Duchowa Wrażliwość

.

Mistrzowie Konstelacji Wodnika

 Spisał Ramaathis-Mam

 Tłumaczyła Ludmiła Zarzycka, edycja Anna Burakowska

 Maj 2012

 Niech wrażliwość i duchowa świadomość rozprzestrzeniają się w waszym codziennym otoczeniu tworząc spiralę światła, mądrości oraz duchowej harmonii.

Chcemy dziś omówić niezmiernie ważne sprawy związane z wzrastaniem i duchowym wzniesieniem, do którego wszyscy jesteście wzywani i do którego powinniście dążyć. Zalewa was obecnie lawina informacji dotyczących różnych scenariuszy ewolucyjnych, mogących wydarzyć się w ciągu tego roku, a dotyczących szczególnie celebracji 21 Grudnia.  Pomysły są bardzo różne i zaspokajają wszelkie gusta, lecz my możemy “kategorycznie stwierdzić”, że nie będzie miało miejsce żadne spektakularne ani apokaliptyczne wydarzenie, jak twierdzą to niektóre źródła dezinformacji.  Ta szczególna data jest kodem kierunku, który naznaczy początek nowego cyklu zmiany wymiarowości energetyczno-wibracyjnej uaktywniającej waszą kosmiczną świadomość.

Wszystko, co się wydarza, podlega parametrom, które muszą być zainstalowane na waszej planecie oraz w ludziach, by tworzyć wir energii zmian ewolucyjnych przyczyniających się do waszego rozwoju.  Proces jest niezwykle złożony, lecz ważne, abyście byli świadomi, że przyczyni się do zmiany waszej przyszłości oraz perspektywy życiowej.  Oczyszczające energie pochodzące z centrum Galaktyki, kodowane ponownie przez Słońce, są narzędziem uaktywniania i przemiany nie tylko waszego genomu, lecz także duchowej świadomości.

Obecnie znajdujecie się w spirali intensywnych psychiczno-emocjonalnych turbulencji uaktywniających stany cienia, które muszą zostać przetransformowane, abyście mogli zintegrować wibracje i częstotliwości piątego wymiaru instalowane na planecie.  Pomimo chaosu, lęku i niezgody, przeważających w waszym otoczeniu planetarnym, istnieje prąd aktywacji ukrytych kodów energetyczno-wibracyjnych, które wywierają wpływ na wasze życie i świat, w którym funkcjonujecie.  Zmieniają one holograficzną matrycę ograniczeń ewolucyjnych na taką, która otwiera was na łączność z kosmiczną rzeczywistością przyspieszając jednocześnie waszą ewolucję.  Będzie to powodować różne zmiany w niższych ciałach, a zwłaszcza aktywować i zwiększać waszą duchową wrażliwość, która zamanifestuje się w zintegrowanej i spójnej perspektywie życia.

W dobiegającym końca cyklu ewolucyjnym trwającym 26000 lat, warunki ewolucyjne na waszej planecie związane były z przetrwaniem i równoważeniem karmicznych procesów ewolucyjnych.  Planeta zaprojektowana była, by umieszczać na niej istoty o niskim poziomie ewolucyjnym i skłonnościach do przekraczania praw życia i ewolucji.  Koegzystujecie z różnymi typologiami ewolucyjnymi pochodzącymi z planet, z których byliście deportowani z powodu braku zintegrowania istniejących tam wzorców ewolucji.  W konsekwencji na Ziemi powstał konglomerat grup etnicznych i ras, które, chociaż się różnią, mają wspólny mianownik, którym jest: “Dysfunkcja i Konflikt kosmiczno-duchowy”. Chociaż może to być dla was trudne do przyjęcia, to wy jesteście odpowiedzialni za tak godną ubolewania sytuację ewolucyjną, będącą konsekwencją nieprawidłowego stosowania wolnej woli i mocy wyboru. W odróżnieniu od materii organicznej, jesteście istotami obdarzonymi wolą, ale ze względu na słabość duchową i psychiczną, macie silną skłonność do zmieniania rzeczywistości.  Dlaczego tak się dzieje?  Z powodu braku połączenia z waszą Świetlaną Istotą oraz Kosmicznym Stwórcą.  Oddzielenie zaćmiewa perspektywę rzeczywistości generując zdeformowaną strukturę psychiczno-emocjonalną, utrzymującą was w czasoprzestrzeni ograniczenia ewolucyjnego. To ewolucyjne ograniczenie blokuje wzrost i rozwój świadomości oraz duchowej wrażliwości utrzymując wadliwy program, w którym fikcyjne ego przejmuję kontrolę nad życiem.  Z tego powodu, wszystko, co myślicie, czujecie, mówicie i robicie jest produktem dualistycznego filtru ego, które pojawia się jako alternatywa waszego pragnienia i wyboru bycia oddzielonym od Boga.

To świadome oddzielenie tworzy nieskończoną ilość stanów ewolucyjnych, które oscylują w zakresach częstotliwości dualności, prowokując różne okoliczności, sytuacje i dynamiki egzystencjalne.  Cierpienie i niepowodzenia, których doświadczacie, są wynikiem stanów świadomości o większej bądź mniejszej wrażliwości duchowej.  Gdy ta wrażliwość wzrasta, wasza częstotliwość wibracyjna tworzy takie stany ewolucyjne, w których boska, duchowa wrażliwość jest niezwykle głęboka i wysubtelniona. Dzięki temu procesowi przenosicie się w świat światła, w którym ta duchowa wrażliwość stanowi mechanizm łączności oraz ciągłego i niezmiennego działania. Wzywa was do połączenia się z waszą Istotą Świetlistą i zestraja z oktawą miłości boskiej.  Gdy duchowa wrażliwość jest mała, tracicie łączność ze swą Boską Istotą, z planem boskim i wyższymi poziomami duchowej ewolucji.  Dla niektórych życie stanowi tylko walkę o przetrwanie i wówczas przeważa egoizm oraz niszczycielskie, agresywne skłonności. Wynikiem jest osobisty oraz interpersonalny konflikt, frustracja, gwałtowność, agresywność w stosunku do innych, zniszczenie środowiska, ale także duchowej wrażliwości.

Ilekroć niszczycie środowisko, znieważacie swą boską istotę i wyrządzacie szkodę sobie. Czujecie się ofiarami życia i okoliczności, a w rzeczywistości jesteście odpowiedzialni za wszystko, “ co myślicie, mówicie i czynicie”.  Jesteście mistrzami gry ewolucyjnej. W związku z tym koniecznym i mądrym byłoby, abyście zmienili swe wsteczne zachowania i przywołali aspekt transcendentalny.  Jest to rzeczywistość wpływająca na strukturę biologiczną skrywającą teraz waszą Świetlaną Istotę.  Pożałowania godny stan waszej planety stanowi rezultat degradacji cywilizacji, w której króluje jeszcze niedorzeczność i krzywdzenie innych jako stan obowiązujący i normalny.

Nie chcemy przedstawiać przyszłości w fałszywym świetle, ponieważ byłoby to wykroczeniem i oszustwem z naszej strony.  Oferowana jest wam sposobność wyzwolenia, ale pociąga to za sobą całkowitą zmianę dysfunkcyjnych myśli, zachowań oraz postępowania, które nieubłaganie prowadzi do popełniania błędów a w konsekwencji do konfliktów i cierpienia.  Przyszłość jest w waszych rękach i chociaż sfery kosmicznego światła nadzorują plan uwolnienia dla waszej planety, wymagana jest współpraca z waszej strony i przyjęcie pełnej odpowiedzialności.  Transformacja stanowi indywidualny proces, przez który wszyscy musicie przejść jako mistrzowie gry. Macie duchową siłę stwórczą, by tworzyć lub niszczyć samych siebie.  Wszystko stanowi kwestię duchowej wrażliwości, którą powinniście uaktywniać, zaś zmienianie dysfunkcyjnych wzorców ewolucyjnych, wpływających na wasz duchowy rozwój, wymaga głębokiego osobistego zaangażowania.

Siły światła i ciemności istniały zawsze jako część programu edukacyjnego w niższych, takich jak wasz, światach podlegających ewolucji.  Dlaczego?  By dać sposobność dokonywania wyborów i doświadczania zgodnie z nimi harmonii, pokoju, jedności oraz boskiej miłości albo oddzielenia, konfliktów i cierpienia. Odzyskiwanie duchowej wrażliwości jest procesem ponownego połączenia ze Stwórcą Kosmicznym w celu zrozumienia, że jesteśmy istotami boskimi, poczętymi by służyć i kochać bezwarunkowo, a przepływająca przez nas miłość decyduje o jakości naszego życia.  Światło i ciemność to dwa aspekty tego samego Boskiego Źródła. Powstały w nieskończonej dobroci i współczuciu, byśmy mieli możliwość wyboru i doświadczania.  Wszystko jest częścią programu ewolucyjnego procesu, który stopniowo pozwala zamieniać opcje konfliktowe i bolesne na harmonijne i pełne miłości.

Znajdujecie się w punkcie zwrotnym ewolucji, a wszechświat oferuje wam sposobność dokonania ewolucyjnego skoku kwantowego, jeśli tego właśnie pragniecie.  Nie istnieją żadnego rodzaju ograniczenia, ponieważ aktywna wrażliwość duchowa przenika czasoprzestrzeń, w której żyjecie. Uwrażliwić się duchowo znaczy być świadomym swej wartości i duchowej siły pozwalającej na ponowne połączenie z Bogiem będącym źródłem mocy, wiedzy i boskiej mądrości.  Boskość nie jest alegorią czy abstrakcyjnym pojęciem umożliwiającym dojście do szczytu duchowej ewolucji, lecz nieskończoną i nieograniczoną rzeczywistością, która może przejawiać się w waszym życiu poprzez służbę oraz braterską i bezinteresowną współpracę.  Gdy przejawiacie duchową wrażliwość, wasze postępowanie i stany cienia znikają, a wyłania się transcendentalny aspekt istoty nieśmiertelnego i boskiego światła. Wówczas, odbijający się teraz w waszych psychikach i emocjach dualizm, zostaje rozproszony, a nurt harmonii oraz pokój zaczynają kierować wszystkim w życiu.  W ten sposób kosmiczna, twórcza perspektywa wyłania się w waszych umysłach i sercach rozbrzmiewając symfonią miłości i szacunku dla wszechświata, życia oraz samej ewolucji.  Wrażliwość duchowa uaktywnia się wówczas, gdy uznacie, że jesteście emanacją Boga. Waszym celem jest kochać oddając mu się całkowicie i bez zastrzeżeń, by boski plan wzniesienia w pełni przejawił się w waszym życiu. Tylko wówczas będziecie mogli cieszyć się pomyślnością, mądrością i duchową wiedzą prowadzącą do niezniszczalnych, duchowych osiągnięć.

Miłość to wyważone i etyczne postępowanie przejawiające się poprzez słowa, myśli oraz działania, które kreują współpracę, harmonię, mądrość, empatię oraz porozumienie z bliźnimi.  Miłość zastępuje i rozpuszcza, skrywające się w ciemnych zakamarkach niezgody i ignorancji maski ego, będące źródłem cierpienia i konfliktów na waszej planecie.  Jesteście dziećmi Nieskończonego Stwórcy. Gdy prosicie o Boską Łaskę i synchronizujecie się z prawami kosmicznymi, otrzymujecie bezgraniczne egzystencjalne wsparcie, pomyślność oraz obfitość.  Uaktywniajcie więc wrażliwość duchową pamiętając w każdym momencie o tym, by przejawiać ją w waszych uczuciach, myślach oraz działaniach kreujących spiralę braterskiej, solidarnej miłości między wami i Matką Ziemią.

Pytania:

Czy tajny rząd planuje jakieś dramatyczne wydarzenia, by szerzyć strach w społeczeństwie?

 Tak.  Istnieją różne scenariusze, których celem jest przyspieszenie realizacji głównego projektu opanowania Ziemi pod jednym światowym rządem.

Czy może to nastąpić poprzez atak Izraela na Iran?

 Jest to jedna z planowanych opcji, lecz byłaby dla was tragiczna. Rosja, a następnie Chiny, włączyłyby się, by bronić Iranu. To mogłoby doprowadzić do międzynarodowego konfliktu wojennego.

Czy istnieje prawdopodobieństwo wywołania fałszywego zamachu na olimpiadzie, by następnie możliwy stał sie atak przeciwko islamskim terrorystom związanych z Iranem?

 To jeszcze jedna opcja, którą ciemne siły rozpatrują jako mechanizm wywołania konfliktu między Chinami, Rosją i resztą państw NATO. Główna strategia tajnego rządu polega na zdestabilizowaniu sytuacji społecznej, politycznej i ekonomicznej, co dałoby pretekst, by interweniować i znieść suwerenność oraz wolność ludzi i narodów.

Czy w planach ciemnych sił istnieje rzeczywiście zamysł projekcji holograficznej najazdu innych cywilizacji, jako jeszcze innej alternatywy programu kontroli i opanowania planety oraz ludzkości?

 Ciemna strona świadoma jest, że istnieją bardzo potężne kosmiczne siły światła monitorujące jej działalność i boi się, że może dojść do interwencji gwiezdnej, która mogłaby zniweczyć jej plany. Te kosmiczne siły światła dały już próby swojej obecności dezaktywując arsenały nuklearne i wpływając na systemy komunikacji przestrzennej oraz informatycznej.  Ciemne siły są jednak zdeterminowane, by wykonać swój plan kierowany przez inwolucyjne cywilizacje pozaziemskie pragnące utrzymać hegemonię na waszej planecie.

Ostatnie pytanie i odpowiedź udostępnione przez Abdiela, dzięki!

Pytanie: Czy Tajny Rząd i jego sprzymierzeńcy osiągną ich cele inwolucyjnej kontroli obcych i ich dominacji nad planetą i ludzkością?

Odpowiedź: Nie. Wasza planeta jest częścią programu oczyszczenia i wyzwolenia które hierarchia galaktyki i wszechświata zatwierdziła. Nie wydarza się tak po raz pierwszy i wcześniejsze cywilizacje, w tym przypadku Atlantydy i starszych nie skorzystały jednak z takiej możliwości. Inwolucyjne istoty nie wiedzą że istnieje wyższa moc, która kieruje wszechświatem i duchowymi hierarchiami by monitorować kosmiczną ewolucję kursem ustanowionym przez Kosmicznego Ojca dla zbawienia i duchowego wzniesienia tych którzy tego szukają i podążają za tym. Oczekujemy niespokojnych dni, ale macie duchową moc by zmienić wasz los z pomocą Nieskończonego Stwórcy i sfer światła kosmicznego, one są bardzo uważne do tego co dzieje się na waszej planecie. Nie jesteście sami, i interwencja kosmicznych sił Światła nastąpi by uniknąć galaktycznej oraz planetarnej destrukcji waszej cywilizacji. Miliony statków kosmicznych jest rozlokowanych w piątym wymiarze waszej planety i w innych miastach Światła, czekając na rozkazy rozpoczęcia rozkodowania negatywnego, ograniczającego pola energii, które zainstalowane zostało na waszej planecie przez tysiące lat i by pomóc nowej cywilizacji i Ziemii.

http://atlantisangelis.org/adjunto01.php?m=1&text=1&numtext=1

33 Komentarze (+add yours?)

 1. Brat
  Czer 14, 2012 @ 12:07:57

  Przyłaczam się do Osób które mówią o złym wpływie alkoholu

  z doswiadczeń robionych z Osobami przesyłającymi Energie na Odległość mozna było zauważyć że wypicie Jednego Piwa na kilka godzin ograniczało Ilość i jakośc przesyłanej Energii z jednej i drugiej strony

  Warto to przemyśleć i sie zastanowić nad tym co Czasu zostało Tak Mało

  • Dafidoo
   Czer 17, 2012 @ 22:16:54

   Myśłałem, że 1 piwo lub kieliszek wina nie działa negatywnie na nasze wibracje.
   Oczywiście jeśli się więcej wypije to na pewno jest spadek energii i wibracji.

 2. bel
  Czer 14, 2012 @ 12:05:42

  Witam ! Killuminati !, 20 lat temu też szukałam sensu życia. To bardzo daleko idące rozważania. Warto się nad tym zastanawiać. Jednak jest coś, na co chciałabym zwrócić twoją uwagę. Jest to dość trudna konfrontacja ze swoimi uczuciami. Mianowicie, a co jeśli życie nie ma sensu?! Co wtedy? Co czujesz? Życie nadal istnieje, prawda! Sens my nadajemy, a życie tylko JEST! Co czujesz jeśli pomyślisz, że życie nie ma sensu? Co dalej? … Czy życie musi mieć powód aby istnieć? Pozdrawiam Cię z całego serca.

 3. Abdiel
  Czer 14, 2012 @ 12:01:58

  Nie wiem dlaczego ale nieprzetłumaczone z hiszpańskiego zostało ostatnie, bardzo ważne pytanie i odpowiedź z tego przekazu NAMEYA, a które koniecznie powinno się znaleść. W końcu przetłumaczyłem z hiszpańskiego na angielski za pomocą google translate, a potem na polski:

  Pytanie: Czy Tajny Rząd i jego sprzymierzeńcy osiągną ich cele inwolucyjnej kontroli obcych i ich dominacji nad planetą i ludzkością?

  Odpowiedź: Nie. Wasza planeta jest częścią programu oczyszczenia i wyzwolenia które hierarchia galaktyki i wszechświata zatwierdziła. Nie wydarza się tak po raz pierwszy i wcześniejsze cywilizacje, w tym przypadku Atlantydy i starszych nie skorzystały jednak z takiej możliwości. Inwolucyjne istoty nie wiedzą że istnieje wyższa moc, która kieruje wszechświatem i duchowymi hierarchiami by monitorować kosmiczną ewolucję kursem ustanowionym przez Kosmicznego Ojca dla zbawienia i duchowego wzniesienia tych którzy tego szukają i podążają za tym. Oczekujemy niespokojnych dni, ale macie duchową moc by zmienić wasz los z pomocą Nieskończonego Stwórcy i sfer światła kosmicznego, one są bardzo uważne do tego co dzieje się na waszej planecie. Nie jesteście sami, i interwencja kosmicznych sił Światła nastąpi by uniknąć galaktycznej oraz planetarnej destrukcji waszej cywilizacji. Miliony statków kosmicznych jest rozlokowanych w piątym wymiarze waszej planety i w innych miastach Światła, czekając na rozkazy rozpoczęcia rozkodowania negatywnego, ograniczającego pola energii, które zainstalowane zostało na waszej planecie przez tysiące lat i by pomóc nowej cywilizacji i Ziemii.

  Proszę Krystal o wklejenie tego pytania i odpowiedzi do przekazu.

 4. Józef
  Czer 14, 2012 @ 11:01:31

  Gdyby nie było światła i ciemności to czy możliwym byłoby odróżnienie czym jest Światło, gdyby nie były podawane wiadomości prawdziwe i fałszywe to jak byśmy się nauczyli je odróżniać, przecież gra ewolucyjna wymaga od nas rozeznania, wzrastania w mądrości, umiejętności wykorzystywania naszych mocy do stwarzania naszych rzeczywistości. W tym jak się wydaje zamieszaniu i przeciwnościach hartujemy naszego Ducha, warunkiem jest wytrwałość. Nie ma żadnego znaczenia, że nam się nie udaje coś zrobić, mamy przecież możliwości wielokrotnego powtarzania aż do skutku a jak wspomniałem przez takie działania będziemy zahartowani. Mając wolną wolę możemy wybierać Światło skoro przekonaliśmy się, że ciemność nie popłaca. Jest jedna BOSKA SIŁA w całym Wszechświecie i każdy się nią posługuje w dobrych lub złych celach. Gdy nauczymy się żyć z godnie z prawami UNIWERSALNYMI tu, w światach materialnych ( gdy odrobimy wszystkie lekcje ) to przejdziemy do świata realnego czyli duchowego. Obecnie tak to pojmuję i wiem, że gdy moja świadomość będzie wzrastała to równocześnie będę w szerszym zakresie poznawał to co obecnie jest zakryte.

  serdeczne pozdrowienia.

 5. di
  Czer 14, 2012 @ 00:31:11

  Kochana Krystal 🙂
  Dzięki za spełnienie mojej prośby.
  Naprawdę można wyciszać negatywne emocje i nastawienia bez cenzury.
  Chętnie pogadałabym z „Człowiekiem” , bo tak jak on pisze, nie ma ostatecznie „ani dobra, ani zła”, tylko podróż „ze i do Źródła” , w której odbywamy po drodze wiele ról i gier czasem bolesnych w odczuwaniu ,
  więc zostawiłabym maila, jeśli będzie miał ochotę skorzystać , to fajnie, jeśli nie to tez dobrze. Więc będę wdzięczna jeśli tego postu nie wykasujesz.
  Sorry, to Twoje podwórko, więc masz prawo ustalać własne reguły gry, mi nic do tego. Chociaż szkoda, bo akurat z tymi z którymi wynikały „tarcia” okazywało się, ze mamy sobie niezłe kilka słów do powiedzenia bez cenzury…i potem byliśmy wdzięczni, że to miało miejsce, bo dzięki temu wyciągaliśmy najróżniejsze cienie pochowane po zakamarkach naszych dusz o siebie samych.
  Mój mail dinka100@op.pl dla tych, którzy chcą pogadać o wszystkim co im leży na wątrobie w kwestiach bycia świadomym.

  Kochana di, po kilkomiesięcznej przerwie w komentarzach, z powodu intensywnych emocji na blogu, udostępniłam ponownie tę opcję według nowych zasad opisanych w zakładce nad najnowszymi komentarzami. I te zasady powinny być przestrzegane do końca istnienia tego blogu. Zawsze jednak jest ktoś nowy, kto chce wymusić na mnie swoje reguły gry – bogata paleta to negatywne debaty, osądzanie, krytykowanie przekazów i innych Czytelników, granie roli ofiary, obrażanie, itp.

  Udowadnianie swoich racji, albo ciągłe opiniowanie wszystkiego dookoła tylko odciąga od prawdziwego i istotnego celu, którym jest rozwój duchowy. Jeśli jednak ktoś chce debatować, to nie ma problemu, są niezliczone ilości forów, z których może korzystać do woli bez ‚cenzury’. Mam nadzieję, ze zrozumiesz mój punkt widzenia.
  Moim celem jest prowadzenie radosnego, inspirującego i pomocnego blogu w duchu 5. wymiaru. Serdecznie pozdrawiam – Kr

  • di
   Czer 15, 2012 @ 01:58:05

   Droga Krystal 🙂
   Dla Źródła i tym samym Duszy nie ma czegoś takiego jak „rozwój duchowy”. To typowo ludzkie postrzeganie i nazewnictwo. Jest tylko wyjście Ze Źródła, które kończy się na Istocie hunanoidalnej. Materia to ostatni najniższy poziom w którym każdy bez wyjątku wcześniej czy później musi odnaleźć samego siebie czyli Źródło. Jak już się odnajdzie i doświadczy bycia Źródłem bez żadnego rozdzielenia to WRACA się do domu.Dane mi było doświadczyć tego stanu, w którym pomimo , ze nadal byłam przecież w ciele jednocześnie nie istniałam jako ktoś, coś wydzielonego odrębnego. Oczywiście pragnęłam tam pozostać, ale mnie niestety wypierdzieliło do reala 🙂
   Oczywiście piszę do Ciebie, wiec uważam za oczywiste, ze wywalisz tego posta , bo dla innych użytkowników było by to całkowicie niezrozumiałe.
   Nic się nie dzieje przypadkiem i oczywiście jestem Źródło wdzięczna, ze dokładnie tak , a nie inaczej to wszystko się rozegrało. Skoro Jemu jestem wdzięczna to tym samym jestem wdzięczna Tobie za Twój udział.
   Wiem, że to z pozoru wygląda paradoksalnie, ale dla mnie Źródło poprzez moją Duszę zawsze wybiera sposoby optymalne do tego co chce zrealizować.
   Nie dziwię się twojej reakcję , że uznałaś mojego posta za atak. Właściwie dzisiaj sama się zastanawiałam, ki grom tak negatywnie pod względem energetycznym go odebrałam , co znalazło swoje odzwierciedlenie 🙂
   Sorry, nie będę się kajać bo ….mam pewność, że chodziło o mój kontakt z „człowiekiem”. Nie wiem jeszcze po co i na co , ale już się bardzo z tego cieszę 🙂
   Jestem przetrenowana, że nic się nie marnuje. W najciemniejszym mroku zawsze ten kto szuka dostrzeże iskierkę Światła, które bez słów mówi do ciebie to co ma do przekazania.
   Pamiętam jak zrozumiałam, że musiałam użyć gniewu i żalu, żeby odejść od ukochanego forum i tych wszystkich wspaniałych ludzi z którymi tak wiele wspólnie doświadczyliśmy. Po prostu byłam z nimi tak silnie związana, że opierałam się temu, że przyszła na to pora. Po fakcie przyszło zrozumienie, że tak bardzo ich kochałam, że na spokojnie nie byłam w stanie tego zrobić.
   Tak więc trochę inaczej to wszystko postrzegam niż Ty i o to chodzi 🙂
   Nie wszystko co się świeci będzie dla mnie złotem. Często tam , gdzie inni widzą złoto, ja widzę zwykle tandetne świecidełka, więc omijam rozentuzjowany tłum i idę dalej swoja drogą Czasem nad gównem, którzy inni ominą z odrazą i niesmakiem, ja się zatrzymam, bo coś mi w nim błysnęło i wyciągnę z niego prawdziwy diament, który był w nim ukryty.
   Kochana jesteś i dobrze robisz to co do Ciebie należy. Szczerze, wyrażam tylko to , co w tym momencie odczuwam. Dlatego proszę wybacz, że kwestionowałam Twoje cenzurowanie. Jestem pewna, ze jeśli pojaw się na tej stronie „gówienko”, które skrywa w sobie diament, dostrzeżesz ten błysk i potraktujesz gówienko gówienka(bo inaczej nie potrafi) wołanie klejnotu o pomoc, żeby go wydobyć, żeby mógł świecić oczyszczony pełnym blaskiem i zachwycać tych, którzy na niego patrzą.
   Dobranoc 🙂

   ❤ – Kr

 6. elzbieta
  Czer 13, 2012 @ 23:24:22

  Witam gorąco i pozdrawiam Was wszystkich !!!
  Otóż jeśli mogę coś dodać drogi Człowieku to właśnie to iż sami wybraliśmy ten czas i miejsce aby doświadczyć tej przemiany tylko nie pamiętamy tego i właśnie sami musimy dojść do tej prawdy. Musimy obudzić się z tego snu, zdjąć zasłony, które nas otaczają i wejść w jedność, poznać prawdę dlaczego tutaj jesteśmy, po co ? To znaczy co sobie wybraliśmy, jakie mamy zlecenia zgodnie z umową ze Stwórcą, bo przecież każdy jest tu po coś i każdy ma inne, swoje zadanie do wykonania ale każdy musi do tego dojrzeć, odkryć, poznać i każdemu będzie dane to wszystko poznać tylko każdy w swoim czasie, zgodnie ze swoją drogą.
  Nie należy się martwić tym iż ” ten, czy ta to już są tak daleko na drodze przemiany, Transformacji.” Każdy jest tam gdzie powinien i jak sobie wybrał, tylko nie wszyscy jeszcze o tym wiedzą, pamiętają. Nie znaczy to, iż Twoja droga jest gorsza od mojej i na odwrót. Wszystko jest na swoim miejscu. Jedno jest ważne aby starać się być „TU i Teraz”, często łączyć się ze swoim wnętrzem, pozostawać w pokoju. To czego szukamy na zewnątrz jest tak naprawdę w nas samych ” Stwórca umieścił to w Nas” . Trzeba próbować i ćwiczyć to połączenie z naszym JAM JEST. Ale żeby do tego dojść i połączyć się w Jedności , każdy musi znaleźć swoją własną drogę i jeśli tego będzie bardzo chciał to w końcu znajdzie. Tego życzę nam Wszystkim. Archanioł Michał powiedział; ” postęp zostanie osiągnięty przez życie z SERCA”.

  Przesyłam Wszystkim Światełko Miłości i Pokoju!
  Dziękuję Krystal i Tłumaczom za ich wspaniałą pracę oraz Naszej Galaktycznej Rodzinie za przekazy, które nam bardzo pomagają. Światełko Miłości dla naszej wspaniałej Matki Ziemi !!!

  ❤ kr

 7. Agnieszka
  Czer 13, 2012 @ 18:39:05

  Kochana Krystal, bardzo Ci dziękuję za małe tłumaczenie :).
  Jeśli mogę to dodam jeszcze jeden link do artykułu :
  Czy prawdziwy Obama właśnie podnosi się?

  http://ujawnienie.wordpress.com/category/biezace-informacje/

  „i dlatego też powinniśmy chwycić za broń i wyjść na ulice”. To jest opinia Billa Wooda. Drake nigdy o tym nie mówił w swoich wywiadach. Nie każdy uważa, ze walki i protesty są dla niego najlepszym rozwiązaniem. Prezydent Obama już niedługo będzie mógł działać wg jego własnych przekonań moim zdaniem – Kr

 8. Agnieszka
  Czer 13, 2012 @ 18:00:40

  Droga Krystal, czy mogłabyś nam nieco przybliżyć co mówią o aresztowaniach-znalazłam ten link, ale nie rozumiem NIC 😦
  http://kauilapele.wordpress.com/2012/05/06/mass-arrests-new-information-with-bill-wood-and-eva-moore-5-6-12-videos/
  Pozdrawiam Ciebie i wszystkich, którzy tu przychodzą 🙂

  W Świetle i z Miłością.

  Droga Agnieszko, to wideo jest z 6 maja. Najnowsze przekazy mówią, że aresztowanie kabalistów jest nieuniknione. A kiedy? Dobre pytanie. Druga polowa czerwca zapowiada się, że będzie pełna wydarzeń wg znaczących astrologicznych układów – przesilenie, kwadratura Uranu i Plutona i kilka innych. Serdeczności — Kr

 9. Nemo
  Czer 13, 2012 @ 15:14:29

  Drogi Człowieku
  Mieliśmy wielokrotnie jako Ludzkość szansę zbudowania cywilizacji pełnej Miłości i Wolności.
  Wydaje się, że można by wykonać poprzez zmianę prawa, ale neistety budujemy coraz bardziej doskonałe systemy prawne, które nie są nastawione aby budować cywilizację Miłości i Wolności, lecz „mówią” nam jedno „możesz postępować jak tylko chcesz tylko nie daj sie złapać” a My (rząd, organy ustawodawcze) mamy dla ciebie armię adwokatów dla których morale i zachowanie etyczne jest obce, to oni Cie wybronią. Taką rzeczywistość nieetycznego i niemoralnego postępowania oraz bez poszanowania dla bliźniego kreuje Kabał i dlatego zmiana jej na rzeczywistość Miłości i Wolnosci bez pomocy Świetlnych Istot, naprowadzających nas na ścieżkę Miłości z poszanowaniem naszej woli może nigdy nie dojść do skutku.
  Namaste
  Nemo

  PS.
  Wystarczyłoby abyśmy postępowali zgodnie dekalogiem (tym niezmienionym przez sobór)

  • Luxy
   Czer 13, 2012 @ 17:47:21

   Na temat zwątpienia pisałam komentarz pod wczorajszym przekazem. Przeczytaj… Przyda się….

 10. killuminati
  Czer 13, 2012 @ 14:02:52

  Witam wszystkich czytelników jak i autorów tych przekazów. W tematach anty-nwo, 2012 i spiskowych siedzę już jakiś czas. Zaczęło mnie to interesować i chciałbym bardzo pomóc sobie jak i innym osiągnąć tą transformacje o której tutaj piszecie. Wciąż błąkam się i szukam sensu. Rzuciłem szkołę, mam dużo czasu na szukanie. Mimo wszystko wciąż nie mogę znaleźć. Robiłem różne rzeczy z życiem i chce by moja wiara była nadal silna – w to, że gdzieś tutaj jest ten sens. To mój pierwszy komentarz, postaram się więcej udzielać w miarę tego czy to zrozumiem. Ten kto pyta ten nie błądzi, więc jeśli ktoś miałby ochotę to przeczytać – z góry dziękowałbym za odpowiedź.

  Staram się wierzyć cały czas, że istoty pozaziemskie na prawdę chcą nam pomóc a nasze myśli to innymi słowy kreacje – w to uwierzę, eksperymentuję z moimi myślami, starając się dobierać je odpowiednio, codziennie je analizuję. Jednak mam małe pytanie, moi znajomi nie stronią od używek. W fakcie to tylko wtedy dobrze się bawimy kiedy dużo palimy maryśki i dużo pijemy. Czy to może przeszkadzać w nastrojeniu się do swojego „anioła/przewodnika”? Proszę o jakieś wskazówki, chciałbym żeby moi znajomi też się w to zagłębili ale widzę, że są strasznie zatrzymani w 3cim wymiarze. Mam nadzieję, że jeśli chce myślami zmienić ich myśli na bardziej wibracyjne to nie łamię żadnych zasad. Proszę jeszcze raz o jakieś wskazówki, ciężko to wszystko zrozumieć. Wczoraj próbowałem po prostu być w 5tym wymiarze, jedyne co poczułem to lekkie mrowienie i przyjemność ale mimo wszystko zabrakło czegoś żeby się odbić. Jestem duchowo świadomym obrońcą światła – te słowa powtarzam sobie co jakiś czas, mam nadzieję, że to coś przyniesie. Proszę o wskazówki…

  Pozdrawiam,
  Killuminati.

  • Mariusz
   Czer 13, 2012 @ 19:16:32

   Alkohol fatalnie wpływa na energetykę człowieka, czakry. Najlepiej całkowicie trutkę odstawić.

   Najlepsza jazda to życie na trzeźwo. Wtedy przeżywasz wszystko naprawdę, z pełną mocą. Bez pudru i perfum. 🙂

   Pozdrawiam

  • zdzich
   Czer 13, 2012 @ 20:21:32

   Witaj Killuminati
   W moim otoczeniu, a mieszkam na wsi, od wielu lat mówię o duchowości, Miłości, o rzeczach jaki mi się „przydarzają” ale jedyne co osiągnąłem to osad , ze wprowadzam jakieś czary mary i nic więcej. Wiec przestałem rozmawiać i zacząłem wysyłać Miłość i Światło, jedynie w ten sposób mogę im pomóc. Alkohol i używki, przeszkadzają w kontaktach z innym światem, to oczywiście jest moje zdanie, ale każdy ma wolna wole i może eksperymentować, może to lekcja dla Ciebie do przerobienia, Ty poczujesz w swoim sercu najlepiej co jest dobre w obecnym czasie i na czym masz się skupić.Na blog Kristal trafiłem 2 miesiące temu, a skoro tu jestem to mogę się czegoś nauczyć, jak i komuś mogą się przydać, opisywane prze zemnie, moje „przeżycia” myślę ze podobnie jest i w Twoim przypadku. Piszesz o doznaniach jak próbujesz z 5w, ja nie wiem jak to wygląda z własnych odczuć, jedynie z opisów na tym blogu, ja zawsze po paru oddechach jestem w „kosmosie” „latam ” widzę wszystko z perspektywy kosmosu, to jest piękne uczucie, wolność, bezpieczeństwo Miłość , być w tej próżni i przemieszczać się i oglądać cale systemy, kiedyś ciągle była przy mnie czarna postać nazywał się Akar był z Syriusza jak wyczułem nie był przyjaźnie nastawiony, pilnował mnie, w zeszłym roku zacząłem wysyłać mu i jego pobratymcom Światło Miłość za 3 razem odszedł i już nie wrócił, ale moje doświadczanie siebie od tamtej pory przyspieszyło. Wszelkie przekazy przepuszczam przez siebie, jeżeli nie czuję ucisku buntu, to staram się jak najbardziej poczuć je w sobie, czy rezonują zemną, jeżeli nie to odrzucam je, niezależnie z jakiej federacji, czy Istoty Światła ma pochodzić. Przepuszczaj wszystko przez swoje serce, patrz na własne emocje, te mile i budujące wskażą ze coś jest zgodne z Tobą, negatywne powiedzą Ci, odwróć się i odejdź.
   Pozdrawiam Ciebie i Wszystkich Światem Miłości

 11. Jakub Mateusz
  Czer 13, 2012 @ 13:10:43

  Też Cię kochamy drogi Człowieku:D

 12. Paranormal.PL
  Czer 13, 2012 @ 12:14:27

  Hej Człowieku zacznijmy od tego, że te „obce cywilizacje” jak piszesz NIE są obce wbrew pozorom my je dobrze znamy tylko po prostu o nich zapomnieliśmy przez lata udręki i dezinformacji, poczytaj uważniej wcześniejsze przekazy a będziesz miał szerszy obraz tych całych „kosmicznych jaj” jak piszesz. Przestań doszukiwać się spisków czy utajonych intencji szkoda na to czasu skup się na głębszym rozumieniu przekazów a nie na tym co czytasz przekazy mają na celu pobudzić nas do myślenia a nie do małpiego ich czytania…

 13. merkah
  Czer 13, 2012 @ 11:40:18

  Dla mnie mimo wielu zawiłości, przekazy podnoszą na duchu i pozwalają uwierzyć w ludzką moc. Od dziecka odczuwałam, że jestem bardziej wrażliwa, widzę i czuję więcej niż inni. Szkoda tylko, że niektórzy boją się otworzyć i dopuścić do siebie wątpliwości, nowe emocje, miłość. Zamiast tego wybierają bierność, złudne bezpieczeństwo, materializm. Wielu mnie nie rozumie, gdy mówię o duchowości, o tym że pieniądze nie są celem w życiu, o zatruwaniu środowiska i ludzi, NWO, o tym że ludzie powinni połączyć się z naturą a nie ją ujarzmiać.. To dla nich idiotyczne i chore, że mam takie podejście do życia. Uznają tylko to, co zobaczą w TV albo usłyszą w kościele na kazaniu.. 😦

  • sylla118
   Czer 13, 2012 @ 21:40:23

   Drogi merkah- Ja mam to samo. Po prostu uważam że każdy musi indywidualnie dojść do tych rzeczy i nie ma co tego na siłę przyspieszać. Ja w ogóle praktycznie o tym nie rozmawiam, no chyba ze wyczuję że jest to osoba otwarta na świat duchowy, ale to tez nie wszystko naraz. Ludzie są na różnym etapie swojego rozwoju i doświadczania. Ale zauważam że kiedyś miałam tylu bliskich znajomych, z którymi mogłam przegadać całymi dniami i nocami, a teraz nie mam o czym z nimi rozmawiać. Czuje jakąś taka barierę. Po prostu patrzę na moja koleżankę i widzę zupełnie obca mi osobę.

 14. Mariusz
  Czer 13, 2012 @ 11:20:32

  Sporo straszenia jest w tym przekazie.

  Pozdrawiam 🙂

 15. Marek Portych
  Czer 13, 2012 @ 10:51:15

  Duchowa wrażliwość to jedyny stan ducha prowadzący do Wzniesienia,
  Do oddzielenia od dualnego prostactwa i brutalności naszego życia tutaj!
  Załóżmy teraz, że już się wydostałeś z bagna w jaki sam siebie wciągnąłeś,
  Masz tego świadomość i tego, że nie mają inni jeszcze w nim teraz tkwiący…
  To odwieczny dylemat tych co się wydostali, siłą ich uwolnić, czy zostawić?
  Zachowując kosmiczne prawo równowagi oraz naszej wolnej woli jednostki?

  Odpowiedź musisz sam szukać w poszerzaniu świadomości już w bagnie,
  Stąd przekazy, bez interwencji są odpowiedzią na ten dylemat i blogi..
  Zapraszam: http://tamar102.blogspot.com/

 16. bejbi
  Czer 13, 2012 @ 10:24:05

  Jestem siłą,Jestem miłością,Jestem pokojem,Jestem światłem.Dziękuję.

  • szczescieistnienia
   Czer 13, 2012 @ 18:19:58

   bejbi 🙂 coś mi się wydaje że przeżywasz wielką siłę przebudzenia, cudownie 🙂 🙂 🙂

   Pozdrawiam Cię gorąco i wspieram Cie swym duchem w Twym wnoszeniu 🙂

 17. adela
  Czer 13, 2012 @ 09:27:41

  czuję się bezpieczna – widzę sens wszystkich doświadczeń i cierpień których nie szczędzi mi życie – powyższy przekaz jest super,czekam na dalsze i polecam filmik Abraham Hicks – śmierć

  pozdrawiam wszystkich cieplutko A.

 18. Gajdzioch
  Czer 13, 2012 @ 09:16:10

  Witam Wszystkich.

  Dziękuję naszemu Stwórcy za to, że dał mi Wolną Wolę. Mogę czynić dobro lub zło i powiem Wam, że ego chciałoby abym miał wszystkich i wszystko w głębokim poważaniu, natomiast moje serce chce czynić dobro i pomagać.

  Podam Wam prosty przykład: z racji wykonywanego zawodu codziennie rano przed zmianą służby sprzątamy łazienki. Dzisiaj stwierdziłem, że chcę pomóc naszym „młodym” kolegom w tym, że sprzątaniu. Poszedłem na górę i razem zrobiliśmy porządek, czułem się lepiej, że mogłem im pomóc i doszedłem do wniosku, że pomagając Im pomogłem, również sobie, ponieważ zrobiłem to z chęcią, a nie z musem, a „młodym” również było milej.

  Zaczynam rozumieć o co chodzi w stwierdzeniu, że mamy pokochać siebie, bo kiedy pomagamy innym Miłość płynąca przez nas do innych jest najwspanialszą Energią jaka nam się przytrafia, a która jest Darem od naszego Stwórcy.

  Jestem przekonany, że jeśli pokocham siebie to Miłość do całego Istnienia będzie faktem w moim życiu czego chcę dla siebie całym sercem.

  Zaufałem Stwórcy i wierzę w Jego Boski Plan, wiele rzeczy o tymże Planie nie wiem ale zaufanie do naszego Ojca/Matki pomaga mi rozwiać wszelkie wątpliwości.

  Nie chcę żyć na świecie gdzie małe dzieci umierają z głodu lub pragnienia, a dorośli mordują się bez opamiętania, chcę dla siebie Pokoju, Miłości i Radości, a wiem, że wybierając taki świat dla siebie stwarzam również lepszy świat dla Innych.

  Zapraszam nasze Gwiezdne Rodzeństwo działające w Świetle do swojego życia, ponieważ mam do Nich zaufanie, a to czego już doświadczyłem w swoim życiu tylko mnie utwierdza w mojej Miłości do GR. Nie wiem ile osób ma starsze rodzeństwo ale czy nie było Wam przyjemniej kiedy właśnie to starsze rodzeństwo pomagało Wam w dzieciństwie, a może pomaga i teraz?

  W Miłości Stwórcy, Maciek.

 19. VEGETA
  Czer 13, 2012 @ 08:34:32

  Uważam, że nie ma już żadnych kontrolerów Illuminati. To oczywiste, że ich wyparcie musiało nastąpić, bo nikt z Braci nie mógłby swobodnie latać blisko Ziemi. Blue Beam to przeszłość, a do zamachów oczywiście nie dojdzie. Był pewien artykuł o tym, że w moich okolicach widziano UFO, ale ja tam z nikim nie wchodzę w dyskusję, bo zacznie się gadanie jedynie o obiektach, pomijając komentowanie niewłaściwych komentarzy pod artykułem. Ja sam widziałem Ich znacznie częściej niż reszta, a pokazują mi się wtedy, kiedy jestem sam.

 20. Michał
  Czer 13, 2012 @ 07:53:53

  Witam
  Ostatnie zdanie tego przekazu:
  „Ciemne siły są jednak zdeterminowane, by wykonać swój plan kierowany przez inwolucyjne cywilizacje pozaziemskie pragnące utrzymać hegemonię na waszej planecie.”
  Czy to oznacza, że Reptilianie nadal tu rządzą?
  Czy siły światła już ich usunęły czy też jeszcze nie?
  W niektórych przekazach była mowa o tym, że już ich tu nie ma, a z tego tekstu tak to wygląda jakby jeszcze tu byli.
  Poza tym wiele razy czytałem, że nasi przyjaciele z Federacji Galaktycznej nie dopuszczą do żadnego konfliktu wojennego na Ziemi, a z tego przekazu to nie wynika. Jest mowa o tym, że niektóre działania ciemnych mogłyby być tragiczne dla ludzi. Tak więc czy sytuacja na Ziemi jest, czy nie jest pod kontrolą sił światła?

 21. Człowiek
  Czer 13, 2012 @ 07:07:44

  Ja juz mam tego dosyc zaczyna mi sie wydawac że jakieś opetańcze siły Światła i Ciemności robią sobie kosmiczne jaja na Ziemi. Światło i Ciemnośc pochodzą z jednego źródła my możemy doświadczac jednego i drugiego a zarazem jesteśmy mistrzami i stwórcami kreacji. Innymi słowy sami kreujemy swoje życie. To kto tak bardzo chce nas zbawic lub pogrążyc? kto nas pragnie kontrolowac i ustanawiac jakieś reguły? Kto chce żebyśmy grali w rytm jego muzyki? Człowiek jest stwórcą tak? Tak bardzo chcą nas o tym przekonac…to stwórzmy sobie raj na Ziemi taki jaki nam odpowiada a nie jakimś kosmitom którzy niby nas strasznie kochają ale pragna zmienic na swój sposób. Bądźmy Ludzmi przez duże L po co nam jakieś obce cywilizacje o których tak naprawdę nic nie wiemy a które bombardują nas miłością…byc może mają nieco inne intencje niż by się wydawało. Do czego nam następna dyktatura niby kochającej ręki Wszechświata. Najpiękniejszą rzeczą jaką możemy sobie podarowac jest Wolnośc i Miłośc a możemy to zrobic już dziś bez żadnych Obcych ingerencji.
  Pozdrawiam serdecznie i z góry nadmnieniam że niemam złych intencji ale czasem te przekazy to istny groch z kapustą i poplątanie z pomieszaniem 😉

  Witaj drogi Człowieku, rozumiem, że można być czasem sfrustrowanym różnymi wydarzeniami, które nie są łatwe do zrozumienia. Do tego sytuacje wydają się coraz bardziej stresowe dla wielu osób. Myślę, że bardzo byłoby dla Ciebie pomocne poświęcić więcej czasu na nie tylko przestudiowanie przekazów natury duchowej, ale tez poczytaniu nowych i starych komentarzy innych Czytelników. Wiele znajdziesz w nich odpowiedzi na nurtujące Cię dylematy. Serdecznie pozdrawiam — Krystal

  • zdzich
   Czer 13, 2012 @ 08:55:36

   Witaj bracie Człowieku
   Opiszę co się dzieje ze mną, może to pozwoli Ci popatrzeć na świat i siebie innym „okiem” Wczoraj przed snem chwile się wyciszałem, dziękowałem za dary jakie otrzymuję, w pewnym momencie do czakry serca przebiegł promień niebieskiego światła i uruchomił 12 ścienny ostrosłup – około 3 lata temu podczas medytacji wniknął on we mnie, w czakrę serca, taki przezroczysty, krystaliczny, poczułem wtedy typowo fizyczny ból, wtedy to mnie wytraciło i zadałem pytanie co to, po co, usłyszałem jeszcze, mały Metatron – wczoraj zaczął on się powiększać, zajmując coraz bardziej moje ciało, przebiegła mi myśl zatrzymaj to, ale usłyszałem łagodny kojący głos …” pozwól ” wtedy się odprężyłem i obserwowałem, moje ciało krystalizowało się ręce nogi wszystko stawało się przeźroczyste, złożone z tysięcy kryształków, wyszło poza obręb ciała i dalej przestrzeń poza moim fizycznym ciałem zamieniała się podobnie, nie wiem kiedy zasnułem. Dzisiaj rano swoim zwyczajem trochę medytowałem, ostrosłup z czakry serca przesuną się w okolice prawej półkuli głowy, zaś z lewej wyłonił się podobny tylko szaro mętny, podstawami się połączyły i obróciły się w pion ( do tej pory były w poziomie) krystaliczny na górze, szary na dole, zaczęły powiększać się, tworząc coś w rodzaju Merkaby i wymieniać się energiami, szary stawał się coraz jaśniejszy. Przesunąłem się do centrum galaktyki i popłynął potezny strumień energii zalewając Ziemię i Układ Słoneczny i galaktykę. Merkaby nigdy nie stosowałem, sama się włączyła, wszystkim i wszystkiemu wysyłam Miłość i Światło. Mam świadomość ze są jeszcze w mojej ludzkiej części rzeczy do przerobienia, to tak jak na Ziemi, ale wiem ze jak nadejdzie czas to się zmieni, podobnie jak wczoraj i dzisiaj we mnie. Wsłuchaj się w siebie, daj sobie czas, tutaj jest on liniowy, tam jest tu i teraz, dla mnie od wejscia ostrosłupa do wczoraj minęło 3 lata, to się działo równocześnie, tylko moja świadomość tu, w tym bycie ” potrzebowała” 3 lat.
   Kochani przesyłam Wam Miłość i Światło

  • szczescieistnienia
   Czer 13, 2012 @ 11:02:42

   Witaj przyjacielu 🙂 na początku uświadamiam twoje istnienie że robisz postęp w swej odwadze „wypowiadania swego własnego (innego od innych) zdania, a świadczy to o stopniowym przebudzeniu Twej świadomości.

   Zauważ że ludzie „światowego systemu” są często wychowani na „miłych, grzecznych, ułożonych oraz podporządkowanych”, a Ty w tej wypowiedzi ukazałeś swą Energetyczną Prawdziwość ukazując innym istotom odwiedzającym tę stronę istotą to co myślisz oraz czujesz.

   Gdy Twa Odwaga oraz Godność wzrośnie, a stanie się to zapewne nie długo zaczniesz odważnie wygłaszać swe Prawdziwe Spostrzeżenia oraz zdanie gdyż jest to jeden z Najważniejszych Nurtów Ludzkiego Przebudzenia który nazywa się: Ukazywanie Ludzkim Istnieniom Swych Prawdziwych Energetycznych Wartości oraz Prawdziwości gdyż „grzeczność”, bycie „podporządkowanym” oraz”uległym na innych spostrzeżenia oraz wzorce są to Energie Skończoności które to w Tu i teraz rozpuszczają się w Twym Umyśle

   Ps; Co do przyszłości Królestwa Bożego o które się tak spostrzegłem martwisz to opierać się będzie właśnie na Wolności, Godności oraz poszanowaniu swych własnych oraz cudzych Energetycznych Wartości.

   Różnicą pomiędzy zasadami funkcjonowania społeczeństwa tego królestwa nazwę go ciemności, a królestwa Bożego ( innymi słowy jasności ) jest taka że :
   W pierwszym królestwie to CYWILIZACJA TWORZYŁA I WYCHOWYWAŁA CZŁOWIEKA po przez zatrzymanie informacji, błędnej i mało-wartościowej edukacji i utrzymywanie społeczeństwa w „zaciemnionej głupocie”, a dlatego też inteligencja naszych mózgów spadła do 6 – 8 % używania naszego potencjału

   W Królestwie Jasności to CZŁOWIEK BĘDZIE TWORZYŁ CYWILIZACJĘ zagłębiając się w mądrość swej boskiej istoty która żyje i funkcjonuje oparta na wartościach : Miłości, Tolerancji, Wolnej Woli, Wzniesionej Prawdy, Sprawiedliwości, Odwagi, Wzniesionej Inteligencji, Jasności Umysłu, Zrozumienia Wszechświatowego, Zdolności Transformacyjno – Energetycznych, Nieśmiertelności oraz Wieczności i wielu wielu innych energetycznych wartości.

   Pozdrawiam Cię gorącą mając gorącą nadzieję że w jakimś stopniu „rozjaśniłem Twój Godny i Pełen Odwagi Umysł” 🙂

  • elzbieta
   Czer 13, 2012 @ 13:58:49

   A JA odcinam się od przeszłości , odcinam się od przyszłości. Odcinam się od wszystkich rad z zewnątrz.Jestem TU I TERAZ. I zawsze gdy kieruję się mym JAM JEST , podążam tą wybraną przezemnie i dla mnie DROGĄ
   Pozostało jeszcze trochę czasu , który wykorzystuję na pełną harmonię w Aspekcie żeńskim i Aspekcie męskim . Oczekują z Miłością w sercu na dzień ICH POŁĄCZENIA.
   i TEGO Sobie i Wam życzę.
   Z MIŁOŚCIĄ Elżbieta

   • Człowiek
    Czer 13, 2012 @ 18:27:13

    Bardzo dziękuje za wszystkie odpowiedzi w pewnym sensie każdy ma racje gdyż jesteśmy Jednością i to jest fakt. Zawsze miałem nieskrępowaną wolnośc i swobode wypowiedzi niezależnie z kim rozmawiam. Ani mi to pomaga ani przeszkadza poprostu taki jestem 😉 Przekazy czytam od dawna i można powiedziec ze siedze w temacie pierwsze moje zetkniecie miało miejsce z Plejadianami i czytałem wszystko z wypiekami na twarzy mając wrazenie jakby ktos we mnie czytal i specjalnie dla mnie napisał książkę. Jakby moje wnętrze uzewnętrzniło się i przelało na papier…ale nie wszystko jest takie spójne i oczywiste Plejadianie nawet sami piszą że ludzie lubią opowieści, baśnie itp i w tym kierunku należy szukac nie brac wszystkiego dosłownie i że będzie dużo fałszywych przekazów i „osób” podszywających się pod GF Plejadian czy innych przyjaznych istot. Co mnie uderzyło w tym przekazie otóż pewna nielogicznośc jak siły Ciemności mogą zostac usunięte przez siły Światła skoro to jedno i to samo źródło. To tak jakbym miał dwa sklepy i uznał że jeden z nich jest konkurencją dla drugiego a przeciez oba przynoszą dochody mi czyli właścicielowi. I czy jezeli Światło mówi że od lat gnębi nas Ciemnośc to czy w gruncie rzeczy to nie oni nas postawili w takiej sytuacji a teraz chca nas z niej uratowac. Coś poszło nie tak? przesadzono z cieniem i brak nam światła? Tylko czy to nie nasi przyjaciele są sprawcami naszych kłopotów? Wyjaśnijcie mi prosze bo chyba nie tylko ja się w tym gubie. Troszke mnie denerwuje fakt że zrobiono sobie z nas królików doswiadczalnych o czym sami Plejadianie pisza że ludzkośc to taki eksperyment. Ja wiem że w gruncie rzeczy to tylko taka zabawa Źródła samego ze sobą i swoimi ograniczeniami. Może ktos jeszcze tak to odczuwa? Troszke chyba nie doceniają ludzkiej inteligencji ;))
    Pozdrawiam

    • Oualander
     Czer 13, 2012 @ 23:45:23

     Witaj Człowieku, osobiście czytam sporo przekazów, jednakże z własnego doświadczenia (14 lat) wiem że czasami dla odmiany warto również sięgnąć po jakieś książki ezoteryczne oraz inne źródła aby wpasować te informacje na właściwe miejsca. Weryfikacja sercem nabytej w ten sposób wiedzy, doskonale wyostrza nasze zmysły (nie jest nas łatwo wtedy oszukać) dlatego niektóre przekazy działają na mnie jak płachta na byka, inne po prostu czytam bez żadnego entuzjazmu ale są też takie które sobie drukuję i potem przypominam wielokrotnie, ponieważ każde słowo w nich zawarte jest dla mnie ogromnie cenne.

     Myślę że każdy z odwiedzających ten blog znajduje się na innym etapie rozwoju duchowego przez co mamy zróżnicowane potrzeby. Czasy w jakich żyjemy dają nam możliwość doświadczania własnej ekspresji twórczej na bardzo wiele sposobów co samo w sobie powoduję szerokie możliwości rozwoju duchowego dla każdego człowieka.

     Blog Krystal czytam od samego początku, miłość, ciepło i troska emanujące z wielu komentarzy ma dla mnie bardzo duże znaczenie, automatycznie powodując uzewnętrznianie tych pereł ludzkiego charakteru w codziennym życiu. Kochani bądźmy dla siebie mili tolerancyjni i obdarzajmy się wzajemnym szacunkiem, postawa taka w perspektywie czasu automatycznie spowoduję zmiany w naszym najbliższym otoczeniu zmieniając całą ziemie w rzeczywisty Raj.

     Pozdrawiam serdecznie ciebie „Człowieku”, Krystal oraz wszystkich pozostałych 🙂

     Piotr.

PRAWA AUTORSKIE Copyright (C) by Krystal Freeman 2010. Do wszystkich przeze mnie przetłumaczonych tekstów na tym blogu, chyba, że zaznaczono inaczej. Rozpowszechnianie moich tekstów jest dozwolone i mile widziane pod warunkiem podania linku do oryginalnego tekstu na moim blogu i bez zmian tekstu.
%d blogerów lubi to: