Przesłanie do ciebie od Ciebie Samego

.

Jesteśmy wyrażeniem wyższej częstotliwości waszych Wielowymiarowych JAŹNI.

Teraz przychodzimy do waszej świadomości, ponieważ widzimy, że jesteście gotowi, by się wznieść. Faktycznie, wielu z was czuje się jakby za chwilę miało gdzieś pójść, wiedząc coś i/lub doświadczając jakiejś wersji SIEBIE, o której zapomniało przez miliony wcieleń w trzecim wymiarze.

Możecie odczuwać tę ekspresję siebie jako odwagę lub godność, moc i bezwarunkową miłość do tej ekspresji waszej JAŹNI, która jest właśnie poza waszym zasięgiem. Oczywiście, dowiadujecie się w końcu, że osiąganie czegokolwiek jest trzeciowymiarowym paradygmatem.  W piątowymiarowym paradygmacie zmieniacie swą rzeczywistość nie poprzez starania i ciężką pracę nad przełamaniem oporu.  W piątym wymiarze zmieniacie swą rzeczywistość, płynąc w nurcie wielowymiarowego światła i bezwarunkowej miłości, kiedy poddajecie się każdej sytuacji, na którą napotykacie/tworzycie.

Spotkanie/tworzenie jest podstawą w paradygmacie zmiany. W trzecim wymiarze spotykacie, wchodzicie w to i czekacie na to, czego CHCECIE doświadczyć. Z kolei w warunkach piątego wymiaru, naśladujecie, płyniecie i poddajecie się każdemu wzorcowi, o którym wiecie, że to WY go stworzyliście swoimi myślami i emocjami. Z piątego wymiaru możecie obserwować swoje trzeciowymiarowe/czwartowymiarowe  wyrażenie siebie, starając się powiedzieć NIE staraniom i wywalczaniu tego momentu poddania się. Zmagaliście się i nadal zmagacie, nie dlatego że się boicie, lecz dlatego że wasze trzeciowymiarowe nawyki ciągle dyktują wam sposób zachowania.

Kiedy przemieszczacie się do piątego wymiaru, każda wasza myśl i emocja staje się przejawiona. Tak naprawdę to przydarza się właśnie teraz, lecz ciągle jeszcze jest dość „czasu”, na to, byście nie zawsze zdawali sobie sprawę z tego połączenia pomiędzy waszymi myślami, emocjami a rzeczywistością, którą kreujecie. Teraz jesteście naprawdę na krawędzi  rzeczywistości piątego wymiaru, a wasze myśli i emocje manifestują się coraz szybciej. Dlatego też czas pomiędzy myślami/emocjami i kreacjami jest tak krótki.

Niestety, wielu z was nie jest jeszcze Mistrzami swojej Energii. Z tego powodu niektóre z waszych myśli i emocji są ciągle oparte na lęku (ego). Emocje oparte na lęku/ego przyciągają lęk, złość, wściekłość, niepokój i depresję. Skoro wzorzec energetyczny waszej świadomości ciągle zawiera oparte na lęku myśli i emocje, tworzycie rzeczywistość, która jest trzeciowymiarowa, ponieważ rezonans waszej świadomości jest zbyt niski, aby zastosować się do matrycy piątego wymiaru.

Wasz rezonans musi pasować do częstotliwości rezonansu każdego danego świata po to, abyście dostosowali waszą świadomość do wzorców częstotliwości tamtej rzeczywistości. Wzorce trzeciowymiarowe są kątowe, oddzielne i ustawione w opozycji do siebie, podczas gdy piątowymiarowe wzorce energii są płynne, zjednoczone i okrężne. Czy nie jest to możliwe, aby stan kątowy świadomości dostosować do płynnej i krążącej matrycy? Również „usilne próby”, by kontrolować pole waszej energii, dla samego próbowania jest zachowaniem trzeciowymiarowym. Wy tylko usilnie staracie się zrobić coś, i dzieje się tak dlatego że wątpicie (boicie się) że moglibyście łatwo to zrobić. Pomyślcie o tym, skoro wiecie, że możecie to zrobić, nie próbujcie.

Po prostu zróbcie to.

Ci z was, którzy macie znoszony przez miliony inkarnacji trzeciowymiarowy ziemski kostium, zapomnieli o wrodzonych zdolnościach, które ich ziemskie naczynie ukrywa w tej nieużywanej części mózgu i w zmanipulowanym DNA. Obecnie nasze galaktyczne światło i bezwarunkowa miłość przemieniają to nieużywane DNA i ładuje się i uruchamia wasz nowy, Wielowymiarowy System Operacyjny. System ten leżał ukryty w waszym ludzkim mózgu od tysiącleci, lecz jeśli powrócicie pamięcią do szczytu Atlantydy, przypomnicie sobie, jak go używać.

Będziecie również „pamiętać”, jak zaakceptować fakt, że wasze wrodzone myślenie jest wielowymiarowe. Aby myśleć wielowymiarowo, musicie porzucić koncepty na temat ograniczeń czasu, ego, oddzielenia, płci, biegunowości jak również wszystkiego, co opiera się na lęku. Wyzwanie polega na tym, że po to, by odrzucić wszystkie oparte na strachu myśli i emocje, musicie być świadomi ich, zanim będziecie mogli zdecydować, że odmawiacie odczuwania ich. Innymi słowy, kiedy połapiecie się, że macie myśli lub emocje oparte na strachu, musicie  rozpoznać że są one rzeczywiście oparte na strachu. Możecie myśleć, że jest to łatwe zadanie, ale tak nie jest. Strach stał się tak integralną częścią waszego trzeciowymiarowego życia, że większość jego przejawów przechodzi niezauważona.

W rzeczywistości, świadome identyfikowanie każdej formy strachu może wydarzyć się tylko wtedy, kiedy NIE jesteście wplątani w trzeciowymiarową grę. Jeśli doświadczyliście wszystkiego, nie jest trudno rozpoznać strach, kiedy jesteście w wysokim stanie świadomości. Po pierwsze, bezwarunkowa miłość pochodząca z waszej wyższej świadomości w opozycji do strachu jest czymś oczywistym. Następnie, kiedy doświadczacie bezwarunkowej miłości, jest to prostym zadaniem uwolnić strach poprzez bezwarunkowe wybaczenie sobie tego, że się go doświadcza.  Niestety, macie tylko kilka „minut” na to, by stać się świadomymi swojego strachu, skoro strach uwalnia adrenalinę do waszego organizmu, która obniża waszą świadomość do trzeciowymiarowej.

Kiedy wasza świadomość powraca do rezonansu waszej trzeciowymiarowej rzeczywistości, jest bardzo trudno bezwarunkowo kochać siebie bez strachu. Kiedy przebywa się świadomością w trójwymiarowości jest bardziej prawdopodobne, że osądza się siebie z powodu obecności strachu i narastającej złości na siebie (opartej na strachu) za „robienie tego ZNOWU”. My, wyższa ekspresja SIEBIE, rozumiemy wasz dylemat. Kiedy powracacie do zwyczaju bycia trzywymiarowymi, strach i osądzanie siebie są pierwszymi elementami, które napotykacie. Z powodu tego problemu chcemy podać wam „rękę” podczas następnego rezonansu waszej podróży.

My, którzy tak naprawdę jesteśmy WAMI na wyższej częstotliwości rezonansu, obniżamy nasz rezonans, aby spotkać się z wami w połowie drogi, co wy możecie prawie poczuć, będąc w tym, w czym żyjecie. Wiemy, że nie możecie odczuć waszej obecności, kiedy jesteście uwikłani w strach, pracę, konflikty, czas, samotność oraz inne trzeciowymiarowe doświadczenia. Jednakże w ciągu  jednej sekundy, kiedy wypuścicie siebie z tej pułapki, my damy krok w waszą świadomość. Może to was ciekawi, w jaki sposób wejdziemy w was. Zatem odpowiemy na to pytanie. Wejdziemy w was, ponieważ mamy na to wasze przyzwolenie.

Skoro Ziemia jest prawie wolną planetą, musicie/powinniście dać nam, którzy jesteśmy obecnymi wami, zezwolenie na wejście bezpośrednio do waszej świadomości w ciągu jednej sekundy, żebyście zidentyfikowali i uwolnili wszystkie ekspresje strachu. Dlatego też:

Poświęćcie chwilę i dajcie nam przyzwolenie TERAZ… POCZUJCIE naszą obecność jakbyśmy byli przed wami. Jak nas postrzegacie?

Jak nas widzicie?

Jak nas słyszycie?

Wyciągnijcie ręce i dotknijcie nas… Pozwólcie, aby wasze aury rozszerzyły się i spotkały z naszymi… Otwórzcie serca dla tego uczucia bezwarunkowej miłości i wielowymiarowego światła… Wlećcie w Przepływ naszej (waszej wyższej) Istoty… kiedy Wchodzimy w WAS…

Tylko strach i jego najlepszy przyjaciel – brak zaufania do siebie może temu przeszkodzić. Pamiętajcie, „właściwa droga” to jest ta „Wasza droga”. WY jesteście Ścieżkami do Wzniesienia.

WY jesteście Portalami do swojego Wzniesienia.

97% DNA teraz włącza się przez przychodzące światło i miłość wypełnione miniaturowymi tunelami czasoprzestrzennymi wiodącymi do wielowymiarowego świata, który umyka waszej świadomej percepcji. W dodatku jest podłączany wasz Wielowymiarowy System Operacyjny i staje się nadrzędny w stosunku do waszego Trzeciowymiarowego Systemu Operacyjnego za każdym razem, kiedy Poddajecie się swojej wyższej częstotliwości SIEBIE. Pamiętajcie, że nie można podłączyć, połączyć lub posunąć się naprzód w waszym piątowymiarowym JA, od tego są trzeciowymiarowe działania. Natomiast możecie stosować piątowymiarowe działania akceptacji, łącząc się z wchodzącą do waszej wyższej ekspresji częstotliwością SIEBIE.

W ten sposób możecie stać się jednością z uczuciem, rzeczywistością, oczekiwaniem, które wydają się jakże bliskie a jeszcze odległe. Na szczęście, bliski i odległy to określenia trzeciowymiarowe, które stają się coraz bardziej nieaktualne. Inne rzeczy również stają się nieaktualne w waszej rzeczywistości, takie jak zmartwienia, ciemność, strach, pieniądze, praca, wojny, podatki, ograniczenia i wiele więcej.

Czy UWIERZYCIE, że te trzywymiarowe doświadczenia opuszczają właśnie waszą rzeczywistość?

Czy możecie zaryzykować WIARĘ w to, że wszystko to, co czujecie wewnątrz wyższych stanów świadomości jest REALNE?

Czy możecie UWIERZYĆ w to, że trzeci wymiar jest iluzją, projekcją holograficzną?

Czytaliście i większość z was również słyszała te słowa, wrażenia i obrazy wewnątrz SIEBIE. TERAZ, po to, by poddać się temu, co widzicie, czego TAK głęboko pragniecie, że jesteście gotowi, by tego doświadczyć – musicie UWIERZYĆ, że to wszystko jest realne.

Jak mogliście wkroczyć w iluzję? Odpowiedz na to pytanie jest całkiem prosta, ponieważ jest to podstawa waszej trzeciowymiarowej rzeczywistości. Od miliardów żywotów dobrowolnie wypływaliście z wersji swego prawdziwego Wielowymiarowego SIEBIE, aby wejść do trzeciowymiarowego świata opartego na iluzji czasu, biegunowości, oddzieleniu i ograniczeniu. Gaja, trzeciowymiarowa wersja Ziemi przechodzi teraz w Swą Wyższą Ekspresję. Gaja chce, abyście wszyscy do Niej dołączyli, lecz nie może czekać dłużej na waszą decyzję poddania się. Pole energii kosmicznej wystarczające, by ‚poszła do Swego Domu”, jest TUTAJ WŁAŚNIE TERAZ.

Czujecie naleganie i powinniście stać się, lecz może nie jesteście pewni co do tego, kim/czym się staniecie. Dlatego też musicie poddać się temu, co jest nieznane waszej trzeciowymiarowej Jaźni, lecz dobrze znane waszej JAŹNI Wielowymiarowej. Wasza wyższa ekspresja SIEBIE zalogowała się tutaj i do milionów rzeczywistości, i ma wiele doświadczeń wzniesienia. Dlatego też nie musicie się niczego uczyć. Potrzebujecie jedynie połączyć się ze swoim Wielowymiarowym Systemem Operacyjnym, abyście mogli przypomnieć sobie swoją JAŹN TERAZ!

(Po napisaniu tego tekstu oglądałam Star Trek – Deep Space Nine, przez co nie spałam ostatniej nocy. Film mówił o wyobraźni i o tym, jak rzeczy wyobrażone stają się prawdą. Oni przestraszyli się eksperymentu, najpierw trochę, potem bardziej, a w końcu bali się o to, że zostanie zniszczony cały gwiazdozbiór. Problem był w tym, że nie wiedzieli, że coś sobie wyobrażają. W końcu Komandor uzmysłowił to sobie i powiedział każdemu z nich, aby wyobraził sobie, że wszystko podczas ich pracy (wyobraźni) powraca do normalnego stanu. W końcowej scenie jeden z ludzi, których oni sobie wyobrażali, okazał się bardzo zaawansowaną istotą, która faktycznie była eksplorującą ludzką mocą wyobraźni. Okazało się, że Komandor wyobraził sobie wszystko. A kto jest Komandorem twojej wyobraźni?

Arturiańska wyższa Jaźń Dr Suzan Caroll,  9 maja 2012 r.

http://multidimensions.com

http://suzanneliephd.blogspot.com/

Tłumaczenie: Anna Bogusz-Dobrowolska, dzięki Aniu za udostepnienie

20 Komentarzy (+add yours?)

 1. Krzysztof
  Czer 07, 2012 @ 19:21:40

  Bardzo oczywiste lecz zrealizowane w bardzo dobry sposob, wszystkim polecam czesc 1 i 2

  Ja wyslalem ten film juz wielu znajomym dobrze wprowadza w temat:)

  • Oualander
   Czer 07, 2012 @ 21:49:13

   Świetny 2 częściowy film, dający mi odpowiedź na pytanie kłębiące się w mojej głowie od wielu lat (Dlaczego czuję, myślę, mówię tylko „JA” ?) dzięki niemu uświadomiłem sobie relację między mną (JA) a otaczającą mnie rzeczywistością.

   Krzysztofie jesteś wspaniałym posłańcem i orędownikiem prawdy 🙂

   Piotr

 2. aurelia
  Czer 07, 2012 @ 18:39:42

 3. aurelia
  Czer 07, 2012 @ 18:16:57

  krąg zbożowy wskazujący na datę 4 sierpnia godz.19 ,45 :53, ciekawe co się wydarzy?http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=XjIlaX8A7zQ

 4. Sonia
  Czer 07, 2012 @ 13:19:57

  no dobrze, ale czy ktoś wie, w jaki sposób połączyć się z tą swoją wyższą jaźnią???? bo teoretycznie wszystko jest jasne i zrozumiałe, ale jak to wykonać???

  Droga Soniu, w kategoriach znajdziesz kilkadziesiąt technik medytacyjnych. Wybierz sobie te, które Ci najbardziej odpowiadają ❤ kr

 5. Luxy
  Czer 07, 2012 @ 12:38:29

  Od 35 tysiecy lat pracujmy nad wolnoscią dla Ziemi i Świata. Jesteśmy już o krok od celu! KTO jeszcze się tu szykuje? I w jakim celu?
  Ja nie wyrażam zgody komukolwiek wtargnąć i naruszać mojej wolności! Nie życzę sobie żeby KTOŚ się ze mną utożsamiał i czuł się MNĄ!
  MOJEGO POZWOLENIA NIE MA!!!!
  Kim jestem? No właśnie…

 6. bel
  Czer 07, 2012 @ 11:41:30

 7. Ana
  Czer 07, 2012 @ 10:56:24

  Te dwa nowe przekazy, zwłaszcza po moim wczorajszym samopoczuciu, są dosłownie jak miód na moje serce 🙂 Dziękuję ♥

 8. Mariusz
  Czer 07, 2012 @ 09:51:52

 9. hama
  Czer 07, 2012 @ 08:52:39

  Zastanawia mnie jedno. Po pierwsze jak to się ma do osób, na których wpływ w oparciu o fizyczność rzeczywistości wywierają inne osoby? Np. „zrób to, zrób tamto a jak coś ci nie pasuje to znikaj z moich oczu”. Dodam, że ze względu na ograniczoność tego świata nic więcej nie mogą mieć. Wystarczy, że kilka minut poświęcą na tego typu refleksje? Nie oszukujmy się nie wszyscy tutaj mają równe szanse i nie obchodzi mnie to, że wy zaczniecie sądzić inaczej. Po drugie jak już ulatnia się ciężar karmy z innych a np. ta osoba chce żeby inni przestali się kłócić między sobą to z czasem zacznie to łagodnieć, bo musi to zamanifestować się wtedy, kiedy trzeba? Poza tym nikt nam nie wspomniał jak mamy komukolwiek pomóc nakierować się w stronę nowego świata. Jest wiele osób, które chciałyby Ujawnienia, ale takie trzeciowymiarowe twory jak np. praca odbierają im chęć na myślenie o istotach spoza Ziemi. Dając równe szanse każdemu bez względu na to jaką on ma sytuację sprawiamy, że osądzamy bardzo wiele osób. Dlaczego wy nie myślicie o tym, by pomoc nakierować tych, którzy nie mogą nakierować się właściwie, bo wolną chwilę mają gdzieś od 21.00 nawet i są zbyt zmęczeni. Nie widzę tego po Was. Chyba nie powiecie mi, że o takich osobach nie można myśleć w duchu piątego wymiaru? JA tego nie przyjmuję do wiadomości. Zauważyłem, że ostatnio nie warto tutaj wypowiadać się inaczej niż Wy.

  • zdzich
   Czer 07, 2012 @ 17:23:12

   Masz trochę racji, zauważam tez ” wyścig szczurów ” i to mnie smuci,
   Pozdrawiam Światłem Miłości

  • Gajdzioch
   Czer 07, 2012 @ 22:51:36

   Mój drogi przyjacielu, pozwól, że się z Tobą nie zgodzę. Jestem strażakiem w Łodzi, przebywam ze swoimi kumplami (jesteśmy jak rodzina) 24 h co trzeci dzień, wiem z kim mogę rozmawiać o Wzniesieniu, z kim nie. Jeśli ktoś chce słuchać to mówię, a jeśli ktoś zaczyna się śmiać to milknę. Nie jestem lepszy od innych, zwyczajnie zacząłem swój proces i szanuję fakt, że inni jeszcze go nie zaczęli. Ja również wykonuję polecenia innych, obowiązuje mnie szarża ale wiem, że chciałem być strażakiem i ego nie przeszkadza mi w pracy (np. wczoraj szef zmiany kazał mi umyć podłogę w sekretariacie i w pokoju dowódcy) robię co do mnie należy i już. Satysfakcja z pomagania innym jest droższa od klejnotów tej Ziemi, wiem o czym mówię bo już to odczułem, a wstępując do służby nie liczyłem na to i w wielu aspektach praca mnie przerosła, tak na plus jak i na minus.

   W Świetle, Maciek.

 10. Brat
  Czer 07, 2012 @ 08:44:42

  Do domi

  W przekazach Archanioła Metatrona jest też wspomniane że z nastającym Wzniesieniem powinniśmy dążyć do Aktywowania się w Mer Ka Na czyli wyższą Energią od Mer Ka Ba.

  Trochę napisałem o Mer Ka Na na blogu i również zachęcam do przeczytania tego mieszkających w Częstochowie ponieważ jak w Czakramie jasnogórskim i Mer Ka Na występują Energie Krystaliczne
  Mogę też pomóc w zrozumieniu lub kotwiczeniu się w Mer Ka Na

  Do Basi
  Miło czytać Twoje zwierzenia posiadasz tak Wiele Ciepła i pamiętaj że dla Boga każdy jest tak samo Ważny

  http://opowiastkidnia8.bloog.pl/

  • Gabriel
   Czer 07, 2012 @ 18:00:36

   Witaj!
   Czy naprawdę uważasz, że bezpiecznie jest stosować Mer Ka Na, zanim pozna się
   Mer Ka Ba, a następnie Mer Ka Va? I dopiero po tych zmianach energetycznych ciał przejść na krystaliczną Mer Ka Na? Chcesz z przedszkola przejść na studia (to w przenośni oczywiście). Nie sądzisz, że może to być niebezpieczne? Mer Ka Na jest ostatecznym celem systemu uzyskania poziomu Krystalicznego Ciała Świetlanego. Czy chcesz niszczyć układy energetyczne? Gdy do urządzenia na 220V podłączysz 10000V – to system energetyczny wytrzyma – czy się spali?
   Pozdrawiam – M’

   • Brat
    Czer 07, 2012 @ 21:32:03

    do Gabriel
    A czytałaś mój blog???

    • Gabriel
     Czer 10, 2012 @ 13:06:23

     Witaj!
     Nie, nie czytałam.Komentuję tylko to co tu napisałeś.
     A jak trafić na Twój blog?
     Pozdrawiam – M’

    • Gabriel
     Czer 10, 2012 @ 15:18:51

     Witaj!
     Przeczytałam Twój blog. Mówimy o dwóch różnych sprawach. Ty – mówisz o krysztale Mer Ka Na i w związku z tym o promieniowaniu kształtu (jaki kształt ma ten kryształ?).
     Ja – mówię o energetycznej Mocy, jaka zawarta jest w Mer Ka Na jako STATKU KOSMICZNYM, czyli przy określonej Świadomości Istoty L. o zbudowanym przez Istotę pojeździe kosmicznym. Dlatego używam przykładu o napięciach.
     Abym była zrozumiana dokładnie – Mer Ka Ba – to układ energetyczny Istoty – pierwszy jej pojazd (znowu Świadomość – nie każdy może mieć ten układ), lub kawałek materiału o określonym kształcie – którym można np. energetyzować wodę.
     Jeśli Istota L. będzie dalej wzrastała w świadomości – buduje Mer Ka Va – drugi pojazd, którym może poruszać się na większe odległości. No i Mer Ka Na – statek intergalaktyczny – biologiczny.
     Pozdrawiam – M’

PRAWA AUTORSKIE Copyright (C) by Krystal Freeman 2010. Do wszystkich przeze mnie przetłumaczonych tekstów na tym blogu, chyba, że zaznaczono inaczej. Rozpowszechnianie moich tekstów jest dozwolone i mile widziane pod warunkiem podania linku do oryginalnego tekstu na moim blogu i bez zmian tekstu.
%d blogerów lubi to: