Kwantowa Świadomość – Natura Czasu

.

.

Tłumaczenie Teresa Serafinowska

Pozdrowienia Mistrzowie, Jam Jest Metatron, Książę Światła i pozdrawiam każdego z was w tym wektorze ponadczasowej przestrzeni. Otaczam was bezwarunkową miłością.

System fizyczny w dualności jest ukierunkowaną iluzją. Śnicie sen o ludzkości. Jesteście potężnymi istotami duchowymi, które noszą w sobie filtr. Jesteście Boskimi Iskrami Stwórczego Źródła, które odwiedzają Ziemski Uniwersytet. A więc musicie zaakceptować ten aksjomat i spróbować z waszego punktu widzenia zrozumieć szerszą rzeczywistość, która istnieje poza waszymi fizycznymi wyobrażeniami, a jest ich wiele.

Natura czasu
Tak więc mówimy o czasie. Czas i przestrzeń są aspektami tego samego mechanizmu. Przestrzeń jest w pewnym sensie wyrażeniem zamrożonego czasu, który jest utrzymywany w formacie kinetycznej matrycy  pośród dualności, co uwzględnia rozdzielenie i program iluzji celowo zaprogramowanej przez metrykę czasu. Zatem odpowiednio do tego czas w przeciwieństwie do przestrzeni znajduje się w dynamicznym, swobodnym przepływie. Obie formy występują w harmonicznych błyskach jednostek świadomości za pomocą mechanizmów wewnętrznych i zewnętrznych impulsów materii do antymaterii przez czarne i białe dziury. Wewnętrzne-zewnętrzne błyski harmoniczne nie są tylko punktem, w którym przestrzeń i czas stapiają się w jednorodną pianę, stanowią też część percepcji przebłysków świadomości, jakie włączają uwagę w każdym bieżącym życiu. Ma to związek z magiczną liczbą Plancka, przy 10 do -44 sekundy (czas Plancka wynosi: t(p) ≈ 5,4·10-44 s). W tym punkcie miesza się czas i przestrzeń, które stają się nielinearne, a do gry wkracza aspekt torusa. Przestrzeń jest odbijana odwrotnie, z powrotem do siebie, a jednostki czasu biegną w nieliniowym nieciągłym kwantyzowanym polu tego, co nazywacie przeszłością, teraźniejszością i przyszłością. Kontinuum czasoprzestrzeni rozpuszcza się, że tak powiem, i staje się świadomą jednostką energii, która reformuje się do materii i antymaterii, będąc równocześnie wciąganą i wyrzucaną  przez białe i czarne dziury.

Zostało to omówione w poprzednim raporcie i nie będziemy analizować tego fenomenu i przekazu. Naszym celem jest bardziej skupienie na waszym wyobrażeniu czasu i waszej zdolności wchodzenia z nieliniowego TERAZ do punktu Mer-Ka-Nicznego, w którym możecie modyfikować przeszłość i przyszłość.

Omni-Ziemia
Rozdzielenie waszych „okresów życia” mówiąc waszym językiem, jest  na Omni-Ziemi zakotwiczone w holograficznych wstawkach lub programach „rozdziałów czasu”. Poprzez szereg mechanizmów zaawansowany człowiek może do nich  przeniknąć i przez Mer-Ka-Nę dostać się do centrum Nadduszy, w której jak w światłowodowym zbiorniku za każdym kolejnym razem jest zakotwiczony aktualny „okres  życia”. W tym centrum jesteście rzeczywiście w obszarze kontrolnym, aspekcie jednego i wszystkich „okresów życia” w nieliniowym TERAZ, mogąc je odkrywać i zmieniać.

Będąc zakotwiczonym podczas obecnego programu czasowego Omni-Ziemi w niektórych punktach węzłowych wykazujących częste anomalie  wielowymiarowe, nie ma potrzeby ich odwiedzania, aby do nich  wniknąć. Łatwiej można je odwiedzać poprzez świadomość kwantową. Ten proces jest nauczany w Kluczach Metatronicznych.

Pytanie: czy istnieją obszary Ziemi powodujące naturalne zniekształcenia czasu?

Metatron: Te istnieją rzeczywiście. I już wcześniej o tym rozmawialiśmy.  Czas może być porównany do określonego typu programu komputerowego. Często wasze programy „Windows” w laptopie czy komputerze stacjonarnym mogą ulegać wypaczeniom a pożądane rozdzielenie podprogramów może stwarzać mieszanki, które przekręcają i deformują pożądany porządek. Według tej analogii możemy powiedzieć, że czas i przestrzeń, jakimi je postrzegacie, są liniowymi podprogramami projekcji ziemskiej siatki rzeczywistości. Czas i przestrzeń, można powiedzieć, są holograficznymi wstawkami, które pozwalają, żeby kwantowa Omni-Ziemia pozostawała czysta w symultanicznej rzeczywistości TERAZ, oddzielając pozornie niezależne „pobyty kolejnych wcieleń” od centrum uwagi.

Dlatego opowiadamy wam, że tak samo, jak wasz Windows może produkować czasem anomalia w swoich celowo rozdzielonych programach, tak i program holograficznej matrycy Ziemi czasu linearnego może zmieszać swój strumień i spowodować zniekształcenia.  Te zniekształcenia pojawiają się na kilku poziomach. Pierwszym z nich jest strumień grawitacyjny, który w niektórych miejscach może przepłynąć rytmiczną falą jako wzrost lub wahnięcie. Kiedy to się dzieje, absolutne zniekształcenie grawitacji wpływa na kontinuum czasoprzestrzenne okolicy i stwarza wymiarowe pole otwarcia podobne do tego, które pojawia się na biegunach.

Punkty anomalii czasoprzestrzeni
Wszystkie wersje Omni – Ziemi współistnieją dzięki programowaniu liniowemu. Lecz ten aksjomat prawdy jest dla was, ludzi, z pozycji 3-go wymiaru początkowo bardzo trudny do dostrzeżenia lub w ogóle niezrozumiały.

Dzieje się tak, ponieważ aspekt 3D ludzkiej struktury fizycznej funkcjonuje pośród manifestacji dwoistości i jako efekt „programów” czasu linearnego, które umożliwiają doświadczanie planu ziemskiego. Jesteście zatem przed-indoktrynowani do linearnego postrzegania w egzystencji planu ziemskiego. Ten liniowy program postrzegania w dużym stopniu wyobraża „normalny” wzorzec rezonansu dla rodzajów empirycznych prawdopodobieństw, które ludzkość wybiera, wyprojektowuje i postrzega, „wzrastając” ku szerszej świadomości   z najniższego punktu gęstej fizyczności. Jednak mówimy wam, że rzeczywistość Źródła, z której wynurzają się wszystkie okresy życia, nie jest wykuta w „kamieniu”, dlatego wasze przeżycia nigdy nie były z góry określone. Wybieracie z asortymentu potencjałów doświadczenia, jakie chcecie przeżyć. Zarówno Kosmos jak i całe Życie wewnątrz i na zewnątrz, zawsze są stwarzane w chwili TERAZ.

I, jakkolwiek wasze uwarunkowania 3D są linearne, nie tylko macie zdolność wydostania się poza fizyczny program, będziecie też chcieli osiągnąć cel ostateczny. Jakkolwiek  żywe, fizyczne ciało jest zamieszkałe przez ludzką świadomość, operuje jako intensywny punkt koncentracji  na ziemskim placu doświadczeń. Nagromadzenie świadomości w ciele fizycznym na wszystkich poziomach, koncentruje swoją własną niezliczoną sieć percepcji zmysłowych i komunikacji zarówno na poziomach normalnych jak i nadzwyczajnych. W odniesieniu do tych ostatnich, postrzegacie coraz więcej tego, co nie jest rozpoznawalne „normalnymi” fizycznymi zmysłami. Istnieją ogromne ilości kolorów, dźwięków, kodów elektromagnetycznych i odczuć zmysłowych, które widzicie i postrzegacie świadomie na poziomie komórkowym a także krystalicznym poziomie sieci czakramów promieniejących do świadomości kwantowej, które są geometryczne i mają na was wpływ pod względem częstotliwości. Ta sieć jest w harmonijnej wibracji połączona  ze wszystkim innym. Lecz ludzkość nie jest jeszcze  świadoma tych wyjątkowych poziomów interakcji, zachodzących krystaliczno – elektromagnetycznie i materialnie w biologii pomiędzy wszystkimi widmami ciała. Interfejs ten znajduje się w krystalicznym ciele świetlistym-Mer-Ka-Na i osiąga znacznie więcej, niż rozpoznaje większość ludzi.  Jednak fizyczne komórki mogą, zgodnie z biologią, ze sobą  współdziałać, a ich aktywność rozpuszcza jeszcze wyższe centra krystalicznej świadomości ciała świetlistego, co je wiąże w i poza czasem liniowym. Faktycznie w wielowymiarowości.

Wielowymiarowe hologramy czasu
Tak, w tym przekazie o czasie i jego naturze porozmawiamy o więcej niż jednym kontekście. Pomówimy o ludzkim postrzeganiu czasu, jak dostosowuje się się do waszych ziemskich bytności, waszych doświadczeń i waszej zdolności pisania i zapisywania na nowo przyszłości i przeszłości. Dotkniemy też lekko mechaniki rozdzielenia wsadów holograficznego programu czasu na Ziemi i waszego zakotwiczenia w określonych punktach na Omni-Ziemi. Obecnie wiele punktów na Ziemi posiada magnetyczne i grawitacyjne oscylacje, które wytwarzają anomalie czasowe. Niektóre z nich będą rozpoznane, inne nie. Do teraz nikt z waszego głównego nurtu akademickiego tego nie rozumie, nie mówiąc już o zaakceptowaniu. Czas jest podprogramem fizyki światła i zasadniczo jest stworzoną iluzją. To może i będzie współoddziaływać z punktami zakotwiczenia przez siłę ciężkości, stosunkiem obrotów Ziemi, elektromagnetyki i niebiańskich ustawień. Wszystko to są mechanizmy owych fenomenów.

Obecnie czas, jaki odczuwacie, jest po prostu postrzeganiem. Zapewniamy was, on istnieje poza dualnością,  w nieliniowy sposób.  I nawet w przefiltrowanym obiektywie dualności występują na waszej planecie określone rejony wymiarowych nawarstwień, które mogą powodować zauważalne anomalie czasowe. Wiedzcie, że istnieje wiele Ziem, które występują koncentrycznie pośród przestrzeni i uświadomcie sobie, że ludzkość zamieszkuje Ziemię fizyczną. Istnieją mechanizmy częstotliwości, które łączą te nawarstwienia paralelnych (równoległych) wymiarów, a te stwarzają bramy do innych ram czasowych – podprogramów i rzeczywistości współistniejąc inaczej i bardziej namacalnie w tych wyjątkowych obszarach.

Czas symultaniczny
Aby wyjaśnić to zgodnie z waszą obecną analogią komputerową, czas i przestrzeń stanowią podprogramy cyfrowo-wymiarowego światła. Czasoprzestrzeń stanowi zatem holograficzny serwer, który ma możliwość przechowywania w swojej pojemności równocześnie wiele innych plików i pod-plikóww  Tak, jak istnieją kolejne etapy dostępu do komputera, które zezwalają wam widzieć wszystkie programy i pliki, i nawigować od jednego do drugiego, tak samo istnieją miejscowe wektory na Ziemi, programy kotwiczące holograficzne dostępy wymiarowe, dostępy do innych metrycznych plików matryc rzeczywistości i formatów czasu.

Z tego powodu, żyjąc  w tym „obecnym” wcieleniu w czasie postrzeganym jako dzisiejszy, żyjecie również swoimi innymi życiami równocześnie. Programy „czasu” mają naturę holograficzną i są  kopiowane i w określonych obszarach, szczególnie w rejonach polarnych, kodowane. Dostępy lub dostępy multiprogramów występują właśnie tam.

Rejon kryształowego wiru w Arkansas zawiera wiele nawarstwień i niezliczone dynamiki energii czasoprzestrzennych. To rzeczywiście jest krystaliczny portal, lecz powiemy, że otwarty portal, ponieważ nie jest to  tunel do innych punktów w Kosmosie, lecz faktycznie (i szczególnie) wyjątkowy dostęp do innych aspektów wymiarów tego, co może być nazwane holograficznym programem Omni-Ziemi. Może to być określone jako wektor dostępu czasu. Jest jednym z wielu koordynujących punktów na waszej planecie, który zawiera skrypty kodów czasu. Takie koordynujące punkty są kotwami, które łączą każdą rzeczywistość z fizycznymi światami, Omni-Ziemią. Następnie wewnątrz tych koncentrycznych wektorów nawarstwień  można otrzymać łatwiejszy dostęp do innych programów czasowych, innych królestw z innych wymiarów zgodnie z częstotliwością. Starożytni mistrzowie wiedzieli o tym i z pewnością – w różnym stopniu – wielu z tych, których można nazwać tubylcami.

Wektory dostępu czasowego nie są jedyną drogą, aby dostać się do innych rzeczywistości. Faktycznie można to osiągnąć na wiele sposobów, włącznie z krystaliczną energią rezonansu Phi w głęboko medytacyjnym stanie. Jednak, co w czasie jest inne, to to, że programy czasu Omni-Ziem same są wkotwiczone – używając prostego wyjaśnienia – w określonych przygotowanych punktach, które występują na waszej planecie w pewnych częstotliwościach matryc. Te różnią się celem i  miejscami, to: Titicaca, Arkansas, Grand Tetons, Mount Shasta i Roslyn, które są niebiańskimi gwiezdnymi wrotami. Wcześniej dostępy do innych królestw, epok, innych programów czasu ziemskiego, umożliwiały podróże do innych wymiarów   w przestrzeni. Czy widzicie różnicę?

Pytanie do Metatrona: Czy zatem mówisz, że Arkansas i inne podobne „wektory dostępu czasu” dopuszczają lub podwyższają zdolność do podróżowania w czasie?

Metatron: Tak. Ale pozwólcie nam określić dobitniej lub lepiej mówiąc, że wszystkie programy holograficznego programu czasu współistnieją bardziej wyraźnie, bardziej odczuwalnie w takich właśnie miejscach. To nie znaczy, że jeśli pójdzie się do krystalicznego wiru w Arkansas, zniknie się z rzeczywistości i zmaterializuje się w programie przeszłości lub przyszłości, oznacza bardziej to, że to jest okno czasowe do innej sekwencji czasowej dające większy dostęp. Ale my mówimy wam też, że tutaj naprawdę mogą występują materializacje, często celowe a niekiedy przypadkowe. Mówimy wam, że niektóre cywilizacje techniczne z przyszłości i przeszłości mówiąc waszymi słowami, które rozumieją rzeczywiste dziedziny nauki dotyczące podróży w czasie i takie wektory dostępu czasu, mogą odwiedzać inne epoki w różnorodnych celach. Naprawdę to może się zdarzać.

Podróże w czasie
Podróże w czasie pojawiają się w waszej przeszłości i przyszłości. Choć istnieją przykłady, gdzie ludzie przechodzili tymczasowo przez różne hologramy czasu, istnieje bardzo mało przypadków, w których to przejście było trwałe. Wasz admirał Byrd rzeczywiście naprawdę wkroczył do innej epoki czasowej podczas swojego lotu polarnego (1). Większość zaginięć samolotów, które miały miejsce nad Trójkątem Bermudzkim, co jest powszechnie znane, nie było związanych z trwałymi przejściami. Wystąpiły załamania czasoprzestrzeni, lecz samoloty nie całkiem zniknęły w innej epoce czasowej. Najczęściej były to upadki do morza spowodowane zakłóceniami pracy instrumentów.

Z pewnością wasze rządy, które współpracują z tajnymi firmami, zdążyły już wypracować  prymitywne mechanizmy dla podróży w czasie. Jednak nie są one jeszcze na rozsądnym poziomie, a obciążenie, jakie towarzyszy ludzkiemu „organizmowi”, jest poważne, ponieważ ludzkie ciało podczas każdej podróży starzeje się o około 7 do 10 lat. Obecnie mogą się przemieścić do przodu o około 20 lat i nie są zdolni do podróży w przeszłość. Z czasem, kiedy urządzenie z magnetycznych energii wykorzystywane w krystalicznym polu bioplazmy zostanie przekształcone, sytuacja ulegnie znacznej poprawie i nawigacja czasowa stanie się zamierzona, a nie będzie związana z przypadkowym niepowodzeniem.

Optymalna nawigacja czasowa występuje w Mer-Ka-Nie poprzez świadomość szeroko rozwiniętego pola bioplazmatycznego i podczas, gdy bez wątpienia w kategoriach wektorów czasowych wspierana przez krystaliczne aparaty, będzie obsługiwana głównie przez iloraz świadomości światła podróżującego. Wielu z was podróżuje podczas snu bardzo często, i w tym tkwi klucz do sukcesu, ponieważ uczycie się coraz większej klarowności w poszerzonym stanie świadomości.

Rzeczywiście istnieją prawa fizyki umożliwiające międzywymiarowe sterowanie czasem i przestrzenią,  które można zastosować.

Ostatecznie ludzkość ponownie odkryje te prawa. A kiedy to się stanie, widoczne granice pomiędzy przeszłością, teraźniejszością i przyszłością staną się bardziej zrozumiałe.  Jak właśnie wyjaśniliśmy, doświadczanie dwoistości w trzecim wymiarze zawiera parametry, które ograniczają ludzkości szersze wymiarowe postrzeganie.

Chodzi tu o faktyczny filtr pojedynczego obiektywu trójwymiarowego, który powoduje złudzenie  liniowo następujących po sobie rozszerzeń czasu. Dokładnie to jest powód, dlaczego ludzkość uważa, że istnieje jedna chwila a następna chwila przyjdzie, kiedy poprzednia zniknie w wielkiej mgle przeszłości i to funkcjonowało od dawna. Mówimy wam, że wszystko w i na Omni-Ziemi i faktycznie w Multiversum istnieje równocześnie. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość ukazują się tym, którzy istnieją w rzeczywistości trzeciego wymiaru. A programy, które oddzielają osobne daty epok czasowych na Omni-Ziemi, mogą być kontrolowane.

Przeszłość nie jest ustalona
Przeszłość i przyszłość, jaka „wierzycie, że jest”, istnieje jako następstwo elektromagnetycznych receptorów, które znajdują się w krystalicznej części fizycznego mózgu i niefizycznego Ducha w ultrafioletowym polu. Te elektromagnetyczne kody mogą być zmieniane i rzeczywiście znajdują się w ciągłym przepływie. Piszecie swój los i ten wasz los nie jest dynamiczny w sposób liniowy. Wytwory waszej przeszłości są tak samo ważne, jak stwarzanie teraźniejszości i przyszłości. Przeszłość naprawdę jest plastyczna i nie jest bardziej stała niż wasza przyszłość. Teraz wasz duchowy proces i przekonania stwarzają waszą przeszłość, i istnieje tyle ważnych wersji przeszłości, ile jest przyszłości. Mówimy wam, że, gdyby następne pokolenie w młodości było uczone w szkołach, że Cesarstwo  Rzymskie do 17 wieku rządziło światem, taka przeszłość naprawdę mogłaby się stać rzeczywistością a znalezione dowody mogłyby to potwierdzić. Jednak byłaby to zupełnie inna przeszłość od tej, stworzonej przez starsze pokolenie. Lecz OBIE byłyby prawdziwe. Obie byłyby oddzielnymi, jednak istotnymi plikami w holograficznym programie czasu.

Jako ludzie żyjący w dualności bierzecie za pewnik fakt, że obecne działania zmieniają przyszłość, jednak obecne działania mogą zmienić również przeszłość. Przeszłość nie jest bardziej odseparowana czy oderwana od waszej teraźniejszości, czy decyzji, jakie podejmujecie dzisiaj. Dzielimy się z wami wielkimi prawdami, abyście mogli je rozważyć, ponieważ wszystko, co czynicie, wpływa na waszą przeszłość, a wy możecie w związku z tym usunąć ze swojej obecnej sytuacji to, co nazywacie traumą czy niewłaściwymi działaniami, które zaistniały przed laty lub w innych wcieleniach.

Zachęcamy wszystkich, aby to uczynili! Elektromagnetyczne portale krystalograficzne w obrębie ludzkiego mózgu będą u każdego z was przekute totalnie i całkowicie niepowtarzalnie. Prawdopodobna przeszłość może być zmieniona, a takie zmiany są naprawdę niezwykłe. Te zmiany zachodzą spontanicznie na bazie podświadomości. Możecie nauczyć się tego teraz świadomie odwiedzając świadomość kwantową poprzez Mer-Ka-Nę.

Liniowy aspekt przeszłości rzadko jest tym, o czym pamiętacie, że to było. W rzeczywistości ciągle przyporządkowujecie wasze wspomnienia do przeszłości z doświadczaniem każdej nowej chwili, każdego nowego wydarzenia. Jest to stała metamorfoza następująca od chwili doświadczenia danego wydarzenia. Wasi hipno-terapeuci dobrze wiedzą, że w mózgu ludzi  można zaszczepić pseudo-wspomnienia z fikcyjnych lub zmieniających się obecnych wydarzeń za pomocą wewnętrznych podróży  i te wydarzenia będą przedmiotowo bardzo rzeczywiste. w prawdziwym tego słowa znaczeniu To jest powód, dla którego przyszłość, teraźniejszość i przeszłość są przez każdą jednostkę stwarzane wciąż od nowa jako przekonanie, postawa i połączenia, i że zmieniają się. I proszę, zwróćcie uwagę, że to, co się pojawi, jest prawdziwym relaksem w czasie rzeczywistym a nie metaforycznie. Zmiany, jakie podejmujecie, są faktycznie prawdziwe.  Małe wewnętrzne dziecko naprawdę nadal ciągle tkwi w środku dorosłego człowieka, gdy rozwijacie się na przestrzeni lat. Lecz to wewnętrzne dziecko również jest dynamiczne, nie uformowane w stałą wersję, która pozostaje ciągle taka sama. Wewnętrzne dziecko ludzkie ciągle się zmienia, codziennie, jak czyni to dla swojej przyszłości nastolatek, młody dorosły i starszy człowiek.

Nowy list z przeszłości
W związku z tym teraz, kiedy wchodzicie w energię wstępowania (Wzniesienia),  do was należy pochwycenie energii chwili TERAZ, wejście w nią i rozpoznanie, że przeszłość, wasza własna przeszłość, może i musi być przemieniona z waszej obecnej pozycji. W chwili TERAZ poprzez Mer-Ka-Nę możecie przemienić i osiągnąć kontrolę jako taką pośród waszej wielowymiarowości. To jest święta uniwersalna prawda, i ta prawda rozszerza się, kiedy wkraczacie. Ona dokonuje ekspansji w energii, która  przyznaje wam punkt podparcia współtworzenia w niepowtarzalnej chwili TERAZ ponad czasem liniowym i holograficznymi pobytami w czasoprzestrzeni Omni-Ziemi. Mówimy wam,  wasze osobiste problemy i blokady powstają, gdy zachodzą spontaniczne zakłócenia dogodnego rozwoju przeszłości. Według niektórych scenariuszy pojawiają się poważne nerwice, ponieważ jednostka nie zmieniła swojej przeszłości. Na przykład ktoś może wybrać wcielenie, w trakcie którego był częścią katastroficznych wydarzeń z traumatyczną utratą ludzkiego życia. To może zostać wybrane dla rozwoju z niezliczonych powodów. Możliwe, że jednostka w następujących po  tym kolejnych wcieleniach będzie o wiele bardziej wdzięczna i rozumiejąca, że życie może się zakończyć wyraźnie nieoczekiwanie.

Jednak te potężne marzenia, które zostały wybrane na okres życia jako lekcje, często  są tak przeciążone emocjonalnie, że w innych programach życiowych krwawią i mają negatywne skutki. Te niekorzystne wpływy  mogą odciskać się jako intensywne lęki przed lataniem lub jako lęk przed wodą, przed utopieniem i tym podobne. Mistrzowie, możecie wkroczyć do świadomości kwantowej i wyeliminować negatywizmy, które zawierają lekcję  i wydarzenia związane z rozwojem i całkowicie zastąpić je pozytywnymi alternatywami. Możecie odmienić przeszłość!

Ponieważ jesteście zobligowani, aby  naprawdę zrozumieć, że rzeczywiście istniał powód, dla którego wybraliście przeżywanie traumy, tak samo jest też prawdą, że niektóre z traumatycznych lub mniej pożądanych doświadczeń pokazują wam sens tego, co może się wydarzyć, kiedy stwarzacie swoją własną rzeczywistość nieświadomie. Jeśli utrzymacie mentalne przekonanie, że świat jest zły, lub że jesteście niegodni, taka zindywidualizowana duchowa projekcja manifestująca się w waszych myślach będzie przyciągać do fizycznej rzeczywistości nieszczęśliwe przeżycia. We wszystkich przypadkach macie jednak możliwość i musicie wyciągać nauki z tych wcześniejszych doświadczeń, aby móc je później pozytywnie zmienić. To jest konieczne i może być zrobione świadomie w Mer-Ka-Vie czy Mer-Ka-Nie – na poziomie jej świadomości.

Jeszcze raz, klucz tkwi w zrozumieniu, że wszystkie rzeczywistości są w ruchu.  Wszystko może ulec zmianie.

Świadomość kwantowa
Mistrzowie, wasze rzeczywistości we wszystkich ziemskich pobytach zawsze są w stanie płynnym. Nic z tego, czego doświadczyliście, nie jest wykute w kamieniu, lecz ludzkość zapomniała o tej wielkiej prawdzie. Dlatego powiadamy wam, że każdy scenariusz, jakiego doświadczacie, zawiera wiele potencjałów w niezliczonym menu możliwości. Te, które nie zostały przez was poznane,  są tak samo ważne, jak owe, które przeżyliście. W związku z tym macie zdolność do przemieszczenia do dowolnego wektora poprzez kwantową świadomość Mer-Ka-Ny, aby odmienić każdą rzeczywistość. Jeśli wy (i wy wszyscy to macie) wybraliście szczególnie traumatyczne doznania, możecie zamienić je na takie, jakich pragniecie.  Zawsze pamiętajcie o tym, że świat naprawdę jest tworzony holograficznie poprzez wasze procesy myślowe, przepracowywane w rzeczywiste odbicia obrazu swoich własnych wytworów. Jeśli naprawdę rozumiecie, że wasze fizyczne doświadczenia i wasze otoczenie jest całkowitą materializacją waszych własnych ustrukturyzowanych duchowych wytworów i przekonań, wtedy trzymacie klucz do drzwi do napisania przyszłości, i rzeczywiście do napisania na nowo zgodnie z tym, co myślicie o przeszłości.

To przejawi się poprzez uważne i optymalne wykorzystanie waszej Boskiej Woli. Jednak to wymaga skoncentrowanej myśli i ciągłego skupienia uwagi na staraniach. Zanim  odzyskacie mądrość i oświecenie, to w przebiegu urzeczywistniania waszej prawdziwej energii swoboda myślowa jest   mieczem obusiecznym. Korzystając z wolnej woli w mniej świadomych okresach życia, czynicie z fizycznej rzeczywistości coś mniejszego niż to, co mogłoby optymalnie zaistnieć. Lecz znowu z wyższego punktu widzenia, wyniki poprzez przyczynę i skutek również powodują duży wzrost. Odwiedzacie „Uniwersytet Dualności” na poziomie ziemskim aby uczyć się, jak powinno się stwarzać ze świadomością odpowiedzialności, i to dotyczy również procesów rozwiązywania problemów i pokonywania wyzwań.

Na wyższym poziomie ludzkość pozostaje świadoma swojej prawdziwej wewnętrznej natury i boskości oraz swojego duchowego celu i niefizycznego Źródła. Lecz większość ludzkości  w trzecim wymiarze utraciła  kontakt z tą mądrością. Tak mocno koncentrowaliście się na gęstości waszej fizycznej rzeczywistości, że stała się jedyna rzeczywistością, jaką uznajecie i tym samym utwierdzacie.

Pozytywny proces – wielowymiarowe „Prawo Przyciągania”
W obecnej chwili świadomości możecie zaprogramować rozum pro-aktywnie, aby koncentrować się na pozytywach. Jeśli wprowadzacie pozytywne wizualizacje obrazu w miejsce trudnego lub nieprzyjemnego scenariusza, wasz duch będzie projektował telepatyczne fale energii dla pozytywnych zmian. Na sobie możecie nauczyć się rozpuszczania negatywnej myśli lub wyobrażenia, zastępując je przeciwieństwem.

Jednak nie wystarczy powstrzymać negatywnych myśli takich, jak lęk, samo-wstręt, złość, poczucie winy czy żalu. One bardziej muszą być rozpoznane, skonfrontowane i wymienione. Poprzez głęboki wewnętrzny przegląd myśli i uczuć możecie dokonać inwentaryzacji waszego pola emocjonalnego i zapobiec fałszywemu systemowi przekonań. Właściwie tak przeprowadzony proces i rozbieżna natura przyczyny i skutku doprowadzi was ostatecznie do oczyszczenia. Lepiej wcześniej niż później.

Nauczcie się rozpoznawać negatywne wzorce poprzez intencję, kiedy pojawią się negatywne lub gęste uczucia. Zastąpcie je wtedy natychmiast przez szczęśliwsze, radośniejsze, pozytywne uczucia. Jednak tutaj łatwo o niezrozumienie i łatwo po prostu stłumić negatywizm poprzez radykalne odrzucenie. To jest dużo bardziej złożony zakres stosowania, jednak mimo wszystko można to usunąć.

W niektórych scenariuszach naturalna reakcja, gdy ktoś próbuje nad wami dominować nie jest niestosowna. W takich przypadkach nie jest właściwe pozwalanie innym, aby was kontrolowali. Nie powinniście przepraszać siebie, kiedy ktoś nadepnie wam na odcisk. Z czasem nauczycie się, jak możecie utrzymać waszą własną integralną kompletność, kiedy reagujecie z poziomu nieemocjonalnej reakcji. I wtedy nie będziecie zaplątani w ping – ponga negatywnych form myślowych. Wasz Mahatma Gandhi uczył tego poprzez swój własny przykład.  Branie  udziału w dualnym agresywnym gniewie  może szybko tak obciążać i stwarzać tak gwałtowne energie,  że w innych wcieleniach krwawicie, dokładnie jak w przypadku negatywnych skutków  teraźniejszości. I w związku z tym one mogą i muszą zostać ostatecznie usunięte.

Obecnie wasze wielowymiarowe równoczesne życia dochodzą do interesującej dynamiki.  Z wielowymiarowego punktu widzenia każda „wersja waszego życia”  rzutowała wcześniej na wasze życzenia i systemy przekonań, i ta energia może ponad miarę wpływać do całych szeregów waszego wielowymiarowego pola kwantowego. To również w różnych stopniach ma wpływ na „Prawo Przyciągania”.

Wyobraźmy sobie na przykład, że w „obecnym” życiu staracie się stworzyć bogactwo. Lecz w dziesiątkach „poprzednich” wcieleń byliście mnichem lub księdzem, który złożył śluby ubóstwa i zdystansował się od „materializmu”. Wierzyliście w tych innych wcieleniach, że „pieniądze są źródłem wszelkiego zła”. I tak podejmujecie próby stworzenia bogactwa, a dziesiątki wersji je odrzucają.  Fizyka kwantowa projekcji masowej energii jest jasna. W tym przykładzie mamy energię odrzucającą „większe bogactwo”, co utrudnia jego przyciągnięcie. Dlatego „wcześniejszy” system przekonań  musi zostać zmieniony na poziomie duszy. Poprzednie życia muszą  zostać usunięte w stanie świadomości kwantowej i zastąpione przez energię systemu przekonań, że „pieniądze nie są złem” i możemy je zastąpić pozytywnym stwierdzeniem. Wcielenia mnisie mogą też wybierać życie w prostocie, jednak nie posiadają już wiary, że pieniądze są czymś złym.

Trauma z poprzedniego życia
Mówiąc o traumie życia, które minęło, możemy podzielić się z wami tym przykładem. Ten kanał ma bliskich współpracowników, którzy czasem przeżywają wielką panikę klaustrofobiczną i zmasowaną paranoję. Jest świadom, że ci współpracownicy mieli traumatyczny okres podczas życia w Atenach, kiedy z dziećmi na rękach uciekali przed zamieszkami w związku z inwazją niszczących miasto Turków. Dosłownie wszystko pozostawili za sobą, aby w ciągu dalszego życia z dziećmi uniknąć prześladowania.

Teraz mówimy wam, że wiele z tych dusz, które przyciągnęły przeżycia z Aten,  przyciągnęły je ponownie w związku z traumą, jaką zaczęli odczuwać podczas beznadziejnej próby ucieczki wzdłuż pomostu lądowego do Jukatanu z  trzęsącej się ziemi Atlantydy; to spowodowało elektryczne obciążenie w ich wielowymiarowym Ja, tak, że spowodowało powtarzanie energetyczne. Takie są energie ekstremalnych emocji i strachu.

Prawo Przyciągania pracuje podczas wszystkich waszych ziemskich wcieleń. Zdarzenie może dotyczyć innych a jego intensywność będzie przyciągać podobne przeżycia. Dzieje się to zarówno na poziomie indywidualnym jak również masowym. Masowa trauma naładowana negatywną emocją unaocznia wojny światowe. Wasza II Wojna Światowa rzeczywiście była powracającym napływem Konfliktu Atlantydzkiego pomiędzy Aryjczykami a tymi z Posejdonii. Wasze obecne wojny na Bliskim  Wschodzie są powtórką z wypraw krzyżowych.

W pewnym określonym momencie ludzkość po prostu rozpozna straty i bezsensowność takich konfliktów. Z czasem nauczy się, że te wojny nigdy się nie zakończą, dopóki wojna jako taka jest  znienawidzona. Szczególnie, że energia miłości jest daleko potężniejsza od nienawiści.

To jest doskonały przykład wcześniejszych traumatycznych wcieleń, które występują i osmotycznie wpływają swoją obecnością na równoczesne TERAZ. Kiedy te prawdopodobne przeszłości zostaną wypatrzone i celowo zmienione, mogą i będą wyeliminowane ataki paniki i będące ich skutkiem neurozy. To spowodujecie wy, kiedy zmienicie przeszłość. Jeśli wasza przeszłość zostanie napisana na nowo, zmienicie doświadczenia przeszłości a stojący za nimi strach zostanie usunięty. To tak, jakby trauma nigdy  się nie pojawiła, i to jest dokładnie to, co się stanie. To jest przykład. Tak więc, niezależnie od konkretnych detali omówionych szczegółowo, wszyscy mieli w przeszłości traumy tej wielkości, a stopniowo mogą one być modyfikowane w celu osiągnięcia doskonałości, która jest wymagana do współ-tworzenia świadomości kwantowej. Nie bądźcie skonsternowani, to naprawdę jest realne, a na poziomie nieświadomym często to robiliście podczas snu. Zapewniamy was, to można uczynić świadomie wewnątrz Mer-Ka-Ny w stanie TERAZ kwantowej świadomości.

I właśnie, ponieważ przeszłość, teraźniejszość i przyszłość istnieją równocześnie, nie ma powodu, żeby nie reagować na zdarzenie, aby je odmienić, czy to w ograniczonym zakresie rzeczywistości, w której normalnie bierzecie udział czy nie. Z wyższego punktu widzenia macie zdolność odrzucenia traumy z przeszłości, co jest zakończeniem lekcji i częścią tego, dlaczego takie doświadczenie wybraliście w pierwszej kolejności.

Portale wymiaru czasu
Natomiast Lemurianie, którzy uciekli z MU do wewnętrznych królestw Ziemi, nie uprawiają żadnego alpinizmu jaskiniowego i nie udali się do tych królestw tak po prostu. Nie znaleźli nagle jaskini i nie schodzili coraz niżej aż do wewnętrznej krawędzi. Lecz oni wdarli się do programu Omni-Ziemi, po prostu zgromadzili się w bramie wymiaru czasu i poprzez intencję i samo-mistrzostwo wznieśli swoje wibracje, aby przenieść się do innego hologramu. Ten proces był również naśladowany w różnych celach przez Atlantów ze Złotej Ery według bardzo naukowo zaawansowanych procedur i technik. Lemurianie działali  polegając głównie na naturalnych wektorach dostępu czasu, podczas gdy Atlanci stworzyli zaawansowane urządzenia i mieli kryształy, które otwierały im bramy czasu. Niemniej jednak obie formy wymagały samo-mistrzostwa, które podwyższało poziom wibracji na różnych częstotliwościach.

Wiele osób posiada aspekty wymiarów dostępu z Arkansas, Mount Shasta i Gran Tetons i czytali o wyczynach Guya Ballarda (założyciel ruchu JAM JEST) z ukochanym Saint Germainem i Wniebowstąpionymi Mistrzami w eterycznych Miastach Światła na górze i w tych górach. Jakkolwiek te Miasta Światła naprawdę w pewnym sensie nie są ani w górze ani na dole, stanowią zupełnie oddzielne programy, dostępne w tej samej bezkresnej przestrzeni z portali wymiarowych,  zakotwiczone w matrycy o szczególnej energii tych miejsc. Te obszary, te eteryczne Miasta Światła, są kluczowymi punktami kodującymi na waszej planecie. Każdy z was w określonych chwilach spędza tam czas. Traktujcie je jak uniwersytety. Dostęp tam działa według podobnego mechanizmu jak bramy czasu. Dobrze jest odwiedzać te miejsca i ćwiczyć, co możecie robicie podczas nieświadomego stanu snu.

Zakończenie
Kochani, ci z was, którzy teraz zaczynają odkrywać swoje wewnętrzne Ja i próbują strawić te pojęcia, które mogą się wydawać początkowo jako nierealne i pompatyczne w odniesieniu do prawdziwej natury Kosmosu, wielkiej rzeczywistości i waszej prawdziwej kreatywnej energii, konfrontują skutki programowania status quo z trójwymiarowym umysłem ego. Program waszego dualnego umysłu powie wam, że to jest fantazja, a zamieszanie i wątpliwości hamują was w waszym przemieszczaniu się ku większej prawdzie. Pamiętajcie, że co akceptujecie duchowo, w co wierzycie w swoich myślach, wytworzy dla was nową manifestację rzeczywistości.

Dlatego być może możecie rozpoznać, że jest dla was wskazane rozpoznanie, co do tej pory robiliście nie w pełni świadomie, że urzeczywistniacie niesamowicie ogromne i potężne głębie waszej Istoty Boskiej. Dlatego mistrzowie poszerzają swój system przekonań i kalibrują duchowe parametry. Kiedy stanie się to waszym celem, wasze wyzwania automatycznie poszerzą się dla większego Dobra. Prawdy, którymi dzielimy się z wami w tej chwili, mogą być wykorzystane, aby upiększyć mądrość i poszerzyć własne wewnętrzne horyzonty w kierunku szlachetnej drogi odkrywania wiedzy i mądrości. Przekonacie się, że to jest kierunek, który, kiedy odrzucicie wątpliwości, upoważni was również do podróży do Domu, którą wasza wewnętrzna Jaźń już dla was przygotowała. Postrzeganie zawsze jest potrzebne, aby uważnie słuchać swojego wewnętrznego głosu i nie pozwalać lękom czy wątpliwościom z umysłu ego, blokować Boskiego wewnętrznego prowadzenia, które prowadzi was do Domu.

Zdolność bycia wolnym od czasu i faktycznej w nim nawigacji zawiera zwięzły program, który służy integralnemu uzdrowieniu całego siebie pośród wielowymiarowości. Określone rejony na planecie czynią  dostęp do hologramów czasu i wielowymiarowych aspektów trochę łatwiejszym. Grimmes Point, Grand Tetons, Arkansas i Mount Shasta są jednymi z najsilniejszych w Ameryce Północnej. Globalnie  najsilniejsze są: Jezioro Titicaca, Roslyn, Montserrat, Giza, Mineas Gerias w Brazylii, Gobi, jezioro Bajkał i Góra Fuji. Wynika to z energii częstotliwości, jaka jest wypromieniowywana w obrębie tych portali. Jednak pole Mer-Ka-Na można też osiągnąć przez pewien określony punkt czasu. Żadne wydarzenie nie jest wyryte „w kamieniu” i nie jest przeznaczeniem. Określone wydarzenie może zostać odmienione – nie tylko przed i w trakcie, ale również po jego wystąpieniu. Napiszcie swoją przyszłość i odmieńcie przeszłość, to jest jedno z ostatnich wyzwań dla wielu z was, a żaden czas nie jest potężniejszy niż TERAZ.

JAM JEST Metatron i dzielę się z wami tymi prawdami. Jesteście umiłowani.

I tak to jest…

Archanioł Metatron przez Tyberonna marzec 2012 # 69 -www.earth Keeper.com

(1)  Admirał Richard Byrd (1888-1957) opisał w swojej książce podróże do Bieguna Północnego i do wewnętrznej Ziemi, gdzie spędził kilka miesięcy ze swoim towarzyszem wyprawy z Agarthanami.

http://lucas2012infos.wordpress.com/2012/03/01/james-tyberonn-archangel-metatron-quantum-conciousness-the-nature-of-time-changing-the-past-in-mer-ka-na-1-march-2012/

___________________________________________________

Serdeczne podziękowania za wsparcie dla bloga dla Adrianny S.

Comments are closed.

PRAWA AUTORSKIE Copyright (C) by Krystal Freeman 2010. Do wszystkich przeze mnie przetłumaczonych tekstów na tym blogu, chyba, że zaznaczono inaczej. Rozpowszechnianie moich tekstów jest dozwolone i mile widziane pod warunkiem podania linku do oryginalnego tekstu na moim blogu i bez zmian tekstu.
%d blogerów lubi to: