Stan zakotwiczenia w piątym wymiarze

.

.

Witajcie Przyjaciele,

Wiadomość, którą mam dzisiaj przekazać jest następująca:  „Piąty Wymiar Świadomości jest obecnie zakotwiczony w centrum Gai i jego częstotliwość wibracyjna wypływa na powierzchnię Planety”.

Gaja zrobiła już wszystko co konieczne, aby wznieść swoją istotę do Piątego wymiaru świadomości i wibracji.  Natomiast nie wszyscy ludzie dokonali tego na poziomie mentalnym i emocjonalnym, aby swoim duchowym rozwojem zharmonizować się ze świadomą Planetą.

Każdy kto pragnie wznieść swoją istotę do piątego wymiaru w trybie natychmiastowym i zharmonizować własną wibrację z wibracją pięciowymiarowej Gai powinien zakotwiczyć w swoim wnętrzu szczerze i stale bezwarunkową miłość do wszystkiego i połączyć się w Jedności i w harmonii ze Wszystkim co Jest.

To nie jest kolejna nauka, którą musicie przerobić, tylko wiadomość dla każdego z Was.  Nauki już przerobiliście i nie musicie już tak naprawdę niczego „wkuwać”, „studiować” z tematyki duchowości, co powodowało w Waszych umysłach więcej wątpliwości, więcej pytań, więcej dociekań, które dość solidnie zakotwiczały Was w trzecim wymiarze, z uwagi na brak częstotliwości o zrównoważonej osi między brakiem pytań, zabawy i dążeniu do wyższych, szerszych doświadczeń życiowych.

Trzeci wymiar został i nadal będzie istniał, dopóki ostatnia jednostka egzystująca w polu o charakterze dualistycznym nie zmieni swej drogi, wierzeń, lub nie zakończy karmy swoich nieświadomych skutków, wynikłych z ówczesnych przyczyn egzystencji.

Pięciowymiarowe istoty TERAZ łączą się w grupy potężnych Sił światła. Mistrzowie Światła z Wnętrza Ziemi, Mistrzowie Światła ze Wschodu i Zachodu, Mistrzowie Światła z sąsiednich Planet, Mistrzowie Światła z Mórz i Oceanów, Mistrzowie Światła z eteru i ognia, Mistrzowie Światła w swych ciałach eterycznych, Mistrzowie Światła z odległych „niezamieszkanych” miejsc, oraz Mistrzowie Światła w ludzkiej postaci którzy na stałe zakotwiczyli bezwarunkową Miłość i egzystują w harmonii z całością, łączą się TERAZ razem, bawiąc i czerpiąc ogromną radość ze wspólnych „bliskich” spotkań.  Osoba, która żyje w separacji i w dualizmie i jest „uparta” co do tego stanu, zawsze zostanie ominięta w tych spotkaniach.

Trzeci wymiar istnieje dla tych, którzy tak bardzo „lubią” podział, cierpienie i strach, że trudno ich od tego pola „odkleić”.  Siły Światła nie zniszczą trzeciego wymiaru, dlatego w tym czasie nie będzie działań na bazie mocy Mesjańskich.  Każda osoba sama musi się przebudzić i nie potrzebuje już pracy nad sobą, wystarczy że będzie emanowała bezwarunkową miłością do wszelkiego stworzenia, nie z poziomu mentalnego na bazie „oceny”, tylko z poziomu serca na bazie Jedności i połączenia.  Siły Światła natychmiast zwrócą swoją uwagę na taką osobę i jeżeli wypracuje niezachwiane trwanie w polu bezwarunkowej miłości, zostanie włączona do grona Mistrzów Światła w Piątym wymiarze postrzegania, wibracji i świadomości.  (Nie jest to praca nad sobą, tylko zwykła intencja i wybór danej osoby.  Praca nad sobą pojawi się później, gdy dana osoba będzie w sposób naturalny wyrażała bezwarunkową miłość do wszelkiego stworzenia).

Niezwykłym prezentem który został dodany dla osób egzystujących w polu piątego wymiaru, to atrybut: „nieśmiertelności”, którego etykietka jest podłączona pod ciało fizyczne danej istoty, a który również posiada pod-atrybuty, tak zwana: młodość, Subtelna, Słoneczna, Świetlana emanacja wypływająca z ciała, z poziomu czakry serca (które jest zakotwiczone na stałe w miłości) oraz usunięcie wszelkiego bólu, chorób i przywrócenie doskonałości każdej formie, która zakotwiczy SZCZERY stan bezwarunkowej miłości do wszelkiego stworzenia, harmonizując własne wibracje z wibracjami Pięknej Gai.

A to oznacza, że możesz mieć ponad 100 lat, leżeć na łożu śmierci, mając jeszcze kilka godzin życia z poważnie uszkodzonym ciałem i na te kilka godzin życia, gdybyś wybrał szczerą bezwarunkową miłość do wszelkiego stworzenia podtrzymując tę wibrację, połączyłbyś się z piątym wymiarem, który już istnieje!  A wtedy Twój powrót do zdrowia i regeneracja narządów w tym czasie byłaby tylko kwestią bardzo krótkiego czasu.  Gdybyś zdecydował się na dalsze podtrzymywanie tych wysokich wibracji miłości i niezachwianie trwałbyś w polu piątego wymiaru, regeneracja i przywrócenie doskonałości wszystkich Twoich uszkodzonym narządów byłaby kwestią jeszcze krótszego czasu.  A gdybyś postanowił już nigdy nie „rozstawać się” z tą wibracją bezwarunkowej miłości, atrybut „nieśmiertelności” na stałe zakotwiczyłby się w Twoim ciele.  Dzięki temu atrybutowi i tej wibracji Twoje ciało uzyska zdrowie i doskonałość i już nigdy nie ulegnie procesowi starzenia się, bólu i śmierci.  Dowód tej nieśmiertelności będzie widoczny w postaci subtelnej, Słonecznej emanacji wypływającej ze środka udoskonalonego ciała.  Jest to jeden z Wielkich prezentów przygotowanych i oferowanych dla osób którzy zdecydują się na połączenie z Piątym wymiarem.

Natomiast osoby, które wybiorą wibrację strachu, cierpienia, bezsilności zakończą swój żywot zgodnie z bólem i Prawami trzeciego wymiaru.

Pamiętajcie Przyjaciele! Nieba nie znajdziecie po śmierci. A jedynie we własnej świadomości możecie je odnaleźć i we własnej świadomości możecie w Nim zamieszkać.  Jeżeli umrzecie nieświadomi, nie traficie do nieba.  Traficie do miejsca, w którym zostanie przygotowana Wasza kolejna reinkarnacja, abyście mogli wrócić i ponownie poszukać tego nieba we własnym wnętrzu.  A jeżeli ją znajdziecie w postaci bezwarunkowej miłości do Wszystkiego co Jest i radości życia, wtedy zgodnie z Prawem Hermetyzmu (to co na górze, jest tym co na dole…) niebo ukaże się w całości przed Waszymi oczami w postaci innych ludzi, miejsc i zdarzeń, a które również będą nosiły te same wibracje.  To jest niebo do którego każdy powinien dążyć.  Nie istnieje inna droga aby tam dotrzeć, jedynie przez czystą i niewinną bezwarunkową Miłość do Boga, czyli do Wszystkiego co istnieje!

Pamiętajcie o kilku ważnych rzeczach, które ułatwią Wam rozeznanie odnośnie tego w jakim obecnie niebie egzystujecie, trzecio- i czwarto-wymiarowym czy pięcio-wymiarowym:

-Jeżeli Wasz umysł przepełniony jest strachem z jakiegoś powodu, egzystujecie w trój-wymiarze, ponieważ Wasza wibracja strachu przynależy do trzeciego wymiaru i nie jest to bezwarunkowa miłość.

-Jeżeli potępiacie rząd za to lub za tamto, lub jakąkolwiek inną osobę, która w „przeszłości” zrobiła Wam coś „złego”, są to wibracje gniewu i dualizmu, które całkowicie przynależą do trzeciego wymiaru i nie jest to bezwarunkowa miłość.

-Jeżeli rozróżniacie zło w innej osobie i nie potraficie ją objąć uczuciem bezwarunkowej miłości, jedynie czujecie pogardę lub nienawiść do tej osoby, egzystujecie w trzecim wymiarze, ponieważ nie jest to bezwarunkowa miłość.

-Jeżeli jakiekolwiek myśli nie dają Wam zasnąć po nocach i powodują przytłoczenie lub uczucie ciężkości w głowie – jest to reakcja na pewnej zdarzenie które powoduje w Was negatywne uczucia, i jeżeli w tym stanie tkwicie, znajdujecie się w trzecim wymiarze, ponieważ nie jest to bezwarunkowa miłość.

-Jeżeli nie potraficie wybaczać, jedynie wytykać błędy innym osobom, jest to wibracja osądu i separacji która zakotwicza Was w trzecim wymiarze, ponieważ nie jest to bezwarunkowa miłość.

Czy można postawić wszystko na jedną kartę i odczuwać (tak po prostu) bezwarunkową miłość do każdego napotkanego człowieka, zwierzęcia, rośliny, rzeczy i zdarzenia?  Można.  Taka postawa, postawa, w której bez żadnych powodów czujemy miłość do wszelkiego stworzenia, nazywa się: STANEM ZAKOTWICZENIA W PIĄTYM WYMIARZE WIBRACJI I POSTRZEGANIA.

Jeżeli będziecie nadal upierać się przy swoich upartych postawach podziału, osądu i separacji, (ponieważ ktoś zrobił Wam coś w „przeszłości” i Wy nie możecie mu tak po prostu tego wybaczyć) będziecie nadal zakotwiczeni w trzecim wymiarze i dalej będziecie się starzeć, będziecie cierpieć i umierać czekając na lepsze jutro.  Nikt Was z tego wymiaru nie zabierze.  Nie pojawi się żaden mesjasz, który jednym kiwnięciem ręki zlikwiduje całe Wasze cierpienie i umieści w piątym wymiarze. Osoby które na to liczą będą wielce zdziwione, ponieważ czekają ich eony, eony lat nieświadomego życia dopóki nie zrozumieją, że sami muszą wyrwać się z tego wymiaru jedynie poprzez własną postawę, uczucie, zrozumienie.

Wiele osób zastanawia się kiedy będą mogli usłyszeć „Wielki Akord” przejścia planety do Piątego wymiaru.  Nastąpi on wtedy, kiedy ostatnie życia trójwymiarowych egzystencji znikną z Gai.  Będzie to akord charakterystycznych trąb o bardzo wysokich i bardzo niskich brzmieniach, które są przeznaczone dla pięciowymiarowego ucha.  Ucho egzystencji trójwymiarowej nie wytrzymałoby takich częstotliwości drgań wibracyjnych i spowodowałoby to wiele bólu tym, którzy jeszcze separują się od Całości.

Osobom, które wybiorą kontynuację w iluzyjne trójwymiarowe „zabawy”, została „zmontowana” równoległa Ziemia, w całkowicie innej linii czasowej, która jest oddalona od Pięciowymiarowej Gai o odległość 77 sfer.  Ziemia została stworzona przez Logosów z myślą o wolnej woli tych osób, którzy pragną bawić się dalej w walkę o przetrwanie w bólu i wszelakich cierpieniach z bardzo krótkimi przerwami na chwilę radości.  Nie jest to kara dla „niegrzecznych” chłopców i dziewczynek, tylko chwila teraźniejszości, w której dane osoby będą równoważyć swoje aspekty, ucząc się wzajemnej tolerancji i braterstwa. Aż w końcu osiągną Poziom Jedności i harmonii.  Proces ten będzie bardzo podobny do tego, który odbył się na Gai.

Nie ma ani jednej osoby znajdującej się obecnie na Gai, która „MUSI” trafić na tę równoległą planetę.  Jedyny warunek aby tam nie trafić, to objąć całość życia, przyjąć bezwarunkową Miłość i połączyć się z Mistrzami Światła i z pięciowymiarową Gają.  Jeżeli po śmierci zdecydujecie się nadal tkwić w iluzjach trzeciego wymiaru, zostaniecie w trybie natychmiastowym eskortowani na równoległą Ziemię w swych astralnych ciałach jako dusze.  Jeżeli umrzecie i zrozumiecie piąty wymiar, będziecie mogli wrócić do swojej pięciowymiarowej rodziny na Gai, jako dzieci Mistrzów Światła.  To zawsze będzie wolny wybór danej osoby i nikt nikogo nie zmusi i nie ulokuje w miejscu, w którym on sam nie będzie chciał zamieszkać i egzystować.  Gdyby każda osoba znajdującą się obecnie na Gai wybrała piąty wymiar, lub przeważająca część ludzi, to jest 70 % czy 80 %, równoległa Ziemia oddalona o odległość 77 sfer od Gai zostałaby zniszczona przez Logosów, lub utrzymywana przez Ich wzajemne intencje dla innych istot z odległych galaktyk.

Jesteście Kochani, każdy z Was jest równy drugiemu i nie ma i nie będzie separacji w „prawdziwej” rzeczywistości Jedności.  Separacja zawsze występuje w świadomości opartej na dualizmie i nie ma tutaj innego wytłumaczenia.  A skoro jedna istota jest równa drugiej istocie, kimkolwiek by nie była ta pierwsza lub druga, to zjawisko dualizmu powinno na stałe zniknąć z umysłów i serc świadomych istot.

Jesteście Kochani, a to oznacza, że bezwarunkowa miłość do siebie i do wszelkiego stworzenia powinna z Was wypływać w sposób naturalny i automatyczny.  Jeżeli tak się nie dzieje, trzeba ją ćwiczyć aż do momentu, w którym poczuje się automatyczny przypływ tych wibracji.  Dopiero wtedy wyłania się niebo – to prawdziwe niebo, radość i szczęście w życiu każdej osoby.

Pytacie, chcecie wiedzieć, Wasze umysły domagają się więcej, więcej i więcej…aż w końcu trafiacie na ścianę w ograniczonym umyśle, która określa miejsce niemożliwości lub niezrozumienia danego zdarzenia i wpadacie we frustracje i bezsilność. Chcecie być nieśmiertelni, wiecznie młodzi i cieszyć się wiecznym, radosnym życiem i poszukujecie….poszukujecie technik, ćwiczeń, metod i… one nie działają tak jak trzeba.  Dlaczego?  Gdzie tkwi błąd?  Błąd tkwi w tym, że w waszych koncentracjach brakuje bezwarunkowej miłości, lub jest jej zbyt mało.  Dlatego efekty są niewielkie, lub po prostu ich nie ma. A więc czym jest bezwarunkowa miłość?  Co może dać to piękne, boskie uczucie?  Bezwarunkowa miłość, jeśli jest podtrzymywana w szczery sposób, pozwala danej osobie ewoluować na każdym poziomie egzystencji.  Nieśmiertelność, młodość, doskonałość organów wewnętrznych w ciele, radość w życiu i nieograniczoność to tylko efekty uboczne tej wibracji.  Kiedy kochasz wszystkich na równym poziomie, wtedy jesteś w harmonii z Całością, z Jednością, z Bogiem, a Bóg na takim poziomie egzystencji nie może doprowadzić do bólu i śmierci Twojego ciała.

Komórki w ciele człowieka posiadają inteligencję, która wysyła i odbiera emocje (wibrację).  Jeżeli przekazujesz tylko miłość do wszelkiego stworzenia i jednocześnie miłość dla swojego ciała, żyjąc w harmonii ze Wszystkim co istnieje, komórki odbiorą tę wibrację i odwzajemnią taką samą harmonią w Twoim ciele, przywracając mu doskonałość, młodość i wieczność.  Tutaj nie trzeba stosować żadnych dodatkowych technik, wystarczy zakotwiczyć bezwarunkową miłość do wszelkiego stworzenia, a wtedy harmonia również zagości w świecie zewnętrznym.  To są tylko niektóre z prezentów (z nieograniczonej ilości) które czekają na osoby, które wybrały piąty wymiar i bezwarunkową miłość.  A więc ćwiczcie Moi Kochani, ćwiczcie Miłość bezwarunkową dla Wszelkiego stworzenia przy każdej okazji i w każdej chwili.

Wolna Wola jest tutaj kwestią najważniejszą.

Pozwólcie innym być sobą!
I Wy również bądźcie Prawdziwi!

Pozdrowienia.

Dajamanti

http://www.facebook.com/dajamanti.sekki

54 Komentarze (+add yours?)

 1. Jarek
  List 12, 2013 @ 00:26:04

  Powiem tak . Nie jestem zwolennikiem takiego myślenia . Potrafię samodzielnie podejmować decyzje – co dobre co złe . Jestem człowiekiem który szanuje innych i ma swoje poglądy . Na tym polega indywidualność człowieka . Ale to co opisujecie jest dla mnie za słodkie Prawie jak nowa religia a docelowo jak sekta omamiająca dobrych ludzi pełnych miłości i dobrego serca . Bo właśnie dobroć i otwarcie na wszechświat jest tu celem – Kontemplacja zjednoczenie z naturą . I dobrymi obcymi .
  Zawsze będzie istniało dobro i zło . Czy u ludzi czy też obcych cywilizacji . Nasza planeta jest żywicielką i obcych i nas .Uzupełniają zapasy i eksplorują nasze planety na przykład hel 3 na księżycu .Podoba mi się wasza idea ale to utopia . Dużo by o tym pisać musiał bym poświęcić mnóstwo czasu z poważaniem Jarek .

  [Witaj Jarku, wygląda na to, ze ten blog nie jest dla Ciebie i to jest OK. Jeśli chcesz, aby Twoje komentarze/opinie, były brane bardziej serio, proponuję poszukać definicji ‚religii’ i ‚sekty’ i także zaznajomić się głębiej z tematem. Serdecznie pozdrawiam — kr]

 2. Bogusław
  Mar 06, 2013 @ 19:58:27

  Witaj Dajamanti, podziwiam i szanuję słowa,które przekazujesz. Również i ja mam do Ciebie jedno pytanie: w kilku różnych przekazach i źródłach pada stwierdzenie że biskupi zamykają wiernym czakrę trzeciego oka lub korony podczas bierzmowania, a to znacznie utrudnia dalszy rozwój duchowy. Jaka jest twoja opinia na ten temat i jak ewentualnie należałoby te przyblokowane czakry odblokować? Będę bardzo wdzięczny za odpowiedź. Pozdrawiam.

 3. Fred.
  Lu 19, 2013 @ 14:46:18

  Czuję swoje serce, rozpromienione i radosne, czuję energię wokół ciała. Myśli
  utrzymuję na wybranym temacie, dając ujście pozostałym. Trwam w dziwnym
  stanie pożegnania odchodzącego. Zmiana…
  Ciekawość mnie rozpiera zniecierpliwiona, odkrywać, poznawać już czas!

 4. Beata
  Sty 28, 2013 @ 19:42:56

  Witam serdecznie. Potrzebuje przekazow od DAJAMANTI w jezyku angielskim i/lub niemieckim. Bardzo prosze o informacje, dziekuje z calego serca.

  • wika55maitri
   Sty 29, 2013 @ 15:51:29

   Z tego co wiem, a dowiadywałam się ‚u źródeł’, nic takiego na razie nie widać, no chyba że ktoś przetłumaczył coś dla znajomych i ma na składzie. W ramach prezentu pogwiazdkowego mogę Ci przetłumaczyć jeden dłuższy tekst albo 2-3 krótsze, na dobry początek 🙂 Możesz sobie wybrać który/które. Ale wiesz, po angielsku dobrych przekazów jest naprawdę w internecie na pęczki… Jak określisz tematykę, mogę Ci podać parę linków. wika55maitri@o2.pl Pozdrawiam 😀

 5. anka2
  Sty 12, 2013 @ 20:36:30

  Nie mogę pokochać ludzi którzy sa mi obojętni bo ani mnie nie żywia ani nie dają dachu nad głową. jestem straszną materialistką. Jak umarł nasz papież też nic nie czułam jak robot.

 6. wika55maitri
  Sty 12, 2013 @ 20:33:45

 7. dorota
  Sty 12, 2013 @ 19:51:49

  Kochana Krystal, wyrazam wdziecznosc, ze dane mi bylo zapoznac sie z Twoja wyjatkowa strona i czerpac madrosc z tych wszystkich wspanialych przekazow! Dziekuje, ze Jestes!

  ❤ kr

 8. Hallo
  Sty 12, 2013 @ 19:02:26

  Witaj Witaj Drogi Przyjacielu i Nauczycielu.
  Jak to cudownie,że do Nas powróciłeś – i przemówiłeś 🙂
  Dzisiaj tak wiele pojawia sie przekazów o różnej treści – a TY jestes NASZ 🙂
  znamy cię , czytamy i traktujemy jak Wyrocznię – brakuje tu Ciebie 😦
  Napisz Gwiezdny Podróżniku o swoich wyprawach, spotkaniach, zabawach …
  napisz o czym TAM teraz mówi się, jakie sa plany dot. Nas tj. i Ziemi i ludzi i pozostałych mieszkańców.
  Bardzo dziękuję za przejrzysty list z przesłaniem MIŁOŚCI BEZWARUNKOWEJ.
  Miłości podobnej jak matki do dziecka – kiedy kochamy to jesteśmy w objęciach ciepła przenikającego nas , uskrzydlającego. Ciało pozbywa się wszelkich napięć a my zaczynamy świecic jak żarówka. Czujemy UNIESIENIE i Ciała i Duszy – to tak jakby zamienic się w ŚWIATŁO , zniknąć z tej rzeczywistości i BYĆ Wszystkim Widzialnym i Niewidzialnym.
  Z Przyroda tj zwierzetami, roslinami, wiatrem, obłokami, deszczem czy kamieniami…….. czuję bezwarunkowa JEDNOŚĆ i MIŁOŚĆ.
  Z ludżmi ………… muszę sie nauczyć. Zrozumiałam i stałam sie Tolerancją, Wybaczeniem, Współczuciem,Życzliwością………. ale to jeszcze nie jest Miłość Bezwarunkowa. To przede mną. Intencje swoje juz zakotwiczyłam w 5 Wymiarze 🙂 i proszę Moje Opiekuńcze Energie o wszelką Pomoc i z góry dziękuję za wszystko.
  pozdrawiam H. z usmiechem 🙂

 9. Tobi
  Sty 12, 2013 @ 18:58:37

  Chociaż wiedzieliśmy, jak to młodzież mówi, o co „kaman”, to ten przekaz wzmocnił nas, przypomniał hierarchię wartości i jest takim „repetytorium” do którego będę co pewien czas sięgał, pewnie nie tylko ja, dziękuję serdecznie Krystal za ten blog, ale przede wszystkim Tobie Dajamanti za ten dzisiejszy przekaz – ŚWIETNY, dzięki z całego serca, z samego jego środka, serdeczne pozdrowienia dla wszystkich forumowiczów, no i oczywiście specjalne pozdrowienia dla Wiki, to dobrze, to fanastycznie, że jesteście ❤ , 🙂

 10. Andrzej
  Sty 12, 2013 @ 18:35:37

  Droga Aniu 2 spojrzyj w lustro i nie odwracając oczu odpowiedz na pytanie a któż mi broni tych wszystkich ludzi pokochać Bóg powiedział ci to, jedyna odpowiedż to Ty TY sama generujesz nienawiść lub obojętność jak masz emanować Miłością jeśli zajmujesz się nienawiścią pozdrawiam Andrzej

  • anka2
   Sty 12, 2013 @ 19:18:48

   Ale ja nie potrafie. Nie jestem mistrzynią jak Wy. Nigdy nie bedę tego potrafiła i juz na zawsze utknełam w 3 wymiarze. Bawcie sie dobrze w 5 i zapomnijcie o mnie.

   • bonj0vi
    Sty 12, 2013 @ 20:35:08

    pisząc to sprawiłaś ze nigdy o Tobie nie zapomnę 🙂 Kochana popracuj nad miłością do samej siebie, kochaj swoją rodzinę, niezależnie od tego jaka ona jest, staraj się być dobra, przejawiaj tą dobroć w każdej sytuacji i najważniejsze, myśl sercem 🙂 czyli bądź spontaniczna myślę ze ta droga jest dobra do celu zwanego „miłość bezwarunkowa” 🙂 i pamiętaj Ty też jesteś mistrzynią ♥

 11. Jakub
  Sty 12, 2013 @ 18:21:29

  Przekaz od Hamdaoui: Oświecenie- Poznanie Zrozumienie http://www.oobe.pl/park/index.php?showtopic=7622&hl=

  • Fred.
   Lu 08, 2013 @ 23:18:52

   Czytajcie linka od Jakuba! To strzał w dziesiątkę! Ja porównuję nas do talii kart, z jednej strony każda inna, a z drugiej wszystkie takie same! A na opakowaniu talii
   też „koszulka”, to taka przenośnia Gai. Wszystko jest jednym, a jedno wszystkim!
   A dlaczego nie można tego objąć rozumem? Bo chcemy wepchnąć głaz do ziarenka
   piasku, gdy tymczasem ziarenko stworzyło głaz.
   Pomyślności!

 12. Magdalena
  Sty 12, 2013 @ 18:06:44

  witajcie! przepraszam ze tak tak troche nie na temat , ale korzystajac z krotkiej sposobnosci zanim Krystal ” zamknie” komentarze chcialabym zadac nurtujace mnie pytanie: czy ktos ma informacje na temat powodu dla ktorego nie odbylo sie zapowiadane na koniec 2012 roku Ujawnienie? dziekuje z gory za odpowiedz i pozdrawiam 🙂

 13. Ika
  Sty 12, 2013 @ 17:14:00

  Ukochani Krystal i Dajamanti ze łzami w oczach dziękuję serdecznie za ten piękny przekaz.Dzięki niemu,właśnie teraz, odbijam się od dna.Tego mi było trzeba.DZIĘKUJĘ!!!♥♥♥Pozdrawiam wszystkich.Kocham Was!

  ❤ kr

 14. Józef
  Sty 12, 2013 @ 16:54:47

  „Pozwólmy innym być sobą” , lecz równocześnie pozwólmy sobie być sobą i nie starajmy się robić (na siłę) zawodów i wyścigów „miłosnych” wyłącznie ; dla takich wartości jak : poprawa zdrowia, wyglądu zewnętrznego itp. Wydaje mi się , że głównym celem jest wyrażać szczerą intencję kochania bezwarunkowego a wszystko inne przyjdzie samo jako dodatek. Poza tym mamy możliwość pracować spokojnie , wytrwale i nie nerwowo , gdyż zawsze możemy mieć (gdyby się nie udało) powtórny „egzamin” . Jestem przekonany , że wszyscy będziemy tam gdzie pragniemy być.
  Najważniejsza jest szczera intencja.

  Serdecznie pozdrawiam i życzę wszystkiego co najlepsze.

 15. Margot
  Sty 12, 2013 @ 16:30:32

  Słowa Dajamantiego oraz Wasze komentarze, kochani, zainspirowały mnie do takiego tekstu:

  UTOPIA?

  wypełnieni Miłością
  po ostateczny koniec włosów
  akceptujemy inność innych
  sobie pozwalamy być sobą
  niczym nie ograniczamy
  istot bliższych nam i dalszych
  złość zastępujemy wdzięcznością
  do antagonisty mówimy:
  kocham cię mój wrogu
  nawet poczynania polityków
  postrzegamy z wyrozumiałością

  ktoś skwitował: utopia!

  nie
  to tylko emancja dobra

  😉

  Cudownie, że Jesteście 🙂 Do serca wszystkich przytulam ❤
  Małgosia

 16. Agrafa
  Sty 12, 2013 @ 15:47:33

  Po informacji od Krystal, że teraz dłuższa będzie przerwa – pomyślałam sobie, a kto da mi odpowiedź na moje pytania. A tu Bum!!! Jest przesłanie z lawiną odpowiedzi. Przecież kocham Wszystkich i widzę u Nich tyle wspaniałej energii, widzę tylko te dobre cechy, więc czułam że idziemy RAZEM. Więc dziękuję Kochana Krystal, kochany Dajamanti, dziękuję, że WSZYSCY JESTEŚCIE. Grażyna

  ❤ kr

 17. 33AISZA
  Sty 12, 2013 @ 15:39:24

  Kochani i Ty Kristal, i Dajamanti, i wszyscy pozostali. Wiele radości sprawia mi czytanie przekazów, one mnie inspirują i ukierunkowują w rozmyślaniach, które następnie przekazuję na swoim blogu, przypuszczam, że głównie istotom jeszcze nie przebudzonym. Od dłuższego czasu miałam taką potrzebę, taką misję, którą z resztą rozpoczęłam już dużo wcześniej, w pracy zawodowej. Chciałabym i życzyła sobie, aby jak najwięcej istot zaczęło praktykować, uczyć się bezwarunkowej miłości, którą my już pojęliśmy. Jeżeli chodzi o zmiany na ciele, to zuważyłam je. Zawsze byłam i jestem istotą pogodną, lecz wiele lat żyłam w 3W. Od dłuższego czasu to się zmienia, zakodowałam się na życie co najmniej120-letnie i po mimo, że w tym roku kończę 5 dziesiątkę ziemskich lat bycia TU i TERAZ niejedna istota, zwłaszcza żeńska pozazdrościłaby mi tego. Jak już pisałam, wszystkie swoje doświadczenia i zdobyte informacje przekazuję na moim blogu http://33aisza.blog.interia.pl/. Przypuszczam, że zawarte tam informacje raczej Was nie zainteresowałyby, bo dla nas są oczywiste, ale jak znacie jakiegoś „śpiocha”to wyślijcie go tam. Proszę Was Kochani o światło i wsparcie w mojej misji i postanowieniu. Pazdrawiam i jednocześnie wspieram Was w waszych rozwojach wysyłając promień wdzięczności, za to że jasteście. 33AISZA

 18. barbara jendrysik
  Sty 12, 2013 @ 14:46:16

  Uprzejmie dziekuj za wiadomoci. Prosz nie wysya mi wicej informacji. Mam utrudnienia z poczeniem internetowym.

 19. Tirja
  Sty 12, 2013 @ 13:49:00

  Kochana Krystal wyrażam moją wdzięczność : ) za to, że mogłam przeczytać to przesłanie. Wiadomość od Dajamanti jest Cudownym podsumowaniem Twojej Świetlistej pracy Krystal, i spotkań nas wszystkich na Twojej stronce. Prawda jest Jedna – Bezwarunkowa Miłość ! ! ! Mamy już wiedzę Kochani 🙂 Stańmy się Tą Wiedzą ! ! ! – to są moje życzenia dla Nas 🙂
  Moje serdeczne podziękowania dla Dajamanti , Krystal , Wszystkich Tłumaczy i Towarzyszy mej podróży , których serce przyciągło, by spotkać się na tej słonecznej stronce 🙂 Do spotkania w Prawdzie 🙂
  Małgosia

  ❤ kr

 20. anka2
  Sty 12, 2013 @ 13:29:43

  Szkoda tylko że ja na 5 wymiar nie przejde bo nie moge bezwarunkowo pokochać tych których nienawidze i tych którzy sa mi obojetni. Bóg nie chciał abym przeszła na 5 wymiar dlatego postawil na mojej drodze takich ludzi i dał warunek nie do spełnienia.

  Wiele mamy przed sobą do zrozumienia i odkrywania. Masz nieskończony czas przed sobą i Bóg Cię nigdy nie osądza, jeśli potrzebujesz trochę więcej czasu na przebudzenie. Bądź pewna, to się wydarzy jak będziesz na to gotowa. Z miłością — kr

  • Elżbieta
   Sty 12, 2013 @ 17:51:36

   Kochana, a może zaczniesz Kochać Tą Siebie , która nienawidzi. Mów do Niej Kocham Cię , z tym co czujesz , z tym Kim Jesteś. Warto zacząć , Twój wpis to wołanie właśnie Tej Istoty o Twoją Miłość.
   z MIŁOŚCIĄ Elżbieta

  • marmur71
   Sty 12, 2013 @ 18:18:59

   Anno.”Anioły mówią, że jeśli znajdziesz w sobie siłę i odwagę upomnisz się wreszcie o to, co ci się należy i do czego z racji swojego Boskiego dziedzictwa masz pełne prawo – do bogactwa Wszechświata. Jesteś ukochaną córką Boga, który pragnie obdarować cię Swoimi darami.
   Poproś Boga, by obdarował cię Łaską, dzięki której poczujesz Bożą Miłość w swoim sercu.” Otrzep swoje skrzydła z kurzu .Jesteś Potężną Świetlistą Postacią ,
   nie zapominaj.Im więcej cierpienia doświadczamy, tym więcej pracy przed nami , by wybaczać.Doświadczenia nie cofają w rozwoju duchowym, wręcz przeciwnie wzbogacają nas i pokazują tylko że Bóg nas „bardziej” kocha i trochę więcej wymaga.Modlę się za CIEBIE i pozdrawiam z Aniołami.UFAJ.***

  • Hallo
   Sty 12, 2013 @ 19:19:40

   Ludzie sa jak KWIATY – każdy zakwita tylko w swoim czasie. I na Ciebie Moja Droga przyjdzie czas. Na siłę nie ma Miłości i nie należy do niczego zmuszac sie czy udawać. Ja uważam,że Miłość -jest Naturą jest czymś fizjologicznym trzeba tylko pozwolic Jej dojrzeć i rozbłysnąć.
   Aby kochac – należy zacząć od Siebie, zobaczyć w Sobie Boskość i tym zacząć promieniować i Twój promyczek przyciągnie inne promyczki i z tych promyczków zrobi sie piekne Słoneczko – ha ha 🙂
   Przecież wiesz,że Słoneczko to dowód Miłości Bezwarunkowej – świeci i ogrzewa każdego i biednego i bogatego i kochającego i smutnego i nieszczęsliwego…… czyli Wszystko i Wszystkich. Przykład idzie z góry i to dosłownie 😉
   H.pozdrawiam

  • Bożena Baduchowska
   Sty 12, 2013 @ 20:25:35

   OJ Aniu 2, to bzdura co mówisz o sobie. Chyba zapomnałaś, że jesteś Dzieckiem Boga, jesteś taką, jaką stworzył Cię Bóg. Bóg nie stwarza bubli, tylko istoty doskonałe i Twoje zdanie tu się nie liczy. Chyba nie powiesz mi, że Bóg zrobił wyjątek i stworzył nieuacznika. To ludzie Ci powiedzieli, jaka jesteś i Ty w to uwierzyłaś. O jakich wrogach mówisz. A gdzie ty ich szukasz????? We śnie?. przecież zasnęłaś i śpisz…. O! Aniu, jak długo. Mało, że śnisz, to jeszcze koszmary. A czy możesz rozliczać kogoś, a więc i siebie za sny, nawet te złe, możesz obwiniać bohaterów swoich snów za to, że są żli. To przecież Ty ich stworzyłaś, Twoja podświadomość. Pomyśl, obudź się i przestań majaczyć, osądzać innych i siebie. To już powinno być za nami, a więc i za Tobą. Uśmiechnij się z tego, co mówisz, bo nie przystoi to na Dziecię Boże. Ci żli ludzie, których osądzasz – to tylko iluzja, którą stworzyłaś wokół siebie i trzeba jej się pozbyć. Jak? Najpierw wyraź intencję i poproś w swoim sercu o pomoc. A zobaczysz, że najwięksi wrogowie stają się przyjaciółmi…… Tak Aniu, coś wiem na ten temat. Ja kocham Cię bezwarunkową miłością i otulam Cię ciepełkiem mojego serca.

  • sabrinka;)
   List 12, 2013 @ 22:40:29

   Droga Aniu! Oczywiście, że możesz i potrafisz kochać bezwarunkowo. Nigdy nie zaczynaj od kochania kogoś innego niż siebie samą. Może Ci podpowiem, jak należy się za to zabrać. Otóż, należy akceptować i kochać swoje wszystkie uczucia (złe i dobre), swoje myśli (złe i dobre), swoje ciało (wszystko co Ci sie podoba w nim i co Ci sie w nim nie podoba), kochać je tak jakbyś zwracała się do małej Ani. Nigdy siebie nie osądzaj, nie krytuj. Bądź dla siebie dobra! Z czasem, gdy zaczniesz kochac siebie coraz bardziej, to zauważysz, że zaczynasz też kochac innych. Warto też pamietać, że wszyscy jesteśmy Jednością duchową, że każda osoba jest innym aspektem Ciebie samej 😉 ❤

 21. Transformator2012
  Sty 12, 2013 @ 10:22:47

  Witajcie Kochani!

  Informacja zawarta w tym przekazie Dajamanti jest kluczem do Naszej Przemiany. Wiem że funkcjonowanie w środowisku 3D przez tak wiele wcieleń sprawiło iż człowiek utrwalił w sobie zasady funkcjonowania w niskich wibracjach, ale od 21 grudnia 2012 roku nareszcie pojawiła się możliwość abyśmy razem z naszą Gają weszli do grona Planet Wniesionych.

  W kontekście tego przekazu i zrozumienia Wolnej Woli każdej jednostki należy pamiętać iż „nikogo na siłę nie można uszczęśliwić”. Na każdego przyjdzie jego własny czas. I nie martwcie się o swoich najbliższych czy znajomych – każdy jest za siebie odpowiedzialny. Tak naprawdę wystarczy promieniować Bezwarunkową Miłością a prędzej czy później każdy ją zauważy i na swój sposób odpowie. Cierpliwości! Miłość nie jest niecierpliwa tylko po prosty kocha! I należy pamiętać że tą bezwarunkową Miłością nalezy kierować nie tylko do wszystkich naookoło ale i również do nas samych – bardzo wielu ludzi nie kocha jeszczed siebie tak jak powinno.

  Pozdrawiam w Miłości i Świetle!
  Transformator2012

 22. Anna Bogusz-Dobrowolska
  Sty 12, 2013 @ 10:08:16

  Z całego serca dziękuję Wam, Dajamanti, Czakamrati i Krystal. To jeden z najbardziej podnoszących na duchu przekazów, jakie czytałam. ❤ Anna

  ❤ kr

 23. bonia
  Sty 12, 2013 @ 10:03:40

  Dziękuję Krystal za Twoją „szkołę Miłości”, jaką jest dla mnie ten blog. Za wspaniałe lekcje i nauczycieli. Cudnie jest tu być i widzieć swoje i innych postępy w uczeniu. Od kilku dni myslałam-gdzie jest Dajamanti? I jest! Dziękuję wszystkim za wszystko! Cmoki i buziolki! Bożena

  ❤ kr

 24. iwonasz
  Sty 12, 2013 @ 07:00:50

  Dziękuję Dajamanti za ten przekaz:))) miałam wrażenie ,że ostatnio stanęłam przed ścianą i nie wiem co dalej robić …teraz już wiem:))))
  Dziękuję Krystal za Twoje Wielkie Serce ,ostatnio myślałam o Tobie i zrozumiałam jaki parasol ochronny roztoczyłaś na tym blogu , stwarzając przyjazną przestrzeń :)))
  Przesyłam Ci ciepłe uczucia i wdzięczność za to ,że pojawiłaś się na mojej ścieżce życia :))) -Iwona

  ❤ kr

 25. Ormad
  Sty 12, 2013 @ 04:40:41

  „Astrolog z Pabianic przewiduje wielki kryzys … lokuję globalny kolaps w przedziale lat od 2012 do 2015 roku. To będzie apogeum kryzysu ekonomicznego, a następnie politycznego. … 2011 rok, kiedy Jowisz znajdzie się w znaku Byka radzę poświęcić na gromadzenie zapasów, sił i środków, jakie uznamy dla siebie za najniezbędniejsze. Jedni będą budować schrony, piwnice, gromadzić ubrania, jedzenie, drudzy paliwo, inni złoto, a jeszcze inni baterie, książki, naboje lub alkohol. Dla każdego coś innego jest najwartościowsze i najważniejsze. Może okazać się, że wygrany będzie posiadacz własnej studni?
  … Władze /…/ Uczynią wszystko, by jak najbardziej skrócić nam smycz. Dlatego pełzający totalitaryzm i despotyzm (Pluton w Koziorożcu), zderzy się z gwałtowną rewolucją i anarchią (Uran w Baranie).
  … Polska nie ma najgorszych prognoz, choć nie unikniemy zapaści ekonomicznej. Dużo poważniejsze wyzwania czekają wszystkich naszych sąsiadów. Mniej bezpiecznie będzie się wiodło Niemcom, Rosjanom, a nawet mieszkańcom Czech i Słowacji.
  … Prognozy pokryzysowe w kosmogramie powstania USA (4 lipiec 1776), wskazują po roku 2015/16 na ogromną depresję i żal po latach utraconej świetności, i bardzo nieśmiałe marzenia o jej odbudowie. …”
  Wywiad ukazał się w tygodniku lokalnym Życie Pabianic – czerwiec 2011

 26. kimba70
  Sty 12, 2013 @ 01:52:19

  Przyszła ” instrukcja obsługi 4W,5W” z nieba. Chyba mnie wysłuchali bo prosiłem o niebiański „dziennik ustaw”. Ale mają tempo w 2h odpowiedż. Znają myśli, słyszą słowa, widzą wszystko są tuż za nami. No i masz na wszystko jedno lekarstwo. „Można”

 27. ania.ania
  Sty 12, 2013 @ 01:11:40

  Pozwólcie innym być sobą…tyle i aż tyle…niech każdy doswiadcza tego,czego chce doświadczać.Będę sobie to powtarzać,a Miłość jest najważniejsza,reszta przyjdzie sama..Pozdrawiam b.serdecznie!

 28. Elżbieta
  Sty 12, 2013 @ 01:10:11

  Dziękuję Dajamanti i Krystal serdecznie za ten wspaniały przekaz! Twoje przekazy Dajamanti są bardzo konkretne i jasne dla nas! Jeszcze trochę pracy nas czeka nad sobą! Ale idziemy naprzód chociaż zdarzają się też potknięcia 🙂 Całuski i uściski dla Ciebie i Czakamrati 🙂
  Wszystkim przesyłam Światło Miłości z głębi mojego serca 🙂 Niech prowadzi nas Światło Miłości Chrystusowej !

 29. David Pajda
  Sty 12, 2013 @ 00:40:19

  Kto by pomyśłal że Gaja „uwinie się” tak szybko z przejściem :):) Bardzo szybko można doznać szczęścia,lecz nie jest to łatwe,ale klarowne 🙂 Ahh, mam nadzieję że ten dzień nowego życia nastąpi niedługo :):) Cudnie że tak wiele osób jest już przebudzonych.Tylko jak myślicie kochani: kochać po prostu i już,czy próbować jeszcze najbliższym pomóc przejść? :):)
  Dużo miłości dla was wszystkich,pozdrawiam z Opolszczyzny :):)

 30. Marzena.
  Sty 12, 2013 @ 00:30:20

  Droga Krystal bardzo cenie Twoja prace, przekazy Twoje bardzo mi pomagaja co mam zmienic i jeszcze uwolnic, a co osiagnelam.
  Mysle, ze jest to praca dosc ciezka, bo umysl jeszcze chce brac kontrole.
  Wybija mnie jeszcze z tej rownowagi, ale kiedy przypomne sobie kim Jestem, po co tu przyszlam to jest ok.
  Droga Krystal, czesto tu bywam, bo te przekazy sa swietne, energia milosci, Dziekuje Ci za to, ze Jestes. 🙂
  Milosc.

  dziękuję, ze tu jesteś, droga Marzenko ❤ kr

 31. kwiatek
  Sty 12, 2013 @ 00:28:07

  Moi kochani przyjaciele, kochana Krystal,Kochany Dajamanti i kochani komentujący, tak bardzo się cieszę i dziękuję za ten przekaz. W jak piękny i prosty sposób otrzymujemy wspaniałe informacje ,co nas,ludzkie istoty, całkowicie zakotwiczy w 5-tym wymiarze. A jest to Bezwarunkowa Miłość. To takie proste, a jednak wymaga troszkę treningu, by przyjmować tylko dobre myśli, dobre emocje, mieć wiarę w dobro i zawsze spodziewać się tylko dobra. A wtedy będzie tylko radość, wewnątrz nas i na zewnątrz, jako w Niebie tak i na Ziemi.
  Dziękuję, Dziękuję, Dziękuję, jest we mnie tak wielka radość, kocham wszystkich. 🙂 🙂 🙂
  L.

 32. Wiesława
  Sty 12, 2013 @ 00:26:55

  Pęknie Dajamanti powiedziane „Pozwólcie innym być sobą!”…pamiętam jak od zawsze byłam inna…zawsze jakby stojąca z boku i obserwująca ale i też pełna zrozumienia innych… w chaosie życia i bieganinie, brakowało czasu na zastanowienie, jakie wartości są w rzeczy samej te najistotniejsze…był czas, że pogubiłam się ale jakże cudowne było uczucie, gdy przyszło zrozumienie i praca nad sobą, ponowne narodziny – to największy prezent jaki sobie zrobiłam za życia, tu i teraz 🙂 Prowadzona, pełna wiary, prę do przodu dziękując każdego dnia za to przebudzenie ❤ Kochani gromadźcie w sobie harmonię, zdrowie, spokój, piękno a nade wszystko miłość bezwarunkową. Wyryjcie w swych sercach boże prawdy. Napiszcie w nich: "Wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie: jeśli jest jakąś cnotą i czynem chwalebnym – to miejcie na myśli (Flp. 4,8).
  Dziękuję za wszystko, dziękuję Wam za to, że Jesteście ❤ Kocham Was ***

 33. Mr Gogh
  Sty 12, 2013 @ 00:26:14

  tak czy siak, nie ma się o co martwić. wszyskie drogi prowadzą do domu. niezależnie od tego, jak będą przebiegać i ile będą trwać. to uspokaja. nawet jeśli w swej nieświadomości skarzę siebie na eony wędrówki.będzie, to droga pełna doświadczeń. mam dosyć paradoksów swojej dualności, a mimo to upadam… życzę wszystkim spełnienia swoich marzeń i ciekawych doświadczeń na Waszych ścierzkach. jakie by one niebyły.

 34. Bożena Baduchowska
  Sty 12, 2013 @ 00:24:44

  Kocham, kocham, kocham – wszystkich, wszystko, bezwarunkowo, najsilniej jak tylko potrafię, myslę, że uda mi się coraz mocniej………. Otulam Was Miłością!!!!!!!!

 35. Marmaris
  Sty 11, 2013 @ 23:41:29

  Dzięki Krystal, Dzięki Dajamanti i dzięki Wszyscy Czytelnicy i Komentatorzy bloga:) Wszystko jest dobrze i jest tak, jak być powinno:) Mocno całuję. Agata

 36. Łukasz
  Sty 11, 2013 @ 23:26:40

  Dziękuje Kochane kryształy światła jedynej równej bezwarunkowej miłości w NAS 🙂
  Kocham was za to ze tu jesteście i wspieracie dzięki nam całe zycie się przemienia do Harmonii boskiej w naszych serach .Czas na nas teraz my stajem świadomi i decydujemy którą drogę wybieramy . Ja trzymam moją wiarę i idę naprzód . Moja droga do pełni siebie poprzesz siebie Jam Jest z Jezusem w wiecznej radości i chwale w boskich energiach światła bezwarunkowej miłości dla całego stworzenia w nas i poprzez nas dla STWÓRCY JEDYNEGO W MIŁOŚCI I WIECZNEJ CHWALE 🙂
  Jestem z wami 😀 Dzięki Krstal i Wika 😛 i wszystkim tłumaczącym , czytelnikom i konmentującym :))

 37. Ewa A.
  Sty 11, 2013 @ 23:12:37

  Dziękuję, dziękuję, dziękuję z całego serca za TEN PRZEKAZ ❤ – Krystal i Dajamanti !!! Wiele jeszcze przede mną…

 38. emin
  Sty 11, 2013 @ 23:12:07

  Witam i dziękuję Dajamanti ( ❤ ) za wspaniały list 🙂
  Najwyższy już czas, aby pokochać również tych ciemnych: kabalistów, iluminatów, reptilian, draconidów, orionidów, archontów i innych jako Boże Istoty dające nam lekcje w niższych wymiarach. Pozdrawiam Was z Miłością ❤

  • zdzich
   Sty 12, 2013 @ 10:19:21

   Kochani, opisze co mi się w poprzednich latach przydarzyło. Była przy mnie istota stała obok i się przyglądała, to trwało przez parę lat, powiedziała mi że jest z Syriusza i nazywa się Akar i ma mnie pilnować, nic więcej przez ten czas nie powiedziała. Mniej więcej 2 lata temu zacząłem wysyłać bezwarunkową Miłość jej i jej pobratymcom i prosić by w harmonii, poszanowaniu w wszystkich i wszystkiego współżyli z nami ludzkością i innymi, wtedy ona się oddaliła i już więcej nie pojawiła się
   Pozdrawiam Wszystkich z głębi serca :).

 39. marmur71
  Sty 11, 2013 @ 23:10:19

  Na przekór WSZYSTKIEMU,bezwarunkowa miłość.*

 40. Cosmic Angel
  Sty 11, 2013 @ 22:39:25

  Kochana Krystal i Dajamanti. Z całego serca dziękuję za te przepiękne informacje 🙂 Wiem, jak bardzo ważne jest, szczególnie teraz, odczuwanie bezwarunkowej Miłości. Staram się bardzo pracować nad tym i wierzę, że uda mi się to tak, jak tego pragnę 🙂 Jeszcze raz dziękuję za przypomnienie, jakie jest to ważne, aby móc osiągnąć swój wymarzony przed eonami cel 🙂 Pozdrawiam z Miłością :):):)

 41. gs
  Sty 11, 2013 @ 22:34:13

  super:) kocham wszelkie stworzenie ! i ćwiczę bezwarunkowe kochanie 🙂

 42. krystal28
  Sty 11, 2013 @ 21:37:43

  Kochani, komentarze są otwarte dla tego przesłania, gdyż domyślam się, że Dajamanti by tego sobie życzył ❤ 🙂

  • Basia52
   Sty 12, 2013 @ 00:54:59

   Kochana Krystal,kochany Dajamanti, kochani wszyscy tutaj i wszędzie…Wspaniale jest mieć tę bezwarunkową miłość zakotwiczoną w sobie, w swoim sercu…wspaniale jest się w niej niemal kąpać w każdej chwili, każdego poranka, dnia i nocy…Wiem, że nawet wpadając w ciszę, jaka mi się przytrafiła zupełnie nie przypadkowo, choć nie planowana to i tak nadal, nawet jeszcze głębiej odczuwam tę miłość…Nic nie dzieje się bez przyczyny i mój chwilowy powrót do 3d, akurat w czasie świąteczno-noworocznym w celu załatwienia, zamknięcia ogromnego rozdziału w swoim życiu, niemal w zupełniej samotności ale w radości i miłości, ostatnie chwile w domu, który z miłością i wręcz anielską precyzją i spokojem oddałam innym, dał mi tak ogromny wydech dualności, 3d wyzionęło ducha rzec by można…Wróciłam tu, gdzie jestem obecnie znowu w radości i zadowoleniu, gdy tylko statek odbił od brzegu…Dostałam w nagrodę cudowną przestrzeń, tę, której oczekiwałam, która na mnie czekała i doświadczać zaczęłam materializacji myśli, marzeń…jak pstryk i juz niemal jest….Wiem, czuję całą sobą, że ta w/w cisza była mi potrzebna…Dajamanti – cudowna Istoto, dzieki z całego serca za wszelkie wskazówki i ciepłe słowa, które tylko obudziły wszystko, co jeszcze troszeczkę sobie drzemało…Już nie ma, że się „staram”, już JEST, już się dzieje i będzie działo się wiecznie…Nie ma potrzeby rzeczywiście żadnych nauk, treningów czy specjalnych szkoleń…jest TU i TERAZ w MIŁOSCI BEZWARUNKOWEJ, zwłaszcza jak codziennie rano ten sam ptaszek wita mnie radośnie, kłania się mnie a ja jemu posyłam uśmiech i buziaka, mimo mrozu i śniegu – jest radość i miłość…Krystal, dziękuję za Twoje wspaniałe zaangażowanie, za przekazy, które tę drogę do 5d tak cudownie mi rozjaśniły, tak ukajały czasem ogarniające zwątpienie…Kochani, życzę Wam mnóstwo radości z każdej chwili życia jaka jest przed Wami, a każdy radosny „drobiazg” niech zamienia się w ogromną fontannę wolności i miłości – tego Wam życzę z całego mojego serca !

   ❤ kr

PRAWA AUTORSKIE Copyright (C) by Krystal Freeman 2010. Do wszystkich przeze mnie przetłumaczonych tekstów na tym blogu, chyba, że zaznaczono inaczej. Rozpowszechnianie moich tekstów jest dozwolone i mile widziane pod warunkiem podania linku do oryginalnego tekstu na moim blogu i bez zmian tekstu.
%d blogerów lubi to: