i jest wchłaniana przez wasze serca, a my dajemy ją wam z miłością. Te energie dostajecie w darze, ponieważ w ten sposób z radością was tulimy!

Kochani, na chwilę zamknijcie oczy i przywołajcie wizję zielonego promienia, który opływa wasze ciała. Tak połączycie się ze zbiorową energią świata roślin, a zielony promień zwiastuje uzdrowienie i miłość.

Mistrzowie, w poprzedniej części rozmawialiśmy o niezliczonych zaletach energii królestwa minerałów. Kryształy i minerały naprawdę są bardzo pomocne – tak dla ludzkości jak i całej Ziemi. Natomiast w tym przekazie będziemy mówić o dobroczynnej sile królestwa roślin ze szczególnym uwzględnieniem energii drzew.

Ze wszystkich żywych energii świata roślin to właśnie drzewa są najsilniejsze i dają najszersze korzyści. Ludzkość docenia ich piękno i wartość, nawet jeśli traktuje je tylko jako materiał surowcowy. Jednak tak naprawdę mało kto rozumie niektóre z ich walorów. Powiadamy wam, że drzewa są duchowymi kanałami, rezonatorami i kondensatorami niesamowitej energii.

Wszystkie drzewa są odbiornikami i multiplikatorami energii ze Słońca, gleby, wody i świata minerałów. Są projektorami przenoszącymi z subtelnych częstotliwości energii fal wszystko, co nazywacie pięcioma żywiołami, i jako takie są ogromnie korzystne tak dla Ziemi jak i ludzkości, a również dla całego życia wewnątrz i na zewnątrz, na górze i na dole. Drzewa, bardziej niż jakiekolwiek inne gatunki flory, są widmowymi nośnikami wszystkich żywiołów i istnieją dynamicznie w więcej niż trzech wymiarach Omni-Ziemi. Żywe drzewa tworzą piramidalną hierarchię życiowej siły i świadomości. Dlatego niektóre drzewa są istotami bardziej zaawansowanymi niż inne, i jako takie oferują skuteczną i silną dynamikę. Już starożytne społeczeństwa uznały je za święte istoty.

Gigantyczna sekwoja – mamutowiec olbrzymi – reprezentuje energię niepodobną do czegokolwiek na tym świecie. Te prastare żywe istoty emitują wielopoziomowe pole albo nakładające się na siebie pole auryczne przypominające wielowarstwową strukturę istoty ludzkiej. Posiadają świadomość siebie, zarówno zindywidualizowaną jak i zbiorową, która jest wyjątkowa i dobroczynna. Te majestatyczne stworzenia są obecnie rzadko spotykane i w sposób naturalny rosną jeszcze tylko w zachodnich rejonach Ameryki Północnej. Można powiedzieć, że sekwoje wiecznie zielone i mamutowe drzewa są strażnikami królestwa roślin i w tym znaczeniu są symbiontami krystalicznych członków królestwa minerałów zamieszkujących Ziemię. Odmiany sekwoi: mamutowe drzewa (inne nazwy: sekwojadendron, sekwoja olbrzymia, welingtonia) i sekwoje wiecznie zielone to dwa spomiędzy niewielu członków królestwa roślin posiadających pełną świadomość wykraczającą poza liniowy strumień bieżącego czasu. W rzeczywistości mają świadomość przeszłości, teraźniejszości i w pewnym stopniu przyszłości oraz ludzkości i Ziemi. To wyróżnia mamutowce (i pewne inne odmiany) z dużej różnorodności drzew i roślin, które znają tylko zbiorową świadomość grupy i chwili „TERAZ”.

Gigantyczne mamutowce, jak ustalili geolodzy, żyją na Ziemi od ponad 144 milionów lat. Są to starożytne Duchy. Swą wielkością dominowały już za czasów dinozaurów, kiedy powierzchnia planety ulegała przeobrażeniom w odwiecznym powolnym tańcu geologicznym. W czasie ostatnich 200 lat ludzkość dotkliwie przetrzebiła te prastare sekwoje mamucie pozostawiając 77 sztuk ( na dzień dzisiejszy). Te pozostałości mają decydujące znaczenie dla przyszłych generacji. Dlatego mówimy wam, że energia zamieszkująca owe wyjątkowe, żywe pola energetyczne powoduje ekstremalne uzdrowienie. Ogromne sekwoje mamucie i sekwoje wiecznie zielone są jednymi z najbardziej świadomych form drzew w całym królestwie Flory. Energie, jakie wytwarzają, pulsują w formie krystalicznej i emitują do otoczenia wyższe częstotliwości.

… I dodamy jeszcze, że kiedy mówimy o sekwojach mamucich, to mamy na myśli również sekwoje wiecznie zielone, ponieważ obie odmiany posiadają podobne cechy i właściwości, które omówimy w dalszym ciągu tego przekazu.

Ponieważ mamutowce są zdolne do samoistnego sklonowania, wiele z tych istot stanowi dokładne kopie swoich fizycznych i duchowych esencji takich, jakie istniały na początku. Klonowanie przyczyniło się do roli tego drzewa jako strażnika zapisu rozwoju życia na planecie. Ich znana długowieczność jest wielowymiarowa.

Sekwoje olbrzymie wyszły poza cechy i zdolności zmian sekwencji czasu i wykroczyły ponad wymiary. Nie trzymają się tej samej chronologii liniowego czasu i przestrzeni. Kiedy ktoś pośród nich spaceruje lub medytuje, może wznieść się poza czas. Godziny wydają się być minutami a minuty ciągną się godzinami. Wyobraźnia wzlatuje porywająco i otwierają się mentalne korytarze pobudzając wzruszającą inspirację. I podobnie, jak przestrzeń może być definiowana jako zakrzepły czas, tak może również przenieść się ponad przestrzeń trójwymiarową. Tę cechę można przypisać również do określonych drzew. Kusząco interesujące!

Jednak chcemy podkreślić, że niektóre sekwoje mamutowe rzeczywiście mają cechy portali manifestujących się, kiedy drzewo całkowicie harmonijnie i w pełni rezonuje z innymi elementami.  W Parku Narodowym Sekwoi na wysokości  2550 do 7000 stóp (stopa = 0.3048 metra) najlepiej zapewniają maksymalną harmonikę gwiezdnych wrót.  W rzeczywistości niektóre wierzchołki w Sequoia National Park w Moro Rock są wektorami gwiezdnych wirowych wrót.

Hierarchia w królestwie roślin

Jak już mówiliśmy, niektóre drzewa zawsze były uważane przez ludzkość za święte. Królestwo roślin istnieje w spektrach świadomości podobnie jak wszystkie królestwa żywiołów. Duchy / dewy królestwa roślin reprezentują szereg tych istot – wróżki i elfy, które druidzi nazwali „zielonymi ludźmi”. Lecz tak, jak fauna reprezentuje swoistą hierarchiczną złożoność, tak i świat roślin w obrębie swego gatunku posiada formy życia o bardziej poszerzonej „świadomości” i inteligencji. Niektóre rośliny wykorzystywane w medycynie i do pobudzenia aktywności psychicznej są bardzo świadome i od tysiącleci są dla ludzi żyjących w bliskości z Naturą „duchowymi sojusznikami”.

W niektórych odległych rejonach, na przykład w dorzeczu Amazonki żyją jeszcze wspólnoty plemienne, które potrafią się połączyć i skomunikować z tym, co bywa nazywane „Duchy Lasu”, z których wiele jest „roślinami” posiadającymi świadomość. Pośród nich znajdują się Ayamara z Peru i Boliwii.

Powiadamy wam, że mamutowce i sekwoje były uznawane za święte przez starożytnych światłych ludzi, jak choćby przez mieszkańców Atlantydy i Lemurii. Święte nie w sensie towaru czy zasobów, lecz jako inteligentne boskie istoty, za które druidzi uważali również dęby, ostrokrzewy i cisy. Ponieważ są najwyższą emanacją królestwa drzew, to i miejsca, w których żyją, są przesycone ich indywidualną i zbiorową energią i świadomością . Jednak największe pola świadomości spośród wszystkich gatunków drzew najprawdopodobniej posiadają właśnie gigantyczne mamutowce.

Dlatego zrozumcie, że ogromne mamutowce są wyjątkowe nie tylko z powodu swoich rozmiarów lecz także z powodu inteligencji i pewnych cech eterycznych pola energetycznego. Za czasów Lemurii tymi drzewami zajmowali się specjalnie przygotowani ludzie – mężczyźni i kobiety.

W epoce przed dualizmem za czasów MU nie wszystkie rośliny znajdowały się w glebie.
Niektóre były na wpół fizyczne, prowadziły światłą egzystencję i mogły się przemieszczać oraz bezpośrednio porozumiewać. Ich na wpół fizyczny aspekt biologiczny przebiegał ponad projekcją widmową i dlatego potrzebował bardzo małych dawek pożywienia z gleby. Projekcja stroboskopowa w gęściejsze królestwo materii dawała pożywienie poprzez składniki pokarmowe fotonicznej prany. To dotyczyło wszelakiego życia włącznie z ludźmi, którzy żyli w formie sprzed dualnej w Lemurii znanych jako złoty hologram Lemuryjski.

W pre-dualności Lemurianie mieli zdolność łączenia świadomości z matriksem mamutowców i doświadczania życia w ramach tego ogromnego pola lub poza nim. Ta zdolność była dostępna jeszcze po zaistnieniu dualności na Ziemi, a korzystali z niej dobrotliwi lemuryjscy mistycy. Towarzystwa klasztorne skupiające lemuryjskich uzdrowicieli koncentrowały się w rejonach, które teraz nazywane są Parkiem Narodowym Sekwoi i Kings Canyon National Park w kalifornijskiej górach Sierra Nevada. Powiadamy wam, że granitowa kopuła, Moro Rock (rezerwat sekwoi), była uznawana prze Lemurian za święte centrum spotkań.

Lemurianie rozumieli, że gigantyczne sekwoje emitowały rzadkie i złożone częstotliwości fal, harmonizujące intonacje powodujące odmłodzenie i dobre samopoczucie. W rzeczywistości wiele ich uzdrawiających terapii i duchowych ceremonii były powiązane z mamutowcami. Pewien aspekt lemuryjskiej świadomości nadal pozostaje w zbiorowym umyśle mamutowców w podobny sposób jak dąb i cis utrzymują pewien aspekt Atla i druidów. Jednak w dużo większych i dlatego silniejszych polach wibracyjnych mamutowców jest on bardziej żywotny.

To niezwykłe pole naprawdę jest dostępne, naprawdę namacalne dla każdego, kto zechce spędzić czas pośród tych drzew. W przyszłości ludzie zrozumieją – jak to było w przeszłości -, że w wibracjach przestrzeni energetycznej tych drzew drzemią prawdziwie lecznicze właściwości. Mówimy wam, że pod sekwojami jest dostępna wymierna jakość pola theta. Ta szczególna cecha jest rzeczywista nawet, jeśli jeszcze nie została rozpoznana i sprawdzona. Korzyści są zarówno fizyczne jak i psychologiczne.

Z czasem wasi naukowcy przebadają pole energetyczne produkowane przez sekwoje i odkryją ich zdolność do kondensowania energii. Unikalna wyściółka grubego zewnętrznego okorowania mamutowca chroni drzewo przed ogniem i insektami i jest izolatorem pozwalającym utrzymywać optymalny żywy przepływ strumienia energii pranicznej. Ta charakterystyczna bio-prana przebiega i przepływa przez każde żywe włókno i macierz eterycznych elementów mamutowca w strumieniach bio-elektrycznych obwodów. Drzewo posiada też dobroczynne pole theta, które emituje za pomocą indukcji do ludzkiej aury.

Każda sekwoja jest istotą bardzo świadomą i żywo reaguje na obecność ludzi. Mamutowiec może wyzwolić wibracje specjalne, niepowtarzalne i związane tylko z potrzebami aury każdego ludzkiego poszukiwacza, którego aura potrzebuje energetycznego zharmonizowania. Kiedy t się dzieje, można odczuć niesłyszalne z pozoru mruczenie które, jak mruczenie kota, balansuje i uziemia ludzkie pole auryczne.

Wprawdzie i inne drzewa posiadają wysoką świadomość i mogą uzdrawiać, jednak żadne nie jest tak silne i wyjątkowe jak mamutowiec. Jego imponująca struktura nadaje wiarygodność faktowi, że emituje ogromnym pole. Gigantyczna sekwoja pochłania tysiące litrów wody, masywne fotony światła, energii słonecznej i mocno natlenia otoczenie, na rok na jedno drzewo przypada nawet 300 funtów. W zasadzie to są akumulatory energii życiowej i tak zwanej spójnej „siły życiowej”.
 
Strukturalny proces energetyczny

Sekwoja służy jako specjalny kanał dla boskiej energii, która ją zasila w podobny sposób jak to ma miejsce w portalach – gwiezdnych wrotach – za pomocą axiatonalnych wibracji. Mamutowiec odbiera energię, przekształca ją i generuje w procesie cyrkulacyjnym podobnie jak to się dzieje w przypadku piramid. Jego system korzeniowy absorbuje i wysysa wodę poprzez proces osmozy a następnie ją oddaje odżywiając otoczenie mnóstwem litrów oczyszczonej wody. Igły cyklicznie pochłaniają powietrze i oddają je oczyszczone. Zielone igły absorbują światło Słońca i poprzez proces złożonej fotosyntezy przerabiają je na spójną energię słoneczną. Składniki mineralne są odbierane przez glebę i przemieniane w biochemiczne pożywienie. Mamutowce są odbiornikami i przetwornikami energii słonecznej, wodnej oraz minerałów.

Proces przebiega w ruchu wirowym tworzącym owalnie cyrkulującą spiralę i pionowy ruch od gleby do nieba, pole wirowe jest utrzymywane przez układ bioelektryczny. Geo-krystaliczne molekuły wody są uwalniane przez mamutowca w formie siedmiokrystalicznego wzorca, który występuje w przyrodzie w naturalny sposób. Właściwie metamorfoza częstotliwości, jaka ma miejsce pod i wokół drzewa, zachodzi dzięki woli zbiorowej świadomości tych drzew i tworzy pole theta z wkodowaną krystaliczną energią. Ich wysokość od 2 500 do 7000 stóp jest optymalna dla wytwarzania szerszej zharmonizowanej równowagi. Taka niezwykła energia panuje w rezerwacie mamutowców i Kings Valley National-Park.

Masywna sekwoja mamucia jest swoistą oazą i za sprawą swojej harmonijnej atrakcyjności służy jako konklawe boskiego Ducha. Zbiorowa energia mamutowców jest zasadniczo konsylium / Radą. Pomiędzy drzewami ma miejsce stały przepływ fali, otwieranie, kalibrowanie i zestrajanie czakr z orientacją na odbieranie energii wymiarów. Każda sekwoja pulsuje w zakresie fal theta, które uspokajają ludzkie pole emocjonalne i do tego otwierają szyszynkę. Puls jednego mamutowca tworzy stałą falę harmonizującą z pulsem innej sekwoi, co umożliwia również otwarcie trzeciego oka i co przy otwartej szyszynce powoduje powstawanie głębokich wglądów wizyjnych oraz kontakt z boskimi sferami. Pole symbiotyczne absorpcji częstotliwości „udomawia” dostęp wizyjny i niesie wspaniały ładunek prany, siły życiowej, okazję do rekalibracji i priorytetyzacji głębszych uwolnień od przeszkód. Mistrzostwo mamutowców stymuluje wizję upragnionych zmian i odnowionej witalności, promuje ekspansywny wzrost w niezwykle głębokim zakresie.

Te drzewa to prastare istoty, oświecone Duchy gotowe wesprzeć każdego poszukującego w najbardziej odpowiedni dla niego sposób. Mogą zarówno ożywić jak i uspokoić. Pobudzają wizję Mer-Ka-Ny oraz wyciszają emocjonalne i psychiczne pole aury w tonacji harmonii 12-tu oktaw w chrystusowym ciele świetlistym. Mamutowce są kryształami świata roślin, królewskimi posłańcami drzew połączonymi z niebiańskością.

Wielu z was zna wyniki pracy doktora Emoto, który ustalił, że dzięki dźwiękom muzyki i harmonijnym intencjom woda krystalizuje bardziej harmonijnie. W swojej pracy inspirował się odkryciami Marcela Vogla – mistrza od kryształów. Marcel Vogel pierwszy zauważył przejście wody do postaci krystalicznej za sprawą harmonijnego oddziaływania i wyższych intencji. Emoto fotografując wodę zwrócił uwagę, że przemienia się w płynne kryształy tworząc wokół jądra krystalograficzne wzory.

Powiadam wam, że woda wchłonięta przez sekwoje też jest tak przemieniana. Jako takie są mamutowce żywymi kryształami, które na swoje otoczenie emitują energię. Sekwoje wiecznie zielone są masywnymi kryształowymi generatorami, które usiłują zrównoważyć energię planety.

Zakończenie
 
Królestwo roślin ma zadanie wspierania wszelkich form życia na planecie i samej Ziemi. Żywe rośliny wypełniają to zadanie z radością gotowe ofiarować tlen i pokarm w postaci owoców, warzyw, nasion i orzechów. Rośliny spożywane w celach medycznych w postaci naparów, wywarów, wyciągów itp. z ziela, korzeni, nasion umożliwiają uzdrowienie. Drewno i włókna są chętnie ofiarowane dla różnych celów jako że są źródłem odnawialnym. Jednak korzystanie z nich musi być mądrze zarządzane.

Pewne rośliny mają bardzo korzystne wzorce wibracji i są zdolne do uzdrawiania i wznoszenia wibracji ludzi. Mamutowce, dęby i cisy to przykłady bardzo świadomych istot, które oferują takie cechy uzdrawiające. Sekwoje wiecznie zielone służą wyciszającą radą Ducha, ponieważ rezonują głęboką świętą energią. Wszyscy, którzy przebywali w ich pobliżu, odczuli silną obecność Boskości.

Największy z gigantycznych mamutowców osiągnął wagę ponad 12 milionów funtów i wysokość 370 metrów a przekrój 40 metrów u podstawy, przekraczając objętość 53000 kubików. Takie drzewo wypromieniowuje i zużywa masę wody i światła. Mamutowce przemieniają wodę w ciekłe kryształy i produkują energię wibracji theta a tym samym pole rezonansowe integralnej równowagi. Mamutowce są jednopłciowe, zarówno męskie jak i żeńskie. Projekcja ich energii jest odżywcza i ekspansywna, w ziemskich pojęciach emitują trwały rezonans boskiej kobiecości i boskiej męskości.

Zalety odwiedzin sekwoi mamuciej

Równoważenie i energetyzowanie czakr i aury.
Duchowe i fizyczne odmłodzenie.
Uzdrowienie harmonii zmysłów i dopasowanie biologii gruczołów i systemu nerwowego.
Stabilizacja, uzdrowienie i wyciszenie w dziedzinach mentalno-emocjonalnych, wyciszenie depresji.
Czystość wizji trzecim okiem – otwarcie szyszynki.
Zwiększona zdolność do priorytetyzacji i rozwiązywania problemów.
Pobudzenie witalności i poczucia radości oraz energii celu.
Wspiera wizyjny dostęp do Akaszy i Umysłu Uniwersalnego.
Lepsze połączenie z żywiołami Natury, Gają i królestwem dewów.
Równoważenie matryc płci / żeńskie zjednoczenie powoływania w integracji harmonijnej z byciem Jednością.
Wzmocnienie woli i determinacji.
Otwarcie kreatywnego i inspirującego okna umysłu.
Przyłączenie do lemuryjskiego aspektu odżywczej świadomości.

Te cechy są całkiem realne. Po prostu trzeba spędzić czas pod sekwoją mamucią aby poczuć radość i harmonię na łonie naturalnych lasów zielonych…, i naprawdę wszystkie dziedziny życia, które wymieniliśmy, ulegają poprawie. Mamutowiec jest żywą świadomą baterią, naprawdę wyjątkową i potężną, niesamowitą odżywczą istotą. Z powodu pięknych energii i harmonii w Narodowym Parku Mamutowców, występują one w tym regionie optymalnie.

Sekwoje mamucie nadal mają wiele do zaoferowania wyższemu zbiorowemu umysłowi i są do bezwarunkowej dyspozycji dla ludzkości i planety wykraczając ponad trzeci wymiar, w którym grozi im wyniszczenie. Obchodź się z nimi ostrożnie, kiedy je odwiedzisz, ponieważ te istoty czekają na ciebie z miłością.

Jestem Metatron, Pan Światła i przybyłem, aby podzielić się z wami tymi prawdami. Pozostańcie w miłości!

Archanioł Metatron via Tyberonn nr 82 10, kwiecień 2013  www.Earth-Keeper.com

tłumaczenie Teresa Serafinowska

99 Komentarzy (+add yours?)

 1. Sharon E. Hood
  Czer 07, 2013 @ 13:11:18

  Największym drzewem na ziemi jest mamutowiec olbrzymi, inaczej „Generał Sherman”. Rośnie on właśnie w Kalifornii, w Narodowym Parku Sekwoi. Chociaż nie jest on najwyższym drzewem, to nadal ma ponad 83 metry wysokości, a obwód jego pienia już na wysokości 1,4 metra wynosi 25 metrów! Jako ciekawostkę można podać iż z drewna tego kolosa można wyprodukować pięć miliardów zapałek. Aby wyobrazić sobie wielkość sekwoi, amerykański naukowiec zajmujący się drzewami podał kiedyś następujące dane: „najniżej położona gałąź największej sekwoi umieszczona jest 45,5 metra nad ziemią, ma 1,8 metra średnicy oraz 45,5 metra długości.W Ameryce krąży legenda o pięciu drwalach, którym w XIX wieku trzy tygodnie zabrałowywiercenie odpowiednich dziur w pniu sekwoi, o obwodzie 30 metrów, aby w końcu ją powalić.Mamutowce rosną zazwyczaj samotnie, w mieszanych grupach razem z innymi drzewami, za, za to tak samo duże sekwoje wiecznie zielone rosną w skupiskach obok siebie.

 2. Nestor O. Moss
  Maj 31, 2013 @ 19:18:57

  Sekwoje uważane są za najwyższe i najdłużej żyjące drzewa świata i chociaż odkryto w ostatnich latach na terenie Szwecji świerk, liczący przeszło 9,5 tysiaca lat, to w amerykańskim stanie Kalifornia w parkach narodowych skupiły się najwyższe na świecie sekwoje oraz największe mamutowce olbrzymie, które mają nawet swoje własne imiona.

 3. Rogelio W. Garza
  Maj 26, 2013 @ 15:56:50

  Sekwoja wieczniezielona (Sequoia sempervirens) to najwyższy żyjący obecnie organizm na Ziemi. Parametry poszczególnych rekordzistów zostały podane w poprzednim punkcie; tutaj powtórzmy tylko, że maksymalna wysokość – 115.61m – należy do drzewa o nazwie Hyperion, rosnącego w Parku Narodowym Sekwoi w Kaliforinii. Dodajmy do tego, że grubość samej kory sekwoi może dochodzić do 70cm! Pozwala to skutecznie chronić drzewo przed dużymi nawet pożarami. Kolejna ciekawostka wiąże się z drewnem sekwoi. Nazywane po angielsku „Redwood” z powodu swojej charakterystycznej, czerwonej barwy, odznacza się ono wyjątkową trwałością, w tym niezwykłą wręcz odpornością na gnicie. Wielokrotnie znajdowano prawie nietknięte przez próchnicę osobniki, które zostały powalone przed ponad tysiącem lat! Z uwagi na wymienione właściwości drewno to jest często wykorzystywane w budownictwie wodnym. Choć sekwoje żyją nieco krócej niż mamutowce, to i tak są one bardzo długowiecznymi drzewami – mogą osiągać wiek nawet ponad 2000 lat.

 4. Alton G. Bradley
  Maj 25, 2013 @ 15:13:29

  Gigantyczna sekwoja – mamutowiec olbrzymi – reprezentuje energię niepodobną do czegokolwiek na tym świecie. Te prastare żywe istoty emitują wielopoziomowe pole albo nakładające się na siebie pole auryczne przypominające wielowarstwową strukturę istoty ludzkiej. Posiadają świadomość siebie, zarówno zindywidualizowaną jak i zbiorową, która jest wyjątkowa i dobroczynna. Te majestatyczne stworzenia są obecnie rzadko spotykane i w sposób naturalny rosną jeszcze tylko w zachodnich rejonach Ameryki Północnej. Można powiedzieć, że sekwoje wiecznie zielone i mamutowe drzewa są strażnikami królestwa roślin i w tym znaczeniu są symbiontami krystalicznych członków królestwa minerałów zamieszkujących Ziemię. Odmiany sekwoi: mamutowe drzewa (inne nazwy: sekwojadendron, sekwoja olbrzymia, welingtonia) i sekwoje wiecznie zielone to dwa spomiędzy niewielu członków królestwa roślin posiadających pełną świadomość wykraczającą poza liniowy strumień bieżącego czasu. W rzeczywistości mają świadomość przeszłości, teraźniejszości i w pewnym stopniu przyszłości oraz ludzkości i Ziemi. To wyróżnia mamutowce (i pewne inne odmiany) z dużej różnorodności drzew i roślin, które znają tylko zbiorową świadomość grupy i chwili „TERAZ”.

 5. adela
  Maj 15, 2013 @ 12:53:47

 6. Iskierka II
  Maj 12, 2013 @ 13:48:04

  Natura w tym roku przepiękna, ślicznie ptaszki śpiewają ;), kolory bardzo soczyste (żywsze i wyrazistsze). Powietrze skrzy się złotymi drobinkami. W słońcu dają się zauważyć.
  A w związku z przyjmowaniem nowych energii w czasie ich napływu może pojawić sie gorsze samopoczucie, zmęczenie i różne takie tam niedomagania (nawet odruchy bezwarunkowe czy wilczy apetyt). Należy sobie pomóc tak jak się potrafi, a jeśli trzeba to skorzystać z pomocy lekarskiej. Trzeba starać się to wytrzymać, potem mija. To z moich własnych przeżyć i obserwacji, napisałam o tym bo może się komuś przyda. Przypominam,sobie, że już tu ktos nadmieniał coś o swoim nieciekawym samopoczuciu.
  A tak w ogóle to dzionek piękny. Uśmiechnijmy się wszyscy do siebie. Dzisiaj siostra śmiała, się ze mnie, że już z torebką (dama 🙂 )wychodzę na spacer z psem. Pozdrawiam 🙂 🙂

  • kimba70
   Maj 12, 2013 @ 14:13:43

   Prześliczna , samopoczucie Boskie.

  • allright
   Maj 13, 2013 @ 10:37:59

   Droga Iskierko zajrzyj na blog http://jeszua.blogspot.com/
   Mnie ta treść pokrzepiła:)))
   Pozdrawiam Cię i ciepełko zostawiam:)))
   Gabi

   • Iskierka II
    Maj 13, 2013 @ 17:29:28

    Witam Cię Allright. Dziękuje pięknie. Czytam wszystkie przekazy Jeszuy, one również mnie bardzo pokrzepiają i bardzo z ich treścią rezonuję. Dziękuje za to ciepełko. Gorąco pozdrawiam i przesyłam buziaczki 🙂 🙂 🙂 :* :* :*

 7. marmur
  Maj 12, 2013 @ 12:24:39

  Mąż chodzi w tę i z powrotem po sypialni .Żona leży w łóżku. -Co tak chodzisz w tę i z powrotem ? -Bo mam ochotę na seks . – no to chodź (żona mówi) ….- no to chodzę …
  -Mam straszny pociąg – konduktor .
  -Kochanie , jubiler był już zamknięty . Kupiłem ci jogurt… – Nie boję się żony , tylko jak jej to powiedzieć… -Kolację u kobiety może dostać każdy , ale na śniadanie trzeba sobie zasłużyć …. – Jak sobie pościelisz , to mnie zawołaj … – kto miał dzisiaj stosunek , niech się uśmiechnie… – Bóg z wami bracia i siostry w ten piękny niedzielny dzionek i wesoło jak pszczółki bzykajcie… się bawmy się, krówki robią mu,mu ,pieski robią hau,hau, kotki robią miał , miał, a pszczółki robią ….. 🙂 (miód).

  • Bonjovi
   Maj 12, 2013 @ 12:37:23

   historia autenktyk xD
   Mały Bogi w podstawówce na lekcji muzyki, pani nam pusciła odgłosy natury a my mielismy jej potem powiedzieć co słyszeliśmy, wszyscy ze ptaszki spiwaja ze woda w strumyku szumi( albo nie wiem co robi woda w strumyku, chyba płynie… nie wazne 😛 ) no to ja mowie ze pszczoły bzykają xD mina dyrektora który był na lekcji i odserwował bezcenna, 😀 no co myślałem tylko o bzzz bzzz a nie o czyms innym 😛

  • kimba70
   Maj 12, 2013 @ 12:37:24

   to dla kogoś kto twierdzi że się nie da, to słowo w Rosji nie istnieje http://www.interia.tv/wideo-przeprawa-przez-rzeke-w-rosji,vId,1122656

   • EwaB
    Maj 14, 2013 @ 18:47:19

    Dzieki Kimba!-Rzeczywiscie, jak sie chce to wszystko mozna.Nie ma rzeczy niemozliwych 🙂

    • kimba70
     Maj 14, 2013 @ 21:45:48

     Jedność to potęga, jedność to całość, jedność to miłość niczym nieograniczona, jedność to my, jedność to Bóg a Bóg może wszystko. A teraz jak te koparki przenosimy w tej łyżce tylu ile się da na jasną stronę mocy. Mam wenę uhuhu mnie naszło pozdrowionko od świata dla świata a to ci zagadka. Nic nie jest dalej jak na wyciągnięcie ręki, nie trwa dłużej jak myśl.

  • wika
   Maj 12, 2013 @ 12:56:39

   Sorry, uśmiechnęłam się…choć podobno nie przysługuje 😛

   • marmur
    Maj 12, 2013 @ 13:35:27

    Kurka wodna czuję dziwną energię , nie ,nie to nie z serca ta energia … normalnie jak reaktor , tak to reaktor jądrowy normalnie je… ( podobno , ale sza , energie jądrowe są bardzo dowcipne , dużo radości z tego je …) 😉 😉 😉 to pa, Bogini z wami normalnie je, je, je…

    • kimba70
     Maj 12, 2013 @ 14:18:59

     Tak jak byś mógł stwarzać galaktyki. Twoja moc. Zaświta ci twoje zadanie. Tam ją skieruj.

    • kimba70
     Maj 12, 2013 @ 19:58:48

     Może być po anielsku „Przyjmij swoją moc mistrza współtworzenia. Przyjmij i aktywuj dary, które w tobie drzemią. „

   • wika
    Maj 12, 2013 @ 13:53:37

    Tak, tak, mamy teraz kolejną serię „na temat”… 😛 nasza sieć światła nie samą miłością się ładuje, zwłaszcza że wiosna sprzyja, no i o to chodzi, wszelka moc mile widziana 😀

  • sauriu
   Maj 12, 2013 @ 13:55:10

   😀 😀 😀 !…

  • sauriu
   Maj 12, 2013 @ 14:03:52

   Coś mi tu się „pokitłasiło”…. Moje roześmiane „buźki”, które uciekły niżej miały się znaleźć pod „rozbzykanymi” dowcipami od Marmura.
   Pozdrawiam „miodowo”! 🙂

   • marmur
    Maj 12, 2013 @ 15:52:18

    …dzięki pomyłce to aż dwa wpisy są ą,ą (super , energetycznie pozdrawiam z energią miodziową ) 🙂 🙂 🙂

 8. Agnieszka
  Maj 11, 2013 @ 16:58:27

  Piotr Rubik – Litania do każdziutkiego na ziemi

 9. marmur
  Maj 11, 2013 @ 16:09:39

  Temat ten krąży jakiś czas w okół mnie , ale czuje że dopiero teraz dojrzał więc chcę o tym napisać … Nasza piękna przyroda Gaja Zienia Matka roztacza w okół nas nieskończoną ilość roślin, zwierząt , owadów , ptaków . Barwnych jak paleta malarza przycupniętego w ogrodzie przy letnim zachodzie słońca . Taka różnorodność krajobrazów , pejzaży budzących zachwyt naszych załzawionych oczu i bieganie po łąkach co końca nie widać a zmęczenia nie czuć … Ale i nasza przyroda rządzi się swoimi prawami to tak zwana ewolucja , przystosowanie do zmieniających się warunków i w końcu selekcja naturalna … Ziemia jako żywy Organizm ustala zasady jakie na niej panują i jakie gatunki potrafią zmianami genetycznymi przystosować się w drodze ewolucji . Prawa i ewolucje rozwoju gatunku „podpatrywał” Darwin i tam jego kuzyn jakiś i co ….ktoś podchwycił i wyszło coś takiego jak eugenika (nie będę wstawiał linków bo , nie oto chodzi) , chodzi o to do jakich wniosków doszli ludzie zagłębiający się w temacie … selekcja gatunku ludzkiego , tzw lepsze egzemplarze zostają reszta , no cóż za duże koszty utrzymania i poco mają tu być skoro nie są inteligentni , wysportowani , mają wady genetyczne , niedowidzą , niedosłyszą takich „nie chcemy” . Rozmawiałem o tym jakiś czas temu z przyjaciółką (oglądała film o eugenice) , była bardzo zbulwersowana jak ludzie mogą tak traktować innych w myśl jakiejś idei …. Ale patrząc na dobro gatunku ludzkiego to selekcja naturalna była by „wskazana”…Do wniosków można dojść tam jakich się chce i ja doszedłem do swoich … Oburzenie , jak można traktować innych tak bezdusznie i przedmiotowo i co , każdy z nas codziennie dokonuje takiej selekcji . To moje wnioski , kiedy oceniamy ludzi po pierwszym wrażeniu to zmysły podpowiadają jakimi kryteriami się kierować . O jaki wysoki , jak ładnie uczesana , jaka figura , to pierwsze wrażenie dokonuje wyboru . Reszta osób odpada . Idąc dalej następne kryterium , fajnie gada ale ma jakiś tik który mnie denerwuje , a ten byłby fajny ale ma odstające uszy taki Fenek … a jaki on naburmuszony itd itp… nasza powierzchowność , pierwsze wrażenie , nasz humor dokonuje selekcji (eugeniki, nie spełnienia kryteriów naszych oczekiwań ) .
  A serce mówi szukaj piękna w duszy człowieka a nie sugeruj się jego zewnętrznością …. a ci co są dla nas „brzydcy” ile piękna można w nich odkryć … bycie odkrywcą piękna ludzkich duszach …. to dopiero przygoda która nas tu spotyka … ” TO miłość otworzyła mi okno na niebo i za to ją wysławiam ”
  http://vimeo.com/30303103 😉 😉 😉

 10. Agnieszka
  Maj 10, 2013 @ 22:22:39

  Tak, jest.Wpisz w google.
  Ostatnio doktor Preeti Agrawal wydała wspaniałą książkę, będącą kompendium wiedzy dla kobiet wkraczających w drugą połowę życia i tych, które już w nią wkroczyły. Książka ma wiele mówiący tytuł: „Siła jest w Tobie” (podtytuł: „Zdrowie ciała, emocji i ducha w drugiej połowie życia”). Bardzo się cieszę, że Pani doktor dzieli się z nami swoim ogromnym doświadczeniem. Potrzebujemy jej mądrości.
  http://www.cialo-umysl-dusza.pl/zdrowie-i-ty/399-sila-jest-w-nas

  • Fiołek, Irys i Róża
   Maj 10, 2013 @ 23:58:27

   Dzieki Agnieszko i Tobie za info, choc wlasciwie pytalam sie o ksiazke The Opus 🙂
   No ale moze ta, o ktorej piszesz tez powinnam przeczytac 😉
   Zycze Ci aby twe bonsajowe kreacje sie jak najszybciej spelnily 🙂

   Ja tez eksperymentowac zaczelam z drzewami 🙂 Na razie jesdnak tymi na zewnatrz. I ..juz mialam jedno zaskakujace doswiadczenie 🙂

 11. freeheart
  Maj 10, 2013 @ 21:03:49

  Widzieliście kontynuację Sekretu, „The Opus”?

  • Fiołek, Irys i Róża
   Maj 10, 2013 @ 21:49:31

   a czy ksiazka jest juz na polskim rynku?

  • Fiołek, Irys i Róża
   Maj 10, 2013 @ 23:54:50

   Freeheart, o godz 19.40 zwrocilam sie do Metatrona w pewnej sprawie 🙂
   Okolo 21 wkleilas ten film, ktory wiaze sie z tematem, z ktorym sie do Niego zwrocilam 😀 Nawet ten tytul… No az szczeke rozdziawilam…
   Aha, i jeszcze Go prosilam o znak, ze mnie wysluchal 😀 Hmmm…

   • freeheart
    Maj 12, 2013 @ 20:47:40

    popatrz 🙂 a myślałam, że mam z Metatronem „na pieńku” …
    super, cieszę się Fiołeczku.
    książki chyba nie ma

    • Fiołek, Irys i Róża
     Maj 13, 2013 @ 12:25:36

     A czemuz to mialabys miec z Nim ” na pienku” ? 🙂

     On wydaje sie taki bardzo „konkretny” i mocno pobudzajacy do dzialania. Z Nim, nie ma „to tamto”, „nie chce mi sie”, „nie mam sily” i tym podobne 🙂
     Tak Go odczuwam jakos…

 12. Agnieszka
  Maj 10, 2013 @ 18:48:12

  Wika, Twoje medytacje są extraordainaire , oprawa do nich magnifique-to tak z francuskiego;-). Dziękuję Ci za nie kochana.
  Powiem Wam , po tym przekazie jak się tylko pojawił zamówiłam 9 drzewek bonsai na moje parapety i zrobię na nich prawdziwy ogródek, bo kilka bonsai już mam. Za oknem mam bardzo ruchliwą ulicę i wyobrażam sobie jak asfalt pęka i znika , a w jego miejsce wyrastają właśnie takie cudne drzewa , krzewy, kwiaty-robi się łąka, biegają sarny, wiewiórki, króliczki-piękną mam intencję-jak nie mogłam mieszkać w lesie, to las stworzę tu gdzie mieszkam :):):):):):):):):):).
  Wróżki i elfy jak się dowiedzą, to będzie imprezka. Zapraszam Was wszystkich kochani.Wika zabierz słoik miodu 🙂

  • marmur
   Maj 10, 2013 @ 21:24:25

   🙂 🙂 🙂

  • wika
   Maj 11, 2013 @ 18:47:51

   Dzięki, Aguniu, za tę słodką laurkę… 🙂 🙂 🙂 sama robisz świetną robotę na swoim blogu, wielkie buziaki! :*************************************************************** 😀 😀 😀
   PS.Miodu mamy cały basen, a właściwie super-fontannę, wystarczy dla wszystkich i jeszcze dla sąsiadów zostanie 😛 😀 😉

  • Elunia
   Maj 12, 2013 @ 11:15:31

   Cudowne 🙂 🙂 🙂

 13. Agnieszka
  Maj 10, 2013 @ 18:25:06

  Też na temat uzdrawiania:)
  i nie tylko dla kobiet 🙂
  Siła jest w Tobie. Jak odkryć i zachować zdrowie ciała, umysłu i duszy na każdym etapie życia.
  Spotkanie z dr n. med. Preeti Agrawal, Specjalistą Chorób Kobiecych od 25 lat mieszkającą i praktykującą w Polsce. Pretekstem do rozmowy jest organizowany 13 maja 2013 r. wykład dla kobiet pt. „Siła jest w tobie. Jak odkryć i zachować zdrowie ciała, umysłu i duszy na każdym etapie życia”.
  http://nadziejadlaciebie.blogspot.com/2013/05/sia-jest-w-tobie-jak-odkryc-i-zachowac.html

 14. wika
  Maj 10, 2013 @ 17:32:35

  Kochani, po wczorajszym nowiu i zaćmieniu mamy bardzo interesujący czas zarazem ‚konkretu’, jak i ‚abstraktu’ (to takie moje odczucie – ta energia zdaje się bardzo gęsta i zmysłowa, ale jest w pełni podatna na nasze intencje…coś jak wielka kula, ciężka, ale z powodu jej kształtu można ją łatwo wprawić w ruch, dlatego należy bardzo rozważnie używać energii myśli, słów i intencji…:) – a zatem medytacja wolnej energii wydaje się na dziś świetna 😀
  http://naszemedytacje.blogspot.com/2013/03/medytacja-wolnej-energii.html?view=classic
  Zapraszam do wspólnego Tworzenia 😀 😀 😀

 15. Iskierka II
  Maj 10, 2013 @ 17:06:35

  Właśnie my jak te sekwoje, mamutowce jesteśmy potężni, silni, zdrowi i długowieczni. Codziennie promieniujemy swiatłem, miłością i uzdrawiającą energią na nasze otoczenie. Stoimy wytrwale przez lata tam gdzie zaniosło nas życie i tak trzymajmy:), 🙂 Pozdrawiam świetliście.

 16. Ormad
  Maj 10, 2013 @ 16:52:56

  „największe pola świadomości spośród wszystkich gatunków drzew najprawdopodobniej posiadają …”
  Ciekawe, ze nie wie. Musi zakładać prawdopodobieństwo jako „książę Światła”?
  To co mogą wobec tego wiedzieć ludzkie istoty?
  A może taki zwrot wskazuje, że wypowiedzi pochodzą od człowieka, a nie „księcia Światła”?
  Sporo ludzi dziś podaje się za nadludzkie istoty, ale czasem robią wpadki takimi ludzkimi zwrotami 😉

  • Iskierka II
   Maj 10, 2013 @ 17:59:39

   Zwróciłam również uwagę na te słowa, ale w rezultacie zignorowałam je i skupiłam się na odbiorze istoty (sedna) przekazu. Wydaje mi się, że chodzi o to aby „spić śmietankę” czy o nową inspirację, a nie o kontrolę. Pozdrawiam

  • Omstan
   Maj 10, 2013 @ 18:48:50

   W pierwszym momencie również miałem wątpliwości związane z autorstwem tego przekazu, ale uznałem, że może to wina niezbyt precyzyjnego tłumaczenia Gdy jednak zabrakło jakiejkolwiek wzmianki o cedrze, którego cudowne właściwości znane są od bardzo dawna, nie bardzo wierzę, że jego źródłem jest Metatron.
   Jest wiele bytów astralnych, które przez różne media przekazują nam swoje informacje często nawet z niezbyt uczciwych pobudek. Dlatego trzeba być bardzo ostrożnym przy rozprzestrzenianiu tego rodzaju przekazów. Źródło (medium) powinno być sprawdzone i godne zaufania. W tym wypadku pomijając kwestie źródła przekaz dotyka jednak spraw istotnych i dlatego zasługuje na uwagę.

   • Fred.
    Maj 14, 2013 @ 16:18:21

    Szukanie to sedno. Drzewa są. Teraźniejszość jest. Czy po chwili to ta sama teraźniejszość? Dlaczego są tak podobne do siebie? Kto przenosi przekonania z jednego teraz do drugiego? Miło jest leżeć pod drzewem, dlaczego jedno z nich wyróżniać? To co dalekie kusi, ale dlaczego? Kocham drzewa bezwarunkowo.

 17. Hakun
  Maj 10, 2013 @ 10:13:36

  Niech każdy robi swoje. Uszanowanie.

 18. Marek Andrzej Żarecki
  Maj 10, 2013 @ 07:17:59

 19. Agnieszka
  Maj 10, 2013 @ 00:25:44

  Walentynkowy Taniec Kobiecych Serc w wielu miastach na świecie – ODRODZENIE MOCY KOBIET NA CAŁEJ PLANECIE

 20. Marzena.
  Maj 10, 2013 @ 00:13:43

  Prosze podpisujcie petycje dla naszych pociech w imie Wolnosci
  Wiecej na str http://www.ratujmymaluchy.pl

 21. freeheart
  Maj 10, 2013 @ 00:13:34

  • kimba70
   Maj 10, 2013 @ 12:00:29

   bo tacy jesteśmy naprawdę ,reszta to iluzja.

  • Julita
   Maj 10, 2013 @ 17:30:06

   Kochana Freeheart,dziękuję za ten wzruszający filmik 🙂
   Dziękuję,dziękuję 🙂 J.

  • marmur
   Maj 10, 2013 @ 18:36:00

   🙂 🙂 🙂

  • EwaB
   Maj 10, 2013 @ 19:50:59

   Ja rowniez bardzo dziekuje kochana freeheart 🙂 ❤ Ze wzruszenia az mi lzy polecialy… Wielkie podziekowania rowniez za ten przekaz dla tlumaczki!!! ❤ Dzieki Tessi!!! 😉 🙂 🙂
   Buziakow milion Kochani i wspanialego weekendu dla Was!!!

 22. wika
  Maj 09, 2013 @ 21:15:07

  Kochani, wyszło takie coś 😀
  http://naszemedytacje.blogspot.com/2013/05/medytacja-poczatku.html?view=classic
  Miało być coś innego, ale samo się zrobiło właśnie to, więc zakładam, że na dzisiejszy nów będzie idealne 😛 😛 😀

  • Marca
   Maj 09, 2013 @ 21:50:27

   Super są te Twoje medytacje Wika, niektóre to nawet genialne, a jedna z nich jest nawet odpowiedzią na takie jedno moje pytanie 🙂 Pozdro i tak trzymaj 🙂 🙂

  • marmur
   Maj 09, 2013 @ 22:21:43

  • wika
   Maj 10, 2013 @ 18:23:52

   Dzięki kochani 😀 😀 :********************** medytacje tak często piszą się prawie ‚same’, że od razu wiadomo, skąd idą… 😛 Moja przyjaciółka uświadomiła mi kiedyś, że nieustannie dokonujemy „channelingów” na różnych poziomach i w różnych sprawach, ona na przykład uwielbia gotować i ‚same’ przychodzą jej pomysły na pyszne dania… a czasem nawet przewodnicy jej to dyktują … 😛 wszystko to, co lubimy robić i co nam dobrze idzie, może być uznane za channeling, bo dusza wtedy w swobodny sposób może się wyrazić, i wychodzi na to, że głównie o to chodzi w tzw życiu… 😉 coby przyjemne z pożytecznym połączyć 😀 😀 😀

   • Bonjovi
    Maj 10, 2013 @ 22:31:46


    oł jeee ten styl mnie buja xD hej bracie hej siostro poczuj rytm i ruszaj sie 😀

 23. wika
  Maj 09, 2013 @ 18:33:01

  to super!… 😀

 24. Omstan
  Maj 09, 2013 @ 18:32:16

  Nie wiem dlaczego Książę Metatron nie wspomniał o innym świętym drzewie, cedrze syberyjskim, mającym te same właściwości co sekwoja, a dla zachowania równowagi energetycznej żyjącym po przeciwnej stronie świata. Być może nadarzy się ku temu jeszcze inna okazja.
  Ale dobrze, że zwrócił uwagę na ważny problem koegzystencji ludzkości z naturą i roli jaką odgrywają poszczególni jej przedstawiciele w ogólnie pojmowanym życiu na naszej planecie. Dzięki za ten bardzo ważny i pouczający przekaz.

  • Tessi
   Maj 10, 2013 @ 09:14:12

   Metatron głównie skupia się na Amerykach, trochę Irlandii, Anglii. Tyberonn pewnie nie zna Anastazji i cedrów.

 25. Agnieszka
  Maj 09, 2013 @ 16:26:54

  Kochani, prośba od Cobry -połączmy siły.-dziś i jutro szczególnie.
  Cobra 08.05.2013 – Medytacja dla pokoju w Syrii.
  http://kochanezdrowie.blogspot.com/2013/05/cobra-08052013-medytacja-dla-pokoju-w.html

 26. Fiołek, Irys i Róża
  Maj 09, 2013 @ 15:49:00

  A co sadzicie o sosnie? Mial ktos jakies doswiadczenia?

 27. wika
  Maj 09, 2013 @ 14:51:11

  Kochani, w nocy (2:28 czasu polskiego) będzie nów i zaćmienie słońca, i również na to konto układa mi się na wieczór nowa medytacja, nie wiem o której będzie już gotowy tekst, ale będzie na pewno przed 21:30 😉 😉
  A tu nowy Michał:
  http://wielkawiosnawszechswiata.blogspot.com/2013/05/micha-zawsze-jestesmy-blizej-niz-wasza.html
  Pięknego dzionka! 🙂 🙂 🙂

 28. Bramin
  Maj 09, 2013 @ 14:40:01

  Tessi, wszystko w porządku. Napisałem tę uwagę po to,aby ludzie nie myśleli, że sekwoje rosną na wysokość prawie 2,5 kilometra 🙂
  A odnośnie energii drzew, mam również wspaniałe doświadczenia.
  Pozdrawiam serdecznie 🙂 ❤

 29. Bonjovi
  Maj 09, 2013 @ 14:32:16

  • wika
   Maj 10, 2013 @ 18:26:25

   😀 😀 :**********************************************************
   PS.i wymiataj dalej, bracie! ❤ ❤ ❤

   • Bonjovi
    Maj 10, 2013 @ 22:21:18

    Dzięki wielkie siostra 😀 gdyby nie wy i wasze rady i wszelka pomoc to nie wiem co… 😛 no wiecie co, fajnie ze jestescie, super(tak bardzo bardzo bardzo razy 5000 do nieskończoności super) ze moge sobie przypominać swoją boskość razem z wami kochani 😀 AAAhhh jak dobrze że jestescie 😀 zaszczyt móc sie od was uczyc ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

 30. Fiołek, Irys i Róża
  Maj 09, 2013 @ 11:45:23

  O! A ten przekaz mi sie baaardzo podoba 😉

  Tylko..mam nadzieje, ze ludzie w koncu zaprzestana wycinki drzew- nie tylko sekwoi, bo mnie sie wprost serce kroi jak na to patrze 😦

  A mruczenie kota harmonizuje aure?

  • Bonjovi
   Maj 09, 2013 @ 14:08:21

   własnie zamiast wycinac drzewa na papier, sadzić jednoroczne konopie, które dawałyby mocne włókna i lekarstwa 🙂 no i wiecie co jeszcze 😛

 31. kimba70
  Maj 09, 2013 @ 05:50:38

  I dlatego tak bedzie sie żyć od wspólnoty do wspólnoty przez busz, od społeczności do społeczności przez las, chyba że ktoś sobie przeleci. Jak dawniej.Mnóstwo zieleni.Zdrówko.

 32. Dawid
  Maj 08, 2013 @ 23:32:14

  Wrozki,elfy,tyyle natury. zrobilo sie jak w jakims fantasy ;p kto wie, moze jednak to nie bajki tylko wiele roznych istot istnieje a my ich jeszcze nie dostrzegamy 🙂

 33. Julita
  Maj 08, 2013 @ 23:18:53

  Dziękuję za ten tekst:-) Przekazywanie wiedzy o drzewach już samo w sobie jest uzdrawianiem.
  We mnie te istoty wzbudzają zachwyt,podziw,szacunek,wdzięczność,docenienie,radość,dziękczynienie,tkliwość i nade wszystko miłość. A to przecież same wysokie wibracje:-)))
  Przypominam sobie,że tu, u Krystal był kiedyś tekst o sekwojach od sekwoi( w pierwszej osobie l.mn-my sekwoje…)To był taki przejmujący apel drzew….
  Przed moim oknem,na wyciągnięcie ręki żyje lipa,którą codziennie pozdrawiam i podziwiam. Kiedy ma liście pozwala mi zobaczyć swoją świetlistą aurę…W tym roku zaprosiła w gościnę małżeństwo kwiczołów( sprawdzone :-)))Właśnie spodziewają się dzieci.. Cóż to za wyśmienita uczta energetyczna!!!
  Cudowne drzewa… A pamiętacie Drzewo Dusz zamieszkałe przez Eywę na Pandorze-święte drzewo Navi…..
  A pamiętacie Enty Tolkiena?
  Czasem mi się wydaje,że przed eonami sama byłam drzewem :-))))

  Pozdrawiam wszystkich miłośników drzew i miłośników ludzi :-))
  Ściski dla maturzystów :-)) Julka

 34. Bramin
  Maj 08, 2013 @ 20:52:27

  Do tłumaczki.
  Tereniu, jestem Ci wdzięczny za tłumaczenie – również za tłumaczenie Ronny Herman – jednak w tym tłumaczeniu, wpisałaś pewne nieścisłości. Otóż, gdyby sekwoja rosła na 2550 -7000 stóp, to jej wysokość sięgałaby 887 -2436 m. Jej średnica -jak piszesz 40 m. W to wszystko wkradł Ci się błąd.
  Wys. 2550 – 7000 m. -chodzi o wysokości jej występowania /sama sekwoja sięga ok. 135 m, a jej średnica to około 12 m/. Wymiary, które podałaś w metrach, powinny być w stopach co pomnożone przez 0,3048 daje rzeczywiste wymiary w metrach.
  Wybacz,że skorygowałem Twoje tłumaczenie, ale od razu rzuciły mi się w oczy niewiarygodne rozmiary, których nawet w astralu nie widziałem 🙂
  Serdecznie Cię pozdrawiam oraz Ciebie droga Krystal 🙂

  • krystal28
   Maj 08, 2013 @ 21:34:21

   Drogi Braminie, dziękuję, że zauważyłeś błąd, który wkradł się do tego wspaniałego tłumaczenia. Liczby te odnoszą się do wzniesienia parku nad poziomem morza, a nie wysokości sekwoi. Serdecznie pozdrawiam ❤

  • Tessi
   Maj 09, 2013 @ 08:38:09

   Jeśli namieszałam z rozmiarami to przepraszam, bardziej skupiłam się na samej treści przekazu, bo kocham drzewa. Miałam z nimi kilka ciekawych doświadczeń.

   Na przykład z pewną brzozą, która przyciągnęła mnie (i 2 moje towarzyszki spaceru na Warmii). Ponieważ nie mogłyśmy jej dotknąć (krzaki i malutka stromizna terenu), medytowałyśmy z nią w odległości około 2 metrów. Stojąc. Po połączeniu się z energią drzewa poczułam, jak ona oddaje mi swoje soki korzeniami przez glebę do moich stóp. Poczułam, jak do mojego krwiobiegu wpływa mocna siła, która wręcz mnie usztywniała. Energia po jakimś czasie dotarła powyżej pasa i trochę się przestraszyłam przerywając połączenie. Musiałam się rozruszać, aby normalnie funkcjonować. Ale czułam się nieziemsko.

   Mam też w pobliżu domu zaprzyjaźniony duży dąb, z którym czasem świętuję przesilenia itp. Pewnego razu, na początku naszej przyjaźni, medytowałam z nim i „zobaczyłam” jego niesamowitą Istotę, trochę zadziwioną, że ktoś Go zobaczył. Jego energia jest bardzo opiekuńcza i ojcowska.

   Zauważyłam też, że pośród pewnych drzew (albo ich grup), dostaję informacje. Pojawiają się w głowie telepatycznie. Miałam nawet instrukcje co do spraw finansowych, ale nie posłuchałam tych podszeptów i sporo przez to straciłam. Pojawiają się też natychmiast odpowiedzi na kwestie, nad którym się w ich pobliżu zastanawiam. Te drzewa to akacje i buki.

   Zresztą nie tylko drzewa komunikują się z nami, jeśli chcemy je słyszeć, widzieć lub czuć. „Wróżki” opiekujące się moim ogrodem kilka dni temu sprawiły mi niespodziankę podczas podlewania kwiatów – nie wiadomo skąd pojawiła się cudna kolorowa bańka mydlana. Takie maleńkie „cuda” zdarzały się częściej. Rośliny, kiedy na nie patrzyłam, mówiły mi o sobie. Albo przychodzą do mojego ogrodu i rozsiewają się tworząc kobierce (na przykład fiołki, też białe). O przygodach z tymi energiami mogłabym jeszcze napisać wiele.

   Żeby nabrać większej wprawy w postrzeganiu i kontaktach z tymi istotami, kupiłam książkę Rosemary Ellen Guiley „Die zauberhafte Welt der Feen” (tytuł oryginału „Fairy Magic.All about fairies and how to bring their magic into your life”). Jest w niej kilka rysunków tych cudnych stworzeń. Przetłumaczyłam sobie tą książkę, nawet chciałam ją wydać po polsku, ale z ujemnym skutkiem. Jak ktoś zna niemiecki lub angielski to polecam.

   Wszystkich zachęcam do kontaktów z Naturą, dziś wyszłam rano na spacer z psem i dosłownie poczułam taką miłość i boskość, zaczynają kwitnąć bzy, konwalie, mnóstwo kwiatów, ziół, za dwa tygodnie jaśminy, piwonie – poczułam ogromne wzruszenie (i zapewne tak będzie przez cały miesiąc). Chyba dlatego wybrałam maj na swój miesiąc urodzenia.

   • Fiołek, Irys i Róża
    Maj 09, 2013 @ 13:31:24

    Tessi, dzieki za te opowiesc 🙂 Ja co prawda tez rozkwitam w kontakcie z natura i szczegolnie w maju 🙂 ale nie wiedzialam, ze mozna tak je slyszec. To znaczy zdarzylo mi sie czasem poczuc co nieco ale nie az tak. To moze zwroce na to bardziej uwage, na ich przekazy 🙂
    A widzialas kiedys jakas wrozke albo elfa?

    • Tessi
     Maj 10, 2013 @ 09:17:01

     Ja je czasem „czuję” i „postrzegam” ich psotliwą energię. Ale moja wnuczka je widziała.

   • Fiołek, Irys i Róża
    Maj 09, 2013 @ 13:32:19

    I jeszcze jedno pytanie: jak sie medytuje z drzewem?

   • Alex
    Maj 09, 2013 @ 23:03:30

    tak pieknie opisalas to tessi….poezja .dziekuje i pozdrowienia dla wszystkich

 35. zora81
  Maj 08, 2013 @ 17:24:36

  Dziękuję Krystal .

 36. Agnieszka
  Maj 08, 2013 @ 16:26:21

  A ja mam drzewko bonsai o podobnej nazwie -metaSEKWOJA….:)

  Cisza i Spokój.
  Kiedy tracisz kontakt z wewnętrzną CISZĄ, tracisz kontakt ze sobą. Kiedy tracisz kontakt ze sobą, zatracasz się w świecie.
  http://nadziejadlaciebie.blogspot.com/2013/05/cisza-i-spokoj-eckhart-tolle.html

  • Fred.
   Maj 14, 2013 @ 16:36:49

   Cisza wewnętrzna uspokaja. Chętnie zapadam w jej objęcia. Mam jednak ciało w otaczającej mnie rzeczywistości. Z jakiegoś powodu jestem tutaj i zatracam się w świecie. Dlaczego, to pytanie do odgadnięcia, bez zatracania się na przemian z wyciszaniem nigdy nie dowiem się, jaki jest cel mojej wizyty. Wnioski przychodzą w ciszy, ale tylko po burzy, która niesie ukryte odpowiedzi. Przez zatracanie się odkrywam siebie i rolę, jaką spełniam w tworzeniu tego co jest. Spoza tego co jest nie można nic zmienić, więc pozostaje świadome uczestnictwo.
   Pozdrawiam świadomości doświadczających siebie!

PRAWA AUTORSKIE Copyright (C) by Krystal Freeman 2010. Do wszystkich przeze mnie przetłumaczonych tekstów na tym blogu, chyba, że zaznaczono inaczej. Rozpowszechnianie moich tekstów jest dozwolone i mile widziane pod warunkiem podania linku do oryginalnego tekstu na moim blogu i bez zmian tekstu.
%d blogerów lubi to: