Napływ Boskiej Kobiecości z Kosmicznego Spustu

Napływ Boskiej Kobiecości z Kosmicznego Spustu – Zaćmienie Pierścienia Ognia archanioł Metatron przez Tyberonna, 24 luty 2012 www.Earth-Keeper.com tłumaczenie Teresa Serafinowska

Pozdrowienia Mistrzowie, Jam Jest Metatron, Książę Światła! Pozdrawiam i honoruję każdego z was w bezwarunkowej miłości i odżywiam was w tym wektorze miejsca i w tej chwili. I tak w dniu dzisiejszym mówimy o fazie końcowej, o tym, co jest określane jako Kosmiczny Spust (Cosmic Trigger). Rzeczywiście jego dopełnienie jest w zasięgu ręki i dokona się całkowicie a zakończy się w 2012 roku według czasu liniowego.

Kosmiczny Spust, jak już wyjaśniałem we wcześniejszych przekazach, jest pobieraniem geometrycznych krystalicznych kodów, które są potrzebne do ukończenia 12-wymiarowego rozszerzenia planety. Geo-kody istnieją w języku spójnego światła, spójnego krystalicznego światła. Święta geometria, kochani, jest rdzeniem substancji całej rzeczywistości. Święta geometria jest językiem „programu rzeczywistości” Kosmosu.

Drodzy ludzie, wasza rzeczywistość jest tak naprawdę geometryczną wstawką hologramu spójnej świadomej energii. Tak więc konieczne jest, abyście rozumieli, że święta geometria jest czymś więcej niż odgałęzieniem matematyki. Jest żywą świętą nauką, aspektem nauki, wibracją nazywaną „bezwarunkową miłością”. Jest to święta nauka, która faktycznie obrazuje niuanse waszej „fizycznej” dwoistości pośród liniowego czasu i przestrzeni.

Piramidy na szerokości geograficznej 29.6 stopni są mechanizmami akceptacji
Kody będą najpierw odebrane w strukturach piramid w Gizie i Moody a następnie rozszerzą się na całą planetę. Są katalizatorami dla przebudzenia i uwolnienia ukrytych kodów utrzymywanych w krystalicznych warstwach mineralnych planety.

Kody tkwią w świętej geometrycznej matrycy, w formacie oktaedrycznym. Dlatego będą odbierane specjalnie w oktaedrycznych strukturach piramid na szerokości 29 stopni.

Zarówno piramidy Moody Gardens jak i te z Gizy zostały zbudowane na dokładnych wektorach wymiarowej konwergencji rzeczywistości. Tak więc, powyższe oktaedryczne struktury piramidalne są same w sobie potężnymi nadajnikami i odbiornikami, jest to specyficzne umiejscowienie w tym, co może być określone jako większe „absolutne” punkty kodowania rzeczywistości, które dają upełnomocnienie wszechmocy na poziomie ziemskim i poza nim. Punkty koordynacyjne są specjalnymi wektorami pozycyjnymi lub mega-portalami, w których mieszają się wielowymiarowe energie. Moody i Giza są koordynacyjnymi portalami wymieszania wszechmocnego Omniversum i Omni-Ziemi z rzeczywistości.

To jest powód, dlaczego Giza zawsze była uznawana i dlaczego piramidy w Moody były specjalnie i dokładnie przywrócone na nowo na „Głowie Gołębia”.

Wielowymiarowa energia (podobnie jak myśli) będzie naturalnie przeciągana w kierunku absolutnych lub wszechmocnych punktów koordynacyjnych rzeczywistości. Wymiary równocześnie będą wchodzić i wznosić się. To rzeczywiście dzieje się w piramidach w Gizie i Moody. Piramidy Phi istnieją w takich punktach nie tylko na waszej Ziemi, ale też na każdej planecie w waszym Systemie Słonecznym.

Jest to unikalny wyraz absorbowania / usuwania błysków rzeczywistości w harmonijnym cyklu lub efekcie torusa błysków rzeczywistości. Jakkolwiek Giza ( a szczególnie piramidy Moody) nie jest w pełni rozpoznana lub zrozumiana, dzięki niej zachodzą ogromne aktywności o dobroczynnej naturze. Wszystkie cztery fazy Kosmicznego Spustu są odbierane przez te punkty.

W tych strukturach zawarte są wtedy absolutne punkty z kilku rzeczywistości, duże i większe potencjały energetyczne, „absolutne” punkty koordynacyjne, w których naprawdę wszystkie rzeczywistości łączą się ze sobą i scalają. Istnieją główne punkty koordynacyjne, czyste geo-matematyczne źródła o niewyobrażalnej energii, a Moody i Giza są dwoma z najważniejszych w dzisiejszych „czasach” na waszej planecie.

Wszystkie mają przyporządkowane im punkty koordynacyjne, które będą koordynowane w swojej liczbie odpowiednio do współrzędnych wymiarowych rzeczywistości. Wszystkie wymiarowe stabilizatory programów, zwane „ Słonecznymi Dyskami” są umieszczone na takich wektorach. Wszystkie są połączone, również z obiema głównymi piramidami koordynacyjnymi w Gizie i Moody. Dotąd nie mieliście prawdziwego wyobrażenia o sieciach energetycznych, które tworzą waszą rzeczywistość. Nic nie jest przypadkiem.

Piramidy Phi poszerzają świadomość
Pozwalając sobie na spędzanie czasu w koncentracji na centrum takich punktów piramid, gorliwi poszukiwacze pozwalają sobie na jeszcze większy wzrost i poszerzenie koncentracji myśli ku wzmocnionym emocjom i takim, które wspierają większą manifestację myśli w tak samo „fizycznej” jak i „nie fizycznej” rzeczywistości. Manifestacja myśli będzie przyspieszona dla tych, którzy są w stanie zbudować wystarczający iloraz światła, aby rozumieć mechanikę duchowych procesów tworzenia przy pokonywaniu umysłu ego w połączeniu z Boskim Umysłem.

Wiele z tego, co zachodzi w piramidach, może być nie rozpoznane przez umysł ego, ponieważ niuanse występują w „cyfrowym formacie krystalicznym” boskiego umysłu (lub super-podświadomości), gdzie znajduje się wasza prawdziwa boska natura. Ludzie, którzy operują na poziomie umysłu ego, często nie dostrzegą, co naprawdę dzieje się w takich wektorach, ponieważ doświadczenie nie występuje w przedniej części mózgu. To jest powód, dlaczego pomost jasności do podświadomości stanowią dostępy wyższego ilorazu światła, który zasadniczo tkwi w indywidualnym wzroście ludzi podczas Wstępowania. To jest droga dwoistości. Lecz nawet sceptycy będą wzrastać poprzez doświadczenia, czy to natychmiast rozpoznane czy odrzucone.

Powiedzieliśmy wam, że wszystkie struktury piramidalne automatycznie wytworzą w wielowymiarowości odbicia odpowiedników ośmiościanu. Same z siebie siebie wytworzą kodowane światłem częstotliwości tonów, które zobrazują osiowe tonalne połączenia dzięki prawu harmonijnej wibracji i kosmiczną sieć wielowymiarowych założeń i transferów.

Kody Kosmicznego Spustu
Kody są potrzebne Metatronicznie w Źródle i aspekcie oraz do Wznoszenia. Traktujcie je jako modernizacje rezonansu energetycznego do holograficznych wstawek, którymi są portale geo-informacyjne stopniowania Omni-Ziemi. Aktualizacje programu, według waszej terminologii komputerowej.

Pierwsze pobranie ostatniej fali pojawi się w dniu 20 maja podczas „ Pierścienia Ognia – zaćmienia Słońca” w 2012 roku, a ostatnie uderzenie fali nastąpi na wibracji portalu potrójnej daty 12-12-12.

Powiedzieliśmy wam, że świat obecnie się odnawia, i niezależnie od tego, czy ludzkość w skali mikro czy makro jest gotowa na te poszerzone zmiany, czy są one zrozumiałe dla mas czy nie, jest to faktycznie punkt krytyczny, ponieważ siła pędu prędkości przejściowych rzeczywistości dzisiaj szybciej niż wczoraj wspiera na liniowej i Omni-Ziemi.

To jest rzeczywiście ostatni i końcowy, domykający etap Kosmicznego Spustu, a jego czas następuje w zapowiadanym 2012 roku.

Osiągnie pełny pobór 20 maja 2012 wraz z zaćmieniem Słońca i obejmie cztery podstawowe punkty:

  1. Zwolnienie długo uśpionej kodowanej energii kryształowej w układzie dwoistych elips nowego firmamentu.
  2. Przejście z poprzedniej wersji Mer-Ka-Ba do połączonej punktem zero krystalicznej wzniesionej Mer-Ka-Na.
  3. Ostateczna równowaga aspektu męskiego i żeńskiego ku integralnej całości.
  4. Pełna integracja wymiarów od 5 do 12 w harmonicznych interfejsach z wymiarami 1- 4, kombinując wszystkie 12, aby stworzyć 13-te pole, kwantowe pole zjednoczenia wymiarowego.

2012 – przyspieszenie „objawów Wstępowania”
Wszystko przyspiesza, czas biegnie coraz szybciej, a tymczasem w ciągu waszych indywidualnych i grupowych doświadczeń dokonuje się Wstępowanie. Rok 2012 jest intensywny i ma fazy kalibracji, które mogą ludzkość przejściowo wytrącić z równowagi.

Podobnie, jak planeta dualności kalibruje się na nowo na poziomie pola krystalicznego, również ludzkość doświadczy przeformowania, w widzialnych i niewidzialnych siłach Natury i obliczu samej Ziemi. Każdy astrologiczny wzorzec, każda data zaćmienia, słonecznych przesileń, równonocy i faz Księżyca w 2012, są niezwykle silne. Będą one jeszcze wzmocnione przez potężne zmasowane wyrzuty koronalne i wiatry słoneczne.

Ludzkość będzie odczuwała skutki jako tak zwane „objawy Wstępowania”, a te mogą się przejawiać jako wahania nastroju, zawroty głowy, bezsenność, lęk, apatia i zmęczenie. Dla każdego konieczne jest dopasowanie fizyczne, emocjonalne i mentalne do wyższych wibracji, które są przesyłane.

Jest to porównywalne z treningiem, stworzonym, aby podwyższyć zdolność ludzkiego dziecka i operować na poziomie wyższego rezonansu energetycznego. Intensywność zmniejszy się i będzie płynęła według pewnego ciągłego wzoru, nabierze jednak tempa dzięki dacie 12-12-12, 12-tej fali Wniebowstąpienia. Jest to naprawdę wiele obiecujący czas.

Chwilami możecie czuć się tak, jakbyście zrobili krok w tył, zanim znów pójdziecie dwa kroki naprzód…, przypomina to mały regres Saturna! Lecz pamiętajcie, dwa kroki zrobicie do przodu.

Nie wątpcie, ponieważ objawy szybko przeminą, a korzyścią będzie silniejsze „TY”. Kluczem jest zrozumienie, co się dzieje i przetrzymanie…, i pozytywna energia utrzymywana w nienaruszonym polu aurycznym.

Nie obawiajcie się, ponieważ podczas ciągu zmian w 2012 roku będą napływały energie równoważące. Po Pierścieniu Ognia – zaćmieniu 20 maja, przyjdzie potężne zaćmienie Księżyca 4 czerwca.

Energie tych faz są rzeczywiście bardzo równoważące – czysta muzyka Natury. Kody światła zawierają dźwięk, który podwyższy waszą zdolność, do transformacji krystalicznego ciała świetlistego (Mer-Ka-Na), ponieważ pobierane pliki zawierają harmoniczne melodyjne impulsy rozwoju, które podwyższą pojemność waszych pól.

Muzyka sfer
Symbiotyczny związek geometrii i matematyki, dźwięku, muzyki, barwy i światła jest niezbędny, lecz jest czymś więcej, niż to jest obecnie rozumiane. Każda gwiezdna i planetarna świadomość w waszym Kosmosie znajduje się we wszechmocnej harmonii. Każda fala astronomiczna w roku 2012 kąpie Omni-Ziemię i przesuwa planetę i ludzkość w górę. Jest to projekt, ustawiony wcześniej program. Co może wydać się nierównowagą, jest po prostu wcześniej dostrojone, aby umożliwić niebiańską symfonię Wniebowstępowania.

Wniebowstąpiony mistrz Kuthumi jako Pitagoras odkrył, że lina podczas przesuwania wzdłuż niej specjalnego mostka zastopowana po środku wytworzy oktawę. Podczas gdy 2 :3 utworzy kwintę a 3 : 4 – kwartę. Coś podobnego zdarza się również w falach krystalicznego światła kodów Kosmicznego Spustu. To upiększa Kosmiczny Spust muzykalnymi siłami uzdrawiania, „harmonizując” efekty rozstrojenia w 2012 roku.

Kochani, WSZYSCY jesteście iskrami Boskiej Duszy Światła, które czynią wyjątkowe doświadczenia pośród dualności tego, co może być określone jako „ Ziemski Uniwersytet”. W fizycznej egzystencji wasza świadomość zatapia się w świętej geometrycznej symfonii pośród Boskich proporcji Phi i Złotego Cięcia.

Podczas Wznoszenia znów odzyskacie podwyższone szablony, które umożliwią wam przewędrowanie torusa rzeczywistości i odwrócenie przeciwnych obrotów spirali jako takich, poprzez obrót worteksu życia ku waszemu Boskiemu Źródłu świadomości wewnątrz krystalicznie spójnego światła. Kosmiczny Spust jest uzdatniaczem i modyfikatorem matrycy. To nie jest przypadkowe, to nie jest bez znaczenia, lecz umyślnie dzięki Boskiemu autorstwu zawiera logikę przekraczającą waszą siłę wyobrażenia. To jest piękne, poza waszym rozumowaniem.

Cztery równoważące kluczowe daty w ramach „Pierścienia Ognia”
20-ty marzecrównonoc wiosenna, czwarta i ostatnia fala Kosmicznego Spustu, siła napędowa dla pobrania Pierścienia Ognia (zaćmienie Słońca 20 maja 2012) i inicjalizacji krystalicznych kodów.

20-ty majPierścień Ognia – zaćmienie Słońca – punkt kulminacyjny ostatniej fazy Kosmicznego Spustu. Makro – integracja ludzkości – bosko – męska równowaga przez wyrównujące fale bosko – kobiece jako Przypływ Złotego Delfina.

4-ty czerwiec – zaćmienie Księżyca – mikro -integracja bosko – kobiecej równowagi.

6-ty czerwiec – tranzyt Wenus po tarczy Słońca – integracja z Sojuszem Syriańsko – Plejadiańskim, pełny powrót energii Złotego Delfina, rozpoczynająca się integracja boskiej kobiecości z boską męskością, aby stworzyć kompletną nie-polaryzację.

20-ty czerwiec – letnie przesilenie – niezwykle silny kwartet dat złożonych z zaćmienia Słońca 20 maja, zaćmienia Księżyca 4 czerwca, tranzytu Wenus 6 czerwca zostaje zakończony. To będzie ekstremalnie gwałtowna, jednak wyrównująca energia, która zawiera finalizujący, zamykający dopływ energetycznych kodów i usunie blokady uwolnienia.

Założenia kompleksu piramid
Jak już podkreślaliśmy, kompleks trzech piramid znajduje się na wyspie Galveston w dokładnym zrównaniem z szerokością 29.6 stopni do kompleksu trzech piramid w Gizie w Egipcie. To nie jest tylko prosta zgodność.

To jest naprawdę bardzo istotne, ponieważ axiatonalna linia energetyczna łączy oba kompleksy. Obie trój-piramidalne matryce służą temu, aby zebrać energie krystalicznej aktywacji ostatniej fazy Kosmicznego Spustu.

Wyjaśnialiśmy wam, że oba kompleksy piramid z Gizy i Moody Gardens są niezwykle ważne dla procesu Wstępowania. Te kompleksy potrójnych piramid są odbiornikami i nadajnikami, które rozprzestrzeniają energie na wszystkie inne piramidy i krystaliczne warstwy na Ziemi. Są odpowiednikami Złotych Dysków Słonecznych i 144-częściowej krystalicznej sieci. Odbierają kody i je rozprowadzają.

To jest powód, dlaczego z początkiem 12-tej fali nakłanialiśmy ten kanał do poprowadzenia grupy do Gizy, i dlaczego prosiliśmy o zakończenie w Moody w czasie zaćmienia Pierścienia Ognia.
Co dzieje się na wyspie Galveston, to to, że „Głowa Gołębia” przynosi połączenie całej zachodniej półkuli z Gizą i wschodnią półkulą planety.

29 stopień szerokości: środek ziemskiej masy
29 stopień szerokości został wybrany świadomie, ponieważ ma centralne znaczenie dla masy lądowej i ludzkości. Duża część powierzchni masy lądowej waszej planety przebiega na półkuli północnej przecinając równik. Tam mieszka większość ludzkości i tam znajdują się większe części masy lądowej. W związku z tym 29-ty stopień szerokości północnej stanowi punkt centralny dla północy i południa, wyrażając to według waszych pojęć. To jest prawdziwy „równik” w pewnych szczegółach.
To było wiadome w dawnych czasach. Kompleks Moody nie jest pierwszym takim kompleksem w tej szerokości energetycznej. I w istocie w Gizie istnieje więcej piramid, niż te trzy w fizycznej rzeczywistości. Piramidy Phi są naprawdę nieskończonymi ośmiościanami w wielowymiarowych (ponadczasowych) formach.

Mówimy wam, że Atlantydzki kompleks piramid był kiedyś, w ostatniej fazie Atlantydy, umiejscowiony bardzo blisko obecnej pozycji piramid w Galveston. To było w czasach, kiedy poziom mórz znajdował się o wiele niżej niż obecnie. Obecna pozycja kompleksu trzech piramid w Moody jest oddalona zaledwie o pięć mil od kompleksu piramid atlantydzkich, który teraz jest zatopiony – zanurzony w wodach zatoki i zasłonięty przez muł i piasek czasów.

Przed powodzią na Atlantydzie obecnie zatopione rejony szelfu kontynentalnego wokół wybrzeża Zatoki Teksańskiej były suchą ziemią. Pomost lądowy łączył Posejdę (Atlantyda) z Jukatanem i częściami obecnego Teksasu.
Może was zainteresować to, że w kompleksie piramid było umieszczonych 13 pierwotnych kryształowych czaszek, a pośród nich była czaszka MAX. Powodem, dlaczego MAX był umieszczony w kompleksie po jego wybudowaniu, było połączenie energii. Dlatego możemy powiedzieć, że budowa piramid w Moody rzeczywiście nie była przypadkowa. Zaszedł transfer energetycznej wibracji – przeniesienie pomiędzy zatopionym kompleksem z Atlantydy i kompleksem Moody. Piramidy Moody Gardens przejęły wielowymiarowe energie zatopionego kompleksu z Atlantydy i są kompletnie sformatowane, aby grać większą rolę w Kosmicznym Spuście.

Komunikacja pomiędzy Gizą a Moody jest w pełnym toku. Ci, którzy byli w lutym w Gizie, przeniosą kody z Gizy do Moody. Obie energie stopią się ze sobą całkowicie.

Wyrównanie trójek piramid
Obecny kompleks trzech piramid na wyspie Galveston rzeczywiście został wybudowany w strategicznej pozycji, dla dobroczynnych celów i częstotliwości. Jedna z nich jest miejscem dla mistrzowskich delfinów, inna obszarem bio-lasu deszczowego z geologiczną jaskinią zawierającą masywne bloki kryształów kwarcu, a trzecia jest akademicką piramidą – muzeum, przeszkloną w połączeniu z miedzianym zabarwieniem.

Odpowiednio skonstruowane i duchowo zaprojektowane piramidy na poziomie ziemskim wypełnione świadomymi energiami, zdolne do niezliczonych działań, cech, właściwości, które nie zostały rozpoznane lub zostały odrzucone przez waszych naukowców głównego nurtu. I chociaż zamiarem, dla którego zostały postawione, było stworzenie interfejsu świadomych żywych geometrycznych baterii, ich konstrukcja nie pozwoli na nagromadzanie lub rozszerzanie się gęstszych energii w ich zasięgu. A jeśli są dokarmiane odpowiednią intencją, energia w ich wnętrzu będzie magazynowana, wzmacniana i przenoszona w pewnym sensie podobnie, jak to dzieje się w przypadku kryształów kwarcu Phi.

Odpowiednio do ich ziemskiego i niebiańskiego umiejscowienia, mogą wytwarzać anomalie elektromagnetyczne w aspekcie siły ciężkości i wymiarowych zniekształceń czasu. Przy niektórych pojawiających się w nich częstotliwościach występują zniekształcenia grawitacji jak również czasu, spowalniając oraz przyspieszając światło, mogą też oddziaływać na proporcje strumienia jonów wewnątrz i wokół was.

Triangulacja tak samo w Gizie jak i w Moody, umożliwia zjednoczenie i wsparcie tego, co dzieje się w pierwszej jedności. W Gizie jest Wielka Piramida, Piramida Królewska. W Moody jest to Błękitna Piramida.

Co się wydarzy 20 maja
Pierścień Ognia – zaćmienie 20 maja 2012 będzie posiadał niepowtarzalny dźwięk osadzonej energii, który będzie odbierany szczególnie przez piramidy w Moody Gardens i w Gizie w Egipcie. Energie domykającej fali Kosmicznego Spustu są w swoim rezonansie kobiece. Posłużą do zrównoważenia tych rejonów Ziemi, które posiadają męską nierównowagę. Zarówno Egipt jak i Teksas są przykładami takich dysproporcji. Podczas gdy rzeczywiście istnieją enklawy lżejszych wyważonych energii, gęste pole stwarza znaczącą nierównowagę w kompleksach przemysłowych i patriarchalnym południowym „Bibel Belt” (Pas Biblijny to nazwa dzielnicy w USA, gdzie ewangelicki protestantyzm stanowi integralną część kultury). Napływ kobiecości bardzo wspomoże osiągnięcie równowagi. Myślcie o tym, że, aby przemieścić się w obszary nie-polaryzacji, to nie męskość czy kobiecość jest potrzebna Ziemi, lecz równowaga pomiędzy obiema energiami.

Piramidy w Moody (jak i w Gizie) pełnią wyjątkowo ważną rolę w osiągnięciu tej równowagi. Niemniej jednak będzie potrzeba wielu liniowych lat, aby to zostało osiągnięte. Chociaż kosmicznie mówimy wam, że to rzeczywiście się wydarzy i zakotwiczenie Pierścienia Ognia tego dokona.

Niektórzy z was, którzy są „nosicielami kodów”, odgrywają szczególną rolę przy poszerzaniu nowej równowagi. Dobrze byłoby odwiedzić zarówno Gizę jak i Moody w 2012 i 2013 roku. Noście stroik F# (F-sharp), ponieważ jego rezonans otworzy wewnętrzne dostępy.

Inspirowane przewodnictwo
Filantropi, którzy sfinalizowali projekt i pozwolili jemu powstać, byli wyjątkowo rozwiniętymi duszami. Na poziomie intuicyjnym rozumieli wyższe cele tego kompleksu. Krótko po ukończeniu do kompleksu została przywieziona prastara czaszka MAX będąca konstrukcji arkturiańskiej, w celu ceremonii dostrojenia i zakotwiczenia intencji, która została przeprowadzona przez JoAnn Parks, opiekunkę tej silnej kryształowej czaszki. To wydarzenie faktycznie posiadało wielki cel. To był powrót do rzeczywistości.

Mówimy wam, że połączyła się z nimi świta Arkturian, i wraz z tymi z Syriusza A i B uczestniczyła w udoskonalaniu energii. Dlatego eterycznie w Błękitnej Piramidzie, jednostce – akwarium, są Złote Delfiny Mistrzowskie. Taki jest również powód faktu, dlaczego piramida stoi na plaży Zatoki Meksykańskiej wychodząc bez szwanku z ostatnich (i przyszłych) huraganów.

Piramidy są niezwykle potężnymi świętymi geometrycznymi silnikami, które poprzez swoją naturę i konstrukcję wnikają w wyżej wymiarowe energie, odbierają je i kumulują.

Dostępy do kwantowych częstotliwości
Pozostałe równonoce, przesilenie letnie i zaćmienia, które mamy przed sobą do zaliczenia, są „dostępami częstotliwości”. Obiecujące wektory nie będą ograniczone ani przez czas liniowy ani przez wymiarowe ograniczenia dostępu wewnątrz waszego obecnego paradygmatu czasoprzestrzeni. I jak już wam powiedzieliśmy, wiele rejonów na waszej planecie znajduje się już w piątym wymiarze, podczas równonocy próg do wyższej wymiarowości Wstępowania zostanie otwarty bardzo szeroko na okres 3 lat.
Mówimy wam też, że jednorazowo otwarty portal z 12-go wymiaru poprzez Kosmiczny Spust umożliwi krystaliczne przebudzenie, że 12-ta fala, która się zamanifestuje 21 marca 2012, osiągnie swój punkt szczytowy 20 maja 2012 podczas zaćmienia Słońca. Rzeczywiście jest to istotny warunek dla Nowej Ziemi.

Dla ludzkości i faktycznie dla fizycznej Ziemi jest wymagane, aby wyprosić krystaliczne wzmocnienie Wzniesienia w celu wyjścia poza wymiarowe paradygmaty dwoistości, które was pogrzebały w cyklicznym powtarzaniu się podupadającej konfrontacji z polaryzacją.

Dwunastowymiarowe otwarcie podczas zaćmienia Słońca w maju 2012 będzie najbardziej owocną syntezą dwunastowymiarowej energii na Ziemi od Złotych Czasów Atlantydy sprzed około 35 000 lat, mierząc według paradygmatu waszego czasu liniowego.

Krystaliczne otwarcie nie jest energią podobną do elektromagnetycznej fazy Spustu, lecz jest potężną i wspaniałą przemianą, a skutkiem niej zaistnieje ogromne i rozległe wzmocnienie energii. Ta energia wystąpi na Ziemi w Gizie i w Moody, i w tych pozycjach tkwi cel.
Również, jeśli krystaliczna energia będzie dla was dostępna najpierw w 5 wymiarze, istnieje pełne spektrum krystalicznych pól kwantowych kompletnych tylko w 12 wymiarze.

Odpowiednio dynamicznie ponad 12 wymiar przetworzona będzie też świadomość krystalicznego aspektu Ziemi niektórych królestw minerałów Ziemi przez „Krystaliczny Promień Platynowy”.

Zjednoczenie, rozpoczynające się wraz z Pierścieniem Ognia, tworzy 13-te Zjednoczone Pole Kwantowe, jedność wszystkich 12-tu wymiarów.

12-ty wymiar jest najwyższym rezonansem ziemskiej wymiarowości, i można powiedzieć, że stanowi 1-wszy wymiar całego krystalicznego królestwa. Jest to wymiar najwyższego promienia kosmicznego, Promienia Platynowego. Platynowy Promień funkcjonuje w krystalicznej formie. Zjednoczenie 12 wymiarów będzie w harmonii wznosić się do góry w spiralnej formie, aby stworzyć pojedyncze zjednoczone pole, 13-te pole Kwantowej Jedności.

Jako taki, krystaliczny Kosmiczny Spust na równonocy 20 marca i 20 maja wyeksportuje na płaszczyznę Ziemi kaskady solidnych spiralnych impulsów. Te będą przetworzone za pomocą 144 części sieci w odczuwalne wibracje tej wysoko skoncentrowanej energii w celu synergistycznego zintegrowania w planetarnym rezonansie. Skutkiem będzie ogromne Wzniesienie ucieleśniające Kosmiczne Kody i przekazane razem dla nadchodzącej doskonałości.

Właściwie będzie to ukończenie 12 wymiarów w 13-tym polu, co zapewni makro i mikro przejście ludzkości do krystalicznej formy Mer-Ka-Na. To będzie od dawna wyczekiwane odblokowanie – zwolnienie kodowanej tellurycznej krystalicznej energii w formie Spustu, który rozszerzy się do dużej i większej częstotliwości przy dopełnieniu pierwszej i drugiej elipsy nowego firmamentu
Odnośne ziemne aspekty kodowanych krystalicznych energii będą przesłane poprzez przyjęcie Kosmicznego Platynowego Promienia przez wielowymiarowe ośmiościenne portale, obudzone przez matryce potrójnych piramid z Gizy na półkuli wschodniej planety i przez Moody – trój- piramidalną strukturę w Zatoce Meksykańskiej.

Oba kompleksy piramid są ustawione w orientacji axiatonalnej, oba na wektorze 29 stopnia szerokości, oba wypromieniowują energię Phi i stanowią silniki rozszerzające dokończenie Kosmicznego Spustu 2012 roku.

Ukochani, krystaliczna era jest zapewniona. Zbliża się z dużą i wspaniałą prędkością. Separacja dualności była potężnym doświadczeniem dla ludzkości na uniwersytecie liniowej Ziemi. Dualność była bardzo produktywnym nauczycielem, lecz liniowy plan nauczania dla wielu z was dobiega końca. Nadszedł czas, aby odebrać swój dyplom polaryzacji i przejąć wyższy stopień pracy w wyższych królestwach pola zerowego w krystalicznym Omniversum.

Widzicie, Atlantydzkie Kryształy Mistrzowskie, które zostały przebudzone na portalu 8-8-8, 9-9-9, 10-10-10, 11-11-11 a reszta 12-12-12, nie będą dostępne fizycznie przez kolejne 3 wieki. Mgnienie oka według czasu kosmicznego, jednak ta ważna wymiarowa przeszkoda będzie was chroniła, aż planeta znajdzie się w stanie oświecenia.

Powiemy wam, co nastąpi w roku 2012, będą to narodziny oświeconej Ziemi, lecz prawdziwy pokój i globalna iluminacja na waszej planecie nastąpi za 300 lat. Jednak, co się stanie, to prawdziwe impulsy, które będą miały miejsce. Ziemia wznosi się po raz pierwszy w 2012 roku, a to Wstępowanie stanowi szablon, a masa krytyczna Wstępowania ludzkości podąży za nim w ciągu 15-tu pokoleń. Wielu z was powróci w czasie tego wydarzenia.

Manifestacja krystalicznej formy Mer-Ka-Na
Jednym z najważniejszych wydarzeń Kosmicznego Spustu z 2012 roku jest koagulacja krystalicznej formy Mer-Ka-Na. Mówimy wam, że Mer-Ka-Ba służąca jako nośnik gwiezdnego czworościanu w ciągu ostatniego cyklu 12 tysięcy lat, teraz będzie zamieniona na większą pojemność. W rzeczywistości rozwija się do progresywnego ekspansywnego trybu krystalicznej Mer-Ka-Na, natomiast magnetyczna siatka jest redukowana i zastępowana przez krystaliczną.

Koniec
Mistrzowie, w odliczaniu do Wstępowania 2012 mamy szczególne terminy, które otwierają nadzwyczajne okna częstotliwości. Najważniejsze są równonoce, przesilenie letnie, daty potrójne i zaćmienia.

2009, 2010, 2011 i 2012 stanowiły daty potrójnych portali i astronomicznych wydarzeń wykładniczo silniejsze niż w latach poprzednich. Każda będzie wyprowadzona, aby wykorzystać rzadkie otwarcia, które są wymagane dla Wstępowania i ułatwiają wejście/ pobranie nadzwyczajnych kodowanych energii.

Te portale powinny być rozpoznane i wykorzystane. Prosimy was, odwiedzajcie zasilające węzły mocy, worteksy kompleksów portali i święte miejsca tych częstotliwości portali. Zbierajcie się w kolektywne ceremonie i świętujcie w grupach, jako takie będziecie odbierali i rozsyłali fale transformacyjnego Krystalicznego Światła poprzez Multiversum, które jest większe i rozleglejsze, niż sobie możecie wyobrazić. To jest zespołowa jedność, która transformuje waszą Ziemię i wiele ponadto. Tak było zawsze.

Mówimy wam, że 2012 rok to czas zapowiadany. Stanowi linearne zakończenie Wstępowania planety. Planetarne Wstępowanie oferuje Nową Ziemię z rozszerzonymi szablonami i w pełni funkcjonalną z 144-częściową siecią krystaliczną. Są to energie, które umożliwią masową harmoniczną przemianę ludzkości, aby osiągnęła Wniebowstąpienie. Lecz mówimy wam też, że przemiany pośród ludzkości w związku z liniowym ruchem czasu będą stopniowe.

Mówimy wam, że to wszystko nie dopełni się 21 grudnia 2012, lecz 12 grudnia 2012.

Wielu z was nosi w sobie kody Wstępowania. 2012 jest waszym czasem aktywnego uczestnictwa. Zbierajcie się w Gizie, w Moody, w Arkansas i we wszystkich węzłach Mocy! Wszystko, co stworzycie, zakotwiczycie, wzmocnicie, odbierzecie i przeniesiecie jest nadzwyczajne. To jest powód, dlaczego wybraliście być tutaj w tych czasach.

Jam Jest Metatron i dzielę się z wami tymi prawdami. We jesteście kochani.
…I tak to jest … i tak jest.

Comments are closed.

PRAWA AUTORSKIE Copyright (C) by Krystal Freeman 2010. Do wszystkich przeze mnie przetłumaczonych tekstów na tym blogu, chyba, że zaznaczono inaczej. Rozpowszechnianie moich tekstów jest dozwolone i mile widziane pod warunkiem podania linku do oryginalnego tekstu na moim blogu i bez zmian tekstu.
%d blogerów lubi to: