Ewolucyjne Objaśnienia

.

Mistrzowie Konstelacji Wodnika

Spisał Ramaathis-Mam,  kwiecień 2012

 Tłumaczyła Ludmiła Zarzycka, edycja Anna Burakowska

Pozdrowienia i błogosławieństwa dla wszystkich duchowych pracowników planety Ziemi.

Ziemski magnetyzm zmniejsza się w wyniku oddziaływania promieniowania plazmowego pochodzącego z centrum Galaktyki.  Dzień 21 grudnia, data symboliczna dla ezoteryków i duchowych działaczy waszej planety, stanowi moment osiągnięcia punktu zero.  Oczywiście wiąże się on ze zmianami geofizyczno-magnetycznymi, jak również energetyczno-wibracyjnymi planety Ziemi.  Jak widzicie, znajdujecie się na rozdrożu transformacji karmicznej i ewolucyjnej. W waszym świecie ciągle jednak panują jeszcze inwolucyjne, wsteczne wartości, a wykroczenia przeciwko życiu oraz samej ewolucji są nieustannie widoczne i dominują nad jej ochronnym i harmonizującym wpływem.

Wyższe plany światła, projektujące i nadzorujące wasze procesy ewolucyjne, ubolewają z powodu waszego lekceważącego stosunku do boskiego porządku.  Chociaż istnieje plan wyzwolenia, będzie musiała nastąpić również kompensacja poprzez oczyszczenie ewolucyjno-planetarne, ponieważ większość ludzkości znajduje się pod wpływem inwolucyjnych wzorców, zgubnych i niszczycielskich dla planety, ekosystemu oraz cywilizacji.  Na Ziemi dominuje nieświadomość, a egoizm oraz brak moralnych, etycznych i duchowych wartości wzrastają. Ludzie krzywdzą siebie oraz inne istoty dzielące z nimi przestrzeń ewolucyjną.  Ponadto ingerujecie negatywnie w inne wymiary poprzez doświadczenia nuklearne.  Jeśli człowiek będzie nadal kontynuował swoje aroganckie zachowania, będzie musiał stawić czoła serii ewolucyjnych środków zaradczych, mających na celu ograniczenie tej niszczycielskiej dynamiki.

Rządząca wami elita przeczuwa możliwość zaistnienia wydarzeń w postaci kataklizmu naturalnego. Przygotowuje się również do sztucznie sprowokowanej przez nią samą katastrofy, na przykład nuklearnego konfliktu wojennego.  Zaprojektowano różne sceny apokaliptyczne mające stać się mechanizmem służącym kontroli zbiorowości ludzkiej. Jednak ci, którzy je przygotowali nie wiedzą, że nie osiągną swego celu, ponieważ ich intencje znane są sferom światła. Nigdy nie doszło i nie dojdzie do całkowitego przejęcia władzy przez istoty o wstecznych tendencjach. Historia dokumentuje to doskonale.  Mogą mieć wpływ przez krótki czas, co stanowi część strategii sfer światła, która ma jednak pod kontrolą te istoty i stosuje w stosunku do nich różnego rodzaju środki zaradcze.  Istoty o wstecznych tendencjach sądzą, że technologia, którą dysponują, jest bardzo zaawansowana, ponieważ ma moc masowej destrukcji. Nie uświadamiają sobie jednak, że same ucierpiałyby, gdyby technologie te zostały użyte. Wiemy, że mają swe doskonale wyposażone miasta podziemne, które jednak nie będą dla nich ratunkiem. Planeta Ziemia jest miejscem korekty, gdzie współistnieją istoty światła i ciemności. Jest zatem miejscem konfliktowym, ale zarazem wielce pedagogicznym, dającym sposobność korygowania nieharmonijnych koncepcji oraz wzorców zachowania.

Do końca tego roku burze słoneczne będą mieć różne poziomy nasilenia. Oczywiście będą wpływać na strukturę geofizyczną i elektromagnetyczną waszej planety wywołując trzęsienia ziemi, uaktywniając wulkany, powodując powodzie oraz zalewanie wybrzeży.

Pamiętajcie jednak, że jest to czas ludzkiej i planetarnej przemiany mającej na celu oczyszczenie ludzkości i planety od wszelkiego skażenia. Najważniejsze dla was jest zharmonizowanie się z planem boskim i wibrowanie w usposobieniu duchowej świadomości wykluczającej łamanie kosmicznych praw życia i ewolucji.  Zmiana ewolucyjna jest niezbędna i stopniowo ludzkość będzie musiała wybrać drogę światła oraz boskiej harmonii lub konfliktu i zniszczenia.  Na razie to ciemność przeważa w umysłach i sumieniach ludzi. Jednak w każdej chwili mogą oni uaktywnić w swoim wnętrzu światło duchowej wrażliwości.

Niezwykle istotne w tym momencie jest zrozumienie tego, że wasza planeta znajduje się w punkcie zwrotnym ewolucyjnego przejścia, co powoduje geofizyczne i magnetyczne regulacje, właściwe dla całości procesu. Istnieje jeszcze inny istotny czynnik, a jest nim zbiorowa karma, która musi zostać zrównoważona.  Nie biorą tego pod uwagę osoby ze świata duchowości ani naukowcy.  Ma teraz miejsce lekkie odchylenie osi magnetycznej mogące wywołać trzęsienia ziemi.  Jednak modyfikacja ta jest realizowana przez dowództwo Konfederacji Intergalaktycznej jako część procesu zmiany częstotliwości energetycznej i wibracyjnej Ziemi.  Jest to czas wielkich przemian indywidualnych i zbiorowych, które przyczynią się do uaktywnienia wrażliwości oraz duchowej świadomości u wielu osób.

Oczywiście istnieje cały mechanizm rozprzestrzeniania teorii oraz wiadomości apokaliptycznych. Zarządzająca zbiorowość inwolucyjna używa go jako narzędzia kontroli mas.  Następuje jednak wiele zdarzeń o małej i średniej skali, które mają miejsce nie z powodu prowokacji strony inwolucyjnej, lecz dlatego, że stanowią czynnik procesu wznoszenia się i zmian ewolucyjno-duchowych ludzkości.  Planeta jest w procesie odnowy i przemian mających zneutralizować zniszczenia w środowisku spowodowane przez waszą cywilizację. Zachodzą procesy przemian biochemicznych, fizycznych i elektromagnetycznych, które wychodzą poza wasze możliwości zrozumienia, a stanowią części programu ewolucji duchowej.  Te procesy są pobudzane i kontrolowane przez hierarchię galaktyczną i sfery kosmicznego światła, a wywołują je radioaktywne emanacje z plazmowego centrum Galaktyki.   Następują ogromne zmiany galaktyczne wpływające nie tylko na planetę Ziemię, ale na cały Układ Słoneczny.  Takie kosmiczne wydarzenia zawsze miały miejsce stanowiąc część ewolucyjnych dostrojeń na waszej planecie. Nie zostały w pełni udokumentowane, ponieważ istniejące wówczas cywilizacje nie były zdolne całkowicie ich zintegrować i zniknęły z powierzchni Ziemi.

Znajdujecie się na progu cyklu ewolucyjnego, w którym dominuje regeneracja oraz transformacja struktur geofizycznych i magnetycznych nie tylko samej planety, ale całego systemu społecznego.  To niezbędne oczyszczenie ewolucyjne i duchowe pobudza wasze wrastanie i przygotowuje teren dla nowej cywilizacji oraz istot ponadludzkich o kosmicznej świadomości.  Zmiana będzie odbywać się fazami w kolejnych ziemskich kwadrantach magnetycznych.  Zdarzenia ewolucyjne nie są nieprzewidywalne. Podlegają planowi ewolucji kosmicznej nadzorowanej przez sfery światła i mają wpływ również na społeczność inwolucyjną. Priorytetowe jest teraz zorganizowanie nowej planetarnej struktury energetycznej i wibracyjnej, by pozbawić wpływu istoty o tendencjach wstecznych, które nie będą mogły funkcjonować w piątym wymiarze z powodu swych niskich częstotliwości.

Bądźcie pełni pokoju, ponieważ nie jest to koniec świata, lecz tylko zakończenie dynamiki wzorców energetycznych i wibracyjnych cywilizacji lekceważącej prawa życia i ewolucji.  Wybór istnieje po to, by uwieczniać wartości oraz uniwersalne zasady ewolucji a wykorzeniać jednostki oraz grupy społeczne, które zakłócają harmonijny, duchowy rozwój planety oraz cywilizacji.  Wszystkie konfliktowe sytuacje, których doświadczacie, stworzyliście sami na skutek waszej nieświadomości oraz wstecznych skłonności.  Nadszedł teraz czas podsumowań na poziomie osobistym, czas duchowego odnowienia. Okoliczności natomiast są nadzwyczajnym mechanizmem pobudzającym was do zmiany wzorców zachowania oraz zniekształconego odbioru waszej rzeczywistości.  Powtarzamy, że wszystko stanowi proces ustanowiony przez sfery światła i “NIE JEST KOŃCEM ŚWIATA”, a tylko końcem czasów reakcyjnych myśli, zachowań i pojęć.

Jeśli chodzi o Nibiru, informujemy was, że jest planetoidą, która przemknie koło waszego Układu Słonecznego jak herold bogów ogłaszając wielkie zmiany oraz transformację ludzko-planetarną.  Nie musicie się niczego obawiać rozumiejąc, że wszystko, co dzieje się na waszej planecie jest niezbędne, by światło, prawość, miłość i wartości duchowe zaistniały tutaj w pełni swojej mocy.  Nie jest przewidziany żaden kataklizm na skalę planetarną, jednak stopniowo będą następować trzęsienia ziemi i ożywienia wulkanów w różnych rejonach kuli ziemskiej.  Pragniemy uściślić, że określone tereny zamieszkałe i całe ziemskie półkule geofizyczno-magnetyczne będą oczyszczane w ciągu tego roku. Sfery światła kontynuują swój nieunikniony program pozbawiania wpływu kolektywu inwolucyjnego, który obecnie jeszcze panuje i ma decydujący wpływ w waszym świecie.  Sugerujemy, byście oddzielili się od wszelkich wiadomości negatywnie wpływających na wasz stan psychologiczny, emocjonalny i energetyczny.  Nie będziecie mogli ominąć tego, co musi nastąpić, gdyż jest z góry ustalone i stanowi część waszego duchowego wzrastania. Nie zawsze to rozumiecie i wówczas postrzegacie wydarzenia jako negatywne. Najważniejsze dla was jest, abyście zawsze byli zestrojeni z Boskim Źródłem, strzegli swego wnętrza oraz pozostawali w stałej łączności z waszym aspektem transcendentalnym.  Światło pochodzi z waszego wnętrza oraz z połączenia z Boskością, a nie z zewnątrz, ze zniekształconych przez teorie i apokaliptyczne wiadomości umysłów powodujących zamieszanie i chaos w waszym życiu.

Otwórzcie się na światło i łaskę boską, by wasze życie zawsze było źródłem harmonii, pokoju, szczęścia i pomyślności duchowej oraz materialnej.  Plan boski bierze pod uwagę absolutnie wszystko i takie podejście stanowi podstawę pracy mającej na celu zwiększanie waszego zrozumienia i poddania się boskim planom, które zawsze dążą do waszego najwyższego dobra.

25 Komentarzy (+add yours?)

 1. VEGETA
  Maj 26, 2012 @ 20:01:28

  Dobra to ja powiem o co dokładnie mi chodzi. Ja nie czuję w sobie jakiegoś ciężaru karmy. Osoby nieutożsamiające się z polem wibracyjnym mojego otoczenia uważają, że u mnie to jest takie miejsce,z którego się nie wraca. Dziwią się, że w ogóle wytrzymuję. U mnie standardowe tematy to: o jakichś psychopatach, patologicznych związkach itd. Nie obchodzi ich nic poza niskowibracyjnymi sprawami i zdarzeniami. Skoro ja nie czuję potrzeby dalszego gromadzenia karmy i nie warto czegokolwiek im wyjaśniać, to po co z reguły mam z nimi rozmawiać? Logicznym jest, że jak potraktuję te tematy swojsko to podupadnę tak samo jak i oni. Jestem specyficzny, bo ujawnianie swojej prywatności w znacznie szerszym zakresie jest dla mnie oznaką słabości i pokazywania. Takiego obrzydzenia nabrałem już kilka lat wcześniej jak obserwowałem to „sprzedawanie się” w wykonaniu osób, dla których to był niesamowity powód do „dumy”. Wiele rzeczy, nawet tych najbardziej banalnych, w porównaniu z innymi znanymi mi rejonami, jest tych niskich lotów. Owszem czasami przesadzam, ale już w niewielkim stopniu. Projekt NESARA czy tam może jeszcze inny ma właśnie na celu to, żeby i oni zaczęli wyzwalać z siebie to co powinni, a nie że byle co sprowadza ich „do parteru”. Ostatnio zbyt często widzę jak użerają się między sobą. Nie ukrywam, że to dla mnie za mało. Jedynym środkiem, który umożliwia mi łączność ze światem w ramach alternatywy na panujące wokół mnie zgorszenie, jest właśnie Internet. Nie ma nikogo, z kim tak naprawdę chciałbym rozmawiać, nie licząc czasami weekendów. Dlatego ogłaszam w pewnym sensie bunt przeciwko temu dalszemu doświadczaniu. System finansowy bardzo mnie ogranicza i dlatego nie jestem w stanie z sobą nic więcej zrobić. Przecież uzasadnione niezadowolenie wcale mnie nie przekreśla. Jeśli mam być inny to niech albo skończy się ta Czeczenia wokół mnie albo nastanie nowy tymczasowy system finansowy i będę mógł w końcu poczynić coś więcej. A tak to muszę być czujny cały czas i „spławiać” tych, którzy są namolni i chą ze mną „dzieli smutki”, które są dla mnie zbyt obce.

 2. Elunia
  Maj 26, 2012 @ 15:51:46

  Bardzo, bardzo niepokoję się o Krystal.
  Dlaczego milczy?
  Jest wezwanie o powtórzenie medytacji.
  Dla nas o 9.00 p.m. 27.05.12.
  http://terazjesttenczas.blogspot.co.uk/

  • Luxy
   Maj 26, 2012 @ 16:59:54

   A więc medytujemy jutro o godz.9. Na stronie, której adres podałaś są szczególowe wskazówki. Dzięki Elunia!
   A więc do jutra do godz.9! Spotkamy sie w Świetle!

   • Elunia
    Maj 26, 2012 @ 19:23:25

    Luxy, 9.00 pm to 21.00, ale proszę niech ktoś to potwierdzi.

   • Elunia
    Maj 26, 2012 @ 19:30:18

    Dla nas – Polski – 9.00 pm to 21.00, przepraszam za niepełną informację.

    • Elunia
     Maj 26, 2012 @ 19:36:52

     Dodam jeszcze, że link jaki podałam , to „Tu i Teraz” blog Sandry, i zamieszczony został tutaj przez Krystal (po lewej stronie).

 3. alleksa
  Maj 25, 2012 @ 22:07:53

  Krystal, wybacz, że nie na temat, ale mam pytanie:
  Czy ktoś coś wie na temat wczorajszego zdarzenia?

  UFO W REJONIE PUSZCZY KAMPINOSKIEJ WCZORAJ ? ? ?

  Właśnie dostałam od znajomego taką wiadomość:

  „Witaj Marku,
  rozmawiałem z Januszem Zagórskim – ma wiarygodne doniesienie o wczorajszym upadku walcowatego UFO w rejonie Puszczy Kampinoskiej. Wojsko podobno już zaczęło tuszować sprawę. Masz kogoś z rejonu Warszawy, kto mógłby to sprawdzić? Mógłbyś rozkolportować wiadomość?
  Pozdrawiam serdecznie,
  jakby coś było wiadomo więcej to proszę o kontakt”

  „Wczoraj, w godzinach porannych duża grupa mieszkańców zaobserwowała przelot około 30 metrowego walca poruszającego się w nieprawdopodobny sposób. Ludzie widzieli upadek tego obiektu na teren Puszczy Kampinoskiej. Część pól została zasypana czymś w rodzaju metalicznego puchu, w 2 gospodarstwach to coś ścięło czubki drzew a ludzie z okolic miejscowości Gać znaleźli różne części. Miejscowa prasa donosi, że wojsko wypraszało ludzi z terenu Puszczy. Leśnictwo też o tym wie. Lud”

  Czy ktoś coś wie na ten temat?????

  • Diana
   Maj 26, 2012 @ 15:38:38

   Mamy dużą grupę w Warszawie. Może małe śledztwo na nasze potrzeby. Dotrzeć do tych ludzi, którzy to widzieli. Powodzenia !!!

 4. JOANNA
  Maj 25, 2012 @ 20:04:11

  Ten przekaz mówi wiele i wnosi spokój jak pisze Barbara

 5. dasendrije
  Maj 25, 2012 @ 19:31:57

  Co sądzicie o Talmud Jmmanuel
  Podobno przekazali go Plejadanie.

  Jednak sam wstęp mnie dziwi. Bo ponoć PIERWSZY CZŁOWIEK NA ZIEMII został poczęty z ZIEMSKĄ KOBIETĄ. Przecież to się raczej wyklucza. To by oznaczało, że albo żyły tylko kobiety heheh, albo rasa ludzka już istniała.

 6. Mayan
  Maj 25, 2012 @ 19:11:34

  Kochani
  W poniedziałek wyczytałam (na mojej poczcie) coś bardzo pocieszającego (zwłasza mnie) cytuję fragment :
  A jednak jesteś bezkresem , nieskończonością.

  Nieskończoną ilością możliwych materializacji, jedyne co musisz zrobić to , w to uwierzyć, jedyne co musisz zrobić to być sobą i pozwolić sobie na bycie sobą.

  Możesz zmaterializować dowolną wersję siebie i swojego ciała , właśnie tu na Ziemi

  Otworzyły się nowe portale rzeczywistości, które łączą nasz Świat z wymiarem piątym, a tu wszystko jest możliwe i dzieje się niemal natychmiast.

  Bardzo , naprawdę bardzo już chciałabym być w wymiarze piątym ,i wtedy nikt pewnie by mnie nie poznał ,(odłmodzona a jakże ) (żartuję )
  Przesyłam Światło i Miłość

 7. Luxy
  Maj 25, 2012 @ 13:54:43

  Kochani!
  Wczoraj pisałam o „spektaklu” z udziałem gołębi – Białgo i Czarnego, Czarny adorował Białego, a gdy Biały poleciał, to Czarny poleciał za nim (wnioski pisałam wczoraj).
  Dzisiaj był nowy „spektakl”. Gdy szłam z psem na spacer zauważyłam, że 2 gołębice Biała i Czarna zabiegają o wzlędy Czarnego gołębia. Gdy wracałam ze spaceru, zobaczyłam taki obrazek: na drzewie na jednej gałęzi siedziały 2 Białe gołebie a nadrugiej gałęzi 2 Czarne.
  Wniosek? Każdy wrócił do „swoich’. WOLNA WOLA!
  Więc baj, baj Ciemni, taki jest Wasz wybór!
  Wam Istoty Światła przesyłam DUUUŻO MIŁOŚCI

  • Bonjovi
   Maj 25, 2012 @ 18:59:02

   do Ciemnych tez nalezy wysyłać miłość a nie żegnac tylko ich zegnac xD takie momje male wwtracenie 🙂

   • Luxy
    Maj 25, 2012 @ 20:36:33

    Wybacz – ja wysyłam miłość TYLKO do istot Światla, a dla Ciemnych mam wspólczucie. Ty oczywiście możesz wysyłać miłość do Ciemnych też -może im pomoże…Wolna Wola…
    P.S Uważaj, żebyś się na nich nie otworzył, bo wykorzystają na pewno!

    • Gabriel
     Maj 25, 2012 @ 21:51:09

     Witaj!
     Czyli stosujesz ocenianie jak w 3D. Te Istoty Ciemne, są tak samo stworzone przez Stwórcę jak Istoty Świetliste, czy ludzie.I Istoty Ciemności wybrały taką drogę doświadczania życia i za to będą rozliczani, jak każdy w którymś momencie. Możemy tego nie przyjmować do swojej świadomości, bo każdy ma wolną wolę wyboru i każdy ponosi konsekwencje swojego wyboru.
     Pozdrawiam – M’

    • Luxy
     Maj 25, 2012 @ 23:14:38

     Gabriel! W zasadzie myślimy podobnie, no może z dronymi wyjątkami. Pewnie kiedyś to sobie wyjaśnimy…

    • Luxy
     Maj 26, 2012 @ 08:28:37

     Gabrielu i Bonjovi! Zachecam Was do przeczytania mojego komentarza pod przekazem „Czy zdobędziecie się na wysłanie miłości?”

    • Bonjovi
     Maj 26, 2012 @ 16:52:46

     moim zdaniem istoty ciemne tez są częścią boga, jeżeli kochasz siebie czy mnie to kochasz tez boga i jeżeli kochasz ciemnych, tez kochasz boga, ta miłość nie jest wtedy gorsza ani lepsza, ta miłość bardziej uszlachetnia bo jest ona trudniejsza. A ciemni nie zawsze byli źli, oni wybrali ta role w tej rzeczywistości. Namaste ;]

    • Bonjovi
     Maj 26, 2012 @ 16:54:57

     chociaż, wybaczenie tez jest dobrym rozwiązaniem. tak jak preferują to robić nasi kosmiczni bracia. Wybaczają i nie ingerują w wolna wole.

    • Luxy
     Maj 26, 2012 @ 17:05:53

     Bonjovi – jak widać, szybko się uczysz! Tak trzymaj! Z miłością -Luxy

    • darszyr
     Maj 26, 2012 @ 19:15:58

     Sam akt wysyłania Miłości, Światła tworzy barierę ochronną przed Ciemnymi, więc skąd obawa, że możemy się otworzyć na Ciemnych i oni to wykorzystają, to chyba jest jakieś straszenie… no chyba, że intencja przesyłania Miłości nie była zupełnie czysta, wtedy byc może taka sytuacja miałaby miejsce, ale to jest tylko „może”
     Pozdrawiam serdecznie

    • Jack
     Maj 28, 2012 @ 14:13:25

     Wysyłanie miłości do ciemnych nie jest aż takim złym rozwiązaniem jak to się tylko pozornie może niektórym wydaje – bo dla naszej strony „grozi” to tylko takim skutkiem że tamci (oczywiście potencjalnie nie wszyscy) zaczną od razu uciekać tam „gdzie pierz rośnie” – lecz być może dany procent się jednak „cudem” jakoś „nawróci” – i dlatego warto im w tym choćby spróbować pomóc – choćby jedynie z tego prostego faktu że jest ich obecnie (oczywiście w dużym przybliżeniu) około 90% populacji – więc w nowym świecie jeśli wszyscy „ciemni” mieliby nie przejść to będzie jednak cokolwiek pustawo..(choć to oczywiście też kwestia gustu 🙂 – więc chyba warto walczyć o każdą duszę bez względu na niewłaściwe a istniejące jak widać „uprzedzenia” – dodatkowo również dlatego że kosmos jest raczej dość spory i pracy dla nawet „nuworyszy” (i to obojętnie jakiej byli wcześniej powiedzmy „proweniencji”) lightworkerów na innych światach na pewno nie zabraknie…

 8. Barba
  Maj 25, 2012 @ 09:52:51

  podoba mi się ten przekaz, ze względu na konkretność i spokój, jaki z niego emanuje…

 9. Gajdzioch
  Maj 25, 2012 @ 07:30:38

  No witka dzisiaj:)
  Krystal dziękuję Ci bardzo za Twojego bloga, ponieważ znów pomogłaś mi zrozumieć następną rzecz w moim życiu.
  Pisałem już wcześniej o moim pragnieniu aby to wszystko co złe tzn. głód, wojny, wyzysk i inne uciski się skończyło, a zmiany już trwały w najlepsze tylko ja o tym nie wiedziałem. Kiedy czytam takie przekazy jak ten to jestem szczęśliwy, że nasza planeta się odrodzi. Nie wiem czy wezmę w tym udział ale coś mi się wydaję, że to przez co teraz przechodzę nie pójdzie na marne i dam sobie szansę wzniesienia się z Wami:)
  Przesyłam Wam Światło i Miłość.

  • Luxy
   Maj 25, 2012 @ 18:23:42

   Nie dopuszczaj do siebie zwątpienia, bo sobie szkodzisz, Wypełniaj się światłem i miłością, a będzie O.K.

PRAWA AUTORSKIE Copyright (C) by Krystal Freeman 2010. Do wszystkich przeze mnie przetłumaczonych tekstów na tym blogu, chyba, że zaznaczono inaczej. Rozpowszechnianie moich tekstów jest dozwolone i mile widziane pod warunkiem podania linku do oryginalnego tekstu na moim blogu i bez zmian tekstu.
%d blogerów lubi to: